Liberty Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liberty Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą ferwane są ubezpieczenia majątkwe dla Klientów indywidualnych (kmunikacyjne, mieszkaniwe i turystyczne) raz małych i średnich przedsiębirstw. Prdukty Liberty Ubezpieczenia dstępne są za pśrednictwem telefnu i internetu, 8 tys. Agentów i Osób Wyknujących Czynnści Agencyjne, Brkerów, a także w wybranych bankach. Firma działa na plskim rynku d 7 lat (wcześniej jak Liberty Direct). W 2013 rku zebrała 298,1 mln zł składki przypisanej brutt siągając 11% wzrst w prównaniu d rku Siedziba mieści się w Warszawie. LIBERTY UBEZPIECZENIA w liczbach: Składka przypisana brutt 298,1 mln zł* 11% wzrst przypisu w stsunku d 2012 r. 1,1% rynku ubezpieczeń majątkwych 2% rynku ubezpieczeń kmunikacyjnych 500 tys. Klientów** 8 tys. Dradców 500 pracwników *dane za 2013 r. ** liczba plis w chrnie Liberty Mutual Insurance jest międzynardwą grupą ubezpieczeniwą świadczącą kmplekswe usługi w 27 krajach na całym świecie. Firma feruje pełną gamę prduktów ubezpieczeniwych dla Klientów indywidualnych i instytucjnalnych. Liberty Mutual Insurance działa na rynku amerykańskim d 1912 rku i jest jedną z największych instytucji ubezpieczeniwych w Stanach Zjedncznych, zajmującą 76. miejsce na liście Frtune 500. W Eurpie Liberty Mutual Insurance prwadzi działalnść pprzez Liberty Internatinal i Liberty Internatinal Underwriters, ferując ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych i instytucjnalnych. Prdukty dla Klientów instytucjnalnych dstępne są na większści rynków eurpejskich. W segmencie Klientów indywidualnych Grupa prwadzi działalnść w Irlandii, Prtugalii, Turcji, Hiszpanii raz w Plsce. Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A. jest hiszpańską spółką-córką Liberty Internatinal. Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A., jest jedną z największych 1

2 firm ubezpieczeniwych działających na rynku hiszpańskim. Oferuje szerki zakres usług dla Klientów indywidualnych raz małych i średnich przedsiębirstw, w tym m.in. ubezpieczenia kmunikacyjne, mieszkaniwe, NNW, OC raz ubezpieczenia na życie. Główną linię bizneswą Liberty Segurs Cmpania de Segurs y Reasegurs S.A. stanwią ubezpieczenia kmunikacyjne. Sprzedaż bezpśrednia w Hiszpanii dbywa się pd dwiema markami należącymi d Liberty Segurs: Genesis raz Regal. II. OFERTA PRODUKTOWA 1) OFERTA DLA BIZNESU: UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Pakiet ubezpieczeń majątkwych dla małych i średnich firm Liberty Ubezpieczenia chrni d 6 pdstawwych rdzajów zdarzeń: d pżaru i innych zdarzeń lswych, d kradzieży z włamaniem lub rzbju, sprzętu elektrniczneg d wszystkich ryzyk (all risks), bejmuje także OC, assistance raz NNW. Prdukt przewiduje również mżliwść rzszerzenia chrny klauzule ddatkwe. WYRÓŻNIKI OFERTY Przewagą knkurencyjną ferty dla MŚP Liberty Ubezpieczenia jest dstswanie zakresu chrny d specyfiki pszczególnych branż. Dzięki temu każdy z Klientów firmy trzyma ubezpieczenie adekwatne d jeg ptrzeb wynikających z rdzaju prwadznej działalnści. Liberty Ubezpieczenia psiada fertę dedykwaną pniższym sektrm: 1) biur i infrmatyka, 2) sklep i sprzedaż, 3) edukacja, 4) zdrwie, sprt i urda, 5) wypczynek i gastrnmia, 6) naprawy i usługi, 7) budwnictw, 8) prdukcja, 9) apteki. Oferwane prdukty dla MŚP mają kmplekswy charakter - kupując jedną plisę przedsiębirca mże uwzględnić w niej szereg różnych ryzyk. Ddatkw część z nich Liberty Ubezpieczenia feruje w ramach składki pdstawwej. Są t m.in.: rzmrżenie śrdków brtwych, zwrt utracneg czynszu czy też pkrycie ksztów najmu lkalu zastępczeg. Pnadt, prpzycja firmy bejmuje unikalne na rynku rzwiązania, w tym autmatyczne pdwyższenie sum ubezpieczenia dla śrdków brtwych w kresach zwiększnej sprzedaży czy usługę awaryjneg sekretariatu. 2

3 Klienci bizneswi Liberty Ubezpieczenia mgą też wybrać ubezpieczenie w kreślnym przez siebie zakresie np.: tylk sprzętu elektrniczneg - all risks, d pżaru i innych zdarzeń lswych czy OC z tytułu prwadznej działalnści. Ochrną mżna bjąć także budynki lub lkale należące d sób fizycznych, a wynajmwane d celów prwadzenia działalnści gspdarczej przez inne pdmity. Zachętą przygtwaną dla firm z sektra prdukcyjneg i sprzedaży jest 20%-wy wzrst sumy ubezpieczenia twarów w kresach przedświątecznych raz świątecznych bez ddatkwej składki. Sprzedaż nweg prduktu będzie wspierać innwacyjna i intuicyjna aplikacja. Rzwiązanie dstarcza funkcjnalnści niedstępne dtąd na rynku. Sugeruje także zakres chrny najkrzystniejszy dla daneg przedsiębircy. Oferta adreswana jest d firm, które zgłaszają d ubezpieczenia mienie wartści d 10 mln zł na jedną lkalizację raz d 20 mln zł na wszystkie lkalizacje. Plisy mżna zawrzeć za pśrednictwem multiagencji raz brkerów. Każdy przedsiębirca, który psiada ubezpieczenie kmunikacyjne lub mieszkaniwe Liberty Ubezpieczenia, mże skrzystać z 5% zniżki na ubezpieczenie dla swjej firmy. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA DLA MSP: 1. mienie służące d prwadzenia działalnści gspdarczej, stanwiące własnść lub znajdujące się w psiadaniu przedsiębircy: a. budynki, budwle, lkale b. maszyny, urządzenia, wypsażenie c. nakłady inwestycyjne (wydatki na wykńczenie wnętrz, na wykńczeniwe rbty budwlane, instalacyjne, remnty kapitalne i adaptacyjne w budynkach, budwlach i lkalach będących własnścią Ubezpieczneg, bądź zajmwanych przez nieg na pdstawie umwy najmu lub inneg tytułu prawneg) 2. śrdki brtwe wyrby gtwe lub w tku prdukcji, materiały i surwce w trakcie przerbu, półprdukty i półfabrykaty, zapasy i pakwania raz wszelkie twary handlwe nabyte w celu dalszej sprzedaży 3. mienie sób trzecich mienie należące d sób trzecich przyjęte w celu wyknania usługi np. naprawy, remntu, przetwrzenia, badania, czyszczenia, farbwania, prania, dalszej sprzedaży, w ramach umwy kmisu lub przechwania 4. mienie pracwnicze dzież, buwie, rwery, wózki inwalidzkie, przedmity i własne narzędzia niezbędne d wyknywania pracy 5. wartści pieniężne gtówka, czeki, weksle, złt, srebr, platyna i pzstałe metale z grupy platynwców raz wyrby z tych metali, a także kamieni szlachetnych, pereł, bursztynów. 3

4 RYNEK UBEZPIECZEŃ MŚP W POLSCE Według analityków Liberty Ubezpieczenia szacunkwa wartść rynku ubezpieczeń dla MŚP w Plsce wynsi kł 1 mld zł. Jeg nasycenie stanwi becnie kł 50% - tylu przedsiębirców psiada plisy majątkwe, chrniące majątek lub OC przedsiębirstwa. Sektr czeka zatem dynamiczny rzwój. Z prgnz Liberty Ubezpieczenia wynika, że wartść rynku ubezpieczeń majątkwych dla MŚP d 2023 wzrśnie d k ,8 mln zł. 2) OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pd marką Liberty Ubezpieczenia ferwany jest szerki zakres ubezpieczeń kmunikacyjnych i mieszkaniwych dla Klientów indywidulanych. Plisy ferwane są w kilku prstych pakietach. A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ubezpieczenia kmunikacyjne Liberty Ubezpieczenia są dstępne w dwóch w pakietach: OC + Mini Assistance + Zielna Karta (Mini Assistance + Zielna Karta bez ddatkwych płat); OC + AC Standard (Mini Assistance + Zielna Karta bez ddatkwych płat) Ddatkw, d ubezpieczenia OC każdy Klient ma mżliwść dkupienia ubezpieczenia Premium Assistance raz NNW. Pnadt w ramach pakietu OC+AC Standard ubezpieczający mże wybrać jedną z pcji likwidacji szkód: Warsztat lub Warsztat Plus. OC + Mini Assistance + Zielna Karta Ubezpieczenie Odpwiedzialnści Cywilnej Psiadaczy Pjazdów Mechanicznych bejmuje dpwiedzialnść cywilną sób, które wyrządziły szkdę, kierując pjazdem. Chrni psiadacza samchdu lub kierwcę przed finanswymi knsekwencjami wyrządznych przez nieg szkód. Ubezpieczenie OC jest bwiązkwe dla wszystkich właścicieli pjazdów zarejestrwanych w Plsce. W cenie ubezpieczenia OC, Liberty Direct feruje swim Klientm ubezpieczenie Mini Assistance, które bejmuje pmc serwiswą, w tym naprawę pjazdu na miejscu zdarzenia, hlwanie pjazdu ubezpieczneg raz pszkdwaneg. Pnadt, każdy Klient ma zapewniną pmc infrmacyjną dtyczącą, m. in. pstępwania w przypadku wystąpienia zdarzenia, prcedur związanych z likwidacją szkdy, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pmcy drgwej, wypżyczalni pjazdów, hteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich. D ubezpieczenia OC Liberty Ubezpieczenia feruje tzw. Zielną Kartę - ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej za szkdy wyrządzne przez kierwcę pza granicami Plski, w krajach 4

5 należących d Systemu Zielnej Karty. Gwarantuje n wypłatę dszkdwania w wyniku zdarzenia, któreg sprawcą był kierwca psiadający samchód ubezpieczny w Liberty Ubezpieczenia. Aut Casc Standard (AC) Zakres ubezpieczenia AC STANDARD (pcja dstępna dla samchdów nie starszych w chwili zawarcia umwy ubezpieczenia niż 15-letnie) bejmuje szkdy plegające na uszkdzeniu, zniszczeniu, utracie pjazdu i/lub jeg wypsażenia (w tym również szyb) pwstałe w wyniku wypadku drgweg raz kradzieży. Ubezpieczenie bejmuje także szkdy plegające na uszkdzeniu pjazdu przez sby trzecie raz pwstałe na skutek wystąpienia zdarzeń typu huragan, grad, pwódź czy pżar. AC STANDARD dtyczy zarówn szkód pwstałych w Plsce, jak na terenie Eurpy. Przy wybrze plisy, Klienci Liberty Ubezpieczenia mgą samdzielnie pdjąć decyzję ustanwieniu udziału własneg w szkdzie i jeg wyskści. Szkdy kradzieżwe i katastrficzne nie wpływają na utratę zniżek bnus/malus, przy kntynuacji ubezpieczenia w Liberty Ubezpieczenia. Decydując się na zakup AC Standard Klienci mają mżliwść skrzystania z ddatkwych pcji ubezpieczenia: Warsztat raz Warsztat Plus. Umżliwiają ne dstswanie zakresu chrny d wieku samchdu. Opcja Warsztat Plus przeznaczna jest dla samchdów nie starszych w chwili zawarcia umwy ubezpieczenia niż 8 letnie i umżliwia naprawę uszkdzneg pjazdu w autryzwanych stacjach bsługi przy wykrzystaniu nwych ryginalnych części ferwanych przez prducentów samchdów z uwzględnieniem średnich stawek za rbciznę stswanych przez autryzwane warsztaty z terenu zamieszkania ubezpieczająceg. Dzięki tej pcji Klienci Liberty ubezpieczenia na życzenie mgą skrzystać z usługi d drzwi d drzwi, w ramach której uszkdzny pjazd zstanie dhlwany d warsztatu, naprawiny i dstawiny we wskazane przez Klienta miejsce np. d dmu lub pracy. Opcja Warsztat przeznaczna jest dla samchdów nie starszych niż 10 letnie i w przypadku szkdy umżliwia naprawę przy użyciu nwych części zamiennych z uwzględnieniem stawek za rbczgdzinę stswanych przez warsztaty z terenu zamieszkania ubezpieczająceg. Premium Assistance Klienci Liberty Ubezpieczenia mają mżliwść kupienia ddatkweg pakietu Premium Assistance gwarantująceg pmc serwiswą, infrmacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pjazdu. Cechą wyróżniającą ubezpieczenia jest jeg bardz szerki zakres bejmujący zdarzenia mające miejsce zarówn dalek, jak i w pbliżu miejsca zamieszkania (brak limitu kilmetrów d miejsca zamieszkania). Liberty Ubezpieczenia prpnuje naprawę lub hlwanie samchdu d warsztatu wskazaneg przez Klienta, pmc w razie wypadku, dstarczenie paliwa lub też pjazd zastępczy, a także dbiór pjazdu p naprawie. Ubezpieczenie bejmuje również przypadki awarii akumulatra, gumienia, świetlenia, zatrzaśnięcia kluczyków czy zatankwania złeg paliwa. Pnadt, jeśli 5

6 ubezpieczny dznał brażeń ciała i jeg stan wymaga transprtu medyczneg, w ramach ubezpieczenia pkrywane są kszty transprtu, hspitalizacji, przewzu d placówki medycznej. Ubezpieczenie Premium Assistance zapewnia też ddatkwą pmc: usługę prawnika i tłumacza czy piekę na dziećmi. NNW Ubezpieczenie NNW jest dstępne dla psiadaczy wszystkich pakietów ferwanych przez Liberty Ubezpieczenia. Przedmitem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak również życie i zdrwie ubezpieczneg. W ramach NNW Liberty Ubezpieczenia feruje: chrnę pdczas krzystania z pjazdu, wsiadania i wysiadania z samchdu raz jeg naprawy na trasie. Świadczenia wypłacane są z tytułu trwałeg uszczerbku na zdrwiu, inwalidztwa i śmierci, a chrna ubezpieczeniwa bejmuje zdarzenia w Plsce i w Eurpie. Jeg wyróżnikiem jest wyska suma ubezpieczenia zł na pasażera i na kierwcę. B. UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE Ubezpieczenia mieszkaniwe ferwane są w następujących pakietach: Wypsażenie + OC + Assistance, Mury + OC + Assistance, Wypsażenie + Mury + OC. UBEZPIECZENIE MURÓW W ramach Ubezpieczenia Murów Liberty pkrywa szkdy pwstałe na skutek zdarzeń lswych takich jak pżar, zalanie, pwódź czy huragan, a także przepięć elektrycznych czy dewastacji. W jeg ramach mżna ubezpieczyć: mieszkania (lkale mieszkalne), dmy jednrdzinne, także w budwie, budynki niemieszkalne, a także budwle i elementy wypsażenia psesji. Ubezpieczenie mże stanwić zabezpieczenie kredytu mieszkaniweg na ptrzeby banku. W ramach plisy chrną zstają bjęte także elementy stałe takie jak zabudwa kuchni, armatura sanitarna, czy pdwieszany sufit i t ramach składki pdstawwej. Pnadt jedną sumą ubezpieczenia Liberty bejmuje wszystkie biekty budwlane na terenie psesji. UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA Ubezpieczenie Wypsażenia bejmuje ruchmści dmwe raz stałe elementy znajdujące się zarówn w miejscu ubezpieczenia (mieszkanie, dm), jak też w pmieszczeniach gspdarczych pza nim np. piwnicy czy garażu. Plisa pkrywa szkdy pwstałe na skutek zdarzeń lswych (takich jak pżar, zalanie, pwódź czy huragan), a także kradzieży z włamaniem i rabunku, przepięć elektrycznych, stłuczenia czy dewastacji. Odszkdwanie wypłacane jest w wyskści ksztów 6

7 dtwrzenia (nabycia) nweg zamiennika bez ptrącania zużycia (dla mienia nie starszeg niż 5 lat). Liberty Ubezpieczenia umżliwia ubezpieczenie rzeczy w biektach najmwanych raz przedmitów w czaswym psiadaniu Ubezpieczneg (mienie służbwe, wypżyczne, itp.), a także feruje mżliwść ubezpieczenia przedmitów wykrzystywanych d działalnści gspdarczej w miejscu zamieszkania. Pnadt, chrną autmatycznie bejmwane jest mienie kupine w trakcie trwania umwy ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE OC z tytułu psiadania lub użytkwania budynków mieszkalnych Ubezpieczenie OC pkrywa szkdy wyrządzne sbm trzecim w związku z użytkwaniem miejsca ubezpieczenia przez dmwników, takie jak zalanie mieszkania sąsiadów, czy uszkdzenie czyjegś samchdu w związku z wyrzuceniem przedmitu z mieszkania, a także szkdy wyrządzne przez ich zwierzęta. Plisa bejmuje też szkdy pniesine przez sby trzecie, jakich dznać mgły na nieczyszcznym chdniku przed dmem lub za sprawą elementów, które spadły z budynku (np. spli). Ochrną OC bejmwani są wszyscy dmwnicy. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE Ubezpieczenie Assistance bejmuje zrganizwanie i pkrycie ksztów interwencji takich specjalistów jak ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz czy specjalista sprzętu RTV/AGD itp., a także (w razie przymuswej przeprwadzki p szkdzie) zwrt ksztów pbytu w htelu lub wynajmu mieszkania, transprtu d htelu lub miejsca tymczasweg pbytu i z pwrtem, transprtu mienia czy dzru miejsca ubezpieczenia. Cechą wyróżniającą ubezpieczenia jest bardz szerki zakres usług ferwanych w ramach ubezpieczenia raz przejrzysty mechanizm dpwiedzialnści. W ramach plisy ubezpieczny mże m.in. skrzystać w ciągu rku z 24 wizyt specjalistów, których usługi są bjęte plisą. Ubezpieczyciel pkryje kszt każdej wizyty d wyskści 500 zł. C. UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Liberty Ubezpieczenia feruje plisy turystyczne Obieżyświat w trzech wariantach różniących się zakresem świadczeń i sum ubezpieczenia: Pdstawwym, Optymalnym raz Rzszerznym, dzięki czemu mżna je dstswywać d indywidualnych ptrzeb sby pdróżującej i rdzaju wyjazdu. W ramach Wariantu Pdstawweg Liberty zapewnia pkrycie ksztów leczenia i Assistance d wyskści 60 tys. zł raz ubezpieczenie NNW d kwty 10 tys. zł. Wariant Optymalny bejmuje pkrycie ksztów leczenia i Assistance d 120 tys. zł raz ubezpieczenie NNW d kwty 20 tys. zł. W ramach ubezpieczenia firma feruje również chrnę z tytułu dpwiedzialnści cywilnej w życiu prywatnym na kwtę 100 tys. zł. Dla najbardziej wymagających Klientów Liberty przygtwał Wariant Rzszerzny zapewniający pkrycie ksztów leczenia i Assistance d wyskści 200 tys. zł, ubezpieczenie NNW d kwty 30 7

8 tys., ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej w życiu prywatnym d kwty 200 tys. zł, a także ubezpieczenie utraty bagażu i sprzętu sprtweg d kwty 4 tys. zł każdy. Każdy z wariantów mżna rzszerzyć ddatkwe ryzyka: amatrskie uprawianie sprtów letnich lub zimwych, sprty wyskieg ryzyka, pracę zarbkwą (fizyczną), a także dwłanie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klienci Liberty Ubezpieczenia mają również mżliwść wybru zakresu terytrialneg ubezpieczenia - Eurpa i kraje basenu Mrza Śródziemneg lub Świat. Oferta ubezpieczeń turystycznych zstała przygtwana przez Liberty Ubezpieczenia przy współpracy z Eurp Assistance. III. LIKWIDACJA SZKÓD Szybka i rzetelna likwidacja szkód jest jednym z prirytetów Liberty Ubezpieczenia. Obecnie pnad 80% szkód likwidwanych przez firmę kńczy się wypłatą dszkdwania w 20 dni, a sptkanie Klienta z rzeczznawcą dbywa się w ciągu 24 gdzin d zgłszenia szkdy. W sytuacjach, w których nie jest n knieczne, decyzja wypłacie dszkdwania pdejmwana jest p rzmwie telefnicznej i dstarczeniu zdjęć z miejsca zdarzenia przez Klienta. Klienci Liberty Ubezpieczenia, którzy zgłszą szkdę, mają d dyspzycji tzw. e-knt, pprzez które mgą mnitrwać czynnści zmierzające d ustalenia wyskści i wypłaty dszkdwania, bezpśredni kntaktwać się z likwidatrem, a także aktualizwać swje dane. Pprze e-knt mżna także uzyskać dstęp d infrmacji, jakie dkumenty pwinny zstać dstarczne Liberty Ubezpieczenia, gdzie mżna je uzyskać, a następnie, czy i kiedy zstały przez firmę zweryfikwane. Pnadt, dzięki aplikacji każdy ubezpieczny mże dwiedzieć się, kiedy zstały zlecne ględziny samchdu raz czy zapadła decyzja w sprawie wypłaty dszkdwania. Dzięki e-kncie mżna pnadt zgłsić sprzedaż auta i pbrać wzry dkumentów takich jak np. świadczenie klizji drgwej. Liberty Ubezpieczenia psiada własny dział dpwiedzialny za likwidację szkód raz współpracuje z zespłem rzeczznawców reprezentujących specjalistyczne firmy zewnętrzne. By zapewniać najwyższą jakść bsługi, rzeczznawcy bsługujący Liberty Ubezpieczenia zstali starannie dbrani z kilku firm działających na rynku. Za niedtrzymywanie terminwści i jakści likwidacji szkdy pnszą ni wyskie kary z zastrzeżeniem braku kntynuacji współpracy w przypadku wyknywania nierzetelnych usług. Celem działań Liberty Ubezpieczenia w tym zakresie jest zminimalizwanie czasu czekiwania na wypłatę dszkdwania. 8

9 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Liberty Ubezpieczenia angażuje się w działania spłeczne mające na celu zapbieganie wypadkm samchdwym raz rzwój plskieg drbku kulturweg. Firma wspiera aktywnść kulturalną i edukacyjną Muzeum Fryderyka Chpina w Warszawie. Muzeum Fryderyka Chpina w Nardwym Instytucie Fryderyka Chpina prwadzi szerką działalnść wystawienniczą, edukacyjną i naukwą. Stale pszerza zbiry, psiada największą na świecie, niezwykle zróżnicwaną klekcję chpinianów, która liczy pnad 7000 biektów. Składa się na z rękpisów, rzadkich druków, pamiątek p kmpzytrze, w tym jeg rzeczy sbistych, ikngrafii i instrumentów muzycznych (w klekcji przechwywane są instrumenty z epki, takie jak frtepiany firmy Pleyel, Erard, Buchhltz i frtepian skrzydłwy Leszczyńskieg). W rku 1999 część klekcji wraz z chpinaliami przechwywanymi w Biblitece Nardwej zstała wpisana na listę UNESCO Memry f the Wrld, na której znajdują się biekty wymagające szczególnej chrny ze względu na ich unikatwą wartść kulturwą. Muzeum mieści się w Pałacu Gnińskich (zwanym także Zamkiem alb Pałacem Ostrgskich). Jeg ddziałami są Żelazwa Wla (Dm Urdzenia Fryderyka Chpina - najsłynniejsze miejsce kultu kmpzytra) raz Salnik Chpinów (statnie warszawskie mieszkanie Chpina, becnie gmach Akademii Sztuk Pięknych). W ramach zaangażwania spłeczneg Liberty Ubezpieczenia realizuje również prgramy z zakresu bezpieczeństwa drgweg. W lutym 2013 r. Liberty Ubezpieczenia dłączyła d grna człnków Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drgweg. Pwstałe w 2000 r. rku stwarzyszenie działa na rzecz pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg i zmniejszenia liczby fiar wypadków drgwych skupiając przedstawicieli biznesu, rządu i rganizacji pzarządwych. Organizacji patrnuje Krajwa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drgweg raz Bank Światwy. Partnerstw pwstał z inicjatywy i jest afiliwane przy Glbal Rad Safety Partnership w Genewie, międzynardwej rganizacji pracującej na rzecz pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg. Pnadt Liberty Ubezpieczenia prwadzi akcję Prędkść w mieście t bciach, której celem jest graniczenie liczby wypadków drgwych w miastach pprzez zmianę pstaw spłecznych dtyczących jazdy samchdem raz upwszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drgweg. W 2013 r. w ramach akcji na platfrmie crwdsurcingwej millinyu.cm zstał zrganizwany knkurs na film prmujący bezpieczną jazdę samchdem w mieście. Spśród zgłszeń zstały wyłnine najlepsze spty, które następnie były prmwane w internecie raz scial media. W 2014 r. prgram również przyjął pstać knkursu. Tym razem zadaniem jeg uczestników jest stwrzyć mem zachęcający d bezpiecznej jazdy w terenie zabudwanym przy pmcy dedykwanej aplikacji. Akcja prwadzna jest na Facebku na fanpage Bezpieczny Mały Pasażer i rzpczęła się r. Autrzy najlepszych memów trzymają atrakcyjne nagrdy rzeczwe takie jak tablety Samsung, czy zegarki Sny smart watch. 9

10 Niezależnie, d kilku lat za pśrednictwem fanpage a Bezpieczny Mały Pasażer w serwisie Facebk firma angażuje także spłecznść fanów w dyskusję na temat dpwiedniej pieki nad dziećmi pdczas pdróży samchdem. Przygtwan: październik 2014 Więcej infrmacji udzielają: Ewa Pitera, Agata Wiśniewska-Zaleska tel , Pitera Cmmunicatins 10

I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Direct to marka należąca do amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, pod którą oferowane są ubezpieczenia komunikacyjne, w tym OC, AC, NNW,

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo