Z miłości do prezentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z miłości do prezentów"

Transkrypt

1 Z miłości do prezentów KATALOG 2015 firmy rekomendowane przez piap

2 Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję Katalogu PIAP To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, iż publikacja cieszy się rok rocznie tak dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Katalog PIAP, w którym zaprezentowane zostały firmy Członkowskie jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich osób poszukujących rzetelnych firm z branży artykułów promocyjnych. Nasza publikacja niewątpliwie ułatwia poszukiwania upominków reklamowych i dotarcie do specjalistów z tej branży. Aby ułatwić Państwu znalezienie konkretnej firmy katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych, na końcu publikacji znajdą Państwo również spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu PIAP Katarzyna Wojniak - Dyrektor Biura Zarządu PIAP Ladies and Gentlemen, I am delighted to present to you the eighth edition of the PIAP 2015 Catalogue. The fact that the publication is so popular among recipients every year is the great success of the Polish Chamber of Promotional Products. The PIAP Catalogue, in which the Member Companies were presented, is an excellent source of information for all people, who look for reliable companies of the promotional products industry. Doubtlessly, our publication facilitates searching advertising gifts and reaching professionals of this industry. In order to facilitate you finding a specific company, the catalogue has been divided into three parts: producers/importers, advertising agencies and the media and exhibitions organisers. At the end of the publication, you will also find the list of companies arranged according to the main categories of products and services offered by our companies. We invite you to familiarise yourself with our latest PIAP 2015 Catalogue. Katarzyna Wojniak - PIAP Head Office Manager

3 Szanowni Państwo, W chwili gdy piszę te słowa Polska Izba Artykułów Promocyjnych liczy już 150 Członków. Liczby mówią same za siebie - PIAP rozwija się dynamicznie. Promocja PIAP i firm Członkowskich na największych wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą, organizacja wieczoru branżowego dla Członków Izby, szkoleń i spotkań regionalnych, wydanie pierwszego w historii Biuletynu PIAP to tylko namiastka tego, czym zajmuje się nasza organizacja. Firmy, które widnieją w naszej publikacji prężnie działają na rynku. Specjaliści z naszej branży mają pełne ręce pracy. Korzystamy ze zdobytego doświadczenia w kontaktach z kontrahentami i innymi uczestnikami tego rynku. Jesteśmy konkurencyjni nie tylko w kraju ale również na rynku europejskim. Firmy zrzeszone w PIAP są przede wszystkim pracowite i kreatywne a dobro klienta stawiają na pierwszym miejscu, co potwierdza szereg nagród przyznawanych naszym Członkom. Znajdujemy się w elicie branży i liczymy na to, iż do nas dołączycie. PIAP jest głosem branży a dzięki Wam może być on donośniejszy. Razem możemy więcej. Tomasz Chwiłowicz Prezes PIAP Ladies and Gentlemen, While I am writing these words, the Polish Chamber of Promotional Products already has as many as 150 Members. Numbers speak for themselves - the PIAP is developing rapidly. The promotion of the PIAP and Member Companies during the largest industry events in the country and abroad, organisation of the industry evening for the Chamber Members, trainings and regional meetings, and the issue of the first edition of the PIAP Newsletter are only a part of our organisation s activities. The companies presented in our publication are operating on the market dynamically. Professionals of our industry have their hands full. We use experience gained in contacts with business partners and other participants of this market. We are competitive not only on the domestic market, but also in Europe. The PIAP member companies are, above all, industrious and creative, and they prioritize customer s good, which is confirmed by a series of awards granted to our Members. We are the elite of the industry, and we count on your joining us. The PIAP is the voice of the industry and, thanks to you, that voice can be louder. Together we can do more. Tomasz Chwiłowicz PIAP President Polska Izba Artykułów Promocyjnych 1

4 Szanowni Państwo, Promocja gadżetu oraz wspieranie szeroko rozumianego rynku artykułów reklamowych to jedno z głównych zadań Izby. Katalog Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych jest jednym z kilku narzędzi promujących nie tylko podmioty w nim zrzeszone, ale również upominek jako skuteczny nośnik reklamy. Jako V-ce Prezes PIAP z prawie pięcioletnim doświadczeniem, miałam przyjemność uczestniczyć w wielu inicjatywach wspierających naszą branżę, począwszy od kampanii Pan Gadżet promującej upominki jako skuteczne narzędzie reklamy, poprzez udział w organizacji imprezy integrującej środowiska agencji reklamowych i dostawców zrzeszonych w PIAP, po stworzenie pierwszego w historii Izby biuletynu. Ta ostatnia inicjatywa jest dla mnie szczególnie istotna, ponieważ daje Państwu możliwość zaznajomienia się z aktualnymi działaniami Izby oraz wydarzeniami z rynku BTL. Mam nadzieję, że ta publikacja stanie się dla Państwa źródłem informacji oraz inspiracją do dalszego rozwoju biznesowego i indywidualnego. Obecnie w PIAP zrzeszonych jest 150 podmiotów, wierzę że za rok będziemy stanowić liczniejszą grupę, życzę tego sobie i Państwu, ponieważ razem możemy więcej... Ladies and Gentlemen, Magda Owczarska V-ce Prezes PIAP The promotion of a gadget and support for the broadly understood market of advertising products is one of the main tasks of the Chamber. The catalogue of the Polish Chamber of Promotional Products is one of several tools to promote not only its affiliated entities, but also the gift as an effective advertising medium. As the PIAP Vice President, with almost five years of experience, I have had the pleasure to participate in a number of initiatives supporting our industry, starting from the Pan Gadżet [in English: Mr Gadget] campaign, which promotes gifts as an effective advertising tool, through participation in the organisation of the event integrating the environments of advertising agencies and suppliers affiliated in PIAP, and the creation of the first newsletter in the history of the Chamber. The latter initiative is especially important to me because it gives the opportunity to get familiarised with the current activities of the Chamber and the events of the BTL market. I hope that this publication will become your source of information and inspiration for further business and individual development. Currently, there are 150 affiliated entities in PIAP, and I hope that we will constitute a more numerous group. I wish that to you and myself, because together we can do more... Magda Owczarska PIAP V-ce President 2

5 Szanowni Państwo, Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju nadal jest wyzwaniem dla starych i młodych przedsiębiorców. Brak spójnych przepisów podatkowych i ich różne interpretacje przez instytucje państwa, powodują że marzenia o przychylności dla biznesu są w sferze wirtualnej. Podsłuchiwani nielegalnie ministrowie deklarują przy stole, że można bardziej oskubać przedsiębiorcę niż wynika to z przepisów. W tej atmosferze instytucje samorządu gospodarczego są organizacjami, które powinny bronić swoich członków przed opresyjnością państwa. Do takich organizacji należy PIAP członek Krajowej Izby Gospodarczej. Dziś nasza organizacja liczy 150 członków. Jest zapraszana na wiodące branżowe targi w Europie, monitoruje przepisy dotyczące zmieniającego się otoczenia gospodarczego, inicjuje zmiany przepisów ograniczające dostępność naszych produktów dla odbiorców, udziela patronatów ważnym wydarzeniom, zamierza zorganizować grupy zakupowe, które dla członków PIAP będą skutkować obniżeniem kosztów prowadzenia działalności, takie są plany. Dlatego teraz jest najlepszy czas żeby wstąpić do naszej organizacji. PIAP to sprawdzony partner samorządu gospodarczego. Im więcej członków tym silniejsza organizacja i większa możliwość przebicia, to truizm, ale tak jest. Tworząc PIR a potem współtworząc PIAP miałem świadomość, że tylko silna organizacja może walczyć o swoje interesy. Drodzy Państwo serdecznie zapraszam do wstępowania w nasze szeregi, oczekujemy waszej bytności głosu, rad, inicjatyw, to ludzie tworzą historię bądźcie jej uczestnikami. Życzę Państwu frajdy z tego co robicie. Niech codzienność będzie nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością. Zbigniew Grzeszczuk V-ce Prezes PIAP Ladies and Gentlemen, Running a business in our country is still a challenge for the old and young entrepreneurs. The lack of consistent tax laws and their different interpretations by the institutions of the country cause that dreams of favour for business are in the virtual sphere. The illegally overheard ministers declare at the table that it is possible to rip the entrepreneur off much more than it results from the regulations. In this atmosphere, the economic self-government institutions are organisations that should protect their members against the oppressiveness of the country. PIAP, a member of the National Chamber of Commerce, is one of such organisations. Today, our organisation has 150 members. It is invited to the leading industry exhibitions in Europe, it monitors the provisions related to the changing economic environment, initiates changes in regulations restricting the availability of our products to customers, provides patronage over important events, intends to organise purchasing groups, which for the members of PIAP will result in reduction in the costs of running a business, these are the plans. That is why it is the best time to join our organisation. PIAP is a proven partner of the economic self-government. The more members, the stronger the organisation, and the greater the potential breakthrough is, it is a truism, but it actually acts like that. Creating PIR and then co-creating PIAP, I was aware that only a strong organisation can fight for its interests. I cordially invite you to join our ranks, we expect the voice of your stay, advice, initiatives. People make history, be its participants. I wish you fun with what you are doing. Let everyday be not only a duty but also pleasure. Zbigniew Grzeszczuk PIAP Vice-President Polska Izba Artykułów Promocyjnych 3

6 Spis treści / Table of contents Producenci i Importerzy / Manufacturers & Importers 100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS..8 ADLER Sp. z o.o ALTIVO Estera Komenda...11 AMIZO Agnieszka Szymańska...11 Artystik Poland Group Sp. z o.o ASGARD Sp. z o.o A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu 10 AVANT Fabryka Porcelitu...16 AWIH...18 Axa Trading Paulina Kurkowska...22 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k BAG DESIGN Torby reklamowe...22 Barco Spółka z o.o BIC Graphic Norwood...23 BIURFOL Sp z o.o Biznes Promotion...26 BONUS BTL...28 CAPIRA...28 Ceramika Tułowice sp. jawna...30 CiTRON European USB Warehouse...29 COOKIE Słodycze Reklamowe...32 DEONET Sp. z o.o Drukarnia Chroma...29 DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J EASY GIFTS...38 elasto form Polska Sp. z o.o Europapier-Impap Sp. zo.o EXPEN S.C FABRYKA CZASU Sp. z o.o Feniks Sp. z o.o Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński...41 Firma Handlowa HOFMAN...44 Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW...46 fulloutdoorprintservice...46 GHIMEL S.C GIFT STAR...48 GJG GROUP SP. Z O.O Graffiti Print...47 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik...54 Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku.52 Guapa Produkcja Sp. z o.o Happy Gifts Europe Sp. z o.o HEADWEAR PL, Sp. z o.o. Sp.j Inspirion Polska sp. z o.o INTER...TEST...56 JAGUAR Tomasz Chwiłowicz...58 Jett Studio sp. z o.o KINGPAK FOLIE...59 KUNSZT...60 Kusha...64 L-SHOP-TEAM Sp. z o.o Macma Polska Sp. z o.o Mart Kubki Reklamowe...64 Maxim...65 MB MARKETING SOLUTIONS...68 MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o MILO - Producent Segregatorów...65 MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k Mount Blanc Sp. z o.o NOTEDECO...76 Pack Art Bags Sp. z o.o. S.K PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA...78 Paso Polska...78 Paul Stricker S.A P.H. KARPEX-BIS...75 Polskie Karty Sp. z o.o PPH SANDEX-BIS sp.j P.P.U.H. ULTREK...75 PRAŻMOWSCY S.C Prime Line s. c PromoNotes Sp. z o.o Quo Vadis Polonia Sp. z o.o Raster...88 REDA Polska Sp. z o.o

7 Spis treści / Table of contents RITTER-PEN Sp. z o.o Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o. o., Sp.K. 90 ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o Satis Factory Iwona Michalak...94 SENATOR GmbH & Co. KGaA...98 SIM Koło...98 Stefania Zakład Galanterii Skórzanej...96 SUPERGIFT PROMOTION...99 TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak Texet Poland Sp. z o.o Tomadex s.c Trober Polska United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk WAZA s.c. P.P.H YOURCLIP Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers Fotolia GJC INTER MEDIA Sp. z o.o Marketer Mediarun.com Sp. z o.o Międzynarodowe Targi Poznańskie NOT Informatyka Sp. z o.o OOH magazine Sp. z o.o Polski Drukarz Sp. z o.o Pond Reklama.pl Agencje Reklamowe / Advertising Agencies 3line.pl Sp. o.o AdForce AdVeno Firma KULIK Sp. J Agencja Reklamowa GOOD GIFT Agencja Reklamowa OPTIMA Agrafka Studio Reklamy AMC GROUP ART FAKTORIA Magdalena Chobot ArtClip Advertising Agency Artigraf Atut PL Sp. z o.o Base Promotion Services Sp. z o.o Biuro Handlowe Zalewski BLUE BRAND Brandfathers Group Sp. z o.o BTL Forms Effective Advertising Dom Reklamy ART OFFICE S.C Double System EBLIS B&L Gadget Advertising Ideas GADZETY.COM.PL Gift Design GIFT EXPERT GiftExpress Artur Zamojski GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut..139 Lunarcorp MB Profil Sp. z o.o MDA Promotion agencja reklamowa POLIGRAF Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K Pro-Activ Spółka Jawna Progadget (FL Group) RITF advnet Polska Sp. z o.o Spark Promotions Sp. z o.o Start Prezent True Colours s.c WOOW-studio ZGODZIO.PL ADAM ZGODA Polska Izba Artykułów Promocyjnych 5

8 Producenci / Importerzy Producenci i Importerzy Marki/Brandy: 100Gifts.pl 100Gifts.eu Nagrody/Awards: Korona Reklamy 2010 Certyfikaty/Certificates: Gwiazdy PIAP PSI SwB Na rynku od/in the market since: 1993 Art. biurowe Office 100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. ul. Sosnkowskiego 40-42, Opole tel fax Druk i papier Printing and paper czyściki telefoniczne / phone screen cleaners podkładki pod myszki / mousepads kalendarze / calendars maty reklamowe / advertising mats nalepki / stickers druk 3D / 3D prints podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads magnesy reklamowe / advertising magnets Wszystkie gadżety All gifts 6

9

10 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS ul. Głogowska 22, Opole tel tel tel tel fax Nagrody/Awards: POS STARS 2014 nagroda główna w kategorii Display e Naladowe SUPER GIFT 2014 PSI Na rynku od/in the market since: 2011 Producenci i Importerzy Art. biurowe Office Druk i papier Printing and paper Usługi Service materiały POS / POS materials podkładki pod mysz / mousepads maty reklamowe / countermats magnesy reklamowe / advertising magnets naklejki reklamowe / advertising stickers czyściki do smartfonów i tabletów / smartphone & tablet cleaners druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service druk offsetowy UV / offset UV printing service 8

11

12 A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń ul. Zgrzebnioka 5a, Chorzów tel , fax Marki/Brandy: PIER LUIGI Certyfikaty/Certificates: SWB, PIAP, PSI Na rynku od/in the market since: 1993 Producenci i Importerzy Art. piśmiennicze Writing kalendarze książkowe / book calendars kpl. piśmienne / writing sets notesy / notebook karnety świąteczne / christmas cards Art. biurowe Office ADLER Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: ADLER, CAMRY, MESKO Nagrody/Awards: AWARD 2014 in Category man shavers Camry CR 2915 GAZELE BIZNESU X-edycja Na rynku od/in the market since: 1991 Elektronika Electronics czajnik bezprzewodowy/cordless kettle suszarki do włosów/hair dryer tostery/toaster opiekacz do kanapek/sandwich maker Do domu Home articles żelazka/steam iron elektroniczna waga łazienkowa/ electronical bathroom scale noże ceramiczne/ceramic knife noże ceramiczne/ceramic knife Zdrowie i uroda Health & beauty 10

13 ALTIVO Estera Komenda ul.kopalniana 1, Poręba tel , fax Marki/Brandy: Altivo.pl raspador.eu Certyfikaty/Certificates: SwB, Gwiazdy PIAP Na rynku od/in the market since: 2010 Art. biurowe Office naklejki-magnesy / stickers-magnets żetony / chips znaczki pins / stamps pins breloki-otwieracze / keychains- -openers Druk i papier Printing and paper czyściki do ekranów / cleaners screens gwizdki / whistles skrobaczki do szyb / scraper for glass smycze / lanyards Amizo Agnieszka Szymańska ul. Moniuszki 10, Piotrków Trybunalski tel Do domu Home articles Manufacturers & Importers Marki/Brandy: Feltdesign Na rynku od/in the market since: 2011 Torby i opakowania Bags & packaging Torby filcowe / Felt bags Artykuły promocyjne z filcu / Felt promotional products Etui z filcu / Felt cases Podkładki filcowe/ felt pads Polska Izba Artykułów Promocyjnych 11

14 Marki/Brandy: Monety Czekoladowe Apetiva Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma PIAP Na rynku od/in the market since: 1998 Artystik Poland Group Sp. z o.o. ul. Puławska 38, Piaseczno tel fax Słodycze Sweets Wszystkie gadżety All gifts Producenci i Importerzy słodycze /sweets wszystkie gadżety / all gifts art. biurowe / office art. piśmiennicze / writing ceramika / ceramics pamięć usb / pendrive torby i opakowania / bags & packaging 12

15

16 Producenci i Importerzy ASGARD Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 239, Poznań tel fax Marki/Brandy: Blue Collection Parker Waterman Gesstor Swarovski Nagrody/Awards: Korona Reklamy Gazela Biznesu Gifts of the Year Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie Firma przyjazna naturze PSI Na rynku od/in the market since: 1996 Art. piśmiennicze Writing Usługi Service Wszystkie gadżety All gifts parasole / umbrellas długopisy metalowe / metal ball pen komplety piśmiennicze / writing sets teczki i notesy / notebooks and portfolios kubki termiczne i termosy / thermo mugs and vacuum flasks torby / bags pamięci USB i Power banki / USB memory sticks and Power Banks breloki / keychains 14

17

18 Użycie w pionie: Użycie w poziomie: Producenci i Importerzy 1994 Marki/Brandy: Made in Poland, Economy Kabo&Pydo dla AVANT Nagrody/Awards: Gifts of the Year Certyfikaty/Certificates: W pełni zaradni SwB, PSI Na rynku od/in the market since: 1994 Ceramika Ceramics AVANT Fabryka Porcelitu ul. Spacerowa 5, Niedrzwica Kościelna 1994 tel fax Usługi Service kubki / mugs ceramika / ceramics nadruki / imprints filiżanki / cups reklamowe / advertising szkło / glass 16

19

20 AWIH ul. Łopuszańska 53, Warszawa tel fax www. awih.com.pl Marki/Brandy: Torby papierowe ekologiczne Ekolux Torby papierowe laminowane Lux Na rynku od/in the market since: 1993 Druk i papier Printing and paper Torby i opakowania Bags & packaging Producenci i Importerzy torby papierowe / paper bags torby foliowe / foil, plastic bags torby bawełniane / cotton bags opakowania / packages, boxes torby papierowe ekologiczne ekolux / eco-friendly paper bags ekolux torby papierowe laminowane lux / laminated paper bags lux usługi druku / printing service 18

21

22 Producenci i Importerzy AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. ul. Krzemowa 3, Złotniki, Suchy Las tel fax Marki/Brandy: VOYAGER FOFCIO Promo Toys MAURO CONTI exclusive collection AIR GIFTS VOYAGER WineClub BEVERLY CHINA DIRECT Nagrody/Awards: Korony Reklamy Gifts of the Year Catalogue of the Year Gazele Biznesu Super Gift Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie PIAP Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland Członkostwo/Member: PSI PIAP Solidni w Biznesie Trade Only European Sourcing Na rynku od/in the market since: 1991 Zabawki Toys Usługi Service Wszystkie gadżety All gifts art. piśmiennicze i biurowe/ writing & office parasole / umbrellas zabawki pluszowe / plush toys galanteria skórzana / leather business gifts torby, plecaki / bags & backpacks wina i alkohole / wines & spirits pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics produkcja specjalna na zamówienie / special production 20

23

24 Axa Trading Paulina Kurkowska ul. Szantowa 5, Tarnowo Podgórne tel , fax Marki/Brandy: Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Cacharel, Christian Lacroix, Sheaffer, Baldinini, Ducati Corse, Sparco, Ferre Milano, Inn My Home, Divo Diva, Roncato, Titan, SOI Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, PIAP, Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma Na rynku od/in the market since: 2009 Producenci i Importerzy Galanteria Leather goods pióra wieczne / fountain pens długopisy / pens portfele / wallets apaszki / scarfs Art. piśmiennicze Writing teczki konferencyjne / conference folders walizki / cases zestawy / sets parasole / umbrellas BAG DESIGN Torby reklamowe ul. Łąkowa 10, Otrębusy tel , , fax Art. biurowe Office Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma, Plastics Technology Club Na rynku od/in the market since: 2010 Druk i papier Printing and paper torby reklamowe / shopping bags torby foliowe / plastic bags torby papierowe / paper bags Torby i opakowania Bags & packaging torby ekologiczne / reusable bags torby termoizolacyjne / thermo bags torby bawełniane / cotton bags Usługi Service torby PP tkane, nietkane / PP woven, non-woven bags torby z nadrukiem / promotional bags 22

25 Barco Spółka z o.o. ul. Łokietka 22, Oborniki Śląskie tel Marki/Brandy: Przygotowaliśmy dla Państwa nowatorski produkt reklamowo-użytkowy TwinCaps. Są to 2 przykrywki do puszek z napojami w formie breloka Nagrody/Awards: Produkt nagrodzony w trakcie Rema Days Gifts of the Year zdobył II nagrodę wspólnie z firmą Gift Star w kategorii Top Design! Certyfikaty/Certificates: PIAP Na rynku od/in the market since: 2014 Do domu Home articles brelok / key chain pokrywka na puszkę / can cap przykrywki na puszkę / can lids zatyczka na puszkę / can cover Napoje Drinks dwa w jednym / two in one chroń swój napój / save your drinks blizniacze przykrywki / twincaps brelok Twincaps / Twincaps key chain BIC Graphic Norwood Al. Niepodległości 69, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: BIC, Norwood, Sheaffer, Atchison, Koozie Certyfikaty/Certificates: EN 13869, ISO 9994 Na rynku od/in the market since: 1997 Wszystkie gadżety All gifts Manufacturers & Importers Art. piśmiennicze Writing długopisy z nadrukiem / ballpens with imprint zapalniczki z nadrukiem / lighters with imprint torby / bags Torby i opakowania Bags & packaging kubki termiczne / mugs teczki konferencyjne / portfolios koce / blankets notesy / notebooks parasole / umbrellas Wszystkie gadżety All gifts BIC ORANGE Polska Izba Artykułów Promocyjnych 23

26 BIURFOL Sp z o.o. ul. Chrobrego 149, Toruń tel fax Marki/Brandy: BIURFOL BIURFOL-PERSONAL Certyfikaty/Certificates: SwB Członkostwo/Member: IPBBS PIAP Na rynku od/in the market since: 1989 Producenci i Importerzy Art. biurowe Office Druk i papier Printing and paper clipboard / clipboard okładki / covers segregatory / binders teczki / folders wzorniki / sample holders podkładki / mats listwy cenowe / price labels opakowania / packaging 24

27

28 Biznes Promotion ul. K.Szymanowskiego 1/22, Jaworzno tel fax Marki/Brandy: Royal Design Voyager Tops Blue Collection Certyfikaty/Certificates: PIAP SwB Na rynku od/in the market since: 2006 Producenci i Importerzy Odzież Clothes Art. piśmiennicze Writing długopisy /pens notesy / notebooks breloki / keyrings tekstylia / textiles scyzoryki / penknives maskotki pluszowe / plush mascot parasole / umbrellas torby / bags Wszystkie gadżety All gifts 26

29

30 BONUS BTL ul. Rolna 167a, Warszawa tel , fax Marki/Brandy: Bursztyn Bałtycki, Krzemień Pasiasty, Desk Gifts, Leather Gifts, Upominek z Polski Nagrody/Awards: Korona Reklamy 2009, Gifts of the Year 2013, Gifts of the Year 2014 Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma, PSI Na rynku od/in the market since: 1995 Producenci i Importerzy Upominki ekskluzywne Executive Gifts Elektronika Electronics upominki ekskluzywne / executive krzemień pasiasty / striped flint gifts galanteria skórzana / leather goods upominki z bursztynem / gifts with portfele / wallets amber pamięci USB / USB flash drives biżuteria biznesowa/ business jewelry pióra, długopisy / fountain pens, pens CAPIRA ul. Batorego 126a, Zielona Góra tel Galanteria Leather goods Marki/Brandy: UMA, Personal Care, Kreatywny Produkt, Eco Notes, Ccollection. Nagrody/Awards: Gifts of the Year 2009, 2011, SUPER GIFT 2013, 2014 Certyfikaty/Certificates: SwB, PIAP Na rynku od/in the market since: 2008 Art. piśmiennicze Writing poligrafia reklamowa / promotional printing industry products notesy reklamowe / promotional notepads kalendarze / calendars twarda oprawa / hard cover Art. biurowe Office długopisy uma / uma pens kosmetyka reklamowa / promotional cosmetics chusteczki odświeżające i higieniczne / facial tissues and wet wipes gadżety medyczne / medical gadgets Druk i papier Printing and paper 28

31 Marki/Brandy: European USB Warehouse, USB Mania, Nagrody/Awards: Top 6 KORONY REKLAMY 2014, 2013, 2010, Mazowiecka Firma Roku 2008 Super Gift, Gifts Of The Year, Oko Reklamy 2006 i wiele innych Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie Członkostwo/Member: PSI, PIAP Na rynku od/in the market since: 2004 Elektronika Electronics pendrive pamięć usb / usb memory USB reklamowe / USB stick CiTRON European USB Warehouse ul. Reniferowa 65, Warszawa tel , fax Power Bank myszy komputerowe / computer mouse pendrive w 24h/ pendrive in 24h Drukarnia Chroma ul. Przemysłowa 5, Żary tel , fax www. chroma.pl Marki/Brandy: Chromadruk, Chromastock Nagrody/Awards: Gazele Biznesu, Solidna Firma Certyfikaty/Certificates: ISO Na rynku od/in the market since: 1993 Manufacturers & Importers Druk i papier Printing and paper ulotki/flyers wizytówki/business cards plakaty/posters katalogi/catalogues Usługi Service notesy/note pads kalendarze/calendars teczki/folders zdjęcia/images Polska Izba Artykułów Promocyjnych 29

32 Ceramika Tułowice sp. jawna ul. Przemysłowa 3, Tułowice tel fax wew Marki/Brandy: Promotional Ceramics Nagrody/Awards: Gazele Biznesu 2014 Diamenty Forbesa 2015 PSI Na rynku od/in the market since: 1991 Ceramika Ceramics Do domu Home articles Wszystkie gadżety All gifts Producenci i Importerzy kubki / mugs filiżanki / cups ceramika / ceramics ceramika reklamowa / promotional ceramics kubki reklamowe / promotional mugs kufle reklamowe / promotional beer mugs szkło reklamowe / promotional glass 30

33

34 COOKIE Słodycze Reklamowe ul. Królewska 51, Milanówek tel fax Nagrody/Awards: BizTrendy 2009 BizTrendy 2010 Jakość Roku 2014 Nominacja Na rynku od/in the market since: 2005 Słodycze Sweets Napoje Drinks Producenci i Importerzy słodycze reklamowe / promotional sweets czekoladki z logo /personalized chocolates czekolady w dowolnym kształcie / chocolate special shape cukierki reklamowe / promotional candies lizaki reklamowe / branded lollipops napoje reklamowe / promotional beverages ciasteczka reklamowe / promotional cookies kosze upominkowe / gift baskets 32

Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych.

Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych. Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych. 1 Naszą agencje tworzą ludzie z pasją poszukiwania kreatywnych rozwiązań na drodze do realizacji celów marketingowych naszych klientów. Niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP

ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP ZA PRA SZA MY do ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP Szanowni Państwo, Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszą, dziewiątą już edycję Katalogu Polskiej Izby Artykułów

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło

CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło Szanowni Państwo, ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD Iwona Dulińska Prezes / President Magda Owczarska V-ce Prezes / V-ce President Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes / V-ce President CZŁONKOWIE ZARZĄDU /

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa. Kreatywność przyciąga

Agencja Reklamowa. Kreatywność przyciąga Agencja Reklamowa Kreatywność przyciąga Kreatywność przyciąga Oryginalny materiał reklamowy zwróci uwagę Twoich klientów Świat reklamy bywa przytłaczający. Różnorodność materiałów reklamowych i bogactwo

Bardziej szczegółowo

usb mania elektroniczne upominki reklamowe

usb mania elektroniczne upominki reklamowe usb mania 2012 elektroniczne upominki reklamowe spis treści contents 3-10 pendrive z logo w 24h pendrive with logo in 24h 11-32 pendrive pendrive/usb 33 opakowania packing 34-35 promo - zegarki promo -

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA FIRMY. ZARZĄD w trakcie konstytuowanie spółki. Dział Handlowy. BTL Forms Polska Centralna. BTL Forms Polska Zachodnia

STRUKTURA FIRMY. ZARZĄD w trakcie konstytuowanie spółki. Dział Handlowy. BTL Forms Polska Centralna. BTL Forms Polska Zachodnia DOSSIER BTL Forms jest formułą, która została powołana do obsługi klientów docelowych, jest odpowiedzią na zmianę polityki sprzedaży przez Senator GmbH i jej obecną aktywnością tylko w obszarze współpracy

Bardziej szczegółowo

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS Generujemy wysoki poziom satysfakcji Prezentacja firmy BTL FORMS DOSSIER BTL Forms jest formułą, która została powołana do obsługi klientów docelowych. Jest odpowiedzią na zmianę polityki sprzedaży przez

Bardziej szczegółowo

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer SZEROKI WACHLARZ USŁUG A WIDE RANGE OF SERVICES OFERUJEMY GOTOWE KOLEKCJE,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH

MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Firma ADJUS powstała z myślą o profesjonalnej reklamie Twojej firmy Specjalizujemy się w sprzedaży ekskluzywnych parasoli przeciwdeszczowych takich firm jak

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 CENNIK Poligrafia str. 2-12 Gadżety reklamowe...str. 13-15 Reklama zewnętrzna. str. 15-16 Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 Druki akcydensowe str. 18-19 Podane ceny są cenami netto Strona 1 Wizytówki

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes

ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes Szanowni Państwo, ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes CZŁONKOWIE ZARZADU Agnieszka Sędzikowska Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Długopisy i pióra metalowe

Długopisy i pióra metalowe Długopisy i pióra metalowe SPIS TREŚCI / CONTENT Szanowni Klienci! Z przyjemnością przedstawiamy katalog z najnowszymi produktami piśmiennymi. Dzięki starannej selekcji znajdziecie Państwo w nim wiele

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe,

studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe, studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe, Proponujemy Państwu współpracę w zakresie projektowania i produkcji: 1. Odzieży dla pracowników firm na cele reprezentacyjne i dla pracowników produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Paweł Wojciechowski. tel. 46/830 08 72, kom. 692 427 750. email: pawel@papirus.osaa.com.pl. E biuro@gadzet24.com.pl

Paweł Wojciechowski. tel. 46/830 08 72, kom. 692 427 750. email: pawel@papirus.osaa.com.pl. E biuro@gadzet24.com.pl ARTUKUŁY PIŚMIENNE I BIUROWE Robert Kuleta 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5 Firma PAPIRUS zajmuje się dystrybucją artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych od 1995 r. Jesteśmy w Ogólnopolskiej sieci Biuroserwisowej

Bardziej szczegółowo

PERFECT CHRISTMAS GIFTS

PERFECT CHRISTMAS GIFTS PERFECT CHRISTMAS GIFTS 2016/2017 DLA ELEGANCKIEJ KOBIETY PRAWDZIWA YKK Suwak SKÓRA 18K ZŁOTO SKÓRA SAFFIANO I ZŁOTO 18K / KOSMETYCZKI SKÓRA SAFFIANO I ZŁOTO 18K / ZESTAWY PODRĘCZNA KOSMETYCZKA LILLY Wym.:

Bardziej szczegółowo

katalog produktów 2015/2016

katalog produktów 2015/2016 katalog produktów 2015/201 Oferta przedstawiona w katalogu jest ofertą przekrojową. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.promo-candy.com gdzie znajdziecie Państwo pełną ofertę naszych słodkich gadżetów

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY Z SERII AP. Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 50-199 0,41 0,58 0,65 0,25 1,15 1,35 1,89 0,82 200-749 0,17 0,19 0,36 0,14 0,78 0,82 1,11 0,45

PRODUKTY Z SERII AP. Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 50-199 0,41 0,58 0,65 0,25 1,15 1,35 1,89 0,82 200-749 0,17 0,19 0,36 0,14 0,78 0,82 1,11 0,45 Adres Ul. Łódzka 69 lok. 7 Tel. 56 477 08 86 E-mail gadzety@reklamowe.pro PRODUKTY Z SERII AP Tampondruk Transferdruk Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 Pierwszy kolor Kolejny Pierwszy kolor Kolejny zł/kolor/pozycja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH Rok 2014 Grupa MGF Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poligra cznych. Oferujemy najwyższą jakość usług przy zachowaniu najniższych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Michał Machowski ITMICHALINFO

Michał Machowski ITMICHALINFO Michał Machowski ITMICHALINFO Zabawki z drewna Galanteria drzewna Galanteria szklana Gadżety kuchenne Hand Made Upominki Świece SKŁAD TOWARÓW NIEZWY H C ŁY K Sitodruk Termotransfer Haft Komputerowy Odzież

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

Badanie "Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy" 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl

Badanie Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl 1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? a) mikro 21,95% b) małe 19,51% c) średnie 43,9% d) duże 14,63% 2.Państwa firma działa w branży: a) FMCG 2,44% b) branża

Bardziej szczegółowo

Świętuj razem z nami! Świąteczna oferta agencji reklamy i PR.

Świętuj razem z nami! Świąteczna oferta agencji reklamy i PR. Świętuj razem z nami! Świąteczna oferta agencji reklamy i PR. 1 Wyróżnij się w tłumie. Wizerunek Państwa marki. Mamy przyjemność przedstawić ofertę naszej agencji reklamowej. Produkty reklamowe z logo

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku.

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku. KIM JESTEŚMY Firma Promo Print jest stosunkowo młodą firmą, jednak każdego z członków naszego zespołu cechuje wieloletnie doświadczenie w branży poligraficznej i reklamowej. Łącząc nasze siły stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej?

1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? 1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? a) mikro 39,06% b) małe 28,13% c) średnie 18,75% d) duże 14,06% 2.Państwa firma prowadzi działalność w branży: a) FMCG

Bardziej szczegółowo

1. Parasol automatyczny

1. Parasol automatyczny 1. Parasol automatyczny Najpopularniejszy parasol promocyjny. Wykonany z solidnego poliestru 190 T oraz drewna. Pakowany w woreczek foliowy. Logo w pełnym kolorze naniesione na dowolny panel przy pomocy

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

katalog produktów 2013/2014

katalog produktów 2013/2014 katalog produktów 2013/2014 Spis treści Cukierki 4-5 Pastylki, drażetki, żelki, gumy 6-9 Lizaki 10-11 Ciastka 12-13 Czekolada 14-15 Bombonierki 16-20 Legenda termin j trwałości 12 OPCJE NADRUKU: digital

Bardziej szczegółowo

WWWM. kreacja EVENTY ILUSTRACJE P O L I G R A F I A U L T I M E D I A F O T O G R A F I A OUTDOOR & DISPLAY. infografika IDENTYFIKACJA WIZUALNA

WWWM. kreacja EVENTY ILUSTRACJE P O L I G R A F I A U L T I M E D I A F O T O G R A F I A OUTDOOR & DISPLAY. infografika IDENTYFIKACJA WIZUALNA NOWI N O W E T E C H N O L O G I E RT M O Ż L I W O Ś C I F O T O G R A F I A kreacja REKLAMA PRASOWA odzież reklamowa OUTDOOR & DISPLAY g a d ż e t y IDENTYFIKACJA WIZUALNA infografika EVENTY piktogramy

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/D-335-69/10 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WIS/D-335-69/10 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 0 0 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy Dot.: przetargu nieograniczonego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych. 1. Aluminiowy notes z długopisem: Opis produktu notes

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH BRANDING PRODUKTÓW LUB WŁASNEJ MARKI Dla klientów przeznaczona jest oferta wykorzystania kalkulatorów z naszego portfolia do celów reklamowych. Na wybranych modelach można

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Grafika. Stworzymy dla Ciebie

Grafika. Stworzymy dla Ciebie O nas KADA Art. to grupa ludzi, którzy wiedzą jak dopasować najnowsze trendy do Twoich potrzeb. Tworzymy profesjonalne i innowatorskie prace graficzne, które z powodzeniem wykorzystasz zarówno przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Perfect Christmas Gifts

Perfect Christmas Gifts Perfect Christmas Gifts CHROME & ORIGINAL 4K GOLD ELEGANT GIFTS ELEGANT GIFTS CHROME & ORIGINAL 4K GOLD 3. ZESTAW CORODBA GOLD: DŁUGOPIS I PIÓRO WIECZNE materiał: 4K złoto, metal. ZESTAW VERAZZA SILVER:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE PERSONALIZOWANE. GEOSPACE ul. Dworcowa 5, 58-130 Żarów, tel. 74/661 81 05 ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, tel.

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE PERSONALIZOWANE. GEOSPACE ul. Dworcowa 5, 58-130 Żarów, tel. 74/661 81 05 ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, tel. ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE PERSONALIZOWANE LASER - GRAWER - ZNAKOWANIE PRZEDMIOTÓW Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą cięcia i grawerowania znakowania wszelkich materiałów techniką laserową. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB

PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB PREZENTY NA ŚWIĘTA PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB ZESTAW POWER BANK 5200 mah + ELASTYCZNA LAMPKA USB ZESTAW POWER BANK 2600 mah + ELASTYCZNA LAMPKA USB Opakowanie: Ozdobne pudełko z wypełnieniem POWER

Bardziej szczegółowo

od 1997 FIRMA od 2010 Jesteśmy 16-letnią, dynamicznie rozwijającą się firmą z branży reklamowej.

od 1997 FIRMA od 2010 Jesteśmy 16-letnią, dynamicznie rozwijającą się firmą z branży reklamowej. FIRMA od 1997 Jesteśmy 16-letnią, dynamicznie rozwijającą się firmą z branży reklamowej. Nasza siedziba znajduje się w Czeladzi na południu Polski, zakres działań obejmuje cały rynek krajowy oraz międzynarodowy.

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 29 grudnia 2014 r. 1 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm 2 500 Opis: smycz

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Stojadła ul. Warszawska 35, 05-303 Mińsk Mazowiecki a_rek@tlen.pl, kom. 609 724 646, kom. 607 221 399, tel. / fax. 25 758 63 53 CENNIK USŁUG

Stojadła ul. Warszawska 35, 05-303 Mińsk Mazowiecki a_rek@tlen.pl, kom. 609 724 646, kom. 607 221 399, tel. / fax. 25 758 63 53 CENNIK USŁUG Kompleksowa oferta. Indywidualna obsługa. Nośniki informacji. WYKONUJEMY: Wybór cen. Najtańsze z najlepszych. Najlepsze z najtańszych. # Reklamy w dowolnej technologii Tworzymy wizerunek Twojej firmy.

Bardziej szczegółowo

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl K R E A idruki pl T W Y I N E www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl CO OFERUJEMY?. Zapraszamy do współpracy GRAFIKÓW, AGENCJE REKLAMOWE, AGENCJE EVENTOWE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ OFERUJEMY BARDZO KORZYSTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet A: a) Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na poniższych zasadach:

1. Pakiet A: a) Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na poniższych zasadach: ... (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... e-mail:. załącznik nr 2 (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie,

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie, Witam serdecznie, ZAKRES PRAC: Od trzynastu lat nieprzerwanie naszą pasją jest grafika reklamowa i wydawnicza na potrzeby druku offsetowego, reklamy zewnętrznej, stron www. Wykonujemy zdjęcia do większości

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

załącznik nr 2 Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń ... (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... załącznik nr 2 (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2012. Kolekcja Premium. Strona 3. Świąteczny Czas. Strona 11. Czekoladowa Gwiazdka. Strona 15

Boże Narodzenie 2012. Kolekcja Premium. Strona 3. Świąteczny Czas. Strona 11. Czekoladowa Gwiazdka. Strona 15 Boże Narodzenie 2012 Boże Narodzenie 2012 Strona 3 Twelve Times Bite Bomboniera Concerto 9 Color Balls Chocolate Carnival Chocolate Grand Carnival Chocolate Oval Box Chocolate Superb Box Chocolate Day

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

-16. leather 23,5 x 11,5 x 1,5 cm 50 x 100 mm L,TC -03

-16. leather 23,5 x 11,5 x 1,5 cm 50 x 100 mm L,TC -03 1 V4063 Portfel podróżny ze skóry wysokiej jakości, z miejscem na karty płatnicze, dokumenty, banknoty, 2 kieszonki zamykane na zamek błyskawiczny Travel wallet with compartments for credit cards, documents,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Bezpośredni importer. Personalizowane produkty marketingowe

Bezpośredni importer. Personalizowane produkty marketingowe 2013 Bezpośredni importer Personalizowane produkty marketingowe AMS Trade jest od wielu lat bezpośrednim importerem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów elektronicznych. Firma powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Katalog świąteczny 2013

Katalog świąteczny 2013 Katalog świąteczny 2013 special edition Minipiernik Nr Kat. 0243 Zawartość miękki nadziewany piernik 12 g Format 90 x 55 mm Min. zamówienie 5 000 szt. Pierniki w wagoniku Nr Kat. 0247 Zawartość 4 miękkie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kubki, termosy... 3. Dom... 4. Biuro... 8. Piśmiennicze...10. Akcesoria osobiste...19. Torby i plecaki... 22. Dla dzieci...

SPIS TREŚCI. Kubki, termosy... 3. Dom... 4. Biuro... 8. Piśmiennicze...10. Akcesoria osobiste...19. Torby i plecaki... 22. Dla dzieci... I WYPRZEDAZ EOY2015 SPIS TREŚCI Kubki, termosy... 3 Dom... 4 Biuro... 8 Piśmiennicze...10 Akcesoria osobiste...19 Torby i plecaki... 22 Dla dzieci...27 Narzędzia... 28 Upominki ze skóry... 29 Upominki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

143x203 mm. kieszonkowy 85x153 mm biurkowy 11,50 13,00 14,00 14,00 7,50 9,00 9,00 9,00 15,00 11,00 11,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00

143x203 mm. kieszonkowy 85x153 mm biurkowy 11,50 13,00 14,00 14,00 7,50 9,00 9,00 9,00 15,00 11,00 11,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 Ceny kalendarzy 016 dzienny 00x80 mm tygodniowy 08x60 mm dzienny 143x03 mm kieszonkowy 85x153 mm biurkowy 97x105 mm A6 dzienny 110x160 mm B5 tygodniowy 167x40 mm B5 dzienny 16x40 mm tygodniowy 149x03 mm

Bardziej szczegółowo

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON WŁADZE PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON CZŁONKOWIE ZARZĄDU: IWONA DULIŃSKA PUH KUNSZT ZBIGNIEW KACZOR MAXIM ZBIGNIEW GRZESZCZUK MID OCEAN BRANDS

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo