Regiony i miasta przyjazne MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regiony i miasta przyjazne MŚP"

Transkrypt

1 Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( ), zachęca Państwa do przesłania wstępnych uwag na temat strategii wspierania MŚP i wspomagania przyjaznego nastawienia miast i regionów UE do firm. Państwa wypowiedzi zostaną uwzględnione w projekcie opinii (której przyjęcie zaplanowano na sesję w dniach 9 10 października br.) Witolda Krochmala i w trzecim sprawozdaniu monitorującym KR-u na temat strategii Europa PROSIMY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ W PRZEWIDZIANYCH W TYM CELU MIEJSCACH, W DOWONYM JĘZYKU UE I PRZESŁAĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ W DOWOLNYM FORMACIE WORD NA ADRES: do 23 KWIETNIA 2012 r. Więcej informacji, w tym szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób można przystąpić do Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, można znaleźć na stronie: Ankieta będzie dostępna na tej stronie internetowej we wszystkich językach w ostatnim tygodniu marca. 1 To roczne sprawozdanie, przygotowywane zanim Komisja Europejska przeprowadzi kolejną roczną analizę wzrostu gospodarczego, dotyczy wdrażania strategii Europa 2020 w terenie oraz stopnia, w jakim jest ona wdrażana w partnerstwie wszystkich poziomów sprawowania rządów. Drugie sprawozdanie monitorujące KR-u zostało przyjęte w grudniu 2011 r.: PL

2 - 2 - Nazwisko respondenta: Dane kontaktowe: (adres, telefon, ) W imieniu: (nazwa organu władz lokalnych lub regionalnych) Kraj: Członek Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020 (dawniej Platformy Monitorowania Strategii Lizbońskiej) 3 : INFORMACJE O RESPONDENCIE 2 : Iga Pachulska Instytucja Otoczenia Nauki i Biznesu Polska TAK NIE 1) Prosimy krótko opisać obecny wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na przedsiębiorstwa działające na w Państwa regionie/mieście, zwłaszcza na MŚP. Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego zarządzany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. jest instytucją otoczenia nauki i biznesu. Z punktu widzenia GPN-T i przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie możemy jasno stwierdzić, iż z powodu globalnego kryzysu nie wszyscy przedsiębiorcy mogą dziś pozwolić sobie na inwestowanie własnych środków na rozwój innowacyjnej działalności. Dotyczy to zarówno MŚP, jak również i dużych przedsiębiorców. Jeden z naszych kluczowych najemców z powodu globalnego kryzysu i dodatkowych kosztów prowadzenia działalności w Polsce, zdecydował o przeniesieniu części krajowej produkcji do niemieckiego, macierzystego zakładu. Jednakże z przeprowadzanych wywiadów z najemcami GPN-T wynika, iż nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie inwestowaliby w innowacje, gdyby mogli otrzymać większe wsparcie z funduszy unijnych i to nie tylko w ramach pomocy publicznej. 2) Czy od 2008 r. podjęli Państwo konkretne działania, by pomóc MŚP w przeciwdziałaniu kryzysowi? TAK NIE Jeśli TAK, prosimy krótko opisać te działania. 2 3 Polityka prywatności: Aby możliwe było wykorzystanie odpowiedzi na kwestionariusz, konieczne jest przetworzenie Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, danych kontaktowych itp.) w pliku. Wszystkie odpowiedzi na kwestionariusz są dobrowolne. Państwa odpowiedzi będą przechowywane w okresie pięciu lat od otrzymania kwestionariusza. Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji lub chcieli skorzystać z praw przysługujących Państwu na mocy rozporządzenia (WE) 45/2001 (np. dostęp do danych lub ich sprostowanie), prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (kierownik Działu Sieci i Pomocniczości) pod adresem W razie potrzeby mogą się Państwo także zwrócić do inspektora ochrony danych w KR-ze Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (www.edps.europa.eu). Zwracamy uwagę, że kwestionariusz z Państwa odpowiedziami i danymi osobowymi będzie opublikowany w internecie. Państwa kwestionariusz może zostać przekazany innym sprawozdawcom KR-u lub innym instytucjom UE dla celów informacyjnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy o odpowiednią informację na ten temat. Jeżeli chcą Państw przystąpić do Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, zapraszamy na stronę:

3 - 3 - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości utworzyła przy współudziale Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Politechniki Gdańskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego, w którym przygotowano nowoczesną powierzchnię biurową, laboratoryjną, konferencyjną i produkcyjną oraz pełną ofertę usług dla innowacyjnych firm. Uroczyste otwarcie Parku miało miejsce właśnie w 2008 roku. Od tego momentu GPN-T jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Nasz PARK jest idealnym przykładem wpierania przedsiębiorczości przez władze lokalne. Aktualnie wspieramy firmy działające w GPN-T gwarantując im m.in.: Pomoc publiczną w formie zwolnienia % z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przedsiębiorcom rozpoczynającym funkcjonowanie w GPN-T (z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia) ; Prestiżowy adres organizacji sprzyjającej rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, m.in. w takich branżach jak: technologie informacyjne i telekomunikacyjne; materiały funkcjonalne i nanotechnologie; biotechnologia, biomedycyna; Najwyższe standardy pomieszczeń biurowych, nowoczesne hale produkcyjne oraz specjalistyczne laboratoria; Konkurencyjne ceny wynajmu powierzchni; Usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne; Usługi doradcze i wspierania przedsiębiorczości; Doradztwo i kompleksową obsługę prawną: Obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym stała obsługa spółek prawa handlowego; Transakcje przekształcenia, łączenia, nabycia spółek prawa handlowego innych przedsiębiorców; Usługi prawne związane z realizacją zamówień publicznych (doradztwo na każdym etapie przeprowadzania procedury dla zlecającego oraz doradztwo dla podmiotów występujących w zamówieniach publicznych jako oferenci); Obsługę prawną projektów finansowanych z Unii Europejskiej; Wykonywanie audytów prawnych; Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału (fundusze inwestycyjne, newconnect, itp.); Usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego, budowanie i realizacja tego partnerstwa (w tym zakresie kancelaria współpracuje z firmami finansowymi); Doradztwo i usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej, prawami autorskimi, znakami towarowymi i czynami nieuczciwej konkurencji. Pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii; Wsparcie merytoryczne ze strony samorządu oraz uczelni partnerskich; Opiekę naukową i biznesową; Osiągnięcie dojrzałości technologicznej; Budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku; Zamieszczenie oferty firmy w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPN-T; Edukację i promocję nowych rozwiązań technologicznych; Szeroko rozumiane wsparcie w prowadzonych innowacyjnych przedsięwzięciach oraz wspólna promocja. Bardzo dobrą dostępność komunikacyjną w ramach sieci transportu publicznego oraz drogowego aglomeracji Trójmiasta;

4 - 4 - Lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański; Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe; Wirtualne biuro; Inkubator technologiczny; Serwerownia Data Center. 3) W jakim stopniu, Państwa zdaniem, kryzys zmusił Państwa region czy miasto do ponownego przemyślenia procesu podejmowania na szczeblu regionalnym decyzji dotyczących przedsiębiorczości oraz stosowania podejścia najpierw myśl na małą skalę, określonego w Small Business Act? Prosimy krótko uzasadnić. - nie dotyczy działań GPN-T 4) Z poniższej listy celów wytyczonych dla MŚP prosimy wybrać te, które uzyskują wsparcie ze strony władz lokalnych lub regionalnych Państwa regionu. Przy każdym zakreślonym punkcie prosimy krótko opisać formę tego wsparcia: poprawa dostępu do nowych rynków oraz ułatwianie wzrostu dzięki działalności międzynarodowej (zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem); zapewnienie MŚP łatwiejszego dostępu do finansowania; pomoc w eliminowaniu niedostatecznego dopasowania umiejętności zawodowych do potrzeb w regionie; promowanie przedsiębiorczości jako ścieżki kariery; poprawa dostępu do internetu; usługi e-rządu dla MŚP; ułatwianie działalności nowatorskiej i wprowadzania na rynek jej wyników; inne (proszę określić). GPN-T realizując misję tworzenia płaszczyzny do wspierania innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza dla regionalnych przedsiębiorców współpracuje z władzami samorządowymi, jak i organizacjami i /lub fundacjami przy realizacji licznych projektów naukowo-biznesowych m.in. InnoPomorze, Inno3City, Pomorskie Dni Energii, Fora Przedsiębiorczości, Glob Forum itp. Jednocześnie GPN-T już po raz trzeci ufundował dodatkowe stypendia na komercjalizacje badań naukowych w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Programu INNO Doktorant. Stypendium pozwala doktorantom na dokończenie prac badawczych i późniejszą komercjalizację wyników ich prac. 5) Jak dalece prawo (w tym system podatkowy) w Państwa regionie jest przyjazne dla MŚP? Jakie zmiany prawodawcze można by wprowadzić na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, by poprawić sytuację firm?

5 pytanie nie dotyczy bezpośrednio działalności GPN-T. Jednakże proponujemy, aby rozważyć większą wysokość jednorazowych dotacji udzielanych przez urząd pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz dłuższy, niż 2 letni okres niższych składek opłacanych przez przedsiębiorców. Mówiąc o mikro i małych przedsiębiorstwach warto też stworzyć jeszcze inne odrębne programy rządowe zapewniające powstawanie spółek spin off i spin out na uczelniach wyższych. 6) Czy aby zwiększyć konkurencyjność w Państwa regionie, należałoby wspierać wybrane konkretne dziedziny działalności gospodarczej? Jeśli tak, to jakie są te dziedziny działalności gospodarczej? Z punktu widzenia działalności GPN-T oraz uczelni wyższych w jego obrębie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Maszyn Przepływowych oraz innych licznych instytutów oraz niepublicznych szkół wyższych- wskazane jest rozwój zwłaszcza branży biotechnologicznej i medycznej, ICT (elektroniki, telekomunikacji i informatyki z wykorzystaniem ich zastosowań w szerokorozumianej dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego ) oraz energetyki (odnawialnej jak i planowanej energetyki atomowej w Polsce). Rozwój branż przez władze regionalne powinien odbywać się nie tylko na poziomie indywidualnych przedsiębiorców, ale przede wszystkim inicjatyw klastrowych kluczowych dla Województwa Pomorskiego. 7) Rada Europejska niedawno zidentyfikowała szereg pilnych działań wspierających wzrost, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP. Wymieniono wśród nich między innymi następujące cele: a) umocnienie jednolitego rynku; b) zakończenie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym do 2015 r. (zwłaszcza zwiększenie zaufania do handlu internetowego, zapewnienie lepszej i tańszej łączności szerokopasmowej); c) zmniejszenie obciążeń administracyjnych i prawnych; d) wyeliminowanie pozahandlowych przeszkód w handlu zewnętrznym i zapewnienie lepszego dostępu do rynku i warunków inwestycyjnych poza UE; e) poprawa dostępu do finansowania; f) dostarczanie najlepszej jakości usług wspierających biznes; g) wspieranie przedsiębiorczości; h) promowanie rozwoju skutecznego ogólnounijnego systemu dotyczącego kapitału wysokiego ryzyka; i) skuteczniejsze wykorzystywanie przedkomercyjnych zamówień publicznych do wspierania firm innowacyjnych i zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Jak dalece ulepszenia te mogłyby poprawić sytuację MŚP w Państwa regionie/mieście? Czy mogą Państwo zasugerować inne działania? - nie dotyczy bezpośrednio GPN-T. Wszelka szerokorozumiana pomoc Państwa w uproszczeniu zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedury patentowania może poprawić konkurencyjność firm polskich na europejskim rynku.

6 - 6-8) Program COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zastąpi obecny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) ( ) 4. Będzie on dysponował w latach środkami budżetowymi wysokości 2,5 mld euro 5. Prosimy ustosunkować się do następujących kwestii: a) potencjalne korzyści płynące z programu COSME dla Państwa regionu; b) wyzwania związane z jego wdrażaniem; c) dodatkowe działania, które władze krajowe, regionalne i lokalne w Państwa kraju mogłyby podjąć, by realizacja programu COSME została uwieńczona sukcesem; d) rola, jaką partnerzy lokalni Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości bądź inni dostawcy usług dla firm mogliby odegrać w odniesieniu do programu COSME.\ - nie dotyczy działalności GPN-T 9) Czy pragną Państwo podzielić się swym doświadczeniem (prosimy wskazać, co następuje: nazwa projektu/działania; krótki opis; źródło finansowania; czy działanie było prowadzone w partnerstwie z innymi poziomami sprawowania rządów; uzyskane rezultaty; strona internetowa i inne elementy, które uznają Państwo za istotne) lub dalszymi uwagami lub sugestiami związanym z powyższymi kwestiami? Jeśli tak, prosimy zamieścić je tutaj. Prosimy o nadesłanie nam dodatkowych sprawozdań i dokumentów, które Państwo posiadają i które dotyczą tej polityki. REALIZACJA PROJEKTÓW I Projekty inwestycyjne ponoszące jakoś świadczonych przedsiębiorcom usług PROJEKT REALIZOWANY Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności (projekt samodzielny zrealizowany). Docelowo dzięki projektowi GPN-T będzie kompleksem biurowo produkcyjno - technologicznym zapewniającym najlepsze warunki do lokalizacji laboratoriów badawczo - rozwojowych i firm zaawansowanych technologii w branżach, takich jak: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, materiały funkcjonalne i nanotechnologie, ochrona środowiska oraz biotechnologia, chemia żywności i leków. Realizacja projektu umożliwi wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy są liderami technologii w zakresie działalności 4 5 W porównaniu do CIP w COSME większy nacisk kładzie się na przezwyciężanie bezpośrednich przeszkód, które MŚP napotykają w zakładaniu firm, dostępie do rynków zagranicznych lub szukając informacji bądź porady dotyczącej biznesu. Pięć kluczowych działań w ramach tego programu to: 1) dostęp MŚP do finansowania dzięki konkretnym instrumentom finansowym.; 2) Europejska Sieć Przedsiębiorczości: sieć ośrodków usług dla firm; 3) przedsiębiorczość (wspieranie transnarodowych sieci i dzielenie się wiedzą); 4) poprawa warunków ramowych dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw i opracowywanie polityki w tym zakresie; 5) umiędzynarodowienie MŚP. Więcej informacji na stronie:

7 - 7 - badawczo-rozwojowej. Całkowity budżet projektu ,00 zł netto PROJEKT ZREALIZOWANY Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych (projekt samodzielny zrealizowany) W ramach realizacji Projektu GPN-T wyposażono w: pomieszczenie serwerowi- Data Center Centrum Edukacji EduPark wirtualne biuro, świadczące usługi biurowo-administracyjne w innowacyjnej formie laboratorium komputerowe system ostrzegania przeciwpożarowego instalację klimatyzacyjną pomieszczenie socjalne - wyposażenie aneksów kuchennych przeznaczonych dla firm funkcjonujących na terenie Parku recepcję i szatnię. Całkowity budżet projektu: PLN II Projekty szkoleniowo-doradcze, badawczo-naukowe Równocześnie realizowane są projekty badawczo naukowe, szkoleniowo-doradcze kierowane do szerokiej grupy przedsiębiorców i naukowców oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza do studentów, doktorantów i pracowników naukowych chcących rozpocząć działalność w formach start up, spin off, spin out. PROJEKTY REALIZOWANE Projekt Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Projekt badawczo-rozwojowy z obszaru bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa (projekt partnerski). Projekt skierowany jest na opracowanie polityki bezpieczeństwa energetycznego. Jako Partner w projekcie Park wykonał badania socjologiczne dotyczące nastawienia mieszkańców kraju do planów budowy elektrowni jądrowej. Planujemy kampanię informacyjną o budowie elektrowni oraz spotkania

8 - 8 - i konferencji z udziałem naukowców, władz rządowych i samorządowych, a także inwestorów działających na terenie PSSE. Również odbyły się liczne wizyty studyjne mają posłużyć zdobyciu wiedzy i wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy z jednostkami samorządowymi w zakresie budowania warunków do rozwoju nowych przedsiębiorstw. Całkowity budżet projektu: PLN Projekt polegający na stworzeniu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) realizuje innowacyjny projekt polegający na stworzeniu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Laboratorium będzie miejscem badania i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, zainstalowane zostaną urządzenia i systemy służące do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Badane będą elementy oraz opracowywane prototypy małych siłowni poligeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 200kWc i 40kWe. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki to unikalna platforma spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej będą mieli narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań. W laboratorium przewidzianych jest 5 stanowisk badawczych: Stanowisko kotłowe do badania procesów spalania w kotłach ekologicznych, Stanowisko produkcji paliw z biomasy i odpadów, Stanowisko małych siłowni kogeneracyjnych (CHP), Stanowisko turbogeneratora parowego, Stanowisko wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych siłowni kogeneracyjnych. Całkowity budżet projektu: PLN Projekt Submariner Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego Jego głównym założeniem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedzin nauki i techniki, w celu rozwiązania wielu ekologicznych problemów Morza Bałtyckiego. Działania te mają

9 - 9 - uchronić Bałtyk przed nieodwracalnymi skutkami wieloletnich zaniedbań. Istotnym jest również przeciwdziałanie wyraźnym dysproporcjom w rozwoju państw leżących nad tym rejonem Morza. Wprowadzanie wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć, jak również wymiana wiedzy oraz doświadczeń przy wsparciu finansowym z funduszy europejskich, spowoduje pozytywne efekty synergii. Do głównych zadań Parku, jako partnera należy przygotowanie i aktywna współpraca przy tworzeniu planu działania i ustalaniu kierunków rozwoju polskich regionów nadmorskich. Ważnym zadaniem jest również budowanie relacji ze światem biznesu i polityki, poprzez zachęcenie do inwestowania i udzielnie oficjalnego wsparcia oraz pomoc przy promocji wspólnych działań. W Projekcie uczestniczy 19 partnerów z następujących państw: Polski, Niemiec, Finlandii, Litwy, Estonii, Łotwy, Danii oraz Szwecji. Całkowity budżet projektu: EUR Projekt DISKE Celem realizacji projektu DISKE jest współpraca w ramach modelu triple-helix parków naukowotechnologicznych, władz lokalnych, środowiska akademickiego i biznesowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania parkami oraz inkubatorami. Działania w Projekcie mają przyczynić się do poprawienia konkurencyjności w sektorze MSP oraz wzmocnienia potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu: ,00 EUR PROJEKT ZREALIZOWANY Projekt Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Projekt w ramach Programu Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Do najważniejszych założeń projektu należało zaliczyć rozwój kompetencji biznesowych i promocję przedsiębiorczości poprzez kształtowanie postaw probiznesowych, zachęcenie młodych naukowców do komercjalizowania wyników swoich badań naukowych oraz upowszechnienie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt miał również za zadanie ukazać

10 jak istotne jest budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym elementem programu było zrealizowanie cyklu specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa w zakresie tworzenia nowej działalności gospodarczej (szkolenia trwały od lutego do czerwca 2010 r.). Bloki szkoleniowe obejmowały zagadnienia związane z: własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy, elementami komunikacji, zarządzaniem własną firmą i jej wizerunkiem. Równocześnie zostanie stworzona i wdrożona Procedura Zarządzania Własnością Intelektualną oraz System Komercjalizacji Nowoczesnych Technologii dla uczelni wyższych. Procedura Zarządzania Własnością Intelektualną zakłada stworzenie przejrzystych, wewnątrz uczelnianych regulacji prawnych, które stanowić mają przykłady tzw. dobrych praktyk. Zawierać będzie podstawy prawne ochrony własności intelektualnej, procedury uzyskiwania praw ochrony na rozwiązania innowacyjne, zasady i strategię zarządzania własnością intelektualną. Natomiast System Komercjalizacji Wiedzy zawiera procedurę komercjalizacji wiedzy dla pracowników naukowych, studentów oraz osób zainteresowanych komercjalizacją swoich osiągnięć naukowych. System obejmować będzie m.in. wzory umów o współpracy, projekt platformy wymiany informacji pomiędzy biznesem, a pracownikami naukowymi, zagadnienia z zakresu pozyskiwania inwestora itp. Projekt zakończył się pod koniec września 2010 roku wydaniem publikacji podsumowującej Projekt. Całkowity budżet projektu: ,17 PLN Projekt Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych (projekt partnerski). Od 2009 roku Park realizował we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed) oraz Gdyńskim Centrum Innowacji Projekt dotyczący rozwoju pierwszej w regionie sieci transferu wiedzy i technologii dla medycyny, farmacji i biotechnologii. W ramach działań Projektu na terenie GUMed powstał centralny punkt informacyjno - kontaktowy ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym tzw. Business Point, a na terenie GPN-T i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego utworzono dwa punkty kontaktowe ds. współpracy z nauką, Science Points. Ich głównym zadaniem jest promowanie ofert Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz innych uczelni wyższych i parków naukowo - technologicznych wśród przedsiębiorców zainteresowanych taką współpracą. Udzielane są również informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych oraz organizacja na przemian z Partnerami konferencji, warsztatów i szkoleń.

11 Całkowity budżet projektu: ,40 PLN Projekt Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia (projekt partnerski). Park zrealizował również projekt partnerski skierowany do byłych pracowników przemysłu stoczniowego i firm kooperujących z tym przemysłem. Dzięki możliwości udzielenia dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego powstało w województwie pomorskim 67 nowych firmy (mikroprzedsiębiorstw). Całkowity budżet projektu: ,89 PLN DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPÓŁPRACĘ.

12 Kontekst Choć strategia Europa 2020 pozostaje długoterminową strategią UE polegającą na przeprowadzeniu reform strukturalnych prowadzących do inteligentnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europejska określiła szereg priorytetów krótkoterminowych na pierwszy kwartał 2012 r., by zwiększyć wzrost i zatrudnienie. Jednym z nich jest zadbanie o ciągłość działalności MŚP oraz umocnienie ich ze względu na kluczową rolę, jaką mają odegrać, jeśli gospodarka europejska ma wrócić na drogę wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Główne działania podjęte przez instytucje UE z myślą o realizacji tego celu to: Small Business Act 6 zbiór 10 zasad, którymi należy się kierować w tworzeniu i wdrażaniu strategii politycznych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Ma to istotne znaczenie dla stworzenia równych warunków działania dla MŚP w całej UE i dla poprawy środowiska administracyjnego i prawnego, tak aby umożliwić tym przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia zatrudnienia i wzrostu. Poprawa dostępu do finansów, zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających dla biznesu oraz promowanie przedsiębiorczości dzięki programowi COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie dysponował w latach środkami budżetowymi wysokości 2,5 mld euro i zastąpi obecny program CIP ( ). W porównaniu do CIP w COSME większy nacisk kładzie się na przezwyciężanie bezpośrednich przeszkód, które MŚP napotykają w zakładaniu firm, dostępie do rynków zagranicznych lub szukając informacji bądź porady dotyczącej biznesu. Pięć kluczowych działań w ramach tego programu to: 1) dostęp MŚP do finansowania dzięki konkretnym instrumentom finansowym; 2) Europejska Sieć Przedsiębiorczości: sieć ośrodków usług dla firm; 3) przedsiębiorczość (wspieranie transnarodowych sieci i dzielenia się wiedzą); 4) poprawa warunków ramowych dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw i opracowywanie polityki w tym zakresie; 5) umiędzynarodowienie MŚP 7. Promowanie rozwoju skutecznego ogólnounijnego systemu dotyczącego kapitału wysokiego ryzyka dzięki paszportowi UE (by umożliwić osobom zarządzającym funduszami wysokiego ryzyka powiększanie swej działalności i wprowadzanie swych funduszy do obrotu w całej UE korzystając z jednego zestawu zasad) oraz funduszu funduszy (zapewniającego transgraniczny kapitał wysokiego ryzyka oraz system finansowy wspierający innowacyjne MŚP). Skuteczniejsze wykorzystywanie przedkomercyjnych zamówień publicznych do wspierania firm innowacyjnych i zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i prawnych na poziomie unijnym i krajowym. Nagroda Europejski region Przedsiębiorczości, której celem jest wyszukanie i nagrodzenie unijnych regionów mających wyjątkową wizję przedsiębiorczości Więcej informacji na stronie: F_CDR

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo