Liberty Ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liberty Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą ferwane są ubezpieczenia majątkwe dla Klientów indywidualnych (kmunikacyjne, mieszkaniwe i turystyczne) raz małych i średnich przedsiębirstw. Prdukty Liberty Ubezpieczenia dstępne są za pśrednictwem telefnu i internetu, 8 tys. Agentów i Osób Wyknujących Czynnści Agencyjne, Brkerów, a także w wybranych bankach. Firma działa na plskim rynku d 7 lat (wcześniej jak Liberty Direct). W 2013 rku zebrała 298,1 mln zł składki przypisanej brutt siągając 11% wzrst w prównaniu d rku Siedziba mieści się w Warszawie. LIBERTY UBEZPIECZENIA w liczbach: Składka przypisana brutt 298,1 mln zł* 11% wzrst przypisu w stsunku d 2012 r. 1,1% rynku ubezpieczeń majątkwych 2% rynku ubezpieczeń kmunikacyjnych 500 tys. Klientów** 8 tys. Dradców 500 pracwników *dane za 2013 r. ** liczba plis w chrnie Liberty Mutual Insurance jest międzynardwą grupą ubezpieczeniwą świadczącą kmplekswe usługi w 27 krajach na całym świecie. Firma feruje pełną gamę prduktów ubezpieczeniwych dla Klientów indywidualnych i instytucjnalnych. Liberty Mutual Insurance działa na rynku amerykańskim d 1912 rku i jest jedną z największych instytucji ubezpieczeniwych w Stanach Zjedncznych, zajmującą 76. miejsce na liście Frtune 500. W Eurpie Liberty Mutual Insurance prwadzi działalnść pprzez Liberty Internatinal i Liberty Internatinal Underwriters, ferując ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych i instytucjnalnych. Prdukty dla Klientów instytucjnalnych dstępne są na większści rynków eurpejskich. W segmencie Klientów indywidualnych Grupa prwadzi działalnść w Irlandii, Prtugalii, Turcji, Hiszpanii raz w Plsce. Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A. jest hiszpańską spółką-córką Liberty Internatinal. Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A., jest jedną z największych 1

2 firm ubezpieczeniwych działających na rynku hiszpańskim. Oferuje szerki zakres usług dla Klientów indywidualnych raz małych i średnich przedsiębirstw, w tym m.in. ubezpieczenia kmunikacyjne, mieszkaniwe, NNW, OC raz ubezpieczenia na życie. Główną linię bizneswą Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A. stanwią ubezpieczenia kmunikacyjne. Sprzedaż bezpśrednia w Hiszpanii dbywa się pd dwiema markami należącymi d Liberty Segurs: Genesis raz Regal. II. OFERTA PRODUKTOWA 1) OFERTA DLA BIZNESU: UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Pakiet ubezpieczeń majątkwych dla małych i średnich firm Liberty Ubezpieczenia chrni d 6 pdstawwych rdzajów zdarzeń: d pżaru i innych zdarzeń lswych, d kradzieży z włamaniem lub rzbju, sprzętu elektrniczneg d wszystkich ryzyk (all risks), bejmuje także OC, assistance raz NNW. Prdukt przewiduje również mżliwść rzszerzenia chrny klauzule ddatkwe. WYRÓŻNIKI OFERTY Przewagą knkurencyjną ferty dla MŚP Liberty Ubezpieczenia jest dstswanie zakresu chrny d specyfiki pszczególnych branż. Dzięki temu każdy z Klientów firmy trzyma ubezpieczenie adekwatne d jeg ptrzeb wynikających z rdzaju prwadznej działalnści. Liberty Ubezpieczenia psiada fertę dedykwaną pniższym sektrm: 1) biur i infrmatyka, 2) sklep i sprzedaż, 3) edukacja, 4) zdrwie, sprt i urda, 5) wypczynek i gastrnmia, 6) naprawy i usługi, 7) budwnictw, 8) prdukcja, 9) apteki. Oferwane prdukty dla MŚP mają kmplekswy charakter - kupując jedną plisę przedsiębirca mże uwzględnić w niej szereg różnych ryzyk. Ddatkw część z nich Liberty Ubezpieczenia feruje w ramach składki pdstawwej. Są t m.in.: rzmrżenie śrdków brtwych, zwrt utracneg czynszu czy też pkrycie ksztów najmu lkalu zastępczeg. Pnadt, prpzycja firmy bejmuje unikalne na rynku rzwiązania, w tym autmatyczne pdwyższenie sum ubezpieczenia dla śrdków brtwych w kresach zwiększnej sprzedaży czy usługę awaryjneg sekretariatu. 2

3 Klienci bizneswi Liberty Ubezpieczenia mgą też wybrać ubezpieczenie w kreślnym przez siebie zakresie np.: tylk sprzętu elektrniczneg - all risks, d pżaru i innych zdarzeń lswych czy OC z tytułu prwadznej działalnści. Ochrną mżna bjąć także budynki lub lkale należące d sób fizycznych, a wynajmwane d celów prwadzenia działalnści gspdarczej przez inne pdmity. Zachętą przygtwaną dla firm z sektra prdukcyjneg i sprzedaży jest 20%-wy wzrst sumy ubezpieczenia twarów w kresach przedświątecznych raz świątecznych bez ddatkwej składki. Sprzedaż nweg prduktu będzie wspierać innwacyjna i intuicyjna aplikacja. Rzwiązanie dstarcza funkcjnalnści niedstępne dtąd na rynku. Sugeruje także zakres chrny najkrzystniejszy dla daneg przedsiębircy. Oferta adreswana jest d firm, które zgłaszają d ubezpieczenia mienie wartści d 10 mln zł na jedną lkalizację raz d 20 mln zł na wszystkie lkalizacje. Plisy mżna zawrzeć za pśrednictwem multiagencji raz brkerów. Każdy przedsiębirca, który psiada ubezpieczenie kmunikacyjne lub mieszkaniwe Liberty Ubezpieczenia, mże skrzystać z 5% zniżki na ubezpieczenie dla swjej firmy. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA DLA MSP: 1. mienie służące d prwadzenia działalnści gspdarczej, stanwiące własnść lub znajdujące się w psiadaniu przedsiębircy: a. budynki, budwle, lkale b. maszyny, urządzenia, wypsażenie c. nakłady inwestycyjne (wydatki na wykńczenie wnętrz, na wykńczeniwe rbty budwlane, instalacyjne, remnty kapitalne i adaptacyjne w budynkach, budwlach i lkalach będących własnścią Ubezpieczneg, bądź zajmwanych przez nieg na pdstawie umwy najmu lub inneg tytułu prawneg) 2. śrdki brtwe wyrby gtwe lub w tku prdukcji, materiały i surwce w trakcie przerbu, półprdukty i półfabrykaty, zapasy i pakwania raz wszelkie twary handlwe nabyte w celu dalszej sprzedaży 3. mienie sób trzecich mienie należące d sób trzecich przyjęte w celu wyknania usługi np. naprawy, remntu, przetwrzenia, badania, czyszczenia, farbwania, prania, dalszej sprzedaży, w ramach umwy kmisu lub przechwania 4. mienie pracwnicze dzież, buwie, rwery, wózki inwalidzkie, przedmity i własne narzędzia niezbędne d wyknywania pracy 5. wartści pieniężne gtówka, czeki, weksle, złt, srebr, platyna i pzstałe metale z grupy platynwców raz wyrby z tych metali, a także kamieni szlachetnych, pereł, bursztynów. 3

4 RYNEK UBEZPIECZEŃ MŚP W POLSCE Według analityków Liberty Ubezpieczenia szacunkwa wartść rynku ubezpieczeń dla MŚP w Plsce wynsi kł 1 mld zł. Jeg nasycenie stanwi becnie kł 50% - tylu przedsiębirców psiada plisy majątkwe, chrniące majątek lub OC przedsiębirstwa. Sektr czeka zatem dynamiczny rzwój. Z prgnz Liberty Ubezpieczenia wynika, że wartść rynku ubezpieczeń majątkwych dla MŚP d 2023 wzrśnie d k ,8 mln zł. 2) OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pd marką Liberty Ubezpieczenia ferwany jest szerki zakres ubezpieczeń kmunikacyjnych i mieszkaniwych dla Klientów indywidulanych. Plisy ferwane są w kilku prstych pakietach. A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ubezpieczenia kmunikacyjne Liberty Ubezpieczenia są dstępne w dwóch w pakietach: OC + Mini Assistance + Zielna Karta (Mini Assistance + Zielna Karta bez ddatkwych płat); OC + AC Standard (Mini Assistance + Zielna Karta bez ddatkwych płat) Ddatkw, d ubezpieczenia OC każdy Klient ma mżliwść dkupienia ubezpieczenia Premium Assistance raz NNW. Pnadt w ramach pakietu OC+AC Standard ubezpieczający mże wybrać jedną z pcji likwidacji szkód: Warsztat lub Warsztat Plus. OC + Mini Assistance + Zielna Karta Ubezpieczenie Odpwiedzialnści Cywilnej Psiadaczy Pjazdów Mechanicznych bejmuje dpwiedzialnść cywilną sób, które wyrządziły szkdę, kierując pjazdem. Chrni psiadacza samchdu lub kierwcę przed finanswymi knsekwencjami wyrządznych przez nieg szkód. Ubezpieczenie OC jest bwiązkwe dla wszystkich właścicieli pjazdów zarejestrwanych w Plsce. W cenie ubezpieczenia OC, Liberty Direct feruje swim Klientm ubezpieczenie Mini Assistance, które bejmuje pmc serwiswą, w tym naprawę pjazdu na miejscu zdarzenia, hlwanie pjazdu ubezpieczneg raz pszkdwaneg. Pnadt, każdy Klient ma zapewniną pmc infrmacyjną dtyczącą, m. in. pstępwania w przypadku wystąpienia zdarzenia, prcedur związanych z likwidacją szkdy, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pmcy drgwej, wypżyczalni pjazdów, hteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich. D ubezpieczenia OC Liberty Ubezpieczenia feruje tzw. Zielną Kartę - ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej za szkdy wyrządzne przez kierwcę pza granicami Plski, w krajach 4

5 należących d Systemu Zielnej Karty. Gwarantuje n wypłatę dszkdwania w wyniku zdarzenia, któreg sprawcą był kierwca psiadający samchód ubezpieczny w Liberty Ubezpieczenia. Aut Casc Standard (AC) Zakres ubezpieczenia AC STANDARD (pcja dstępna dla samchdów nie starszych w chwili zawarcia umwy ubezpieczenia niż 15-letnie) bejmuje szkdy plegające na uszkdzeniu, zniszczeniu, utracie pjazdu i/lub jeg wypsażenia (w tym również szyb) pwstałe w wyniku wypadku drgweg raz kradzieży. Ubezpieczenie bejmuje także szkdy plegające na uszkdzeniu pjazdu przez sby trzecie raz pwstałe na skutek wystąpienia zdarzeń typu huragan, grad, pwódź czy pżar. AC STANDARD dtyczy zarówn szkód pwstałych w Plsce, jak na terenie Eurpy. Przy wybrze plisy, Klienci Liberty Ubezpieczenia mgą samdzielnie pdjąć decyzję ustanwieniu udziału własneg w szkdzie i jeg wyskści. Szkdy kradzieżwe i katastrficzne nie wpływają na utratę zniżek bnus/malus, przy kntynuacji ubezpieczenia w Liberty Ubezpieczenia. Decydując się na zakup AC Standard Klienci mają mżliwść skrzystania z ddatkwych pcji ubezpieczenia: Warsztat raz Warsztat Plus. Umżliwiają ne dstswanie zakresu chrny d wieku samchdu. Opcja Warsztat Plus przeznaczna jest dla samchdów nie starszych w chwili zawarcia umwy ubezpieczenia niż 8 letnie i umżliwia naprawę uszkdzneg pjazdu w autryzwanych stacjach bsługi przy wykrzystaniu nwych ryginalnych części ferwanych przez prducentów samchdów z uwzględnieniem średnich stawek za rbciznę stswanych przez autryzwane warsztaty z terenu zamieszkania ubezpieczająceg. Dzięki tej pcji Klienci Liberty ubezpieczenia na życzenie mgą skrzystać z usługi d drzwi d drzwi, w ramach której uszkdzny pjazd zstanie dhlwany d warsztatu, naprawiny i dstawiny we wskazane przez Klienta miejsce np. d dmu lub pracy. Opcja Warsztat przeznaczna jest dla samchdów nie starszych niż 10 letnie i w przypadku szkdy umżliwia naprawę przy użyciu nwych części zamiennych z uwzględnieniem stawek za rbczgdzinę stswanych przez warsztaty z terenu zamieszkania ubezpieczająceg. Premium Assistance Klienci Liberty Ubezpieczenia mają mżliwść kupienia ddatkweg pakietu Premium Assistance gwarantująceg pmc serwiswą, infrmacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pjazdu. Cechą wyróżniającą ubezpieczenia jest jeg bardz szerki zakres bejmujący zdarzenia mające miejsce zarówn dalek, jak i w pbliżu miejsca zamieszkania (brak limitu kilmetrów d miejsca zamieszkania). Liberty Ubezpieczenia prpnuje naprawę lub hlwanie samchdu d warsztatu wskazaneg przez Klienta, pmc w razie wypadku, dstarczenie paliwa lub też pjazd zastępczy, a także dbiór pjazdu p naprawie. Ubezpieczenie bejmuje również przypadki awarii akumulatra, gumienia, świetlenia, zatrzaśnięcia kluczyków czy zatankwania złeg paliwa. Pnadt, jeśli 5

6 ubezpieczny dznał brażeń ciała i jeg stan wymaga transprtu medyczneg, w ramach ubezpieczenia pkrywane są kszty transprtu, hspitalizacji, przewzu d placówki medycznej. Ubezpieczenie Premium Assistance zapewnia też ddatkwą pmc: usługę prawnika i tłumacza czy piekę na dziećmi. NNW Ubezpieczenie NNW jest dstępne dla psiadaczy wszystkich pakietów ferwanych przez Liberty Ubezpieczenia. Przedmitem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak również życie i zdrwie ubezpieczneg. W ramach NNW Liberty Ubezpieczenia feruje: chrnę pdczas krzystania z pjazdu, wsiadania i wysiadania z samchdu raz jeg naprawy na trasie. Świadczenia wypłacane są z tytułu trwałeg uszczerbku na zdrwiu, inwalidztwa i śmierci, a chrna ubezpieczeniwa bejmuje zdarzenia w Plsce i w Eurpie. Jeg wyróżnikiem jest wyska suma ubezpieczenia zł na pasażera i na kierwcę. B. UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE Ubezpieczenia mieszkaniwe ferwane są w następujących pakietach: Wypsażenie + OC + Assistance, Mury + OC + Assistance, Wypsażenie + Mury + OC. UBEZPIECZENIE MURÓW W ramach Ubezpieczenia Murów Liberty pkrywa szkdy pwstałe na skutek zdarzeń lswych takich jak pżar, zalanie, pwódź czy huragan, a także przepięć elektrycznych czy dewastacji. W jeg ramach mżna ubezpieczyć: mieszkania (lkale mieszkalne), dmy jednrdzinne, także w budwie, budynki niemieszkalne, a także budwle i elementy wypsażenia psesji. Ubezpieczenie mże stanwić zabezpieczenie kredytu mieszkaniweg na ptrzeby banku. W ramach plisy chrną zstają bjęte także elementy stałe takie jak zabudwa kuchni, armatura sanitarna, czy pdwieszany sufit i t ramach składki pdstawwej. Pnadt jedną sumą ubezpieczenia Liberty bejmuje wszystkie biekty budwlane na terenie psesji. UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA Ubezpieczenie Wypsażenia bejmuje ruchmści dmwe raz stałe elementy znajdujące się zarówn w miejscu ubezpieczenia (mieszkanie, dm), jak też w pmieszczeniach gspdarczych pza nim np. piwnicy czy garażu. Plisa pkrywa szkdy pwstałe na skutek zdarzeń lswych (takich jak pżar, zalanie, pwódź czy huragan), a także kradzieży z włamaniem i rabunku, przepięć elektrycznych, stłuczenia czy dewastacji. Odszkdwanie wypłacane jest w wyskści ksztów 6

7 dtwrzenia (nabycia) nweg zamiennika bez ptrącania zużycia (dla mienia nie starszeg niż 5 lat). Liberty Ubezpieczenia umżliwia ubezpieczenie rzeczy w biektach najmwanych raz przedmitów w czaswym psiadaniu Ubezpieczneg (mienie służbwe, wypżyczne, itp.), a także feruje mżliwść ubezpieczenia przedmitów wykrzystywanych d działalnści gspdarczej w miejscu zamieszkania. Pnadt, chrną autmatycznie bejmwane jest mienie kupine w trakcie trwania umwy ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE OC z tytułu psiadania lub użytkwania budynków mieszkalnych Ubezpieczenie OC pkrywa szkdy wyrządzne sbm trzecim w związku z użytkwaniem miejsca ubezpieczenia przez dmwników, takie jak zalanie mieszkania sąsiadów, czy uszkdzenie czyjegś samchdu w związku z wyrzuceniem przedmitu z mieszkania, a także szkdy wyrządzne przez ich zwierzęta. Plisa bejmuje też szkdy pniesine przez sby trzecie, jakich dznać mgły na nieczyszcznym chdniku przed dmem lub za sprawą elementów, które spadły z budynku (np. spli). Ochrną OC bejmwani są wszyscy dmwnicy. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE Ubezpieczenie Assistance bejmuje zrganizwanie i pkrycie ksztów interwencji takich specjalistów jak ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz czy specjalista sprzętu RTV/AGD itp., a także (w razie przymuswej przeprwadzki p szkdzie) zwrt ksztów pbytu w htelu lub wynajmu mieszkania, transprtu d htelu lub miejsca tymczasweg pbytu i z pwrtem, transprtu mienia czy dzru miejsca ubezpieczenia. Cechą wyróżniającą ubezpieczenia jest bardz szerki zakres usług ferwanych w ramach ubezpieczenia raz przejrzysty mechanizm dpwiedzialnści. W ramach plisy ubezpieczny mże m.in. skrzystać w ciągu rku z 24 wizyt specjalistów, których usługi są bjęte plisą. Ubezpieczyciel pkryje kszt każdej wizyty d wyskści 500 zł. C. UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Liberty Ubezpieczenia feruje plisy turystyczne Obieżyświat w trzech wariantach różniących się zakresem świadczeń i sum ubezpieczenia: Pdstawwym, Optymalnym raz Rzszerznym, dzięki czemu mżna je dstswywać d indywidualnych ptrzeb sby pdróżującej i rdzaju wyjazdu. W ramach Wariantu Pdstawweg Liberty zapewnia pkrycie ksztów leczenia i Assistance d wyskści 60 tys. zł raz ubezpieczenie NNW d kwty 10 tys. zł. Wariant Optymalny bejmuje pkrycie ksztów leczenia i Assistance d 120 tys. zł raz ubezpieczenie NNW d kwty 20 tys. zł. W ramach ubezpieczenia firma feruje również chrnę z tytułu dpwiedzialnści cywilnej w życiu prywatnym na kwtę 100 tys. zł. Dla najbardziej wymagających Klientów Liberty przygtwał Wariant Rzszerzny zapewniający pkrycie ksztów leczenia i Assistance d wyskści 200 tys. zł, ubezpieczenie NNW d kwty 30 7

8 tys., ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej w życiu prywatnym d kwty 200 tys. zł, a także ubezpieczenie utraty bagażu i sprzętu sprtweg d kwty 4 tys. zł każdy. Każdy z wariantów mżna rzszerzyć ddatkwe ryzyka: amatrskie uprawianie sprtów letnich lub zimwych, sprty wyskieg ryzyka, pracę zarbkwą (fizyczną), a także dwłanie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klienci Liberty Ubezpieczenia mają również mżliwść wybru zakresu terytrialneg ubezpieczenia - Eurpa i kraje basenu Mrza Śródziemneg lub Świat. Oferta ubezpieczeń turystycznych zstała przygtwana przez Liberty Ubezpieczenia przy współpracy z Eurp Assistance. III. LIKWIDACJA SZKÓD Szybka i rzetelna likwidacja szkód jest jednym z prirytetów Liberty Ubezpieczenia. Obecnie pnad 80% szkód likwidwanych przez firmę kńczy się wypłatą dszkdwania w 20 dni, a sptkanie Klienta z rzeczznawcą dbywa się w ciągu 24 gdzin d zgłszenia szkdy. W sytuacjach, w których nie jest n knieczne, decyzja wypłacie dszkdwania pdejmwana jest p rzmwie telefnicznej i dstarczeniu zdjęć z miejsca zdarzenia przez Klienta. Klienci Liberty Ubezpieczenia, którzy zgłszą szkdę, mają d dyspzycji tzw. e-knt, pprzez które mgą mnitrwać czynnści zmierzające d ustalenia wyskści i wypłaty dszkdwania, bezpśredni kntaktwać się z likwidatrem, a także aktualizwać swje dane. Pprze e-knt mżna także uzyskać dstęp d infrmacji, jakie dkumenty pwinny zstać dstarczne Liberty Ubezpieczenia, gdzie mżna je uzyskać, a następnie, czy i kiedy zstały przez firmę zweryfikwane. Pnadt, dzięki aplikacji każdy ubezpieczny mże dwiedzieć się, kiedy zstały zlecne ględziny samchdu raz czy zapadła decyzja w sprawie wypłaty dszkdwania. Dzięki e-kncie mżna pnadt zgłsić sprzedaż auta i pbrać wzry dkumentów takich jak np. świadczenie klizji drgwej. Liberty Ubezpieczenia psiada własny dział dpwiedzialny za likwidację szkód raz współpracuje z zespłem rzeczznawców reprezentujących specjalistyczne firmy zewnętrzne. By zapewniać najwyższą jakść bsługi, rzeczznawcy bsługujący Liberty Ubezpieczenia zstali starannie dbrani z kilku firm działających na rynku. Za niedtrzymywanie terminwści i jakści likwidacji szkdy pnszą ni wyskie kary z zastrzeżeniem braku kntynuacji współpracy w przypadku wyknywania nierzetelnych usług. Celem działań Liberty Ubezpieczenia w tym zakresie jest zminimalizwanie czasu czekiwania na wypłatę dszkdwania. 8

9 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Liberty Ubezpieczenia angażuje się w działania spłeczne mające na celu zapbieganie wypadkm samchdwym raz rzwój plskieg drbku kulturweg. Firma wspiera aktywnść kulturalną i edukacyjną Muzeum Fryderyka Chpina w Warszawie. Muzeum Fryderyka Chpina w Nardwym Instytucie Fryderyka Chpina prwadzi szerką działalnść wystawienniczą, edukacyjną i naukwą. Stale pszerza zbiry, psiada największą na świecie, niezwykle zróżnicwaną klekcję chpinianów, która liczy pnad 7000 biektów. Składa się na z rękpisów, rzadkich druków, pamiątek p kmpzytrze, w tym jeg rzeczy sbistych, ikngrafii i instrumentów muzycznych (w klekcji przechwywane są instrumenty z epki, takie jak frtepiany firmy Pleyel, Erard, Buchhltz i frtepian skrzydłwy Leszczyńskieg). W rku 1999 część klekcji wraz z chpinaliami przechwywanymi w Biblitece Nardwej zstała wpisana na listę UNESCO Memry f the Wrld, na której znajdują się biekty wymagające szczególnej chrny ze względu na ich unikatwą wartść kulturwą. Muzeum mieści się w Pałacu Gnińskich (zwanym także Zamkiem alb Pałacem Ostrgskich). Jeg ddziałami są Żelazwa Wla (Dm Urdzenia Fryderyka Chpina - najsłynniejsze miejsce kultu kmpzytra) raz Salnik Chpinów (statnie warszawskie mieszkanie Chpina, becnie gmach Akademii Sztuk Pięknych). W ramach zaangażwania spłeczneg Liberty Ubezpieczenia realizuje również prgramy z zakresu bezpieczeństwa drgweg. W lutym 2013 r. Liberty Ubezpieczenia dłączyła d grna człnków Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drgweg. Pwstałe w 2000 r. rku stwarzyszenie działa na rzecz pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg i zmniejszenia liczby fiar wypadków drgwych skupiając przedstawicieli biznesu, rządu i rganizacji pzarządwych. Organizacji patrnuje Krajwa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drgweg raz Bank Światwy. Partnerstw pwstał z inicjatywy i jest afiliwane przy Glbal Rad Safety Partnership w Genewie, międzynardwej rganizacji pracującej na rzecz pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg. Pnadt Liberty Ubezpieczenia prwadzi akcję Prędkść w mieście t bciach, której celem jest graniczenie liczby wypadków drgwych w miastach pprzez zmianę pstaw spłecznych dtyczących jazdy samchdem raz upwszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drgweg. W 2013 r. w ramach akcji na platfrmie crwdsurcingwej millinyu.cm zstał zrganizwany knkurs na film prmujący bezpieczną jazdę samchdem w mieście. Spśród zgłszeń zstały wyłnine najlepsze spty, które następnie były prmwane w internecie raz scial media. W 2014 r. prgram również przyjął pstać knkursu. Tym razem zadaniem jeg uczestników jest stwrzyć mem zachęcający d bezpiecznej jazdy w terenie zabudwanym przy pmcy dedykwanej aplikacji. Akcja prwadzna jest na Facebku na fanpage Bezpieczny Mały Pasażer i rzpczęła się r. Autrzy najlepszych memów trzymają atrakcyjne nagrdy rzeczwe takie jak tablety Samsung, czy zegarki Sny smart watch. 9

10 Niezależnie, d kilku lat za pśrednictwem fanpage a Bezpieczny Mały Pasażer w serwisie Facebk firma angażuje także spłecznść fanów w dyskusję na temat dpwiedniej pieki nad dziećmi pdczas pdróży samchdem. Przygtwan: październik 2014 Więcej infrmacji udzielają: Ewa Pitera, Agata Wiśniewska-Zaleska tel , Pitera Cmmunicatins 10

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Gminy Miast Łwicz Numer głszenia: 153859-2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg i jednstek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zu-grzw.pl Grzów Wielkplski: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Warszawa: Całdbwa chrna sób, mienia i mnitring biektów Centrum Prmcji Kultury w Dzielnicy Praga-Płudnie w Warszawie raz chrna imprez maswych Numer głszenia: 33496-2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r.

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. Olsztyn: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ORAZ UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A.

UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A. UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A. 1. Ubezpieczenie TRAVEL WORLD Zakres ubezpieczenia W ramach Ubezpieczenia TRAVEL WORLD ferwane są trzy warianty ubezpieczenia: STANDARD, STANDARD PLUS, VIP. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwslna.bip.net.pl/ Łódź: Przedmit zamówienia bejmuje ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Warszawa: Usługa kmpleksweg ubezpieczenia mienia i dpwiedzialnści cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zfii w Warszawie SPZOZ. Numer głszenia: 155245-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na: Radm, dnia 16.01.2015 r. Nr sprawy PN/1/SZS/2015 Szklny Związek Sprtwy w Radmiu 26-600 Radm, ul. Młynarska 17 głasza przetarg niegraniczny na,,dwóz dzieci i młdzieży na pływalnie raz zawdy sprtwe Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stja.rg.pl Wrcław: Świadczenie usług transprtwych - regularneg przewzu specjalneg sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsko.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsk.pl Drawsk Pmrskie: Zrganizwanie i przeprwadzenie dla sób bezrbtnych usług szkleniwych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: Kmplekswe utrzymanie czystści w budynkach SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sp25kielce.pl Kielce: Dwóz uczniów d SP Nr 25 w Kielcach w rku szklnym 2015/2016. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkwice.pl Krapkwice: Przedmitem niniejszeg zamówienia jest Świadczenie chrny ubezpieczeniwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzz-miedzychd.cm.pl Międzychód: BUDOWA LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48- Kietrz: Dstawa w frmie leasingu peracyjneg ciągnika rlniczeg Numer głszenia: 330628-2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.12.2015r. WOTUiW-2/12/2015 Truń: Zakup i dstawa leju pałweg lekkieg na sezn grzewczy d 01.01.2016 d 31.12.2016 Numer głszenia: 330234-2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wleń: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń. Numer głszenia: 124034-2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Świadczenie usług inwestora zastępczego Numer ogłoszenia: 323248-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Świadczenie usług inwestora zastępczego Numer ogłoszenia: 323248-2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cwik-partnerzy.pl/zamwienia-publiczne.html ; chat.edu.pl/ Warszawa: Świadczenie usług inwestra zastępczeg

Bardziej szczegółowo