Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Radom, dn r. BZP AĆ Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , ogłoszonego w dniu r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: numer ogłoszenia: 2012/S Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): Pytanie 1: Zapytanie dotyczy Norm Polskich wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny, które występują w części III. Polski Komitet Normalizacyjny wymaga podpisania umowy trójstronnej przy dostawie norm polskich dla szkół. Czy jest przewidziane podpisanie umowy trójstronnej miedzy kontrahentem, PKN-em oraz Urzędem Miasta Radomia lub Szkołą zawodową. Odpowiedź: Zamawiający nie może zobowiązać się do podpisania umowy nieznanej treści. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie dostawcy. Pytanie 2: Szanowni Państwo, prosimy o wyjaśnienia odnośnie SIWZ 1/ dot. część 4 1a poz 8 i 15 Matematyka. Testy maturalne Dorota Masłowska Tomasz Masłowski AKSJOMAT- Toruń - odpowiednio 3 i 48 egz. - czy chodzi o Matematyka Testy Maturalne 2010 i ew. o kt. z nich: Testy Maturalne poziom rozszerzony isbn Testy Maturalne 2010 isbn ? 1b poz. 22 Rzeczy sedno 66 terapii krótkoterminowych Bert Hellinger wydało GWP, a nie wyd. Czarna Owca czy Wykonawca może skorygować to samodzielnie w ofercie? 2/ dot. cz. 9 2a czy w poz. 101 Matura z matematyki 2013.cz I. Poziom podstawowy i rozszerzony A.Kiełbasa egz. 1

2 oraz 102 Matura z matematyki 2013.cz II. Poziom podstawowy i rozszrzony A.Kiełbasa egz. - chodzi o odpowiednio Matura z matematyki 2012,2013,2014 część I, poziom podstawowy i rozszerzony 2 egz. Matura z matematyki 2012,2013,2014 część II, poziom podstawowy i rozszerzony 2 egz.? 2b o którą książkę chodzi w pozycji 94 i 121 Matematyka Repetytorium - Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie Repetytorium + CD autorzy: Robert Kowalczyk Kamil Niedziałomski Cezary Obczyński - Matura na 100% Matematyka Repetytorium autorzy: Marek Zakrzewski Tomasz Żak Danuta Zakrzewska - Repetytorium Matematyka Liceum - poziom podstawowy i rozszerzony. Należy do serii: PARK EDUKACJA autorzy: Tadeusz Ratusiński Magdalena Kucio Joanna Holewa? 3/ dot. części 10 3a czy Zamawiający w miejsce wyczerpanej pozycji 7:. C:#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Sławomir Orłowski Helion rok wyd dopuści dostarczenie : C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty Sławomir Orłowski, Maciej Grabek Helion ( pozycja nowsza z 2012)? 3b czy w poz. 134 chodzi o 16 kompletów( po 16 każdej części), czy po 8 egz. cz. I i II Urządzenia i systemy mechatroniczne Mariusz Olszewski? 3c Czy w pozycji 58 Rzutowanie prostokatne widoki - można poprawić autora- na Lesław Giełdowski? Odpowiedź: W odpowiedzi na przekazane zapytania znak BZP AĆ informuję,że: Część IV pozycja 8 i 15 - pozycje pozostają bez zmian pozycja 22 - pozycja wydawana jest przez GWP Część IX pozycja pełny tytuł brzmi: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. I. Poziom podstawowy i rozszerzony pozycja pełny tytuł brzmi: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. II. Poziom podstawowy i rozszerzony pozycje 94 i pełny tytuł brzmi: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. Autorzy: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska Część X pozycja 7 - Zamawiający dopuści dostarczenie zamienników za niedostępne pozycje zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik do SIWZ pozycja dotyczy 16 kompletów. Komplet składa się z części I i II pozycja 58 - prawidłowy autor: Lesław Giełdowski Jednocześnie w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 1. w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz ofercie dla IV części zamówienia w tabeli w kolumnie Zamawiający modyfikuje w pozycji 22 zapis w brzmieniu: Czarna Owca zostaje zastąpiony następującym zapisem: GWP 2

3 2. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 101 zapis w brzmieniu: Matura z matematyki 2013.cz I. Poziom podstawowy i rozszerzony zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. I. Poziom podstawowy i rozszerzony 3. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 102 zapis w brzmieniu: Matura z matematyki 2013.cz II. Poziom podstawowy i rozszrzony zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. II. Poziom podstawowy i rozszerzony 4. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 94 zapis w brzmieniu: Matematyka Repetytorium zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. 5. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający dodaje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska 6. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Matematyka Repetytorium zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. 7. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający dodaje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska 8. w Załączniku nr 10 do SIWZ oraz ofercie dla X części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający modyfikuje w pozycji 58 zapis w brzmieniu: Lewandowski zostaje zastąpiony następującym zapisem: Lesław Giełdowski. W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowych formularzy ofert dla IV, IX i X części zamówienia, dołączonych do niniejszego pisma w formie załączników nr 1. Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz

4 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 7 września 2012r., godz. 10:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2012r. o godz. 10:30. W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: I. w pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia r. do godz. 10: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , znak BZP AĆ oraz Nie otwierać przed r. godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. zostaje zastąpiony następującym zapisem: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia r. do godz. 10: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: "Oferta na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , znak BZP AĆ oraz Nie otwierać przed r. godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. II. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu: Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu r. o godz. 10:30. zostaje zastąpiony następującym zapisem: Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu r. o godz. 10:30. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Z up. PREZYDENTA MIASTA Artur Ślarzyński Kierownik Biura Zamówień Publicznych 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa i adres wykonawcy) REGON... NIP... tel./fax Oferta dla IV części zamówienia Formularz oferty URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego Radom W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości: L.P Tytuł książki Autor 1. Cena brutto w zł za 1szt. Ilość Wartość brutto w zł = (5 6) Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych 2. Zbiór zadań z elektrotechniki ogólnej Sztuka elektroniki cz.1 i 2 Matematyka. Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Matura 2012 Poziom rozszerzony Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu podstawowego Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu rozszerzonego Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl K.Cieślicki, A.Syrzycki P. Horowitz, W. Hill Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Alicja Cewe, Halina Nahorska Alicja Cewe, Halina Nahorska Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej WKŁ 24 Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa Podkowa Sp.j. Podkowa Sp.j

6 Matematyka. Testy maturalne Vademecum.Matura Zakres rozszerzony. Matematyka Matura Obowiązkowa matura z matematyki. Zakres podstawowy. Matematyka. Zbiór zadań maturalnych zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami. Poziom rozszerzony. Tom 2 Poznać, zrozumieć. Matematyka. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zbiór zadań liceum, technikum. Klasy 1-3 Matura Obowiązkowa matura z matematyki. Zakres podstawowy. Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu podstawowego Matematyka. Testy maturalne Matematyka. Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy. Matematyka Próbne arkusze maturalne, Matura Poziom podstawowy Matura z matematyki 2012,2013,2014.Pozi om podstawowy i rozszerzony. Część I Matura z matematyki 2012,2013,2014.Pozi om podstawowy i rozszerzony. Część II Matematyka. Zbiór zadań maturalnych zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami. Poziom podstawowy. Tom 1 Dorota Masłowska Tomasz Masłowski Maria Borowska, Anna Jatczak AKSJOMAT- Toruń Operon 1 Kinga Gałązka Operon 1 Artur Nowoświat Ryszard Bartłomiejczyk Aleksandra Ciszkowska Alina Przychoda Zygmunt Łaszczyk Centrum Kształcenia Akademickiego Gliwice WSiP 1 Kinga Gałązka Operon 48 Alicja Cewe, Halina Nahorska Dorota Masłowska Tomasz Masłowski Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Andrzej Kiełbasa Andrzej Kiełbasa Artur Nowoświat Katarzyna Czapla Podkowa Sp.j. AKSJOMAT- Toruń Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa 2010 Oficyna Edukacyjna Wydanie I Warszawa Warszawa 2000 Warszawa Centrum Kształcenia Akademickiego Gliwice

7 Psychologia dla nauczycieli.jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej Rzeczy sedno 66 terapii krótkoterminowych Psychologia ucznia i nauczyciela 24. Asertywność 25. Wywieranie wpływu na ludzi Mietzel Gerd GWP 1 Bert Hellinger GWP 1 Praca zbiorowa PWN 1 Robert Alberti, Michael Emmons 26. Mowa ciała w pracy Hartley Mary Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik informatyk Urządzenia techniki komputerowej Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych Podstawy teorii sygnałów Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III TCP/IP. Szkoła programowania Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik informatyk Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik Cuda świata przyrody pod patronatem UNESCO 1000 młodych zwierząt Niezwykłe miejsca świata Wielki atlas anatomii człowieka GWP Sopot 112 Robert B. Cialdini GWP Gdańsk 112 Jedność 112 Jolanta Pokorska Helion 1 Korycińska Izabella, Bogdan Jan, Wozich Norbert WSiP 1 Tomasz Marciniuk WSiP 1 Jan Zahorski, Andrzej Orłowski Helion 1 Piotr Gajewski, Stanisław Wszelak Jerzy Szabatin Rafał Pawlak Helion 1 Heather Osterloh Helion 1 Korycińska Izabella, Bogdan Jan, Wozich Norbert WSiP 8 Bartosz Danowski Helion 16 Trifoni Jasmina, Cattaneo Marco Maria Skalska ARKADY 1 Olesiejuk Moore Robert J. ARKADY 1 Beverly McMillan Buchmann 8 1 7

8 Ginące piękno- świat, 41. który trzeba ocalić Cuda natury. 42. Zachwycające miejsca świata. Wielki atlas anatomii 43. człowieka Mikrokontrolery STM32 w sieci 44. Ethernet w przykładach Elektrotechnika i elektronika w 45. pojazdach samochodowych Podstawy nagłośnienia i 46. realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków Głośniki i zestawy 47. głośnikowe Mikrokontrolery AVR 48. ATmega w praktyce 49. Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy B. Franco, Simone Giordano Arkady 16 Burns Abi Arkady 8 Beverly McMillan Buchmann- 5 Marcin Peczarski A.Wendrychowicz, Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Krzysztof Sztekmiler BTC Legionowo WKiŁ 1 Jerzy Krajewski WKiŁ 1 Rafał Baranowski BTC Warszawa 5 Jan Zahorski, Andrzej Orłowski Jacek Czajewski, Maciej Poniński Helion Zbiór zadań z metrologii elektrycznej WNT Mikrokontrolery AVR BTC Jarosław Doliński w praktyce 5 Podstawy 52. nagłośnienia i Krzysztof realizacji nagrań Sztekmiler Podręcznik dla WKiŁ 5 akustyków Pracownia 53. elektroniczna. Układy Grabowski L. WSiP 5 elektroniczne 54. Muzyka elektroniczna Włodzimierz Kotoński PWM Excel 2007/ ćwiczenia zaawansowane Krzysztof Masłowski Helion ECDL CAD Mariusz Rogulski Naukowe PWN, Access 2010 PL. Kurs Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Helion SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Marcin Lis Helion 1 PHP5. Tworzenie 59. stron WWW. Ćwiczenia Andrzej praktyczne. Wydanie Kierzkowski Helion 1 III 60. Bazy danych SQL. Teoria i praktyka. Wiesław Dudek Helion Visual C++6. Vademecum profesjonalisty Richard C. Lieinecker i Tom Archer Helion

9 Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik elektronik Sztuka elektroniki cz.1 i Pracownia elektryczna 67. Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych 68. Elektronika 69. Podstawy elektroniki. Część 1 Danuta Mendrala, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Helion 16 WKŁ 24 Praca zbiorowa WSiP 24 P. Horowitz, W. Hill, Pilawski M., Winek T. Chwaleba A., Moeschke B., Pilawski M. Chwaleba A., Moeschke B., Pilawski M. WKŁ 24 WSiP 30 WSiP 30 WSiP 30 Pióro B., Pióro M. WSiP Teleinformatyka Norris M. WKŁ Pracownia elektroniczna. Układy elektroniczne Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Podstawy elektroniki. Część 2 Podstawy elektroniki. Podręcznik dla uczniów szkół średnich i zawodowych szkół technicznych Miernictwo elektryczne i elektroniczne Napęd i sterowanie pneumatyczne Rozproszone systemy pomiarowe Wstęp do programowania sterowników PLC Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym Grabowski L. WSiP 30 J. Pasierbiński, M.Rusek WNT 30 Pióro B., Pióro M. WSiP 30 Dehler E., Grimm B., Haberle G., Philipp W., Schiemann B., Schller W., Schnell D. REA 30 Parchański J. WSiP 30 Wiesław Szenajch WNT 1 Nawrocki Waldemar Robert Sałat, Krzysztof Korpysz, Paweł Obstawski WKiŁ 1 WKiŁ 10 Stanisław Flaga BTC, 10 9

10 Mechatronika. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych Układy wykorzystujące sterowniki PLC Sieci przemysłowe profibus dp i mpi w automatyce Thinking in C++. Edycja polska tom I Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III Sieci komputerowe. Kompendium. Wyd. II Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III Baumann Albrecht, Kaufmann Hans, Paetzold Heinz, Schmid Dietmar, Zippel Bernhard Bogdan Broel - Plater Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda REA 10 Naukowe PWN, 10 OWPW, 10 Bruce Eckel Helion 10 Marcin Lis Helion 10 Karol Krysiak Helion 10 Rafał Pawlak Helion 10 Razem wartość brutto w zł (SUMA pozycji 1-86): Razem wartość brutto słownie złotych:.. 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4) Wadium w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostało uiszczone w dniu w formie.. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:. 5) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium. 6) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 7) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić):.... 8) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 22 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 9) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. Data.... (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa i adres wykonawcy) REGON... NIP... tel./fax Formularz oferty URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego Radom Oferta dla IX części zamówienia W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości: L.P Tytuł książki Autor 1. Cena brutto w zł za 1szt. Ilość Wartość brutto w zł = (5 6) Podstawy konstrukcji maszyn tom 1 2. Podstawy konstrukcji maszyn tom Modelowanie w programie Solid Edge - podstawy. Ćwiczenia Komputerowe wspomaganie CAD. Podstawy Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn. Podręcznik konstruowania Podstawy konstrukcji maszyn Część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do Praca zbiorowa pod redakcją M. Dietricha Praca zbiorowa pod redakcją M. Dietricha Tomasz Gawroński Jan Bis, Ryszard Markiewicz Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz Naukowo Techniczne Naukowo Techniczne Politechniki Świętokrzyskiej REA 40 REA 40 Praca zbiorowa WKŁ 3 Piotr Boś, Sławomir Sitarz 3 WKŁ 3 11

12 projektowania Solid Edge. Komputerowe Wspomaganie Projektowania Modelowanie w programie Solid Edge - podstawy. Ćwiczenia Komputerowe wspomaganie CAD. Podstawy Podstawy obsługiwania i napraw Poradnik mechanika samochodowego BiEPS. Zeszyt 10. Demontaż i montaż układu wylotowego spalin BiEPS. Zeszyt 12. Sprawdzenie zużycia gładzi cylindrów i czopów wału korbowego silnika Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. Podręcznik dla techników BiEPS. Zeszyt 26. Sprawdzenie składu spalin silnika o zapłonie iskrowym BiEPS. Zeszyt 27. Pomiar zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Poradnik blacharza samochodowego Poranik lakiernika samochodowego Podwozia i nadwozia pojazdów Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński Tomasz Gawroński Jan Bis, Ryszard Markiewicz Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski Helion 3 REA 3 REA 3 WKŁ 20 Emil A. Zogbaum 0 Andrzej Kozłowski 0 Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski 0 0 Andrzej Kozłowski 0 Andrzej Kozłowski 0 Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Przemysław Kubiak, Marek Zalewski 0 0 B. Raatz Troton 10 R. Fischer REA 10 B. Raatz RG-Media 10 B. Raatz RG-Media 10 Praca zbiorowa (m.in. R. Fischer) REA s.j. 1 12

13 samochodowych Poradnik techniki samochodowej Silniki pojazdów samochodowych Klimatyzacja w samochodzie Podstawy lakiernictwa samochodowego BiEPS. Zeszyt 01. Budowa pojazdów samochodowych BiEPS. Zeszyt 02. Demontaż i montaż silnika dwusuwowego BiEPS. Zeszyt 03. Demontaż i montaż silnika czterosuwowego chłodzonego powietrzem BiEPS. Zeszyt 04. Demontaż i montaż silnika czterosuwowego chłodzonego cieczą BiEPS. Zeszyt 05. Demontaż i montaż układu zasilania silnika gaźnikowego o zapłonie iskrowym (ZI) BiEPS. Zeszyt 06. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z centralnym wtryskiem paliwa BiEPS. Zeszyt 07. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z wielopunktowym wtryskiem paliwa BiEPS. Zeszyt 08. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) BiEPS. Zeszyt 09. Demontaż i montaż układu doładowania silnika spalinowego BiEPS. Zeszyt 11. Obliczanie siły napędowej i bilansu mocy... BiEPS. Zeszyt 13/14. Demontaż zespołów układu napędowego. Obsługa, naprawa i Praca zbiorowa Praca zbiorowa REA s.j. REA s.j. Ulrich Deh Karl Weinhuber, Klaus Auer 1 1 Stanisław Kołtun Jerzy Gorgoń Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski Ryszard Sakowski Ryszard Sakowski Ryszard Sakowski Lech Mączkowski Andrzej Kozłowski Jerzy Romanowicz Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski 13

14 montaż zespołów układu BiEPS. Zeszyt 15. Demontaż, naprawa i obsługa układu kierowniczego ieps. Zeszyt 16. Demontaż, naprawa i obsługa układu hamulcowego Poradnik mechanika samochodowego Podstawy obsługiwania i napraw Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. Podręcznik dla techników KODY USTEREK. Poradnik diagnosty samochodowego BiEPS. Zeszyt 17. Demontaż, naprawa i obsługa zawieszenia BiEPS. Zeszyt 18. Wymontowywanie koła, demontaż opony, naprawa ogumienia BiEPS. Zeszyt 19. Obsługa i naprawa układu tłokowokorbowego oraz układu smarowania silnika BiEPS. Zeszyt 20. Obsługa i naprawa układu rozrządu oraz głowicy silnika BiEPS. Zeszyt 21. Obsługa i naprawa układów chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji BiEPS. Zeszyt 22. Diagnozowanie samochodu - organoleptyczna kontrola stanu technicznego silnika, podwozia, nadwozia BiEPS. Zeszyt 23. Pomiar szczelności cylindrów silnika BiEPS. Zeszyt 24. Pomiar ciśnienia oleju oraz osłuchanie pracującego silnika Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Emil A. Zogbaum Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski Charles White, Martynn Randall Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Andrzej Kozłowski Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski 14

15 BiEPS. Zeszyt 25. Kontrola układu chłodzenia silnika BiEPS. Zeszyt 26. Sprawdzenie składu spalin silnika o zapłonie iskrowym BiEPS. Zeszyt 27. Pomiar zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym BiEPS. Zeszyt 29. Pomiary diagnostyczne zespołów układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym BiEPS. Zeszyt 36. Kontrola wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz ocena hałaśliwości pracy samochodu Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne BiEPS. Zeszyt 35. Badania kontrolne oświetlenia samochodu TPZ. Zeszyt 04. Model maszyny elektrycznej o napędzie ręcznym TPZ. Zeszyt 05. Urządzenie sygnalizujące niewyłączenie lub podtrzymujące wyłączenie świateł Tadeusz Ługowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski Krzysztof Pacholski Andrzej Kozłowski Teresa Górny Adam Sabiniok 64. Czujniki A. Gajek, Z. Juda TPZ. Zeszyt 06. Proste 65. obwody elektryczne TPZ. Zeszyt Obsługa akumulatora TPZ. Zeszyt 08. Wymontowanie, 67. zamontowanie i sprawdzanie Ryszard Sakowski Aleksander Seliskar Janusz Górny 15

16 elementów instalacji oświetleniowej TPZ. Zeszyt 09. Demontaż, montaż i sprawdzanie prądnic TPZ. Zeszyt 10. Demontaż, montaż i sprawdzanie rozrusznika Poradnik techniki samochodowej Praktyczna elektrotechnika ogólna, Podręcznik dla uczniów szkół średnich i zawodowych szkół technicznych. Praktyczna elektrotechnika ogólna Poradnik metodyczny Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Poradnik blacharza samochodowego Poradnik lakiernika samochodowego Tablice Matematyczne oprawa twarda Matura z matematyki 2010 Poziom podstawowy cz I Matura z matematyki 2010 Poziom podstawowy cz II Testy Maturalne.Matematyk a 2010.Poziom podstawowy Matematyka. Powtórka przed maturą Matematyka. Ćwiczenia i zadania Zakres podstawowy i rozszerzony.klasa1 Matematyka. Ćwiczenia i zadania Zakres podstawowy i rozszerzony. klasa2 Matematyka.Zbiór zadań przygotowujących do matury. Krzysztof Król Krzysztof Król Praca zbiorowa REA 1 Peter Bastian, Gunter Schuberth, Hans-Jurgen Steil, Otto Spielvogel, Klaus Tkotz, Klaus Ziegler REA 1 REA 1 R. Fischer REA 1 B. Raatz RG-Media 1 B. Raatz RG-Media 1 Alicja Cewe,Halina, Nahorska,Irena Pancer. PODKOWA 40 A.Kiełbasa LUBATKA 40 A.Kiełbasa LUBATKA 40 Praca zbiorowa Aksjomat Toruń 40 Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Małgorzata Przeniosło Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. /Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. M.Wesołowski, P.Jurczyszyn PAZDRO 40 NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 16

17 Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom podstawowy. Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 1 Część 2. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 2 Część 1. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 2 Część 2. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników.klasa 2 Zakres podstawowy Matematyka. Podręcznik do liceów i techników.klasa 3 Zakres podstawowy Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2 Zakres podstawowy Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3 Zakres podstawowy Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Testy i arkusze dla maturzysty Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Testy i arkusze dla Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PWN 40 Kinga Galązka OPERON 40 Marzena Orlińska OPERON 40 Kinga Galązka OPERON 2 Marzena Orlińska OPERON 1 17

1 specjalistycznego stanowiska komputerowego dla niepełnosprawnego Uczestnika Projektu wymagającego panelu dotykowego

1 specjalistycznego stanowiska komputerowego dla niepełnosprawnego Uczestnika Projektu wymagającego panelu dotykowego Radom, dnia 4 października 2013r. Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych stanowisk komputerowych wraz ze szkoleniami dla niepełnosprawnych uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Radom, dn. 31.10.2012r. BZP.271.1796.1897.2012.AK Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup literatury metodycznej do prowadzenia zajęć, materiałów do ćwiczeń praktycznych dla uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników do kształcenia kursowego w roku szk. 2015/2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Zestaw podręczników do kształcenia kursowego w roku szk. 2015/2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Zestaw podręczników do kształcenia kursowego w roku szk. 2015/2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Kwalifikacyjny kurs zawodowy M18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016. dla ZSTiO w Limanowej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016. dla ZSTiO w Limanowej Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 dla ZSTiO w Limanowej Technik architektury krajobrazu Klasa I L.p. Nazwa przedmiotu Autor/wydawnictwo 1. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu E. Gadomska,

Bardziej szczegółowo

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia Tarnów, dnia 25 czerwca 2015 r. Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego rok szkolny 2015/2016 elektryk,,, i Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zestawienie podręczników do przedmiotów zawodowych we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2012/2013 Opole 2012 Wykaz podręczników rok szkolny 2012/2013 str. 1 Technikum

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 dla i ZSZ - przedmioty Technik pojazdów Załącznik nr 2 konstrukcji 1. konstrukcji tom 1 Wstęp do projektowania P. Boś, Sł. Sitarz Podręcznik

Bardziej szczegółowo

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla Samochodowego Nr 3 i ZSZ Nr 11 szk. 2014/15 UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Zawód

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 dla i ZSZ - przedmioty Technik Załącznik nr 2 1. tom 1 Wstęp do projektowania P. Boś, Sł. Sitarz Podręcznik dopuszczony do technika 2. tom 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Lista podręczników Technikum

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Lista podręczników Technikum Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Lista podręczników Technikum Język polski Wiedza o kulturze 1. Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś.cz.1 i 2 wyd.stentor wydanie 2012

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM KLASA II PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM KLASA II PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM KLASA II PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI OBOWIĄZKOWE ZALECANE j. polski A. Nawarecki, D. Siwicka Przeszłość to dziś. Klasa 1, Cz.2. Stentor j. angielski J. Naunton, B. Polit

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KLASA DRUGA)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KLASA DRUGA) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 04/05 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KLASA DRUGA) Lp. Przedmiot Podręcznik Język polski - technikum Przeszłość to dziś E. Paczoska, kl.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ZSP w Prabutach W ROKU SZKOLNYM 2013 2014 Dla klas I IV Technikum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ZSP w Prabutach W ROKU SZKOLNYM 2013 2014 Dla klas I IV Technikum WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ZSP w Prabutach W ROKU SZKOLNYM 2013 2014 Dla klas I IV Technikum Lp. Przedmiot Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawca Nr dopuszczenia 1. Biologia I T 2. Chemia

Bardziej szczegółowo

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia Tarnów, dnia 13 czerwca 2014 r. Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego rok szkolny 2014/2015 Klasy pierwsza, druga, trzecia,,, i Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Samochodowych Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 11 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Lista podręczników na rok szkolny 2015/2016 Technikum. Klasa I

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Lista podręczników na rok szkolny 2015/2016 Technikum. Klasa I Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Lista podręczników na rok szkolny 2015/2016 Technikum Język polski Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś cz.1 i 2 wyd.stentor wydanie

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski. Nowa Era Spółka z o.o.

Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski. Nowa Era Spółka z o.o. Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2015/2016 Klasa/typ Przedmiot szkoły Biologia, 1ZSZ Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM PRZEDMIOTY ZAWODOWE. Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIKUM PRZEDMIOTY ZAWODOWE. Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIKUM SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PRZEDMIOTY ZAWODOWE Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA Klasa

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolnym 2014 / 2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolnym 2014 / 2015 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolnym 2014 / 2015 Podręczniki do klas pierwszych technikum 1.Język polski M. Chmiel, A. Równy,, Ponad słowami podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum

Bardziej szczegółowo

2016/2017 PRZEDMIOTY ZAWODOWE: TEORETYCZNE DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

2016/2017 PRZEDMIOTY ZAWODOWE: TEORETYCZNE DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK PRZEDMIOTY ZAWODOWE: TEORETYCZNE DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK Podstawy i elektroniki 1-2 NR DOPUSZCZENIA Bolkowski S. Elektrotechnika Pióro B. Podstawy elektroniki PWN Markiewicz A. Zbiór zadań z Układy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM MECHATRONICZNE klasa I

TECHNIKUM MECHATRONICZNE klasa I TECHNIKUM MECHATRONICZNE klasa I Lp. 1. Język polski Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik 1. Chemperek D., Kalbarczyk A.: Nowe. Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka: podręcznik do języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa I Technikum, zawód: technik informatyk WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Język polski 425/1/2012 425/2/2012 Ponad słowami klasa I część 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum

Bardziej szczegółowo

Technikum. B. Kozak Części maszyn z elementami mechaniki technicznej wyd. WSiP nr. Dop. 17/2004

Technikum. B. Kozak Części maszyn z elementami mechaniki technicznej wyd. WSiP nr. Dop. 17/2004 Technikum Technik mechatronik Nr programu: 311[50]/T-4,TU,SP/MENiS/2004.05.14 Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Technologie i konstrukcje mechaniczne Rysunek techniczny dla mechaników wyd.wsip

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA/ MATERIAŁU EDUKACYJNEGO AUTORZY WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM PRZEDMIOTY ZAWODOWE. Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIKUM PRZEDMIOTY ZAWODOWE. Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIKUM SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 PRZEDMIOTY ZAWODOWE Przedmioty zawodowe TECHNIK BUDOWNICTWA Klasa

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Samochodowych Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2015roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-60 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 04 36--23; tel./fax. 04 36--22, 36--24 Radom, dn. 9 listopada 09r. Wszyscy Wykonawcy BZP.KO-B.34 2/09 dot.:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA TRZECIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA TRZECIA SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 204/205 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA TRZECIA Podręcznik Język polski - technikum Przyszłość to dziś J. Kopciński (nowa podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp. Przedmiot Podręcznik 1 Język polski 2 Religia Przeszłość to dziś E. Paczoska, kl. II liceum

Bardziej szczegółowo

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika i autor Wydawnictwo. OPERON aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book.

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika i autor Wydawnictwo. OPERON aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karczewie klasa I - rok szkolny 2011/2012 1 język polski Język polski dla klas ZSZ cz. I. aut. Bernadeta Banaś 2 język angielski Technical English 1 Course Book. Longman David

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JĘZYK POLSKI Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownie budowlane zajęcia praktyczne

Pracownie budowlane zajęcia praktyczne Zestaw podręczników do kształcenia zawodowego w roku szk. 2014/2015 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Pracownie budowlane zajęcia praktyczne L.p. Klasa Zawód 2. II 3. III 4. I-III

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 dla klasy I, II, III Liceum Ogólnokształcącego Lp. Przedmiot KLASA I KLASA II KLASA III wydawnictw o nr dop. przez MEN 1. Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W KLASACH PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W KLASACH PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W KLASACH PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASA 1 a LO ( rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) 2016/17 Biologia Na Czasie. Podręcznik Dla Szkół Ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017. Przedmioty ogólnokształcące

Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017. Przedmioty ogólnokształcące Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące LP. PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO 1. Język polski Język polski cz.1 Ponad słowami (LO/ TM-B) Anna Równy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: mechanik pojazdów Klasa: 1 ms Lp. Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Technikum (4-letnie) zawód: technik mechanik Klasa: 1 TM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor/

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2015 / 2016 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II

Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2015 / 2016 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2015 / 2016 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia Język polski A. Nawarecki, D. Śiwicka Przeszłość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI (grupa początkująca) Małgorzata Chmiel, Anna Równy Tim Falla,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: TELEINF.351103.M1.J1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp. Przedmiot Język polski - technikum 1 2 Język polski - ZSZ 3 Wiedza o kulturze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp Przedmiot/klasa 1 Język polski dla klas I liceum i 2 Język polski dla klas II i III liceum oraz II, III i IV technikum 3 Język polski dla

Bardziej szczegółowo

SO.3421-4/2009 Kętrzyn, dnia 27.04.2009 r. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 6-6 Radom, ul. Jana Kilińskiego tel. 048 6--8; tel./fax. 048 6--8, 6--84 Radom, dn. listopada 09r. Wszyscy Wykonawcy BZP.KO-B.4 7/09 dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: INF.351203.M1.J1.Narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Samochodowych Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 7 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZSE W KIELCACH 2016/2017 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp. Przedmiot Podręcznik 1 Język polski 2 Język rosyjski 3 Język angielski 4 Język niemiecki 5

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Technikum nr 3- nowa podstawa programowa

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Technikum nr 3- nowa podstawa programowa Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Technikum nr 3- nowa podstawa programowa I. Język polski Załącznik nr 1 1. I Krzysztof Przeszłość to dziś. Literatura. 55/09/S Mrocewicz Język. Kultura.

Bardziej szczegółowo

Technikum Energetyczne w Jaworznie. Wykaz Podręczników

Technikum Energetyczne w Jaworznie. Wykaz Podręczników Technikum Energetyczne w Jaworznie Wykaz Podręczników Rok szkolny 2013/2014 klasa I a (technik elektryk 311303) Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia przez MEN 1. Biologia Biologia

Bardziej szczegółowo

Technikum teleinformatyczne klasa I

Technikum teleinformatyczne klasa I Technikum teleinformatyczne klasa I Lp. 1. Język polski Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręczniki 1. Chemperek D., Kalbarczyk A.: Nowe.Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka: podręcznik do języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. Planowanie logistyczne IV Bogusław

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA/ MATERIAŁU EDUKACYJNEGO AUTORZY WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA Nowe

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich KLASA I - Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor, wydawnictwo Uwagi Nowe Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Samochodowych Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 23 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Przedmioty ogólnokształcące- Technikum Nr 1

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Przedmioty ogólnokształcące- Technikum Nr 1 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 Przedmioty ogólnokształcące- Technikum Nr 1 Lp. Przedmiot Klasa Numer dopuszczenia Tytuł podręcznika Autor, wydawnictwo I 463/1/2012 Zrozumieć tekst

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa I Technikum, zawód: technik informatyk WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Język polski 425/1/2012 425/2/2012 Ponad słowami klasa I część 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO. M. Pawłowski, K. Porembska, D. Zych. John Hughes, Beata Polit. John Hughes, Beata Polit.

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO. M. Pawłowski, K. Porembska, D. Zych. John Hughes, Beata Polit. John Hughes, Beata Polit. Szkolny zestaw podręczników dla klasy trzeciej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach - od 01.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla oddziału 1D

Szkolny zestaw podręczników dla oddziału 1D Szkolny zestaw podręczników dla oddziału 1D Mrowcewicz K.: Przeszłość to dziś KL.1 cz. I / Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR (najnowsze wydanie) Język angielski Język niemiecki Historia Burda B., Halczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Przedmioty OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM Zasadnicza Szkoła Zawodowa JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy JĘZYK

Bardziej szczegółowo

2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW. Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Zawód: Technik pojazdów samochodowych ; symbol Klasa: 1D

2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW. Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Zawód: Technik pojazdów samochodowych ; symbol Klasa: 1D 2015/2016 L.p. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Zawód: Technik pojazdów samochodowych ; symbol 311513 Klasa: 1D Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przedmioty ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników dla klas PIERWSZYCH TECHNIKUM na rok szkolny 2014/2015 Klasa Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Uwagi I t4 j. polski A. Równy, M. Chmiel Ponad słowami j. angielski podręcznik zostanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Technikum nr 3 - stara podstawa programowa I. Język polski

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Technikum nr 3 - stara podstawa programowa I. Język polski Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Technikum nr 3 - stara podstawa programowa I. Język polski Załącznik nr 1 1 IV J. Kopciński Przeszłość to dziś. Literatura. Stentor 138/8/2004 Język.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. 3. Zapasy i magazynowanie Logistyka

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do klas pierwszych (NPP) Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Podstawy

Podręczniki do klas pierwszych (NPP) Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Podstawy Podręczniki do klas pierwszych (NPP) Technikum Zawodowe Krok w Z. Makieła, T. przedsiębiorczości przedsiębiorczość Rachwał proszę wstrzymać się z zakupem podręcznika do września Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla KLAS PIERWSZYCH Klasa I a LO : politechniczno/humanistyczna Grupa I politechniczna (z rozszerzonym językiem obcym, matematyką i fizyką) Grupa II humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Macmillan - aut. David Spencer 3 Język rosyjski Wot i my 1 - aut. M. Wiatr - Kmieciak, S. Wujec

Macmillan - aut. David Spencer 3 Język rosyjski Wot i my 1 - aut. M. Wiatr - Kmieciak, S. Wujec Technikum w Karczewie technik spedytor - klasa I - rok szkolny 2013/2014 1 Język polski,,zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka WSiP - aut. Dariusza Chemperek,Adam Kalbarczyk cz. 1.1, cz. 1.2 2 Język angielski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: ślusarz Klasa: 1 śl Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2009/2010 TECHNIKUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2009/2010 TECHNIKUM SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNKÓW na rok szkolny 2009/2010 Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor TECHNKUM Numer dopuszczenia podręcznika Biologia Biologia 1Lewiński, Prokop zakres podstawowy OPERON 171/02 Fizyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR

PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR KLASA 1A FRYZJER/ MECHANIK jęz. polski IA Podręcznik dla Zasadniczej Szkoły OPERON. Numer dopuszczenia MEN 526/1/2012 Jolanta Kusiak, Język polski, cz.1. jęz. angielski IA New Horizons 1 ( podręcznik +

Bardziej szczegółowo

Mechanik pojazdów samochodowych Klasa I Podręcznik

Mechanik pojazdów samochodowych Klasa I Podręcznik Lp. Mechanik pojazdów Klasa I 1 Podstawy Konstrukcji maszyn Podstawy konstrukcji maszyn, Marek Zalewski, wyd. Nowa era 2 Technologia mechaniczna Podstawy konstrukcji maszyn, Marek Zalewski, wyd. Nowa era

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2016/17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2016/17 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2016/17 Przedmiot Klasa Zakres kształc. /podstawowy, / JĘZYK POLSKI podstawowy JĘZYK ANGIELSKI Wybór języka na poziomie m od 2 klasy w zależności od

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2016 / 2017 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II

Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2016 / 2017 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II Szkolny wykaz podręczników - rok szkolny 2016 / 2017 Technikum: ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne KLASA II Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia Język polski A. Nawarecki, D. Śiwicka Przeszłość

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 Zespół Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 66a 1 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I TECHNIKUM (technik elektryk) Wiedza o

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. TECHNIKUM (przedmioty zawodowe)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. TECHNIKUM (przedmioty zawodowe) Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu TECHNKUM (przedmioty zawodowe) Przedmiot Realizacja Technik elektryk elektrotechniki Zbiór

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla klas: IV Technikum, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla klas: IV Technikum, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla klas: IV w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 1 Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne klasa I

Technikum mechaniczne klasa I Technikum mechaniczne klasa I Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręczniki 1. Język polski 1. Chemperek D., Kalbarczyk A.: Nowe. Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka: podręcznik do języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty ogólnokształcące TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Klasa 2 d Przedmioty ogólnokształcące Język polski Chmiel M., Równy A. - Ponad słowami. Klasa II część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka polskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIK INFORMATYK

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIK INFORMATYK lp. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w Zespole Szkół Zawodowych Nr im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie w roku szkolnym 05/06. zajęcia edukacyjne język polski język angielski język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników do klas I - III na rok szkolny 2014/2015

Zestaw podręczników do klas I - III na rok szkolny 2014/2015 Zestaw podręczników do klas I - III na rok szkolny 2014/2015 L.p. Przedmiot Autor Tytuł Wydawca 1 Biologia Beata Jakubik, Renata Szymańska Biologia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR

PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR KLASA 1A FRYZJER/ MECHANIK jęz. polski Podręcznik dla Zasadniczej Szkoły OPERON. Numer dopuszczenia MEN 526/1/2012 Jolanta Kusiak, Język polski, cz.1. jęz. angielski English File Third Edition historia,,

Bardziej szczegółowo

Klasa I Język polski 1. Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś cz.1 i 2

Klasa I Język polski 1. Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś cz.1 i 2 Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Lista podręczników Technikum Klasa I Język polski 1. Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś cz.1 i 2 wyd. Stentor 2. Renata Przybylska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 66a 1 Wiedza o kulturze Historia Biologia Chemia Geografia Podstawy Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy,

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO II i III w roku szkolnym /5 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, i tytuł podręcznika / JĘZYK POLSKI podstawowy JĘZYK ANGIELSKI prowadzącego/ prowadzącego/ podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach Szkolny Zestaw ów na rok szkolny 2015/2016 Spis treści Klasa I w zawodzie Technik Procesów Drukowania i Technik Procesów Introligatorskich...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013 (cykl kształcenia) klasy I ZSZ - przedmioty ogólnokształcące L.p. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo 1. Język polski Elżbieta Nowosielska Urszula Szydłowska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo

Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo Klasa I Technik elektronik WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE A. Janicki W centrum uwagi. Zakres 505/12 BIOLOGIA M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LETNIE, PO GIMNAZJUM 2007/2008

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LETNIE, PO GIMNAZJUM 2007/2008 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LETNIE, PO GIMNAZJUM 007/008 Zajęcia edukacyjne Klasa Autor tytuł Wydawn. LP Język polski Mrowcewicz Krzysztof Gruszczyńska Ewa Przyszłość to dziś cz. I i II

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników od roku szkolnego 2013/2014 z 14.06.2013 PRZEDMIOT KLASA AUTOR NAZWA PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

Szkolny zestaw podręczników od roku szkolnego 2013/2014 z 14.06.2013 PRZEDMIOT KLASA AUTOR NAZWA PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA Szkolny zestaw podręczników od roku szkolnego 2013/2014 z 14.06.2013 PRZEDMIOT KLASA AUTOR NAZWA PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA Język polski Klasa 1 Chemperek Dariusz i in. Klasa 2 Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

K. Gałązka, M. Borowska

K. Gałązka, M. Borowska PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-60 Radom, ul. Jana Kilińskiego 0 tel. 048 6--28; tel./fax.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. Opracowała: mgr Ewa Przesławska

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. Opracowała: mgr Ewa Przesławska SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. Opracowała: mgr Ewa Przesławska KLASA I A TZ technik pojazdów Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1bd j. polski Język polski 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej Jolanta Kusiak j. angielski Oxford Solutions, Elementary/ T. Falla Oxford University Press fizyka biologia Fizyka to nie katastrofa.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, K.Pacholski, WKiŁ, nr dop. 621.3;629.11(075)

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, K.Pacholski, WKiŁ, nr dop. 621.3;629.11(075) Klasa 1 Technikum Samochodowe Matura Prime Time Plus, poziom elementary (Express 1 J. angielski zakres podstawowy Publishing), Virgina Evans, Jenny Dooley, MEN 335/1/2011 2 J. angielski zakres rozszerzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA w Zasadniczej Szkole Zawodowej rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA w Zasadniczej Szkole Zawodowej rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA w Zasadniczej Szkole Zawodowej rok szkolny 2015/2016 Przedmiot NR W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA TYTUŁ PROGRAMU TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Klasa 3 TECHNIKUM KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Klasa 3 TECHNIKUM KSZTAŁCENIE OGÓLNE Klasa 3 TECHNIKUM KSZTAŁCENIE OGÓLNE Język polski Autor : Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASY PIERWSZE L.p. Przedmiot Nazwa podręcznika Numer 1. Język polski Mrowcewicz Krzysztof, Przeszłość to dziś. Wyd. STENTOR, Wyd. I, Warszawa 498/1/2012 2. Język angielski Zostanie ustalony na początku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1at (technik elektronik)

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1at (technik elektronik) 1at (technik elektronik) "Ponad słowami" cz. 1 i 2 A. Chmiel, A. Równy Matura Solutions- poziom do określenia po testach poziomujących Oxford j. niemiecki biologia geografia chemia historia Infos 1 N.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego Amigo na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników dla Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego Amigo na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników dla Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego Amigo na rok szkolny 2014/2015 Przedmiot Podręczniki Klasa I Klasa II Klasa III Język polski M. Chmiel, E. Kostrzewa Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo