Prognoza wydatków na rok 2014 wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza wydatków na rok 2014 wersja 1.0"

Transkrypt

1 :36:20 Plan i wg stanu na dzień : RAZEM ZESTAWIENIE , ,10 66,18 % , ,00 106,66 % GC Dotacje celowe na zadania własne gminy , ,32 82,02 % , ,00 211,05 % 801 Oświata i wychowanie , ,54 13,16 % , ,00 455,95 % Szkoły podstawowe ,00 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Program "Radosna szkoła" ,00 % ,00 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 % , , ,77 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % , , ,77 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ,00 % , , ,77 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 576,00 % 9 576, , ,05 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 9 576,00 % 9 576, , ,05 % obowiązku szkolnego 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 366,00 % 1 366, , ,64 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 1 366,00 % 1 366, , ,64 % obowiązku szkolnego Przedszkola ,00 % , ,00 397,01 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % , ,00 397,01 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ,00 % , ,00 397,01 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % , ,00 397,02 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ,00 % , ,00 397,02 % obowiązku szkolnego 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % , ,00 396,91 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ,00 % , ,00 396,91 % obowiązku szkolnego Inne formy wychowania przedszkolnego 8 694,00 % 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 694,00 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 8 694,00 % Pozostała działalność , ,54 87,75 % , ,00 8,18 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 565, ,41 72,57 % 1 861,41 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 2 565, ,41 72,57 % 1 861,41 % 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 74,68 % ,10 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,13 74,68 % ,10 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4309 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 % , ,00 14,60 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,00 100,00 % , ,00 14,86 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów Strona 1 z Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" 1 314, ,00 100,00 % 1 314,00 %

2 :36:20 Plan i wg stanu na dzień : Pomoc społeczna , ,66 93,03 % , ,00 180,06 % Wspieranie rodziny , ,00 72,73 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 72,45 % Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań , ,75 72,45 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,25 100,00 % Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i 1 800, ,25 100,00 % finansowanie tych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej , ,21 96,63 % 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,21 96,63 % 0, , Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zmiana: Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) , ,21 96,63 % 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97,85 % 0, , Świadczenia społeczne , ,83 97,85 % 0, , Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,83 97,85 % 0, , Zasiłki stałe , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % 3110 Świadczenia społeczne , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % Ośrodki pomocy społecznej , ,00 76,92 % , ,00 155,40 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 75,00 % , ,00 156,80 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,00 75,00 % , ,00 156,80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 % , ,00 106,92 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,00 100,00 % , ,00 106,92 % społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 72,86 % , ,00 155,37 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,13 72,86 % , ,00 155,37 % społecznej 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 77,12 % , ,00 165,91 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,67 77,12 % , ,00 165,91 % społecznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 300, ,20 58,29 % 6 300, ,00 504,00 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy 6 300, ,20 58,29 % 6 300, ,00 504,00 % społecznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % , ,00 110,52 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,00 100,00 % , ,00 110,52 % społecznej Strona 2 z 120

3 :36:21 Plan i wg stanu na dzień : Pozostała działalność , ,34 84,50 % , ,00 97,55 % 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115,00 45,59 39,64 % Projekt "Stać mnie na więcej" 115,00 45,59 39,64 % 3110 Świadczenia społeczne , ,00 85,96 % Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 85,96 % 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 65,45 % , ,00 106,24 % Projekt "Stać mnie na więcej" 9 624, ,68 59,78 % 9 624, ,00 96,62 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 8 110, ,01 72,18 % 8 110, ,00 117,66 % 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275,00 274,02 99,64 % 275,00 358,00 130,18 % Projekt "Stać mnie na więcej" 275,00 274,02 99,64 % 275,00 358,00 130,18 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 081, ,85 68,58 % 3 081, ,00 106,30 % Projekt "Stać mnie na więcej" 1 675, ,62 71,08 % 1 675, ,00 96,78 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 1 406,00 922,23 65,59 % 1 406, ,00 117,64 % 4129 Składki na Fundusz Pracy 430,00 243,63 56,66 % 430,00 463,00 107,67 % Projekt "Stać mnie na więcej" 230,00 137,32 59,70 % 230,00 229,00 99,57 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 200,00 106,31 53,16 % 200,00 234,00 117,00 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 578, ,90 76,52 % 8 578, ,00 97,26 % Projekt "Stać mnie na więcej" 3 988, ,32 79,77 % 3 988, ,00 73,80 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 4 590, ,58 73,69 % 4 590, ,00 117,65 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 112, ,41 65,60 % 4 112, ,00 49,22 % Projekt "Stać mnie na więcej" 3 263, ,56 64,93 % 3 263, ,00 43,27 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 849,00 578,85 68,18 % 849,00 612,00 72,08 % 4229 Zakup środków żywności 253,00 231,37 91,45 % 253,00 235,00 92,89 % Projekt "Stać mnie na więcej" 253,00 231,37 91,45 % 253,00 235,00 92,89 % 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 196,00 22,03 1,84 % 1 196,00 824,00 68,90 % Projekt "Stać mnie na więcej" 1 196,00 22,03 1,84 % 1 196,00 824,00 68,90 % 4309 Zakup usług pozostałych , ,61 59,10 % , ,00 77,78 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,43 38,97 % , ,00 45,45 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 7 248, ,18 99,31 % 7 248, ,00 142,92 % 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,68 79,31 % , ,00 124,41 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z , ,68 79,31 % , ,00 124,41 % pomocy społecznej" Strona 3 z 120

4 :36:22 Plan i wg stanu na dzień : Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 522,00 326,67 62,58 % 522,00 390,00 74,71 % 522,00 326,67 62,58 % 522,00 390,00 74,71 % 4419 Podróże służbowe krajowe 503,00 316,45 62,91 % 503,00 568,00 112,92 % Projekt "Stać mnie na więcej" 23,00 0,74 3,22 % 23,00 4,00 17,39 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 480,00 315,71 65,77 % 480,00 564,00 117,50 % 4439 Różne opłaty i składki 1 005,00 803,63 79,96 % 1 005, ,00 116,62 % Projekt "Stać mnie na więcej" 49,00 26,90 54,90 % 49,00 47,00 95,92 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 956,00 776,73 81,25 % 956, ,00 117,68 % 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 101,00 100,81 99,81 % 101,00 101,00 100,00 % Projekt "Stać mnie na więcej" 101,00 100,81 99,81 % 101,00 101,00 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 66,05 % ,00 % Żłobki , ,69 66,05 % ,00 % 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,03 58,59 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat , ,03 58,59 % ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 67,12 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,11 67,12 % ,00 % lat Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 76,22 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,08 76,22 % ,00 % lat Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,47 42,87 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 8 000, ,47 42,87 % ,00 % lat Zakup energii , ,00 100,00 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,00 100,00 % ,00 % lat Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 54,02 % Pomoc materialna dla uczniów , ,43 54,02 % 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 775,00 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 2 775,00 % 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna ,00 % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,43 57,59 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna , ,43 57,59 % Strona 4 z 120

5 :36:22 Plan i wg stanu na dzień : GF Dotacje z funduszy celowych dla gminy , ,98 59,76 % , ,00 23,33 % 801 Oświata i wychowanie , ,00 24,02 % ,00 % Szkoły podstawowe , ,00 24,02 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 24,02 % ,00 % SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna ,00 % ,00 % SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła , ,00 42,95 % ,00 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100,00 % ,00 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100,00 % ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 % ,00 % Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy , ,00 100,00 % ,00 % 926 Kultura fizyczna , ,98 91,93 % ,98 % Obiekty sportowe , ,98 91,93 % ,98 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 91,93 % ,98 % Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie , ,98 91,93 % ,98 % GJ Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych , ,00 16,36 % 4 000, ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 % Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 % 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 % ,00 % 851 Ochrona zdrowia , ,00 7,70 % Izby wytrzeźwień , ,00 7,70 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % Wynagrodzenia pracowników ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 0,00 % ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Strona 5 z 120

6 :36:23 Plan i wg stanu na dzień : ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 28,32 % , ,00 28,32 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 265,00 % ,00 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % Pomoc finansowa dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście" 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % GP Środki pozysk z innych źródeł (gmina) , ,69 49,96 % , ,00 49,07 % 600 Transport i łączność ,00 % Pozostała działalność ,00 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych ,00 % 750 Administracja publiczna , ,04 30,39 % , ,00 21,54 % Pozostała działalność , ,04 30,39 % , ,00 21,54 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100,00 % ,82 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,82 100,00 % ,82 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,18 39,73 % , ,00 115,03 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,18 39,73 % , ,00 115,03 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 23,77 % , ,00 22,07 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,04 23,77 % , ,00 22,07 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 % Pozostała działalność ,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 137,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie 3 137,00 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w ,00 % Chorzowie 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w ,00 % Chorzowie 801 Oświata i wychowanie , ,72 62,34 % , ,00 15,18 % Pozostała działalność , ,72 62,34 % , ,00 15,18 % 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % , ,00 46,65 % Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM ,00 % , ,00 46,65 % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 32,63 % , ,00 34,07 % Strona 6 z 120

7 :36:24 Plan i wg stanu na dzień : Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM ,00 % , ,03 37,07 % , ,00 18,31 % 1 611,00 % 1 611,00 400,00 24,83 % 50 0,00 % 500, ,00 600,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 72,57 % ,06 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,06 72,57 % ,06 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 22,08 % , ,00 48,39 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 15 0,00 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,99 43,37 % ,00 % ,00 % ,00 475,00 3,75 % 50 0,00 % 500, , ,80 % 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,67 74,68 % ,20 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,67 74,68 % ,20 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4301 Zakup usług pozostałych , ,35 28,18 % , ,00 60,95 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 3 329, ,68 55,41 % 1 844,68 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Nr wniosku P Wymiana młodzieży między Gimnazjum Nr 3 w Chorzowie(ZSO Nr 1) i Henrich Heine Realschule Plus w Neuwied Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodizeży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,10 9,60 % , ,00 60,41 % 4 000, ,01 60,95 % 4 000, ,00 32,13 % 2 912, ,00 100,00 % 2 912,00 % 2 674, ,56 86,26 % ,00 % 3 200, ,00 218,75 % Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - nr wniosku P , ,00 100,00 % 1 341,00 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,83 65,26 % , ,00 15,82 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów , ,83 64,92 % , ,00 8,44 % Strona 7 z Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu PL1-ESF , ,00 195,00 %

8 :36:24 Plan i wg stanu na dzień : Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" 7 446, ,00 100,00 % 7 446,00 % 4411 Podróże służbowe krajowe 800,00 290,40 36,30 % 0, , Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM ,00 290,40 36,30 % 0, , Podróże służbowe zagraniczne , ,39 40,58 % , ,00 20,24 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 9 494, ,32 33,17 % 3 149,32 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,08 64,43 % , ,00 16,71 % , ,99 10,57 % , ,00 14,61 % ,00 % 2 000, ,00 325,00 % 852 Pomoc społeczna , ,18 56,67 % , ,00 74,79 % Pozostała działalność , ,18 56,67 % , ,00 74,79 % 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 885, ,68 39,65 % Projekt "Stać mnie na więcej" 4 885, ,68 39,65 % 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 61,04 % , ,00 98,74 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,66 59,78 % , ,00 96,62 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,39 72,18 % , ,00 117,65 % 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00 % , ,00 130,07 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,98 100,00 % , ,00 130,07 % 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 70,53 % , ,00 98,87 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,68 71,09 % , ,00 96,77 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 7 969, ,81 65,58 % 7 969, ,00 117,64 % 4127 Składki na Fundusz Pracy , ,89 59,08 % , ,00 101,57 % Projekt "Stać mnie na więcej" 9 757, ,46 59,73 % 9 757, ,00 99,70 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 1 126,00 602,43 53,50 % 1 126, ,00 117,76 % 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 86,67 % , ,00 87,40 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,40 88,89 % , ,00 82,23 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,93 73,69 % , ,00 117,65 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 65,04 % , ,00 44,26 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,74 64,93 % , ,00 43,29 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 4 816, ,15 68,11 % 4 816, ,00 72,01 % 4227 Zakup środków żywności , ,90 91,45 % , ,00 93,05 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,90 91,45 % , ,00 93,05 % Strona 8 z 120

9 :36:25 Plan i wg stanu na dzień : Zakup usług zdrowotnych ,00 935,97 1,84 % , ,00 68,89 % Projekt "Stać mnie na więcej" ,00 935,97 1,84 % , ,00 68,89 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,91 41,61 % , ,00 50,15 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,31 37,87 % , ,00 44,18 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,60 99,32 % , ,00 142,93 % 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,52 79,31 % , ,00 124,41 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z , ,52 79,31 % , ,00 124,41 % pomocy społecznej" 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 2 963, ,13 62,47 % 2 963, ,00 74,59 % 2 963, ,13 62,47 % 2 963, ,00 74,59 % 4417 Podróże służbowe krajowe 3 694, ,69 49,29 % 3 694, ,00 90,53 % Projekt "Stać mnie na więcej" 977,00 31,56 3,23 % 977,00 147,00 15,05 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 2 717, ,13 65,85 % 2 717, ,00 117,67 % 4437 Różne opłaty i składki 7 509, ,56 73,83 % 7 509, ,00 111,53 % Projekt "Stać mnie na więcej" 2 090, ,09 54,65 % 2 090, ,00 95,69 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 5 419, ,47 81,22 % 5 419, ,00 117,64 % 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 4 276, ,19 99,98 % 4 276, ,00 100,00 % Projekt "Stać mnie na więcej" 4 276, ,19 99,98 % 4 276, ,00 100,00 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 % , ,00 216,67 % Pozostała działalność ,00 % , ,00 216,67 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 216,67 % Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II ,00 % , ,00 216,67 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 % , ,00 286,15 % Centra kultury i sztuki ,00 % , ,00 152,73 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 152,73 % W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu ,00 % , ,00 152,73 % Pozostała działalność ,00 % , ,00 657,17 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 657,17 % Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne ,00 % , ,00 657,17 % 926 Kultura fizyczna , ,75 80,91 % ,85 % Obiekty sportowe , ,75 80,91 % ,85 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 80,86 % ,00 % Strona 9 z 120

10 :36:26 Plan i wg stanu na dzień : Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie , ,90 80,86 % ,00 % 4 869, ,85 100,00 % 4 868,85 % 4 869, ,85 100,00 % 4 868,85 % GR Porozumienia gminy z adm.rząd , ,98 18,86 % , ,00 180,00 % 710 Działalność usługowa , ,00 41,04 % , ,00 180,00 % Cmentarze , ,00 41,04 % , ,00 180,00 % 4270 Zakup usług remontowych 766,00 % 766, , ,39 % Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi 766,00 % 766, , ,39 % 4300 Zakup usług pozostałych 9 234, ,00 44,44 % 9 234, ,00 108,30 % Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi 9 234, ,00 44,44 % 9 234, ,00 108,30 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 % Pozostała działalność ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem ,00 % bezpieczniej" 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem ,00 % bezpieczniej" 801 Oświata i wychowanie , ,98 76,06 % Pozostała działalność , ,98 76,06 % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,98 99,64 % Program wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce , ,98 99,64 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych ,00 % 852 Pomoc społeczna , ,00 10,42 % Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 10,42 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % Program Razem przeciw przemocy ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200, ,00 36,59 % Program Razem przeciw przemocy 8 200, ,00 36,59 % 4220 Zakup środków żywności 2 600, ,00 76,92 % Program Razem przeciw przemocy 2 600, ,00 76,92 % Strona 10 z 120

11 :36:26 Plan i wg stanu na dzień : Zakup usług pozostałych ,00 % Program Razem przeciw przemocy ,00 % GS Porozumienia gminy z samorządami , ,51 22,15 % , ,00 130,02 % 600 Transport i łączność , ,57 0,82 % , ,00 182,79 % Infrastruktura telekomunikacyjna , ,57 0,82 % , ,00 182,79 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 800, ,57 99,99 % 5 799, ,00 58,50 % Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot 5 800, ,57 99,99 % 5 799, ,00 58,50 % ,00 % , ,00 185,74 % ,00 % , ,00 185,74 % 801 Oświata i wychowanie , ,94 60,71 % , ,00 99,22 % Szkoły podstawowe , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów) , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 % Zwrot uczniów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach ,00 % Przedszkola , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % Inne formy wychowania przedszkolnego 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % Gimnazja , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % 851 Ochrona zdrowia ,00 37,00 0,05 % Izby wytrzeźwień ,00 37,00 0,05 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % Wynagrodzenia pracowników ,00 % Strona 11 z 120

12 :36:27 Plan i wg stanu na dzień : Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 463,00 % ,00 % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 % ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % Awarie i remonty ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % ,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 0,00 % ,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 % ,00 % 4480 Podatek od nieruchomości 37,00 37,00 100,00 % ,00 37,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % ,00 % GW Zadania własne gminy , ,47 63,50 % , ,00 115,00 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % Izby Rolnicze 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % ,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 75,00 % , ,00 188,89 % Dostarczanie wody , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Samorządowy Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Pozostała działalność 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów 0, , Transport i łączność , ,35 68,29 % , ,00 115,53 % Lokalny transport zbiorowy , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Strona 12 z 120

13 :36:28 Plan i wg stanu na dzień : Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Komunikacyjny Związek Komunalny GOP , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Drogi publiczne gminne , ,54 41,82 % , ,00 128,41 % 4270 Zakup usług remontowych , ,40 72,20 % , ,00 63,02 % Remonty bieżące jezdni i chodników , ,40 72,20 % , ,00 63,02 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 35,80 % , ,00 95,26 % Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu , ,85 35,80 % , ,00 95,26 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 39,17 % , ,00 135,49 % Modernizacja jezdni i chodników , ,45 95,72 % , ,00 271,37 % Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką , ,00 100,00 % , ,00 203,25 % Przebudowa ul. Kolnowej na odcinku od ul. Lipowej do końca przebiegu , ,00 18,78 % ,00 % Przebudowa ul. Wandy , ,29 70,07 % ,00 % Budowa miejsc parkingowych na ul. Waxmanna , ,00 17,54 % ,00 % Modernizacja chodników na ul. Kalidego , ,70 79,99 % ,00 % Modernizacja ul. Podmiejskiej od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia wzdłuż garaży , ,45 14,80 % ,00 % Budowa połączenia drogowego w ciągu ul. Okrężnej , ,63 99,70 % ,00 % Opracownie koncepcji wyznaczenia ciągów postojowych na obszarzestarego osiedla w Chorzowie Batorym ,00 % ,00 % Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Racjonalizatorów , ,77 94,36 % ,00 % Modernizacja oświetlenia w Parku Hutniczym ,00 % ,00 % Przebudowa ul. Odległej ,00 % ,00 % Przebudowa ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych 0, , Przebudowa ul. Truchana - dokumentacji projektowej 0, , Budowa ul. Pokoju - PT i 0, , Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką ,00 % , ,00 153,85 % Modernizacja chodników na ul. Kalidego (zad. powiązane przez MZUiM nr ) , ,00 100,00 % ,00 % Budowa parkingu przy ul. Floriańskiej - róg z ul. 3 Maja ,00 % ,00 % Drogi wewnętrzne , ,99 13,43 % , ,00 166,46 % 4270 Zakup usług remontowych , ,42 20,73 % , ,00 102,40 % , ,42 20,73 % , ,00 102,40 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 979,57 9,80 % , ,00 100,00 % Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu ,00 979,57 9,80 % , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 10,59 % , ,00 195,65 % Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego , ,00 81,18 % , , ,00 % Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa (dokumentacja techniczna oraz realizacja) ,00 % , ,00 75,00 % Pozostała działalność , ,65 65,47 % , ,00 107,37 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 37,34 % , ,00 100,00 % Strona 13 z 120

14 :36:29 Plan i wg stanu na dzień : , ,68 37,34 % , ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 69,59 % , ,00 101,32 % Wynagrodzenia pracowników , ,27 69,07 % , ,00 103,36 % Nagrody jubileuszowe , ,50 89,24 % , ,00 24,69 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 96,81 % , ,00 103,49 % , ,64 96,81 % , ,00 103,49 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 67,94 % , ,00 103,89 % , ,96 67,94 % , ,00 103,89 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,03 60,79 % , ,00 100,06 % , ,03 60,79 % , ,00 100,06 % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 72,30 % , ,00 101,84 % , ,00 72,30 % , ,00 101,84 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 71,05 % , ,00 107,02 % , ,16 71,05 % , ,00 107,02 % 4260 Zakup energii , ,02 76,26 % , ,00 100,00 % , ,02 76,26 % , ,00 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych , ,51 5,69 % , ,00 100,00 % Remonty wiat przystankowych , ,00 6,96 % , ,00 100,00 % Remonty własne MZUiM , ,51 2,57 % , ,00 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 287,00 28,70 % 1 000, ,00 120,00 % ,00 287,00 28,70 % 1 000, ,00 120,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 76,44 % , ,00 96,08 % , ,16 76,44 % , ,00 96,08 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,50 65,41 % , ,00 100,00 % , ,50 65,41 % , ,00 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,08 64,34 % , ,00 100,00 % , ,08 64,34 % , ,00 100,00 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej , ,84 30,23 % , ,00 100,00 % sieci telefonicznej , ,84 30,23 % , ,00 100,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,21 97,99 % , ,00 102,06 % , ,21 97,99 % , ,00 102,06 % 4410 Podróże służbowe krajowe , ,84 51,45 % , ,00 100,00 % , ,84 51,45 % , ,00 100,00 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 % 1 000, ,00 600,00 % ,00 % 1 000, ,00 600,00 % 4430 Różne opłaty i składki , ,32 87,21 % , ,00 100,00 % , ,32 87,21 % , ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 89,96 % , ,00 100,00 % Strona 14 z 120

15 :36:29 Plan i wg stanu na dzień : , ,38 89,96 % , ,00 100,00 % 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 76,17 % , ,00 100,00 % , ,00 76,17 % , ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600, ,94 52,96 % 2 600, ,00 100,00 % , ,94 52,96 % 2 600, ,00 100,00 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 29,37 % , ,00 100,00 % , ,00 29,37 % , ,00 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,51 9,72 % , ,00 100,00 % , ,51 9,72 % , ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 62,31 % , ,00 150,00 % , ,00 62,31 % , ,00 150,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 68,44 % , ,00 199,66 % Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 % , ,00 100,00 % Modernizacja nawierzchni parkingu przy CHCK po szkodach górniczych , ,08 91,82 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych 0, , Usunięcie zapadliska na parkingu ChCK - zasypanie pustek , ,15 66,53 % ,80 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 65,10 % , ,00 133,33 % , ,87 65,10 % , ,00 133,33 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 39,93 % , ,00 112,61 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,96 5,09 % , ,00 253,77 % 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,96 24,58 % , ,00 33,33 % Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy , ,96 49,16 % , ,00 33,33 % Dotacja na rozbiórki budynków ,00 % 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 % , ,00 282,52 % Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia ,00 % ,00 % Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, 0, ,00 Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie Dotacja na iwestycje dla zakładu budżetowego 0, , Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Chorzów Batory ,00 % ,00 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 51,08 % , ,00 97,47 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 482, ,26 59,05 % 3 482, ,00 80,41 % , ,26 59,05 % 3 482, ,00 80,41 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 17,66 % , ,00 117,20 % , ,44 17,66 % , ,00 117,20 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 43,08 % , ,00 111,04 % Strona 15 z 120

16 :36:30 Plan i wg stanu na dzień : Ogłoszenia, banery oraz inne usługi , ,49 36,92 % , ,00 119,05 % Podziały , ,70 46,14 % , ,00 123,97 % Koszty zabezpieczenia nieudostępnionego mienia gminnego 0, , Instrukcja do przeprowadzenia oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Modernizacja i nadzór nad systemami SIP , ,88 42,88 % , ,00 82,86 % 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz, opinii , ,98 27,84 % , ,00 102,30 % Operaty szacunkowe , ,47 24,54 % , ,00 100,58 % Podkładki i uzgodnienia branżowe , ,51 71,59 % , ,00 125,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300,00 134,17 44,72 % 134,00 150,00 111,94 % ,00 134,17 44,72 % 134,00 150,00 111,94 % 4430 Różne opłaty i składki , ,56 55,80 % , ,00 103,89 % Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 1 500, ,92 87,33 % 1 310, ,00 114,50 % Opłaty notarialne, koszty egzekucyjne i inne związane z KW , ,14 17,39 % , ,00 100,00 % Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , ,50 99,87 % , ,00 110,17 % 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 79,34 % , ,00 126,67 % Należności od nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów , ,00 79,34 % , ,00 126,67 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,64 99,41 % , ,00 112,72 % Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa , ,64 99,68 % , ,00 112,43 % Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego i interpretacje indywidualne Izby Skarbowej 500,00 40,00 8,00 % 0,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,19 46,03 % , ,00 88,15 % , ,19 46,03 % , ,00 88,15 % 4580 Pozostałe odsetki 2 321, ,90 100,00 % 2 320,90 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat 2 321, ,90 100,00 % 2 320,90 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,12 91,52 % , ,00 30,77 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat , ,12 91,52 % , ,00 30,77 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 57,46 11,49 % 57, , ,71 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat 500,00 57,46 11,49 % 57, , ,71 % 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , ,39 58,96 % , ,00 72,73 % Opłaty sądowe związane z KW , ,00 59,64 % , ,00 184,62 % Zwrot kosztów postępowania sądowego , ,39 58,64 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 46,07 % , ,00 68,56 % Korzystanie z prawa pierwokupu 0, , Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub uzytkowania wieczystego nieruchomości , ,71 47,25 % , ,00 102,68 % Zakup i modernizacja bydynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe ,00 % ,00 % Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych , ,54 100,00 % , ,00 56,46 % Termomodernizacje - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewnia budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.) ,00 % ,00 % Strona 16 z 120

17 :36:31 Plan i wg stanu na dzień : Zwrot nakładów poniesionych na modernizację i ulepszenie nieruchomości przy ul. Omańkowskiej , ,79 100,00 % ,79 % Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych , ,98 62,94 % , ,00 22,42 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego ,00 % ,00 % , , Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia 0, , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 % 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 % 0, , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 % 0, , Pozostała działalność ,00 330,83 0,04 % , ,00 1,30 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 330,83 1,65 % , ,00 55,00 % Ogłoszenia prasowe ,00 330,83 3,31 % , ,00 10,00 % Usuwanie skutków zdarzeń losowych ,00 % , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego ,00 % ,00 % Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K.Miarki na potrzeby mieszkaniowe ,00 % ,00 % 710 Działalność usługowa , ,17 46,46 % , ,00 64,87 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 19,82 % , ,00 213,33 % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 % ,00 % Konkurs architektoniczny na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej ,00 % ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 44,59 % , ,00 150,00 % Obsługa ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miasta , ,54 44,59 % , ,00 150,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % 0, , Konkurs architektoniczny na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej ,00 % Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie chorzowskiego Rynku wraz z terenami przyległymi 0, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,63 63,05 % ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 62,60 % ,00 % , ,13 62,60 % ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 84,31 % ,00 % , ,84 84,31 % ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 59,26 % ,00 % , ,72 59,26 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 330, ,94 38,59 % ,00 % , ,94 38,59 % ,00 % Cmentarze ,00 % ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % ,00 % Strona 17 z 120

18 :36:32 Plan i wg stanu na dzień : Remont tabliczek nagrobkowych na cmentarzy Żołnierzy Niemieckich ,00 % ,00 % Pozostała działalność , ,00 11,92 % 7 200, ,00 444,44 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,00 24,25 % 4 800, ,00 250,00 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 9 600, ,00 24,25 % 4 800, ,00 250,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 6,00 % 2 400, ,00 833,33 % Prace zlecone 5 000, ,00 24,00 % 2 400, ,00 208,33 % Konserwacja i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego ,00 % 0, , Administracja publiczna , ,06 67,98 % , ,00 104,74 % Urzędy wojewódzkie , ,43 72,98 % , ,00 89,74 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 72,35 % , ,00 90,91 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,86 72,35 % , ,00 90,91 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 98,72 % , ,00 109,31 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,76 98,72 % , ,00 109,31 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 68,51 % , ,00 75,00 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,75 68,51 % , ,00 75,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,06 52,15 % , ,00 89,66 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,06 52,15 % , ,00 89,66 % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 62,19 % , ,00 86,99 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,54 72,28 % , ,00 99,83 % , ,54 72,28 % , ,00 99,83 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 7,91 % , ,00 28,46 % , ,64 7,91 % , ,00 28,46 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % ,95 159,00 0,27 % ,00 % ,95 159,00 0,27 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 2 000, ,00 303,80 % ,00 % 2 000, ,00 303,80 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 135,00 822,05 72,43 % 1 135, ,00 137,18 % ,00 822,05 72,43 % 1 135, ,00 137,18 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 460, ,00 50,00 % 2 460, ,00 101,63 % , ,00 50,00 % 2 460, ,00 101,63 % 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 127,20 97,85 % 1 027,20 130,00 12,66 % ,00 127,20 97,85 % 1 027,20 130,00 12,66 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 % ,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 117,00 % 6 117,00 % Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych 6 117,00 % 6 117,00 % Strona 18 z 120

19 :36:32 Plan i wg stanu na dzień : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 68,19 % , ,00 107,06 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 99,69 % , ,00 100,00 % , ,80 99,69 % , ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 74,28 % , ,00 104,68 % Wynagrodzenia pracowników , ,25 73,86 % , ,00 102,74 % Odprawy , ,60 100,00 % ,60 % Nagrody jubileuszowe , ,77 73,22 % , ,00 94,29 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,07 94,64 % , ,00 250,65 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00 % , ,00 104,18 % Wydatki własne jednostki , ,23 100,00 % , ,00 100,04 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6 808, ,52 99,99 % 6 807, ,00 760,37 % 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,98 32,30 % , ,00 83,33 % , ,98 32,30 % , ,00 83,33 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 78,10 % , ,00 108,50 % Wydatki własne jednostki , ,08 78,05 % , ,00 105,53 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 825,00 362,88 43,99 % 825,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,33 81,40 % , ,00 270,56 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,36 59,42 % , ,00 92,04 % Wydatki własne jednostki , ,01 59,04 % , ,00 88,92 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 118,00 51,45 43,60 % 118,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6 030, ,90 80,99 % 6 030, ,00 268,46 % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 52,10 % , ,00 126,67 % , ,00 52,10 % , ,00 126,67 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,49 46,41 % , ,00 50,51 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło , ,49 52,97 % , ,00 33,79 % Wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego , ,00 27,00 % , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 76,35 % , ,00 102,10 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,65 22,85 % , ,00 100,00 % Zakup druków, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń , ,17 82,42 % , ,00 90,45 % Paliwo i inne materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych , ,72 84,88 % , ,00 101,45 % Zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i innych , ,30 92,62 % , ,00 124,96 % Prenumerata czasopism i zakup książek , ,02 52,94 % , ,00 116,89 % Zakup druków dla UM i USC , ,76 68,43 % , ,00 110,00 % Zakup materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia biurowego , ,67 41,81 % , ,00 100,00 % Zakup środków czystości , ,03 71,08 % , ,00 106,38 % Zakup sprzętu elektrycznego do biur 5 500, ,16 82,44 % 5 500, ,00 109,09 % Zakup osprzętu i materiałów instalacyjnych , ,06 56,02 % , ,00 100,00 % Zakup mebli , ,00 100,00 % , ,00 157,66 % Zakup odzieży ochronnej i roboczej , ,81 62,23 % , ,00 153,85 % Zakupy związane z uroczystościami w UM i USC , ,81 68,23 % , ,00 102,02 % Strona 19 z 120

20 :36:33 Plan i wg stanu na dzień : Zakup materiałów budowlanych i części do napraw , ,40 90,96 % , ,00 50,00 % Zakup aparatów telefonicznych , ,67 95,04 % , ,00 77,88 % Inne zakupy związane z funkcjonowaniem UM i USC , ,93 74,60 % , ,00 206,62 % Zakup materiałów do zabezpieczenia mienia (plomby) 2 000, ,70 97,79 % 1 956, ,00 165,64 % Zakup upominków - piór dla pracowników obchodzących jubileusze ,00 % , ,00 85,11 % Zakup mebli na potrzeby gospodarowania odpadami , ,00 100,00 % , ,00 100,00 % Zakup mebli na korytarze , ,00 100,00 % , ,00 140,22 % 4260 Zakup energii , ,69 74,50 % , ,00 110,79 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,00 % 5 000, ,00 100,00 % Opłaty za dostawę energii elektrycznej , ,14 77,23 % , ,00 107,14 % Opłaty za dostawę energii cieplnej , ,25 82,62 % , ,00 118,06 % Opłaty za dostawę gazu , ,52 55,32 % , ,00 109,38 % Opłaty za dostawę wody , ,78 53,46 % , ,00 114,29 % 4270 Zakup usług remontowych , ,34 50,05 % , ,00 147,83 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9 113,00 % 9 113, ,00 554,15 % Utrzymanie sieci komputerowej oraz naprawy sprzętu komputerowego , ,30 49,92 % , ,00 100,00 % Serwis i konserwacja dżwigów osobowych, drzwi wejściowych i krat , ,70 28,28 % , ,00 87,30 % Naprawa i konserwacja sprzętu teletechnicznego wraz z systemem antywłamaniowym , ,97 80,15 % , ,00 99,42 % Serwis kserokopiarek , ,31 63,37 % , ,00 100,00 % Naprawa sprzętu elektrycznego 5 500, ,26 49,79 % 5 500, ,00 100,00 % Naprawa i renowacja mebli , ,25 54,27 % , ,00 161,17 % Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i osuszania 9 000, ,50 49,88 % 9 000, ,00 200,00 % Przegląd, konserwacja, naprawa sprzętu p.poż , ,34 97,25 % 4 376, ,00 114,25 % Awaryjne roboty instalacyjno - budowlane ,00 % , ,00 300,00 % Malowanie i remont pomieszczeń , ,52 59,93 % , ,00 118,50 % Awaryjne naprawy samochodów , ,66 48,57 % , ,00 107,84 % Przegląd urządzeń grzewczych w budynkach UM i USC 5 769, ,58 80,02 % 5 769, ,00 147,34 % Wymiana obwodów elektrycznych 6 000, ,95 75,13 % 6 000, ,00 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,30 58,85 % , ,00 101,96 % Badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta , ,30 57,77 % , ,00 103,45 % Refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych 8 000, ,00 74,26 % 8 000, ,00 100,00 % Koszty szczepień ochronnych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 3 000,00 690,00 23,00 % 3 000, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 52,25 % , ,00 102,45 % Umowy zlecenia Wydziału Organizacyjnego i Kadr , ,00 52,48 % , ,00 100,00 % Obsługa prawna Urzędu Miasta , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Usługa reprezentacji prawnej w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług ,00 % , ,00 100,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9 500,00 184,50 1,94 % 9 500, ,00 100,00 % Studia pracownicze , ,68 38,53 % , ,00 166,67 % Zakup tablic rejestracyjnych , ,65 41,46 % , ,00 93,75 % Strona 20 z 120

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo