Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi"

Transkrypt

1 ż Ł ź Ł ć ż Ł ź Ż

2

3 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str Spis zawartości tomu Nr projektu: 7310A/07 1. Strona tytuowa...str Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia Spis zawartości tomu Dane wyjściowe do projektowania...4/ Podstawa opracowania...4/ Przedmiot opracowania...4/ Zawartość opracowania...4/2 Zaczniki szt Opis techniczny...5/ Dane charakterystyczne....5/ Punkty trakcyjne zasilajce...5/ Punkty trakcyjne powrotne....5/ Trasy kabli...5/ Sposób uożenia kabli....5/ Kable i osprzt....5/ Uwagi dla wykonawcy...5/6 Rysunki wedug spisu... rys A

4 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 4/1 4. Dane wyjściowe do projektowania Nr projektu: 7310A/07 4. Dane wyjściowe do projektowania 4.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania jest umowa nr 7310/07 zawarta midzy Tramwajami Warszawskimi spóka z o.o. a "Elektroprojekt" S.A. Oddzia w Łodzi. Projekt opracowano na podstawie nastpujcych materiaów: 1. Obliczeń obszaru zasilania stacji prostownikowej "Sokratesa" projekt nr 7310/07 Zeszyt 1 teczka 2, 2. Notatka sużbowa spisana w ZETiT TW w dniu (za. 1) 3. Notatka sużbowa spisana w ZETiT TW w dniu (za. 2) 4. Notatka sużbowa spisana w ZETiT TW w dniu (za. 3) 5. Decyzja Nr 27/1/08 z dnia umarzajca postepowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (za. 4) 6. Decyzja Nr 22/08 z dnia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (za.5) 7. Uzgodnienie ZUDPSUT opinia nr 1400/2008 z dnia (za. 6), 8. Uzgodnienia z Zakadem Energetyki Trakcyjnej i Torów TW (za.7), 9. Podkadów geodezyjnych w skali 1:500 z aktualnym uzbrojeniem podziemnym wykonanych przez uprawnionego geodet, 10. Inwentaryzacji istniejcych linii kablowych SN i nn wykonanej na podstawie danych Wydziau Dokumentacji Technicznej STOEN- uzgodnienie zabezpieczeń (za. 8), 11. Inwentaryzacji istniejcych linii kablowych trakcyjnych wykonanej na podstawie danych i uzgodnienia z Zakadem Energetyki Trakcyjnej i Torów TW (za. 9), 12. Uzgodnienie nr 107/08 z Tramwajami Warszawskimi z dnia r (za. 10). 13. Umowa o udostpnienie nieruchomości pod inwestycj liniow zawarta przez Tramwaje Warszawskie z Miastem Stoecznym Warszawa (za. 11) 14. Oświadczenie Nr ZDM/DZWD/Ż/18/2009 z dnia r. (za. 12) 15. Pismo Nr OS-IV-JLO z dnia Urzedu Miasta Stoecznego Warszawy, Biura Ochrony Srodowiska. (za. 13) 4.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania s linie kablowe trakcyjne zasilajce lini tramwajow w ulicach Wólczyńskiej, Broniewskiego i Nocznickiego oraz ptli tramwajowej Huta w Warszawie oraz kabel światowodowy.

5 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 4/2 4. Dane wyjściowe do projektowania Nr projektu: 7310A/07 W zakres inwestycji wchodzi uożenie kabli typu YAKY 1x625mm 2 + 2x2,5mm 2 Cu, o dugości 26350m i kabla światowodowego typu Z-XXOTksdD, o dugości 350m oraz punkty powrotne PP i zasilajce PZ Zawartość opracowania Opracowanie zawiera: - opis techniczny, - plany tras linii kablowych na odrysach z map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500, - zestawienie materiaów, - inwentaryzacj istniejcych linii kablowych SN i nn STOEN S.A. w trasie projektowanych linii kablowych (Zeszyt 1, teczka 4), - inwentaryzacj istniejcych linii kablowych trakcyjnych (Zeszyt 1, teczka 3), - punkty powrotne (Zeszyt 5), - punkty zasilajce (Zeszyt 4), - kosztorysy przedmiarowe i inwestorskie (Zeszyt 7 i 8).

6

7 Ł Ł Ł ź ć ż ż ż ć ś Ą Ń ż ż ś ś Ąć ć ż ć ś Ń Ę ć

8 Ą Ł Ą Ę Ę Ą Ą Ń Ę Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł ź

9 Ł ż ć Ł Ł ż ś ś ż ć ś ś ć ś ć ż ć ż ś ć

10 Ą ć Ń ś ś Ż ś Ń ś ś Ż ż ś ć ś ś ść Ę Ł Ź Ł

11 Ż ś Ł Ą Ł Ż Ń Ą ś ś

12 ś Ż Ć Ż ć Ć ś Ż Ż Ć Ł ś Ć ż Ę Ł Ż Ą Ć ż Ć ś

13 Ł Ż ż ś Ź ż ś Ę ć ś ż ć ść ś ść ż Ź Ź ś Ć ż ś ć ż ś ść ż ś ść ż ś ść ż ś ć ż ść ż

14 ść Ż ś Ć Ż ż ż ś Ć ż

15 Ć ż ś Ż ż ś Ż ś ś ś Ź Ć Ę Ę ś

16 Ż Ż Ę Ż ć ż Ż ś ś ś Ż Ż ż Ż ś Ć

17 Ł Ż Ż Ż Ż Ą ć Ę Ą ś ć ż Ł ć ż ś Ł Ż ś ś ś ż Ł Ł

18

19 Ę Ł ż ż ć ś ż ć ś Ż ż ć ś ś ż ś ż ż ż ż ż ść ż ć Ł ś ż Ć Ę ż ć ś ż ć ż ć

20 ć Ę Ć Ć Ć Ż ć Ę ż ć Ż Ć Ł Ć Ć Ć Ć Ć Ć

21 Ł ż ź ś ć ść ć ć ć ś ś

22 Ą Ż Ż Ł Ł ź ś ś ś ść ż ż ż ś ś ś ż ó ś ż

23 ś ś ś ś ź ć ś ś ś Ż Ę ś ź ś ś Ł Ł ź Ą

24

25 Ł ść Ę Ą Ć ż ć

26 ś Ł Ł ź ś ś Ą Ż ć ć ś ś ż ż ś ś ś Ż ś ś

27 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/1 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/07 5. Opis techniczny Dane charakterystyczne. W zakres niniejszego opracowania wchodzi uożenie linii kablowych trakcyjnych z istniejcej stacji trakcyjnej "Sokratesa". Projektowane linie kablowe zasilaj sieć tramwajow w ulicach: Wólczyńskiej, Broniewskiego i Nocznickiego oraz ptli tramwajowej Huta. W projekcie ujto również uożenie kabla światowodowego od stacji Sokratesa do punktu zasilajacego PZ815 w ul. Wólczyńskiej przy ul. Sokratesa Punkty trakcyjne zasilajce. Lokalizacja punktów trakcyjnych zasilajcych zostaa przyjta zgodnie z "Obliczeniami obszaru zasilania" stacji prostownikowej " Sokratesa " opracowanymi przez Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi uzgodnionymi z ZETiT-TW. W projekcie przyjto nastpujce rozmieszczenie punktów zasilajcych: 1. Punkt zasilajcy PZ813 Chomiczówka - zlokalizowany na supie w ul Wolczyńskiej. Punkt końcowy dla kabli SK3+ i SK Punkt zasilajcy PZ815 Sokratesa - zlokalizowany na supie w ul Wolczyńskiej. Punkt końcowy dla kabli SK5+ i SK Punkt zasilajcy PZ816 Czechowa - zlokalizowany na supie w ul Wolczyńskiej. Punkt końcowy dla kabli SK6+ i SK Punkt zasilajcy PZ817 Wólczyńska - zlokalizowany na supie w ul Nocznickiego. Punkt końcowy dla kabli SK7+ i SK Punkt zasilajcy PZ818 Nocznickiego - zlokalizowany na supie w ul Wolczyńskiej. Punkt końcowy dla kabli SK8+ i SK Punkt zasilajcy PZ819 Metalowiec - zlokalizowany na supie w ul Nocznickiego. Punkt końcowy dla kabli SK9+ i SK Punkt zasilajcy PZ810 Huta - zlokalizowany na supie w ul Nocznickiego. Punkt końcowy dla kabli SK10+ i SK Punkt zasilajcy PZ811A Kasprowicza - zlokalizowany na supie przy ptli Kasprowicza. Punkt końcowy dla kabli SK1A+ i SK11A+ 9. Punkt zasilajcy PZ812A Pstrowskiego - zlokalizowany na supie przy ptli Pstrowskiego. Punkt końcowy dla kabli SK2A+ i SK12A+ Uwaga: Punkty zasilajce PZ811A i PZ812A wg opracowania nr WKM-PW-E Wze komunikacyjny Mociny wykonanego przez Metro Warszawa.

28 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/2 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/07 Sposób wykonania i wyposażenia punktów trakcyjnych zasilajcych wg. Zeszytu 4 niniejszego projektu Punkty trakcyjne powrotne. Lokalizacja punktów trakcyjnych powrotnych zostaa przyjta zgodnie z "Obliczeniami obszaru zasilania" stacji prostownikowej "Sokratesa" opracowanymi przez Elektroprojekt Oddzia w Łodzi uzgodnionymi z ZETiT-TW. W projekcie przyjto nastepujc lokalizacj punktów powrotnych: 1. Punkt powrotny PP803 - zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej, Punkt końcowy dla kabli SK23- i SK33-, 2. Punkt powrotny PP804 - zlokalizowany na ul. Nocznickiego, Punkt końcowy dla kabli SK24- i SK34-, 3. Punkt powrotny PP805 - zlokalizowany na ul. Nocznickiego, Punkt końcowy dla kabli SK25- i SK35-, 4. Punkt powrotny PP806 - zlokalizowany przy ptli Kasprowicza, Punkt końcowy dla kabli SK26- i SK36-, Uwaga: Punkty powrotne PP805 i PP806 wg opracowania nr WKM-PW-E Wze komunikacyjny Mociny wykonanego przez Metro Warszawa. Sposób wykonania i wyposażenia punktu trakcyjnego powrotnego wg. Zeszytu 5 niniejszego projektu.

29 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/3 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/ Trasy kabli Trasy kabli trakcyjnych Projektowane linie kablowe trakcyjne wyprowadzone ze stacji trakcyjnej "Sokratesa" bd przebiegay w dwóch wizkach po terenie stacji. Po wyjściu poza teren stacji trasy kabli trakcyjnych przebiegać bd w ulicach: Sokratesa, Kasprowicza, Nocznickiego, Wólczyńskiej. Trasy kabli pokazano na rys. nr A A. Roboty kablowe prowadzone bd zaczynajc od stacji, odcinkami uzgodnionymi z ZETiT TW wynikajcymi z pozwolenia na zajcie terenu oraz uzgodnionymi przez wykonawc. Nowe kable, w razie potrzeby, bd czasowo poczone z istniejcymi kablami na granicy odcinków robót. Po zakończeniu robót na danym odcinku teren zostanie uporzdkowany do stanu pierwotnego. Przebudowa kabli wykonana bdzie w oparciu o plany sytuacyjne z projektowan przebudow kabli, na których pokazano zakres robót kablowych oraz demontażu kabli istniejcych. Teren w rejonie stacji zostanie odkopany, a projektowane kable czasowo uożone na kablach istniejcych. Przyjmuje si, że w rejonie stacji trasy kablowe w caym okresie wymiany kabli bd odkryte. W pierwszej kolejności należy wykonać nowe przepusty rurowe w rejonie stacji. Ze wzgldu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz nadzoru przewiduje si prowadzenie wymiany kabli odcinkami nie przekraczajcymi m dugości wykopu odkrytego Trasa kabla światowodowego Trasa kabla światowodowego przebiegać bdzie od zapasu pozostawionego w zasobniku zacigowo-zapasowym ZSZZ-1, który zostanie umieszczony przy rozdzielnicy prdu staego w stacji Sokratesa. Po wyjściu z budynku stacji prostownikowej " Sokratesa " kabel światowodowy bdzie uożony w rurocigu z rur osonowych OPTO/40/3,7 w wizce kabli trakcyjnych. Przy przejściach pod jezdniami dodatkowo kabel światowodowy uożony bdzie w rurze SRSφ160x144mm. Trasa kabla to ulice: Sokratesa i Wólczyńska gdzie przy punkcie zasilajcym PZ815 zostanie pozostawiony zapas kabla w zasobniku zacigowo-zapasowym zakopanym w ziemi.

30 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/4 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/ Sposób uożenia kabli. Kable należy uożyć zgodnie z norm N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Gbokość uożenia kabli trakcyjnych i kabla światowodowego w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi 0,7 m natomiast pod jezdniami minimum 1,0 m, pod istniejcymi torowiskami tramwajowymi 1,5 m liczc od gówki szyny (zgodnie z zaleceniem ZETiT TW). Dla kabli trakcyjnych zastosowano jako przykrycie informujce o miejscu jego uożenia, foli koloru czerwonego (na życzenie ZETiT-TW) uożon w odlegości ok. 25 cm nad górn krawdzi kabli. W tym celu należy kable przysypać 10 cm warstw piasku oraz ok. 15 cm warstw gruntu rodzimego. Zabezpieczenie projektowanych kabli przy skrzyżowaniach z innymi urzdzeniami uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy pomocy rur DVK φ160x135mm firmy AROT. Przejście projektowanych linii kablowych pod jezdniami i torami tramwajowymi należy wykonać metod przewiertu sterowanego stosujc rury ochronne typu SRS φ160x144mm firmy AROT. Przejścia poprzeczne przez jezdnie bd wykonywane bez naruszenia nawierzchni. Ze wzgldu na silne uzbrojenie terenu, a szczególnie na brak wiarygodnych informacji odnośnie gbokości poożenia isniejcego uzbrojenia przejścia przez jezdnie należy wykonać metod przewiertu sterowanego. Przewierty sterowane wykonane bd również w pobliżu istniejcych drzew aby nie naruszyć ich ukadu korzeniowego. Na caej trasie przewidziano wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia przebiegu istniejcych wymienionych kabli trakcyjnych oraz istniejcego uzbrojenia Istniejce kable z którymi nastpio skrzyżowanie kabli projektowanych, należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami A110 PS i A160 PS firmy AROT. Należy przestrzegać aby kable byy uożone w rowie na 10 cm podsypce z piasku i przysypane tak sam warstw. W opracowaniu przewidziano wykonanie podsypki na caej trasie ukadki kabli a o konieczności jej wykonania w zależności od kategorii gruntu zadecyduje inspektor nadzoru. Ukadanie kabli w wykopie należy prowadzić lini falist celem skompensowania naprżeń powstaych w wyniku osiadania ziemi. Odlegość pozioma (w świetle) midzy projektowanymi kablami trakcyjnymi wynosi ~10 cm.

31 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/5 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/07 Kabel światowodowy zostanie uożony w rurocigu kablowym z rur osonowych typu OPTO/40/3,7 firmy Arot, czonymi zczkami typu MO40. Do pozostawienia zapasów zastosowano zasobniki zacigowo-zapasowe typu ZSZZ-1. Odlegości poziome (przy zbliżeniach) i pionowe (przy skrzyżowaniach) kabli od pozostaych istniejcych urzdzeń podziemnych należy zachować zgodnie z wymogami N-SEP-E-004. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych odlegości midzy projektowanymi kablami w miejscach szczególnego zagszczenia należy midzy nimi ukadać przegrod z cegy lub obrzeży trawnikowych. Minimalny promień gicia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych wynosi min. 10 średnic zewntrznych kabla. Prace ziemne na caej trasie należy wykonać rcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu istniejcych urzdzeń podziemnych. Na caej trasie przewidziano wykonanie przekopów kontrolnych (poprzecznie do trasy) celem ustalenia przebiegu istniejcych urzdzeń podziemnych oraz ustalenia przebiegu istniejcych kabli trakcyjnych. W miejscach w których kable trakcyjne bd przebiegać pod chodnikami i wjazdami należy przed zasypaniem rowów kablowych wykonać próby oceniajce przydatność rodzimego gruntu na zagszczenie. W przypadku otrzymania negatywnych wyników tych prób przeprowadzajcy to badanie powinien określić konieczność czściowej bdź cakowitej wymiany gruntu przeznaczonego do zasypania rowów kablowych oraz podać technologi jego zagszczenia Kable i osprzt. Projektowane linie kablowe trakcyjne wykonane bd kablem typu YAKY 1x625mm 2 + 2x2,5mm 2 Cu. Poczenia odcinków kabli należy wykonać za pomoc muf przelotowych z rur termokurczliwych a zakończenie projektowanych kabli końcówkami kablowymi typu 2KA 625. Żyy ochronne kabli trakcyjnych powinny stanowić nieprzerwany cig przewodzcy linii kablowych. Żyy te w szafkach kabli powrotnych winny być podczone do zacisków przeznaczonych do tego celu, a w szafie kabli powrotnych zaizolowane w sposób umożliwiajcy wykonanie pomiarów. Żyy ochronne w kablach zasilajcych w rozdzielnicy prdu staego i na supach przy punktach zasilajcych winny być zaizolowane w sposób umożliwiajcy wykonanie pomiarów.

32 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/6 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/07 Zakończenie linii należy wykonać na sucho a podczenie kabli do rozczników na supach należy wykonać w sposób zapobiegajcy ich zamakaniu. Do obliczenia ilości muf przyjto katalogowe dugości kabli. Linie światowodow zaprojektowano kablem światowodowym o tumienności na spawie 0,1dB typu Z-XXOTktsdD 6-wóknowym TeleFonika Uwagi dla wykonawcy. 1. Przed przystpieniem do robót wykonawca powinien: - zwrócić si do uprawnionego geodety o wyznaczenie trasy w terenie 2. Przed przystpieniem do ukadania kabli i wykonania punktów powrotnych i zasilajcych w terenie o terminie rozpoczcia robót należy zawiadomić nastpujce instytucje: - ZDM Wydzia Drogowy, - Zakad Energetyki Trakcyjnej i Torów TW ul. Prymasa Tysiclecia 102, - Zakad Sieci MPWiK Warszawa (nadzór), - TP S.A. region Technicznej Obsugi Klienta ul. Brzeska 24 (nadzór), - RWE STOEN ul. Oszmiańska 21, - MOZG Warszawa - ZEC Żoliborz ul. Duracza 23 - MSI ul. Mokotowska Wykonawca uwzgldni wszystkie uwagi wynikajce z pism uzgadniajcych (zaczniki 1-13). 4. Przy wprowadzeniu do stacji oraz na supy i przy wprowadzeniu do szafek punktów powrotnych należy uożyć zapasy kabla po ok. 2,5 m. Natomiast przy mufach należy uożyć zapasy po min. 1 m. 5. Roboty ziemne w pobliżu istniejcych urzdzeń wskazanych na podkadach należy wykonywać rcznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji posiadajcych na trasie projektowanych kabli swoje urzdzenia podziemne. 6. Przed odbiorem technicznym należy wykonać rysunki powykonawcze tras kablowych z uwzgldnieniem: - zmian trasy w stosunku do projektu w przypadku ich zaistnienia w trakcie wykonywania robót; - usytuowanie muf kablowych; - nowe zwymiarowanie tras kablowych; - wskazanie zapasów kabli;

33 Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 5/7 5. Opis techniczny Nr projektu: 7310A/07 7. Kable na caej trasie należy zaopatrzyć w trwae oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstpach najwyżej co 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Oznacznik powinien zawierać nastpujce dane: - symbol, - oznaczenie kabla, - znak użytkownika kabla, - rok uożenia, Treść oznaczników uzgodnić na roboczo z ZETiT-TW. 8 Przewiert można wykonać pod warunkiem: a) uzyskania zgody użytkowników istniejcego krzyżowanego i przebiegajcego w zbliżeniu uzbrojenia, b) ustalenia przez wykonawc dokadnego poożenia istniejcego uzbrojenia metod punktowych odkrywek, c) opracowania i przestrzegania wytycznych realizacji przewiertu, d) przestrzegania wymagań polskich norm dotyczcych odlegości projektowanych linii kablowych do istniejcych urzdzeń podziemnych przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 9. Ponieważ kable bd ukadane po trasie kabli istniejcych należy tras potwierdzić przez wykonanie przekopów kontrolnych.

34 2/1 Spis rysunków A 2/2 Plan sytuacyjny A 2/3 Schemat kabli trakcyjnych stan projektowany A 2/4 Zbiorcze zestawienie materiaów A 2/5 Lista kablowa A 2/6 Stacja Sokratesa - ulica Sokratesa. Trasa kabli trakcyjnych i kabla światowodowego. Plan A 2/7 Ulica Wólczyńska od ul. Nocznickiego do ul. Broniewskiego. Trasa kabli trakcyjnych i kabla światowodowego. Plan A 2/8 Ulica Broniewskiego od ul. Wólczyńskiej w kier. ptli Piaski Trasa kabli trakcyjnych. Plan A 2/9 Ulica Nocznickiego od ul. Wólczyńskiej w kier.ul. Kasprowicza Trasa kabli trakcyjnych. Plan A 2/10 Ulica Kasprowicza od ul. Sokratesa do ul. Nocznickiego. Trasa kabli trakcyjnych. Plan A 7310A/07 Stacja Sokratesa Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Spis rysunków Zeszyt 2 Form. 1/1 Nr kol. 2/1 Nr rys A

35 Worszowo Dzielnico Bielony <l) V L = o := (n o c -o,9) (7-9 o 0l N o -N q) c c? NJ o,92 o =,9 o o = j c o f.j (L) NJ r- u') a NI (L) = u) t- o = (t o = I L- Zokres oprocowonio Elektroprojekt' tr. oddziaw Łodzi P r z e b u d o w o u k l o d u k o b l o w e q os t o c j i "sokroteso"w Worszowie Zostqpionyprzez rys. Z o stp uj e r ys. Nr orchiwolny Plon sytuocyjny. Nr ork. 1/

36

37 Lp Firma Wyszczególnienie Jedn Ilość Uwagi 1. Kabel elektroenergetyczny ziemny typu YAKY 1x 625 mm x 2,5 mm 2 Cu 1 kv, m Arot Rura SRSφ160x144mm m Arot Rura DVK φ160x135mm m Arot Rura dwudzielna A160PS m Arot Rura dwudzielna A110PS m Folia koloru czerwonego o szer. 0,4 m m Piasek m Końcówki kablowe aluminiowe do kabla 625mm 2 typu 2KA Mufa kablowa z rur termokurczliwych dla kabla YAKY 1x 625mm 2, 1 kv szt. 52 kpl Kabel światowodowy Lp Firma Wyszczególnienie Jedn Ilość Uwagi 1. TeleFonika Kabel światowodowy jednomodowy o tumienności na spawie 0,1dB typu Z-XXOTktsdD 6-wóknowym m Arot Rura osonowa typu OPTO 40/3,7 m Arot Zczka typu MO40 szt Arot Zasobnik zacigowo-zapasowy typu ZSZZ-1 szt Roboty demontażowe na podstawie danych z ZETiT Lp Firma Wyszczególnienie Jedn Ilość Uwagi 1. Zom kabli aluminiowych kg Zom muf kablowych kg Rury azbestowo-cementowe φ 150mm m Arot Rury azbestowo-cementowe φ 100mm m Rura dwudzielna PS100 m A/07 Stacja Sokratesa Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zbiorcze zestawienie materiaów Form. 1/1 Nr kol. 2/4 Nr rys A

38 Lp. Oznacz. kablowe na: Trasa kabla schem. pocz oznaczniku kablowym Skd Dokd Typ i przekrój kabla D. trasy D. kabla Uwagi Kable trakcyjne 1. SK3+ RPS pole nr 5 (zasilacz 4) PZ813 Chomiczówka 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK13+ RPS pole nr 5 (zasilacz 4) PZ813 Chomiczówka 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK5+ RPS pole nr 6 (zasilacz 5) PZ815 Sokratesa 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK15+ RPS pole nr 6 (zasilacz 5) PZ815 Sokratesa 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK6+ RPS pole nr 8 (zasilacz 7) PZ816 Czechowa 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK16+ RPS pole nr 8 (zasilacz 7) PZ816 Czechowa 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK7+ RPS pole nr 10 (zasilacz 9) PZ817 Wólczyńska 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK17+ RPS pole nr 10 (zasilacz 9) PZ817 Wólczyńska 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK8+ RPS pole nr 13 (zasilacz 12) PZ818 Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK18+ RPS pole nr 13 (zasilacz 12) PZ818 Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK9+- RPS pole nr 12 (zasilacz 11) PZ819 Metalowiec 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV A/07 Stacja Sokratesa Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Lista kablowa Form. 1/3 Nr kol. 2/5 Nr rys A

39 Lp. Oznacz. kablowe na: Trasa kabla schem. pocz oznaczniku kablowym Skd Dokd Typ i przekrój kabla D. trasy D. kabla Uwagi SK19+ SK10+- SK20+ SK1A+ SK11A+ SK2A+ SK12A+ SK23- SK33- SK24- SK34- SK A/07 Stacja Sokratesa Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi RPS pole nr 12 (zasilacz 11) RPS pole nr 11 (zasilacz 10) RPS pole nr 11 (zasilacz 10) RPS pole nr 2 (zasilacz 1) RPS pole nr 2 (zasilacz 1) RPS pole nr 3 (zasilacz 2) RPS pole nr 3 (zasilacz 2) Szafka kabli powrotnych pole nr 1 tacja Sokratesa SK-81 Szafka kabli powrotnych pole nr 1 Szafka kabli powrotnych pole nr 1 tacja Sokratesa SK-81 Szafka kabli powrotnych pole nr 1 Szafka kabli powrotnych pole nr 2 PZ819 Metalowiec 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ810 Huta 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ810 Huta 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ811A Kasprowicza 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ811A Kasprowicza 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ812A Pstrowskiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PZ812A Pstrowskiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PP803 ul. Wólczyńska 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PP803 ul. Wólczyńska 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PP804 ul. Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PP804 ul. Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV PP805 ul. Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV Lista kablowa Form. Nr kol. Nr rys. 2/3 2/ A

40 Lp. Oznacz. kablowe na: Trasa kabla schem. pocz oznaczniku kablowym Skd Dokd Typ i przekrój kabla D. trasy D. kabla Uwagi 24. SK35- Szafka kabli powrotnych pole nr 2 PP805 ul. Nocznickiego 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK26- Szafka kabli powrotnych pole nr 2 PP806 ptla Kasprowicza 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV SK36- Szafka kabli powrotnych pole nr 2 PP806 ptla Kasprowicza 1x625mm 2 +2x2,5mm 2 Cu 1kV Kabel światowodowy w RPS stelaż zapasu Ul. Wólczyńska PZ815 zasobnik zapasu Z-XXOTksdD A/07 Stacja Sokratesa Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Lista kablowa Form. 3/3 Nr kol. 2/5 Nr rys A

41

42

43

44

45

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo