Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej"

Transkrypt

1 Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

2 Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum Polski oraz jedną z najważniejszych aglomeracji w Europie Środkowo- Wschodniej. Jako stolica reprezentuje cały kraj. Dlatego postawiliśmy na rozwój i inwestycje, które są ważne nie tylko dla warszawiaków, ale również dla wszystkich mieszkańców kraju. Osiągamy rekordowe wyniki w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji. Udało nam się zdobyć mld zł unijnych środków. Jesteśmy liderem zarówno pod względem wartości jak i liczby realizowanych projektów. Jednak przed nami wciąż nowe wyzwania związane ze sprawnym wdrożeniem dofinansowanych projektów. Broszura, którą mają państwo w ręku, pokazuje jak efektywnie Warszawa korzysta z możliwości, jakie dziś daje nam obecność Polski w Unii Europejskiej. Życzę przyjemnej lektury. Lista użytych skrótów BFE Biuro Funduszy Europejskich EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny FS Fundusz Spójności UE Unia Europejska POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki NMF Norweski Mechanizm Finansowy MF EOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego LPR Lokalny Program Rewitalizacji EWT Europejska Współpraca Terytorialna WPT Warszawska Przestrzeń Technologiczna SPZLO Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego SPZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SZPZLO Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ESK Europejska Stolica Kultury MSP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Rozwój Warszawy Komunikacja miejska Drogi Ochrona środowiska Rewitalizacja miasta Pomoc społeczna i rynek pracy Nauka i edukacja Zdrowie/opieka zdrowotna Kultura i turystyka Społeczeństwo informacyjne Rok kreatywności i innowacji Punkty informacyjno doradcze m. st. Warszawy Pojekty realizowane przez ze środków funduszy europejskich

3 ROZWÓJ WARSZAWY Warszawa jest liderem wśród polskich samorządów w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Ze względu na skalę interwencji unijnego wsparcia dla Polski, Warszawa jest również największym biorcą pomocy spośród miast Europy Środkowo Wschodniej. Przoduje zarówno pod względem wartości jak i liczby realizowanych projektów. Stolica pozyskuje unijne wsparcie przede wszystkim na niezbędne inwestycje, które pozwolą nam nadgonić dystans rozwojowy do pozostałych państw członkowskich UE. do końca października 009 r. stolica pozyskała z funduszy europejskich ponad mld zł. To kwota, która odpowiada: rocznym budżetom Wrocławia (największy po Warszawie budżet polskiego miasta), 10 rocznym budżetom Torunia, Inne duże przedsięwzięcia infrastrukturalne dofinansowane z unijnego budżetu to m.in.: budowa Mostu Północnego z kwotą dofinansowania 55,1 mln zł czy modernizacja Alej Jerozolimskich z kwotą dofinansowania 04, mln zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności realizowanych jest obecnie w Warszawie 36 inwestycji o łącznej wartości dofinansowania 6 14,4 mln zł. Warszawa aktywnie korzysta także Ryc. 1 Wartość projektów wg źródeł finansowania (w mln zł) F. Spójności EFRR EFS Inne ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te skierowane są m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy, osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, bezrobotnej młodzieży oraz młodzieży uczącej się. Dotychczas Warszawa pozyskała blisko 150 mln zł na realizację projektów społecznych i edukacyjnych. Obecnie realizowanych jest 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 4 mln zł. Miasto Stołeczne Warszawa pozyskało także ponad 9 mln zł z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektów, m.in.na renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy, na terenie objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie czy podnoszenie świadomości ekologicznej Warszawiaków rocznym budżetom Pruszkowa. Obecnie realizowane są 103 projekty o łącznej wartości,4 mld zł. Wartość dofinansowania projektów już zrealizowanych to 600 mln zł. Pokazuje to, że wykorzystanie unijnych środków dla Warszawy wchodzi obecnie w kulminacyjny moment. Na każdego mieszkańca Warszawy przypada 4 6,14 zł ze środków unijnych. To dwukrotnie więcej niż w innych dużych miastach. Środki z Unii Europejskiej rozliczane są na bieżąco w coraz większym tempie. Łącznie od czasu wstąpienia Polski do UE, Warszawa uzyskała dochód w wysokości ponad 1,1 mld zł (dane na październik 009r.). Tylko w 009 roku na konto m. st. Warszawy oraz spółek miejskich wpłynie niemal 500 mln zł. To pięciokrotnie więcej niż w 006 roku. Dwie największe inwestycje samorządowe współfinansowane ze środków unijnych w Polsce, to projekty stołeczne: II linia metra, Projekt wodno ściekowy. Unijne dofinansowanie pozwala stolicy inwestować w rozwój szynowego transportu publicznego, w tym głównie w budowę II linii metra. To obecnie największa spośród realizowanych w Polsce samorządowych inwestycji o wartości 4 65 mln zł, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 954,91 mln zł. Jest to jednocześnie trzecia co do wielkości dotacja w skali całego kraju i w historii unijnego wsparcia dla Polski (większe dotacje otrzymają jedynie projekty dotyczące autostrady A1 i A4). Projekt z zakresu gospodarki wodno ściekowej podzielony jest obecnie na 4 fazy i docelowo ma zapewnić mieszkańcom Warszawy wodę odpowiedniej jakości oraz oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. Wartość tej największej środowiskowej inwestycji w Polsce wynosi 4, mld zł, z czego kwota unijnego dofinansowania to ponad,1 mld zł. Dzięki dofinansowaniu UE stolica rozwija także współpracę międzynarodową. W latach 00/009 Warszawa uzyskała wsparcie ze środków z programów wspólnotowych w wysokości ponad 5 mln zł. W 009 roku Warszawa złożyła kolejne 1 projektów o wartości ponad 63 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 53 mln zł. Ryc. Rozliczenie środków europejskich. Skumulowana wartość w latach ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Ryc. 3 Fundusze Europejskie w Warszawie Transport Publiczny Ochrona Środowiska Drogi Kultura i Turystyka Projekty Społeczne Ochrona Zdrowia Inne

4 Infrastruktura transportowa Fundusze unijne są ogromną szansą na dokonanie modernizacji i rozbudowy systemu transportowego w Warszawie. Środki na dofinansowanie projektów transportowych (transport publiczny + drogi) stanowią ponad 60% wszystkich dotychczas pozyskanych środków. Dzięki ich wsparciu prowadzone są inwestycje polegające na modernizacji tras tramwajowych, zakupie taboru, budowie metra i integracji systemów transportowych w mieście. Więcej o projektach transportowych znajdziesz na str. Drogi i str. 6 Komunikacja miejska. Inwestycje w kapitał ludzki Kapitał ludzki to najcenniejszy kapitał miasta. Od niego zależą szanse jego rozwoju. Projekty realizowane w Warszawie świadczą o zaangażowaniu stolicy w inwestowanie w ludzi. Położenie nacisku na edukację, szkolenia oraz promocję aktywnej polityki społecznej są najlepszym sposobem na zwalczanie bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz wyrównywania szans. Jest to możliwe dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej o projektach społecznych znajdziesz na str. 14 Pomoc społeczna i rynek pracy, str. 3 Społeczeństwo informacyjne i str. 5. Rok kreatywności i innowacji. Ryc. 4 Projekty transportowe dofinansowane ze środków UE, w podziale na główne kategorie 15% Ryc. 5 Wartość projektów EFS, w podziale na obszary tematyczne ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9% Metro Drogi Tramwaje Turystyka, kultura, nauka Największą spośród inwestycji z zakresu kultury, które otrzymają dofinansowanie z funduszy UE jest budowa Centrum Nauki Kopernik, z kwotą dofinansowania 0 mln zł. Jest to największy projekt z zakresu infrastruktury kulturalnej dofinansowany ze środków UE w Polsce. Wiecej o projektach z zakresu kultury i turystyki znajdziesz na str. 1 Rewitalizacja miasta, str. 1. Kultura i turystyka. Ochrona środowiska Stworzenie skutecznego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy poprzez modernizację sieci wodociągowej to główne zadania realizowane w ramach projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków (fazy I-IV). Inną inwestycją z zakresu ochrony środowiska jest modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, której dofinansowanie wyniesie ponad 93 mln zł. To przedsięwzięcie jest kolejnym etapem programu uporządkowania systemu gospodarki odpadami w Warszawie. Więcej o projektach z zakresu ochrony środowiska znajdziesz na str ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 zł Mniejszości narodowe Społeczeństwo obywatelskie Admistracja samorządowa Rynek pracy Aktywizacja społeczna Przedsiębiorczość 6% Edukacja Ryc. Wykorzystanie funduszy UE w zakresie infrastruktury ochrony środowiska,5% 1,% 14.% Oczyszczalnie ścieków Woda Odpady Opieka zdrowotna Na ocenę jakości życia w mieście, składa się wiele czynników, m.in. dostępność wysokiej jakości usług medycznych. W ramach perspektywy finansowej udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektów w wysokości prawie 14, mln zł. Z kolei w ramach perspektywy , Warszawa otrzymała dotychczas dofinansowanie na realizację 9 projektów w wysokości 34,1 mln zł. Więcej o projektach z zakresu ochrony zdrowia znajdziesz na str. 19. Ryc. 6 Aktywność ZOZ w pozyskiwaniu środków z UE 5% 46% Szpitale Przychodnie

5 Komunikacja miejska Metro Największym unijnym projektem na terenie Warszawy, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności jest budowa II linii metra. (1) Prace przygotowawcze, budowa odcinka centralnego (Rondo Daszyńskiego Dworzec Wileński) oraz zakup taboru pochłonie prawie 5 mld zł, z czego dofinansowanie wyniesie prawie 3 mld zł. Dotychczas, dzięki środkom unijnym ukończona została budowa I linii metra na odcinku bielańskim. () Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 30 mln zł. Tramwaje Rozwój komunikacji tramwajowej, a przede wszystkim wymiana taboru to kolejne wyzwanie, w którym aktywnie wykorzystujemy unijne wsparcie. W 009 roku miejska spółka Tramwaje Warszawskie podpisała kontrakt na dostawę 16 niskopodłogowych tramwajów. Większość z nich będzie oznaczona unijną flagą, ze względu na fakt współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach projektów, które zostały przedstawione poniżej. W 009 roku Rada m. st. Warszawy przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 015 r. i na lata kolejne. Określa ona podstawowe wyzwania przed jakimi w najbliższym czasie stoi Warszawa: unowocześnienie systemu transportowego (drogowego i transportu publicznego) poprzez jego modernizację i rozwój; doprowadzenie do zmiany sposobu korzystania z systemu transportowego przez jego użytkowników w taki sposób, by wzrastała atrakcyjność poruszania się pieszo i korzystania z innych niż samochód, środków transportu (rower, autobus, tramwaj, metro, kolej); Ważnym źródłem finansowania tych zmian jest budżet Unii Europejskiej. W Warszawie, co druga złotówka z unijnych środków trafia na projekty z zakresu transportu publicznego. Łącznie na projekty tramwajowe Warszawa planuje pozyskać 6,9 mln złotych. Największym obecnie projektem w tym zakresie (9 mln zł dofinansowania) jest projekt Obsługa północno wschodnich obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru (3) łączący Dzielnicę Białołęka z Węzłem Komunikacyjnym Młociny. W ramach projektu przewiduje się łącznie zakup 60 tramwajów, które będą kursowały na trasach do dzielnic Białołęka, Targówek i Praga Północ. Kibice na EURO 01 pojadą nowoczesnymi tramwajami wzdłuż ulicy Zielenieckiej i Targowej. (4) Ten znajdujący się obecnie w realizacji projekt uzyskał przyrzeczenie dofinansowania w wysokości 151,5 mln zł, w postaci wpisania na Listę Projektów Indywidualnych POIiŚ Projekt zakłada też gruntowną modernizację całej trasy tramwajowej z nowoczesnym systemem informacji pasażerskiej. Warszawa stara się także o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację trasy tramwajowej W-Z (5) oraz zakup 40 tramwajów niskopodłogowych do obsługi osób niepełnosprawnych. Dotychczas dzięki unijnemu wsparciu powstały: nowa trasa tramwajowa Bemowo Młociny (15,3 mln zł dofinansowania) (6) modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Alej Jerozolimskich (54,9 mln zł dofinansowania) () Uzupełnieniem układu komunikacyjnego m. st. Warszawy jest wybudowanie w ramach II etapu siedmiu parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride), w następujących lokalizacjach: Ursynów, Anin, al. Krakowska, Wawer, Rembertów, Falenica, Ursus Niedźwiadek. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 43,6 mln zł. Kolej Na terenie Warszawy znajduje się ponad 100 km linii kolejowych. Część z nich pełni ważną rolę dla komunikacji publicznej. Dzięki wspólnemu biletowi podróż na terenie aglomeracji warszawskiej i samej Warszawy można odbywać wygodnie i szybko pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Już obecnie dzięki wsparciu z Unii Europejskiej modernizowane są zarówno linie kolejowe, jak również tabor kolejowy, który służy mieszkańcom stolicy i podwarszawskich miejscowości. Dwa projekty mają silny związek z usprawnieniem komunikacji do portów lotniczych na terenie aglomeracji warszawskiej: Obsługa lotniska Okęcie (Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) dofinansowanie 151,5 mln zł,(9) Obsługa lotniska Modlin (Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.) dofinansowanie 133,9 mln zł. (10) Realizacja dwóch kolejnych projektów, poprawi jakość i dostępność usług świadczonych przez koleje mazowieckie, dalszej poprawie ulegnie także bezpieczeństwo pasażerów. Zakup 11 nowych lokomotyw elektrycznych dofinasowanie 91 mln zł, Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych dofinansowanie 10 mln zł. Linie kolejowe na terenie Miasta również są modernizowane ze środków UE. Obecnie w trakcie realizacji są dwa projekty finansowane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Linia Warszawa Wschodnia Nasielsk (w ramach modernizacji linii E-65 na odcinku Warszawa Gdynia dofinansowanie mln zł, (11) Modernizacja linii kolejowej nr, budowa łącznicy do lotniska Okęcie dofinansowanie 6,5 mln zł.(1) 6 I linia metra Drogi drogi krajowe drogi wojewódzkie 6 linie kolejowe granica miasta Wartość unijnego dofinansowania na drogi przekroczyła w 009 roku 1 mld zł (trzeci co do wielkości obszar unijnego wsparcia w Warszawie). Jeszcze nigdy Warszawa nie miała tak dużej kwoty wsparcia zewnętrznego na rozbudowę dróg na terenie Stolicy. W ramach tej puli środków realizowane są projekty dotyczące zarówno rozbudowy i modernizacji dróg krajowych i wojewódzkich jak i powiatowych

6 Drogi krajowe Największym projektem z tej kategorii dróg jest Trasa Mostu Północnego o wartości dofinansowania 55 mln zł. (1) Do końca 011r. nowym mostem przejadą nie tylko samochody, ale także tramwaje w kierunku dzielnicy Białołęka. Trasa Mostu Północnego ma docelowo połączyć Trasę NS ze wschodnią obwodnicą Warszawy. Wśród zrealizowanych projektów prym wiedzie inwestycja polegająca na modernizacji Alej Jerozolimskich. () Dwa dotychczasowe projekty (na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej) zostały już rozliczone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało na nie 46 mln zł dofinansowania. W 009 roku Miasto otrzymało kolejne 10 mln zł na dofinansowanie dalszych prac w ciągu Alej Jerozolimskich. Zostaną one przeznaczone na projekt trzypoziomowego Węzła Łopuszańska Kleszczowa, (3). Wybudowanie węzła wpłynie na znaczne usprawnienie ruchu na trasie wylotowej z miasta oraz poprawę obsługi komunikacyjnej w tym rejonie Warszawy. Kolejny węzeł w ciągu Alej Jerozolimskich powstanie w ramach projektu Trasy Salomea Wolica (4) realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie Największym projektem w kategorii dróg wojewódzkich jest Trasa Siekierkowska, której realizacja kontynuowana jest w obecnym okresie programowania. Dotychczas ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości,5 mln zł został zrealizowany jeden z odcinków TS od Węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej. (5) W 009 roku Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 mln zł na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr z Trasą Siekierkowską. Węzeł Marsa (6) stanowi ostatni odcinek Trasy Siekierkowskiej, jednego z ważniejszych połączeń komunikacyjnych stolicy. W ramach zadania, czterowylotowe skrzyżowanie przeistoczy się w wielopoziomowy węzeł pozwalający wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało również 96 mln zł na Przebudowę ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim. () Przebudowa jednej z głównych arterii miasta obejmie wykonanie czteropasmowej jezdni w każdym kierunku, mostów nad Kanałem Żerańskim wraz z rezerwą pod przyszłą trasę tramwajową. Kwotą 6 mln zł Unia Europejska dofinansowała Modernizację Ronda Starzyńskiego () stanowiącego istotny element obwodnicy śródmiejskiej po wschodniej stronie Wisły. Drogi powiatowe Największą pulę środków w 009 roku ok. 4 mln zł otrzymały drogi powiatowe w ramach RPO WM. Wśród projektów znalazły się przebudowa ul. Gwiaździstej (9), budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego ul. Dolina Służewiecka (10), przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska ul. Osmańska (11), modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej, (1) budowa ul. Nowolazurowej. (13) Poza tymi projektami Warszawa ma jeszcze dwa projekty znajdujące się na liście rezerwowej o łącznej kwocie dofinansowania 59 mln zł. Są to: budowa al. Rzeczypospolitej (14) jak i dalszy etap przebudowy al. Wilanowskiej. (15) drogi krajowe drogi wojewódzkie planowane obwodnice linie kolejowe Oprócz projektów realizowanych przez Miasto na terenie Stolicy tylko w najbliższych latach zostanie zainwestowanych przez GDD- KiA,5 mld zł ze środków z Unii Europejskiej w rozbudowę dróg ekspresowych S (16) i S (1) stanowiących ważny dla miasta element systemu obwodnic, uwalniający dotychczasowe trasy od ruchu tranzytowego w różnych kierunkach. W planach jest również pozyskanie ok. mld zł na budowę drogi ekspresowej S na odcinku ul. Puławska ul. Zakręt, stanowiącej południową obwodnicę i łączącej na terenie Warszawy odcinki autostrady A-. (1) Ochrona środowiska Warszawa realizuje obecnie największy w Polsce i jeden z największych w Europie projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie nie tylko na poprawę jakości wody dla mieszkańców Warszawy, ale także wyposaży miasto w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków Po zrealizowaniu tego Projektu ścieki odprowadzane z Oczyszczalni Czajka do Wisły będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnej zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja projektu została podzielona na cztery fazy, tj.: faza I, w ramach której zbudowano kolektory doprowadzające ścieki z południowej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Południe, na odcinku ul. Witosa do oczyszczalni, oraz kolektory odprowadzające oczyszczone ścieki z oczyszczalni do Wisły, (1) faza II, w ramach której, zostaną zmodernizowane wodociągi: centralny i północny, co w istotny sposób poprawi jakość wody pitnej na terenie Warszawy. Ponadto, zostaną rozbudowane i zmodernizowane magistrale wodociągowe oraz przewody rozdzielcze sieci wodociągowej, () faza III obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: - modernizację części ściekowej istniejącej Oczyszczalni Ścieków Czajka i przygotowanie osadów ściekowych do utylizacji, (3) - budowę zakładu termicznej utylizacji osadów ściekowych, (4) - budowę lub przebudowę wybranych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, faza IV polegać będzie na : - rozbudowie Oczyszczalni Ścieków Czajka w celu osiągnięcia wydajności eksploatacyjnej m 3 /dobę, (5) - budowie rurociągów przesyłowych nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka, (6) - dokończeniu budowy pozostałych odcinków sieci kanalizacyjnej. Realizacja całego projektu zostanie zakończona do połowy 01 roku, przy czym zakres robót objęty fazami I III zostanie wykonany do końca 010 roku. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w wysokości prawie mld zł, w tym na poszczególne fazy przypada: - faza I i II 443 mln zł - faza III 99 mln zł - faza IV 691 mln zł. Drugim, kluczowym zadaniem dla Warszawy po uporządkowaniu gospodarki wodno ściekowej, jest rozwiązanie problemów gospodarki odpadami. Przystępując do Unii Europejskiej w 004 r. Polska zobowiązała się do osiągnięcia określonych limitów odzysku odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. W zakresie odpadów opakowaniowych, powinniśmy do 014 r. osiągnąć min. 60 % poziom odzysku, a w zakresie składowa- 9

7 nia odpadów przyjęliśmy zobowiązanie do ograniczenia ilości składowania odpadów ulegających biodegradacji w następującym zakresie: - do 31 grudnia 010 r. ograniczenie składowania do nie więcej niż 5 % odpadów, - do 31 grudnia 013 r. ograniczenie składowania do nie więcej niż 50 % odpadów, - do 31 grudnia 00 r. ograniczenie składowania do nie więcej niż 35 % odpadów, w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r. Według analiz zawartych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami do roku 010, wywiązanie się Polski z ww. zobowiązań jest wysoce zagrożone, co może nam grozić płaceniem wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego też konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych Miasto Stołeczne Warszawa realizuje te zadania na wielu płaszczyznach, wykorzystując własne środki budżetowe a także korzystając ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych programów pomocowych. Działania w zakresie zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów realizujemy dzięki projektowi Warszawa Stolicą Czystości, który jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości prawie, mln zł. Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, co jest realizowane poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, kampanie informacyjne, w warunkach zbliżonych do naturalnych. W wybranych miejscach są planowane niewielkie parkingi, dojścia 10 a także różnorodne akcje promocyjne połączone 11 przez tereny łęgów nad wodę. Całkowity koszt projektu to ponad 4 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE + wyniesie niemal mln euro. 11 z imprezami kulturalno rozrywkowymi. Przykładem tego typu działań były np. IV Warszawskie Dni Recyklingu. Punktem kulminacyjnym był ekologiczny piknik rodzinny, który odbył się 6 czerwca 009 r. w Parku Agrykola zorganizowany dla mieszkańców Warszawy oraz zaproszonych gości. Warszawiacy drogi drogi linie granica krajowe wojewódzkie kolejowe miasta mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ekologicznych konkursach oraz otrzymania zielonych upominków. Za przyniesione surowce można było otrzymać m. in. kwiaty, drzewka i zioła. Jedną z najskuteczniejszych metod unieszkodliwiania odpadów, a tym samym ograniczenia składowania jest ich termiczne przekształcanie. Metoda ta jest szczególnie zalecana w dużych aglomeracjach o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. Instalacja tego typu pozwala na produkcję tzw. czystej energii cieplnej i elektrycznej, uzyskiwanej w procesie spalania odpadów. Warszawa posiada już taką instalację ale jej wydajność ok. 50 tys. Mg/rok jest wysoce niewystarczająca w stosunku do potrzeb Miasta i dlatego też zdecydowano, że w okresie do 015 r. zostaną zbudowane dodatkowe linie do termicznego przekształcania odpadów, () co łącznie pozwoli na utylizację ok. 330 tys. Mg/rok oraz produkcję 460 tys. MWh/rok energii cieplnej i 100 tys. MWh/rok energii elektrycznej. Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem najnowszej dostępnej technologii, zapewniającej spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska i tym samym ograniczenie do minimum jej uciążliwości dla mieszkańców. Zamierzeniem Miasta jest realizacja tego projektu we współpracy z partnerem prywatnym w trybie koncesji na roboty budowlane. Na realizację tego projektu o wartości 5 mln zł, Warszawa uzyska z POiŚ środki w wysokości 93,4 mln zł. Niezwykle ważnym z punktu widzenia gospodarki odpadami jest problem odpadów niebezpiecznych. Warszawa stara się o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych w " () w wysokości CHF. Projekt ma na celu utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON-ów), które stanowić będą element uzupełniający do działającego obecnie w Warszawie systemu zbiórki odpadów komunalnych. Projekt jest uzupełnieniem prowadzonego w mieście systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, zbiórki elektrośmieci, zbiórki świetlówek oraz baterii w punktach usługowych, zbiórki przeterminowanych leków i termometrów w aptekach oraz rozbudowy spalarni odpadów komunalnych, która powstanie dzięki dofinansowaniu. Miasto Stołeczne Warszawa stara się również o dofinansowanie projektów z zakresu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. W trakcie oceny są projekty dotyczące budowy ośrodka rehabilitacji ptaków oraz program edukacyjny dla młodzieży. Pierwszy z projektów ma na celu budowę ośrodka rehabilitacji dla krajowych ptaków chronionych pod nazwą Ptasi Azyl. (9) Przedmiotem projektu jest budowa nowego azylu dla ptaków oraz przekształcenie dotychczasowego obiektu, funkcjonującego od 199 roku na terenie warszawskiego ZOO, w podległy Ośrodek Hodowli Gatunków Zagrożonych. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, w którym zapewnione zostaną warunki do rehabilitacji i powrotu do życia w naturalnym środowisku ptaków trafiających w ręce ludzi. Celem drugiego projektu jest podniesienie świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony obszarów Natura 000 (10) u mieszkańców miast nadwiślańskich. Projekt ma być realizowany we współpracy pomiędzy m. st. Warszawą i Gminą Miasta Toruń. Formy edukacji przyrodniczej proponowane w projekcie są atrakcyjne dla bardzo różnorodnej grupy odbiorców (konspekty lekcji wraz z filmem edukacyjnym oraz interaktywnym przewodnikiem, rejsy edukacyjne dla klas gimnazjalnych, ogólnodostępne wycieczki z przewodnikiem, portal internetowy wiedzy o Wiśle). W trakcie oceny znajduje się także ekoprojekt, mający na celu ochronę siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły. (11) Ma on na celu określenie miejsc oraz wskazanie i zaprojektowanie bezpiecznych rozwiązań służących odtworzeniu, tam gdzie to możliwe, rozwiniętego koryta rzeki z wyspami i ławicami piaszczystymi. Pozwoli to na wytworzenie środowiska odpowiedniego do gniazdowania kolonii rybitw i mew

8 Rewitalizacja miasta Każde współczesne duże miasto boryka się z problemami natury społeczno gospodarczej, które najczęściej swoje negatywne oddziaływanie koncentrują na obszarach kryzysowych. Dlatego ważnym procesem są zmiany przestrzenne, techniczne, społeczne i gospodarcze, nazywane rewitalizacją. Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem drzemiącego wewnątrz potencjału. Szczególne znaczenie w rewitalizacji ma skoordynowane i horyzontalne działanie, którego podstawą w Warszawie jest przyjęty przez Radę m. st. Warszawy Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata (LPR). Jego integralną częścią są dzielnicowe mikroprogramy, które określają zasięg obszarów kryzysowych, jak również konkretne projekty, które mają być realizowane, aby osiągnąć cel wskazany w LPR. Projekty, które mogą uzyskać unijne wsparcie ze środków na rewitalizację musza być z nim zgodne. Środki unijne są ważnym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych. Docelowo proces rewitalizacji ma objąć swoim zasięgiem ponad 11% powierzchni miasta. Łączna wartość dofinansowania projektów z zakresu rewitalizacji w Warszawie wyniosła ponad 4, mln zł Pierwszy z nich dotyczył renowacji kamienic praskich oraz adaptacji pomieszczeń na cele społeczne. (1) W ramach projektu wykonano remont i renowację kamienic przy ulicy Ząbkowskiej 4 i 36. Przeprowadzono ponadto adaptację i remont lokalu w kamienicy przy Ząbkowskiej 36, gdzie urządzono punkt informacji turystycznej i kulturalnej Info-Praga. Kolejny lokal, który został odnowiony dzięki unijnemu wsparciu (ul. Ząbkowska 4), został zaadaptowany na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci. Uroczystego otwarcia świetlicy socjoterapeutycznej dokonał w dniu 5 czerwca 00 r., Zinedine Zidane. Dzięki unijnemu wsparciu udało się również zrealizować rewitalizację otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego na terenie dzielnicy Wola. () Środki unijne pozwoliły na wyeksponowanie tego miejsca przy zachowaniu charakterystyki otoczenia z lat 40 XX w., oraz nadanie mu bardziej reprezentacyjnego charakteru. W ramach projektu dokonano również modernizacji nawierzchni kilku podwórek oraz wykonano fragment elewacji budynku przy ul. Złotej. Obecnie największym projektem z zakresu rewitalizacji jest przedsięwzięcie złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zbytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno kulturowym. Jego celem jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich i nadanie im nowych lub wzmocnienie istniejących funkcji miastotwórczych. Całkowita wartość projektu to 5 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi prawie 0 mln zł. Ze względu na złożoność procesów rewitalizacyjnych na terenie Stolicy projekt został podzielony na trzy aspekty: I. Ochrona zabytków W ramach tego komponentu kompleksowemu remontowi i konserwacji podlegają obecnie Mury Obronne Starego Miasta w Warszawie. Ten cenny i unikalny zabytek narodowy zlokalizowany jest w samym centrum stolicy Polski. Jest on elementem najchętniej odwiedzanego przez turystów historycznego Traktu Królewskiego, (3) który wraz z zamkniętymi w obrębie muru obiektami Warszawskiej Starówki, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzięki renowacji podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna nie tylko Starego Miasta, ale również rejonów przylegających, które są równie chętnie odwiedzane przez turystów. II. Poprawa jakości przestrzeni publicznej W tej części projektu zostały umieszczone dwa ważne dla miasta projekty: - modernizacja ul. Białostockiej (Praga Płn.), (4) - modernizacja budynku Teatru Ochoty oraz przylegającego skweru (Ochota). (5) Ul. Białostocka na terenie Pragi Płn. jest lokalną drogą, która z roku na rok pełni coraz większa rolę w życiu tej części miasta. Obecnie oddziela ona tereny kolejowe wraz z zrewitalizowanym Dworcem Wileńskim od Starej Pragi, która dynamicznie zmienia się w dzielnicę o silnym zabarwieniu kulturalnym. W ramach aktualnego projektu planowane jest dokończenie modernizacji ulicy o łącznej powierzchni 130 m na odcinku od ul. Markowskiej do ul. Radzymińskiej. Z kolei modernizacja budynku teatru ma polegać na wyburzeniu/przebudowaniu współczesnych przybudówek oraz rozbudowie pierwotnej bryły budynku w sposób uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, dla zachowania obecnych funkcji budynku i możliwości ich wzbogacenia o nową ofertę drogi krajowe drogi wojewódzkie linie kolejowe granica miasta III. Aspekt społeczno-kulturowy Ten wątek projektu poświecono dzielnicom położonym na dwóch krańcach miasta Ursus i Rembertów. Na terenie Ursusa zrealizowany zostanie projekt rozbudowy budynku w Parku Achera. (6) Ze względu na zły stan techniczny nie był on użytkowany. Został on obecnie całkowicie przebudowany, dzięki czemu powstał budynek parterowy z dwukondygnacyjną częścią środkową, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i pomiędzy blokami mieszkalnymi. Podobnie w dzielnicy Rembertów (ul. Plutonowych 10) dokonano rozbudowy i modernizacji budynku, który służyć będzie jako Dom Dziennego Pobytu, () dzięki czemu będzie mógł lepieć wypełniać swoje społeczne funkcje i służyć mieszkańcom dzielnicy. Oprócz projektów o typowo rewitalizacyjnym charakterze Miasto Stołeczne Warszawa realizuje szereg inicjatyw na terenach rewitalizowanych, które również są dofinansowane ze środków UE. Do najbardziej znanych tego typu projektów należą: Muzeum Warszawskiej Pragi, () Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6, (9) Modernizacja Teatru Powszechnego, (10) Przebudowa lewobrzeżnych bulwarów nadwiślańskich, (11) Budowa Centrum Nauki Kopernik, (1) Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście. (13) Te projekty dzięki swej realizacji wpływają dodatnio nie tylko na poprawę estetyki wybranych rejonów miasta, ale również stymulują rozwój i integrację społeczną poprzez wprowadzanie i ożywianie dziedzin życia o charakterze miastotwórczym.

9 Pomoc społeczna i rynek pracy Warszawa jest miastem, które inwestuje w kapitał ludzki. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego możliwa jest realizacja projektów, których celem jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, zmniejszanie wykluczenia społecznego oraz podwyższanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Takie projekty przynoszą korzystne efekty w dłuższym okresie czasu i decydują o rozwoju ekonomicznym i sukcesie miasta. W ciągu ostatnich lat Warszawa pozyskała środki na realizację 9 projektów, z czego 5 ( ) jest realizowanych w dzielnicach przez Urzędy Dzielnicowe oraz Ośrodki Pomocy Społecznej, a pozostałe 1 realizowane jest przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i Warszawskie Centrum Kobiet. W latach złożyło 156 projektów o wartości ponad 10 mln zł. Pomimo pozytywnych ocen merytorycznych dla wiekszości złożonych projektów, udało się pozyskać środki na realizację projektów o wartości ponad 90 mln zł. Przykładem takiego projektu jest Centrum Aktywności Społecznej, (1) realizowany jest on przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Jego celem jest integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem będzie objętych 100 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Dostaną oni szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą im na podjęcie zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy projektu przejdą szkolenie wewnętrzne, w ramach którego zaplanowano: zajęcia psychoedukacyjne, których celem będzie wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę teoretyczną, dotyczącą nabycia lub pogłębienia umiejętności społecznych; zajęcia z doradcą zawodowym, w ramach których uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą efektywnego poszukiwania pracy. Zostaną także skonstruowane Indywidualne Plany Działania, których zamierzeniem jest zmiana sytuacji zawodowej osób pozostających bez pracy; zajęcia komputerowe; zajęcia z prawnikiem, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawami prawa pracy; zajęcia z terapeutą ds. uzależnień. W projekcie zaplanowano również przeprowadzenie zawodowych szkoleń zewnętrznych, dobieranych indywidualnie dla każdego uczestnika. Będą oni mogli skorzystać z przekwalifikowania i zdobycia nowego zawodu lub z podniesienia już zdobytych umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu odbędą przygotowanie zawodowe. Będzie to oznaczało zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy według ustalonego programu. Końcowym etapem projektu będzie określenie potencjalnych trudności występujących przy poszukiwaniu pracy i wyznaczenie celów realnych do osiągnięcia w najbliższej przyszłości. Innym projektem z zakresu pomocy społecznej i rynku pracy jest projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych Równi na rynku pracy () lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, który realizowany jest od sierpnia 00 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. Głównym celem projektu jest wsparcie i podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada m.in.: zdobycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności efektywnego poruszania się po otwartym rynku pracy rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym podniesienie samooceny i motywacji do podjęcia pracy; nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach; wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia poprzez organizację staży zawodowych; organizacja kampanii promocyjno informacyjnej, mającej na celu zachęcenie lokalnych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu wzięli udział w dwumiesięcznych szkoleniach w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w zakresie: 1. umiejętności psychospołecznych, których celem był rozwój umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, przełamanie poczucia bezradności, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy;. doradztwa zawodowego, służącego przekazaniu wiedzy na temat rynku pracy, przygotowaniu do poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcami; 3. obsługi programów komputerowych; 4. praw pracy, przybliżających zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych; 5. symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy mogli również skorzystać z: Indywidualnych Planów Działania (IPD), przygotowanych w trakcie konsultacji z doradcą zawodowym, obejmujących badanie preferencji zawodowych, w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz określenie potencjalnych miejsc stażu. Wsparcia psychologicznego, nastawionego na analizę i przezwyciężenie barier związanych z aktywnością społeczną i zawodową, prowadzonego w formie indywidualnych konsultacji. Pośrednictwa pracy, którego celem było nawiązywanie kontaktów z pracodawcami dla pozyskiwania ofert pracy, pomocy w ich wyszukiwaniu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, wsparcia w kontaktach z pracodawcami, biurami pośrednictwa pracy i Urzędem Pracy Po ukończeniu szkoleń, uczestnicy wzięli udział w kursach zawodowych, mających na celu podniesienie lub nabycie przez osoby niepełnosprawne nowych kwalifikacji zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy i zwiększających szanse ich zatrudnienia. Wśród najczęściej wybieranych zawodów znalazły się: hydraulik, operator koparko ładowarki, florysta, pracownik administracyjno biurowy, samodzielna kadrowa i księgowa, oraz operator komputerowych programów graficznych. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymywali stypendium. Dla 0 osób zorganizowano trzymiesięczne staże zawodowe. Główne kryterium doboru stanowiła zbieżność Indywidualnego Planu Działania. Także w trakcie odbywania staży uczestnicy otrzymywali stypendia. Dodatkowym wsparciem osób niepełnosprawnych było zwiększenie ich mobilności poprzez sfinansowanie biletów komunikacji miejskiej w trakcie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach zawodowych, w trakcie odbywania przygotowań zawodowych oraz podczas poszukiwania pracy. Planowane są jeszcze spotkania informacyjno promocyjne dla przedstawicieli lokalnego rynku pracy, podczas których przedstawione zostaną informacje o możliwościach i zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zakłada się, że po zakończeniu realizacji projektu różne formy pracy podejmie co najmniej 15 osób. 1 drogi krajowe drogi wojewódzkie linie kolejowe granica miasta liczba projektów realizowanych w dzielnicach

10 Nauka i edukacja Edukacja Warszawa jest nie tylko największym ośrodkiem akademickim, ale także obszarem o największym potencjale innowacyjności. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje nie tylko szereg projektów europejskich w zakresie poprawy kształcenia, ale również aktywnie włącza się w projekty uczelni wyższych, zmierzające do poprawy transferu wiedzy z sektora nauki do gospodarki. Kapitał ludzki jest największą wartością stolicy. Ten walor docenia wielu inwestorów, którzy zdecydowali zainwestować w rozwój swojej firmy właśnie w Warszawie. Warszawiacy coraz częściej chcą się uczyć, doskonalić zawodowo i rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego i czasowe, laboratoria i pracownie prezentujące też strategia miasta zakłada zapewnienie możliwości kształcenia się od najmłodszych lat do późnego wieku. Planuje w sposób interaktywny świat nauki. Dzięki unij- się również wykorzystanie różnych rodzajów edukacji zarówno w szkołach i placówkach oświatowych, jak nej dotacji ze środków EFRR w wysokości 0 mln i instytucjach szkolących, zakładach pracy, a także w przypadku samokształcenia. Ten cel pomaga nam realizować zł już w przyszłym roku dzieci, młodzież i dorośli Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego Warszawa realizuje obecnie 10 projektów wspomagają- będą mogli skorzystać z unikalnej w skali kraju cych proces edukacyjny. oferty edukacyjnej wyjaśniającej, jak funkcjonuje Realizacja projektów z tego funduszu umożliwia podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, zmniejszenie świat wykluczenia społecznego oraz podwyższenie indywidualnych kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Realizowane Poza wystawami i laboratoriami dostępne będzie projekty dotyczą stworzenia równych szans w dostępie do edukacji, a także upowszechnienie kształcenia również multimedialne planetarium, usytuowane 4 9 ustawicznego. Projekty skierowane są zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, i szkolnym jak i do ich nauczycieli. w bryle przypominającej wyglądem głaz narzutowy, 11 Przykładem takiego projektu jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych realizowany przez Dzielnicę Żoliborz. (1) Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawowadzania eksperymentów pod gołym niebem, oraz Park Odkrywców, a w nim urządzenia do przepro zewnętrzna galeria sztuki i amfiteatr. dowego na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Chodzi tu w szczególności o rozwój kompetencji zawodowych młodzieży z zakresu technologii informatycznych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL, jest on honorowanym w Unii Europejskiej potwierdzeniem kwalifikacji komputerowych. Projektem będzie objętych 19 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Licealnych. Po ukończeniu kursu uczniowie będą mogli przystąpić do praktyk zawodowych w wytypowanych instytucjach (Urzędy Skarbowe, Urzędy Dzielnic). Pozostałe projekty edukacyjne Miasta to m.in. wsparcie kształcenia zawodowego, w zakresie zawodów budowlanych, wsparcie szkoleń nauczycieli oraz zajęć dodatkowych dla uczniów. Nauka i kultura Niewątpliwie jednak najbardziej spektakularnym projektem europejskim w dziedzinie edukacji jest budowa Centrum Nauki Kopernik. () Siedziba Kopernika powstaje w centrum Warszawy, nad samą Wisłą. Ten dwukondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ponad 1 tys. m pomieści wystawy stałe Badania i rozwój technologiczny Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie ze strategią rozwoju tworzy sprzyjające dla gospodarki warunki do rozwijania przedsięwzięć opartych o transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki. Stąd propozycja współtworzenia, rozwijania i integrowania istniejących inicjatyw w zakresie przestrzeni badawczo rozwojowych, parkowych i inkubacyjnych w jedną platformę, która pozwoli na wykorzystanie efektu synergii, w oparciu o rozproszone inicjatywy działające na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, jak również w obszarze aglomeracji warszawskiej. Projekt nazwano Warszawską Przestrzenią Technologiczną, która ma docelowo być wspólnym mianownikiem dla biegunów technologicznych na terenie Warszawy. Warszawskie szkoły również aktywnie uczestniczą w realizacji unijnego programu Kształcenie przez całe życie (LifeLongLearning Programme). Łącznie w latach zrealizowano bądź jest w trakcie realizacji takich projektów. Większość z nich dotyczy wspierania międzynarodowej wymiany i współpracy między szkołami oraz placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego. drogi krajowe drogi wojewódzkie linie kolejowe granica miasta Na terenie metropolii warszawskiej realizowane są największe projekty w obszarze infrastruktury badawczo rozwojowej w Polsce. Łącznie UE przeznaczyła na ten cel ponad mld zł. Warszawska Przestrzeń Technologiczna jest głównym instrumentem polityki wspierania innowacyjności gospodarki na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Jej głównym zadaniem jest integrowanie istniejących rozproszonych przestrzeni o charakterze badawczo rozwojowym, parkowym i inkubacyjnym. Warszawa jest największym skupiskiem potencjału badawczo rozwojowego w Polsce. Na terenie Warszawy funkcjonuje blisko 0 ośrodków badawczo rozwojowych. Niektóre z tych podmiotów to ośrodki ogólnopolskie, które mają bogate doświadczenia i duży potencjał do bycia konkurencyjnymi na rynku europejskim. Specyficzną właściwo- 16

11 1 ścią przestrzeni innowacyjnej (badawczo rozwojowej) na terenie aglomeracji warszawskiej jest jej rozproszenie. W oparciu o potencjał badawczo rozwojowy, jak również rozwiniętą bazę akademicką, powstało na terenie aglomeracji wiele oddolnych inicjatyw w zakresie WPT, która jest jest platformą współpracy rozproszonych inicjatyw przestrzeni innowacyjnych. Jej celem jest silniejsze powiązanie ich ze strukturą metropolii warszawskiej. Docelowym modelem funcjonalno przestrzennym dla Miasta Stołecznego Warszawy będzie technopolia, czyli wieloskładnikowa forma obejmująca zarówno wielkoskalowe kompleksy przemysłu high-tech, bieguny lub parki technologiczne, miasto nauki oraz miasto zaawansowanych technologii, charakteryzujące się w pełni zintegrowanym podejściem do rozwoju gospodarczego, przestrzennego i społecznego. Do kluczowych obszarów tworzących przestrzeń technologiczną można zaliczyć: Politechnikę Warszawską (Centrum Transferu Technologii, Centrum Zaawansowanych Materiałów CEZAMAT), (3) Uniwersytet Warszawski (Campus Ochota, Centrum Nowych Technologii CeNT w budowie), (4) Wojskowa Akademia Techniczna (Campus Bemowo), (5) Warszawski Uniwersytet Medyczny (Campus Ochota), (6) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Centrum Naukowo Dydaktyczne Wydziału Inżynerii i Kształtowania Środowiska Centrum Wodne,() Instytut Maszyn Matematycznych (przestrzeń inkubacyjna ul. Krzywickiego), () Instytut Elektro Techniki (Park Technologiczny Nowa Elektronika), (9) ATM (Centrum ATMAN). (10) W trakcie tworzenia są natomiast następujące kolejne przestrzenie technologiczne: Park Technologiczny Siekierki (Miasto Stołeczne Warszawa), (11) Park Naukowy Technologii Kryminalistycznych (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), (1) Park Naukowo Technologiczny Poleczki (Politechnika Warszawska/Miasto Stołeczne Warszawa), (13) Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Smolna 6 (Miasto Stołeczne Warszawa), (14) Centrum Kreatywności Targowa 56 (Miasto Stołeczne Warszawa) (15) Park Technologiczny Atomistyki (Instytut Energii Atomowej POLATOM). (16) Dzięki unijnemu wsparciu z EFRR swoją bazę dydaktyczną i badawczą rozwijają zarówno uczelnie wyższe Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna, ale także jednostki badawczo rozwojowe, np. Instytut Problemów Jądrowych czy Instytut Techniki Budowlanej. Dzięki unijnemu wsparciu powstają m.in.: Centrum Nowych Technologii (CeNT) budowa kompleksu badawczo rozwojowego na terenie Ochoty, wartość dofinansowania, mln zł Centrum Zaawansowanych Materiałów (CeZaMat) wartość dofinansowania 359,4 mln zł Rozbudowa infrastruktury badawczej oraz Park Naukowo Technologiczny Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku wartość dofinansowania 6 mln zł. Zdrowie/opieka zdrowotna Podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej jest jednym z czynników wpływających na komfort życia w mieście. To dlatego poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, standardu wyposażenia w sprzęt medyczny oraz skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowia to główne cele projektów z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w Warszawie. Do 00 roku Warszawa pozyskała środki unijne na 4 projekty z tego zakresu dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego: SPZLO Warszawa Ursynów, (1) SPZLO Warszawa Mokotów, () SPZLO Warszawa Targówek, (3) SPZLO Warszawa Bemowo. (4) Łączna wartość dofinansowania tych projektów to ponad 4 mln zł. 009 rok okazał się szczególnie łaskawy dla warszawskiej służby zdrowia. Łącznie dofinansowanie otrzymało 1 projektów o sumie dofinansowania 44, mln zł. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Św. Rodziny (5) pozwala na dokładniejszą diagnostykę oraz umożliwia precyzyjne zaplanowanie dalszego leczenia pacjentów. Poprawie uległ także zakres świadczonych usług oraz skrócił czas oczekiwania na badania. Dzięki środkom szpital został wyposażony dodatkowo w 4 stanowiska do intensywnej terapii noworodków, 11 stanowisk do wzmożonego i podstawowego nadzoru noworodków. Łącznie zakupiono szt. różnego rodzaju sprzętu aparatury medycznej na kwotę ponad, mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 5, mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych otrzymały także inne miejskie szpitale. Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Szpitala Wolskiego (6) oraz zakup nowej aparatury medycznej dla Szpitala Bielańskiego () pozwolił zwiększyć skuteczność diagnozowania i profilaktyki zdrowotnej. Przebudowa i modernizacja Pawilonu VI Szpitala Grochowskiego () umożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Zakup aparatów do krioterapii i elektrostymulacji pozwoli na nowoczesną, bardziej precyzyjną terapię rehabilitację osób ze schorzeniami neurologicznymi, po udarach i 3 urazach. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim to kolejny projekt z zakresu ochrony zdrowia, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Ponad 5 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup wyposażenia niezbędnego do szybkiej i skutecznej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Od kwietnia br. rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez Zespół Żłobków m. st. Warszawy Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = drogi krajowe drogi wojewódzkie linie kolejowe granica miasta 19

12 0 zdrowe społeczeństwo. Projekt, który będzie trwał do 010 r., jest w 5 % finansowany ze środków NMF i MF EOG i w 15 % ze środków m.st. Warszawy. Łączny koszt wynosi prawie 1,4 mln zł. Warsztaty będą się odbywać w stołecznych żłobkach. Założeniem projektu jest wspomaganie rodziny w prawidłowym rozwoju dziecka. Pierwsze lata życia są niezwykle ważne, ponieważ wtedy zachodzą intensywne zmiany w psychice i w budowie ciała dziecka. Niektóre czynniki warunkujące rozwój małego dziecka we wczesnym okresie stymulują go, inne zaburzają, a jeszcze inne ograniczają. Odpowiednie oddziaływanie poprzez dobór właściwych metod wychowawczych, zapewnienie dziecku bogatego w bodźce środowiska, a także pełna miłości i akceptacji postawa rodziców i opiekunów, zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz wywierają pozytywny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Nie mniej istotne jest kształcenie zawodowe kadr medycznych, które będzie dostosowane do potrzeb rynku pracy. W Warszawie projekty z tego zakresu realizuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących. Z kolei Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia otrzymał dofinansowanie na realizację projektu kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych. Kultura i turystyka Miłośnicy kultury, sztuki i ludzie szukający dobrej rozrywki, mogą w stolicy ciekawie spędzić czas. Renomę Warszawy jako centrum turystyki kulturalnej tworzą też liczne placówki muzyczne i teatralne. Warszawa jest miastem, które warto odwiedzać i do którego warto wracać. Warszawa jest kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 016 roku. Miasto Stołeczne Warszawa, a także liczne w stolicy instytucje kultury efektywnie pozyskują środki europejskie na rozbudowę infrastruktury kulturalnej, która jeszcze bardziej poszerzy bogatą ofertę turystyczną Warszawy. Projektem, który ma szczególne znaczenie w tym obszarze to modernizacja ulicy Krakowskie Przedmieście. (1) Ten fragment Traktu Królewskiego to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie, miejsce, które odwiedzają turyści przyjeżdżający do stolicy. To tutaj znajdują się najcenniejsze zabytki i miejsca do zobaczenia. Warszawa uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł na modernizację nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście. Dzięki temu uległa ona gruntownej przebudowie. Dla nadania jej odpowiedniej rangi salonu Warszawy, przekształcono ją w deptak. Została zawężona do m (po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m), poszerzono chodniki oraz zamknięto ulicę dla indywidualnego ruchu kołowego. Dopuszczono jedynie ruch komunikacji miejskiej, autokarów turystycznych i pojazdów uprzywilejowanych. Zwiększyła się dzięki temu przestrzeń dla pieszych. Łączna długość zmodernizowanej jezdni (ułożenie kostki granitowej, obniżenie krawężników) wynosi 1,14 km. Łącznie z chodnikami zmodernizowana powierzchnia zabytkowa wynosi 5,49 ha, z czego 4,16 ha jest przeznaczonych dla pieszych i wykorzystywana na cele turystyczne i kulturalne, głównie do organizacji masowych imprez festiwali i koncertów. Dzięki tej inwestycji i równolegle prowadzonej modernizacji Skweru Hoovera, otworzono nową, dotychczas nieużytkowaną przestrzeń publiczną, która stopniowo wrasta w warszawski krajobraz. Chcąc wzmocnić pozycję Warszawy na turystycznej mapie Europy w 009 roku złożono projektów turystycznych na łączną kwotę dofinansowania 10 mln zł. Są to m. in. projekt dotyczący zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły, którego celem jest budowa atrakcyjnej przestrzeni publicznej, promenady spacerowej z towarzyszącymi zabudowaniami usługowymi i przebudową nabrzeży na cele cumowania statków, czy projekt polegający na przebudowie pawilonu i basenu dla hipopotamów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Warszawa realizuje już kilka inwestycji z zakresu infrastruktury kulturalnej, które poszerzą i wzbogacą ofertę kulturalną nie tylko dla mieszkańców. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych Warszawa realizuje inwestycje takie jak: Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego () czy Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego. (3) Przebudowa Teatru Powszechnego ma na celu jego unowocześnienie, jak również rozwiązanie problemów związanych m.in. z hałasem. Wymiana kurtyny szklanej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz dobudowa budynku od frontu ma spowodować eliminację hałasu z zewnątrz. 1

13 Modernizacją i rozbudową mają być objęte głównie dwie mniejsze sceny Teatru. Mała Scena, stanie się wnętrzem o powierzchni około 50 m, z możliwością konfiguracji przestrzeni w dowolny sposób tak, by stworzyć niepowtarzalny kontakt pomiędzy aktorami a widzami. Nowa Mała Scena przewiduje ok. 0 miejsc czyli o niespełna 100 więcej niż obecnie istniejąca. Scena Garaż (dawna zaadaptowana pracownia krawiecka) obecnie mieszcząca ok. 45 widzów po modernizacji przyjmie ok. 100 widzów. Duża Scena Teatru Powszechnego na tym etapie modernizacji pozostanie bez zmian. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 mln zł. Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego polega na remoncie i adaptacji podziemi Katedry i przystosowaniu wnętrz, które umożliwi organizację wystaw, lekcji muzealnych oraz prezentacji multimedialnych. Muzeum będzie unikatowym punktem programu dla wycieczek i turystów indywidualnych, nie tylko w w skali miasta, ale również województwa i Polski. Dofinansowanie z EFRR wynosi 10,6 mln zł. Muzeum Warszawskiej Pragi to kolejna inwestycja z zakresu kultury, która uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich. (4) Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 15 mln. zł jako oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i jedna z nielicznych placówek muzealnych związanych z określonym rejonem miasta. Dzięki Muzeum ocalone zostaną pamiątki związane z prawobrzeżną Warszawą, rozproszone dziś po różnych instytucjach i zbiorach prywatnych. Uruchomienie placówki pozwoli zachować niepowtarzalny klimat tych dzielnic, pamięć o zamieszkujących tu ludziach i związanych z nimi wydarzeniach. Muzeum Warszawskiej Pragi stanie się centrum wiedzy o tej części miasta, ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych (takich jak wystawy, imprezy, projekty edukacyjne, warsztaty, spotkania i prezentacje różnych praskich środowisk). Muzeum będzie miejscem przyjaznym dla prażan, warszawian i turystów odkrywających Warszawę. Przyszła siedziba Muzeum to zabytkowe kamienice i obiekty przy ul. Targowej 50/5. Realizacja projektu przyczyni się więc do odnowienia cennej architektury, nadania jej nowych użytecznych funkcji, do uporządkowania fragmentu przestrzeni miasta i przywrócenia jej mieszkańcom. Innym realizowanym obecnie przedsięwzięciem jest Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. (5) Projekt polega na wykonaniu kompleksowego badania stanu piwnic na Starym Mieście w Warszawie, opracowaniu dla nich zgodnego z wymogami UNESCO planu zagospodarowania oraz przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych, które umożliwią nadanie piwnicom nowych funkcji kulturalnych i turystycznych. Projekt obejmuje renowację piwnic w obiektach przy ulicach: Boleść, Rynek, Rynek Starego Miasta -4, Brzozowa 11,13,15 oraz Jezuicka 4, adaptację na cele kulturalne restaurowanych pomieszczeń oraz utworzenie Centrum Interpretacji Zabytku ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta. W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka turystyczna pod nazwą Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która ma przybliżyć zwiedzającym historię powstania, zniszczenia i odbudowy Starówki. Jednym z liderów wśród instytucji kultury przodujących w ubieganiu się o środki unijne jest Muzeum Pałac w Wilanowie. (6) Ponad 6 mln zł ze środków ZPORR zostało przeznaczonych na renowację i rewaloryzację komnat w najstarszej części Pałacu oraz dziewiętnastowiecznych pomieszczeń w prawym skrzydle. Aktualnie Muzeum realizuje projekt polegający na rewitalizacji oraz digitalizacji zbiorów zespołu pałacowo ogrodowego, który otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości,9 mln zł drogi krajowe drogi wojewódzkie linie kolejowe granica miasta Społeczeństwo informacyjne Jednym z celów unijnych programów jest wyrównywanie szans w dostępie do technologii komunikacyjnych. To nie tylko dostęp do Internetu, ale również podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz ich upowszechnienie w sektorze publicznym w celu poprawy jakości usług tego sektora. Warszawa na tle kraju posiada dobrą infrastrukturę dostępu do Internetu. To dlatego środki unijne mają szczególne znaczenie głównie w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz poprawy jakości usług publicznych za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Osoby niepełnosprawne, których w Warszawie jest ponad 10 tys., stanowią ponad 10% mieszkańców, dla których dostęp do Internetu jest często utrudniony. W 009 roku Warszawa uzyskała dofinansowanie projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Dzięki niemu zapewniony zostanie dostęp do Internetu dla 000 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu, a także zostaną przeprowadzone szkolenia stacjonarne i e-learningowe, z wykorzystaniem platformy cyfrowej, stworzonej specjalnie na potrzeby realizacji projektu. Uruchomiona zostanie także usługa Help Desk mająca na celu świadczenie wszelkiej pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego dla osób objętych projektem. Uczestnik będzie miał możliwość zgłaszania zaistniałych problemów ze sprzętem oraz uzyska wsparcie w przypadku pracy z modułami e-learningowymi. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 1 mln zł. Warszawa stara się o dofinansowanie projektu Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie równoważne, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu. Dzięki realizacji projektu zostanie zakupionych 935 stanowisk (zestawów) komputerowych, w tym 35 wysoko specjalistycznych stanowisk, 900 trafi do gospodarstw domowych, w tym 600 standardowych zestawów komputerowych zostanie przekazanych dla osób niepełnosprawnych, 300 dla osób niewidzących oraz słabowidzących. W celu obsługi stanowisk wysokospecjalistycznych przewiduje się zorganizowanie Centrów Informatycznych. Będą to miejsca ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. 3

14 Urząd m. st. Warszawy realizuje obecnie dwa projekty mające na celu usprawnienie administracji samorządowej i zwiększenie udziału mieszkańców w procesie wdrażania inwestycji. Projekt pn. Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej, realizowany od października br. ma na celu opracowanie i wdrożenie platformy internetowej do konsultacji społecznych dla realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Będzie to narzędzie służące wymianie opinii oraz prowadzeniu badań i sondaży. W ramach projektu zostanie przygotowana i przeprowadzona modelowa kampania społeczna na przykładzie wybranego przedsięwzięcia realizowanego przez m.st. Warszawę. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla urzędników samorządowych w zakresie komunikacji i konsultacji społecznych, których celem będzie zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Społeczność lokalna będzie miała możliwość uczestniczenia w seminariach, promujących konsultacje społeczne wśród mieszkańców oraz organizacji społecznych. W projekcie weźmie udział 5 osób, pracowników samorządowych zajmujących się problematyką konsultacji społecznych. Do końca 010 roku zrealizowany zostanie projekt polegający na modernizacji funkcjonowania Biura Rady m. st. Warszawy oraz sekretariatów biur Rad Dzielnic. Projekt zakłada pełną cyfryzację funkcjonowania tych jednostek poprzez wdrożenie systemu internetowej transmisji obrad i ich cyfryzację, stworzenie systemu cyfryzacji obrad Rad Miasta / Dzielnic i Komisji w Radach z możliwością ich archiwizacji i udostępniania zainteresowanym osobom. Plamowane jest wdrożenie systemu elektronicznego głosowania z możliwością dostępu do list z wynikami głosowań oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Dodatkowo 0 pracowników samorządowych weźmie udział w szkoleniach merytorycznych, które poszerzą i ugruntują wiedzę i umiejętności pracowników bezpośrednio współpracujących z mieszkańcami, poszukującymi informacji na temat prawa lokalnego oraz radnymi, którzy jako przedstawiciele wyborców, stanowią prawo miejscowe uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz sprawują kontrolę nad jego realizacją. Oba projekty otrzymały dofinansowanie z NMF i MF EOG w łącznej wysokości ok. 4,4 mln zł. Rok kreatywności i innowacji Rok 009 został ogłoszony przez Komisję Europejską rokiem Kreatywności i Innowacji. Przez cały rok w Europie odbywają się wydarzenia mające na celu podkreślenie potrzeby znalezienia kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań współczesnych problemów. Celem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji było podniesienie poziomu świadomości publicznej na temat znaczenia twórczości i innowacji jako kompetencji kluczowych dla rozwoju osobistego, społecznego oraz gospodarczego. Miasto Stołeczne Warszawa uczestnicy w realizacji celów roku poprzez realizację kilku projektów z zakresu kreatywności i innowacji. Realizując projekt Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, stolica stawia na kreatywność i innowacyjność Warszawiaków. Celem projektu jest wspieranie ambitnych form przedsiębiorczości wśród mieszkańców stolicy. Ponad 350 osób będzie uczestniczyło w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, około 0 osób otrzyma dotacje w wysokosci do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe w wysokosci 1100 zł miesięcznie, przez pół roku. We wrześniu 009 r. rozpoczęły funkcjonowanie punkty informacyj- W obliczu nowoczesnych technologii oraz społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy niezwykle istotne jest realizowanie projektów z zakresu e-usług medycznych dla obywateli. W 009 roku dofinansowanie otrzymało 5 projektów Zakładów Opieki Zdrowotnej z tego zakresu: 4 ne nt. zakładania i prowadzenia działalności 5 Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej gospodarczej na terenie Warszawy. Usługa i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza informacyjna oferowana jest bezpłatnie wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla konsorcjum SZPZLO Praga Południe oraz Warszawa Wawer ukończyli 1 rok życia. W każdym punkcie można się dowiedzieć jakie formalności należy wypełnić przy zakładaniu działalności Integracja 5 jednostek medycznych wdrożenia platformy interaktywnej, wprowadzenie e-usług medycznych dla ludności oraz zinformatyzowanie SZPZLO Warszawa Bródno gospodarczej oraz w trakcie jej funkcjonowania, jakie i kiedy należy płacić podatki, System e-zdrowie w Szpitalu Bielańskim E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z wdrożeniem e-usług dla z jakimi obowiązkami wiąże się zatrudnianie pracowników oraz o możliwościach do- pacjenów. Celem projektów jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania publicznych placówek służby zdrowia poprzez finansowania swojej działalności ze środków UE. Udzielane informacje dotyczą też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych oraz rozwój e-usług dostępnych dla pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii poprawi się efektywność świadczonych usług oraz zagadnień związanych z podejmowaniem podwyższy standard i dostępność do usług medycznych oraz wiedzy o profilaktyce zdrowotnej. i wykonywaniem działalności gospodarczej w aspekcie czynności formalno prawnych, zakresu kontroli przedsiębiorstw, zawieszania i zamykania działalności oraz udostępniania danych teleadresowych. Ponadto, od października 009 r. można bezpłatnie skonsultować się z doradcą biznesowym, po umówieniu terminu spotkania. Punkty informacyjne działają codziennie w Urzędach Dzielnic Śródmieście i Ursynów, w godzinach 10:00 1:00 w poniedziałki oraz :00 16:00 od wtorku do piątku. W początkowym okresie działalności, obydwa punkty finansowane są w ramach projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu. Po jego zakończeniu, tj. od lipca 011 r. będą finansowanie przez Urząd m.st. Warszawy. Pracownicy punktów informacyjnych nie udzielają porad dotyczących wypełniania części merytorycznej kwestionariuszy rekrutacyjnych do projektu WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU.

15 Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 6 mln zł. Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia to kolejna inicjatywa mająca na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Warszawy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zwiększenie potencjału innowacyjnego wśród warszawskiego środowiska akademickiego to główny cel projektu Warszawa potencjałem innowacji. Projekt skierowany jest do 445 osób, w tym pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, absolwentów (1 m-cy od daty ukończenia studiów), studentów kształcących się na warszawskich uczelniach prowadzących studia wyższe. Warszawa ma duży potencjał akademicki, największy w Polsce i mimo tak dużego potencjału intelektualnego środowiska akademickie nie spotykają się z dużym zainteresowaniem wykorzystania ich wiedzy w przedsiębiorstwach. Projekt umożliwi uczestnikom opracowanie swoich pomysłów i wyjście z nimi na otwarty rynek. Creative Metropoles to projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności miast w stosunku do innych obszarów Europy oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie analizy, wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, osobami zaangażowanymi w rozwój kultury/przedsiębiorczości w Warszawie, a tak- przez warszawskie podmioty. 6 że równoległe w innych metropoliach, nt. możliwości rozwoju creative industries (przemysłów kreatywnych) Dzięki aktywności warszawskich podmiotów skutecznie pozyskujemy środki dla rozwoju miasta. w stolicach bałtyckich. Na jej podstawie zostaną określone słabe i mocne strony rozwoju tego sektora w poszczególnych miastach. Równolegle zaprezentowane zostaną propozycje zmian otoczenia, w tym instytucjonalnego, w którym mają powstawać nowe przedsięwzięcia kulturalne. Baltic Sea Innovation Network Centres (BaSIC) zakłada stworzenie Bałtyckiego Archipelagu Innowacji przestrzeni dla swobodnego rozwoju szybko rozwijających się, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z obszaru Morza Bałtyckiego, bazującej na sieci prężnie działających parków technologicznych oraz klastrów. Nacisk położony zostanie na identyfikację oraz zapewnienie wsparcia MSP, które posłużą za lokomotywy wzrostu dla innych przedsiębiorstw, polegającego na organizacji szkoleń, networkingu, ułatwieniu pozyskania wsparcia na umiędzynarodowienie działalności i rozwój. Konsorcjum projektowe składa się z wiodących parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, mających silne wsparcie od władz lokalnych i regionalnych 10 metropolii bałtyckich. Skład ten zapewnić ma włączenie rezultatów projektu do strategii rozwoju innowacji we wszystkich tych regionach, podniesienia jakości usług i infrastruktury wspierającej rozwój MSP. Celem Warszawy jako miasta kreatywnego i nowoczesnego jest umocnienie na arenie międzynarodowej wizerunku europejskiego centrum kulturalnego. Szansą na realizację powyższego celu jest ubieganie się Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 016. ESK to najpoważniejszy program kulturalny UE skierowany do miast europejskich i najbardziej rozpoznawalna inicjatywa UE w dziedzinie kultury. Ideą przewodnią starań Warszawy o uzyskanie tytułu ESK 016 jest Varsovia Creativa ( Warsaw Creative, We are so creative), ponieważ to kreatywność jest największą siłą Warszawy. Warszawa jest miastem prawdziwie twórczym ze względu na: obecność artystów i istnienie rynku sztuki, obecność instytucji kultury i wyrobionej publiczności, klimat przyjazny dla twórczych eksperymentów i nowatorskich projektów oraz skupienie sektora przemysłów kreatywnych. Jako miasto wielkiego potencjału, Warszawa przyciąga twórcze jednostki z całego kraju. Punkty informacyjno doradcze m. st. Warszawy Osoby i instytucje z terenu m. st. Warszawy i okolic, zainteresowane tematyką funduszy unijnych oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem stolicy w Unii Europejskiej mogą skorzystać z bezpłatnych usług miejskich punktów informacyjno doradczych: Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa Centrum Doradcze EURODOTACJE Powstały one między innymi po to, aby zagwarantować wszystkim osobom zainteresowanym tematyką europejską łatwy i szybki dostęp do informacji na tematy dotyczące m.in.: projektów realizowanych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty z terenu Warszawy dzięki unijnemu wsparciu; możliwości pozyskiwania środków europejskich; możliwości udziału warszawiaków w projektach szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Punkty zapewniają także bezpłatny dostęp do udziału w spotkaniach informacyjnych, seminariach i warsztatach edukacyjnych, konferencjach oraz innych imprezach poświęconych tematyce europejskiej. Dzięki tym punktom udaje nam się rocznie dotrzeć do ok. 5 tys. osób i instytucji z terenu Warszawy i okolic, które poszerzają swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu ilości projektów europejskich zgłaszanych do dofinansowania

16 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT WARSZAWA Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa jest jednym z w Polsce i jednym z blisko 500 punktów w Europie sieci informacyjnej Europe Direct, zarządzanej przez Komisję Europejską. Punkty pełnią rolę pierwszego kontaktu na drodze poszukiwania informacji dotyczących Unii Europejskiej oraz pobudzania europejskiej debaty na poziomie lokalnym. Miasto Stołeczne Warszawa jest jedną z instytucji, które zostały wyłonione przez Komisję Europejską do prowadzenia Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Warszawa w latach Punkt informacyjny umożliwia bezpośredni dostęp do informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące prawodawstwa, polityk i programów Unii Europejskiej oraz oferowanych przez nią możliwości finansowania. W spotkaniach informacyjnych, seminariach i warsztatach edukacyjnych dotyczących tematyki unijnej uczestniczyło około 5 osób z terenu Warszawy i okolic. Chcemy, aby wiedza na temat UE była bardziej przystępna, dlatego też pracownicy Punktu organizują: spotkania z młodzieżą dotyczące tematyki europejskiej; konferencje i seminaria dotyczące tematyki europejskiej, w tym dotyczące możliwości wykorzystania funduszy europejskich. Chcesz brać udział w działaniach europejskich realizowanych przez Punkt? Chcesz być na bieżąco informowany o sprawach związanych z tematyką europejską? W Punkcie Informacyjnym EUROPE DIRECT -WARSZAWA uzyskasz m. in. informacje o: ogólnych zagadnieniach dotyczących polityki UE; państwach członkowskich UE; wyspecjalizowanych źródłach informacji na temat UE; projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, realizowanych w Warszawie; ofertach instytucji i organizacji poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych; oraz bezpłatny dostęp do: komputera z połączeniem internetowym; bezpłatnej infolinii europejskiej pod numerem: , która umożliwia połączenie z operatorem, mówiącym również w języku polskim; publikacji i materiałów informacyjnych na temat UE. Do listopada 009 roku Punkt Informacyjny EU- ROPE DIRECT Warszawa zorganizował lekcje europejskie dla 0 uczniów z 35 warszawskich szkół. Chcesz, aby nasz ekspert odwiedził Twoją szkołę? Napisz do nas na adres Wyślij nam na adres: lub odwiedź naszą stronę internetową: Centrum Doradcze EURODOTACJE Od września 00 r. w centrum miasta przy ul. Kruczej 3/4 eksperci z zakresu pozyskiwania unijnego wsparcia codziennie od poniedziałku do piątku udzielają konsultacji w zakresie możliwości wykorzystania funduszy europejskich w Warszawie. Usługi punktu są adresowane do: lokalnych organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy (np. szkół, domów kultury) mieszkańców Warszawy, Od poniedziałku do piątku w godz dwoje konsultantów pomaga w poruszaniu się po świecie unijnych funduszy w siedzibie Centrum lub (od stycznia 009 r.) w siedzibie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT - Warszawa. W przypadku trwałej współpracy konsultanci odbywają spotkania w siedzibie zainteresowanej instytucji. W Centrum organizowane są również dyżury ekspertów świadczących porady w zakresie realizacji projektów europejskich, w szczególności dotyczące zagadnień organizacyjnych, prawnych i finansowych. Centrum Doradcze EURODOTACJE: informuje oraz udziela konsultacji w zakresie możliwości wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju potencjału lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek m.st. Warszawy, pomaga w przygotowywaniu projektów finansowanych ze środków europejskich, doradza w zakresie budowy partnerstw, w tym partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy, wspiera tworzenie partnerstw mających na celu realizowanie wspólnych projektów finansowanych ze środków europejskich, doradza w zakresie zarządzania projektami, udziela informacji na temat projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych na rzecz mieszkańców stolicy (np. projektów szkoleniowych, doradczych wsparcia na zakładanie własnej działalności gospodarczej), informuje o projektach europejskich realizowanych w. Od początku działania Punktu z jego usług skorzystało ponad,5 tys. osób. Są to głównie osoby w wieku 5 40 lat. Do działań Centrum należy także organizacja spotkań informacyjnych i wykładów dotyczące zagadnień zwią- 9 zanych z możliwościami wykorzystania funduszy europejskich na terenie m.st. Warszawy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na spotkanie z konsultantem drogą ową lub telefonicznie.centrum Doradcze EURODOTACJE w trakcie swojej prawie rocznej działalności nawiązało bezpośrednią współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa Pl. Konstytucji 4, Warszawa tel.: (0-) , fax: (0-)

17 Współpraca ta zaowocowała wspólnym przygotowaniem projektów oraz złożeniem przez organizacje współpracujące ponad 45 wniosków o dofinansowanie realizacji planowanych projektów z funduszy europejskich w ramach m.in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Wymiany Kulturalnej, Funduszu dla organizacji pozarządowych. W trakcie swojej działalności Centrum regularnie organizowało spotkania informacyjne na temat możliwości oraz zasad aplikowania o fundusze europejskie na realizację przedsięwzięć społecznych. Podczas spotkań prezentowano przegląd możliwości finansowania z funduszy europejskich, działań organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy m.in. w obszarze edukacji, kultury, sportu, integracji społecznej i zawodowej. Łącznie odbyło się ponad 5 spotkań i seminariów, w których wzięło udział ponad 00 osób. Centrum prowadziło także działania edukacyjne w zakresie metod przygotowywania projektów oraz dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem funduszy UE. Łącznie przeprowadzono 14 warsztatów tematycznych dla ponad 0 osób. Centrum objęło wsparciem przygotowywanie kilkunastu projektów partnerskich pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy. Centrum Doradcze EURODOTACJE ul. Krucza 3/4, Warszawa tel.: (0 ) faks: (0 ) Projekty realizowane przez m. st. Warszawa ze środków funduszy europejskich Fundusz Spójności L.p. 1 Nazwa Projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie ( Faza I, II) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie ( Faza III) 3 Projekt i budowa II linii metra w Warszawie POI i Ś Rozwiązywanie problemów gospodarki w Warszawie etap I: Modernizacja i rozbudowa ZUSOK Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński- Stadion Narodowy Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych Modernizacja Al. Jerozolimskich budowa węzła Łopuszańska Kleszczowa Nazwa Programu/ Funduszu Jednostka realizująca Wartość projektu Wartość dofinansowania FS MPWiK ,0 zł ,00 zł FS MPWiK ,00 zł ,00 zł / Metro Warszawskie ,00 zł ,00 zł POI i Ś ,00 zł ,00 zł POI i Ś SKM ,00 zł ,00 zł POI i Ś Tramwaje Warszawskie ,00 zł ,00 zł POI i Ś ,00 zł ,00 zł 30 W Warszawie znajdziesz również informację o unijnych funduszach w innych instytucjach: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie ( Faza IV) POI i Ś MPWIK ,00 zł ,00 zł 31 9 Obsługa komunikacją tramwajową płn.-wsch. dzielnic Warszawy POI i Ś Tramwaje Warszawskie ,00 zł ,00 zł suma ,0 zł ,00 zł Mazowiecka Jednostka Punkt Informacyjny Wdrażania Programów Unijnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ul. Jagiellońska 4, Warszawa ul. Krucza 3/4, Warszawa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego tel.: (0 ) , fax: (0 ) tel.: (0 ) , fax: (0 ) Nazwa infolinia: Wartość L.p. Nazwa Projektu Programu/ Jednostka realizująca Wartość projektu dofinansowania Funduszu Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową 1 do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową POIiŚ ,35 zł ,63 zł do węzła przesiadkowego Młociny Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie ul. Śniadeckich 1/15, Warszawa, tel.: (0 ) 39 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza, Warszawa centrala: (0 ) Sekretariat tel./fax (0 ) Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Ul. Piękna 6, 0-6 Warszawa tel: (0 ) fax: (0 ) Muzeum Warszawskiej Pragi POIiŚ ,00 zł ,00 zł 3 Budowa Centrum Nauki Kopernik POIiŚ ,06 zł ,00 zł Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z wdrożeniem e-uslug dla pacjentów POIiŚ Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ ,60 zł ,16 zł POIG 5 4,00 zł ,0 zł RPO WM ,00 zł ,00 zł RPO WM Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ,00 zł 1 030,00 zł

18 Integracja 5 jednostek medycznych, wdrożenie platformy interaktywnej, wprowadzenie e-usług medycznych dla ludności oraz zinformatyzowanie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno RPO WM 9 System e-zdrowie w Szpitalu Bielańskim RPO WM Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla konsorcjum Samodzielnych Zespołów Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Wawer i Praga Płd. Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego ul. Dolina Służewiecka RPO WM RPO WM SZPZLO Warszawa Bródno Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ SZPZLO Warszawa Wola SZPZLO Warszawa Wawer ,00 zł ,0 zł ,00 zł 61 6,10 zł ,00 zł 0 6,6 zł ,00 zł ,30 zł RPO WM ,6 zł ,3 zł 13 Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr z Trasą Siekierkowską RPO WM ,40 zł ,00 zł 14 Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana RPO WM ,00 zł ,00 zł Chrościckiego 15 Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciagu ul. Powązkowskiej RPO WM m st. Warszawa ,04 zł ,00 zł 16 Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. ul. Armii Krajowej pętla autobusowa RPO WM (Dzielnica Bielany) ,44 zł 14 6,5 zł Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 1 RPO WM ,33 zł ,00 zł (Dzielnica Ursynów/ 3 do mostu nad Kanałem Żerańskiem 10 Nowa szkoła ,00 zł ,00 zł Gimnazjum 96) 33 Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park &Ride) 1 RPO WM ,95 zł ,3 zł II etap 11 Zawody budowlane na rynku pracy ,00 zł 5 3,00 zł (Biuro Edukacji) 19 Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego Oddział Muzeum Historycznego RPO WM , zł ,45 zł m.st. Warszawy 0 Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie RPO WM m. st. Warszawa ,4 zł ,00 zł 1 Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach RPO WM m. st. Warszawa ,00 zł ,0 zł Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez modernizację oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Przychodni Lekarskich Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola RPO WM 3 Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Pawilon VI RPO WM 4 Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie Program 5 Baltic Sea Innovation Network Centres (BaSIC) Morza Bałtyckiego 6 CAPRICE INTERREG IV C CREATIVE METROPOLES INTERREG IV C SZPZLO Warszawa Wola Szpital Grochowski im. R. Masztaka SPZOZ ,3 zł ,10 zł 4 64,03 zł , zł RPO WM ,00 zł ,00 zł 6 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup 30 wagonów pośrednich do obsługi I linii metra * SPOT Metro Warszawskie ,00 zł ,00 zł suma ,40 zł ,61 zł * dofinansowanie warunkowe Europejski Fundusz Społeczny L.p. Nazwa Projektu Nazwa Programu/ Funduszu Jednostka realizująca 1 Centrum Aktywności Społecznej (OPS Bielany) Równi na rynku pracy lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 3 Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU 4 Magus Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości 5 Warszawa potencjałem innowacji (OPS Włochy) / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Leona Koźmińskiego (Biuro Funduszy Europejskich) m. st. Warszawa/ Akademickie Inkubtory Przedsiębiorczości/ Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Leona Koźmińskiego Wartość projektu Wartość dofinansowania ,44 zł ,44 zł ,0 zł ,0 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 360,00 zł 9 360,00 zł 6 Rynek pracy czeka Urząd Pracy m.st. Warszawy ,3 zł ,6 zł Odnajdziemy wspólne drogi południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów Warszawscy nauczyciele w Europie 9 Rozumieją nas 1 13 Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy diagnoza i prognoza (OPS Praga Południe) (Biuro Edukacji) (Biuro Edukacji) (Biuro Edukacji) (Biuro Edukacji) 46 5,00 zł 46 5,00 zł 9 940,00 zł ,00 zł 31 4,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Dzielnica Żoliborz) 4 450,00 zł ,00 zł 15 Tygrysy rynku pracy (Dzielnica Ursus) 96 00,00 zł 53 30,00 zł 16 Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych (Biuro Edukacji / trzy szkoły zawodowe specjalne) 1 90,00 zł 65 1,00 zł 1 Czas na kreatywne przedszkola! (Biuro Edukacji) 605 9,0 zł , zł 1 Aktywny Targówek (OPS Targówek) ,00 zł 55 59,00 zł 19 Otwarci na jutro (OPS Śródmieście) ,00 zł 63 36,00 zł 0 Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy"" 1 Wola aktywnej integracji Integracja dla samodzielności 3 Aktywny Żoliborz (OPS Bielany) (OPS Wola) (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie) (OPS Żoliborz) 3 660,00 zł ,0 zł 5 900,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 00,00 zł 6 166,50 zł

19 4 Czas na zmianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy 5 Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia 6 Mokotowski program integracji społecznej Bądź aktywny w życiu Małe kroki do sukcesu 9 Aktywna integracja drogą do zatrudnienia 30 Z rodziną mogę więcej 31 Samorządne perspektywy rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy 3 Ja i moja przyszłość Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota URBES podniesienie potęcjału administracyjnego samorządów Warszawy Poznania i Łodzi do zarządzania metoda projektową "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet 39 Aktywni w pracy 40 NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi 41 Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona 4 Klub Integracji Społecznej Pokonać siebie 43 Dajmy się poznać aktywizacja społeczno zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi" 44 Komputer bez tajemnic kurs IT dla grupy wiekowej Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo 46 Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę 4 Równi w przyszłości (OPS Włochy) (OPS Ursynów) (OPS Mokotów) (OPS Praga Południe) (OPS Wawer) (OPS Bemowo) (OPS Praga Północ) (OPS Rembertów) (OPS Ursus) (OPS Białołęka) (OPS Ochota) (Biuro Funduszy Europejskich) (Warszawskie Centrum Kobiet) m. st. Warszawa (OPS Śródmieście) (Biuro Funduszy Europejskich) (Dzielnica Ursynów) (OPS Praga Południe) (OPS Praga Południe) (Dzielnica Wola) (OPS Wawer) (Dzielnica Praga Północ) (Dzielnica Targówek) ,00 zł 193 1,5 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 4,00 zł 66 60,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 665,00 zł ,00 zł 99 35,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 35 50,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 3,95 zł ,00 zł 19 65,6 zł , zł ,1 zł 51 15,00 zł 51 15,00 zł 6 50,00 zł 6 50,00 zł ,55 zł ,69 zł 96 41,00 zł 96 41,00 zł 461,00 zł 461,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 30,00 zł 1 30,00 zł ,00 zł ,00 zł ,5 zł ,5 zł ,00 zł ,00 zł 4 Przedszkole Równych Szans 49 Będę atrakcyjnym pracownikiem Zawody przyszłości program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie Uczyć się aby działać warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS nr w Warszawie E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1 E-Liceum pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierajacej nauczanie w CKU NR 3 w Warszawie 54 Lepszy start dla zawodowca 55 Zostań w Polsce swoim szefem! 56 5 Atrakcyjny zawodowo pracownik program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie Edukacja ku niezależności modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (Dzielnica Ursynów) (Dzielnica Praga Południe) (Dzielnica Śródmieście) (Dzielnica Mokotów) (Dzielnica Śródmieście) (Dzielnica Wola) (Dzielnica Śródmieście) (Biuro Funduszy Europejskich) (Dzielnica Wola) (Biuro Edukacji) 1 93,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 3,00 zł 6 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,5 zł 40 45,00 zł 40 45,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 95,00 zł 1 95,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 40,00 zł ,00 zł 1 0,00 zł ,00 zł Mobliność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych ,00 zł 361 1,00 zł 35 Aktywni Społecznie ,00 zł ,00 zł 5 (OPS Wesoła) (Dzielnica Śródmieście) 34 i Ekonomicznych w Warszawie 35 Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób ,00 zł 53 00,00 zł pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów (OPS Wilanów) 59 Aktywny Targówek 435,00 zł 39 5,00 zł (OPS Targówek) 60 Otwarci na jutro 61 Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (OPS Śródmieście) (OPS Bielany) ,00 zł ,00 zł ,0 zł 4 160,0 zł 6 Wola aktywnej integracji 4 49,00 zł 4 194,00 zł 63 Integracja dla samodzielności 64 Aktywny Żoliborz 65 Czas na zmianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy 66 Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia 6 Mokotowski program integracji społecznej 6 Bądź aktywny w życiu 69 Małe kroki do sukcesu 0 Aktywna integracja droga do zatrudnienia (WCPR) (OPS Żoliborz) (OPS Włochy) - (OPS Ursynów) (OPS Mokotów) (OPS Praga Południe) ( OPS Wawer) (OPS Bemowo) ,00 zł 3 500,00 zł 1 439,00 zł ,00 zł 1 946,00 zł ,00 zł ,00 zł 36 03,6 zł 15 99,00 zł ,00 zł ,94 zł ,69 zł 1 04,00 zł 19 06,00 zł 4 116,96 zł 1 169,96 zł

20 1 Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnychmatek (OPS Praga Północ) 41 44,00 zł 3 550,00 zł Samorządne perspektywy rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy - (OPS Rembertów) ,00 zł 96 09,00 zł 3 Mama aktywna w pracy (OPS Ursus) ,00 zł ,00 zł 4 Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka (OPS Białołęka) 14 51,00 zł ,00 zł 5 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota (OPS Ochota) 11 69,00 zł 16 36,00 zł 6 Lepiej być nie może" Urząd Pracy m.st. Warszawy ,00 zł 19 90,50 zł Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy Urząd Pracy m.st. Warszawy 6 000,00 zł ,00 zł Od A do Z - Aktywna Zawodowo Dzielnica Włochy ,60 zł ,60 zł 9 Rynek pracy czeka Urząd Pracy m.st. Warszawy 00 00,00 zł ,40 zł suma ,61 zł ,3 zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 36 L.p. Nazwa Projektu 1 Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie Nazwa Programu/ Funduszu NMF i MF EOG Jednostka realizująca Wartość projektu Wartość dofinansowania ,00 zł ,00 zł Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO NMF i MF EOG ,00 zł ,00 zł 3 4 Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo 5 Warszawa Stolicą Czystości projekt edukacji ekologicznej 6 Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m. st. Warszawie Wykwalifikowana kadra wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną NMF i MF EOG NMF i MF EOG NMF i MF EOG NMF i MF EOG NMF i MF EOG ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł suma ,00 zł ,00 zł

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r.

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Ogólne informacje W 2009 r. łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy przekroczyło 8 mld zł Obecnie w realizacji 103 projekty, Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA Konferencja Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013 Olsztyn 24 maja 2012 r. KONTROLA W PROJEKTACH EUROPEJSKICH DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej.

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej. KONIN 17.02.2016 Województwo wielkopolskie Mandat Terytorialny Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Koniński Obszar Strategicznej Interwencji K OSI jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekty unijne dla mieszkańców

Projekty unijne dla mieszkańców Projekty unijne dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza 2 Gdzie szukać dofinansowanych projektów? www.mapadotacji.gov.pl www.inwestycjawkadry.pl strony internetowe instytucji wdrażających 3 Gdzie szukać dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 +

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty miasta m stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008 2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Projekty realizowane i zrealizowane przez m.st. Warszawa - współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008 Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 1 600 1 400 1 200 1 230 1 361

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r.

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Projekt Strategii ZIT WOF II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Etapy prac Delimitacja WOF ZIT Diagnoza Założenia strategii i projektów ZIT Projekt Strategii ZIT WOF Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo