Zmień chaos w porządek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmień chaos w porządek"

Transkrypt

1 LIFE IN INFORMATION Numer 2, grudzień 2007 Zmień chaos w porządek W numerze: Nasze systemy chronią Twoje pieniądze wdrożenie w BRE Banku Premiera EMC Documentum 6

2 STRATEGIA Lawina informacji: ZMIEŃ CHAOS W PORZĄDEK Tworzenie uporządkowanej infrastruktury informacyjnej. Co jest podstawą funkcjonowania każdej firmy? Co jest w niej bezcenne? Co zapewnia ciągłość działalności? Odpowiedź jest tylko jedna informacje, informacje i jeszcze raz informacje. Informacje mogą dotyczyć zarówno finansów, historii działań, komunikacji wew - nętrznej i zewnętrznej, jak i samej pracy: Kim są nasi klienci? Czego dotyczyło zamówienie? Gdzie są składowane dane produkty? Jaki jest dokładny adres dostawy? Jakie specyfikacje produktu przesłano do klienta? Takie pytania można mnożyć bez końca. W każdej organizacji informacje stanowią najściślej strzeżoną własność. Dzieje się tak zarówno w nastawionych na zyski firmach sektora prywatnego, jak i w publicz - nych szpitalach czy placów - kach prowadzonych przez samorządy. Jednak czy rzeczywiście firmy i organizacje strzegą posiadanych informacji, jak oka w głowie? W większości z nich usłyszymy podobną odpowiedź: Oczywiście, że tak. Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby usprawnić system zarządzania informacjami. Niedoskonałości Powinniśmy uświadomić sobie, że w rzeczywistości przed nami jeszcze wiele pracy. Niedoskonałości systemów informatycznych można podzielić na trzy główne grupy: A) nieuzasadnione koszty, B) zbyt niski poziom bezpieczeństwa C) niewykorzystane ożliwości. A: Zarządzanie informacja - mi nie musi być kosztowne. Zwykle w systemie informa - tycznym istnieją obszary, które są rzadko wykorzysty - wane, więc bez potrzeby 2 Rodzi się popyt na kompleksowe i zintegrowane podejście do infrastruktury informacyjnej. Firmy coraz częściej postrzegają nieskoordynowane i reaktywne rozwiązania, które stosują od lat, jako przeszkodę w działalności biznesowej oraz jako czynnik zwiększający szum informacyjny negatywnie wpły - wający na wydajność operacyjną. Brak zintegrowanego narzędzia ogranicza ich zdolność do efektywnej reakcji na zmieniające się wymogi biznesowe, a także zmniejsza przejrzystość informacji o sposobie, miejscu, czasie i osobach odpowiedzialnych za tworzenie i korzystanie z informacji oraz utrudnia zarządzanie tymi procesami. Wyzwania tego rodzaju powodują, że firmy szukają sposobów zarządzania infrastrukturą informacyjną w kompleksowy i uporządkowany sposób. Przewidywania Gartnera 2007: Powstawanie infrastruktury informacyjnej wykorzystują kosztowne nośniki danych. W innych obszarach systemu zasoby są zbyt małe, a rozwiązania zbyt niepraktyczne, a zarazem ich utrzymanie wymaga dużych nakładów pracy. B: Czy bezpieczeństwo informatyczne oznacza tylko utajnienie informacji oraz uniemożliwienie hakerom uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych? Wraz z rosnącą mobilnością i stopniem zaawansowania systemów informatycznych wzrasta również poziom ich skomplikowania. Powoduje to trudności ze skutecznym kontrolowaniem przepływu informacji przy zastosowaniu tradycyjnych metod. C: Informacje są przechowy - wane w oddzielnych folderach, a ich przepływ pomiędzy aplikacjami

3 WSTĘPNIAK NIEEFEKTYWNA INFRASTRUKTURA UTRUDNIA KOMUNIKACJĘ ZAMIAST WSTĘPU i użytkownikami jest utrudniony. Potencjał tych informacji jest rzadko w pełni wykorzystywany. Dla użytkowników oznacza to niższą od oczekiwanej jakość i utratę wielu możliwości. Jakość i wydajność Firmy, które lepiej od swoich konkurentów opanowały sztukę zarządzania informacjami i stale ją doskonalą, uzyskują przewagę. Dla organizacji non profit lepsze zarządzanie informacjami oznacza wyższą jakość, wyższą wydajność oraz zadowolenie użytkowników. Zaledwie niecała jedna trzecia informacji w przeciętnej organizacji to informacje uporządkowane jak np. wpisy w bazie danych. Pozostałe informacje tworzą pozbawioną struktury treść składającą się z tekstów, obrazów i materiałów dźwękowych. I to właśnie ta nieuporządkowana część informacji gwałtownie narasta. Obecnie informacje produkowane są w sposób bardziej»anarchistyczny«niż kiedykolwiek wcześniej. Powstaje potrzeba zapano - wania nad nieuporządko - wanymi informacjami przy zastosowaniu metadanych i systemów zarządzania treścią przekonuje Bartosz Stebnicki, Dyrektor Generalny EMC Polska. Jednak nawet to może okazać się niewystarczające. System informatyczny można porównać do dużego, złożonego organizmu, gdzie jeden narząd wpływa na pracę innego, który bez niego nie może istnieć. Kompletne rozwiązania nie znajdują się w zasięgu ręki. Należy zacząć od wyboru strategii, która pozwoli przekształcić sytuację w firmie z»chaosu w systemie«w docelowy»porządek w chaosie«. W tym celu opracowaliśmy zestaw zintegrowanych rozwiązań, które razem tworzą uporządkowany»wszechświat«informacji. Wszechświat ten nazywamy infrastrukturą informacyjną wyjaśnia Bartosz Stebnicki. Każde przed siębiorstwo, niezależnie od jego wielkości, na co dzień zmaga się z ogromną ilością danych, które muszą zostać przetworzone i zarchiwizo wane. Nierzadko sprawna realizacja powyższych procesów jest warunkiem ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na kolejnych stronach opisujemy m.in. przykład wykorzystania naszych rozwią - zań w BRE Banku, gdzie znac ząco przyczyniają się do potrzymania ciągłości pracy. Na naszych łamach znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych rozwiązań EMC oraz analizę sposobów przechowywania i przetwarzania informacji. Mam nadzieję, że lektura ON Magazine będzie chwilą wytchnienia w czasie świątecz - nych i karnawałowych przygo - to wań. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim Państwu za owocną, partnerską współpracę i zaufa - nie, jakim nas Państwo obdar zają. Poznając Państwa oczeki - wania biznesowe możemy rozwijać oferowane przez nas produkty i rozwiąza nia. Pragnę złożyć Państwu najszczersze życzenia wielu sukcesów w pracy i w domu oraz życzę Państwu owocnej współpracy w nadchodzącym roku. Bartosz Stebnicki, Dyrektor Generalny EMC Polska 3

4 NOWOŚCI 4 NOWE OSOBY W EMC Artur Borowski dołączył do zespołu EMC jako Channel Manager odpowiedzialny za rozwój sprzedaży produktów i rozwiązań EMC na obszarze Europy Środkowo-Wschod - niej. Jego kariera zawodowa od początku była związana z branżą nowoczesnych technologii. Przez wiele lat związany był z firmą 3Com, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora generalnego. Bezpo średnio przed rozpoczęciem pracy w EMC zajmował stanowisko Regional Managera EE w firmie Extreme Networks. Artur Borowski ukończył studia na Wydziale Elektro - niki, Automatyki i Elektro - techniki Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom MBA Univer sity of Illinois przyznawany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarząd zania UW. Jego pasją są sporty wodne żeglarstwo i nurkowanie oraz narciarstwo. Artur Borowski Magdalena Hyczko-Jachimczyk Magdalena Hyczko-Jachim - czyk zajęła stanowisko Channel Manager RSA w polskim oddziale firmy. Do jej obowiązków należała będzie opieka nad kanałem sprzedaży rozwiązań RSA Security w Europie Wschodniej. Magdalena Hyczko-Jachimczyk rozpoczynała karierę zawodową jako programistka w krakowskim centrum rozwojowym Motoroli. Przed rozpoczęciem pracy w EMC była związana z IBM i Cisco Systems, gdzie odpowiadała za rozwój kanału sprzedaży. Magdalena Hyczko-Jachim czyk jest absolwentką studiów informatycznych na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stani sława Staszica w Krakowie oraz Institut National Poly tech - nique de Grenoble. Interesuje się sztuką współ czesną ukończyła Instytut Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. EMC SYMMETRIX W BRE BANKU BRE Bank zakończył sukcesem wdrożenie systemu macierzy dyskowych Symmetrix DMX-3 firmy EMC. Jest ono częścią projektu, który ma na celu zapewnienie infrastruktury do przetwarzania kluczowych informacji w środowisku informatycznym banku. Macierze dyskowe DMX-3 zastosowane w BRE Banku obsługują składowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych w newralgicznych środowiskach i najważniejszych aplikacji. Dostawa i integracja systemów pamięci masowej została zrealizowana wspólnie z firmą Wola Info SA. Więcej informacji na temat wdrożenia można znaleźć na 8 stronie naszego magazynu. EMC PRZEJMUJE KOLEJNE FIRMY EMC Corporation dokonała przejęcia firmy Voyence, czołowego dostawcy rozwiązań do zarządzania zmianami i konfiguracją, które automatyzują procesy zarządzania najważniejszymi zmianami, zgodnością z przepisami i aktywacją. Podstawowy produkt firmy Voyence, oprogramowanie VoyenceControl, pomaga firmom obniżać koszty operacyjne, zwiększać dostępność, poprawiać bezpieczeństwo oraz zachowywać zgodność z przepisami. Jest to jedyne rozwiązanie do zarządzania zmianą i konfiguracją oparte na architekturze wielowarstwowej, które może efektywnie zarządzać dziesiątkami tysięcy urządzeń działających w ramach całej heterogenicznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Do struktur EMC została włączona również firma Berkeley Data Systems, Inc., dostawca usług do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w trybie online. Firma Berkeley Data Systems jest znana w branży jako do - stawca serwisu Mozy, czyli internetowych usług subskrypcyjnych służących ochronie danych, rezydujących na komputerach stacjonarnych, note bookach oraz zdalnych serwerach biurowych. REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE EMC W trzecim kwartale 2007 roku, firma EMC osiągnęła rekordowy zysk i przychód netto. Jest to 17. kwartał z rzędu, w którym przedsiębiorstwo uzyskało dwucyfrową stopę wzrostu przychodów dzięki silnym i zrównoważonym wynikom we wszystkich segmentach i we wszystkich głównych regionach geograficznych. Łączna wartość skonsolidowanych przychodów firmy w III kwartale 2007 roku wyniosła 3,3 mld dol., co stanowi wzrost o 17 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w którym przychody wyniosły 2,8 mld dol.). Dochód netto (obliczany zgodnie z zasadami GAAP) w III kwartale 2007 r. wyniósł 492,9 mln dol. i był o 77 procent wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. ROZWIĄZANIA DO UJEDNOLICONEJ KOMUNIKACJI Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania techniczne i zaa - wansowane usługi doradcze EMC oparte na narzędziu Microsoft Office Communica - tions Server Klienci otrzymują bezpieczną, skalowalną i powszechnie dostępną zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną. W ten sposób zyskują dostęp do informacji z każdego miejsca, o dowolnej porze i na wielu różnych platformach sprzętowych. Mogą je przechowywać i udostępniać w prosty oraz bezpieczny spo-

5 sób. Opisane działania firmy EMC są dodatkowo wspierane przez rozwiązania do serwerów komunikacyjnych Exchange 2007 i SQL 2005, które pomagają w opracowaniu przewidywalnej, skalowalnej infrastruktury o znaczeniu krytycznym, co zapewnia pomyślne wdrożenie oprogramowania Office Communications Server CHRONIMY DZIEDZICTWO NARODOWE W ramach inicjatywy na rzecz ochrony informacyjnego dziedzictwa kulturowego EMC Information Heritage Initiative firma zapewni wsparcie technologiczne i finansowe dla laboratorium multimedialnego Leonardo3 we Włoszech oraz kampanii wprowadzanej w Korei. Program EMC Informa tion Heritage Initiative został utworzony w maju 2007 roku. Pomaga utrwalić i zachować dla przyszłych pokoleń ważne historyczne dokumenty oraz dzieła kultury stanowiące dziedzictwo kulturowe ludz - kości. Włączając się w projekt Search for the Jikji, firma EMC wyposaża Muzeum Historii Druku w Cheongju w Korei Południowej w sieciowe systemy pamięci masowej, serwery oraz oprogramowanie niezbędne do cyfrowej archiwizacji ponad 2600 zabytków, ksiąg, stron internetowych, dzieł literatury oraz dokumentów. Firma wspiera również multimedialne laboratorium Leonardo3, które przeprowadza badania naukowe, interpretuje oraz prezentuje koncepcje i innowacyjne rozwiązania inżynieryjne Leonardo da Vinci w formie trójwyiarowych rekonstrukcji o dużej rozdziel - czości. ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RSA RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC, opracował rozwiązanie do zarządzania ryzykiem informacyjnym przeznaczone dla instytucji finansowych. Dzięki rozwiązaniu Informa - tion Risk Management, w którym wykorzystano technologie RSA i EMC, nowe usługi, sprawdzone procedury oraz sieć partnerów strategicznych, instytucje finansowe mogą bardziej zdecydowanie stawiać czoła wyzwaniom biznesowym, a także efektywniej badać nowe rynki, szukać partnerów, tworzyć modele biznesowe i wprowadzać innowacje. EMC WYKORZYSTUJE E-PODPIS Firma EMC nie tylko aktywnie promuje nowoczesne technologie, ale również wykorzystuje je sama. W ramach pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Finansów polski oddział EMC Corporation wykorzystuje podpis elektroniczny do rozliczeń skarbowych. To dla nas oszczędność czasu i pienię dzy. Nie musimy składać deklaracji w godzinach pracy urzędu, możemy to zrobić w dowolnej porze powiedział Bartosz Stebnicki, szef polskiego oddziału EMC. SEMINARIA EMC 8 października 2007 roku Firma EMC zorganizowała semina rium Backup i archiwizacja danych w firmie. Podzas spotkania przedstawiono techniczne aspekty związane z wydajnym backupem dyskowym, deduplikacją danych, archiwizacją środowiska poczty elektronicznej oraz kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą backupowoarchiwizacyjną. Eksperci z EMC zaprezentowali przykładowe rozwiązanie z wykorzystaniem produktów: EXtender i Networker. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z case study projektu archiwizacji danych wdrożonego w jednym z największych polskich banków. Materiały z seminarium oraz szczegółowe informacje na temat jego przebiegu można znaleźć na stronie internetowej Najnowsza wersja opisywanej powyżej platformy EMC Documentum 6 miała swoją premierę w Polsce 23 paździer nika 2007 roku, w warszawskim hotelu Radisson SAS. Podczas semi - narium z udziałem ekspertów EMC można było znaleźć odpowiedź na pytania: jak efektywniej wykorzystywać zasoby informacji w firmie, jak sprawić, aby krytyczne informacje były łatwiejsze do odnalezienia, wykorzystania, współdzielenia i archiwizowania, w jaki sposób efektywniej sparametryzować, skonfigurować, wdrożyć oraz monitorować systemy do zarządzania treścią. Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie internetowej Relację z seminarium EMC, podczas którego zostały przedstawione korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom zastosowanie nowego narzędzia, mogą Państwo przeczytać na stronie 6. 5

6 WYDARZENIA 6 Zarządzanie informacjami PREMIERA DOCUMENTUM 6 W WARSZAWIE EMC przedstawia platformę Documentum 6 najnowszą generację narzędzi do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach Jak efektywniej wykorzystywać zasoby informacji w firmie? Jak ułatwić dostęp do informacji o znaczeniu krytycznym? Odpowiedź jest jest jedna Platforma EMC Documentum 6. Prezentuje - my relację z seminarium, podczas którego zaprezentowano funkcjonalności tego narzędzia. 23 października w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyła się polska premiera EMC Documentum 6 najnowszej generacji narzędzi do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach. Seminarium kierowane było do specjalistów i dyrektorów IT oraz menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesu. Gościem specjalnym imprezy był Florian Moser, SE Specialist Team Leader, EMC EMEA. Prelege nami byli także Jarosław Sygitowicz z Działu Sprzedaży CMA (Content Management Archiving) i Robert Piotrak z Działu Wsparcia Sprzedaży CMA polskiego oddziału EMC. Celem konferencji było pokazanie, jak można efektywnie wykorzystywać zasoby informacji w firmie, jak ułatwić dostęp do informacji o znaczeniu krytycznym, a także jak sparametryzować, skonfigurować, wdrożyć i monitorować systemy do zarządzania. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób. Poznaj EMC Dokumentum 6 EMC/Documentum to najnowsza propozycja wśród systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM, z ang. Enterprise Content Management) oferująca znaczące ulepszenia w dziedzinie obsługi obrazów dokumentów, archiwizacji, a także architektury systemu. Dzięki nim używanie ECM jest łatwiejsze i zapewnia lepsze funkcjonowanie i automatyzację procesów biznesowych. Jedną z kluczowych funkcjonalności najnowszej wersji Documentum jest system do zarządzania treścią transakcyjną (Transactional Content Management), czyli informacjami pochodzącymi z dokumentów papierowych faktur, wniosków kredytowych, dokumentów ubezpieczeniowych, pism procesowych itp. Wbrew optymistycznym wizjom biura bez papieru wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów wciąż jest bowiem pieśnią przyszłości. Większość firm i instytucji nadal opiera swoją działalność na transakcjach, w których wykorzystywane są dokumenty papierowe. Na przykład dokumenty dotyczące zobowiązań, wnioski o kredyty hipoteczne i wnioski o wypłaty odszkodowań zawierają setki stron i wymagają wielu ręcznych procesów powiązanych z aplikacjami o znaczeniu krytycznym. Sprawne zarządzanie informacją W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabiera sprawne przetwarzanie, udostępnianie i chronienie informacji zawartych na dokumentach papierowych. W praktyce bowiem konieczność wykorzystywania tradycyjnych dokumentów często prowadzi do problemów ze zlokalizowaniem informacji, ręcznym pobieraniem danych oraz odtwarzaniem dokumentów. Wszystko to pogarsza produktywność i generuje niepotrzebne koszty. W celu rozwiązania tych problemów firmy i instytucje przenoszą dokumenty do postaci cyfrowej za pomocą EMC/Documentum to najnowsza propozycja wśród systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM, z ang. Enterprise Content Management) oferująca znaczące ulepszenia w dziedzinie obsługi obrazów dokumentów, archiwizacji, a także architektury systemu. Dzięki nim używanie ECM jest łatwiejsze i zapewnia lepsze funkcjonowanie i automatyzację procesów biznesowych. rozwiązań do zarządzania treścią takich jak EMC Docu - mentum. Konieczne jest jednak znalezienie sposobu na poprawę produktywności pracowników przez zastosowanie udoskonalonego interfejsu użytkownika przy jednocze s - nym ograniczeniu kosztów opracowywania i wdrażania rozwiązań transakcyjnych o znaczeniu krytycznym. Co jeszcze możesz zyskać? EMC Documentum TaskSpace zapewnia łatwy w obsłudze interfejs, który za pośrednictwem standardowej przeglądarki pozwala uzyskać dostęp do repozytorium EMC Documentum i usług zarządzania treścią. Jest on idealny dla użytkowników korzystających z treści transakcyjnych (np. w ramach procesów

7 przetwarzania faktur, roszczeń i wniosków kredytowych), którzy preferują wygodny interfejs internetowy szczególnie, gdy dostęp do treści jest uzyskiwany zdalnie. Poza podstawowymi funkcjami zarządzania treścią oprogramowanie Documentum Task- Space umożliwia pracownikom merytorycznym konfigurowanie, projektowanie i ustalanie układu interfejsu. Dodatkowe funkcje obejmują: Tworzenie i ustalanie układu interfejsu. EMC Documentum Forms Builder pozwala szybko i łatwo zaprojektować interfejs na potrzeby procesów transakcyjnych. To narzędzie umożliwia tworzenie interfejsów, które pozwalają użytkownikom na pobieranie dokumentów i uczestniczenie w procesach biznesowych. Administracja. Admini - stratorzy mogą utworzyć bibliotekę elementów TaskSpace i przenosić niektóre z nich do trybu offline, opracowywać nowe elementy w trybie offline, zmieniać ich nazwy itp. Ponadto mogą określić role dla poszczególnych osób, powiązać z nimi aplikacje oraz stosować mechanizmy zabezpieczeń do plików i folderów. Integracja z systemem zarządzania procesami biznesowymi. Pakiet EMC Documentum Process Suite można wykorzystać do spójnego i niezawodnego definiowania, wykonywania, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych w ramach działów, systemów i aplikacji. Wyświetlanie dokumentów. Wyświetlanie, komentowanie oraz redagowanie zeskanowanych dokumentów i obrazów (m.in. w formatach TIFF, JPEG i PDF). Ponadto możliwość wprowadzania komentarzy bezpośrednio na dokumencie do wszystkich obsługiwanych typów dokumentów usprawnia komunikację między pracownikami. Kontrola dostępu. Dane i dokumenty o znaczeniu krytycznym można łatwo wyodrębniać w celu szybkiego i sprawnego przetwarzania zgłoszeń klientów. Pracownicy mogą przeszukiwać, wyświetlać i komentować dokumenty. Samo wyszukiwanie informacji jest jeszcze szybsze dzięki zaawansowanym funkcjom przeszukiwania metadanych i możliwości przeglądania folderów lub kategorii w strukturze repozytorium. Zintegrowane rejestrowanie. Dwukierunkowa komunikacja między platformami EMC Captiva i EMC Documentum pozwala zażądać ponownego skanowania dokumentów z uruchomionego procesu biznesowego, ułatwia prowadzenie jednolitego dziennika kontroli i zapewnia wymianę informacji na potrzeby bezpiecznego składowania treści, ustalania okresów przechowywania oraz inicjowania przepływów pracy. Oczekiwania naszych klientów to nasze motto Istotną cechą EMC Documentum 6 jest oparcie na architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture SOA). Dzięki temu możliwe jest szybkie wdrażanie usług wykorzystu jących Documen - tum i integrowanie platformy z istniejącymi aplikacjami biznesowymi. Aby namacalnie pokazać łatwość tworzenia aplikacji w tym środowisku, EMC rozpisało konkurs na stworzenie użytecznej aplikacji biznesowej wykorzystującej zarządzanie treścią i współpracującej z serwerami Documentum w ciągu dni. Zwycięzcy konkursu, którzy wygrali 50 tys. dolarów, w ciągu zaledwie kilku dni stworzyli aplikację na Pocket PC służącą do elektronicznego dokumentowania wypadków samochodowych do celów ubezpieczeniowych. Tworzenie aplikacji dodatkowo ułatwia fakt, że Documentum jest częścią Solutions Accelerators. Dzięki temu dostępna jest szeroka gama gotowych komponentów typowych dokumentów i procesów, a tworzenie aplikacji w dużej mierze polega na odpowiednim dostosowania i powiązaniu istniejących modułów. Od momentu wprowadzenia na rynek Documentum 6 cieszy się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim firm ubezpieczeniowych (które są zainteresowane usprawnieniem procesu likwidacji szkód), banków (przyspieszenie przetwarzania wniosków kredytowych) i operatorów telekomunikacyjnych (przetwarzanie wniosków dotyczących uruchomienia nowych usług). Wszystkie grupy klientów są także zainteresowane usprawnieniem obsługi faktur oraz powiązaniem nowych mechanizmów z systemami do zarządzania firmą SAP. 7

8 BRE BANK NASZE SYSTEMY CHRONIĄ TWOJE PIENIĄDZE Wdrożenie w BRE Banku BRE Bank zakończył z pełnym sukcesem wdrożenie systemu macierzy dyskowych Symmetrix DMX-3 firmy EMC w ramach projektu, który ma na celu zapewnienie infrastruktury do przetwarzania kluczowych informacji w środowisku informatycznym banku. Macierze dyskowe DMX-3 zastosowane w BRE Banku obsługują składowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych w newralgicznych środowiskach i najważniejszych aplikacji. Dostawa i integracja systemów pamięci masowej została zrealizowana przez EMC Poland wspólnie z firmą Wola Info SA. Zapewnienie niezawodności i ciągłości przetwarzania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa danych naszych klientów ma dla BRE Banku fundamentalne znaczenie. Dlatego inwestujemy w najskuteczniejsze rozwiązania do przechowywania i zabezpieczania dużych ilości danych powiedział Tomasz Kowal czyk, Zastępca Dyrektora Departamentu BRE Banku. Ciągłość operacyjna usług BRE Banku jest zapewniana m.in. dzięki mechanizmom replikacji danych i tworzenia spójnych kopii migawkowych. Replikacja polega na automatycznym zapisie danych w centrum podstawowym oraz zapasowym Banku. Jej celem jest bezpieczne rejestrowanie w czasie rzeczywistym i przechowywanie danych przynajmniej w dwóch lokalizacjach. Gwarantuje to zachowanie ciągłości przetwarzania i bezpieczeństwa danych rów - nież w przypadku poważnych awarii i katastrof. Powyższe funkcjonalności są realizowane przez oprogramowanie TimeFinder/Clone oraz SRDF/S, wielokrotnie wdrażane przez firmę EMC w instytucjach bankowych. Niezwykle ważną cechą rozwiązania EMC jest wysoka skalowalność, która pozwala w miarę dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową dokonywać rozbudowy systemu bez konieczności zatrzymywania aplikacji. Sektor bankowy jest jednym z najważniejszych obszarów działalności EMC w Polsce. Polskim bankom i instytucjom finansowym oferujemy rozwiązania, z jakich korzystają również najnowocześniejsze banki na świecie. Dzięki temu polskie instytucje finansowe mogą oferować nowatorskie usługi oparte na dostępie przez Internet i przetwarzaniu ogromnych ilości danych takie jak bankowość internetowa, obsługa rachunków maklerskich czy ubezpieczenia komunikacyjne powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny firmy EMC Polska. 8 Wola Info SA działa na rynku IT od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla największych polskich przed - siębiorstw i instytucji. Wieloletnie doświadczenie, konse - kwentne zwiększanie sprzedaży usług oraz rosnąca ilość wdrożeń stawiają spółkę w gronie czołowych polskich firm sektora IT. Wola Info specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, finansowym, przemysłowym i admini - stracji publicznej. Firma zajmuje się budową unikalnych rozwiązań biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów obsługi klienta (CRM), rozwiązań dla operatorów (BTS Business Telco Solutions), zarządzania usługami IT. Spółka oferuje usługi także w zakresie projektowania, budowy i adaptacji centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. W 2006 r. przychody spółki przekroczyły 150 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 9,23 mln zł. *** Wola Info SA konsekwentnie realizuje koncepcję delivering time, tworząc inteligentne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Czas jest czynnikiem warunkującym przewagę konkurencyjną, a szybka i skuteczna reakcja na zmiany staje się myślą przewodnią każdego przedsiębiorstwa. Idea delivering time sprawia, że wyzwania zmieniają się w nieograni - czone możliwości, a rozwiązania oferowane przez Wola Info otwierają nowe ścieżki rozwoju

9 MNIEJSZE RYZYKO I NIŻSZE KOSZTY ZADBAJ O SERWIS Dlaczego warto zadbać o serwis rozwiązań informatycz - nych w przedsiębiorstwie? Kiedy w naszym przedsiębiorstwie zostanie zrealizowany proces wdrożenia i powoli zaczynamy zauważać korzyści, jakie przynosi, zapominamy, że każdy system narażony jest na różnego rodzaju niebez - pieczeństwa. Przerwa w jego funkcjonowaniu zawsze niesie za sobą utrudnienia w pracy, a w skrajnych wypadkach może spowodować przer - wanie ciągłości biznesowej i utratę zaufania klientów. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zakup oferowanych przez EMC produktów, mają zapewnioną opiekę serwisu, w ramach której zyskują: dostęp do specjalistów technicznych firmy EMC w trybie 24/7 za pośrednictwem contact centre dwugodzinny czas reakcji specjalistów na zauważone problemy wymianę urządzeń na miejscu w okresie ich gwarancji rozwiązywanie problemów sprzętu i oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na nośnikach elektronicznych lub poprzez stronę internetową wprowadzenie zmian konfiguracji macierzy Usługi, które EMC oferuje swoim klientom, obejmują: eservices zestaw zaawansowanych narzędzi pomocy technicznej przez Internet Usługa obejmuje zaawansowane narzędzia, dzięki którym w dowolnym czasie i miejscu można szybko i łatwo rozwiązać pojawiające się problemy techniczne. Klienci otrzymują również dostęp do informacji technicznych i best practices. Bezpieczna, zdalna pomoc techniczna monitorowanie i prewencyjna pomoc techniczna 24/7 do struktury informatycznej EMC Klienci wykorzystujący systemy pamięci masowej EMC w cenie rozwiązania mają do dyspozycji usługę całodobowego zdalnego monitorowania, co przyspiesza diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Usługa obejmuje także bezpieczną bramę zdalnej pomocy technicznej EMC Informacje na temat usług serwisu EMC oraz oferta są dostępne na stronie internetowej Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat usług serwisu EMC, prosimy o kontakt: Infolinia czynna całą dobę: ; Pytania na temat instalacji systemów EMC proszę kierować na adres: Osoba odpowiedzialna za koordynację pracy działu serwisu EMC Jan Łukasiewicz (EMC Secure Remote Support Gateway) z kontrolowanym przez klienta zdalnym dostępem, szczegółowymi dziennikami kontroli dostępu, szyfrowaniem i uwierzytelnieniem. Rozwiązanie spełnia rygory bezpiecznego dostępu do zasobów EMC. W ramach dodatkowych, spersonalizowanych usług klienci EMC zyskują: Usługi pomocy technicznej świadczone zdalnie i u klienta W przypadku bardziej specjalistycznych wymagań w zakresie usług EMC oferuje dostosowany do indywidualnych potrzeb pakiet pomocy technicznej świadczonej zdalnie i u klienta. Bezpieczne, certyfikowane wymazywanie danych i zachowanie dysków kompletne lokalne usługi wymazywania i usuwania danych w lokalizacji użytkownika Usługi EMC Certified Data Erasure zapewniają efek - tywne, bezpieczne i certyfi - kowane usuwanie danych z wycofywanych z użytku systemów sieciowej pamięci masowej EMC Symmetrix i EMC CLARiiON. Jeśli wymagają tego przepisy bezpie czeństwa, usługa Disk Retention pozwala zachować dyski, zamiast wymazywać dane. SAM (Service Account Manager) EMC wyznacza osobę odpowiedzialną za wszelkie działania serwisu prowadzone u klienta, która wykonuje raporty ze zrealizowanych usług i zmian dokonanych w konfiguracji sprzętu. TAM (Technical Account Manager) dedykowana osoba z EMC przekazuje klientowi wiedzę na temat rozwiązań technicznych. Usługa ta jest szczególnie cenna w momencie integracji sprzętu i rozwiązań klienta z produktami EMC. Dedykowany inżynier jeśli klient zdecyduje się na tę usługę, inżynier EMC będzie nadzorował prawidłowe funk - cjonowanie infrastruktury informatycznej w jego przedsiębiorstwie, na miejscu. Warsztaty techniczne prowadzone w laboratorium EMC w Warszawie lub dostępne w formie szkolenia online. EMC raz do roku zleca nieza - leżnej firmie zewnętrznej przeprowadzenie badania zadowolenia klientów z usług oferowanych przez serwis. Wyniki badań pozwalają firmie dostosowywać oferowane usługi do oczekiwań klientów. 9

Konieczność zarządzania informacją

Konieczność zarządzania informacją Numer 1, marzec 2009 Konieczność zarządzania informacją W tym wydaniu ON Magazine: Momentum Europe 2008 10-lecie EMC w Polsce Numer 1, marzec 2009 wstępniak SZANSA DLA INFORMATYKI Konieczność zarządzania

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Wartość biznesowa Microsoft Office System

Wartość biznesowa Microsoft Office System nr 9/2003 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Wartość biznesowa Office System [str. 6] Po co zarządzać oprogramowaniem? [str. 12] Promocyjne odzyskiwanie danych [str. 14] www.microsoft.com/poland

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

world Międzynarodow y magazyn Grupy S&T

world Międzynarodow y magazyn Grupy S&T Numer Międzynarodow y magazyn Grupy S&T 01/2010 s&t way Przyszłość IT Wirtualizacja Business Intelligence Powrót na szczyt Założyciel firmy Thomas Streimelweger ponownie obejmuje stanowisko Dyrektora Generalnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo