REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE."

Transkrypt

1 REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE. PRZEMIANY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE A PERCEPCJA ZACHODZĄCYCH ZMIAN S y l w i a D u d e k - M a ń k o w s k a, M a g d a l e n a F u h r m a n n W y d z i a ł G e o g r a f i i i S t u d i ó w R e g i o n a l n y c h U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i 1

2 PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ewolucja zagospodarowania terenów Powiśla 3. Rewitalizacja Powiśla 4. Postrzeganie przestrzeni Powiśla i jego przemian 5. Podsumowanie 2

3 POWIŚLE WARSZAWSKA DZIELNICA 3

4 EWOLUCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POWIŚLA DO XIX WIEKU - aktywny handel wiślany: przystanie rybackie, magazyny towarów, obiekty przemysłowe, młyn, browary, cegielnie - częste zniszczenia spowodowane wylewami Wisły. - dynamiczne zaludnianie - folwarki, składy handlowe, browary, magazyny, karczmy i szynki (ul. Rozbrat), browary i gorzelnie (ul. Browarna) - powstanie wałów przeciwpowodziowych - lokalizowanie wodochłonnych zakładów przemysłowych; - najbiedniejsza i najbardziej zaludniona dzielnica Warszawy, dominowały niewielkie domki robotnicze; Schemat: A. Pancewicz (2004) - rozwój terenów nad Wisłą: budowa Wybrzeża (przystanie rzeczne, statki parowe na Wiśle). 4

5 EWOLUCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POWIŚLA XX WIEK przenoszenie przemysłu na obszary dzisiejszej Woli i Pragi = kryzys Powiśla, oddany do użytku Bulwar skutecznie zabezpieczył dzielnicę przed powodziami, co umożliwiało rozwój inwestycji w pobliżu rzeki nowe inwestycje = nowe oblicze dzielnicy: obiekty użyteczności publicznej oraz eleganckie kamienice powstaje Skwer na Wybrzeżu Kościuszkowskim (z pomnikiem Syrenki) plany Stefana Starzyńskiego odwrócenia miasta do rzeki: budowa nad Wisłą eleganckich bulwarów od Cytadeli aż do Wilanowa oraz od Mostu Kierbedzia na północ - okres rozkwitu żeglugi wiślanej; kilkanaście przystani (rejsy na Bielany i Młociny, do Torunia, Sandomierza i Gdyni) poważne zniszczenie Powiśla podczas II WŚ 5

6 EWOLUCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POWIŚLA PO II WŚ. odbudowa zrujnowanego Powiśla projekt zagospodarowania przestrzennego Powiśla: odbudowa Mostu Poniatowskiego, budow a Mostu Śląsko-Dąbrow skiego, port pasażerski, osiedle mieszkaniow e Mariensztat, Centralny Park Kultury - dwa duże przedsięwzięcia drogowe (Wisłostrada, Trasa Łazienkowska) - przebudowa dzielnicy (nowe osiedla, nowe tereny zieleni) planowano przybliżanie miasta do rzeki, jednak planów nie zrealizowano Wisłostrada spotęgowała odizolowanie miasta od rzeki 6

7 DZIELNICA UNIWERSYTECKA? 1997 rok: koncepcja przekształcenia Powiśla w dzielnicę uniwersytecką (Biuro Planowania Rozwoju) 1999 rok: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogrodów BUW-u, buwizm 2000 rok: Most Świętokrzyski nowy symbol, zmiana układu komunikacyjnego : Tunel pod Wisłostradą, na powierzchni tereny rekreacyjne 2010 rok: Centrum Nauki Kopernik 2010 rok: Centrum Chopinowskie Obecnie: budowa stacji II linii metra, oraz budowa Wydziału Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 7

8 REWITALIZACJA POWIŚLA przestrzenny kulturowy Wymiary ekonomiczny społeczny 8

9 WYMIAR PRZESTRZENNY Powiśle stało się atrakcyjne także dla deweloperów; - tereny poprzemysłowe oraz niezagospodarowane, nieodbudowane po II wojnie światowej, m.in.: - apartamenty Przy Wiśle powstałe w sąsiedztwie BUW, na terenie niezabudow anym (2006) - zespół budynków mieszkaniowo-biurowo-usługowych Hortus powstaje w miejscu w yburzonej fabryki słodyczy Fuchsa; - w bliskim sąsiedztwie BUW i CNK wybudowano apartamenty Nowe Powiśle ; II etap to rewitalizacja budynku Elektrociepłowni Powiśle - na terenie historycznie należącym do gazownictwa polskiego powstaje kompleks biurow o-mieszkaniow y Poprawa estetyki terenów zieleni jak i przestrzeni publicznych - odnow a Rynku Mariensztackiego - remont fontanny w Parku im. Rydza-Śmigłego - pow stanie Portu Wisła 9

10 WYMIAR EKONOMICZNY - pojawienie się nowych placówek kulturalnorozrywkowych oraz handlowo-rozrywkowych - budowa nowych biurowców - koncentrowanie się wielu podmiotów kreatywnych 10

11 WYMIAR SPOŁECZNY I KULTUROWY W sąsiedztwie BUW i CNK zaczęły powstawać nowe miejsca spotkań mieszkańców: księgarnio-kawiarnie ( Tabaruk, Czuły Barbarzyńca ), klubo-kawiarnie ( Cud nad Wisłą, Warszawa Powiśle oraz restauracje ( Rozbrat 20 ). Kilka placówek działa w starych kamienicach, inne zajęły przestrzenie poprzemysłowe (np. byłe drukarnie, warsztaty) Kluby i klubokawiarnie zmieniające oblicze Powiśla budzą liczne kontrowersje (placówki kultury czy tylko miejsca rozrywki) Część prowadzonych działań przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego, np. rewitalizacja Elektrociepłowni Powiśle czy powstanie klubów w obiektach postindustrialnych 11

12 CHARAKTERYSTYKA WIZYT NA POWIŚLU częstotliwość: kilka razy w miesiącu (42,1%), kilka razy w tygodniu: 30,5% czas trwania wizyty: > 1 h obecnie wizyty są częstsze niż kiedyś (51,5%) 12

13 CEL WIZYTY NA POWIŚLU 13

14 OCENA PRZESTRZENI POWIŚLA 68,4% stanowią oceny pozytywne Najważniejsze elementy atrakcyjności: obecność rzeki (56,8%), widoki (51,6%), otwarta przestrzeń (48,4%), ścieżki rowerowe (47,4%), Biblioteka Uniwersytecka (34,7%), lokalne puby i kawiarnie (21,2%), Centrum Nauki Kopernik (18,9%). 14

15 OCENA PRZESTRZENI POWIŚLA Elementy obniżające atrakcyjność: zaniedbane chodniki i schody (44,2%), ogólny brak atrakcji nad Wisłą (38,9%), brak ławek (35,8%), brud (32,6%), brak miejsc parkingowych (32,6%), zły dojazd komunikacją zbiorową (17,9%) niski poziom poczucia bezpieczeństwa (16,8%). 15

16 OCENA PRZESTRZENI POWIŚLA Poprawa atrakcyjności terenów nad Wisłą: zmiany zagospodarowania przestrzennego (60%), podniesienie estetyki (27,8%), organizacja imprez ogólnodostępnych (12,2%). 16

17 OCENA PRZESTRZENI POWIŚLA 17

18 PODSUMOWANIE przemiany Powiśla: nowe przedsiębiorstwa (rozrywka, gastronomia, kreatywni) poprawa estetyki budynków, nowe inwestycje mieszkaniowe, miejsca spotkań mieszkańców miasta, rozwój funkcji kulturalnej najważniejszą rolę pełnią tereny otwarte, Centrum Nauki Kopernik jako zalążek dalszych przemian co można zmienić: budowa bulwaru większa liczba ławek i miejsc parkingowych wzrost udziału terenów zieleni 18

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas Prace Geograficzne, zeszyt 134 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 7 36 doi : 10.4467/20833113PG.13.013.1259 Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie Marta Derek,

Bardziej szczegółowo

bulwarze Torrigiani, a w latach 1970-72 ukończono bulwary della Zecca Vecchia, Serristori i wyżej wspomniany Torrigiani. W 1981r.

bulwarze Torrigiani, a w latach 1970-72 ukończono bulwary della Zecca Vecchia, Serristori i wyżej wspomniany Torrigiani. W 1981r. 4.7. Lata 1946-2007 W 1955 r. we Florencji powstał nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewidywał rozwój miasta w wielu kierunkach ( rozwój plamy oleju ), co spowodowało, że plan ten odrzucono

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Budujące inwestycje CZAS ZMIAN

Budujące inwestycje CZAS ZMIAN Budujące inwestycje CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Budujące inwestycje Wkrótce będziemy dysponowali rozwiniętą siecią połączeń drogowych. Wystarczy wyruszyć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa analiza rynku nieruchomości Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowo mazowieckiej, na Mazowszu, nad

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU

RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU Warszawa, 2012 WSTĘP Na lata 90. przypada w Polsce czas upadku wielkiego przemysłu. Opustoszałe

Bardziej szczegółowo

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem M a g a z y n d l a k l i e n t a Numer 1/2008 Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem W nowoczesnym stylu Zawiszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo