Zmień chaos w porządek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmień chaos w porządek"

Transkrypt

1 LIFE IN INFORMATION Numer 2, grudzień 2007 Zmień chaos w porządek W numerze: Nasze systemy chronią Twoje pieniądze wdrożenie w BRE Banku Premiera EMC Documentum 6

2 STRATEGIA Lawina informacji: ZMIEŃ CHAOS W PORZĄDEK Tworzenie uporządkowanej infrastruktury informacyjnej. Co jest podstawą funkcjonowania każdej firmy? Co jest w niej bezcenne? Co zapewnia ciągłość działalności? Odpowiedź jest tylko jedna informacje, informacje i jeszcze raz informacje. Informacje mogą dotyczyć zarówno finansów, historii działań, komunikacji wew - nętrznej i zewnętrznej, jak i samej pracy: Kim są nasi klienci? Czego dotyczyło zamówienie? Gdzie są składowane dane produkty? Jaki jest dokładny adres dostawy? Jakie specyfikacje produktu przesłano do klienta? Takie pytania można mnożyć bez końca. W każdej organizacji informacje stanowią najściślej strzeżoną własność. Dzieje się tak zarówno w nastawionych na zyski firmach sektora prywatnego, jak i w publicz - nych szpitalach czy placów - kach prowadzonych przez samorządy. Jednak czy rzeczywiście firmy i organizacje strzegą posiadanych informacji, jak oka w głowie? W większości z nich usłyszymy podobną odpowiedź: Oczywiście, że tak. Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby usprawnić system zarządzania informacjami. Niedoskonałości Powinniśmy uświadomić sobie, że w rzeczywistości przed nami jeszcze wiele pracy. Niedoskonałości systemów informatycznych można podzielić na trzy główne grupy: A) nieuzasadnione koszty, B) zbyt niski poziom bezpieczeństwa C) niewykorzystane ożliwości. A: Zarządzanie informacja - mi nie musi być kosztowne. Zwykle w systemie informa - tycznym istnieją obszary, które są rzadko wykorzysty - wane, więc bez potrzeby 2 Rodzi się popyt na kompleksowe i zintegrowane podejście do infrastruktury informacyjnej. Firmy coraz częściej postrzegają nieskoordynowane i reaktywne rozwiązania, które stosują od lat, jako przeszkodę w działalności biznesowej oraz jako czynnik zwiększający szum informacyjny negatywnie wpły - wający na wydajność operacyjną. Brak zintegrowanego narzędzia ogranicza ich zdolność do efektywnej reakcji na zmieniające się wymogi biznesowe, a także zmniejsza przejrzystość informacji o sposobie, miejscu, czasie i osobach odpowiedzialnych za tworzenie i korzystanie z informacji oraz utrudnia zarządzanie tymi procesami. Wyzwania tego rodzaju powodują, że firmy szukają sposobów zarządzania infrastrukturą informacyjną w kompleksowy i uporządkowany sposób. Przewidywania Gartnera 2007: Powstawanie infrastruktury informacyjnej wykorzystują kosztowne nośniki danych. W innych obszarach systemu zasoby są zbyt małe, a rozwiązania zbyt niepraktyczne, a zarazem ich utrzymanie wymaga dużych nakładów pracy. B: Czy bezpieczeństwo informatyczne oznacza tylko utajnienie informacji oraz uniemożliwienie hakerom uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych? Wraz z rosnącą mobilnością i stopniem zaawansowania systemów informatycznych wzrasta również poziom ich skomplikowania. Powoduje to trudności ze skutecznym kontrolowaniem przepływu informacji przy zastosowaniu tradycyjnych metod. C: Informacje są przechowy - wane w oddzielnych folderach, a ich przepływ pomiędzy aplikacjami

3 WSTĘPNIAK NIEEFEKTYWNA INFRASTRUKTURA UTRUDNIA KOMUNIKACJĘ ZAMIAST WSTĘPU i użytkownikami jest utrudniony. Potencjał tych informacji jest rzadko w pełni wykorzystywany. Dla użytkowników oznacza to niższą od oczekiwanej jakość i utratę wielu możliwości. Jakość i wydajność Firmy, które lepiej od swoich konkurentów opanowały sztukę zarządzania informacjami i stale ją doskonalą, uzyskują przewagę. Dla organizacji non profit lepsze zarządzanie informacjami oznacza wyższą jakość, wyższą wydajność oraz zadowolenie użytkowników. Zaledwie niecała jedna trzecia informacji w przeciętnej organizacji to informacje uporządkowane jak np. wpisy w bazie danych. Pozostałe informacje tworzą pozbawioną struktury treść składającą się z tekstów, obrazów i materiałów dźwękowych. I to właśnie ta nieuporządkowana część informacji gwałtownie narasta. Obecnie informacje produkowane są w sposób bardziej»anarchistyczny«niż kiedykolwiek wcześniej. Powstaje potrzeba zapano - wania nad nieuporządko - wanymi informacjami przy zastosowaniu metadanych i systemów zarządzania treścią przekonuje Bartosz Stebnicki, Dyrektor Generalny EMC Polska. Jednak nawet to może okazać się niewystarczające. System informatyczny można porównać do dużego, złożonego organizmu, gdzie jeden narząd wpływa na pracę innego, który bez niego nie może istnieć. Kompletne rozwiązania nie znajdują się w zasięgu ręki. Należy zacząć od wyboru strategii, która pozwoli przekształcić sytuację w firmie z»chaosu w systemie«w docelowy»porządek w chaosie«. W tym celu opracowaliśmy zestaw zintegrowanych rozwiązań, które razem tworzą uporządkowany»wszechświat«informacji. Wszechświat ten nazywamy infrastrukturą informacyjną wyjaśnia Bartosz Stebnicki. Każde przed siębiorstwo, niezależnie od jego wielkości, na co dzień zmaga się z ogromną ilością danych, które muszą zostać przetworzone i zarchiwizo wane. Nierzadko sprawna realizacja powyższych procesów jest warunkiem ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na kolejnych stronach opisujemy m.in. przykład wykorzystania naszych rozwią - zań w BRE Banku, gdzie znac ząco przyczyniają się do potrzymania ciągłości pracy. Na naszych łamach znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych rozwiązań EMC oraz analizę sposobów przechowywania i przetwarzania informacji. Mam nadzieję, że lektura ON Magazine będzie chwilą wytchnienia w czasie świątecz - nych i karnawałowych przygo - to wań. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim Państwu za owocną, partnerską współpracę i zaufa - nie, jakim nas Państwo obdar zają. Poznając Państwa oczeki - wania biznesowe możemy rozwijać oferowane przez nas produkty i rozwiąza nia. Pragnę złożyć Państwu najszczersze życzenia wielu sukcesów w pracy i w domu oraz życzę Państwu owocnej współpracy w nadchodzącym roku. Bartosz Stebnicki, Dyrektor Generalny EMC Polska 3

4 NOWOŚCI 4 NOWE OSOBY W EMC Artur Borowski dołączył do zespołu EMC jako Channel Manager odpowiedzialny za rozwój sprzedaży produktów i rozwiązań EMC na obszarze Europy Środkowo-Wschod - niej. Jego kariera zawodowa od początku była związana z branżą nowoczesnych technologii. Przez wiele lat związany był z firmą 3Com, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora generalnego. Bezpo średnio przed rozpoczęciem pracy w EMC zajmował stanowisko Regional Managera EE w firmie Extreme Networks. Artur Borowski ukończył studia na Wydziale Elektro - niki, Automatyki i Elektro - techniki Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom MBA Univer sity of Illinois przyznawany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarząd zania UW. Jego pasją są sporty wodne żeglarstwo i nurkowanie oraz narciarstwo. Artur Borowski Magdalena Hyczko-Jachimczyk Magdalena Hyczko-Jachim - czyk zajęła stanowisko Channel Manager RSA w polskim oddziale firmy. Do jej obowiązków należała będzie opieka nad kanałem sprzedaży rozwiązań RSA Security w Europie Wschodniej. Magdalena Hyczko-Jachimczyk rozpoczynała karierę zawodową jako programistka w krakowskim centrum rozwojowym Motoroli. Przed rozpoczęciem pracy w EMC była związana z IBM i Cisco Systems, gdzie odpowiadała za rozwój kanału sprzedaży. Magdalena Hyczko-Jachim czyk jest absolwentką studiów informatycznych na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stani sława Staszica w Krakowie oraz Institut National Poly tech - nique de Grenoble. Interesuje się sztuką współ czesną ukończyła Instytut Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. EMC SYMMETRIX W BRE BANKU BRE Bank zakończył sukcesem wdrożenie systemu macierzy dyskowych Symmetrix DMX-3 firmy EMC. Jest ono częścią projektu, który ma na celu zapewnienie infrastruktury do przetwarzania kluczowych informacji w środowisku informatycznym banku. Macierze dyskowe DMX-3 zastosowane w BRE Banku obsługują składowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych w newralgicznych środowiskach i najważniejszych aplikacji. Dostawa i integracja systemów pamięci masowej została zrealizowana wspólnie z firmą Wola Info SA. Więcej informacji na temat wdrożenia można znaleźć na 8 stronie naszego magazynu. EMC PRZEJMUJE KOLEJNE FIRMY EMC Corporation dokonała przejęcia firmy Voyence, czołowego dostawcy rozwiązań do zarządzania zmianami i konfiguracją, które automatyzują procesy zarządzania najważniejszymi zmianami, zgodnością z przepisami i aktywacją. Podstawowy produkt firmy Voyence, oprogramowanie VoyenceControl, pomaga firmom obniżać koszty operacyjne, zwiększać dostępność, poprawiać bezpieczeństwo oraz zachowywać zgodność z przepisami. Jest to jedyne rozwiązanie do zarządzania zmianą i konfiguracją oparte na architekturze wielowarstwowej, które może efektywnie zarządzać dziesiątkami tysięcy urządzeń działających w ramach całej heterogenicznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Do struktur EMC została włączona również firma Berkeley Data Systems, Inc., dostawca usług do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w trybie online. Firma Berkeley Data Systems jest znana w branży jako do - stawca serwisu Mozy, czyli internetowych usług subskrypcyjnych służących ochronie danych, rezydujących na komputerach stacjonarnych, note bookach oraz zdalnych serwerach biurowych. REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE EMC W trzecim kwartale 2007 roku, firma EMC osiągnęła rekordowy zysk i przychód netto. Jest to 17. kwartał z rzędu, w którym przedsiębiorstwo uzyskało dwucyfrową stopę wzrostu przychodów dzięki silnym i zrównoważonym wynikom we wszystkich segmentach i we wszystkich głównych regionach geograficznych. Łączna wartość skonsolidowanych przychodów firmy w III kwartale 2007 roku wyniosła 3,3 mld dol., co stanowi wzrost o 17 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w którym przychody wyniosły 2,8 mld dol.). Dochód netto (obliczany zgodnie z zasadami GAAP) w III kwartale 2007 r. wyniósł 492,9 mln dol. i był o 77 procent wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. ROZWIĄZANIA DO UJEDNOLICONEJ KOMUNIKACJI Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania techniczne i zaa - wansowane usługi doradcze EMC oparte na narzędziu Microsoft Office Communica - tions Server Klienci otrzymują bezpieczną, skalowalną i powszechnie dostępną zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną. W ten sposób zyskują dostęp do informacji z każdego miejsca, o dowolnej porze i na wielu różnych platformach sprzętowych. Mogą je przechowywać i udostępniać w prosty oraz bezpieczny spo-

5 sób. Opisane działania firmy EMC są dodatkowo wspierane przez rozwiązania do serwerów komunikacyjnych Exchange 2007 i SQL 2005, które pomagają w opracowaniu przewidywalnej, skalowalnej infrastruktury o znaczeniu krytycznym, co zapewnia pomyślne wdrożenie oprogramowania Office Communications Server CHRONIMY DZIEDZICTWO NARODOWE W ramach inicjatywy na rzecz ochrony informacyjnego dziedzictwa kulturowego EMC Information Heritage Initiative firma zapewni wsparcie technologiczne i finansowe dla laboratorium multimedialnego Leonardo3 we Włoszech oraz kampanii wprowadzanej w Korei. Program EMC Informa tion Heritage Initiative został utworzony w maju 2007 roku. Pomaga utrwalić i zachować dla przyszłych pokoleń ważne historyczne dokumenty oraz dzieła kultury stanowiące dziedzictwo kulturowe ludz - kości. Włączając się w projekt Search for the Jikji, firma EMC wyposaża Muzeum Historii Druku w Cheongju w Korei Południowej w sieciowe systemy pamięci masowej, serwery oraz oprogramowanie niezbędne do cyfrowej archiwizacji ponad 2600 zabytków, ksiąg, stron internetowych, dzieł literatury oraz dokumentów. Firma wspiera również multimedialne laboratorium Leonardo3, które przeprowadza badania naukowe, interpretuje oraz prezentuje koncepcje i innowacyjne rozwiązania inżynieryjne Leonardo da Vinci w formie trójwyiarowych rekonstrukcji o dużej rozdziel - czości. ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RSA RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC, opracował rozwiązanie do zarządzania ryzykiem informacyjnym przeznaczone dla instytucji finansowych. Dzięki rozwiązaniu Informa - tion Risk Management, w którym wykorzystano technologie RSA i EMC, nowe usługi, sprawdzone procedury oraz sieć partnerów strategicznych, instytucje finansowe mogą bardziej zdecydowanie stawiać czoła wyzwaniom biznesowym, a także efektywniej badać nowe rynki, szukać partnerów, tworzyć modele biznesowe i wprowadzać innowacje. EMC WYKORZYSTUJE E-PODPIS Firma EMC nie tylko aktywnie promuje nowoczesne technologie, ale również wykorzystuje je sama. W ramach pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Finansów polski oddział EMC Corporation wykorzystuje podpis elektroniczny do rozliczeń skarbowych. To dla nas oszczędność czasu i pienię dzy. Nie musimy składać deklaracji w godzinach pracy urzędu, możemy to zrobić w dowolnej porze powiedział Bartosz Stebnicki, szef polskiego oddziału EMC. SEMINARIA EMC 8 października 2007 roku Firma EMC zorganizowała semina rium Backup i archiwizacja danych w firmie. Podzas spotkania przedstawiono techniczne aspekty związane z wydajnym backupem dyskowym, deduplikacją danych, archiwizacją środowiska poczty elektronicznej oraz kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą backupowoarchiwizacyjną. Eksperci z EMC zaprezentowali przykładowe rozwiązanie z wykorzystaniem produktów: EXtender i Networker. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z case study projektu archiwizacji danych wdrożonego w jednym z największych polskich banków. Materiały z seminarium oraz szczegółowe informacje na temat jego przebiegu można znaleźć na stronie internetowej Najnowsza wersja opisywanej powyżej platformy EMC Documentum 6 miała swoją premierę w Polsce 23 paździer nika 2007 roku, w warszawskim hotelu Radisson SAS. Podczas semi - narium z udziałem ekspertów EMC można było znaleźć odpowiedź na pytania: jak efektywniej wykorzystywać zasoby informacji w firmie, jak sprawić, aby krytyczne informacje były łatwiejsze do odnalezienia, wykorzystania, współdzielenia i archiwizowania, w jaki sposób efektywniej sparametryzować, skonfigurować, wdrożyć oraz monitorować systemy do zarządzania treścią. Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie internetowej Relację z seminarium EMC, podczas którego zostały przedstawione korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom zastosowanie nowego narzędzia, mogą Państwo przeczytać na stronie 6. 5

6 WYDARZENIA 6 Zarządzanie informacjami PREMIERA DOCUMENTUM 6 W WARSZAWIE EMC przedstawia platformę Documentum 6 najnowszą generację narzędzi do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach Jak efektywniej wykorzystywać zasoby informacji w firmie? Jak ułatwić dostęp do informacji o znaczeniu krytycznym? Odpowiedź jest jest jedna Platforma EMC Documentum 6. Prezentuje - my relację z seminarium, podczas którego zaprezentowano funkcjonalności tego narzędzia. 23 października w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyła się polska premiera EMC Documentum 6 najnowszej generacji narzędzi do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach. Seminarium kierowane było do specjalistów i dyrektorów IT oraz menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesu. Gościem specjalnym imprezy był Florian Moser, SE Specialist Team Leader, EMC EMEA. Prelege nami byli także Jarosław Sygitowicz z Działu Sprzedaży CMA (Content Management Archiving) i Robert Piotrak z Działu Wsparcia Sprzedaży CMA polskiego oddziału EMC. Celem konferencji było pokazanie, jak można efektywnie wykorzystywać zasoby informacji w firmie, jak ułatwić dostęp do informacji o znaczeniu krytycznym, a także jak sparametryzować, skonfigurować, wdrożyć i monitorować systemy do zarządzania. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób. Poznaj EMC Dokumentum 6 EMC/Documentum to najnowsza propozycja wśród systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM, z ang. Enterprise Content Management) oferująca znaczące ulepszenia w dziedzinie obsługi obrazów dokumentów, archiwizacji, a także architektury systemu. Dzięki nim używanie ECM jest łatwiejsze i zapewnia lepsze funkcjonowanie i automatyzację procesów biznesowych. Jedną z kluczowych funkcjonalności najnowszej wersji Documentum jest system do zarządzania treścią transakcyjną (Transactional Content Management), czyli informacjami pochodzącymi z dokumentów papierowych faktur, wniosków kredytowych, dokumentów ubezpieczeniowych, pism procesowych itp. Wbrew optymistycznym wizjom biura bez papieru wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów wciąż jest bowiem pieśnią przyszłości. Większość firm i instytucji nadal opiera swoją działalność na transakcjach, w których wykorzystywane są dokumenty papierowe. Na przykład dokumenty dotyczące zobowiązań, wnioski o kredyty hipoteczne i wnioski o wypłaty odszkodowań zawierają setki stron i wymagają wielu ręcznych procesów powiązanych z aplikacjami o znaczeniu krytycznym. Sprawne zarządzanie informacją W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabiera sprawne przetwarzanie, udostępnianie i chronienie informacji zawartych na dokumentach papierowych. W praktyce bowiem konieczność wykorzystywania tradycyjnych dokumentów często prowadzi do problemów ze zlokalizowaniem informacji, ręcznym pobieraniem danych oraz odtwarzaniem dokumentów. Wszystko to pogarsza produktywność i generuje niepotrzebne koszty. W celu rozwiązania tych problemów firmy i instytucje przenoszą dokumenty do postaci cyfrowej za pomocą EMC/Documentum to najnowsza propozycja wśród systemów do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM, z ang. Enterprise Content Management) oferująca znaczące ulepszenia w dziedzinie obsługi obrazów dokumentów, archiwizacji, a także architektury systemu. Dzięki nim używanie ECM jest łatwiejsze i zapewnia lepsze funkcjonowanie i automatyzację procesów biznesowych. rozwiązań do zarządzania treścią takich jak EMC Docu - mentum. Konieczne jest jednak znalezienie sposobu na poprawę produktywności pracowników przez zastosowanie udoskonalonego interfejsu użytkownika przy jednocze s - nym ograniczeniu kosztów opracowywania i wdrażania rozwiązań transakcyjnych o znaczeniu krytycznym. Co jeszcze możesz zyskać? EMC Documentum TaskSpace zapewnia łatwy w obsłudze interfejs, który za pośrednictwem standardowej przeglądarki pozwala uzyskać dostęp do repozytorium EMC Documentum i usług zarządzania treścią. Jest on idealny dla użytkowników korzystających z treści transakcyjnych (np. w ramach procesów

7 przetwarzania faktur, roszczeń i wniosków kredytowych), którzy preferują wygodny interfejs internetowy szczególnie, gdy dostęp do treści jest uzyskiwany zdalnie. Poza podstawowymi funkcjami zarządzania treścią oprogramowanie Documentum Task- Space umożliwia pracownikom merytorycznym konfigurowanie, projektowanie i ustalanie układu interfejsu. Dodatkowe funkcje obejmują: Tworzenie i ustalanie układu interfejsu. EMC Documentum Forms Builder pozwala szybko i łatwo zaprojektować interfejs na potrzeby procesów transakcyjnych. To narzędzie umożliwia tworzenie interfejsów, które pozwalają użytkownikom na pobieranie dokumentów i uczestniczenie w procesach biznesowych. Administracja. Admini - stratorzy mogą utworzyć bibliotekę elementów TaskSpace i przenosić niektóre z nich do trybu offline, opracowywać nowe elementy w trybie offline, zmieniać ich nazwy itp. Ponadto mogą określić role dla poszczególnych osób, powiązać z nimi aplikacje oraz stosować mechanizmy zabezpieczeń do plików i folderów. Integracja z systemem zarządzania procesami biznesowymi. Pakiet EMC Documentum Process Suite można wykorzystać do spójnego i niezawodnego definiowania, wykonywania, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych w ramach działów, systemów i aplikacji. Wyświetlanie dokumentów. Wyświetlanie, komentowanie oraz redagowanie zeskanowanych dokumentów i obrazów (m.in. w formatach TIFF, JPEG i PDF). Ponadto możliwość wprowadzania komentarzy bezpośrednio na dokumencie do wszystkich obsługiwanych typów dokumentów usprawnia komunikację między pracownikami. Kontrola dostępu. Dane i dokumenty o znaczeniu krytycznym można łatwo wyodrębniać w celu szybkiego i sprawnego przetwarzania zgłoszeń klientów. Pracownicy mogą przeszukiwać, wyświetlać i komentować dokumenty. Samo wyszukiwanie informacji jest jeszcze szybsze dzięki zaawansowanym funkcjom przeszukiwania metadanych i możliwości przeglądania folderów lub kategorii w strukturze repozytorium. Zintegrowane rejestrowanie. Dwukierunkowa komunikacja między platformami EMC Captiva i EMC Documentum pozwala zażądać ponownego skanowania dokumentów z uruchomionego procesu biznesowego, ułatwia prowadzenie jednolitego dziennika kontroli i zapewnia wymianę informacji na potrzeby bezpiecznego składowania treści, ustalania okresów przechowywania oraz inicjowania przepływów pracy. Oczekiwania naszych klientów to nasze motto Istotną cechą EMC Documentum 6 jest oparcie na architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture SOA). Dzięki temu możliwe jest szybkie wdrażanie usług wykorzystu jących Documen - tum i integrowanie platformy z istniejącymi aplikacjami biznesowymi. Aby namacalnie pokazać łatwość tworzenia aplikacji w tym środowisku, EMC rozpisało konkurs na stworzenie użytecznej aplikacji biznesowej wykorzystującej zarządzanie treścią i współpracującej z serwerami Documentum w ciągu dni. Zwycięzcy konkursu, którzy wygrali 50 tys. dolarów, w ciągu zaledwie kilku dni stworzyli aplikację na Pocket PC służącą do elektronicznego dokumentowania wypadków samochodowych do celów ubezpieczeniowych. Tworzenie aplikacji dodatkowo ułatwia fakt, że Documentum jest częścią Solutions Accelerators. Dzięki temu dostępna jest szeroka gama gotowych komponentów typowych dokumentów i procesów, a tworzenie aplikacji w dużej mierze polega na odpowiednim dostosowania i powiązaniu istniejących modułów. Od momentu wprowadzenia na rynek Documentum 6 cieszy się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim firm ubezpieczeniowych (które są zainteresowane usprawnieniem procesu likwidacji szkód), banków (przyspieszenie przetwarzania wniosków kredytowych) i operatorów telekomunikacyjnych (przetwarzanie wniosków dotyczących uruchomienia nowych usług). Wszystkie grupy klientów są także zainteresowane usprawnieniem obsługi faktur oraz powiązaniem nowych mechanizmów z systemami do zarządzania firmą SAP. 7

8 BRE BANK NASZE SYSTEMY CHRONIĄ TWOJE PIENIĄDZE Wdrożenie w BRE Banku BRE Bank zakończył z pełnym sukcesem wdrożenie systemu macierzy dyskowych Symmetrix DMX-3 firmy EMC w ramach projektu, który ma na celu zapewnienie infrastruktury do przetwarzania kluczowych informacji w środowisku informatycznym banku. Macierze dyskowe DMX-3 zastosowane w BRE Banku obsługują składowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych w newralgicznych środowiskach i najważniejszych aplikacji. Dostawa i integracja systemów pamięci masowej została zrealizowana przez EMC Poland wspólnie z firmą Wola Info SA. Zapewnienie niezawodności i ciągłości przetwarzania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa danych naszych klientów ma dla BRE Banku fundamentalne znaczenie. Dlatego inwestujemy w najskuteczniejsze rozwiązania do przechowywania i zabezpieczania dużych ilości danych powiedział Tomasz Kowal czyk, Zastępca Dyrektora Departamentu BRE Banku. Ciągłość operacyjna usług BRE Banku jest zapewniana m.in. dzięki mechanizmom replikacji danych i tworzenia spójnych kopii migawkowych. Replikacja polega na automatycznym zapisie danych w centrum podstawowym oraz zapasowym Banku. Jej celem jest bezpieczne rejestrowanie w czasie rzeczywistym i przechowywanie danych przynajmniej w dwóch lokalizacjach. Gwarantuje to zachowanie ciągłości przetwarzania i bezpieczeństwa danych rów - nież w przypadku poważnych awarii i katastrof. Powyższe funkcjonalności są realizowane przez oprogramowanie TimeFinder/Clone oraz SRDF/S, wielokrotnie wdrażane przez firmę EMC w instytucjach bankowych. Niezwykle ważną cechą rozwiązania EMC jest wysoka skalowalność, która pozwala w miarę dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową dokonywać rozbudowy systemu bez konieczności zatrzymywania aplikacji. Sektor bankowy jest jednym z najważniejszych obszarów działalności EMC w Polsce. Polskim bankom i instytucjom finansowym oferujemy rozwiązania, z jakich korzystają również najnowocześniejsze banki na świecie. Dzięki temu polskie instytucje finansowe mogą oferować nowatorskie usługi oparte na dostępie przez Internet i przetwarzaniu ogromnych ilości danych takie jak bankowość internetowa, obsługa rachunków maklerskich czy ubezpieczenia komunikacyjne powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny firmy EMC Polska. 8 Wola Info SA działa na rynku IT od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla największych polskich przed - siębiorstw i instytucji. Wieloletnie doświadczenie, konse - kwentne zwiększanie sprzedaży usług oraz rosnąca ilość wdrożeń stawiają spółkę w gronie czołowych polskich firm sektora IT. Wola Info specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, finansowym, przemysłowym i admini - stracji publicznej. Firma zajmuje się budową unikalnych rozwiązań biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów obsługi klienta (CRM), rozwiązań dla operatorów (BTS Business Telco Solutions), zarządzania usługami IT. Spółka oferuje usługi także w zakresie projektowania, budowy i adaptacji centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. W 2006 r. przychody spółki przekroczyły 150 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 9,23 mln zł. *** Wola Info SA konsekwentnie realizuje koncepcję delivering time, tworząc inteligentne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Czas jest czynnikiem warunkującym przewagę konkurencyjną, a szybka i skuteczna reakcja na zmiany staje się myślą przewodnią każdego przedsiębiorstwa. Idea delivering time sprawia, że wyzwania zmieniają się w nieograni - czone możliwości, a rozwiązania oferowane przez Wola Info otwierają nowe ścieżki rozwoju

9 MNIEJSZE RYZYKO I NIŻSZE KOSZTY ZADBAJ O SERWIS Dlaczego warto zadbać o serwis rozwiązań informatycz - nych w przedsiębiorstwie? Kiedy w naszym przedsiębiorstwie zostanie zrealizowany proces wdrożenia i powoli zaczynamy zauważać korzyści, jakie przynosi, zapominamy, że każdy system narażony jest na różnego rodzaju niebez - pieczeństwa. Przerwa w jego funkcjonowaniu zawsze niesie za sobą utrudnienia w pracy, a w skrajnych wypadkach może spowodować przer - wanie ciągłości biznesowej i utratę zaufania klientów. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zakup oferowanych przez EMC produktów, mają zapewnioną opiekę serwisu, w ramach której zyskują: dostęp do specjalistów technicznych firmy EMC w trybie 24/7 za pośrednictwem contact centre dwugodzinny czas reakcji specjalistów na zauważone problemy wymianę urządzeń na miejscu w okresie ich gwarancji rozwiązywanie problemów sprzętu i oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na nośnikach elektronicznych lub poprzez stronę internetową wprowadzenie zmian konfiguracji macierzy Usługi, które EMC oferuje swoim klientom, obejmują: eservices zestaw zaawansowanych narzędzi pomocy technicznej przez Internet Usługa obejmuje zaawansowane narzędzia, dzięki którym w dowolnym czasie i miejscu można szybko i łatwo rozwiązać pojawiające się problemy techniczne. Klienci otrzymują również dostęp do informacji technicznych i best practices. Bezpieczna, zdalna pomoc techniczna monitorowanie i prewencyjna pomoc techniczna 24/7 do struktury informatycznej EMC Klienci wykorzystujący systemy pamięci masowej EMC w cenie rozwiązania mają do dyspozycji usługę całodobowego zdalnego monitorowania, co przyspiesza diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Usługa obejmuje także bezpieczną bramę zdalnej pomocy technicznej EMC Informacje na temat usług serwisu EMC oraz oferta są dostępne na stronie internetowej Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat usług serwisu EMC, prosimy o kontakt: Infolinia czynna całą dobę: ; Pytania na temat instalacji systemów EMC proszę kierować na adres: Osoba odpowiedzialna za koordynację pracy działu serwisu EMC Jan Łukasiewicz (EMC Secure Remote Support Gateway) z kontrolowanym przez klienta zdalnym dostępem, szczegółowymi dziennikami kontroli dostępu, szyfrowaniem i uwierzytelnieniem. Rozwiązanie spełnia rygory bezpiecznego dostępu do zasobów EMC. W ramach dodatkowych, spersonalizowanych usług klienci EMC zyskują: Usługi pomocy technicznej świadczone zdalnie i u klienta W przypadku bardziej specjalistycznych wymagań w zakresie usług EMC oferuje dostosowany do indywidualnych potrzeb pakiet pomocy technicznej świadczonej zdalnie i u klienta. Bezpieczne, certyfikowane wymazywanie danych i zachowanie dysków kompletne lokalne usługi wymazywania i usuwania danych w lokalizacji użytkownika Usługi EMC Certified Data Erasure zapewniają efek - tywne, bezpieczne i certyfi - kowane usuwanie danych z wycofywanych z użytku systemów sieciowej pamięci masowej EMC Symmetrix i EMC CLARiiON. Jeśli wymagają tego przepisy bezpie czeństwa, usługa Disk Retention pozwala zachować dyski, zamiast wymazywać dane. SAM (Service Account Manager) EMC wyznacza osobę odpowiedzialną za wszelkie działania serwisu prowadzone u klienta, która wykonuje raporty ze zrealizowanych usług i zmian dokonanych w konfiguracji sprzętu. TAM (Technical Account Manager) dedykowana osoba z EMC przekazuje klientowi wiedzę na temat rozwiązań technicznych. Usługa ta jest szczególnie cenna w momencie integracji sprzętu i rozwiązań klienta z produktami EMC. Dedykowany inżynier jeśli klient zdecyduje się na tę usługę, inżynier EMC będzie nadzorował prawidłowe funk - cjonowanie infrastruktury informatycznej w jego przedsiębiorstwie, na miejscu. Warsztaty techniczne prowadzone w laboratorium EMC w Warszawie lub dostępne w formie szkolenia online. EMC raz do roku zleca nieza - leżnej firmie zewnętrznej przeprowadzenie badania zadowolenia klientów z usług oferowanych przez serwis. Wyniki badań pozwalają firmie dostosowywać oferowane usługi do oczekiwań klientów. 9

10 PRODUKT 10 Celerra NS: PAMIĘĆ MASOWA IP KLASY PODSTAWOWEJ Systemy NAS w procesie konsolidacji serwerów. Nowa seria zintegrowanych systemów pamięci masowej opartych na IP firmy EMC obejmuje system klasy podstawowej EMC Celerra NS20. Dzięki pojemności do 45 terabajtów jest to również doskonałe rozwiązanie dla większych firm. Jeżeli sytuacja przedsiębiorstwa wymaga użycia większego i bardziej skomplikowanego systemu, warto zastosować system Celerra NS40 oraz systemy klasy wyższej Celerra NS80 i NSX, co pozwoli wykorzystać do 256 terabajtów pojemności. Pamięć masowa oparta na IP Dzięki produktom Celerra NS firmy EMC przedsiębiorstwa mogą zrezygnować ze stosowania mało wydajnych pamięci masowych opartych na serwerach i wypróbować nową, skonsolidowaną pamięć masową opartą na IP. Przykładowo, funkcja NAS może posłużyć do konsolidacji serwerów plików. Istnieje również możliwość podłączenia środowiska Exchange oraz innych serwerów aplikacji do skonsolidowanej pamięci masowej przy zastosowaniu technologii iscsi. Firmy mogą wprowadzać pamięci masowe oparte na IP przy zastosowaniu dodatkowej sieci V-LAN. W takim przypadku, wykorzystując dobrze znaną technologię, mogą one czerpać korzyści z konsolidacji serwera i pamięci masowych, takie jak szybsze tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Dodatkowo łącząc w ten sposób kilka niezależnych serwerów, znacznie ułatwiamy konserwację i administrowanie wyjaśnia Douglas Sundel, starszy architekt roz wiązań w firmie EMC. Wybór nie zawsze oczywisty Seria produktów Celerra NS wykorzystuje wieloprotokołowy system obsługujący Fibre Channel, NFS, MPFS, CIFS i iscsi. Dzięki temu firmy od samego początku nie muszą się ograniczać do jednego, określonego protokołu. Nawet wykorzystanie systemu NS20 umożliwia zastosowanie inteligentnych rozwiązań w celu konsolidacji infrastruktury serwera z pamięcią masową opartą na IP. Klient może przetestować i wybrać protokół, który najbardziej odpowiada jego aplikacjom i systemom plików wyjaśnia Sundel. Konsolidacja serwerów Zauważa on, że nie wszystkie aplikacje i systemy plików wymagają zastosowania technologii Fibre Channel. Mimo to wybór tej kosztownej technologii często jest uważany za oczywisty. Około 50 procent firm, które wybrały Fibre Channel, nie zdawało sobie sprawy, że istnieją równie wydajne i łatwe w użyciu alternatywne protokoły mówi Douglas Sundel. Konsolidacja w oparciu o IP Wiele osób błędnie uważa, że konsolidacja serwerów z wykorzystaniem zewnętrznych pamięci masowych jest Pamięć masowa oparta na IP jest szansą na uzyskanie oszczędności oraz znaczne uproszczenie infrastruktury twierdzi Douglas Sundel, starszy architekt rozwiązań w firmie EMC. zbyt droga. Z tego powodu nadal używane są nieefektywne systemy pamięci masowych wbudowanych w serwery, którymi trudno zarządzać. Jednak w dłuższym okresie rozwiązania te okazują się droższe, niż nowoczesne rozwiązania oparte na IP. Zarazem pojemność dysków w serwerach jest wykorzystywana w mniej efektywny sposób. Zgodnie z opiniami analityków serwery plików wykorzystują średnio jedynie 35 procent pojemności dysków. Oznacza to, że wiele firm nie wykorzystuje szansy oszczędności, jakie mogą zyskać dzięki konsolidacji z wykorzystaniem pamięci masowych opartych na IP wyjaśnia Douglas Sundel. CELERRA NS20 EMC KOMPLEKSOWA PAMIĘĆ MASOWA Wbudowana funkcjonalność snapshot Wirtualna alokacja przestrzeni z automatycznym rozszerzaniem Opcjonalnie dostępne łączenie protokołów FC/IP Opcjonalnie dostępny klaster sprzętowy Nowy system zintegrowanych pamięci masowych opartych na IP gwarantuje przedsiębiorstwom wiele możliwości i funkcjonalności. Najwyższa dostępność oraz najlepszy stosunek ceny do wydajności Konfiguracja i gotowość do pracy w 15 minut

11 ROZWIĄZANIE Archiwizacja danych SAP: JEDNO ROZWIĄZANIE JEDNA CENA Nowe rozwiązanie do archiwizacji spełnia rosnące wymagania środowiska SAP. Sprzęt, oprogramowanie i usługi. Firma EMC przedstawia kompleksowy pakiet archiwizacji danych SAP. W cenę wliczono dostawę archiwum Centera i oprogramowania Documentum oraz pomoc eksperta w miejscu instalacji. W wielu firmach system SAP jest aplikacją o podstawowym znaczeniu. W ich przypadku utrata połączenia z bazą danych paraliżuje funkcjonowanie całej firmy. Jednak nieograniczona rozbudowa środowisk SAP bywa prawdziwym koszmarem dla działów informatycznych. Podobne problemy powstają również przy tworzeniu kopii zapasowych bazy danych. Przechowywane dane biznesowe muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zmianę, za to umożliwiający szybki dostęp w przypadku konieczności weryfikacji transakcji. Jest to działanie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawne związane z zarządzaniem dokumentami. Zarządzanie cyklem życia informacji (ILM Informa - tion Lifecycle Management) i archiwizacja W odpowiedzi na problemy z SAP firma EMC oferuje kompleksowy pakiet do archiwizacji kluczowych baz danych biznesowych online. Proponowane rozwiązanie przekształca archiwizację w proste, długoterminowe uzupełnienie pierwotnych sieciowych pamięci masowych SAN. W rzeczywistości oferowane rozwiązanie jest tylko małym elementem ILM, które umożliwia przeniesienie danych do alternatywnych systemów w zależności od ich wieku oraz bezpośredniej wartości dla firmy. Prezentowana oferta specjalna obejmuje kompleksowe, gotowe do zainstalowania rozwiązanie w cenie euro plus VAT. Obejmuje ona zarówno koszty, wstępną analizę w środowisku SAP, jak i doradztwo, konfigurację oraz instalację sprzętu i oprogramowania. Usługi archiwizacji SAP System EMC działa w oparciu o system pamięci masowej adresowanej treścią Centera CAS (Content Addressed Storage) specjalnie opracowany system długoterminowej archiwizacji o najwyższym stopniu bezpieczeństwa, służący do przechowywania danych, które nie powinny podlegać żadnym zmianom. System Centera gwarantuje, że archiwizowane dane SAP są w stu procentach autentyczne, ponieważ technologia CAS wyposaża wszystkie dane w unikatowy cyfrowy odcisk palca. Jeśli plik bazy danych zostanie zmieniony, zostaje zarchiwizowany na nowo wraz ze swoim niepowtarzalnym podpisem. Pakiet oferowany przez EMC obejmuje system Centera o pojemności 3,2 terabajta, ale system archiwizacji może być skalowalny do pojemności aż 1 petabajta. Porada eksperta Doradztwo jest kluczową usługą wchodzącą w skład pakietu, która gwarantuje płynne wdrożenie archiwizowania w środowisku SAP. Eksperci EMC z działu usług globalnych oferują usługi doradztwa m.in. w postaci warsztatów na miejscu u klientów. Ponadto specjaliści EMC przeprowadzają wstępne badanie środowiska SAP klienta oraz instalują serwer treści i serwer zarządzający KOMPLEKSOWA ARCHIWIZACJA DANYCH Oprogramowanie zawarte w pakiecie jest oparte na usługach archiwizacji EMC dedykowanych dla SAP. Obejmuje on certyfikowaną, uwzględniającą przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa integrację z ArchiveLink w zakresie archiwizowanych danych SAP. Dzięki temu użytkownicy uzyskują prosty dostęp do archiwum online. Oprogramowanie odpowiada również wymaganiom audytowym w zakresie przechowywania danych i dokumentacji, w szczególności Bazylea II, European MoReq oraz Sarbanes Oxley. Documentum. Następnie instalowane są usługi archiwizacji SAP oraz usługi zarządzania treścią w EMC Centera. Przeprowadzane jest również badanie środowiska produkcyjnego, tak aby zmiany ustawień mogły być przetestowane poza środowiskiem użytkownika. Gwarantuje to utrzymanie niemal stuprocentowego czasu pracy, bez przestojów. Eksperci EMC dbają również o podstawową konfigurację oraz wdrożenie jednolitych rozwiązań archiwizacji w firmie. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO ARCHIWIZACJI DANYCH Oferta ważna do 30 czerwca 2008 roku Sprzęt EMC Centera 3.2tb - system pamięci masowej adresowanej treścią Oprogramowanie Jedna licencja na usługę archiwizacji EMC dla SAP Usługi Analiza wymagań w zakresie infrastruktury (w tym skalowanie sprzętu) Instalacja produkcyjnego i testowego środowiska SAP Podstawowa konfiguracja 11

12 Gdy informacje EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć niniejszej publikacji nie może być kopiowana ani powielana, w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniego uzyskania zgody firmy EMC. EMC, EMC2, RSA the Security Divistion of EMC, CLARiiON, Centera, Symmetrix, Celerra, Avamar, Vmware, Navisphere, CLARiiON Desk Liberary, Documentum, MirrowView, Celerra są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy EMC. NetWorker, SAN Copy, Invista oraz Infoscape są znakami towarowymi należącymi do firmy EMC. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w niniejszej publikacji stanowią wyłączną własność podmiotów za nie odpowiedzialnych. Kontakt: Anna Szymańska, EMC Przygotowanie i redakcja tekstów: Sigma International (Poland) Ltd. Sp. z o.o. Oprawa graficzna Saloprint a/s EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, WTT Warsaw Trade Tower Warszawa tel.: faks:

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Czy IT jest świętym Graalem Energetyki?

Czy IT jest świętym Graalem Energetyki? Czy IT jest świętym Graalem Energetyki? Grzegorz Burnat Sales Manager - Industry burnat_grzegorz@emc.com 1 Agenda Cele i wyzwania firm energetycznych Co daje IT? Potrzebne rozwiązania i wyzwania w obszarze

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE

DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE DLACZEGO WARTO ARCHIWIZOWAĆ DANE INTEGRITY SOLUTIONS & EMC COMPUTER SYSTEMS 12-06-2013 INTEGRITY SOLUTIONS Projektujemy, budujemy, wspieramy i utrzymujemy środowiska pracy W Grupie Altkom jesteśmy integratorem:

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo, prostota i stały dostęp do danych www.ibard24.pl

Bezpieczeństwo, prostota i stały dostęp do danych www.ibard24.pl ibard24 Backup Online Bezpieczeństwo, prostota i stały dostęp do danych ibard24 Backup Online Bezpieczeństwo, prostota i stały dostęp do danych Archiwizacja ważnych danych oraz ich odzyskiwanie są uciążliwe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Informatyczna obsługa firm

Informatyczna obsługa firm Informatyczna obsługa firm W ramach Outsourcingu IT firma A-BIT oferuje szeroką gamę usług znacznie usprawniających działanie firm i przedsiębiorstw. Zapewniamy świadczenie profesjonalnych usług, dzięki

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Tytuł projektu: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy. Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik.

Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy. Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik. Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik.pl Rodzaj usługi Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Oferta pakietu usług do organizacji optymalnego procesu zabezpieczania danych elektronicznych 2 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór.

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Connecting the Dots DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Obniża koszty, eliminuje frustracje

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo