Tytułem wstępu. Zapraszamy Państwa do lektury. Zespół Creative Europe Desk Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytułem wstępu. Zapraszamy Państwa do lektury. Zespół Creative Europe Desk Polska"

Transkrypt

1 nr 2/2014

2 Tytułem wstępu Szanowni Państwo, za nami już ponad pół roku działalności nowego programu, jakim jest Kreatywna Europa, będącego połączeniem dotychczasowych programów MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura. Przyszedł więc czas na krótkie podsumowanie dotychczasowego wykorzystania przez polskich beneficjentów środków unijnego Programu Kreatywna Europa. W ramach komponentu MEDIA, od początku bieżącego roku zostało ogłoszonych 14 wezwań, w tym 4 wezwania z dwoma terminami do składania aplikacji. Zgodnie z dotychczasowymi rezultatami opublikowanymi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) dofinansowanie otrzymały: 3 festiwale filmowe, 8 projektów dystrybucyjnych (w ramach schematu: Dystrybucja - schemat selektywny), 1 organizowane w Polsce targi filmowe (Dostęp do rynków - działanie pojedyncze), 3 projekty filmowe z zakresu Development - projekt pojedynczy i 2 pakiety projektów filmowych (każdy składający z 3 filmów), 2 filmowe projekty telewizyjne (TV Programming) oraz aż 3 gry wideo. Łączna kwota dofinansowanych projektów wyniosła mln euro. Tabelę z zestawieniem dofinansowanych polskich projektów w ramach komponentu MEDIA znajdą Państwo na ostatniej stronie magazynu. Na wyniki pozostałych wezwań nadal czekamy. W sierpniu EACEA ogłosiła wyniki pierwszych naborów wniosków do komponentu Kultura. W ramach obszaru Platformy Europejskie wpłynęły 24 wnioski z 12 krajów, a dofinansowanie otrzymało 5 projektów, na łączną kwotę ok. 2,3 mln euro. Wśród członków nagrodzonych platform znalazło się 5 organizacji z Polski. O granty na działania realizowane przez Sieci Europejskiej złożonych zostało 58 wniosków, z czego dotację otrzymały 22 projekty. Blisko 40 mln euro zostało rozdysponowanych na Projekty Współpracy Europejskiej. W ramach kategorii 1 (projekty na mniejszą skalę) dofinansowanie otrzymało 37 projektów w tym 9 projektów, w których polskie instytucje i organizacje występują w roli partnerów. Natomiast w ramach kategorii 2 (projekty na większą skalę) wybranych zostało 21 projektów, w których partnerami jest 7 polskich podmiotów kulturalnych. Wszystkim, którzy uzyskali dofinansowanie swoich projektów serdecznie gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do składania aplikacji późną jesienią, kiedy to zostaną ogłoszone nowe wezwania. Zapraszamy Państwa do lektury. Zespół Creative Europe Desk Polska

3 W TYM NUMERZE: Komunikat Komisji Europejskiej - Film europejski w erze cyfrowej. Łączenie różnic kulturowych i konkurencyjności Badania Komisji Europejskiej na temat Video-on-Demand Wspieranie integracji europejskiej poprzez zapewnienie nowych wersji napisów wybranych programów telewizyjnych z obszaru kultury Terminy, które warto znać: festiwale i targi filmowe dofinansowane przez podprogram MEDIA Warsztaty Frontem do Widza podczas 39. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni Od scenariusza, do projekcji kinowej - wywiad z Lucy Scher Relacja z warsztatów Film Marketing - when does it start and does it ever end? Creative Film Marketing Strategies Podsumowanie Akademii Doskonałego Projektu Plenery Film Spring Open Studio Nowe Horyzonty SOFA, rozmowa z Nikolajem Nikitin em 12. MFF TOFIFEST 14. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty Królowa Pik, Chili Productions Podróż smokiem Diplodokiem, Human Ark - wywiad z Anją Šošić Polskie projekty dofinansowane przez podprogram MEDIA INFO DAY KREATYWNA EUROPA 8 WRZEŚNIA 2014, WARSZAWA MEDIA KULTURA KONSULTACJE NETWORKING Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 3

4 LUCIA RECALDE LANGARICA Lucia Recalde Langarica została ogłoszona nowym Dyrektorem komponentu MEDIA Programu Kreatywna Europa i przejęła nowe obowiązki z dniem 1 września br. Tym samym Langarica zastąpiła Xaviera Troussard a, który złożył dymisję ze stanowiska z końcem czerwca. Urodzona w Hiszpanii Langarcia przez ostatnie lata pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Innowacji i Przedsiębiorczości w DE EAC (Directorate General for Education and Culture). Od 1995 r. zaczęła współpracę z Komisją Europejską. W Brukseli, przez blisko 10 lat zajmowała się m.in. sprawami związanymi z Europejskim Funduszem Społecznym i z Europejską Strategią Zatrudnienia. W 2006 r. dołączyła do Europejskiego Instytutu Technologii (EIT), którego wkrótce stała się Dyrektorem. NOWE KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE KREATYWNA EUROPA Mamy przyjemność poinformować, iż od roku 2014 kolejnych siedem krajów może uczestniczyć w komponencie Kultura Programu Kreatywna Europa. Są to: 1. Islandia 2. Norwegia 3. Albania 4. Macedonia 5. Bośnia i Hercegowina 6. Czarnogóra 7. Serbia Od roku 2015 kolejnymi krajami, które będą mogły uczestniczyć w komponencie Kultura Programu Kreatywna Europa będą: 1. Gruzja 2. Mołdawia 3. Turcja Aktualną tabelę z nowymi krajami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach Programu zamieszczamy poniżej: Nowe kraje mogące uczestniczyć w Programie Kreatywna Europa od 2014 roku Kraj możliwość składania wniosku o dofinansowanie możliwość składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach komponentu Kultura projektu w ramach komponentu MEDIA Islandia TAK TAK Norwegia TAK TAK Albania TAK NIE Bośnia i Hercegowina TAK TAK Czarnogóra TAK NIE Serbia TAK NIE Nowe kraje mogące uczestniczyć w Programie Kreatywna Europa od 2015 roku Kraj możliwość składania wniosku o dofinansowanie możliwość składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach komponentu Kultura projektu w ramach komponentu MEDIA Gruzja TAK częściowo* Mołdawia TAK NIE Turcja TAK częściowo* * Turcja i Gruzja będą mogły wnioskować jedynie o granty w ramach schematów: Festiwale filmowe, Rozwój widowni, Dostęp do rynków oraz Szkolenia dla profesjonalistów z branży audiowizualnej. EUROPA NOSTRA Do 15 października 2014 r. można zgłaszać kandydatów do europejskiej nagrody Europa Nostra Przyjmowane są zgłoszenia zarówno osób, jak i organizacji działających na rzecz zachowywania i podniesienia wartości dziedzictwa kulturowego. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 30 niezwykłych projektów i inicjatyw w następujących kategoriach: Ochrona Badania i Cyfryzacja Zaangażowanie osób lub organizacji Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości Dodatkowo przyznana zostanie także Nagroda Publiczności. Europa Nostra to prestiżowa Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego, która została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. jako część ówczesnego programu Kultura Jej celem jest promowanie wysokich standardów praktyk konserwatorskich; stymulowanie wymiany wiedzy i doświadczenia w całej Europie oraz zachęcanie do podejmowania dalszych wysiłków poprzez prezentację przykładów. Szczegółowe informacje nt. Nagrody Europa Nostra znajdują się na stronie internetowej: 4 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

5 EUROPEAN FILM IN DIGITAL ERA Nowa Europejska strategia tarczą w walce o różnorodność kulturową i konkurencyjność na rynku audiowizualnym Europejskie filmy stanowią niemal 2/3 wszystkich projekcji kinowych w Europie, jednak liczba sprzedanych na nie biletów nie przedstawia się już tak radośnie. Kino europejskie pozostaje cały czas w cieniu zainteresowania widowni - mimo przewagi nad ilością wyświetlanych tytułów, wciąż kino amerykańskie mocno prowadzi w rankingach box office. Podczas gdy suma wyprodukowanych filmów w Europie wrosła z około 1100 w 2008 r. do blisko 1300 w roku 2012, to nadal większość z nich pokazywane jest jedynie w swoim rodzimym kraju produkcji, rzadko poza jego granicami, a co dopiero na innych kontynentach. Komunikat Komisji Europejskiej Europejskie filmy w erze cyfrowej (European film in digital era) ogłoszony 15 maja br. jest odpowiedzią na obecną kondycję przemysłu filmowego na kontynencie. Dokument ten podkreśla konieczność wprowadzenia nowych metod dystrybucji w celu zwiększenia różnorodności kulturowej i konkurencyjności na rynku audiowizualnym. Wprowadzenie międzynarodowej dystrybucji jest istotne, nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także ze względu na różnorodność kulturową - komentuje Androulla Vassilou, Europejski Komisarz ds. Edukacji i Kultury. Jest to jeden z priorytetów komponentu MEDIA, obszar na którym możemy dodać rzeczywistą wartość na poziomie europejskim. Oczywistym jest, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zwiększenia oglądalności europejskich filmów i współpracy transgranicznej - dodaje. Wg Komunikatu Europejskie filmy w erze cyfrowej fundusze publiczne powinny zwrócić większą uwagę na problem budowania publiczności i zwiększenia dotacji na rozwój, promocję i międzynarodową dystrybucję kina europejskiego. Obecnie niemal 70% grantów pochodzących ze środków publicznych przeznaczonych jest na produkcję filmu, zamiast na zabiegi mające zwiększyć jego oglądalność, dzięki którym możliwe byłoby dotarcie do odbiorców spoza kraju produkcji. Europejscy specjaliści sektora audiowizualnego zalecają także większą elastyczność, co do terminu i miejsca projekcji, biorąc pod uwagę rosnącą popularność VoD (Video-on-Demand) oraz powszechnie praktykowane pobieranie filmów z internetu. Nowa strategia ma zachęcić do dialogu, wymiany myśli na temat sposobu, w jaki krajowe, regionalne i europejskie kino i prawa nimi kierujące mogą się lepiej dopełniać i odpowiadać na wyzwania, jak digitalizacja i trudność w zdobyciu funduszy na realizację projektu filmowego. W tym celu do życia zostało powołane Europejskie Forum Filmowe. W jego w skład wchodzą m. in. eksperci z Komisji Europejskiej, przedstawiciele Państw Członkowskich oraz reprezentanci krajowych i regionalnych funduszy filmowych. Europejskie Forum Filmowe będzie korzystać ze wsparcia Programu Kreatywna Europa (MEDIA) w dotarciu do istotnych informacji i międzynarodowej wymiany danych dotyczących statystyk kina europejskiego. Kluczowe informacje liczbowe: europejskie fundusze filmowe przeznaczają rocznie 2.1 biliona na wsparcie europejskiego przemysłu audiowizualnego (w tym około 110 miliona pochodzi z podprogramu MEDIA Kreatywnej Europy); w 2012 r. około 1300 filmów zostało wyprodukowanych w UE (gdzie w USA wyprodukowano jedynie 800 filmów w tym samym przedziale czasowym); jedynie 8% europejskich produkcji jest wyświetlanych w krajach spoza kontynentu; w 2012 r. ponad 60% wszystkich kinowych projekcji stanowiło kino europejskie, lecz tylko 1/3 sprzedanych biletów pochodziła z tych filmów; mniej niż 10% budżetu filmowego przeznaczone jest na dystrybucję; telewizja jest nadal najpopularniejszym medium filmowym; w 2012 roku ponad 40% z filmów fabularnych wyświetlonych w telewizji na terenie UE było pochodzenia europejskiego (8% stanowiła rodzima produkcja, 15% filmów zostało wyprodukowanych w innym kraju UE, natomiast 20% stanowiły europejskie koprodukcje); w 2012 r. VoD (Video-on-Demand) osiągnęło wzrost popularności: o 60% w Niemczech i o 15% we Francji. średni budżet europejskich produkcji stanowi 11 mln w Wielkiej Brytanii, 5 mln w Niemczech i Francji oraz na Węgrzech i w Estonii (w USA średni budżet wynosi 15 mln $, czyli ok 11 mln [i]). Celem nowego Komunikatu jest wprowadzenie innowacyjnych strategii promujących filmy produkcji europejskiej (na różnych platformach: projekcje kinowe, DVD, VoD, festiwale, kanały telewizyjne), by mogły pokonać granice rodzimych krajów produkcji i łatwiej osiągnąć szerokie grono odbiorców. [i]dane pochodzą z European Audiovisual Observatory, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 5

6 BADANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA TEMAT VIDEO-ON-DEMAND W połowie lipca br. Komisja Europejska opublikowała dwa interesujące badania na temat Video-on-Demand. Pierwsze z nich, Analysis of the legal rules for exploitation windows and commercial practices in EU Member States, dotyczy analizy przepisów prawnych związanych z polami eksploatacji i praktykami handlowymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez SMIT (Studies on Media, Information and Telecommunication). Raport ten ma na celu przedstawienie przeglądu strategii eksploatacji treści na terenie UE oraz pokazanie perspektywy ewentualnego rozwoju. Rynki audiowizualne w Europie rozwijają się w dużej mierze po linii krajowej lub językowej, co znajduje odzwierciedlenie w budowie różnych systemów pól dystrybucji w całej Unii Europejskiej. Jako że sektor filmowy przechodzi obecnie na system cyfrowy, zasady jego organizacji podlegają zmianom wraz z wejściem na rynek nowych modeli dystrybucji, w szczególności VoD. Technologia cyfrowa może także umożliwić większą integrację rynku produkcji audiowizualnej w UE. Dzięki platformom cyfrowym (VoD) w wielu krajach mogą rozwinąć się nowe propozycje związane z dostarczaniem treści, a produkcje europejskie mogą być bardziej rozpowszechnione na rynkach zagranicznych. W badaniu zostały poruszone dwa kluczowe pytania badawcze: Jaka jest obecna sytuacja pól dystrybucji w UE? W jaki sposób sytuacja pól dystrybucji w UE wpływa na zwiększenie podaży i konsumpcji cyfrowych produkcji audiowizualnych oraz jaki potencjał ma wprowadzenie zmian w konfiguracji pól dystrybucji? Analiza problemu została opracowana na podstawie wywiadów przeprowadzonych z następującymi serwisami VoD: Curzon World, Mubi Europe, Universciné, Volta, Filmin, Filmotech, Canal Play (Canal Plus), Voyo, BBC Global iplayer oraz rozmów z decydentami następujących organizacji: International Video Federation (IVF), Europa Distribution, Federation of European Film Directors (FERA), Cine Regio, Union Internationale des Cinémas (UNIC), Europa Cinemas, MPA Europe, Service Général de l Audiovisuel et des Multimédias Ministerstwo Federacji Walońsko- Brukselskiej, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), European Commenication Network Operators (ETNO), Eurocinema, Confédération internationale des cinémas d art et d essai (CICAE), Under The Milky Way, Fédération Internationale des Associations de Distributeurs de Films (FIAD) oraz Level K. Drugie badanie, Fragmentation of the Single Market for on- -line video-on-demand services: point of view of content providers, dotyczy znaczenia poszczególnych czynników prawnych, politycznych, kulturalnych, ekonomicznych oraz wszystkich pozostałych, istotnych dla rozwoju europejskiej i transgranicznej platformy VoD. Badanie to opracowane zostało na podstawie analizy 20 kluczowych dostawców usług Video-on-Demand. Dostarczanie treści audiowizualnych w formie cyfrowej daje widzom większą dowolność pod względem wyboru czasu i miejsca oglądania filmów. Możliwość zmiennego czasu i miejsca oferują przede wszystkim platformy on-line typu VoD. Postęp technologiczny związany z dostarczaniem treści za pośrednictwem sieci ma wpływ na ich dalszy rozwój w kontekście cyfrowym. Widzowie coraz częściej mogą przenosić, oglądać i przechowywać te same treści na różnych urządzeniach, w tym na komputerze, tablecie, a nawet telefonie komórkowym. Mimo, że dotychczas tzw. bierna, linearna telewizja pozostaje dominującym medium filmowym, to liczba użytkowników VoD stale rośnie. Pełna treść obu komunikatów dostępna jest na stronie: NOWY SCHEMAT WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA AUDIOWIZUALNE 17 lipca br. Komisja Europejska opublikowała nowe działanie przygotowawcze: wspieranie integracji europejskiej poprzez zapewnienie nowych wersji napisów wybranych programów telewizyjnych z obszaru kultury (nr wezwania: EAC/S16/2014). Celem niniejszego projektu pilotażowego jest ułatwienie transgranicznego rozpowszechniania dorobku kulturowego w internecie poprzez innowacyjne strategie. Spodziewanym wynikiem tego działania jest zapewnienie nowych wersji napisów w europejskich projektach audiowizualnych w internecie (minimum 600 godzin), w różnych obszarach działania, jak również późniejszą ocenę wpływu ich treści. Aplikacje można składać do 24 września 2014 (godz. 12:00 czasu brukselskiego). Całkowity budżet działania wynosi 1,5 mln. Wsparcie finansowe Komisji nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wkład finansowy zostanie przyznany w formie dotacji. Działanie nie jest finansowane ze środków pochodzących z Programu Kreatywna Europa. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie siedziby w jednym z państw członkowskich UE. Osoby fizyczne nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe. Szczegóły znajdują się na stronie: 6 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

7 Festiwale, targi i spotkania filmowe FESTIWALE FILMOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ KOMPONENT MEDIA FESTIWAL DATY I MIEJSCE FILMY STRONA WWW Jameson Cinefest Miskolc International Film Festival BUSTER International Film Festival For Children and Youth 20. Encounters Short Film and Animation Festival 27. Helsinki International Film Festival AnimaSyros International Animation Festival + Forum 11. Sedicicorto International Film Festival Astra Film Festival Cinekid Festival 19. International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL 41. Film Fest Ghent Doclisboa International Film Festival 12. MFF Tofifest 12. Zagreb Film Festival 18. JIHLAVA International Documentary Film Festival 57. International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film 56. Nordische Filmtage Lübeck 55. Thessaloniki International Film Festival września, Miskolc, Węgry września, Kopenhaga, Dania września, Bristol, Wileka Brytania września, Helsinki, Finlandia 2-5 października, Syros, Grecja 3-11 października, Forli, Włochy 6-12 października, Sibiu, Rumunia października, Amsterdam, Holandia października, Chemnitz, Niemcy października, Gandawa, Belgia października, Lisbona, Portugalia października, Toruń października, Zagrzeb, Chorwacja października, Jihlava, Czechy 27 października - 2 listopada, Lipsk, Niemcy 29 października - 2 listopada, Lubeka, Niemcy 31 października - 9 listopada, Saloniki, Grecja wszystkie gatunki filmy dla dzieci i młodzieży filmy animowane i krótkometrażowe wszystkie gatunki filmy animowane filmy krótkometrażowe filmy dokumentalne filmy dla dzieci i młodzieży filmy dla dzieci i młodzieży wszystkie gatunki filmy dokumentalne filmy fabularne i krótkometrażowe debiuty filmowe filmy dokumentalne filmy animowane i dokumentalne wszystkie gatunki filmy dokumentalne TARGI / SPOTKANIA FILMOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ KOMPONENT MEDIA WYDARZENIE DATY I MIEJSCE OPIS STRONA WWW Holland Film Meeting 3D WIRE, International Animation, Video Games & New Media Market 10. CentEast Market MEDIMED Cartoon Connection Ventana Sur Film Market The Business Street and New Cinema Network września, Utrecht, Holandia 2-5 października, Segovia, Hiszpania pażdziernika, Warszawa października, Sitges, Hiszpania października, Quebec, Kanada i listopada, Wyspa Jeju, Korea Płd. 1-5 grudnia, Bueanos Aires, Argentyna października, Rzym, Włochy spotkanie adresowane do koproducentów filmy animowane, gry wideo, nowe media audiowizulane wszystkie gatunki - filmy wschodnioeuropejskie wszystkie gatunki - filmy z wybrzeża Morza Śródziemnego filmy animowane wszystkie gatunki - filmy latynoamerykańskie wszystkie gatunki Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 7

8 FRONTEM DO WIDZA MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY NA 39. FESTIWALU FILMOWYM W GDYNI Frontem do Widza, to dwudniowe spotkanie warsztatowe adresowane do profesjonalistów z branży audiowizualnej producentów, reżyserów i scenarzystów składające się z dwóch części. W wykładach mogą wziąć udział wszyscy akredytowani goście 39. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, natomiast część warsztatowa adresowana jest do zespołów składających się ze scenarzysty i producenta, pracujących nad rozwojem pełnometrażowego filmu fabularnego, animowanego lub dokumentalnego o potencjale międzynarodowej koprodukcji. W ramach warsztatów 6 dwuosobowych zespołów będzie miało możliwość pracy nad rozwojem scenariusza i opracowaniem strategii marketingowej pod okiem międzynarodowych ekspertów. Nasze inicjatywy mówi Joanna Szymańska, koordynatorka warsztatów. Często w fazie developmentu nie zwracamy uwagi na to, co czeka nas na końcu tego procesu, czyli na konfrontację z widownią. Celem naszego spotkania jest uświadomienie twórcom, że o widzu powinniśmy pamiętać już od pierwszego momentu pracy nad filmem. Służyć temu będą spotkania z Lucy Scher, ekspertką w dziedzinie rozwoju scenariusza oraz wykład i warsztaty z Mathiasem Noschisem i Janem Naszewskim specjalistami od promowania i marketingu projektów filmowych. Warsztaty odbędą się w dniach września, podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni. FRONTEM DO WIDZA ma skupić uwagę producentów i twórców na tym najważniejszym aspekcie każdej produkcji na odbiorcy Creative Europe Desk Polska, Sekcja Młodych Producentów KIPA oraz Festiwal Filmowy w Gdyni są organizatorami wydarzenia. Program warsztatów Frontem do Widza: DZIEŃ I, wtorek, 16 września Prowadząca: LUCY SCHER, Moderator: JOANNA SZYMAŃSKA 10:30 12:00: wykład otwarty - Dla kogo piszemy, czyli o różnych znaczeniach słowa publiczność. Od pomysłu do premiery kinowej, tekst scenariusza poddawany jest wielokrotnym konfrontacjom z różnymi typami publiczności: czytają go eksperci, reżyserzy, producenci, czy wreszcie obsada aktorska. Lucy Scher w formie otwartego wykładu opowie jak definiować docelową publiczność naszego scenariusza na kolejnych etapach jego powstawania i jak wyjść zwycięsko ze spotkań z tym nietypowym widzem. 13:30 18:00: sesja warsztatowa (zamknięta) Zamknięta sesja warsztatowa, będąca rozwinięciem wykładu i prowadzona na zgłoszonych przez uczestników projektach, poświęcona będzie rozmowie z wyselekcjonowanymi zespołami o mocnych i słabych stronach ich tekstów. Jej celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia, które umożliwią efektywniejszą pracę nad rozwojem scenariusza filmowego. DZIEŃ II, środa, 17 września Prowadzący: MATHIAS NOSCHIS, JAN NASZEWSKI, Moderator: JOANNA SZYMAŃSKA 10:30 12:00: wykład otwarty - Czy jest tam kto? Strategiczne planowanie sukcesu. Strategia marketingowa staje się jednym z ważniejszych elementów rozwoju projektu filmowego. Już na najwcześniejszych etapach realizacji warto zadać sobie pytanie o publiczność, do której adresujemy nasz film. Mathias Noschis i Jan Naszewski pomogą nam znaleźć odpowiedzi na pytania o naszych odbiorców. Czy wiemy kim są? Czy wiemy jak najlepiej do nich dotrzeć? I dlaczego warto znać odpowiedź już na etapie scenariusza? 13:30 18:00: sesja warsztatowa (zamknięta) Rozwijając problematykę wykładu otwartego Mathias i Jan przeanalizują każdy ze zgłoszonych projektów pod kątem jego strategii marketingowej. Podczas wspólnej burzy mózgów uczestnicy i eksperci będą szukać najlepszych dróg rozwoju dla zgromadzonych na warsztatach projektów. Uczestnicy nauczą się określać swoją docelową publiczność, dowiedzą się także, jakimi narzędziami budować można strategiczne analizy marketingowe projektu filmowego. W warsztatach udział wezmą następujące projekty: Chronophobia (scen. Francsco Rizzi, Daniela Gambaro), Kosovo.Sport (scen. Piotr Głowacki), Nix (scen. Kuba Czekaj), Punk is dead (scen.bartosz Kozera), She (scen. Konrad Aksinowicz), Summer Diaries (scen. Irek Grzyb). Efektem naszych wyborów jest bardzo różnorodny zestaw uczestników warsztatów. To gwarantuje, że część warsztatowa będzie ciekawa i da szansę na omówienie wielu sposobów na trafienie do widza mówi Joanna Szymańska. 8 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

9 Prowadzący: LUCY SCHER Założycielka The Script Factory i jedna z inicjatorek, cieszącego się wielką popularnością projektu, Screenplay readings in London. Stworzyła pierwszy w Wielkiej Brytanii kurs rozwoju i analizy scenariuszy filmowych, który stał się podstawą akademickiego programu Diploma in Script Development, prowadzonego przez National Film and Television School w Lodnynie. Przez prawie 18 lat Lucy pracowała z wieloma scenarzystami, producentami, doradzając i wspierając rozwój licznych scenariuszy filmowych. Jest ekspertem w dziedzinie pracy nad tekstem i autorką książki Reading Screenplays. How to Analyse and Evaluate Film Scripts, której polskie wydanie wkrótce się ukaże. MATHIAS NOSCHIS Mathias, to doświadczony w dziedzinie strategii marketingowej i PR specjalista i ekspert. Założyciel Alphapanda, agencji specjalizującej się w marketingu cyfrowym i nowych mediach, z biurami w Londynie i Berlinie. Odpowiada za rozwój, budowanie i wdrażanie strategii marketingowych, kampanii promocyjnych, działań wiralowych i generowanie pozytywnego odbioru projektów u użytkowników nowych mediów. Wśród klientów Alphapanda znajdują się m.in. 20th Century Fox, Koch Media, UniverCine, Filmin oraz wiele niezależnych europejskich film produkcyjnych. JAN NASZEWSKI Pracuje aktywnie jako agent sprzedaży od 2008 roku. W 2010 roku otworzył swoja własną firmę New Europe Film Sales zajmującą się sprzedażą krótkich metraży i filmów artystycznych. Od 2013 roku należy do Europa International europejskiej sieci agentów sprzedaży. Jan jest jednym ze współorganizatorów największego polskiego festiwalu filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, gdzie odpowiada za wydarzenia branżowe (Polish Days, Studio Nowe Horyzonty). Współpracuje także z American Film Festival i jego sekcją US in Progess. Jest ekspertem Europejskiej Akademii Filmowej oraz współpracownikiem Connecting Cottbus. W 2013 roku zadebiutował jako producent, realizując krótki metraż LA ISLA (reż. Dominiga Sotomayor, Kasia Klimkiewicz), który zwyciężył na festiwalu filmowym w Rotterdamie. Absolwent i wykładowca programu EAVE oraz warszawskiej Szkoły Wajdy. JOANNA SZYMAŃSKA Producent i producent wykonawczy. Właścicielka niezależnej firmy produkcyjnej Appetite Production. W 2007 roku zdobyła tytuł Young Screen Entrepreneur przyznawany przez British Council. Absolwentka Berlinale Talent Campus (2011). Ukończyła studia filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od czasu założenia własnej firmy współpracowała z takimi twórcami jak: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Marcel Łoziński, Adam Sikora. Była producentem wykonawczym fabuł w reżyserii Nory McGettigan ( Sanctuary ) i Wilhelma Sasnala ( Opad ). Przez trzy lata kierowała Działem Produkcji Wajda Studio realizując kilkanaście krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych. Jako koordynator produkcji zrealizowała dwie edycje międzynarodowego, edukacyjnego programu EKRAN. W 2014 roku, za film Mleczny brat, otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Producenta Filmów Krótkometrażowych i Dokumentalnych na 54. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Poza działalnością producencką, Joanna angażuje się także w działalność na rzecz przemysłu filmowego w Polsce należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz przewodniczy Sekcji Młodych Producentów, którą współzakładała, przystępując do Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Organizatorzy: i Sekcja Młodych Producentów Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 9

10 ROZMOWA Z LUCY SCHER Droga scenariusza: od pomysłu do projekcji kinowej - rola publiczności w pracy nad scenariuszem. Rozmowa z Lucy Scher, jedną z ekspertek warsztatów Frontem do Widza. Jak zaczęła się Twoja przygoda z The Script Factory? Wszystko rozpoczęło się w 1996 roku. Myślą przewodnią The Script Factory było wykonywanie przez aktorów odczytów niewyprodukowanych scenariuszy - aktorzy siadali w półkolu i kolejno wypowiadali swoje kwestie (trochę jak w słynnej scenie z Operacji Argo Affleck a). Na jesieni 1996 rozpoczęła się pierwsza sesja odczytów. Zaprosiliśmy także widownię składającą się z profesjonalistów sektora filmowego, dając w ten sposób możliwość znalezienie funduszy na realizację scenariusza. W niektórych przypadkach nawet się udało. Jednak najciekawsze było to, aktorzy wcielając w życie historie spisane na kartkach umożliwiali scenarzystom dostrzeżenie wad scenariusza - pod względem jego treści, jaki i potencjalnej projekcji kinowej. Z biegiem lat zaczęliśmy koncentrować się bardziej na rozwoju samego scenariusza i zaprzestaliśmy odczytów w 2004 roku. Jaka jest Twoja metoda pracy ze scenarzystą w trakcie developmentu projektu filmowego? Praca nad rozwojem scenariusza jest bardzo zróżnicowana w zależności od specyfiki projektu filmowego oraz od jego autora. Zazwyczaj kiedy pracuję nad nierozwiniętym jeszcze projektem wszystko zaczyna się od otwartych dyskusji, burzy mózgów i wymiany pomysłów, nad którymi scenarzysta spędza sporo czasu zanim zawrze to, co najważniejsze we wstępnym drafcie. Natomiast w momencie, gdy mam do czynienia z zaawansowanym scenariuszem, proces ten wygląda zupełnie inaczej - strona, po stronie nanosimy poprawki i uzupełniamy fabułę o notatki z uwagami. Jakie są kluczowe punkty w pracy nad scenariuszem? Moim zdaniem najważniejsze jest znalezienie uniwersalnego konfliktu - myśli przewodniej, dzięki której możemy uwierzyć, że historia opowiadana w filmie jest prawdziwa. Często jest to bardzo proste, gdyż nasze życie jest jak jeden wielki chaos i nie podąża zgodnie z planem ( jak w filmie Juno ). Przegranymi nie są ludzie, którzy nie wygrali, lecz ci, co nie spróbowali zawalczyć o zwycięstwo ( Little Miss Sunshine ). Niesamowicie ciężko jest znaleźć to, co może stanowić esencję filmu, za to jeśli już się to uda, to takie filmy są bardzo dobrze przyjęte przez szeroką publiczność. Nie każdy film jest adresowany do wielkiego grona odbiorców - wtedy uniwersalizm jest mniej istotny, ale wysiłek włożony w próby uproszczenia fabuły, dzięki czemu film dotrze do szerokiej publiczności, będzie bezcenny. Przez niemal 18 lat pracowałaś z wieloma scenarzystami nad rozwojem scenariuszy, czy któryś z nich zapadł Ci szczególnie w pamięci? Masz swój ulubiony projekt? Miałam szansę współpracować z wieloma zagranicznymi i brytyjskimi scenarzystami, a każdy z projektów był dla mnie w pewien sposób wyjątkowy. Sporo z nich nie doczekało się swojej premiery na ekranach kinowych. Zespół The Script Factory zaczął się bardziej skupiać na odkrywaniu nowych talentów, niż na samych scenariuszach. Nie skłamię, jeśli powiem, że każdy projekt nauczył mnie czegoś nowego, a największą nagrodą jest to, że dziś mogę zobaczyć na ekranach dzieła spisane przez te nowe talenty. Czy istnieje coś takiego jak dobry scenariusz filmowy - co go określa i co wpływa na jego ocenę? Na dobry scenariusz składa się bardzo wiele czynników, a napisanie go jest niezwykle czasochłonne. Śmiało mogę powiedzieć, że bez wyjątku dobry scenariusz, to taki, który wciąga czytelnika w opowieść i pozwala na odegranie całej sceny w jego wyobraźni. Mówiąc krótko - wszystko zależy od historii i umiejętności jej opisania. Jaka jest Twoja definicja publiczności, czy Twoim zdaniem filmy powinny być zawsze kierowane do konkretnego grona odbiorców? Moja definicja publiczności jest dwojaka. Po pierwsze publiczność stanowią wszyscy ci, którzy czytają scenariusz i czynią do niego komentarze- czyli osoby zaangażowane w proces rozwoju i proces produkcyjny, którzy jednocześnie nie są autorami scenariusza. W tym przypadku scenariusz powinien być zdecydowanie wciągający - innymi słowy łatwy i przyjemny do czytania. Drugim rodzajem publiczności, bez wątpienia bardziej skomplikowanym, jest widownia kinowa. Oczywiście każdy chce, by jego film zdobył serca szerokiej, międzynarodowej publiczności, jednak istnieje wiele czynników niezależnych od pisarza: marketing, światowe wydarzenia, pogoda... Myślę, że bezpieczniej jeśli film stanowi jasny i popularny gatunek (thriller, komedia romantyczna, film sensacyjny, etc.) - wtedy ma łatwiejszy dostęp do rynku, ale z pewnością nie zawsze... Jako specjalistka od analizy i oceny scenariuszy filmowych jeździsz po całym świecie i masz możliwość współpracy ze scenarzystami rozmaitych narodowości. Czy różnice kulturowe wpływają na odbiór scenariusza? To, że mam szansę jeździć po całym świecie, czytać scenariusze i oglądać filmy, które nie docierają do Wielkiej Brytanii traktuję jako wielki przywilej - jest to zawsze niesamowicie interesujące i często bardzo przyjemne doświadczenie. Niewątpliwie kultura wpływa na rodzaj opowiadanej historii, a tym samym na jej znaczenie. Pamiętam jak byłam z grupą scenarzystów w Palestynie (przed Hamasem). Myślałam, że każda z 5 historii, nad którymi pracowali wtedy fabularzyści będzie się roić od konfliktów. Ale nie. Okazało się, że w najbardziej wówczas zagrożonym miejscu na planecie zaczęły powstawać scenariusze o przeważającym spokoju z jedynie lekkim niuansem problematycznym. W 2003 roku, w Polsce miałam okazję prowadzić sesję pitchingową z 20 scenarzystami. Jeden z nich przedstawił historię człowieka, który przeprowadził się do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Kolejny zaprezentował projekt komedii o psychologu. Zauważyłam, że scenarzystom często się wydaje, że my wiemy, co oni mają na myśli, gdy wprowadzają miejsce akcji - np. centrum handlowe. Jednak zupełnie inaczej wygląda galeria handlowa w Atenach, inaczej w Tel Awiwie, a jeszcze inaczej w małym angielskim miasteczku. Uważasz, że różnice kulturowe stanowią cenną wartość scenariusza, czy są raczej przeszkodą dla uniwersalności projektu filmowego? Czy istnieje coś takiego jak uniwersalny scenariusz filmowy? Myślę, że różnice kulturowe stanowią niezwykłą wartość naszego świata. To prawda, że niektóre scenariusze mogą mieć problem ze znalezieniem producenta, czy dystrybutora, ale nie oznacza to, że nie powinny one zostać napisane. Film stanowią bardzo istotną część naszej historii, a życie scenariuszy jest niezwykle długie - być może nie zobaczą one teraz światła kinowych reflektorów, ale pewnego dnia - kto wie? 10 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

11 Wkrótce spotkamy się w Gdyni na Festiwalu Filmowym podczas warsztatów Frontem do Widza. To już kolejna Twoja wizyta w Polsce, z czego bardzo się cieszę. Dlaczego zgodziłaś się na udział w warsztatach? Naprawdę czekam na moją podróż do Gdyni. Od 5 lat The Script Factory prowadzi międzynarodowy projekt współfinansowany przez MEDIA - Scene Insiders. Naszym pierwotnym celem było zebranie 30 europejskich filmowców z (wówczas) 25 krajów członkowskich UE i zorganizowanie programu warsztatowego, który miałby miejsce cztery razy w roku podczas europejskich festiwali filmowych. Jednym z wybranych przez nas festiwali był Warszawski Festiwal Filmowy. Wtedy spędziłam wiele szczęśliwych lat odwiedzając Warszawę i zabierając polskich filmowców na inne, europejskie festiwale. Pamiętam jak gościliśmy w Warszawie Wima Wenders a - pobyt był niesamowicie przegadany. Poza tym moja pamięć jest trochę mętna ze względu na dużą ilość wódki w Waszym pięknym kraju- za to jedno pamiętam bardzo dobrze, miałam przy tym mnóstwo zabawy! Jedna z naszych polskich Scene Insiders - Joanna Szymańska - zapytała, czy nie chciałabym wrócić do Polski raz jeszcze TAK! - moja odpowiedź była krótka. W 2012 r. na brytyjskim rynku ukazała się Twoja książka Reading Screenplays, której polska wersja wkrótce zostanie opublikowana. Poruszasz w niej zagadnienie How to write a brilliant script report, a czy istnieje przepis na napisanie świetnego scenariusza filmowego? Jest możliwe, aby uczyć ludzi, jak pisać dobre, konstruktywne sprawozdania scenariuszy- o tym właśnie opowiada moja książka. Nie jest jednak możliwe, aby się nauczyć pisać świetny scenariusz. Składa się na to dużo ciężkiej pracy, wiele łez, wiele badań, analiz, obfitej lektury dobrych scenariuszy, a nawet i wtedy to może nie wystarczyć, bo pozostaje jeszcze kwestia talentu. Gdyby było inaczej... byłoby to zbyt proste i każdy mógłby napisać film. RELACJA Z WARSZTATÓW RELACJA Z WARSZTATÓW FILM MARKETING WHEN DOES IT START AND DOES IT EVER END? CREATIVE FILM MARKETING STRATEGIES Marketing filmowy międzynarodowa ekspozycja i nowoczesne rozwiązania. O tym jak istotny jest międzynarodowy networking, zrozumienie procesów koprodukcji i potrzeb nadawców telewizyjnych oraz nowoczesne formy promocji filmu mieli okazję przekonać się uczestnicy międzynarodowych warsztatów Creative Marketing Strategies zorganizowanych w Warszawie przez Creative Europe Desk Polska w partnerstwie z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych. Między 11 a 12 czerwca grupa ekspertów od kreatywnych form marketingu filmowego dzieliła się z uczestnikami wiedzą niezbędną nie tylko dla wyprodukowania swojego filmu, ale także do znalezienia dla niego odbiorcy i odpowiedniego rynku. ZROZUMIEĆ NADAWCĘ Cykl warsztatów rozpoczął się panelem The DOs and DON Ts of Pitching, podczas którego Leena Pasanen, dyrektor Fińskiego Instytutu Kultury i Nauki Finnagora w Budapeszcie podzieliła się z uczestnikami swoim wieloletnim doświadczeniem na stanowisku szefowej programów w Fińskiej Telewizji YLE. Swoje wystąpienie poświęciła głównie zasadom odpowiedniego zaprezentowania swojego projektu nadawcom, którzy mogą pełnić rolę koproducenta filmu lub zakupić gotowy tytuł dla swojej oferty programowej. Koprodukcje są najbardziej ryzykowną formą zaangażowania się w dany tytuł. Dlaczego więc nadawcy decydują się na nie? Ponieważ każdy z nas chce być częścią czegoś oryginalnego i odnaleźć kolejnego zdobywcę Oscara lub Złotej Palmy stwierdziła Leena Pasanen, tłumacząc ciągłą potrzebę poszukiwania nowych, ciekawych projektów, które mogą stać się szansą dla początkujących producentów i filmowców. Ekspertka przedstawiła zebranym swoiste know how pitchingu, czyli prezentacji swojego pomysłu lub częściowo zrealizowanego już filmu potencjalnym inwestorom, koproducentom lub dystrybutorom. SIŁA ZESPOŁU Najważniejsze to mieć oryginalny pomysł, który jednocześnie będzie atrakcyjny dla dużej części widowni i nie będzie alienował zbyt niszową tematyką stwierdziła Pasanen zapytana o typ projektów, jakie najchętniej wybierane są do dofinansowania przez nadawców telewizyjnych. Podczas gdy nietuzinkowy temat może wydawać się połową sukcesu, ekspertka wielokrotnie podkreślała że kilka minut pitchingu (zazwyczaj między 5 a 7) powinno przede wszystkim zaprezentować nie sam pomysł, czy obszar podejmowanego zagadnienia, a faktyczny potencjał produkcyjny danego projektu. W związku z tym niezwykle istotne jest zaprezentowanie twórców zaangażowanych w film. Za najlepszy zespół do wykonania tego zadania Pasanen uznaje duet reżyser i producent, który z równomiernym zaangażowaniem przedstawi szczegóły planowanej produkcji. Rolą reżysera (lub scenarzysty) jest w sposób jasny i możliwie szczegółowy przedstawić pomysł, najlepiej ze wskazaniem poszczególnych bohaterów (co sprawdza się wyjątkowo dobrze w przypadku dokumentów). Leena Pasanen Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 11

12 Należy unikać prezentacji samego problemu bez odniesienia go do sposobu, w jaki twórcy chcieliby przenieść go na ekran (na przykład podawać statystyki dotyczą danego zagadnienia, ale pominąć listę lokacji, w jakich odbędą się zdjęcia). PASJA DO KINA To, co istotne podczas pitchingu to wyraźne zaznaczenie, z jaką pasją podchodzi się do danego projektu. Pitching jest trochę jak występ aktorski, chcemy zarazić odbiorcę naszą energią i chcemy, żeby chciał z nami współpracować podkreśla Leena Pasanen. Idealny występ podczas pitchingu, to zatem fuzja pasji do pomysłu, jakim twórcy chcą podzielić się z widownią oraz prezentacji faktycznego przygotowania do jego realizacji. Rolą producenta w trakcie krótkiego spotkania z potencjalnym koproducentem jest pokazać, że ma bardzo konkretny plan związany ze swoim filmem. Według Pasanen podstawowe informacje, jakie nasz odbiorca powinien wynieść z pitchingu, to: budżet produkcji, planowane źródła jego dofinansowania, kalendarz produkcyjny z datami oraz lokacjami zdjęć, lista festiwali, na których twórcy chcieliby pokazać skończony film oraz zestawienie dystrybutorów i nadawców, którzy zdaniem producenta mogą być zainteresowani danym projektem. RODOWÓD RYNKOWY Poza skondensowaną, ale nie pozbawioną emocji formą, w jakiej twórcy przedstawiają swój pomysł, istotna jest prezentacja swoistego rynkowego rodowodu, dzięki któremu potencjalny koproducent będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Jeśli jesteś zdobywcą prestiżowej nagrody na jednym z ważniejszych festiwali lub współpracowałeś przy projekcie, który zaistniał na rynku międzynarodowym, to wzmianka na ten temat jest niezbędna podczas pitchingu radzi Pasanen podkreślając jednocześnie, jak ważne jest wypośrodkowanie między przesadną autopromocją, a nadmierną skromnością. Udział w międzynarodowych warsztatach takich jak EAVE czy MAIA to natychmiastowa, pozytywna wizytówka dla każdego młodego producenta i filmowca. Ciekawym sposobem na dotarcie do danego nadawcy może być także kontakt poprzez jego zaufanego współpracownika, z którym mieliśmy okazję wspólnie działać. Wzmianka na temat pracy dla innego istotnego europejskiego nadawcy zawsze sygnalizuje, że mamy do czynienia z kimś wartym zainteresowania. Nie oznacza to, że debiutanci nie mają szansy na dobry pitching oraz inwestycję w ich pomysł, ale warto podkreślić, że każda forma wzmacniania swojego rynkowego rodowodu jest niezwykle korzystna, gdy prezentuje się projekt na jednym z wielkich festiwali filmowych, podczas sesji pitchingowej zbierającej ponad kilkadziesiąt projektów dodaje Pasanen. MIĘDZYNARODOWY NETWORKING Sesje pitchingowe zazwyczaj powiązane są z obecnością filmowca lub producenta na międzynarodowym festiwalu filmowym, który zawsze będzie miejscem idealnym dla rozwoju różnego rodzaju kontaktów międzynarodowych. O tym, jak istotne jest nie tylko bywanie, ale także odpowiednia prezentacja w trakcie takich wydarzeń podczas warsztatów opowiadała Catherine Buresi, wieloletnia Dyrektor European Film Market odbywającego się podczas MFF w Berlinie. Ekspertka wystąpiła w trakcie panelu Tips and tools for international film festivals and markets i podzieliła się swoim ponad 20-letnim doświadczeniem w roli koproducenta i organizatora targów filmowych. Za najważniejszy krok do zaistnienia na arenie międzynarodowej w roli producenta Buresi uznała zdobycie wiedzy na temat charakteru i możliwości, jakie daje każde wydarzenie filmowe. Należy odrobić pewną pracę domową, wiedzieć na jakich targach warto pojawić się ze swoim projektem. Bycie bywalcem wielkich imprez filmowych jest przyjemne, ale nie sugeruje że jesteś poważnym partnerem do rozmów stwierdziła Buresi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z jej typologią wydarzeń filmowych, na których producent i filmowiec powinien pojawiać się w różnych etapach swojej pracy i kariery. Dla tych, którzy chcą znaleźć międzynarodowego partnera do fabuły w fazie developmentu Buresi poleciła targi organizowane przy największych wydarzeniach filmowych takich jak MFF w Cannes, Toronto i Berlinie. Spotkacie tu przekrój profesjonalistów z całego świata i będziecie mogli wziąć udział w specjalnych sesjach pitchingowych przygotowanych specjalnie dla was. Nawet jeśli nie znajdziecie koproducenta od razu, reakcje ludzi na tego typu dużych wydarzeniach są niezbędne dla poznania rynku międzynarodowego komentuje Buresi. Kolejnym krokiem jest wypracowanie osobistej listy kontaktów zawodowych, na której czołową pozycję powinni zajmować agenci sprzedaży. To oni z największym zainteresowaniem będą przyglądać się waszym filmom ponieważ są po obu stronach barykady chcą kupić ciekawy pomysł i zrobią wszystko, aby go dobrze sprzedać. Catherine Buresi WSPARCIE LOKALNE Co może być pomocne w szukaniu międzynarodowego koproducenta? Ekspertka podpowiada, że nie można przecenić zaangażowania lokalnego kapitału publicznego. Oznacza to, że dla projektów z Polski wyjątkowo pomocne może okazać się zaangażowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub jednego z regionalnych funduszy filmowych, których sieć Buresi uznała za jedną z bardziej interesujących charakterystyk naszego rynku filmowego. Dla wszystkich tych, którzy dopiero pracują nad swoim pomysłem najlepszym wyborem będzie szereg szkoleń i warsztatów, takich jak te organizowane w ramach Berlinale Film Market lub nowej odsłonie Talent Campus, czyli Berlinale Talents. To nie tylko okazja do ulepszenia swojego pomysłu, ale przede wszystkim do rozwinięcia międzynarodowych kontaktów podkreśla Buresi. Nigdzie indziej nie znajdziecie tak dużej grupy ekspertów w jednym miejscu i nigdzie indziej nie będą oni tak chętni, aby was wysłuchać. Na przykładzie sukcesu polsko-duńskiego dramatu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego ekspertka zaprezentowała, jak duży potencjał dystrybucyjny mają filmy, które odznaczają się świeżym podejściem do uniwersalnej tematyki. Nie patrzcie na trendy, ponieważ kiedy one trafiają do kin, większość dystrybutorów, agentów sprzedaży i nadawców już słyszała o nich na różnego rodzaju pitchingach dwa lata wstecz radzi ekspertka. 12 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

13 Sztuka kuszenia obrazem Podczas gdy Leena Pasanen oraz Catherine Buresi przekazały uczestnikom niezbędne informacje na temat prezentacji projektu oraz zwiększenia szans na jego produkcję w środowisku międzynarodowym, Fraser Bensted i Dan Light zaprezentowali najnowsze techniki promocji gotowego produkcji, jakim bez wątpienia jest produkcja filmowa. Drugiego dnia warszta- Fraser Bensted tów zajęcia z ekspertami rozpoczął panel Creating Sales Promos and Theathrical Trailers prowadzony przez Frasera Bensteda, konsultanta marketingowego i współwłaściciela firmy TOKYO, który zaprezentował uczestnikom w jaki sposób najlepiej opowiedzieć i sprzedać dany tytuł przy pomocy krótkich abstraktów z nowo powstałego dzieła. W trakcie swojego wykładu Bensted wyraźnie zaznaczył różnicę między formą, jaką jest sales promo, czyli materiał wideo, na podstawie którego dystrybutor może podjąć decyzję o kupnie danego tytułu a trailer, czyli forma filmowa mająca zachęcić potencjalnego odbiorcę do wycieczki do kina. Na przykładzie materiałów stworzonych na potrzeby dramatu A Thousand Times Goodnight w reżyserii Erika Poppe z Juliette Binoche w roli głównej, Fraser Bensted zaprezentował zabranym, w jaki sposób odpowiedni montaż promo lub trailera może wpłynąć na odbiór filmu. Ekspert podkreślił, że prawdziwą sztuką jest uchwycić faktyczne przesłanie danego obrazu w formie, która zaangażuje dystrybutora na tyle, aby chciał wprowadzić film do kin lub widza, aby chciał się na niego wybrać. Firmy specjalizujące się w produkcji tego typu materiałów wideo to nadal rzadkość w Europie Środkowo-Wschodniej i z pewnością rynek wart eksploracji dla młodych producentów filmowych. Fraser Bensted zaznaczył, jak ważna jest świadomość, że każda sytuacja marketingowa powinna zostać zaopatrzona w inny komplet filmów promujących dany tytuł. Międzynarodowe targi branżowe wymagają zręcznie skonstruowanego sales promo w pełni pokazującego potencjał filmu, podczas gdy prezentacja trailera przed innym seansem jest obliczona na wywołanie u widza szybkich i konkretnych emocji. Znajomość różnorodnych form promocji audiowizualnej na rynku filmowym ekspert określił jako absolutnie niezbędne przy każdym znaczącym międzynarodowym sukcesie danego tytułu. KINOMANIAK W SIECI Podczas gdy Fraser Bensted zaprezentował najnowsze możliwości promocji wideo, jego wieloletni współpracownik, Dan Light, skupił się na marketingu w przestrzeni wirtualnej. Współwłaściciel firmy Glass Eye, która specjalizującej się w rozwoju interaktywnej strategii promocji filmowej, podkreślił jak istotne jest traktowanie premiery kinowej jak wydarzenia społecznego. Poprzez zaangażowanie różnorodnych portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Tumblr osoby zajmujące się promocją danego filmu mają szansę zainteresować widzów na poziomie dotychczas niedostępnym w marketingu kinowym. Light opisał szereg prostych, ale skutecznych narzędzi, które mogą wygenerować znaczny wzrost oglądalności filmu na długo przed jego premierą. Najważniejsze z nich, to interaktywne konkursy, dzięki którym potencjalni widzowie mają szansę połączyć jakąś formę swojej kreatywnej działalności z promowanym tytułem. Marketingowiec wskazał także jak portale społecznościowe mogą być pomocne w rozpoznania, a następnie zwróceniu się ku danej grupie potencjalnych odbiorców filmu. Na przykład: zróżnicowana obsada filmu może sprawić, że tytuł będzie atrakcyjny dla wielu widzów, którzy kojarzą danego aktora z inną rolą w serialu lub głośnym blockbusterze. Dan Light zwrócił uwagę na to, jak istotne w budowaniu publiczności dla danego filmu jest możliwie jak najczęstsza jego obecność w miejscach, do których internauci udają się po rozrywkę. W związku z tym prężny i nowoczesny marketing filmowy powinien zawierać w sobie szereg grafik, zabawnych lub ciekawych materiałów audiowizualnych, quizów lub aplikacji, które użytkownicy sieci mogliby udostępniać między sobą i tym samym przyczyniać się do promocji tytułu. Interaktywny marketing filmowy zakłada, że widz jest zaangażowany w film, na jaki chcemy go zaprosić. Nie może się zaangażować, jeśli nie stworzymy mu do tego odpowiednich narzędzi tłumaczył Dan Light. PRODUCENT ON-LINE Marketing filmu w sieci może rozpocząć się już na etapie produkcji. Jeśli zbieramy fundusze na nasz film w ramach kampanii takiej jak Kickstarter, czyli jednego z wielu serwisów na których internauci mogą finansowo wspierać ciekawe projekty filmowe, to marketing interaktywny, siłą rzeczy, staje się częścią naszego doświadczenia tłumaczy ekspert. Przestrzeń wirtualna daje wiele bezpłatnych narzędzi, dzięki którym producent oraz twórcy filmu mogą sprawić, że widz będzie podekscytowany ich pracą jeszcze zanim dane mu będzie obejrzeć efekt końcowy. Wszelkiego rodzaju blogi produkcyjne, fanpage a na Facebooku lub Tumblerze, które dokumentować będą kolejne etapy produkcji oraz wideoblogi angażujące reżysera oraz obsadę są ciekawym i pomysłowym narzędziem promocji w internecie. Nie ukrywam, że sprawny marketing w sieci to zadanie dla agencji, jednak osobiste zaangażowanie twórców jest tu niezbędne, ponieważ mówimy o mediach społecznościowych, a więc musimy być sami częścią tej wspólnoty twierdzi Dan Light. Dan Light Warsztaty Creative Marketing Strategies to przede wszystkim szereg wskazówek na temat tego, jak w sposób nowoczesny i produktywny dotrzeć do szerokiej grupy międzynarodowych odbiorców. W czasach, w których jedną z najciekawszych dróg dla młodego producenta jest koprodukcja nie można przecenić znaczenia kontaktów międzynarodowych oraz umiejętności opowiadania o swoich projekcie potencjalnym koproducentom z zagranicy. Z kolei umiejętność odpowiedniej promocji biorącej pod uwagę wirtualny aspekt życia współczesnego człowieka, jest niezbędna dla sukcesu każdego tytułu, a zwłaszcza tych, za którymi nie stoją wielkie, hollywoodzkie studia produkcyjne. Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 13

14 FILM LITERACY, CZYLI EDUKACJA FILMOWA W EUROPIE Film Literacy Initiatives Nowy program unijnym wcielony w życie w 2014 roku jakim jest Kreatywna Europa rozpoczął się obiecująco, skupiając się w szczególności na kwestii budowania publiczności i umiejętności korzystania z mediów w edukacji filmowej. Fundamentem nowego systemu finansowania jest wspieranie wymiany najlepszych praktyk i transgraniczna współpraca poprzez europejskie inicjatywy skierowane przede wszystkim do młodej publiczności. W oczekiwaniu na rezultaty płynące z nowego systemu finansowania, biura Creative Europe współpracują ze sobą, aby zachęcić do interakcji wiodące instytucje filmowe i zebrać dane na temat istniejących inicjatyw rozwoju kompetencji filmowych na terenie całej Europy. Dane przedstawione w publikacji Film Literacy Initiatives, której wydanie zaplanowane jest na przełom września i października br. zostały dostarczone przez międzynarodowe instytucje filmowe oraz sieć oddziałów Kreatywnej Europy na terenie kontynentu. Przegląd ten nie jest kompletny i jedynie odzwierciedla rezultaty dostarczone przez partnerskie instytucje. Niemniej jednak badanie uwidacznia imponującą różnorodność inicjatyw i rozmaitość podejścia do zagadnienia edukacji filmowej we wszystkich państwach członkowskich. Film Literacy jest pracą ewoluującą, stanowi uzupełnienie wnikliwej analizy przeprowadzonej przez Screening Literacy Report i opublikowanej przez konsorcjum pod przewodnictwem BFI na wiosnę 2013 roku. Booklet powstał we współpracy Creative Europe Desk Polska, Berlin Brandenburgia i Dania z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Zamówienia po bezpłatne egzemplarze prosimy kierować na adres: SPOTKANIE INFORMACYJNE PODCZAS 43. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO W ramach 43. edycji Lubuskiego Lata Filmowego, 3 lipca odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu Kreatywna Europa (Creative Europe). Podczas spotkania Małgorzata Kiełkiewicz, Dyrektor Creative Europe Desk Polska, opowiedziała jak pozyskać unijne środki na przedsięwzięcia filmowe i kulturalne oraz przedstawiła informacje na temat programu Kreatywna Europa ( ) łączącego komponenty Kultura i MEDIA. Ze względu na specyfikę wydarzenia - LLF jest festiwalem filmowym, a jednocześnie forum dyskusyjnym, miejscem wymiany doświadczeń, w tym również przemian modelu kinematografii - spotkanie skupione było głównie wokół komponentu MEDIA. Małgorzata Kiełkiewicz udzieliła informacji dotyczących aplikacji w ramach poszczególnych schematów dofinansowania oraz przedstawiła zalety ubiegania się o dotacje na projekty z dziedziny sztuki audiowizualnej. fot. Wojciech Olszewski 14 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

15 AKADEMIA DOSKONAŁEGO PROJEKTU 2014 Akademia Doskonałego Projektu 2014 podsumowania czas Akademia Doskonałego Projektu to cykl spotkań poświęconych przygotowaniu i realizacji projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Creative Europe Desk Polska. Podczas tegorocznej edycji, która trwała od maja do lipca, zrealizowaliśmy 12 szkoleń w różnych miastach Polski. Pierwsze spotkanie odbyło się w Białymstoku, a potem kolejno odwiedziliśmy Lublin, Wrocław, Katowice, Warszawę, Poznań, Szczecin, Kraków, Rzeszów, Toruń, Gdańsk i zakończyliśmy maraton wyjazdowy w Łodzi. W organizacji i promocji poszczególnych spotkań pomagały nam lokalne ośrodki kultury. Współpracowało z nami 4 trenerów, którzy w formie warsztatów, wspólnie z uczestnikami, wypracowali nowe metody i narzędzia pomocne na etapie planowania projektu i przygotowywania aplikacji. Należy zaznaczyć, że każde ze spotkań miało swój wyjątkowy charakter i w pewnym stopniu różniło się od pozostałych. Spotkania realizowane w ramach Akademii były także okazją do poznania głównych założeń i wytycznych komponentu Kultura oraz bezpośrednich konsultacji projektów z pracownikami Biura Programu Kreatywna Europa. W warsztatach udział wzięło 282 uczestników, którzy w głównej mierze reprezentowali instytucje i organizacje z sektora kultury. Poza wiedzą merytoryczną i praktyczną, spotkania w ramach ADP były doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i pozytywną energię! A trzecia edycja Akademii Doskonałego Projektu prawdopodobnie wystartuje wiosną 2015 roku. Lublin Katowice Poznań Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 15

16 CULTURE AROUND: EUROPEAN CONFERENCE ON CULTURE MARKETING (19 LISTOPADA 2014, WARSZAWA) INNOWACYJNE METODY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA SEKTORA KULTURY I KREATYWNEGO W POLSCE Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką relacji kultury i business u na Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się 19 listopada br. (środa) w Warszawie. Konferencja zostanie poświęcona nowym metodom pozyskiwania środków finansowych na działalność artystyczną, relacji świata business u oraz sektorów kultury i kreatywnego. European Conference On Culture Marketing zainauguruje jednocześnie cykl międzynarodowych spotkań wokół tematyki Kultury, które odbywać się będą pod nazwą CULTURE AROUND. Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zachęcamy do śledzenia zakładki Aktualności na stronie komponentu Kultura, gdzie na bieżąco publikowane będą bliższe informacje lub do bezpośredniego kontaktu pod adresem: BRUKSELA POSZUKUJE EKSPERTÓW Trwa otwarty nabór ekspertów ds. europejskich programów na lata (Kreatywna Europa, Europa dla Obywateli i Erasmus+). Zadania ekspertów to m. in.: ocena wniosków składanych do Agencji, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie, wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów, badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie stałym zaproszenie do składania wniosków jest aktualne przez cały okres trwania nowych programów (do końca 2020 roku). Nabór ekspertów: call_experts/call_experts_2013_en.php Komisja Europejska ogłosiła także otwarty nabór ekspertów do Zespołu Europejskiej Stolicy Kultury. Do zadań Zespołu Ekspertów będzie należało m.in. dokonanie oceny wniosków otrzymanych od miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, monitorowanie przygotowań wyznaczonych miast aż do tytułowego roku. Od kandydatów wymagane jest co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe w sektorze kultury lub w zakresie rozwoju kulturalnego miast, lub przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w organizacji Europejskiej Stolicy Kultury / międzynarodowego wydarzenia z obszaru kultury o podobnym zakresie i skali. Aplikacje można przesyłać do dnia r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: PROGRAM KREATYWNA EUROPA NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI W dniach maja br. odbyły się po raz piąty Warszawskie Targi Książki. W tegorocznym programie znalazło się także spotkanie poświęcone możliwości otrzymania grantów na tłumaczenia literackie w ramach Programu Kreatywna Europa. W spotkaniu udział wzięli wydawcy i przedstawiciele wydawnictw literackich. Przypominamy, że w listopadzie br. zostaną ogłoszone kolejne nabory w ramach obszaru Tłumaczenia Literackie! KREATYWNA WARSZAWA, CZYLI JAK EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ W dniach 28 czerwca 6 lipca br. Creative Europe Desk Polska uczestniczyło w corocznej inicjatywie organizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie. Wydarzenie, które przez ponad tydzień promowało na Placu Zamkowym w Warszawie mi.n. inicjatywy europejskie zgromadziło ponad 58 instytucji, w tym Creative Europe Desk Polska! Konkursy z nagrodami, konsultacje projektów oraz zabawy plastyczno-edukacyjne to tylko część kreatywnego menu, jakim zainteresowanie wyrazili liczni duzi i mali uczestnicy, nie tylko Warszawiacy. Bliższe informacje o wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: KREATYWNE SPOTKANIE ZE ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH W dniu 21 maja w Kielcach podczas obrad Komisji Kultury ZMP omówione zostały założenia Programu Kreatywna Europa komponentu Kultura. Zaprezentowano także projekty, które otrzymały granty w zakończonym Programie Kultura ( ). Spotkanie było także okazją do dyskusji nt. aktywności w zakresie pozyskiwania grantów przez instytucje kultury w różnych regionach Polskich oraz wsparcia na jakie mogą liczyć ze strony władz lokalnych. 16 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

17 CREATIVE EUROPE DESK POLSKA WSPÓŁORGANIZATOREM PLENERÓW FILMOWYCH SPRING OPEN 2014 Plenery Film Spring Open to międzynarodowe warsztaty dla młodych filmowców, organizowane przez operatora filmowego Sławomira Idziaka i współorganizowane przez Creative Europe Desk Polska. Podczas tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 1-10 października w Krakowie, powstanie nowa grupa twórcza filmowych adaptacji sztuk teatralnych. Jak co roku, podczas warsztatów młodzi filmowcy będą mieli szansę kręcić swoje filmy pod okiem najwybitniejszych specjalistów z całego świata. Nauka zawodu odbywa się dzięki robieniu filmów przy użyciu nowych technologii (2D/3D) oraz interaktywnej dramaturgii. Podczas tego procesu nacisk kładziony jest na rozwój oryginalnych pomysłów oraz pasji do kina. W trakcie warsztatów praktycznych uczestnicy uczą się nowej perspektywy w patrzeniu na scenariusz i pracę z tekstem, odkrywają nowe możliwości przestrzeni, jakie daje scena teatralna i jej rozwinięcie na film oraz rozbudowują swój warsztat filmowy. Tegoroczna edycja obejmuje nowatorskie grupy twórcze: filmowych adaptacji sztuk teatralnych, game jam dla developerów i filmowców, interaktywnej dramaturgii, 3D, filmu dokumentalnego, animacji i prewizualizacji komputerowych, filmu reklamowego, teledysków oraz nowego modelu produkcji. Możliwy jest również udział w Plenerach niezależnie od grup twórczych. Ci uczestnicy będą poszerzać wiedzę o najnowsze informacje i umiejętności, biorąc udział w wykładach, debatach, rozmowach i prezentacjach sprzętu. Plenery adresowane są do przedstawicieli wszystkich zawodów branży audiowizualnej: młodych reżyserów, operatorów, aktorów, scenarzystów, montażystów, specjalistów ds. efektów i cyfrowej postprodukcji, malarzy, rzeźbiarzy, specjalistów od body paintingu, programistów, animatorów, grafików komputerowych, game developerów, producentów, kompozytorów, muzyków, artystów dźwiękowych. Wykładowcami i opiekunami grup twórczych podczas Plenerów są najwybitniejsi filmowcy z całego świata. Dotychczas byli to m.in.: laureat Oscara za efekty specjalne do filmu Grawitacja Neil Corbould, laureatka Oscara Mia Bays, laureat Oscara Zbigniew Rybczyński, Detlev Buck, Lech Majewski, Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Dorota Kędzierzawska, Arthur Reinhart, Sławomir Fabicki, Bodo Kox, Jan Komasa, Tomasz Wasilewski, Janusz Józefowicz, Andrzej Jakimowski, Piotr Szczepanowcz, Robert Hanzl, Jacek Szymczak, Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski, Anna Maliszewska, Kaspar Kallas, Tomasz Bagiński, Rafał Wieczorek, Daniele Siragusano, Andrzej Waluk, Robert Chaciński. Plenery to praca na najnowszym sprzęcie i oprogramowaniu. Na czas pracy grup twórczych, w Krakowie powstaje profesjonalna infrastruktura techniczna, niczym nowoczesne centrum edukacji audiowizualnej. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt zdjęciowy, oświetleniowy, montażowy i post-produkcyjny. Plener to tworzenie na świeżym powietrzu, ale także pobyt grupy artystów w wybranej miejscowości, poświęcony pracy twórczej. Plenery Film Spring Open to coroczne spotkania młodych artystów z branży filmowej, na które przyjeżdża około 200 ludzi z całej Europy m.in. Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Finlandii, Szwecji. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów można znaleźć na stronie oraz na oficjalnym blogu Plenerów Fot. Marian Folga Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 17

18 STUDIO NOWE HORYZONTY W dniach od 27 do 30 lipca 2014 obyła się piąta edycja warsztatów Studio Nowe Horyzonty - najważniejszego programu szkoleniowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Udział w wydarzeniu wzięli młodzi filmowcy, reżyserzy i producenci z Polski i z zagranicy. Współorganizatorami wydarzenia od lat są Creative Europe Desk Polska (dawniej Media Desk Polska) i London Film Academy. W trakcie trwających cztery dni intensywnych warsztatów producenci i reżyserzy mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat kolejnych etapów realizacji projektów filmowych pod okiem międzynarodowych ekspertów. Poznali tajniki pitchingu, dowiedzieli się, jak dobrze zaplanować rozwój projektu oraz jego realizację, a także jak umiejętnie zadbać o międzynarodową promocję i dystrybucję filmu. Podczas kameralnych spotkań z ekspertami, w mniejszych, trzyosobowych grupach, uczestnicy konsultowali oraz przygotowywali pitching wybranego projektu. Ostatniego dnia warsztatów odbyła się prezentacja projektów przed komisją złożoną z profesjonalistów. W tym roku jury wybrało projekt Chronofobia, prezentowany przez grupę w składzie: Joanna Zielińska, Artur Wyrzykowski i Francesco Rizzi. Nagrodą są bezpłatne konsultacje z wykładowcami London Film Academy. Wśród tegorocznych wykładowców znaleźli się m.in.: Gavin Humpfries, David Pope (London Film Academy), Marc Guidoni, Joanna Szybist (Fondivina), Raymond Phathanavirangoon, Guillaume de Seille (Arizona Films), Emre Yeksan (Istos Film), Gulin Ustun (Istanbul FF, Meetings on the Bridge) i James Mullighan (Cork Film Festival). Uczestnicy tegorocznej edycji Studia Nowe Horyzonty to polscy młodzi filmowcy: Artur Wyrzykowski, Jagoda Szelc, Julia Kolberger, Justyna Tafel, Kalina Alabrudzińska, Paweł Maślona, Agata Walkosz, Anna Chojnacka, Helena Szoda-Woźniak, Jakub Pączek, Joanna Zielińska, Klaudia Śmieja, Maria Krauss, Paweł Kosuń, Zuzanna Król. W ramach współpracy z festiwalami w Transylwanii, Locarno, Lizbonie, Stambule i Cinesonne w Paryżu, w Studiu Nowe Horyzonty wzięło także udział osiem osób z zagranicy: Müge Özen, Gautier Dulion, Fabien Gorgeart, Francesco Rizzi, Jorge Jácome, Nicolae Contantin Tanase, Stefano Mosimann i Hasan Serin. MASTERSCLASS MASTERSCLASS MAŁGORZATY I WOJCIECHA STARONIÓW PODCZAS STUDIA NOWE HORYZONTY W trakcie tegorocznej edycji Studia Nowe Horyzonty miał miejsce wykład otwarty Małgorzaty i Wojciecha Staroniów, założycieli firmy producenckiej STAROŃ FILM, która powstała w 2005 roku. Małgosia Staroń zajmuje się produkcją oraz pracuje jako dźwiękowiec na planie, a czasem też jest bohaterką filmów dokumentalnych, które reżyseruje Wojtek ( Syberyjska Lekcja oraz Argentyńska Lekcja ). Wojtek Staroń jest uznanym reżyserem filmów dokumentalnych oraz wielokrotnie nagradzanym autorem zdjęć do takich filmów jak Plac Zbawiciela Krzysztofa Zanussiego, czy Papusza Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. Zrealizował także zdjęcia do dwóch fabularnych koprodukcji międzynarodowych: Nagroda w reżyserii Pauli Markovitch - film, który miał swoją premierę na MFF w Berlinie w 2010 r., gdzie zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za zdjęcia oraz El refugiado Diego Lermana, który miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Małgorzata i Wojciech opowiedzieli o swoich produkcjach, doświadczeniach z planów filmowych na różnych kontynentach oraz o tym, jak łączą życie rodzinne z zawodowym. Więcej informacji o działalności STAROŃ FILM, m.in. o zrealizowanych projektach oraz produkcjach w przygotowaniu znajdą Państwo na stronie internetowej: SOFA SCHOOL OF FILM AGENTS School Of Film Agents, to nowa inicjatywa warsztatów, które odbyły się po raz pierwszy w dniach od 19 do 30 sierpnia 2013 roku we Wrocławiu. Jej 2. edycja miała miejsce również we Wrocławiu od 15 do 24 sierpnia tego roku. Warsztaty SOFA skupiają się na produktywnej wymianie na wszystkich polach działalności kulturalnej: ponadnarodowej komunikacji, kształceniu liderów, aktywnej edukacji kulturalnej, jak również na badaniu, na poziomie europejskim, publiczno- -prywatnych źródeł finansowania w branży kreatywno-audiowizualnej. SOFA stanowi jedyną w swoim rodzaju propozycję interdyscyplinarnego i międzykulturowego programu dla młodych profesjonalistów, którzy nie pasują do istniejących już programów szkoleniowych dla twórców (reżyserów, scenarzystów, pro- 18 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

19 ducentów). SOFA wspiera młodych profesjonalistów filmowych, głównie z krajów o skromnych doświadczeniach i ograniczonych zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej. Punktem wyjścia dla każdego projektu są jego indywidualne i specyficzne lokalne potrzeby, a celem warsztatów jest poszerzenie horyzontów oraz ponad kulturowa i transgraniczna wymiana doświadczeń działania branży filmowej w rożnych krajach, ustrojach politycznych i gospodarczych. Co roku organizatorzy zapraszają do Wrocławia osiem osób z różnymi projektami filmowymi na 10 dni warsztatów, podczas których agenci biorą udział w wykładach, ale przede wszystkim mają szansę przedstawienia i skonsultowania swojego projektu aktywnym ekspertom z sektora filmowego. Uzupełnieniem części teoretycznej warsztatu są indywidualne szkolenia w instytucji kultury dopasowanej do ich projektu, w kraju innym niż ten, z którego pochodzą. Ten kreatywny i praktyczny staż trwa maksymalnie 3 tygodnie i jest realizowany w momencie dopracowania rozwoju projektu. Oprócz zamkniętego zestawu warsztatów, są organizowane również panele publiczne dla polskich i międzynarodowych profesjonalistów z branży filmowej. Creative Europe Desk Polska jest jedną z instytucji współorganizujących ten projekt, obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, regionalnych funduszy i programów europejskich. WYWIAD Z NICKIM NIKITIN EM WYWIAD Z NICKIM NIKITIN EM POMYSŁODAWCĄ I ORGANIZATOREM WARSZTATÓW DLA AGENTÓW FILMOWYCH SOFA. Nikolaj Nikitin urodził się w Moskwie w 1974 roku, studiował film i telewizję, historię sztuki oraz dramat w Bochum, w Niemczech. Podczas studiów w 1995 założył magazyn filmowy Schnitt, którym kierował do 2010 roku. W 2001 założył Filmplus w Kolonii, którym kieruje jako dyrektor artystyczny. Nikolaj jest jednym z programatorów Berlinale, odpowiedzialnym między innymi za filmy z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczył w warsztatach EAVE w 2007 i od tego czasu jest ekspertem tegoż programu odpowiadającym za strategie festiwalowe, a także aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i FIPRESCI. Od 2011 Nikitin jest prezesem organizacji non-profit GEMEINNÜTZIGE UG Filmplus. Co stoi za pomysłem zorganizowania warsztatów SOFA? Dlaczego potrzebujemy Agentów Filmowych? Przez ostatnie 15 lat odwiedzałem nasze kraje, to znaczy kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazy oraz Środkowej Azji. Wtedy zdałem sobie sprawę, że chociaż w tych krajach jest wielu świetnych filmowców, bardzo często brakuje tam niezależnej i skutecznej infrastruktury w sektorze filmowym, na którą składają się regionalne fundusze i komisje filmowe, szkoły filmowe, niezależne kina, muzea, czy archiwa. Uważam, że jest to związane ze wspólną historią, latami komunizmu i systemem socjalistycznym, które nie zapewniły nam tego typu struktur. Jestem przekonany, że nie wystarczy mieć utalentowanych filmowców, należy zbudować wokół nich cały system złożony i zarządzany przez odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych profesjonalistów filmowych, którzy będą promować, finansować i dystrybuować filmy. Potrzebujemy doświadczonych Agentów Filmowych, którzy będą zajmowali się filmami swoich kolegów z regionu, którzy będą podróżowali po świecie i promowali lokalną kinematografię. Bardzo ważne jest, znaleźć osoby kreatywne i pełne energii osoby, które będą realizować niezbędne do tego projekty. Jakie rzeczy bierzesz pod uwagę, kiedy oceniasz i wybierasz projekty, które potem zapraszasz na SOFA? Mamy dwa główne kryteria, które wykluczają na wstępie niektóre aplikacje. Po pierwsze, nie mogą to być projekty, które są już w trakcie realizacji, po drugie, nie powinny być działaniami konkurencyjnymi do już istniejących instytucji czy przedsięwzięć. Następnie bierzemy również pod uwagę, na ile dany pomysł jest oryginalny i potrzebny, a także na ile poprawi sytuację w sektorze audiowizualnym w kraju, z którego pochodzi. Po pierwszej selekcji spotykam się osobiście z wybranymi kandydatami, można powiedzieć, że są handed-picked czyli starannie dobrani. Zawszę chcę się upewnić, że pomysł, z którym przychodzą jest dobrym projektem nie tylko na papierze, ale także chcę sprawdzić jakie mają doświadczenie, jaką mają energię i motywację do jego realizacji. Wyszedłem z założenia, że jeśli będą w stanie przekonać mnie o swoim pomyśle, to również uda im się uzyskać potrzebne wsparcie i środki w ich kraju aby realizować swój projekt. Przy wyborze uczestników kieruję się również własnym doświadczeniem w branży, kiedy ja zaczynałem organizować festiwal i mój magazyn filmowy, nie było wtedy nikogo, kto mógłby mnie pokierować i doradzić jak mam realizować te projekty w moim kraju. Wielu z ekspertów SOFA zaczynało swoje kariery w podobny sposób, dlatego uważam, że są najlepszymi tutorami dla naszych uczestników. W trakcie pierwszej edycji SOFA ośmiu uczestników pracowało i rozwijało swoje projekty. Co udało się zrealizować i czy jest jakiś sukces, którym możesz się pochwalić? Niecały rok temu zakończyliśmy pierwszą edycję SOFA i jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę powiedzieć, że sukces warsztatów został udowodniony. Wiele projektów tej pierwszej edycji już jest w trakcie realizacji, albo będą realizowane w najbliższym czasie. Na przykład pomysł Leana Jaluske, DOKTOK na dystrybucję estońskich filmów dokumentalnych został zrealizowany dzięki pomocy SOFA. Melinda Boros obecnie stoi na czele TIFF Studio Workshops w Cluj, a Sonja Topalovic niedawno dostała środki finansowe z Eurimages na stworzenie interaktywnej bazy danych FBO - Festiwal Box Office. FBO to projekt, w który szczególnie mocno wierzymy, że zrewolucjonizuje międzynarodową scenę filmową! I sprawi, że świat będzie lepszy czyż nie jest to marzenie każdego agenta? Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska 19

20 Dofinansowane projekty 12. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY TOFIFEST Już 18 października zaczyna się 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu - corocznego święta niepokornego kina. Na Tofifest poznajemy kino twórców, którzy szukają w swych filmach nowych rozwiązań, nowych sposobów opowiadania i prawdy o człowieku współczesnym stwierdził Bogdan Zdrojewski, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MFF Tofifest jest obecnie jedną z najciekawszych i największych imprez filmowych w Polsce. W ciągu 11 lat Festiwal zgromadził ponad widzów oraz zaprezentował blisko 1500 tytułów. Budowana od dekady marka festiwalu kina niepokornego, owocuje uznaniem ludzi kina i widzów. Wśród gości Tofifest znaleźli się m.in. słynna Geraldine Chaplin, sześciokrotnie nominowany do Oscara Jim Sheridan, zdobywca Nagrody Akademii Jiri Menzel, trzykrotnie nominowana Agnieszka Holland, laureatka Srebrnego Niedźwiedzia Berlinale Julia Jentsch i pięciokrotny zdobywca Złotych Lwów Bogusław Linda, a także Emanuelle Seigner, Shirin Neshat, Julia Jentsch, Dagur Kari, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr, Borys Szyc i wielu innych. Głównymi nagrodami festiwalu są przyznawane twórcom światowego kina Złote Anioły, nawiązujące do średniowiecznego symbolu Torunia oraz Flisaki przyznawane wybitnym twórcom filmowym związanym z regionem kujawsko pomorskim. W programie filmowym co roku zostaje zaprezentowanych około 150 filmów skupionych wokół ducha niepokorności i twórczego buntu. Osią konkursów festiwalowych są światowe debiuty filmowe. W Toruniu ma miejsce wiele polskich i europejskich premier wybranych filmów. Festiwal prowadzi obecnie cztery pasma konkursowe. Dwa międzynarodowe: ON AIR dla pełnometrażowych debiutów i drugich filmów fabularnych oraz SHORTCUT dla krótkich metraży. Dwa krajowe: FROM POLAND dla polskich, pełnometrażowych filmów fabularnych oraz LOKALIZACJE, gdzie prezentowane jest kino autorstwa filmowców związanych z rodzinnym regionem Tofifest, czyli województwem kujawsko- -pomorskim. Wiele pasm programowych poświęcamy klasyce (np. polska premiera zrekonstruowanej wersji Mechanicznej Pomarańczy Stanleya Kubricka), zapomnianym zjawiskom kina (blaxploitation, kino campowe, Młodzi Gniewni, spaghetti western), pomijanym mistrzom (Alain Tanner, Ken Russel, Grzegorz Królikiewicz, Costa Gavras i inni), czy przeglądom nieoczywistych kinematografii narodowych (ormiańska, gruzińska, kosowska). Do tego dochodzi znakomita atmosfera perły europejskich miast - wpisanego na listę UNESCO gotyckiego Torunia, gdzie wszędzie jest blisko i nieśpiesznie. Idea festiwalu od lat pozostaje bezmienna. Dni spędzone na Tofifest w Toruniu mają być dla widzów i gości wspólnym i twórczym odkrywaniem dobrego kina niepokornego. Określenie to kryje esencję tego, co prezentowane jest podczas Festiwalu: kino mówiące o współczesnym człowieku - bez zbędnej pokory, ale z szacunkiem dla poglądów innych. Dlatego też wiodącym nurtem Tofifest są filmowe debiuty. Twórczynią festiwalu i jego niepokornej twarzy jest Kafka Jaworska, Dyrektor Festiwalu. Jaworska przeprowadziła Tofifest długa drogą od niewielkiej imprezy offowej, jaką był początkowo, po międzynarodowe przedsięwzięcie istniejące dziś. Festiwal od lat stara się eksplorować nowe przestrzenie w jakich pojawia się film. Jako jedno z pierwszych wydarzeń w kraju zainteresowało się wzajemnymi zależnościami gier komputerowych i filmów ( Film w grze, gra w filmie ), filmami typu machinima oraz zaczęło prowadzić debaty o ściąganiu filmów z sieci. Tofifest eksportuje także polskie kino poza granice kraju. Służą temu przeglądy filmów młodych reżyserów polskich na festiwalach m.in. w Berlinie, Rzymie, Pradze, Brnie, Sofie, czy w Wilnie. Równocześnie przeglądy The Best of Tofifest odwiedziły na przestrzeni ostatnich lat ponad 60 polskich miast. Pełne widzów sale, kinomani przechadzający się Starówką do późnych godzin nocnych i doskonałe filmy. Tak można zwięźle opisać Tofifest trafnie podsumował atmosferę festiwalu portal Kulturalny Toruń. Komponent MEDIA współfinansuje organizacje tegorocznej edycji MFF Tofifest. 20 Kreatywnik 2/2014, Magazyn Creative Europe Desk Polska

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Biznesowy komandos. Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji. IQ Partners podsumowuje rok 2011

Biznesowy komandos. Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji. IQ Partners podsumowuje rok 2011 WSZYSTKO O e-biznesie e-profit Kwiecień 2012 Biznesowy komandos Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji IQ Partners podsumowuje rok 2011 Wywiad z Maciejem Hazubskim Jak wygląda obraz polskiego startupowca?

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich WSZYSTKO O e-biznesie e-profit MAJ 2013 To nie takie proste piotr chmielewski o obecności w sieciach społecznościowych Foto: Kuklińscy Photography 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe Infoshare

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Potencjał. Idea. Inicjatywa Uwolnij swoją karierę Polska na celowniku Jakie szanse daje sektor BPO/SSC Nowoczesny kandydat Tradycyjne CV już nie wystarczy O krok

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Event w chmurach str. 8

Event w chmurach str. 8 Inspiracja dla event managera nr 2 LIPIEC 2013 Okiem marketingowca Wirtualne wydarzenia str. 6 Okiem TECHNIKA Event w chmurach str. 8 Okiem REDAKCJI Zobacz, dotknij, polub mnie! str. 12 Spotkania łowców,

Bardziej szczegółowo

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku Szanowni Państwo Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku na rok coraz większe uznanie. Jak pokazały poprzednie edycje zapotrzebowanie na tego

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

NIE HATALSKA DA SIĘ NATALIA. Zrozumieć e-klienta Rozmowa z Tomaszem Karwatką. Trzeba mieć otwarte oczy Gościmy ekipę Webshake.tv

NIE HATALSKA DA SIĘ NATALIA. Zrozumieć e-klienta Rozmowa z Tomaszem Karwatką. Trzeba mieć otwarte oczy Gościmy ekipę Webshake.tv WSZYSTKO O e-biznesie e-profit LISTOPAD 2012 Foto: Renata Dąbrowska NIE DA SIĘ KONKUROWAĆ PRODUKTEM NATALIA HATALSKA Pracowałem w korporacji... pracuję w startupie... Rozmowa z Leszkiem Pankiewiczem Keep

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo