RANKING RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 RANKING RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Raport przygotowany przez Kontomierz.pl dnia na podstawie oferty bankowej z dnia Kontomierz.pl to narzędzie do zarządzania finansami osobistymi online. Aplikacja umoŝliwia kontrolę wszystkich posiadanych przez klienta rachunków bankowych w jednym miejscu, dając pełny obraz swoich finansów bez potrzeby logowania się do kaŝdego banku z osobna. Kontomierz.pl jest jedyną aplikacją webową oferującą całkowicie automatyczny import rachunków i transakcji bankowych, automatycznie kategoryzując wydatki i przedstawiając je na przejrzystych wykresach. Co więcej, juŝ po pierwszym imporcie danych, Kontomierz.pl przygotuje spersonalizowaną rekomendację lepiej oprocentowanych rachunków bankowych. Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - słuŝą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Rankingi uwzględniają wszystkie najwaŝniejsze przychody i koszty. Bazują na wyliczeniu czystego zysku z konta w skali roku, a nie na arbitralnych punktach przyznawanych przez redaktorów bądź autorów opracowań. Kontomierz.pl dysponuje spójnym modelem matematycznym do obliczania całkowitego zysku z konta, przy uwzględnieniu wszystkich najwaŝniejszych czynników. Raporty są generowane dla kilku typów profili osób: 1. - konserwatywny (dla seniorów / osób mało internetowych ) 2. - oszczędnościowy 3. - typowy (dla przeciętnego, młodego uŝytkownika ROR) 4. - intensywny (dla finansowych ) Wyjaśnienie zasad tworzenia rankingu oraz informacja o przyjętych załoŝeniach koniecznych do stworzenia rankingów dla róŝnych typów profili znajdują się na końcu dokumentu.

2 1. Profil konserwatywny - jest profilem osoby konserwatywnej w podejściu do zarządzania finansami, zazwyczaj starszej. Przychody zazwyczaj wypłaca w całości lub większej części w oddziale banków i trzyma w domu w gotówce. Ma duŝą rezerwę wobec bankowości internetowej zwykle wynika ona z faktu braku doświadczenia w Internecie w ogóle. UŜytkownik konserwatywny praktycznie nie korzysta z karty debetowej, którą otrzymuje do swojego konta. Wysokość przychodów miesięcznych wskazuje na rentę lub emeryturę jako główne źródło utrzymania. Na potrzeby stworzenia profilu konserwatywnego, przyjęliśmy następujące załoŝenia (w ujęciu miesięcznym): Wiek klienta: 55 Średnie saldo: 1000 zł Średnie wpływy: 2000 zł Liczba zakupów kartą: 0 Suma zakupów kartą: 0 Liczba przelewów zewnętrznych online: 2 Suma przelewów zewnętrznych online na kwotę: 400 zł Liczba przelewów zewnętrznych w oddziale: 4 Liczba wypłat w bankomatach obcych: 0 Kwota wypłacana w bankomatach obcych: 0 Liczba wypłat w bankomatach za granicą: 0 Kwota wypłacana w bankomatach za granicą: 0

3 Profil konserwatywny L.p Bank Konto Przychody Koszty Zysk 1 Bank Pocztowy Pocztowe Konto Nestor Deutsche Bank db Koneser Allianz Bank Pakiet Start BOŚ Konto Wyjątkowe BGś Konto osobiste Plan Aktywny Polbank Rachunek gotówkowy Bank Zachodni WBK Konto24 PrestiŜ Eurobank Konto online Eurobank Rachunek oszczędnościowy Bank Pocztowy Pocztowe Konto Standard Omówienie wyników: Raport przygotowany przez Kontomierz.pl dnia na podstawie oferty bankowej z dnia Ranking uzmysławia, Ŝe osoby o dochodach poniŝej przeciętnej krajowej nie bez powodu preferują trzymanie swoich pieniędzy gotówce pod siennikiem. Najtańszym rachunkiem oszczędnościowym jest Pocztowe Konto Nestor, prowadzone przez Bank Pocztowy. Niemniej nawet na nim osoba, która nie ma przekonania do bankowości internetowej nic nie zyskuje, a tylko traci najmniej. Kwota 48 złotych, jaką osoby o podanej charakterystyce dopłacają do posiadania konta w skali roku nie jest stosunkowo duŝa, niemniej sam fakt, Ŝe do takich kont dopłacają, moŝe być dla wielu szokującą informacją. Starta dla klienta w przypadku lidera wynika z opłat za kartę debetową. Najczęstszym źródłem kosztów są w tym profilu opłaty za prowadzenie konta oraz opłata za kartę debetową, z której te osoby praktycznie nie korzystają. Niektórych bankach kosztotwórcze jest teŝ wykonywanie przelewów w oddziałach banku. Ewidentnie zachęta banku do aktywnego wykorzystania moŝliwości takich rachunków, szczególnie karty debetowej i wykonywania przelewów za pośrednictwem Internetu w zastępstwie wpłat i wypłat w oddziale banku, mogłaby zmienić stratę takiego klienta w zysk.

4 2. Profil oszczędnościowy jest profilem osoby, która rachunek typu ROR traktuje jako lokatę bezterminową. Praktycznie z niego nie korzysta. W sytuacjach nietypowych moŝe wykonać jeden przelew miesięcznie gdy np. nie ma przy sobie gotówki lub karty do konta, z którego korzysta na bieŝąco, ewentualnie zasila z niego inne, właściwe konto, gdy na aktywnie wykorzystywanym zabraknie środków. Na potrzeby stworzenia profilu oszczędnościowego przyjęliśmy następujące załoŝenia (dane w ujęciu miesięcznym): Wiek klienta: 30 Średnie saldo: zł Średnie wpływy: 0 zł Liczba zakupów kartą: 0 Suma zakupów kartą: 0 Liczba przelewów zewnętrznych online: 1 Suma przelewów zewnętrznych online na kwotę: 500 zł Liczba przelewów zewnętrznych w oddziale: 0 Liczba wypłat w bankomatach obcych: 0 Kwota wypłacana w bankomatach obcych: 0 Liczba wypłat w bankomatach za granicą: 0 Kwota wypłacana w bankomatach za granicą: 0

5 Profil oszczędnościowy L.p Bank Konto Przychody Koszty Zysk 1 Meritum Bank MeritumKonto Zarabiające Polbank Konto Mocno Oszczędzające Polbank Rachunek Bankowości Osobistej Bank 4 Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe Polbank Konto Premiowane Kredyt Bank KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Toyota Konto hybrydowe Eurobank Rachunek oszczędnościowy Deutsche Bank db NET konto oszczędnościowe Getin Rachunek Oszczędnoścowy TOP Raport przygotowany przez Kontomierz.pl dnia na podstawie oferty bankowej z dnia Omówienie wyników: 1339 zł, które moŝna zyskać w skali roku na rachunku w Meritum Banku jest juŝ sumą, o którą warto zawalczyć. Czynnikami, które determinują miejsce danego konta w rankingu to przede wszystkim wysokość oprocentowania, obok wysokości opłat za wykorzystywanie karty debetowej, prowadzenie rachunku czy opłaty za przelewy zewnętrzne. RoŜne banki. Przy czym lider wcale nie oferuje najwyŝszego oprocentowania rachunku po prostu dodatkowa opłata za kartę debetową wynosi 3 zł miesięcznie i przy załoŝonym profilu wykorzystania konta jego uŝytkownik nie ponosi Ŝadnych innych kosztów w związku z jego posiadaniem. Kolejne w rankingu rachunki mimo często wyŝszego oprocentowania wprowadzają róŝne opłaty - często drobne które w skali roku sprawiają, Ŝe zysk dla klientów jest niŝszy. Pierwszą dziesiątkę zamyka Rachunek Oszczędnościowy TOP, który przy stosunkowo niskim rzeczywistym, rocznym oprocentowaniu 4% i ograniczony zakresie usług, nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku czy przelewy zewnętrzne.

6 3. Profil typowy jest profilem osoby o przeciętnych przychodach, nieznacznie wyŝszych niŝ średnia krajowa netto, nawykłej do aktywnego wykorzystywania internetu do obsługi swojego konta bankowego. Suma wykonywanych przelewów zewnętrznych wskazuje na regularne opłacanie czynszu i tzw. mediów, oraz raty kredytu na kwotę około 500 zł. Osoba taka płaci za zakupy przede wszystkich gotówką, robiąc sprawunki w osiedlowych sklepikach czy bazarkach. Na tzw Ŝycie wydaje około 1000 zł miesięcznie. Stara się wypłacać gotówkę w bankomatach bez prowizji. Na potrzeby stworzenia profilu typowego, przyjęliśmy następujące załoŝenia (w ujęciu miesięcznym): Wiek klienta: 30 Średnie saldo: 2000 Średnie wpływy: 3500 Liczba zakupów kartą: 5 Suma zakupów kartą na kwotę: 1000 zł Liczba przelewów zewnętrznych online: 10 Suma przelewów zewnętrznych online na kwotę: 1200 zł Liczba przelewów zewnętrznych w oddziale: 0 Liczba wypłat w bankomatach obcych: 2 Kwota wypłacana w bankomatach obcych: 200 zł Liczba wypłat w bankomatach za granicą: 0 Kwota wypłacana w bankomatach za granicą: 0

7 Profil typowy L.p Bank Konto Przychody Koszty Zysk 1 Toyota Konto osobiste Eurobank Konto online Bank Zachodni WBK Konto Wydajesz & Zarabiasz Toyota Konto hybrydowe Alior Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Deutsche Bank db Net BOŚ E-Konto Wyjątkowe ING Bank Śląski KONTO Z LWEM Direct BOŚ E-Konto Wyjątkowe Plus Allianz Bank Pakiet Optimum Omówienie wyników: Raport przygotowany przez Kontomierz.pl dnia na podstawie oferty bankowej z dnia NiezaleŜnie od tego, co mówią bankowe reklamy, na RORach przeciętny obywatel nie ma szans zarobić kroci trzymając środki na koncie bankowym. Za wyjątkiem klientów posiadających konto osobiste w Banku Toyota. Wysokie przychody lidera rankingu wynikają z połączenia dwóch czynników: rzeczywistego oprocentowania konta oraz przede wszystkim naprawdę korzystnego dla klientów rozwiązania, jakim jest mało popularny w Polsce Cashback. Za kaŝde zakupy kartą trafia na konto klienta 1% ich wartości, co, w skali roku, daje juŝ całkiem zauwaŝalną sumę 175 zł. Podobne rozwiązanie wśród 10 najlepszych rachunków znajdziemy jeszcze na koncie Banku BZ WBK Wydajesz & Zarabiasz oraz koncie hybrydowym Toyoty. Drugi najkorzystniejszy rachunek oferuje Eurobank, przy czym wysokość zysku wynika z relatywnie wysokiego oprocentowania środków. Wnioski dla osób traktujących ROR jak lokatę są w bliŝszym zapoznaniu się z dostępną ofertą dość oczywiste trzeba naprawdę dobrze wybrać bank, bo z wielu rachunków na rynku zaledwie pięć daje klientom realny zysk.

8 4. Profil intensywny jest profilem osoby o ponadprzeciętnych dochodach rzędu 6000 zł netto, mobilnej, aktywnej, raczej wielkomiejskiej. Osoba taka często zapomina o wzięciu ze sobą gotówki, preferuje sklepy, gdzie jest moŝliwe dokonywanie płatności bezgotówkowych. Jeśli wybiera gotówkę, to stara się dokonywać wypłat w bankomatach bez prowizji. Wykonuje duŝo przelewów zewnętrznych przez Internet. Część z nich przypada na zakupy w internetowych sklepach i serwisach aukcyjnych. Co miesiąc dysponuje raczej drobnymi nadwyŝkami finansowymi. Posiada kredyt bądź kredyty, których miesięczna wysokość rat wynosi około 1000 zł. Na potrzeby stworzenia profilu intensywnego, przyjęliśmy następujące załoŝenia (w ujęciu miesięcznym): Wiek klienta: 30 Średnie saldo: 8000 Średnie wpływy: 6000 Liczba zakupów kartą: 20 Suma zakupów kartą na kwotę: 2000 Liczba przelewów zewnętrznych online: 16 Suma przelewów zewnętrznych online na kwotę: 2000 zł Liczba przelewów zewnętrznych w oddziale: 0 Liczba wypłat w bankomatach obcych: 3 Kwota wypłacana w bankomatach obcych: 200 Liczba wypłat w bankomatach za granicą: 1 Kwota wypłacana w bankomatach za granicą: 600zł

9 Profil intensywny L.p Bank Konto Przychody Koszty Zysk 1 Alior Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Eurobank Konto online Toyota Konto osobiste Bank Zachodni WBK Konto Wydajesz & Zarabiasz Alior Konto zakupowe Toyota Konto hybrydowe Deutsche Bank db Net BOŚ E-Konto Wyjątkowe Plus Polbank Rachunek Bankowości Osobistej Lukas LUKAS Konto Premium Raport przygotowany przez Kontomierz.pl dnia na podstawie oferty bankowej z dnia Omówienie wyników: UŜytkownicy o intensywnym sposobie korzystania z ROR nie mogą liczyć na krociowe zyski ze swoich rachunków. Właściwie celem, który powinien im przyświecać przy wyborze rachunku, to minimalizowanie strat, bo jedynie siedem pierwszych rachunków jest w stanie wygenerować dla nich faktyczny zysk lub nie przynieść straty. Liderem jest ROR w Alior Banku, który zarabia w skali roku prawie 200 zł. Koszty związany z tym rachunkiem wynikają z opłat za karty debetowe. Drugie, nieznacznie mu ustępujący rachunek w Eurobanku nalicza opłaty za kartę debetową, wypłaty w obcych bankomatach oraz za wypłaty z bankomatów za granicą, co w skali roku obniŝa realny zysk klientów. Przyglądając się kosztom prowadzenia rachunków w pozostałych bankach moŝna uznać, Ŝe w zdecydowanej większości wynikają one z opłat za wypłaty gotówki w bankomatach za granicą oraz ewentualnie opłat procentowych za te wypłaty, więc moŝna ich uniknąć, redukując ich liczbę. ZałoŜenia rankingu

10 Ranking został przygotowany na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych banków, przy następujących załoŝeniach: * Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet. * Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione. * Do konta wydawana jest karta debetowa. * Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę. * Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking. * Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking. Przy obliczaniu zysku z konta brane są pod uwagę następujące czynniki: Przychody: * rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zaleŝność oprocentowania od średniego salda rachunku) * cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą) Koszty: * opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zaleŝność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane) * opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zaleŝność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty) * opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zaleŝność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji) * opłata kwotowa za przelew zewnętrzny w oddziale banku (uwzględniona jest zaleŝność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji) * opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych * opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą

Rankingi przygotowane co miesiąc przez zespół Kontomierz.pl zysku bądź straty w skali roku monitoruje aż 226 kont bankowych

Rankingi przygotowane co miesiąc przez zespół Kontomierz.pl zysku bądź straty w skali roku monitoruje aż 226 kont bankowych Październikowy ranking rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych przygotowany przez Kontomierz.pl dnia 18.10.2010 na podstawie oferty bankowej z dnia 18.10.2010 Kontomierz.pl to narzędzie do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ranking kont osobistych Money.pl 2013

Ranking kont osobistych Money.pl 2013 Money.pl po raz czwarty wziął pod lupę ponad 110 kont osobistych, młodzieżowych i studenckich. To jedyne tak dokładne i szerokie badanie w Polsce. Dowiesz się, w którym banku warto trzymać pieniądze. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze

Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze Informacja prasowa Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze Wrocław, 23.07.2015 r. Konto osobiste to sztandarowy produkt finansowy, po który w pierwszej kolejności sięgają

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Informacje o wprowadzanych zmianach

Informacje o wprowadzanych zmianach Informacje o wprowadzanych zmianach Zwracamy uwagę na najistotniejsze zmiany w zakresie opłat i prowizji oraz proponujemy rozwiązania, które pozwolą na obniŝkę kosztów. Prosimy o zapoznanie się z poniŝszymi

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011 OCZAMI KLIENTÓW

NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011 OCZAMI KLIENTÓW RAPORT STYCZEŃ 2012 TYTUŁ NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011 OCZAMI KLIENTÓW Publikacja towarzysząca III edycji plebiscytu Złoty Bankier SPIS TREŚCI 1. Złoty Bankier podsumowaniem roku w bankowości 4 4. Najlepsi

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK 76/2014

DECYZJA nr DKK 76/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-422/3/14/MB Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. DECYZJA nr DKK 76/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? 34 1 14 sierpnia 2014 r. pożyczki gotówkowe RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Myśląc o wzięciu kredytu gotówkowego, zawsze należy postawić przed sobą dwa podstawowe pytania jakie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Dobre rady Pani Róży

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Dobre rady Pani Róży Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Dobre rady Pani Róży Szczecin, listopad 2014 Wydawca: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Publikacja bezpłatna Copyright by Polska Fundacja Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo