» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego"

Transkrypt

1 » Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT kompleksowa obsługa inwestorów tereny pod inwestycje powierzchnie biurowe do wynajęcia szkolenia z zakresu prowadzenia działalności na obszarze sse pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pod inwestycje usługi parku technologicznego: doradztwo w zakresie tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw inkubator technologiczny transfer technologii wsparcie finansowe inicjowanie współpracy między firmami, zakładanie klastrów konsultacje i doradztwo specjalistyczne 3

2 » Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT kompleksowa obsługa inwestorów tereny pod inwestycje powierzchnie biurowe do wynajęcia szkolenia z zakresu prowadzenia działalności na obszarze sse pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pod inwestycje usługi parku technologicznego: doradztwo w zakresie tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw inkubator technologiczny transfer technologii wsparcie finansowe inicjowanie współpracy między firmami, zakładanie klastrów konsultacje i doradztwo specjalistyczne 5

3 Spis treści» Misją Krakowskiego Parku Technologicznego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski Krakowski Park technologiczny Centrum Business in Małopolska Specjalna strefa ekonomiczna Pomoc publiczna Procedury i zezwolenia Tereny inwestycyjne Niepołomice Zabierzów Tarnów Powierzchnie biurowe Firmy w strefie Słowniczek spis treści 7

4 Krakowski park technologiczny» Unikalne połączenie idei parku technologicznego oraz specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny jest spółką zarządzającą krakowską specjalną strefą ekonomiczną oraz parkiem technologicznym. Od ponad 10 lat wspieramy rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce. Współistnienie strefy z parkiem technologicznym przynosi liczne i wymierne korzyści. Taka konstrukcja zdecydowanie wpływa na efektywność działania poprzez połączenie lokalnego środowiska naukowego uczelni z biznesem. To właśnie dzięki inwestorom ulokowanym w strefie proces przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne jest przyspieszony. Stwarza możliwości dla sieci wzajemnych relacji, profilowania oferty inwestycyjnej, tworzenia tzw. klastrów dla określonych branż, budowania łańcucha powiązań. Tak szeroka i urozmaicona oferta KPT sprawia, że jesteśmy w stanie wesprzeć firmę na każdym etapie rozwoju. W pakiecie specjalnej strefy ekonomicznej KPT oferuje tereny pod inwestycje, powierzchnie biurowe do wynajęcia oraz zwolnienia podatkowe dla inwestujących tu firm. Inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej to oferta dla firm pragnących rozwijać swoją działalność, rozbudować zakład, rozpocząć inwestycje w sektorze usług. Staramy się także wspomagać przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym, tworząc biura profesjonalnej obsługi inwestora, organizując szkolenia, udostępniając pełną informację gospodarczą. Oferta strefy dopełniona jest ofertą usług parku technologicznego: ten pakiet obejmuje infrastrukturę i usługi administracyjne, doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, patentowe, dotyczące transferu technologii, tworzenie sieci współpracy nauka-biznes, promocję i działania marketingowe, a także szkolenia ogólne i specjalistyczne. Inkubator technologiczny jest z kolei naszą propozycją wspierania młodych firm we wdrażaniu dobrych pomysłów biznesowych. Inkubator przeznaczony jest dla firm z sektora zaawansowanych technologii, przede wszystkim w obszarze informatyki, telekomunikacji i inżynierii. Młodzi ludzie mogą tu wynająć biuro, skorzystać z usług sekretarskich i doradczych, a także szkoleń. W nowocześnie zaprojektowanym budynku w centrum biznesowym w Czyżynach ma również swoją siedzibę KPT. Rozpoczynamy także realizację nowego obiektu Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. To kolejny krok na drodze rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego, ale także wkład w tworzenie i rozwój w Polsce przedsiębiorstw ICT aktywnie uczestniczących w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Krakowski Park Technologiczny sukcesywnie rozwija swoją ofertę dla firm, by skutecznie wspierać rozwój przedsiębiorczości i transformację gospodarczą w regionie. Status specjalnej strefy ekonomicznej oraz usługi parku technologicznego pozwalają na wspieranie różnorodnych projektów w sposób zintegrowany i kompleksowy. Dzięki tym narzędziom skuteczniej realizujemy naszą misję, którą jest rozwój nowoczesnej gospodarki Małopolski. KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. AL. JANA PAWŁA II 41 L KRAKÓW TEL FAX UDZIAŁOWCY: SKARB PAŃSTWA, WOJE- WÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, GMINA KRAKÓW, POLITECHNIKA KRAKOWSKA, UNIWERSY- TET JAGIELLOŃSKI 8 Krakowski park technologiczny 9

5 Centrum Business in Małopolska» Stwarzamy warunki do robienia dobrych interesów Krakowski Park Technologiczny jednym z priorytetów swojej działalności uczynił sprawny proces obsługi trafiających do Małopolski polskich i zagranicznych inwestorów. Projekt pod nazwą Business in Małopolska powstał z myślą o firmach planujących inwestycje na terenie województwa małopolskiego. W wyniku współpracy przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrodziła się inicjatywa utworzenia Centrum Business in Małopolska. Biura, w którym trafiający do Małopolski inwestor będzie mógł uzyskać wszechstronną pomoc począwszy od pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, poprzez otrzymanie wyczerpującej oferty inwestycyjnej, różnych form pomocy prawnej, aż po doradztwo inwestycyjne. Siedziba działającego od stycznia 2009 roku biura CeBiM, znajduje się w należącym do KPT budynku inkubatora technologicznego położonym w prestiżowym miejscu - centrum biznesu w Czyżynach w sąsiedztwie kampusu Politechniki Krakowskiej oraz biur należących do polskich i zagranicznych firm. Dodatkowym atutem tego miejsca jest status specjalnej strefy ekonomicznej i wynikające z tego faktu korzyści dla firm. Ten wyjątkowy w skali ogólnopolskiej projekt jest mocno wpisany w misję Krakowskiego Parku Technologicznego. CENTRUM BUSINESS IN MAŁOPOLSKA AL. JANA PAWŁA II 41 L KRAKÓW TEL TEL Centrum Business in Małopolska 11

6 Specjalna strefa ekonomiczna» Pomoc publiczna w krakowskiej sse jest najwyższa w Polsce Krakowska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje obecnie obszar ponad miejscach: centrum biznesowym Czyży- zlokalizowane w bardzo atrakcyjnych 500 hektarów. Jest położona na terenie ny czy Kraków Business Park w Zabierzowie. województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna jest Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych najwyższa w Polsce. Sse składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze i funkcjonować będzie do końca gmin. KPT oferuje inwestorom przede roku. wszystkim tereny greenfield. W ofercie znajdują się także powierzchnie biurowe» Kto może inwestować w strefie? Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane od wielkości firmy, ani kraju jej pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują wyższy poziom pomocy publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące przez państwo (m.in. alkohol, wyroby uzyskania zezwolenia na działalność tytoniowe, produkcja stali). Zezwolenie w strefie dostępne są w Rozporządzeniu na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych. Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie nie jest uzależnione AKTY PRAWNE Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (Dz. U. Nr 158 poz. 1244) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542) 12 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 13

7 » Małopolskie drzewo inwestycji i innowacji rzeźba multimedialna pomoc publiczna» KPT oferuje zwolnienia w podatku dochodowym Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, jako spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50%. Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria zainwestują na terenie sse minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje Rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:» z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy» z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego. Przykład obliczania wysokości przysługującej inwestorowi pomocy publicznej obrazuje poniższa tabelka. Sposoby naliczania pomocy publicznej - przykład UT EGET VULPUTATE DUI 2008 Nakłady inwestycyjne Nowe miejsca pracy I. Grunt 3 mln I. M-czne koszty pracy (brutto) zł II. Budynek 10 mln II. Nowe miejsca pracy 100 III. Inne środki trwałe 11 mln III. 2 lata = 24 m-ce 24 Razem (I +II+III) 24 mln Razem (IxIIxIII) 4,8 mln Pomoc publiczna (50%) 12 mln Pomoc publiczna (50%) 2,4 mln Pomoc publiczna (60%) 14,4 mln Pomoc publiczna (60%) 2,8 mln Pomoc publiczna (70%) 16,8 mln Pomoc publiczna (70%) 3,36 mln Kwota pomocy publicznej, obliczona w powyższy sposób, może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2020 roku. Można więc powiedzieć, że przedsiębiorca de facto nie płaci podatku dochodowego w ogóle, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. 14 pomoc publiczna 15

8 PROCEDURY I Zezwolenia» Zezwolenia na działalność w sse wydaje KPT Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie są przyznawane w trybie przetargu lub rokowań, ogłaszanych w postaci zaproszenia zamieszczonego w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane w strefie, oceniane są przez komisję ds. rokowań i przetargów. Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria:» stopień innowacyjności technologii planowanych przedsięwzięć» przedmiot i zakres działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez oferenta oraz działalności, jaką planuje on podjąć w strefie» wartość planowanych inwestycji i warunki ich realizacji» deklarowany udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury na terenie strefy» deklarowana/możliwa współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w strefie i jej otoczeniu» zgodność planowanej działalności z celami rozwoju strefy» stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony» możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami w projektach badawczych i edukacyjnych. Inwestowanie na obszarze krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wymaga podjęcia następujących kroków:» przedłożenia listu intencyjnego przedstawiającego projekt inwestycyjny w ogólnym zarysie» przystąpienia do negocjacji dotyczących nabycia/dzierżawy działki pod inwestycję lub wynajęcia powierzchni biurowej» przygotowania oferty inwestycyjnej w formie biznes planu» przystąpienia do rokowań lub przetargu ogłoszonych przez Krakowski Park Technologiczny w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie» zakupu/dzierżawy nieruchomości/ wynajęcia powierzchni biurowej» realizacji projektu inwestycyjnego. PROCEDURA INWESTYCYJNA: List intencyjny, ogólny zarys inwestycji Biznesplan Wydanie zezwolenia Zakup nieruchomości lub wynajem pow. biurowej Rozpoczęcie iwestycji 16 PROCEDURY I ZEZWOLENIA 17

9 Tereny inwestycyjne» Obszar sse obejmuje ponad 500 ha na terenie 17 gmin Wolne tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się w następujących podstrefach: Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Nowy Sącz, Oświęcim, Słomniki, Tarnów i Wolbrom. Przeprowadzone w 2009 roku rozszerzenie obszaru krakowskiej strefy, otworzyło przed przedsiębiorcami możliwość inwestowania i korzystania z ulg podatkowych także w podstrefach KPT ulokowanych w Bochni, Gorlicach, Książu Wielkim, Limanowej i Niepołomicach, Zatorze. Większość nieruchomości jest własnością gmin. Działki są uzbrojone i przygotowane pod inwestycje oraz objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowa, na bieżąco uzupełniana oferta terenów inwestycyjnych wraz z opisami znajduje się na stronie internetowej KPT: Istnieje możliwość objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej terenów wskazanych przez inwestora. Procedura zmiany granic sse następuje w drodze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów i trwa około 6 miesięcy. Włączenie do strefy gruntów należących do właścicieli prywatnych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. PODSTREFY KRAKOWSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ: 1. Kraków Śródmieście 2. Kraków Podgórze 3. Kraków Nowa Huta 4. Andrychów 5. Bochnia 6. Dobczyce 7. Gdów 8. Gorlice 9. Krosno 10. Książ Wielki 11. Limanowa 12. Niepołomice 13. Nowy Sącz 14. Oświęcim 15. Słomniki 16. Tarnów 17. Wolbrom 18. Zabierzów 19. Zator TERENY 19

10 Tereny inwestycyjne - przykłady» Niepołomice: prężnie rozwijająca się strefa przemysłowa, której wizytówką są duże, spektakularne inwestycje Podstrefa w Niepołomicach została utworzona we wrześniu 2005 r. na obszarze 140,866 ha. Inspiracją dla powstania strefy była inwestycja firmy MAN oraz jej poddostawców. Wkrótce okazało się, że jest to najszybciej rozwijająca się podstrefa w Małopolsce, stanowiąca zaplecze inwestycyjne dla aglomeracji Krakowa. Obecnie powierzchnia podstrefy wynosi 207,5966 ha. Zainwestowało tam wiele firm z sektora tradycyjnego przemysłu, takich jak: MAN Trucks Sp. z o.o., Nidec Motors and Actuators (Poland) Sp. Z o.o., Woodward Governor Poland Sp. z o.o., Foodcare Sp. z o.o., Meiller Polska Sp. z o.o., ale także Coca Cola HBC Polska, Royal Canin czy Chrysler. Dynamicznie rozwija się zarówno obszar strefy, jak i jego infrastruktura. Tym, co przede wszystkim przyciąga przedsiębiorców do niepołomickiej strefy jest bardzo dobra marka gminy Niepołomice, znanej w całej Polsce oraz na świecie z bardzo wysokiego poziomu obsługi inwestorów. W niepołomickiej strefie przemysłowej wciąż dostępne są tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 50,00 ha. Informacje na temat oferty są dostępne na: URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO PLAC ZWYCIĘSTWA NIEPOŁOMICE TEL , FAX Niepołomice 21

11 Tereny inwestycyjne - przykłady» Zabierzów: Kraków Business Park centrum biurowe dla firm z sektora nowoczesnych usług Tereny inwestycyjne - przykłady» Tarnów: wysoki potencjał przedsiębiorczości i dobry klimat dla biznesu Podstrefa Zabierzów (Kraków Busi- Poland Sp. z o.o., UBS Service Centre Podstrefa krakowskiej specjalnej W Tarnowie korzystając z dobrego ness Park), została utworzona w czerw- (Poland) Sp. z o.o., Sabre Polska Sp. z o.o. strefy ekonomicznej w Tarnowie została klimatu inwestycyjnego z powodzeniem cu 2005 r. na obszarze 3,30 ha, na potrze- Aktualna oferta KBP obejmuje ponad utworzona w sierpniu 2001 r. na obszarze realizują swoje projekty małe i śred- by firm z sektora nowoczesnych usług. 11 tys. m² powierzchni biurowych klasy 21,40 ha. Obszar tarnowskiej podstrefy nie, polskie i zagraniczne firmy. Wśród Obecnie obszar strefy obejmuje 7,7 ha. A do wynajęcia. Do dyspozycji użyt- wynosi obecnie 44,55 ha. Tarnów, drugie nich znalazły się m.in. ABM Solid SA, Powstające w Krakowie centra fi- kowników pozostają zewnętrzne oraz co do wielkości miasto Małopolski, sku- Becker Powłoki Przemysłowe Sp. z o.o., nansowe, badawcze oraz informatyczne, podziemne parkingi, trzy restauracje, tecznie przyciąga inwestorów polskich CESTOR Sp. z o.o., ELMARK TARNÓW, które świadczą usługi firmom z całego fitness klub, bankomat oraz całodobowa i zagranicznych nie tylko dobrym klima- KON-INS-BUD Montaż Sp. z o.o., P.P.H. świata, budują markę i renomę gospo- ochrona. Kraków Business Park posiada tem inwestycyjnym, ale również bogatą Moskito Marek Jeleń, PPHU ERGOBUD darczą stolicy Małopolski. Kraków Bu- dogodną infrastrukturę komunikacyjną. ofertą kulturalną i twórczą atmosferą, Sp. z o. o., Summit Packaging Polska SA, siness Park oferuje firmom nowoczesne Dojazd z centrum Krakowa - dzięki dzia- gwarantującą wysoką jakość życia ma- Unipress s.c., UNI-TARPIN Sp. z o.o., powierzchnie biurowe do wynajęcia łającej na potrzeby KBP stacji kolejowej nagerom i pracownikom inwestujących ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder w otoczeniu pięknie zaprojektowanej - zajmuje 15 minut. tu firm. Sp. j., Zakład Elementów Konstrukcyj- i utrzymanej podmiejskiej przyrody. In- Więcej informacji na stronie: Właścicielem nieruchomości oraz nych Sp. z o. o. TARNOWSKI KLASTER westujące tu firmy mogą korzystać z po- KRAKÓW BUSINESS PARK równocześnie spółką zarządzającą tar- Obecnie oferta obejmuje działki do PRZEMYSŁOWY S.A. mocy publicznej z tytułu inwestycji na nowską podstrefą jest Tarnowski Klaster kupna o powierzchni 19,00 ha oraz hale terenie sse. W pięciu funkcjonujących UL. KRAKOWSKA 280 Przemysłowy S.A. W biurze Klastra moż- do wynajęcia o łącznej powierzchni UL. SŁOWACKIEGO 33-37, już biurowcach swoją siedzibę znalazło ZABIERZÓW na uzyskać niezbędne informacje doty m². Szczegółowe informacje na TARNÓW, POLSKA wiele polskich i zagranicznych firm, m.in. TEL czące zarówno oferty nieruchomości, jak stronie: TEL , Affiliated Computer Services of Poland FAX i zasad funkcjonowania na obszarze spe- FAX Sp. z o.o., SHELL Polska Sp. z o.o., HCL cjalnej strefy ekonomicznej Zabierzów Tarnów 23

12 Powierzchnie biurowe» Lokując siedzibę firmy w biurowcach położonych w strefie, możesz uzyskać pomoc publiczną FIRMY W STREFIE» Sukcesem KPT jest sukces inwestujących tu firm Krakowski Park Technologiczny oferuje powierzchnie biurowe do wynajęcia znajdujące się na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. Firmy lokujące swoje siedziby w biurowcach położonych w strefie mogą uzyskać pomoc publiczną. Szczególnie dynamicznie rozwija się centrum biznesowe w Czyżynach. W znajdującym się tutaj inkubatorze technologicznym, KPT wynajmuje po- W budynku powstanie m.in. inkubator technologii informacyjnych, centrum kształcenia kadr oraz obserwatorium technologiczne. Część powierzchni biurowej przeznaczona zostanie pod wynajem dla innowacyjnych firm z branży IT, które będą mogły korzystać z pomocy publicznej z tytułu inwestycji na terenie sse. Szczegółowa oferta powierzchni A ABM Solid S.A. ACP Polska Sp. z o.o. Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o. AJAS Sp. z o.o. AMK Kraków Sp. z o.o. AZ-AL. Sp. z o.o. AZ Soft S.A. B Flying Fish Stasz i Kiełkowski Sp. j. FoodCare Sp. z o.o. F.U.P.H. LIMBLACH Ignacy Włodarczyk G Grupa ONET.pl S.A. H Hannecard Polska Sp. z o.o. HCL Poland Sp. z o.o. P.H.P.U. IMA ZPChr I. Szumańska-Wrona i M. Wrona Sp. j. P.P.H. Moskito Marek Jeleń R RR Donnelley Poland Sp. z o.o. RR Donnelley Europe Sp. z o.o. S Sabre Polska Sp. z o.o. SHELL POLSKA Sp. z o.o. wierzchnie biurowe małym i średnim firmom z sektora wysokich technologii. Wokół nowoczesnego budynku inkubatora rozpoczynają się budowy kolejnych biurowców. Otoczenie znanych firm oraz obecność Politechniki biurowych objętych statusem sse znajduje na stronie Becker Powłoki Przemysłowe Sp. z o.o. Berendsen Textile Service Sp. z o.o. C CAR Technology Production Sp. z o.o. Comarch S.A. J Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. K Kermaz s.c. Summit Packaging Polska S.A. T Trailis Zasław TSS Sp. z o.o., S.k. U Krakowskiej, skłania również innych CORDIA PLUS A.D. Studniccy Sp. j. KHS Krosno S.A. UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. przedsiębiorców do zainwestowania na tym terenie. Przedsiębiorców do inwestycji w centrum biznesowym Czyżyny D Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o. KON INS BUD Montaż Sp. z o.o. M UNI TARPIN Sp. z o.o. Unipress Poligrafia M. Dobrzański, M. Węgrzynek s.c. zachęcają ulgi podatkowe, które mogą uzyskać z tytułu inwestycji na terenie E MageLab Sp. z o.o., Sp. k. MAN Trucks Sp. z o.o. W specjalnej strefy ekonomicznej. ELETTRIC 80 Sp. z o.o. Meiller Polska Sp. z o.o. Woodward Governor Poland Sp. z o.o. Równie prężnie rozwija się położony w Zabierzowie Kraków Business Park. ELMARK TARNÓW Krystyna Słowikowska Mobile Experts Sp. z o.o. Motorola Polska Electronics Sp. z o.o. Z Oddane do użytku nowe obiekty biurowe są gotowe do przyjęcia kolejnych ELETTROSTANDARD Polska Sp. z o.o. ERGO Sp. z o.o. N Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. firm zainteresowanych wynajęciem po ERICPOL TELECOM Sp. z o.o. Nidec Motors and Actuators ZEGAR W. Dzikowski i A. Zyder Sp. j. wierzchni biurowej na terenie sse. ES System NT Sp. z o.o. (Poland) Sp. z o.o. Z.P.H.i U. Witold Płoszczyca Pod koniec 2011 roku będą dostępne powierzchnie biurowe zlokalizowane F P na terenie podstrefy w Pychowicach Fabryka Okien Dako Sp. z o.o. Polski Asfalt Technic Sp. z o.o. (Kampus UJ). KPT wybuduje tam biurowiec o łącznej powierzchni m Powierzchnie biurowe FIRMY W STREFIE 25

13 Słowniczek» Ważne informacje SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA» wyodrębniony obszar, na terenie którego firmy prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z podatku dochodowego CIT lub PIT. Szczegółowe zasady funkcjonowania sse reguluje ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. PARK TECHNOLOGICZNY» zespół wyodrębnionych nieruchomości utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, gdzie firmom są oferowane usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, transferu technologii oraz komercjalizacji badań naukowych. PODATEK VAT» podatek dochodowy, któremu podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne) oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. PODATEK CIT» podatek dochodowy od osób prawnych (z ang. CIT Corporate Income Tax podatek od dochodów spółek, przedsiębiorstw). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. POMOC PUBLICZNA» przysporzenie dla danego podmiotu korzyści finansowych w następstwie, których następuje uprzywilejowanie danego przedsiębiorcy w stosunku do konkurentów. Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym

14 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Kraków Al. Jana Pawła II 41 L Polska tel fax Redakcja: Krystyna Sadowska Barbara Wityńska-Słącz Współpraca: Jacek Bielawski Projekt, skład: Mill Studio Zdjęcia: Krzysztof Ederle Paweł Mazur Małgorzata Wolak Jan Zych 28 28

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Rozdział i. Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Witold Kasperkiewicz 1 Streszczenie Koncepcja parków technologicznych, określanych również mianem parków naukowo-technologicznych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo