KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/ Bielany Wrocławskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie"

Transkrypt

1 ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/ Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom cen : 2 kw. 09 NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... 66,90 %R, S Koszty zakupu [Kz]... 7,80 %M Zysk [Z]... 12,70 %R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : ,45 zł Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 45/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla regionu dolnośląskiego Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT Lp. Pozycje kosztorysowe TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Nazwa Wartość zł Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę zł Udział procentowy Roboty ziemne 2 251,26 0,77% Fundamenty ,49 6,85% Izolacje fundamentów 5 011,51 1,71% Roboty murowe ,74 9,33% Ścianki działowe 4 145,76 1,42% Posadzki na gruncie - konstrukcja ,28 8,53% Strop drewniany ,99 6,88% śelbetowe elementy konstrukcyjne ,99 3,80% Więźba dachowa ,55 6,54% Pokrycie dachu ,46 16,35% Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna ,15 5,67% Posadzki na gruncie - wykładziny ,81 5,46% Posadzki na poddaszu - wykładziny 5 459,11 1,87% Posadzki zewnętrzne - taras (konskrukcja ,68 6,24% i okładziny) Tynki wewnętrzne ,89 5,49% Elewacja ,01 8,88% Roboty malarskie - wnętrze 5 331,76 1,82% Stolarka wewnętrzna 6 969,01 2,38% RAZEM ,45 100,00% Ogółem wartość kosztorysowa robót ,45 Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 45/100 zł - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m 2 d m 2 350,000 RAZEM 350,000 2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład m 3 d w gruncie kat.i-ii 219,11 m 3 219,110 RAZEM 219,110 3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m 3 d gruncie kat. I-III 219,11 m 3 219,110 RAZEM 219,110 2 Fundamenty 4 Podkłady betonowe na podł.gruntowym m 3 d ,85 m 3 6,850 5 d d d d KNR-W 2-02 d Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m 3 RAZEM 6,850 13,87 m 3 13,870 RAZEM 13,870 Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3 m 3 0,98 m 3 0,980 RAZEM 0,980 Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m 2 14,95 m 2 14,950 RAZEM 14,950 Ściany betonowe - dodatek za kaŝdy 1cm róŝnicy grubości m 2 14,95 m 2 14,950 RAZEM 14,950 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m 3 13,80 m 3 13,800 RAZEM 13,800 3 Izolacje fundamentów 10 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych m 2 d ,10 m 2 12,100 RAZEM 12, KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu m 2 d asfaltowego - pierwsza warstwa 120,51 m 2 120,510 RAZEM 120, KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu m 2 d asfaltowego - druga i nast.warstwa 120,51 m 2 120,510 RAZEM 120, KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez m 2 d siatki metalowej 60,31 m 2 60,310 RAZEM 60,310 4 Roboty murowe 14 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych m 2 d ,54 m 2 19,540 RAZEM 19, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 103,64 m 2 103,640 RAZEM 103, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 7,35 m 2 7,350 RAZEM 7, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 56,88 m 2 56,880 RAZEM 56, KNR-W 2-02 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków szt d i pustaków 17 szt 17,

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 17, KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł szt d pojedynczych, bloczków i pustaków 9 szt 9,000 RAZEM 9, KNR-W 2-02 Otwory w ścianach murowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych m d ,60 m 69,600 RAZEM 69, KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m d ,83 m 11,830 RAZEM 11, KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m d ,86 m 21,860 RAZEM 21, KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m d ,65 m 4,650 RAZEM 4, Kalkulacja indywidualna MontaŜ płyty wspornikowej dla komina Rondo Plus 20 szt d.4 1 szt 1,000 RAZEM 1, Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m 2 d ,33 m 2 25,330 RAZEM 25, Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza m 2 d warstwa 2,12 m 2 2,120 RAZEM 2, Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m 2 d ,12 m 2 2,120 RAZEM 2,120 5 Ścianki działowe 28 KNR-W 2-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m 2 d ,02 m 2 39, KNR-W 2-02 d Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m 2 RAZEM 39,020 3,91 m 2 3,910 RAZEM 3,910 6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 30 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m 3 d ,22 m 3 29, d d d d d d Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m 3 RAZEM 29,220 26,27 m 3 26,270 RAZEM 26,270 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza m 2 warstwa 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i m 2 nast.warstwa 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu m 2 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112,390 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu m 2 konstr.na sucho - jedna warstwa Styropian FS20 gr 6,0 cm 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m 2 131,35 m 2 131,

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 131, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m 2 d ostro 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. m 2 d za zmianę grub.o 10mm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. m 2 d za zmianę grub.o 10mm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112,390 7 Strop drewniany 40 KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb d ,45 mb 206, d d RAZEM 206,450 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na m 2 stropach 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m 2 133,27 m 2 133,270 RAZEM 133, Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych m 2 d na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 20,0 cm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112, Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych m 2 d na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 10,0 cm 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 45 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek m 3 d do 0.3m 4,94 m 3 4,940 RAZEM 4, KNR-W 2-02 d Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m 3 47 KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d d d ,12 m 3 1,120 RAZEM 1,120 Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do m 3 przekroju do 16 0,95 m 3 0,950 RAZEM 0,950 Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane m 3 0,49 m 3 0,490 RAZEM 0,490 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 0,90 t 0,900 RAZEM 0,900 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t 0,26 t 0,260 RAZEM 0,260 9 Więźba dachowa 51 Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 d ,28 m 3 3, d d Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 RAZEM 3,280 2,33 m 3 2,330 RAZEM 2,330 Krokwie naroŝne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 2,31 m 3 2,310 RAZEM 2,

6 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 54 d Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 1,33 m 3 drew. 1, d d d d d Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 RAZEM 1,330 0,25 m 3 0,250 RAZEM 0,250 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 0,54 m 3 0,540 RAZEM 0,540 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,44 m 3 0,440 drew. RAZEM 0,440 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m 3 nasyc. drew. 0,24 m 3 0,240 drew. RAZEM 0,240 Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 0,27 m 3 0,270 RAZEM 0, d Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,19 m 3 0,190 drew. RAZEM 0, d Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,60 m 3 0,600 drew. RAZEM 0, Pokrycie dachu 62 KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami - ułoŝenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II d Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŝ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenico- m 66 KNR 0-15II d wej 62,83 m 62,830 RAZEM 62,830 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m wkrętami - montaŝ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenico- wej 3,70 m 3,700 RAZEM 3, NNRNKB 202 (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m 2 d ,38 m 2 16, KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-22 d Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m RAZEM 16,380 53,16 m 53,160 RAZEM 53,160 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 27,00 m 27,000 RAZEM 27,000 Podsufitki drewniane - szkielet z łat m 3 0,27 m 3 0,

7 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 0, KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm m 2 d ,18 m 2 53,180 RAZEM 53, Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 d ,40 m 3 0,400 RAZEM 0, KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami m 2 d solowymi 69,14 m 2 69,140 RAZEM 69, Kalkulacja indywidualna MontaŜ ław kominiarskich kpl d.10 1 kpl 1,000 RAZEM 1, Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 75 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 2,60 m 2 2,600 RAZEM 2, Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 0,85 m 2 0,850 RAZEM 0, Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 17,27 m 2 17,270 RAZEM 17, Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone 4,77 m 2 4,770 RAZEM 4, OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt. d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1 szt. 1,000 RAZEM 1, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad m 2 d m2 fabrycznie wykończone 2,51 m 2 2,510 RAZEM 2, KNR-W 2-02 Bramy uchylne garaŝowe podnoszone mechanicznie m 2 d ,16 m 2 5,160 RAZEM 5, Posadzki na gruncie - wykładziny 82 KNR-W 2-02 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m 2 d ,35 m 2 131, KNR-W 2-02 d d d d d Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m 2 RAZEM 131, ,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą m 2 zwykłą 42,84 m 2 42,840 RAZEM 42,840 Parkiet mozaikowy m 2 69,55 m 2 69,550 RAZEM 69,550 Lakierowanie posadzek i parkietów m 2 69,55 m 2 69,550 RAZEM 69,550 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m 2 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18, Posadzki na poddaszu - wykładziny 88 KNR 0-21 Ślepa podłoga z desek o szer cm m 2 d ,22 m 2 161,

8 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 161, Posadzki zewnętrzne - taras (konskrukcja i okładziny) 89 d d d d d d Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m 3 16,71 m 3 16,710 RAZEM 16,710 Płyta posadzkowa Ŝelbetowa m 3 9,29 m 3 9,290 RAZEM 9,290 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t 0,25 t 0,250 RAZEM 0,250 Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŝu m 3 4,81 m 3 4,810 RAZEM 4,810 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą m 2 zwykłą 46,43 m 2 46,430 RAZEM 46,430 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m 2 19,98 m 2 19,980 RAZEM 19, Tynki wewnętrzne 95 Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m 2 d ,50 m 2 401, d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d RAZEM 401,500 Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.iii i IV na ościeŝach otworów o pow.ponad m 2 3m2 o szer.15cm 4,29 m 2 4,290 RAZEM 4,290 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 85,03 m 2 85,030 RAZEM 85,030 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą m 2 warstwę na rusztach na stropach 85,03 m 2 85,030 RAZEM 85,030 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 27,36 m 2 27,360 RAZEM 27,360 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą m 2 warstwę na rusztach na stropach 27,36 m 2 27,360 RAZEM 27,360 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18, Elewacja 103 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu m 2 d gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 20,95 m 2 20,950 RAZEM 20, KNR 0-28 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULA- m 2 d TION-SM - przyklejenie płyt z wełny mineralnejgr.10 cm na ścianach 145,33 m 2 145,330 RAZEM 145, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie szt. d kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu 582 szt. 582,000 RAZEM 582, KNR 0-28 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULA- m 2 d TION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 145,33 m 2 145,

9 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 145, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŝ listw startowych m d do podłoŝa z cegły 59,50 m 59,500 RAZEM 59, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy m 2 d Drytex 123,25 m 2 123,250 RAZEM 123, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŝ listw typu m d APU 75,26 m 75,260 RAZEM 75, Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm słupów m 2 d ,87 m 2 10,870 RAZEM 10, WyłoŜenie gzymsów i podokienników,dachówka karpiówka pojedyńcza m d ,06 m 17,060 RAZEM 17, KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m 2 d ,00 m 2 5,000 RAZEM 5, KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami m 2 d solowymi 5,00 m 2 5,000 RAZEM 5, Roboty malarskie - wnętrze 114 NNRNKB 202 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m 2 d powierzchnie pionowe 537,14 m 2 537,140 RAZEM 537, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków m 2 d gładkich bez gruntowania 537,14 m 2 537,140 RAZEM 537, Stolarka wewnętrzna 116 OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt. d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8 szt. 8,000 RAZEM 8, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie m 2 d wykończone 13,80 m 2 13,800 RAZEM 13, Drzwi stalowe przeciwpoŝarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m 2 d ,89 m 2 1,890 RAZEM 1, Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt d szt 9,000 RAZEM 9, Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt d szt 8,000 RAZEM 8,

10 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek d obmiar = 350,000 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 26,64 S:spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 0, , ,11 67,47 Razem koszty bezpośrednie: 94,11 26,64 67,47 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,27 0,08 0,00 0,19 Razem z narzutami: 177,02 50,11 126,91 Cena jednostkowa: 0,50 0,14 0,00 0,36 2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.i-ii d obmiar = 219,110 m 3 R:robocizna r-g 0, , ,49 288,28 S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0, , ,00 615,26 Razem koszty bezpośrednie: 903,54 288,28 615,26 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,13 1,32 0,00 2,81 Razem z narzutami: 1 699,52 542, ,28 Cena jednostkowa: 7,75 2,47 0,00 5,28 3 d.1 KNR Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = 219,110 m 3 S:spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0, , ,35 199,22 Razem koszty bezpośrednie: 199,22 199,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,91 0,00 0,00 0,91 Razem z narzutami: 374,73 374,73 Cena jednostkowa: 1,71 0,00 0,00 1,71 Razem dział: Roboty ziemne Razem koszty bezpośrednie: 1 196,87 314,92 0,00 881,95 Razem z narzutami: 2 251,26 592,35 0, ,91 2 Fundamenty 4 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym obmiar = 6,850 m 3 R:robocizna r-g 5, , ,49 522,09 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m 3 1, , , ,11 M:materiały pomocnicze % 1, ,16 21,24 Razem koszty bezpośrednie: 1 959,44 522, ,35 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 286,05 76,22 209,83 0,00 Razem z narzutami: 2 531,49 982, ,46 Cena jednostkowa: 369,56 143,36 226,20 0,00 5 d Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m obmiar = 13,870 m 3 R:robocizna r-g 7, , , ,23 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,00 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 17,44 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 58,09 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 46,90 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,3511 5,07 37,27 M:materiały pomocnicze % 1, ,40 53,10 S:środek transportowy m-g 0, ,6935 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 5 082, , ,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 366,41 107,37 259,04 0,00 Razem z narzutami: 6 674, , ,04 Cena jednostkowa: 481,20 201,96 279,24 0,00 6 d Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3 obmiar = 0,980 m 3 R:robocizna r-g 8, , ,49 116,30 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , ,09 238,82 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 1,23 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 2,93 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 3,31 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,2646 5,07 1,34 M:materiały pomocnicze % 1, ,48 3,71 S:środek transportowy m-g 0, ,0392 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 367,64 116,30 251,34 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 375,15 118,67 256,48 0,00 Razem z narzutami: 489,69 218,75 270,94 Cena jednostkowa: 499,68 223,21 276,47 0,00 7 d Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m obmiar = 14,950 m 2 R:robocizna r-g 3, , ,49 792,

11 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 728,64 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 71,56 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 40,44 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,9700 5,07 45,48 M:drut stalowy okrągły kg 0, ,4385 4,39 15,10 M:materiały pomocnicze % 1, ,01 13,52 S:wyciąg m-g 0, ,9235 7,16 56,73 S:środek transportowy m-g 0, ,4485 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 764,32 792,85 914,74 56,73 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 118,01 53,03 61,19 3,79 Razem z narzutami: 2 584, ,33 986,09 106,70 Cena jednostkowa: 172,85 99,75 65,96 7,14 8 Ściany betonowe - dodatek za kaŝdy 1cm róŝnicy grubości d obmiar = 14,950 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 13,00 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 35,89 M:materiały pomocnicze % 1, ,36 0,54 S:wyciąg m-g 0, ,2990 7,16 2,14 Razem koszty bezpośrednie: 51,57 13,00 36,43 2,14 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,45 0,87 2,44 0,14 Razem z narzutami: 67,75 24,46 39,27 4,02 Cena jednostkowa: 4,54 1,64 2,63 0,27 9 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej d obmiar = 13,800 m 3 R:robocizna r-g 5, , , ,79 M:Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 73, ,5400 2, ,81 M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46, ,2200 2, ,83 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 454,42 M:materiały pomocnicze % 1, ,88 76,32 Razem koszty bezpośrednie: 6 278, , ,38 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 454,94 80,71 374,23 0,00 Razem z narzutami: 7 662, , ,20 Cena jednostkowa: 555,23 151,81 403,42 0,00 Razem dział: Fundamenty Razem koszty bezpośrednie: , , ,04 58,87 Razem z narzutami: , , ,01 110,73 3 Izolacje fundamentów 10 d Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych obmiar = 12,100 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 92,01 M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0, ,6300 1,66 6,03 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3, ,3000 2,21 80,22 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 2, ,8300 2,23 62,06 M:drewno opałowe kg 4, ,4500 0,30 16,34 M:materiały pomocnicze % 1, ,65 2,47 S:środek transportowy m-g 0, ,1646 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 259,13 92,01 167,12 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,41 7,60 13,81 0,00 Razem z narzutami: 353,22 173,06 180,16 Cena jednostkowa: 29,19 14,30 14,89 0,00 11 d.3 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 120,510 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 192,08 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,1785 4,31 181,79 M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0, ,2040 3,73 179,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,62 5,42 S:środek transportowy m-g 0, ,1326 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 559,09 192,08 367,01 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,64 1,59 3,05 0,00 Razem z narzutami: 756,93 361,29 395,64 Cena jednostkowa: 6,28 3,00 3,28 0,00 12 d.3 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa obmiar = 120,510 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 87,66 M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0, ,2040 3,73 179,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,80 2,70 S:środek transportowy m-g 0, ,0723 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 270,16 87,66 182,50 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,24 0,73 1,51 0,00 Razem z narzutami: 361,62 164,88 196,

12 Cena jednostkowa: 3,00 1,37 1,63 0,00 13 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej d obmiar = 60,310 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 258,67 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,1085 4,31 90,98 M:Płyta styrop.odm.20,lamin.dwustr.gr.8cm m 2 1, , , ,35 M:Masa asfaltowo-zalewowa kg 1, ,5735 3,39 378,23 M:drewno opałowe kg 3, ,9300 0,30 54,28 M:materiały pomocnicze % 1, ,85 41,77 S:wyciąg m-g 0, ,4523 7,16 3,24 S:środek transportowy m-g 0, ,7358 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 088,52 258, ,61 3,24 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 51,21 4,29 46,87 0,05 Razem z narzutami: 3 539,74 486, ,09 6,10 Cena jednostkowa: 58,69 8,07 50,52 0,10 Razem dział: Izolacje fundamentów Razem koszty bezpośrednie: 4 176,90 630, ,24 3,24 Razem z narzutami: 5 011, , ,61 6,10 4 Roboty murowe Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych d.4 obmiar = 19,540 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 148,59 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,8620 4,31 25,27 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3, ,6200 2,21 129,55 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 2, ,9420 2,23 100,22 M:drewno opałowe kg 4, ,9300 0,30 26,38 M:materiały pomocnicze % 1, ,81 4,22 S:środek transportowy m-g 0, ,2657 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 434,23 148,59 285,64 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,22 7,60 14,62 0,00 Razem z narzutami: 587,42 279,50 307,92 Cena jednostkowa: 30,06 14,30 15,76 0,00 15 d.4 KNR Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 103,640 m 2 R:robocizna r-g 1, , , ,14 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. szt 10, ,6032 6, ,94 250x375x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 273,08 M:materiały pomocnicze % 1, ,28 117,42 Razem koszty bezpośrednie: 9 792, , ,44 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 94,48 17,82 76,66 0,00 Razem z narzutami: , , ,18 Cena jednostkowa: 116,16 33,52 82,64 0,00 16 KNR 0-27 d Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 7,350 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 131,00 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. szt 10, ,9680 6,70 535,79 250x375x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 19,37 M:materiały pomocnicze % 1, ,55 8,33 Razem koszty bezpośrednie: 694,49 131,00 563,49 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 94,48 17,82 76,66 0,00 Razem z narzutami: 853,85 246,41 607,44 Cena jednostkowa: 116,17 33,53 82,64 0,00 17 KNR 0-27 d Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 56,880 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 881,88 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o wym. szt 8, ,0032 6, ,52 188x500x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 109,91 M:materiały pomocnicze % 1, ,19 46,79 Razem koszty bezpośrednie: 4 048,10 881, ,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,16 15,50 55,66 0,00 Razem z narzutami: 5 071, , ,19 Cena jednostkowa: 89,17 29,16 60,01 0,

13 18 KNR-W 2-02 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków d obmiar = 17,000 szt R:robocizna r-g 1, , ,49 381,81 Razem koszty bezpośrednie: 381,81 381,81 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,46 22,46 0,00 0,00 Razem z narzutami: 718,17 718,17 Cena jednostkowa: 42,25 42,25 0,00 0,00 19 KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków d obmiar = 9,000 szt R:robocizna r-g 2, , ,49 279,08 Razem koszty bezpośrednie: 279,08 279,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31,01 31,01 0,00 0,00 Razem z narzutami: 524,93 524,93 Cena jednostkowa: 58,33 58,33 0,00 0,00 20 d.4 KNR-W Otwory w ścianach murowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych obmiar = 69,600 m R:robocizna r-g 0, , ,49 201,70 M:Belka nadproŝowa L19/N-120 dł.119 cm szt 0, , , ,83 S:wyciąg m-g 0, ,3920 7,16 9,97 Razem koszty bezpośrednie: 1 865,50 201, ,83 9,97 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,80 2,90 23,76 0,14 Razem z narzutami: 2 180,97 379, ,83 18,75 Cena jednostkowa: 31,34 5,45 25,62 0,27 21 d.4 KNR-W Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych obmiar = 11,830 m R:robocizna r-g 0, , ,49 73,71 M:Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 4, ,5030 3,93 190,62 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 21,64 M:materiały pomocnicze % 1, ,12 3,18 S:wyciąg m-g 0, ,3549 7,16 2,54 Razem koszty bezpośrednie: 291,69 73,71 215,44 2,54 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,65 6,23 18,21 0,21 Razem z narzutami: 375,66 138,64 232,24 4,78 Cena jednostkowa: 31,75 11,72 19,63 0,40 22 d.4 KNR-W Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych obmiar = 21,860 m R:robocizna r-g 0, , ,49 136,20 M:Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 4, ,6260 3,93 352,23 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 39,99 M:materiały pomocnicze % 1, ,92 5,88 S:wyciąg m-g 0, ,6558 7,16 4,70 Razem koszty bezpośrednie: 539,00 136,20 398,10 4,70 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,65 6,23 18,21 0,21 Razem z narzutami: 694,18 256,19 429,15 8,84 Cena jednostkowa: 31,75 11,72 19,63 0,40 23 d.4 KNR-W Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej obmiar = 4,650 m R:robocizna r-g 1, , ,49 113,87 M:Blacha z miedzi o grubości 0,5-1,0 mm kg 2, , ,08 352,58 M:Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0, , ,83 5,72 M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0, ,5345 6,20 9,51 M:materiały pomocnicze % 1, ,68 5,52 S:środek transportowy m-g 0, ,0228 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 487,20 113,87 373,33 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,78 24,49 80,29 0,00 Razem z narzutami: 616,64 214,19 402,45 Cena jednostkowa: 132,61 46,06 86,55 0,00 24 d.4 Kalkulacja indywidualna MontaŜ płyty wspornikowej dla komina Rondo Plus 20 obmiar = 1,000 szt Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00 25 d Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. obmiar = 25,330 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 679,01 M:cegła budowlana pełna szt 52, ,9570 1, ,

14 M:zaprawa m 3 0, , ,66 231,37 M:materiały pomocnicze % 1, ,86 26,79 S:wyciąg m-g 0, ,8259 7,16 41,71 Razem koszty bezpośrednie: 2 533,23 679, ,51 41,71 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,01 26,81 71,55 1,65 Razem z narzutami: 3 309, , ,89 78,45 Cena jednostkowa: 130,66 50,42 77,14 3,10 26 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa d obmiar = 2,120 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 9,07 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,6360 4,31 2,74 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,3920 2,21 7,50 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,4380 2,23 5,44 M:drewno opałowe kg 2, ,5120 0,30 1,65 M:materiały pomocnicze % 1, ,17 0,26 S:wyciąg m-g 0, ,0208 7,16 0,15 S:środek transportowy m-g 0, ,0163 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 26,81 9,07 17,59 0,15 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,64 4,28 8,29 0,07 Razem z narzutami: 36,30 17,06 18,96 0,28 Cena jednostkowa: 17,12 8,05 8,94 0,13 27 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm d obmiar = 2,120 m 2 R:robocizna r-g 3, , ,49 99,53 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 36,14 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 17,76 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,2720 5,07 6,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,60 0,91 S:wyciąg m-g 0, ,3180 7,16 2,28 S:środek transportowy m-g 0, ,0212 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 163,07 99,53 61,26 2,28 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,92 46,95 28,90 1,07 Razem z narzutami: 257,55 187,22 66,04 4,29 Cena jednostkowa: 121,48 88,31 31,15 2,02 Razem dział: Roboty murowe Razem koszty bezpośrednie: , , ,85 61,35 Razem z narzutami: , , ,29 115,39 5 Ścianki działowe 28 d.5 KNR-W Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. obmiar = 39,020 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 797,21 M:cegła dziurawka pojedyncza szt 48, ,3720 1, ,30 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 228,43 M:materiały pomocnicze % 1, ,63 32,44 S:wyciąg m-g 0, ,3412 7,16 16,76 Razem koszty bezpośrednie: 3 009,14 797, ,17 16,76 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 77,11 20,43 56,25 0,43 Razem z narzutami: 3 897, , ,39 31,52 Cena jednostkowa: 99,89 38,43 60,65 0,81 29 d.5 KNR-W Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. obmiar = 3,910 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 57,22 M:cegła dziurawka pojedyncza szt 28, ,2170 1,02 114,46 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 9,30 M:materiały pomocnicze % 1, ,24 1,86 S:wyciąg m-g 0, ,3910 7,16 2,80 Razem koszty bezpośrednie: 185,64 57,22 125,62 2,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 47,47 14,63 32,12 0,72 Razem z narzutami: 248,31 107,63 135,42 5,26 Cena jednostkowa: 63,51 27,53 34,63 1,35 Razem dział: Ścianki działowe Razem koszty bezpośrednie: 3 194,78 854, ,79 19,56 Razem z narzutami: 4 145, , ,81 36,80 6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 30 d Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym obmiar = 29,220 m 3 R:robocizna r-g 4, , , ,08 M:piasek do zapraw m 3 1, , ,97 945,78 M:materiały pomocnicze % 1, ,46 14,19 Razem koszty bezpośrednie: 2 789, ,08 959,

15 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,46 62,60 32,86 0,00 Razem z narzutami: 4 475, , ,85 Cena jednostkowa: 153,16 117,74 35,42 0,00 31 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe d obmiar = 26,270 m 3 R:robocizna r-g 2, , , ,15 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,77 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 31,44 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 17,77 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,5254 5,07 2,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,54 96,80 S:środek transportowy m-g 0, ,2627 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 7 570, , ,44 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 288,18 38,83 249,35 0,00 Razem z narzutami: 8 980, , ,37 Cena jednostkowa: 341,84 73,04 268,80 0,00 32 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa d obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 561,65 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,4050 4,31 169,84 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,1600 2,21 464,45 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,0525 2,23 336,85 M:drewno opałowe kg 2, ,5100 0,30 102,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 16,10 S:wyciąg m-g 0, ,2872 7,16 9,22 S:środek transportowy m-g 0, ,0114 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 660,56 561, ,69 9,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,64 4,28 8,29 0,07 Razem z narzutami: 2 248, , ,69 17,34 Cena jednostkowa: 17,11 8,04 8,94 0,13 33 d Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 256,18 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,7550 2,21 377,37 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,0525 2,23 336,85 M:drewno opałowe kg 2, ,7000 0,30 78,81 M:materiały pomocnicze % 1, ,93 11,90 S:wyciąg m-g 0, ,8800 7,16 6,30 S:środek transportowy m-g 0, ,7750 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 067,41 256,18 804,93 6,30 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,12 1,95 6,12 0,05 Razem z narzutami: 1 361,41 481,86 867,71 11,84 Cena jednostkowa: 10,37 3,67 6,61 0,09 34 d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 145,10 M:płyty styropianowe Termo Organika Gold dach-podłoga m 3 0, , , ,89 M:materiały pomocnicze % 1, ,55 23,32 S:wyciąg m-g 0, ,3596 7,16 2,58 S:środek transportowy m-g 0, , ,39 24,50 Razem koszty bezpośrednie: 1 750,39 145, ,21 27,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,57 1,29 14,04 0,24 Razem z narzutami: 2 025,18 272, ,31 50,94 Cena jednostkowa: 18,02 2,43 15,14 0,45 35 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa Styropian FS20 gr 6,0 cm obmiar = 18,960 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 24,48 M:płyty styropianowe Termo Organika Gold dach-podłoga m 3 0, , ,70 172,14 M:materiały pomocnicze % 1, ,72 2,58 S:wyciąg m-g 0, ,0607 7,16 0,43 S:środek transportowy m-g 0, ,0891 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 199,63 24,48 174,72 0,43 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,53 1,29 9,22 0,02 Razem z narzutami: 235,21 46,05 188,35 0,81 Cena jednostkowa: 12,40 2,43 9,93 0,04 36 d Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa obmiar = 131,350 m

16 R:robocizna r-g 0, , ,49 158,35 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,3065 2,23 348,56 M:materiały pomocnicze % 1, ,49 5,23 S:wyciąg m-g 0, ,5911 7,16 4,23 S:środek transportowy m-g 0, ,1576 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 516,37 158,35 353,79 4,23 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,93 1,21 2,69 0,03 Razem z narzutami: 687,20 297,85 381,39 7,96 Cena jednostkowa: 5,23 2,27 2,90 0,06 37 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro d obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 678,32 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 524,68 M:masa asfaltowa izolacyjna kg 0, ,1945 3,75 34,48 M:drewno opałowe kg 0, ,7620 0,30 4,73 M:materiały pomocnicze % 1, ,64 8,46 S:wyciąg m-g 0, ,0587 7,16 29,06 S:środek transportowy m-g 0, ,0394 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 279,73 678,32 572,35 29,06 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,73 5,16 4,35 0,22 Razem z narzutami: 1 947, ,90 616,99 54,66 Cena jednostkowa: 14,83 9,71 4,70 0,42 38 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm d obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 233,21 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 457,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,58 6,86 S:wyciąg m-g 0, ,5515 7,16 25,43 Razem koszty bezpośrednie: 723,16 233,21 464,52 25,43 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,43 2,07 4,13 0,23 Razem z narzutami: 987,24 438,66 500,75 47,83 Cena jednostkowa: 8,79 3,90 4,46 0,43 39 d Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 466,41 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 915,33 M:materiały pomocnicze % 1, ,15 13,73 S:wyciąg m-g 0, ,1030 7,16 50,86 Razem koszty bezpośrednie: 1 446,33 466,41 929,06 50,86 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,86 4,15 8,26 0,45 Razem z narzutami: 1 974,50 877, ,53 95,67 Cena jednostkowa: 17,57 7,81 8,91 0,85 Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja Razem koszty bezpośrednie: , , ,68 152,61 Razem z narzutami: , , ,94 287,06 7 Strop drewniany 40 d.7 KNR Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm obmiar = 206,450 mb R:robocizna r-g 0, , , ,31 M:deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. II gr. 38 mm m 3 0, , , ,24 M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0, ,1935 6,37 39,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 19,11 S:wyciąg m-g 0, ,0645 7,16 14,78 S:środek transportowy m-g 0, ,0645 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 999, , ,80 14,78 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,37 13,04 6,26 0,07 Razem z narzutami: 6 485, , ,64 27,80 Cena jednostkowa: 31,41 24,53 6,75 0,13 41 d Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 1, , , ,33 M:Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 0, ,6155 5,62 391,24 M:Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 2, ,5100 5, ,68 M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2, ,9425 1,76 589,50 M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3, ,8600 0,86 406,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,51 50,27 S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0, ,4783 4,37 54,53 S:wyciąg m-g 0, ,5973 7,16 32,92 S:środek transportowy m-g 0, ,4335 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 5 548, , ,35 87,

17 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,25 15,68 25,90 0,67 Razem z narzutami: 7 704, , ,66 164,49 Cena jednostkowa: 58,66 29,49 27,92 1,25 42 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa d obmiar = 133,270 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 160,67 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,5913 2,23 353,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,54 5,30 S:wyciąg m-g 0, ,5997 7,16 4,29 S:środek transportowy m-g 0, ,1599 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 523,92 160,67 358,96 4,29 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,93 1,21 2,69 0,03 Razem z narzutami: 697,25 302,22 386,96 8,07 Cena jednostkowa: 5,23 2,27 2,90 0,06 43 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 20,0 cm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 147,71 M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. m 2 1, , , ,63 200mm M:materiały pomocnicze % 1, ,13 61,69 S:wyciąg m-g 0, ,8654 7,16 6,20 S:środek transportowy m-g 0, ,0003 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 4 328,23 147, ,32 6,20 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,51 1,31 37,14 0,06 Razem z narzutami: 4 789,42 277, ,92 11,66 Cena jednostkowa: 42,61 2,47 40,04 0,10 44 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 10,0 cm obmiar = 18,960 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 24,92 M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. m 2 1, , ,64 351,18 100mm M:materiały pomocnicze % 1, ,51 5,27 S:wyciąg m-g 0, ,1460 7,16 1,05 S:środek transportowy m-g 0, ,1687 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 382,42 24,92 356,45 1,05 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,17 1,31 18,80 0,06 Razem z narzutami: 433,09 46,87 384,25 1,97 Cena jednostkowa: 22,84 2,47 20,27 0,10 Razem dział: Strop drewniany Razem koszty bezpośrednie: , , ,88 113,77 Razem z narzutami: , , ,42 213,99 8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 45 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m d obmiar = 4,940 m 3 R:robocizna r-g 17, , , ,13 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,77 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 53,21 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 30,07 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,8652 5,07 14,53 M:drut stalowy okrągły kg 2, ,3500 4,39 54,22 M:materiały pomocnicze % 1, ,62 20,43 S:wyciąg m-g 1, ,7932 7,16 62,96 S:środek transportowy m-g 0, ,3458 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 719, , ,23 62,96 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 550,47 257,92 279,81 12,74 Razem z narzutami: 4 005, , ,04 118,43 Cena jednostkowa: 810,74 485,14 301,63 23,97 46 KNR-W 2-02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 d obmiar = 1,120 m 3 R:robocizna r-g 27, , ,49 438,18 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 255,74 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 7,39 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 67,21 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.iii m 3 0, , ,78 72,86 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4, ,0400 5,07 25,55 M:materiały pomocnicze % 1, ,29 6,43 S:wyciąg m-g 3, ,7072 7,16 26,54 S:środek transportowy m-g 0, ,2240 0,

18 Razem koszty bezpośrednie: 899,90 438,18 435,18 26,54 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 803,49 391,23 388,56 23,70 Razem z narzutami: 1 343,25 824,20 469,12 49,93 Cena jednostkowa: 1 199,33 735,89 418,86 44,58 47 KNR-W 2-02 Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 d obmiar = 0,950 m 3 R:robocizna r-g 29, , ,49 408,84 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 216,92 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 57,01 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.iii m 3 0, , ,78 67,01 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2, ,2800 5,07 11,56 M:materiały pomocnicze % 1, ,53 5,29 S:wyciąg m-g 3, ,1160 7,16 22,31 S:środek transportowy m-g 0, ,2090 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 788,94 408,84 357,79 22,31 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 830,46 430,35 376,63 23,48 Razem z narzutami: 1 196,68 769,01 385,70 41,97 Cena jednostkowa: 1 259,66 809,48 406,00 44,18 48 KNR-W 2-02 Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane d obmiar = 0,490 m 3 R:robocizna r-g 19, , ,49 137,03 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 111,89 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 7,00 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,3087 5,07 1,57 M:drut stalowy okrągły kg 1, ,8820 4,39 3,87 M:materiały pomocnicze % 1, ,24 1,86 S:wyciąg m-g 1, ,8575 7,16 6,14 S:środek transportowy m-g 0, ,0294 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 269,36 137,03 126,19 6,14 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 549,72 279,66 257,53 12,53 Razem z narzutami: 405,32 257,74 136,03 11,55 Cena jednostkowa: 827,18 526,00 277,61 23,57 49 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane obmiar = 0,900 t R:robocizna r-g 42, , ,49 559,20 M:pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane kg 1 020, ,0000 2, ,72 00 M:materiały pomocnicze % 1, ,73 28,09 S:prościarka do prętów m-g 4, ,8700 4,48 17,34 S:noŜyce do prętów m-g 5, ,2200 4,49 23,44 S:giętarka do prętów m-g 4, ,3200 4,49 19,40 S:wyciąg m-g 0, ,7200 7,16 5,16 S:środek transportowy m-g 1, ,4400 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 525,35 559, ,81 65,34 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 805,92 621, ,01 72,58 Razem z narzutami: 3 223, , ,07 122,90 Cena jednostkowa: 3 582, , ,74 136,56 50 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie obmiar = 0,260 t R:robocizna r-g 35, , ,49 134,57 M:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie kg 1 006, ,5600 2,24 585,89 00 M:materiały pomocnicze % 1, ,86 8,79 S:prościarka do prętów m-g 3, ,9360 4,48 4,19 S:noŜyce do prętów m-g 4, ,2350 4,49 5,55 S:giętarka do prętów m-g 4, ,0478 4,49 4,70 S:wyciąg m-g 0, ,1872 7,16 1,34 S:środek transportowy m-g 1, ,3380 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 745,03 134,57 594,68 15,78 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 865,53 517, ,24 60,71 Razem z narzutami: 923,88 253,12 641,07 29,69 Cena jednostkowa: 3 553,38 973, ,65 114,19 Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne Razem koszty bezpośrednie: 7 947, , ,88 199,07 Razem z narzutami: , , ,04 374,45 9 Więźba dachowa 51 d Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 3,280 m 3 R:robocizna r-g 17, , ,49 853,11 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,

19 M:xylamit popularny kg 0, ,6400 9,20 15,09 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3, ,8240 5,07 54,88 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1, ,2320 8,80 54,84 M:materiały pomocnicze % 1, ,34 45,51 S:wyciąg m-g 0, ,7552 7,16 19,73 S:środek transportowy m-g 0, ,1648 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 952,13 853, ,29 19,73 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 204,91 260,10 938,80 6,01 Razem z narzutami: 4 961, , ,47 37,11 Cena jednostkowa: 1 512,57 489, ,03 11,31 52 Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 2,330 m 3 R:robocizna r-g 14, , ,49 473,00 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,43 M:xylamit popularny kg 0, ,9320 9,20 8,57 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3, ,6890 5,07 38,98 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1, ,4270 8,80 38,96 M:materiały pomocnicze % 1, ,53 32,29 S:wyciąg m-g 0, ,9572 7,16 14,01 S:środek transportowy m-g 1, ,3999 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 672,24 473, ,23 14,01 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 146,88 203,00 937,87 6,01 Razem z narzutami: 3 271,73 889, ,68 26,35 Cena jednostkowa: 1 404,18 381, ,02 11,31 53 Krokwie naroŝne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 2,310 m 3 R:robocizna r-g 26, , ,49 892,03 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,69 M:xylamit popularny kg 0, ,5082 9,20 4,68 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, ,0194 5,07 20,38 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 31,11 S:wyciąg m-g 0, ,9404 7,16 13,89 S:środek transportowy m-g 1, ,3793 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 010,78 892, ,86 13,89 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 303,36 386,16 911,19 6,01 Razem z narzutami: 3 973, , ,04 26,12 Cena jednostkowa: 1 719,93 726,35 982,27 11,31 54 d Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 1,330 m 3 drew. R:robocizna r-g 8, , ,49 165,93 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,24 M:xylamit popularny kg 0, ,4123 9,20 3,79 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 17, ,2750 2,23 51,90 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5, ,1155 8,80 62,62 M:materiały pomocnicze % 1, ,21 19,81 S:wyciąg m-g 0, ,1039 7,16 7,90 S:środek transportowy m-g 1, ,4231 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 514,19 165, ,36 7,90 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 138,49 124, ,79 5,94 Razem z narzutami: 1 771,89 312, ,91 14,87 Cena jednostkowa: 1 332,25 234, ,40 11,18 55 d Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,250 m 3 R:robocizna r-g 46, , ,49 168,92 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 221,72 M:xylamit popularny kg 0, ,0625 9,20 0,58 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4, ,0325 5,07 5,23 M:materiały pomocnicze % 1, ,28 3,41 S:wyciąg m-g 0, ,2100 7,16 1,50 S:środek transportowy m-g 1, ,2650 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 401,36 168,92 230,94 1,50 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 605,45 675,67 923,77 6,01 Razem z narzutami: 569,51 317,74 248,95 2,82 Cena jednostkowa: 2 278, ,96 995,80 11,28 56 d Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,540 m 3 R:robocizna r-g 31, , ,49 247,41 M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,11 541,44 M:xylamit popularny kg 0, ,1188 9,20 1,09 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37, ,0772 8,80 176,

20 M:materiały pomocnicze % 1, ,19 10,79 S:wyciąg m-g 1, ,7614 7,16 5,45 S:środek transportowy m-g 0, ,3834 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 982,86 247,41 730,00 5,45 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 820,12 458, ,85 10,10 Razem z narzutami: 1 262,57 465,37 786,94 10,26 Cena jednostkowa: 2 338,10 861, ,30 19,00 57 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 0,440 m 3 drew. R:robocizna r-g 25, , ,49 162,07 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 412,74 M:xylamit popularny kg 1, ,4400 9,20 4,05 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4, ,1824 8,80 19,21 M:materiały pomocnicze % 1, ,36 6,54 S:wyciąg m-g 0, ,3916 7,16 2,80 S:środek transportowy m-g 1, ,4796 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 607,41 162,07 442,54 2,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 380,47 368, ,76 6,37 Razem z narzutami: 787,16 304,84 477,06 5,26 Cena jednostkowa: 1 789,00 692, ,23 11,95 58 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 0,240 m 3 drew. R:robocizna r-g 16, , ,49 57,66 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 225,13 M:xylamit popularny kg 1, ,2880 9,20 2,65 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2, ,7128 8,80 6,27 M:materiały pomocnicze % 1, ,34 3,51 S:wyciąg m-g 0, ,2136 7,16 1,53 S:środek transportowy m-g 1, ,2640 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 296,75 57,66 237,56 1,53 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 236,47 240,24 989,86 6,37 Razem z narzutami: 367,41 108,45 256,09 2,87 Cena jednostkowa: 1 530,88 451, ,04 11,96 59 d Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,270 m 3 R:robocizna r-g 31, , ,49 124,45 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 253,27 M:xylamit popularny kg 2, ,5859 9,20 5,39 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47, ,8493 8,80 113,07 M:materiały pomocnicze % 1, ,72 5,58 S:wyciąg m-g 0, ,2673 7,16 1,91 S:środek transportowy m-g 0, ,2079 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 503,67 124,45 377,31 1,91 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 865,47 460, ,45 7,09 Razem z narzutami: 644,43 234,09 406,74 3,60 Cena jednostkowa: 2 386,77 867, ,44 13,33 60 d Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,190 m 3 drew. R:robocizna r-g 28, , ,49 78,85 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 171,75 M:xylamit popularny kg 1, ,2945 9,20 2,71 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21, ,0679 8,80 35,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,10 3,15 S:wyciąg m-g 0, ,1710 7,16 1,22 S:środek transportowy m-g 1, ,2109 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 293,48 78,85 213,41 1,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 544,64 414, ,21 6,44 Razem z narzutami: 380,67 148,31 230,06 2,30 Cena jednostkowa: 2 003,53 780, ,84 12,11 61 d Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,600 m 3 drew. R:robocizna r-g 21, , ,49 185,88 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 542,36 M:xylamit popularny kg 1, ,6180 9,20 5,69 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28, ,1300 8,80 150,74 M:materiały pomocnicze % 1, ,99 10,48 S:wyciąg m-g 0, ,5700 7,16 4,08 S:środek transportowy m-g 0, ,4440 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 899,23 185,88 709,27 4,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 498,73 309, ,13 6,

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY "ANULKA" BRANŻA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY ANULKA BRANŻA : BUDOWLANA KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY "ANULKA" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA : styczeń 2010 r. (aktualizacja cen I kwartał 2014

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G32. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 600,06

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G2. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 53 981,00 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G30. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 49 330,78

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G138. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Hb-studio Pracownia Projektowa NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ISKIERKA" BRANŻA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY. Hb-studio Pracownia Projektowa NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY ISKIERKA BRANŻA : BUDOWLANA Hb-studio Pracownia Projektowa KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ISKIERKA" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G62.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G62. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G62. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 68 275,12 zł

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "AGATKA" BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys stajni S10

Kosztorys. Kosztorys stajni S10 Kosztorys Kosztorys stajni S10 Kwota kosztorysu netto: 138 231,08 zł VAT: 30 410,83 zł Kwota kosztorysu brutto: 168 641,91 zł Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden 91/100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G9. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G9. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 39 680,36 zł VAT: 8 729,68 zł Kwota kosztorysu brutto: 48 410,04 zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego. Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu jednorodzinnego "La Pampa" w technologii szkieletu drewnianego

Kosztorys. Kosztorys domu jednorodzinnego La Pampa w technologii szkieletu drewnianego Kosztorys Kosztorys domu jednorodzinnego "La Pampa" w technologii szkieletu drewnianego Kwota kosztorysu netto: 204 935,51 zł VAT: 45 085,82 zł Kwota kosztorysu brutto: 250 021,33 zł Słownie: dwieście

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego BOGOTA C w technologii szkieletu drewnianego.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego BOGOTA C w technologii szkieletu drewnianego. Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego BOGOTA C w technologii szkieletu drewnianego. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys inwestorski stajni "S5"

Kosztorys. Kosztorys inwestorski stajni S5 Kosztorys Kosztorys inwestorski stajni "S5" Kwota kosztorysu netto: 117 543,61 zł VAT: 25 859,60 zł Kwota kosztorysu brutto: 143 403,21 zł Słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta trzy 21/100 zł

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego "ALABAMA"

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego ALABAMA Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "ALABAMA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 250 973,05 zł VAT: 57 723,80

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przykładowy kosztorys

Przykładowy kosztorys 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 d.1 0125-03 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami obmiar = 265m 2 R:robocizna r-g 0,329475 87,3109 14,28 1 246,83

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Obiekt REMONT I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOLI WIEWIECKIEJ NR 141 "b" - AKTUALIZACJA ETAP I Kod CPV 45214100-1 Budowa WOLA WIEWIECKA NR 141 "b" Inwestor URZĄD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK40" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót Cennik materiałów: Cennik sprzętu: 14,39 zł Sekocenbud 3. kwartał

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "TORONTO" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 111 683,99 zł VAT: 25 687,31

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "PORTO" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 271 679,70 zł VAT: 62 486,34

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : naprawa muru oporowego od strony podwórza ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Strzałowska 38 INWESTOR : ZBILK Zakład BudŜetowy ADRES INWESTORA : Szczecin ul. Mariacka

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : OBMIAR OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława Ogółem wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu jednorodzinnego "Katania" w technologii szkieletu drewnianego

Kosztorys. Kosztorys domu jednorodzinnego Katania w technologii szkieletu drewnianego Kosztorys Kosztorys domu jednorodzinnego "Katania" w technologii szkieletu drewnianego Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G206. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 139 354,71 zł VAT: 30 658,04

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu w technologii MUROWANEJ według projektu katalogowego "TK8" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA Cenniki Cennik robót Cennik materiałów: Cennik sprzętu: 14,39

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - BURSA- DACH ADRES INWESTYCJI : Lipnik INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G158. Kwota kosztorysu netto: 81 873,82 zł VAT: 18 012,23 zł Kwota kosztorysu brutto: 99 886,05 zł Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku 1. 1.1 45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 5,505 0349-02 0349-02 1.1.3 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZACUNKOWY - UPROSZCZONY

KOSZTORYS SZACUNKOWY - UPROSZCZONY KOSZTORYS SZACUNKOWY - UPROSZCZONY NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu w technologii DREWNIANEJ według projektu katalogowego "Z14" pracowni architektonicznej "STUDIO Z500" Sporządził : REMIZ Marek Modrzewski

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS BUDOWANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Ścinawka Dolna 17 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Ścinawka Dolna 17 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość. Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość. Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych Przedmiar Strona 1/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 2-01 0217/02 2 KNR 2-01 0307/03 3 KNR 2-02 1101/01 4 KNR 2-02 0204/01 5 KNR 2-02 0202/01 6 KNR 2-02 0206.1/01 7 KNR 2-02 0207.1/07 8 KNR 0-40

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

KOSZTORYS POWYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Hadlowo Usługowe "REMIX" Piotr Zając 20-583 Lublin ul. Jaspisowa 18/21 tel./fax (81)5336333, (81)5336336 e-mail biuro@remixlublin.pl www.remixlublin.pl KOSZTORYS POWYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK32 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,50 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2010 - ceny średnie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Budynek biurowy powtarzalny K-23 O b i e k t : Budynek biurowy K-23 A d r e s :... I n w e s t o r :... A d r e s :... W y k o n a w c a :... A d r e s :...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 90P-09-U.

Przedmiar robót 90P-09-U. Przedmiar robót 90P-09-U. Roboty budowlane. Obiekt Kod CPV 45211100-0 Budowa Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 189 Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ASP 09/01/003

Przedmiar ASP 09/01/003 Przedmiar ASP 09/01/003 Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 Inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, Targ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : 63-400 0STRÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : Kozenin, nr działki - 400, gm. Sławno INWESTOR : Urząd Gminy w Sławnie ADRES INWESTORA : Sławno 28 Stawka

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ABC Budownictwo Rafał Pisarczyk 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 14A lok 32 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projektu katalogowego TK28 pracowni architektonicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Jastrowie Jedności Robotniczej 3-5 Inwestor ZGM Jastrowie ul. Kieniewicza 9, 64-915 Jastrowie Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo