Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Janina Rosiak mgr Jolanta Rychlicka dr Patrycja Kamińska opinia językowa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z2.01. Doskonalenie pracy z tekstem zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radomiu

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Formy i struktury organizacyjne przedsiębiorstw (Company Structures) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rodzaje własności (Kinds of Ownership) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Handel wewnętrzny i zagraniczny (Internal and Foreign Trade) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Usługi transportowe (Transport Services) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Działalność marketingowa (Marketing Activity) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja handlowa (Business Correspondence) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 42 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w doskonaleniu pracy z tekstem w języku angielskim dotyczącym języka praktycznego przydatnego w wykonywaniu zawodu. Zawartość poradnika (pakietu): wprowadzenie, wymagania w postaci umiejętności, jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do jednostki modułowej. Jednostka modułowa jest częścią pakietu edukacyjnego i zawiera zbiór tekstów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą Ci rozwijać słownictwo i doskonalić techniki czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim przydatnych w wykonywaniu Twojego zawodu, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem (pakietem), w materiale nauczania zostały omówione zagadnienia, które w rozumieniu autorki, są najbardziej przydatne dla wykonywania zawodu technik ekonomista, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś treści podane w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Poradnik zawiera również wykaz literatury oraz materiałów pomocniczych, tj. słowników, opracowań specjalistycznych pomocnych zarówno w trakcie nauki, jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące form i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, różnych form własności, handlu, zarówno wewnętrznego, jak i zagranicznego, usług transportowych, marketingu i korespondencji handlowej. Oczywiście, poradnik ten zawiera niewielką część wiadomości z tego zakresu. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z szeregu innych publikacji. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje Twoje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku pytania pozwolą Ci na sprawdzenie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę z odpowiedniego zakresu materiału oraz czy możesz przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne, to możesz przejść do dalszego etapu, jeśli nie będziesz wiedział, gdzie masz luki i co powinieneś uzupełnić. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz odpowiadać na pytania samodzielnie. Po etapie sprawdzania stanu Twojej wiedzy będziesz mógł przejść do następnego etapu, czyli do wykonania ćwiczeń praktycznych, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji teoretycznych. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń będziesz mógł sprawdzić swoje postępy, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony zawsze w podrozdziale. Poznanie przez Ciebie całego lub określonej części poradnika będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Nauczyciel posłuży się w tym celu Zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju pytania. W poradniku zamieszczony jest przykładowy test. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych Ci informacji, czytać lub słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), zadać pytania do tekstu i udzielić odpowiedzi, posługiwać się słownikiem anglojęzycznym w celu znalezienia definicji nieznanego słowa w języku angielskim, posługiwać się podręcznikiem gramatyki języka angielskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości z gramatyki, wymawiać wyrazy angielskie zgodnie z transkrypcją fonetyczną podaną w słowniku bądź w podręcznikach do nauki języka angielskiego, stosować zasady transkrypcji fonetycznej, stosować zasady gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate). 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przeczytać ze zrozumieniem tekst o tematyce zawodowej, odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, skorzystać z technik poznawania nowego słownictwa podczas pracy z tekstem, użyć nowego słownictwa w ćwiczeniach praktycznych, zabrać głos w dyskusji na temat przeczytanego tekstu, omówić rodzaje własności i struktury organizacyjne przedsiębiorstw, omówić problemy handlu wewnętrznego, omówić problemy handlu zagranicznego oraz form rozliczeń, ceł i barier stosowanych w handlu zagranicznym, omówić problemy usług transportowych w kraju i w transporcie międzynarodowym, wykazać się znajomością różnych form i rodzajów listów handlowych i motywacyjnych oraz sposobami ich adresowania, rozróżniając standardy amerykańskie i brytyjskie. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Formy i struktury organizacyjne przedsiębiorstw (Company Structures) Materiał nauczania You need three groups of people to make up a company: the shareholders to provide capital, the management to run the company and the workforce to work in it. The management structure of a typical company is usually shown in an organisation chart. Board of Directors Managing Director Senior Management Middle Management The Board of Directors is headed by the Chairperson or President. The Board is responsible for overall policy and strategy. The Board usually appoints a Managing Director or Chief Executive Officer. They are responsible for running the company business. Senior officers or Company officers are on top of the various departments having different functions within the company. They may include the following: Production Finance Marketing Public Relations Information Technology (or IT) Research and Development (or R&D) Personnel or Human Resources We will introduce the organization chart and structure of PHILIPS, a major multinational company having almost 30,000 trademarks registered worldwide. PRESIDENT BOARD OF MANAGEMENT SUPERVISORY BOARD GROUP MANAGEMENT COMMITEE Finance: Accounting & Control Information Technology Human Resource Management Legal Affairs Communication and Public Relations Philips has following sectors of activity: Philips Business Electronics Philips Components Philips Consumer Electronics 6

8 Philips Domestic Appliances and Personal Care Philips Lightning Philips Medical Systems Philips Semiconductors Traditional management styles are becoming obsolete as is often shown by research conducted at American business schools. In the traditional model senior management use the company hierarchy to exercise authority to ensure that their decisions are carried out by subordinates at lower levels. However, it has become clear in today s rapidly changing business environment that change is something that managers will have to adapt to nowadays. In the modern organization decision-making is no longer restricted to senior managers and employees are allowed to show their initiative. The increasing complexity of business make it necessary for the managers to delegate tasks to subordinates at lower levels. It has become a system where your achievements or performance is what determines the respect of other people in the organization as well as how you are rewarded for your accomplishments Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. What do you need to set up a company? 2. What is the Board of Directors responsible for? 3. Who is head of the Board? 4. Who does the Board usually appoint? 5. What are senior officers responsible for? 6. What do senior managers do to have their decisions carried out by subordinates? 7. Who is below management in company hierarchy? 8. What do managers have to adapt to nowadays? 9. What do managers have to do in the increasing complexity of business? 10. what deserves the biggest respect and reward nowadays? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Please read the history of Philips and answer the questions. If you do not understand a word, please look it up in a dictionary. The foundations for what was to become one of the world's biggest electronics companies were laid in Eindhoven, the Netherlands, in Philips began by making carbon-filament lamps and by the turn of the century, was one of the largest producers in Europe. As developments in new lighting technologies fueled a steady program of expansion, in 1914 it established a research laboratory to study physical and chemical phenomena and stimulate product innovation. In 1918, it introduced a medical X-ray tube. This marked the beginning of the diversification of its product range and the moment when it began to protect its innovations with patents in areas stretching from X-ray radiation to radio reception. In 1925, Philips became involved in the first experiments in television in 1925 and in 1927 began producing radios in 1927; by 1932, it had sold one million of them. A year later, it produced its 100-millionth radio valve and started production of medical X-ray equipment in the United States. By 1939, when it launched the first Philips' electric shaver, the company employed 45,000 people worldwide. 7

9 Science and technology underwent tremendous development in the 1940s and 1950s, with Philips Research inventing the rotary heads that led to the development of the Philishave electric shaver, and laying down the basis for later ground-breaking work in transistors and integrated circuits. Philips also made major contributions to the development of the recording, transmission and reproduction of television pictures. In 1963, it introduced the Compact Audio Cassette. In 1965, it produced its first integrated circuits. The flow of exciting new products and ideas continued throughout the 1970s. Research in lighting contributed to the new PL and SL energy-saving lamps, while Philips Research made key breakthroughs in the processing, storage and transmission of images, sound and data. These led to the inventions of the LaserVision optical disc, the Compact Disc and optical telecommunication systems. In 1972, the company established PolyGram, the enormously successful music recording label. In 1974, it acquired Magnavox and in 1975, Signetic, both in the United States. Acquisitions in the 1980s included GTE Sylvania's television concern and Westinghouse's lamps business. Then, in 1983, came a technological landmark: the launch of the Compact Disc. Other landmarks of the time included the production of Philips' 100-millionth TV set in 1984 and, in 1995, the 300-millionth Philishave electric shaver. The 1990s was a decade of significant change for Philips. The company carried out a major restructuring program to return it to a healthy footing, simplifying its structure and reducing the number of business areas. In 1997, in cooperation with several other companies - and building on the success of its Compact Disc technology (invented by Philips and jointly introduced with Sony) - it released what proved to be the fastest growing home electronics product in history: the DVD. Moving into the 21st century, Philips has continued to change and grow. Long aware that for many people it is no more than a consumer electronics producer, it has dedicated itself to projecting a new and more representative image that reflects the products it offers in the areas of Healthcare, Lifestyle and Technology. By following this up in 2004 with a massive advertising campaign to unveil its new brand promise of 'Sense and Simplicity', the company confirmed its dedication to offering consumers around the world products that are advanced, easy to use and, above all, designed to meet their needs. źródło: 1. When was Philips founded? 2. Where are the headquarters of Philips? 3. What did Philips establish in 1914? 4. What happened in 1918? 5. What is a patent? 6. When did Philips produce 100-millionth radio wave? 7. What did Philips introduce in the Philishave? 8. What happened in 1965? 9. What interesting products were introduced by Philips in the 70s? 10. What did Philips aquire in the 70s? 11. What acquisitions did Philips make in the 80s? 12. What important technological landmark came in 1983? 13. The 1990s marked a significant change. What did it concern? 14. There are three major areas of Philips activities. Please name them. 15. What did the advertising campaign in 2004 confirm? 8

10 Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce (jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika), 2) odpowiedzieć pisemnie na zamieszczone pod tekstem pytania, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 2 Please give your T (true) or F (false) answers to the following statements: True False 1. The foundations of Philips were laid in The headquarters of Philips are in Amsterdam. 3. It was the first company to produce compact discs. 4. In 1914 a research laboratory was established to stimulate product innovation. 5. In 1920 Philips decided to protect innovations with patents. 6. Philips has produced 10 million TV sets. 7. The members of the Board of Management do not share the responsibility for the management of the company. 8. Philips is a global company. 9. Philips shares are not listed on any stock exchange. 10. The Board of Management of Philips is headed by President/Chief Executive Officer. Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie zamieszczone zdania dotyczące firmy Philips, 2) zakreślić odpowiednią ramkę oznaczającą zdanie prawdziwe lub zdanie nieprawdziwe, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 3 Please read the biography of William H. Gates, Chairman and Chief Software Architect of Microsoft Corporation. Write a short summary of the text. If you do not understand a word or an expression, please look it up in a dictionary. William (Bill) H. Gates is chairman and chief software architect of Microsoft Corporation, the worldwide leader in software, services and solutions that help people and businesses realize their full potential. Microsoft had revenues of US$36.84 billion for the fiscal year ending June 2004, and employs more than 55,000 people in 85 countries and regions. 9

11 Born on Oct. 28, 1955, Gates grew up in Seattle with his two sisters. Their father, William H. Gates II, is a Seattle attorney. Their late mother, Mary Gates, was a schoolteacher, University of Washington regent, and chairwoman of United Way International. Gates attended public elementary school and the private Lakeside School. There, he discovered his interest in software and began programming computers at age 13. In 1973, Gates entered Harvard University as a freshman, where he lived down the hall from Steve Ballmer, now Microsoft's chief executive officer. While at Harvard, Gates developed a version of the programming language BASIC for the first microcomputer - the MITS Altair. In his junior year, Gates left Harvard to devote his energies to Microsoft, a company he had begun in 1975 with his childhood friend Paul Allen. Guided by a belief that the computer would be a valuable tool on every office desktop and in every home, they began developing software for personal computers. Gates' foresight and his vision for personal computing have been central to the success of Microsoft and the software industry. Under Gates' leadership, Microsoft's mission has been to continually advance and improve software technology, and to make it easier, more cost-effective and more enjoyable for people to use computers. The company is committed to a long-term view, reflected in its investment of approximately $6.2 billion on research and development in the 2005 fiscal year. In 1999, Gates wrote the Speed of Thought, a book that shows how computer technology can solve business problems in fundamentally new ways. The book was published in 25 languages and is available in more than 60 countries. the Speed of Thought has received wide critical acclaim, and was listed on the best-seller lists of the New York Times, USA Today, the Wall Street Journal and Amazon.com. Gates' previous book, The Road Ahead, published in 1995, held the No. 1 spot on the New York Times' bestseller list for seven weeks. Gates has donated the proceeds of both books to non-profit organizations that support the use of technology in education and skills development. In addition to his love of computers and software, Gates founded Corbis, which is developing one of the world's largest resources of visual information - a comprehensive digital archive of art and photography from public and private collections around the globe. He is also a member of the board of directors of Berkshire Hathaway Inc., which invests in companies engaged in diverse business activities. Philanthropy is also important to Gates. He and his wife, Melinda, have endowed a foundation with more than $27 billion (as of March 2004) to support philanthropic initiatives in the areas of global health and learning, with the hope that in the 21st century, advances in these critical areas will be available for all people. The Bill and Melinda Gates Foundation has committed more than $3.2 billion to organizations working in global health; more than $2 billion to improve learning opportunities, including the Gates Library Initiative to bring computers, Internet Access and training to public libraries in low-income communities in the United States and Canada; more than $477 million to community projects in the Pacific Northwest; and more than $488 million to special projects and annual giving campaigns. Gates was married on Jan. 1, 1994, to Melinda French Gates. They have three children. Gates is an avid reader, and enjoys playing golf and bridge. źródło: Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce (jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika), 10

12 2) opracować krótkie streszczenie tekstu, 3) porównać swoje streszczenie ze streszczeniami kolegów. Dokonać poprawek, jeżeli zauważyłeś błędy, 4) nauczyć się krótkiej prezentacji na podstawie streszczenia. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 4 Please fill in the gaps with words from the text. If you do not know the answer, please look for information in the biography of Bill Gates. 1. William(Bill) H. Gates is of Microsoft Corporation. 2. Microsoft Corporation more than 55,000 people in 85 countries. 3. In 1973 Bill Gates met Steve Ballmer, who is now in Microsoft. 4. At Harvard Gates developed the programming language called. 5. Microsoft s mission is to continually and software technology. 6. For consumers Microsoft is and. 7. Bill Gates the proceeds of both his best-sellers to non-profit organizations. 8. Bill Gates is also member of of of Berkshire Hathaway Inc. 9. Being the richest person in the world, Bill Gates is also engaged in. 10. Bill Gates and his wife Melinda have endowed the with more than 27 billion dollars. Sposób wykonania ćwiczenia 1) uzupełnić brakujące słowa w tekście zamieszczonym w ramce, 2) jeśli nie znasz odpowiedzi, to poszukaj informacji w biografii Billa Gatesa. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny Sprawdzian postępów Please check your achievements giving correct answers YES or NO to the following questions or statements: Sprawdź swoje postępy, wybierając prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE na następujące pytania lub stwierdzenia: YES NO 1. Do you understand the structure of Philips? 2. Do you understand the structure of Microsoft? 3. Can you summarize the history of Philips? 4. Can you present the history of Microsoft? 5. Do modern managers delegate their tasks? 6. Can you show initiative in a modern company? 11

13 7. Have traditional forms of management become obsolete? 8. William Gates graduated from Harvard University. 9. Gates has invested the proceeds from his books in Microsoft. 10. Corbis, founded by Gates, is the digital archive of the world works of art. 11. Bill Gates is interested in global health, art and global access to learning and the Internet, especially in low-income regions of the world. 12. Both Bill and Melinda Gates donated billions of dollars to charities. 12

14 4.2. Rodzaje własności (Kinds of Ownership) Materiał nauczania A sole trader is the name of a person who sets up and runs a company on their own. The person provides all the capital and has unlimited liability for business debts. Failure in the business means the person has to sell their personal assets. Limited company (in American English it is called corporation) is a form of ownership where the capital is divided into shares held by shareholders. Shareholders have limited liability, but they can vote at the Annual General Meeting in order to elect the Board of Directors. There are two types of limited company: private limited company, in which shareholders have to agree before any shares can be bought or sold, public limited company, in which shares are bought and sold freely, most often on the stock exchange. Partnership is formed by a group of people who provide the capital, set up a company and manage it together. There are two types of partnerships: unlimited partnership, in which partners are like sole traders, they are fully liable for all debts. If the business fails they may even have to sell their personal assets, limited partnership, in which there can be sleeping partners. They provide the capital, but do not participate in the management of the company. In the case of bankruptcy, they lose their investment and they are not held liable to give their personal assets Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące różnych sposobów funkcjonowania i struktur przedsiębiorstwa, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. How can a sole trader start a business? How they can raise capital? 2. How many people own business in a sole trader company? 3. What are usually people s personal assets? 4. What is the difference between the sleeping partner and a shareholder? 5. What happens if a private limited company goes bankrupt? 6. What are the advantages of a public limited company? 7. What must you do before you sell your shares in a private limited company? 8. If a limited company has 1 million shares worth 20 PLN each, what is the capital of the company? 9. Can the sole trader keep their personal assts in case of bankruptcy? 10. What are the advantages and disadvantages of being a sleeping partner? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Please recognize the positive and the negative qualities of different organizations and form two groups: one positive and one negative organization. Please choose from the words given below. If you do not understand a word or an expression, please look it up in a dictionary. 13

15 bureaucratic, paternal, disciplined, democratic, decentralized, centralized, slow-to-respond, flat, hierarchical, welcoming, professional, cold, impersonal, caring, market-driven, friendly, warm, unwelcoming, quick-to-respond, modern, fast developing Sposób wykonania ćwiczenia 1) rozróżnić pozytywne i negatywne cechy różnych organizacji i utworzyć dwie grupy: dobrych i złych organizacji. Wybrać spośród słów podanych w ramce, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 2 Please use the following words in the gaps given in the text. If you do not understand a word or an expression, please look it up in a dictionary. board of directors, stock exchange, sleeping partners, private limited company, limited liability, unlimited liability, annual general meeting, personal assets, business partner, business debts, management, public limited company 1. In a there can be sleeping partners. 2. A sole trader has for all business debts. 3. Sleeping partners provide the capital, but the do not participate in the of the company. 4. In a shares are bought and sold freely on the stock exchange. 5. Shareholders vote at the Annual General Meetings to elect the. 6. In partners are fully liable for all debts. 7. Sleeping partners have, in case of bankruptcy they lose their investment, but not their personal assets. 8. Board of Directors is elected by the shareholders at the. 9. is a market place where shares can be sold and bought freely. 10. If you cannot collect the capital you need for your business, look for a. 11. In an unlimited partnership partners are fully liable for, they may even have to sell their personal assets. 12. In a company /corporation in Am E/ the capital is divided into shares and all shareholders must agree before any shares can be bought or sold. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wstawić podane słowa w luki pozostawione w tekście, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. 14

16 Ćwiczenie 3 Read the text and answer the questions. If you do not understand a word or an expression, please look it up in a dictionary. What makes the managers give up their high salary, company car and pension, and risk everything in order to set up on their own? A recent UK survey of self-employed entrepreneurs has come up with a number of reasons. Although money is a great motivator, it is only part of the answer. Very few self-employed entrepreneurs can earn what they received in a large company, at least in the first few years. They invest any extra cash in their business, rather than in expensive cars, houses or holidays. Probably the most important part of the answer has to do with being in charge. In the US, people who want to make a million don t care weather they own 5% or 10% of the company, but in the UK, entrepreneurs want 100% ownership: they want to control their company and to make all the decisions themselves. Most large companies do not know how to make the best use of clever people. Employees who criticize the old ways of doing things and want to try out new ideas are disliked both by their colleagues and their bosses. Comments like They wouldn t listen to me or I kept pressing new product ideas, only to hear nothing are typical of many a manager-turnedentrepreneur. All of this causes frustration, which can quickly lead to boredom. Often, middle managers start to think: Only another 30 more years of working my way to retirement. At this point, they want to find a way out. They want to get away from a job that is no longer attractive. So they decide to set up on their own. But they need something else, too: the challenge of taking risks. They are like people who climb a mountain by the most dangerous route. Entrepreneurial types need to try out new things without knowing whether they will succeed or fail. They also want to prove that they can make it without big company support. As well as motivation, most successful entrepreneurs have a number of personal characteristics in common. The first is self-confidence, the feeling of certainty that you gave got the skills, knowledge and energy to build up your own business. There is also stubbornness, the determination to prove to the boss who rejected your ideas that they were good ideas which can be made to work. Possessing this quality means that you won t give up: you have to make your ideas work. 1. What do most self-employed entrepreneurs in the UK give up? 2. What is the motivation for self-employed entrepreneurs in the UK, according to the survey? 3. What can frustration quickly lead to? 4. Why are the entrepreneurs compared to people climbing a mountain? 5. what are the qualities of character of a successful entrepreneur? Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce (jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika), 2) odpowiedzieć pisemnie na zamieszczone pod tekstem pytania, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. 15

17 Sprawdzian postępów Please check your achievements giving correct answers YES or NO to the following questions or statements: Sprawdź swoje postępy wybierając prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE na następujące pytania lub stwierdzenia: YES NO 1) In a public limited company the shareholders have to agree before any shares may be bought or sold? 2) In a limited company shareholders have limited liability? 3) If the sole trader goes bankrupt, they have to sell all their personal assets? 4) In an unlimited partnership partners are not fully liable for debts? 5) Sleeping partners manage the limited partnership? 6) Sleeping partners provide the capital? 7) In case of bankruptcy sleeping partners do not lose their investment? 8) The sole trader provides all the capital? 9) Unlimited partnership is called corporation in American English? 10) In a limited company shareholders can vote at the Annual General Meeting to elect the Board of Directors? 16

18 4.3. Handel wewnętrzny i zagraniczny (Internal and Foreign Trade) Materiał nauczania Internal trade In the XXI century most people live in a consumer society. It means we use a lot of products and services to satisfy our needs. Those products should be attractively packed to catch our attention. Their production should be environmentally friendly. Modern factories try to avoid producing unnecessary waste and much pollution because people in the developed countries want to have clean water, unpolluted air and a lot of green areas for relaxation and leisure. More and more customers look for healthy food. Agricultural products which are free from artificial fertilizers obtain higher prices and are more popular with customers. They may often ask questions about the ingredients of the product or its way of production. Mass production makes it possible to use cheaper and cheaper methods, but producers want to be noticed by their customers. That is why a lot of money is spent on advertising. To consume goods and services people need money. It is needed to pay various bills or invoices. The invoices are documents specifying the amount of money paid, or to be paid before a certain date. They also state the name and address of the buyer and the seller and specify quantity, give description of a product or service and the amount to be paid. Such documents must have a date, a number and, in the case of an invoice, they must be signed. Foreign trade People want better and better products and they want to have access to as big a range of products as possible to have some choice. That is why products are brought from foreign countries (import) and sent to other countries (export). Some countries favor free trade by opening their borders. Other countries introduce barriers to foreign trade introducing tariffs or duties on foreign products in order to protect their own goods. It is a kind of a tax and it obviously raises their price. Such policy is called protectionism. Countries employing such policies also introduce quotas, which is the maximum quantity of goods allowed into the country during a certain period of time. They can also subsidize goods sent for export or use dumping prices to sell them cheaper than their costs of production in order to conquer foreign markets. Some companies want to establish their products in a foreign market. They usually work with a sole agents or multi-distributors to introduce their products before they establish their local branch or sales office. Another way is to sell the rights or licenses. In such a case, a company manufacturing in the export market may set up a local subsidiary or a joint venture. One major concern, especially between smaller companies is payment. The exporter wants to receive money for his goods and the importer wants to be sure getting the goods. That is way the role of the banks is very big in international trade. A widely practiced and common solution is the letter of credit. It is a form of bank guarantee of payment to the bank of the exporter once it receives the related shipping documents, including the clean bills of lading, showing the goods have been shipped without damage or other problems. A standard practice nowadays are Incoterms defined by the International Chamber of Commerce. They specify the shipping terms, such as CIF, Carriage insurance freight, where the exporter pays for insurance of the goods while they are being transported. Such terms are used in standard contracts, with adaptations, in international trade contracts nowadays. 17

19 Pytania sprawdzające Odpowiedz na pytania dotyczące handlu wewnętrznego i zagranicznego. 1. What kind of society do most people live in nowadays? 2. What do most people need in a consumer society? 3. Why are products attractively packed? 4. What do modern industries try to do? 5. What do people in the developed countries expect to have? 6. What kind of food do people want nowadays? 7. Why is so much money spent on advertising? 8. What is the reason for international trade? 9. What is characteristic of a free economy? 10. What do some countries do to conquer foreign markets? 11. Why do people need money? 12. What is an invoice? 13. Why is an invoice an important document in business? 14. Why do people want a big range of products? 15. What is a tariff or duty? 16. Why do some countries introduce quotas? 17. What are the instruments of protectionism? 18. What is the role of local subsidiaries or joint ventures? 19. What kind of rights can be bought or sold for production? 20. Who does a company employ to enter a foreign market? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Please match up the words in the two columns below forming an expression. healthy free local sole consumer joint subsidize sales artificial environmentally friendly goods office venture trade fertilizers society subsidiary agent food Sposób wykonania ćwiczenia 1) dopasować drugi człon, tworząc wyrażenie, 2) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. 18

20 Ćwiczenie 2 Please match the word with its definition. 1) to sell goods at lower prices than the costs of production 2) a company with foreign capital 3) maximum number of goods allowed into a country during a certain period of time 4) tax put on goods crossing the border 5) policy protecting goods of a particular country 6) sending goods to a foreign country 7) opening the borders for foreign goods 8) a bill signed by the seller 9) a person selling products of a particular company 10) products in the same line offering choice for a customer a) quotas b) protectionism c) dumping d) tariffs or duty e) import f) joint venture g) export h) range i) invoice j) sole agent Sposób wykonania ćwiczenia 1) połączyć słowo z jego definicją, 2) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 3 Complete the sentences below using words given in the table. Please notice that you may need to change the form of the word. duty barriers invoice bill pollution advertising export import protectionism consumer 1. Most factories nowadays try to avoid producing. 2. When you have finished your meal at a restaurant, you may ask for a. 3. Countries which do not favour the free trade often introduce different to control their economy. 4. A lot of money is spent to attract the to choose the product a company wants to sell. 5. Most businesses try to pay their on time. 6. TV is called commercials. 7. Norway is a country with a heavy on imported cars. 8. Russia huge amount of gas. 9. Bielorussia favours. It does not allow many goods to be brought to the country. 10. Iraq must a lot of goods, especially foodstuff. 19

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

Gas Market in EU - Overview Dozowanie Dodatków w Silnikach DI Opel Mokka LPG: Autogas schlägt den Diesel Динамика и Прогноз Pынка LPG - Украина

Gas Market in EU - Overview Dozowanie Dodatków w Silnikach DI Opel Mokka LPG: Autogas schlägt den Diesel Динамика и Прогноз Pынка LPG - Украина Gas Market in EU - Overview Dozowanie Dodatków w Silnikach DI Opel Mokka LPG: Autogas schlägt den Diesel Динамика и Прогноз Pынка LPG - Украина Foto - Biuro Prasowe FAP PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Techniki Komputerowe

Techniki Komputerowe ISSN 0239-8044 1 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH WARSZAWA 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY Rok XXXIX, Nr 1, 2004 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Seat Leon TGI - test Canada NGV Market Report 2014-2015

Seat Leon TGI - test Canada NGV Market Report 2014-2015 Randnotizen vom 24-Stunden-Rennen Seat Leon TGI - test Canada NGV Market Report 2014-2015 Заправка за гроши: Цены газового топлива в странах, посещаемых во время отпуска Foto - Nissan PLAY IT SAFE WITH

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

IGU WORLD LNG REPORT 2013

IGU WORLD LNG REPORT 2013 IGU WORLD LNG REPORT 2013 NGV USA MARKET OVERVIEW: Key Considerations GERMAN TAX BREAK EXTENSION ON NG FUEL LPG MARKET IN ITALY AND NETHERLANDS GasLube Spezial With the P1000 formula! The test* certifies

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo