Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej społeczności, przez ostatnie cztery lata, była dla mnie wielką satysfakcją, wyróżnieniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. W latach wspólnie staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć przemawia za tym, aby nazwać ten okres czasem udanych inwestycji. Moim ciągłym staraniem jest uczynienie z Powiatu Sokołowskiego miejsca, z którego wszyscy możemy być dumni, miejsca, w którym mieszkańcy mają możliwość samorealizacji, a na zewnątrz cieszącego się opinią prężnego, gospodarnego i atrakcyjnego. Dorobek ostatnich lat wskazuje, że samorząd powiatowy potrafił rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz działał aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Mimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy był to czas ambitnych celów, nowych pomysłów oraz intensywnej promocji powiatu. Realizacja wielu przedsięwzięć nie była by tak owocna bez dobrej współpracy z samorządami gminnymi Powiatu Sokołowskiego, za którą bardzo dziękuję. W związku z zakończeniem obecnej kadencji, w czasie której miałem zaszczyt pełnić funkcję Starosty Sokołowskiego, pragnę serdecznie podziękować Wszystkim z którymi przyszło mi współpracować. Proszę przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania w których centrum jest człowiek i jego potrzeby. Życzę Państwu, abyście mogli żyć pełnią życia w środowisku wolnym od wszelkich barier, w przekonaniu, że mimo wielu przeszkód i trudności, podejmowaliśmy działania na rzecz naszego powiatu, jego rozwoju gospodarczego i kulturalnego, a przede wszystkim na rzecz naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję za życzliwość jakiej doświadczyłem, za pomoc i wsparcie, a także za profesjonalizm, tak ważny w realizacji wspólnych planów. Jestem przekonany, że mijające cztery lata potwierdzają, że pełne zaangażowanie i współpraca zaowocowały poprawą jakości życia w Naszym powiecie. Z wyrazami szacunku, Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk

2 BIULETYN Lata były dla Powiatu Sokołowskiego okresem licznych inwestycji i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Zarząd i Rada Powiatu za główny cel postawiły poprawę bezpieczeństwa na drogach. Efektem prac jest wyremontowanie około 51 kilometrów dróg za łączną kwotę ponad 30 mln. zł. z czego około 80% pochodziło ze środków zewnętrznych. Najważniejsze inwestycje to przebudowa dróg kategorii powiatowej na odcinkach: Węże Karolew o długości 6323 metrów, Nieciecz Dwór Bujały Gniewosze o długości 3645 metrów (tzw. schetynówki), ul. Piłsudskiego i Ks. Bosko w Sokołowie Podlaskim o długości 2000 metrów. W ramach ministerialnego programu usuwania zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej odnowiona została nawierzchnia drogi w miejscowości Dzierzby o łącznej długości 1125 metrów. Wykonane zostały 4 mosty z których najważniejszy to most na Starej Rzece w Bielanach Jarosławach. (Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych na drogach powiatowych w dalszej części biuletynu.) Sukcesem zakończyła się budowa strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w ramach transgranicznego projektu PL BY UA pn. Rozwój potencjały służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi. Władze Powiatu pamiętały również o uczniach z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, gdzie wykonano termomodernizację budynku, odnowiono pokrycie dachowe, wyremontowano oraz doposażono pracownie lekcyjne na ogólną wartość zł, z czego ponad 80% stanowiły środki zewnętrzne. W ramach rządowego programu Radosna szkoła wybudowano nowy plac zabaw, wyposażony w nawierzchnię amortyzującą upadek, zestaw do zabaw i ćwiczeń ruchowych, sześcian gimnastyczny, ściankę wspinaczkową, drabinę linową, zjazd rurowy, przeplotnię linową, linarium, piramidę, huśtawkę wagową oraz zestawy płotków. Koszt inwestycji wyniósł zł, dofinansowany w 50% ze środków zewnętrznych. Str. 2

3 Numer 4(38) Wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Zespole Szkół Nr 1 wykonana została Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych. Efektem zrealizowanego zadania jest zmniejszenie straty ciepła, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawienie ogólnych warunków użytkowania budynku przez młodzież. W budynku wymieniono okna na nowe energooszczędne, zamontowano drzwi zewnętrzne oraz wrota do garaży. Ocieplono ściany, stron i fundamenty budynku. Koszt całkowity zadania to ponad 300 tys. zł. W I Liceum Ogólnokształcącym wyposażono pracownię edukacji ekologicznej w ramach projektu Ekoliceumszkoła z myślą o przyszłości. Wybudowano nowoczesne obserwatorium astronomiczne wyposażone w wysokiej klasy teleskop i kopułę oraz przeprowadzono gruntowny remont pięciu pracowni dydaktycznych oraz holu kondygnacji parterowej budynku szkoły. Środki na ten cel dodatkowo pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie wykonano remont kanalizacji deszczowej za kwotę ponad zł oraz zrealizowana została inwestycja pn. Roboty budowalne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie za kwotę ponad zł, z czego połowa została sfinansowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON. Ponadto dzięki pozyskanym środkim w budynku mieszkalnym założona została instalacja przeciwpożarowa z automatycznym systemem oddymiania, co w znaczym stopniu poprwiło bezpieczeństwo mieszkańców domu. 51 kilometrów nowych dróg ****************** 5 kilometrów nowych chodników zabaw. Oświata Nikogo nie trzeba przekonywać, że inwestowanie w naukę i wychowanie dzieci oraz młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Władze Powiatu rozumiejąc potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli podjęły wiele działań zapewniających poprawę warunków nauki w prowadzonych szkołach. Łączna wysokość dofinansowania przekazana przez Powiat, oprócz subwencji z budżetu państwa, wyniosła ponad 10 mln. zł. W trakcie ostatniej kadencji wykonano liczne modernizacje i remonty podległych placówek oświatowych. Wykonano między innymi termomodernizację Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wraz z odnową pokrycia dachowego budynku szkolnego. Doposażono oraz wyremontowano w szkole sale lekcyjne, odnowiono bibliotekę szkolną oraz pracownię gastronomiczną. W ramach rządowego programu Radosna szkoła wybudowano przy szkole nowy plac Baza materialna Zespołu Szkół Specjalnych wzbogaciła się o sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback. Urządzenie EFG Biofeedback, które pozwoli na stymulację pracy mózgu dla uczniów przekazał Prezes Zarządu Sokołów SA Bogusław Miszczuk. Dodatkowe wyposażenie do ufundowanego sprzętu w postaci pakietów plansz stymulacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi dokupili: Fundacja Bankowa im. Dr Mariana Kantona działająca przy Banku Pekao S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oraz P.H. Jacek Jacek Kobyliński. Zespół Szkół im. Jana Pawła II poszerzył również swoją działalność edukacyjno terapeutyczną o rehabilitację ruchową oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Str. 3

4 BIULETYN W Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW wykonana została termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych oraz wymieniono dach na budynku. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa długo oczekiwanej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego o wymiarach 57 x 45 x 12m. Nowa hala ma spełniać wymogi organizacji sportowych, co pozwoli w przyszłości na organizowanie zawodów na poziomie krajowym. Środki na budowę nowego obiektu pochodzić będą z budżetu Powiatu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szacunkowy koszt inwestycji to zł. W bieżącej kadencji doposażono również pracownie w Zespole Szkół Nr 1, m.i.: pracownię logistyczną wyposażono w specjalistyczną bramkę logistyczną z oprogramowaniem Carex o wartości ok zł., plansze logistyczne oraz modele wózków widłowych. Pracownię hotelarską wyposażono w nowy barek kelnerski o wartości zł. W pracowni gastronomicznej zakupiona została nowa kuchnia wraz z wyposażeniem o wartości zł., a w pracowni informatycznej zakupiony został nowy serwer wraz z urządzeniami do stworzenia wirtualnej pracowni za zł. Uczniowie techników wyposażeni zostali w komplety podręczników oraz gadżety na wyjazdy studyjne. Str. 4 9 wyposażonych pracowni przedmiotowych Znaczne nakłady finansowe zostały poniesione przez władze Powiatu na poprawę warunków nauki w I Liceum Ogólnokształcącym wyposażono pracownię edukacji ekologicznej w ramach projektu Ekoliceum szkoła z myślą o przyszłości. Wybudowany nowoczesne obserwatorium astronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. Przeprowadzony został gruntowny remont pięciu pracowni dydaktycznych oraz holu kondygnacji parterowej. Jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont dużej sali gimnastycznej, dzięki której młodzież z I LO w bezpiecznych warunkach rozwijać będzie umiejętności i zdolności sportowe. Liczymy na dalsze sukcesy sportowe uczniów oraz zawodników z naszych klubów. Szacowany koszt inwestycji wynosić będzie około 210 tys. zł, z czego środki ministerialne stanowią 50%. Zarząd Powiatu Sokołowskiego chcąc wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę programową prowadzonych przez siebie szkół wyraził zgodę na utworzenie od 1 września 2014 r. klas o nowych profilach kształcenia. W I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sadowej obok klas o profilu humanistycznym i profilu przyrodniczym powstały klasy o profilach: politechnicznym, menadżerskim i medycznym. W II Liceum Ogólnokształcącym działającym w Zespole Szkół Nr 1 utworzono w ramach innowacji pedagogicznych klasy o profilach policyjno strażackim i ratownictwa medycznego, zaś w Technikum Nr 1 klasę o profilu wojskowym kształcącą w zawodzie technik logistyk.

5 Numer 4(38) W pierwszym półroczu 2014 r. szkoły Powiatu Sokołowskiego były organizatorem, bądź współorganizowały wielu imprez i uroczystości, m.i.: 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się 12 stycznia w Zespole Szkół Nr 1. Po raz pierwszy w historii organizowanego finału zebrano środki w kwocie ponad 70 tys. zł, które przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz na zapewnienie godnych warunków opieki medycznej seniorom. W akcji wzięło udział ponad 300 wolontariuszy, wśród których obok uczniów po raz pierwszy w historii Powiatu można było spotkać przedstawicieli lokalnych samorządów. Kwestowali Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Minarczuk oraz radni powiatowi. Do akcji przyłączyli się również strażacy i policjanci z terenu Powiatu. Także w styczniu odbyło się podsumowanie powiatowego projektu edukacyjnego poświęconemu świętom Bożego Narodzenia, opracowanego i realizowanego wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Specjalnych. W ramach projektu przeprowadzono szereg konkursów i innych przedsięwzięć przeznaczonych dla wszystkich uczniów i wychowanków Powiatu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego odbyło się z udziałem Członka Zarządu Powiatu Jana Godlewskiego uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego Boże Narodzenie w Poezji współorganizowanego z Biblioteką. Ważnym wydarzeniem kulturalnym było rozstrzygnięcie I Diecezjalnego Konkursu Ja i moja rodzina zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych i Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Na konkurs wpłynęło łącznie 116 prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami. W uroczystym podsumowaniu konkursu i rozdaniu nagród wzięli udział: ks. Antoni Dydycz Biskup Drohiczyński, ks. dr Krzysztof Mielnicki dyrektor Wydziału Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Pani Marta Sosnowska Wicestarosta Sokołowski, Pan Tadeusz Bieliński Przewodniczący Komisji Oświaty i 218 nauczycieli podniosło kwalifikacje Kultury Rady Powiatu Sokołowskiego, Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uczniowie Sokołowskich szkół nie zapomnieli o 25 rocznicy pierwszych, wolnych wyborów w Polsce, którą świętowaliśmy 4 czerwca 2014r. Z tej okazji Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych uroczyście otworzyła szkolną wystawę z eksponatami z czasów PRL. Wystawę mogli obejrzeć nauczyciele i uczniowie wszystkich zainteresowanych szkół. W tym samym dniu z okazji Dnia Patrona i 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Specjalnych imienia Jana Pawła II odbyła się wycieczka uczniowska do Drohiczyna. Głównym punktem wyjazdu była Msza Święta w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył rektor ks. prałat prof. dr hab. Tadeusz Syczewski. Miłą niespodzianką dla uczniów było spotkanie z ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem i władzami Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, Starosta Sokołowski, Wicestarosta oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Mróz. Uczniowie przekazali ks. Biskupowi obraz przedstawiający Anioła Stróża, namalowany przez ucznia tej szkoły. Str. 5

6 BIULETYN Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom to ważny aspekt w pracy wychowawczej sokołowskich szkół. Władze Powiatu wspólnie z Komendą Policji oraz Miastem Sokołów Podlaski zorganizowały w Zespole Szkół Nr 1 imprezę profilaktyczną pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki. W akcji uczestniczyły reprezentacje gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu, które rywalizowały ze sobą biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Ponadto młodzież uczestniczyła w pokazach pierwszej pomocy, sprzętu policyjnego i strażackiego, symulatora ciąży, alkogogli, jak również mogła skorzystać ze strzelnicy paintballowej oraz wspinać się po skrzynkach. Dzięki tego typu imprezom młodzież uczy się jak bawić się bez stosowania środków psychoaktywnych. Rozwój e Usług w powiecie Sokołowskim Kadencja władz powiatu , to okres informatyzacji powiatowych jednostek organizacyjnych umożlwiających mieszkańcom komunikowanie się z urzędami i załatwianie spraw drogą elektroniczną. Dzięki zakończeniu realizacji projektu pn.: Rozwój e usług w powiecie sokołowskim zrealizowanego w partnerstwie z gminami: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (gmina w powiecie siedleckim) uruchomiona została platforma elektroniczna, za pośrednictwem której obywatele mogą załatwić sprawy w urzędzie. Całkowita wartość projektu wyniosła: zł., przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% inwestycji. Str. 6 Zakup specjalistycznych Samochodów Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców stanowi ważny element działalności władz Powiatu, dlatego podjęte zostały działania zmierzające do wzmocnienia technicznego służb odpowiedzialnych za to zadanie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zrealizowano projekt pod nazwą Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych. Projekt został zrealizowany w latach r., a efektem był zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Całkowita wartość projektu wyniosła zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 85%. 202 nowe komputery Projekt transgraniczny Kolejnym ważnym zadaniem ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa była realizacja projektu Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi". Efektem współpracy Powiatu Sokołowskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Partnera z Ukrainy było dokończenie budowy Strażnicy PSP w Sokołowie Podlaskim, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla strażaków z Polski oraz samochodów bojowych przez partnera ukraińskiego. Wartość projektu wyniosła Euro przy pozyskanym dofinansowaniu 86% ze środków zewnętrznych.

7 Numer 4(38) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim Dostęp do internetu oraz obsługa komputera, to w obecnych czasach standard, dzięki któremu funkcjonowanie na rynku pracy czy nauka w szkole jest znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Zarząd Powiatu wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podjął się realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Dzięki podjętym działaniom zapewniony został dostęp do sprzętu komputerowego i internetu dla 50 gospodarstwom domowych, które zagrożone są marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej lub niepełnosprawności. W sprzęt komputerowy i dostęp do internetu wyposażono również 4 podległe jednostki organizacyjne. Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostało szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu. Środki w kwocie zł. zostały pozyskane w 100% ze źródeł zewnętrznych. ZDROWIE Przez całą kadencję władze Powiatu oraz dyrekcja SP ZOZ prowadziły działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomiczno finansowej Zakładu. Zadbano jednocześnie o zwiększenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zasadniczym celem podejmowanych przedsięwzięć jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału SP ZOZ u oraz uzyskanie lepszych relacji kosztowo przychodowych jego komórek organizacyjnych. W dniu 20 maja 2014 r. Rada Powiatu Sokołowskiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. Pierwotnie planowany wynik finansowy zakładał stratę netto w wysokości 4,5 mln zł. Ostatecznie wyniosła ona około 1 mln 400 tys. zł. W stosunku do roku 2012 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finansowej, o prawie 3 mln. 900 tys. zł. Dyrekcja SP ZOZ zakłada, że rok 2014 zostanie zamknięty bez strat. Sukcesem zakończyły się starania dyrekcji SP ZOZ i Zarządu Powiatu o przyznanie środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji. W maju 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy SP ZOZ a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. System e zdrowie w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Pozwoliło to na rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 3,5 mln zł. Bardzo duże znaczenie dla SP ZOZ ma stała pomoc finansowa udzielana przez Powiat Sokołowski. W obecnej kadencji przyznana została dotacja w wysokości około 2 mln. zł. oraz umorzona pożyczka 500 tys. zł. Dzięki tym środkom szpital został wzbogacony o sprzęt ratujący m.in.: inkubator transportowy, respirator stacjonarny, 2 respiratory mobilne, 4 kardiomonitory z wyposażeniem, 2 defibrylatory, aparat do USG, echokardiograf, urządzenie do elektrochirurgii z wyposażeniem, inkubator transportowy, zestaw laparoskopowy, wideokolonoskop. Dodatkowo w budynku administracji SP ZOZ otwarta została Szkoła Rodzenia przygotowująca przyszłych rodziców do porodu. 50 gospodarstw domowych z dostępem do internetu ******************** 2 miliony dotacji na sprzęt medyczny

8 BIULETYN Przeciwdziałanie bezrobociu Przeciwdziałanie bezrobociu to zadanie, na które władze powiatu starały się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Podejmowane działania przyniosły wymierny efekt w postaci pozyskania na ten cel około 19 mln. zł. Powiatowy Urząd Pracy, realizując zadania w imieniu Powiatu wydatkował pozyskane środki na takie formy aktywizacji zawodowej jak: staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Przyznawane były także jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Bezrobotni znajdując się w szczególnej sytuacji, a więc osoby poniżej 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia mogły skorzystać ze specjalnych programów ułatwiających podjęcie za 160 mieszkańców podniosło swoje kwalifikacje zawodowe trudnienia. Szczególnym wsparciem objęci zostali niepełnosprawni absolwenci szkół, którzy dzięki pozyskanym środkom z PFRON w ramach programu Junior mogli uzyskać zatrudnienie. Tylko w bieżącym roku ze wsparcia świadczonego przez PUP skorzystało ponad 600 osób, a stopa bezrobocia w czerwcu 2014 r. wyniosła 10,7% (stopa bezrobocia w kraju 12%). Dzięki informatyzacji urzędu od września 2013 roku w PUP w Sokołowie Podlaskim funkcjonuje System Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI), pozwalający na sprawne i bezpieczne udostępnianie uprawnionym podmiotom administracji publicznej (tj. GOPS/MGOPS/CPS) informacji dotyczących petentów PUP. Pomoc społeczna Pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym to zadanie, które władze powiatu realizują za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. W okresie ostatnich 4 lat pomoc udzielana klientom PCPR polegała m.in na: zapewnianiu dzieciom opieki w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, udzielaniu pomocy wychowankom domów dziecka oraz umieszczaniu w domach pomocy społecznej. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obejmowała udzielanie dofinansowań ze środków PFRON do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych mieszkańcy Powiatu Sokołowskiego mają możliwość korzystania z nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz uzyskać pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Łączna kwota pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych to ponad 2 mln. zł.

9 Numer 4(38) KULTURA PKS Dnia 24 marca 2011 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk i Wicesta 2 nowe rosta Marta Sosnowska w autokary imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego podpisali z Ministrem Aleksandrem Gradem dla PKS umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna. Na mocy tej umowy Powiat Sokołowski stał się jedynym właścicielem 100% akcji przedsiębiorstwa. Działania Zarządu Powiatu Sokołowskiego podyktowane były potrzebami samorządów, załogi zakładu oraz mieszkańców Powiatu. Dzięki podjętym decyzjom, możliwe jest utrzymanie zakładu pracy oraz majątku PKS w rękach Powiatu oraz ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej spółki. W 2014 r. zostały zakupione autokary, dzięki którym możliwe stało się organizowanie większych wycieczek, również tych zagranicznych. Lata obfitowały w wiele imprez sportowych objętych patronatem przez Starostę Sokołowskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Powiatowy Letni Turniej Siódemek Piłkarskich w Sterdyni, w którym udział wzięło 12 drużyn oraz Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Sokołowskiego zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. Zarząd Powiatu Sokołowskiego na stałe wprowadził do kalendarza imprez kulturalnych mi. obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz Dożynki Powiatowe realizowane w formie pikniku rodzinnego. Dzień strażaka integruje mieszkańców oraz strażaków, umożliwiając jednocześnie poznanie pracy druhów ochotników. Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony jest jak co roku na przełomie maja i czerwca. Str. 9

10 BIULETYN Projekty realizowane przez Powiat współfinansowane ze środków Unii Europejskiej W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Dożynki Powiatowe obchodzone są co roku w sierpniu. Jest to czas na podziękowanie rolnikom z terenu powiatu za ich trud i codzienną pracę. Tradycyjnie podczas dożynek odbywają się konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy, nadbużański smakołyk a swoją twórczość mogą zaprezentować lokalni artyści i wytwórcy. Wieczorem organizowane są koncerty zespołów oraz dyskoteka. Wartość Lp Tytuł projektu projektu Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego syste ,08 mu zarządzania zagrożeniami naturalnymi W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość Lp Tytuł projektu projektu 1 III Dożynki Powiatowe ,00 2 IV Dożynki Powiatowe , Nadbużańskim szlakiem - stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu ,00 LGD w powiecie sokołowskim Powiatowy Dzień Strażaka ,00 Piknik Rodzinny Jesienny Powiatowy Turniej Piłkarskich Siódemek o Puchar ,00 Starosty Sokołowskiego W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Lp Tytuł projektu Wartość projektu 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołow-86skim 000,00 Str. 10

11 Numer 4(38) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalna Grupa Działania Powiatu ,00 Sokołowskiego 2 Logistyk zawód przyszłości , Podniesienie procesu jakości ,77 kształcenia w zawodzie hotelarz Wykwalifikowani nauczyciele gwarantem jakości kształcenia w ,00 szkołach powiatu sokołowskiego FLIS- Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku ,00 pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim Program Szkoła dla Rodziców i ,00 Wychowawców Nauczymy Cię jak zaplanować ,00 swoją przyszłość zawodową 8 Udany Start ,00 Bezpieczny Powiat - edukacja 9 strażaków ochotników powiatu Do ,00 sokołowskiego Edukacja ratownicza strażaków 10 ochotników powiatu sokołow-4skiego 992,00 Jesteśmy po to by wzajemnie 11 sobie pomagać w podróży zwa-27nej 015,00 życiem 12 Wyszkoleni strażacy - bezpieczni Do ,00 mieszkańcy Profesjonalne kadry regionu program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu soko ,03 łowskiego Kwalifikacje szansą na lepsze ,00 jutro 15 Szansa na nowe jutro Do ,00 Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu ,00 16 sokołowskiego 17 Szkoląc strażaków przeciwdziałamy Do ,00 wykluczeniu Edukacja sokołowskich strażaków w zakresie ratownictwa Do ,00 18 wodnego Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im ,46 K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Profesjonalne kadry regionu program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw ,00 z powiatu sokołowskiego Szkolenie Dowódców OSP 21 szansą na przeciwdziałanie wy-4kluczeniu 890,00 społecznemu 22 Nowa jakość urzędów JST ,50 Zaję cia rewalidacyjnowychowawcze I w Zespole ,00 23 Szkół im. Jana Pawła II Zaję cia rewalidacyjnowychowawcze II w Zespole ,00 24 Szkół im. Jana Pawła II Warsztaty twórczo - poznawcze 25 osób niepełnosprawnych w DPS ,00 w Wirowie Warsztaty twórczo - poznawcze ,00 osób niepełnosprawnych 27 Stop wykluczeniu ,00 28 Stop wykluczeniu II ,00 29 Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych i Rehabilitacja Zdrowot-70na Osób Zagrożonych Wyklu-roczniczeniem 000,00 Społecznym 30 Przyjazny Urząd ,72 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Lp 1 2 Tytuł projektu Str. 11 Wartość projektu Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim ,62 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami kata ,00 strof powodziowych i ekologicznych

12 BIULETYN Lp Str. 12 Inwestycje wykonane na drogach kategorii powiatowej w latach Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr: 3928W, 3939W, 3929W, od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany Patrykozy Kożuchówek, gm. Bielany. Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinku o długości 549,5m. Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej Nr: 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, na odcinku o dł. 266m Koszt w zł ,22 Wartość dofinansowania zewn ę trznego/ź ródł o ,00-Wojewoda Mazowiecki 50% ,00 Gmina Bielany 12% Wkład Własny Powiatu , , , , ,82 Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy ,35 Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, droga Nr 62-Mogielnica Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego ,57 Likwidacja przełomów na drogach kategorii powiatowej poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz wymianę konstrukcji nawierzchni Inwestycje na drogach kategorii powiatowej na terenie miasta Sokołów Podlaski: - odnowa nawierzchni ulicy Lipowej - odnowa nawierzchni ulicy Skłodowskiej - progi zwalniające na ul. Wojska Polskiego i ul. Bartoszowej - przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej ok. 0,445km wraz z odwodnieniem Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W ,00 Wojewoda Mazowiecki - 48% ,00 Gmina Repki - 13% ,00 Urząd Marszałkowski - 29,02% ,56 Gmina Sterdyń - 20,55% ,00 Ministerstwo Infrastruktury - 49,9% ,00 Ministerstwo SW i A - 75,5% ,00 Wkład Gminy Repki - 9,4% , , , , , , , , , , , ,23 Miasto Sokołów Podlaski 51% ,16 Gmina Sokołów Podlaski - 47% ,00 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 47% ,00 Gmina Ceranów - 9% , , ,69

13 Numer 4(38) 11. Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580km , ,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego - 9,7% ,00 Gmina Bielany - 19,4% , Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie - granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306km , ,00 Wojewoda Mazowiecki - 83% ,00 Gmina Kosów Lacki - 8% , Odbudowa Odbudowa drogi drogi kategorii kategorii powiatowej powiatowej nr nr 3922W, 3922W, na na odcinku odcinku Jabłonna Jabłonna Lacka Lacka - Krzemień Krzemień Wieś Wieś Wieska, Wieska, o długości długości 3,000km 3,000km ,64 850, ,00 385,00 Wojewoda Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki - 98% 98% 8 232,50 232,50 Gmina Gmina Jabłonna Jabłonna Lacka Lacka - 1% 1% 8 233,14 233, Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na Odbudowa odcinku Nowa drogi Wieś kategorii Stary powiatowej Ratyniec, nr 3905W, długości na odcinku Nowa Wieś 3,375km - Stary Ratyniec, o długości 3,375km , , ,00 Wojewoda ,00 Mazowiecki 73% Wojewoda Mazowiecki - 73% ,00 Gmina ,00 Sterdyń 4% Gmina ,00 Sterdyń - 4% Gmina ,00 Kosów Lacki 5,4% Gmina Kosów Lacki - 5,4% , , Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej Przebudowa nr chodnika 3903W w i zjazdów Rytelach na Święckich drodze kategorii strona powiatowej nr 3903W południowa w Rytelach Etap Święckich II strona południowa Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W na odcinku o Przebudowa długości 0,471km, drogi powiatowej we wsi Mołożew nr 3923W Wieś na i Mołożew odcinku o długości 0,471km, we wsi Dwór Mołożew Wieś i Mołożew Dwór Przebudowa chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Przebudowa Sterdyni chodnika droga kategorii i zjazdów powiatowej na ul. Spółdzielczej nr 3907W w Sterdyni droga kategorii powiatowej nr 3907W Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W, na Przebudowa odcinku o długości drogi kategorii 300m we powiatowej wsi Suchodół nr 4235W, Włościański. we wsi Suchodół Włościań- na odcinku o długości 300m ski. Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej Przebudowa nr chodnika 3919W w i zjazdów, Tchórznicy na Włościańskiej, drodze kategorii na powiatowej nr odcinku 3919W w o Tchórznicy długości 527m Włościańskiej, na odcinku o długości 527m Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Przebudowa drogi Tosiach, kategorii na docinku powiatowej 345m. nr 3902W w Tosiach, na docinku 345m. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na Przebudowa odcinku Rogów-Repki drogi kategorii w powiatowej km nr W, na odcinku Rogów-Repki w km , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gmina ,00 Kosów Lacki ,32 46% Gmina Kosów Lacki ,32 46% ,98 Gmina ,98 Jabłonna ,97 Lacka Gmina - Jabłonna 49,4% ,97 Lacka - 49,4% , ,07 Gmina ,08 Sterdyń - 50% ,07 Gmina Sterdyń - 50% ,38 Gmina ,38 Sabnie - 50% ,38 Gmina Sabnie - 50% , ,38 Gmina ,38 Sabnie 63% ,34 Gmina Sabnie 63% , ,00 Gmina ,00 Kosów Lacki - 40% Gmina Kosów Lacki - 40% Wojewoda Mazowiecki - 77% Wojewoda Mazowiecki - 77% ,96 Gmina ,96 Repki - 12% Gmina Repki - 12% , , , ,96

14 BIULETYN 23. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór Bujały Gniewosze od km do km , ,03 Wojewoda Mazowiecki 48,25% ,70 Gmina Jabłonna Lacka 17,34% ,00 Gmina Sabnie 4,87% , , Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W na odcinku: granica powiatu sokołowskiego Karolew - Węże od km 0+000,00 do km 6+323, ,28 Wojewoda Mazowiecki- 50% , ,95 Gmina Sokołów Podlaski - 25% 25. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów-Repki w km , ,00 Wojewoda Mazowiecki - 79% , ,18 Gmina Repki - 8% 26. Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem drogi kategorii powiatowej 3918W , ,84 Gmina Repki - 48% , Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy w ciągu drogi powiatowej nr 3939W , ,26 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - 49% ,00 Gmina Bielany - 16% , Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,400 km oraz Wykonanie robót uzupełniających przy modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,0085 km , ,36 FOGR 47,5% ,68 Gmina Sterdyń - 24% , , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km do km ,1, od km 4+142,10 do km ,21 Wojewoda Mazowiecki - 75% , ,11 Gmina Jabłonna Lacka- 12,5%

15 Numer 4(38) 30. Przebudowa przepustów: - na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Wirów, -na drodze kategorii powiatowej w Ząbkowie, Sawicach, Czaplach i Łomnej, -na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki, -na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w miejscowości Jasień, gm. Repki, -na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w miejscowości Dzierzby, g. Jabłonna Lacka, -na drodze kategorii powiatowej nr 3907W w Kiełpińcu, -na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Grądy. - na drodze kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Władysławów, gm. Jabłonna Lacka , ,73 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ,16 Gmina Jabłonna Lacka , Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka , ,00 Wojewoda Mazowiecki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice , ,73 Gmina Jabłonna Lacka , Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki , ,87 Gmina Repki , Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km do km realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego Pm.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój , ,00 Wojewoda Mazowiecki ,88 Gmina Sterdyń , Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń , , Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu , ,29 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Dybów , ,55 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki , ,10 Gmina Kosów Lacki , Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim , ,15 Gmina Kosów Lacki , Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W w Lubiesza Etap I , ,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego ,00 Gmina Ceranów ,93 RAZEM , , ,02

16 Nie ma czasu na intrygi tylko praca dla Powiatu! 51 kilometrów nowych dróg 4 nowe mosty Obroniony Sąd Utrzymany Szpital w formie SPZOZ Uratowany PKS przed upadłością 2 miliony dotacji na sprzęt medyczny 200 kilometrów odkrzaczonych dróg nowa łódź z osprzętem dla straży rybackiej Doposażone i wyremontowane szkoły 202 nowe komputery 2 nowe samochody strażackie 14 kilometrów wyremontowanych poboczy 22 kilometry odtworzonych rowów 5 kilometrów nowych chodników nowa koparko ładowarka 50 gospodarstw domowych z dostępem do internetu

Powiat Sokołowski 2011-2013

Powiat Sokołowski 2011-2013 Powiat Sokołowski 2011-2013 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty twarde: Rozwój e usług w powiecie Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza Działania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY Numer 1 (35) styczeń 2013 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM PÓŁMETEK KADENCJA 2010 2014 Szanowni Państwo, Jesteśmy na półmetku kadencji Powiatu Sokołowskiego. Przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie Informacja na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w roku 2008, złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2009

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2012 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 31.12.2012r. Kwota wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 94/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2008r.

Protokół Nr 94/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2008r. Protokół Nr 94/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Charakterystyka Powiatu Elbląskiego Niska gęstość zaludnienia 40 osób/km 2 Wysoki poziom bezrobocia Bogate gleby i wysoki poziom rolnictwa Niski poziom uprzemysłowienia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku.

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Lp. 1. 2. 3. Rok 2008 I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go Lp. Nazwa Źródło okres realizacji wartość zadania Dofinansowanie zewnętrzne 1 2 3 4 5 6 7 1. Ocieplenie budynku, przebudowa systemu grzewcze i przebudowa łazienki w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON. Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2007 roku. Lp. 1. 2. 3. 4. Rok 2007 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774)

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2012 r.

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2012 r. Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w r. lp. 1. 2. 3. Nr Działania/ Poddziałania termin realizacji 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie, a zlokalizowany w pałacu Męcińskich.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł B U D Ż E T P O W I A T U 126.845.237,33 zł A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 32.710.798,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Krok za krokiem realizowało/realizuje w roku 2015 i 2016 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

Stowarzyszenie Krok za krokiem realizowało/realizuje w roku 2015 i 2016 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 tel./ fax 56 6768101 tel. 56 676 81 44 56 676 97 07 e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl www.papowobiskupie.com.pl Osiem sołectw łącznie obejmuje 14 miejscowości.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo