2 2 0 Raport roczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 2 0 Raport roczny 2013 0132"

Transkrypt

1 Raport roczny 2013

2 SPIS TREŚCI Spis treści List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy NEUCA 18 Dystrybucja farmaceutyków 21 Usługi na rynku zdrowia 37 Wyniki finansowe 41 Biznes społecznie odpowiedzialny 52 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 59 Rada Nadzorcza 60 Ład korporacyjny 62 Zarząd NEUCA SA 64 Relacje inwestorskie 66 Historia obecności na rynku kapitałowym 68 Raport finansowy 71 RAPORT ROCZNY

3 NEUCA W LICZBACH Zysk netto 85,3 mln zł Y 31% WZROST S 26% UDZIAŁ RYNKOWY EBITDA 126,7 mln zł 8+92+O WZROST 8% PRZYCHODY 5,79 mld zł 2+98+P WZROST 2% , , , ,3 DŁUG / EBIDTA (mln zł) 4 RAPORT ROCZNY

4 MISJA I STRATEGIA Misja i strategia 6 RAPORT ROCZNY

5 LIST PREZESA ZARZĄDU NEUCA SA Drodzy Akcjonariusze Miniony rok był szczególnym okresem dla branży hurtu farma- że udało nam się przekroczyć plan finansowy na sprzedaży ceutycznego. Obniżka marży urzędowej sprawiła, że handel segmentu marek własnych, a profity wypracowane przez ten lekami refundowanymi stał się nierentowny. Sytuacja ta była segment zaczynają stanowić istotną wartość w skali zysku dużym wyzwaniem dla wszystkich dystrybutorów leków. całej Grupy. Aby w tych warunkach zwiększyć wyniki, NEUCA musiała Stale poszukujemy nowych obszarów wzrostu na rynku szukać możliwości wzrostu w innych obszarach, a także zredukować koszty. nej. Dla rozwoju tego przedsięwzięcia powołaliśmy spółkę śmy w całości z oszczędności na kosztach sprzedaży i zarzą- i wkrótce w strukturach Grupy pojawią się pierwsze przy- du w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Grupy. chodnie. Upatrujemy w tym obszarze duże synergie, ponie- zachowanie rynku, który w całym roku wzrósł o blisko 10%. Dynamika wzrostu okazała się większa, niż zakładaliśmy w naszej prognozie finansowej. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt niskiej bazy z 2012 roku. Jednak w 2014 roku spodziewamy się mniejszej dynamiki wzrostu rynku. W ubiegłym roku NEUCA skupiła się nie tylko na zwiększeniu zysków, lecz również wzmocnieniu pozycji lidera branży. W tym celu Spółka podpisała w sierpniu wstępną umowę przejęcia ACP Pharma. Liczymy, że transakcja pozwoli znacząco zwiększyć udziały rynkowe i jednocześnie szybciej powiększać zyski. Wiele uwagi poświęciliśmy również rozwojowi segmentu marek własnych. Liczba produktów znajdujących się w portfolio Synoptis Pharma znacząco przekroczyła 200 pozycji. Na listach refundacyjnych pojawiły się również pierwsze leki sygnowane naszą marką genoptim. Dodatkowo, wprowadzi- RAPORT ROCZNY resowania znalazł się rynek podstawowej opieki zdrowot- Znaczący spadek marży z tytułu zmian ustawowych pokryli- Pozytywnie na podmioty działające w branży przełożyło się 8 ochrony zdrowia. W ubiegłym roku w polu naszego zainte- waż pacjent, który trafia do przychodni, z reguły kieruje się później do aptek, którym niezmiennie, zgodnie z naszą strategią, poświęcamy najwięcej uwagi. Staramy się, aby niezależne, tradycyjne apteki osiągały najwyższe korzyści i miały najlepsze wsparcie na rynku. Dlatego rozwijamy programy rynkowe, które wpływają na wyższą rentowność aptek oraz poprawę jakości zarządzania asortymentem i personelem. Apteki potrzebują dodatkowego wsparcia również w kontekście zmian na rynku, jakie wywołały przepisy wprowadzone dwa lata temu. Nowe otoczenie prawne to nasze kolejne wyzwanie. W tym roku nastąpiła dalsza obniżka marży hurtowej do 5%. NEUCA przygotowała się na zmienione warunki handlu lekami refundowanymi: będziemy stale rozwijać nowe obszary, umacniać pozycję rynkową oraz konsekwentnie podnosić jakość serwisu. Jestem przekonany, że efektem tych działań będzie wzrost wyników finansowych, a w konsekwencji wzrost wartości firmy. liśmy na rynek nową markę dermokosmetyków, która została Piotr Sucharski dobrze przyjęta przez apteki. Wszystkie te działania sprawiły, Prezes Zarządu NEUCA SA

6 MISJA I STRATEGIA Nasza misja Nasza misja Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce Wszystkie działania opieramy na wyznawanych wartościach: uczciwości, szacunku i satysfakcji klienta. Łączymy i wykorzystujemy do wspólnego wzrostu naszą siłę skali i doświadczenia z siłą tradycji i poczucia niezależności wszystkich właścicieli niezależnych aptek w Polsce. Nasze działania zmierzają do zapewnienia trwałych relacji z naszymi klientami i gwarantują rozwój niezależnych aptek. Nigdy nie będziemy zagrożeniem dla aptek tradycyjnych, ponieważ nie mamy i nie będziemy mieć własnych aptek, nigdy nie będziemy konkurować z naszymi klientami. Pozycję lidera hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce wykorzystujemy do przekazania w ramach kompleksowej oferty serwisów sprzedażowych, marketingowych, informatycznych i finansowych najwyższych korzyści naszym klientom, właścicielom niezależnych aptek. Siłę finansową wzmacniamy poprzez synergiczny rozwój biznesów bezpośrednio powiązanych z podstawową działalnością Grupy, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Podstawowym filarem wzrostu jest rozwój własnych marek produktów farmaceutycznych. 10 RAPORT ROCZNY

7 MISJA I STRATEGIA Strategia Grupy Dostarczamy najwyższe korzyści naszym klientom! Nasza strategia zakłada: Strategią Grupy jest koncentracja na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów zarządzaniu własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzeniu systemów informatycznych, świadczeniu specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia oraz świadczeniu usług medycznych w ramach rozwijanej sieci przychodni. wzrost udziału w rynku hurtowej sprzedaży farmaceutyków do aptek poprzez wzrost organiczny i akwizycje, ciągłą poprawę efektywności działania poprzez restrukturyzację organizacyjną i kosztową oraz ścisłą dyscyplinę w obszarze płynności finansowej, rozwój własnych marek produktów farmaceutycznych we wszystkich segmentach: suplementach diety, lekach OTC i lekach Rx, Powyższa strategia jest oparta na ciągłej koncentracji na potrzebach klienta: dostarczamy najwyższy poziom serwisu logistycznego, atrakcyjną ofertę handlową z naciskiem na siłę oferty promocyjnej oraz wszechstronne wsparcie biznesu z wykorzystaniem efektu skali. Grupa NEUCA jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Naszą strategią jest wzmocnienie pozycji lidera rynku w obszarze wartości sprzedaży poprzez wzrost organiczny i akwizycje, uzyskanie pozycji lidera rentowności oraz pozycji lidera kosztowego w obszarach operacyjnych logistyki i transportu. Chcemy to osiągnąć poprzez: Wszechstronne wsparcie biznesu naszych klientów rozwój oprogramowania wspierającego działalność detaliczną aptek tradycyjnych oraz współpracę hurtowni z aptekami, rozwój sieci przychodni świadczących podstawowe usługi medyczne (opieka zdrowotna). Tworzymy programy marketingowe, narzędzia sprzedażowe i trade marketingowe, programy szkoleniowe i technologię IT w celu wsparcia biznesu w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i prawnym. Do najważniejszych konceptów biznesowych, skierowanych do aptek tradycyjnych, które mają wyrównać ich szanse rynkowe względem aptek sieciowych, należy budowa programów kompleksowo wspierających działalność aptek niezależnych. Oferujemy działania w obszarach organizacji przestrzeni sprzedaży, ekspozycji produktu, pracy na wskaźnikach finansowych czy też standardu pracy pierwszego stołu w zakresie jakości obsługi, które mają realny wpływ na rozwój apteki i wzrost zysku jej właściciela. Pomagamy w rozwoju aptekom niezależnym i zapewniamy bezpieczną przyszłość na rynku farmaceutycznym. Gwarancję dostarczenia najwyższego poziomu obsługi klienta Przeprowadzamy automatyzację logistyki magazynowej i transportu w celu zwiększenia satysfakcji klientów w wyniku zwiększenia dostępności produktów, szybkości i bezbłędności dostaw oraz osiągnięcia oczekiwanego czasu dostawy. Wdrażamy call center i centralizujemy telemarketing w celu spełnienia oczekiwań klientów w obszarach przyjęcia zamówienia, aktywnego doradztwa produktowego i reklamacjach. Budujemy optymalną strukturę sprzedaży w celu utrzymania bezpośredniego kontaktu i należnego poziomu relacji z naszymi klientami aptecznymi. Budowę serwisów logistycznych dla producentów Tworzymy kompetencje logistyczne pozwalające wygrywać przetargi na usługi dostaw bezpośrednich do aptek (DTP direct to pharmacy). Chcemy być liderem rynkowym w tym obszarze. Dostarczanie najwyższych korzyści klientom aptecznym i pacjentom w ramach oferty marek własnych produktów farmaceutycznych Chcemy to osiągnąć poprzez rozszerzenie naszej oferty o produkty we wszystkich grupach terapeutycznych, przynoszących oczekiwany, wysoki poziom jakości przy atrakcyjnej cenie dla pacjenta i najwyższych korzyściach dla apteki. Podniesienie efektywności i obniżenie kosztów działania oraz poprawę przepływów finansowych Ograniczamy liczbę magazynów, biur telemarketingu i sprzedaży w wyniku restrukturyzacji tych obszarów po procesach akwizycji. Automatyzujemy logistykę magazynową w celu poprawy jakości serwisu i obniżenia zatrudnienia w tym obszarze. Centralizujemy obszar back office w ramach centrów usług wspólnych. Utrzymujemy najwyższy poziom dyscypliny finansowej, zarządzając naszym stanem magazynowym, rotacją należności i zobowiązań. Zakładamy stałe obniżanie zewnętrznego zadłużenia odsetkowego. 12 RAPORT ROCZNY

8 MISJA I STRATEGIA Kluczowe wartości / Strategia personalna Uczciwość Szacunek Satysfakcja klienta Wartości to fundament określający tożsamość naszej firmy opierają się na nim wszystkie jej działania. To dzięki nim znamy przestrzeń, w której każdy odnajduje najbardziej właściwe dla siebie miejsce. Wartości wyznaczają nam kierunki i zasady, które przynoszą każdemu jak najwięcej korzyści. Przestrzeganie wartości pozwala nam działać efektywnie i zarazem etycznie. Uczciwość Postępujemy sumiennie i odpowiedzialnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi (współżycia społecznego). Nasze działanie opiera się na regułach odpowiedzialnego biznesu zarówno wobec współpracowników, jak i na zewnątrz Grupy. Szacunek Uznajemy odrębność oraz indywidualność każdego współpracownika i klienta. W swoim postępowaniu uwzględniamy wyjątkowość każdej osoby i nie naruszamy niczyjej godności. Poprzez szacunek u innych budujemy swój autorytet i wartość. Satysfakcja klienta Działamy w sposób jak najbardziej zadowalający klienta, poprzez aktywne rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb, pielęgnowanie dobrych relacji oraz ustawiczne wspieranie jego działalności. Strategia personalna NEUCA nie buduje swojej przewagi konkurencyjnej na unikalnych technologiach czy unikalnych produktach te są podobne. To, co rzeczywiście stanowi tajemnicę naszego sukcesu, to ludzie, ich pomysły i determinacja we wdrażaniu tych pomysłów. Strategia personalna to zestaw naszych aspiracji, pożądanych praktyk, celów do zrealizowania i metod ich realizacji w procesie, jakim jest budowa doskonałego, kompetentnego i zaangażowanego zespołu. Partnerstwo w biznesie Kultura organizacji Pracownicy Grupy NEUCA są filarem, na którym oparty jest rozwój organizacji. Dążymy ustawicznie do zwiększania zaangażowania naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki nim ich talentom, doświadczeniu i zaangażowaniu będziemy w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe i zapewnić organizacji trwały wzrost. We wszelkich działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa dwóch stron firmy i ludzi osiągając korzyści biznesowe, a jednocześnie będąc uczciwym wobec pracowników. Pracownicy Cenimy indywidualność naszych pracowników. Tworzymy dla nich wyjątkowe miejsca pracy, aby mogli nieustannie rozwijać swoje kompetencje, poszerzając wiedzę i nabywając nowe doświadczenia. Proponujemy pracownikom przyjęcie odpowiednich ról w organizacji, gdzie na bazie swoich talentów, kompetencji i aspiracji będą skutecznie realizować postawione przed nimi cele. Pozostawimy im przestrzeń i swobodę do działania. Tworzymy dla pracowników środowisko zdrowej rywalizacji, doceniając ich oraz inwestując w najlepszych i nieprzeciętnych. Chcemy, aby każdy skupiał się na oczekiwanym rezultacie swojej pracy oraz był odpowiedzialny za rozwój własnych kompetencji. Oczekujemy od każdego znajomości strategii oraz rozumienia istoty swojej roli w organizacji. Menedżerowie Tworzymy kulturę organizacji na bazie wartości i kompetencji ogólnofirmowych. Od menedżerów oczekujemy więcej. Nasza kadra zarządzająca jest wzorem dla pracowników. Obowiązkiem każdego menedżera jest wspieranie pracownika i troszczenie się o niego. Menedżerowie, realizując strategię biznesową, odpowiedzialni są za optymalne wykorzystanie talentów i potencjału swoich pracowników. To podstawa efektu synergii zasobów ludzkich, zgodnie z którym wynik współdziałania zespołów (pracowników o różnorodnych talentach i kompetencjach) jest większy niż suma wysiłków poszczególnych jego członków. Kultura organizacji Pracownicy Menedżerowie Partnerstwo w biznesie 14 RAPORT ROCZNY

9 MISJA I STRATEGIA Trendy rynkowe / Fakty i liczby Trendy rynkowe Coraz starsze społeczeństwo Starzenie się polskiego społeczeństwa wpływa na wzrost rynku leków. Liczba recept wystawionych osobom z grupy wiekowej powyżej 45 roku życia to ok. 80% wszystkich recept wydanych w kraju. W związku z tym Polska jest zaliczana do grupy państw europejskich, w których rozwój rynku może okazać się najbardziej dynamiczny. Fakty i liczby Pod względem wielkości rynku aptecznego Polska zajmuje VI pozycję w Europie. Polski rynek jest blisko dwukrotnie mniejszy od hiszpańskiego, gdzie występuje porównywalna liczba mieszkańców i niewiele większy od rynków belgijskiego czy szwajcarskiego z kilkukrotnie mniejszą liczbą mieszkańców. Z punktu widzenia wielkości rynku w przeliczeniu na mieszkańca, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie z wydatkami średnio 115 euro rocznie, czyli blisko 2 razy mniej niż średnia UE. Wzrost świadomości zdrowotnej Coraz większa wiedza konsumentów na temat zdrowia prowadzi do zmian wzorców ich zachowań, które mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania produktami dietetycznymi oraz wysokomarżowymi lekami OTC. Poszukiwania nowych obszarów Rośnie konieczność dywersyfikacji biznesu oraz zwiększa się tendencja do poszukiwania nowych obszarów działalności na rynku ochrony zdrowia. Podmioty działające w branży poszukują usług komplementarnych do działalności podstawowej. Zmiany w przepisach prawa farmaceutycznego Zmiana przepisów w Polsce spowodowała ograniczenie wydatków na leki. Dodatkowo, nowe prawo wpłynęło na zmniejszenie dostępności leków dla pacjentów ze względu na mniejsze zapasy magazynowe i zwiększenie zjawiska eksportu farmaceutyków. Udziały rynkowe na dzień NEUCA 26% 2. 20,5% 3. 19% 4. 6,2% 5. 6% 6. pozostali 22,3% M / WARTOŚĆ RYNKU MLD ZŁ Wartość rynku per capita w 2013 [ ]* Szwajcaria Niemcy Luksemburg Irlandia Francja Belgia Finlandia Szwecja * w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło: IMS MIDAS 12/2013 Rynek apteczny wg klasyfikacji EPhMRA (A-V) Eurostat 2013 Słowenia Grecja Hiszpania Norwegia Słowacja Włochy Portugalia Wieka Brytania Holandia Węgry Litwa Estonia Bułgaria Łotwa 115 POLSKA Czechy Rumunia Chorwacja ŚREDNIA 220, RAPORT ROCZNY

10 MISJA I STRATEGIA Struktura organizacyjna Grupy NEUCA Struktura organizacyjna Grupy NEUCA obowiązująca 31 grudnia 2013 roku DZIAŁALNOŚĆ HURTOWA Spółki zajmujące się dystrybucją leków do aptek oraz placówek zdrowia. LOGISTYKA Usługi transportowe i logistyczne na terenie całego kraju. WŁASNE MEDIA Tworzenie czasopism i programów propagujących działania prozdrowotne. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ CENTRUM IT Telemarketing i usługi księgowe oraz obsługa informatyczna Grupy. USŁUGI NA RYNKU ZDROWIA Tworzenie systemów informatycznych dla aptek oraz świadczenie usług marketingowych na rynku ochrony zdrowia. ZARZĄDZANIE MARKAMI WŁASNYMI Tworzenie i rozwój nowych marek farmaceutycznych. PRZYCHODNIE LEKARSKIE 18 RAPORT ROCZNY

11 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Dystrybucja farmaceutyków 20 RAPORT ROCZNY

12 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Dystrybucja farmaceutyków / Nasza oferta W 26% 2013 / UDZIAŁ RYNKOWY Nasza oferta Efektywność marżową realizujemy poprzez skuteczne wdrożenie systemu zarządzania produktem farmaceutycznym w kategoriach terapeutycznych. Grupa NEUCA obsługuje 730 producentów. Oferta handlowa obejmuje około 16 tys. produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych, dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, określonym poprzez klasyfikację i podział rynku pod kątem grup terapeutycznych na kategorie, których zarządzaniem zajmuje się wysoko wyspecjalizowana grupa menedżerów. OBSŁUGA 730 PRODUCENTÓW Dystrybucja farmaceutyków Grupa NEUCA jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. W 2013 roku uzyskaliśmy 26% udziału rynkowego, co oznacza, że co czwarty preparat sprzedawany pacjentowi w aptece został dostarczony przez Grupę NEUCA. Asortyment wchodzący w skład poszczególnych grup jest efektem prac, polegających na weryfikacji faktycznych potrzeb rynku z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego dystrybutora, apteki i pacjenta oraz pozycji rynkowej producenta. Tak dokładny podział pozwolił na wyodrębnienie szczególnie ważnej grupy produktów, tzw. Kategorii B, w zakresie której funkcjonuje ok preparatów generujących najwyższą marżę dla organizacji i klientów. W ramach wspierania budowy zwiększonego udziału tego asortymentu w sprzedaży podejmowanych jest szereg działań i projektów dodatkowych, takich jak program ZYSK+ czy stworzenie zasad doboru preparatów do akcji marketingowych w oparciu o Kategorię B. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnego portfolio produktów dla klienta/pacjenta przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści w całym łańcuchu dostaw. Elementem naszej oferty dla producentów i farmaceutów są serwisy zapewniające dystrybucję numeryczną, np. program Korzyści z Nowości, czy dystrybucję ważoną w ramach takich programów, jak Klub czy Świat bez Recepty. Serwisy te umożliwiają uzyskiwanie przewag konkurencyjnych poprzez wzrost udziałów rynkowych wybranych produktów w kategoriach terapeutycznych. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez IMS Health, farmaceuci wskazują nasze działania marketingowe jako najbardziej atrakcyjne na rynku. Z ofert promocyjnych naszych spółek handlowych korzysta 10 tys. aptek miesięcznie. Dzięki partnerskim relacjom z producentami w działania marketingowe Grupy aktywnie angażuje się około 300 producentów z 3,7 tys. pozycji asortymentowych w cyklu miesięcznym s CO CZWARTY PREPARAT W APTECE DOSTARCZONY JEST PRZEZ GRUPĘ NEUCA OFERTA HANDLOWA NEUCA SA: 16 TYS. PRODUKTÓW Wspieramy niezależne apteki W Grupie NEUCA realizacji każdego naszego działania towarzyszy nowa misja firmy Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce. Staramy się właściwie i w odpowiednim czasie reagować na potrzeby naszych klientów i zmieniające się otoczenie rynkowe. Farmaceutom współpracującym z Grupą NEUCA oferujemy wsparcie i rozwój już na etapie ich edukacji (Wydziałów Farmaceutycznych). Towarzyszymy naszym klientom także na każdym etapie rozwoju ich apteki, gwarantując jednocześnie lojalność, wiedzę, doświadczenie i szereg rozwiązań biznesowych. 22 RAPORT ROCZNY

13 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW ZYSK+ / PARTNER oraz PARTNER+ ZYSK+ PARTNER oraz PARTNER+ ZYSK+ to oferta, której celem jest udostępnianie aptece niezależnej serwisów i narzędzi pomagających budować i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Dzięki usługom świadczonym przez Grupę NEUCA w ramach programu ZYSK+ apteka ma możliwość: pozostania w pełni niezależną apteką przy pełnym dostępie do narzędzi wykorzystywanych w aptekach sieciowych, pozyskania dodatkowych środków finansowych w formie rabatu otrzymywanego za zakup i odsprzedaż preparatów z listy dedykowanej, dostępu do rabatu udzielanego za zakup i odsprzedaż preparatów marki apteo (jedyny program, w którym produkty tej marki są rabatowane), optymalizacji polityki magazynowej (możliwość zatowarowania na korzystnych warunkach zakupowych już od jednej sztuki), rozwoju kompetencji sprzedażowych pracowników apteki, poprawy wskaźników rotacji i sprzedaży, uzyskania środków finansowych na system premiowy dla personelu fachowego. Program ZYSK+ to program dający wymierne korzyści obydwu stronom. Uczestniczące w nim apteki uzyskują lepsze warunki handlowe oraz dodatkowe wsparcie przy zachowaniu swojej niezależności. Korzyścią dla Grupy NEUCA jest natomiast wzrost obrotu oraz uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w zakresie programów gwarantujących zaangażowanie w długo- trwałą współpracę. Tworząca ofertę dedykowana lista produktów stanowi ponadto jedno z podstawowych narzędzi budowy dostępności preparatów objętych programem, w tym produktów własnych (marek apteo i nursea). ZYSK+ to jeden z pierwszych i podstawowych serwisów budujących partnerskie relacje biznesowe aptek i Grupy NEUCA. W 2013 roku program funkcjonował w ponad 1000 aptekach. Od połowy ub.r. skupiliśmy się na poprawie jakości i wdrożenia programu w aptekach, które podpisały porozumienie ZYSK+. Ponadto w br. rozwijamy program, wprowadzając system motywacji dla pracowników tych aptek oparty na kartach przedpłaconych benefitcard. Tym samym udostępniamy im bezkosztowe narzędzie, które (jak pokazał nam pilotaż przeprowadzony w ub.r.) przyczynia się do wyraźnych wzrostów zakupu i odsprzedaży preparatów z listy dedykowanej. Wprowadzamy również ZYSK+ PREMIUM, w którym poprawiamy warunki handlowe oraz udostępniamy aptece kontrakty producenckie w zamian za wyrażenie zgody na pracę z pełnym portfolio produktów marki apteo. Dzięki tej wersji programu apteka uzyskuje jeszcze większe korzyści nie tylko pod względem warunków handlowych, ale również dzięki dostępowi do rabatów od sztuki do kilkuset preparatów wiodących producentów / ZYSK APTEK PARTNER+ PARTNER+ to nowy partnerski program wsparcia aptek niezależnych, który pojawiając się w ofercie Grupy NEUCA w roku 2014, stanie się najbardziej zaawansowanym programem realizującym cel aktywnego i dynamicznego rozwoju apteki. Swoim zasięgiem obejmie najistotniejsze z punktu widzenia apteki obszary jej funkcjonowania i udzieli wsparcia w zakresie: zarządzania asortymentem, marketingiem i personelem. Program PARTNER+ uczestniczącym w nim klientom zapewni przede wszystkim dostęp do: zestawu zaawansowanych narzędzi i serwisów, które przyczyniać się będą do stałego wzrostu generowanej przez aptekę marży i poprawiającej się rentowności jej funkcjonowania, profesjonalnego doradztwa biznesowego świadczonego przez dedykowany i rozbudowywany zespół koordynatorów, których stała opieka skupiona będzie wokół rozwijania kompetencji biznesowych pracujących w aptekach farmaceutów, kompleksowego wsparcia pozwalającego podnosić aptece efektywność biznesową w takich obszarach jak: dobór optymalnej szerokości dostępnego w aptece asortymentu, optymalizacja stanów magazynowych apteki, zarządzanie ceną sprzedawanych przez aptekę produktów, zgodne z prawem działania marketingowe i promocyjne kierowane do pacjentów apteki, czy zarządzanie ekspozycją apteczną, dodatkowego źródła przychodów będącego wynikiem budowy synergicznej współpracy w ramach trójstronnych relacji apteka dostawca producent i innych realizowanych w ramach programu serwisów. W roku 2014 programem PARTNER+ objętych zostanie 300 aptek. PARTNER Uzupełnieniem oferty programu PARTNER+ będą serwisy świadczone w ramach programu PARTNER, który oferować będzie aptekom wsparcie w najistotniejszych obszarach objętych zakresem PARTNERA+, ale przy zachowaniu niższego stopnia zaangażowania we współpracę obydwu stron (apteki i dostawcy) / PARTNER+ 300 APTEK 24 RAPORT ROCZNY

14 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Program Pomocy Pacjentom / Najwyższy poziom obsługi klienta Program Pomocy Pacjentom Do Programu Pomocy Pacjentom przystąpiło ponad 4000 aptek. PPP jest wsparciem dla farmaceutów w pełnieniu ich misji, jaką jest opieka farmaceutyczna oraz podejmuje działania skierowane do pacjentów, obejmujące profilaktykę zdrowotną, edukację i poprawę jakości życia. Program to także konsolidacja z innymi podmiotami opieki zdrowotnej. Współpraca z poradniami medycznymi i stowarzyszeniami buduje nowy wymiar edukacji zdrowotnej. W 2013 roku PPP stał się podstawowym programem realizowanym przez Fundację NEUCA Dla Zdrowia. PONAD 4000 APTEK OBJĘTYCH PROGRAMEM Program cieszy się dużym zainteresowaniem farmaceutów i pacjentów. W 2014 roku wspomagać będziemy farmaceutów i edukować pacjentów w zakresie następujących problemów zdrowotnych: choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, dysfunkcje ruchu, nadwaga i otyłość, cukrzyca, inne masowe schorzenia społeczne. Najwyższy poziom obsługi klienta Osiągnęliśmy 5,79 mld zł przychodów, uzyskując poziom sprzedaży o prawie 2% wyższy niż w 2012 roku. Główną przyczyną ograniczonego wzrostu było podjęcie decyzji o zrównoważonym rozwoju mającym na celu zapewnienie maksymalizacji zysku netto. Dostarczamy produkty oraz serwisy do ponad 12 tys. aptek, 1,5 tys. szpitali i podmiotów obszaru okołozdrowotnego. Sprzedaż do aptek stanowi 99% przychodów Grupy NEUCA i jest realizowana poprzez spółki handlowe. Grupa uzyskuje najwyższy 85-proc. poziom dystrybucji numerycznej w branży farmaceutycznej. W 2013 roku docieraliśmy do rynku i klientów poprzez struktury liczące 94 reprezentantów handlowych. Miniony rok był rokiem, w którym zakończyliśmy proces centralizacji telemarketingu oraz wdrożenia technologii call center w celu spełnienia oczekiwań klientów w obszarach: obsługi zamówień, aktywnego doradztwa produktowego i reklamacji. Zaawansowane technologicznie rozwiązanie call center ułatwia badanie kluczowych dla ruchu telefonicznego (przychodzącego i wychodzącego) parametrów, takich jak: terminowość realizacji harmonogramów wychodzących, możliwość dodzwaniania się, czas oczekiwania na odebranie telefonu, czas trwania rozmowy, liczba klientów oczekujących na połączenie i inne. Wiedza ta służy lepszemu dostosowaniu usług do potrzeb farmaceutów. Centralizacja umożliwiła ujednolicenie standardów pracy sprzedaży telefonicznej w całej Grupie, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klientów oraz uzyskanie efektywności kosztowej. Kontakt z rynkiem w Grupie NEUCA zapewnia zespół 580 telemarketerów. W 2013 roku Grupa NEUCA zrealizowała sprzedaż do 550 szpitali i uzyskała średniorocznie 10% udziału rynkowego na koniec ub.r. W ramach segmentu sprzedaży pozaaptecznej docieramy do 2,5 tys. podmiotów (gabinety lekarskie, hospicja, zakłady karne, domy opieki społecznej itp.). Jednym z najważniejszych strategicznych kierunków i jedną z kluczowych wartości NEUCA jest satysfakcja klienta. W minionym roku rozpoczęliśmy projekt CRM. Dla NEUCA to przede wszystkim droga do realizacji strategii i misji Grupy, mająca na celu przygotowanie dedykowanej, jak najlepiej dostosowanej do potrzeb klienta obsługi, zarówno w wymiarze oferty, jak i serwisu. Jednocześnie, przez cały 2013 rok, pracowaliśmy nad ciągłym doskonaleniem procesów obsługi klienta, zarówno poprzez bieżące prace operacyjne bazujące na badaniach satysfakcji i wewnętrznych miernikach poziomu jakości, jak i nowe projekty: budowę nowego systemu informatycznego do obsługi zamówień oraz przygotowania do realizacji projektu systemowego usprawniania procesów obsługi, co w połączeniu z projektem CRM spowoduje istotnie odczuwalną przez U klienta poprawę jakości serwisu. Wszystkie powyższe działania kontynuować będziemy w roku / PRZYCHODY 5,79 mld zł 2+98+R WZROST 2% 85% POZIOM DYSTRYBUCJI NUMERYCZNEJ W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ 26 RAPORT ROCZNY

15 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Serwisy logistyczne dla producenta / SYNOPTIS PHARMA Serwisy logistyczne dla producenta SYNOPTIS PHARMA SYNOPTIS PHARMA jest dynamicznie rozwijającą się firmą technologiczną. Zajmuje się produkcją i rejestracją leków, wykorzystując nasze kluczowe kompetencje. NEUCA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnych rozwiązań dystrybucyjnych. Poprzez swoje spółki zależne: Farmada Transport, NEUCA Logistyka, NEKK i INFONIA, poza działalnością podstawową, świadczymy usługi logistyczne oraz marketingowe, takie jak: transport krajowy i międzynarodowy, magazynowanie, wynajem powierzchni do prowadzenia hurtowni farmaceutycznych, call center, infolinia, szeroki zakres usług promocyjno-marketingowych od ulotki po kampanie medialne, serwisy szyte na miarę, tworzone pod potrzeby zleceniodawcy, łączące wszystkie ww. elementy, interwencyjne kanały sprzedaży leków (KI). OBSŁUGA PROJEKTÓW SERWISOWYCH 20+ PRODUCENTÓW Jako jeden z dwóch agentów na rynku polskim świadczymy usługę sprzedaży bezpośredniej dla firmy AstraZeneca. Oferowane przez nas usługi są w pełni dostosowane do oczekiwań producenta, ponad 20 z nich powierzyło NEUCA obsługę projektów serwisowych. Wśród nich znajdują się kluczowi dostawcy leków na rynku, m.in. GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi. Jednym z najszybciej rozwijających się serwisów są Kanały Interwencyjne (KI). Nadrzędnym celem przyświecającym ich tworzeniu jest wzrost dostępności leków dla wszystkich pacjentów w Polsce. We współpracy z producentami zaprojektowaliśmy modele obsługi sprzedaży znacznie zwiększające szanse nabycia trudno dostępnego leku przez pacjenta. W 2013 roku wdrożyliśmy 6 nowych projektów dystrybucyjno-marketingowych. Kompetencje realizowane przez SYNOPTIS PHARMA: Rejestracja Wysokiej klasy specjaliści odpowiedzialni za rejestrację naszych produktów zapewniają, że spełniają one wymagania odpowiednich urzędów: Głównego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przygotowywana dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych opracowywana jest zgodnie z prawem oraz wytycznymi zarówno polskimi, jak i europejskimi. Dzięki temu produkty lecznicze rejestrowane są zgodnie z procedurami krajowymi i europejskimi. Zapewnienie i kontrola jakości (QA/QC) Współpracujemy tylko z zakładami produkcyjnymi, które w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów wdrożyły systemy GMP, HACCP, GHP lub ISO, w zależności od statusu wytwarzanego produktu. Nadzorujemy procesy wytwórcze poprzez kwalifikację dostawców surowców oraz audyty jakościowe u podwykonawców. Badamy wszystkie nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów w całym okresie ich trwałości, dlatego prowadzimy badania stabilności nie tylko dla produktów leczniczych, ale także dla suplementów diety i innych produktów o statusie środków spożywczych. Refundacja Za refundację naszych produktów leczniczych odpowiada Biuro Badań i Rozwoju. Zajmuje się ono przygotowaniem pełnej dokumentacji, w tym wniosków o ustalenie ceny urzędowej oraz wpisanie produktów na listy refundacyjne. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance) Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, wypełniamy obowiązki dotyczące pharmacovigilance nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Działamy zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, jak i przepisami, zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Nasz personel gromadzi, ocenia i wyciąga wnioski z ewentualnych zgłoszeń działań niepożądanych, by nieprzerwanie monitorować relację korzyści i ryzyka. 28 RAPORT ROCZNY

16 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW SYNOPTIS PHARMA produkty marek własnych Dostarczamy aptekom najwyższych korzyści w ramach oferty marek własnych SPRZEDAŻ MAREK WŁASNYCH DO APTEK ,5 mln zł ROCZNY WZROST 68% 24,8 mln zł P W 2013 roku wprowadziliśmy na rynek ofertę kosmetyków przeznaczonych wyłącznie na rynek apteczny: cera plus solutions oraz cera plus antiaging. Obie linie odpowiadają na różnorodne potrzeby pielęgnacyjne skóry w zależności od jej typu i wieku. Kosmetyki cera plus solutions i antiaging powstały przy współpracy z uznanymi w Polsce laboratoriami kosmetycznymi, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Do produkcji wykorzystujemy nowoczesne składniki i opatentowane kompozycje, równocześnie zachowując atrakcyjne ceny dla finalnego odbiorcy. Obecnie oferta składa się z 12 produktów. Planujemy dalszy rozwój portfolio. 12 Od ponad 2 lat bezustannie pracujemy na sukces marki genoptim profesjonalnej marki leków generycznych. Oferta tej marki umożliwia farmaceutom połączenie wypełnienia misji zawodu ze stabilnym biznesem. Pacjentom zaś oferujemy skuteczną i bezpieczną terapię w cenie, która pozwoli im na wykupienie recepty. Marka genoptim obejmuje w chwili obecnej 12 leków w najpopularniejszych na rynku kategoriach terapeutycznych takich, jak: układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, nerwowy oraz antybiotyki. W 2013 roku sprzedaliśmy do aptek tradycyjnych i sieciowych ponad 300 tys. szt. opakowań leków naszej marki, co przyniosło nam ponad 2,8 mln zł sprzedaży wartościowej. Sukcesywnie poszerzamy także portfolio marki apteo o kolejne preparaty. apteo to marka stworzona z myślą o farmaceutach i w odpowiedzi na ich najważniejsze potrzeby. Jej szerokie portfolio obejmuje suplementy diety, środki ogólnego spożycia, produkty lecznicze OTC, wyroby medyczne, artykuły higieniczne oraz materiały diagnostyczne i opatrunkowe. W pięciu subliniach tej marki wprowadziliśmy w 2013 roku 101 nowych produktów przy zachowaniu najwyższej jakości i atrakcyjnej cenie. 234 produkty Markę nursea tworzy aktualnie 16 preparatów, kontynuując koncepcję wieloskładnikowych produktów atrakcyjnych dla pacjenta RAPORT ROCZNY

17 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Media tradycyjne i nowoczesne / Nasz serwis logistyczny Media tradycyjne i nowoczesne Nasze relacje z rynkiem farmaceutycznym budujemy poprzez spójną komunikację za pomocą mediów tradycyjnych magazyny: Świat Zdrowia, Moje Zdrowie, Magazyn Aptekarski i nowoczesnych Portal Farmaceutyczno-Medyczny, Nasz serwis logistyczny W 2013 roku zrealizowaliśmy ponad 3 mln dostaw farmaceutyków do ponad 12 tys. aptek, 1,5 tys. szpitali i podmiotów obszaru okołozdrowotnego. Wykorzystaliśmy do tego naszą strukturę logistyczną: 14 magazynów oraz flotę 700 samochodów dostawczych, które w ub.r. przejechały 60 mln km. W 2013 roku Świat Zdrowia utrzymał pozycję lidera wśród ogólnopolskich miesięczników o zdrowiu obecnie magazyn ma już ponad milion czytelników. Moje Zdrowie pojawiło się w nowej odsłonie odpowiadającej na potrzeby i sytuację na rynku farmaceutycznym. W nowych mediach działania skupiliśmy na dalszej rozbudowie i dostosowaniu do potrzeb rynkowych środowiska farmaceutycznego Portalu Farmaceutyczno-Medycznego. Wykorzystanie synergicznego działania mediów tradycyjnych i nowoczesnych pozwala nam prowadzić kampanie skutecznie wspierające realizację naszej misji. Wspieramy Niezależne Apteki to kampania, z którą dotarliśmy do wszystkich niezależnych aptek w Polsce, kolejna: Nie da się zastąpić farmaceuty, zyskała uznanie Wirtualnej Izby Aptekarskiej. Struktura magazynowa Grupy NEUCA W 2013 roku, po likwidacji magazynu w Sosnowcu, system logistyczny osiągnął swoją strukturę opartą na 3 automatycznych magazynach centralnych uzupełnionych siecią 11 magazynów lokalnych. Ponad 80% dostaw jest realizowanych z wysokowydajnych i niskokosztowych magazynów centralnych. System jest zdolny przeciętnie do realizacji ponad 500 tys. pozycji dziennie z elastycznością do ponad 800 tys. dla zamówień realizowanych w trybie maks. 24 h. Stabilizacja i optymalizacja procesów w magazynach automatycznych umożliwiła ponad 3-krotną redukcję reklamacji ze strony klientów oraz dalszą redukcję kosztów, w tym zatrudnienia o około 8% Y 80% 3 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY CENTRALNE a realizowanych dostaw 3 -KROTNA REDUKCJA REKLAMACJI Szczecin GĄDKI Wrocław Koszalin KATOWICE Łódź Gdańsk Toruń Olsztyn Kielce Białystok OŁTARZEW Lublin Kraków Rzeszów Nowy Sącz 700 samochodów 60 MLN KM DZIENNA WYDAJNOŚĆ MAGAZYNU AUTOM POZYCJI 32 RAPORT ROCZNY

18 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW Nasze komórki wsparcia biznesu Nasze komórki wsparcia biznesu Sprawne funkcjonowanie Grupy i jej efektywność możliwe są dzięki skonsolidowaniu usług wspólnych dla całej organizacji. Naszą strategię centralizacji obszaru back office realizujemy poprzez Centrum Usług Nowoczesnych dedykowane podmiotom z Grupy NEUCA. Centrum obejmuje Centrum Usług Wspólnych (CUW) oraz Centrum IT (CIT). Obecnie Centrum Usług Nowoczesnych zatrudnia ponad 370 specjalistów. CUW Centrum Usług Wspólnych zapewnia kompleksową obsługę spółek Grupy NEUCA, wg jednolitych standardów w następujących obszarach wspólnych: księgowości i finansów, monitorowania należności i kontroli kredytu, kadrowo-płacowym, administracyjno-inwestycyjnym, controllingu. Od 2013 roku CUW świadczy usługi nie tylko dla podmiotów aptecznych, ale również podmiotów z innych branż. Zapewnia kompleksową usługę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym obsługę kadrowo-płacową, a także dodatkowe usługi w postaci informacji zarządczej, doradztwa biznesowego i organizacyjnego. Upgrade systemu SAP System SAP jest jednym z kluczowych systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe w Grupie NEUCA. W maju 2013 roku zakończyliśmy ponadroczny projekt upgrade systemu SAP z wersji 4.7 do wersji 6.0. Projekt ten wiązał się nie tylko z samym uaktualnieniem wersji systemu, ale miał także na celu przegląd i analizę wszystkich procesów wspieranych bezpośrednio i pośrednio przez system SAP pod kątem możliwych do wprowadzenia optymalizacji. Dodatkowo projekt obejmował: uruchomienie zapasowego centrum przetwarzania danych, co w istotny sposób wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w zakresie ciągłości funkcjonowania biznesu w przypadku zdarzeń losowych, wdrożenie mechanizmów archiwizacji danych, co w odczuwalny sposób spowodowało wzrost wydajności systemu poprzez znaczne ograniczenie danych archiwalnych przechowywanych w systemie produkcyjnym. Projekt, pomimo dużej złożoności i konieczności zaangażowania całej organizacji, zakończył się pełnym sukcesem, co w efekcie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania, usprawnienia w wielu miejscach organizacji procesów wspieranych przez system SAP, a w konsekwencji do sprawniejszego i bardziej optymalnego działania firmy w zakresie obsługi klientów. CIT Centrum IT zapewnia kompleksową obsługę w szeroko rozumianej dziedzinie IT, a w szczególności w obszarach: wyznaczania kierunków rozwoju w zakresie rozwiązań IT stosowanych w biznesie, wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT, usprawniających określone procesy biznesowe, rozwoju oprogramowania służącego realizacji celów biznesowych Grupy NEUCA, zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych (ServiceDesk, druga i trzecia linia wsparcia), zarządzania infrastrukturą IT na każdym poziomie (stacje robocze, serwery fizyczne i wirtualne, sieć LAN, systemy operacyjne, bazy danych), bezpieczeństwa informacji, strategii usług IT (katalog usług, umowy SLA, finansowanie usług). 34 RAPORT ROCZNY

19 USŁUGI NA RYNKU ZDROWIA Usługi na rynku zdrowia 36 RAPORT ROCZNY

20 USŁUGI NA RYNKU ZDROWIA Systemy informatyczne / NEUCA MED, usługi reklamowe Systemy informatyczne ILC to należąca do Grupy NEUCA firma informatyczna, która powstała w 1991 roku. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania, informatyzacją przedsiębiorstw i firm związanych z branżą farmaceutyczną, medyczną oraz handlowo-usługową. NEUCA MED Grupa NEUCA wciąż rozwija synergiczne działania wokół podstawowego biznesu, jakim jest hurt farmaceutyczny. W 2013 roku w naszych strukturach powołaliśmy nową spółkę NEUCA MED. Zadaniem spółki jest zbudowanie sprawnie działającego podmiotu w segmencie usług medycznych, który poprzez stworzenie w ciągu najbliższych kilku lat sieci przychodni pozwoli nam na uzyskanie nowego źródła przychodów, poprawy średniej marży i będzie szansą na rozwój Grupy / WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ: 1200 APTEK W 2013 roku spółka ILC skoncentrowała swoje działania w dwóch obszarach biznesowych: projektach realizowanych dla rynku detalicznego oraz projektach realizowanych na zlecenie NEUCA. Projekty informatyczne przeznaczone na rynek apteczny umożliwiły Grupie NEUCA rozszerzenie oferty dla grupy niezależnych aptek. Dzięki zaawansowanym platformom komunikacyjnym możliwe było uruchomienie projektów wspierających apteki w różnych obszarach biznesowych. Nowe projekty cechuje niespotykana na rynku farmaceutycznym dynamika oraz pozytywny odbiór przez aptekarzy. Łatwość instalacji i wszechstronność zastosowań umożliwiło wdrożenie rozwiązań w ponad 1200 aptekach. W 2013 roku ILC wyprodukowało i rozpoczęło wdrożenie testowe innowacyjnego rozwiązania, opartego na koncepcji digital signage, wspierającego komunikację aptekarzy z pacjentami. Usługi reklamowe Branża detaliczna W branży detalicznej ILC zrealizowało kilka znaczących projektów. Dla dużej sieci apteczno-drogeryjnej zrealizowano unikalny w skali kraju projekt Mobilnego Kasjera systemu kasowego przeznaczonego na platformę mobilną (ipod5) oraz mobilny terminal płatniczy. Dla tego samego klienta wdrożono kompletną platformę EDI wspierającą automatyzację magazynu centralnego. ILC rozpoczęło także regularną instalację systemów corecoupon w drogeriach i sklepach zrzeszonych w organizacji klienta. W październiku 2013 roku ILC zrealizowało kontrakt na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania kasowego i centralnego corepos i coremanager do 167 sklepów oraz centrali. Wdrożenie obejmowało także dostawę zintegrowanego oprogramowania ERP, oprogramowania biurowego oraz budowę wirtualnej serwerowni w chmurze Azure firmy Microsoft. Rok 2013 agencja NEKK wykorzystała na pogłębienie współpracy z dotychczasowymi klientami z branży farmaceutycznej czowych wdrożeniach produktów własnych NEUCA, tj. W 2013 roku agencja NEKK odegrała znaczącą rolę w klu- (stała obsługa producentów: Polpharma, Adamed Pharma s.a., dermokosmetyków cera plus oraz kolejnych produktów marek Bioton s.a., Roche, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Teva) oraz genoptim i apteo. pozafarmaceutycznej (poszerzenie współpracy m.in. z markami: Ze względu na gwałtowne zmiany prawne na rynku farmaceutycznym agencja rozwinęła także te kompetencje, które Freshmarket, Żabka). Dzięki doskonale sprofilowanej ofercie, będącej uzupełnieniem potencjału Grupy Kapitałowej, odpowiadają na aktualne potrzeby klientów i wzmacniają jej NEKK pozyskał także do szeroko zakrojonej współpracy kolejne konkurencyjność, czyli: analizy strategiczne, serwisy wsparcia znaczące na polskim rynku marki, w tym: Herbapol, Phytopharm, sprzedaży oraz marketing internetowy. USP Zdrowie, Ergo Hestia, VW Poznań czy Sanitec Koło. Znaczące zmiany rozbudowa zespołów realizacyjnych: kreacji, składu DTP, serwisów wsparcia sprzedaży, w 2013 roku: oraz działu new business, wsparcie wdrożenia 212 produktów z portfela marek własnych NEUCA o 134 więcej w stosunku do roku 2012 (projekt opakowań, pełna obsługa komunikacji do farmaceuty, pacjenta oraz sił sprzedaży). 38 RAPORT ROCZNY

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo