Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta:"

Transkrypt

1

2 2 3 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z o.o. powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Gospodarczej Regionu Krakowskiego. Aktualnie udziałowcami Spółki są: Miasto Oświęcim (74,48% udziałów), Gmina Oświęcim (24,04% udziałów) oraz Powiat Oświęcimski (1,48% udziałów). Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. Na lata przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej. Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: administrowanie Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (OIP) w latach w OIP zlokalizowanych zostało 66 podmiotów gospodarczych, w tym 55 nowo powstałych, które zostały objęte programem OIP, świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych w latach z usług skorzystało 613 podmiotów gospodarczych oraz 453 osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich: - w ramach projektów Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II powstało 59 nowych firm, które uzyskały bezzwrotną dotację w wysokości do zł, wsparcie pomostowe oraz kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, - w latach w projektach doradczych i szkoleniowych uczestniczyło ponad 2600 beneficjentów ostatecznych, beneficjentów skorzystało z dofinansowanych studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (jednego z czterech w województwie małopolskim) ośrodek świadczy około 600 usług rocznie (doradztwo, szkolenia, usługi informacyjne). Od 2009 r. do 2011 r. 78 podmiotów korzystających z usług doradczych ośrodka uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielanie pożyczek w ramach Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ oraz innych funduszy pożyczkowych od 2010 r. do 2011 r. 57 mikroprzedsiębiorców uzyskało pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej, realizacja zadań na rzecz samorządów lokalnych i innych podmiotów, organizacja działań na rzecz promocji przedsiębiorczości, tj. współorganizacja targów pracy, konferencji, seminariów, konkursów itd. Nasza oferta: Folder jest podsumowaniem 10-letnich działań zrealizowanych przez Zespół Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce Zachodniej. Zapraszam do lektury i współpracy, Agnieszka Kmiecik Prezes Zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. usługi doradcze, konsultacje oraz informacje dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, informacje na temat dostępnych instrumentów wsparcia z Unii Europejskiej, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poręczenia kredytów gospodarczych, porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, konstruowanie wniosków pożyczkowych, poręczeniowych usługi marketingowe oraz promocyjne, szkolenia, konferencje.

3 4 5 OŚWIĘCIMSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości (OIP) powstał w 2006 r. w ramach realizowanego przez Miasto Oświęcim projektu Zintegrowany Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory, współfinansowanego z funduszu PHARE 2003 SSG. W ramach projektu dokonano m.in.: adaptacji budynku I-39 na Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości, uzbrojenia terenów MSAG Nowe Dwory w kanalizację sanitarną i deszczową, budowy drogi umożliwiającej komunikację w obrębie ulic Olszewskiego, Chemików i Al. Tysiąclecia. Od 2006 r. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest administratorem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zarządzaniem Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory zajmuje się Gmina Miasto Oświęcim. Celem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Cel ten jest realizowany poprzez objęcie przedsiębiorców programem OIP, rozumianym jako: zapewnienie miejsca, w którym przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność, tj. wynajem powierzchni biurowych i magazynowo-produkcyjnych (od 22 m 2 do 410 m 2 ) w atrakcyjnych cenach od 6,50 zł za m 2, świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, świadczenie usług administracyjno-biurowych, udostępnianie odpowiednio wyposażonej sali konferencyjno-wykładowej. Programem OIP mogą zostać objęte wyłącznie firmy działające na rynku krócej niż 3 lata. Pozostałe podmioty gospodarcze mogą skorzystać z oferty wynajmu pomieszczeń w inkubatorze na zasadach komercyjnych, jednak pierwszeństwo zawsze mają firmy, spełniające kryteria programu OIP. Struktura wykorzystania powierzchni OIP w latach Liczba firm zlokalizowanych w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w poszczególnych latach wynosiła: 23 firmy w 2007 r., 33 firmy w 2008 r., 32 firmy w 2009 r., 35 firm w 2010 r., 29 firm w 2011 r. Od 2006 r. 66 podmiotów gospodarczych zlokalizowało swoją działalność w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 55 firm objętych było programem OIP, z czego część firm po okresie inkubowania (tj. 3 lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej) sprostało wymogom konkurencyjnego rynku i opuściły inkubator. Na koniec 2011 r. w OIP zlokalizowanych było 29 firm, które zatrudniały łącznie ok. 150 pracowników. Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych w ramach OIP badana w 2011 r. wyniosła 92%. Wyróżnione firmy, które zlokalizowały swoją siedzibę w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości: GPS Control Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w grudniu 2009 r. Od września 2010 r. siedziba Spółki zlokalizowana jest w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Firma działa w branży informatycznej, koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu internetowego serwisu wspomagającego odnajdowanie osób zaginionych, zagrożonych utratą zdrowia, a nawet życia za pomocą zdalnego systemu monitoringu. Realizacja ww. projektu, który jest nie tylko innowacyjny, ale przede wszystkim niezwykle odpowiedzialny społecznie, możliwa jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. System ma za zadanie alarmować w sytuacjach krytycznych o lokalizacji osób zaginionych czy potrzebujących pomocy, np. za pośrednictwem wiadomości SMS, internetu. Układ działa za pomocą nadajnika umieszczonego, np. w ubraniu, dzięki któremu będzie można w prosty sposób skorzystać z przycisku alarmowego wysyłającego sygnał, powiadamiający o sytuacji alarmowej i lokalizacji osoby potrzebującej pomocy. Zawiadomienie o potrzebie pomocy lub lokalizacji zostanie wysłane do wskazanej osoby, np. członków rodziny lub opiekunów. GPS Control Sp. z o.o. została objęta programem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach którego skorzystała z kompleksowego wsparcia, m.in.: z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i wynajmu pomieszczeń. MAX-LED od początku powstania mieści się na terenie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest to bezpośredni importer oraz dystrybutor nowoczesnego oświetlenia z zastosowaniem technologii LED na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Oferowane produkty spełniają wysokie normy jakościowe i wykonane są wyłącznie z wyselekcjonowanych komponentów. MAX-LED posiada szeroki asortyment produktów i akcesoriów oświetleniowych, w tym m.in.: żarówki LED, taśmy LED, świetlówki LED, profile LED, zasilacze, transformatory oraz kontrolery do sterowania wizualizacjami świetlnymi. Produkty MAX-LED znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, obiektach biurowych, galeriach handlowych oraz hotelach. W 2011 r. marka MAX-LED została wyróżniona srebrnym Laurem Klienta, a jej nowa seria żarówek LED NOOVO została uznana Odkryciem Roku. Przykład MAX-LED jest potwierdzeniem, że Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia korzystne warunki umożliwiające dynamiczny rozwój firmy.

4 7 6 REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Oświęcimiu jest jednym z czterech ośrodków w Małopolsce. Został utworzony w grudniu 2008 roku, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach skorzystania ze środków EFS oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Celem Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości projektów odpowiadających na potrzeby społeczne, które mogą być sfinansowane ze środków EFS. Obszar działania Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu obejmuje powiaty: chrzanowski, oświęcimski, suski, olkuski i wadowicki. Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są całkowicie bezpłatne. Z usług Regionalnego Ośrodka EFS w Oświęcimiu mogą skorzystać przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania zrealizowane przez RO EFS w Oświęcimiu w latach : Liczba instytucji objętych wsparciem Liczba osób korzystających z doradztwa Liczba godzin doradczych Liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie z POKL dzięki wsparciu RO EFS MIKRO FUNDUSZ POŻYCZKOWY CBMZ Mikro Fundusz Pożyczkowy CBMZ powstał w 2010 r. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wartość początkowa funduszu wynosiła 5 mln zł. Celem Mikro Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie działań inwestycyjnych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców, którzy są na etapie powstawania, wczesnej działalności albo poszerzania dotychczasowej działalności. Obszar realizacji projektu to powiaty: oświęcimski, olkuski, chrzanowski i wadowicki. Maksymalna kwota pożyczki to zł, okres spłaty do 60 miesięcy. Na koniec 2011 r. oprocentowanie pożyczki wynosiło od 5,26% w skali roku. W latach aż 57 przedsiębiorców skorzystało z Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ. Łączna wartość udzielonych pożyczek wyniosła ok. 3,4 mln zł. Najliczniejszą grupę pożyczkobiorców stanowią przedsiębiorcy z powiatu oświęcimskiego (88%), natomiast następnie z chrzanowskiego (9%) i wadowickiego (3%). Wybrane firmy, które skorzystały z Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ: F.H.U. Complex z siedzibą w Oświęcimiu jest jednym z największych dystrybutorów narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i spawarek w Małopolsce. Oferuje wysokiej jakości materiały spawalnicze stosowane w całej Europie, a także sprawdzone narzędzia. W szerokiej ofercie firmy znajdują się urządzenia i narzędzia najbardziej znaczących marek na świecie: Bosch, Makita, DeWalt, Karcher, Nilfisk, Black&Decker, Celma, Skil, Hitachi i wiele innych. Przedsiębiorstwo współpracuje z liderami w branży spawalniczej, m.in.: Esab, Kemppi, Lincoln-Bester. F.H.U. Complex prowadzi wypożyczalnie narzędzi i urządzeń budowlanych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pożyczka została przeznaczona na remont i adaptację nowego lokalu. Wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach RO EFS: Z edukacją na TAK! Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością Wyższe kwalifikacje, lepsza jakość bezpieczeństwo Tytuł projektu Beneficjent Gmina Miasto Oświęcim / Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu / Powiat Oświęcimski Straż Pożarna w Harmężach Okres realizacji r r r r r r zł zł zł Zrealizowane działania realizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych, pozalekcyjnych, organizacja obozów naukowojęzykowych i wycieczek edukacyjnych realizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych, szkoleń realizacja kursu prawa jazdy kategorii C dla strażaków pełniących służbę w OSP Liczba beneficjentów Wartość F.H.U. Rajda Ogrody i Wnętrza Paweł Rajda świadczy usługi w zakresie aranżacji i wykończenia ogrodów oraz pielęgnacji terenów zieleni. Wykonuje prace brukarskie na podkładach utwardzonych, ścieżki z kamienia i kostki granitowej oraz murki kamienne, grille z mechanizmem podnoszenia, paleniska, piwnice ziemne. Wykonuje także ogrodzenia siatkowe i betonowe z okładziną kamienną, buduje małe szklarnie. Dzięki uzyskanej pożyczce możliwe było poszerzenie oferty firmy. Ze środków pożyczki został zakupiony sprzęt specjalistyczny.

5 9 8 PROJEKTY PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ SAMOZATRUDNIENIE Projekty Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I oraz Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II były realizowane w konsorcjach z innymi organizacjami otoczenia biznesu na terenie wszystkich powiatów w Małopolsce. Liderem konsorcjum była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem obu tych przedsięwzięć była przede wszystkim pomoc finansowa oraz szkoleniowodoradcza dla osób kreatywnych, wykazujących się potencjałem przedsiębiorczym, które planowały rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizowała projekty na obszarze dwóch powiatów oświęcimskiego oraz wadowickiego. Za pośrednictwem CBMZ Sp. z o.o. wiedzę z zakresu, m.in.: przedsiębiorczości, księgowości i marketingu uzyskało 90 osób, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały 63 osoby. Projekty przyczyniły się do powstania 57 nowych firm w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Dla beneficjentów była to szansa na zrealizowanie marzeń, które drzemały w nich od dawna. Gdyby nie udział w projekcie, nie byliby w stanie rozpocząć własnych działalności gospodarczych. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu stwierdzili zgodnie, że największą przyjemność i satysfakcję podczas pracy dawało im obserwowanie procesu rozwoju początkujących przedsiębiorców i ich firm. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I Projekt był realizowany przez CBMZ Sp. z o.o. w partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu na terenie całego województwa małopolskiego: czas realizacji: listopad 2008 maj 2011, cel: rozwój przedsiębiorczości w regionie, działania: usługi szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja inwestycyjna do zł, wsparcie pomostowe, wartość: ok. 25 mln zł. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II Projekt powstał jako kontynuacja działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia zainicjowanego w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Projekt jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z 9 instytucjami otoczenia biznesu: czas realizacji: styczeń 2010 czerwiec 2012, działania: usługi szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotna dotacja inwestycyjna do zł, wsparcie pomostowe, wartość projektu: ok. 25 mln zł. Najciekawsze profile działalności założonych w trakcie tego projektu to m.in.: projektowanie i produkcja wyrobów artystycznych ze szkła, kursy nurkowe, lecznice dla zwierząt, przedszkole, mobilny gabinet fizjoterapii, studio pielęgnacji psów, projektowanie i budowa inteligentnych budynków. Wyróżnione firmy powstałe dzięki projektom Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II Jak reagujesz, gdy usłyszysz określenie Inteligentny Budynek? Zazwyczaj ludzie reagują uśmiechem i wspomnieniem któregoś z filmów, gdzie bohater walczył z własnym domem o przetrwanie. A jaka jest rzeczywistość? Oczywiście nie jest to żadna inteligencja, ani naturalna, ani sztuczna. Jest to wytwór ludzkiej fantazji i marzeń, który ma na celu umożliwienie rozkoszowania się słodkim lenistwem, ułatwianie życia i wyręczanie ludzi z części podstawowych obowiązków w domu, związanych z jego techniczną infrastrukturą. Piotr Liszka, właściciel firmy Sulux Głównym kierunkiem działalności firmy SULUX jest konstruowanie, wykonywanie i kompleksowa instalacja systemu Inteligentnego Budynku, którym można sterować za pośrednictwem własnego telefonu komórkowego. Dom przyszłości to dom, który myśli za ciebie. Gdy z niego wychodzisz, zasuwa żaluzje, wyłącza telewizor, gasi światła. Zapomniałeś wyłączyć żelazka? Twój dom zrobi to za ciebie. Wszystko w trosce o twoje bezpieczeństwo. Gdy do niego wrócisz, zapali światło i ustawi temperaturę na poziomie takim, jakim sobie zażyczysz Dotacja w ramach projektu została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. AQUA-MOON w głównej mierze zajmuje się prowadzeniem kursów nurkowych oraz pracami podwodnymi. Firma stworzona została z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych poznaniem świata podwodnego. AQUA-MOON zapewnia bezstresową naukę na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu oraz najnowszych metod treningowych, dzięki którym uczestnicy otrzymują certyfikat SSI, jednej z największych federacji nurkowych. Profil działalności firmy obejmuje roboty nurkowe, począwszy od wizualnej inspekcji podwodnych urządzeń poprzez odzyskiwanie zatopionych części, w tym poszukiwania. AQUA-MOON uczestniczyło m.in. w udrażnianiu śluzy na wale przeciwpowodziowym w miejscowości Babice, jest organizatorem corocznej akcji Sprzątanie Świata na zbiorniku wodnym Kruki. Dzięki dotacji z projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt, a wsparcie doradcze i kapitałowe było niezbędne w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Firma GLASS STUDIO zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem wyrobów artystycznych architektury wnętrz i dekoracji wnętrz ze szkła, w tym szkła artystycznego w technice fusingu i witrażu. Nowoczesne metody produkcji wyrobów ze szkła pozwalają na bezpieczne użytkowanie szklanych elementów architektury wnętrz, takich jak: przeszklenia, szklane balustrady, świetliki czy szklane umywalki. Artystyczne szklane: dekory, panele, płytki, blaty, półki, fronty meblowe czy lampy tworzą niepowtarzalny wystrój i unikalną atmosferę wnętrza. Dotacja z projektu umożliwiła zakup Serca Firmy Glass Studio nowoczesnego, sterowanego mikroprocesorem pieca do fusingu, który umożliwia m.in. wykonywanie wyrobów w technice wtapiania szkła.

6 10 11 WYBRANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nowe umiejętności lepsza perspektywa. Cykl szkoleń dofinansowanych ze środków UE Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu 271 beneficjentów skorzystało ze szkoleń językowych, komputerowych, z zakresu zarządzania, marketingu lub sprzedaży. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Nowe kwalifikacje szansą dla osób odchodzących z rolnictwa Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjenci skorzystali z usług szkoleniowych, doradczych oraz z subsydiowanego zatrudnienia. Wartość projektu: zł. Okres realizacji: W projekcie wzięło udział 215 beneficjentów, w tym: 203 osoby uczestniczyły w szkoleniach i doradztwie zawodowym, a 12 osób skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia w MŚP. Podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych małopolski zachodniej Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zrealizowano doradztwo zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Wsparciem objęto 758 beneficjentów. Doskonalenie kadr Południowej Polski szkolenia i studia podyplomowe współfinansowane przez UE Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W ramach projektu zrealizowano: 10 edycji studiów podyplomowych dla 256 beneficjentów, 8 edycji szkoleń zawodowych i 36 edycji kursów językowych dla 527 beneficjentów. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Wsparciem objęto pracowników 313 przedsiębiorstw, przeprowadzono 6405 godzin szkoleniowych. Dorównaj młodszym Szkolenia z obsługi systemów komputerowych Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie W ramach projektu zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje 90 osób. Wartość projektu: zł. Czas trwania: Zostań Specjalistą kształć się z nami Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwami Powiatowymi w: Oświęcimiu, Chrzanowie i Olkuszu. Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. W ramach projektu zrealizowano: zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, doradztwo, opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz warsztaty edukacyjno-zawodowe. Wartość projektu: zł. Okres trwania: Uczestnikami projektu było 562 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Aktywizacja zawodowa szansą na pracę Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3. W ramach projektu zrealizowano szkolenia oraz doradztwo dla 14 BO. Okres realizacji: Wartość projektu: zł. ABY OSIĄGNĄĆ CEL POTRZEBUJESZ ZESPOŁU. SUKCES NIE JEST PROJEKTEM INDYWIDUALNYM pracownicy CBMZ Sp. z o.o.

7 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim, tel.: , fax:

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków EFS w perspektywie Czerwiec 2016 r.

Działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków EFS w perspektywie Czerwiec 2016 r. Działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków EFS w perspektywie 2014-2020 Czerwiec 2016 r. Obszary nadzorowane przez WUP w ramach EFS w latach 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Paweł Szostak 14 czerwca 2011

Paweł Szostak 14 czerwca 2011 MARR S.A. partner biznesu w Małopolsce Paweł Szostak 14 czerwca 2011 Działalność MARR S.A. W roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie powstaje Małopolska

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Założenia Programu Głównym zadaniem PAOW było

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. 14 czerwca 2011r, Kraków

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. 14 czerwca 2011r, Kraków STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 14 czerwca 2011r, Kraków HISTORIA FIRMY CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE: GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik Do uchwały Nr XX/232/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy spółka z organiczoną odpowiedzialnością

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy spółka z organiczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Projekt 3 Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ ARR MARR S.A. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie anie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ci Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Cel projektu: Zwiększenie aktywności oraz zmobilizowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe, doradztwo, szkolenia alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej

Fundusze pożyczkowe, doradztwo, szkolenia alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej Fundusze pożyczkowe, doradztwo, szkolenia alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej Kraków, 19.12.2012 r. 1 9.30 10.00 Rejestracja uczestników 10:00 11:00

Bardziej szczegółowo

wiadczeń ze szkoleń organizowanych w ramach oraz ZPORR Działanie anie 2.1

wiadczeń ze szkoleń organizowanych w ramach oraz ZPORR Działanie anie 2.1 Rozwój j zasobów w ludzkich i potencjału u przedsiębiorstw poprzez szkolenia prezentacja doświadcze wiadczeń ze szkoleń organizowanych w ramach SPO RZL Działanie anie 2.3 oraz ZPORR Działanie anie 2.1

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji. w roku 2010

Ocena sytuacji. w roku 2010 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2010 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 412,1tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyższe niż w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ 13 grudnia 2012 r. Nowy Targ Usługi doradcze Usługi informacyjne Usługi finansowe Okres realizacji projektu listopad 2011 październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015 - narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja Poznao, grudzieo 2015 Aktualny system finansowy wspierający przedsiębiorców w Wielkopolsce 2 Wsparcie przedsiębiorców w Wielkopolsce realizowane

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest:

Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest: Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest: Wzmocnienie potencjału podmiotów Wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze Rozwój sektora To kompleksowe wsparcie dla podmiotów

Bardziej szczegółowo