Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.osoz.pl Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych"

Transkrypt

1 Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

2 Spis treści 1. WSTĘP Uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy na platformie OSOZ Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych podmioty niekorzystające z aplikacji producenta KAMSOFT Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych podmioty korzystające z aplikacji KS-SOMED Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line świadczenia pieniężnego z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią Wniosek o wypłatę świadczenia (obsługa pacjenta) - OLS (On-linowa likwidacja szkód) Rozliczenia finansowe...39

3 1. WSTĘP Przystąpienie placówki medycznej do ubezpieczeń zdrowotnych oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie wymaga realizacji poszczególnych etapów niezbędnych do korzystania z usługi ubezpieczeń zdrowotnych. Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowy opis poszczególnych etapów podejmowania współpracy. Placówka podejmująca współpracę w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych powinna postępować zgodnie z instrukcją a podejmowane działania wykonywać w kolejności odpowiadającej poniższym punktom. Warunkiem koniecznym podjęcia współpracy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych jest uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy na platformie OSOZ. Dostęp do systemu ma każda placówka współpracująca z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia. W kolejnym rozdziale opisany jest proces uzyskania dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy na platformie OSOZ Serwis Świadczeniodawcy jest serwisem, z poziomu którego dostępna jest funkcjonalność związana z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Należy pamiętać, iż każdy podmiot, który współpracuje już z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia z automatu posiada dostęp do tego serwisu. W celu zalogowania się do serwisu należy udać się do strony internetowej podać dane do logowania i za pomocą przycisku Zaloguj się zalogować się do serwisu. Rysunek 1. Logowanie do Serwisu Świadczeniodawcy. W lewym menu znajduje się zakładka ubezpieczenia, która poświęcona jest funkcjonalności ubezpieczeń zdrowotnych na platformie OSOZ.

4 Rysunek 2. Zakładka 'Ubezpieczenia'. W przypadku gdy dany podmiot nie współpracował dotychczas z OSOZ powinien skorzystać z Kreatora dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych, który umożliwi użytkownikowi uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych podmioty niekorzystające z aplikacji producenta KAMSOFT Dostęp do funkcjonalności ubezpieczeń zdrowotnych odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy. W przypadku placówek, które nie posiadają dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy konieczne jest przejście kreatora, który umożliwi otrzymanie dostępu do serwisu. W tym celu należy z poziomu strony głównej portalu udać się do zakładki MEDYCYNA a następnie wybrać z bocznego menu zakładkę Ubezpieczenia. W zakładce zawarte są podstawowe informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych na platformie OSOZ. Możliwe jest również przejście do procesu uzyskania dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy.

5 Rysunek 3. Przejście do Kreatora dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy W początkowym etapie należy zapoznać się z informacjami ogólnymi a w przypadku kontynuacji należy skorzystać z przycisku Uzyskaj dostęp. Rysunek 4. Krok 1 Informacje podstawowe.

6 W kolejnym kroku kreatora podmiot wyszukuje swoją placówkę. Uzupełnienie wszelkich pól wyszukiwania zapewni sprawne i efektywne wyszukanie danej placówki. Rysunek 5. Krok 2 - Wyszukiwarka podmiotów. Po skorzystaniu z wyszukiwarki system wyświetli podmioty spełniające warunki wyszukiwania. Jeśli dany podmiot został znaleziony należy skorzystać z przycisku Wybierz, który znajduje się z prawej strony listy znalezionych podmiotów. Jeśli dany podmiot nie został wyszukany bądź nie znajduje się na liście należy skorzystać z przycisku Wypełnij wniosek o przystąpienie.

7 Rysunek 6. Krok 2 Wyszukiwarka podmiotów. Skorzystanie z przycisku umożliwia przejście do kolejnego kroku kreatora. W kroku trzecim użytkownik uzupełnia wszelkie niezbędne dane o podmiocie. Rysunek 7. Krok 3 - Wybór typu placówki. Po zaznaczeniu odpowiedniego typu placówki należy wypełnić poniższe pola i wysłać wniosek. UWAGA! Jeśli w kroku 2 podmiot został wyszukany to poniższy formularz jest już uzupełniony o określone dane. W tym przypadku użytkownik weryfikuje ich poprawność i uzupełnia wymagane braki.

8 Rysunek 8. Krok 3 - Uzupełnianie danych o podmiocie.

9 Po uzupełnieniu wszelkich niezbędnych danych należy skorzystać z przycisku Wyślij wniosek. Po wysłaniu użytkownik informowany jest o prawidłowym złożeniu wniosku i wysłaniu go do operatorów systemu OSOZ. Należy wówczas oczekiwać na wiadomość mailową od operatora z wskazówkami do zakończenia procesu uzyskania dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy. W przesłanej przez operatora wiadomości znajduje się link umożliwiający ustawienie hasła dostępowego do serwisu. Poi skorzystaniu z tej funkcji użytkownik może udać się do strony logowania do serwisu i zalogować w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności ubezpieczeń zdrowotnych. Rysunek 9. Przykładowy mail informacyjny - dostęp do Serwisu Świadczeniodawcy. Po ustawieniu hasła dostępowego do Serwisu Świadczeniodawcy użytkownik może korzystać z wszelkich korzyści i usług jakie daje Serwis Świadczeniodawcy Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych podmioty korzystające z aplikacji KS-SOMED Podobnie jak w przypadku podmiotów nie korzystających z aplikacji producenta KAMSOFT SA dostęp do funkcjonalności ubezpieczeń zdrowotnych odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy. W przypadku placówek, które nie posiadają dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy konieczne jest przejście Kreatora konfiguracji systemu OSOZ. Również i w tym przypadku efektem będzie uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy, z poziomu którego dostępna jest funkcjonalność ubezpieczeń zdrowotnych. UWAGA! Zalecane jest aby każda placówka przystępująca do Ubezpieczeń Zdrowotnych posiadała najnowszą wersję oprogramowania zapewni to najbardziej optymalne działanie aplikacji KS-SOMED. W celu skonfigurowania połączenia do OSOZ poprzez Kreatora konfiguracji systemu, należy w oknie głównym programu

10 KS-SOMED wejść do modułu 84 OSOZ. Rysunek 10. Główne menu systemu KS-SOMED moduł 84 OSOZ. Po wejściu do modułu należy przejść do zakładki Konfiguracje i wybrać pozycję Instalator OSOZ. Rysunek 11. Uruchomienie kreatora konfiguracji podłączenia do OSOZ.

11 Prawidłowe przejście poprzez proces kreatora konfiguracji spowoduje nawiązanie współpracy pomiędzy systemem medycznym a OSOZ. E.1 W pierwszym etapie - Informacje o OSOZ w czterech kolejno po sobie wyświetlanych oknach przedstawiona jest charakterystyka systemu OSOZ. Przechodzenie do kolejnych jak również wracanie do poprzednio wyświetlonych okien możliwe jest za pomocą przycisków Wstecz i Dalej umieszczonych w dolnej części okna. Znajduje się tam również przycisk Anuluj, który pozwala przerwać konfigurację systemu do współpracy z OSOZ. Rysunek 12. Pierwszy etap konfiguracji systemu do współpracy z OSOZ. E.2. Na drugim etapie - Ustalenie hasła dla OSOZ użytkownik ma możliwość ustalenia swojego hasła do systemu. W tym celu pojawiają się odpowiednie pola edycyjne. Pierwsze z nich zawiera Numer Klienta - pole jest uzupełniane automatycznie i odpowiada numerowi licencji. Kolejne służą do wprowadzenia hasła. Ustalone hasło powinno spełniać ogólne warunki bezpieczeństwa czyli: mieścić się w przedziale od 6 do 12 znaków, zawierać małe i duże litery zawierać cyfry i znaki specjalne. Nie należy podczas ustalania hasła wprowadzać spacji oraz polskich znaków.

12 Rysunek 13. Ustalenie hasła do OSOZ. Po prawidłowym wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła użytkownik poprzez zastosowanie przycisku Dalej może przejść do kolejnego etapu konfiguracji, jakim jest Akceptacja regulaminu współpracy z OSOZ. E.3. Podczas tego etapu użytkownik: akceptuje warunki regulaminu, ma możliwość zaznaczenia opcji otrzymania materiałów informacyjnych dotyczących OSOZ. Przejście tego etapu jest równoznaczne z podpisaniem umowy o współpracy w ramach OSOZ a tym samym eliminuje papierową formę umowy. Rysunek 14. Akceptacja regulaminu współpracy z OSOZ. Akceptacja regulaminu przeznaczona jest wyłącznie dla nowych użytkowników. W przypadku placówek medycznych, które kiedykolwiek wcześniej nawiązały współpracę z OSOZ etap akceptacji regulaminu współpracy z OSOZ nie będzie dostępny. Użytkownik automatycznie przejdzie do kolejnego etapu.

13 E.4 Po przejściu poprzedniego etapu zostaje wyświetlone okno OSOZ-Konfiguracja, w którym należy uzupełnić odpowiednie elementy. Domyśle ustawienia konfiguracji umożliwiają preferowaną komunikację z systemem OSOZ. Użytkownik ma możliwość edycji ustawień tak by zoptymalizować i dopasować ustawienia odpowiadające określonej jednostce medycznej. Rysunek 15. Okno konfiguracji systemu do współpracy. E.5. Po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji systemu KS-SOMED Użytkownik ma możliwość przejścia do kolejnego etapu poprzez zastosowanie przycisku Ok. Wówczas zostaje automatycznie uruchomiony Test połączenia. Na tym etapie następuje weryfikacja instalacji oraz przesłanie wizytówki z systemu KS-SOMED do OSOZ. Rysunek 16. Wykonanie testu połączenia pomiędzy systemami. E.6. Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie instalator konfiguracji w oknie ostatniego etapu Gratulacje wyświetla informację o pomyślnym połączeniu obu systemów. Jest tu także widoczna mapa Polski ze wszystkimi podmiotami podłączonymi do OSOZ wraz z ich lokalizacją oraz oznaczeniem, w którym miejscu znajduje się podłączony punkt Użytkownika. Jeśli lokalizacja miejscowości użytkownika nie jest dla systemu OSOZ znana, to punkt wskazujący jednostkę medyczną nie będzie zaznaczony bądź będzie wskazywał gminę lub powiat, zawierającą tę miejscowość.

14 Rysunek 17. Ostatni etap konfiguracji systemu do współpracy z OSOZ. Po poprawnym połączeniu do systemu OSOZ można przejść do kolejnego etapu nawiązania współpracy w ramach Ubezpieczeń Zdrowotnych. 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line świadczenia pieniężnego z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ Proces akceptacji Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line świadczenia pieniężnego z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ (zwanego dalej Regulaminem) jest przeprowadzany za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy. UWAGA! Osobami uprawnionymi do korzystania z Serwisu Świadczeniodawcy są wyłącznie właściciele placówki oraz osoby przez niego upoważnione. Wszelkie operacje w Serwisie Świadczeniodawcy powinny być realizowane przez właściciela, w jego obecności lub za jego zgodą. Logowanie do Serwisu Świadczeniodawcy jest możliwe tylko kiedy dana placówka medyczna współpracuje z OSOZ. W celu zalogowania się do serwisu należy udać się do strony internetowej podać dane do logowania i za pomocą przycisku Zaloguj się zalogować się do serwisu.

15 Rysunek 18. Logowanie do Serwisu Świadczeniodawcy. W przypadku podmiotów korzystających z aplikacji KS-SOMED logowanie do Serwisu Świadczeniodawcy portalu OSOZ odbywa się poprzez moduł 84 OSOZ systemu KS-SOMED. Rysunek 19. Główne menu systemu KS-SOMED moduł 84 OSOZ. Z głównego poziomu menu modułu należy uruchomić automatyczny proces logowania do Serwisu. W tym celu użytkownik wybiera zakładkę Serwis świadcz. lub Rozliczenia finansowe (zakładka Usługi OSOZ ).

16 Rysunek 20. Okno główne modułu "55 OSOZ". Wejście do zakładki Serwis świadcz. wywołuje proces automatycznego logowania do Serwisu na portalu OSOZ. Wybór zakładki Rozliczenia finansowe spowoduje wyświetlenie komunikatu o uruchomieniu usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Za pośrednictwem wyświetlonego okna użytkownik może przejść do Serwisu Świadczeniodawcy. W tym celu użytkownik dokonuje potwierdzenia przekierowania poprzez zastosowanie przycisku Tak. Wówczas nastąpi automatyczne logowanie do Serwisu przy zachowaniu automatycznego procesu autoryzacji.

17 Rysunek 21. Okno komunikatu usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. W przypadku kiedy uruchomienie zakładki Serwis świadcz. nie spowodowało automatycznego zalogowania do serwisu, należy skontaktować się z konsultantami systemu OSOZ dostępnymi pod numerem telefonu 32/ Przejście poprawnego procesu logowania spowoduje wyświetlenie zawartości Serwisu oraz stwarza możliwość zaakceptowania Regulaminu. Rysunek 22. Okno główne Serwisu Świadczeniodawcy.

18 Akceptacji Regulaminu użytkownik może dokonać na poziomie zakładki Ubezpieczenia, gdzie została zamieszczona cała funkcjonalność dotycząca usługi. Rysunek 23. Menu Ubezpieczenia. Wybór pozycji Ubezpieczenia spowoduje wyświetlenie dodatkowych zakładek po prawej stronie okna. Przejście do pozycji Informacje spowoduje wyświetlenie dodatkowego opisu obsługi ubezpieczeń oraz daje możliwość przejścia do akceptacji Regulaminu. Rysunek 24. Główna karta usługi Ubezpieczenia. Po zapoznaniu się z informacją na temat obsługi ubezpieczeń zdrowotnych użytkownik może przystąpić do akceptacji Regulaminu wybierając przycisk Przejdź do akceptacji regulaminu.

19 Rysunek 25. Przystąpienie do współpracy w ramach ubezpieczeń zdrowotnych na platformie OSOZ. Zastosowanie przycisku przekierowuje do zakładki Regulamin. W pierwszym etapie procesu akceptacji Regulaminu użytkownik dokonuje weryfikacji danych podmiotu. Jeżeli wyświetlone dane są niepełne lub nieprawidłowe, można dokonać ich modyfikacji poprzez zastosowanie przycisku Edytuj dane. Wówczas w trybie edycji użytkownik dokonuje ich wprowadzenia/zmiany a następnie przechodzi Dalej. Wszystkie pola wymagane muszą zostać wypełnione (są one oznaczone gwiazdką). Gdy wyświetlone dane są prawidłowe należy zaznaczyć opcję Potwierdzam poprawność danych i przejść do kolejnego etapu za pomocą przycisku Dalej.

20 Rysunek 26. Pierwszy krok akceptacji regulaminu współpracy w ramach korzystania z usługi ubezpieczeń. Na kolejnym etapie użytkownik zapoznaje się z Regulaminem, który jest wyświetlany po zastosowaniu funkcji Pobierz regulamin.

21 Rysunek 27. Akceptacja regulaminu - pobieranie regulaminu. W celu akceptacji warunków Regulaminu należy zaznaczyć opcje Akceptację regulaminu, a następnie użyć przycisku Akceptuj.

22 Rysunek 28. Akceptacja regulaminu. Po prawidłowym zaakceptowaniu Regulaminu użytkownik otrzymuje odpowiednie powiadomienie i może przystąpić do zapoznania się z dostępnymi ofertami współpracy Ubezpieczalni. 4. Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią to kolejny etap, który jest wymagany aby placówka mogła korzystać z usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy i polega na zapoznaniu się z dostępnymi ofertami współpracy oraz akceptacji Regulaminu ogólnego wybranych ubezpieczalni. UWAGA! Należy pamiętać, że tylko placówka, która zaakceptowała wcześniej regulamin świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań w tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ ma możliwość nawiązania współpracy z ubezpieczalniami. W celu przeglądania wszystkich dostępnych ofert współpracy ubezpieczalni Użytkownik przechodzi do pozycji menu Ubezpieczenia, a następnie wybiera zakładkę Ubezpieczyciele. Wówczas wyświetla się lista ubezpieczycieli, z którymi użytkownik może nawiązać współprace on-line na platformie OSOZ.

23 Rysunek 29. Lista dostępnych ubezpieczycieli. Rozpoczęcie pracy z wybranym ubezpieczycielem wymaga zaakceptowania regulaminu danego ubezpieczyciela. Jest to możliwe po zastosowaniu przycisku Informacje obok właściwego ubezpieczyciela lub kliknięciu w nazwę ubezpieczalni. Rysunek 30. Przejście do informacji nt. współpracy z danym ubezpieczycielem.

24 Zastosowanie przycisku funkcyjnego Informacje spowoduje wyświetlenie karty danego ubezpieczyciela. Za jej pośrednictwem możliwe jest przejście dalszych kroków nawiązywania współpracy, w tym akceptacji Regulaminu ogólnego ubezpieczyciela. Rysunek 31. Karta informacyjna ubezpieczalni. Użytkownik może skorzystać z przycisku Nawiąż współpracę lub przejść do zakładki Regulamin w celu zapoznania się z warunkami Regulaminu ogólnego wybranej ubezpieczalni.

25 Rysunek 32. Regulamin ogólny Ubezpieczalni. Jeśli placówka zdecyduje się nawiązać współpracę z wybranym ubezpieczycielem może zastosować przycisk Akceptuj. Ten sam efekt przyniesie zastosowania funkcji Nawiąż współpracę. Rysunek 33. Szczegóły wybranej ubezpieczalni zakładka Regulamin. Po zastosowaniu funkcji wyświetla się okno, w którym użytkownik (po zapoznaniu się z treścią regulaminu) zaznacza opcje Akceptuję regulamin a następnie używa przycisku Akceptuję regulamin i chce nawiązać współpracę.

26 Rysunek 34. Akceptacja Regulaminu ogólnego ubezpieczalni. Akceptacja Regulaminu oznacza nawiązanie współpracy, które wymaga wypełnienia odpowiednich danych. Wypełnienia danych Użytkownik dokonuje na odpowiednich zakładkach, które pojawiają się po akceptacji Regulaminu ogólnego. Rysunek 35. Wypełnienie danych.

27 Wypełnienie danych jest wymagane aby dana placówka mogła wysłać ofertę współpracy do danego ubezpieczyciela. Przed wysłaniem oferty współpracy należy wykonać następujące kroki: uzupełnić i zweryfikować parametry współpracy - zakładka "Parametry", uzupełnić dokumenty wymagane - zakładka "Dokumenty wymagane", zapoznać się z przygotowanymi dokumentami informacyjnymi - zakładka "Dokumenty informacyjne". Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk "Wyślij ofertę współpracy". Na zakładce Parametry należy określić ramy czasowe współpracy, dane do rozliczeń finsnaowych oraz dane osoby wyznaczonej do akceptacji i kontaktu w sprawie regulaminu.

28 Rysunek 36. Zakładka Parametry.

29 Na zakładce Dokumenty wymagane należy załączyć dokumenty wymagane przez danego Ubezpieczyciela, potrzebne do nawiązania prawidłowej współpracy. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od potrzeb wybranego Ubezpieczyciela. Dla przykładu Ubezpieczyciel może wymagać załączenia zeskanowanego dokumentu rejestrowego i wypełnienia ankiety (do której przygotowano i zamieszczono odpowiedni szablon). Rysunek 37. Zakładka Dokumenty wymagane. Załączanie dokumentu następuje poprzez przycisk Dodaj. Wówczas użytkownik wskazuje miejsce lokalizacji pliku, który jest wymagany do załączenia. Plik powinien być zapisany w jpg. Lub pdf.. Rysunek 38. Wskazanie wymaganego dokumentu.

30 Po załączeniu wymaganych dokumentów użytkownik przechodzi do kolejnej zakładki Materiały informacyjne. Na zakładce mogą znaleźć się dokumenty umieszczone przez Ubezpieczyciela, które mogą zostać udostępnione placówką np. pełna wersja regulaminu, ogólne informacje o firmie. Rysunek 39. Materiały informacyjne. Jeśli wszystkie dane i dokumenty zostały prawidłowo wypełnione/załączone placówka wysyła ofertę współpracy poprzez zastosowanie odpowiedniego przycisku, dostępnego z poziomu każdej zakładki.

31 Rysunek 40. Informacje podstawowe wysyłanie oferty współpracy. Po wysłaniu propozycja współpracy jest rozpatrywana przez Ubezpieczyciela. Placówka oczekuje na odpowiedź Ubezpieczyciela. Czas obsługi wniosku zależy od Ubezpieczyciela i nie jest ściśle określony. W każdym momencie użytkownik może przeglądać status sprawy na zakładce Historia współpracy.

32 Rysunek 41. Historia współpracy. W przypadku, gdy ubezpieczyciel pozytywnie rozpatrzy wniosek o nawiązanie współpracy, po wyświetleniu szczegółów wybranej Ubezpieczalni - zostanie zmieniony Status współpracy. Od tego momentu można uznać iż placówka prawidłowo nawiązała współpracę z Ubezpieczycielem. Rysunek 42. Szczegóły współpracy z danym Ubezpieczycielem. Po nawiązaniu współpracy placówka otrzymuje dostęp do wszelkich regulaminów tematycznych Ubezpieczyciela. Są one dostępne na zakładce Regulaminy.

33 Rysunek 43. Lista regulaminów opublikowanych przez danego ubezpieczyciela. Na tym etapie współpracy placówka ma możliwość zapoznania się z regulaminami tematycznymi oraz dokonywać akceptacji warunków tych regulaminów. Proces akceptacji regulaminu tematycznego przebiega analogicznie do ogólnego - po zaakceptowaniu regulaminu, użytkownik wypełnia wymagane dane (istnieje możliwość skopiowania danych wprowadzonych podczas procesu nawiązywania współpracy) i wysyła ofertę współpracy. Dostępność zakładek może się różnić w zależności od oferty Ubezpieczyciela.

34 Rysunek 44. Szczegóły akceptacji regulaminu tematycznego. Podczas wypełniania wniosku oferty współpracy Ubezpieczyciel może umieścić zakładkę Cennik usług, na której placówka wypełnia koszty usług które realizuje. Następnie informacje przekazywane są podczas wysyłania oferty współpracy.

35 Rysunek 45. Cennik usług. Po wysłaniu oferty placówka oczekuje na rozpatrzenie wniosku. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia (obsługa pacjenta) - OLS (On-linowa Likwidacja Szkód) Wniosek o wypłatę świadczenia użytkownik wypełnia na poziomie Serwisu Świadczeniodawcy w sekcji Ubezpieczenia pozycja Wniosek o wypłatę świadczenia. Rysunek 46. Wniosek o wypłatę świadczenia.

36 Opis procedury wypełniania wniosku jest dostępny w górnej części okna. Użytkownik powinien postępować ściśle według zamieszczonego opisu postępowania. Rysunek 47. Opis procedury postępowania podczas wypełniania wniosku o wypłatę świadczenia. Pierwszy krok wymaga wprowadzenia danych Ubezpieczonego. Użytkownik ma kilka sposobów wprowadzenia danych Ubezpieczonego. Może w tym celu wykorzystać: Kartę ubezpieczenia Ubezpieczonego, Dokument tożsamości Ubezpieczonego, Kartę ubezpieczenia opiekuna prawnego, Dokument tożsamości opiekuna prawnego. Rysunek 48. Krok 1 Wprowadzenie danych Ubezpieczonego. Po wprowadzeniu danych następuje ich weryfikacja. Jeśli weryfikacja danych przebiegnie pomyślnie należy przejść do kolejnego etapu wypełniania wniosku o wypłatę świadczenia - Zakres realizacyjny w ramach procesu leczenia. Na tym etapie należy wskazać usługi medyczne, które chce wykonać pacjent oraz wprowadzić ich cenę w placówce.

37 Rysunek 49. Krok 2 Wprowadzenie danych Ubezpieczonego. Po wprowadzeniu ceny danej usługi można sprawdzić zakres usług dla Ubezpieczonego. Jeśli pacjent jest objęty zakresem danej usługi pojawi się zwrotna informacja na temat kwoty świadczenia zwracanego przez Ubezpieczyciela oraz udział własny Ubezpieczonego (kwota jest uzależniona od oferty jaką posiada Ubezpieczony). Jeśli usługa znajduje się w zakresie oferty Ubezpieczonego pozycja zostanie w odpowiedni sposób oznaczona. Rysunek 50. Zakres realizacyjny w ramach procesu leczenia. Opcjonalnie można wybrać lekarza realizującego usługi medyczne dla Ubezpieczonego. Jeśli wszystkie dane występujące w ramach procesu leczenia zostały uzupełnione należy wysłać wniosek o wypłatę świadczenia do danego Ubezpieczyciela. Można tego dokonać poprzez zastosowanie przycisku znajdującego się poniżej okna. Po wysłaniu świadczenia następuje przejście do kolejnego kroku Decyzja.

38 Rysunek 51. Krok 3 Decyzja Ubezpieczyciela. Decyzja może mieć charakter pozytywny jak i odmowny. Treść dokumentu jest wyświetlona po zastosowaniu ikony lupy. W przypadku uzyskania Odmowy użytkownik nie jest w stanie złożyć wniosku o wypłatę świadczenia. W przypadku uzyskania Zgody użytkownik musi wydrukować dokument decyzji. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości przejścia do kolejnego etapu wypełniania wniosku o wypłatę świadczenia Potwierdzenie realizacji. Rysunek 52. Krok 4 Potwierdzenie realizacji. To etap, który wymaga potwierdzenia zgłoszenia szkody oraz realizacji usług medycznych dla Ubezpieczonego. Na chwile obecną istnieją dwa sposoby potwierdzenia szkody: a) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą kodu SMS. Kod zostaje wysłany przez ubezpieczyciela na telefon komórkowy ubezpieczonego. Jeśli z jakiś przyczyn pacjent nie otrzyma kodu SMS, pracownik ma możliwość skorzystania z procedury alternatywnej opisanej w kolejnym podpunkcie. b) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą podpisu pacjenta na wydruku dokumentu. W przypadku gdy ubezpieczony nie podał numeru telefonu ubezpieczycielowi, nie ma możliwości skorzystania z autoryzacyjnego kodu SMS. Dla tego przypadku potwierdzeniem naliczenia pacjentowi świadczenia pieniężnego jest wówczas podpisanie dokumentu cesji przez Pacjenta. Dokument należy wydrukować i przekazać do podpisu pacjentowi. Podpisany dokument należy zachować do ewentualnej kontroli ubezpieczyciela. Ostatnią czynnością, która jest wymagana po potwierdzeniu wniosku jest Potwierdzenie realizacji zgodnie z danymi na podpisanym dokumencie decyzji. Potwierdzenie następuje po zastosowaniu przycisku. W następstwie pojawi się podsumowanie. Rysunek 53. Krok 4 - Podsumowanie operacji.

39 6. Rozliczenia finansowe Wszystkie wnioski wysłane przez placówkę medyczną muszą zostać rozliczone aby dany świadczeniodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów. Rozliczenia finansowe z Ubezpieczycielem są dostępne w Serwisie Świadczeniodawcy w sekcji Ubezpieczenia pozycja Rozliczenia finansowe. Rysunek 54. Ubezpieczenia Rozliczenia finansowe. Po wejściu do zakładki Rozliczeń finansowych wyświetla się lista wszystkich wygenerowanych do tej pory not księgowych. Przy pierwszym wejściu lista będzie pusta a pierwsza pozycja pojawi się po wygenerowaniu pierwszej noty księgowej.

40 Rysunek 55. Lista wygenerowanych not księgowych funkcja generowania noty. Każdy wniosek o wypłatę świadczenia powinien być rozliczony notą księgową. W przypadku gdy placówka nie rozliczyła wszystkich wniosków o wypłatę świadczenia należy przejść do wygenerowania noty księgowej. W tym celu musi zastosować odpowiedni przycisk znajdujący się po prawej stronie okna.

41 Rysunek 56. Lista not księgowych funkcja generowania noty księgowej. Wówczas wyświetla się lista wszystkich raportów rozliczeniowych, które wymagają wygenerowania noty księgowej. Rysunek 57. Wygenerowana nota księgowa.

42 W górnej części zamieszczono opis postępowania, według którego należy postąpić. Sprawdź, czy sprawozdania rozliczeniowe zawierają wszystkie przyjęte potwierdzenia likwidacji szkód. W tym celu przechodzimy do szczegółów wybranego sprawozdania. Rysunek 58. Szczegóły sprawozdania. Zaznacz wszystkie sprawozdania do ujęcia w rozliczeniu (można zaznaczać raporty pojedynczo lub skorzystać z przycisku, który umożliwia zaznaczenie wszystkich raportów jednocześnie). Rysunek 59. Zaznaczanie raportów rozliczeniowych, które maja być uwzględnione podczas generowania noty księgowej. Wygeneruj notę księgową Rysunek 60. Funkcja generowania noty księgowej.

43 Uzupełnij dane noty Rysunek 61. Dane do noty księgowej. Zatwierdź dane Rysunek 62. Zatwierdzanie danych. Po zatwierdzeniu danych zostaje wyświetlony dokument noty. Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentu. Dokument noty należy przesłać do Ubezpieczalni służy do tego odpowiedni przycisk w dolnej części okna. Rysunek 63. Dokument noty księgowej.

44 Prześlij podpisane przez ubezpieczonego dokumenty uzyskania wypłaty świadczenia (opcja), Po przesłaniu noty księgowej do Ubezpieczyciela pojawia się stosowana informacja o wynikach przeprowadzonych operacji oraz nowe pole Status przyjęcia noty. Placówka może oczekiwać na płatność. Rysunek 64. Status przyjęcia noty.

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp....3 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ...3 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp...3 2. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych...3 2.1. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych KROK 1...3 2.2. Kreator dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Nabór Przedszkola Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Porada dla opiekuna kandydata W ramach rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy.

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy. Wniosek w trybie PL Po wyborze towarów w sklepie internetowym, dodaniu ich do koszyka i wybraniu płatności ratalnej Santander Consumer Banku, Klient przechodzi do wypełnienia wniosku internetowego. W pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP

Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji Instrukcja dla rodziców System elektronicznych rekrutacji Metryka dokumentu Nazwa projektu System elektronicznych rekrutacji Opracowano przez Zespół projektowy Dokument Instrukcja dla rodziców Plik - nazwa

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY ROLA: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA 12.06.2018 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r.

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r. Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19 Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19 Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Rejestracja w systemie... 3 3. Logowanie do systemu... 7 4. Wyszukiwanie postępowań...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować placówkę?

Jak zarejestrować placówkę? Jak zarejestrować placówkę? Krok 1. Wejdź na stronę oczamimlodych.pl i kliknij w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. 2 Wyświetli się formularz rejestracyjny. Przed wypełnieniem przeczytaj uważnie regulamin konkursu.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego Podręcznik użytkownika serwisu internetowego www.ofercom.pl Spis treści Co to jest ofercom.pl?... 2 Rejestracja i pierwsze logowanie... 3 Dodawanie wizytówek... 3 Dodawanie kuponów... 4 Wyszukiwanie firm...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci

Bardziej szczegółowo

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych Instrukcja użytkownika Wersja 6.0.0 2019-02-25 Spis treści Rozdział 1 1.1... 2 Rejestracja podmiotu w IM 1.2... 5 Wydruk kodu QR z danymi placówki Rozdział 2 Aktywacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo