Opis Przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja koncepcji i elementów kreacji kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia. Zamówienie dotyczy również zakupu majątkowych praw autorskich do opracowanych koncepcji i elementów kreacji. Koncepcja kreacyjna powinna stanowić zrozumiały, jednoznaczny i oryginalny pomysł odznaczający się rozpoznawalnością i zapamiętywalnością. Podstawowe elementy kreacji kampanii, przygotowane w oparciu o wypracowaną koncepcję kreacyjną (uzgodnioną z Zamawiającym), w formie zarówno opisowej jak i graficznej, ilustrowanej, powinny być spójne i rozpoznawalne w wersji wizualnej, dźwiękowej i werbalnej oraz charakteryzować się niezbędnymi cechami w zakresie komunikatywności, estetyki i treści przekazu. Niezbędnymi elementami realizacji zamówienia powinien być slogan kampanii, kluczowe hasła i motywy wizualne. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia koncepcji kreacyjnej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże logo Centrum ZL, dostępne materiały informacyjne w tym istniejące materiały promocyjne oraz dotychczas wykorzystywaną kolorystykę. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) powierzenie Wykonawcy realizacji kampanii o zasięgu ogólnopolskim, 2) nabycie majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do koncepcji i podstawowych elementów kreacji oraz do utworów/ materiałów powstałych w trakcie realizacji kampanii, 3) zakup i wykorzystanie przez Wykonawcę czasu i powierzchni reklamowej niezbędnego dla potrzeb realizacji kampanii, z zachowaniem poziomu efektywności wykorzystania mediów w celu dotarcia do grup docelowych. 2. CELE ZAMÓWIENIA: Celem kampanii promocyjnej jest budowanie wizerunku, czyli zwiększenie świadomości marki Zielona Linia poprzez promocję jej usług, zwiększenie ruchu na stronie internetowej ZL oraz zainteresowanie funkcjonalnościami dostępnymi na portalu 1) w przypadku pracodawców zainteresowanie możliwością zlecenia rekrutacji oraz zamieszczania na stronach serwisu ogłoszeń o pracy oraz ofert szkoleń, 2) w przypadku poszukujących zatrudnienia zainteresowanie możliwością uzyskania informacji o narzędziach umożliwiających poszukiwanie zatrudnienia tj. autoposzukiwacz ofert pracy i szkoleń, fabryka CV, tłumaczenia, rekrutacje prowadzone przez ZL.

2 Ponadto celem jest zwiększenie liczby kont i zamieszczanych informacji poprzez strefę dostępną dla zarejestrowanych użytkowników. Centrum Zielona Linia zakłada również osiągnięcie celu edukacyjnego i informacyjnego poprzez reklamę strony internetowej, która zawiera treści przydatne grupom odbiorców usług Zielonej Linii. 3. GRUPY DOCELOWE: W celu skutecznej i efektywnej promocji Zielonej Linii została przeprowadzona identyfikacja rynku docelowego. Na jej podstawie wyodrębniono trzy grupy docelowe, które mogłyby wykazywać zainteresowanie ofertą usług świadczonych przez Centrum. Kampania promocyjna, aby być bardziej efektywna, powinna zakładać promocję nie tyle samej marki Zielona Linia, ale usług świadczonych różnym grupom odbiorców. 1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, a także osoby poszukujące informacji o usługach urzędu pracy i informacji nt. rynku pracy. Osobom bezrobotnym, Zielona Linia może zaoferować: a. oferty pracy, b. informacje o usługach oferowanych przez urzędy pracy (staże, prace subsydiowane oraz dofinansowania), c. informacje o świadczeniach przysługujących z urzędu pracy, d. informacje o szkoleniach finansowanych przez Unię Europejską, e. informacje o projektach unijnych, dotyczących wsparcia dla otwierających własną działalność gospodarczą, f. dostęp do funkcjonalności dostępnych z poziomu portalu dedykowanych osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, tj. autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy, ofert szkoleń, wiadomości regionów, czat, g. usługi realizowane przez Centrum, tj. pomoc w napisaniu CV, tłumaczenia CV na język angielski. 2) Pracodawcy szukający pracowników oraz informacji dotyczącej usług urzędów pracy i informacji o rynku pracy. Pracodawcom Zielona Linia może zaoferować: a. informacje nt. form wsparcia oferowanego przez urząd pracy (wyposażenia/doposażenia stanowiska, prac subsydiowanych, form wsparcia w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych), b. wstępną rekrutację kandydatów do pracy, c. informacje o szkoleniach dofinansowanych przez Unię Europejską, d. dostęp do funkcjonalności dostępnych z poziomu portalu dedykowanych pracodawcom, tj. autoposzukiwacz pracowników, wiadomości regionów, czat, bezpłatne dodawanie ogłoszeń o pracy oraz ofert szkoleń.

3 3) Polacy planujący powrót do kraju Osobom powracającym do Polski, Zielona Linia może zaoferować: a. oferty pracy, b. oferty szkoleń, c. informacje o usługach i świadczeniach oferowanych przez urzędy pracy, d. informacje związane z procedurą powrotu do kraju e. dostęp do funkcjonalności dostępnych z poziomu portalu tj. autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy, ofert szkoleń, wiadomości regionów, czat, f. usługi realizowane przez Centrum, tj. pomoc w napisaniu CV, tłumaczenia CV na język angielski. 4. OPIS ZIELONEJ LINII: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy Zielona Linia to pierwsza ogólnopolska infolinia publicznych służb zatrudnienia działająca pod numerem nastawiona na udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które powstało z myślą o ułatwieniu klientom kontaktów z powiatowymi urzędami pracy. ZL oferuje informacje na temat szkoleń, usług i instrumentów realizowanych przez urzędy pracy. Swoją ofertę kierują także w stronę pracodawców, ułatwiając im dostęp do kandydatów i informując o korzyściach związanych z zatrudnieniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy. Pracownicy ZL odpowiadają na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z kodeksu pracy. Centrum kontaktowe posiada jeszcze dodatkowe elementy ułatwiające kontakt oraz uzyskanie konkretnych informacji. Poszczególne kanały komunikacji to: I. Portal Zielona Linia działający pod adresem Jest to ważny element komunikacji, zawiera bowiem szereg kanałów ułatwiających zdobycie informacji. Strona została skonstruowana w taki sposób, aby część informacji można było uzyskać za jej pośrednictwem bez dzwonienia na infolinię. Ułatwia to i znacznie upraszcza otrzymanie konkretnej odpowiedzi. Elementy składowe strony internetowej: a) szczegółowe bazy wiedzy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców b) wyszukiwarka ogłoszeń o pracy oraz wyszukiwarka szkoleń (klient sam może znaleźć atrakcyjne dla niego oferty), c) baza aktów prawnych, d) zestawienie najnowszych wskaźników z rynku pracy, e) kalendarium wydarzeń (targi pracy, warsztaty), f) newsletter, g) aktualne informacje z urzędów pracy, h) słownik pojęć rynku pracy, i) poradniki z zakresu poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej, podstaw kodeksu pracy,

4 j) możliwość pobrania przez pracodawcę formularza ze strony w celu przeprowadzenia rekrutacji przez pracowników Zielonej Linii, k) serwis Powroty pod tą nazwą funkcjonuje dział poswięcony informacjom z zakresu koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych. Znajdują się tu praktyczne poradniki dla osób, które zamierzają wrócić do kraju po okresie emigracji zarobkowej, l) Fabryka CV jest to usługa skierowana do osób poszukujących pracy. W ramach usługi można udoskonalić swoje CV lub też uzyskać pomoc w stworzeniu profesjonalnego CV od podstaw. Dodatkowo klienci Zielonej Linii mogą także otrzymać tłumaczenie swojego CV na język angielski. m) wirtualny doradca, n) panel do ankietowania Klientów, o) Strefa dostępna po zalogowaniu zawierająca funkcjonalności Autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy, ofert szkoleń, wiadomości z regionów; Autoposzukiwacz pracowników; Rozbudowany, dostępny po zalogowaniu panel dedykowany osobom poszukującym pracy (schowek, notatnik, możliwość zamieszczenia kilku CV z zaznaczeniem, które ma być aktywne dostępne pracodawcom); Rozbudowany, dostępny po zalogowaniu panel dedykowany pracodawcom (schowek, notatnik, ulepszona wyszukiwarka pracowników). II. Formularze kontaktowe Znajdują się one na stronie internetowej Zielonej Linii. Za ich pośrednictwem można o każdej porze wysłać pytanie do konsultanta. Klient nie musi dzwonić na infolinię, ponieważ odpowiedź zostaje mu odesłana na adres owy. III. Portale społecznościowe Na stronie internetowej Zielonej Linii znajdują się odnośniki do portali społecznościowych, które są jedyną z wielu form komunikacji z klientami urzędów pracy. Konto Zielonej Linii jest dostępne w takich serwisach jak: Facebook, Google+, Twitter, Blip oraz NK. W tych miejscach są udostępniane informacje pochodzące ze strony internetowej Zielonej Linii oraz dotyczące rynku pracy. IV. Czat Jest to najnowsza forma komunikacji dostępna na stronie Zielonej Linii. Codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach działania infolinii, tj. od godz do klienci urzędów pracy mogą zadawać pytania dotyczące m.in. usług urzędów pracy, form wsparcia, jakie oferują urzędy pracy, jak też zasad ich przyznawania, uzyskując przy tym szybką odpowiedź ze strony konsultanta.

5 5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Przygotowanie Koncepcji Kreacyjnej Kampanii Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie Koncepcji Kreacyjnej Kampanii linii kreacyjnej oraz projektów graficznych dla poszczególnych nośników, narzędzi i działań kampanii wykorzystując logo Centrum ZL, istniejące materiały promocyjne uwzględniając dotychczas wykorzystywaną kolorystykę. Koncepcja powinna być oparta na oryginalnym, unikatowym pomyśle oraz jasnym i zrozumiałym przekazie. Koncepcja kreacyjna posiadać powinna ładunek emocjonalny a także powinna być rozpoznawalna i zapamiętywalna. Kampania powinna być zaplanowana w sposób spójny wizerunkowo. Wszelkie wytyczne i pliki źródłowe zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 3 dni robocze od dnia podpisania umowy. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe opracowanej koncepcji kreacyjnej oraz wszystkich wykonanych projektów w ramach zamówienia. Szczegóły dotyczące przeniesienia praw autorskich zawarte są we wzorze umowy. 2) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie obejmującą: 1. Internet tradycyjny 1) Reklama graficzna w formacie double billboard (750*200) wyświetlana w serwisach lokalnych miast i gmin w Polsce. Reklama powinna być dostępna w co najmniej 100 różnych miastach, a liczba odsłon nie powinna być mniejsza niż ) Reklama graficzna w formacie double billboard (750*200) wyświetlana w popularnym ogólnopolskim serwisie związanym z pracą, np. Gazetapraca.pl (serwis powinien charakteryzować się liczbą miesięcznych odsłon na poziomie co najmniej odsłon oraz liczną realnych użytkowników na poziomie minimum ). Liczba odsłon reklamy nie powinna być mniejsza niż ) Reklama graficzna wizerunkowa, rozliczana metodą CPC (cost per click). Reklama powinna docierać do zainteresowanych użytkowników i być dostępna dla internautów korzystających ze stron internetowych związanych z wiadomościami, biznesem i technologią, pracą, sportem, portalami społecznościowymi. Zakłada się, iż efektem reklamy powinno być co najmniej 6000 przekierowań na stronę Dopuszczalne formaty reklamowe dla reklamy graficznej efektywnościowej to baner o wymiarach 620*100 dostępny pod artykułem lub baner o wymiarach 300*250 prezentowany w prawej szpalcie serwisu. Reklama powinna być nieinwazyjna oraz powinna zapewniać niskie ryzyko przypadkowych kliknięć. 4) Reklama graficzna w formacie mobile rectangle, umiejscowiona między treściami stron mobilnych, w ilości 1 mln emisji na RON (RON emisja w sieci serwisów mobilnych jednego lub grupy wydawców np., m.finanse.wp.pl, m.widomosci.wp.pl, mobile.sport.wp.pl lub m.wiadomości.gazeta.pl, Serwisy lokalne, m.wyborcza.pl, m.wyborcza.biz, m.tokfm.pl)

6 2. Reklama wideo 1) Reklama w Sieci AdPlayer a) Plansza reklamowa - zaprojektowanie przez firmę realizującą kampanię planszy, która będzie pojawiała się w oknie playera po naciśnięciu pauzy. Reklama powinna być wyświetlana co najmniej razy w serwisach tj. TVP.pl, gazeta.pl, wyborcza.biz, gazeta praca.pl, radiozet.pl. 2) Reklama w Serwisie YouTube - reklama graficzna pojawiająca się w dolnej części okna pod wyświetlanym filmem/nagraniem wyświetlana przez cały czas emisji filmu/nagrania oraz w prawej szpalcie serwisu. Zakłada się około przekierowań na stronę 3. Social media 1) Odświeżenie profilu Zielonej Linii na Facebooku: a) Przygotowanie atrakcyjnego Cover Photo. b) Przygotowanie zakładki z ofertą/usługami ZL (zakładka powinna umożliwiać dodanie min. 20 produktów/usług, modyfikację jej zasobów 1 raz w miesiącu). c) Prowadzenie komunikacji (intensywność komunikacji: 3-5 wpisów w tygodniu, stosowanie treści multimedialnych do wpisów, wpisy dotyczące branży HR, rynku pracy, zatrudnienia, rozmów kwalifikacyjnych itp.). d) Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konkursów (opracowanie aplikacji konkursowych, tematyki konkursów, opracowanie regulaminu, zasponsorowanie dwóch głównych nagród o wartości min. 300 zł każda). 2) Reklama SelfAds Zastosowanie na portalu Facebook reklamy graficzno tekstowej składającej się z tytułu, leadu i obrazka, rozliczanej za ilość przekierowań na stronę. Reklama powinna promować fanpage, aplikację konkursową, zakładkę z produktami/usługami. Reklama powinna gwarantować 6000 przekierowań na fanpage lub stronę internetową 4. Działania reklamowe w wyszukiwarce Google 1) SEM linki sponsorowane graficzne reklama w wyszukiwarce Reklamę w postaci linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Linki wyświetlane ponad naturalnymi wynikami wyszukiwania w momencie wpisania przez internautę wybranych słów kluczowych. Wyświetlenie następuje tylko w momencie gdy potencjalny klient wyrazi zainteresowanie danym produktem/usługą. Reklama nie dociera do osób przypadkowych, tylko do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców. 2) SEM reklama tekstowa oraz graficzna w serwisach kontekstowych Reklama kontekstowa - prezentowanie reklam użytkownikom usług internetowych, który zakłada dopasowanie treści reklam do treści stron, na których są one umieszczone. Ideą reklamy kontekstowej jest założenie, że osoba wystawiona na jej

7 działanie chętniej na nią pozytywnie zareaguje, gdy będzie ona związana z poszukiwaną przez tę osobą informacją niż gdyby nie miała ona z nią związku. Reklama musi umożliwiać remarketing polegający na ponownym dotarciu do użytkownika, który odwiedził stronę internetową (zainstalowanie Cookiem i śledzenie użytkownika). Zastosowanie linków sponsorowanych, reklamy tekstowej i graficznej w serwisach kontekstowych i osiągniecie około przekierowań na stronę internetową. 5. Materiały promocyjne: Lp. Przedmiot zamówienia Liczba (szt.) Specyfikacja przedmiotu 1. Roll up 2 Szerokość: 100 cm, wysokość: 200cm.Wydruk grafiki na banerze nie przepuszczającym światła. Druk według projektu graficznego ustalonego z Zamawiającym. 2. Ulotki reklamowe Pendrive z nadrukiem (grawerowany) Format A6, dwustronna, kolor 4/4 papier kreda 115 g/m². Druk ulotki reklamowej według projektu graficznego Zamawiającego. 50 Pendrive USB typu Twister, pojemność 4 GB. Ostateczna forma graficzna zostanie ustalona z Zamawiającym. 4. Koszulki reklamowe 50 (30 damskich, 20 męskich) Koszulka typu t-shirt, bawełna min. 180 g/m2, kolor koszulek czarny, nadruk wielkości A4 z przodu, kolor nadruku 4/4. 5. Długopisy reklamowe z nadrukiem 6. Foldery reklamowe Materiał aluminium, kolor srebrny, ostateczna forma graficzna zostanie ustalona z Zamawiającym. Format po złożeniu: 297 mm x 210 mm (A4) Format po rozłożeniu: 297 mm x 420 mm (A3) Objętość: 4 strony A4 Papier: Kreda błysk 250 g/m2 Druk: Dwustronny wielokolorowy w skali CMYK (4+4 kolory); grafika ze zdjęciami + układ tekstu

8 Uszlachetnianie: Brak (lub np. lakier UV punktowo) Introligatornia: Cięcie na format. Bigowanie. Druk folderu reklamowego według projektu graficznego ustalonego z Zamawiającym. 7. Smycz reklamowa 100 Smycz reklamowa z nadrukiem, szer. 20 mm, nadruk obustronny, pełny kolor. Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. 8. Torba papierowa z nadrukiem 9. Kubek termiczny z nadrukiem (grawerowany) 10. Kubek porcelanowy z nadrukiem 11. Etui na telefon z nadrukiem 12. Ścianka reklamowa (wystawiennicza) z nadrukiem. 13. Projekt i przygotowanie spotu reklamowego z pełnym prawem autorskim do własnej dystrybucji przez Zamawiającego 100 Torba brązowa 305x170x340 mm z nadrukiem jednostronnym w jednym kolorze. Nadruk ma zawierać logo, nr infolinii, adres www. Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. 30 Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. Pojemność 400 ml. 30 Kubek porcelanowy w kolorze białym z nadrukiem. Nadruk kolor 4/4 na zewnątrz kubka (logo, nr infolinii, adres www). Pojemność ml. Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. 20 Etui filcowe lub skórzane z nadrukiem na telefon komórkowy (smart fon). Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. 1 Wymiary grafiki: 344 x 230 cm ( 3x3 łukowa, 5-panelowa). Projekt graficzny zostanie ustalony z Zamawiającym. 1 Długość spotu: 30 sekund, spot udźwiękowiony; spot animowany; format MP4 dostosowany do własnej dystrybucji; scenariusz i projekt spotu zostanie ustalony z Zamawiającym.

9 OGÓLNY HARMNOGRAM KAMPANII Lp Media Szczegóły czas trwania odsłony 1 Lokalne serwisy Doublebillboard - lokalne serwisy informacyjne 2 Serwis związany z pracą 3 PayPer Doublebillboard Reklama graficzna wizerunkowa: Pakiet - wiadomości, biznes, praca 4 Handy Net Mobile Ractangle - RON 2 miesiące wrzesień-listopad 1 miesiąc w okresie wrzesień-listopad 1 miesiąc listopad 2 miesiące w okresie wrzesień-listopad Odsłony Odsłony Przekierowania Odsłony Reklama Wideo Przygotowanie Planszy reklamowej. wrzesień-październik - 6 AdPlayer PauseAD 7 Serwis You Tube Kampania graficzna na You Tube i grafiki w sieci kontekstowej 8 Facebook - moderacja profilu 9 Social Media Konkurs - 2 w ciągu 3,5 miesięca 10 selfadsy 3 miesiące w orkesie wrzesień - grudzień 3 miesiące w okresie wrzesień-grudzień 3,5 miesiąca w okresie wrzesień-grudzień 3,5 miesiąca w okresie wrzesień-grudzień 3 miesiące w okresie wrzesień - grudzień Odsłony Przekierowania min ,5 miesiąca w okresie 12 Linki sponsorowane Przekierowania min wrzesień-grudzień Wyszukiwarki 13 Reklama tekstowa oraz graficzna w serwisach kontekstowych wrzesień-listopad Materiały promocyjne Ulotki, gadżety reklamowe, spot itp. wrzesień październik -

10

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii Załącznik nr 1A do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP-271-10/15 ROK 2014 Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii - emisja reklamy PauseAd (spot reklamowy 30 sek) w sieci AdPlayer - emisja spotu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Części I i Części II Zamówienia.

Wprowadzenie do Części I i Części II Zamówienia. Załącznik nr 1do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-5/14 Opis Przedmiotu zamówienia Wprowadzenie do Części I i Części II Zamówienia. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem I części zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Cena (PLN) Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony centralnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: PWK.POA.ZP.271.5.2017 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu realizację planu promocji Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska Projekt Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 60-965

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail) Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

- jedyną w Polsce internetową Bazę Obiektów Wspinaczkowych (http://www.portalgorski.pl/baza)

- jedyną w Polsce internetową Bazę Obiektów Wspinaczkowych (http://www.portalgorski.pl/baza) Szanowni Państwo, Portal Górski został stworzony z myślą o ludziach, którzy większą część swojego życia spędzają w górach i jest jednym z najprężniej rozwijających się obecnie portali o tematyce górskowspinaczkowej.

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga:

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga: Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga: W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z

Bardziej szczegółowo

Dziennik rozdawany na głównych skrzyżowaniach Wrocławia, oraz główne miejsca takie jak: urzędy, duże firmy.

Dziennik rozdawany na głównych skrzyżowaniach Wrocławia, oraz główne miejsca takie jak: urzędy, duże firmy. Działania w Prasie Tytuł Geotargetowanie Dystrybucja Nakład Powierzchnia zaplanowana ilość publikacji miesięcznie Reklama w ogólnopolskim dzienniku opiniotwórczym Dodatek kulturalny sprzedaż min 120 000,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Folder reklamowy. Grupa Morizon-Melog

Folder reklamowy. Grupa Morizon-Melog Folder reklamowy Grupa Morizon-Melog Twoja reklama w serwisach Grupy Morizon-Melog 13 mln odsłon 554 deweloperów nieruchomości Źródło informacji o rynku nieruchomości Agencja5000 zaawansowany system dla

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Reklama internetowa dla Deweloperów

Reklama internetowa dla Deweloperów Reklama internetowa dla Deweloperów Jak sprzedawać mieszkania przez Internet? Opracowanie: Kwiecień 2017 roku Czy wiesz, że: 53% Klientów szuka informacji o ofertach na stronach internetowych deweloperów.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług 1. Zamawiający PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 Oferta www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 2 Reklama w czasopiśmie Wici Info Bezpłatny kolorowy informator miejski kolportowany w sieci Wici. Comiesięczne propozycje wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji?

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Gdziekolwiek jesteś, serwis Pracuj.pl wspiera Twoje rekrutacje przez całą dobę. Jesteśmy blisko najnowszych technologii, przez co zawsze jesteśmy o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA I. Ceny usług reklamowych w serwisach należących do Etena.pl Obowiązuje od dnia 07 grudnia 2009 L.p. FORMA REKLAMY 1. Dodanie szkolenia do bazy szkoleń serwisu 2. Dodanie wizytówki do katalogu firm serwisu

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe Formy standardowwwe Billboard i jego odmiany 750x100 i 750x200 b-31, b-32 Navibox (rectangle) 300x250 b-33 Pozostałe formy standardowwwe Banner 468x60 Billboard

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU Oferta reklamowa dla Klientów Portalu 2017 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU Lubisz mieć kontrolę nad własnym biznesem. Pragniesz by Twój biznes rozrastał się i przodował w rankingach. Lubisz czytać

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ bądź widoczny!

NOWOŚĆ bądź widoczny! CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2014 Wybory samorządowe Ważny do 16 listopada 2014 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze SKUTECZNE

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Unikalna społeczność

Unikalna społeczność - Prezentacja portalu - PARTNER Innowacyjne funkcje - łączymy w pełni z Facebook i Youtube Rozbudowana wyszukiwarka języków Codzienne aktualizacje: artykuły, testy i porady Bardzo wysokie pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz web design graphic design copywrighting PR & communication Łukasz Iwaszkiewicz Specjalista ds. komunikacji i PR + 48 506-544-090 lukasziwaszkiewicz@onet.eu SPIS TREŚCI web

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT

CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. Reklamy na portalu 2. Własny dział tematyczny 3. Partner serwisu 4. Partner działu 5. Gadżety marketingowe 6. Artykuł sponsorowany 7. Materiały

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 19.02.2013 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem.

Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem. Specyfikacja ZumiSocial 1. Doradztwo i rekomendacje Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem. 2. Zakładanie profili w

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - Pakiet Premium Pakiet Premium - banner na stronie głównej www.naszeligi.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Concordia Workshops Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Mailing 2 wysyłki newslettera Mailing newsletter na bazy Concordia Design i Prodesign Wysyłka 11.02-1245 adresów email w bazie Concordia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Z nami zdobędziesz wyborców Ogłoszenia wyborcze

Z nami zdobędziesz wyborców Ogłoszenia wyborcze CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2015 Wybory parlamentarne Ważny do 25 października 2015 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Spis treści Wstęp... 1 O akcji... 2 Nazwa... 2 Hashtag... 2 Spot... 3 Grafika... 3 Plakat... 3 Cover photo... 5 Strona HOSPICJA.PL...

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Zimowa wyprawa na Nanga Parbat - obóz 2

Oferta reklamowa. Zimowa wyprawa na Nanga Parbat - obóz 2 Oferta reklamowa Portal Górski został stworzony z myślą o ludziach, którzy większą część swojego życia spędzają w górach i jest jednym z najprężniej rozwijających się obecnie portali o tematyce górskowspinaczkowej.

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik rozdawany na głównych skrzyżowaniach Wrocławia, oraz główne miejsca takie jak: urzędy, duże firmy.

Dziennik rozdawany na głównych skrzyżowaniach Wrocławia, oraz główne miejsca takie jak: urzędy, duże firmy. Działania w Prasie Tytuł Geotargetowanie Dystrybucja Nakład Powierzchnia zaplanowana ilość publikacji miesięcznie Reklama w ogólnopolskim dzienniku opiniotwórczym Dodatek kulturalny sprzedaż min 250 000,

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki Poznajmy się! NASZANOWAZELANDIA.PL jest serwisem internetowym łączącym w sobie funkcje informacyjne, społecznościowe oraz sprzedażowe. Główny cel to dzielenie się aktualnymi informacjami dotyczącymi organizacji

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE FORMY REKLAMY GRAFICZNEJ 2. INNE FORMY REKLAMY 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH Mocna strona biegacza

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Reklama cennik i specyfikacja techniczna

Reklama cennik i specyfikacja techniczna Reklama cennik i specyfikacja techniczna Reklama na stronach Klubu MazdaSpeed Reklama na stronach serwisu i forum Klubu MazdaSpeed to możliwość dotarcia do ponad 200 tys. osób miesięcznie. Naszymi czytelnikami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Jak szukać ofert pracy przez Internet?

Jak szukać ofert pracy przez Internet? Jak szukać ofert pracy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ Główny kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: przygotowanie oraz realizacja VI edycji konkursu pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Promocja projektu Ełk kulinarna stolica Mazur: 1. Reklama prasowa (layout prasowy) i artykuły sponsorowane:

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z Realizacja usług promocyjnych związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie dla Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy Kompleksowa obsługa redakcyjna firmy Szanowni Państwo! Nasza firma chętnie wesprze Państwa działania marketingowe oraz obsługę polityki informacyjnej firmy profesjonalną redakcją językową merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jesteśmy zespołem projektowym realizującym indywidualne projekty a nie pudełkowe rozwiązania. Działamy na rynku usług projektowych.

Szanowni Państwo, Jesteśmy zespołem projektowym realizującym indywidualne projekty a nie pudełkowe rozwiązania. Działamy na rynku usług projektowych. 1 2 Szanowni Państwo, Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty naszej firmy. Poniżej znajdą Państwo informację na temat naszej działalności, oraz dotychczas zrealizowanych projektów. Jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo