Deklaracja Nr 1. Identyfikacja przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja Nr 1. Identyfikacja przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 (str. l-13)do Zarządzenia Nr 10/OC/2004 Rektora Akademii Rolniczej im. IÏ. Kołłątaja z dnia 6 kwietnia 2004 r. Deklaracja Nr 1. Identyfikacja przedsiębiorcy Działalność: Nazwa: Prezes ( Dyrektor ): Dokładny adres: Telefon: Fax.: Szerokość geograficzna: Długość geograficzna: Działalność podstawowa: Strl

2 Deklaracja Nr 2. Działalność przedsiębiorcy Działalność: tak nie 1. Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 1? 1.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi tak", należy wypełnić Deklarację Nr 3 i Nr 7 oraz podać przeznaczenie związków: cele obronne cele badawcze cele medyczne cele farmaceutyczne 2. Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 2? 2.1 Jeśli odpowiedź na pytanie 2 brzmi tak", należy wypełnić Deklaracje Nr 4 i Nr 8 Czy działalność dotyczy związków chemicznych z Wykazu 3? 3.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 brzmi tak", należy wypełnić Deklaracje Nr 5 i Nr Czy działalność dotyczy produkcji określonych związków organicznych spoza Wykazów, w tym także zawierających w swoim składzie fosfor siarkę lub fluor? 4.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 4 brzmi tak", należy wypełnić Deklaracje Nr 6. Str. 2

3 Deklaracja Nr 3. Deklaracja związku z Wykazu 1 Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku i kolejno je ponumerować. Numer formularza: Działalność : Nazwa związku chemicznego: Numer ws. CAS: Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny ( można Nie podawać, jeśli podano Nr CAS ) Produkcja jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje Nr 3a Zużycie jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje Nr 3 b Przetwarzanie jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje Nr 3 b Magazynowanie jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje Nr 3 c Transfery jeśli zaznaczono, wypełnić Deklaracje Nr 3 d Str. 3

4 Deklaracja Nr 3a. Deklaracja produkcji związku z Wykazu 1 Numer formularza Deklaracji Nr 3: Stosowana ( e ) metoda ( y ) produkcji: Produkowana ilość: Nazwa i ilość prekursorów z Wykazów 1,2,3 stosowanych do produkcji: Str. 4

5 Deklaracja Nr 3b. Deklaracja zużycia i przetwarzania związku z Wykazu 1 Numer formularza Deklaracji Nr 3: Zużywana ilość związku: Cel i sposób zużycia: Przetworzona ilość związku: Cel i sposób przetworzenia: Datai podpis kierownika jednostki organizacyjnej Str. 5

6 Deklaracja Nr 3 c. Deklaracja magazynowania związku z Wykazu 1 Numer formularza Deklaracji Nr 3: Maksymalna ilość związku magazynowana w ciągu roku: Ilość związku magazynowana na koniec roku: f Str. 6

7 Deklaracja Nr 3 d. Deklaracja transferów związku z Wykazu Nr 1 W przypadku większej ilości transakcji wypełnić odpowiednią ilość formularzy Numer formularza Deklaracji Nr 3: Transfery wewnątrzkrajowe Wysłano Otrzymano Do/od Cel Transfery zagraniczne Eksport Import Kraj Cel Str. 7

8 Deklaracja Nr 4. Deklaracja związku z Wykazu 2 Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku i kolejno je numerować. Numer formularza Działalność: wstępna Nazwa związku chemicznego: Numer wg. CAS: Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny ( można nie Podawać, jeśli podano nr CAS) Ilość wyprodukowana:*)**) Ilość zużyta*)**) Ilość przetworzona*)**) Ilość magazynowana*) Ilość importowana i kraj, z którego uzyskano związek*) Ilość Kraj Przeznaczenie związku - wypełnić Deklarację Nr 4a *) Dla deklaracji wstępnej należy podać ilości dotyczące każdego z 3 ostatnich lat kalendarzowych **) Dla działalności planowanej podać przewidywane okresy tej działalności Str. 8

9 Deklaracja Nr 4a. Deklaracja przeznaczenia związku z Wykazu 2 Numer formularza Deklaracji Nr 4 : Przetwarzanie i/ lub zużycie na miejscu Jeżeli zaznaczono, podać sposób zużycia lub przetworzenia z wyszczególnieniem rodzajów produktów Sprzedaż lub przekazanie w obrębie terytorium lub w jakiekolwiek inne miejsce będące pod jurysdykcją lub kontrolą RP Jeżeli zaznaczono, podać czy sprzedaż lub przekazanie nastąpiło do innego przemysłu, kupcowi lub do innego miejsca przeznaczenia; jeżeli to możliwe, podać końcowe produkty Bezpośredni eksport Ilość Kraj Inne cele Str. 9

10 Deklaracja Nr 5. Deklaracja związku z Wykazu 3 Należy wypełnić osobny formularz dla każdego związku i kolejno je numerować. Numer formularza Działalność: Nazwa związku chemicznego: Numer wg. CAS: Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny( można nie podawać, jeśli podano nr CAS) Ilość wyprodukowana: Ilość zużyta: Przeznaczenie związku: Transfery międzynarodowe: Kraj Eksport Import Str. 10

11 Deklaracja Nr 6. Deklaracja produkcji nie umieszczonych w Wykazach określonych związków organicznych Działalność: Produkcja sumaryczna*) Określone związki chemiczne spoza Wykazów t/rok Liczba obiektów produkcyjnych Określone związki organiczne spoza Wykazów, zawierające w swoim składzie fosfor, siarkę lub fluor ) Do deklaracji należy dołączyć listę związków, zwierających nazwy, numery CAS, wzory sumaryczne oraz produkowane ilości Str. 11

12 Deklaracja Nr 7. Deklaracja obiektów prowadzących działalność ze związkami z Wykazu 1 Rodzaj deklaracji: Deklaracja wstępna Działalność Działalność Rodzaj obiektu: Pojedynczy obiekt o małej zdolności produkcyjnej Inny obiekt Nazwa obiektu: Nazwa jednostki nadrzędnej (właściciela) Dokładny adres: Kod obiektu w zakładzie i numer budynku: Szerokość geograficzna: Wymagane załączniki: Szczegółowy opis techniczny*) Długość geograficzna: Nazwa lub numer załącznika Dokładny schemat Spis wyposażenia Pojemność ( dm 3 ) największego reaktora ( zbiornika ) **) Sumaryczna pojemność (dm 3 ) reaktorów o poj. powyżej 5 dm 3 **) *) Podać numer formularza Deklaracji Nr 3 **) Dotyczy tylko pojedynczego obiektu o małej zdolności produkcyjnej Str. 12

13 Deklaracja Nr 8. Deklaracja obiektów u przedsiębiorcy prowadzących działalność ze związkami z Wykazu 2 i/lub 3 Należy wypełnić osobny formularz dla każdego obiektu i kolejno je numerować. Numer deklaracji: Działalność: Numer wykazu: Nazwa obiektu: Kod obiektu w zakładzie i numer budynku: Kierownik: Działalność podstawowa: Numer deklaracji (4 lub 5) formularza Działalność Zdolność produkcyjna Działalność ze związkami z Wykazu 2 i / lub 3: Str. 13

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Warszawa, styczeń 2013 kontakt: IOŚ-PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 00-805 Warszawa, ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Warszawa, styczeń 2011 kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4 tel.:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 338 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Celem praktyki jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie studentów z organizacją

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE

CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-20 WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów i prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO Dziennik Ustaw Nr 80 4927 Poz. 436 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 436) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo