Regiony i miasta przyjazne MŚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regiony i miasta przyjazne MŚP"

Transkrypt

1 Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( ), zachęca Państwa do przesłania wstępnych uwag na temat strategii wspierania MŚP i wspomagania przyjaznego nastawienia miast i regionów UE do firm. Państwa wypowiedzi zostaną uwzględnione w projekcie opinii (której przyjęcie zaplanowano na sesję w dniach 9 10 października br.) Witolda Krochmala i w trzecim sprawozdaniu monitorującym KR-u na temat strategii Europa PROSIMY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ W PRZEWIDZIANYCH W TYM CELU MIEJSCACH, W DOWONYM JĘZYKU UE I PRZESŁAĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ W DOWOLNYM FORMACIE WORD NA ADRES: do 23 KWIETNIA 2012 r. Więcej informacji, w tym szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób można przystąpić do Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, można znaleźć na stronie: Ankieta będzie dostępna na tej stronie internetowej we wszystkich językach w ostatnim tygodniu marca. 1 To roczne sprawozdanie, przygotowywane zanim Komisja Europejska przeprowadzi kolejną roczną analizę wzrostu gospodarczego, dotyczy wdrażania strategii Europa 2020 w terenie oraz stopnia, w jakim jest ona wdrażana w partnerstwie wszystkich poziomów sprawowania rządów. Drugie sprawozdanie monitorujące KR-u zostało przyjęte w grudniu 2011 r.: PL

2 - 2 - Nazwisko respondenta: Dane kontaktowe: (adres, telefon, ) W imieniu: (nazwa organu władz lokalnych lub regionalnych) Kraj: Członek Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020 (dawniej Platformy Monitorowania Strategii Lizbońskiej) 3 : INFORMACJE O RESPONDENCIE 2 : Iga Pachulska Instytucja Otoczenia Nauki i Biznesu Polska TAK NIE 1) Prosimy krótko opisać obecny wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na przedsiębiorstwa działające na w Państwa regionie/mieście, zwłaszcza na MŚP. Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego zarządzany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. jest instytucją otoczenia nauki i biznesu. Z punktu widzenia GPN-T i przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie możemy jasno stwierdzić, iż z powodu globalnego kryzysu nie wszyscy przedsiębiorcy mogą dziś pozwolić sobie na inwestowanie własnych środków na rozwój innowacyjnej działalności. Dotyczy to zarówno MŚP, jak również i dużych przedsiębiorców. Jeden z naszych kluczowych najemców z powodu globalnego kryzysu i dodatkowych kosztów prowadzenia działalności w Polsce, zdecydował o przeniesieniu części krajowej produkcji do niemieckiego, macierzystego zakładu. Jednakże z przeprowadzanych wywiadów z najemcami GPN-T wynika, iż nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie inwestowaliby w innowacje, gdyby mogli otrzymać większe wsparcie z funduszy unijnych i to nie tylko w ramach pomocy publicznej. 2) Czy od 2008 r. podjęli Państwo konkretne działania, by pomóc MŚP w przeciwdziałaniu kryzysowi? TAK NIE Jeśli TAK, prosimy krótko opisać te działania. 2 3 Polityka prywatności: Aby możliwe było wykorzystanie odpowiedzi na kwestionariusz, konieczne jest przetworzenie Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, danych kontaktowych itp.) w pliku. Wszystkie odpowiedzi na kwestionariusz są dobrowolne. Państwa odpowiedzi będą przechowywane w okresie pięciu lat od otrzymania kwestionariusza. Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji lub chcieli skorzystać z praw przysługujących Państwu na mocy rozporządzenia (WE) 45/2001 (np. dostęp do danych lub ich sprostowanie), prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (kierownik Działu Sieci i Pomocniczości) pod adresem W razie potrzeby mogą się Państwo także zwrócić do inspektora ochrony danych w KR-ze Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (www.edps.europa.eu). Zwracamy uwagę, że kwestionariusz z Państwa odpowiedziami i danymi osobowymi będzie opublikowany w internecie. Państwa kwestionariusz może zostać przekazany innym sprawozdawcom KR-u lub innym instytucjom UE dla celów informacyjnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy o odpowiednią informację na ten temat. Jeżeli chcą Państw przystąpić do Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, zapraszamy na stronę:

3 - 3 - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości utworzyła przy współudziale Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Politechniki Gdańskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego, w którym przygotowano nowoczesną powierzchnię biurową, laboratoryjną, konferencyjną i produkcyjną oraz pełną ofertę usług dla innowacyjnych firm. Uroczyste otwarcie Parku miało miejsce właśnie w 2008 roku. Od tego momentu GPN-T jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Nasz PARK jest idealnym przykładem wpierania przedsiębiorczości przez władze lokalne. Aktualnie wspieramy firmy działające w GPN-T gwarantując im m.in.: Pomoc publiczną w formie zwolnienia % z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przedsiębiorcom rozpoczynającym funkcjonowanie w GPN-T (z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia) ; Prestiżowy adres organizacji sprzyjającej rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, m.in. w takich branżach jak: technologie informacyjne i telekomunikacyjne; materiały funkcjonalne i nanotechnologie; biotechnologia, biomedycyna; Najwyższe standardy pomieszczeń biurowych, nowoczesne hale produkcyjne oraz specjalistyczne laboratoria; Konkurencyjne ceny wynajmu powierzchni; Usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne; Usługi doradcze i wspierania przedsiębiorczości; Doradztwo i kompleksową obsługę prawną: Obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym stała obsługa spółek prawa handlowego; Transakcje przekształcenia, łączenia, nabycia spółek prawa handlowego innych przedsiębiorców; Usługi prawne związane z realizacją zamówień publicznych (doradztwo na każdym etapie przeprowadzania procedury dla zlecającego oraz doradztwo dla podmiotów występujących w zamówieniach publicznych jako oferenci); Obsługę prawną projektów finansowanych z Unii Europejskiej; Wykonywanie audytów prawnych; Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału (fundusze inwestycyjne, newconnect, itp.); Usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego, budowanie i realizacja tego partnerstwa (w tym zakresie kancelaria współpracuje z firmami finansowymi); Doradztwo i usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej, prawami autorskimi, znakami towarowymi i czynami nieuczciwej konkurencji. Pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii; Wsparcie merytoryczne ze strony samorządu oraz uczelni partnerskich; Opiekę naukową i biznesową; Osiągnięcie dojrzałości technologicznej; Budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku; Zamieszczenie oferty firmy w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPN-T; Edukację i promocję nowych rozwiązań technologicznych; Szeroko rozumiane wsparcie w prowadzonych innowacyjnych przedsięwzięciach oraz wspólna promocja. Bardzo dobrą dostępność komunikacyjną w ramach sieci transportu publicznego oraz drogowego aglomeracji Trójmiasta;

4 - 4 - Lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański; Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe; Wirtualne biuro; Inkubator technologiczny; Serwerownia Data Center. 3) W jakim stopniu, Państwa zdaniem, kryzys zmusił Państwa region czy miasto do ponownego przemyślenia procesu podejmowania na szczeblu regionalnym decyzji dotyczących przedsiębiorczości oraz stosowania podejścia najpierw myśl na małą skalę, określonego w Small Business Act? Prosimy krótko uzasadnić. - nie dotyczy działań GPN-T 4) Z poniższej listy celów wytyczonych dla MŚP prosimy wybrać te, które uzyskują wsparcie ze strony władz lokalnych lub regionalnych Państwa regionu. Przy każdym zakreślonym punkcie prosimy krótko opisać formę tego wsparcia: poprawa dostępu do nowych rynków oraz ułatwianie wzrostu dzięki działalności międzynarodowej (zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem); zapewnienie MŚP łatwiejszego dostępu do finansowania; pomoc w eliminowaniu niedostatecznego dopasowania umiejętności zawodowych do potrzeb w regionie; promowanie przedsiębiorczości jako ścieżki kariery; poprawa dostępu do internetu; usługi e-rządu dla MŚP; ułatwianie działalności nowatorskiej i wprowadzania na rynek jej wyników; inne (proszę określić). GPN-T realizując misję tworzenia płaszczyzny do wspierania innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza dla regionalnych przedsiębiorców współpracuje z władzami samorządowymi, jak i organizacjami i /lub fundacjami przy realizacji licznych projektów naukowo-biznesowych m.in. InnoPomorze, Inno3City, Pomorskie Dni Energii, Fora Przedsiębiorczości, Glob Forum itp. Jednocześnie GPN-T już po raz trzeci ufundował dodatkowe stypendia na komercjalizacje badań naukowych w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Programu INNO Doktorant. Stypendium pozwala doktorantom na dokończenie prac badawczych i późniejszą komercjalizację wyników ich prac. 5) Jak dalece prawo (w tym system podatkowy) w Państwa regionie jest przyjazne dla MŚP? Jakie zmiany prawodawcze można by wprowadzić na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, by poprawić sytuację firm?

5 pytanie nie dotyczy bezpośrednio działalności GPN-T. Jednakże proponujemy, aby rozważyć większą wysokość jednorazowych dotacji udzielanych przez urząd pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz dłuższy, niż 2 letni okres niższych składek opłacanych przez przedsiębiorców. Mówiąc o mikro i małych przedsiębiorstwach warto też stworzyć jeszcze inne odrębne programy rządowe zapewniające powstawanie spółek spin off i spin out na uczelniach wyższych. 6) Czy aby zwiększyć konkurencyjność w Państwa regionie, należałoby wspierać wybrane konkretne dziedziny działalności gospodarczej? Jeśli tak, to jakie są te dziedziny działalności gospodarczej? Z punktu widzenia działalności GPN-T oraz uczelni wyższych w jego obrębie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Maszyn Przepływowych oraz innych licznych instytutów oraz niepublicznych szkół wyższych- wskazane jest rozwój zwłaszcza branży biotechnologicznej i medycznej, ICT (elektroniki, telekomunikacji i informatyki z wykorzystaniem ich zastosowań w szerokorozumianej dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego ) oraz energetyki (odnawialnej jak i planowanej energetyki atomowej w Polsce). Rozwój branż przez władze regionalne powinien odbywać się nie tylko na poziomie indywidualnych przedsiębiorców, ale przede wszystkim inicjatyw klastrowych kluczowych dla Województwa Pomorskiego. 7) Rada Europejska niedawno zidentyfikowała szereg pilnych działań wspierających wzrost, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP. Wymieniono wśród nich między innymi następujące cele: a) umocnienie jednolitego rynku; b) zakończenie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym do 2015 r. (zwłaszcza zwiększenie zaufania do handlu internetowego, zapewnienie lepszej i tańszej łączności szerokopasmowej); c) zmniejszenie obciążeń administracyjnych i prawnych; d) wyeliminowanie pozahandlowych przeszkód w handlu zewnętrznym i zapewnienie lepszego dostępu do rynku i warunków inwestycyjnych poza UE; e) poprawa dostępu do finansowania; f) dostarczanie najlepszej jakości usług wspierających biznes; g) wspieranie przedsiębiorczości; h) promowanie rozwoju skutecznego ogólnounijnego systemu dotyczącego kapitału wysokiego ryzyka; i) skuteczniejsze wykorzystywanie przedkomercyjnych zamówień publicznych do wspierania firm innowacyjnych i zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Jak dalece ulepszenia te mogłyby poprawić sytuację MŚP w Państwa regionie/mieście? Czy mogą Państwo zasugerować inne działania? - nie dotyczy bezpośrednio GPN-T. Wszelka szerokorozumiana pomoc Państwa w uproszczeniu zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedury patentowania może poprawić konkurencyjność firm polskich na europejskim rynku.

6 - 6-8) Program COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zastąpi obecny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) ( ) 4. Będzie on dysponował w latach środkami budżetowymi wysokości 2,5 mld euro 5. Prosimy ustosunkować się do następujących kwestii: a) potencjalne korzyści płynące z programu COSME dla Państwa regionu; b) wyzwania związane z jego wdrażaniem; c) dodatkowe działania, które władze krajowe, regionalne i lokalne w Państwa kraju mogłyby podjąć, by realizacja programu COSME została uwieńczona sukcesem; d) rola, jaką partnerzy lokalni Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości bądź inni dostawcy usług dla firm mogliby odegrać w odniesieniu do programu COSME.\ - nie dotyczy działalności GPN-T 9) Czy pragną Państwo podzielić się swym doświadczeniem (prosimy wskazać, co następuje: nazwa projektu/działania; krótki opis; źródło finansowania; czy działanie było prowadzone w partnerstwie z innymi poziomami sprawowania rządów; uzyskane rezultaty; strona internetowa i inne elementy, które uznają Państwo za istotne) lub dalszymi uwagami lub sugestiami związanym z powyższymi kwestiami? Jeśli tak, prosimy zamieścić je tutaj. Prosimy o nadesłanie nam dodatkowych sprawozdań i dokumentów, które Państwo posiadają i które dotyczą tej polityki. REALIZACJA PROJEKTÓW I Projekty inwestycyjne ponoszące jakoś świadczonych przedsiębiorcom usług PROJEKT REALIZOWANY Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności (projekt samodzielny zrealizowany). Docelowo dzięki projektowi GPN-T będzie kompleksem biurowo produkcyjno - technologicznym zapewniającym najlepsze warunki do lokalizacji laboratoriów badawczo - rozwojowych i firm zaawansowanych technologii w branżach, takich jak: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, materiały funkcjonalne i nanotechnologie, ochrona środowiska oraz biotechnologia, chemia żywności i leków. Realizacja projektu umożliwi wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy są liderami technologii w zakresie działalności 4 5 W porównaniu do CIP w COSME większy nacisk kładzie się na przezwyciężanie bezpośrednich przeszkód, które MŚP napotykają w zakładaniu firm, dostępie do rynków zagranicznych lub szukając informacji bądź porady dotyczącej biznesu. Pięć kluczowych działań w ramach tego programu to: 1) dostęp MŚP do finansowania dzięki konkretnym instrumentom finansowym.; 2) Europejska Sieć Przedsiębiorczości: sieć ośrodków usług dla firm; 3) przedsiębiorczość (wspieranie transnarodowych sieci i dzielenie się wiedzą); 4) poprawa warunków ramowych dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw i opracowywanie polityki w tym zakresie; 5) umiędzynarodowienie MŚP. Więcej informacji na stronie:

7 - 7 - badawczo-rozwojowej. Całkowity budżet projektu ,00 zł netto PROJEKT ZREALIZOWANY Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych (projekt samodzielny zrealizowany) W ramach realizacji Projektu GPN-T wyposażono w: pomieszczenie serwerowi- Data Center Centrum Edukacji EduPark wirtualne biuro, świadczące usługi biurowo-administracyjne w innowacyjnej formie laboratorium komputerowe system ostrzegania przeciwpożarowego instalację klimatyzacyjną pomieszczenie socjalne - wyposażenie aneksów kuchennych przeznaczonych dla firm funkcjonujących na terenie Parku recepcję i szatnię. Całkowity budżet projektu: PLN II Projekty szkoleniowo-doradcze, badawczo-naukowe Równocześnie realizowane są projekty badawczo naukowe, szkoleniowo-doradcze kierowane do szerokiej grupy przedsiębiorców i naukowców oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza do studentów, doktorantów i pracowników naukowych chcących rozpocząć działalność w formach start up, spin off, spin out. PROJEKTY REALIZOWANE Projekt Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Projekt badawczo-rozwojowy z obszaru bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa (projekt partnerski). Projekt skierowany jest na opracowanie polityki bezpieczeństwa energetycznego. Jako Partner w projekcie Park wykonał badania socjologiczne dotyczące nastawienia mieszkańców kraju do planów budowy elektrowni jądrowej. Planujemy kampanię informacyjną o budowie elektrowni oraz spotkania

8 - 8 - i konferencji z udziałem naukowców, władz rządowych i samorządowych, a także inwestorów działających na terenie PSSE. Również odbyły się liczne wizyty studyjne mają posłużyć zdobyciu wiedzy i wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy z jednostkami samorządowymi w zakresie budowania warunków do rozwoju nowych przedsiębiorstw. Całkowity budżet projektu: PLN Projekt polegający na stworzeniu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) realizuje innowacyjny projekt polegający na stworzeniu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Laboratorium będzie miejscem badania i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, zainstalowane zostaną urządzenia i systemy służące do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Badane będą elementy oraz opracowywane prototypy małych siłowni poligeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 200kWc i 40kWe. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki to unikalna platforma spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej będą mieli narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań. W laboratorium przewidzianych jest 5 stanowisk badawczych: Stanowisko kotłowe do badania procesów spalania w kotłach ekologicznych, Stanowisko produkcji paliw z biomasy i odpadów, Stanowisko małych siłowni kogeneracyjnych (CHP), Stanowisko turbogeneratora parowego, Stanowisko wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych siłowni kogeneracyjnych. Całkowity budżet projektu: PLN Projekt Submariner Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego Jego głównym założeniem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedzin nauki i techniki, w celu rozwiązania wielu ekologicznych problemów Morza Bałtyckiego. Działania te mają

9 - 9 - uchronić Bałtyk przed nieodwracalnymi skutkami wieloletnich zaniedbań. Istotnym jest również przeciwdziałanie wyraźnym dysproporcjom w rozwoju państw leżących nad tym rejonem Morza. Wprowadzanie wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć, jak również wymiana wiedzy oraz doświadczeń przy wsparciu finansowym z funduszy europejskich, spowoduje pozytywne efekty synergii. Do głównych zadań Parku, jako partnera należy przygotowanie i aktywna współpraca przy tworzeniu planu działania i ustalaniu kierunków rozwoju polskich regionów nadmorskich. Ważnym zadaniem jest również budowanie relacji ze światem biznesu i polityki, poprzez zachęcenie do inwestowania i udzielnie oficjalnego wsparcia oraz pomoc przy promocji wspólnych działań. W Projekcie uczestniczy 19 partnerów z następujących państw: Polski, Niemiec, Finlandii, Litwy, Estonii, Łotwy, Danii oraz Szwecji. Całkowity budżet projektu: EUR Projekt DISKE Celem realizacji projektu DISKE jest współpraca w ramach modelu triple-helix parków naukowotechnologicznych, władz lokalnych, środowiska akademickiego i biznesowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania parkami oraz inkubatorami. Działania w Projekcie mają przyczynić się do poprawienia konkurencyjności w sektorze MSP oraz wzmocnienia potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu: ,00 EUR PROJEKT ZREALIZOWANY Projekt Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Projekt w ramach Programu Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Do najważniejszych założeń projektu należało zaliczyć rozwój kompetencji biznesowych i promocję przedsiębiorczości poprzez kształtowanie postaw probiznesowych, zachęcenie młodych naukowców do komercjalizowania wyników swoich badań naukowych oraz upowszechnienie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt miał również za zadanie ukazać

10 jak istotne jest budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym elementem programu było zrealizowanie cyklu specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa w zakresie tworzenia nowej działalności gospodarczej (szkolenia trwały od lutego do czerwca 2010 r.). Bloki szkoleniowe obejmowały zagadnienia związane z: własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy, elementami komunikacji, zarządzaniem własną firmą i jej wizerunkiem. Równocześnie zostanie stworzona i wdrożona Procedura Zarządzania Własnością Intelektualną oraz System Komercjalizacji Nowoczesnych Technologii dla uczelni wyższych. Procedura Zarządzania Własnością Intelektualną zakłada stworzenie przejrzystych, wewnątrz uczelnianych regulacji prawnych, które stanowić mają przykłady tzw. dobrych praktyk. Zawierać będzie podstawy prawne ochrony własności intelektualnej, procedury uzyskiwania praw ochrony na rozwiązania innowacyjne, zasady i strategię zarządzania własnością intelektualną. Natomiast System Komercjalizacji Wiedzy zawiera procedurę komercjalizacji wiedzy dla pracowników naukowych, studentów oraz osób zainteresowanych komercjalizacją swoich osiągnięć naukowych. System obejmować będzie m.in. wzory umów o współpracy, projekt platformy wymiany informacji pomiędzy biznesem, a pracownikami naukowymi, zagadnienia z zakresu pozyskiwania inwestora itp. Projekt zakończył się pod koniec września 2010 roku wydaniem publikacji podsumowującej Projekt. Całkowity budżet projektu: ,17 PLN Projekt Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych (projekt partnerski). Od 2009 roku Park realizował we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed) oraz Gdyńskim Centrum Innowacji Projekt dotyczący rozwoju pierwszej w regionie sieci transferu wiedzy i technologii dla medycyny, farmacji i biotechnologii. W ramach działań Projektu na terenie GUMed powstał centralny punkt informacyjno - kontaktowy ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym tzw. Business Point, a na terenie GPN-T i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego utworzono dwa punkty kontaktowe ds. współpracy z nauką, Science Points. Ich głównym zadaniem jest promowanie ofert Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz innych uczelni wyższych i parków naukowo - technologicznych wśród przedsiębiorców zainteresowanych taką współpracą. Udzielane są również informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych oraz organizacja na przemian z Partnerami konferencji, warsztatów i szkoleń.

11 Całkowity budżet projektu: ,40 PLN Projekt Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia (projekt partnerski). Park zrealizował również projekt partnerski skierowany do byłych pracowników przemysłu stoczniowego i firm kooperujących z tym przemysłem. Dzięki możliwości udzielenia dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego powstało w województwie pomorskim 67 nowych firmy (mikroprzedsiębiorstw). Całkowity budżet projektu: ,89 PLN DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPÓŁPRACĘ.

12 Kontekst Choć strategia Europa 2020 pozostaje długoterminową strategią UE polegającą na przeprowadzeniu reform strukturalnych prowadzących do inteligentnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europejska określiła szereg priorytetów krótkoterminowych na pierwszy kwartał 2012 r., by zwiększyć wzrost i zatrudnienie. Jednym z nich jest zadbanie o ciągłość działalności MŚP oraz umocnienie ich ze względu na kluczową rolę, jaką mają odegrać, jeśli gospodarka europejska ma wrócić na drogę wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Główne działania podjęte przez instytucje UE z myślą o realizacji tego celu to: Small Business Act 6 zbiór 10 zasad, którymi należy się kierować w tworzeniu i wdrażaniu strategii politycznych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Ma to istotne znaczenie dla stworzenia równych warunków działania dla MŚP w całej UE i dla poprawy środowiska administracyjnego i prawnego, tak aby umożliwić tym przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia zatrudnienia i wzrostu. Poprawa dostępu do finansów, zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających dla biznesu oraz promowanie przedsiębiorczości dzięki programowi COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie dysponował w latach środkami budżetowymi wysokości 2,5 mld euro i zastąpi obecny program CIP ( ). W porównaniu do CIP w COSME większy nacisk kładzie się na przezwyciężanie bezpośrednich przeszkód, które MŚP napotykają w zakładaniu firm, dostępie do rynków zagranicznych lub szukając informacji bądź porady dotyczącej biznesu. Pięć kluczowych działań w ramach tego programu to: 1) dostęp MŚP do finansowania dzięki konkretnym instrumentom finansowym; 2) Europejska Sieć Przedsiębiorczości: sieć ośrodków usług dla firm; 3) przedsiębiorczość (wspieranie transnarodowych sieci i dzielenia się wiedzą); 4) poprawa warunków ramowych dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw i opracowywanie polityki w tym zakresie; 5) umiędzynarodowienie MŚP 7. Promowanie rozwoju skutecznego ogólnounijnego systemu dotyczącego kapitału wysokiego ryzyka dzięki paszportowi UE (by umożliwić osobom zarządzającym funduszami wysokiego ryzyka powiększanie swej działalności i wprowadzanie swych funduszy do obrotu w całej UE korzystając z jednego zestawu zasad) oraz funduszu funduszy (zapewniającego transgraniczny kapitał wysokiego ryzyka oraz system finansowy wspierający innowacyjne MŚP). Skuteczniejsze wykorzystywanie przedkomercyjnych zamówień publicznych do wspierania firm innowacyjnych i zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i prawnych na poziomie unijnym i krajowym. Nagroda Europejski region Przedsiębiorczości, której celem jest wyszukanie i nagrodzenie unijnych regionów mających wyjątkową wizję przedsiębiorczości Więcej informacji na stronie: F_CDR

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku Inwestycje we wspólne cele! zaparkuj swój pomysł na biznes w zaparkuj swój pomysł na biznes w Gdańsku Gdański Park Naukowo - Technologiczny powstał z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z dwóch stref:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo