Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17"

Transkrypt

1 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm Alphabetical list of exhibitiors with companies represented

2 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Drogi Wystawco i Gościu, Witajcie na siódmej edycji ISSA/INTERCLEAN Europa Centralna i Wschodnia, głównej imprezie dla profesjonalistów branży czystości z Polski i sąsiednich krajów w tym z regionu Bałkanów, Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy oraz Krajów Nadbałtyckich. Razem z naszymi partnerami ISSA i PIGC, udało nam się zebrać tutaj w Warszawie pełen wachlarz kluczowych firm i marek z branży czystości, które prezentują swoje najnowsze, wyznaczające nowe trendy produkty i technologie oraz oferują Wam sposobność zyskania nowej wiedzy i nawiązania nowych kontaktów. Połowa tegorocznych wystawców to nowe firmy na Targach, a znaczna liczba producentów pochodząca spoza Polski szuka w tym rejonie dystrybutorów. Impreza ta już dowiodła, że jest idealną platformą współpracy dla profesjonalistów z Europy Centralnej i Wschodniej, którzy mają zamiar pozostać w czołówce poznając nowe globalne trendy w branży oraz dla tych, którzy pragną robić na tym rynku interesy. Naszym celem jest budowanie wspólnot, tworzenie wyjątkowych szans współpracy oraz umożliwianie wymiany wiedzy fachowej, a także informowanie o najnowszych wydarzeniach i rosnącym profesjonalizmie naszej branży w tym regionie. Kampania promocyjna w roku 2015 wzbudzająca zainteresowania mediów krajowych i branż pokrewnych branży czystości w Polsce ma na celu przyciągnięcie jeszcze większej różnorodności gości na Targi. Dokładając wszelkich starań dla zaprezentowania szerokiej gamy produktów i rozwiązań profesjonalnej branży czystości, organizatorzy Targów zawsze szukają sposobów aby uczynić Waszą wizytę możliwie jak najowocniejszą. W naszym rejonie specjalnym Washroom, znajdziecie wszelkiego rodzaju urządzenia i produkty higieny sanitarnej. Pokazy demo odbywające się na zewnątrz/the Outdoor Demo Show organizowane są przez firmy dostarczające myjnie samochodowe oraz zajmujące się myciem okien. Na obecnych Targach będziecie także mogli skorzystać z prezentowanego przez naszych partnerów ISSA i PIGC programu edukacyjnego. Wierzymy, że gorące tematy seminariów i fachowi prelegenci okażą się niezwykle wartościowi dla Waszych firm. Amsterdam RAI chciałoby przekazać swoje szczere uznanie naszym partnerom, stowarzyszeniom branżowym i wystawcom za ich wkład i stałe wsparcie. Życzę Wam inspirujących i udanych Targów! Dear exhibitor and visitor, Welcome to the seventh edition of ISSA/INTERCLEAN Central & Eastern Europe, the premier event for cleaning industry professionals in Poland and surrounding countries including the Balkan region, the Czech Republic, Romania, Slovakia, Ukraine and the Baltic States. Together with our partners ISSA and PIGC, we have been able to gather a complete overview of the cleaning industry s key companies and brands here in Warsaw showcasing their latest, trendsetting new products and technologies and offering you learning and networking opportunities. Half of the exhibitors are new to the show and a significant number of manufacturers come from outside Poland and looking for distributors in the region. This event has proven to be the perfect platform for professionals from Central & Eastern Europe looking to stay ahead learning from global industry trends, and others who wish to grow their business in this market. Building communities, creating unique networking opportunities and facilitating knowledge exchange, our focus is to put the spotlight on the developments and growing professionalism of the industry in this region. The 2015 promotion campaign to generate more publicity in the national media and adjacent industries to the cleaning industry in Poland, is poised to attract a wider variety of visitors to the show. Dedicated to bringing a comprehensive overview of products and solutions for professional cleaning, the show is always looking for ways to make your visit more efficient. In our dedicated area Washroom, you will find all sanitary hygiene appliances and products. The Outdoor Demo Show hosts carwash and window cleaning companies. Also this edition you can benefit from a visit to the educational programme that our partners ISSA and PIGC are presenting. We trust you will find the hot topics seminars and knowledgeable speakers of great value for your business. Amsterdam RAI would like to extend its sincere appreciation to our partners, trade associations and exhibitors for their continuing support and contribution. I wish you an inspiring and successful show! THEO LINGMONT Director of International Exhibitions, Amsterdam RAI 2

3 Przedmowa / Forwod Witajcie na ISSA/INTERCLEAN Europa Centralna i Wschodnia Dla ISSA, światowego stowarzyszenia branży czystości, wielką przyjemnością jest po raz kolejny bycie współgospodarzem tej najważniejszej imprezy dla branży czystości na rynku Europy Centralnej i Wschodniej. Z każdą kolejną edycją Targów ISSA/INTERCLEAN wciąż wyznaczamy nowe granice kontaktując ze sobą najlepsze innowacyjne firmy aby pomóc Wam znaleźć rozwiązania niezbędne do stawienia czoła stale to nowym, współczesnym wyzwaniom. Będąc wiodącym globalnym stowarzyszeniem branży czystości, ISSA wciąż powiększa swoje zasoby aby pomóc Wam realizować misję czystości i napędzać innowacyjność. Jest nam szczególnie miło powitać co raz to większą rzeszę członków ISSA; naszego partnera i sojusznika, Polską Izbę Gospodarczą Czystości (PIGC) oraz wiele innych stowarzyszeń z Europy Wschodniej, które reprezentują ten rozwojowy region. Obecnie stoją przed Wami liczne finansowe wyzwania, konieczność rozwijania produktu, zwiększony nacisk na ekologię i zdrowie publiczne oraz zmiany prawne, które między innymi mają wpływ na Wasz sukces. Naszą misją jest współpraca z Wami, liderami naszej branży, w celu wsparcia profesjonalistów branży czystości za pomocą naszych zasobów biznesowych, wsparcia technicznego oraz oferowania sposobności do wzajemnej współpracy. Niniejsze Targi oraz towarzyszące im wartościowe seminaria to jeden ze sposobów aby pomóc Wam osiągnąć sukces. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na konferencji: Utrzymanie celów gospodarki zrównoważonej przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej higieny w dniu 22 kwietnia, między 9:30 10:30, którą wygłosi Dr Ilham Kadri Prezes Diversey Care. 23 kwietnia dalej będzie kontynuowany Program Seminariów Edukacyjnych ISSA, którego sesje będą dotyczyły tego, jak przekonać klientów, że czystość to generator zysków, a nie kosztów, oraz jak wykorzystać Normę Czystości ISSA w szkołach i obiektach komercyjnych. Jeśli chcecie wziąć udział w tych wartościowych seminariach, odwiedźcie salę A i B na pierwszym piętrze. Korzyść, którą zyskujecie zaczyna się wraz z zajęciami na ten tydzień i trwa dalej poprzez oraz inne imprezy ISSA/INTERCLEAN na całym świecie. Jeśli jeszcze nie zostałeś członkiem ISSA, zachęcam Cię do odwiedzenia stoiska ISSA o numerze aby dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc osiągnąć cele w przez cały rok. Świat norm, narzędzi biznesowych i ważnych koneksji branżowych stanie dla Ciebie otworem już w tym tygodniu jeśli się zapiszesz. Powodzenia i zadowolenia z nowych doświadczeń, Welcome to ISSA/INTERCLEAN Central & Eastern Europe It is a pleasure for ISSA, the worldwide cleaning industry association, to once again co-host this premier event for the Central and Eastern European cleaning market. We continue to redefine boundaries during each ISSA/INTERCLEAN, as we bring together the top innovators to help you find solutions necessary to face today s evolving demands. As your leading global association, ISSA also continues to develop resources to help you advance clean and drive innovation. We are especially pleased to welcome the growing number of members from ISSA; our alliance partner, the Polish Cleaning Chamber of Commerce (PIGC); and from the many Eastern European associations who are here to represent this expanding region. You currently face many financial pressures, product advances, increased environmental and public health demands, and regulatory changes, among other factors, that influence your success. It is our mission to work with you, the leaders in our industry, to support cleaning professionals with valuable business resources, technical updates, and networking opportunities. This week s exhibition and valuable seminars are one way to help you succeed. We hope to see you at the Keynote address: Balancing Sustainability Goals Whilst Maintaining Effective Hygiene 22 April, 9:30 a.m. 10:30 a.m. by Dr. Ilham Kadri President, Diversey Care. The 23 April, The ISSA Educational Seminar Programme continues with sessions regarding how to convince customers that cleaning is a profit generator instead of a cost, and how to utilize the ISSA Clean Standard for schools and commercial facilities. Visit room A and B to attend these valuable seminars. The value you receive begins with this week s activities and continues via as well as through our ISSA/INTERCLEAN events held around the world. If you have not yet become a member of ISSA, I encourage you to visit ISSA Stand to learn how we can help you accomplish your goals throughout the year. A world of standards, business tools, and important industry connections are available if you join this week. Good luck and enjoy your experience, JOHN P. GARFINKEL ISSA Executive Director 3

4 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Z satysfakcją witam wystawców i odwiedzających na kolejnej już edycji Targów ISSA Interclean Europy Centralnej i Wschodniej. Targi te są wyjątkowe z wielu powodów. Po pierwsze mija właśnie 10 lat od pierwszej edycji, która po przeniesieniu targów z Poznania odbyła się w Warszawie. Po drugie przygotowaliśmy niepowtarzalną ofertę konferencyjną jakiej nigdy dotąd nie było. Konferencje rozpocznie wystąpienie Ilhama Kadri Keynote z firmy Diversey, a po niej pojawią się tematy takie jak: prezentowane przez Cor van der Veldena Podnoszenie wydajności pracy elementem poprawienia konkurencyjności firm w usługach utrzymania czystości, Standard czystości ISSA: Dbamy o czystość w szkołach prezentowany przez Dianne Steinbach, oraz Czystość w służbie zdrowia nowe możliwości i zagrożenia. Mam nadzieję, że dużym zainteresowaniem będzie cieszyła się prezentacja nowego zawodu w branży czystościowej, utworzonego przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opiekun osób niesamodzielnych oraz opracowanych przez Radę Zamówień Publicznych pozacenowych kryteriów oceny ofert na usługi utrzymania czystości po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych. Zastanawiacie się pewnie dlaczego zapraszając na targi tyle czasu poświęcam towarzyszącym im konferencjom? Robię to ponieważ oprócz wspaniałej oferty prezentowanej przez naszych wystawców to właśnie konferencje mają zachęcić do odwiedzania targów. It is my great pleasure to welcome both, the exhibitors and the visitors to another ISSA Interclean Central and Eastern Europe The trade fair is exceptional for many reasons. First of all, it has been 10 years since our first event, which took place in Warsaw after having been transferred from Poznań. Secondly, we have prepared an exceptional trade fair offer you have not seen before. The conference will start with Ilham Kadri s a keynote from Diversey presentation, to be followed by such topics as Cor van der Velden s Boosting labour effectiveness as the key element of raising competitiveness of cleaning industry services plus ISSA clean standard: esuring healthy schools and Changing the conversation from coast cost to profit by Dianna Steinbach. I hope the presentation on the new cleaning industry job keeper for the handicapped created by the Ministry of Labour and Social Policy will be interesting to everybody as well as the non-price related bid assessment criteria in cleaning services developed by the Public Tender Board after the bill on public tender amendment. You are probably wondering why I am devoting so much time to the Trade Fair conferences in my welcoming speech? I am doing so because the conferences are the key Trade Fair attraction despite the great offer presented by our exhibitors. MAREK KOWALSKI Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości 4

5 International Trade Fair for the Cleaning Industry ISSA/INTERCLEAN would like to thank its media partners for their continued support Organised by: In association with:

6 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Informacje ogólne / General information Informacje ogólne General information Daty i godziny otwarcia dla zwiedzających 22 kwietnia kwietnia kwietnia Dates and admission times for Visitors 22 April April April Miejsce Hale numer 1; 2; 3 w Warszawskim Centrum EXPO XXI, Polska. Venue Hall no. 1; 2; 3 of EXPO XXI Warsaw International Expocentre, Poland Punkt informacyjny Dalsze informacje na temat wystawy i imprez towarzyszących dostępne są w punkcie informacyjnym w Hali nr 2 (stoisko ) Information desk Further details about the exhibition and side events are available at the information stand in the entrance of hall 2 (stand ) Bankomaty EXPO XXI; hala 2 Cash Dispenser EXPO XXI; hall 2 Restauracje Biuro rzeczy zagubionych Central Bar parter Rzeczy znalezione można przekazywać w recepcji i punkcie informacyjnym Restaurants Lost Property Central Bar ground floor, the Entrance Hall Lost property can be handed in at the reception or information desk Kradzież Parking Fotografowanie Goście, którym coś skradziono proszeni są o zgłaszanie tego faktu w recepcji i punkcie informacyjnym Cena za parkowanie wynosi 8 zł za godzinę, ale nie więcej niż 60 złotych za dzień. Nie zezwala się na fotografowanie, filmowanie lub rejestrację wideo stoisk ani wystawianych produktów jeśli wystawca nie udzieli zezwolenia. Istnieją specjalne zarządzenia dotyczące fotografów prasowych i na stoiskach. Theft Parking Photographs Visitors who have had property stolen from them, are requested to report this to the reception or information desk The rate for parking is 8 zlotys per hour but no more than 60 zlotys per day It is not permitted to photograph, film or record on video stands or exhibits, unless the exhibitor in question has given his permission. Special arrangements apply to the press and to stand photographers Organizacja Odpowiedzialność Amsterdam RAI, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam P.O.Box 77777, 1070 MS AMSTERDAM, The Netherlands, telefon , fax , Katalog ten opracowano na podstawie danych dostarczonych przez wystawców i mogą one ulec zmianie. Amsterdam RAI, ISSA i PIGC nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niedokładności i/ lub niepełne informacje zawarte w niniejszym katalogu. Organization Responsibility Amsterdam RAI, Europaplein, 1087 GZ AMSTERDAM / PO Box 77777, 1070 MS AMSTERDAM, The Netherlands, Telephone , fax , This catalogue has been compiled on the bases of data provided by the exhibitors and are subject to alterations. Amsterdam RAI, ISSA and PIGC take no responsibility for possible inaccuracies and/or incomplete information in this catalogue 6

7 Informacje ogólne / General information Program targów Event Programme Środa 22 kwietnia 9.30 Uroczyste otwarcie hala 2 Konferencje Targowe Utrzymanie celów gospodarki zrównoważonej przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej higieny sala A Pozacenowe kryteria oceny ofert na usługi sprzątania i utrzymania czystości po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. sala A Nowy zawód- opiekun osób niesamodzielnych sala A Podnoszenie wydajności pracy elementem poprawienia konkurencyjności firm w usługach utrzymania czystość sala A Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie podsumowanie projektu Leonardo da Vinci- sala A Czwartek 23 kwietnia Konferencje Targowe Konkurs Clean Europe - hala 1 (1.252) Zmiana nastawienia z kosztów na zysk sala B Standard czystości ISSA: Dbamy o czystość w szkołach sala B Czystość w służbie zdrowia nowe możliwości i zagrożenia sala B Spotkanie ISSA z polskimi członkami sala B Happy Hour dla wystawców Central Bar parter Piątek 24 kwietnia Konferencje Tragowe Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku hotelarskim za pomocą profesjonalnych środków utrzymania czystości i nowoczesnych systemów dozowania sala B Wednesday April 22th 9.30 Opening ceremony holl 2 Official trade fair conferences programme Balancing sustainability goals whilst maintaining effective hygiene room A Non-price related criteria on cleaning and cleanliness maintenance services after the amendment of the Public Tender Bill of August 29, 2014 room A New job keeper for the handicapped room A Boosting labour effectiveness as the key element of raising competitiveness of cleaning industry services room A Best practice in cleaning industry services in Europe Leonardo davinci project summary room A Thursday April 23th Official trade fair conferences programme Clean Europe Competition - hall 1(1.252) Changing the conversa from coast cost to profit room B ISSA clean standard: esuring healthy schools room B Cleanliness in Health Care new possibilities and hazards room B ISSA meeting with Polish members room B Exhibitors Happy Hour Central Bar ground floor the Entrance Hall Friday April 24th Official trade fair conferences programme Building competitiveness advantage in hotel industry with professional cleaning agents and modern dispensing systems room B How to do business in Poland room B Jak zrobić biznes w Polsce sala B 7

8 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Konferencje Targowe/ Trade Fair Conferences KONFERENCJE TARGOWE ISSA INTERCLEAN CEE r. GODZINA I MIEJSCE 9:30 10:30 sala A 10:30 12:30 sala A 12:30 14:30 sala A 14:30 16:00 sala A 16:00 17:00 sala A 10:00 11:00 sala B 11:00 12:00 sala B 12:00 15:00 sala B 15:00 16:30 sala B 10:30 12:00 sala B 12:00 12:45 sala B TEMAT KONFERENCJI Utrzymanie celów gospodarki zrównoważonej przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej higieny Wstęp wolny Pozacenowe kryteria oceny ofert na usługi sprzątania i utrzymania czystości po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. Koszt uczestnictwa: 200 zł brutto (członkowie PIGC 50 zł brutto pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej) Nowy zawód opiekun osób niesamodzielnych Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto Podnoszenie wydajności pracy elementem poprawienia konkurencyjności firm w usługach utrzymania czystość Koszt uczestnictwa: 400 zł brutto ( członkowie PIGC 70% ceny pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej ) Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie podsumowanie projektu Leonardo da Vinci Wstęp wolny Zmiana nastawienia z kosztów na zysk Wstęp wolny Standard czystości ISSA: Dbamy o czystość w szkołach Wstęp wolny Czystość w służbie zdrowia nowe możliwości i zagrożenia Co decyduje o czystości w szpitalu Higiena szpitalna wyzwaniem dla Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Organizacja systemu higieny szpitalnej w aspekcie prewencji zakażeń, w powiązaniu z wymaganiami standardów systemów zarządzania i potrzebą ich wzajemnej integracji. Kryteria pozacenowe w zamówieniach publicznych dla służby zdrowia Wstęp wolny Spotkanie ISSA z polskimi członkami Wstęp wolny Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku hotelarskim za pomocą profesjonalnych środków utrzymania czystości i nowoczesnych systemów dozowania Koszt uczestnictwa: 100 zł brutto Jak zrobić biznes w Polsce Wstęp wolny PRELEGENCI Ilham Kadri Prezes Diversay Care Marek Kowalski mec. Grzegorz Lang Jolanta Sergot-Kowalska Cor van der Velden Helge Alt Dianna Steinbach Dianna Steinbach Anna Ziółko lek.med. Magda Baran Dariusz Rycek QSCert Laead Auditor Jolanta Sergot-Kowalska Keith Baker Adam Góra Jakub Klewaniec Marek Kowalski 8

9 Konferencje Targowe/ Trade Fair Conferences TRADE FAIR CONFERENCES ISSA INTERCLEAN CEE r. HOUR AND PLACE 9:30 10:30 room A 10:30 12:30 room A 12:30 14:30 room A 14:30 16:00 room A 16:00 17:00 room A 10:00 11:00 room B 11:00 12:00 room B 12:00 15:00 room B 15:00 16:30 room B 10:30 12:00 room B 12:00 12:45 room B TOPIC Balancing sustainability goals whilst maintaining effective hygiene Free entry Non-price related criteria on cleaning and cleanliness maintenance services after the amendment of the Public Tender Bill of August 29, 2014 Cost: 200 zł New job keeper for the handicapped Cost: 300 zł Boosting labour effectiveness as the key element of raising competitiveness of cleaning industry services Cost: 400 zł Best practice in cleaning industry services in Europe Leonardo davinci project summary Free entry Changing the conversa from coast cost to profit Free entry ISSA clean standard: esuring healthy schools Free entry Cleanliness in Health Care new possibilities and hazards Free entry ISSA meeting with Polish members Free entry Building competitiveness advantage in hotel industry with professional cleaning agents and modern dispensing systems Cost: 100 zł How to do business in Poland Free entry SPEAKERS Ilham Kadri - Prezes Diversay Care Marek Kowalski mec. Grzegorz Lang Jolanta Sergot-Kowalska Cor van der Velden Helge Alt Dianna Steinbach Dianna Steinbach Anna Ziółko lek.med. Magda Baran Dariusz Rycek QSCert Laead Auditor Jolanta Sergot-Kowalska Keith Baker Adam Góra Jakub Klewaniec Marek Kowalski 9

10 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY MOWA PRZEWODNIA: UTRZYMANIE CELÓW GOSPODARKI ZRÓWNOWAŻONEJ PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMANIU SKUTECZNEJ HIGIENY 22 kwiecień 9:45 10:30 Prelegent: Dr Ilham Kadri, Prezes Diversey Care Dr. Kadri przedstawi jak działa branża czystości dla osiągnięcia obecnych celów, do których aspiruje, aby zmniejszyć zużycie energii przy równoczesnym utrzymaniu niezbędnego, bezpiecznego poziomu higieny. Dowiedz się o oddziaływaniu na branżę potencjalnych aktów prawnych i konieczności nieustannej innowacji. Zrozumiesz dlaczego branża musi nagłaśniać prawdziwe zalety czystości i działać w ogólnoświatowej branży czystości. Po sesji odbędzie się otwarte forum. ZMIANA NASTAWIENIA Z KOSZTÓW NA ZYSK 23 kwiecień 10:00 11:00 Prelegent: Dianna Steinbach, Dyrektor Industry Outreach z ISSA Dowiedz się jaki jest związek sprzątania z cennymi informacjami pozwalającymi przynieść zysk inwestycjom. Danymi, które pozwolą decydentom ocenić czego tak naprawdę potrzebują i jakim budżetem muszą dysponować aby to osiągnąć. Poznaj jak oszacować oszczędności w sześciu najważniejszych obszarach zarządzania obiektami dla przyciągnięcia uwagi decydentów posiadających zmysł biznesowy przy wykorzystaniu opracowanych przez ISSA narzędzi Value of Clean (Wartość czystości). STANDARD CZYSTOŚCI ISSA: DBAMY O CZYSTOŚĆ W SZKOŁACH 23 kwiecień 11:00 12:00 Prelegent: Dianna Steinbach, Dyrektor Industry Outreach z ISSA Obecnie sprawą ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej jest kwestia zapewnienia szkołom i innym tego typu placówkom skutecznego sprzątania i dezynfekcji w celu ochrony zdrowia publicznego przed co raz to większą liczbą chorób zakaźnych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod polegających na ocenie wzrokowej i węchowej, Standard Czystości ISSA oferuje szkołom ramy obiektywnej oceny skuteczności procesu sprzątania na ich obiektach, co przyczynia się do podniesienia jakości środowiska wewnątrz placówki, jak i zdrowia jej użytkowników. 10

11 Konferencje Targowe/ Trade Fair Conferences KEYNOTE ADDRESS: BALANCING SUSTAINABILITY GOALS WHILST MAINTAINING EFFECTIVE HYGIENE 22 April 9:45 10:30 Speaker: Dr. Ilham Kadri, President, Diversey Care Dr. Kadri will discuss what the commercial cleaning industry is doing to achieve current aspirational targets for energy reduction whilst maintaining the necessary levels of hygiene security. Learn about the impact of possible legislation as well as the importance of continued innovation. Plus understand why the industry must communicate the real value of clean and embrace the global cleaning community. This session will be followed by an open forum. CHANGING THE CONVERSATION FROM COST TO PROFIT 23 April 10:00 11:00 Speaker: Dianna Steinbach, Director of Industry Outreach at ISSA Learn how to connect cleaning to valuable return-on-investment data that helps decisionmakers appreciate what they really need and the budget necessary to achieve it. Plus, learn how to estimate savings in six critical facility management areas that will catch the attention of business-savvy decision makers, using ISSA s Value of Clean tools. ISSA CLEAN STANDARD: ENSURING HEALTHY SCHOOLS 23 April 11:00 12:00 Speaker: Dianna Steinbach, Director of Industry Outreach at ISSA Today it is more important than ever that schools and other facilities ensure that they are effectively cleaning and disinfecting to protect the public health from a growing number of infectious diseases. Unlike traditional methods that rely on sight and smell, the ISSA Clean Standard provides schools with a framework to objectively assess the effectiveness of the cleaning process at their facilities, contributing to the quality of the indoor environment and the health of its occupants. 11

12 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Golden Broom Award 2015 Konkurs targowy o Nagrodę Złotej Miotły Kategorie: INNOWACYJNY PRODUKT CHEMICZNY INNOWACYJNY PRODUKT INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 21 kwietnia 2015 r. jury w składzie Michelle Marshall, Jolanta Sergot Kowalska,Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler spotkało się z przedstawicielami nominowanych do nagrody firm. Każda z nich miała 20 minut na zaprezentowanie zgłoszonego do konkursu produktu, technologii, maszyny. Spotkanie zakończyło się naradą jury w trakcie której zdecydowano o zwycięzcach. Kategoria Innowacyjny produkt: Nominowani: Kärcher Sp. z o.o. SG 4/4 Parownica Kärcher SG 4/4 łączy zaletę kompaktowych wymiarów z zadziwiającą wydajnością. Urządzenie generuje 4 bary ciśnienia pary i zapewnia szczególnie ekonomiczne oczyszczanie. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że parownica to wyjątkowo wszechstronne urządzenie. System dwóch zbiorników skraca czas nagrzewania i zapewnia nieprzerwaną pracę. W sumie 4 litry objętości powodują, iż model SG 4/4 jest przeznaczony do długotrwałego działania Krānzle Polska Sp. z o.o. K 1152 TS Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna w serii małe superpakiety Bar, 10 litrów/min ( 600 l/h) 12 KV System Sp. z o.o. KAIVAC OMNIFLEX AUTOMAVAC BATTERY OmniFlex AutoVac jest zautomatyzowanym wysokowydajnym urządzeniem do codziennego czyszczenia podłóg. W wyjątkowo łatwy sposób pozwala uzyskać czystsze, bezpieczniejsze podłogi. AutoVac jest idealny do szybkiego czyszczenia podłóg twardych znajdujących się w miejscach takich jak: korytarze, stołówki, hole, magazyny, pomieszczenia fitness, szkolne sale gimnastyczne i sale lekcyjne. Urządzenie jest tak szybkie, skuteczne i wydajne jak automat czyszczący, jednakże nie generuje dodatkowych kosztów i nie wymaga wielogodzinnej nauki skomplikowanej obsługi.

13 Golden Broom Award 2015 The Golden Broom Award Contest Categories: INNOVATIVE CHEMICAL PRODUCT INNOVATIVE PRODUCT INNOVATIVE TECHNOLOGY On April 21,2015 a jury of Michelle Marshall, Jolanta Sergot-Kowalska, Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler met the representatives of the nominated companies. Each of them had 20 minutes to present their selected product/technology. The meeting finished with a session where the jury decided on the winners. Innovative product category The nominees: Kärcher Sp. z o.o. SG 4/4 User-friendly SG 4/4 steam cleaner with sophisticated filling technology, infinite adjustment of steam pressure and saturation (VapoHydro), two-tank system, accessory holder and storage compartment. Very handy and compact. Two-tank system minimizes downtime. The fresh water tank can be continually filled, since the boiler and tank are separate. Since only part of the overall volume is heated at any one time, it takes very little time for a consistent steam pattern to form. With a total volume of 4 litres, the SG 4/4 can be used for long periods without refilling VapoHydro, the steam level can be infinitely adjusted to the cleaning task. Krānzle Polska Sp. z o.o. K 1152 TS The small power pack, cold water high-pressure cleaner, Bar, 10 l/min (600 l/h) KV System Sp. z o.o. KAIVAC OMNIFLEX AUTOMAVAC BATTERY The OmniFlex AutoVac is an automated high performance daily floor cleaning machine. A really simple approach to cleaner, safer floors, this system is perfect for high speed cleaning of hard surface areas, such as hallways, cafeterias, lobbies, warehouses, fitness areas, gyms, school classes. It s as fast and effective as an autoscrubber without the added cost or complexity, making it perfect for building service contractors and facility managers alike. 13

14 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Konkurs targowy o Nagrodę Złotej Miotły Kategorie: INNOWACYJNY PRODUKT CHEMICZNY INNOWACYJNY PRODUKT INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 21 kwietnia 2015 r. jury w składzie Michelle Marshall, Jolanta Sergot Kowalska,Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler spotkało się z przedstawicielami nominowanych do nagrody firm. Każda z nich miała 20 minut na zaprezentowanie zgłoszonego do konkursu produktu, technologii, maszyny. Spotkanie zakończyło się naradą jury w trakcie której zdecydowano o zwycięzcach. Kategoria: innowacyjna technologia Nominowani: KFlesz Sp. Z o.o. The first antibacterial towel in Poland Papier ECO SILVER ( ESP) ogranicza ilość bakterii, które mogą dostać się do ręczników w trakcie procesu produkcji. Aktywna substancja ESP jest dodawana w trakcie procesu produkcji ręcznika i w znaczący sposób obniża ilość znajdujących się bakterii w papierze, z którego wykonany jest ręcznik. Aktywna substancja ESP zabezpiecza papier również w trakcie jego składowania. Zawarta w ręczniku substancja aktywna ESP wspiera dezynfekcję rąk w trakcie mycia mydłem dezynfekcyjnym. Zawarte w ręczniku ECO SILVER aktywne cząsteczki jonów srebra zapobiegają rozwojowi bakterii. Lucart Spa Toilet Dispenset W dozowniku Lucart Professional Identity Toilet mogą być umieszczane specjalne rolki papieru toaletowego jumbo, opracowane w taki sposób, aby zapewnić doskonałe działanie systemu, którego celem jest optymalizacja kosztów i poszanowanie środowiska. Dzięki oryginalnemu systemowi automatycznego cięcia dozownik umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy papieru, co pozwala uniknąć niepotrzebnego marnotrawstwa, a tym samym zoptymalizować koszty. 14 Sofidel S.p.A. Dissolve Tech Hand Towels Dissolve Tech to ręcznik idealnie nadający się do samolotów, pociągów, statków, kampingów oraz wszystkich tych miejsc gdzie istnieją ograniczenia utylizacyjne. W postaci suchej jest tak wytrzymały i chłonny jak typowy ręcznik, po zmoczeniu rozpuszcza się w 3 minuty. Mniej zatkań, niższe koszty użytkowania, więcej spokoju.

15 Golden Broom Award 2015 The Golden Broom Award Contest Categories: INNOVATIVE CHEMICAL PRODUCT INNOVATIVE PRODUCT INNOVATIVE TECHNOLOGY On April 21,2015 a jury of Michelle Marshall, Jolanta Sergot-Kowalska, Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler met the representatives of the nominated companies. Each of them had 20 minutes to present their selected product/technology. The meeting finished with a session where the jury decided on the winners. Innovative product category The nominees: Flesz Sp. Z o.o. The first antibacterial towel in Poland The Eco Silver Paper (ESP) reduces the bacterial charge in production process. The ESP active is inoculated during production phase and guarantees a significant reduction of bacterials naturally present into the paper. The ESP is protected on storage stage. The ESP is an adjuvant of the hands washing with antibacterial soap. Thanks to the stabilized silver ions the active remain inside the product with a resilient antibacterial. Lucart Spa Toilet Dispenset The Lucart Professional Identity Toilet dispenser is able to hold specific Jumbo Toilet Paper rolls, specifically designed to ensure the perfect functioning of the system, with a special focus on cost optimization and respect for the environment. With its unique, automatic cutting system, the dispenser enables single sheet dispensing, thus avoiding unnecessary waste and optimising service costs. Sofidel S.p.A. Dissolve Tech Hand Towels Dissolve Tech is the perfect hand towel for airplanes, trains,boats, camping sites and all those environments having discharge limitations. Dry, it is as strong and absorbent as a hand towel and in contact with water, it dissolves in 3 minutes. Fewer clogs, lower maintenance costs, more serenity. 15

16 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Golden Broom Award 2015 Konkurs targowy o Nagrodę Złotej Miotły Kategorie: INNOWACYJNY PRODUKT CHEMICZNY INNOWACYJNY PRODUKT INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 21 kwietnia 2015 r. jury w składzie Michelle Marshall, Jolanta Sergot Kowalska,Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler spotkało się z przedstawicielami nominowanych do nagrody firm. Każda z nich miała 20 minut na zaprezentowanie zgłoszonego do konkursu produktu, technologii, maszyny. Spotkanie zakończyło się naradą jury w trakcie której zdecydowano o zwycięzcach. Kategoria: innowacyjny produkt chemiczny Nominowani: Buzil Polska Sp. z o.o. G 501 O TENS AZID Produkt na bazie kwasów do czyszczenia gresu, kamionki szlachetnej i płytek antypoślizgowych. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych. Usuwa osad wapienny i mineralne zabrudzenia, zapobie-ga osadzaniu się kamienia. Środek niskopienny, idealny również do zastosowania w automatach myją-cych. Posiada neutralny zapach, więc można go stosować również w obszarach kuchennych. KIEHL & ŻEGARSKI czyste rozwiązania Sp. z o.o. OXYCAL Uwalniany przez produkt OXYCAL tlen wybiela przy regularnym użyciu wszystkie ciemne plamy i przebarwienia z fliz podłogowych oraz powierzchni ponadpodłogowych, w tym poczerniałe (zapleśniałe) wypełnienia silikonowe przy wannach i umywalkach. Produkt doskonale nadaje się do obszarów o wysokiej frekwencji np. lotniska, dworce, instytucje użytku publicznego i inne newralgiczne punkty, gdzie z toalet korzysta codziennie tysiące osób. W fazie testowania OXYCAL doskonale sprawdził się na lotniskach i dworcach zwłaszcza na starszych, pożółkłych urządzeniach sanitarnych. Produkt świetnie nadaje się do kwaso- i wodoodpornych powierzchni oraz przedmiotów takich jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, muszle WC i pisuary z ceramiki, porcelany i stali szlachetnej w obszarze sanitarnym oraz w innych obszarach, gdzie istnieje potrzeba przyjaznego dla materiału usuwania osadów wapiennych z równoczesnym działaniem wybielającym i poprawą jakości powietrza. Dodatkowym atutem produktu jest jego minimalne zużycie, które wynosi od 1 do 5 ml na 1 m PPHU Voigt Sp. z o.o. UNIVERSAL VC 250 Skoncentrowany, antystatyczny, środek o uniwersalnym zastosowaniu do mycia wodoodpornych powierzchni. Zalecany do mycia podłóg, mebli, płytek podłogowych ściennych oraz powierzchni lakierowanych. Skutecznie usuwa brud z porcelany i szkła. Zastosowany aktywny tlen wspomaga proces usuwania brudu. Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie pozostawia osadów, smug i zacieków. Zastosowana technologia Anti-Fingerprint dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Szczególnie zalecany do utrzymania czystości w obiektach biurowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje duże zróżnicowanie typów powierzchni.

17 Golden Broom Award 2015 The Golden Broom Award Contest Categories: INNOVATIVE CHEMICAL PRODUCT INNOVATIVE PRODUCT INNOVATIVE TECHNOLOGY On April 21,2015 a jury of Michelle Marshall, Jolanta Sergot-Kowalska, Helge Alt, Tibor Ritz, Reinhard Knittler met the representatives of the nominated companies. Each of them had 20 minutes to present their selected product/technology. The meeting finished with a session where the jury decided on the winners. INNOVATIVE CHEMICAL PRODUCT CATEGORY The nominees: Buzil Polska Sp. z o.o. G 501 O TENS AZID Acidic, surfactant-free cleaner for stoneware and safety tiles. Removes limescale, lime saop and min-eral soiling, prevent limescale formation. Foam-free cleaner, thus ideal for use in cleaning machines. Neutral odour, allows its application in kitchen areas. KIEHL & ŻEGARSKI czyste rozwiązania Sp. z o.o. OXYCAL Oxygen released by OXYCAL, if used regularly, bleaches every kind of dark stains and discolourations of the floor tiles and surfaces above, including dark (covered with mould) silicone fillings over bathtubs and washbasins. The product perfectly cleans frequently used surfaces, i.e. airports, stations, public institutions and other problematic places, where the toilets are used by thousands of people every day. The tests showed that OXYCAL is perfect for airports and stations and especially old and yelowish sanitary equipment. The product is appriopriate for acidproof and waterproof surfaces such as: ceramic wall and floor tiles, lavatories, ceramic, porcelain and stainless steel pissoirs, as well as other surfaces that require materialfriendly product that is able to remove calcic sediment and at the same time bleaches and improves the air quality. An additional asset of the product is its efficiency. 1 5 ml cleans 1m2 of the surface. PPHU Voigt Sp. z o.o. UNIVERSAL VC 250 Concentrated, antistatistic agent for cleaning of water-resistant surfaces. Recommended for floors, furniture, tiles and lacquered surfaces. Effectively removes dirt from glass and porcelain. Contains active oxygen witch boosts the process of cleaning. Anti-Stone technology prevents steaks, smudges and sediments. Anti- Fingerprint technology additionally protects the cleaned surface from unwanted fingerprints. The products leaves a pleasant fragrance in the cleaned rooms. Especially recommended for cleaning of offices and everywhere there is a wide variety of surfaces to be cleaned. 17

18 The World s Leading Cleaning Industry Events The One Show for Facility Solutions World s Leading Trade Fair for Cleaning Professionals International Trade Show for the Cleaning Industry in Eurasia The One Show for Facility Solutions International Trade Fair for the Cleaning Industry in Central & Eastern Europe Organised by: In association with:

19 World s Leading Trade Fair for Cleaning Professionals At the heart of the industry Comprehensive - the worldwide cleaning industry in one location International - meet 700 leading global brands and peers from 130 countries Innovative - be inspired by innovations and knowledgeable expert sessions Professional - your dedicated cleaning industry trade show since 1967 Organised by: In association with: Official media partner:

20 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented 3M Poland Sp. z o.o Al. Katowicka Nadarzyn tel fax M jest jednym z największych amerykańskich przedsiębiorstw, prowadzącym zdywersyfikowaną działalność przemysłową i operacyjną w 70 krajach. 3M jest liderem m.in. na rynku konsumenckim, przemysłowym, transportowym i drogowym, reklamowym, telekomunikacji, bezpieczeństwa i ochrony, medycznym i stomatologicznym. 3M Poland powstała w 1991 roku. Centrala mieści się w Kajetanach k/ Warszawy i posiada zakłady produkcyjne we Wrocławiu, Janinowie i w Skomielnej. 3M is a diversified technology company with leading positions in health care, consumer and office, electronics and telecommunications, industry, safety and graphics, transportation and other businesses. 3M conducts operations in more than 70 countries and serves customers in nearly 200 countries.3m Poland was registered in The headquarter offices are situated in Kajetany near Warsaw. The company has production operations in Wrocław, Janinów and Skomielna. A AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K M. Zientary Malewskiej Olsztyn tel / fax / wew. 22 Firma AGAPIT jest jednym z największych dostawców technologii utrzymania czystości w Polsce. Posiadamy własną sieć dystrybucji i serwisu na terenie całego kraju. Od 20 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania w następujących obszarach: urządzenia do sprzątania, myjki wysokociśnieniowe i myjnie, środki czyszczące, higiena profesjonalna, serwis, wynajem maszyn do sprzątania, sprzęt używany z gwarancją Agapit Company is a leading provider of cleaning technology in Poland. We have our own distribution and service network throughout the country. For 17 years we deliver comprehensive solutions in the following areas: cleaning machines, high pressures and car washes, chemical cleaners, hygienic systems and accesories, service, rental of cleaning machines, used machines with guarantee. AKU Sp. z o.o Gdańska 33D Tczew tel fax Jesteśmy polskim producentem jednorazowych art. higienicznych z papieru i folii, ułatwiających utrzymanie czystości oraz przechowywanie i przetwarzanie żywności, takich jak: serwetki papierowe, ręczniki papierowe, podkłady medyczne, papier toaletowy, worki na śmieci, rękawice gospodarcze, ściereczki, obrusy, papier do pieczenia, folia aluminiowa We are Polish manufacturer of disposable hygienic articles, used for common cleaning and for preparing and preserving food, like paper napkins, paper towels, medical rolls, toilet paper, sanitary bags, refuse sacks, latex gloves, cleaning cloths, baking paper, paper tablecloths, aluminium foil ALDA SA Melioracyjna Ząbkowice Śląskie tel fax ALDA SA jest polskim producentem artykułów gospodarstwa domowego obecnym na rynku od 1978 roku. Specjalizujemy się w produkcji koszy na odpady oraz koszopopielnic. Nasz asortyment obejmuje również czajniki, chlebaki i naczynia ze szkła żaroodpornego. Stawiamy na stały rozwój i inwestycje w technologie aby nasze produkty były niezawodne i spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów. ALDA SA is a leading manufacturer of household goods in Poland since We re conforming to our customers needs in our offer you can find different sizes and colours of all products and also new solutions. We re experts in rubbish bins and buckets, bins with ashtray and waste segregation bins production. We also produce stainless steel and aluminium kettles suitable for all kinds of cookers. 20

21 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented All Care Storkstraat KX Veenendaal 374, 3900 AJ Veenendaal The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0) All Care jest europejskim producentem i importerem akcesoriów łazienkowych do użytku profesjonalnego. All Care oferuje szeroką gamę marek i spełnia popyt na wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania w warunkach sanitarnych. All Care is a European manufacturer and importer of bathroom accessories for professional use. All Care provides a wide range of brands and fulfils in the demand for high quality and innovative solutions in sanitary environments. Amtra Sp.zo.o Schonów Sosnowiec tel fax Grupa Amtra działa na rynku od ponad 20 lat. Amtra jest producentem i dystrybutorem ponad 16 marek z branży profesjonalnej chemii sprzątającej oraz chemii samochodowej. Od kilku lat rozwija projekt marki Clinex linii produktów przeznaczonych dla sektora HORECA, firm sprzątających, działów utrzymania ruchu, myjni samochodowych, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej. Amtra Group has been active on the market for more than 20 years. Amtra is a producer and distributor of more than 16 brands from the professional cleaning chemicals and car chemicals branch. For a few years we have been developing the Clinex brand project a products line intended for the HORECA sector, cleaning companies, business maintenance departments, car washes, offices and public utility facilities Arcora International Marssir Aschheim near Munich Germany tel. +49 (0) fax +49 (0) ARCORA INTERNATIONAL od dziesięcioleci jest Twoim kompetentnym partnerem w sferze potrzeb z zakresu czystości i higieny. Poprzez stały ciągły rozwój naszych produktów i systemów staliśmy się wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań czyszczących z jednego źródła. Dziesiątki lat współpracy z dostawcami usług i klientami przełożyło się na jakość naszych produktów. ARCORA INTERNATIONAL has been your competent partner for all of your cleaning and hygiene needs for decades. Throught the continuous further development of our products and systems we have developed into a leading provider of complete cleaning solutions from a single source. Decades of cooperation with service providers and customers are reflected in the quality of our products. Arix Polska Sp. z o.o Przemysłowa Kleszczów tel fax Professional jest marką produktów przeznaczonych dla sektora przemysłowego, gastronomicznego oraz firm sprzątających. Pomimo wysokiej konkurencyjności rynku, gdzie liczą się produkty wysokiej jakości, spełniające wysokie wymogi ARIX radzi sobie świetnie, dzięki swojej w wiedzy technologicznej.oferujemy gamę produktów, które cechuje niezawodność oraz najwyższa jakość. Nasza firma zajmuje się całym procesem produkcyjnym. Posiadamy certyfikat jakości UNI EN ISO 9001: 2000,,Arix Professional has been conceived for people working in the Industrial,Catering and Professioanl cleaning sector. ARIX always looks for high quality products which satisfy the most demanding of performances and with our knowhow allows us to offer you total and complete solutions. We take care of the total production process and naturallu alle UNI EN ISO 9001:2000 certyfied. 21

22 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY R ATMOS AKCESORIA Szkolna Suchy Las Poland tel fax Profesjonalne akcesoria do wysokociśnieniowych urządzeń myjących, myjni samoobsługowych oraz kompletne systemy do mycia aktywną pianą, wyposażenie myjni cystern oraz akcesoria i turbiny ssące do odkurzaczy. Professional accessories for high-pressure cleaning devices, self-service car-wash and complete active foam wash systems, car-wash and tank vehicle equipment as well as vacuum cleaner accessories and suction turbines. B B & F INDUSTRIES CO., LTD NO 789 Xinchang Avenue(E.) Xinchang Zhejiang Province Chine Tel (0) Fax 0086 (0) Xinchang B & F INDUSTRIES CO., LTD. od wielu lat jest producentem i eksporterem specjalistycznych elementów i akcesoriów urządzeń ciśnieniowych w Chinach. Obecnie opracowaliśmy całą gamę wysokiej jakości profesjonalnych i hobbystycznych produktów do maszyn czyszczących dla branży utrzymania czystości w budynkach, w tym PISTOLETY CIŚNIENIO- WE, WYSIĘGNIKI/LANCE, DYSZE CIŚNIENIOWE, ZŁĄCZKI CIŚNIENIOWE, ARMATURĘ, ELEKTRODY, FILTRY, PRZEWODY CIŚNIENIOWE, BĘBNY DO WĘŻY CIŚNIENIOWYCH, MASZYNY SPRZĄTAJĄ- CE, SPIENIACZE, BOILERY ITP. Dla utrzymania naszej dobrej pozycji na rynku co roku opracowujemy nowe produkty. Xinchang B & F INDUSTRIES CO., LTD. Is a manufacturer and exporter specialized in high pressure cleaning parts & accessories for many years in China. We now developed full range of high quality products for building and maintenance your professional or hobby cleaning machines, including SPRAY GUNS, LAN- CES, SPRAY NOZZLES, COUPLINGS, FITTINGS, ELECTRODES, FILTERS, PRESSURE HOSE, HOSE REEL, FLOOR CLEANERS, FOAMERS, BOILERS ETC. In order to keep a positive position in the market, we continue developing new items every year. Barneo s.c Kolejowa Nowy Tomyśl tel./fax Barneo jest firmą działającą w sektorze specjalistycznych czyściw przemysłowych, celulozowych i włókninowych, skierowanych do każdej gałęzi przemysłu, gdzie konieczne jest usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Czyściwa przemysłowe marki SITEC z uwagi na swą wysoką jakość, dużą wytrzymałość i chłonność są w stanie sprostać każdym zadaniom z zakresu czyszczenia, polerowania, czy osuszania. BARNEO is a company operating in the field of specialized industrial wipers, cellulose and non-woven, addressed to every branch of industry, where it is necessary to remove any type of contaminants. Industrial wipers of the SITEC brand because of their high quality, high strength and absorbency are able to meet any tasks in the field of cleaning, polishing and drying. Bewima N.V Deerlijkseweg Waregem Belgium Tel. +32 (0) 56/ Fax +32 (0) 56/ Jesteśmy producentem włókniny, papieru i ściereczek. Możemy także zaopatrzyć nasz produkt waszym znakiem firmowym, z lub bez nazwy firmy. Belgium Wiping Materials (BeWiMa) opracowuje i dostarcza szeroką gamę materiałów czyszczących dla przemysły drukarskiego, metalowego, spożywczego, farmaceutycznego i cateringu. Dzięki swoim wysokim standardom jakości, Bewima jest w stanie zaoferować rozwiązania, które będą spełniały szczególne wymogi Twojej firmy. 22

23 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented We are a manufacturer of non-woven, paper and wiping rags We can also supply the product with brand, without or with private labeling. Belgium Wiping Materials processes and supplies an extensive range of cleaning materials for printing, metal industry, food industry, Pharma and catering,... Thanks to its high quality standards, Bewima is able to offer a solution that meets the specific requirements of your company. Biemmedue SPA Via Industria Cherasco Tel (0) Fax 0039 (0) Arcotherm grzejniki przestrzenne i Arcodry profesjonalne suszarki. Arcomat ciśnieniowe maszyny czyszczące i sprzątające, profesjonalne i przemysłowe odkurzacze, oraz jednodyskowe maszyny podłogowe. Arcotherm space heaters and Arcodry professional dehumidifiers. Arcomat high-pressure cleaners and sweepers, professional and industrial vacuum cleaners, and single-disc floor machines. BKF Sp. z o.o Skarbimierzyce Dołuje Tel BKF jest producentem niezawodnego i skutecznego sprzętu do sprzątania. Produkujemy oraz dystrybuujemy najwyższej jakości sprzęt, który można wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu. Zaopatrujemy biura, restauracje oraz wszelkiego rodzaju obiekty, w których liczy się czystość oraz higiena. BKF jest również producentem bezdotykowych myjni samochodowych oraz systemów mat wejściowych. BKF produces reliable and effective cleaning equipment. We produce and distribute highest quality equipment which can be used in various industries. We supply our products to offices, restaurants and to other objects where cleanness is priority. BKF is also producer of contactless carwashes and professional entrance mats systems. BOKK Paper Kft Retek u Esztergom-Kertváros Hungary Tel Fax BOKK Paper Ltd. to węgierski producent różnorodnych ręczników papierowych w formie składanej lub rolkowej, profesjonalnych ściereczek i papierów toaletowych. Produkty nasze są tworzone na najnowocześniejszych maszynach przyjaznych środowisku w standardzie jakości ISO, które spełniają najwyższe wymagania klientów profesjonalnych. BOKK Paper Ltd. is a Hungarian based producer of various folded and rolled hand towels, professional wipers and toilet papers. The products are converted on state of the art machines under ISO quality and environment system, meeting the highest requirements of all professional customers. BRAVOS Słowiańska Gorzów Wlkp. Tel Fax wew , B02 Dystrybucja specjalistycznych urządzeń : IONIC Systems profesjonalne systemy i kije do mycia wodą demineralizowaną na wysokości; HOS Orbot wielofunkcyjna szorowarka orbitalna; SAMICH urządzenia do szlifowania i renowacji posadzek; JUMA urządzenia do czyszczenia schodów ruchomych i pochylni; ICE szeroka gama urządzeń do utrzymania czystości (szorowarki, odkurzacze i wiele innych ) MYTEE Europe profesjonalne ekstraktory do prania dywanów i wykładzin. Specialist machinery distribution: IONIC Systems professional cleaning systems and booms for high-level demineralised water cleaning; HOS Orbot multi-role orbital scrubber; SAMICH burnishers for renovating floors; JUMA moving stairs and ramp cleaning machines; ICE a wide range of cleaning devices (scrubbers, vacuum-cleaners and many others) MYTEE Europe professional extractors for carpets and fitted carpets. 23

24 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY P&W BRIDGE Sp. z o.o Ul. Nowa Bukowno Tel. +48 (0) Fax +48 (0) / +48 (0) P&W BRIDGE Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem papierniczych artykułów higienicznych konsumenckich i AFH.Nasze artykuły z logo Mersee to produkty klasy Premium. Wiodącym produktem są balsamowane chusteczki kosmetyczne. Specjalizujemy się w produkcji ręczników składanych, chusteczek uniwersalnych, serwetek uniwersalnych, papierów toaletowych w listkach. P&W BRIDGE Sp. z o.o. is a manufacturer and distributor of hygienic paper products for the consumer and AFH market. Our Mersee label products are the premium class products. Our leading product is the lotion scented facial tissues. We specialize in the production of folded towels, universal napkins for dispenser, facial tissue and toilet paper. Brightwell Dispensers Ltd Brightwell Industrial Estate Newhaven BN9 0JF UK Tel Fax Brightwell Dispensers Ltd to globalny projektant i producent najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych dozowników środków chemicznych w branży higeny. Dzięki swoim własnym projektom oraz miejscowej produkcji w Wielkiej Brytanii gwarantują najwyższą jakość produktu. Brightwell oferuje także sesje szkoleniowe, wyłączność systemu, projekty na zamówienie oraz brandowanie produktów marką klienta. Brightwell Dispensers Ltd is a global designer and manufacturer of the most advanced and innovative dispensing and chemical dosing systems in the hygiene industry. With their in-house design and onsite manufacturing based in the UK, they guarantee ultimate product quality. Brightwell also offers training sessions, system exclusivity, bespoke designs and customers own branding on their products. BROG Marketing Kopernik Office Building A Al. Jerozolimskie Warszawa, Polska tel fax BROG Marketing stanowi platformę skutecznej komunikacji relacjach business to business oferującą pakiet efektywnych produktów funkcjonujących w trzech obszarach: 1. Portale branżowe profesjonalne źródła najświeższych informacji (horecanet.pl, petrolnet.pl, medicalnet.pl) 2. Czasopisma kluczowe tytuły branżowe (Świat Hoteli, Nowości Gastronomiczne, Stacja Benzynowa, Medinfo) 3. Konferencje najważniejsze w roku spotkania profesjonalistów (Forum Rynku Gastronomicznego Food Business, Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Paliwowego PetroTrend, Forum Polskich Szpitali MedMarket) BROG Marketing is a business to business platform offering set of effective products in 3 areas: 1. Sector web portals - professional source of most updated information (horecanet.pl, petrolnet.pl, medicalnet.pl) 2. Magazines - key sectors titles (Świat Hoteli, Nowości Gastronomiczne, Stacja Benzynowa, Medinfo) 3. Conferences main events for professionals (Food Business Forum, Profit Hotel, PetroTrend, MedMarket) BS CHEMICAL Minijos street Klaipeda Lithuania Tel Fax Nasza firma produkuje I dostarcza środki i urządzenia czyszczące dla przemysłu przetwórstwa spożywczego, przemysłu transportowego i HoReCa. Stosujemy rozwiązania w zakresie higieny tworzone przez wiele lat doświadczeń i wiedzy. Our company produce/ supply cleaning detergents and cleaning equipment for the food processing industry/ transport industry / HORECA. We apply and use hygiene solutions created through the many years of experience and knowledge. 24

25 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented The World s Leading Cleaning Industry Events The One Show for Facility Solutions World s Leading Trade Fair for Cleaning Professionals International Trade Show for the Cleaning Industry in Eurasia The One Show for Facility Solutions International Trade Fair for the Cleaning Industry in Central & Eastern Europe Organised by: In association with: 25

26 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Buzil Polska Sp. z o.o ul. J. Długosza Wrocław Poland Tel Fax Buzil rozwija, produkuje i dystrybuuje wysokojakościowe, profesjonalne czyszczące środki chemiczne wykorzystywane w nowoczesnych usługach utrzymania higieny i czystości w różnorodnych obiektach. Innowacja i tradycja oraz ponad stuletnie doświadczenie stanowią bazę naszego sukcesu. Kompetentne doradztwo i serwis, know how i rozbudowane portfolio produktowe oraz świadomość proekologiczna podkreślają nasz profesjonalizm. Buzil develops, produces and sells professional cleaning chemicals of highest quality for modern cleaning services in a variety of facilities. Innovation & tradition as well as over 100 years of experience are the secrets to our success. Competent advising & excellent application know how together with a complete product portfolio and environmental awareness underline our efficiency. C Laboratoires CEETAL od 1962 r. produkuje i wprowadza na rynek preparaty ekologiczne przeznaczone do następujących zadań: czyszczenia, dezodoryzacji, dezynfekcji, higieny dla firm sprzątających i dystrybutorów. Troszcząc się o ochronę ludzi i środowiska stawiamy sobie za cel wylansowanie serii produktów ekologicznych EcoChoix. Since 1962 Laboratoires CEETAL has been manufacturing and introducing into the market chemical products intended for: cleaning, deodorization, disinfection, hygiene for cleaning companies and distributors. Caring about protection of people and environment we set our sights on launching a series of ecological products EcoChoix. Celtex S.p.A Via Trav. Del Marginone, Montecarlo (LU) Italy Tel Fax Od ponad 25 lat Celtex produkuje artykuły papierowe i włókninowe dla branży czytości, przemysłu, Ho.Re. Ca. i innych. Pełna oferowana gama nadających się do recyklingu produktów papierowych i z włókniny dostarczana jest wraz z dozownikami zaprojektowanymi specjalnie tak, aby sprostać wymogom ergonomii i estetyki każdego profesjonalnego środowiska. CARTA BEATA ZELISKO ul. Ogrodowa MICHALOWICE POLSKA Tel Fax D For over 25 years, Celtex has manufactured tissue and nonwovens products dedicated to the fields of professional cleaning, industry, Ho.Re.Ca. and community. A complete range of disposable tissue and nonwoven products supplied with dispensers specifically designed to meet the ergonomic and aesthetic requirements of each professional environment. CEETAL Laboratoires Ul. Wrocławska Gdynia Tel Fax Centraction AB Industrivägen SMEDJEBACKEN SWEDEN Tel. +46(0) Od ponad 30 lat jesteśmy zaangażowani w dziedzinie systemów odkurzania. W sercu pięknego regionu Szwecji, Dalarna, projektujemy i produkujemy przemysłowe i komercyjne wersje systemów odkurzających i mobilnych odkurzaczy o najwyższej jakości i skuteczności. 26

27 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented For over 30 years, we have been involved in the world of central vacuuming. In the heart of the beautiful Swedish region of Dalarna, we design and manufacture industrial and commercial central vacuum cleaners and mobile vacuum cleaners of the highest quality and performance. Chemspec Polska Stare Miasto Karczew Tel Firma Chemspec oferuje szeroki wybór profesjonalnych preparatów do prania dywanów, tapicerki, wykładzin, odplamiania, neutralizowania zapachów oraz sprzątania po pożarowego. Chemspec offers the largest range of Carpet Cleaning Products, Spot and Stain Removal Products, Deodorisation Products, Fabric Cleaning Products, Fire Damage and Flood Restoration Cleaning Products, Chemical Free Cleaning Products, Hard Floor Cleaning Products, Wood Floor Cleaning Products and Natural Green Cleaning Products. Clean-Express Opaczewska 33 lok Warszawa Tel / Fax F Łatwy program IT do ułatwienia sprzedaży usług sprzątania. Obsługa kontraktów. Zarządzanie firmą sprzątającą. Wykonuje 95% pracy operacyjnej, sprzedażowej i szkoleniowej. Light IT program for facilitating the sale of cleaning. Service of contracts. Management company cleaning. He is carrying out the 95% of the operational, sale and traing work. CleanPro ul. Magazynowa Bielany Wroclawskie Polska tel CleanPRO oferuje produkty do profesjonalnego utrzymania czystości. W ofercie: sprzęt do sprzątania, środki higieniczne i eksploatacyjne oraz chemia profesjonalna. Stała współpraca z największą w Polsce firmą sprzątają oraz uznanymi polskimi i zagranicznymi producentami pozwala na tworzenie nowych produktów, spełniających oczekiwania profesjonalistów. CleanPro offers the professional cleaning products. The offer includes: the cleaning equipment, hygienic agents and professional chemical agents. The partnership with the largest Polish cleaning company and recognized Polish and foreign producers allows to develop jointly the new products excellently meeting the expectations of the professionals. Cleaneria Sp. z o.o Zalesie 21, Gaj Mogilany Tel / Jesteśmy firmą wspierającą rozwój branży profesjonalnego utrzymania czystości. Od 2007 roku wydajemy czasopismo Firma Sprzątająca o średnim nakładzie 4000 egzemplarzy. Od 2012 roku organizujemy szkolenia i konferencje branżowe: Cleaneriada, ABC Profesjonalnego Sprzątania, Warsztaty Managera i wiele innych. Współpracujemy zarówno z firmami sprzątającymi jak i dystrybutorami i producentami środków i sprzętu do profesjonalnego sprzątania. We are a company which supports the development of professional cleaning industry. We have been publishing a magazine Firma sprzątająca since Circulation of the magazine is 4,000 copies. We have organized many training courses and conferences in cleaning industry: Cleaneriada, ABC Professional Cleaning, Workshop Manager and much more. We are cooperating with many cleaning companies, distributors and producers of products and equipment for industrial cleaning. 27

28 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Clever Hygiene Solutions Ranelagh Village Ranelegh Dublin 6 Ireland Tel System Handle Hygiene Sanitising to prosty mechanizm (nie wymagający akumulatora ani zasilania) który daje się wpasować w istniejące drzwi i działa przy ich otwieraniu i zamykaniu w ten sposób zapewniając skuteczność i niezawodność za każdym razem kiedy się korzysta z drzwi gwarantując że chwytasz za bezpieczną klamkę oczyszczoną z mikrobów. The Handle Hygiene Sanitising System is a simple mechanical mechanism ( requires no batteries or power supply ) that fits easily to existing doors and operates in conjunction with the opening and closing motions of the door thus ensuring reliability and effectiveness every time the door is used guaranteeing a safer, germ free handle. CMS Berlin c/o Messe Berlin GmbH Messedamm Berlin Germany Tel Fax CMS Sprzątanie. Zarządzanie. Usługi. to międzynarodowe targi systemów sprzątających, zarządzania obiektami i usług w Niemczech. Dzięki profesjonalnemu programowi wsparcia, międzynarodowemu kongresowi CMS i specjalnym pokazom, CMS łączy pełną gamę zagadnień w jednym miejscu służąc producentom, detalistom i dostawcom usług. CMS Cleaning. Management. Services. is the international trade fair for cleaning systems, building management and services in Germany. With a professional supporting programme, the international CMS-Congress and special shows, the CMS combines a full range of themes at the main meeting place for manufacturers, retailers and service providers. COBA Europe Püllenweg 1 3 D Korschenbroich (Kleinenbroich). Germany Tel. +49 (2161) Fax +49 (2161) COBA Europe to wiodący producent i dostawca wykładzin podłogowych. Produkty nasze obejmują szeroką gamę luźno leżących wycieraczek drzwiowych, wysokiej jakości systemów wycieraczek na wymiar oraz antypoślizgowych systemów wykładzin stosowanych w miejscach pracy. Dzięki centrom sprzedaży i dystrybucji w Niemczech i na Słowacji oraz dedykowanemu centrum sprzedaży w Polsce działająca od dawna firma COBA jest obecna w całej Europie. COBA Europe is a leading manufacturer and supplier of floor matting. Products include an extensive range of loose lay entrance mats, quality easy fit entrance matting systems and anti-fatigue/anti-slip matting for the workplace. With sales and distribution centres in Germany and Slovakia, and a dedicated sales office in Poland, the long-established COBA business enjoys a pan-european presence. Cold Jet Europe bvba Zone 1 Research Park Zellik Belgium Tel Fax / B04 Cold Jet to światowy lider rozwiązań innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska i opartych o wykorzystanie suchego lodu, co pozwala firmom na zmniejszenie kosztów obsługi, podnosi jakość produktu, wydłuża żywotność sprzętu i poprawia produktywność oraz bezpieczeństwo pracowników. Szeroka gama produktów czyszczących systemu Cold Jet wykorzystywana jest w różnorodnych branżach poddając produktywnemu recyklingowi dwutlenek węgla przy jednoczesnej eliminacji konieczności używania środków chemicznych i wody w procesie sprzątania. Oprócz swoich systemów czyszczenia opartych o suchy lód, urządzenia naszej firmy do jego produkcji używane są przez wszystkie największe firmy produkujące suchy lód najwyższej gęstości. Po dodatkowe informacje odwiedź www. coldjet.com lub zadzwoń pod +48 (0)

29 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Cold Jet is the world leader in developing innovative, environmentally responsible dry ice cleaning solutions that help companies reduce maintenance costs, enhance product quality, prolong equipment life and improve productivity and worker safety. Cold Jet s extensive line of dry ice cleaning systems are used in a variety of industries, making productive use of recycled carbon dioxide while eliminating the need for chemicals and water in the cleaning process. In addition to its dry ice-based cleaning systems, the company s dry ice production equipment is used by every major gas company worldwide to produce the highest density dry ice available. For more information, visit com or call +48 (0) CORMEN s.r.o Prumyslova Bystrice nad Pernstejnem Czech Republic Tel Fax Production of profesional cleaning agents, household cleaning detergents, consumable and protective working cosmetics and profesional hair cosmetics. Produkcja profesjonalnych środków czyszczących, detergentów domowych, materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków ochronnych i roboczych oraz profesjonalnych kosmetyków do włosów. Delitissue Sp. Z o.o. belongs to the Italian Sofidel Group. The group is the second-largest European integrated paper group and ranks sixth worldwide for production capacity. It has a consolidated turnover of billion euro, employs over 5000 people and is present in 13 countries. On the professional market, it is present with Papernet Sustainable Hygiene, Heavenly Choice, Heavenly Soft and Confidence. Delta Clean Kft Makói út 7717/ Hódmezővásárhely Hungary Tel Fax Firma nasza powstała w 1996 roku jako producent i dostawca środków czystości i utrzymania higieny dla przemysłu, institutów, hoteli, firm itp. Gama naszych produktów obejmuje ponad 100 różnych środków czystości dla utrzymania higieny kuchennej, łazienkowej, pralniczej, publicznej i osobistej. Our company established in 1996 as manufacturer and supplier of cleaning agents and hygiene products for industry, institutes, hotels, companies etc. Our product range includes more than 100 different cleaning agents of kitchen-, washroom-, laundrypublic cleaning hygiene and personal care. D Delitissue Sp. z o.o ul. Mleczarska Ciechanów Poland Tel Delitissue Sp. Z o.o. należy do włoskiej Grupy Sofidel. Grupa ta jest drugą co do wielkości zintegrowaną grupą produkującą papier w Europie i szóstą na świecie pod względem ilości produkowanego papieru. Posiada obroty wynoszące 1,699 miliarda euro, zatrudnia ponad 5000 osób i jest obecna w 13 krajach. Na rynku profesjonalnym obecna jest w Papernet Sustainable Hygiene, doskonały wybór, doskonale miękki. DOZIT PLUS, s.r.o Palackeho 689/ Havirov Czech Republic Tel Specjalizujemy się w precyzyjnym dozowaniu środków chemicznych, ich właściwym stosowaniu w branży pralniczej, zmywaniu naczyń, sprzątaniu i innych procesach. Posiadamy szeroką gamę produktów od prostego sprzętu dozującego, przez dozowniki mechaniczne, stacje mieszające i urządzenia dozujące, po zautomatyzowane systemy dozowania i pomiaru zapewniające informację zwrotną o dozowaniu. 29

30 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY We specialize in precision dosing of various chemicals, and their correct application in laundry, dishwashing, cleaning and other processes. Our products range from simple, mechanical dosing equipment or mixing stations and application devices, to automated dosing systems and measuring equipment that provide feedback control of the dispensing action. Dr. Rauwald Reinigungssysteme Pappelbreite 1 2 D Nörten-Hardenberg Germany Tel Fax Jesteśmy centrum eksperckim opracowującym pionierskie systemy oczyszczania oraz produkcji innowacyjnych produktów sprzątających i konserwujących. Jako firma od 10 lat posiadająca certyfikaty ekologiczne i jakościowe TÜV-Nord rozumiemy potrzeby klienta odnośnie elastyczności, szybkiego czasu reakcji oraz indywidualnego wyglądu produktu nie uznając kompromisów jakościowych czy środowiskowych. We are the competence center for the development of pioneering purification systems and the production of innovative cleaning and care products. As a company that has been certified for over 10 years by TÜV-Nord environmental and quality we understand the customer needs for flexibility, faster response time and individual appearance of products without compromising on the quality or the environment auditing. E European Cleaning Journal PO Box 299 Chesham HP5 1FP UK Tel Fax European Cleaning Journal jest ogólnoeuropejskim magazynem branżowym, posiadającym ponad czytelników w całej Europie, oraz comiesięcznym biuletynem owym prezentującym najnowsze wiadomości. Strona internetowa zawiera najświeższe wiadomości oraz treści z magazynu, w tym wersję z przewracaniem kartek. European Cleaning Journal is the pan-european publication for the industry, circulated to over 22,000 readers throughout Europe, with an monthly newsletter offering latest news. The website at features latest news and all content from the magazine, including a page-turning version. ECO SHINE Balicka Kraków Tel ECO SHINE jest producentem profesjonalnych środków czystości dla firm sprzątających, branży HoReCa, motoryzacji oraz przemysłu. Nasze produkty spełniają wysokie wymagania jakościowe. Płyny oparte są na nowoczesnych formulacjach i spełniają najwyższe standardy higieny profesjonalnej. Wykwalifikowany personel i wysokowydajny park maszynowy pozwala nam również produkować zlecone marki własne. ECO SHINE is a professional manufacturer of cleaning agents for cleaning companies, HoReCa industry, automotive and industry. Our products keep the high quality requirements. Cleaning liquids are based on modern formulations and meet the highest professional standards of hygiene. High-qualified staff and equipment allows us to produce commissioned private labels. Ecoline Wipe Away Nijverheidslaan Wevelgem-Gullegem Belgium Tel Fax /www.wipe-away.com Ecoline jest firmą przetwarzającą materiały nietkane i papier. Po dokonaniu wielu inwestycji w maszyny je przerabiające oraz obiekty magazynowe, firma nasza rozrosła się do pełnowymiarowej firmy usługowej oferującej całą gamę produktów pielęgnacyjnych. Ecoline jest w stanie zaoferować rozwiązanie każdego wyzwania z dziedziny czystości. Posiadamy na stanie ponad 300 wzorców referencyjnych. Jesteśmy elastyczni i oferujemy naszą wiedzę fachową odnośnie produkcji wyrobów na indywidualne zamówienie klienta z jego własną nazwą firmową 30

31 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented 31

32 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Ecoline is a convertor of non-wovens and paper. After numerous investments in converting machinery and warehouse facilities, our company has grown into a full service company offering a wide range of wiping products. Ecoline can offer a solution to each cleaning challenge. More than 300 references are stocked. We have the flexibility and in-house expertise to produce and stock private label items based on individual customer needs. EHRLE Sp. z o.o. Warzymice Przecław k/szczecina Tel Fax B01/1.200 Niezrównane urządzenia niemieckiego producenta, które dają najwyższą jakość mycia dzięki zaawansowanym technologiom i środkom chemicznym. Niekwestionowane doświadczenie producenta skutkuje całą gamą automatycznych i samoobsługowych myjni samochodowych. Sprzedaliśmy największą ilość myjni w kraju, posiadamy największą i najbardziej profesjonalną sieć serwisową. Dlatego lider może być tylko jeden. Jest nim EHRLE. Unsurpassed devices of German producer give top washing quality through the most advanced technology and chemicals. Unquestionable experience in production results in wide scale of self-service and automatic carwashes. We ve sold the largest number of washing bays in country, we have the biggest and most professional maintenance chain. That is why the leader is only one. It is EHRLE. Eilfix Polska Krzemieniecka Wrocław Tel Fax Od 1994 roku na polskim rynku. Jesteśmy Generalnym Dystrybutorem marek: Eilfix, Tersol, HygieneVision i RHZ. Zapraszamy do odwiedzenia naszych witryn w Internecie: Since 1994 on polish market. General Distributor in Poland of brands: Eilfix, Tersol, HygieneVision and RHZ. For more details please visit our websites: ELSEA Zona Ind.Le Sud Fasano Fasano Italy Tel Fax Elsea powstała w 2001 roku. Jej głównym celem było połączenie swojej dogłębnej znajomości branży czystości z produktami wysokiej jakości całkowicie wytwarzanymi we własnych fabrykach na południu Włoch. Dzięki wysokiej randze swoich produktów EL- SEA zyskała wyjątkową renomę na rynku włoskim, dorównując głównym rywalom z branży. Nasze produkty posiadają międzynarodowe certyfikaty jakości ISO 9001:2008, TUV- GS, ctuvus oraz GOST i są obecne na rynkach całej Europy, w Ameryce, Australii, Azji, Rosji i Południowej Afryce. Elsea was founded in 2001, Their main object was to combine their deep knowledge of the cleaning market to high quality products, entirely made in their production facilities located in the south of Italy. Thanks to the high standing of its products, ELSEA established itself as a new commercial reality in the Italian market, matching properly against the main competitors of its relevant working area. The quality is internationally certified by ISO 9001:2008, TUV- GS, ctuvus and GOST, is present all over the European, American, Australian, Asian, Russian and South African markets. EME SPA member of ORANGE1 GROUP Zona Industriale Arsiè (BL) Italy Tel Fax

33 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Europejski wiodący producent silników elektrycznych do pomp ciśnieniowych. Gama produktów obejmuje silniki do wałów drążonych, silniki dwupasmowe z elastycznym złączem, wodoszczelne silniki uszczelnione, silniki do kotłów. Firma posiada szeroką wiedzę fachową w dziedzinie silników elektrycznych tworzonych na zamówienie. Grupa posiada swoje siedziby we Włoszech, Rumunii i na Węgrzech oraz 9 fabryk. European leading manufacturer of AC motors for High Pressure Pumps. The range includes hollow shaft motors, double flange with elastic coupling motors, encapsulated water proof motors, motors for burners. Extensive know how in customized motors. The Group is based in Italy, Romania and Hungary with 9 manufacturing sites. e-opti.net Premiere Products Gen. Okulickiego 7/ Piaseczno Polska Tel. +48 (22) /+48 (22) Firma e-opti.net kontynuuje tradycje firmy Optinet dystrybującej od 1993 roku brytyjskie środki chemiczne Premiere Products. Zapraszamy do naszego nowego sklepu który zaskoczy Was cenami I ofertą. Nowadays our company focuses on chemicals of British chemical producer Premiere Products. We would like to welcome you to our new web shop You will be positively surprised. EPS Media/ C&B. Rynek Kosmtyczny i Chemii Gospodarczej Miklaszewskiego 6/ Warszawa Tel Fax C&B. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej to kwartalnik biznesowo-informacyjny prowadzony przez EPS Media, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Poprzez portal pl oraz czasopismo czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemii gospodarczej i kosmetycznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Chemistry & Business. Cosmetics & Household Chemicals Market is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on cosmetics and detergents market. Through website and magazine we provide our readers with a reliable information about cosmetics/detergents market situation, trends, and perspectives. ERREBI PAPER SRL Via Valle Po 92 Cuneo Italy Tel Fax Włoskie przetwórstwo papieru specjalizujące się w produkcji rolek medycznych, ręczników do rąk, śliniaków dla dzieci i chusteczek. Italian tissue paper converter specialized in the manufacture of medical rolls, medical drapes, hand towels, baby bibs, airlaid wipes. Euro-Clear Kossuth Lajos street 65/A Gönyű Hungary Tel Fax EURO-CLEAR LTD to profesjonaliści na rynku europejskim w dziedzinie uzdatniania wody. Jesteśmy dystrybutorami sprzętu do uzdatniania wody, jego komponentów oraz części zamiennych. Długie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody pomaga nam tworzyć portfolio produktów które trafiają w zapotrzebowanie na sprzęt uzdatniający wodę naszych partnerów lokalnych i przemysłu. EURO-CLEAR LTD is water treatment professional on European market. We are distributors of water treatment equipment, component and spare parts. Long term experience in water treatment field supports us to create a product portfolio that reflects water treatment requirements of industrial and residual partners. 33

34 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Everstrong Commercial Products Unit 1710, Wangjiao Plaza, No.175, East Yan an Rd , Shanghai China Tel Fax Everstrong Commercial Products to marka wielu produktów najwyższej jakości stosowanych w pralnictwie, hotelarstwie, opiece zdrowotnej, branży czystości i logistyce. Jest to amerykańska marka posiadająca swoje przedstawicielstwa w Paryżu, Londynie, Szanghaju, Miami i Nowym Jorku. Sprzedajemy zarówno standardowe, jak i specjalizowane produkty po konkurencyjnych cenach. Oprócz szerokiej oferowane przez nas gamy standardowych produktów, nasza wiedza fachowa i zdolności elastycznej produkcji dają nam możliwość dostosowywania naszych produktów do potrzeb klienta według jego indywidualnych specyfikacji. Nasze bogate doświadczenie i znajomość każdego z naszych rynków eksportu pozwala nam na oferować opracowanie produktu i wsparcie logistyczne wszystkim naszym krajowym i zagranicznym klientom. Everstrong Commercial Products is a premier brand of multiple products for the commercial laundry, hospitality, healthcare, janitorial and logistics industry. An American brand with offices located in Paris, London, Shanghai, Miami and New York City. We sell both standard and customized products at competitive prices. In addition to a wide variety of standard products, our technical expertise and flexible manufacturing capabilities provide the ability to customize products to your individual specifications. Our extensive experience and expertise in each of our export markets, allows us to provide product development and logistical support to our domestic and overseas customers F FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SP.J Piłsudskiego Marki Tel Fax Fair Play Plus Marek Krzemieniewski sp.j to dystrybutor renomowanych marek artykułów higienicznych, chemii profesjonalnej oraz urządzeń czyszczących. Firma funkcjonuje od od 1999, dzięki zdobytemu doświadczeniu Fair Play Plus jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę najbardziej wymagającym klientom w całej Polsce oraz za granicą. Fair Play Plus Mark Krzemieniewski SP.J is a distributor of renowned brands hygiene, chemistry, and professional cleaning equipment. The company has been operating since 1999, thanks to the experience gained Fair Play Plus is able to provide complete service the most demanding customers in Poland and abroad. FENIKS SP.J T. NIEWCZAS, M. ROSŁANIEC, W. GOŁĘBIEWSKI Kochów 11B Maciejowice Tel Fax Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego pomocnych w utrzymaniu czystości. W swojej ofercie posiadamy duży wybór mopów, ścierek, koszy na śmieci, wycieraczek, miotełek do kurzu i wiele innych Household goods distributor with the wide offer of cleaning products: variety of mops, microfibre clothes, dustbins, doormats, dusters and others. 34

35 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Firma W.Lewandowski PHU Kopernika Łódź Tel. +48 (42) Fax +48 (42) Firma W. Lewandowski założona w 1992 roku z siedzibą w Łodzi jest przedsiębiorstwem prywatnym bazującym wyłącznie na polskim kapitale. Od początku istnienia przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji papierów higienicznych pod markami BunnySoft i Eko- Soft. Obecnie jest jednym z większych producentów i dystrybutorów w tej branży w Polsce. The W. Lewandowski company, founded in 1992 in Łódź, is a private firm based entirely on Polish capital. Ever since the firm has been specializing in production of a wide range of hygienic papers sold under the brand names BunnySoft and EkoSoft. Nowadays, it is one of the biggest manufacturers and distributors in this line of business in Poland. Flesz Sp. z o.o Cieślewskich 25F Warszawa Tel Fax Producent ręczników papierowych, papierów higienicznych, czyściw przemysłowych. Importer i dystrybutor dozowników do mydła w płynie, podajników ręczników, papieru i sprzętu sprzątającego: mopy, wózki, zestawy sprzątające. Urządzenia i środki higieny dla firm. Nowość. ECO SILVER PAPER. Pierwszy w Polsce ręcznik antybakteryjny: celulozowy, przyjazny środowisku. Paper towels, hygenic papers, paper and nonwoven wipers Manufacturer. Soap, towel dispensers, hand dryers Importer. Cleaning equipment: trolleys, mops, cleaning tools, chemical agents Distributor. News: ECO SILVER PAPER: Antimicrobial eco-friendly tissue paper. FORLUX Ordona 2A Warszawa Tel / Fax Forlux.pl- Bardzo skuteczne i wygodne w użyciu środki chemiczne i środki higieny służące do utrzymania czystości. Zaprojektowane przy współpracy z doświadczonymi firmami sprzątającymi z myślą o profesjonalnym użytkowniku ceniącym wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność. Forlux to adekwatna do przeznaczenia siła działania, wygoda użytkowania, przyjemny zapach i dobra relacja ceny do jakości. Forlux.eu- Highly effective and easy to use cleaning chemicals and hygienic products. Designed in cooperation with experienced cleaning companies to satisfy professional user s needs such as high quality, safety and effectiveness. Forlux chemicals have a pleasant aroma and an excellent price/performance ratio. They are easy to use and perfectly perform their tasks. Forum Czystości ul. Chodkiewicza Bydgoszcz, Polska Tel. /fax Wiodące czasopismo dla branży profesjonalnego utrzymania czystości najświeższe informacje z zakresu kompleksowego utrzymania czystości oraz rozwiązań w sektorze pralniczym. Kwartalnik tworzony z pasją i doświadczeniem, publikowany przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości. Zapraszamy do współpracy redakcyjnej i reklamowej. The leading professional cleaning & maintenance industry magazine from Poland the latest news in cleaning & laundry market, published quarterly by the Polish Cleaning Chamber of Commerce. Join us for a creative and successful cooperation. Fragrance Delivery Technologies Ltd RA07AC06, LIU 15, JAFZA North Dubai United Arab Emirates Tel Fax

36 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Fragrance Delivery Technologies Ltd to kluczowy producent przyjaznych dla środowiska systemów odświeżania powietrza specjalizujący się w rozwiązaniach dla rynku użyteczności publicznej. Systemy odświeżania powietrza VIVA!E oraz SHIELD Anti Vandal wykorzystują opatentowaną technologię Oxy-Gen Powered, która jest ekologiczna, jednocześnie gwarantująca stałe i trwałe nawannianie, eliminację przykrych zapachów, znaczne oszczędności w użytkowaniu oraz bezproblemowe działanie. Wkłady w 100% nadają się do recyklingu oraz spełniają normy CARB, UE i Szwajcarii odnośnie lotnych związków organicznych. Fragrance Delivery Technologies Ltd is a key manufacturer of eco-friendly air freshening systems specializing in solutions for the away-from-home market. VIVA!E and SHIELD Anti Vandal air freshening systems use patented Oxy-Gen Powered technology, that is eco-friendly, with benefits that include continuous, consistent fragrancing, odour elimination, significant cost-in-use savings and hassle free operation. The refills are 100% recyclable and CARB, EU and Swiss VOC compliant. French Color & Fragrance Co B 488 Grand Avenue Englewood, nj USA Tel Fax Obchodzimy 40 lecie produkcji dodatków barwnikowych, zapachowych i ulepszaczy dla wiodących światowych marek i firm. Dzięki korporacyjnym przedstawicielstwom i zakładom produkcyjnym w U.S.A, Europie i Azji, jesteśmy gotowi sprostać globalnym potrzebom w tym terminowym dostawom, wymogom prawnym oraz uwzględnić specyficzne trendy na Twoim rynku! Celebrating 40 years of manufacturing color, fragrance, and performance additives for leading global brands and companies. With corporate offices and manufacturing locations in the U.S. Europe and Asia, we are wellequipped to handle global needs including on-time delivery, regulatory requirements, and a region-specific understanding of trends in your market! FRAMINOR GRUP Campinita Street No 4 District No Bucharest Romania Tel Fax Jesteśmy wiodącym dostawcą produktów kontroli zapachów i systemów odświeżaczy powietrza na Rumunię i południowo wschodnią Europę. Jesteśmy regionalnym dystrybutorem dla: Hyso LLC, Prolitec, Thornell, Walex, Odorite International, Rochester Midland Corporation, Ecolo Odor Control, Fresh Wave IAQ, OMI oraz Ambielectric. We are the leading supplier into the cowntry of Romania and South Est Europe of air freshners systems and odor control products. We are the official regional distributor for : Hyso LLC, Prolitec, Thornell, Walex, Odorite International, Rochester Midland Corporation, Ecolo Odor control, Fresh Wave IAQ, OMI, Ambielectric. FRE-PRO ( Kalvei, s.r.o.) Americká 22, PRAHA 2, Czech Republic Tel Fax Nasza firma KALVEI, s.r.o. działa na rynku profesjonalnego odświeżania powietrza i higieny już od roku Jesteśmy twórcami marki FRE-PRO oraz oficjalnym europejskim dystrybutorem jej produktów. Odświeżacze powietrza FRE-PRO produkowane są w USA i obecnie dystrybuujemy je w 19 krajach Europy. NIECH ŚWIAT ŚWIEŻO PACHNIE! Our company KALVEI, s.r.o. has been doing in branch of professional airfreshening and hygiene from the year We are the creator of the brand FRE-PRO and the official European distributor of the products presented under it. Air fresheners FRE-PRO are made in the USA and we currently distribute them in 19 European countries. LET S KEEP THE WORLD SMELLING FRESH! 36

37 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Fullriver Europe Industrieweg Malle Belgium Tel Fax Fullriver w swoich nowoczesnych obiektach w Guangzhou w Chinach projektuje i wytwarza pełną gamę bezobsługowych alkalicznych i litowych akumulatorów. Wyznaczamy nowe trendy oferując już dzisiaj przyszłościowe rozwiązania magazynowania energii o najwyższej jakości i wydajności, bezpieczne i trwałe, niezawodne i konkurencyjne, kompaktowe i łatwe w użyciu. Nasze przedstawicielstwo i magazyny w Europie dzięki konkurencyjności i zaawansowanej logistyce są w stanie skrócić wydatnie czas dostawy. Fullriver Europe to Twój lokalny partner dla czystych i ekologicznych rozwiązań energetycznych. Fullriver engineers and manufactures a full range of maintenance free lead acid and lithium ion batteries in its modern manufacturing facilities in Guangzhou, China. We are a trend setter offering tomorrow s energy storage solutions today: superior quality and performance, safe and long life, reliable and competitive, easy to use and compact. The European office and warehouse provides shorter lead times through competitive and dedicated logistics. Fullriver Europe is your local partner for clean and green energy solutions.

38 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY G Guangzhou Newmade Cleaning Products Co., Ltd Luochang Industrial Zone,Huashan Town, Huadu District,Guangzhou, China Tel Fax Newmade jest profesjonalnym chińskim producentem produktów czystości. Firma mieści się w Dystrykcie Huadu prowincji Guangzhou, w odległości 8km od portu lotniczego Guangzhou. Nasza linia produktów obejmuje odkurzacze, polerki, suszarki podłogowe, wózki z wyciskarką, wózki sprzątające, wózki przemysłowe, pojemniki na śmieci, znaki ostrzegawcze, ściągaczki do okien, mopy, ściągaczki podłogowe, wysięgniki teleskopowe, dozowniki papieru, mydła, itp. Newmade is a Chinese professional manufacturer of cleaning products.the company locates at Huadu District of Guangzhou,which is about 8km s far from Guangzhou Baiyun Airport. Our product lines include vacuum cleaners, burnishers, floor dryers, wringer trolleys,janitor carts,utility carts,garbage cans,warning signs,window squeegees,mops,floor squeegees,telescopic wands, paper dispensers, soap dispensers and so on. Goffex Handels-GmbH F.-W.-Raiffeisen-Str Übach-Palenberg Germany Tel Fax Jesteśmy hurtowym dostawcą specjalizującym się w wysokiej klasy materiałach czyszczących takim jak mopy z mikrofazy lub bawełny, włókien i tekstyliów oraz innych materiałów do mopowania i sprzątania na sucho i mokro. Zarówno do sprzątania ręcznego jak i maszynowego. We are a wholesaler specialized in high-end cleaning materials like microfiber- & cotton mops, (non-) woven textiles and various other materials for dry- & wet mopping and cleaning. Both for manual and mechanically cleaning activities. GOMACO BIMACK ul. Gen.L.Okulickiego 7/ Piaseczno Polska Tel / Firma Gomaco to wyodrębniony ze struktury Firmy Optinet dział zajmujący się obsługą klientów w zakresie doboru technologii utrzymania czystości, doradztwem w zakresie renowacji i utrzymania w połysku posadzek betonowych, lastrykowych i kamiennych a także sprzedażą urządzeń sprzątających i szlifierskich, preparatów, padów diamentowych, padów z melaminy oraz szkoleniami w zakresie w/w technologii. Gomaco is an Optinet derived division providing services to customers in cleaning maintenance technologies, expertise on renovation and maintenance of concrete, terrazzo and stone surfaces as well as selling cleaning and burnishing machinery, chemicals, melamine and diamond pads, and providing training in those technologies. GUANGDONG HAOYU CLEANING ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO. LTD #201, Shenshan Avenue west road, Baiyun disctrict, Guangzhou, China Jianggao Town China Tel Fax Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie rozwinęliśmy się do nowoczesnej firmy obejmującej metrów kwardatowych i staliśmy się jednym z najlepszych producentów produktów czystości w Chinach ze względu na wysoką jakość oferowanych produktów i sprawną obsługę. Przeszliśmy atesty ISO9001:2000, CCC, CE, CB, itp. gamy produktów tj.: czyszczarko-suszarek, zamiatarek, odkurzaczy do sprzątania na sucho i mokro, narzędzi do maszyn szczotkujących, dostawczych wózków hotelowych. 38

39 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented With more than 20 year experience, we have developed to be a modern factory occupied 200,000 square meters and have become one of the top cleaning products manufacturers in China for the good quality of our products and our efficient service. And we have passed ISO9001:2000, CCC, CE, CB, etc. products ranges: scrubber dryer, sweeper machine, wet and dry vacuum cleaner, brushing machine, cleaning tool, trolley hotel supplier. H Haaga Kehrsysteme GmbH Wielandstr Kirchheim Teck Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Firma Systemy Zmiatające LCC Haaga z Kirchheim w niemczech od 45 lat produkuje ręczne zamiatarki o innowacyjnej technologii. Opatentowany system zmiatania Haaga z obrotowymi okrągłymi szczotkami jest elementem charakteryzujący każdą naszą maszynę. Haaga oferuje swoim klientom wyjątkowe połączenie wysokiej jakości, wyśmienitą skuteczność zmiatania oraz wyjątkową łatwość obsługi sprzętu. Haaga Sweeping Systems LLC from Kirchheim / Germany produces hand-pushed sweepers with innovative technic for over 45 years. The patented Haaga-specific sweeping system with rotating circularbrooms characterizes each machine. Haaga offers their customers a unique combination of high quality, excellent sweeping performance and surprisingly easy handling of the sweepers. Hagleitner Hygiene International GmbH Lunastrasse Zell am See Austria Tel Fax Hagleitner Hygiene International opracowuje i produkuje samodzielnie własne produkty. Jesteśmy najnowocześniejszą w Europie firmą branży chemicznej produkującą wyroby z dziedziny higieny. Przy gamie produktów obejmującej ponad 600 wyrobów, jesteśmy w stanie spełnić wszelkie zapotrzebowanie na produkty higieniczne dla kuchni, pralni i personelu sprzątającego. Hagleitner Hygiene International develops and produces all products itself. We are Europe s most modern chemical engineering company for the manufacture of hygiene products. With a product range of over 600 items, any requirements in the areas of washroom, kitchen, laundry and janitorial hygiene are met. Handle Hygiene Ltd Ranelagh Village DUBLIN 6 DB IERLAND Tel./fax HENRY KRUSE SP. Z O.O Bielany Wrocławskie. Ul. Kolejowa Kobierzyce Tel: fax HENRY KRUSE POLSKA jest reprezentantem grupy IGEFA oraz INPACS w Polsce. Jest wiodącym dystrybutorem profesjonalnych środków do utrzymania czystości i higieny oraz produktów jednorazowych. Nasza oferta obejmuje ponad produktów dla prawie 400 różnych obszarów zastosowań. Gwarantujemy wsparcie i profesjonalne doradztwo w celu obniżenia wszelkich kosztów. HENRY KRUSE POLSKA is the representative organization of IGEFA and INPACS in Poland. The leading distributor for professional cleaning, hygiene, disposable and care products with a product range of more than items for more than 400 different applications areas. Our aim is a first class advice & support in order to ensure the best possible costsaving solutions to the end-user. 39

40 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY AB HIGĖJA Savanorių pr. 339A LT Kaunas LT Lithuania Tel Fax AB Higėja zaczęła działać już w1952 roku. Klienci cenią nasze rozległe doświadczenie. Jesteśmy liderem chemicznych środków czystości dla gospodarstw domowych na Litwie. Zainspirowani Twoim zaufaniem, 15 lat temu zrobiliśmy kolejny krok w przód i rozpoczęliśmy produkcję profesjonalnych środków czyszczących i dezynfekujących dla przemysłu przetwórstwa mięsa, ryb, drobiu i mleka zgodnych z ich procesami technologicznymi. AB Higėja began its operations back in Our long-time experience is appreciated by our customers; we are the leader of household chemical cleaning products in Lithuania. Inspired by your trust, 15-years ago we took another step forward and started producing professional chemical products for meat, fish, poultry and milk processing companies for cleaning and disinfecting in their production technology. Higiene Lacroix Ecologistilor Street no. 12-B Sacele, Brasov County Romania Tel Fax Higiene Lacroix jest firmą handlową z Rumunii w zakresie higieny, założona w 2006 roku. Naszym głównym celem jest oferowanie doskonałej jakości za najlepszą cenę. Cztery lata temu, uruchomiliśmy własne marki: dozowniki Le Papier i Fluxo suszarki do rąk. Każdego roku tysiące produktów są produkowane z naszym podpisem. Naszym następnym celem jest podbój rynku europejskiego. Higiene Lacroix is a Romanian trade company for hygiene products, founded in Our main goal is to offer great quality for the best price. Four years ago, we launched our own brands: Le Papier dispensers and Fluxo hand dryers. Every year, thousands of products are manufactured under our signature. Our next target is to conquer European market. HOTELARZ/Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp.z o.o Paca Warszawa Tel Fax Hotelarz najstarsze, najbardziej znane i najchętniej czytane czasopismo branży hotelarskiej w Polsce. Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy miesięcznik rokrocznie zapewnia sobie pozycję niekwestionowanego lidera sprzedaży wśród pism branży hotelarskiej, docierając każdego miesiąca do tysięcy branżowych czytelników w całej Polsce. Hotelarz czytany jest przede wszystkim przez kadrę zarządzającą i właścicieli hoteli, pracowników działu marketingu, inwestorów, a także dostawców dla hoteli, biura podróży i restauratorów. Hotelarz magazine, or Hotelier is a quality publication providing information on key issues relevant to the Hotel branch. Hotelarz magazine is the best read publication by the Polish hoteliers, investors, buyers and specifiers for hotel products and services. Our circulation is verified by the the Polish ABC Zwiazek Kontroli Dystrybucji Prasy Today, Hotelarz still enjoys being the Nr 1 Hotel branch magazine in Poland. I IDI INDUSTRIAL CO.,LTD NO.11 Dongsheng Road , Ningbo China Tel Fax Nasza firma produkuje wszelkiego rodzaju sprzęt sprzątający w Chinach tj. trzonki do mopów, mopy itp. sprzedajemy większość naszych produktów na profesjonalny rynek czystości do UE. Our company produces all kinds of cleaning equipment in china, such as mop holders, mops and handles etc, and we sell most of our products to the EU professional cleaning market. 40

41 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented i-mop Hoppenkuil 27b 5626 DD Eindhoven JA Eindhoven The Netherlands Tel. +31 (0) Opatentowany i-mop łączy w sobie w wyjątkowy sposób dwa najczęściej stosowane systemy czyszczenia podłóg. Elastyczność, łatwość użycia i dostępność mopów do podłóg płaskich połączona jest tutaj z jakością i możliwościami sprzątania dużych powierzchni profesjonalnej czyszczarko-suszarki. Najważniejsze jest odciążenie użytkownika, oszczędność czasu (do 70% w porównaniu do standardowego sprzątania mopem) i 100% sucha podłoga zapobiegająca poślizgom i upadkom. Czyszczenie pod i wokół stołów, krzeseł staje się proste a manewrowość oferująca obrót o 360 stopni optymalizuje łatwość jego użytkowania. The patented i-mop combines the two most frequently used floor cleaning systems in a unique way. The flexibility, ease and accessibility of flat floor mops is combined with the area cleaning capability and quality of a professional scrubber dryer. Most relevant is liberation of the user, time savings (up to 70% versus standard mopping) and 100% dry floor to prevent slip and fall. Cleaning underneath and around chairs, tables becomes easy, as well as 360 degrees turning maneuverability for optimal ease of use. Impeco Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Bacciarellego Wrocław Tel Fax Firma Impeco Sp. z o.o. Spółka komandytowa to producent i dostawca urządzeń higienicznych i owadobójczych. Suszarki do rąk, dozowniki do mydła i papieru, odświeżacze powietrza, lampy owadobójcze, przewijaki dziecięce. Nasze produkty są zgodne z wymaganiami legislacyjnymi REACH A.D.A., WEEE, CE i ROHS. Impeco Ltd is a manufacturer and international supplier of hygiene products. We specialize in washroom stainless steel dispensers and bins, hand and hair dryers, professional baby changers and air fresheners. Our products are compliant with REACH, A.D.A, WEE and ROHS legislation. In-Tec / Suszarki Eco Fredry Kraków Tel Dostarczamy nowoczesne i energooszczędne rozwiązania, zarówno dla przemysłu jak i klientów indywidualnych. Nasza oferta obejmuje kieszeniowe oraz klasyczne suszarki do rąk, dozowniki na mydło, a także inne akcesoria łazienkowe. Proponowane przez nas urządzenia to wysokiej jakości produkty profesjonalnych firm tj. Dyson, Fluxo oraz innych sprawdzonych partnerów. We provide state of art and energy saving solutions for industry and indvidual customers. Our offer includes classic and ultra fast jet handryers, as well as soap dispensers and other accesories. We offer high quality products, based on cooperation with well recognized manufactures like Dyson & Fluxo. INTERMOP SP. Z O.O Pl. Św. Jana Chorzów Polska Tel. +48 (32) Fax +48 (32) Intermop Sp. z o.o, jako jedyny polski producent profesjonalnych płaskich mopów i mopów Kentucky do wszystkich profesjonalnych systemów sprzątania, stosowanych na rynku, w szczególności przez: szpitale, firmy sprzątające, hotele i restauracje. 24 lat doświadczenia. Najnowsze technologie produkcji, najwyższej jakości surowce z krajów Unii Europejskiej. Intermop Sp. z o.o., the only one Polish producer of professional flat mops and Kentucky mops for all professional frame systems used in cleaning market and in particular: hospitals, cleaning companies, industry, hotels and restaurants. 24 years experience. The latest production technologies, the highest quality raw materials from European Union. 41

42 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Firma W.Lewandowski Flesz Sp. z o.o Forlux Srodki Czystosci Fragrance Delivery Technologies Ltd Framinor French Color & Fragrance Co. Inc B FRE-PRO (Kalvei, s.r.o.) Fullriver Europe BVBA Goffex GmbH GOMACO BIMACK Guangdong HAOYU Clean Environmental Protection Equipment Co., Ltd M Agapit Sp. z o.o. Sp.k Aku Poland ALDA SA All Care Amtra Arcora International Arix Polska Sp.z o.o Atmos B & F Industries Barneo S.C Bewima NV CleanPro Cleaneria Sp. z o.o Clever Hygiene CMS Berlin Coba Europe GmbH Cold Jet Europe bvba 1.444/B04 CORMEN s.r.o Delitissue Sp. z.o.o Delta Clean Kft DOZIT PLUS Dr. Rauwald Reinigungssysteme ECO SHINE Guangzhou Newmade Cleaning Products Co., Ltd Haaga Kehrsysteme GmbH Hagleitner Hygiene International GmbH Handle Hygiene Ltd C 1.137A 1.139B 1.139C ISS BIEMMEDUE SPA BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o BOKK Paper Kft BRAVOS 1.401/B02 Bridge P&W Sp. z o.o Brightwell Dispensers BS Chemical Buzil Polska Sp. z.o.o CARTA BEATA ZELISKO 3.523D Ceetal Laboratories Celtex S.p.A Centraction AB Chemspec Polska Clean-Express 3.523F Ecoline Ehrle Sp. z.o.o /B01 Eilfix Polska ELSEA EME Spa e-opti EPS Media C&B Errebi Paper srl Euro-Clear European Cleaning Journal Everstrong Commercial Products Co., Ltd Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp.J Feniks Sp. J Henry Kruse Polska HIGEJA AB Higiene Lacroix SRL Hotelarz (ProMedia Sp. z o.o.) IDI Industrial Co., Ltd i-mop Impeco In-Tec Sp. z o.o Intermop Sp. z o.o ISSA Europe Italian Paper Sp. z o.o K & K Recycling Folie Sp. zo.o Kaivac Polska Kärcher

43 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented.107 A Golden Broom Innovation Award PIGC B B Washroom area New to market pavilion Pavilion of the Americas B B B D E 523B F H Kastell Systemy Szczotek Przemyslowych Kennedy Hygiene Products Ltd Kiehl & Zegarski czyste rozwiazania Sp. z o.o KLEEN-TEX Sp. z o.o Klinet Sp z o.o Kränzle Polska Sp. z o.o La Nuova Sipom S.r.l Lamix Lavina Lavorwash Lucart Group Marchem Sp. z o.o Medentech Medi-Sept Megall Industries (Qingdao) Limited Merida JM-Metzger Metzger, JM Micro System Duotex AB Millennium Mats Ltd Monte Bianco SA Morclean Ltd /B02 MTM Hydro S.r.l Nantong Mingnuo Machinery Tools Co., Ltd NEOVISION s.r.o /B04 Nilfisk-Advance Sp.z o.o OLMAR Optinet M.Kolaczyk i Szczepanowscy sp.j Organisers / Sales Office Pa Tin DA Industrial Co., Ltd, Guangzhou Paper Di Papergroup PCC Consumer Products Kosmet PlanningN Co.Ltd Plasta POLMAR Polor Sp. z.o.o Polish Cleaning Chamber of Commerce Pralus Systemy Pralnicze Marcin Blaut Pramol Chemie Prodifa PROFIEUROPE Sp. z o.o PROTIMA SP Z O O QTS Italy S.r.l R&T B.V R+M / Suttner Raccoon Sp. z o.o Registration Area Reinigungs Markt Restauracja (ProMedia Sp. z o.o.) Roskosmetika Ltd Rulopak Hijyen Sis. San. ve Tic. Ltd. Sti S.I.A.P. Sp. z.o.o Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o Saneclean Santer Sp. z o.o Shanghai Jiasheng Products Co., Ltd Sauber Shaoxing Hengsheng New Material Technology Development Co.,Ltd SIPEKO sp. z o.o Smarth Sp. z o.o Sofidel S.p.A Softinelka CelChemTrade Soluclean Ltd SpaceVac Splast Sp. z.o.o Sprintus GmbH STARPAP STOCKMEIER Chemie Polen Sp z o.o. i S.S.K Suttner GmbH Suzhou Better Clean Textile Co.,Ltd Swish Polska Sp. z.o.o Sylpo System S.C TCK Textiles Korea Inc Tecnovap S.r.l Tenzi Sp. z.o.o TETHYS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Tieffe Chemical Solving TomCat Commercial Cleaning Equipment 1.139C Truvox International Ltd U.S. Pumice Company 1.137C VDM Vendor International Voigt Sp. z.o.o Wapolchem Sp. z o.o Watersystem Sp Welmax Werner & Mertz Professional West Industries 1.137A Wi-Al Trans Sp. z o.o B Wipetech Polska Sp z o.o. Sp. K Zaklad Produkcji Waty Anna Staskiewicz Zenit Ltd ZIZIN

44 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY ISSA, the Worldwide Cleaning Association Europaplein 22 Amsterdam 1078 GZ Netherlands Tel (0) Jako wiodące na świecie stowarzyszenie branży czystości, ISSA angażuje się w pomaganie swoim członkom w zmianę postrzegania sprzątania przez świat. Promujemy wizję sprzątania jako inwestycję w zdrowie, środowisko oraz podniesienie standardu życia. Ponad 7100 naszych członków to dystrybutorzy, producenci, przedstawiciele, kontrahenci branży budowlanej, firmy świadczące usługi na obiektach oraz członkowie stowarzyszeń. The leading trade association for the cleaning industry worldwide, ISSA is committed to helping its members change the way the world views cleaning. We promote the vision that cleaning is an investment in human health, the environment, and an improved bottom line. Our more than 7,100 members include distributors, manufacturers, representatives, building service contractors, in-house service providers, and associated service members. ISSA/INTERCLEAN Europaplein 22, 1078 GZ, Amsterdam PO Box 77777, 1070 MS, Amsterdam, The Netherlands Tel Fax ISSA/INTERCLEAN to wiodące międzynarodowe targi branży czystości. Dają możliwość spotkania się twarzą w twarz kupujących i producentów w trakcie międzynarodowych imprez targowych dla wymiany informacji i dokonania transakcji handlowych w inspirującej i przyjaznej atmosferze biznesowej. ISSA/INTERCLEAN is thé leading series of international trade shows focussed on the cleaning industry. It facilitates on a world scale trade shows where buyers and manufacturers can meet face-toface to exchange information and trade in an inspiring and friendly business environment. ITALIAN PAPER SP. Z O.O Domaniewska 39A Warszawa Tel Fax Italian Paper to firma z kilkuletnim doświadczeniem w branży tissue. Nasze marki to KING, Słonik JUMBO, Tenerella. Specjalizujemy się w dystrybucji artykułów higienicznych do dużych sieci handlowych w Polsce. Obecnie wdrażamy nowy projekt w segmencie AFH i private label. Nasze bogate doświadczenie, pozwala na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w oparciu o różnorodne potrzeby klientów. Italian Paper is a company with several years of experience in the tissue industry. Our brands include KING, Słonik Jumbo, Tenerella. We specialize in the distribution of hygiene products to large retail chains in Poland. Currently, we are implementing a new project in AFH segment and private label. Our extensive experience allows us to create new and innovative solutions based on a variety of customer needs. J JM-Metzger Nordstraße Möckmühl Germany Tel. (+49) Fax (+49) JM-Metzger jest producentem dozowników mydła i papieru oferującym kompletne rozwiązania odnośnie higieny toaletowej. Marka Metzger oznacza wyjątkową innowacyjność i jakość prosto z niemiec. JM-Metzger is a manufacturer of soap dispensers and paper dispensers offering complete solutions relating to washroom hygiene. The brand Metzger stands for special innovation and quality made in Germany. 44

45 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented 45

46 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY K K&K Recykling Folie Sp. z o.o Szczepanowska Brzesko Tel./fax Producent worków foliowych wykonanych z wysokiej jakości regranulatu LDPE. Asortyment firmy: worki śmieciowe, sanitarne, na odpady medyczne, worki do selektywnej zbiórki, woreczki na psie odchody, worki do użytku w myślistwie, worki budowlane, na gruz, worki na opony, rękaw foliowy, worki z nadrukiem. Kolor, rozmiar i grubość dostosowane do potrzeb klienta. Produkty posiadają atesty higieniczne PZH. Manufacturer of plastic bags made of high quality regrind LDPE. The product range is: sanitary bags, medical, waste bags, bags for selective waste collection, bags for dog fouling, bags for use on hunting, Construction bags with increased strength, debris bags, bags for tires, film tube, bags with print. Colours, size and thickness tailored to customer needs. All products have hygienic PZH certificates. Kaivac Polska Aleje Jerozolimskie Michałowice Tel./fax Amerykańskie, nowoczesne, bezdotykowe technologie sprzątania dla małych i dużych obiektów HoReCa. Szybko, łatwo i ekonomicznie usuwają maksymalną ilość trudnych zanieczyszczeń. Wyczyszczone powierzchnie natychmiast gotowe do użycia suche, higienicznie czyste, bezpieczne. Wyczyść, sprawdź i udowodnij! Skuteczność naszych metod potwierdza badanie ATP. American, modern, non-touch technologies of cleaning for small and large HoReCa facilities. Getting rid of hard to remove contamination quickly, easily and economically. Surfaces immediately ready to use after cleaning dry, hygienically clean, safe. Remove it and prove it! Efficiency of our methods proved with ATP measurement system. Kärcher Sp. z o.o Stawowa Kraków Tel / Fax Kärcher Sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Alfred Kärcher GmbH w Polsce. Od 1993 roku zajmuje się sprzedażą, marketingiem i serwisem urządzeń Kärcher na terenie całej Polski. Sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio, przez sieć dealerską oraz współpracę handlową z sieciami DIY. Kärcher Sp. Ltd. is the exclusive representative of the German company Alfred Kärcher GmbH in Poland. Since 1993 he has been involved in sales, marketing and service of equipment. Kärcher throughout the Poland. The company sells directly, through a dealers network and trade cooperation with DIY stores. Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschlod, P.Maj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k ul. Brodzka 141B Wrocław Kastell producent wysokiej jakości szczotek do maszyn sprzątających i zamiatarek oraz jeden z największych dystrybutorów części i materiałów eksploatacyjnych do maszyn czyszczących w Polsce. Istniejemy na rynku nieprzerwanie od 1998 r., dostarczając najwyższej jakości silniki ssące, gumy ściągające, pady, trzymaki padów, akcesoria do odkurzaczy. Kastell manufacturer of high quality brushes for cleaning and sweeping machines and one of the largest distributors of parts and supplies for cleaning machines in Poland. We are present on the market since 1998 and deliver the highest quality suction motors, rubber materials, pads, pad holders and accessories for vacuum cleaners. 46

47 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Kennedy Hygiene Products Limited Brookside Uckfield TN22 1YA East Sussex United Kingdom Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Kennedy Hygiene Products jest jednym ze światowych liderów w wytwarzaniu przyjaznych do obsługi zintegrowanych systemów łazienkowych. Wzornictwo naszych dozowników powstało z myślą o osobach ceniących sobie wysoką jakość, kontrolę kosztów, prostotę obsługi i higieny. Nasza gama produktowa obejmuje dozowniki do suszenia rąk, do mycia rąk, do higieny kobiecej, higieny niemowlaków, odświeżania powietrza, czyszczenia, do papieru toaletowego, jak również produkty używane w tych dozownikach. Kennedy Hygiene Products is a world leader in the manufacture of service friendly integrated washroom hygiene systems. Our dispensers are designed with the service specialist in mind and are prized for reliability, quality, cost control, ease of service and hygiene. Our extensive product range encompasses dispensers for hand drying, hand washing, feminine hygiene, baby hygiene, air freshening, sanitising, toilet tissue, and their associated consumables. KIEHL & ŻEGARSKI- Czyste rozwiązania Sp. z o.o Wolnej Wszechnicy Warszawa Tel / / Fax / KIEHL & ŻEGARSKI Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem niemieckiej fabryki chemicznej JO- HANNES KIEHL KG, która od ponad 111 lat oferuje wysokojakościowe produkty w zakresie: sprzątanie przemysłowe, automatem, gruntowne, impregnacja, mycie bieżące, mycie z pielęgnacją, mycie z dezynfekcją, mycie sanitariatów, sprzątanie kuchni przemysłowych, maszynowe mycie naczyń, pielęgnacja metali i mebli, czyszczenie dywanów, pranie tekstyliów, systemy dozowania. ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. KIEHL & ŻEGARSKI Sp. z o.o. is the general representative of the German chemical factory JOHANNES KIEHL KG, which for over 111 years has produced cleaning and conservation treatment products in the range: industrial cleaning, automatic washing, deep impregnation, normal washing, washing with fabric care, disinfection washing, sanitary cleaning, industrial kitchen cleaning, machine washing dishes, metal and furniture preservation treatment, carpet cleaning, washing of textiles, dosing systems. ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004. Kleen-Tex Polska Sp. z o.o Fabryczna 5/ Suchedniów Tel Fax Kleen-Tex jest wiodącym na rynku polskim i europejskim, słynącym z innowacji producentem rozwiązań w zakresie mat wejściowych, reklamowych i mat specjalnego przeznaczenia. Jedną z najważniejszych zalet naszych mat jest możliwość ich wielokrotnego prania. Testy w naszych laboratoriach wykazują, że nawet po kilkudziesięciu praniach maty wyglądają jak nowe. Kleen-Tex is Poland s and Europe s leading and innovative provider of entrance, advertising and special-purpose mat solutions. One of the major advantages of our mats is that they can be washed many times. Tests conducted in our laboratories have shown that even after several tens of wash cycles the mats look brand new. Klinet sp. z o.o Jana Kazimierza Warszawa Tel Fax Klinet sp. z o.o. to specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości, należąca do Grupy Konsalnet. Firma działa od 10 lat, wcześniej wykonując usługi utrzymania czystości pod marką Konsalnet. Od 2012r. jest odrębną spółką specjalizującą się wyłącznie w usługach utrzymania czystości. 47

48 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Klinet sp. z o.o. a specialized cleaning company within the structure of the Konsalnet Group. The Company has been active for the past 10 years. At first, it provided cleaning services under the brand name of Konsalnet. As of 2012, it operates as a separate company, specializing exclusively in providing cleaning services. I.Kränzle GmbH Elpke Bielefeld Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Firma Kränzle jest niemieckim producentem wysokiej jakości myjek wysokociśnieniowych, zamiatarek, odkurzaczy oraz akcesoriów czyszczących. German producer of premium high pressure cleaner, sweeper, vacuum cleaner and cleaning equipment accessories. L LA NUOVA SIPOM S.R.L VIA PRIMO MAGGIO N GORGONZOLA (MILANO) ITALY Tel Fax LA NUOVA SIPOM, firma założona w 1968 roku produkuje i dystrybuuje zróżnicowaną gamę wysokiej jakości produktów do samochodów, czyszczenia samochodów, dla przemysłu, oraz działów żywności i użyteczności publicznej. Posiadamy pełną gamę akcesoriów i sprzętu. Nasz doświadczony personel techniczny analizuje i wdraża najlepsze rozwiązania dla wszelkich potrzeb z troską o środowisko, przy użyciu najbardziej innowacyjnych aplikacji we współpracy z naszymi klientami. LA NUOVA SIPOM, FOUNDED IN 1968, PRODUCES AND DISTRIBUTES A WIDE AND DIVERSIFIED RANGE OF HIGHLY QUALIFIED PRODUCTS FOR CARS, CAR CLEANING, INDUSTRY, FOOD AND COMMUNITY SECTORS. ACCESSORIES AND EQUIPMENT COMPLETE THE PRODUCTS RANGE. OUR EXPERIENCED TECHNICAL STAFF HAS THE OBJECTIVE OF STUDYING AND IMPLEMENTING THE BEST SOLUTIONS FOR EVERY SINGLE NEED, IN RESPECT OF THE ENVIROMENT, USING THE MOST INNOVATIVE APPLICATIONS IN SYNERGY AND PARTNERSHIP WITH OUR CUSTOMERS. PPPH LAMIX Ul. Papiernicza Witnica Tel Fax Jesteśmy wiodącym producentem papierowych artykułów higienicznych z blisko 25-letnim doświadczeniem. Oferta firmy jest jedną z najbogatszych na rynku. Ciągłe dbanie o zaspakajanie różnych potrzeb Klientów doprowadziło do wypracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie artykułów papiernictwa higienicznego w obszarach takich jak: przemysł, służba zdrowia, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. We are a leading manufacturer of paper hygiene products in Poland with almost 25 years experience. Lamix product offer is one the richest ones in the market. Countinuos care for satisfying our customers various needs has led us to the development of comprehensive solutions in the scope of hygienic paper industry in areas such as: industry, healthcare, hotel industry, catering and recreation. LAVINA SP. Z O.O PAROWCOWA 4B WARSZAWA Tel LAVINA oferuje szeroki wybór narzędzi, środków chemicznych do betonu polerowanego i czyszczenia powierzchni. Posiadamy profesjonalne maszyny do szlifowania, polerowania i czyszczenia podłóg oraz narzędzia diamentowe, plastikowe i inne. Oferujemy środki chemiczne do profesjonalnego czyszczenia, polerowania i impregnacji twardych powierzchni. 48

49 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Lavina company offers a wide range of tools, chemicals for polishing concrete and cleaning surfaces. We have a professional machines for grinding, polishing and cleaning floors also diamond tools, plastic and others. We provide chemicals for professional cleaning, polishing and impregnation of hard surfaces. LAVORWASH S.P.A VIA J. F. KENNEDY, PEGOGNAGA (MN) ITALY Tel. +39 (0) Fax +39 (0) Lavorwash S.p.A., to światowy lider branży czystości oferujący automaty szorująco-zbierające, zamiatające, generatory pary, odkurzacze do pracy na sucho i mokro, urządzenia do mycia dywanów z funkcją wtrysku i ekstrakcji, myjki wysokociśnieniowe a także całą gamę akcesoriów. Lavorwash S.p.A., worldwide leader in cleaning industry, offers scrubber dryers, sweepers, steam generators, wet & dry vacuum cleaners, carpet cleaners with injection/extraction function, high pressure cleaners as well as a wide range of accessories. LUCART GROUP VIA CIARPI, PORCARI LUCCA ITALY Tel Fax Lucart Group to jeden z pierwszej dziesiątki producentów chusteczek higienicznych i materiału airlaid w Europie. Lucart Professional to dział biznesowy Lucart Group rozwijający system Away from Home. Zintegrowane systemy dozowników, chusteczek i produktów airlaid definiują nowe standardy efektywności i ochrony środowiska w ramach rozwiązań globalnych. The Lucart Group is one of the top 10 producers of tissue paper and airlaid in Europe. Lucart Professional is the business unit of Lucart Group dedicated to the Away from Home. An integrated range of dispensing systems, tissue and airlaid products, which define new standards of efficiency and environmental sustainability with global solutions. M Marchem Sp. z o.o Kasztanowa Skarbimierz-Osiedle Tel Fax Producent czyściw specjalistycznych Nonwoven Wipes Production MEDENTECH CLONARD ROAD WEXFORD N/A IRELAND Tel Produkt ten jest zarejestrowany w USA przez EPA i zatwierdzony jako skuteczny środek zwalczający w 4 minuty zarodniki bakterii Clostridium difficile. Produkty Medentech są najczęściej używanym środkiem dezynfekcyjnym przez wszystkie najważniejsze światowe organizacje pomocowe walczące z kryzysem Eboli. Proste stosowanie jedna tabletka na pojemnik. Silne działanie skuteczność w małych dawkach. Małe gabaryty łatwy w transporcie i przechowywaniu. Bezpieczny takie samo ph jak ludzka skóra. Przyjazny środowisku w 100% biodegradowalny. This product is US EPA registered and approved as effective against Clostridium difficile spores in 4 minutes. Medentech products are the most used disinfectant by all major international aid agencies combatting the Ebola crisis. Simple- one tablet per container. Strong- more effective at lower doses. Small great for transport & storage. Safe- same ph as human skin. Sustainable- 100% biodegradable. 49

50 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Medi-Sept Sp. z o.o Konopnica 159c Motycz Tel. +48 (81) Fax +48 (81) Medi-Sept Sp. z o.o. od 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania higieny. Oferujemy trzy marki produktów: MEDI-line produkty do dezynfekcji, MEDICLEAN profesjonalne środki czystości i sprzęt sprzątający, STERI-line opakowania do sterylizacji. Nasi odbiorcy to dystrybutorzy z branży czystości i firmy sprzątające, szpitale, kliniki, przychodnie, a także instytucje publiczne i hurtownie medyczne. For the past 20 years Medi-Sept Ltd. has been delivering complex solutions for professional hygiene maintenance. We offer three brands: MEDI-line products for disinfection, MEDICLEAN professional cleaning agents and equipment, STERI-line disposable materials for sterilization process. Our main customers are cleaning industry distributors, cleaning companies, hospitals, clinics, public institutions, medical shops. Megall Industries (Qingdao) Limited C28H, Jindu Garden, 37 W. Donghai Road, Qingdao , China Tel Fax Cała gama produktów z bibuły papierowej z oznaczeniem firmowym w opakowaniach na zlecenie klienta. Duże role papieru do dozowników, rolki papieru toaletowego, chusteczki do nosa, serwetki i ręczniki; Kompletne produkty, chusteczki łazienkowe, JRT, wielowarstwowy papier toaletowy, papier typu Coreless i Corematic, pakowane w pudełka chusteczki do nosa, składane chusteczki do dozowników, serwetki obiadowe i lanczowe, do napojów, ręczniki wielo i jednoskładkowe, ręczniki papierowe w składce C, ręczniki papierowe na rolce dużej wydajności, ręczniki papierowe na rolce w systemie Autocut i Centerpull, ręczniki w technologii TAD, itp. Range of tissue paper products with private label and custom packaging. Parent rolls, facial, toilet, napkin and towel grades; Finished products, bath tissue, JRT, Interleaved toilet tissue, Coreless and Corematic toilet tissue, Box facial tissue, Interfold dispenser napkins, Dinner napkins, Luncheon napkins, Beverage napkins, Multi-fold hand towels, Single-fold hand towels, C-fold hand towels, hardwound roll towels, Autocut system roll towels, Centerpull rolls, TAD hand towels, etc. Merida Sp. z o.o Karkonoska Wrocław P.O. Box POLSKA Tel Fax Merida producent i dostawca profesjonalnych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do toalet publicznych. Spółka oferuje kompleksową obsługę firm sprzątających( 2500 artykułów, szkolenia, doradztwo, opracowanie planów higieny, itd.). Na stoisku przedstawia: kompletne linie dozowników ze stali nierdzewnych, systemy AUTOCUT, bogaty wybór papierów higienicznych własnej produkcji. Merida manufacturer and supplier of professional equipment and consumables for public washrooms. Company supplies full service for cleaning companies. On the booth it shows: complete lines of dispensers made of stainless steel, autocut systems, designed for crowded places and extreme conditions of use, selection of paper products targeted at professionals who offer hygiene solutions for public toilets. Micro System Dworcowa Piaseczno Tel Fax Najbardziej efektywny system sprzątania na rynku. Micro System certyfikowany licencją Noridic Ecolabel ver 2.0 jest Europejskim producentem unikalnej technologii Duotex produktów z mikrowłókna, dostarczanych do ponad 30 krajów na całym świecie. Z wieloma latami doświadczeń zapewniamy najbardziej efektywny, ergonomiczny i ekologiczny system sprzątania na rynku. 50

51 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Highest performing microfiber cleaning system. MicroSystem certified with Nordic Ecolabel ver 2,0 license is an European manufacturer of unique Duotex technology microfiber products, supplied to more than 30 countries all over the world. With years of experience we provide the most efficient, ergonomic and ecological mopping system on the market. Millennium Mats are changing the way mats work. World leaders in dust control mats and floor protection products and with a heritage of innovation, our products ensure your buildings stay clean and safe all the time. MONTE BIANCO SA Millennium Mats 3D Michigan Drive, Milton Keynes, United Kingdom MK15 8HQ MK15 8HQ N/A UK Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Millennium Mats zmieniają sposób w jaki działają maty. Jesteśmy światowym liderem mat antyzabrudzeniowych i produktów ochrony podłóg z historią innowacyjności. Nasze produkty sprawiają, że budynki pozostają stale czyste i bezpieczne. 5 FRUCTELOR STREET PUCIOASA, DAMBOVITA ROMANIA Tel Fax Monte Bianco to jeden z wiodących producentów i przetwórni papieru w Rumunii. Wszystkie nasze produkty wykonane są z czystej celulozy, posiadają najwyższą jakość i obejmują wszystkie główne kategorie produktów papierowych. O ile na rynku lokalnym oferujemy własną marke, to jesteśmy także w stanie wyprodukować produkt dla marki klienta. 51

52 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Nasze produkty przeznaczone są dla konsumentów domowych i nie tylko zachowując wyśmienity stosunek jakości do ceny. Monte Bianco is one of the leading tissue paper producers and converters in Romania. All our products are produced from pure cellulose, premium quality and they cover all the major tissue product categories. While we offer our brands in the local market we also produce private label. Our products target both home consumers and away from home consumers having an excellent price quality ratio. Morclean Ltd 1.401/B02 Stephenson Road, Speedwell Industrial Estate, Staveley, Chesterfield S43 3JN S43 3JN, Staveley, Chesterfield United Kingdom Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Morclean to światowy przemysłowy dostawca sprzętu sprzątającego w tym urządzeń ciśnieniowych, parowych, szorująco-suszących i wielu innych. Morclean produkuje wielokrotnie nagradzane maszyny Bin Wash, dostępne zarówno w modelach silnikowych jak i elektrycznych. Maszyny te będą dostępne na pokazie w trakcie ISSA Interclean Poland. Morclean supplies industrial cleaning equipment worldwide including high pressure cleaners, steam cleaners, scrubber driers and more. Morclean manufacture award winning Bin Wash machines, available in both petrol and battery driven models. These machines will be available for viewing and demonstration on the stand at the ISSA Interclean Poland. MTM HYDRO SRL Via Moglia Cherasco CN Italy Tel Fax Components for high pressure cleaners accessories and machines for car wash N Nantong Mingnuo Machinery Tools Co.,ltd No.99,Tonghai Avenue, Hai an County, NanTong city,jiangsu Provice, China (Two hours reach Shanghai port) Libao town China Tel / / Fax MINGNUO to uznany i wiodący producent elektrycznego sprzętu sprzątającego drogi i ochrony środowiska z Chin, posiadający prawie 30 letnie doświadczenie w tej dziedzinie oraz certyfikaty ISO CE od roku1988. MINGNUO are the recognized leading manufacturer of electric road cleaning and environmental protection equipment in China, almost 30 years experience in this field! ISO CE certificated.since1988 Neovision 1.444/ Barrandova Praha 4 Czech Republic Tel Fax B04 Neovision to producent innowacyjnych produktów takich jak system czyszczenia przewodów wentylacyjnych Jetty Robot. Zaprojektowany do wykorzystywania suchego lodu, Jetty skutecznie usuwa całą gamę zanieczyszczeń i pomaga usprawnić czasochłonne czyszczenie wtórne w większości systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przemysłowych i kuchennych. Jest to nowa szansa dla branży czystości. Neovision is a producer of innovative products such as Jetty Robot the duct cleaning system. Designed to use dry ice, Jetty efficiently removes a broad base of contamination and assists with the time consuming secondary cleaning in most air conditioning systems, extractors, industrial and kitchen air vents. New opportunity in the cleaning sector. 52

53 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Nilfiisk-Advance sp. z o.o Maja Pruszków Tel Fax Nilfisk-Advance jest producentem profesjonalnych maszyn czyszczących, spełniających wysokie wymagania swoich Klientów. Nasze urządzenia są bezpieczne, oszczędzają czas i pracę ludzi, co daje możliwość zredukowania kosztów sprzątania w firmie. Naszym Klientom oferujemy również profesjonalną obsługę serwisową. Więcej informacji na stronie Nilfisk-Advance delivers professional cleaning equipment that meets and exceeds the expectations of our customers. Our products are at the high end of quality level thus our customers are able to do their cleaning tasks hassle-free. We offer also a professional service support. More info at O Firma Handlowa OLMAR Andrzej Brzeziński Obrońców Poczty Gdańskiej Zawiercie Tel Fax Producent papierowych wyrobów higienicznych dla branży AFH. Specjalizujemy się w marce klienta. Oferujemy: klejone 2-warstwowe ręczniki typu V, klejone 2-warstwowe ręczniki typu N, Ręczniki w roli Mini oraz Midi, Czyściwa papierowe dla przemysłu, papiery toaletowe JUMBO, ręczniki centralnie dozowane center feed, specjalne produkty na zamówienie. Producer of hygienic paper from AFH group. Specjalization in Private Label. Rich offer of: V-fold towels with lamination, Z-fold towels with lamination, Mini and Midi towels rolls, industrial rolls, jumbo toilet papers, center feed towels, special products on request. Optinet M.Kolaczyk i Szczepanowscy sp.j Ul. Generała Okulickiego 7/ Piaseczno Tel. +48 (22) Fax +48 (22) P PA TIN DA INDUSTRIAL CO., LTD C512, ZHI HUI PARK, YUAN GANG ROAD, TIAN HE DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA , GUANGZHOU CHINA Tel Fax Założona w 2004 roku, PA TIN DA urosła do rangi profesjonalnej firmy posiadającej własny dział badawczy, produkcyjny i marketingowy dla swoich wyrobów z mikrofibry. Posiadamy 4 zakłady zarówno jako faktyczny właściciel, jak i współwłaściciel, oferujące obróbkę przędzy, wydajne tkanie, farbowanie oraz gotowe produkty, co daje naszym klientom odpowiednią jakość i czas dostawy. Nasza gama produktów obejmuje przędzę z mikrofibry, farbowaną przędzę z mikrofibry, frotte z mikrofibry, fizelinę koralową, dzianiny, które mogą być wykorzystane jako ściereczki, mopy, ręczniki sportowe i plażowe, szlafroki, itp. FOUNDED IN 2004, PA TIN DA HAS GROWN INTO A PROFESSIONAL COMPANY CONSISTING OF RESEARCHING, PRODUCING AND MARKETING MICROFIBER PRODUCTS. WE HAVE 4 FACTORIES OF WHOLLY-OWNED AND SHAREHOLDING, STARTING FROM YARN PROCESSING, HIGH- SPEED WEAVING, DYEING AND FINISHED PRODUCTS, WHICH ENSURE OUR CLIENTS PROMISING QUALITY AND LEAD TIME. OUR PRODUCTS RANGE FROM MICROFIBER YARN, MICROFIBER DYED YARN TO MICROFIBER TERRY FABRICS, CORAL FLEECE, WOVEN FABRIC, KNITTING FABRIC, WHICH CAN BE USED AS CLEANING CLOTH, MOPS, SPORTS TOWELS, BEACH TOWELS, BATHROBES AND SO ON. 53

54 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY PAPERDI VIA APPIA ANTICA, SAN NICOLA LA STRADA (CASERTA) ITALY Tel Fax Paper Divipac to włoska firma produkująca bibułę papierową dla rynku higienicznego, sanitarnego, branży czystości i przemysłu, w tym spożywczego. Po ponad 25 latach na rynku wyspecjalizowaliśmy się w produkcji dużych roli papierowych dla przemysłu, medycyny, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych składanych w systemach C Z W M I i V. Naszą mocną stroną jest innowacyjność i elastyczność. Naszymi priorytetami są ochrona środowiska i zadowolenie klienta. Paper Divipac is an Italian firm experienced in production of Tissue Paper for hygienic, sanitary, cleaning, industrial and alimentary market. After more than 25 years on the market, we are specialized in production of Industrial Rolls, Medical Rolls, Toilet Paper and of Folded Hand-Towel C Z W M I V. Our strengths are innovation and flexibility. Our priorities are environmental protection and customer satisfaction. PAPERGROUP S.p.A Via Tazio Nuvolari, Carraia Capannori (LU) ITALY Tel Fax Papergroup jest producentem surowców oraz wyrobów gotowych w segmencie artykułów konsumenckich oraz Away From Home. Posiadamy w ofercie: papier toaletowy, ręczniki papierowe, czyściwa, serwetki, chusteczki higieniczne i prześcieradła. Nasze marki to: Tenerella, Tenerella Professional, Tenerabella i Karina, a także wiele produktów Private Label. Papergroup works in the paper industry from production of mother reel to the commercialization of disposable tissue products. The company produces toilet paper, Paper towel, Industrial Roll, Napkins and pocket tissue. Consumer as well as Away From Home s sectors are our markets, under our own brand Tenerella, Tenerella Professional, Tenerabella and Karina but also with some important Private Label brand. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o Sienkiewicza Brzeg Dolny Poland Tel Fax PCC Consumer Products Kosmet jest czołowym producentem Private Label w sektorze chemii gospodarczej, a także uznanym producentem chemii profesjonalnej pod marką Roko. Kosmet to ogromny potencjał produkcyjny, nieustające inwestycje, własne zaplecze laboratoryjno-badawcze oraz wykwalifikowana kadra, która pozwala na wytwarzanie produktów najwyższej jakości. PCC Consumer Products Kosmet is a leading Private Label producer of household chemicals and professional chemistry ROKO. The company s assets include: huge production potential, continuous investment, own laboratory and research center, as well as qualified and experienced staff, all of which ensure production of high quality products to the satisfaction of our Clients. Planning N Co., Ltd , Satsukigaoka, Shijonawate-shi Osaka, Tel (USA) Tel (JAPAN) Fax (USA) Corporation Planning N to japońska firma specjalizująca się w marketingu i promocji sprzedaży. Jedną z naszych obecnych kampanii jest promowanie PULI- TO, niezwykle skutecznego i bezpiecznego środka czyszczącego i polerującego. Korporacja Planning N jest dumna z tego, że dystrybuuje PULITO poza Japonią oraz, że może przybliżyć nową generację produktów czystości klientom ekologicznie świadomym. W odróżnieniu od konwencjonalnych środków czyszczących i detergentów często zawierającym szkodliwe substancje, PULITO daje gwarancję bycia bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska. Corporation Planning N is a Japanese company that specializes in marketing and sales promotions. One of its current endeavors is to promote PULITO, a highly effective and safe cleaning and polishing agent. Corporation Planning N is proud to distribute PULITO outside of Japan, and to bring a New 54

55 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Generation cleaning product to the environmentconscious customers. In contrast to conventional cleaners and detergents that often contain harmful substances, PULITO has been proven to be safe and friendly to the environment. Plasta Savanoriu pr.180 LT-03154, Vilnius LT Lithuania Tel Fax PLASTA to jeden z największych producentów plastyku i przetwórca polietylenu w Europie zatrudniający około 600 osób. Ponad 30 tysięcy ton pokonsumenckich odpadów plastykowych przetwarza się co roku. Ponad ton rocznie produktów z plastyku plastykowych torebek, folii, rurek jest u nas produkowanych z recyklingowanego surowca. Flagowym produktem firmy PLASTA są torebki plastykowe. Sprzedajemy ich pół miliarda co roku. Rurki, folie, hermetyczne pojemniki, wiadra, beczki, arkusze plastyku dopełniają listę naszych produktów. PLASTA is one of the largest polyethylene recycler and plastic products producer in Europe employing around 600 people. More than 30 thousand tons of postconsumer plastic waste is recycled every year. Over tons per annum of plastic products plastic bags, film, pipes are produced out of recycled raw material produced in-house. PLASTA S flagship product is waste bags. Half a billion bags are sold every year. Pipes, film, hermetic containers, buckets, barrels, plastic sheets make up the balance of items produced. Polska Izba Gospodarcza Czystości Polish Cleaning Chamber of Commerce Ul. Chodkiewicza Bydgoszcz, Polska tel./fax Polska Izba Gospodarcza Czystości powstała w 2008 roku, przejmując ponad 10-letni okres działań na rzecz poprawy i propagowania standardów jakości usług oraz statusu pracownika w sektorze profesjonalnego utrzymania czystości, zainicjowanych i prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Czystości. Obecnie zrzeszamy ponad 100 członków, działających w 3 specjalistycznych sekcjach: firm sprzątających, dystrybutorów i pralnictwa. Polish Cleaning Chamber of Commerce was founded in 2008 by taking over more than 10 years of efforts to improve and promote quality standards for services and the status of an employee in the professional cleaning sector, initiated and conducted by the Polish Cleaning Association. Currently with over 100 members operating in three specialized sections: cleaning companies, distributors and laundry. Polmar Profil Sp. z o.o Powstańców Śląskich Lubliniec Tel. +48 (34) Fax +48 (34) Firma Polmar Profil Sp. z o.o producent w branży materiałów wykończeniowych związanych z ochroną ścian i podłóg przed zabrudzeniem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu podłogowych wycieraczek aluminiowych, mat wejściowych, odbojnic, profili antypoślizgowych oraz innych profili. Polmar Profil Sp. z o. o. has been working as a manufacturer in the finishing material branch. We have long experience in producing aluminium doormats and professional entrance mats. In our offer you can also find household doormats, specialized floor mats, disinfection mats and a wide range of wall, floor or staircase protection solutions. POLOR SP.Z O.O Władysława IV Szczecin Tel Fax W wyniku wieloletniej kooperacji ze znanym producentem padów do czyszczenia i polerowania posadzek firmą ETC of Henderson Incz USA powstała linia produktów ETC Europe przeznaczona do dystrybucji w Europie : 1. Stndardowe pady do czyszczenia i polerowania posadzek. 55

56 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY 2. Pady z melaminy gruntowne czyszczenie posadzek mikroporowatych. 3. Pady diamentowe szlifowanie i polerowanie posadzek kamiennych. Wyłącznym dystrybutorem padów ETC jest firma Polor sp.z o.o. As a result of long-term cooperation with well-known manufacturer of pads for cleaning and polishing floors ETC of Henderson Inc.from USA was founded ETC Europe product line for distribution in Europe: 1. Standard pads for cleaning and polishing. 2. Melamine pads thorough cleaning of microporous floors 3. Diamond pads- grinding and polishing stone floors. Exclusive distributor pads ETC is a Polor Company. Pralus Systemy Pralnicze Marcin Blaut Dolna 440, Rudnik Sułkowice Tel kom: fax Zajmujemy się sprzedażą i serwisem profesjonalnych maszyn pralniczych. Jesteśmy dystrybutorem takich firm jak: Primus, Laco i Lapauw,Alux,Astra. Pomożemy w doborze maszyn, ustaleniu technologi, wykonaniu projektu. We are Authorized Distsributor Primus. PRAMOL CHEMIE AG Industriestrasse 3 CH-9602 Bazenheid Switzerland Tel Fax Pramol Chemie AG jest firmą której dynamiczny rozwój jest oparty na swoim ponad 30 letnim doświadczenia na rynku. Wśród naszych klientów są dystrybutorzy, firmy usługowe, handel, przemysł, supermarkety, kuchnie, publiczne i prywatne instytucje, szpitale, domy opieki, hotele i restauracje. Dystrybucja w Polsce : Pramol-Chemie AG has been working on the large consumer market since more than 30 years and can look back on impressive development. Among its customers are reseller, janitorial cleaners, trade and industry, supermarkets, commercial kitchens, public and private institutions, hospitals, old people s homes, hotels and restaurants. Distribution in Poland: Prodifa ZAE les Dix Muids MARLY FRANCE Tel Fax PRODIFA, innowator w dziedzinie oczyszczania atmosfery. Pionier produkcji i dystrybucji rozwiązań oczyszczających powietrze dla profesjonalistów z dziedziny higieny. Obecny w ponad 100 krajach świata, u ponad 1000 aktywnych dystrybutorów. Oferta nasza obejmuje trzy główne kategorie: odświeżacze powietrza, produkty higieny i środki chemiczne. Obejmują one: automatyczne odświeżacze powietrza, szeroką gamę koszy i pojemników, dozowniki mydła i papieru, suszarki do rąk, innowacyjne popielniczki, czyszczarki do podłóg oraz wielofunkcyjne tabletki i płyny. PRODIFA, ambiance innovator. Pioneer in manufacturing and distributing innovative air freshening solutions for hygiene professionals. Present in 100+ nations worldwide, active distributors. Products offer includes three main divisions: Air Care, Hygiene and Chemicals. These contain: automatic air fresheners, wide range of bins and containers, paper & soap dispensers, hand-dryers, innovative ashtrays, floor cleaners and multi-purpose tablets and doses. PROFIEUROPE SP. Z O.O HANASIEWICZA RZESZÓW Tel Fax

57 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented 57

58 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY POLSKI PRODUCENT PROFESJONALNYCH URZĄ- DZEŃ DO SPRZĄTANIA NA SUCHO, SUCHO MO- KRO, ODKURZACZY PRZEMYSŁOWYCH, OD- KURZACZY CENTRALNYCH, ODKURZACZY NA STACJE BENZYNOWE, SUSZAREK STACJONAR- NYCH DO SAMOCHODÓW. Polish manufacturer of professional cleaning equipment dry.wet and dry. Industrial vacuum cleaners. Central vacuum cleaners. Petrol- station vacuum cleaners. Dryer stationary for the cars. PROTIMA Sp. z o.o Karłowicza Luboń Tel PROTIMA Sp. z o.o. profesjonalne maszyny dla Twojej pralni dywanów PROTIMA Sp. z o.o. to producent najwyższej jakości urządzeń, maszyn, akcesoriów oraz chemii przeznaczonych dla każdej nowoczesnej PRALNI DYWANÓW piorącej Na Wskroś w kąpieli wodnej. Protima Sp.z o.o.- professional equipment for your carpets laundry. Protima Sp.z o.o. is a manufacturer of machinery, equipment, accessories and detargents of the highest quality, which are intended for use In every modern carpet laundry, which uses the method of washing through in a water bath. PRZEGLĄD PAPIERNICZY Pl. Komuny Paryskiej 5a Łódź Tel. (42) / Fax (42) Miesięcznik ukazuje się już od 70 lat. Adresowany do papierników, wytwórców, przetwórców papieru i tektury oraz producentów wyrobów higienicznych i sanitarnych. Publikuje dane o światowych osiągnięciach poszczególnych sektorów branży cel.-pap., artykuły o nowoczesnych technikach produkcji papieru. Prezentuje dokonania firm i zakładów działających na rynku papierniczym. Zapraszamy do udziału w tworzeniu treści pisma, do promocji i prenumeraty. Formularz prenumeraty na: oraz Przegląd Papierniczy (The Polish Paper Review) is the monthly specialized magazine, published already for 70 years. Przegląd Papierniczy is a very useful and needed tool for all paper manufacturers and converters. The magazine covers every aspect of the industry, from reports on the latest achievements of the world s paper industry and related sectors, the newest production technologies in paper and board making, printing and reprography, paying particular attention to paper substrates, to company profiles and latest developments. You are welcome to send articles, promote your business and subscribe to Przegląd Papierniczy. Subscribtion form is available at: and www. sigma-not.pl Przemysł Spożywczy ( Food Industry ) Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o ul. Rakowiecka 36, p. 255, Warszawa tel./fax / , Przemysł Spożywczy miesięcznik dla technologów i menadżerów, wydawany od 1947 r., dostępny w prenumeracie. W czasopiśmie publikujemy artykuły m.in. z zakresu gospodarki i rynku żywnościowego, technologii przetwórstwa spożywczego, jakości żywności, prawodawstwa, logistyki i opakowań dla żywności. Przemysł Spożywczy ( Food Industry ) monthly for technologists and managers, published since 1947, available in subscription. In the journal we publish articles e.g. from range of economy and food market, technology of food processing, food quality, legislation, logistics and food packaging. Q QTS ITALY Via delle Gerole Caponago (MB) Italy Italy Tel Fax

59 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Kultura produktu i znajomość swojej dziedziny to słowa kluczowe dla rozwoju firmy o 35 latach historii wzornictwa dozowników (do mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego). Szukamy, znajdujemy i analizujemy jak najlepiej wyrazić Made in Italy w produkcie znanym na całym świecie. Nasze linie produktów to: Intro Ecoline Beeo V-Round Uni-Blue Edis Sterling. Product Culture and industry knowledge are the key words in the development of more than 35 years of history in design of dispensers (soap, paper towels and toilet paper). We search, find, study how to express Made in Italy in a worldwide famous product. Our lines products: Intro Ecoline Beeo V-Round Uni-Blue Edis Sterling. R R+M / Suttner Heidestrasse Velbert Germany Tel Fax Ponad 30 letnie doświadczenie w sprzedaży hurtowej/dystrybucji systemowych rozwiązań z dziedziny profesjonalnych technologii czystości oraz 50 letnie doświadczenie w Niemczech w opracowaniu/produkcji omponentów wysokiej jakości, części zamiennych i akcesoriów do wysokociśnieniowych maszyn czyszczących i odkurzaczy przemysłowych. More than 30 years experience in wholesale/ distribution of their system solutions for professional cleaning technology and 50 years experience in Germany in development/production of high quality components, spare parts and accessories for high pressure cleaners and industrial vacuum cleaners. R & T Havikweg AZ Landgraaf The Netherlands Tel Fax R & T to jeden z największych w Europie producentów padów. Oferujemy ich pełne spektrum: Pady grube, cienkie, wysokie/ultrawysokie, melaminowe, diamentowe, z mikrofibry i wełny stalowej oraz uchwyty i rolki. Szukamy dystrybutorów w Europie. R & T is one of Europe s largest producers of floorpads we offer a complete spectrum of floorpads: Thickline line pads, Thinline pads, High/UHS pads, Melamine pads, Diamond pads, Holders, Rolls, Microfiber pads, Steelwoolpads. We are looking for distributors in Europe Raccoon Strzelców Bytomskich Bytom Tel / Raccoon sp. z o.o. jest producentem profesjonalnych środków chemicznych z użyciem nanocząsteczek srebra przeznaczonych do zastosowania w gospodarstwach domowych, przemyśle i sektorze usług. Płyn do czyszczenia kominków oraz płyn do mycia lodówek i komór chłodniczych uznane zostały przez naszych klientów jako najlepsze na rynku. Zapraszamy!!! Raccoon sp. z o.o. is a manufacturer of professional chemicals with nanosilver particles technology designed for home, industry and service sector usage. Our two top products- cleaning fluids for fireplaces and refrigerators are considered by our customers as the best on the market. We kindle invite you to visit our stand. Knittler Medien GmbH Mittlerer Hubweg Egenhausen Germany Tel / Fax / REINIGUNGS MARKT, oficjalne czasopismo ISSA na Niemcy, Austrię i Szwajcarię, to innowacyjna publikacja specjalistyczna dla komercyjnych firm sprzątających oraz zarządzających higieną i obiektami. Sprzątanie i zarządzanie to kluczowe czynniki dla zapewnienia wysokiego standardu czystości, funkcjonowania i podtrzymania wartości obiektów oraz ich wyposażenia. 59

60 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY REINIGUNGS MARKT, official ISSA publication for Germany, Austria and Switzerland, is an innovative specialist magazine for commercial cleaning services, hygiene and facility management. Cleaning and maintenance are key factors for ensuring cleaning standards, functions as well as the maintenance of the value of the facilities and their equipment. Restauracja /Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. Paca Warszawa Tel Fax RESTAURACJA specjalistyczny dwumiesięcznik skierowanym do osób zawodowo związanych z branżą gastronomiczną. Publikuje materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym i analitycznym. Czytelnikami pisma są właściciele i kadra zarządzająca lokali gastronomicznych i sieci a także pracownicy firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów HORECA. RESTAURANT specialized bimonthly addressed to professionals in the catering industry. Publishes a handbook news, information and analysis. Magazine readers are owners and managers of restaurants and workers of franchising restaurants, as well as employees of companies producing and distributing products and services to objects HORECA. ADVERTISING SUBSCRIPTIONS Roscosmetic Ltd Ukraine, Nikolaev city, Kazarskogo str. 3/ Nikolaev Ukraine Tel Fax Roscosmetic Ltd. to największy producent zapachów (posiadamy ich ponad 1000) na Ukrainie. Jesteśmy producentem aromatów, smaków i innych produktów dla branży kosmetycznej, chemii domowej, detergentów pralniczych i kosmetyków samochodowych. Cały czas poszerzamy gamę naszych certyfikowanych produktów. Roscosmetic Ltd. Is the largest manufacturer of Fragrances (more than 1000 different scents) in Ukraine. We produce fragrances, flavours and other products for cosmetics, domestic chemistry, washing detergents and automobile chemistry. The range of our products is constantly growing, products are certified. RULOPAK HYGIENE SYSTEMS INDUSTRY AND TRADE CO BAKIRCILAR SANAYI SITESI ORKIDE CAD NO: BEYLIKDUZU / ISTANBUL TURKIYE Tel Fax RULOPAK to turecka firma z ponad 25 letnim doświadczeniem w opracowaniu, produkcji i dystrybucji produktów higienicznych takich jak dozowniki papieru, mydła, pianki, itp. Rulopak zajmuje czołowe miejsce na rynku dzięki innowacyjności i jakości swoich produktów higienicznych. Rulopak to pierwsza i wyjątkowa firma w Turcji faktycznie zajmująca się produktami higieny. Rulopak jest zawsze o krok do przodu w stosunku do higieny dzięki swoim innowacyjnym produktom, potwierdzonej jakości, szybkiej obsłudze i świetnej sieci handlowej. RULOPAK is a Turkish company with more than 25 years of experience in developing, manufacturing and distributing hygienic products such as paper dispensers, soap- foam dispensers, papers,etc. Rulopak is at the market top in terms of innovation and quality of hygienic products. Rulopak is the first and unique company who focused on hygiene products in real terms in Turkey. Rulopak always one step ahead of hygiene with their innovative products, approved quality, fast service and great sales network. S S.I.A.P. Sp. z o.o ul. Pszczyńska Gliwice tel./fax

61 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented S.I.A.P. Sp. z o.o. Spółka założona w 1996 roku to producent akumulatorów trakcyjnych do urządzeń myjących, czyszczących, pojazdów specjalnego przeznaczenia, baterii trakcyjnych do wózków widłowych i platformowych oraz baterii stacjonarnych i solarnych. S.I.A.P. Ltd Company founded in 1996, is a manufacturer of traction batteries for the machines cleaning and washing floors, for lift trucks, platform cars, and other special purpose vehicles. It is also the manufacture of stationary and solar batteries. Salmon Hygiene Polska Sp. z o. o Olszewskiego Kielce Tel Wyłączny dystrybutor wiodących, światowych marek takich jak: Salmon Hygiene Technology i IPC Euromop. Naszą ofertę adresujemy do szeroko rozumianego sektora spożywczego i HoReCa. Naszym priorytetem jest, aby oferowany przez nas asortyment postrzegany był jako wyjątkowo higieniczny i bezpieczny w branży spożywczej. Exclusive distributor of the world s leading brands such as: Salmon Hygiene Technology and IPC Euromop. Our line of products is addressed to the broadly understood food and HoReCa sector. Our largest priority is that our offer is seen as an exceptionally hygienic and safe in food processing industry. SANECLEAN ul. Kubusia Puchatka 9, Granica Michałowice Tel Fax Saneclean jest wyłącznym importerem i dystrybutorem produktów marki Sanego. Sanego to czołowy szwedzki producent profesjonalnych środków do mycia i utrzymania czystości w przemyśle ciężkim, spożywczym, przetwórczym i w transporcie. Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu, a także własnemu laboratorium, Sanego jest gwarantem najwyższej jakości i skuteczności produkowanych preparatów. Saneclean is the exclusive importer and distributor of Sanego. Sanego is a leading Swedish manufacturer of professional agents for cleaning and maintaining cleanliness in heavy industry, food processing and transport. With 35 years of experience, as well as our own laboratory, Sanego guarantees the highest quality and effectiveness of manufactured products. Santer Hygienic Sp. Z o.o Pl.Kościuszki Opoczno Tel./fax Firma zajmuje się sprzedażą elementów wyposażenia łazienek, a w szczególności dozowników do mydła i piany, podajników papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz poręczy i luster dla niepełnosprawnych. Santer Hygienic to również dystrybucja materiałów eksploatacyjnych typu: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, ekrany zapachowe itp. Our company makes activity on the field of bathroom accessories, particulary dispensers for soap and foam, dispensers for toilet paper and paper towels and grab bars and mirrors. Santer Hygienic makes also distribution of : paper towels, toilet paper, soap, bathroom air dispensers, urinal screens. SAUBER ul. I Armii Wojska Polskiego Gdynia Poland Tel Fax SAUBER Cleaning Technologies to producent wysoce zaawansowanego technologicznie sprzętu dla branży czystości. Gama produktów obejmuje urządzenia dla profesjonalnej branży czystości do pracy na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych w tym biurach, hotelach czy fabrykach. Naszym celem jest podniesienie efektywności sprzątania, oraz standardu pracy w Twoim środowisku. 61

62 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY SAUBER Cleaning Technologies is manufacturer of high-tech cleaning equipment. The product range includes devices designed for professional cleaning in wide range of indoor and outdoor surfaces including offices, hotels, factories, etc. Our objective is to improve cleaning performance, increase leaving and working standard in your environment. Shanghai Jiasheng Products Co.,Ltd ,Lane 555,Huanqiao Rd,Shanghai , China China Tel Fax Shanghai Jiasheng Products Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji i sprzedaży sprzętu i narzędzi dla branży czystości oraz technologii przyjaznej środowisku. Cztery wydziały Jiasheng Group to produkcja bawełnianych wymiennych wkładów do mopów, produktów metalowych, plastyków w technologii wtryskowej oraz centrum form. Produkty nasze od dawna eksportujemy do Ameryki Północnej, Południowej, Europy. Shanghai Jiasheng Products Co., Ltd. is specialized in manufacturing and selling cleaning equipments,cleaning tools and environmental technology. There are four branches in Jiasheng Group in manufacturing cotton mop refill, metalhardware, plastic injection and mold-making center. The proudcts are exported to North America, South America,Europe with a long history. Shaoxing Hengsheng New Material Technology Development Co.Ltd Dongpu Industrial Garden Shaoxing, Zhejiang of CHINA Shaoxing NONE China Tel Fax Shaoxing Hengsheng rozwój nowych technologii materiałowych Co.Ltd. mieści się w Shaoxing będąc największą bazą produkcyjną tekstyliów w Chinach. Firma została uhonorowana wyróżnieniem Przedsiębiorstwa Wykorzystującego Zaawansowane Nowe Technologie w Zhejiang, jest członkiem azjatyckiego stowarzyszenia producentów materiałów nietkanych i CNITA, posiada demonstracyjną przyjazną środowisku fabrykę włóknin typu spunlace w Shaoxing. Shaoxing Hengsheng New Material Technology Development Co.Ltd. is located at Shaoxing which is the biggest production base of textiles in China. The company was honored as the High and New Technology Enterprise of Zhejiang, member of Asian non-woven association and CNITA, global spunlace nonwoven demonstration plant, good Faith and environmentallyfriendly enterprise of Shaoxing. Sipeko Sp. z o.o Makowisko Jarosław Tel./fax / wew. 24 SIPEKO Sp z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą proekologicznych worków na śmieci i odpady, takich jak: -worki proste lub z zamknięciem worki z taśmą ściągającą worki z uszami do zawiązania, z tasiemką przytwierdzoną do dna worka- worki konfekcjonowane w formie rolki lub pakietów worki z nadrukiem lub bez kolorowe lub transparentne worki na gruz, worki do selektywnej zbiórki odpadów itp. Worki nasze wykonywane są ze starannie wyselekcjonowanych surowców recyklingowych lub materiałów pierwotnych, z folii typu LD-PE, LLD-PE, HD-PE i MD-PE. SIPEKO Ltd is concerned with sale and production of environmentally friendly bags for all kinds of waste classic bags or bags with closure bags with draw tape, bags with tied ears, bags with tape attached to the bag s bottom bags are confected in the form of rolls or in packages bags with or without print colored or transparent rubble bags, bags for selective waste collection etc. Our bags are made from carefully selected recycling materials or from virgin materials. They are made from the LD-PE, LLD- PE, HD-PE and MD-PE film 62

63 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented JOIN THE INDUSTRY LEADER MAKE ISSA YOUR GLOBAL PLATFORM As the only organisation representing the entire cleaning industry worldwide, ISSA s goal is to help increase your business success. Leverage our 90 years of experience working with the cleaning and facilities management industry, and gain the prestige of being a part of a trusted global community of more than 7000 industry leaders. Join ISSA today and access a world of exclusive business benefits. Visit issa.com/emea or contact to start enjoying your member benefits today. 63

64 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Smarth Sp. z o.o Młynowa Mrągowo Tel Fax Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się producentów w branży AFH w Polsce. Nasze produkty to: ręczniki autocut z celulozy TAD, celulozy klasycznej, makulatury NaturECO innowacyjnej makulatury wysokiej jakości oraz czyściwa przemysłowe włókninowe i celulozowe. We are one of the fastest growing AFH producer in Poland. In our range there are: autocut towels made of TAD cellulose, convencional cellulose, NaturECO innovative high quality recycled and nonwoven, cellulose wiping rolls. Sofidel S.p.A Via di Lucia, Porcari (LU) Italy Tel Sofidel jest drugą co do wielkości zintegrowaną grupą produkującą papier w Europie i szóstą na świecie pod względem ilości produkowanego papieru. Posiada obroty wynoszące 1,699 miliarda euro, zatrudnia ponad 5000 osób i jest obecna w 13 krajach. Na rynku profesjonalnym obecna jest w Papernet Sustainable Hygiene (trwała higiena), Heavenly Choice (Boski wybór), Heavenly Soft (bosko miękki) i Confidence (zaufanie). Sofidel is the second-largest European integrated paper group and ranks sixth worldwide for production capacity. It has a consolidated turnover of billion euro, employs over 5000 people and is present in 13 countries. On the professional market, it is present with Papernet Sustainable Hygiene, Heavenly Choice, Heavenly Soft and Confidence. Softinelka CelChemTrade ul. Żytnia 18 A Warszawa Tel Fax Softinelka (CelChemTrade) jest równoznaczna z wysoką jakością papieru higienicznego do użytku profesjonalnego. Nasz zakład produkcyjny w Polsce wytwarza pełną gamę składanych ręczników, papierów toaletowych, ręczników w rolce, prześcieradeł i czyściw (w wersjach: celuloza, recykling, TAD), dla Horeca, profesjonalnego sprzątania, biura lub do użytku przemysłowego. Ponadto specjalizujemy się w produktach najwyższej jakości, takich jak rolki do dozowników autocut, rolki bez tulejki (centralne dozowanie). Softinelka (CelChemTrade) is a synonym of high quality hygiene paper for professional use. Our factory in Poland produces a full range of folded towels, toilet paper, towel rolls, medical rolls and industrial rolls (in recycling, cellulose and TAD quality) for HoReCa, professional cleaning, office and industry use. We also have an excellent reputation for highest quality products such as: rolls for autocut dispensers, coreless towels. For clients who need products according to individual specification or with their own label, our technology allows us to produce even very low volumes per product. Soluclean Ltd Gladstone House, Station Road, M41 9JQ, Urmston United Kingdom Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Soluclean UK to europejski producent dozowanych saszetek czyszczących, który będzie prezentował swoje nagradzane produkty na pierwszych tegorocznych targach Interclean w Amsterdamie w pawilonie Brytyjskim na stanowisku Soluclean wypuszcza na rynek swoje nowe, innowacyjne i atrakcyjne produkty uzupełniając istniejącą już gamę własnych produktów czystości. Jon Horton z Soluclean powiedział o Interclean, Niezależnie od tego jak udana była impreza w 2013 roku, niecierpliwie wyczekujemy tegorocznych targów! Soluclean UK manufacture of pre-dosed cleaning sachets in Europe will be showcasing their existing award winning range at this year s premier cleaning event, Interclean in Amsterdam in the British pavilion on stand number Soluclean will be launching a number of new innovative and exciting products to compliment their daily cleaning system. Jon Horton of Soluclean said of Interclean, We are really looking forward to this year s event, if the 2013 show is anything to go by! 64

65 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented SpaceVac Technologies Ltd Unit 62, Rothersthope Crescent, Rothersthorpe Ind. Estate Northampton, NN4 8JD United Kingdom Tel SpaceVac to wiodący światowy producent systemów odkurzania i kontroli na wysokości. Nasza pionierska technologia rewolucjonizuje czyszczenie rynien, sprzątanie i kontrolę wysoko położonych elementów pomieszczeń. SpaceVac are the world s leading manufacturers of high level vacuum cleaning and inspection systems. Our pioneering technology is revolutionising gutter cleaning, high level interior cleaning and high level inspection. SPLAST Sp. z o.o Lotników Krosno Tel Fax Firma SPLAST jest największym polskim producentem ręcznego sprzętu do utrzymania czystości oraz uznanym dostawcą na rynkach zagranicznych. Od ponad 20-tu lat dostarcza sprawdzone rozwiązania i systematycznie wprowadza nowe produkty. Sprzęt cechuje ergonomiczny design, estetyka wykonania, modułowość konstrukcji, a przede wszystkim najwyższa jakość. Company SPLAST is the biggest polish producer of professional cleaning equipment and leading European supplier as well. Has been providing tested solutions for more than 20 years, regularly introducing new products. The equipment is characterized by ergonomic design, high aesthetics, modular construction and most of all, the highest quality. Sprintus GmbH Brückenstraße 33 D Weissach im Tal Bruch Germany Tel Fax SPRINTUS GmbH to bardzo innowacyjny producent profesjonalnych maszyn sprzątających z południa Niemiec, zlokalizowany w pobliżu Sztutgartu. Naszym celem jest produkcja profesjonalnych maszyn sprzątających o wyjątkowych właściwościach i wysokiej wydajności aby ułatwić codzienną pracę tak, jak tylko to jest możliwe. Nasza gama produktów obejmuje wiele urządzeń wyróżniając nas od tradycyjnych producentów zastosowaniem najnowszych technologii i wysoką jakością. SPRINTUS GmbH is a very innovative manufacturer of professional cleaning machines located in the South of Germany, close to Stuttgart. Our target is to build professional cleaning machines, with unique features and a high performance to make the daily work as easy as possible. In our product-range we cover many features which differentiate us compared to the traditional producers and are based on latest technologies and high quality. STARPAP Rogowskiego Starachowice Tel./fax Producent konsumenckich artykułów higienicznych : papierów toaletowych, papierowych ręczników kuchennych, chusteczek higienicznych. Systemy rolowe oraz składane typu AFH. Jumbo role, ręczniki papierowe, ręczniki składane typu V (Z Z), czyściwa przemysłowe. Paper Hygienic articles : toilet papers, paper hand towels, handkerchiefs. Rolling and folded systems AFH type. Jumbo Rolls, paper hand towels, V (Z Z) fold towels, paper industrial wipes. 65

66 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CLEANING INDUSTRY Stockmeier Chemia Obornicka Poznań Tel Fax W Polsce jesteśmy obecni od 2005 roku, w którym to rozpoczęliśmy dystrybucję produkowanych w Niemczech, środków do chemicznej obróbki metali oraz preparatów myjących i dezynfekcyjnych do wielu gałęzi przemysłu. Od 2011 roku poszerzyliśmy portfel produktów o surowce chemiczne, a w 2014 staliśmy się właścicielem firmy Kruse Chemia. Dynamiczny rozwój umożliwił nam otwarcie dwóch magazynów, koło Poznania i Gdańska, co pozwala nam reagować elastyczniej, szybciej oraz bardziej kompleksowo na potrzeby klientów w Polsce. Founded in 2005 we became one of the most recognized distributor of chemicals for metal surface treatment in Poland. With the wide range of cleaning agents and disinfectants we offer solutions for numerous industries. In 2011 we have implemented our range with chemical raw materials was the year of incorporation of Kruse Chemia. This dynamic growth enabled us to settle new warehouses in Poznań and Gdańsk area. Whenever our customers are based we are able to reach them and provide professional and high quality service. Suttner GmbH Haupstrasse LEOPOLDSHÖHE Tel Fax Suzhou Better Clean Textile Co.,Ltd No.303 Liantang Ave Shanghu Town, Changshu City,Jiangsu Province changshu China Tel Fax Suzhou Better Clean Textile Co.,Ltd specjalizuje się w produkcji wyrobów z mikrofibry. Naszw główne produkty to ręczniki, mopy i ściereczki do naczyń, itp. Nasza firma uzyskała atest ISO9001 Quality System oraz BSCI, OKEOTEX100, COSTCO i WALMART. Celem naszym jest zawsze być największym i najlepszym dostawcą produktów z mikrofibry i tkanych ręczników w Chinach. Suzhou Better Clean Textile Co.,Ltd is specialized in manufacturing microfiber cleaning products.our main products include cleaning towels,mops and dish drying mat etc. Our company has obtained the ISO9001 Quality System approval and is also certificated by BSCI,OKEOTEX100,COSTCO and WALMART. To be the best and biggest supplier of microfiber products and knitted towels in China is always our target. Swish Polska Sp. z o.o Pańska Warszawa Tel Fax Swish Polska jest oddziałem Swish Kanada- lidera w dziedzinie środków czystości na rynku kanadyjskim. W naszej ofercie znajdują się preparaty do profesjonalnego utrzymania czystości w hotelach, restauracjach, supermarketach, obiektach biurowych, warsztatach, basenach, szpitalach, zakładach przemysłowych. Znajdujemy się na stoisku nr Swish Polska is the division of Swish Canada- a leader in manufacturing of cleaning products on the Canadian market. In our offer you will find cleaning products for professionals executing cleaning works in hotels, restaurants, shopping centers, offices, workshops, swimming pools, hospitals, industry. We are at the stand Sylpo System S.C Ul. Mełgiewska Lublin Tel Fax

67 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych firm / Alphabetical list of exhibitiors with companies represented Importer i dystrybutor chemii profesjonalnej, odkurzaczy przemysłowych Elsea i Mini szorowarki Motorscrubber. W naszej ofercie: sprzedaż hurtowa i detaliczna, doradztwo w zakresie doboru technologii czyszczenia, części zamienne i akcesoria, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Importer and distributor of professional chemistry, industrial vacuum cleaners Elsea and Mini scrubber Motorscrubber. Our offer: wholesale and retail, consulting in the range selection of clean technology, spare parts and accessories, warranty service. T TCK Textiles Korea Inc , 8F, Ace Twin Tower 1st, 285, Digital-ro, Guro-gu , Seoul Korea Tel Fax TCK Textiles Korea Inc. to producent światowej jakości produktów czystości z mikrofibry o zdolnościach produkcyjnych zawdzięczanym stałemu rozwojowi produktów i kumulacji technologii. Odgrywamy rolę partnera dostarczającego rozwiązania globalne zapewniając swoim klientom odniesienie sukcesu dostarczając im wysokiej jakości produkty czystości. TCK Textiles Korea Inc. is a microfiber cleaning product maker with world-class quality and production capability thanks to its steady product development and accumulation of technology. We play the role of a global solution partner that supports the success of customers by providing high quality of cleaning products. Tecnovap S.r.l Via dei Sassi 1A Pescantina (Verona) Italy Tel Fax Tecnovap jest wiodącym na świecie producentem odkurzaczy parowych. Firma została założona w 1985 roku i dzięki ciągłym inwestycjom, badaniom i rozwojem nowych technologii, oferuje obecnie najszerszy zakres wytwornic pary i akcesoriów do różnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w sektorze czyszczenia. Produkty w 100% produkowane we Włoszech, dziś są eksportowane do ponad 60 krajów na całym świecie. Tecnovap is the world leading manufacturer of steam cleaners. Founded in 1985 and thanks to continuous investments, research and development of new technologies, it offers today the widest range of steam generators and accessories for various technical and functional solutions in the cleaning sector. Its production, 100% manufactured in Italy, is exported today to over 60 countries worldwide. Tenzi Sp. Z o.o Skarbimierzyce Dołuje Tel Firma Tenzi jest polskim producentem profesjonalnych środków czyszczących, opartych na własnych przebadanych recepturach. Nowoczesny dział technologiczny oraz sztab fachowców dba o najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Firma Tenzi oferuje produkty do doczyszczania i kompleksowego utrzymania czystości w hotelach, restauracjach, punktach gastronomicznych, zakładach przemysłowych oraz myjniach samochodowych. The Tenzi company is a Polish producer of professional cleaning agents, based on its own tested formulations. Our modern technology department and staff of professional experts ensure the highest quality of manufactured products. The Tenzi company offers products for deep cleaning and comprehensive maintenance of cleanliness in hotels, restaurants, eating areas, industrial plants and car washes. Tethys Sp. z o.o. Sp. k Przemysłowa Sulechów Tel Fax

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers 1 2 MSTERLINE by ISK is a brand dedicated to the institutional clients and part of the ISK S Group, a long-established Polish producer of bathroom accessories present on all major European markets. With

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Korzyści ze współpracy z firmą Barneo: OSZCZĘDZAMY CZAS I PIENIĄDZE NASZYCH KLIENTÓW PRZEPROWADZAMY BEZPŁATNE TESTY CZYŚCIW

Korzyści ze współpracy z firmą Barneo: OSZCZĘDZAMY CZAS I PIENIĄDZE NASZYCH KLIENTÓW PRZEPROWADZAMY BEZPŁATNE TESTY CZYŚCIW Barneo jest firmą działającą w sektorze specjalistycznych czyściw przemysłowych, celulozowych i włókninowych, skierowanych do każdej gałęzi przemysłu, gdzie konieczne jest usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.papernet.pl

Katalog produktów. www.papernet.pl Katalog produktów N 02 2012-05 SPIS TREŚCI PAPERNET Marka i rynek docelowy Jakość zakodowana w kolorach GROUPA SOFIDEL Zintegrowana produkcja papieru Zrównoważenie i dbałość o klimat WASHROOM Papernet:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA.

buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA. buzil - niezawodne rozwiązania dla branży HORECA. Najwyższa skuteczność w utrzymaniu czystości, higieny i pielęgnacji przy jednoczesnej oszczędności czasu pracy. Grupa produktowa HORECA to nasza propozycja

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

DHMK-0006 Half mask REF. 1001644

DHMK-0006 Half mask REF. 1001644 DHMK-0006 Half mask REF. 1001644 OGÓLNE DANE Oddział : Ochrona głowy Grupa : Ochrona dróg oddechowych Zakres : Maski oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza Marka znana poprzednio jako : WILLSON Business

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Raport Do you CEE Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Ponad 1000 wydrukowanych egzemplarzy dystrybuowanych w regionie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo