PYTANIA DO KANDYDATÓW NA BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ. WYBORY 2014 (erawa.pl) Odpowiada Adam Iwaszkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA DO KANDYDATÓW NA BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ. WYBORY 2014 (erawa.pl) Odpowiada Adam Iwaszkiewicz"

Transkrypt

1 PYTANIA DO KANDYDATÓW NA BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ. WYBORY 2014 (erawa.pl) Odpowiada Adam Iwaszkiewicz Na większość kierowanych do kandydatów pytań odpowiedziałem w lokalnej prasie - Dzienniku Łódzkim i jego dodatkach, tygodniku ITS, Głosie Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Kocham Rawę (wydanie papierowe i internetowe), na stronie erawa.pl, czy też w pisanych do mieszkańców informacjach. Dlatego też nie będę odpowiadał na każde pytanie z osobna, lecz postaram się pogrupować tematy i po raz kolejny bardzo krótko na nie odpowiedzieć. Nie będę wystawiał cierpliwości Internautów na długie opisy i wywody, gdyż mogłaby powstać z nich książka, a książki pisał poeta i pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. Do zaszczytu i uznania mnie pisarzem nie pretenduję. Przechodząc do odpowiedzi: Wierzę w swoje zwycięstwo wyborcze, gdyż wierzę w mądrość spółdzielców, działkowców, internatów - mieszkańców Rawy, którzy swoje wątpliwości i niezadowolenie wyrażają m.in. w artykułach prasowych, komentarzach na erawa.pl. Wierzę, że nie tylko spółdzielcy i działkowcy, ale i inni - oddając głos zawalczą o swoją godność i nie pozwolą na zmarginalizowanie swoich praw, obronią swoją własność. Że nie uwierzą w kolejne przepoczwarzenie się na potrzeby kampanii obecnego Burmistrza. Nie miałem zamiaru kandydować do Rady Miasta i Rady Powiatu. Byłem desygnowany na listę SLD do Sejmiku Wojewódzkiego, gdyż uznano, że Rawa ma prawo do lewicowego radnego w sejmiku. Gdyby nie stosunek i podejście Radnych oraz Burmistrza podczas całej kadencji do spółdzielczości i do spraw mieszkańców Rawy mający finał 15 września podczas ostatniej sesji Rady Miasta, to nie zgłaszałbym swojej kandydatury, a tylko prowadził kampanię do sejmiku. Od momentu zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko burmistrza, w mieście nawet nie rozpocząłem kampanii do sejmiku, nie wieszałem banerów, nie rozdawałem ulotek. Natomiast moi kontrkandydaci startując do Rady Powiatu dają sobie podwójną szansę, gdyż wykalkulowali, że jeżeli nie uda im się w mieście, to po ewentualnych wygranych wyborach 1 z 7

2 do powiatu przez któregoś z nich i jego komitet, mają szansę na stanowisko Starosty (gdyż Starosta nie jest wybierany w wyborach bezpośrednich, lecz przez samych radnych). Ja gram czysto zarówno w stosunku do mieszkańców miasta, jak i do kontrkandydatów. Ad. 2.1 Przechodząc do omawiania pytań: uważam, że w Rawie nie tylko można, ale wręcz trzeba tworzyć nowe miejsca pracy. Starczy już banków i supermarketów z obcym kapitałem. W Rawie Mazowieckiej mamy tradycje i wielu fachowców z branż: odzieżowej, metalowej, mięsnej, przetwórstwa owocowo-warzywnego. Jedynie napływ kapitału, może spowodować powstawanie nowych zakładów pracy, a to automatycznie spowodowuje wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, a tym samym konkurencyjność w poszukiwaniu tej siły i w efekcie wzrost płac. Zadaniem samorządu w pierwszej kolejności powinno być zweryfikowanie posiadanych przez niego nieruchomości, szybkie podjęcie decyzji o ich przeznaczeniu bądź to na potrzeby budownictwa społecznego, bądź też pod inwestycje szeroko rozumiane i dostosowanie ich do warunków i potrzeb inwestorów poprzez doprowadzenie do nich infrastruktury technicznej (drogi, prąd, gaz, woda, kanalizacja) co spowoduje zwiększenie atrakcyjności Rawy. Miasto posiada bardzo atrakcyjne tereny inwestycje, które przy odpowiednim pomyśle można zagospodarować niekoniecznie na cele religijne. Po drugie zadaniem samorządu jest prowadzenie szerokich akcji propagandowych i reklamowych mających na celu dotarcie do świadomości potencjalnych inwestorów, że jesteśmy miastem dla nich atrakcyjnym, umożliwiającym założenie, przeniesienie i rozwój ich firm. Ad. 2.2 O Rawie jako sypialni Warszawy wypowiadałem się już łamach ITS. Dziś, po wielu rozmowach i dyskusjach, a także osobistych przemyśleniach, dopatruję się zarówno szansy, jak i porażki. Należy postawić pytanie, czy to zjawisko jest do końca niekorzystne. Nie tylko w Polsce ale i w Europie zachodniej rzeczą normalną jest to, że zarobki uzyskiwane w większych miastach typu Warszawa czy Łódź są wyższe niż na prowincji. Są również osoby, które świadomie wybierają nie tylko mieszkanie w mniejszej miejscowości, ale i założenie w niej rodziny oraz rozwój zawodowy. 2 z 7

3 Już od kilku lat zauważalny jest trend, szczególnie wśród młodych ludzi, mieszkania pod miastem czy nawet na wsi. Osoby te świadomie kupują domy i mieszkania w takich miejscowościach jak Rawa i przenoszą się do nich, doceniają pozytywne aspekty życia rodzinnego. Według wieli z nich łatwiej jest tu wychować dzieci, zorganizować im zajęcia dodatkowe, jest bezpieczniej, przyjaźniej, są zdecydowanie mniejsze koszty utrzymania. Rawa jest świetnie położona z doskonałym dojazdem do Warszawy, trochę gorszym do Łodzi, na dojazd do pracy pracownicy potrzebują 1-1,5 godziny, czyli podobnie jak dla części mieszkańców Warszawy chcących się przedostać z Bielan na Ursynów. Dlatego nie demonizowałbym tego zjawiska a próbowałbym zareklamować Rawę jako miasto, w którym warto żyć i zamieszkać, więcej mieszkańców to w sumie rozwój miasta. Jednak należy również pamiętać o tym, że nie wszyscy chcą do pracy dojeżdżać, że nie wszyscy widzą w tym korzyść, dlatego też dla tych osób istnieje konieczność stworzenia miejsc pracy tu na miejscu; pracy, która pozwoliłaby im na godne życie z wynagrodzeniem stosownym do wydatków i potrzeb oraz, które pozwoliłoby w pełni korzystać z atrakcji i zaplecza miasta (o czym wyżej). Trzeba również powiedzieć prawdę, iż w miejscowościach takich jak Rawa mogą powstać zakłady produkcyjne, logistyczne, ale dla tych którzy od życia oczekują kariery, którzy są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami praca i rozwój tej kariery możliwy będzie zawsze w większym od Rawy mieście, a Rawa może być dla nich domem. Ad. 2.3 Obce jest mi zjawisko tzw. zmowy płacowej wśród pracodawców, a przynajmniej ja do tej grupy nie należałem i nie należę. Gdy dowiem się o takim zjawisku i będę miał na to dowody, sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze jako zmowa płacowa. Ad 3.1 W sprawie budżetu obywatelskiego wypowiadałem się również na łamach ITS. Uważam, że zostanie wprowadzony w najbliższym czasie, gdyż wzrasta zapotrzebowanie na społeczną kontrolę burmistrza i radnych, jako reprezentantów mieszkańców. Chodzi o wzmocnienie głosu społecznego, o włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Na początek należy przeznaczyć około 250 tys. zł tj. około 0,5 % budżetu miasta, decyzja w sprawie wydatkowania środków z tego budżetu powinna zapadać po konsultacjach społecznych a może nawet po referendum lokalnym. 3 z 7

4 Muszą to być od początku do końca pomysły zgłoszone przez grupy mieszkańców, bądź przez organizacje społeczne i przez ratusz bezwzględnie realizowane. Ponieważ na budżet obywatelski będą wydzielone środki publiczne i sposób ich wydatkowania jest ustawowo określony i kontrolowany przez radnych, może to być pomysł przysłowiowego Kowalskiego czy Nowaka, ale musi ten pomysł poprzeć w swoistym referendum duża grupa ludzi z danego osiedla, czy członków organizacji społecznej, a w niektórych przypadkach nawet w referendum miejskim. Ad 4.1 Rewitalizacja centrum miasta wg przedstawionej koncepcji, budzi niezadowolenie społeczne głównie z uwagi na jej zakres i koszty. Świadczy o tym m.in. dyskusja na forum internetowym erawa.pl. Uważam, że do zrealizowania są inne, ważniejsze zadania, a przede wszystkim pozyskiwanie miejsc pracy. Jest wiele niewiadomych - Pan Burmistrz na łamach Dziennika Łódzkiego wypowiedział się, że koszty rewitalizacji zamknąć się mogą kwotą nawet 80 mln zł. Stwierdził, że nie ma tych środków, trzeba je pozyskać. Tymczasem Marszałek Województwa pytany o ewentualną pomoc i wsparcie ze środków unijnych nie złożył żadnych obietnic, lecz pochwalił Uniejów. W Rawie martwi go jedynie słabość Platformy Obywatelskiej Ad. 4.2 Rewitalizacja centrum miasta, w pierwszej kolejności powinna objąć kamienicę na Pl. Piłsudskiego 5, która docelowo powinna zostać przekształcona w całości na potrzeby urzędu miasta, zamiast budowy nowego ratusza, oraz zmodernizowany skwer znajdujący się w centrum bez znacznego naruszenia jego drzewostanu. Krytyczne opinie internautów samej idei, jak i przedstawionej wygranej koncepcji każą ponownie sprawę przemyśleć, a może rozstrzygnąć ją w referendum. Ad. 4.2 Obszary wokół Zalewu Tatar i sam zalew wymagają stosownego studium. Kilka lat temu opracowano go i przyjęto do realizacji. Są to tereny sportowo-rekreacyjne tym samym należy ograniczyć możliwość budownictwa indywidualnego, zagospodarować przejętą od Gminy górną część zalewu, połączyć w całość, przystosować do organizowania zawodów sportowych wodnych, jak zawody kajakarskie, triatlon - nawet o randze krajowej, ale również, uporządkować teren ul. Katowickiej poprzez przeniesienie mieszkańców znajdujących się tam mieszkań socjalnych w inne miejsce. 4 z 7

5 Ad. 4.3 Jeśli chodzi o hierarchię lokalnych inwestycji, to poza tym, co już jest rozpoczęte i wymaga kontynuowania: Budowałbym i rozbudowywał sieć cieplną; zamiast budować nowy ratusz, uważam że budynek kamienicy Pl. Piłsudskiego 5, powinien w całości zostać zagospodarowany na potrzeby Urzędu Miasta, które już zajmuje parter budynku. Uważam, że wykupienie mieszkań znajdujących się na piętrze kamienicy, zabezpieczy potrzeby lokalowe dla miasta, a odnowienie jej weszłoby w plan rewitalizacji centrum, gdyż tylko ta kamienica, w chwili obecnej wymaga kompleksowego remontu ze względów estetycznych i technicznych. budowałbym nowe i modernizował stare lokale socjalne i komunalne; poprawiał stan chodników i ulic przystosowując je również do poruszania się przez osoby niepełnosprawne (jak zrobiła to RMSM). Kulturalne życie miasta wymaga odświeżenia, uważam że ofertę kulturalną należy poszerzyć o większą ilość imprez artystycznych bezpłatnych bądź częściowo odpłatnych dla mieszkańców w każdym wieku. Mamy w Rawie tradycje folklorystyczne i zespoły muzyczne, istniał chór nauczycielski. Na bazie Uniwersytetu Trzeciego Wieku starałbym się przywrócić dobre tradycje, podtrzymywać kontakty z teatrami, wspólnie z powiatem organizować imprezy zarówno patriotyczne jak i rozrywkowe. W zakresie kultury i rekreacji zapytałbym tych, którzy amatorsko zajmują się tymi dziedzinami, ale przede wszystkim młodzież, rodziców poprzez ankiety przeprowadzone np. w szkołach. Sport obroni się sam - trzeba go tylko dofinansować. Szukałbym sponsorów - skoro szczodrze finansują kampanie wyborcze niektórych komitetów, niechby zasponsorowali również sportowców. Nie muszę przypominać o pięknych tradycjach rawskiej siatkówki, mamy młodych lekkoatletów osiągających sukcesy na szczeblu krajowym, będziemy mieli również pływaków, triatlonistów. Trzeba tylko chcieć sięgnąć również po zapaleńców amatorów, a z drugiej strony zmobilizować odpowiedzialnych pracowników do wykazywania większej inwencji i chęci współpracy ze społecznym aktywem. 5 z 7

6 Na pewno będę zachęcał i wspierał różne formy zaangażowania młodzieży w każdej dziedzinie, Młodzieżowa Rada Miasta jest instytucją potrzebą a wręcz niezbędną do poznania potrzeb i znajdowania sposobów ich zaspakajania. Odnoszę jedynie wrażenie że jest z nienależytą uwagą słuchana. Chciałbym aby jej głos był szanowany i częściej brany pod uwagę. Dlaczego pamiątką po Młodzieżowej Radzie Miasta jest tylko skrzynia czasu i listy do Burmistrza oraz Rady Miasta o przydzielenie środków finansowych i zwiększenie możliwości działania? Obecnie widuję akcje charytatywne młodzieży na rzecz zbierania środków finansowych dla ratowania zdrowia chorych swoich rówieśników, albo przygotowania paczek świątecznych. To piękna idea, ale niewiele osób o tym wie, a już na pewno nie są to akcje organizowane przez jakąś organizację młodzieżową za zgodą miasta. Uważam, że przede wszystkim skończyć trzeba z produkcją mauzoleów, które poza dyskusyjną estetyką i wzrostem kosztów na remonty i modernizację dla przeciętnego mieszkańca wnoszą niewiele, albo w stopniu niezadowalającym (MDK, basen, szkoły, biblioteka). Teraz czas na rzeczywiste remonty inwestycje w edukację, kulturę i sport, na poszerzenie oferty szkół poprzez organizację zajęć pozaszkolnych, kółek zainteresowań, dofinansowanie klaso - pracowni w nowoczesny sprzęt, gdyż budynki wewnątrz i z zewnątrz wyłożone marmurem i granitem potrzebują teraz remontu od wewnątrz, aby spełniać funkcję jaką powinny czyli kształcić rozwijać eliminować bariery, wyrównywać szanse, podwyższać poziom. Ad. 7.1 Kiedyś tym atutem były koncerty, festiwal Noce Blusowe - trzeba je reaktywować w formie jaką miały, tak aby stały się wydarzeniem na skalę wojewódzką a nawet krajową. Szkoda ze zaprzestano ich organizacji. Mam nadzieję, że to nie książka, ale nowela. Dziękuję tym, którzy przebrnęli przez jej treść. W pewnych miejscach zastosowałem skróty myślowe, na inne pytania siłą rzeczy nie odpowiedziałem, gdyż nie mam wiarygodnych informacji nie będąc pracownikiem Ratusza. 6 z 7

7 Pewne moje przemyślenia i wnioski wynikają z obserwacji dnia codziennego, życia w Rawie i rozmów z ludźmi. Będę wdzięczny nie tylko za pozytywne przyjęcie moich spostrzeżeń, ale i za słowa krytyczne. Nie zgodzę się z krytykanctwem. Proszę również pamiętać, że gdy się obudzimy 17 listopada, to w tych samych mieszkaniach, wśród tych samych sąsiadów, więc zachowajmy dla siebie szacunek w każdym przypadku. 7 z 7

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT Warszawa 2010 // Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego // Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Edukacja małych dzieci standardy, bariery, szanse RAPORT Warszawa 2010 Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo