Z miłości do prezentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z miłości do prezentów"

Transkrypt

1 Z miłości do prezentów KATALOG 2015 firmy rekomendowane przez piap

2 Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję Katalogu PIAP To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, iż publikacja cieszy się rok rocznie tak dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Katalog PIAP, w którym zaprezentowane zostały firmy Członkowskie jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich osób poszukujących rzetelnych firm z branży artykułów promocyjnych. Nasza publikacja niewątpliwie ułatwia poszukiwania upominków reklamowych i dotarcie do specjalistów z tej branży. Aby ułatwić Państwu znalezienie konkretnej firmy katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych, na końcu publikacji znajdą Państwo również spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu PIAP Katarzyna Wojniak - Dyrektor Biura Zarządu PIAP Ladies and Gentlemen, I am delighted to present to you the eighth edition of the PIAP 2015 Catalogue. The fact that the publication is so popular among recipients every year is the great success of the Polish Chamber of Promotional Products. The PIAP Catalogue, in which the Member Companies were presented, is an excellent source of information for all people, who look for reliable companies of the promotional products industry. Doubtlessly, our publication facilitates searching advertising gifts and reaching professionals of this industry. In order to facilitate you finding a specific company, the catalogue has been divided into three parts: producers/importers, advertising agencies and the media and exhibitions organisers. At the end of the publication, you will also find the list of companies arranged according to the main categories of products and services offered by our companies. We invite you to familiarise yourself with our latest PIAP 2015 Catalogue. Katarzyna Wojniak - PIAP Head Office Manager

3 Szanowni Państwo, W chwili gdy piszę te słowa Polska Izba Artykułów Promocyjnych liczy już 150 Członków. Liczby mówią same za siebie - PIAP rozwija się dynamicznie. Promocja PIAP i firm Członkowskich na największych wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą, organizacja wieczoru branżowego dla Członków Izby, szkoleń i spotkań regionalnych, wydanie pierwszego w historii Biuletynu PIAP to tylko namiastka tego, czym zajmuje się nasza organizacja. Firmy, które widnieją w naszej publikacji prężnie działają na rynku. Specjaliści z naszej branży mają pełne ręce pracy. Korzystamy ze zdobytego doświadczenia w kontaktach z kontrahentami i innymi uczestnikami tego rynku. Jesteśmy konkurencyjni nie tylko w kraju ale również na rynku europejskim. Firmy zrzeszone w PIAP są przede wszystkim pracowite i kreatywne a dobro klienta stawiają na pierwszym miejscu, co potwierdza szereg nagród przyznawanych naszym Członkom. Znajdujemy się w elicie branży i liczymy na to, iż do nas dołączycie. PIAP jest głosem branży a dzięki Wam może być on donośniejszy. Razem możemy więcej. Tomasz Chwiłowicz Prezes PIAP Ladies and Gentlemen, While I am writing these words, the Polish Chamber of Promotional Products already has as many as 150 Members. Numbers speak for themselves - the PIAP is developing rapidly. The promotion of the PIAP and Member Companies during the largest industry events in the country and abroad, organisation of the industry evening for the Chamber Members, trainings and regional meetings, and the issue of the first edition of the PIAP Newsletter are only a part of our organisation s activities. The companies presented in our publication are operating on the market dynamically. Professionals of our industry have their hands full. We use experience gained in contacts with business partners and other participants of this market. We are competitive not only on the domestic market, but also in Europe. The PIAP member companies are, above all, industrious and creative, and they prioritize customer s good, which is confirmed by a series of awards granted to our Members. We are the elite of the industry, and we count on your joining us. The PIAP is the voice of the industry and, thanks to you, that voice can be louder. Together we can do more. Tomasz Chwiłowicz PIAP President Polska Izba Artykułów Promocyjnych 1

4 Szanowni Państwo, Promocja gadżetu oraz wspieranie szeroko rozumianego rynku artykułów reklamowych to jedno z głównych zadań Izby. Katalog Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych jest jednym z kilku narzędzi promujących nie tylko podmioty w nim zrzeszone, ale również upominek jako skuteczny nośnik reklamy. Jako V-ce Prezes PIAP z prawie pięcioletnim doświadczeniem, miałam przyjemność uczestniczyć w wielu inicjatywach wspierających naszą branżę, począwszy od kampanii Pan Gadżet promującej upominki jako skuteczne narzędzie reklamy, poprzez udział w organizacji imprezy integrującej środowiska agencji reklamowych i dostawców zrzeszonych w PIAP, po stworzenie pierwszego w historii Izby biuletynu. Ta ostatnia inicjatywa jest dla mnie szczególnie istotna, ponieważ daje Państwu możliwość zaznajomienia się z aktualnymi działaniami Izby oraz wydarzeniami z rynku BTL. Mam nadzieję, że ta publikacja stanie się dla Państwa źródłem informacji oraz inspiracją do dalszego rozwoju biznesowego i indywidualnego. Obecnie w PIAP zrzeszonych jest 150 podmiotów, wierzę że za rok będziemy stanowić liczniejszą grupę, życzę tego sobie i Państwu, ponieważ razem możemy więcej... Ladies and Gentlemen, Magda Owczarska V-ce Prezes PIAP The promotion of a gadget and support for the broadly understood market of advertising products is one of the main tasks of the Chamber. The catalogue of the Polish Chamber of Promotional Products is one of several tools to promote not only its affiliated entities, but also the gift as an effective advertising medium. As the PIAP Vice President, with almost five years of experience, I have had the pleasure to participate in a number of initiatives supporting our industry, starting from the Pan Gadżet [in English: Mr Gadget] campaign, which promotes gifts as an effective advertising tool, through participation in the organisation of the event integrating the environments of advertising agencies and suppliers affiliated in PIAP, and the creation of the first newsletter in the history of the Chamber. The latter initiative is especially important to me because it gives the opportunity to get familiarised with the current activities of the Chamber and the events of the BTL market. I hope that this publication will become your source of information and inspiration for further business and individual development. Currently, there are 150 affiliated entities in PIAP, and I hope that we will constitute a more numerous group. I wish that to you and myself, because together we can do more... Magda Owczarska PIAP V-ce President 2

5 Szanowni Państwo, Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju nadal jest wyzwaniem dla starych i młodych przedsiębiorców. Brak spójnych przepisów podatkowych i ich różne interpretacje przez instytucje państwa, powodują że marzenia o przychylności dla biznesu są w sferze wirtualnej. Podsłuchiwani nielegalnie ministrowie deklarują przy stole, że można bardziej oskubać przedsiębiorcę niż wynika to z przepisów. W tej atmosferze instytucje samorządu gospodarczego są organizacjami, które powinny bronić swoich członków przed opresyjnością państwa. Do takich organizacji należy PIAP członek Krajowej Izby Gospodarczej. Dziś nasza organizacja liczy 150 członków. Jest zapraszana na wiodące branżowe targi w Europie, monitoruje przepisy dotyczące zmieniającego się otoczenia gospodarczego, inicjuje zmiany przepisów ograniczające dostępność naszych produktów dla odbiorców, udziela patronatów ważnym wydarzeniom, zamierza zorganizować grupy zakupowe, które dla członków PIAP będą skutkować obniżeniem kosztów prowadzenia działalności, takie są plany. Dlatego teraz jest najlepszy czas żeby wstąpić do naszej organizacji. PIAP to sprawdzony partner samorządu gospodarczego. Im więcej członków tym silniejsza organizacja i większa możliwość przebicia, to truizm, ale tak jest. Tworząc PIR a potem współtworząc PIAP miałem świadomość, że tylko silna organizacja może walczyć o swoje interesy. Drodzy Państwo serdecznie zapraszam do wstępowania w nasze szeregi, oczekujemy waszej bytności głosu, rad, inicjatyw, to ludzie tworzą historię bądźcie jej uczestnikami. Życzę Państwu frajdy z tego co robicie. Niech codzienność będzie nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością. Zbigniew Grzeszczuk V-ce Prezes PIAP Ladies and Gentlemen, Running a business in our country is still a challenge for the old and young entrepreneurs. The lack of consistent tax laws and their different interpretations by the institutions of the country cause that dreams of favour for business are in the virtual sphere. The illegally overheard ministers declare at the table that it is possible to rip the entrepreneur off much more than it results from the regulations. In this atmosphere, the economic self-government institutions are organisations that should protect their members against the oppressiveness of the country. PIAP, a member of the National Chamber of Commerce, is one of such organisations. Today, our organisation has 150 members. It is invited to the leading industry exhibitions in Europe, it monitors the provisions related to the changing economic environment, initiates changes in regulations restricting the availability of our products to customers, provides patronage over important events, intends to organise purchasing groups, which for the members of PIAP will result in reduction in the costs of running a business, these are the plans. That is why it is the best time to join our organisation. PIAP is a proven partner of the economic self-government. The more members, the stronger the organisation, and the greater the potential breakthrough is, it is a truism, but it actually acts like that. Creating PIR and then co-creating PIAP, I was aware that only a strong organisation can fight for its interests. I cordially invite you to join our ranks, we expect the voice of your stay, advice, initiatives. People make history, be its participants. I wish you fun with what you are doing. Let everyday be not only a duty but also pleasure. Zbigniew Grzeszczuk PIAP Vice-President Polska Izba Artykułów Promocyjnych 3

6 Spis treści / Table of contents Producenci i Importerzy / Manufacturers & Importers 100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS..8 ADLER Sp. z o.o ALTIVO Estera Komenda...11 AMIZO Agnieszka Szymańska...11 Artystik Poland Group Sp. z o.o ASGARD Sp. z o.o A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu 10 AVANT Fabryka Porcelitu...16 AWIH...18 Axa Trading Paulina Kurkowska...22 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k BAG DESIGN Torby reklamowe...22 Barco Spółka z o.o BIC Graphic Norwood...23 BIURFOL Sp z o.o Biznes Promotion...26 BONUS BTL...28 CAPIRA...28 Ceramika Tułowice sp. jawna...30 CiTRON European USB Warehouse...29 COOKIE Słodycze Reklamowe...32 DEONET Sp. z o.o Drukarnia Chroma...29 DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J EASY GIFTS...38 elasto form Polska Sp. z o.o Europapier-Impap Sp. zo.o EXPEN S.C FABRYKA CZASU Sp. z o.o Feniks Sp. z o.o Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński...41 Firma Handlowa HOFMAN...44 Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW...46 fulloutdoorprintservice...46 GHIMEL S.C GIFT STAR...48 GJG GROUP SP. Z O.O Graffiti Print...47 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik...54 Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku.52 Guapa Produkcja Sp. z o.o Happy Gifts Europe Sp. z o.o HEADWEAR PL, Sp. z o.o. Sp.j Inspirion Polska sp. z o.o INTER...TEST...56 JAGUAR Tomasz Chwiłowicz...58 Jett Studio sp. z o.o KINGPAK FOLIE...59 KUNSZT...60 Kusha...64 L-SHOP-TEAM Sp. z o.o Macma Polska Sp. z o.o Mart Kubki Reklamowe...64 Maxim...65 MB MARKETING SOLUTIONS...68 MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o MILO - Producent Segregatorów...65 MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k Mount Blanc Sp. z o.o NOTEDECO...76 Pack Art Bags Sp. z o.o. S.K PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA...78 Paso Polska...78 Paul Stricker S.A P.H. KARPEX-BIS...75 Polskie Karty Sp. z o.o PPH SANDEX-BIS sp.j P.P.U.H. ULTREK...75 PRAŻMOWSCY S.C Prime Line s. c PromoNotes Sp. z o.o Quo Vadis Polonia Sp. z o.o Raster...88 REDA Polska Sp. z o.o

7 Spis treści / Table of contents RITTER-PEN Sp. z o.o Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o. o., Sp.K. 90 ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o Satis Factory Iwona Michalak...94 SENATOR GmbH & Co. KGaA...98 SIM Koło...98 Stefania Zakład Galanterii Skórzanej...96 SUPERGIFT PROMOTION...99 TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak Texet Poland Sp. z o.o Tomadex s.c Trober Polska United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk WAZA s.c. P.P.H YOURCLIP Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers Fotolia GJC INTER MEDIA Sp. z o.o Marketer Mediarun.com Sp. z o.o Międzynarodowe Targi Poznańskie NOT Informatyka Sp. z o.o OOH magazine Sp. z o.o Polski Drukarz Sp. z o.o Pond Reklama.pl Agencje Reklamowe / Advertising Agencies 3line.pl Sp. o.o AdForce AdVeno Firma KULIK Sp. J Agencja Reklamowa GOOD GIFT Agencja Reklamowa OPTIMA Agrafka Studio Reklamy AMC GROUP ART FAKTORIA Magdalena Chobot ArtClip Advertising Agency Artigraf Atut PL Sp. z o.o Base Promotion Services Sp. z o.o Biuro Handlowe Zalewski BLUE BRAND Brandfathers Group Sp. z o.o BTL Forms Effective Advertising Dom Reklamy ART OFFICE S.C Double System EBLIS B&L Gadget Advertising Ideas GADZETY.COM.PL Gift Design GIFT EXPERT GiftExpress Artur Zamojski GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut..139 Lunarcorp MB Profil Sp. z o.o MDA Promotion agencja reklamowa POLIGRAF Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K Pro-Activ Spółka Jawna Progadget (FL Group) RITF advnet Polska Sp. z o.o Spark Promotions Sp. z o.o Start Prezent True Colours s.c WOOW-studio ZGODZIO.PL ADAM ZGODA Polska Izba Artykułów Promocyjnych 5

8 Producenci / Importerzy Producenci i Importerzy Marki/Brandy: 100Gifts.pl 100Gifts.eu Nagrody/Awards: Korona Reklamy 2010 Certyfikaty/Certificates: Gwiazdy PIAP PSI SwB Na rynku od/in the market since: 1993 Art. biurowe Office 100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. ul. Sosnkowskiego 40-42, Opole tel fax Druk i papier Printing and paper czyściki telefoniczne / phone screen cleaners podkładki pod myszki / mousepads kalendarze / calendars maty reklamowe / advertising mats nalepki / stickers druk 3D / 3D prints podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads magnesy reklamowe / advertising magnets Wszystkie gadżety All gifts 6

9

10 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS ul. Głogowska 22, Opole tel tel tel tel fax Nagrody/Awards: POS STARS 2014 nagroda główna w kategorii Display e Naladowe SUPER GIFT 2014 PSI Na rynku od/in the market since: 2011 Producenci i Importerzy Art. biurowe Office Druk i papier Printing and paper Usługi Service materiały POS / POS materials podkładki pod mysz / mousepads maty reklamowe / countermats magnesy reklamowe / advertising magnets naklejki reklamowe / advertising stickers czyściki do smartfonów i tabletów / smartphone & tablet cleaners druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service druk offsetowy UV / offset UV printing service 8

11

12 A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń ul. Zgrzebnioka 5a, Chorzów tel , fax Marki/Brandy: PIER LUIGI Certyfikaty/Certificates: SWB, PIAP, PSI Na rynku od/in the market since: 1993 Producenci i Importerzy Art. piśmiennicze Writing kalendarze książkowe / book calendars kpl. piśmienne / writing sets notesy / notebook karnety świąteczne / christmas cards Art. biurowe Office ADLER Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: ADLER, CAMRY, MESKO Nagrody/Awards: AWARD 2014 in Category man shavers Camry CR 2915 GAZELE BIZNESU X-edycja Na rynku od/in the market since: 1991 Elektronika Electronics czajnik bezprzewodowy/cordless kettle suszarki do włosów/hair dryer tostery/toaster opiekacz do kanapek/sandwich maker Do domu Home articles żelazka/steam iron elektroniczna waga łazienkowa/ electronical bathroom scale noże ceramiczne/ceramic knife noże ceramiczne/ceramic knife Zdrowie i uroda Health & beauty 10

13 ALTIVO Estera Komenda ul.kopalniana 1, Poręba tel , fax Marki/Brandy: Altivo.pl raspador.eu Certyfikaty/Certificates: SwB, Gwiazdy PIAP Na rynku od/in the market since: 2010 Art. biurowe Office naklejki-magnesy / stickers-magnets żetony / chips znaczki pins / stamps pins breloki-otwieracze / keychains- -openers Druk i papier Printing and paper czyściki do ekranów / cleaners screens gwizdki / whistles skrobaczki do szyb / scraper for glass smycze / lanyards Amizo Agnieszka Szymańska ul. Moniuszki 10, Piotrków Trybunalski tel Do domu Home articles Manufacturers & Importers Marki/Brandy: Feltdesign Na rynku od/in the market since: 2011 Torby i opakowania Bags & packaging Torby filcowe / Felt bags Artykuły promocyjne z filcu / Felt promotional products Etui z filcu / Felt cases Podkładki filcowe/ felt pads Polska Izba Artykułów Promocyjnych 11

14 Marki/Brandy: Monety Czekoladowe Apetiva Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma PIAP Na rynku od/in the market since: 1998 Artystik Poland Group Sp. z o.o. ul. Puławska 38, Piaseczno tel fax Słodycze Sweets Wszystkie gadżety All gifts Producenci i Importerzy słodycze /sweets wszystkie gadżety / all gifts art. biurowe / office art. piśmiennicze / writing ceramika / ceramics pamięć usb / pendrive torby i opakowania / bags & packaging 12

15

16 Producenci i Importerzy ASGARD Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 239, Poznań tel fax Marki/Brandy: Blue Collection Parker Waterman Gesstor Swarovski Nagrody/Awards: Korona Reklamy Gazela Biznesu Gifts of the Year Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie Firma przyjazna naturze PSI Na rynku od/in the market since: 1996 Art. piśmiennicze Writing Usługi Service Wszystkie gadżety All gifts parasole / umbrellas długopisy metalowe / metal ball pen komplety piśmiennicze / writing sets teczki i notesy / notebooks and portfolios kubki termiczne i termosy / thermo mugs and vacuum flasks torby / bags pamięci USB i Power banki / USB memory sticks and Power Banks breloki / keychains 14

17

18 Użycie w pionie: Użycie w poziomie: Producenci i Importerzy 1994 Marki/Brandy: Made in Poland, Economy Kabo&Pydo dla AVANT Nagrody/Awards: Gifts of the Year Certyfikaty/Certificates: W pełni zaradni SwB, PSI Na rynku od/in the market since: 1994 Ceramika Ceramics AVANT Fabryka Porcelitu ul. Spacerowa 5, Niedrzwica Kościelna 1994 tel fax Usługi Service kubki / mugs ceramika / ceramics nadruki / imprints filiżanki / cups reklamowe / advertising szkło / glass 16

19

20 AWIH ul. Łopuszańska 53, Warszawa tel fax www. awih.com.pl Marki/Brandy: Torby papierowe ekologiczne Ekolux Torby papierowe laminowane Lux Na rynku od/in the market since: 1993 Druk i papier Printing and paper Torby i opakowania Bags & packaging Producenci i Importerzy torby papierowe / paper bags torby foliowe / foil, plastic bags torby bawełniane / cotton bags opakowania / packages, boxes torby papierowe ekologiczne ekolux / eco-friendly paper bags ekolux torby papierowe laminowane lux / laminated paper bags lux usługi druku / printing service 18

21

22 Producenci i Importerzy AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. ul. Krzemowa 3, Złotniki, Suchy Las tel fax Marki/Brandy: VOYAGER FOFCIO Promo Toys MAURO CONTI exclusive collection AIR GIFTS VOYAGER WineClub BEVERLY CHINA DIRECT Nagrody/Awards: Korony Reklamy Gifts of the Year Catalogue of the Year Gazele Biznesu Super Gift Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie PIAP Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland Członkostwo/Member: PSI PIAP Solidni w Biznesie Trade Only European Sourcing Na rynku od/in the market since: 1991 Zabawki Toys Usługi Service Wszystkie gadżety All gifts art. piśmiennicze i biurowe/ writing & office parasole / umbrellas zabawki pluszowe / plush toys galanteria skórzana / leather business gifts torby, plecaki / bags & backpacks wina i alkohole / wines & spirits pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics produkcja specjalna na zamówienie / special production 20

23

24 Axa Trading Paulina Kurkowska ul. Szantowa 5, Tarnowo Podgórne tel , fax Marki/Brandy: Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Cacharel, Christian Lacroix, Sheaffer, Baldinini, Ducati Corse, Sparco, Ferre Milano, Inn My Home, Divo Diva, Roncato, Titan, SOI Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, PIAP, Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma Na rynku od/in the market since: 2009 Producenci i Importerzy Galanteria Leather goods pióra wieczne / fountain pens długopisy / pens portfele / wallets apaszki / scarfs Art. piśmiennicze Writing teczki konferencyjne / conference folders walizki / cases zestawy / sets parasole / umbrellas BAG DESIGN Torby reklamowe ul. Łąkowa 10, Otrębusy tel , , fax Art. biurowe Office Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma, Plastics Technology Club Na rynku od/in the market since: 2010 Druk i papier Printing and paper torby reklamowe / shopping bags torby foliowe / plastic bags torby papierowe / paper bags Torby i opakowania Bags & packaging torby ekologiczne / reusable bags torby termoizolacyjne / thermo bags torby bawełniane / cotton bags Usługi Service torby PP tkane, nietkane / PP woven, non-woven bags torby z nadrukiem / promotional bags 22

25 Barco Spółka z o.o. ul. Łokietka 22, Oborniki Śląskie tel Marki/Brandy: Przygotowaliśmy dla Państwa nowatorski produkt reklamowo-użytkowy TwinCaps. Są to 2 przykrywki do puszek z napojami w formie breloka Nagrody/Awards: Produkt nagrodzony w trakcie Rema Days Gifts of the Year zdobył II nagrodę wspólnie z firmą Gift Star w kategorii Top Design! Certyfikaty/Certificates: PIAP Na rynku od/in the market since: 2014 Do domu Home articles brelok / key chain pokrywka na puszkę / can cap przykrywki na puszkę / can lids zatyczka na puszkę / can cover Napoje Drinks dwa w jednym / two in one chroń swój napój / save your drinks blizniacze przykrywki / twincaps brelok Twincaps / Twincaps key chain BIC Graphic Norwood Al. Niepodległości 69, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: BIC, Norwood, Sheaffer, Atchison, Koozie Certyfikaty/Certificates: EN 13869, ISO 9994 Na rynku od/in the market since: 1997 Wszystkie gadżety All gifts Manufacturers & Importers Art. piśmiennicze Writing długopisy z nadrukiem / ballpens with imprint zapalniczki z nadrukiem / lighters with imprint torby / bags Torby i opakowania Bags & packaging kubki termiczne / mugs teczki konferencyjne / portfolios koce / blankets notesy / notebooks parasole / umbrellas Wszystkie gadżety All gifts BIC ORANGE Polska Izba Artykułów Promocyjnych 23

26 BIURFOL Sp z o.o. ul. Chrobrego 149, Toruń tel fax Marki/Brandy: BIURFOL BIURFOL-PERSONAL Certyfikaty/Certificates: SwB Członkostwo/Member: IPBBS PIAP Na rynku od/in the market since: 1989 Producenci i Importerzy Art. biurowe Office Druk i papier Printing and paper clipboard / clipboard okładki / covers segregatory / binders teczki / folders wzorniki / sample holders podkładki / mats listwy cenowe / price labels opakowania / packaging 24

27

28 Biznes Promotion ul. K.Szymanowskiego 1/22, Jaworzno tel fax Marki/Brandy: Royal Design Voyager Tops Blue Collection Certyfikaty/Certificates: PIAP SwB Na rynku od/in the market since: 2006 Producenci i Importerzy Odzież Clothes Art. piśmiennicze Writing długopisy /pens notesy / notebooks breloki / keyrings tekstylia / textiles scyzoryki / penknives maskotki pluszowe / plush mascot parasole / umbrellas torby / bags Wszystkie gadżety All gifts 26

29

30 BONUS BTL ul. Rolna 167a, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: Bursztyn Bałtycki, Krzemień Pasiasty, Desk Gifts, Leather Gifts, Upominek z Polski Nagrody/Awards: Korona Reklamy 2009, Gifts of the Year 2013, Gifts of the Year 2014 Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma, PSI Na rynku od/in the market since: 1995 Producenci i Importerzy Upominki ekskluzywne Executive Gifts Elektronika Electronics upominki ekskluzywne / executive krzemień pasiasty / striped flint gifts galanteria skórzana / leather goods upominki z bursztynem / gifts with portfele / wallets amber pamięci USB / USB flash drives biżuteria biznesowa/ business jewelry pióra, długopisy / fountain pens, pens CAPIRA ul. Batorego 126a, Zielona Góra tel Galanteria Leather goods Marki/Brandy: UMA, Personal Care, Kreatywny Produkt, Eco Notes, Ccollection. Nagrody/Awards: Gifts of the Year 2009, 2011, SUPER GIFT 2013, 2014 Certyfikaty/Certificates: SwB, PIAP Na rynku od/in the market since: 2008 Art. piśmiennicze Writing poligrafia reklamowa / promotional printing industry products notesy reklamowe / promotional notepads kalendarze / calendars twarda oprawa / hard cover Art. biurowe Office długopisy uma / uma pens kosmetyka reklamowa / promotional cosmetics chusteczki odświeżające i higieniczne / facial tissues and wet wipes gadżety medyczne / medical gadgets Druk i papier Printing and paper 28

31 Marki/Brandy: European USB Warehouse, USB Mania, Nagrody/Awards: Top 6 KORONY REKLAMY 2014, 2013, 2010, Mazowiecka Firma Roku 2008 Super Gift, Gifts Of The Year, Oko Reklamy 2006 i wiele innych Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie Członkostwo/Member: PSI, PIAP Na rynku od/in the market since: 2004 Elektronika Electronics pendrive pamięć usb / usb memory USB reklamowe / USB stick CiTRON European USB Warehouse ul. Reniferowa 65, Warszawa tel , fax Power Bank myszy komputerowe / computer mouse pendrive w 24h/ pendrive in 24h Drukarnia Chroma ul. Przemysłowa 5, Żary tel , fax www. chroma.pl Marki/Brandy: Chromadruk, Chromastock Nagrody/Awards: Gazele Biznesu, Solidna Firma Certyfikaty/Certificates: ISO Na rynku od/in the market since: 1993 Manufacturers & Importers Druk i papier Printing and paper ulotki/flyers wizytówki/business cards plakaty/posters katalogi/catalogues Usługi Service notesy/note pads kalendarze/calendars teczki/folders zdjęcia/images Polska Izba Artykułów Promocyjnych 29

32 Ceramika Tułowice sp. jawna ul. Przemysłowa 3, Tułowice tel fax wew Marki/Brandy: Promotional Ceramics Nagrody/Awards: Gazele Biznesu 2014 Diamenty Forbesa 2015 PSI Na rynku od/in the market since: 1991 Ceramika Ceramics Do domu Home articles Wszystkie gadżety All gifts Producenci i Importerzy kubki / mugs filiżanki / cups ceramika / ceramics ceramika reklamowa / promotional ceramics kubki reklamowe / promotional mugs kufle reklamowe / promotional beer mugs szkło reklamowe / promotional glass 30

33

34 COOKIE Słodycze Reklamowe ul. Królewska 51, Milanówek tel fax Nagrody/Awards: BizTrendy 2009 BizTrendy 2010 Jakość Roku 2014 Nominacja Na rynku od/in the market since: 2005 Słodycze Sweets Napoje Drinks Producenci i Importerzy słodycze reklamowe / promotional sweets czekoladki z logo /personalized chocolates czekolady w dowolnym kształcie / chocolate special shape cukierki reklamowe / promotional candies lizaki reklamowe / branded lollipops napoje reklamowe / promotional beverages ciasteczka reklamowe / promotional cookies kosze upominkowe / gift baskets 32

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA...

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA... 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PIAP - INFORMACJE O IZBIE... 3 3LINE PROMOTION... 4-5 1STOCK... 6-7 AML / ROM 88... 8 ARUAL GADŻETY... 9 ART CLIP... 10-11 ARTMEDAL... 12 A.S.S.3... 13 AWIH... 14-15 AXPOL...

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU

SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU Katalog upominków i poligrafii reklamowej OFERTA DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH wrzesień 2013 SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU Szanowni Państwo, Zainteresowanie artykułami promocyjnymi w prowadzeniu kampanii

Bardziej szczegółowo

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać.

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać. 1 Szanowni Państwo, Branża artykułów promocyjnych od lat kilkunastu przeżywa okres ciągłego rozwoju zarówno pod względem obrotów jak zwiększania rynku pracy. Każda z firm na własny mniej lub bardziej skuteczny

Bardziej szczegółowo

* * * * * agencje reklamowe

* * * * * agencje reklamowe * * * * * agencje reklamowe 04 Panorama świątecznych gadżetów reklamowych W maju Starlink przedstawił zestawienie wydatków na reklamę. Potem pojawiły się prognozy wydatków na działania promocyjne na 2010

Bardziej szczegółowo

promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012

promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012 promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012 Kieszonkowa popielniczka, pokrowiec na banana, zdalnie sterowane świeczki, owoce z logiem firmy kosmos gadżetów reklamowych z roku na rok rozszerza

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Strona12. Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe,

Strona12. Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe, gazeta Be Ez Z GIwa A b p ł at n y UZ LE e TA t yl nn i k b e zp pł ł AT at N na y b k r ta Po OL p s k e j z b y a r t y k łó w p o ls sk k Ii E ej j Ii Z zb by y A ar rt ty yk ku u ŁÓ łó W w PRo OMO

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2011 roku Polski przemysł targowy w 2011 roku Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Wystawiennictwo

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY 5 10 22 24 30 34 Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku 1 Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Plastics Europy Szanowni Group Środkowo-Wschodniej. Sp.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo