Ramowe założenia dla inicjatywy powstania szpitala miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego dla Białołęki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowe założenia dla inicjatywy powstania szpitala miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego dla Białołęki"

Transkrypt

1 Ramowe założenia dla inicjatywy powstania szpitala miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego dla Białołęki

2 Słowo wstępne Pół wieku temu we władzach miasta byli ludzie, którzy uważali, że kierunek rozwoju miasta na linii północ-południe jest kierunkiem błędnym, gdyż nadmiernie rozciąga aglomerację, zamiast ją skupiać. Problemem miał być też brak jakiejkolwiek infrastruktury miejskiej, która sprzyjałaby i uzasadniała rozwój miasta właśnie tutaj. I oto na naszych oczach, na tym tak negowanym kierunku powstały największe osiedla mieszkaniowe stolicy: na południu Ursynów-Natolin, a na północy: Bródno, Targówek, Tarchomin, którego mieszkańcy nie zamieniliby na żaden inny rejon miasta. Tarchomin i szerzej Białołęka jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią miasta, gdzie od lat jak grzyby po deszczu powstają wciąż nowe osiedla mieszkaniowe, a w ślad za nimi rozwija się infrastruktura, coraz pełniej zaspokajająca życiowe potrzeby mieszkańców. Marzenia się spełniają, bo są motorem postępu! Ramowe założenia dla inicjatywy powstania szpitala miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego na terenie Białołęki Zarówno potrzeby i oczekiwania mieszkańców, jak i środki niezbędne dla zrealizowania zadania wymagają przyjęcia formuły szpitala miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego - określającego wymogi w zakresie czterech podstawowych specjalności: interny, chirurgii, ginekologii/położnictwa, pediatrii. Źródeł finansowania należy upatrywać zarówno w środkach samorządowych, jak i prywatnych oraz kredytowych. Projekt powinien uwzględniać także starania o środki unijne. Tak przyjęte spektrum finansowania oznacza generalnie formułę publiczną, ale nie wyklucza nakładów inwestorów prywatnych w moduły pomocnicze tak medyczne jak i pozamedyczne, głównie diagnostyczne i eksploatacyjne oraz sponsoringu indywidualnego i zbiorowego na etapie wyposażania szpitala. Powinno się także rozważyć emisję obligacji celowych na rzecz budowy szpitala, nie wykluczając też powołania do tego celu fundacji.

3 Dzielnica Białołęka, najmłodsza w stolicy, nie posiada elementarnej infrastruktury opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa stacjonarnego dla obsługi populacji, która niebawem przekroczy 150 tys. mieszkańców. W sąsiedztwie Białołęki znajdują się dwa duże szpitale: Bielański - Szpital Miejski oraz Bródnowski Szpital Wojewódzki z Oddziałami Klinicznymi, a także Miejska Spółka Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych przy ulicy Mehoffera, zaś w powiecie legionowskim Szpital Onkologiczny w Wieliszewie (niepubliczny, posiadający kontrakt z NFZ). Wymienione szpitale, a szczególnie Bródnowski i jego SOR, są bardzo obciążone. Pacjenci godzinami oczekują na zaopatrzenie medyczne drobnych urazów, złamań etc. Niniejsze opracowanie dotyczy wybudowania Szpitala Centrum Zdrowia Białołęki. W źródłach finansowania tej inwestycji należałoby uwzględnić także partnerstwo publiczno-prywatne i pozyskanie strategicznego, inwestora prywatnego. Inwestor generalny musiałby uzyskać od NFZ (Oddział Mazowiecki) tzw. promesę przyszłego finansowania. Szpital będzie funkcjonować w formule non-profit tj. nie maksymalizując zysku i nie generując zadłużenia przy realizacji zadań. Liczba łóżek białołęckiego szpitala powinna oscylować w granicach przy przewidywanym koszcie inwestycyjnym jednego łóżka w wysokości około 1mln złotych. W strukturze szpitala powiatowego pierwszego szczebla referencyjnego i w ramach wymienionych wyżej specjalności sugeruje się położenie nacisku na logiczny ciąg usług medycznych w zakresie położnictwa/ginekologii neonatologii pediatrii. Funkcje te w warunkach dużej liczby powstałych nowych osiedli mieszkaniowych są szczególnie uzasadnione z racji struktury wiekowej ludności, bowiem przeważająca liczba mieszkańców, to ludzie młodzi i bardzo młodzi, dla których bezpieczeństwo zdrowotne matek i dzieci jest sprawą kluczową. Strukturę wiekową ludności Białołęki przedstawia poniższa tabela:

4 Białołęka. Struktura wiekowa ludności (2012 r.) Funkcji pediatrycznej należy nadać właściwą rangę, także z racji powszechnie znanych trudności z zabezpieczeniem usług medycznych w tym zakresie. W granicach wielkiej Warszawy funkcjonuje 6 szpitali o profilu pediatrycznym, nie są one jednak w stanie zaspokoić potrzeb aglomeracji i zlokalizowane są w znacznych odległościach od Białołęki (Śródmieście, Wola, Praga Południe, Międzylesie, Dziekanów Leśny). Uzasadnienie jest tu więc podwójne: a) z racji struktury ludnościowej Białołęki; b) braku właściwej dostępności świadczeń. Poza dyskusją są oczywiście funkcje nowoczesnej Szybkiej Diagnostyki, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Ratunkowy. Właściwej uwagi wymaga szeroko rozumiana funkcja oddziału dziennego rehabilitacji jako finalnego, bardzo istotnego etapu terapii, na którą składają się: diagnostyka, leczenie i właśnie rehabilitacja (ale i profilaktyka). Są to wszystko składowe pełnego procesu leczenia, łącznie dające efekt wyleczenia jednostki chorobowej.

5 Nie jest celem niniejszego opracowania operowanie, na tak wstępnym etapie, precyzyjną liczbą łóżek w poszczególnych specjalnościach. Będzie to celowe i konieczne, ale dopiero na etapie projektu wykonawczego, zależnego od decyzji podjętej przez Władze Samorządowe. Autorzy opracowania deklarują pomoc konsultacyjną także na kolejnych etapach ewentualnej realizacji projektu. W swojej strukturze Szpital - Centrum Zdrowia Białołęki powinien zawierać: - Przyszpitalną Przychodnię Specjalistyczną, połączoną z Dziennym Oddziałem Szybkiej Diagnostyki; - Dzienne oddziały: Chirurgii Jednego Dnia, Rehabilitacji, Leczenia Bólu; - Oddział Pierwszej Pomocy (Emergency Unit) z Izbą Przyjęć, Szpitalnym Oddziałem Intensywnej Terapii (6 łóżek) i Specjalistycznymi Zespołami wyjazdowymi (2-3): - Oddział Zabiegowy i Zachowawczy (łącznie ok. 80 łóżek); - Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Pediatryczny (łącznie ok łóżek); - Blok Operacyjny (3 sale operacyjne, plus sala do cięć cesarskich); - Dział Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej (RTG, USG, tomograf komputerowy, ewentualnie rezonans magnetyczny). Powinno się przewidzieć funkcje rehabilitacji pooperacyjnej, NPL, opieki domowej (POZ). W sferze ekonomicznej i zaspokojenia potrzeb ludności należy przewidzieć powszechną zmianowość dla wyeliminowania nadmiernych dyżurów i pełnego wykorzystania aparatury. Zapewnienie właściwej dostępności usług medycznych, w zakresie opieki stacjonarnej, wymaga lokalizacji Szpitala (Centrum Zdrowia) w centrum dzielnicy. Sugerowaną lokalizacją jest okolica ulic Kupieckiej lub Spedycyjnej, co podyktowane jest możliwością pozyskania gruntów pod inwestycję. Szpital, aby nie generował w przyszłości zadłużenia, powinien być realizowany w możliwie najbardziej elastycznej formule umożliwiającej

6 dostosowanie się do zmieniających się warunków rynku (potrzeb ludności), zarówno w kierunku rozbudowy funkcji, jak i okresowej zmiany działalności niektórych modułów. Można też rozważyć stworzenie modelu umożliwiającego zmienność funkcji niektórych pomieszczeń, głównie rehabilitacyjnych i hotelowych. Szpital ma przede wszystkim LECZYĆ! Konieczne jest przyjęcie formuły outsourcingu dla wszystkich lub prawie wszystkich - medycznych i niemedycznych funkcji pomocniczych, w tym: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, histopatologicznej oraz kuchni, pralni ze szwalnią, sprzątania, szatni, funkcji serwisu technicznego. Wszystkie funkcje pomocnicze są idealnym polem do popisu dla inwestorów/sponsorów prywatnych. Dzięki outsourcingowi zyskuje się podwójnie: 1. Unika się poważnych kosztów inwestycyjnych. 2. Dzięki niewielkim cesjom finansowym na rzecz podwykonawców, mamy partnerów świadczących niedrogie usługi i ponoszących za nas znaczne koszty inwestycyjne prowadzenia działalności. Z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem można przyjąć, że Szpital na Białołęce, w sprzyjających okolicznościach, powstanie nie wcześniej niż za lat. Jeśli jednak taki przedział czasowy ma się ziścić, to właśnie dziś powinno się to rozpocząć od Władz Samorządowych, mających niepowtarzalną szansę zapisania się złotymi zgłoskami w historii Dzielnicy. Trudno też sobie wyobrazić, aby w tak nakreślonej perspektywie nie znalazły się środki na budowę szpitala dla nie mniej niż 135 tys. mieszkańców. Pamiętajmy, szeroka dostępność usług medycznych decyduje o bezpieczeństwie zdrowotnym każdej populacji. Wierzymy, że Rada Dzielnicy weźmie pod uwagę racjonalność argumentów zawartych w niniejszym opracowaniu. Gdyby budowa szpitala wyłącznie na potrzeby dzielnicy okazała się niezwykle trudna i odległa w czasie, należy rozważyć możliwość podjęcia budowy szpitala zlokalizowanego na Białołęce wspólnie z powiatem legionowskim, który znajduje się w podobnej sytuacji jak nasza dzielnica, aby

7 zwiększyć szansę na możliwie szybką poprawę sytuacji w zakresie lecznictwa stacjonarnego. Autorzy opracowania: mgr Tadeusz Grubecki b. zastępca Dyrektora pięciu Zespołów Opieki Zdrowotnej, w tym czterech szpitali: Czerniakowskiego, Ginekologiczno- Położniczego przy ul. Madalińskiego, Bielańskiego, szpital w Sokołowie Podlaskim. Główny specjalista ds. kosztów MRKCh i NFZ, naczelnik Wydziału w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej; dr Maciej Murkowski b. dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, wieloletni Lekarz Dyżurny Kraju, doradca prezesa MRKCh, Lekarz Wojewódzki w Słupsku i Legnicy, autor wielu opracowań z dziedziny restrukturyzacji szpitali w Polsce, wykładowca akademicki, doradca w zakresie restrukturyzacji i przekształceń szpitali inż. Ryszard Olszanowski wieloletni Szef firmy Szkoleniowo-Konsultacyjnej ETOS, b. dyrektor szpitali w Nowym Dworze Mazowieckim i Wołominie, wieloletni wicedyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, doradca i analityk Szpitala Bródnowskiego, obecnie prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Konsultant, wykładowca w zakresie polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. We wstępnej konsultacji uczestniczyli: dr Zbigniew Mizikowski wieloletni Dyrektor Naczelny Szpitala Czerniakowskiego. dr Tadeusz Sikorski b. dyrektor szpitali miejskich, przez 25 lat Dyrektor Naczelny Szpitala Bródnowskiego. Zespół koordynacyjny Inicjatywy Mieszkańców Białołęki: Piotr Basiński, Mariola Olszewska, Ewa Stettner.

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Janusza Piechocińskiego

Janusza Piechocińskiego EDYCJA 2013 Drodzy Laureaci, Serdecznie gratuluję zdobycia prestiżowej statuetki IKTORII Znaku Jakości Przedsiębiorców. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ISSN1643 2734. ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6. SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10. CZY DIETA TO POST? s. 20-31

ISSN1643 2734. ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6. SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10. CZY DIETA TO POST? s. 20-31 NR 02 6-9(132) (89-92) LUTY 2015 BIAŁYSTOK, czerwiec-wrzesień 2010 ISSN1643 2734 1643-3734 ISSN ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6 SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10 CZY DIETA TO POST? s. 20-31 LOM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo