Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej społeczności, przez ostatnie cztery lata, była dla mnie wielką satysfakcją, wyróżnieniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. W latach wspólnie staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć przemawia za tym, aby nazwać ten okres czasem udanych inwestycji. Moim ciągłym staraniem jest uczynienie z Powiatu Sokołowskiego miejsca, z którego wszyscy możemy być dumni, miejsca, w którym mieszkańcy mają możliwość samorealizacji, a na zewnątrz cieszącego się opinią prężnego, gospodarnego i atrakcyjnego. Dorobek ostatnich lat wskazuje, że samorząd powiatowy potrafił rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz działał aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Mimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy był to czas ambitnych celów, nowych pomysłów oraz intensywnej promocji powiatu. Realizacja wielu przedsięwzięć nie była by tak owocna bez dobrej współpracy z samorządami gminnymi Powiatu Sokołowskiego, za którą bardzo dziękuję. W związku z zakończeniem obecnej kadencji, w czasie której miałem zaszczyt pełnić funkcję Starosty Sokołowskiego, pragnę serdecznie podziękować Wszystkim z którymi przyszło mi współpracować. Proszę przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania w których centrum jest człowiek i jego potrzeby. Życzę Państwu, abyście mogli żyć pełnią życia w środowisku wolnym od wszelkich barier, w przekonaniu, że mimo wielu przeszkód i trudności, podejmowaliśmy działania na rzecz naszego powiatu, jego rozwoju gospodarczego i kulturalnego, a przede wszystkim na rzecz naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję za życzliwość jakiej doświadczyłem, za pomoc i wsparcie, a także za profesjonalizm, tak ważny w realizacji wspólnych planów. Jestem przekonany, że mijające cztery lata potwierdzają, że pełne zaangażowanie i współpraca zaowocowały poprawą jakości życia w Naszym powiecie. Z wyrazami szacunku, Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk

2 BIULETYN Lata były dla Powiatu Sokołowskiego okresem licznych inwestycji i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Zarząd i Rada Powiatu za główny cel postawiły poprawę bezpieczeństwa na drogach. Efektem prac jest wyremontowanie około 51 kilometrów dróg za łączną kwotę ponad 30 mln. zł. z czego około 80% pochodziło ze środków zewnętrznych. Najważniejsze inwestycje to przebudowa dróg kategorii powiatowej na odcinkach: Węże Karolew o długości 6323 metrów, Nieciecz Dwór Bujały Gniewosze o długości 3645 metrów (tzw. schetynówki), ul. Piłsudskiego i Ks. Bosko w Sokołowie Podlaskim o długości 2000 metrów. W ramach ministerialnego programu usuwania zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej odnowiona została nawierzchnia drogi w miejscowości Dzierzby o łącznej długości 1125 metrów. Wykonane zostały 4 mosty z których najważniejszy to most na Starej Rzece w Bielanach Jarosławach. (Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych na drogach powiatowych w dalszej części biuletynu.) Sukcesem zakończyła się budowa strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w ramach transgranicznego projektu PL BY UA pn. Rozwój potencjały służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi. Władze Powiatu pamiętały również o uczniach z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, gdzie wykonano termomodernizację budynku, odnowiono pokrycie dachowe, wyremontowano oraz doposażono pracownie lekcyjne na ogólną wartość zł, z czego ponad 80% stanowiły środki zewnętrzne. W ramach rządowego programu Radosna szkoła wybudowano nowy plac zabaw, wyposażony w nawierzchnię amortyzującą upadek, zestaw do zabaw i ćwiczeń ruchowych, sześcian gimnastyczny, ściankę wspinaczkową, drabinę linową, zjazd rurowy, przeplotnię linową, linarium, piramidę, huśtawkę wagową oraz zestawy płotków. Koszt inwestycji wyniósł zł, dofinansowany w 50% ze środków zewnętrznych. Str. 2

3 Numer 4(38) Wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Zespole Szkół Nr 1 wykonana została Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych. Efektem zrealizowanego zadania jest zmniejszenie straty ciepła, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawienie ogólnych warunków użytkowania budynku przez młodzież. W budynku wymieniono okna na nowe energooszczędne, zamontowano drzwi zewnętrzne oraz wrota do garaży. Ocieplono ściany, stron i fundamenty budynku. Koszt całkowity zadania to ponad 300 tys. zł. W I Liceum Ogólnokształcącym wyposażono pracownię edukacji ekologicznej w ramach projektu Ekoliceumszkoła z myślą o przyszłości. Wybudowano nowoczesne obserwatorium astronomiczne wyposażone w wysokiej klasy teleskop i kopułę oraz przeprowadzono gruntowny remont pięciu pracowni dydaktycznych oraz holu kondygnacji parterowej budynku szkoły. Środki na ten cel dodatkowo pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie wykonano remont kanalizacji deszczowej za kwotę ponad zł oraz zrealizowana została inwestycja pn. Roboty budowalne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie za kwotę ponad zł, z czego połowa została sfinansowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON. Ponadto dzięki pozyskanym środkim w budynku mieszkalnym założona została instalacja przeciwpożarowa z automatycznym systemem oddymiania, co w znaczym stopniu poprwiło bezpieczeństwo mieszkańców domu. 51 kilometrów nowych dróg ****************** 5 kilometrów nowych chodników zabaw. Oświata Nikogo nie trzeba przekonywać, że inwestowanie w naukę i wychowanie dzieci oraz młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Władze Powiatu rozumiejąc potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli podjęły wiele działań zapewniających poprawę warunków nauki w prowadzonych szkołach. Łączna wysokość dofinansowania przekazana przez Powiat, oprócz subwencji z budżetu państwa, wyniosła ponad 10 mln. zł. W trakcie ostatniej kadencji wykonano liczne modernizacje i remonty podległych placówek oświatowych. Wykonano między innymi termomodernizację Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wraz z odnową pokrycia dachowego budynku szkolnego. Doposażono oraz wyremontowano w szkole sale lekcyjne, odnowiono bibliotekę szkolną oraz pracownię gastronomiczną. W ramach rządowego programu Radosna szkoła wybudowano przy szkole nowy plac Baza materialna Zespołu Szkół Specjalnych wzbogaciła się o sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback. Urządzenie EFG Biofeedback, które pozwoli na stymulację pracy mózgu dla uczniów przekazał Prezes Zarządu Sokołów SA Bogusław Miszczuk. Dodatkowe wyposażenie do ufundowanego sprzętu w postaci pakietów plansz stymulacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi dokupili: Fundacja Bankowa im. Dr Mariana Kantona działająca przy Banku Pekao S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oraz P.H. Jacek Jacek Kobyliński. Zespół Szkół im. Jana Pawła II poszerzył również swoją działalność edukacyjno terapeutyczną o rehabilitację ruchową oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Str. 3

4 BIULETYN W Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW wykonana została termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych oraz wymieniono dach na budynku. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa długo oczekiwanej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego o wymiarach 57 x 45 x 12m. Nowa hala ma spełniać wymogi organizacji sportowych, co pozwoli w przyszłości na organizowanie zawodów na poziomie krajowym. Środki na budowę nowego obiektu pochodzić będą z budżetu Powiatu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szacunkowy koszt inwestycji to zł. W bieżącej kadencji doposażono również pracownie w Zespole Szkół Nr 1, m.i.: pracownię logistyczną wyposażono w specjalistyczną bramkę logistyczną z oprogramowaniem Carex o wartości ok zł., plansze logistyczne oraz modele wózków widłowych. Pracownię hotelarską wyposażono w nowy barek kelnerski o wartości zł. W pracowni gastronomicznej zakupiona została nowa kuchnia wraz z wyposażeniem o wartości zł., a w pracowni informatycznej zakupiony został nowy serwer wraz z urządzeniami do stworzenia wirtualnej pracowni za zł. Uczniowie techników wyposażeni zostali w komplety podręczników oraz gadżety na wyjazdy studyjne. Str. 4 9 wyposażonych pracowni przedmiotowych Znaczne nakłady finansowe zostały poniesione przez władze Powiatu na poprawę warunków nauki w I Liceum Ogólnokształcącym wyposażono pracownię edukacji ekologicznej w ramach projektu Ekoliceum szkoła z myślą o przyszłości. Wybudowany nowoczesne obserwatorium astronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. Przeprowadzony został gruntowny remont pięciu pracowni dydaktycznych oraz holu kondygnacji parterowej. Jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont dużej sali gimnastycznej, dzięki której młodzież z I LO w bezpiecznych warunkach rozwijać będzie umiejętności i zdolności sportowe. Liczymy na dalsze sukcesy sportowe uczniów oraz zawodników z naszych klubów. Szacowany koszt inwestycji wynosić będzie około 210 tys. zł, z czego środki ministerialne stanowią 50%. Zarząd Powiatu Sokołowskiego chcąc wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę programową prowadzonych przez siebie szkół wyraził zgodę na utworzenie od 1 września 2014 r. klas o nowych profilach kształcenia. W I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sadowej obok klas o profilu humanistycznym i profilu przyrodniczym powstały klasy o profilach: politechnicznym, menadżerskim i medycznym. W II Liceum Ogólnokształcącym działającym w Zespole Szkół Nr 1 utworzono w ramach innowacji pedagogicznych klasy o profilach policyjno strażackim i ratownictwa medycznego, zaś w Technikum Nr 1 klasę o profilu wojskowym kształcącą w zawodzie technik logistyk.

5 Numer 4(38) W pierwszym półroczu 2014 r. szkoły Powiatu Sokołowskiego były organizatorem, bądź współorganizowały wielu imprez i uroczystości, m.i.: 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się 12 stycznia w Zespole Szkół Nr 1. Po raz pierwszy w historii organizowanego finału zebrano środki w kwocie ponad 70 tys. zł, które przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz na zapewnienie godnych warunków opieki medycznej seniorom. W akcji wzięło udział ponad 300 wolontariuszy, wśród których obok uczniów po raz pierwszy w historii Powiatu można było spotkać przedstawicieli lokalnych samorządów. Kwestowali Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Minarczuk oraz radni powiatowi. Do akcji przyłączyli się również strażacy i policjanci z terenu Powiatu. Także w styczniu odbyło się podsumowanie powiatowego projektu edukacyjnego poświęconemu świętom Bożego Narodzenia, opracowanego i realizowanego wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Specjalnych. W ramach projektu przeprowadzono szereg konkursów i innych przedsięwzięć przeznaczonych dla wszystkich uczniów i wychowanków Powiatu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego odbyło się z udziałem Członka Zarządu Powiatu Jana Godlewskiego uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego Boże Narodzenie w Poezji współorganizowanego z Biblioteką. Ważnym wydarzeniem kulturalnym było rozstrzygnięcie I Diecezjalnego Konkursu Ja i moja rodzina zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych i Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Na konkurs wpłynęło łącznie 116 prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami. W uroczystym podsumowaniu konkursu i rozdaniu nagród wzięli udział: ks. Antoni Dydycz Biskup Drohiczyński, ks. dr Krzysztof Mielnicki dyrektor Wydziału Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Pani Marta Sosnowska Wicestarosta Sokołowski, Pan Tadeusz Bieliński Przewodniczący Komisji Oświaty i 218 nauczycieli podniosło kwalifikacje Kultury Rady Powiatu Sokołowskiego, Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uczniowie Sokołowskich szkół nie zapomnieli o 25 rocznicy pierwszych, wolnych wyborów w Polsce, którą świętowaliśmy 4 czerwca 2014r. Z tej okazji Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych uroczyście otworzyła szkolną wystawę z eksponatami z czasów PRL. Wystawę mogli obejrzeć nauczyciele i uczniowie wszystkich zainteresowanych szkół. W tym samym dniu z okazji Dnia Patrona i 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Specjalnych imienia Jana Pawła II odbyła się wycieczka uczniowska do Drohiczyna. Głównym punktem wyjazdu była Msza Święta w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył rektor ks. prałat prof. dr hab. Tadeusz Syczewski. Miłą niespodzianką dla uczniów było spotkanie z ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem i władzami Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, Starosta Sokołowski, Wicestarosta oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Mróz. Uczniowie przekazali ks. Biskupowi obraz przedstawiający Anioła Stróża, namalowany przez ucznia tej szkoły. Str. 5

6 BIULETYN Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom to ważny aspekt w pracy wychowawczej sokołowskich szkół. Władze Powiatu wspólnie z Komendą Policji oraz Miastem Sokołów Podlaski zorganizowały w Zespole Szkół Nr 1 imprezę profilaktyczną pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki. W akcji uczestniczyły reprezentacje gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu, które rywalizowały ze sobą biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Ponadto młodzież uczestniczyła w pokazach pierwszej pomocy, sprzętu policyjnego i strażackiego, symulatora ciąży, alkogogli, jak również mogła skorzystać ze strzelnicy paintballowej oraz wspinać się po skrzynkach. Dzięki tego typu imprezom młodzież uczy się jak bawić się bez stosowania środków psychoaktywnych. Rozwój e Usług w powiecie Sokołowskim Kadencja władz powiatu , to okres informatyzacji powiatowych jednostek organizacyjnych umożlwiających mieszkańcom komunikowanie się z urzędami i załatwianie spraw drogą elektroniczną. Dzięki zakończeniu realizacji projektu pn.: Rozwój e usług w powiecie sokołowskim zrealizowanego w partnerstwie z gminami: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (gmina w powiecie siedleckim) uruchomiona została platforma elektroniczna, za pośrednictwem której obywatele mogą załatwić sprawy w urzędzie. Całkowita wartość projektu wyniosła: zł., przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% inwestycji. Str. 6 Zakup specjalistycznych Samochodów Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców stanowi ważny element działalności władz Powiatu, dlatego podjęte zostały działania zmierzające do wzmocnienia technicznego służb odpowiedzialnych za to zadanie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zrealizowano projekt pod nazwą Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych. Projekt został zrealizowany w latach r., a efektem był zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Całkowita wartość projektu wyniosła zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 85%. 202 nowe komputery Projekt transgraniczny Kolejnym ważnym zadaniem ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa była realizacja projektu Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi". Efektem współpracy Powiatu Sokołowskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Partnera z Ukrainy było dokończenie budowy Strażnicy PSP w Sokołowie Podlaskim, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla strażaków z Polski oraz samochodów bojowych przez partnera ukraińskiego. Wartość projektu wyniosła Euro przy pozyskanym dofinansowaniu 86% ze środków zewnętrznych.

7 Numer 4(38) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim Dostęp do internetu oraz obsługa komputera, to w obecnych czasach standard, dzięki któremu funkcjonowanie na rynku pracy czy nauka w szkole jest znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Zarząd Powiatu wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podjął się realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Dzięki podjętym działaniom zapewniony został dostęp do sprzętu komputerowego i internetu dla 50 gospodarstwom domowych, które zagrożone są marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej lub niepełnosprawności. W sprzęt komputerowy i dostęp do internetu wyposażono również 4 podległe jednostki organizacyjne. Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostało szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu. Środki w kwocie zł. zostały pozyskane w 100% ze źródeł zewnętrznych. ZDROWIE Przez całą kadencję władze Powiatu oraz dyrekcja SP ZOZ prowadziły działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomiczno finansowej Zakładu. Zadbano jednocześnie o zwiększenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zasadniczym celem podejmowanych przedsięwzięć jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału SP ZOZ u oraz uzyskanie lepszych relacji kosztowo przychodowych jego komórek organizacyjnych. W dniu 20 maja 2014 r. Rada Powiatu Sokołowskiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. Pierwotnie planowany wynik finansowy zakładał stratę netto w wysokości 4,5 mln zł. Ostatecznie wyniosła ona około 1 mln 400 tys. zł. W stosunku do roku 2012 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finansowej, o prawie 3 mln. 900 tys. zł. Dyrekcja SP ZOZ zakłada, że rok 2014 zostanie zamknięty bez strat. Sukcesem zakończyły się starania dyrekcji SP ZOZ i Zarządu Powiatu o przyznanie środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji. W maju 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy SP ZOZ a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. System e zdrowie w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Pozwoliło to na rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 3,5 mln zł. Bardzo duże znaczenie dla SP ZOZ ma stała pomoc finansowa udzielana przez Powiat Sokołowski. W obecnej kadencji przyznana została dotacja w wysokości około 2 mln. zł. oraz umorzona pożyczka 500 tys. zł. Dzięki tym środkom szpital został wzbogacony o sprzęt ratujący m.in.: inkubator transportowy, respirator stacjonarny, 2 respiratory mobilne, 4 kardiomonitory z wyposażeniem, 2 defibrylatory, aparat do USG, echokardiograf, urządzenie do elektrochirurgii z wyposażeniem, inkubator transportowy, zestaw laparoskopowy, wideokolonoskop. Dodatkowo w budynku administracji SP ZOZ otwarta została Szkoła Rodzenia przygotowująca przyszłych rodziców do porodu. 50 gospodarstw domowych z dostępem do internetu ******************** 2 miliony dotacji na sprzęt medyczny

8 BIULETYN Przeciwdziałanie bezrobociu Przeciwdziałanie bezrobociu to zadanie, na które władze powiatu starały się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Podejmowane działania przyniosły wymierny efekt w postaci pozyskania na ten cel około 19 mln. zł. Powiatowy Urząd Pracy, realizując zadania w imieniu Powiatu wydatkował pozyskane środki na takie formy aktywizacji zawodowej jak: staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Przyznawane były także jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Bezrobotni znajdując się w szczególnej sytuacji, a więc osoby poniżej 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia mogły skorzystać ze specjalnych programów ułatwiających podjęcie za 160 mieszkańców podniosło swoje kwalifikacje zawodowe trudnienia. Szczególnym wsparciem objęci zostali niepełnosprawni absolwenci szkół, którzy dzięki pozyskanym środkom z PFRON w ramach programu Junior mogli uzyskać zatrudnienie. Tylko w bieżącym roku ze wsparcia świadczonego przez PUP skorzystało ponad 600 osób, a stopa bezrobocia w czerwcu 2014 r. wyniosła 10,7% (stopa bezrobocia w kraju 12%). Dzięki informatyzacji urzędu od września 2013 roku w PUP w Sokołowie Podlaskim funkcjonuje System Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI), pozwalający na sprawne i bezpieczne udostępnianie uprawnionym podmiotom administracji publicznej (tj. GOPS/MGOPS/CPS) informacji dotyczących petentów PUP. Pomoc społeczna Pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym to zadanie, które władze powiatu realizują za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. W okresie ostatnich 4 lat pomoc udzielana klientom PCPR polegała m.in na: zapewnianiu dzieciom opieki w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, udzielaniu pomocy wychowankom domów dziecka oraz umieszczaniu w domach pomocy społecznej. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obejmowała udzielanie dofinansowań ze środków PFRON do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych mieszkańcy Powiatu Sokołowskiego mają możliwość korzystania z nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz uzyskać pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Łączna kwota pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych to ponad 2 mln. zł.

9 Numer 4(38) KULTURA PKS Dnia 24 marca 2011 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk i Wicesta 2 nowe rosta Marta Sosnowska w autokary imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego podpisali z Ministrem Aleksandrem Gradem dla PKS umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna. Na mocy tej umowy Powiat Sokołowski stał się jedynym właścicielem 100% akcji przedsiębiorstwa. Działania Zarządu Powiatu Sokołowskiego podyktowane były potrzebami samorządów, załogi zakładu oraz mieszkańców Powiatu. Dzięki podjętym decyzjom, możliwe jest utrzymanie zakładu pracy oraz majątku PKS w rękach Powiatu oraz ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej spółki. W 2014 r. zostały zakupione autokary, dzięki którym możliwe stało się organizowanie większych wycieczek, również tych zagranicznych. Lata obfitowały w wiele imprez sportowych objętych patronatem przez Starostę Sokołowskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Powiatowy Letni Turniej Siódemek Piłkarskich w Sterdyni, w którym udział wzięło 12 drużyn oraz Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Sokołowskiego zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. Zarząd Powiatu Sokołowskiego na stałe wprowadził do kalendarza imprez kulturalnych mi. obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz Dożynki Powiatowe realizowane w formie pikniku rodzinnego. Dzień strażaka integruje mieszkańców oraz strażaków, umożliwiając jednocześnie poznanie pracy druhów ochotników. Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony jest jak co roku na przełomie maja i czerwca. Str. 9

10 BIULETYN Projekty realizowane przez Powiat współfinansowane ze środków Unii Europejskiej W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Dożynki Powiatowe obchodzone są co roku w sierpniu. Jest to czas na podziękowanie rolnikom z terenu powiatu za ich trud i codzienną pracę. Tradycyjnie podczas dożynek odbywają się konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy, nadbużański smakołyk a swoją twórczość mogą zaprezentować lokalni artyści i wytwórcy. Wieczorem organizowane są koncerty zespołów oraz dyskoteka. Wartość Lp Tytuł projektu projektu Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego syste ,08 mu zarządzania zagrożeniami naturalnymi W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość Lp Tytuł projektu projektu 1 III Dożynki Powiatowe ,00 2 IV Dożynki Powiatowe , Nadbużańskim szlakiem - stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu ,00 LGD w powiecie sokołowskim Powiatowy Dzień Strażaka ,00 Piknik Rodzinny Jesienny Powiatowy Turniej Piłkarskich Siódemek o Puchar ,00 Starosty Sokołowskiego W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Lp Tytuł projektu Wartość projektu 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołow-86skim 000,00 Str. 10

11 Numer 4(38) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalna Grupa Działania Powiatu ,00 Sokołowskiego 2 Logistyk zawód przyszłości , Podniesienie procesu jakości ,77 kształcenia w zawodzie hotelarz Wykwalifikowani nauczyciele gwarantem jakości kształcenia w ,00 szkołach powiatu sokołowskiego FLIS- Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku ,00 pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim Program Szkoła dla Rodziców i ,00 Wychowawców Nauczymy Cię jak zaplanować ,00 swoją przyszłość zawodową 8 Udany Start ,00 Bezpieczny Powiat - edukacja 9 strażaków ochotników powiatu Do ,00 sokołowskiego Edukacja ratownicza strażaków 10 ochotników powiatu sokołow-4skiego 992,00 Jesteśmy po to by wzajemnie 11 sobie pomagać w podróży zwa-27nej 015,00 życiem 12 Wyszkoleni strażacy - bezpieczni Do ,00 mieszkańcy Profesjonalne kadry regionu program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu soko ,03 łowskiego Kwalifikacje szansą na lepsze ,00 jutro 15 Szansa na nowe jutro Do ,00 Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu ,00 16 sokołowskiego 17 Szkoląc strażaków przeciwdziałamy Do ,00 wykluczeniu Edukacja sokołowskich strażaków w zakresie ratownictwa Do ,00 18 wodnego Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im ,46 K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Profesjonalne kadry regionu program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw ,00 z powiatu sokołowskiego Szkolenie Dowódców OSP 21 szansą na przeciwdziałanie wy-4kluczeniu 890,00 społecznemu 22 Nowa jakość urzędów JST ,50 Zaję cia rewalidacyjnowychowawcze I w Zespole ,00 23 Szkół im. Jana Pawła II Zaję cia rewalidacyjnowychowawcze II w Zespole ,00 24 Szkół im. Jana Pawła II Warsztaty twórczo - poznawcze 25 osób niepełnosprawnych w DPS ,00 w Wirowie Warsztaty twórczo - poznawcze ,00 osób niepełnosprawnych 27 Stop wykluczeniu ,00 28 Stop wykluczeniu II ,00 29 Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych i Rehabilitacja Zdrowot-70na Osób Zagrożonych Wyklu-roczniczeniem 000,00 Społecznym 30 Przyjazny Urząd ,72 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Lp 1 2 Tytuł projektu Str. 11 Wartość projektu Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim ,62 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami kata ,00 strof powodziowych i ekologicznych

12 BIULETYN Lp Str. 12 Inwestycje wykonane na drogach kategorii powiatowej w latach Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr: 3928W, 3939W, 3929W, od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany Patrykozy Kożuchówek, gm. Bielany. Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinku o długości 549,5m. Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej Nr: 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, na odcinku o dł. 266m Koszt w zł ,22 Wartość dofinansowania zewn ę trznego/ź ródł o ,00-Wojewoda Mazowiecki 50% ,00 Gmina Bielany 12% Wkład Własny Powiatu , , , , ,82 Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy ,35 Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, droga Nr 62-Mogielnica Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego ,57 Likwidacja przełomów na drogach kategorii powiatowej poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz wymianę konstrukcji nawierzchni Inwestycje na drogach kategorii powiatowej na terenie miasta Sokołów Podlaski: - odnowa nawierzchni ulicy Lipowej - odnowa nawierzchni ulicy Skłodowskiej - progi zwalniające na ul. Wojska Polskiego i ul. Bartoszowej - przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej ok. 0,445km wraz z odwodnieniem Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W ,00 Wojewoda Mazowiecki - 48% ,00 Gmina Repki - 13% ,00 Urząd Marszałkowski - 29,02% ,56 Gmina Sterdyń - 20,55% ,00 Ministerstwo Infrastruktury - 49,9% ,00 Ministerstwo SW i A - 75,5% ,00 Wkład Gminy Repki - 9,4% , , , , , , , , , , , ,23 Miasto Sokołów Podlaski 51% ,16 Gmina Sokołów Podlaski - 47% ,00 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 47% ,00 Gmina Ceranów - 9% , , ,69

13 Numer 4(38) 11. Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580km , ,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego - 9,7% ,00 Gmina Bielany - 19,4% , Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie - granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306km , ,00 Wojewoda Mazowiecki - 83% ,00 Gmina Kosów Lacki - 8% , Odbudowa Odbudowa drogi drogi kategorii kategorii powiatowej powiatowej nr nr 3922W, 3922W, na na odcinku odcinku Jabłonna Jabłonna Lacka Lacka - Krzemień Krzemień Wieś Wieś Wieska, Wieska, o długości długości 3,000km 3,000km ,64 850, ,00 385,00 Wojewoda Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki - 98% 98% 8 232,50 232,50 Gmina Gmina Jabłonna Jabłonna Lacka Lacka - 1% 1% 8 233,14 233, Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na Odbudowa odcinku Nowa drogi Wieś kategorii Stary powiatowej Ratyniec, nr 3905W, długości na odcinku Nowa Wieś 3,375km - Stary Ratyniec, o długości 3,375km , , ,00 Wojewoda ,00 Mazowiecki 73% Wojewoda Mazowiecki - 73% ,00 Gmina ,00 Sterdyń 4% Gmina ,00 Sterdyń - 4% Gmina ,00 Kosów Lacki 5,4% Gmina Kosów Lacki - 5,4% , , Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej Przebudowa nr chodnika 3903W w i zjazdów Rytelach na Święckich drodze kategorii strona powiatowej nr 3903W południowa w Rytelach Etap Święckich II strona południowa Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W na odcinku o Przebudowa długości 0,471km, drogi powiatowej we wsi Mołożew nr 3923W Wieś na i Mołożew odcinku o długości 0,471km, we wsi Dwór Mołożew Wieś i Mołożew Dwór Przebudowa chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Przebudowa Sterdyni chodnika droga kategorii i zjazdów powiatowej na ul. Spółdzielczej nr 3907W w Sterdyni droga kategorii powiatowej nr 3907W Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W, na Przebudowa odcinku o długości drogi kategorii 300m we powiatowej wsi Suchodół nr 4235W, Włościański. we wsi Suchodół Włościań- na odcinku o długości 300m ski. Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej Przebudowa nr chodnika 3919W w i zjazdów, Tchórznicy na Włościańskiej, drodze kategorii na powiatowej nr odcinku 3919W w o Tchórznicy długości 527m Włościańskiej, na odcinku o długości 527m Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Przebudowa drogi Tosiach, kategorii na docinku powiatowej 345m. nr 3902W w Tosiach, na docinku 345m. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na Przebudowa odcinku Rogów-Repki drogi kategorii w powiatowej km nr W, na odcinku Rogów-Repki w km , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gmina ,00 Kosów Lacki ,32 46% Gmina Kosów Lacki ,32 46% ,98 Gmina ,98 Jabłonna ,97 Lacka Gmina - Jabłonna 49,4% ,97 Lacka - 49,4% , ,07 Gmina ,08 Sterdyń - 50% ,07 Gmina Sterdyń - 50% ,38 Gmina ,38 Sabnie - 50% ,38 Gmina Sabnie - 50% , ,38 Gmina ,38 Sabnie 63% ,34 Gmina Sabnie 63% , ,00 Gmina ,00 Kosów Lacki - 40% Gmina Kosów Lacki - 40% Wojewoda Mazowiecki - 77% Wojewoda Mazowiecki - 77% ,96 Gmina ,96 Repki - 12% Gmina Repki - 12% , , , ,96

14 BIULETYN 23. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór Bujały Gniewosze od km do km , ,03 Wojewoda Mazowiecki 48,25% ,70 Gmina Jabłonna Lacka 17,34% ,00 Gmina Sabnie 4,87% , , Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W na odcinku: granica powiatu sokołowskiego Karolew - Węże od km 0+000,00 do km 6+323, ,28 Wojewoda Mazowiecki- 50% , ,95 Gmina Sokołów Podlaski - 25% 25. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów-Repki w km , ,00 Wojewoda Mazowiecki - 79% , ,18 Gmina Repki - 8% 26. Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem drogi kategorii powiatowej 3918W , ,84 Gmina Repki - 48% , Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy w ciągu drogi powiatowej nr 3939W , ,26 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - 49% ,00 Gmina Bielany - 16% , Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,400 km oraz Wykonanie robót uzupełniających przy modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,0085 km , ,36 FOGR 47,5% ,68 Gmina Sterdyń - 24% , , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km do km ,1, od km 4+142,10 do km ,21 Wojewoda Mazowiecki - 75% , ,11 Gmina Jabłonna Lacka- 12,5%

15 Numer 4(38) 30. Przebudowa przepustów: - na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Wirów, -na drodze kategorii powiatowej w Ząbkowie, Sawicach, Czaplach i Łomnej, -na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki, -na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w miejscowości Jasień, gm. Repki, -na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w miejscowości Dzierzby, g. Jabłonna Lacka, -na drodze kategorii powiatowej nr 3907W w Kiełpińcu, -na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Grądy. - na drodze kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Władysławów, gm. Jabłonna Lacka , ,73 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ,16 Gmina Jabłonna Lacka , Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka , ,00 Wojewoda Mazowiecki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice , ,73 Gmina Jabłonna Lacka , Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki , ,87 Gmina Repki , Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km do km realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego Pm.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój , ,00 Wojewoda Mazowiecki ,88 Gmina Sterdyń , Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń , , Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu , ,29 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Dybów , ,55 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki , ,10 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim , ,15 Gmina Kosów Lacki , Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W w Lubiesza Etap I , ,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego ,00 Gmina Ceranów ,93 RAZEM , , ,02

16 Nie ma czasu na intrygi tylko praca dla Powiatu! 51 kilometrów nowych dróg 4 nowe mosty Obroniony Sąd Utrzymany Szpital w formie SPZOZ Uratowany PKS przed upadłością 2 miliony dotacji na sprzęt medyczny 200 kilometrów odkrzaczonych dróg nowa łódź z osprzętem dla straży rybackiej Doposażone i wyremontowane szkoły 202 nowe komputery 2 nowe samochody strażackie 14 kilometrów wyremontowanych poboczy 22 kilometry odtworzonych rowów 5 kilometrów nowych chodników nowa koparko ładowarka 50 gospodarstw domowych z dostępem do internetu

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo