KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/ Bielany Wrocławskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie"

Transkrypt

1 ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/ Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom cen : 2 kw. 09 NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... 66,90 %R, S Koszty zakupu [Kz]... 7,80 %M Zysk [Z]... 12,70 %R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : ,45 zł Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 45/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla regionu dolnośląskiego Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał narzuty średnie dla robót inwestycyjnych WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT Lp. Pozycje kosztorysowe TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Nazwa Wartość zł Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę zł Udział procentowy Roboty ziemne 2 251,26 0,77% Fundamenty ,49 6,85% Izolacje fundamentów 5 011,51 1,71% Roboty murowe ,74 9,33% Ścianki działowe 4 145,76 1,42% Posadzki na gruncie - konstrukcja ,28 8,53% Strop drewniany ,99 6,88% śelbetowe elementy konstrukcyjne ,99 3,80% Więźba dachowa ,55 6,54% Pokrycie dachu ,46 16,35% Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna ,15 5,67% Posadzki na gruncie - wykładziny ,81 5,46% Posadzki na poddaszu - wykładziny 5 459,11 1,87% Posadzki zewnętrzne - taras (konskrukcja ,68 6,24% i okładziny) Tynki wewnętrzne ,89 5,49% Elewacja ,01 8,88% Roboty malarskie - wnętrze 5 331,76 1,82% Stolarka wewnętrzna 6 969,01 2,38% RAZEM ,45 100,00% Ogółem wartość kosztorysowa robót ,45 Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 45/100 zł - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m 2 d m 2 350,000 RAZEM 350,000 2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład m 3 d w gruncie kat.i-ii 219,11 m 3 219,110 RAZEM 219,110 3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m 3 d gruncie kat. I-III 219,11 m 3 219,110 RAZEM 219,110 2 Fundamenty 4 Podkłady betonowe na podł.gruntowym m 3 d ,85 m 3 6,850 5 d d d d KNR-W 2-02 d Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m 3 RAZEM 6,850 13,87 m 3 13,870 RAZEM 13,870 Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3 m 3 0,98 m 3 0,980 RAZEM 0,980 Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m 2 14,95 m 2 14,950 RAZEM 14,950 Ściany betonowe - dodatek za kaŝdy 1cm róŝnicy grubości m 2 14,95 m 2 14,950 RAZEM 14,950 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m 3 13,80 m 3 13,800 RAZEM 13,800 3 Izolacje fundamentów 10 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych m 2 d ,10 m 2 12,100 RAZEM 12, KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu m 2 d asfaltowego - pierwsza warstwa 120,51 m 2 120,510 RAZEM 120, KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu m 2 d asfaltowego - druga i nast.warstwa 120,51 m 2 120,510 RAZEM 120, KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez m 2 d siatki metalowej 60,31 m 2 60,310 RAZEM 60,310 4 Roboty murowe 14 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych m 2 d ,54 m 2 19,540 RAZEM 19, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 103,64 m 2 103,640 RAZEM 103, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 7,35 m 2 7,350 RAZEM 7, KNR 0-27 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustaków m 2 d ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 56,88 m 2 56,880 RAZEM 56, KNR-W 2-02 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków szt d i pustaków 17 szt 17,

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 17, KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł szt d pojedynczych, bloczków i pustaków 9 szt 9,000 RAZEM 9, KNR-W 2-02 Otwory w ścianach murowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych m d ,60 m 69,600 RAZEM 69, KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m d ,83 m 11,830 RAZEM 11, KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m d ,86 m 21,860 RAZEM 21, KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m d ,65 m 4,650 RAZEM 4, Kalkulacja indywidualna MontaŜ płyty wspornikowej dla komina Rondo Plus 20 szt d.4 1 szt 1,000 RAZEM 1, Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m 2 d ,33 m 2 25,330 RAZEM 25, Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza m 2 d warstwa 2,12 m 2 2,120 RAZEM 2, Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m 2 d ,12 m 2 2,120 RAZEM 2,120 5 Ścianki działowe 28 KNR-W 2-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m 2 d ,02 m 2 39, KNR-W 2-02 d Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m 2 RAZEM 39,020 3,91 m 2 3,910 RAZEM 3,910 6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 30 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m 3 d ,22 m 3 29, d d d d d d Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m 3 RAZEM 29,220 26,27 m 3 26,270 RAZEM 26,270 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza m 2 warstwa 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i m 2 nast.warstwa 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu m 2 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112,390 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu m 2 konstr.na sucho - jedna warstwa Styropian FS20 gr 6,0 cm 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m 2 131,35 m 2 131,

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 131, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m 2 d ostro 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. m 2 d za zmianę grub.o 10mm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. m 2 d za zmianę grub.o 10mm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112,390 7 Strop drewniany 40 KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb d ,45 mb 206, d d RAZEM 206,450 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na m 2 stropach 131,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m 2 133,27 m 2 133,270 RAZEM 133, Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych m 2 d na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 20,0 cm 112,39 m 2 112,390 RAZEM 112, Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych m 2 d na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 10,0 cm 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 45 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek m 3 d do 0.3m 4,94 m 3 4,940 RAZEM 4, KNR-W 2-02 d Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m 3 47 KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d d d ,12 m 3 1,120 RAZEM 1,120 Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do m 3 przekroju do 16 0,95 m 3 0,950 RAZEM 0,950 Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane m 3 0,49 m 3 0,490 RAZEM 0,490 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 0,90 t 0,900 RAZEM 0,900 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t 0,26 t 0,260 RAZEM 0,260 9 Więźba dachowa 51 Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 d ,28 m 3 3, d d Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 RAZEM 3,280 2,33 m 3 2,330 RAZEM 2,330 Krokwie naroŝne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 2,31 m 3 2,310 RAZEM 2,

6 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 54 d Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 1,33 m 3 drew. 1, d d d d d Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 RAZEM 1,330 0,25 m 3 0,250 RAZEM 0,250 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 0,54 m 3 0,540 RAZEM 0,540 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,44 m 3 0,440 drew. RAZEM 0,440 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m 3 nasyc. drew. 0,24 m 3 0,240 drew. RAZEM 0,240 Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 0,27 m 3 0,270 RAZEM 0, d Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,19 m 3 0,190 drew. RAZEM 0, d Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0,60 m 3 0,600 drew. RAZEM 0, Pokrycie dachu 62 KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami - ułoŝenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m 2 d wkrętami 247,58 m 2 247,580 RAZEM 247, KNR 0-15II d Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŝ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenico- m 66 KNR 0-15II d wej 62,83 m 62,830 RAZEM 62,830 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem m wkrętami - montaŝ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenico- wej 3,70 m 3,700 RAZEM 3, NNRNKB 202 (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m 2 d ,38 m 2 16, KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-22 d Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m RAZEM 16,380 53,16 m 53,160 RAZEM 53,160 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 27,00 m 27,000 RAZEM 27,000 Podsufitki drewniane - szkielet z łat m 3 0,27 m 3 0,

7 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 0, KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm m 2 d ,18 m 2 53,180 RAZEM 53, Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 d ,40 m 3 0,400 RAZEM 0, KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami m 2 d solowymi 69,14 m 2 69,140 RAZEM 69, Kalkulacja indywidualna MontaŜ ław kominiarskich kpl d.10 1 kpl 1,000 RAZEM 1, Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 75 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 2,60 m 2 2,600 RAZEM 2, Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 0,85 m 2 0,850 RAZEM 0, Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow m2 17,27 m 2 17,270 RAZEM 17, Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa m 2 d mieszkaniowego fabrycznie wykończone 4,77 m 2 4,770 RAZEM 4, OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt. d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1 szt. 1,000 RAZEM 1, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad m 2 d m2 fabrycznie wykończone 2,51 m 2 2,510 RAZEM 2, KNR-W 2-02 Bramy uchylne garaŝowe podnoszone mechanicznie m 2 d ,16 m 2 5,160 RAZEM 5, Posadzki na gruncie - wykładziny 82 KNR-W 2-02 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m 2 d ,35 m 2 131, KNR-W 2-02 d d d d d Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m 2 RAZEM 131, ,35 m 2 131,350 RAZEM 131,350 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą m 2 zwykłą 42,84 m 2 42,840 RAZEM 42,840 Parkiet mozaikowy m 2 69,55 m 2 69,550 RAZEM 69,550 Lakierowanie posadzek i parkietów m 2 69,55 m 2 69,550 RAZEM 69,550 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m 2 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18, Posadzki na poddaszu - wykładziny 88 KNR 0-21 Ślepa podłoga z desek o szer cm m 2 d ,22 m 2 161,

8 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 161, Posadzki zewnętrzne - taras (konskrukcja i okładziny) 89 d d d d d d Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m 3 16,71 m 3 16,710 RAZEM 16,710 Płyta posadzkowa Ŝelbetowa m 3 9,29 m 3 9,290 RAZEM 9,290 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t 0,25 t 0,250 RAZEM 0,250 Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŝu m 3 4,81 m 3 4,810 RAZEM 4,810 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą m 2 zwykłą 46,43 m 2 46,430 RAZEM 46,430 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m 2 19,98 m 2 19,980 RAZEM 19, Tynki wewnętrzne 95 Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m 2 d ,50 m 2 401, d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d RAZEM 401,500 Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.iii i IV na ościeŝach otworów o pow.ponad m 2 3m2 o szer.15cm 4,29 m 2 4,290 RAZEM 4,290 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 85,03 m 2 85,030 RAZEM 85,030 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą m 2 warstwę na rusztach na stropach 85,03 m 2 85,030 RAZEM 85,030 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 27,36 m 2 27,360 RAZEM 27,360 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą m 2 warstwę na rusztach na stropach 27,36 m 2 27,360 RAZEM 27,360 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18,960 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach m 2 na rusztach 18,96 m 2 18,960 RAZEM 18, Elewacja 103 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu m 2 d gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 20,95 m 2 20,950 RAZEM 20, KNR 0-28 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULA- m 2 d TION-SM - przyklejenie płyt z wełny mineralnejgr.10 cm na ścianach 145,33 m 2 145,330 RAZEM 145, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie szt. d kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu 582 szt. 582,000 RAZEM 582, KNR 0-28 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULA- m 2 d TION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 145,33 m 2 145,

9 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 145, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŝ listw startowych m d do podłoŝa z cegły 59,50 m 59,500 RAZEM 59, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy m 2 d Drytex 123,25 m 2 123,250 RAZEM 123, KNR 0-28 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŝ listw typu m d APU 75,26 m 75,260 RAZEM 75, Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm słupów m 2 d ,87 m 2 10,870 RAZEM 10, WyłoŜenie gzymsów i podokienników,dachówka karpiówka pojedyńcza m d ,06 m 17,060 RAZEM 17, KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m 2 d ,00 m 2 5,000 RAZEM 5, KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami m 2 d solowymi 5,00 m 2 5,000 RAZEM 5, Roboty malarskie - wnętrze 114 NNRNKB 202 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m 2 d powierzchnie pionowe 537,14 m 2 537,140 RAZEM 537, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków m 2 d gładkich bez gruntowania 537,14 m 2 537,140 RAZEM 537, Stolarka wewnętrzna 116 OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt. d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8 szt. 8,000 RAZEM 8, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie m 2 d wykończone 13,80 m 2 13,800 RAZEM 13, Drzwi stalowe przeciwpoŝarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m 2 d ,89 m 2 1,890 RAZEM 1, Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt d szt 9,000 RAZEM 9, Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt d szt 8,000 RAZEM 8,

10 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek d obmiar = 350,000 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 26,64 S:spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 0, , ,11 67,47 Razem koszty bezpośrednie: 94,11 26,64 67,47 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,27 0,08 0,00 0,19 Razem z narzutami: 177,02 50,11 126,91 Cena jednostkowa: 0,50 0,14 0,00 0,36 2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.i-ii d obmiar = 219,110 m 3 R:robocizna r-g 0, , ,49 288,28 S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0, , ,00 615,26 Razem koszty bezpośrednie: 903,54 288,28 615,26 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,13 1,32 0,00 2,81 Razem z narzutami: 1 699,52 542, ,28 Cena jednostkowa: 7,75 2,47 0,00 5,28 3 d.1 KNR Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = 219,110 m 3 S:spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0, , ,35 199,22 Razem koszty bezpośrednie: 199,22 199,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,91 0,00 0,00 0,91 Razem z narzutami: 374,73 374,73 Cena jednostkowa: 1,71 0,00 0,00 1,71 Razem dział: Roboty ziemne Razem koszty bezpośrednie: 1 196,87 314,92 0,00 881,95 Razem z narzutami: 2 251,26 592,35 0, ,91 2 Fundamenty 4 d Podkłady betonowe na podł.gruntowym obmiar = 6,850 m 3 R:robocizna r-g 5, , ,49 522,09 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m 3 1, , , ,11 M:materiały pomocnicze % 1, ,16 21,24 Razem koszty bezpośrednie: 1 959,44 522, ,35 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 286,05 76,22 209,83 0,00 Razem z narzutami: 2 531,49 982, ,46 Cena jednostkowa: 369,56 143,36 226,20 0,00 5 d Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m obmiar = 13,870 m 3 R:robocizna r-g 7, , , ,23 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,00 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 17,44 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 58,09 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 46,90 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,3511 5,07 37,27 M:materiały pomocnicze % 1, ,40 53,10 S:środek transportowy m-g 0, ,6935 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 5 082, , ,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 366,41 107,37 259,04 0,00 Razem z narzutami: 6 674, , ,04 Cena jednostkowa: 481,20 201,96 279,24 0,00 6 d Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3 obmiar = 0,980 m 3 R:robocizna r-g 8, , ,49 116,30 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , ,09 238,82 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 1,23 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 2,93 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 3,31 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,2646 5,07 1,34 M:materiały pomocnicze % 1, ,48 3,71 S:środek transportowy m-g 0, ,0392 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 367,64 116,30 251,34 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 375,15 118,67 256,48 0,00 Razem z narzutami: 489,69 218,75 270,94 Cena jednostkowa: 499,68 223,21 276,47 0,00 7 d Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m obmiar = 14,950 m 2 R:robocizna r-g 3, , ,49 792,

11 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 728,64 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 71,56 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 40,44 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,9700 5,07 45,48 M:drut stalowy okrągły kg 0, ,4385 4,39 15,10 M:materiały pomocnicze % 1, ,01 13,52 S:wyciąg m-g 0, ,9235 7,16 56,73 S:środek transportowy m-g 0, ,4485 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 764,32 792,85 914,74 56,73 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 118,01 53,03 61,19 3,79 Razem z narzutami: 2 584, ,33 986,09 106,70 Cena jednostkowa: 172,85 99,75 65,96 7,14 8 Ściany betonowe - dodatek za kaŝdy 1cm róŝnicy grubości d obmiar = 14,950 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 13,00 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 35,89 M:materiały pomocnicze % 1, ,36 0,54 S:wyciąg m-g 0, ,2990 7,16 2,14 Razem koszty bezpośrednie: 51,57 13,00 36,43 2,14 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,45 0,87 2,44 0,14 Razem z narzutami: 67,75 24,46 39,27 4,02 Cena jednostkowa: 4,54 1,64 2,63 0,27 9 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej d obmiar = 13,800 m 3 R:robocizna r-g 5, , , ,79 M:Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 73, ,5400 2, ,81 M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46, ,2200 2, ,83 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 454,42 M:materiały pomocnicze % 1, ,88 76,32 Razem koszty bezpośrednie: 6 278, , ,38 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 454,94 80,71 374,23 0,00 Razem z narzutami: 7 662, , ,20 Cena jednostkowa: 555,23 151,81 403,42 0,00 Razem dział: Fundamenty Razem koszty bezpośrednie: , , ,04 58,87 Razem z narzutami: , , ,01 110,73 3 Izolacje fundamentów 10 d Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych obmiar = 12,100 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 92,01 M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0, ,6300 1,66 6,03 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3, ,3000 2,21 80,22 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 2, ,8300 2,23 62,06 M:drewno opałowe kg 4, ,4500 0,30 16,34 M:materiały pomocnicze % 1, ,65 2,47 S:środek transportowy m-g 0, ,1646 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 259,13 92,01 167,12 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,41 7,60 13,81 0,00 Razem z narzutami: 353,22 173,06 180,16 Cena jednostkowa: 29,19 14,30 14,89 0,00 11 d.3 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 120,510 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 192,08 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,1785 4,31 181,79 M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0, ,2040 3,73 179,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,62 5,42 S:środek transportowy m-g 0, ,1326 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 559,09 192,08 367,01 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,64 1,59 3,05 0,00 Razem z narzutami: 756,93 361,29 395,64 Cena jednostkowa: 6,28 3,00 3,28 0,00 12 d.3 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa obmiar = 120,510 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 87,66 M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0, ,2040 3,73 179,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,80 2,70 S:środek transportowy m-g 0, ,0723 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 270,16 87,66 182,50 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,24 0,73 1,51 0,00 Razem z narzutami: 361,62 164,88 196,

12 Cena jednostkowa: 3,00 1,37 1,63 0,00 13 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej d obmiar = 60,310 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 258,67 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,1085 4,31 90,98 M:Płyta styrop.odm.20,lamin.dwustr.gr.8cm m 2 1, , , ,35 M:Masa asfaltowo-zalewowa kg 1, ,5735 3,39 378,23 M:drewno opałowe kg 3, ,9300 0,30 54,28 M:materiały pomocnicze % 1, ,85 41,77 S:wyciąg m-g 0, ,4523 7,16 3,24 S:środek transportowy m-g 0, ,7358 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 088,52 258, ,61 3,24 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 51,21 4,29 46,87 0,05 Razem z narzutami: 3 539,74 486, ,09 6,10 Cena jednostkowa: 58,69 8,07 50,52 0,10 Razem dział: Izolacje fundamentów Razem koszty bezpośrednie: 4 176,90 630, ,24 3,24 Razem z narzutami: 5 011, , ,61 6,10 4 Roboty murowe Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych d.4 obmiar = 19,540 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 148,59 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,8620 4,31 25,27 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3, ,6200 2,21 129,55 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 2, ,9420 2,23 100,22 M:drewno opałowe kg 4, ,9300 0,30 26,38 M:materiały pomocnicze % 1, ,81 4,22 S:środek transportowy m-g 0, ,2657 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 434,23 148,59 285,64 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,22 7,60 14,62 0,00 Razem z narzutami: 587,42 279,50 307,92 Cena jednostkowa: 30,06 14,30 15,76 0,00 15 d.4 KNR Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 103,640 m 2 R:robocizna r-g 1, , , ,14 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. szt 10, ,6032 6, ,94 250x375x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 273,08 M:materiały pomocnicze % 1, ,28 117,42 Razem koszty bezpośrednie: 9 792, , ,44 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 94,48 17,82 76,66 0,00 Razem z narzutami: , , ,18 Cena jednostkowa: 116,16 33,52 82,64 0,00 16 KNR 0-27 d Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 7,350 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 131,00 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. szt 10, ,9680 6,70 535,79 250x375x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 19,37 M:materiały pomocnicze % 1, ,55 8,33 Razem koszty bezpośrednie: 694,49 131,00 563,49 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 94,48 17,82 76,66 0,00 Razem z narzutami: 853,85 246,41 607,44 Cena jednostkowa: 116,17 33,53 82,64 0,00 17 KNR 0-27 d Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) obmiar = 56,880 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 881,88 M:pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o wym. szt 8, ,0032 6, ,52 188x500x238 mm M:zaprawa m 3 0, , ,66 109,91 M:materiały pomocnicze % 1, ,19 46,79 Razem koszty bezpośrednie: 4 048,10 881, ,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,16 15,50 55,66 0,00 Razem z narzutami: 5 071, , ,19 Cena jednostkowa: 89,17 29,16 60,01 0,

13 18 KNR-W 2-02 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków d obmiar = 17,000 szt R:robocizna r-g 1, , ,49 381,81 Razem koszty bezpośrednie: 381,81 381,81 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,46 22,46 0,00 0,00 Razem z narzutami: 718,17 718,17 Cena jednostkowa: 42,25 42,25 0,00 0,00 19 KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków d obmiar = 9,000 szt R:robocizna r-g 2, , ,49 279,08 Razem koszty bezpośrednie: 279,08 279,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31,01 31,01 0,00 0,00 Razem z narzutami: 524,93 524,93 Cena jednostkowa: 58,33 58,33 0,00 0,00 20 d.4 KNR-W Otwory w ścianach murowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych obmiar = 69,600 m R:robocizna r-g 0, , ,49 201,70 M:Belka nadproŝowa L19/N-120 dł.119 cm szt 0, , , ,83 S:wyciąg m-g 0, ,3920 7,16 9,97 Razem koszty bezpośrednie: 1 865,50 201, ,83 9,97 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,80 2,90 23,76 0,14 Razem z narzutami: 2 180,97 379, ,83 18,75 Cena jednostkowa: 31,34 5,45 25,62 0,27 21 d.4 KNR-W Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych obmiar = 11,830 m R:robocizna r-g 0, , ,49 73,71 M:Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 4, ,5030 3,93 190,62 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 21,64 M:materiały pomocnicze % 1, ,12 3,18 S:wyciąg m-g 0, ,3549 7,16 2,54 Razem koszty bezpośrednie: 291,69 73,71 215,44 2,54 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,65 6,23 18,21 0,21 Razem z narzutami: 375,66 138,64 232,24 4,78 Cena jednostkowa: 31,75 11,72 19,63 0,40 22 d.4 KNR-W Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych obmiar = 21,860 m R:robocizna r-g 0, , ,49 136,20 M:Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 4, ,6260 3,93 352,23 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 39,99 M:materiały pomocnicze % 1, ,92 5,88 S:wyciąg m-g 0, ,6558 7,16 4,70 Razem koszty bezpośrednie: 539,00 136,20 398,10 4,70 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,65 6,23 18,21 0,21 Razem z narzutami: 694,18 256,19 429,15 8,84 Cena jednostkowa: 31,75 11,72 19,63 0,40 23 d.4 KNR-W Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej obmiar = 4,650 m R:robocizna r-g 1, , ,49 113,87 M:Blacha z miedzi o grubości 0,5-1,0 mm kg 2, , ,08 352,58 M:Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0, , ,83 5,72 M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0, ,5345 6,20 9,51 M:materiały pomocnicze % 1, ,68 5,52 S:środek transportowy m-g 0, ,0228 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 487,20 113,87 373,33 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,78 24,49 80,29 0,00 Razem z narzutami: 616,64 214,19 402,45 Cena jednostkowa: 132,61 46,06 86,55 0,00 24 d.4 Kalkulacja indywidualna MontaŜ płyty wspornikowej dla komina Rondo Plus 20 obmiar = 1,000 szt Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00 25 d Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. obmiar = 25,330 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 679,01 M:cegła budowlana pełna szt 52, ,9570 1, ,

14 M:zaprawa m 3 0, , ,66 231,37 M:materiały pomocnicze % 1, ,86 26,79 S:wyciąg m-g 0, ,8259 7,16 41,71 Razem koszty bezpośrednie: 2 533,23 679, ,51 41,71 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,01 26,81 71,55 1,65 Razem z narzutami: 3 309, , ,89 78,45 Cena jednostkowa: 130,66 50,42 77,14 3,10 26 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa d obmiar = 2,120 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 9,07 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,6360 4,31 2,74 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,3920 2,21 7,50 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,4380 2,23 5,44 M:drewno opałowe kg 2, ,5120 0,30 1,65 M:materiały pomocnicze % 1, ,17 0,26 S:wyciąg m-g 0, ,0208 7,16 0,15 S:środek transportowy m-g 0, ,0163 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 26,81 9,07 17,59 0,15 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,64 4,28 8,29 0,07 Razem z narzutami: 36,30 17,06 18,96 0,28 Cena jednostkowa: 17,12 8,05 8,94 0,13 27 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm d obmiar = 2,120 m 2 R:robocizna r-g 3, , ,49 99,53 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 0, , ,09 36,14 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 17,76 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,2720 5,07 6,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,60 0,91 S:wyciąg m-g 0, ,3180 7,16 2,28 S:środek transportowy m-g 0, ,0212 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 163,07 99,53 61,26 2,28 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,92 46,95 28,90 1,07 Razem z narzutami: 257,55 187,22 66,04 4,29 Cena jednostkowa: 121,48 88,31 31,15 2,02 Razem dział: Roboty murowe Razem koszty bezpośrednie: , , ,85 61,35 Razem z narzutami: , , ,29 115,39 5 Ścianki działowe 28 d.5 KNR-W Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. obmiar = 39,020 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 797,21 M:cegła dziurawka pojedyncza szt 48, ,3720 1, ,30 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 228,43 M:materiały pomocnicze % 1, ,63 32,44 S:wyciąg m-g 0, ,3412 7,16 16,76 Razem koszty bezpośrednie: 3 009,14 797, ,17 16,76 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 77,11 20,43 56,25 0,43 Razem z narzutami: 3 897, , ,39 31,52 Cena jednostkowa: 99,89 38,43 60,65 0,81 29 d.5 KNR-W Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. obmiar = 3,910 m 2 R:robocizna r-g 1, , ,49 57,22 M:cegła dziurawka pojedyncza szt 28, ,2170 1,02 114,46 M:Zaprawa cementowa M-4 m 3 0, , ,94 9,30 M:materiały pomocnicze % 1, ,24 1,86 S:wyciąg m-g 0, ,3910 7,16 2,80 Razem koszty bezpośrednie: 185,64 57,22 125,62 2,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 47,47 14,63 32,12 0,72 Razem z narzutami: 248,31 107,63 135,42 5,26 Cena jednostkowa: 63,51 27,53 34,63 1,35 Razem dział: Ścianki działowe Razem koszty bezpośrednie: 3 194,78 854, ,79 19,56 Razem z narzutami: 4 145, , ,81 36,80 6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 30 d Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym obmiar = 29,220 m 3 R:robocizna r-g 4, , , ,08 M:piasek do zapraw m 3 1, , ,97 945,78 M:materiały pomocnicze % 1, ,46 14,19 Razem koszty bezpośrednie: 2 789, ,08 959,

15 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,46 62,60 32,86 0,00 Razem z narzutami: 4 475, , ,85 Cena jednostkowa: 153,16 117,74 35,42 0,00 31 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe d obmiar = 26,270 m 3 R:robocizna r-g 2, , , ,15 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,77 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 31,44 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 17,77 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,5254 5,07 2,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,54 96,80 S:środek transportowy m-g 0, ,2627 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 7 570, , ,44 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 288,18 38,83 249,35 0,00 Razem z narzutami: 8 980, , ,37 Cena jednostkowa: 341,84 73,04 268,80 0,00 32 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa d obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 561,65 M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0, ,4050 4,31 169,84 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,1600 2,21 464,45 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,0525 2,23 336,85 M:drewno opałowe kg 2, ,5100 0,30 102,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 16,10 S:wyciąg m-g 0, ,2872 7,16 9,22 S:środek transportowy m-g 0, ,0114 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 660,56 561, ,69 9,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,64 4,28 8,29 0,07 Razem z narzutami: 2 248, , ,69 17,34 Cena jednostkowa: 17,11 8,04 8,94 0,13 33 d Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 256,18 M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1, ,7550 2,21 377,37 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,0525 2,23 336,85 M:drewno opałowe kg 2, ,7000 0,30 78,81 M:materiały pomocnicze % 1, ,93 11,90 S:wyciąg m-g 0, ,8800 7,16 6,30 S:środek transportowy m-g 0, ,7750 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 067,41 256,18 804,93 6,30 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,12 1,95 6,12 0,05 Razem z narzutami: 1 361,41 481,86 867,71 11,84 Cena jednostkowa: 10,37 3,67 6,61 0,09 34 d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 145,10 M:płyty styropianowe Termo Organika Gold dach-podłoga m 3 0, , , ,89 M:materiały pomocnicze % 1, ,55 23,32 S:wyciąg m-g 0, ,3596 7,16 2,58 S:środek transportowy m-g 0, , ,39 24,50 Razem koszty bezpośrednie: 1 750,39 145, ,21 27,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,57 1,29 14,04 0,24 Razem z narzutami: 2 025,18 272, ,31 50,94 Cena jednostkowa: 18,02 2,43 15,14 0,45 35 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa Styropian FS20 gr 6,0 cm obmiar = 18,960 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 24,48 M:płyty styropianowe Termo Organika Gold dach-podłoga m 3 0, , ,70 172,14 M:materiały pomocnicze % 1, ,72 2,58 S:wyciąg m-g 0, ,0607 7,16 0,43 S:środek transportowy m-g 0, ,0891 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 199,63 24,48 174,72 0,43 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,53 1,29 9,22 0,02 Razem z narzutami: 235,21 46,05 188,35 0,81 Cena jednostkowa: 12,40 2,43 9,93 0,04 36 d Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa obmiar = 131,350 m

16 R:robocizna r-g 0, , ,49 158,35 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,3065 2,23 348,56 M:materiały pomocnicze % 1, ,49 5,23 S:wyciąg m-g 0, ,5911 7,16 4,23 S:środek transportowy m-g 0, ,1576 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 516,37 158,35 353,79 4,23 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,93 1,21 2,69 0,03 Razem z narzutami: 687,20 297,85 381,39 7,96 Cena jednostkowa: 5,23 2,27 2,90 0,06 37 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro d obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 678,32 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 524,68 M:masa asfaltowa izolacyjna kg 0, ,1945 3,75 34,48 M:drewno opałowe kg 0, ,7620 0,30 4,73 M:materiały pomocnicze % 1, ,64 8,46 S:wyciąg m-g 0, ,0587 7,16 29,06 S:środek transportowy m-g 0, ,0394 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 279,73 678,32 572,35 29,06 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,73 5,16 4,35 0,22 Razem z narzutami: 1 947, ,90 616,99 54,66 Cena jednostkowa: 14,83 9,71 4,70 0,42 38 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm d obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 233,21 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 457,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,58 6,86 S:wyciąg m-g 0, ,5515 7,16 25,43 Razem koszty bezpośrednie: 723,16 233,21 464,52 25,43 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,43 2,07 4,13 0,23 Razem z narzutami: 987,24 438,66 500,75 47,83 Cena jednostkowa: 8,79 3,90 4,46 0,43 39 d Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 466,41 M:zaprawa cementowa M 12 m 3 0, , ,91 915,33 M:materiały pomocnicze % 1, ,15 13,73 S:wyciąg m-g 0, ,1030 7,16 50,86 Razem koszty bezpośrednie: 1 446,33 466,41 929,06 50,86 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,86 4,15 8,26 0,45 Razem z narzutami: 1 974,50 877, ,53 95,67 Cena jednostkowa: 17,57 7,81 8,91 0,85 Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja Razem koszty bezpośrednie: , , ,68 152,61 Razem z narzutami: , , ,94 287,06 7 Strop drewniany 40 d.7 KNR Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm obmiar = 206,450 mb R:robocizna r-g 0, , , ,31 M:deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. II gr. 38 mm m 3 0, , , ,24 M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0, ,1935 6,37 39,45 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 19,11 S:wyciąg m-g 0, ,0645 7,16 14,78 S:środek transportowy m-g 0, ,0645 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 999, , ,80 14,78 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,37 13,04 6,26 0,07 Razem z narzutami: 6 485, , ,64 27,80 Cena jednostkowa: 31,41 24,53 6,75 0,13 41 d Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach obmiar = 131,350 m 2 R:robocizna r-g 1, , , ,33 M:Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 0, ,6155 5,62 391,24 M:Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 2, ,5100 5, ,68 M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2, ,9425 1,76 589,50 M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3, ,8600 0,86 406,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,51 50,27 S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0, ,4783 4,37 54,53 S:wyciąg m-g 0, ,5973 7,16 32,92 S:środek transportowy m-g 0, ,4335 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 5 548, , ,35 87,

17 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,25 15,68 25,90 0,67 Razem z narzutami: 7 704, , ,66 164,49 Cena jednostkowa: 58,66 29,49 27,92 1,25 42 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa d obmiar = 133,270 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 160,67 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 1, ,5913 2,23 353,66 M:materiały pomocnicze % 1, ,54 5,30 S:wyciąg m-g 0, ,5997 7,16 4,29 S:środek transportowy m-g 0, ,1599 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 523,92 160,67 358,96 4,29 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,93 1,21 2,69 0,03 Razem z narzutami: 697,25 302,22 386,96 8,07 Cena jednostkowa: 5,23 2,27 2,90 0,06 43 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 20,0 cm obmiar = 112,390 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 147,71 M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. m 2 1, , , ,63 200mm M:materiały pomocnicze % 1, ,13 61,69 S:wyciąg m-g 0, ,8654 7,16 6,20 S:środek transportowy m-g 0, ,0003 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 4 328,23 147, ,32 6,20 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,51 1,31 37,14 0,06 Razem z narzutami: 4 789,42 277, ,92 11,66 Cena jednostkowa: 42,61 2,47 40,04 0,10 44 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyta Rockmin gr 10,0 cm obmiar = 18,960 m 2 R:robocizna r-g 0, , ,49 24,92 M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. m 2 1, , ,64 351,18 100mm M:materiały pomocnicze % 1, ,51 5,27 S:wyciąg m-g 0, ,1460 7,16 1,05 S:środek transportowy m-g 0, ,1687 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 382,42 24,92 356,45 1,05 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,17 1,31 18,80 0,06 Razem z narzutami: 433,09 46,87 384,25 1,97 Cena jednostkowa: 22,84 2,47 20,27 0,10 Razem dział: Strop drewniany Razem koszty bezpośrednie: , , ,88 113,77 Razem z narzutami: , , ,42 213,99 8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 45 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m d obmiar = 4,940 m 3 R:robocizna r-g 17, , , ,13 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m 3 1, , , ,77 M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m 3 0, , ,35 53,21 M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 0, , ,27 30,07 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,8652 5,07 14,53 M:drut stalowy okrągły kg 2, ,3500 4,39 54,22 M:materiały pomocnicze % 1, ,62 20,43 S:wyciąg m-g 1, ,7932 7,16 62,96 S:środek transportowy m-g 0, ,3458 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 719, , ,23 62,96 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 550,47 257,92 279,81 12,74 Razem z narzutami: 4 005, , ,04 118,43 Cena jednostkowa: 810,74 485,14 301,63 23,97 46 KNR-W 2-02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 d obmiar = 1,120 m 3 R:robocizna r-g 27, , ,49 438,18 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 255,74 M:Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 0, , ,29 7,39 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 67,21 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.iii m 3 0, , ,78 72,86 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4, ,0400 5,07 25,55 M:materiały pomocnicze % 1, ,29 6,43 S:wyciąg m-g 3, ,7072 7,16 26,54 S:środek transportowy m-g 0, ,2240 0,

18 Razem koszty bezpośrednie: 899,90 438,18 435,18 26,54 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 803,49 391,23 388,56 23,70 Razem z narzutami: 1 343,25 824,20 469,12 49,93 Cena jednostkowa: 1 199,33 735,89 418,86 44,58 47 KNR-W 2-02 Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 d obmiar = 0,950 m 3 R:robocizna r-g 29, , ,49 408,84 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 216,92 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 57,01 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.iii m 3 0, , ,78 67,01 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2, ,2800 5,07 11,56 M:materiały pomocnicze % 1, ,53 5,29 S:wyciąg m-g 3, ,1160 7,16 22,31 S:środek transportowy m-g 0, ,2090 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 788,94 408,84 357,79 22,31 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 830,46 430,35 376,63 23,48 Razem z narzutami: 1 196,68 769,01 385,70 41,97 Cena jednostkowa: 1 259,66 809,48 406,00 44,18 48 KNR-W 2-02 Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane d obmiar = 0,490 m 3 R:robocizna r-g 19, , ,49 137,03 M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m 3 1, , ,86 111,89 M:Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m 3 0, , ,40 7,00 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,3087 5,07 1,57 M:drut stalowy okrągły kg 1, ,8820 4,39 3,87 M:materiały pomocnicze % 1, ,24 1,86 S:wyciąg m-g 1, ,8575 7,16 6,14 S:środek transportowy m-g 0, ,0294 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 269,36 137,03 126,19 6,14 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 549,72 279,66 257,53 12,53 Razem z narzutami: 405,32 257,74 136,03 11,55 Cena jednostkowa: 827,18 526,00 277,61 23,57 49 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane obmiar = 0,900 t R:robocizna r-g 42, , ,49 559,20 M:pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane kg 1 020, ,0000 2, ,72 00 M:materiały pomocnicze % 1, ,73 28,09 S:prościarka do prętów m-g 4, ,8700 4,48 17,34 S:noŜyce do prętów m-g 5, ,2200 4,49 23,44 S:giętarka do prętów m-g 4, ,3200 4,49 19,40 S:wyciąg m-g 0, ,7200 7,16 5,16 S:środek transportowy m-g 1, ,4400 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 525,35 559, ,81 65,34 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 805,92 621, ,01 72,58 Razem z narzutami: 3 223, , ,07 122,90 Cena jednostkowa: 3 582, , ,74 136,56 50 d Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie obmiar = 0,260 t R:robocizna r-g 35, , ,49 134,57 M:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie kg 1 006, ,5600 2,24 585,89 00 M:materiały pomocnicze % 1, ,86 8,79 S:prościarka do prętów m-g 3, ,9360 4,48 4,19 S:noŜyce do prętów m-g 4, ,2350 4,49 5,55 S:giętarka do prętów m-g 4, ,0478 4,49 4,70 S:wyciąg m-g 0, ,1872 7,16 1,34 S:środek transportowy m-g 1, ,3380 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 745,03 134,57 594,68 15,78 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 865,53 517, ,24 60,71 Razem z narzutami: 923,88 253,12 641,07 29,69 Cena jednostkowa: 3 553,38 973, ,65 114,19 Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne Razem koszty bezpośrednie: 7 947, , ,88 199,07 Razem z narzutami: , , ,04 374,45 9 Więźba dachowa 51 d Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 3,280 m 3 R:robocizna r-g 17, , ,49 853,11 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,

19 M:xylamit popularny kg 0, ,6400 9,20 15,09 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3, ,8240 5,07 54,88 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1, ,2320 8,80 54,84 M:materiały pomocnicze % 1, ,34 45,51 S:wyciąg m-g 0, ,7552 7,16 19,73 S:środek transportowy m-g 0, ,1648 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 952,13 853, ,29 19,73 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 204,91 260,10 938,80 6,01 Razem z narzutami: 4 961, , ,47 37,11 Cena jednostkowa: 1 512,57 489, ,03 11,31 52 Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 2,330 m 3 R:robocizna r-g 14, , ,49 473,00 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,43 M:xylamit popularny kg 0, ,9320 9,20 8,57 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3, ,6890 5,07 38,98 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1, ,4270 8,80 38,96 M:materiały pomocnicze % 1, ,53 32,29 S:wyciąg m-g 0, ,9572 7,16 14,01 S:środek transportowy m-g 1, ,3999 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 2 672,24 473, ,23 14,01 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 146,88 203,00 937,87 6,01 Razem z narzutami: 3 271,73 889, ,68 26,35 Cena jednostkowa: 1 404,18 381, ,02 11,31 53 Krokwie naroŝne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 2,310 m 3 R:robocizna r-g 26, , ,49 892,03 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,69 M:xylamit popularny kg 0, ,5082 9,20 4,68 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, ,0194 5,07 20,38 M:materiały pomocnicze % 1, ,74 31,11 S:wyciąg m-g 0, ,9404 7,16 13,89 S:środek transportowy m-g 1, ,3793 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 3 010,78 892, ,86 13,89 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 303,36 386,16 911,19 6,01 Razem z narzutami: 3 973, , ,04 26,12 Cena jednostkowa: 1 719,93 726,35 982,27 11,31 54 d Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 1,330 m 3 drew. R:robocizna r-g 8, , ,49 165,93 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , , ,24 M:xylamit popularny kg 0, ,4123 9,20 3,79 M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m 2 17, ,2750 2,23 51,90 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5, ,1155 8,80 62,62 M:materiały pomocnicze % 1, ,21 19,81 S:wyciąg m-g 0, ,1039 7,16 7,90 S:środek transportowy m-g 1, ,4231 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 1 514,19 165, ,36 7,90 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 138,49 124, ,79 5,94 Razem z narzutami: 1 771,89 312, ,91 14,87 Cena jednostkowa: 1 332,25 234, ,40 11,18 55 d Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,250 m 3 R:robocizna r-g 46, , ,49 168,92 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 221,72 M:xylamit popularny kg 0, ,0625 9,20 0,58 M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4, ,0325 5,07 5,23 M:materiały pomocnicze % 1, ,28 3,41 S:wyciąg m-g 0, ,2100 7,16 1,50 S:środek transportowy m-g 1, ,2650 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 401,36 168,92 230,94 1,50 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 605,45 675,67 923,77 6,01 Razem z narzutami: 569,51 317,74 248,95 2,82 Cena jednostkowa: 2 278, ,96 995,80 11,28 56 d Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,540 m 3 R:robocizna r-g 31, , ,49 247,41 M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,11 541,44 M:xylamit popularny kg 0, ,1188 9,20 1,09 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37, ,0772 8,80 176,

20 M:materiały pomocnicze % 1, ,19 10,79 S:wyciąg m-g 1, ,7614 7,16 5,45 S:środek transportowy m-g 0, ,3834 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 982,86 247,41 730,00 5,45 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 820,12 458, ,85 10,10 Razem z narzutami: 1 262,57 465,37 786,94 10,26 Cena jednostkowa: 2 338,10 861, ,30 19,00 57 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 0,440 m 3 drew. R:robocizna r-g 25, , ,49 162,07 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 412,74 M:xylamit popularny kg 1, ,4400 9,20 4,05 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4, ,1824 8,80 19,21 M:materiały pomocnicze % 1, ,36 6,54 S:wyciąg m-g 0, ,3916 7,16 2,80 S:środek transportowy m-g 1, ,4796 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 607,41 162,07 442,54 2,80 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 380,47 368, ,76 6,37 Razem z narzutami: 787,16 304,84 477,06 5,26 Cena jednostkowa: 1 789,00 692, ,23 11,95 58 Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. d obmiar = 0,240 m 3 drew. R:robocizna r-g 16, , ,49 57,66 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 225,13 M:xylamit popularny kg 1, ,2880 9,20 2,65 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2, ,7128 8,80 6,27 M:materiały pomocnicze % 1, ,34 3,51 S:wyciąg m-g 0, ,2136 7,16 1,53 S:środek transportowy m-g 1, ,2640 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 296,75 57,66 237,56 1,53 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 236,47 240,24 989,86 6,37 Razem z narzutami: 367,41 108,45 256,09 2,87 Cena jednostkowa: 1 530,88 451, ,04 11,96 59 d Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,270 m 3 R:robocizna r-g 31, , ,49 124,45 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 253,27 M:xylamit popularny kg 2, ,5859 9,20 5,39 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47, ,8493 8,80 113,07 M:materiały pomocnicze % 1, ,72 5,58 S:wyciąg m-g 0, ,2673 7,16 1,91 S:środek transportowy m-g 0, ,2079 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 503,67 124,45 377,31 1,91 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 865,47 460, ,45 7,09 Razem z narzutami: 644,43 234,09 406,74 3,60 Cena jednostkowa: 2 386,77 867, ,44 13,33 60 d Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,190 m 3 drew. R:robocizna r-g 28, , ,49 78,85 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 171,75 M:xylamit popularny kg 1, ,2945 9,20 2,71 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21, ,0679 8,80 35,80 M:materiały pomocnicze % 1, ,10 3,15 S:wyciąg m-g 0, ,1710 7,16 1,22 S:środek transportowy m-g 1, ,2109 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 293,48 78,85 213,41 1,22 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 544,64 414, ,21 6,44 Razem z narzutami: 380,67 148,31 230,06 2,30 Cena jednostkowa: 2 003,53 780, ,84 12,11 61 d Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0,600 m 3 drew. R:robocizna r-g 21, , ,49 185,88 M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m 3 1, , ,77 542,36 M:xylamit popularny kg 1, ,6180 9,20 5,69 M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28, ,1300 8,80 150,74 M:materiały pomocnicze % 1, ,99 10,48 S:wyciąg m-g 0, ,5700 7,16 4,08 S:środek transportowy m-g 0, ,4440 0,00 Razem koszty bezpośrednie: 899,23 185,88 709,27 4,08 Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 498,73 309, ,13 6,

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo