INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków"

Transkrypt

1 INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie z działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych poza jego granicami oraz z działalnością człowieka, polegającą na spalaniu złej jakości paliw stałych i niskosprawnym procesie spalania stare paleniska. Rozwiązaniem przyczyniającym się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń jest m.in. szeroko pojęta termomodernizacja budynków. Gmina, której celem jest obniżenie niskiej emisji, zbieżnym z celami województwa śląskiego (Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz na cele długoterminowe do roku 2015) przyjęła Uchwałę Nr XI/77/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 8 sierpnia 2003r Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa zrealizowany w latach , oraz Uchwałę Nr XII/142/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 września 2011r Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków z terminem realizacji na lata ROK 2004 Gmina w 2004r wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie pierwszego etapu Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Sławków. W 2004 r. wykonano 12 zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie dotację w wysokości ,00 zł ( tj. 10% kosztów zadania) i pożyczkę w wysokości ,00 zł (tj. 65% kosztów zadania), środki własne mieszkańca wyniosły ,00zł. Całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł ,00zł. ZREALIZOWANO: - 6 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Rzeczywiste nakłady poniesione jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; WFOŚiGW dotacja 5 926,00 zł; środki własne mieszkańców ,00 zł. Całkowity koszt : ,00 zł 1

2 - 3 zadania związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. Rzeczywiste nakłady poniesione jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; WFOŚiGW dotacja 3 420,00 zł; środki własne mieszkańca ,00 zł. Całkowity koszt : ,00 zł - 3 zadania związane z termomodernizacją budynków. Rzeczywiste nakłady poniesione jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; WFOŚiGW dotacja 4 403,00 zł; środki własne mieszkańca ,00 zł. Całkowity koszt : ,00 zł Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył kg/a SO kg/a CO kg/a NO X 73 kg/a CO kg/a B-a-P- 1,3 kg. Umorzenie uzyskane z WFOŚiGW wyniosło ,00zł, która to kwota została proporcjonalnie rozłożona jako umorzenie części pożyczki dla mieszkańców. Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia przyznanej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było w 2007r Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie. W dniu r przeprowadzono kontrolę z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w/w zadania. Przedmiotem kontroli był zakres rzeczowy zadań, stan formalno-prawny oraz terminowość wykonania. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. 2

3 Poza Programem Gmina uzyskała dofinansowanie na dwa inne zadania zmierzające do poprawy stanu ekologicznego naszego otoczenia. I Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Urzędzie Miasta w Sławkowie. Zadanie polegało na demontażu starego pieca węglowego, jego zezłomowaniu i montażu nowego ekologicznego kotła węglowego na eko-groszek. Całkowity koszt zadania : ,00 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; środki Gminy ,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył 1.016kg/a SO kg/a CO 896 kg/a NO X 20 kg/a CO kg/a B-a-P- 0,3 kg/a Umorzenie uzyskane z WFOŚiGW wyniosło ,00zł zaciągniętej pożyczki. Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia przyznanej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było w 2007r Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie. W dniu r przeprowadzono kontrolę z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w/w zadania. Przedmiotem kontroli był zakres rzeczowy zadań, stan formalno-prawny oraz terminowość wykonania. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. II. Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa niskoemisyjnej kotłowni w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Całkowity koszt zadania : ,00 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; środki Gminy ,00 zł. 3

4 Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył 1.736kg/a SO kg/a CO kg/a NO X 28 kg/a CO kg/a B-a-P- 0,4 kg/a Gmina na w/w zadanie otrzymała umorzenie w wysokości ,00zł zaciągniętej pożyczki. Umorzone środki, zgodnie z warunkami WFOŚiGW zostały przeznaczone na inne zadanie ekologiczne jakim było Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie w 2007r. W dniu r przeprowadzono kontrolę z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w/w zadania. Przedmiotem kontroli był zakres rzeczowy zadań, stan formalno-prawny oraz terminowość wykonania. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. ROK 2005 Złożony w 2005r wniosek o dofinansowanie drugiego etapu Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków został pozytywnie zaopiniowany przez Fundusz i zrealizowany przez Gminę. W ramach Programu wykonano 23 zadania, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie pożyczkę w wysokości ,12zł (10% dofinansowanie Gminy). Całkowity koszt całego zadania wyniósł ,91zł, w tym wkład własny mieszkańca ,79zł. WYKONANO: - 16 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2005 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,22 zł (w tym ,69zł dofinansowanie Gminy); środki własne mieszkańców ,58 zł. Całkowity koszt : ,80 zł 4

5 - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2005 r jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,33zł (w tym 4 416,45zł dofinansowanie Gminy); środki własne mieszkańca ,47zł. Całkowity koszt : ,80 zł - 2 zadania związane z termomodernizacją budynków. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2005 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,57 zł (w tym 2 929,28zł dofinansowanie Gminy); środki własne mieszkańca 7 326,74 zł. Całkowity koszt : ,31 zł Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył kg/a SO kg/a CO kg/a NO X 121 kg/a CO kg/a B-a-P- 2,7 kg/a Gmina na w/w zadanie otrzymała umorzenie w wysokości ,00zł, która to kwota została proporcjonalnie rozłożona jako umorzenie części pożyczki dla mieszkańców i Gminy Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia przyznanej kwoty na inne zadanie ekologiczne, jakim była Termomodernizacja budynków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Okradzionowska 29B w Sławkowie, zrealizowana na przełomie 2009/2010r. W dniu sierpnia 2010 oraz 7 października 2010r przeprowadzono u mieszkańców kontrolę z ramienia Urzędu Miasta. Przedmiotem kontroli był zakres rzeczowy zadań. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. Każdy mieszkaniec otrzymał 40% umorzenia z zaciągniętej pożyczki. 5

6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poza Programem udzielił również pożyczki na dwa inne zadania: I. Modernizacja kotłowni zlokalizowanej w budynku komunalnym przy ul. Michałów 6, zasilającej w ciepło obiekty Klubu Rekreacyjno - Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Michałek w Sławkowie Zadanie polegało na modernizacji kotłowni poprzez demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła i montaż nowego kotła węglowego. Całkowity koszt zadania : ,01 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,21 zł; środki Gminy ,80 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył 166 kg/a SO 2 88 kg/a CO 311 kg/a NO X 7 kg/a CO kg/a B-a-P-0,097kg/a Gmina na w/w zadani otrzymała umorzenie w wysokości 8 133,00zł zaciągniętej pożyczki. Umorzone środki, zgodnie z warunkami WFOŚiGW zostały przeznaczone na inne zadanie ekologiczne jakim była na przełomie 2008/2009 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 w Sławkowie. II Modernizacja kotłowni, obsługującej obiekty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe, zlokalizowanej w budynku komunalnym przy ul. Okradzionowska 29B w Sławkowie Całkowity koszt zadania : ,00 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; Inwestor ,00 zł. 6

7 Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył 199 kg/a SO kg/a CO 373 kg/a NO X 8 kg/a CO kg/a B-a-P- 0,116 kg/a Gmina na w/w zadanie otrzymała umorzenie w wysokości ,00zł zaciągniętej pożyczki. Umorzone środki, zgodnie z warunkami WFOŚiGW zostały przeznaczone na inne zadanie ekologiczne jakim była na przełomie 2008/2009 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 w Sławkowie. ROK 2006r Pozytywnie zaopiniowany wniosek przygotowany i złożony w 2006r, pozwolił na realizację 26 zadań w gospodarstwach prywatnych w Gminie, w ramach Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków etap III Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie pożyczkę w wysokości ,94zł. (w tym dofinansowanie Gminy). Całkowity koszt całego zadania wyniósł ,32zł, w tym wkład własny mieszkańca ,38zł. WYKONANO: - 20 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2006 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,19zł ( w tym dotacja Gminy ,89zł); środki własne mieszkańców ,23 zł. Całkowity koszt : ,42 zł 7

8 - 2 zadania związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2006r jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,75 zł (w tym dotacja Gminy 1 953,97zł); środki własne mieszkańca 6 197,51 zł. Całkowity koszt : ,26 zł - 2 zadania związane z termomodernizacją budynków. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2006 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00zł ( w tym dotacja Gminy 3 000,00) środki własne mieszkańca ,64zł. Całkowity koszt : ,64 zł Uzyskany efekt ekologiczny: Pył kg/a SO kg/a CO 7.770kg/a NO X 159 kg/a CO kg/a B-a-P- 2,4 kg. Umorzenie uzyskane z WFOŚiGW wyniosło ,47zł, która to kwota została proporcjonalnie rozłożona jako umorzenie części pożyczki dla mieszkańców i Gminy. W dniu r i r przeprowadzono u mieszkańców kontrolę z ramienia Urzędu Miasta. Przedmiotem kontroli był zakres rzeczowy zadań. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. Obecnie Mieszkańcy dokonują końcowych wpłat korygujących na poczet zaciągniętej pożyczki, po czym zostaną podpisane umowy umorzenia. Każdy mieszkaniec otrzyma 40,08% umorzenia z zaciągniętej pożyczki. Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia umorzonej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było na przełomie 2010/2011r Wykonanie termomodernizacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Niwa 45 w Sławkowie. 8

9 Poza Programem w 2006r, Gmina wystąpiła o dofinansowanie innego zadania ekologicznego jakim było Wykonanie termoizolacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Sławkowie Inwestycja polegała na dociepleniu przegród budowlanych- ścian budynku Ratusza. Całkowity koszt zadania : ,00 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; środki Gminy ,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny: Pył 0,06 kg/a SO 2 0,04 kg/a CO 1,42 kg/a NO X 5,06kg/a CO ,76 kg/a zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 83 GJ/a. Warunkiem częściowego umorzenia, jest przeznaczenie przyznanej kwoty na inne zadanie ekologiczne w mieście. Obecnie Gmina nie wykonuje żadnych zadań, aby była możliwość wystąpienia o umorzenie. W lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji etap II, a w sierpniu wniosek na Termomodernizację budynku przy PCK 9 w Sławkowie oraz Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10, których realizację zaplanowano na 2014r. Obecnie oczekujemy na uzyskanie decyzji o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, które pozwolą na złożenie wniosków o ewentualne umorzenie. 9

10 ROK 2007 W 2007r zostały złożone do WFOŚiGW w Katowicach i pozytywne zaopiniowane dwa wnioski o dofinansowanie. I. Czwarty Etap Obszarowego Programu likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków Etap IV W 2007 r. wykonano 15 zadań, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie pożyczkę w wysokości ,41zł. Koszt całego zadania wyniósł ,30zł, w tym dotacja z Gminy ,91zł oraz wkład własny mieszkańca ,98zł. WYKONANO: - 10 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2007 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; dotacja Gminy ,00zł; środki własne mieszkańców ,28 zł. Całkowity koszt : ,28zł - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2007 r. i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,41zł; dotacja Gminy 4 961,91zł; środki własne mieszkańca ,70zł. Całkowity koszt : ,02 zł Uzyskany efekt ekologiczny: Pył kg/a SO kg/a CO kg/a NO X 126 kg/a CO kg/a B-a-P- 2,1 kg/a 10

11 Umorzenie uzyskane z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło ,41zł. Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia uzyskanej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim była realizacja w 2012r Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków etap I. Po uzgodnieniu sald końcowych z Referatem Finansowym, MZBK poinformuje o wysokości umorzenia. II. Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie Prace polegały na dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt zadania : ,00 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; środki Gminy ,00 zł (w tym umorzenia z zadań realizowanych w 2004r w wysokości ,00zł). Gmina otrzymała umorzenie w wysokości ,00zł części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Umorzone środki, zgodnie z warunkami WFOŚiGW zostały przeznaczone na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było na przełomie 2010/2011r. Wykonanie 45 w Sławkowie. termomodernizacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Niwa Uzyskany efekt ekologiczny: Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 466 GJ/a. Efekt ekologiczny w wymiarze rocznym wynosi: Pył- 466kg/a SO 2 249kg/a CO 874kg/a NO X 19kg/a CO kg/a B-a-P- 0,27 kg. 11

12 ROK 2008/2009 Gmina w 2008r złożyła do Funduszu wniosek o dofinansowanie zadania zmierzającego do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, jakim była Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 w Sławkowie. Zadanie polegało na modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt zadania : ,61 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; środki Gminy ,61 zł (w tym umorzenia z zadań realizowanych w 2005r o łącznej wysokości ,00zł). Uzyskany efekt ekologiczny: Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 475 GJ/a. Efekt ekologiczny w wymiarze rocznym wynosi: CO 6 kg/a NO X 23 kg/a CO kg/a Warunkiem uzyskania częściowego umorzenia, jest przeznaczenie tej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Obecnie Gmina nie wykonuje inwestycji, aby była możliwość wystąpienia o umorzenie. W lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji etap II, a w sierpniu wniosek na Termomodernizację budynku przy PCK 9 w Sławkowie oraz Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10, których realizację zaplanowano na 2014r. Obecnie oczekujemy na uzyskanie decyzji o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, które pozwolą na złożenie wniosków o ewentualne umorzenie. 12

13 ROK 2009/2010 W 2009r Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie. Prace zrealizowane na przełomie 2009/2010r polegały na zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji c.o., dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt zadania : ,68 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00zł; środki Gminy ,68 zł (w tym umorzenie z zadania realizowanego w 2008r ,00) Uzyskany efekt ekologiczny: Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 265 GJ/a. Efekt ekologiczny w wymiarze rocznym wynosi: Pył- 320kg/a SO 2 154kg/a CO 720kg/a NO X 16kg/a CO kg/a B-a-P- 0,22 kg. Po spłacie ponad połowy zaciągniętego kredytu Gmina złoży do Funduszu wniosek o umorzenie części pożyczki. Występując z wnioskiem, Gmina zobowiązana jest przeznaczyć umorzoną kwotę na inne zadanie ekologiczne. 13

14 ROK 2010/2011 W 2010r został pozytywnie zaopiniowany wniosek na uzyskanie zarówno pożyczki jak i bezzwrotnej dotacji na Wykonanie termomodernizacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Niwa 45 w Sławkowie, którego realizację zaplanowano na 2010/2011r. Prace podlegające dofinansowaniu polegały m.in. na modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., zlikwidowaniu kotła opalanego węglem, zamontowaniu kotła gazowego, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt zadania : ,17 zł, w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00zł; WFOŚiGW dotacja ,00zł; środki Gminy ,17zł (w tym umorzenie ,47zł - uzyskane z Programu Etap III i docieplenia budynku UM przy Łosińska). Uzyskany efekt ekologiczny: Pył kg/a SO kg/a CO kg/a NO X 45 kg/a CO kg/a B-a-P- 0,77 kg. Po spłacie ponad połowy zaciągniętego kredytu Gmina złoży do Funduszu wniosek o umorzenie części pożyczki. Występując z wnioskiem, Gmina zobowiązana jest przeznaczyć umorzoną kwotę na inne zadanie ekologiczne. 14

15 ROK 2011 W lipcu 2011r Miejski Zarząd Budynków Komunalnych opracował Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków. We wrześniu UCHWAŁĄ Nr XII/142/11 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE został on przyjęty do realizacji z terminem realizacji w latach Koszt realizacji Programu określono na kwotę do 2 210,00zł. W ramach tej edycji Gmina zakłada możliwość modernizacji źródła ciepła poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze opalane ekogroszkiem lub gazem. Ponadto, przewidziano termomodernizację, w zakres której wchodzi ocieplenie ścian budynków. Każda inwestycja wymiany starego pieca na nowy ekologiczny oraz gospodarstwo, które przedstawi certyfikat posiadanego pieca, może być uzupełniona o zabudowę kolektora słonecznego. Podstawowym dokumentem, określającym i warunkującym istnienie Programu jest poprawnie zaopiniowany przez WFOŚiGW w Katowicach wniosek, składany przed każdym etapem Programu. Zapisy zawarte we wniosku muszą być zrealizowane zarówno pod kątem rzeczowym jak i terminowym. Stan przewidywany na lata wymienionych zostanie 80 starych kotłów węglowych na 50 nowoczesnych kotłów na eko groszek oraz na 30 kotłów opalanych gazem; - wykonane zostanie 50 dociepleń budynku bez wymiany okien; - zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 60 prywatnych budynkach mieszkalnych. ROK 2012 W 2012r złożono wniosek na dofinansowanie pierwszego etapu Obszarowego Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków, który został przyjęty i pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW. Wykonano 14 zadań, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie pożyczkę w wysokości ,18zł. Całkowity koszt całego zadania wyniósł ,04zł, w tym dotacja z Gminy ,54zł oraz wkład własny mieszkańca ,32zł. Zgodnie z warunkami Funduszu, maksymalna jednostkowa wysokość dofinansowania wyniosła dla zakresu polegającego na zabudowie kotłowni 5 940,00zł, dla zakresu polegającego na zabudowie instalacji solarnej 5 400,00zł, dla ocieplenia budynku 8 100,00zł. 15

16 WYKONANO: - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2012 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,37 zł; dotacja Gminy 7 421,56zł; środki własne mieszkańców ,32 zł. Całkowity koszt : ,25zł. - 3 zadania związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2012 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,94 zł; dotacja Gminy 4 885,74 zł; środki własne mieszkańca ,92zł. Całkowity koszt : ,60 zł - 2 zadania związane z montażem instalacji solarnej. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2012r jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,87 zł; dotacja Gminy 2 925,24 zł; środki własne mieszkańca 6 578,26zł. Całkowity koszt : ,37 zł - 4 zadania związane z dociepleniem ścian budynku. Rzeczywiste nakłady poniesione w 2012 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania, przedstawiają się następująco: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł; dotacja Gminy 9 000,00zł; środki własne mieszkańca ,82zł. Całkowity koszt : ,82 zł. 16

17 Uzyskany efekt ekologiczny: Produkcja energii ze źródeł odnawilanych min. 15 GJ/a. Efekt ekologiczny w wymiarze rocznym wynosi: Pył 745 kg/a SO kg/a CO 554 kg/a NO X 18 kg/a CO kg/a B-a-P- 0,2 kg/a Zgodnie z warunkami Funduszu, po spłacie 80% zaciągniętej pożyczki, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie reszty zaciągniętego kredytu. Po pozytywnej decyzji Funduszu, Gmina zawrze umowę umorzenia z Inwestorem zadania (mieszkaniec), stosując identyczny procent umorzenia w harmonogramie zwrotu kosztów, jaki otrzymała w spłacie pożyczki. ROK 2013r W lipcu br. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek na Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków etap II. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków: - zlikwidowane zostaną stare źródła ciepła opalane paliwem stałym w 10 budynkach. Zainstalowanych zostanie 5 ekologicznych kotłów węglowych na eko-groszek oraz 5 kotłów gazowych; - nastąpi montaż 7 instalacji solarnych; - docieplone zostaną ściany zewnętrzne w 4 budynkach. Koszt całego zadania przewidziano na ,00zł w tym: WFOŚiGW pożyczka ,00 zł Dotacja Gminy ,00 zł Środki własne mieszkańca ,00zł 17

18 W sierpniu Gmina złożyła do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadań pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10 oraz Termomodernizacja budynku przy PCK 9 w Sławkowie. Na budynkach zaplanowano termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian, wykonaniu instalacji c.o. wraz z montażem piecy gazowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Termin realizacji zaplanowano na 2014r. Obecnie oczekujemy na uzyskanie decyzji o dofinansowaniu obu inwestycji. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W grudniu 2010r budynki Gminy oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zrezygnowały z dostarczanego ciepła przez kotłownię PEC. W związku z zaistniałą sytuacją zmodernizowano: Miejskie Przedszkole przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego wykonano prace związane z montażem kotła gazowego oraz docieplenie budynku. Zespół Szkół przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego - wykonano prace związane z montażem kotła gazowego oraz docieplenie budynku. Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego montaż gazowego źródła ciepła. Zarządcy budynków przy ulicy PCK, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Olszówka, i Spółdzielnia Sami Swoi wykonały dla poszczególnych budynków kotłownie wraz z dociepleniem ścian oraz Wspólnota Mieszkaniowa PCK ocieplenie budynku. WNIOSKI Na podstawie analizy ekonomicznej oraz ekologicznej można uznać, że priorytetowe dla Gminy działania wykonywane na grupie obiektów, jakimi są budynki prywatne mieszkalne jak i budynki komunalne, są działaniami zmierzającymi do obniżenia niskiej emisji. PODSUMOWANIE: Łączny koszt wykonanych zadań (operatorem MZBK) od 2004r przedstawia się następująco: Koszt całkowity zadań ,04zł: dotacja z WFOŚiGW ,00zł pożyczka z WFOŚiGW ,86zł wkład własny Mieszkańca ,47zł wkład własny Gminy ,26zł dotacja z Gminy ,45zł umorzenie z WFOŚiGW ,88zł Sporządziła: Renata Kuzia Kierownik MZBK: mgr Lidia Kościelniak 18

Poniżej prezentujemy przykładowe sposoby realizacji programów ograniczenia niskiej emisji na obszarach wybranych gmin.

Poniżej prezentujemy przykładowe sposoby realizacji programów ograniczenia niskiej emisji na obszarach wybranych gmin. Na podstawie doświadczeń FEWE uzyskanych w ramach tworzenia Założeń energetycznych oraz Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) można stwierdzić, udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących

Bardziej szczegółowo

Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy. 8 lutego 2017 r.

Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy. 8 lutego 2017 r. DUR.0012.4.1.2017.KIMiOŚ Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy 8 lutego 2017 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16.00 Porządek obrad....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-61/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków"oraz "Zasad zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP. Wojkowice, r.

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP. Wojkowice, r. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI PROGRAM SMOG STOP Wojkowice, 18.05.2017 r. Plan prezentacji I. Ogólny opis programu SMOG STOP II. Ograniczenia programu III. Kryteria wyboru wniosków IV. Ważne terminy V. Niezbędne

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr 70-2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR...

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR... UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2012 r. NR... w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/212/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH TERMO - 2017 1. Cel

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH Wójt Gminy informuje o możliwości składania zgłoszeń przez zainteresowanych mieszkańców gminy wymianą

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze Wyjaśnienia dotyczące programu: 1. Program Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze", 2. Urząd - Urząd Gminy w Brzeszczach,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY PIETROWICE WIELKIE

AKTUALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY PIETROWICE WIELKIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. z dnia r. w sprawie zmiany: przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017-2021. MUSO K.Murek, A. Sojka Sp. J. 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 6/10D e-mail:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 4180 UCHWAŁA NR XXXIV/259/13 RADY GMINY GODÓW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI

ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI mgr inż. Śliwiński Tomasz tel. 883-797-577, biuro@efektywniej.pl Certyfikator energetyczny z listy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego Katowice, czerwiec 2015 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Finansowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentuje: Józef Kała Wiceprezes Zarządu Kraków, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach Program SMOG STOP Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji Co można

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE P R O G R A M U O G R A N I C Z E N I A N I S K I E J E M I S J I ( P O N E ) n a t e r e n i e m i a s t a K o s z a l i n a INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE Zasadniczym celem Programu Ograniczenia Niskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/213/.2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj ze wsparcia wymień piec

Skorzystaj ze wsparcia wymień piec Skorzystaj ze wsparcia wymień piec Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR PODDZIAŁANIE 4.4.3 Obniżenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach 2008-2011 Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, o wartości prawie 8,5 mln zł. Projekt został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.

UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OFERTA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ARTUR FARBISZEWSKI DORADCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska

Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Prosument dla Pomorza

Prosument dla Pomorza Prosument dla Pomorza Michał Leszczyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gdańsk, 03.03.2016 Plan prezentacji 1. Prosument Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/56/2016 RADY GMINY WICKO. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/56/2016 RADY GMINY WICKO. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/56/2016 RADY GMINY WICKO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podsumowanie i wnioski na przyszłość prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 2 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli budynków jednorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE Program POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE HALINÓW OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE Poprawa jakości powietrza na

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, efektywności energetycznej i OZE w sektorze mieszkaniowym Zespół ds. Funduszy UE i Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU. z dnia 27 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU:

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Strona 1

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmina Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku PoniŜej

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr.

Załącznik nr 1 do uchwały nr. Załącznik nr 1 do uchwały nr. Spis treści: 1 WPROWADZENIE...5 1.1 Przyczyny opracowania Aneksu...5 2 CZĘŚĆ ZASADNICZA OPRACOWANIA...6 2.1 Dodatkowe ankiety i wnioski...6 2.2 Przewidywany efekt ekologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1902 UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r.

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r. PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna:

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna: Efektywność energetyczna: Ogół działań, które zmierzają do poprawy efektu zużycia energii przez budynek, proces czy usługę w stosunku do stanu pierwotnego, a więc sprzed wprowadzonych zmian. Efektywność

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r.

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r. Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Łódź 20.02.2014 r. Formy finansowania ze środków Funduszu dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz dopłatę do oprocentowania kredytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce

WNIOSEK. o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału WNIOSEK Do Wójta Gminy Gorzyce CZĘŚĆ I o dofinansowanie działań w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce - wypełniana przez Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej. w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej. w Opolu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

Tytuł programu: Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni PROGRAM mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez (działanie zgodne z pkt 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Poprawa jakości powietrza - ograniczenie dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA PROGRAMÓW WYMIANY KOTŁÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA PROGRAMÓW WYMIANY KOTŁÓW INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA PROGRAMÓW WYMIANY KOTŁÓW REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁPOLSKIEGO Działanie 4.4.2 i 4.4.3 Działanie 4.4.2- obniżenie poziomu niskiej emisji (BIOMASA I

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach dla poprawy jakości powietrza na Śląsku. Doświadczenia i plany. Katowice, 28 marca 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach dla poprawy jakości powietrza na Śląsku. Doświadczenia i plany. Katowice, 28 marca 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach dla poprawy jakości powietrza na Śląsku. Doświadczenia i plany. Katowice, 28 marca 2014 roku Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki Załącznik 1 do Uchwały Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20.03.2017r. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ LUB DOTACJĘ

WNIOSEK O POŻYCZKĘ LUB DOTACJĘ WNIOSEK O POŻYCZKĘ LUB DOTACJĘ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE (tel. 532 17 64, 742 46 48, fax 532 17 64) (Formularz wniosku dla podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.

Bardziej szczegółowo