ZBIORNIKI WODNE NATURALNE I SZTUCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZBIORNIKI WODNE NATURALNE I SZTUCZNE"

Transkrypt

1 Gospodarka Wodna Wykład nr 12 Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż. Wojciech Chmielowski prof. PK ZBIORNIKI WODNE NATURALNE I SZTUCZNE

2 Zbiornik wodny Zbiornik wodny zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do rzek - wód płynących). Wyróżnia się zbiorniki wodne naturalne: oceany, morza, jeziora, stawy itp. oraz sztuczne zbiorniki wodne (antropogeniczne) jeziora zaporowe. Zbiorniki wodne dzieli się również na dopływowe, odpływowe, przepływowe i bezodpływowe, oraz stałe i okresowe (wysychające).

3 Zbiornik wodny- OCEANY

4 Ocean (łac Oceanus, gr.okeanos - u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Oceany pokrywają w sumie blisko 3/4 powierzchni Ziemi (dokładnie 361 mln km 2, czyli 70,7% powierzchni naszego globu). Układ kontynentów sprawia, że wyróżnia się pięć głównych oceanów: Ocean Spokojny (Pacyfik, Ocean Wielki) Ocean Atlantycki (Atlantyk) Ocean Indyjski Ocean Arktyczny Ocean Południowy Granice między oceanami zostały wyznaczone przez Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna. Ich badaniem zajmuje się dział nauki nazywany (oceanologią).

5 Zbiornik wodny- SZTUCZNE JEZIORO ZAPOROWE Zbiornik retencyjny Sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet wzajemnie się wykluczają ( np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zbiornika ( zapór) towarzyszą protesty ekologów.

6 Podstawowe funkcje zbiorników retencyjny Gromadzenie wód na potrzeby ludności miejskiej i przemysłu Wykorzystanie energii wodnej ( hydroenergetyka ) Ochrona przed powodziami lub utrzymanie żeglowności poprzez zmniejszenie nieregularności przepływów wody, Wykorzystanie w celach irygacyjnych, Rozwój turystyki, rekreacji i sportu

7 Podział zbiorników sztucznych 1. Zbiorniki retencyjne zbiorniki, których zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania w innych okresach. Zbiorniki retencyjne charakteryzują się dużymi różnicami poziomów wody. Wahania stanów zależą od wielkości dopływu ze zlewni oraz od potrzeb gospodarczych 2. Zbiorniki wyrównawcze specyficzny rodzaj zbiorników, funkcjonują one jako zbiorniki wyrównawcze przy dużych zbiornikach retencyjnych. Głównym celem zbiorników wyrównawczych jest magazynowanie tzw. przepływów szczytowych ze zbiorników retencyjnych celem ich wyrównania i uniknięcia wahań przepływów uciążliwych dla użytkowników.

8 3. Zbiorniki przepływowe powstają w wyniku przegrodzenia rzek jazami, których zadaniem jest utrzymanie w zasadzie stałego poziomu piętrzenia. Typowe zbiorniki przepływowe nie mają zdolności retencyjnych i charakteryzują się w zasadzie stałym poziomem piętrzenia. 4. Zbiorniki suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Budowle piętrzące, tworzące suche zbiorniki mają urządzenia upustowe bez zamknięć. Rzeka swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i urządzenie upustowe, do czasu gdy przepływ staje się większy od zdolności upustowych stopnia. Większe dopływy są magazynowane w zbiorniku. Po przejściu fali powodziowej następuję stopniowe opróżnianie zbiornika

9 Zbiornik Nasera sztuczny zbiornik zaporowy powstały w wyniku przegrodzenia Nilu Wysoka Tamą Asuańską w Wysoka Tama ma długość 3600m, szerokość u podstawy 980m,i 40 u szczytu oraz wysokość 11m. Do jej zbudowania użyte zostało 43 miliony m3 materiałów Maksymalna przepustowość wynosi m3/s. Moc elektrowni Wysokiej Tamy wynosi około 2,1 Gigawatów Jest to jedno z największych sztucznych jezior świata: jego powierzchnia wynosi 5250 km2, długość 510 km, głębokość sięga 180m.

10

11 zapora hoovera Zapora Hoovera oficjalna nazwa w latach betonowa zapora wodna typu grawitacyjno-łukowego, zbudowana w Czarnym Kanionie na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych, na granicy stanów Arizona i Nevada. W chwili ukończenia w 1936 r. była zarówno największą na świecie elektrownią wodną, jak i największą na świecie konstrukcją betonową.

12 Obecnie jest to 38 elektrownia wodna pod względem wielkości na świecie. W 1981 r. zapora została wpisana na Narodową Listę Miejsc Historycznych, a w 1985 r. stała się Narodowym Pomnikiem Historycznym USA. Tama ma wysokość 224,1 m i długość 379,2 m. Szerokość u podstawy wynosi 200 m, a na górze 15 m. Maksymalna moc elektrowni wodnej wynosi 2074 MW. Powyżej zapory znajduje się sztuczne jezioro Mead, nazwane imieniem Elwooda Meada, który nadzorował budowę zapory. Jezioro ma powierzchnię 639 km², objętość km³ i sięga do 177 km w górę rzeki. 1km 3 = 1 mld m 3

13 OKREŚLENIA, POJĘCIA, DEFINICJE I WYBRANE KONSTRUKCJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH POZIOMY PIĘTRZENIA POZIOMY PIĘTRZENIA Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

14 Normalny poziom piętrzenia (NPP) jest to najwyższy eksploatacyjny poziom zwierciadła wody w normalnych warunkach użytkowania: Pojemność powodziowa NPP Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

15 Maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) jest to najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w szczególnych warunkach użytkowania. Minimalny poziom piętrzenia (Min PP) jest to najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w szczególnych warunkach użytkowania. Pojemność powodziowa Max PP Pojemność użytkowa NPP Min PP stany niskie stany martwe

16 Absolutnie minimalny poziom piętrzenia (ABS.Min PP) jest to najniższe dostępne położenie zwierciadła spiętrzonej wody w szczególnych warunkach użytkowania. Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe ABS.Min PP

17 Nadzwyczajny poziom piętrzenia (Nad PP) jest to nadzwyczajne, krótkotrwałe położenie zwierciadła wody, występujące w wyjątkowych warunkach eksploatacji, w okresie wykorzystywania tzw. dopuszczalnego nadpiętrzenia ponad maksymalny (Max PP) lub normalny (NPP) poziom piętrzenia. Max PP Nad PP NPP Pojemność użytkowa Pojemność powodziowa Nad PP stany niskie stany martwe

18 Pojemność powodziowa POJEMNOŚCI Pojemność całkowita zbiornika wodnego (Vc) jest to objętość wody zmagazynowana w zbiorniku przy maksymalnym (Max PP) poziomie piętrzenia; pojemność całkowita jest sumą pojemności użytkowej, powodziowej i martwej. Max PP Pojemność użytkowa Vc stany niskie stany martwe

19 Pojemność użytkowa zbiornika wodnego (Vu) jest to objętość wody zawarta pomiędzy normalnym (NPP) a minimalnym (Min PP) poziomem piętrzenia. Pojemność powodziowa zbiornika wodnego (Vp) jest to objętość wody zawarta pomiędzy maksymalnym (Max PP), a normalnym (NPP) poziomem piętrzenia. Max PP NPP Pojemność powodziowa Vp Pojemność użytkowa MinPP stany niskie Vu stany martwe

20 Pojemność awaryjna (VA) jest to objętość wody zawarta pomiędzy minimalnym (Min PP) a absolutnie minimalnym (ABS.Min PP) poziomem piętrzenia; objętość ta może być wykorzystana w szczególnych warunkach użytkowania (tzw. żelazny zapas). Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe Min PP Va ABS.Min PP

21 Pojemność martwa zbiornika wodnego (Vm) jest to niewykorzystywana objętość wody zmagazynowanej poniżej absolutnie minimalnego (ABS.Min PP) poziomu piętrzenia. Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa Min PP stany niskie stany martwe Vm

22 Pojemność forsowana (Vf) jest to objętość wody pomiędzy nadzwyczajnym (Nad PP) a maksymalnym (Max PP) poziomem piętrzenia; objętość ta może być wykorzystywana w wyjątkowych warunkach eksploatacji. Nad PP Max PP Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

23 Pojemność całkowita forsowana zbiornika wodnego (Vcf) jest to objętość wody zmagazynowana w zbiorniku przy nadzwyczajnym (Nad PP) poziomie piętrzenia; pojemność całkowita forsowana jest suma pojemności całkowitej i forsowanej, objętość ta może być wykorzystywana w wyjątkowych warunkach użytkowania. Nad PP Pojemność powodziowa Vcf Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

24 REZERWY POWODZIOWE REZERWY POWODZIOWE Stała rezerwa powodziowa (Rs) jest to pojemność powodziowa zbiornika (Vp.); stała w ciągu roku lub największa z pojemności okresowych. Pojemność powodziowa Rs Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

25 Przypadkowa rezerwa powodziowa (Rp) jest to pojemność powstała w zbiorniku poniżej NPP w wyniku normalnego użytkowania zmagazynowanej wody. Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa Rp stany niskie stany martwe Aktualny stan zbiornika w chwili t

26 Wymuszona rezerwa powodziowa (Rw) jest to pojemność powstała w wyniku wypuszczenia ze zbiornika odpływu większego od dopływu; rezerwa wymuszona może być tworzona w szczególnych warunkach użytkowania. Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa Rp Rw stany niskie stany martwe Aktualny stan zbiornika w chwili t Odpływ większy od dopływu

27 Forsowana rezerwa powodziowa (Rf) jest to pojemność forsowana zbiornika (Vf=Rf) uzyskiwanaw ramach dopuszczalnego nadpiętrzenia. Rf Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie stany martwe

28 Całkowita rezerwa powodziowa (Rc) jest to suma rezerw powodziowych: stałej (Rs), przypadkowej (Rp), wymuszonej (Rw) i forsowanej (Rf). Rf Pojemność powodziowa Rs Rc Pojemność użytkowa Rp Rw stany niskie pojemność martwa Aktualny stan zbiornika w chwili t Odpływ większy od dopływu

29 PRZEPŁYWY Odpływ (przepływ) dozwolony (Qdoz) lub przepływ nieszkodliwy jest to odpływ ze zbiornika nie wywołujący powodziowych na terenach przyległych do odbiornika. szkód Odpływ (przepływ) dopuszczalny (Qdop) jest to odpływ ze zbiornika, mogący wyrządzić pewne szkody powodziowe na terenach przyległych do zbiornika, ustalany w pozwoleniu wodnoprawnym dla zapewnienia większej skuteczności gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych.

30 Przepływ miarodajny (Qm) jest to przepływ maksymalny przyjęty dla ustalenia zdolności przepustowej danej budowli hydrotechnicznej przy maksymalnym (Max PP) lub normalnym (NPP) poziomie piętrzenia. Przepływ kontrolny (Qk) jest to przepływ maksymalny przyjęty dla ustalenia zdolności przepustowej danej budowli hydrotechnicznej przy nadzwyczajnym (Nad PP) poziomie piętrzenia. Graniczny dopływ bezpieczny (Qg,b) jest to dopływ do zbiornika, po przekroczeniu którego ogłasza się na zbiorniku stan zagrożenia.

31 WARUNKI UŻYTKOWANIA WARUNKI UŻYTKOWANIA Normalne warunki użytkowania jest to użytkowanie obiektu gospodarki wodnej nie wymagające wykorzystywania pojemności i rezerw powodziowych lub pojemności awaryjnej Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie pojemność martwa

32 Szczególne warunki użytkowania jest to użytkowanie obiektu gospodarki wodnej przy wykorzystaniu pojemności powodziowych do maksymalnego (Max PP) poziomu piętrzenia lub przy wykorzystywaniu rezerwy awaryjnej (tzw. żelaznego zapasu). MaxPP Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie pojemność martwa

33 Wyjątkowe warunki eksploatacji jest to użytkowanie obiektu gospodarki wodnej lub budowli hydrotechnicznej po przekroczeniu maksymalnego (Max PP) poziomu piętrzenia do nadzwyczajnego (Nad PP) poziomu piętrzenia). NadPP MaxPP Pojemność powodziowa Pojemność użytkowa stany niskie pojemność martwa

34 Wezbranie powodziowe jest to okres, w którym przepływy w danym cieku są większe od wody brzegowej lub od przepływu granicznego wezbrania (Qg,w), ustalonego dla danego cieku. Powódź jest to gospodarczy skutek wezbrania, w wyniku którego woda, po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wałów ochronnych, zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne, powodując zniszczenia infrastruktury tych terenów i zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

35 Stan normalny na zbiorniku jest to okres, w którym nie zachodzi konieczność ogłaszania stanu czuwania dla obsługi zbiornika i osłony hydrologicznej. Stan czuwania jest to stan gotowości, obowiązujący obsługę zbiornika i służby hydrologiczne, po stwierdzeniu możliwości wystąpienia wezbrania i zaistnienia stanu zagrożenia powodziowego. Stan zagrożenia powodziowego jest to okres, w którym na zbiorniku zaistniały szczególne warunki użytkowania, ze względu na zagrożenie nadejścia wezbrania powodziowego.

36 Stan pogotowia przeciwpowodziowego jest to ogłaszany przez wojewodę stan pełnej mobilizacji służb dla sprawowania bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej i gotowości dla przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Stan alarmu powodziowego jest to okres prowadzenia akcji przez komitety przeciwpowodziowe po ogłoszeniu na zbiorniku stanu zagrożenia powodziowego.

37 Zbiorniki retencyjne, zasady działania, sterowanie, Występujący na coraz szerszą skalę deficyt wody stwarza konieczność racjonalnego wykorzystywania istniejących zapasów wodnych przy użyciu sieci sztucznych i naturalnych zbiorników zaopatrujących w wodę makroregiony gospodarcze kraju. Wiele z tych zbiorników połączonych jest rzekami, kanałami lub rurociągami z pompowniami wody, a wraz z użytkownikami konsumującymi zasoby wodne określonego obszaru hydrologicznego tworzą złożone systemy wodno-gospodarcze.

38 Pojedynczy zbiornik retencyjny, jako podstawowy obiekt systemu wodno-gospodarczego spełnia w tej dziedzinie jedno z ważniejszych zadań. Stąd konieczność planowej i bezpiecznej realizacji zadań, opartej na właściwym podejmowaniu decyzji dotyczących regulacji odpływu wody ze zbiornika i prawidłowego wykorzystania jego pojemności użytkowej. Czynności układu sterowania zbiornikiem można podzielić ze względu na rodzaj podejmowanych decyzji i horyzont czasu, którego dotyczą. Podział wyróżnia trzy zasadnicze warstwy: planowania długoterminowej retencji zbiornika, planowania krótkoterminowej retencji zbiornika, sterowania operacyjnego (bieżącego).

39 W każdej z warstw obowiązują inne zasady określania retencji zbiornika. W przypadku planowania długoterminowej retencji zbiornika dominującą rolę odgrywają metody oparte na analizie danych hydrologicznych i odpływów z możliwie najdłuższego okresu czasu. Analizując historyczne dane hydrologiczne w zlewni zbiornika oraz dane dotyczące dystrybucji wody z tego zbiornika, z określonym przybliżeniem można postawić tezy dotyczące głównych elementów jego długoterminowej retencji, określone przez następujące parametry: stany wypełnienia zbiornika w charakterystycznych przedziałach czasu, gwarancja spełnienia potrzeb w tych przedziałach, utrzymywanie w czasie właściwej retencji przeciwpowodziowej.

40 Warstwa planowania krótkoterminowej retencji zbiornika uwarunkowana jest decyzjami wynikającymi z implementacji różnego rodzaju treningów symulacyjnych, opartych na algorytmach komputerowych. Zadaniem algorytmów jest umożliwienie obserwacji skutków zastosowania określonych reguł decyzyjnych na proces sterowania zbiornikiem (odpływem ze zbiornika), a w konsekwencji podjęcie właściwej decyzji w określonych sytuacjach. Należy wyraźnie rozróżnić warstwę planowania krótkoterminowej retencji zbiornika w warunkach eksploatacji normalnej oraz z uwzględnieniem powodzi i suszy.

41 Zbiorniki retencyjne w Polsce W Polsce istnieje 98 zbiorników retencyjnych wodnych (1994) o pojemności powyżej 1hm 3. Spośród nich blisko połowę uruchomiono przed II wojna światową, w tym najstarszy zbiornik wodny na obszarze Polski zbiornik Mylof 1848 na Brdzie

42 Zbiornik Soliński (tzw. Jezioro Solińskie) położone w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina, utworzone w 1968 poprzez spiętrzenie wód Sanu i Solinki przez zaporę,która ma 81,8m wysokości ( najwyższa w Polsce) i 664 m długości. Zbiornik ma powierzchnię ok.. 22km 2 i największą w Polsce pojemność 472 mln m 3. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 200 MW. Długość linii brzegowej około 150 km 1

43 Zbiornik Myczkowiecki (tzw.jezioro Myczkowskie) położone w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina, utworzone w 1960 na Sanie Zbiornik ma powierzchnię ok.. 2km 2 i pojemność 11 mln m 3 Zbiornik powstał jako część Zespołu Elektrownii Wodnych Solina - Myczkowce Zbiornik Soliński (tzw. Jezioro Solińskie)

44 Zespół elektrowni wodnych Solina - Myczkowce To zespół 2 elektrowni wodnych na sztucznych zbiornikach wodnych na rzece San w Gminie Solina: Historia: Budowa zespołu elektrownii trwała 12 lat i składała się z dwóch etapów budowa zapory ziemnej i Elektrowni Myczkowce w latach Budowa zapory i Elektrowni Solina w latach

45 Dana techniczne W skład Zespołu Elektrownii Wodnych Solina Myczkowce wchodzą zbiornik górny Jezioro Solińskie Elektrownia Wodna Solina szczytowo-pompowa z 4 turbozespołami typu Francisa o mocy zainstalowanej po modernizacji 200MW i produkcji rocznej 112 GWh ( 2 turbiny rewersyjne pompujące wodę z jeziora Myczkowskiego do Solińskiego zbiornik dolny Jezioro Myczkowskie Elektrownia Myczkowce- przepływowowyrównawcza z 2 turbozespołami typu Kaplanda o łącznej mocy zainstalowanej 8,3 MW

46 Obie elektrownie wodne powiązane są ze sobą gospodarka wodną. Pojemność zbiornika w Myczkowcach pozwala na pracę elektrownii Solina z pełna mocą w ciągu 5-6 godzin Zbiornik Solina Kaskada zbiorników Solina - Myczkowce Elektrownia Solina Elektrownia Myczkowce Zbiornik Myczkowce Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce

47 Zbiornik Włocławski (tzw. Jezioro Włocławskie) sztuczny zalew na środkowej Wiśle powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga się w górę rzeki aż po Płock. Zbiornik pełni funkcje retencyjno-energetycznoturystyczne. Ośrodki turystyczne nad jeziorem: Zarzeczewa Wistka Szlachecka, Soczewka, Murzynowo. W okresie wezbrań wody na Wiśle zbiornik zatrzymuje w dużej mierze falę powodziową. 2

48 Dane zbiornika: wysokość n.p.m.: 74 m długość: 58 km pojemność: 408 mln m3 powierzchnia: 70,4 km² przeciętna szerokość: 1,2 km głębokość maksymalna: 15 m głębokość średnia: 5,5 m głębokość przy zaporze: 11 m głębokość w Płocku: 2,5 m

49 Elektrownia Wodna we Włocławku Elektrownia Wodna we Włocławku - to jedna z dwóch elektrowni wodnych należących do Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o., zlokalizowana we Włocławku na rzece Wiśle. W wyniku wybudowania elektrowni powstało na Wiśle jezioro zaporowe, Zbiornik Włocławski. Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o. to firma mieszcząca się we Włocławku, w skład której wchodzą dwie elektrownie wodne: EW we Włocławku na rzece Wiśle, MEW Oława II w Oławie na rzece Odrze.

50 Dane techniczne: Elektrownia: EW we Włocławku Rzeka: Wisła Lokalizacja: 674,850 km Rok budowy: 1970 Rzędna piętrzenia: 57,30 m n.p.m. Spad znamionowy: 8,80 m Ilość hydrozespołów: 6 Typ turbiny: turbina Kaplanda Moc instalowana: 160,2 MW Przełyk instalowany: m3/sek Średnia produkcja: 739 GWh/a

51

52

53 Jeziorsko (zbiornik retencyjny) Widok ze sztucznej wyspy 3 Zbiornik Jeziorsko (często błędnie zwany jeziorem Jeziorsko) zbiornik retencyjny na Warcie, największy akwen w rejonie łódzkim, liczy sobie 42,3 km² powierzchni i 202,8 mln m³ pojemności. Położony na pograniczu powiatów poddębickiego, sieradzkiego oraz województwa wielkopolskiego (powiat tureckii), między miastem Wartą na południu, a miejscowością Skeczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Zalew wybudowano w 1986 roku w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Zapora czołowa zbiornika została wykorzystana do wytwarzania energiii w elektrowni wodnej o charakterze przepływowym o mocy 4,89 MW. Na zbiorniku tym w maju 2001 roku były przeprowadzone eliminacje do Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasie O-500.

54 Jezioro Rożnowskie Jezioro Rożnowskie sztuczny zbiornik wodny w województwie małopolskim powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec, w celu wybudowania Elektrowni Rożnów. Dane zbiornika wodnego powierzchnia: 1600 ha długość: 22 km maksymalna głębokość: m 4 wysokość lustra wody przy średnim stanie wody: 265 m n.p.m. pojemność całkowita 193 mln m³

55 Atrakcje turystyczne Jezioro Rożnowskie jest atrakcyjnym turystycznie zbiornikiem wodnym. Silnie rozwinięta linia brzegowa oraz strome, zalesione w dużej części brzegi sprawiają, że jest to miejsce malownicze, o zróżnicowanym krajobrazie. Nad jeziorem znajduje się kilka miejscowości turystycznych i letniskowych: Tęgoborze, Znamierowice, Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tobaszowa, Rożnów. W Znamirowicach znajduje się przystań jachtowa, w której można wypożyczyć sprzęt pływający. Dzięki powstałej kilka lat temu oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu czystość wody w Jeziorze Rożnowskim stale się poprawia. Obecnie można się bezpiecznie kąpać na całym jego obszarze. Dogodne miejsca do kąpieli z piaszczystą plażą znajdują się między innymi w Gródku nad Dunajcem.

56 Środowisko przyrodnicze Na jeziorze znajduje się "Małpia Wyspa". Jest to wzgórze (dawniej grodzisko), które po zalaniu doliny Dunajca w 1942 roku stało się wyspą, a jest dziś obszarem szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptaków. W rejonie jeziora co roku gnieździ się 165 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak pojawiający się w rozlewiskach na pograniczu Gródka i Bartkowej, Bocian czarny.

57 Zbiornik Goczałkowicki Zbiornik Goczałkowicki (tzw. Jezioro Goczałkowickie) sztuczny zbiornik wodny utworzony na Wiśle w 1956 r. Jest to zbiornik zaporowy. Zajmuje powierzchnię 3200 ha, ma pojemność 168 mln m³; położony na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój (województwo śląskie). Jest to zbiornik retencyjny zaopatrujący w woda pitną większą część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pełni on także inne funkcje, jak: przeciwpowodziową, technologiczną oraz wodociągową. Jest również miejscem wypoczynku i rekreacji. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Zbiornik powstał na wsi Zarzecze 50 lat temu

58 5

59 Zbiornik Dobczyce Jezioro Dobczyckie jezioro zaporowe (zbiornik retencyjny) położone w województwie małopolskim pomiędzy Myślenicami a Dobczycami, utworzone w 1986 roku poprzez spiętrzenie wód Raby przez zaporę, która ma 30 m wysokości i 617 m długości. Decyzja o budowie Zbiornika zapadła w 1970 roku. Jego wypełnienie zostało poprzedzone wycięciem znacznych połaci lasów (70 ha), przeniesieniem miejscowości, dróg, cmentarza, szkół, zakładów. Oddanie do użytku Zbiornika rozwiązało palący problem powodzi spowodowanych wylewami (zwłaszcza wiosennymi) rzeki Raby. Jezioro Dobczyckie dostarcza wodę pitną między innymi do pobliskiego (około 30 km) Krakowa (ponad 50% zapotrzebowania). Poniżej zbiornika funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 2500 KW. Obecnie dostęp do jeziora ze względów sanitarnych (pobór wody pitnej) jest zablokowany, choć planuje się na przyszłość przystosowanie akwenu do potrzeb turystycznych.

60 Upusty Zapora ziemna Ujęcie wody dla Krakowa

61 Parametry Zbiornika Powierzchnia zlewni Raby do przekroju zaporowego wynosi 768,0 km2. Powierzchnia zalewu przy MaxPP wynosi ha. Pojemność maksymalna - 137,95 mln m3 pojemność powodziowa - 25,74 mln m3 Pojemność wyrównawcza - 88,98 mln m3 Pojemność martwa - 23,23 mln m3 Wielkości przepływów charakterystycznych w profilu zapory: Przepływ powodziowy 10 letni (p=10 %) - 509,32 m3/s Przepływ powodziowy 100 letni (p=1 %) ,17 m3/s Przepływ powodziowy 1000 letni (p=0,1 %) ,4 m3/s Przepływ nieszkodliwy m3/s Przepustowość urządzeń przy MaxPP wynosi Q = m3/s

62 Kaskada Zbiorników Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Zbiornik Sromowce zapora Zbiornik Sromowce Zbiornik Czorsztyn

63 Zbiornik Czorsztyński (tzw. Jezioro Czorsztyńskie) - zbiornik wodny na rzece Dunajec, powstały przez zbudowanie zapory wodnej w Niedzicy w Pieninach. Dane głębokość - do 50 m. powierzchnia jeziora - 10,5 km², liczba turbin Deriaza - 2 moc elektrowni wodnej - 90 MW roczna produkcja energii mln kwh Zbiornik wodny Czorsztyn-Niedzica: - poj. całk. 234,5 mln m3 - poj. użyt. 198,0 mln m3 - poj. powodz. 64,5 mln m3 - maks. pow ha Zapora: - długość 404 m - wysokość 56 m - szerokość 7 m - kubatura nasypu statycznego tys. m3 - kubatura rdzenia glinowego m3 - filtracyjne warstwy rdzenia m3 Zbiornik Wodny Sromowce Wyżne: - poj. całkowita 7 mln m3 - poj. wyrówn. 5,4 mln m3 - pow. zalewu 88 ha. Zapora ziemna: - długość 460 m - wysokość 11 m - kubatura 75 tys. m3

64 Gospodarka Wodna Wykład nr 12 Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż. Wojciech Chmielowski prof. PK ZBIORNIKI WODNE NATURALNE I SZTUCZNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi,

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, CENTRUM OPERACYJNE Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, na przykładzie pracy zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych w dorzeczu Górnej Wisły, w czasie powodzi z roku 214.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010 ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010 W celu zapewnienia realizacji rozszerzonego zakresu projektu PL0302 do 30 listopada 2010 o badania sztucznych zbiorników zaporowych Delegatura w Tarnowie i w Nowym Sączu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika Krakowska BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU ELEKTROWNI SZCZYTOWOSZCZYTOWO- POMPOWEJ NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 5 Zbiorniki zaporowe dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza

Bardziej szczegółowo

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910 Stopień Mylof z lotu ptaka. Zdjęcie K. Hilbrycht Stopień wodny Mylof, połoŝony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŝu) rzeki Brdy, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Termin 20.04.2012 Spotkanie pod głównym budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego od strony ul. Smoluchowskiego: godzina odjazdu: 7:45 AUTOKAR

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Projekt z dnia 16 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE. Wykonały: Patrycja Musioł Ewelina Kriener

ELEKTROWNIE WODNE. Wykonały: Patrycja Musioł Ewelina Kriener ELEKTROWNIE WODNE Wykonały: Patrycja Musioł Ewelina Kriener Elektrownia Wodna: zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Elektrownie wodne są najintensywniej wykorzystywanym

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Andrzej Siudy, Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGETYKA. Gospodarka Wodna. Wykład nr 7 Kierunek: IS + UCZ

HYDROENERGETYKA. Gospodarka Wodna. Wykład nr 7 Kierunek: IS + UCZ Gospodarka Wodna Wykład nr 7 Kierunek: IS + UCZ Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż. Wojciech Chmielowski prof. PK HYDROENERGETYKA

Bardziej szczegółowo

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II Retencja wodna i jej znaczenie cz. II Spis treści: 1. Cele lekcji 2. Podstawowe formy retencji 3. Pozytywne skutki retencjonowania wody 4. Ćwiczenia do materiału 5. Informacje zwrotne do ćwiczeń 7. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Termin 20.04.2012 Spotkanie pod głównym budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego od strony ul. Smoluchowskiego: godzina odjazdu: 7:45 AUTOKAR

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. W 1954r było czynnych 6330 elektrowni W 1980r istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń pozostało 650 obiektów.

Rys historyczny. W 1954r było czynnych 6330 elektrowni W 1980r istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń pozostało 650 obiektów. Cencek Paweł Elektrownie wodne były podstawowym źródłem energii elektrycznej do 1939 roku było ok. 8000 obiektów o łącznej mocy 91.500 kw głównie: elektrownie, młyny, pompy wodne... Rys historyczny W 1954r

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych SEMINARIUM Warszawa 6..2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III I. Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiorniku

WYKŁAD III I. Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiorniku WYKŁAD III I. Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiorniku W zależności od celu, któremu ma służyć plan gospodarki wodnej, wyróżnia się dwa rodzaje planów: 1. Plan regulacji odpływu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu

Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu Prezes Listopad 2011 1 Wstęp Plan prezentacji 1. Specyfika dolnej Wisły 2. Zapotrzebowanie i struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Tama Trzech Przełomów budowana na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin - Hubei. Budowa rozpoczęła się w roku 1993, a została zakończona 20 maja

Tama Trzech Przełomów budowana na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin - Hubei. Budowa rozpoczęła się w roku 1993, a została zakończona 20 maja Tama Trzech Przełomów Tama Trzech Przełomów budowana na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin - Hubei. Budowa rozpoczęła się w roku 1993, a została zakończona 20 maja 2006 roku. Wielka Tama jest najdroższym

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia wody

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia wody Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Energia wody Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak Zbiornik wodny Smardzew został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem Pana Józefa Matana z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPREOJEKT Poznań. Roboty budowlane wykonywało

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Projektowanie hydrotechnicznych obiektów inżynierskich zagadnienia projektowania i budowy budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 1 Brzeg, kwiecień 2008 r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Remont stawu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie odpływu wód powodziowych przez zbiorniki retencyjne

Kształtowanie odpływu wód powodziowych przez zbiorniki retencyjne Kształtowanie odpływu wód powodziowych przez zbiorniki retencyjne Zbiorniki retencyjne powstają poprzez przegrodzenie doliny rzeki zaporą, która piętrzy jej wody w sposób trwały (zbiorniki o stałym piętrzeniu)

Bardziej szczegółowo

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE JEJ PRZYGOTOWANIE I ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI dr inż. Antoni Bojarski dr inż. Stanisław Mazoń dr inż. Andrzej Wolak Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły WYKŁAD IX. mgr inż. Andrzej SIUDY, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. W Katowicach Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły Rola zbiorników zaporowych Goczałkowice i Kozłowa Góra podczas

Bardziej szczegółowo

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU 1997 W LATACH 1997 2017 WZMiUW W OPOLU NA INFRASTRUKTURĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ WYDATKOWAŁ ŚRODKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OK. 0,5 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich Autor: Janusz Szylar Uzupełnienie Piotr Wójcik 2T Tuchów

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski ROLA ZANIECZYSZCZEŃ PUNKTOWYCH W DYSTRYBUCJI WYBRANYCH METALI W ZBIORNIKU WODOCIĄGOWYM GOCZAŁKOWICE. Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku 20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku Geneza i historia projektu ochrony przeciwpowodziowej Doliny Odry Po wielkiej powodzi w roku 1903 Wrocławski Węzeł Wodny został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 1 Brzeg, kwiecień 2008 r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Odbudowa zbiornika wodnego

Bardziej szczegółowo

Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja

Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja 1. Rys historyczny budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Skawie rozważana była już w latach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie nam, jak wielką rolę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA PROSTKI 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane o

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ WODNY.

STOPIEŃ WODNY. STOPIEŃ WODNY www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl Co to są Odnawialne Źródła Energii? Odnawialne Źródła Energii to takie, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie w procesach naturalnych. W Ustawie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wodne (J. Paska)

Elektrownie wodne (J. Paska) 1. Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Rys. 1. Cykl przemian energetycznych, realizowanych w elektrowni wodnej i uproszczony obraz strat energii. Moc i energia elektrowni wodnych Rys.. Przekrój koryta

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Wykład 4 Zapory ziemne dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim

Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Prof. nzw. dr hab. inż. Beniamin Więzik Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim Globalne Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE Położenie zbiornika wodnego Świnna Poręba Zbiornik Wodny "Świnna Poręba" zlokalizowany w zlewni górnej Wisły na rzece Skawie między Wadowicami a Suchą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią Ochrona przed powodzią Zajęcia Temat liczba godzin 1 Charakterystyka zjawisk powodziowych, formowanie fali powodziowej (2,5) 2 Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem (2,5)

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań tel. (061) 647-54-00, fax (061) 852-55-61 strona internetowa: www.wzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA

CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2012. z dnia roku

UCHWAŁA Nr /2012. z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA Nr /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. 2012 roku w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Małe Elektrownie Wodne

Małe Elektrownie Wodne Małe Elektrownie Wodne Małe elektrownie wodne odgrywają znaczącą rolę w środowisku przyrodniczym, naturalnym i gospodarczym kraju. Polityka ekologiczna Państwa nakłada obowiązek wykorzystywania paliw odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Załącznik do Uchwały nr XX/115/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Jelenia Góra, maj 2012 I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Na ryby Gminie Przytoczna

Na ryby Gminie Przytoczna Na ryby Pasjonaci wędkarstwa znajdą w Gminie Przytoczna idealne warunki dla swojego hobby. Wędkować może tu każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Wędkowanie w naszej gminie zapewnia nie tylko odprężenie

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja

Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie informacja 1. Rys historyczny budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Skawie rozważana była już w latach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zalecenia i wnioski

Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zalecenia i wnioski Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zalecenia i wnioski Biuro Projektów Środowiskowych Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze mgr inż. Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

Jezioro Mietkowskie bez... wody!? niedziela, 01 kwietnia :26 - Poprawiony poniedziałek, 07 marca :38

Jezioro Mietkowskie bez... wody!? niedziela, 01 kwietnia :26 - Poprawiony poniedziałek, 07 marca :38 Rzadko zdarza się, aby zbiorniki wodne, nawet te sztuczne, były "suche". Takie "zjawisko" można było obserwować we wrześniu 2011 roku na Zalewie Mietkowskim. Podobno, z powodu sprzedaży firmy, która wydobywa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ

PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ Stanisław Maciejewski Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE zagadnienia projektowania i budowy budowli hydrotechnicznych dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Dąbie w km 80+875 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo