Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi "Oko Na Dom""

Transkrypt

1 Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i aplikacji mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego, dalej "Usługa". 2. Usługę świadczy Spółka pod firmą "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, (NIP ), zwana dalej "PTK Centertel. 3. Definicje: a. Usługa usługa "Oko Na Dom" świadczona przez PTK Centertel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której oraz wykorzystywany jest Monitoring video, oparta o komunikację SMS, stronę www, WAP i aplikacje mobilne, dostarczana przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN (w pełni wpłacony), (NIP ), dalej "Dostawca". b. SMS (Short Message Service) system krótkich wiadomości tekstowych. c. Mobilna sieć Orange sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Spółka PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Mobilna sieć Orange" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (np. operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. d. Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresami w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych pod adresami, orangewap.okonadom.pl, orangewap.bezpiecznydom.pl e. Klient / Klienci abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel; abonent oferty na kartę, który skorzystał z oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych f. Rodzic / Użytkownik usługi posiadający pełną zdolność do czynności prawnych korzystający z opcji Monitoringu video, który zarejestruje się w Usłudze. g. Konto Użytkownika Usługi - konto minutowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. h. Wartość Konta Użytkownika Usługi ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi minut na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z 4 ust. 2. Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu - w przypadku aktywacji u Jednorazowego, u Cyklicznego lub zmniejszeniu - w przypadku wykonania Rejestrowania obrazu na żądanie oraz Rejestrowania zdarzeń wykrycia ruchu na zasadach opisanych w Regulaminie. Informacja o wykorzystanym limicie minut nagrań jest dostępna w Serwisie i Aplikacji monitorującej. i. Konto abonenckie konto w systemie rozliczeniowym PTK Centertel Sp. z o.o. o niepowtarzalnym numerze, jednoznacznie identyfikujące zobowiązania i wpłaty Abonenta, na którym może być rozliczanych wiele kontraktów. j. Aplikacja mobilna Oko Na Dom / Aplikacja monitorująca stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Klienta, umożliwiający korzystanie z opcji Monitoringu video. k. APN Access Point Name nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych. l. Jednorazowy związany z jednorazową opłatą pakiet minut zasilających Konta Użytkownika Usługi posiadającego Aktywny Premium, na zasadach określonych w tabeli z 4 ust. 2 m. Standard pakiet powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w 4 ust. 2, pozwalający na korzystanie dodatkowych z funkcji Usługi na zasadach określonych w 5 w ramach Aktywnego u Cyklicznego Standard. W ramach u Cyklicznego Standard wyróżniamy 4 opcje zgodnie z tabelą w 4 ust. 2.

2 n. Aktywny Standard status polegający na włączeniu u Cyklicznego Standard, zgodnie z tabelą w 4 ust. 2 i zapewnieniu przez Użytkownika środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie u Cyklicznego Standard. o. Premium pakiet powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w 4 ust. 2, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi na zasadach określonych w 6 w ramach Aktywnego u Cyklicznego Premium. W ramach u Cyklicznego Premium wyróżniamy 4 opcje zgodnie z tabelą w 4 ust. 2. p. Aktywny Premium status polegający na włączeniu u Cyklicznego Premium, zgodnie z tabelą w 4 ust. 2 i zapewnieniu przez Użytkownika środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie u Cyklicznego Premium. q. Monitoring video możliwość dodania do usługi Kamery IP lub Kamery SIM i (i) podglądu obrazu "na żywo", (ii) rejestrowanie obrazu na żądanie, (iii) rejestrowanie obrazu w przypadku wykrycia ruchu z jednoczesną notyfikacją SMS i . Przechwycone obrazy są zapisywane i archiwizowane w systemie Dostawcy. Funkcjonalność Monitoringu video dostępna jest tylko w ramach Aktywnego u Cyklicznego Standard i w ramach Aktywnego u Cyklicznego Premium. r. Kamera IP urządzenie rejestrujące i przesyłające obraz "na żywo" bezpośrednio drogą internetową. Kamera do pracy nie wymaga podłączenia do komputera, ale wymaga połączenia z Internetem za pomocą kabla sieciowego lub sieci bezprzewodowej (WIFI). s. Kamera SIM / Kamera GSM urządzenie rejestrujące i przesyłające obraz "na żywo" bezpośrednio drogą internetową. Kamera do pracy nie wymaga podłączenia do komputera, ale wymaga połączenia z Internetem za pomocą transmisji danych sieci operatora. Kamerę SIM należy wyposażyć w kartę SIM działającą w Mobilnej sieci Orange. t. Podgląd "na żywo" możliwość odtworzenia w danym momencie obrazu rejestrowanego przez Kamerę IP / Kamerę SIM wywoływana na żądanie przez Użytkownika usługi poprzez wybranie opcji "Podgląd na żywo" w Serwisie lub z poziomu Aplikacji monitorującej. u. Rejestrowanie obrazu na żądanie możliwość rejestrowania obrazu przez Kamerę IP / Kamerę SIM na żądanie poprzez wybranie opcji zapisu z poziomu Serwisu lub Aplikacji monitorującej. Przechwytywany obraz jest zapisywany w systemie Dostawcy. Funkcja dostępna jest tylko w ramach Aktywnego u Cyklicznego Premium. v. Rejestrowanie zdarzeń wykrycia ruchu możliwość automatycznego rejestrowania obrazu przez Kamerę IP / Kamerę SIM w chwili wykrycia przez nią ruchu, które dodatkowo notyfikuje o tym fakcie Użytkownika usługi przez SMS / . Opcja jest ustawiana przez Rodzica w Serwisie lub Aplikacji monitorującej. Przechwytywany obraz jest zapisywany w systemie Dostawcy. Funkcja dostępna jest tylko w ramach Aktywnego u Cyklicznego Premium. 2 Zasady Korzystania z Usługi 1. Aby skorzystać z Usługi należy się zarejestrować zgodnie z postanowieniami Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów. 3. Jeden Rodzic może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu. 4. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Wymagane parametry techniczne przeglądarek internetowych znajdują się w Serwisie. 5. W celu pobrania Aplikacji monitorującej należy: a. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer 8082 (koszt 0. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem. b. wejść z telefonu na adres: Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą Mobilnej sieci Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników Mobilnej sieci Orange, pobrać Aplikację monitorującą. 6. Za pobieranie Aplikacji monitorującej oraz dalsze z niej korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. 7. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie. 8. Dostawca gwarantuje działanie opcji Monitoringu video na rekomendowanych Kamerach IP / Kamerach SIM, których lista jest dostępna w Serwisie. 9. Jakość Monitoringu video zależna jest od prędkości i jakości połączenia internetowego. Minimalne wymagania dot. szybkości transmisji danych są zależne od kamery i są podane w Serwisie. 10. PTK Centertel i Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie opcji Monitoringu video, w tym umieszczenia kamery w takim miejscu, którego rejestrowanie prowadzi do: a. naruszenia dobra osobistego w postaci sfery prywatności, b. naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim dot. zasady ochrony wizerunku, c. uzyskania informacje do której Klient nie jest uprawniony.

3 11. Kamery sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu. Instrukcja oraz odrębny regulamin zamówień dostępny jest w Serwisie. Sprzedawcą kamer jest Dostawca. 3 Rejestracja w Usłudze 1. W przypadku posiadania już konta w Usłudze Gdzie Jest Dziecko, której Regulamin dostępny jest na stronie oraz w przypadku posiadania już konta w Usłudze Gdzie Jest Auto, której regulamin dostępny jest na stronie rejestracja w Usłudze Oko Na Dom odbywa się poprzez wysłanie Aktywacyjnej wiadomości SMS opisanych w 3, ust. 2, lit b poniżej. 2. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów: a. poprzez założenie konta na stronie internetowej Serwisu, dalej "Konta Użytkownika Usługi" zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, b. przez komunikację SMS, poprzez aktywowanie dowolnego u Cyklicznego zgodnie z działaniem opisanym w 4; na telefon Rodzica zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do "Konta Użytkownika Usługi", c. poprzez założenie konta z poziomu Aplikacji monitorującej dalej "Konta Użytkownika Usługi", zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami. 3. Następnie Klient do założonego Konta Użytkownika Usługi może dodać Kamerę IP / Kamerę SIM. 4. Dodanie Kamery IP / Kamery SIM, jej instalacja i aktywacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją dostępną w Serwisie. 5. Zakończenie działań opisanych w 3 ust. 2 oznacza, że Użytkownik Usługi akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 6. Osoba rejestrująca się w Usłudze, czyli która zakończyła działania opisane w 3 ust. 2, otrzymuje status Rodzica. 4 Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi 1. Użytkownik Usługi może aktywować jednorazowy lub cykliczny w celu: a. Zwiększenia ilości kamer dostępnych w ramach u Standard i Premium, b. Dostępu do dodatkowych opcji Usługi, tj. Oko na Dom w, c. Zwiększenia liczby minut na Koncie Użytkownika Usługi. 2. Sposoby aktywacji i opis pakietów wskazuje tabela poniżej: Tabela 1 Nazwa pakietu Ilość kamer Ilość dostępnych minut nagrań Usługi dodatkowe Komenda aktywacji, numer, cena brutto Okres aktualizacji*, cena brutto Komenda dezaktywacji, numer, cena brutto Jednorazow y 5 minut Nie dotyczy 5 MIEJSCE na (1,23 Jednorazow y 60 minut Nie dotyczy 60 MIEJSCE 1 Dodatkowe Opcje na (11,07 BD lub OKO STOP BD lub STOP OKO

4 STANDARD opisane w 5 lub K lub M na (0 za 4,92 zł z VAT lub STOP K lub STOP M STANDARD 2 2 Dodatkowe Opcje opisane w 5 BD2 lub OKO2 lub K2 lub M2 za 11,07 zł z VAT STOP BD2 lub STOP OKO2 lub STOP K2 lub STOP M2 na (0 STANDARD 3 3 Dodatkowe Opcje opisane w 5 BD3 lub OKO3 lub K3 lub M3 za 17,22 zł z VAT STOP BD3 lub STOP OKO3 lub STOP K3 lub STOP M3 na (0 STANDARD 4 4 Dodatkowe Opcje opisane w 5 BD4 lub OKO4 lub K4 lub M4 za 23,37 zł z VAT STOP BD4 lub STOP OKO4 lub STOP K4 lub STOP M4 na (0 PREMIUM 1 60 Dodatkowe Opcje BDP lub OKOP lub KP lub MP za 9,84 zł z VAT STOP BDP lub STOP OKOP lub STOP KP lub STOP MP na (0 PREMIUM Dodatkowe Opcje BDP2 lub OKOP2 lub KP2 lub MP2 za 15,99 zł z VAT STOP BDP2 lub STOP OKOP2 lub STOP KP2 lub STOP MP2 na (0 PREMIUM Dodatkowe Opcje BD3 lub OKOP3 lub KP3 lub MP3 na (0 za 22,14 zł z VAT STOP BDP3 lub STOP OKOP3 lub STOP KP3 lub STOP MP3

5 PREMIUM Dodatkowe Opcje BD4 lub OKOP4 lub KP4 lub MP4 za 28,29 zł z VAT STOP BD4 lub STOP OKOP4 lub STOP KP4 lub STOP MP4 na (0 *Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana za każdym razem z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Komenda aktywacji, numer, cena brutto dla aktywowanego u cyklicznego; liczony jest od momentu aktywacji pakietu; doładowane minuty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany w tabeli okres aktualizacji. 3. Aktywacja ów Jednorazowych jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników posiadających Aktywne Cykliczne Premium. 4. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla ów Jednorazowych, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium minuty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku ów ch ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje odesłanie informacji, że pakiet jest już aktywny (minuty nie zostaną dodane). 5. W okresach aktualizacji wybranego u cyklicznego podanego w tabeli z ust. 2 za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Okres aktualizacji i cena, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są minuty. Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient dodał do usługi Kamerę IP / Kamerę SIM. 6. W przypadku migracji z obowiązującego u Cyklicznego w trakcie jego trwania, niewykorzystane minuty pozostają na Koncie Użytkownika Usługi. Nowy zacznie obowiązywać od kolejnego okresu aktualizacji. Aktywacja minut oraz pobieranie opłaty dla obowiązującego u Cyklicznego zostaje wstrzymana do czasu wyłączenia nowego pakietu. W przypadku rezygnacji przez klienta z nowego u cyklicznego przywrócony zostanie klientowi poprzedni pakiet. 7. W przypadku jednoczesnego posiadania minut z u Jednorazowego, u Cyklicznego, w pierwszej kolejności wykorzystywane są minuty zawarte w Pakiecie m, a na końcu minuty z u Jednorazowego. 8. W przypadku aktywacji u Cyklicznego (wysłania SMS przez Użytkownika Usługi opisanego w kolumnie Komenda aktywacji, numer, cena ), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu. 9. Przy każdej aktywacji u cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli w ust.2 powyżej (kolumna Okres aktualizacji i cena ). 10. Aktywacja u Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci PTK Centertel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 11. Korzystanie z u Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie u cyklicznego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 12. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena w tabeli z ust.2 powyżej. 13. W przypadku Abonenta oferty na kartę, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie wystarczającej ilości środków na koncie, w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem. 14. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z u cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji u cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej cykliczny). Użytkownik Usługi aktywujący cykliczny wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w tabeli z ust.2 powyżej w kolumnie Okres aktualizacji i cena opłatą wskazaną dla aktywowanego u cyklicznego w tej tabeli w kolumnie Okres aktualizacji i cena ). 15. W celu dezaktywacji ów cyklicznych należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji u cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli z ust.2 powyżej w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena na numer podany w tabeli w kolumnie Numer SMS ( Wiadomość SMS Dezaktywująca cykliczny ). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej cykliczny powoduje dezaktywację u cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez PTK Centertel,

6 zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym PTK Centertel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację u. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, jest naliczana opłata zgodnie z planem taryfowym danego Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 powyżej. 16. Nie jest możliwa dezaktywacja u cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dany cykliczny 17. cykliczny mogą aktywować tylko Abonenci oraz Użytkownicy Mobilnej sieci Orange, którzy nie mają założonej blokady SMS MT (dalej "Blokada"). Abonent lub Użytkownik, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji pakietu. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji. Brak aktywacji Usługi nie powoduje anulowania opłaty za SMS aktywacyjny. 18. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w Mobilnej sieci Orange. Minuty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi. 19. Dezaktywacja u cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z u cyklicznego. Dezaktywacja u cyklicznego nie skutkuje także wyłączeniem usługi. W tym celu należy postępować zgodnie z działaniem opisanym w Szczegółowy opis usług typu SMS MT, której dotyczą y Cykliczne reguluje "Regulamin SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny", który dostępny jest na stronach Orange.pl 21. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci PTK Centertel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 5 Opcje u Cyklicznego Standard ( ) 1. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji u Cyklicznego Standard Użytkownik Usługi powinien aktywować cykliczny Standard zgodnie z tabelą z 4 ust. 2 i utrzymywać status Aktywnego u Standard. 2. Standard pozostaje aktywny przez okres aktualizacji u zgodnie z tabelą z 4 ust Ograniczenia opcji "Monitoring video" w Pakiecie m Standard: a. Brak możliwości rejestrowania nagrań na żądanie. b. Po wykryciu ruchu obraz nie jest rejestrowany automatycznie. 6 Opcje u Cyklicznego Premium ( ) 1. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji u Cyklicznego Premium Użytkownik Usługi powinien aktywować cykliczny Premium zgodnie z tabelą z 4 ust. 2 i utrzymywać status Aktywnego u Premium. 2. Premium pozostaje aktywny przez okres aktualizacji u zgodnie z tabelą z 4 ust Ograniczenia opcji "Monitoring video" w Pakiecie m Premium: a. Istnieje możliwość rejestrowania obrazu na żądanie. b. Po wykryciu ruchu obraz jest rejestrowany automatycznie. c. Okres dostępności do nagranych materiałów video wynosi 3 doby (72 godziny). Informacja przez jaki okres wybrane nagranie jest dostępne, widoczna jest w Serwisie i Aplikacji monitorującej. 1. W celu usunięcia konta Rodzica, należy: 7 Usuwanie konta a. Zalogować się do Serwisu i wybrać opcję: Mój profil > Usuń konto i potwierdzić wybór klikając na Usuń, lub b. Wysłać SMSa o treści USUN KONTO na bezpłatny numer 8082 (0. W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie konta Rodzica. 2. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 automatycznie wyłącza wszystkie aktywne y Cykliczne

7 zgodnie 4 ust. 15 oraz usuwa Usługę Gdzie Jest Dziecko, Usługę Gdzie Jest Auto wraz z wszystkimi aktywnymi ami (o ile Użytkownik posiadał aktywną Usługę Gdzie Jest Dziecko, Gdzie Jest Auto). 3. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte. 8 Ograniczenie odpowiedzialności 1. PTK Centertel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: a. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi, b. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi, c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Użytkownika z Usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim, d. treści wykorzystywane w Usłudze, e. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę. 9 Postanowienia Końcowe 1. PTK Centertel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie bez podawania przyczyn co nie będzie powodowało utraty praw nabytych Abonentów. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie 2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia roku do roku. 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel dla Abonentów, użytkownik który skorzystał z oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych kategorii Pre-Paid (usługi przedpłacone) oraz Mix. 4. Regulamin dostępny jest na stronie oraz w siedzibie PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 15.06.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Prezentobranie w T-Mobile na kartę (dalej: Promocja ) organizowana jest przez Polską Telefonię Cyfrową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. DEFINICJE 2. Sformułowania użyte w treści niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo