Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta:"

Transkrypt

1

2 2 3 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z o.o. powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Gospodarczej Regionu Krakowskiego. Aktualnie udziałowcami Spółki są: Miasto Oświęcim (74,48% udziałów), Gmina Oświęcim (24,04% udziałów) oraz Powiat Oświęcimski (1,48% udziałów). Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. Na lata przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej. Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: administrowanie Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (OIP) w latach w OIP zlokalizowanych zostało 66 podmiotów gospodarczych, w tym 55 nowo powstałych, które zostały objęte programem OIP, świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych w latach z usług skorzystało 613 podmiotów gospodarczych oraz 453 osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich: - w ramach projektów Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II powstało 59 nowych firm, które uzyskały bezzwrotną dotację w wysokości do zł, wsparcie pomostowe oraz kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, - w latach w projektach doradczych i szkoleniowych uczestniczyło ponad 2600 beneficjentów ostatecznych, beneficjentów skorzystało z dofinansowanych studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (jednego z czterech w województwie małopolskim) ośrodek świadczy około 600 usług rocznie (doradztwo, szkolenia, usługi informacyjne). Od 2009 r. do 2011 r. 78 podmiotów korzystających z usług doradczych ośrodka uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielanie pożyczek w ramach Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ oraz innych funduszy pożyczkowych od 2010 r. do 2011 r. 57 mikroprzedsiębiorców uzyskało pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej, realizacja zadań na rzecz samorządów lokalnych i innych podmiotów, organizacja działań na rzecz promocji przedsiębiorczości, tj. współorganizacja targów pracy, konferencji, seminariów, konkursów itd. Nasza oferta: Folder jest podsumowaniem 10-letnich działań zrealizowanych przez Zespół Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce Zachodniej. Zapraszam do lektury i współpracy, Agnieszka Kmiecik Prezes Zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. usługi doradcze, konsultacje oraz informacje dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, informacje na temat dostępnych instrumentów wsparcia z Unii Europejskiej, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poręczenia kredytów gospodarczych, porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, konstruowanie wniosków pożyczkowych, poręczeniowych usługi marketingowe oraz promocyjne, szkolenia, konferencje.

3 4 5 OŚWIĘCIMSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości (OIP) powstał w 2006 r. w ramach realizowanego przez Miasto Oświęcim projektu Zintegrowany Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory, współfinansowanego z funduszu PHARE 2003 SSG. W ramach projektu dokonano m.in.: adaptacji budynku I-39 na Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości, uzbrojenia terenów MSAG Nowe Dwory w kanalizację sanitarną i deszczową, budowy drogi umożliwiającej komunikację w obrębie ulic Olszewskiego, Chemików i Al. Tysiąclecia. Od 2006 r. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest administratorem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zarządzaniem Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory zajmuje się Gmina Miasto Oświęcim. Celem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Cel ten jest realizowany poprzez objęcie przedsiębiorców programem OIP, rozumianym jako: zapewnienie miejsca, w którym przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność, tj. wynajem powierzchni biurowych i magazynowo-produkcyjnych (od 22 m 2 do 410 m 2 ) w atrakcyjnych cenach od 6,50 zł za m 2, świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, świadczenie usług administracyjno-biurowych, udostępnianie odpowiednio wyposażonej sali konferencyjno-wykładowej. Programem OIP mogą zostać objęte wyłącznie firmy działające na rynku krócej niż 3 lata. Pozostałe podmioty gospodarcze mogą skorzystać z oferty wynajmu pomieszczeń w inkubatorze na zasadach komercyjnych, jednak pierwszeństwo zawsze mają firmy, spełniające kryteria programu OIP. Struktura wykorzystania powierzchni OIP w latach Liczba firm zlokalizowanych w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w poszczególnych latach wynosiła: 23 firmy w 2007 r., 33 firmy w 2008 r., 32 firmy w 2009 r., 35 firm w 2010 r., 29 firm w 2011 r. Od 2006 r. 66 podmiotów gospodarczych zlokalizowało swoją działalność w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 55 firm objętych było programem OIP, z czego część firm po okresie inkubowania (tj. 3 lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej) sprostało wymogom konkurencyjnego rynku i opuściły inkubator. Na koniec 2011 r. w OIP zlokalizowanych było 29 firm, które zatrudniały łącznie ok. 150 pracowników. Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych w ramach OIP badana w 2011 r. wyniosła 92%. Wyróżnione firmy, które zlokalizowały swoją siedzibę w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości: GPS Control Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w grudniu 2009 r. Od września 2010 r. siedziba Spółki zlokalizowana jest w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Firma działa w branży informatycznej, koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu internetowego serwisu wspomagającego odnajdowanie osób zaginionych, zagrożonych utratą zdrowia, a nawet życia za pomocą zdalnego systemu monitoringu. Realizacja ww. projektu, który jest nie tylko innowacyjny, ale przede wszystkim niezwykle odpowiedzialny społecznie, możliwa jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. System ma za zadanie alarmować w sytuacjach krytycznych o lokalizacji osób zaginionych czy potrzebujących pomocy, np. za pośrednictwem wiadomości SMS, internetu. Układ działa za pomocą nadajnika umieszczonego, np. w ubraniu, dzięki któremu będzie można w prosty sposób skorzystać z przycisku alarmowego wysyłającego sygnał, powiadamiający o sytuacji alarmowej i lokalizacji osoby potrzebującej pomocy. Zawiadomienie o potrzebie pomocy lub lokalizacji zostanie wysłane do wskazanej osoby, np. członków rodziny lub opiekunów. GPS Control Sp. z o.o. została objęta programem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach którego skorzystała z kompleksowego wsparcia, m.in.: z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i wynajmu pomieszczeń. MAX-LED od początku powstania mieści się na terenie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest to bezpośredni importer oraz dystrybutor nowoczesnego oświetlenia z zastosowaniem technologii LED na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Oferowane produkty spełniają wysokie normy jakościowe i wykonane są wyłącznie z wyselekcjonowanych komponentów. MAX-LED posiada szeroki asortyment produktów i akcesoriów oświetleniowych, w tym m.in.: żarówki LED, taśmy LED, świetlówki LED, profile LED, zasilacze, transformatory oraz kontrolery do sterowania wizualizacjami świetlnymi. Produkty MAX-LED znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, obiektach biurowych, galeriach handlowych oraz hotelach. W 2011 r. marka MAX-LED została wyróżniona srebrnym Laurem Klienta, a jej nowa seria żarówek LED NOOVO została uznana Odkryciem Roku. Przykład MAX-LED jest potwierdzeniem, że Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia korzystne warunki umożliwiające dynamiczny rozwój firmy.

4 7 6 REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Oświęcimiu jest jednym z czterech ośrodków w Małopolsce. Został utworzony w grudniu 2008 roku, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach skorzystania ze środków EFS oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Celem Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości projektów odpowiadających na potrzeby społeczne, które mogą być sfinansowane ze środków EFS. Obszar działania Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu obejmuje powiaty: chrzanowski, oświęcimski, suski, olkuski i wadowicki. Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są całkowicie bezpłatne. Z usług Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu mogą skorzystać przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania zrealizowane przez RO EFS w Oświęcimiu w latach : Liczba instytucji objętych wsparciem Liczba osób korzystających z doradztwa Liczba godzin doradczych Liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie z POKL dzięki wsparciu RO EFS MIKRO FUNDUSZ POŻYCZKOWY CBMZ Mikro Fundusz Pożyczkowy CBMZ powstał w 2010 r. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wartość początkowa funduszu wynosiła 5 mln zł. Celem Mikro Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie działań inwestycyjnych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców, którzy są na etapie powstawania, wczesnej działalności albo poszerzania dotychczasowej działalności. Obszar realizacji projektu to powiaty: oświęcimski, olkuski, chrzanowski i wadowicki. Maksymalna kwota pożyczki to zł, okres spłaty do 60 miesięcy. Na koniec 2011 r. oprocentowanie pożyczki wynosiło od 5,26% w skali roku. W latach aż 57 przedsiębiorców skorzystało z Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ. Łączna wartość udzielonych pożyczek wyniosła ok. 3,4 mln zł. Najliczniejszą grupę pożyczkobiorców stanowią przedsiębiorcy z powiatu oświęcimskiego (88%), natomiast następnie z chrzanowskiego (9%) i wadowickiego (3%). Wybrane firmy, które skorzystały z Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ: F.H.U. Complex z siedzibą w Oświęcimiu jest jednym z największych dystrybutorów narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i spawarek w Małopolsce. Oferuje wysokiej jakości materiały spawalnicze stosowane w całej Europie, a także sprawdzone narzędzia. W szerokiej ofercie firmy znajdują się urządzenia i narzędzia najbardziej znaczących marek na świecie: Bosch, Makita, DeWalt, Karcher, Nilfisk, Black&Decker, Celma, Skil, Hitachi i wiele innych. Przedsiębiorstwo współpracuje z liderami w branży spawalniczej, m.in.: Esab, Kemppi, Lincoln-Bester. F.H.U. Complex prowadzi wypożyczalnie narzędzi i urządzeń budowlanych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pożyczka została przeznaczona na remont i adaptację nowego lokalu. Wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach RO EFS: Z edukacją na TAK! Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością Wyższe kwalifikacje, lepsza jakość bezpieczeństwo Tytuł projektu Beneficjent Gmina Miasto Oświęcim / Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu / Powiat Oświęcimski Straż Pożarna w Harmężach Okres realizacji r r r r r r zł zł zł Zrealizowane działania realizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych, pozalekcyjnych, organizacja obozów naukowojęzykowych i wycieczek edukacyjnych realizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych, szkoleń realizacja kursu prawa jazdy kategorii C dla strażaków pełniących służbę w OSP Liczba beneficjentów Wartość F.H.U. Rajda Ogrody i Wnętrza Paweł Rajda świadczy usługi w zakresie aranżacji i wykończenia ogrodów oraz pielęgnacji terenów zieleni. Wykonuje prace brukarskie na podkładach utwardzonych, ścieżki z kamienia i kostki granitowej oraz murki kamienne, grille z mechanizmem podnoszenia, paleniska, piwnice ziemne. Wykonuje także ogrodzenia siatkowe i betonowe z okładziną kamienną, buduje małe szklarnie. Dzięki uzyskanej pożyczce możliwe było poszerzenie oferty firmy. Ze środków pożyczki został zakupiony sprzęt specjalistyczny.

5 9 8 PROJEKTY PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ SAMOZATRUDNIENIE Projekty Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I oraz Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II były realizowane w konsorcjach z innymi organizacjami otoczenia biznesu na terenie wszystkich powiatów w Małopolsce. Liderem konsorcjum była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem obu tych przedsięwzięć była przede wszystkim pomoc finansowa oraz szkoleniowodoradcza dla osób kreatywnych, wykazujących się potencjałem przedsiębiorczym, które planowały rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizowała projekty na obszarze dwóch powiatów oświęcimskiego oraz wadowickiego. Za pośrednictwem CBMZ Sp. z o.o. wiedzę z zakresu, m.in.: przedsiębiorczości, księgowości i marketingu uzyskało 90 osób, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały 63 osoby. Projekty przyczyniły się do powstania 57 nowych firm w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Dla beneficjentów była to szansa na zrealizowanie marzeń, które drzemały w nich od dawna. Gdyby nie udział w projekcie, nie byliby w stanie rozpocząć własnych działalności gospodarczych. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu stwierdzili zgodnie, że największą przyjemność i satysfakcję podczas pracy dawało im obserwowanie procesu rozwoju początkujących przedsiębiorców i ich firm. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I Projekt był realizowany przez CBMZ Sp. z o.o. w partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu na terenie całego województwa małopolskiego: czas realizacji: listopad 2008 maj 2011, cel: rozwój przedsiębiorczości w regionie, działania: usługi szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja inwestycyjna do zł, wsparcie pomostowe, wartość: ok. 25 mln zł. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II Projekt powstał jako kontynuacja działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia zainicjowanego w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Projekt jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z 9 instytucjami otoczenia biznesu: czas realizacji: styczeń 2010 czerwiec 2012, działania: usługi szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja inwestycyjna do zł, wsparcie pomostowe, wartość projektu: ok. 25 mln zł. Najciekawsze profile działalności założonych w trakcie tego projektu to m.in.: projektowanie i produkcja wyrobów artystycznych ze szkła, kursy nurkowe, lecznice dla zwierząt, przedszkole, mobilny gabinet fizjoterapii, studio pielęgnacji psów, projektowanie i budowa inteligentnych budynków. Wyróżnione firmy powstałe dzięki projektom Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II Jak reagujesz, gdy usłyszysz określenie Inteligentny Budynek? Zazwyczaj ludzie reagują uśmiechem i wspomnieniem któregoś z filmów, gdzie bohater walczył z własnym domem o przetrwanie. A jaka jest rzeczywistość? Oczywiście nie jest to żadna inteligencja, ani naturalna, ani sztuczna. Jest to wytwór ludzkiej fantazji i marzeń, który ma na celu umożliwienie rozkoszowania się słodkim lenistwem, ułatwianie życia i wyręczanie ludzi z części podstawowych obowiązków w domu, związanych z jego techniczną infrastrukturą. Piotr Liszka, właściciel firmy Sulux Głównym kierunkiem działalności firmy SULUX jest konstruowanie, wykonywanie i kompleksowa instalacja systemu Inteligentnego Budynku, którym można sterować za pośrednictwem własnego telefonu komórkowego. Dom przyszłości to dom, który myśli za ciebie. Gdy z niego wychodzisz, zasuwa żaluzje, wyłącza telewizor, gasi światła. Zapomniałeś wyłączyć żelazka? Twój dom zrobi to za ciebie. Wszystko w trosce o twoje bezpieczeństwo. Gdy do niego wrócisz, zapali światło i ustawi temperaturę na poziomie takim, jakim sobie zażyczysz Dotacja w ramach projektu została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. AQUA-MOON w głównej mierze zajmuje się prowadzeniem kursów nurkowych oraz pracami podwodnymi. Firma stworzona została z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych poznaniem świata podwodnego. AQUA-MOON zapewnia bezstresową naukę na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu oraz najnowszych metod treningowych, dzięki którym uczestnicy otrzymują certyfikat SSI, jednej z największych federacji nurkowych. Profil działalności firmy obejmuje roboty nurkowe, począwszy od wizualnej inspekcji podwodnych urządzeń poprzez odzyskiwanie zatopionych części, w tym poszukiwania. AQUA-MOON uczestniczyło m.in. w udrażnianiu śluzy na wale przeciwpowodziowym w miejscowości Babice, jest organizatorem corocznej akcji Sprzątanie Świata na zbiorniku wodnym Kruki. Dzięki dotacji z projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt, a wsparcie doradcze i kapitałowe było niezbędne w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Firma GLASS STUDIO zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem wyrobów artystycznych architektury wnętrz i dekoracji wnętrz ze szkła, w tym szkła artystycznego w technice fusingu i witrażu. Nowoczesne metody produkcji wyrobów ze szkła pozwalają na bezpieczne użytkowanie szklanych elementów architektury wnętrz, takich jak: przeszklenia, szklane balustrady, świetliki czy szklane umywalki. Artystyczne szklane: dekory, panele, płytki, blaty, półki, fronty meblowe czy lampy tworzą niepowtarzalny wystrój i unikalną atmosferę wnętrza. Dotacja z projektu umożliwiła zakup Serca Firmy Glass Studio nowoczesnego, sterowanego mikroprocesorem pieca do fusingu, który umożliwia m.in. wykonywanie wyrobów w technice wtapiania szkła.

6 10 11 WYBRANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nowe umiejętności lepsza perspektywa. Cykl szkoleń dofinansowanych ze środków UE Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu 271 beneficjentów skorzystało ze szkoleń językowych, komputerowych, z zakresu zarządzania, marketingu lub sprzedaży. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Nowe kwalifikacje szansą dla osób odchodzących z rolnictwa Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjenci skorzystali z usług szkoleniowych, doradczych oraz z subsydiowanego zatrudnienia. Wartość projektu: zł. Okres realizacji: W projekcie wzięło udział 215 beneficjentów, w tym: 203 osoby uczestniczyły w szkoleniach i doradztwie zawodowym, a 12 osób skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia w MŚP. Podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych małopolski zachodniej Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zrealizowano doradztwo zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Wsparciem objęto 758 beneficjentów. Doskonalenie kadr Południowej Polski szkolenia i studia podyplomowe współfinansowane przez UE Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W ramach projektu zrealizowano: 10 edycji studiów podyplomowych dla 256 beneficjentów, 8 edycji szkoleń zawodowych i 36 edycji kursów językowych dla 527 beneficjentów. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Wsparciem objęto pracowników 313 przedsiębiorstw, przeprowadzono 6405 godzin szkoleniowych. Dorównaj młodszym Szkolenia z obsługi systemów komputerowych Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie W ramach projektu zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje 90 osób. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Zostań Specjalistą kształć się z nami Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwami Powiatowymi w: Oświęcimiu, Chrzanowie i Olkuszu. Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. W ramach projektu zrealizowano: zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, doradztwo, opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz warsztaty edukacyjno-zawodowe. Wartość projektu: zł. Okres trwania: Uczestnikami projektu było 562 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Aktywizacja zawodowa szansą na pracę Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3. W ramach projektu zrealizowano szkolenia oraz doradztwo dla 14 BO. Okres realizacji: Wartość projektu: zł. ABY OSIĄGNĄĆ CEL POTRZEBUJESZ ZESPOŁU. SUKCES NIE JEST PROJEKTEM INDYWIDUALNYM pracownicy CBMZ Sp. z o.o.

7 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim, tel.: , fax:

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Dobre praktyki wspierania rozwoju pracowników w firmach Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo