Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015"

Transkrypt

1 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I Sesja plenarna (AULA , parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się jeszcze naprawić? dr Jacek Marciniak (UAM) Sztuczna inteligencja w kształceniu na odległość mgr Kamil Sijko (Instytut Badań Edukacyjnych) Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z badań Sesja Jubileuszowa (AULA , parter) prof. dr. hab. Bogdan Galwas (PW), prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (AGH) Refleksje o współczesnej edukacji, czyli czego się obawiać, a w czym pokładać nadzieję prof. dr hab. Jan Madey (UW) Czego Jaś się nie nauczy, czyli wpływ TIK na edukację prof. dr hab. Lech Banachowski, mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, mgr Elżbieta Mrówka- Matejewska, prof. dr hab. Jerzy Paweł Nowacki (PJATK) Od e-materiałów do e-tutorów 1

2 prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski (SGGW) Czy e-learning trafi pod strzechy? Sesja I A (AULA , parter) Kierunki rozwoju e-nauczania dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (UŚ) Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji Aktualność tematu określona jest przez Strategie rozwoju społeczeństwa wiedzy w XXI wieku i związana z przejściem do społeczeństwa globalnych kompetencji, w którym zmienia się zarówno globalna ekonomika, jak i status szkolnictwa. Bez aktywnego wdrażania innowacyjnych form, metod, technologii nauczania i przede wszystkim e-learningu na wszystkich szczeblach kształcenia te cele nie mogą być pomyślne osiągnięte. Jednocześnie warto określić istniejący problem, polegający na tym, że metodologia e-learningu nie jest jeszcze całkowicie opracowana i sprecyzowana. W prezentacji zostaną przedstawione konsorcjum Projektu IRNet (WWW.irnet.us.edu.pl), które łączy 10 uczelni partnerskich z 9 krajów (Polska, Uniwersytet Śląski jest koordynatorem), ogólne i szczegółowe cele, zadania, oczekiwane rezultaty 7 roboczych pakietów projektu, program rozpowszechnienia rezultatów, które są uwarunkowane między innymi współczesnymi tendencjami globalizacji i internacjonalizacji edukacji w dobie Internetu i globalnych kompetencji. dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak (PW) Trendy w rozwoju akademickich kursów e -learningowych W referacie zostaną przedstawione doświadczenia autora z udziału w kursie zorganizowanym przez Technische Universiteite Eindhoven udostępnianym w ramach platformy Coursera oraz z udziału w projekcie NOMAD prowadzonym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Doświadczenia te posłużą do sformułowania wniosków na temat kierunków rozwoju, w jakim podążają współczesne akademickie kursy e-learningowe, zmian jakie zaszły w ostatnich latach w sposobie ich prowadzenia, organizacji, udostępniania oraz oczekiwań odbiorców kursów i sposobu, w jaki chcą oni uczestniczyć w szkoleniach zdalnych. 2

3 mgr Anna Muniak (PJATK) Projekt Nomad od małego eksperymentu do próby utworzenia polskiego MOOCa propozycje usieciowienia systemu m-learningowego w środowisku polskich uczelni wyższych Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych rozpoczynając projekt Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku planowała opracowanie i przetestowanie nowoczesnych metod dydaktycznych łączących nauczanie łamigłówkowe i incydentalne w formule zdalnych kursów doszkalających. Rewolucja MOOC-owa, która odbywa się za oceanem, skłoniła nas jednak do szerszego spojrzenia na nasz projekt i wykorzystania jego produktów, w tym zaawansowanej platformy m-learningowej, dla dostarczenia polskiemu szkolnictwu wyższemu narzędzi i procedur pozwalających na usieciowienie i współtworzenie materiałów e-learningowych. W niniejszym referacie podsumuję modele działania MOOC-ów i możliwość ich zastosowania w warunkach polskich. prof. dr hab. Oleg Zaikin, mgr Andrzej Żyławski (WWSI), prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (AGH), prof. Lise Busk Kofoed (Aalborg University) Teachers and students motivation model in the competence-based learning process Motivation modelling of teacher and students for joint designing of didactic materials in Open Distance Learning (ODL) is examined in the paper. The problem for creation of such model is formulated and the structure of model is described. The mathematical method, based on game theory and simulation modelling is suggested. Małgorzata Jaroszewska (Pearson) Nowoczesne narzędzia edukacyjne MyLab/Mastering w procesie akademickim Programy MyLab i Mastering, używane przez miliony studentów na całym świecie, są najbardziej efektywnym i zaawansowanym technologicznie systemem on-line towarzyszącym podręcznikom wydawnictwa Pearson. MyLab/Mastering umożliwiają łatwe i szybkie przygotowanie prac domowych oraz oferują system indywidualnej pomocy dla studentów, tzw. tutoring. Umożliwiają również przeprowadzanie testów on-line oraz 3

4 porównanie wyników za pomocą systemu automatycznej oceny. Dzięki możliwości dopasowania poziomu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb, Mylab i Mastering dają szansę wszystkim studentom na osiągnięcie jak najlepszych wyników na egzaminach. Sesja I B (AULA , I piętro) Strony internetowe i platformy edukacyjne ich dostępność i użyteczność dr inż. Agnieszka Landowska (PG) Dostępność stron internetowych uczelni dla osób z wadami wzroku Potocznie mówi się, że nowoczesne technologie, narzędzia informatyczne i sieć Internet są szansą dla osób z niepełnosprawnością, jednak referat stawia pytanie, czy tak rzeczywiście jest. Referat dotyczy tematyki dostępności stron Internetowych dla osób z wadami wzroku. Wg normy ISO dostępność (ang. accessibility) to zapewnianie, że produkt, usługa albo środowisko jest osiągalne i możliwe do wykorzystania dla jak najszerszej grupy użytkowników. Istnieje szereg zaleceń dotyczących dostępności stron, w tym takie opracowania jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ) 1.0 oraz 2,0, zalecenia Section 508 oraz opracowania WAI (Web Accessibility Initiative). Istnieje także wiele narzędzi, w tym darmowych, za pomocą których można ocenić portale internetowe z perspektywy ich dostępności. Referat przedstawia badanie stron internetowych uczelni wyższych z perspektywy ich dostępności dla osób słabowidzących albo z zaburzeniami postrzegania kolorów. dr Mirosław Wobalis (UAM) Wydziałowa Platforma Informatyczna Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Historia, struktura i zarządzanie W referacie opisano historię powstania, strukturę oraz najważniejsze funkcje edukacyjnej platformy informatycznej stworzonej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. W latach na WFPiK UAM opracowano ponad 60 kursów, które zostały opublikowane na wydziałowym serwerze w popularnym formacie tworzenia kursów online Moodle. W całym procesie realizacyjnym wzięło udział ponad 100 pracowników Wydziału. Autor nie tylko opisuje warstwę technologiczną i metodologiczną platformy edukacyjnej, ale także prezentuje wymiar organizacyjny i finansowy procesu tworzenia tak 4

5 rozbudowanego serwisu edukacyjnego, który z powodzeniem wykorzystywany jest w codziennej pracy dydaktycznej uczelni wyższej. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (PG) Doświadczenia z procesu budowy platformy e-learningowej w środowisku uczelni technicznej Na uczelniach wyższych platformy e-learningowe stają się elementem systemów informatycznych obsługujących różnorodne systemy uczelniane. Pozwala to na wprowadzanie kompleksowych rozwiązań ułatwiających pracę i edukację. Na Politechnice Gdańskiej centralną platformą nauczania na odległość jest platforma Moodle pod nazwą enauczanie. Stopniowo jest ona integrowana z portalem Moja PG, elektroniczną platformą, na której dostępne są różnego rodzaju usługi dla studentów, wykładowców i innych pracowników Politechniki Gdańskiej. Na samej platformie pojawiają się także nowe rozwiązania, które umożliwiają lepszą pracę i komunikację ze studentami, kształcącymi się na kierunkach o profilu technicznym. W wystąpieniu przedstawiony zostanie proces rozbudowy platformy, elementy, które okazały się niezbędne w integracji z innymi e-systemami uczelni oraz rozwiązania na samej platformie, które okazały się niezbędne do prowadzenia e-zajęć z przedmiotów o profilu technicznym. dr Izabela Mrochen (UŚ) Cyfrowy niezbędnik edukatora w dobie nowych technologii przygotowanie materiałów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 Dynamika rozwoju nowych technologii stawia nowe wyzwania przed edukatorem i zarazem redaktorem odpowiedzialnym za przygotowanie cyfrowych materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Jednak mimo iż Internet poprzez platformy e-learningowe pozwala wielu użytkownikom na dostęp do informacji w praktycznie każdej dziedzinie, wciąż techniki i strategie przygotowania semantyki strony internetowej nie pozwalają wszystkim użytkownikom na sprawne i szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Dlatego z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym konsorcjum W3C opracowało zasady i wytyczne WCAG 2.0, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i są zarazem podstawą dostępności cyfrowej. Dzięki zastosowaniu czterech kluczowych zasad dostępności WCAG 2.0, takich jak percepcja, zrozumiałość, funkcjonalność i rzetelność każdy użytkownik 5

6 staje się pełnoprawnym uczniem, studentem, pracownikiem, i cyfrowym obywatelem. Biorąc pod uwagę nie tylko użyteczność serwisu internetowego, ale również jego dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby starsze i w podeszłym wieku), należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. e-podręczniki, notatki w różnych formatach, prezentacje multimedialne, itp. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wszystkie serwisy internetowe muszą spełniać wymagania dostępności od 1 czerwca 2015 roku na poziomie AA. Powołując się na powyższe wymogi dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, autorka referatu przedstawi najważniejsze elementy budowy interfejsu użytkownika, zwróci uwagę na estetykę i dobór odpowiedniej czcionki pod względem koloru i wielkości, na dostępność warstwy graficznej poprzez dodanie tekstu alternatywnego do zdjęć, wykresów i innych informacji nietekstowych. Ponadto autorka przybliży zagadnienia związane z połączeniem użyteczności jak i dostępności strony internetowej, co pozwala na stworzenie drogi okruszków, dzięki której każdy użytkownik będzie miał możliwość dotarcia do informacji w łatwy i szybki sposób. dr inż. Agnieszka Tyburcy (SGGW) Wykorzystanie platformy Adobe Connect do realizacji zajęć dydaktycznych w czasie rzeczywistym Pracodawcy stawiają obecnie przed absolwentami szkół wyższych wysokie wymagania. Chcą, aby młody człowiek posiadał zarówno doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę. Studenci są zatem zmuszeni do godzenia pracy i studiów. Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawcy nie wyrażają zgody na uczestnictwo studenta w zajęciach (zwłaszcza na studiach zaocznych). Platforma Adobe Connect umożliwia prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń o charakterze audytoryjnym) w czasie rzeczywistym o dowolnej godzinie. Studenci łączą się z prowadzącym za pomocą Internetu i uczestniczą w zajęciach. Platforma umożliwia aktywny udział w ćwiczeniach, np. rozwiązywanie zadań lub wygłaszanie referatów. Podczas gdy jeden ze studentów rozwiązuje zadanie, inni mogą zadawać pytania prowadzącemu lub koledze na czacie. Adobe Connect umożliwia również przeprowadzenie krótkich sondaży (quizów), dzięki czemu ćwiczenia lub wykłady są bardziej urozmaicone. Zajęcia mogą być nagrywane i ponownie odtwarzane za pomocą Windows Media Player. W przypadku studiów zaocznych mogą się one odbywać poza zjazdami, co przyspiesza realizację przedmiotu i umożliwia zaliczenie przed sesją. 6

7 dr Robert Borowski, dr Tomasz Kopczewski (UW) LabSEE.com eksperymenty społeczne online w badaniach i nauczaniu zdalnym LabSEE.com to pierwsza platforma online, która oferuje możliwość tworzenia własnych eksperymentów z zakresu badań społecznych. W odróżnieniu od innych podobnych rozwiązań jest to usługa online. Nie ma zatem konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania, a eksperymenty mogą być uruchamiane na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową (Windows, Mac, Linux, ios, Andorid). Omawiany system został zaprojektowany z myślą o jego zastosowaniu zarówno w laboratorium, jak i w nauczaniu zdalnym przy dużej liczbie uczestników (MOOC). Referat ten opisuje podstawy konstrukcji platformy, jej możliwości oraz ograniczenia. Szczególną cechą omawianego rozwiązania jest możliwość udostępniania swoich eksperymentów innym użytkownikom (obecnie udostępnionych jest kilkanaście eksperymentów dydaktycznych z zakresu podstaw ekonomii). Dzięki tej usłudze, nauczyciele bez żadnych umiejętności programistycznych mogą wykorzystać gotowe (udostępnione) eksperymenty. Dzień II Sesja plenarna (AULA , parter) prowadzenie dr hab. Marian Rusek Bogumił Lechowicz, Dominik Wilczewski (Wycieczkownik.pl) Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie edukacji Wykorzystywanie materiałów multimedialnych i korzystanie z komputerów w procesie dydaktycznym staje się coraz powszechniejsze, a nawet konieczne. Serwis wycieczkownik.pl łączy w sobie cechy publikacji naukowej oraz portalu turystycznego. Wyposażony jest w moduł edukacyjny umożliwiający nauczycielowi przygotowanie i opracowanie wycieczki w terenie, z uwzględnieniem specyfiki procesu dydaktycznego. Usługa związana z kontem organizatora oferuje szereg funkcjonalności takich jak: platforma przechowywania wspólnych dokumentów, karty pracy, nadzór i zarządzanie pracą, kompletne zestawy gotowych ćwiczeń i zadań, generator testów, możliwość zorganizowania wycieczki wieloprzedmiotowej. Niewątpliwą wartością dodaną jest tworzenie społeczności turystyczno-naukowej. Aplikacja zintegrowana jest z najważniejszymi portalami 7

8 społecznościowymi typu FB czy Google +, dając impuls do wytwarzania nowych więzi i relacji. Zasoby portalu posiadają kilka poziomów opisu: informacje ogólne (definicja, położenie, informacja turystyczna, zabytki, ciekawostki, legendy, podania), rys historyczny przeznaczony dla osób bardziej zainteresowanych historią, rys geologiczny przeznaczony dla osób bardziej zainteresowanych geologią, geologia expert na poziomie fachowej terminologii geologicznej. Dzięki umożliwieniu prowadzenia procesu edukacji w szkołach projekt przyczynia się do wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w świecie wirtualnym. Przy realizacji projektu kooperują naukowcy oraz specjaliści od technik komputerowych i internetowych. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestujemy w waszą przyszłość. mgr inż. Tomasz Siemek, Michal Karski (ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.) System zarządzania i dystrybucji wirtualnych laboratoriów dla kadry naukowej i studentów Referat przedstawi nowe unikatowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania i dystrybucji laboratoriów wirtualnych CloudLabs. Rozwiązanie jest przeznaczone dla kadry naukowej oraz studentów. Pozwala ono na budowę złożonych środowisk laboratoryjnych, intuicyjne zarządzanie zasobami infrastruktury oraz materiałami dydaktycznymi. Studenci i wykładowcy mogą korzystać z kursów i wykonywać ćwiczenia laboratoryjne z dowolnego komputera pracującego w sieci. Rozwiązanie może być wykorzystane zarówno do organizacji zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych oraz prowadzenia badań naukowych zarówno z wykorzystaniem infrastruktury uczelni, jak i w modelu SaS z wykorzystaniem infrastruktury dostawcy. Wykład poprowadzi Tomasz Siemek, członek zarządu firmy ACTION Centrum Edukacyjne, wykładowca akademicki, jeden z pomysłodawców i twórców platformy CloudLabs. Agata Sotomska (PISF) Dlaczego warto być online? Narzędzia edukacyjne programu Filmoteka Szkolna 8

9 dr Maciej Słomczyński (UW) System wspierający wybór kierunku studiów Punktem wyjścia do podjętych w referacie rozważań są wywiady pogłębione z osobami, które w trakcie badania stały przed wyborem ścieżki edukacyjnej na poziomie uczelnianym. Według badanych trudność decyzji w tym wymiarze uwarunkowana jest przez dynamikę rynku pracy, zróżnicowanie oferty na rynku edukacyjnym oraz niezadowalający poziom szkolnych usług doradczych. Badani wskazywali, że usługa tego typu powinna pozwolić im określić ścieżkę edukacyjną/zawodową adekwatną do posiadanych uzdolnień. Opisy kierunków zawierają jedynie informacje dotyczące efektów kształcenia, programu studiów czy sylwetki absolwenta, więc wybór zależy od zainteresowań kandydatów, a nie od dopasowania względem aspektów takich jak predyspozycje osobowościowe. Na podstawie zebranych opinii zostały opracowane założenia systemu wspierającego wybór specjalności dzięki personalizacji oferty danej uczelni na podstawie wyników dedykowanej gry doradczej (preselekcja oferty). mgr Piotr Krawczyk (APS im. Marii Grzegorzewskiej) Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży z wykorzystaniem wiedzy o relacjach z cyfrowym światem Transgresyjny charakter ICT ma istotne znaczenie dla procesów kształcenia ogólnego. Świadomość analogicznej zależności w odniesieniu do strategii planowania ścieżek kształcenia oraz konstruowania karier zawodowych przez młodzież nie jest powszechna. Aktywności cyfrowe, a także ich brak, stanowią źródło cennych danych o wiadomościach, umiejętnościach i postawach, ale również zainteresowaniach, predyspozycjach, talentach, kompetencjach społecznych i planach życiowych. Diagnoza tych relacji urozmaica i rozbudowuje dane pozyskiwane z tradycyjnych źródeł informacji. Analiza relacji z cyberświatem, w tym realizowanych poprzez e-learning, powinna znaleźć swoje miejsce w diagnozie pedagogicznej, edukacyjnej i zawodowej, również w perspektywie wyboru kierunku studiów. Rozumienie zależności staje się niezbędnym komponentem procesu rekonstruowania wiedzy przez ucznia i o uczniu, bez względu na to, czy przewodnikiem w jego rozwoju jest rodzic, pedagog czy wykwalifikowany doradca zawodowy. 9

10 mgr Jordan Klimek, dr Katarzyna Łobacz, dr inż. Magdalena Malinowska (USz) W poszukiwaniu nowoczesnych modeli kształcenia młodych osób wykluczonych na rynku pracy Referat prezentuje wyniki badań i wnioski z międzynarodowego projektu badawczego, którego celem było zwiększenie zaangażowania młodych osób wykluczonych społecznoekonomicznie (tzw. YNEETs) w procesy kształcenia i doskonalenia zawodowego, a następnie ich dalsze ukierunkowanie na poszukiwanie zatrudnienia. Sesja I A (AULA , parter) Badania uczestnicy zdalnych kursów/szkoleń o nauczaniu mgr Izabela Maleńczyk, doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska (PW) Charakterystyka studentów kształcących się przez Internet raport z badań Celem referatu jest zaprezentowanie profili studentów uczestniczących w studiach przez Internet organizowanych przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania skierowanego do grupy 636 studentów studiów inżynierskich. W pracy wykorzystano kwestionariusz anonimowej ankiety środowiskowej, który pozwolił na uzyskanie danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych w badanym obszarze. Główne obszary tematyczne zawartych w nim pytań dotyczyły profilu studenta, powodów podjęcia studiów przez Internet, syntetyczną opinię o studiach na danych kierunkach oraz analizę sytuacji zawodowej. Badania przeprowadzane były w okresie styczeń luty oraz kwiecień maj 2015 roku przy wykorzystaniu kwestionariusza anonimowej ankiety środowiskowej dystrybuowanej w wersji elektronicznej. Autorki mają nadzieję, że wyniki niniejszej pracy badawczej oraz powstałe na ich bazie obserwacje będą stanowić podstawę do podejmowania działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia przez Internet oraz zwiększenie poziomu dopasowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. 10

11 dr inż. Wiesław Półjanowicz (UMB) Ocena poziomu satysfakcji i analiza czasu nauki w edukacji medycznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej W referacie przedstawiona zostanie efektywność procesów e-learningowych w oparciu o założenia wynikające z poziomu reakcji wg modelu Kirkpatrcka, który określa subiektywną ocenę osób uczestniczących w procesie dydaktycznym m.in. satysfakcję z przeprowadzonych zajęć oraz opcjonalnie czasu nauki zdalnej w odniesieniu do tradycyjnej. Głównym narzędziem pomiaru były badania ankietowe przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Analiza ankiet badawczych wykazała, iż w grupach, w których studenci uczyli się przedmiotów kończących się egzaminami, znacząca większość (94%) postrzegała e-learning jako działanie pozytywne. 79% studentów wprowadzenie elementów zdalnego nauczania określiło jako pomocne w lepszym zrozumieniu nauczanych treści, a 80% oceniło, iż wprowadzenie elementów zdalnego nauczania przyczyniło się do większej trwałości pozyskanej wiedzy. Średni czas nauki online był krótszy o około 16% niż w nauczaniu tradycyjnym. Uzyskane wyniki są o tyle ważne, iż dotyczą uczelni medycznej. dr Maciej Pankiewicz (SGGW) Czy student to gracz? Grywalizacja w procesach edukacyjnych Niektóre mechanizmy grywalizacyjne wpisane są już od dawna w strukturę systemu edukacyjnego (punkty oceny, poziomy semestry, etc.), jednak wciąż testowane są nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie motywacji oraz zaangażowania wśród studentów. Grywalizacja oraz grywalizacja procesów edukacyjnych to wciąż nowa i rozwijająca się dziedzina, w której upatruje się narzędzi zwiększających efektywność procesu nauczania. W referacie zostaną przedstawione mechanizmy grywalizacyjne oraz ich dotychczasowe zastosowanie w edukacji zdalnej. Zostaną również zaprezentowane pierwsze wnioski z eksperymentu grywalizacyjnego, przeprowadzonego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. 11

12 dr inż.hab. Agnieszka Jaszczak, dr Joanna Alicja Stocka (XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie) Przyroda w sieci i w terenie Autorki referatu podejmą próbę analizy, czy i jak za pomocą narzędzi TI możemy wykształcić u uczniów umiejętność obserwacji i analizy obiektów (zjawisk) przyrodniczych oraz w jakim stopniu przy realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na III i IV etapie edukacyjnym realne jest zorganizowanie nauczania poprzez doświadczanie w czasie zajęć terenowych. Podstawą do rozważań są doświadczenia z własnej praktyki edukacyjnej autorek oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych liceum oraz pierwszego roku studiów przyrodniczych. Tematyka badania obejmowała zagadnienia związane ze sposobami zdobywania wiedzy przyrodniczej w toku edukacji formalnej i pozaszkolnej, respondenci wskazywali zalety wykorzystania zasobów środowiska naturalnego, jak i nowoczesnych mediów w poznawaniu przyrody. W części teoretycznej znajdzie się nawiązanie do roli emocji w czasie uczenia się w świecie realnym i wirtualnym mgr Małgorzata Leszczyńska, mgr Iwona Pogoda (WWSI) Co uczestnicy sądzą o szkoleniach zdalnych. Doświadczenia na podstawie projektu Efektywni 50+ Rozwój edukacji zdalnej oznacza też nowy wymiar badań. Coraz ważniejsze jest to, jak uczymy, czego tak naprawdę dowiadują się uczestnicy zdalnych szkoleń i kursów. Jakość materiałów i zadowolenie uczestników była punktem centralnym projektu Efektywni 50+, dając możliwość prowadzenia badań nauczania zdalnego. Efektywni 50+ to szkolenia z analizy i raportowania danych dla profesjonalistów 50+. Szkolenie składało się z 5 modułów tematycznych (podstaw pracy zdalnej, Excel, baz danych i języka SQL, standardów wymiany danych i SQL Server Raporting Services). Zostało zrealizowane w formie blended learning wideokonferencji przy użyciu Lync i zajęć stacjonarnych wraz z platformą e-learningową i materiałami szkoleniowymi do dystrybucji, których używaliśmy w Office 365. W czasie półrocznego szkolenia zastosowano bieżący monitoring aktywności uczestników, ale bardzo ważna była także ewaluacja prowadzona na zakończenie. Zapraszamy na spotkanie podczas którego o tym opowiemy. 12

13 Sesja I B (AULA , I piętro) Narzędzia i praktyka dr hab. inż. Barbara Dębska, mgr inż. Agnieszka Kubacka (PWSZ Krosno) Narzędzia sztucznej inteligencji w personalizacji portali internetowych przegląd rozwiązań Rosnące i różnorodne wymagania użytkowników portali internetowych przyczyniły się do podjęcia prac związanych z dostosowaniem ich do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dla osób korzystających z Internetu nie wystarcza już możliwość dostosowania wyglądu strony do swoich preferencji. Oczekują oni, że to sama przeglądarka dostosuje się do ich potrzeb. Takie same są oczekiwania osób korzystających z portali edukacyjnych. Personalizacja powinna przyczynić się do lepszego dopasowania zawartości przeglądanych stron do osób o różnych oczekiwaniach i w rezultacie ułatwiać przyswajanie i zrozumienie przekazywanych treści. Podczas konferencji zostaną omówione rozwiązania, jakie stosuje się w celu personalizacji porali. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania personalizacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Najwięcej uwagi autorki poświęcą przedstawieniu opracowanego przez siebie modelu doboru indywidualnych ścieżek nauczania użytkownikom platformy edukacyjnej e-student. dr hab. inż. Barbara Dębska, dr inż. Lucjan Dobrowolski, mgr inż. Karol Hęclik (PRz) Ocena obszarów stosowalności aplikacji Open Source oraz Public Domain podczas wytwarzania kursów e-learningowych W wystąpieniu uwaga skoncentrowana będzie na aplikacjach Open Source i Public Domain wspomagających przygotowywanie e-kursów, tj. na: analizie ich funkcjonalności i ergonomii pracy oraz niedostatkach i błędach. Omówione zostaną przeszkody, na jakie napotykają osoby przygotowujące takie treści, przeznaczone do umieszczenia w materiałach e-learningowych. Opisane aplikacje pogrupowano tematycznie wg rodzajów przetwarzanych treści, a następnie oceniono pod kątem możliwości wykorzystywania nowych technologii internetowych w plikach przeznaczonych do osadzenia w e-kursach. Zwrócona będzie uwaga na trudności jakie mogą obecnie sprawiać niektóre nowe technologie teleinformatyczne podczas przygotowywania treści multimedialnych. W szczególności dotyczy to animacji realizowanych przy pomocy HTML5, CSS3, JavaScript i SVG. Obecnie oczekuje się, że e-kursy 13

14 będą dostępne także na urządzeniach mobilnych, które obecnie mogą bezprzewodowo przesyłać obraz do urządzeń TV (np. WiDi, Miracast). dr Krzysztof Barteczko (PJATK) Skrypty w systemie automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych, wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, posiada unikatową cechę: możliwość tworzenia przez dydaktyków skryptów, wspomagających ocenę rozwiązań zadań programistycznych. Definiując zadania i sprawdzając później ich rozwiązania, dydaktyk może nie tylko korzystać z rozlicznych wbudowanych w system narzędzi weryfikacji (jak w tradycyjnych systemach automatycznej oceny), ale również dostarczyć skryptów, testujących poprawność wyników oraz jakość kodu. W skryptach można używać bogatych środków analizy składniowej, w tym środków statycznej i dynamicznej analizy kodów. Dla dydaktyków przedmiotów programistycznych tworzenie skryptów nie powinno sprawiać trudności, a przy tym może znacząco poprawiać jakość analizy rozwiązań. W referacie przedstawione zostaną różne rodzaje skryptów testujących oraz przykłady ich zastosowania. dr Małgorzata Al-Khatib (UW) Alfabetyzm wizualny a aplikacje prezentacyjne w chmurze Referat poświęcony będzie rosnącej roli dyskursu wizualnego we współczesnej dydaktyce oraz wybranym sieciowym narzędziom do tworzenia wizualnych reprezentacji treści. Współczesne czasy cechuje zawrotne tempo rozwoju nowych technologii sprzyjających rozkwitowi kultury obrazkowej w każdej niemal dziedzinie życia, w tym -edukacji. Trudno sobie wyobrazić wykład lub konferencję bez prezentacji multimedialnej. Umiejętność tworzenia i interpretowania przekazu złożonego z obrazów staje się zatem w naturalny sposób równie ważna jak tworzenie wypowiedzi tekstowych. Profesjonalnie przygotowana wizualizacja jest bowiem ważnym suplementem, który pomaga zrozumieć przekaz ustny oraz tekstowy. Przyjmując, że tworzenie wizualnych reprezentacji treści jest znakiem współczesnych czasów, warto włączyć kompetencje w zakresie alfabetyzmu wizualnego do podstawowego kanonu umiejętności promowanych na uniwersytetach. Sieć proponuje liczne narzędzia do tworzenia materiałów wizualnych (prezentacji, infografik, map mentalnych, videoclipów), które znajdą zastosowanie we współczesnej, wielozmysłowej 14

15 dydaktyce. Wiele z nich można wykorzystać do nauki kolaboracyjnej oraz w modelu dydaktycznym klasa na opak (ang. flipped classroom). dr inż. Piotr Kopciał, mgr inż. Artur Jackowski (PAN) E-learning w kształceniu doktorantów w świetle doświadczeń Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk doświadczenia po kilku edycjach kursów Z początkiem roku 2013 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk uruchomił kursy e-learningowe dla doktorantów z kierunków informatyczno-matematycznych. Są one prowadzone w ramach Projektu POKL Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania. Kursy są prowadzone przez wybitnych przedstawicieli świata nauki pochodzących z Instytutów PAN, a także z innych wiodących ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Ich ukończenie jest potwierdzane przez IPI PAN stosownymi certyfikatami oraz punktami ECTS honorowanymi także na innych uczelniach. Podczas referatu dzielimy się doświadczeniami w tworzeniu i planowaniu realizacji kursów oraz poprowadzeniu kilku ich edycji. Opowiemy o budowie kursów, zawartości i formach interakcji między wykładowcami a ich studentami. Całość jest realizowana poprzez platformę e-learningową zbudowaną na bazie Moodle zintegrowanego z oprogramowaniem do konsultacji on-line i rozbudowanego o autorskie funkcjonalności. mgr Dorota Myko (PW) Propozycja modelu marketingowego na polskim rynku e -learningu W dzisiejszych czasach możemy mówić o rozumieniu produktu e-learning, jako platformy i narzędzia dydaktycznego w szkołach na różnym poziomie, uczelniach wyższych, firmach szkoleniowych oraz w innych instytucjach i organizacjach, które prowadzą szkolenia dla własnych pracowników lub/i klientów. Ogólnie rzecz biorąc, będą to studia i kursy płatne oraz bezpłatne, wykonywane w 100% w wersji cyfrowej lub uzupełniane zjazdami i zajęciami tradycyjnymi. Jakie strategie marketingowe są stosowane w Polsce w branży e-learningu? Chodzi tu o rozwinięcie takich terminów jak: promocja, cena, dystrybucja, logistyka, sprzedaż/udostępnienie, odbiorcy, wizerunek, media społecznościowe, lobbing, benchmarking, franchising czy szeroko rozumianą politykę edukacyjną i organizacje 15

16 predestynowane przez swoje programy i statuty do wspierania działań na polu e-nauczania w Polsce (na przykładach krajowych i zagranicznych). Sesja II A (AULA , parter) Języki obce i gry dydaktyczne w e-nauczaniu dr Sylwia Kossakowska-Pisarek (UW) Działanie i aspekt społeczny w środowisku wirtualnym w perspektywie zadaniowej na kursie internetowym z języka angielskiego Celem perspektywy zadaniowej jest wykształcenie umiejętności działania z innymi za pomocą języka. Charakterystyczna dla tego podejścia jest koncentracja na grupie i założenie, że uczący staje się jednostka aktywną, współodpowiedzialną za proces uczenia się. Centralnym punktem jest podejmowanie działania przez uczącego się, będącego jednocześnie jednostką społeczną i ten aspekt społeczny procesu akwizycji języka jest kluczowy. Środowisko wirtualne dostarcza bogaty kontekst sytuacyjny i społeczny, umożliwia uczenie się interakcyjne, specyficzne dla tego środowiska, ale jednocześnie oferuje ogromne możliwości poszerzania autonomii, zacieśniania współpracy i budowania wspólnoty uczących się w grupie. Na przykładzie kursu będącego w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Efektywna komunikacja w biznesie, zostaną przedstawione możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego, w tym platformy Moodle, zgodnie z perspektywą zadaniową. dr hab. Paweł Topol (UAM) Kształcenie językowe w trójwymiarowych światach wirtualnych Trójwymiarowe światy wirtualne (ŚW 3D) są obecne w edukacji światowej od około dekady, jednak na gruncie polskim są stosunkowo mało rozpoznane, a literatura naukowa wręcz prawie żadna. Wielokrotnie jednak te środowiska okazały się funkcjonalne w edukacji, na co wskazują wyniki badań w uczelniach całego świata, zwłaszcza w obszarze tzw. światów wirtualnych na serio, niebędących grami, np. Second Life (SL). Ośrodki edukacyjne posiadają swoje wirtualne kampusy w SL, gdzie prowadzą dydaktykę dla własnych studentów bądź oferują kursy online w dostępie otwartym. Nie ma chyba dziedziny edukacyjnej, która nie mogłaby być realizowana w ŚW 3D. Referat koncentruje się na nauczaniu i uczeniu się języków obcych w Second Life. Wpierw zostanie przedstawiony potencjał SL właśnie 16

17 w obszarze glottodydaktyki. Następnie zostaną opisane autorskie badana nad funkcjonalnością edukacyjną ŚW 3D, przeprowadzone przez cały semestr na próbie 70 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. dr Iwona Mokwa-Tarnowska (PG) Rola kursów online w podnoszeniu jakości zajęć akademickich autentyczna komunikacja i interakcja w nauce języka angielskiego specjalistycznego Programy e-learningowe mogą pomóc edukatorom w podniesieniu jakości kształcenia i osiągnięciu pożądanych efektów. Praktyki metodyczne stosowane w edukacji na odległość: instruktywizm, konstruktywizm, konstrukcjonizm i konektywizm, wpływają wydatnie na stymulowanie uczących się do autentycznej komunikacji i interakcji. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, w tym także języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, gdyż to on właśnie stał się medium komunikacyjnym we współczesnym świecie pracy. Zatem zarówno proste kursy e-learningowe wykorzystujące autentyczne materiały dostępne online, jak i masowe otwarte kursy internetowe (MOOC) są bogatym źródłem różnego typu bodźców, stymulujących autentyczną komunikację i interakcję na zajęciach tradycyjnych i blended learningowych. Przydatność e-learningu zostanie zilustrowana przykładowymi materiałami wykorzystywanymi na zajęciach językowych oraz opiniami studentów Politechniki Gdańskiej, a także danymi z raportów analizujących kursy MOOC. mgr Monika Galbarczyk (UW) Ze ścieżki na autostradę, czyli skąd wyruszyliśmy i dokąd zmierzamy w internetowych kursach językowych na platformie edukacyjnej COME UW Internetowe kursy języków obcych na platformie edukacyjnej COME UW wpisały się na stałe w nauczanie języków na Uniwersytecie Warszawskim. Ich różnorodność pod względem treści i formy, umożliwia studentom wybór właściwego kursu na każdym etapie studiów, zarówno na etapie przygotowania do udziału w lektoracie (testy poziomujące), jak i na etapie rozwijania umiejętności językowych (właściwe kursy językowe tzw. e-lektoraty), oraz na etapie przygotowania do językowych egzaminów certyfikacyjnych (kursy certyfikacyjne i repetytoryjne). Prezentacja ujmie powyżej opisane etapy, pokazując w jakiej dynamice i w jakim zakresie platforma sprawdza się w przekazywaniu i testowaniu wiedzy 17

18 i kompetencji językowych czyli w jaki sposób wychodzi naprzeciw potrzebom studenta i wykładowcy UW. dr Radu Catalin (Carol I National Defence University) Development of a serious game framework This paper tackles the issue of Serious Games design by drawing on the experience conducted in the framework of the Medgame project, which deals with the prevention of Natural Disaters. So far one game; the ultimate aim of those series of games is making learning and transmission of specific Natural Disatres prevention procedures more motivating, engaging and, ultimately, effective. Starting from the concept of pedagogydriven game design, the main pedagogical choices adopted are outlined. dr Tomasz Kopczewski (UW), dr Robert Borowski Kreowanie kapitału społecznego podczas zajęć e -learningowych z ekonomii Celem referatu jest przekazanie doświadczeń w tworzeniu kapitału społecznego podczas zajęć z ekonomii z wykorzystaniem eksperymentów ekonomicznych on-line. W ekonomii eksperymentalnej wykorzystuje się proste gry jako alternatywny sposób pomiaru kapitału społecznego. Gry te mogą być podstawą tworzenia zajęć interaktywnych, których celem jest pokazanie oddziaływania kapitału społecznego efektywność decyzji ekonomicznych. W referacie będą tez określone czynniki, które maja wpływ na kreowanie kapitały społecznego lub jego zanik. Podjęte też będą zagadnienia związane z wykorzystaniem technicznym Internetu i nauczania zdalnego do prowadzenia tego typu eksperymentów. Omówiono rolę wykształcania ekonomicznego oraz środowiska internetowego na tworzenie zachowań prospołecznych. 18

19 Sesja II B (AULA , I piętro) Przykłady dobrych praktyk dr Zbigniew Meger (WSKiZ) Przykłady wdrożeń kształcenia kooperatywnego w edukacji przyrodniczej Techniki grupowego kształcenia zyskują coraz większą popularność w edukacji zdalnej. Szczególne znaczenie mają tutaj metody kooperacji w grupie, warunkujące skuteczny proces dydaktyczny. Właściwie przygotowana edukacja kooperatywna wyzwala olbrzymi potencjał aktywności, wykorzystywany również w edukacji przyrodniczej. W tego typu edukacji szczególną rolę odgrywa eksperyment, który w wersji kooperatywnej może być prowadzony zarówno w sposób bezpośredni, jak też zdalny. Można tu przedstawić wiele przykładów kooperatywnych doświadczeń, w szczególności odnoszących się do technik interaktywnych eksperymentów ekranowych (ISE). Organizacja działań kooperatywnych zależy nie tylko od typu przedsięwzięcia, ale także od rodzaju grupy. W tym zakresie istotną, a często bardzo zróżnicowaną, rolę odgrywa nauczyciel. Tu także można przedstawić wiele przykładów działań kooperatywnych, które obejmują różne oddziaływania pomiędzy nauczycielem a uczącymi się, a także pomiędzy samymi uczącymi się. dr Agnieszka Szurek (UW) Kreowanie etosu w kursach online Referat jest próbą retorycznej analizy kursów online, odwołującą się do moich doświadczeń zarówno jako uczestnika, jak i jako prowadzącego kursy na platformie COME. W jaki sposób w kursach online są stosowane i przekształcane tradycyjne retoryczne sposoby kreowania etosu - budowania wiarygodności i więzi z uczestnikami? Jak prowadzący i uczestnicy zastępują w środowisku cyfrowym niewerbalne środki komunikacji? W jaki sposób wreszcie sama platforma staje się narzędziem perswazji i wpływa na reakcje uczestników kursu? 19

20 dr inż. Beata Maria Vogt (PK) AutoCAD w Gospodarce Przestrzennej Wydawałoby się, że program AutoCAD jest programem przeznaczonym dla przyszłych inżynierów. Okazuje się, że jednak nie jest to prawda. Od czterech lat w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest on nauczany w ramach zajęć fakultatywnych zarówno dla studiów licencjackich jak i magisterskich. Fakultet ten cieszy się wśród studentów dużym powodzeniem. Prowadzony jest w formie zajęć laboratoryjnych (komputerowych) wspomaganych kursem e-lerningowym, który stanowi integralną część tego przedmiotu. Swoim zakresem obejmuje zarówno tematykę 2D jak i 3D oraz wykonywanie animacji komputerowych i wizualizacji przedstawiających modele i aranżacje przestrzenne wykonywane przez studentów, czy też tworzenie modelu złożonych powierzchni topograficznych. mgr inż. Jolanta Dobska, dr Zbigniew Meger (WSKiZ) Komunikacja społecznościowa w szkole podstawowej Narzędzia społecznościowe coraz częściej wykorzystywane są w procesach dydaktycznych szkoły podstawowej. Popularne stają się strony społecznościowe nauczycieli, którzy w ten sposób próbują promować edukację, a nawet przekazywać treści dydaktyczne. Wzrasta też znaczenie twórczości społecznościowej uczniów, którzy bez oporów uczestniczą w tego typu działaniach i warto takie nastawienia wykorzystać w celach dydaktycznych. Jako przykład można podać blogi edukacyjne uruchomione w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce. Przygotowano tu specjalny portal blogowy szkoły i zrealizowano pierwsze projekty o tematyce regionalnej. Pomimo obaw o powodzenie przedsięwzięcia, uczniowie chętnie zgłaszali swój udział w wybranych blogach. W ten sposób powstały grupy realizujące wybrane zadania. Osiągnięte rezultaty przerosły najśmielsze oczekiwania, uczniowie chętnie realizowali zadane prace, wykazywali dużą aktywność w zakresie nowych rozwiązań, a wyniki ich prac zostały opublikowane w szkolnym portalu blogowym. 20

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Edukacja na Nowo Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz studentów przyszłych nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować dzieląc

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo