Zestawy elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawy elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1269/2014 Zestawy elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN WARSZAWA

2 Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2014 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf Wydano w maju 2014 r. zam. 370/2014

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1269/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm: Q-railing Europe Holding Sp. z o.o. oddział w Polsce Al. Wojska Polskiego 498, Malbork i Q-railing Europe GmbH & Co. KG Marie-Curie-Str. 8-14, Emerich am Rhein, Niemcy stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestawy elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB. Termin ważności: 24 stycznia 2019 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1269/2014 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 RT ITB-1269/2014 str. 2/27 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI PRZEDMIOT REKOMENDACJI PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE. WYMAGANIA Właściwości materiałów Właściwości balustrad PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 16

5 RT ITB-1269/2014 str. 3/27 1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI Rekomendacja Techniczna RT ITB-1269/2014 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla wyrobów nie podlegających wymaganiom art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami). Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów. 2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB są zestawy elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN, produkowane przez firmę Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Str. 8-14, Emmerich am Rhein, Niemcy i wprowadzane do obrotu przez firmę Q-railing Europe Holding Sp. z o.o. oddział w Polsce, Al. Wojska Polskiego 498, Malbork. Zestaw elementów do wykonywania balustrad systemu Easy Glass Slim obejmuje: kształtownik mocujący Easy Glass Slim Top Mount wykonany ze stopu aluminium, do montażu balustrad do powierzchni poziomej, wg rys. 1, kształtownik mocujący Easy Glass Slim Side Mount wykonany ze stopu aluminium, do montażu balustrad do powierzchni pionowej, wg rys. 2, szyby ze szkła bezpiecznego warstwowego VSG ESG 88.2 grubości 16,7 mm, poręcze wykonane z kształtowników ze stali odpornej na korozję, stopu aluminium, drewna bukowego lub dębowego, wg rys. 5, uszczelki osadcze z EPDM oraz kątowniki i kliny z ABS do osadzania wypełnień w kształtownikach mocujących oraz osadzenia poręczy, wg rys. 6 9, nakładki kształtowników mocujących ze stali odpornej na korozję lub stopu aluminium z uszczelką z EPDM, wg rys. 10. Zestaw elementów do wykonywania balustrad systemu Easy Glass 3kN obejmuje: kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Top Mount wykonany ze stopu aluminium, do montażu balustrad do powierzchni poziomej, wg rys. 3,

6 RT ITB-1269/2014 str. 4/27 kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Side Mount wykonany ze stopu aluminium, do montażu balustrad do powierzchni pionowej, wg rys. 4, szyby ze szkła bezpiecznego warstwowego VSG ESG grubości 20,7 mm, poręcze wykonane z kształtowników ze stali odpornej na korozję, stopu aluminium, drewna bukowego lub dębowego, wg rys. 5, uszczelki osadcze z EPDM oraz kątowniki i kliny z ABS do osadzania wypełnień w kształtownikach mocujących oraz osadzenia poręczy, wg rys. 6 9, nakładki kształtowników mocujących ze stali odpornej na korozję lub stopu aluminium z uszczelką z EPDM, wg rys. 10. Z zestawów elementów systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN są wykonywane balustrady poziome stosowane na balkonach i tarasach lub pochyłe stosowane na klatkach schodowych lub podjazdach, mocowane do powierzchni poziomych za pomocą kształtowników mocujących Easy Glass Slim Top Mount lub Easy Glass 3kN Top Mount, albo mocowane do powierzchni pionowych za pomocą kształtowników mocujących Easy Glass Slim Side Mount lub Easy Glass 3kN Side Mount. Balustrady systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN, mocowane do powierzchni poziomych, przedstawiono na rys. 11 i 12, a mocowane do powierzchni pionowych na rys. 13 i 14. Aluminiowe elementy balustrad zabezpieczone są przed korozją anodową powłoką tlenkową. Wymagane właściwości techniczne wyrobów objętych Rekomendacją podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Balustrady systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN są przeznaczone do zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem upadku osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni zabezpieczonej balustradą. Balustrady mogą być stosowane do zabezpieczenia schodów, balkonów, logii, tarasów, pochylni, portfenetrów lub krużganków w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami).

7 RT ITB-1269/2014 str. 5/27 Balustrady wykonane z zestawu elementów systemu Easy Glass Slim mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, biurowych, szpitalach, domach opieki społecznej oraz obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem powierzchni ogólnie dostępnych dla tłumu, takich jak sale koncertowe, sale sportowe (łącznie z trybunami) i dojścia do peronów stacji kolejowych. Balustrady wykonane z zestawu elementów systemu Easy Glass 3kN mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, biurowych, szpitalach, domach opieki społecznej oraz obiektach użyteczności publicznej z uwzględnieniem powierzchni ogólnie dostępnych dla tłumu, takich jak sale koncertowe, sale sportowe (łącznie z trybunami) i dojścia do peronów stacji kolejowych. Powierzchnie, które mają być zabezpieczone przy pomocy balustrad wykonanych z zestawu elementów systemu Easy Glass Slim, powinny być zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN :2004+Ap1:2010 do kategorii użytkowania A, B, C1 C4 lub D. Powierzchnie, które mają być zabezpieczone przy pomocy balustrad wykonanych z zestawu elementów systemu Easy Glass 3kN powinny być zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN :2004+Ap1:2010 do kategorii użytkowania A, B, C1 C5 lub D. Podłoże, do którego mocowane są kształtowniki mocujące balustrady powinno posiadać wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A2:2006. Do mocowania balustrad do podłoża należy stosować łączniki rozporowe lub wklejane, dopuszczone do obrotu i przeznaczone do określonego podłoża, o nośności określonej w projekcie technicznym. Ze względu na ochronę przed korozją balustrady wykonane z zestawów elementów systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9223:2012. Stosowanie balustrad powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem: obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami),

8 RT ITB-1269/2014 str. 6/27 postanowień niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, instrukcji montażu balustrad, opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom wyrobów. 4. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE. WYMAGANIA 4.1. Właściwości materiałów Elementy wchodzące w skład zestawów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN powinny być wykonywane z następujących materiałów: kształtowniki mocujące Easy Glass Slim Top Mount, Easy Glass Slim Side Mount, Easy Glass 3kN Top Mount oraz Easy Glass 3kN Side Mount ze stopu aluminium EN AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996 i powinny spełniać wymaganiami norm PN-EN 755-2:2010, PN-EN :2010 i PN-EN :2010, szyby stanowiące wypełnienie balustrad ze szkła bezpiecznego warstwowego VSG ESG 88.2 grubości 16,7 mm lub grubości 20,7 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 14449:2008, poręcze z kształtowników ze stali odpornej na korozję gatunku lub wg normy PN-EN :2007, stopu aluminium gatunku EN AW 6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996 albo drewna bukowego lub dębowego spełniającego wymagania normy PN-EN 942:2008, uszczelki osadcze z EPDM i powinny spełniać wymagania normy PN-EN :2006, kątowniki i kliny do osadzania szyb w kształtownikach mocujących z tworzywa ABS, nakładki kształtowników mocujących z kształtowników ze stali odpornej na korozję gatunku lub wg normy PN-EN :2007 albo stopu aluminium gatunku EN AW 6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996.

9 RT ITB-1269/2014 str. 7/ Właściwości balustrad Wymiary. Wymiary elementów wchodzących w skład zestawów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN powinny być zgodne z podanymi na rysunkach Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników aluminiowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN :2010. Tolerancje wymiarów liniowych pozostałych elementów balustrad powinny odpowiadać klasie średniodokładnej m wg normy PN-EN :1999. Odchyłka prostoliniowości kształtowników stalowych powinna odpowiadać klasie K wg normy PN-EN :1999. Balustrady wykonane z elementów systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN powinny mieć następujące wymiary: wysokość balustrady mierzona od podłoża do wierzchu poręczy powinna być nie mniejsza niż H = 0,90 m, w przypadku budynków jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych (z wyjątkiem balustrad balkonowych), lub nie mniejsza niż H = 1,10 m, w przypadku pozostałych budynków i balustrad balkonowych we wszystkich budynkach, wymiar prześwitu lub wymiar otworu określonego średnicą okręgu wpisanego między elementami wypełnienia balustrady nie powinien być większy niż: 0,12 m, w przypadku budynków wielorodzinnych, oświaty i wychowania oraz opieki zdrowotnej, bez wymagań, w przypadku budynków jednorodzinnych i wewnątrz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 0,20 m, w przypadku pozostałych budynków Jakość wykonania. Elementy balustrad powinny być gładkie, bez pęknięć, wgnieceń, naderwań, ostrych i tnących krawędzi. Kształtowniki powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń. Odchyłka płaskości miejscowej w miejscach łączenia kształtowników nie powinna być większa niż 0,6 mm. Połączenia powinny być dobrze dopasowane i łatwe w montażu oraz powinny być sztywne, trwałe i nie powinny ulegać poluzowaniu w wyniku obciążeń eksploatacyjnych. Uszczelki osadcze powinny przylegać bez fałd i przerw do odpowiedniej powierzchni szyby i kształtownika balustrady.

10 RT ITB-1269/2014 str. 8/ Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne. Balustrada, poddana badaniom odporności na obciążenia statyczne (układ obciążeń wg rys. 15), powinna po badaniu być zdolna do zabezpieczenia chronionej przestrzeni przed niebezpieczeństwem upadku. Mogą wystąpić trwałe odkształcenia balustrady pod warunkiem, że wyrób nadal spełnia funkcje zabezpieczające. Balustrada powinna przenieść obciążenia statyczne wywołane: siłą F 1 działającą prostopadle do płaszczyzny balustrady, o wartości 2,0 kn/m (w przypadku balustrad systemu Easy Glass Slim) lub o wartości 4,0 kn/m (w przypadku balustrad systemu Easy Glass 3kN), przyłożoną do poręczy na wysokości 1,10 m, mierzonej od podłoża do wierzchu poręczy, siłą pionową F 2 działającą w płaszczyźnie balustrady, skierowaną w dół, o wartości 0,5 kn, przyłożoną do poręczy w dwóch punktach położonych symetrycznie w odległości 0,15 m od środka wypełnienia, siłą pionową F 3 działającą w płaszczyźnie balustrady, skierowaną w górę, o wartości 1,0 kn, przyłożoną do poręczy Wytrzymałość balustrady na obciążenia dynamiczne. Balustrada powinna przenieść obciążenie dynamiczne wywołane uderzeniem worka o masie 30 kg, z energią 200 J (w przypadku balustrad systemu Easy Glass Slim) lub z energią 300 J (w przypadku balustrad systemu Easy Glass 3kN), w najmniej odporne miejsce wypełnienia balustrady. W wyniku uderzenia wypełnienie nie powinno zostać wyrwane z elementów mocujących oraz nie powinno wystąpić przebicie otworu w wypełnieniu Właściwości powłok ochronnych na elementach aluminiowych. Aluminiowe elementy balustrad powinny być zabezpieczone anodową powłoką tlenkową o grubości nie mniejszej niż 25 µm. Powłoki anodowe tlenkowe na kształtownikach aluminiowych powinny być wykonane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALANOD i powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALANOD, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych UA GW III.17/2011, tablica PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Wyroby, objęte Rekomendacją, powinny być dostarczane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, zabezpieczających elementy balustrad przed uszkodzeniami

11 RT ITB-1269/2014 str. 9/27 mechanicznymi. Gotowe wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę i oznaczenie wyrobu, nr Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB-1269/2014), nr i datę wydania świadectwa technicznego (świadectwa zgodności z RT ITB). Wyroby objęte Rekomendacją Techniczną mogą być oznakowane poniższym znakiem: Rekomendacja Techniczna RT ITB -1269/2014 umieszczonym na wyrobie lub etykiecie. Logo ITB może mieć barwę czarną lub niebieską. 6. OCENA ZGODNOŚCI 6.1. Zasady ogólne Rekomendacja Techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami). Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność zestawu wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom. Właściwości techniczne zestawów wyrobów objętych Rekomendacją powinny być potwierdzone świadectwem technicznym (świadectwem zgodności) wydanym przez Producenta, po dokonaniu oceny zgodności z Rekomendacją Techniczną RT ITB-1269/2014. Podstawą oceny zgodności są: a) wstępne badanie typu, b) zakładowa kontrola produkcji.

12 RT ITB-1269/2014 str. 10/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne, b) wytrzymałość balustrady na obciążenia dynamiczne, c) grubość anodowych powłok tlenkowych na elementach aluminiowych. Badania, które w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych zestawów wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: a) specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne, b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 6.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Rekomendacją Techniczną RT ITB-1269/2014. Wyniki kontroli powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wymiarów, b) jakości wykonania.

13 RT ITB-1269/2014 str. 11/ Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) wytrzymałości balustrady na obciążenia statyczne, b) wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów elementów do wykonywania balustrad przeprowadza się przez pomiar za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych dostosowanych do wymaganej dokładności sprawdzanych wymiarów Sprawdzenie jakości wykonania. Sprawdzenie jakości wykonania przeprowadza się kontrolując wzrokowo elementy do wykonywania balustrad oraz za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia statyczne. Sprawdzenie wytrzymałości na obciążenia statyczne przeprowadza się na odcinku balustrady z szybą o długości 1000 mm, zamocowaną do podłoża przy pomocy kształtownika mocującego. Wytrzymałość balustrady na obciążenie siłą prostopadłą do płaszczyzny balustrady przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 7 a. Wytrzymałość poręczy balustrady na obciążenie siłą pionową skierowaną w dół, działającą w płaszczyźnie balustrady, przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 7 b. Wytrzymałość poręczy balustrady na obciążenie siłą pionową skierowaną w górę, działającą w płaszczyźnie balustrady, przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 7 c.

14 RT ITB-1269/2014 str. 12/ Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne. Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne przeprowadza się w sposób podany w normie PN-EN 949:2000, uderzając workiem o masie 30 kg, z energią 200 J lub 300 J w środek geometryczny wypełnienia Sprawdzenie grubości powłoki ochronnej na elementach aluminiowych. Sprawdzenie grubości powłoki ochronnej na elementach aluminiowych przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 2360: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 7. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 7.1. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1269/2014 jest dokumentem dobrowolnym, stwierdzającym przydatność zestawów elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Rekomendacji. Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

15 RT ITB-1269/2014 str. 13/ ITB wydając Rekomendację Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności na właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawów elementów do wykonywania balustrad systemów Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN można zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Rekomendacji Technicznej RT ITB-1269/ TERMIN WAŻNOŚCI Rekomendacja Techniczna RT ITB-1269/2014 jest ważna do 24 stycznia 2019 r. Ważność Rekomendacji Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 515:1996 PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004+A2:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

16 RT ITB-1269/2014 str. 14/27 PN-EN 573-3:2010 PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 2: Własności mechaniczne PN-EN 942:2008 PN-EN 949:2000 PN-EN 950:2000 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym PN-EN :2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: +Ap1:2010 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję PN-EN :2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN :2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane PN-EN :2006 PN-EN 14449:2008 PN-EN :1999 precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych

17 RT ITB-1269/2014 str. 15/27 PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Ustalenia Aprobacyjne UA GW III.17/2011 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące badań i oceny, zgodnie z wymaganiami technicznymi znaków jakości QUALICOAT i QUALANOD, malarskich powłok proszkowych i anodowych powłok tlenkowych na kształtownikach aluminiowych oraz przyjmowania wyników badań wykonywanych w ramach utrzymania znaków jakości QUALICOAT i QUALANOD Sprawozdania z badań, raporty i oceny 1. Raport z badań nr LOW /13/Z00 OWN. Balustrady Easy Glass Slim i Easy Glass 3kN. Balustrady mocowane na posadzce lub do czoła stropu, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka Opinia Techniczna nr OWN-OT-036 dotycząca balustrad Q-railing typu Easy Glass Slim i Easy Glass 3 kn, Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. St. Taczaka 12

18 RT ITB-1269/2014 str. 16/27 RYSUNKI Rys. 1. Kształtownik mocujący Easy Glass Slim Top Mount Rys. 2. Kształtownik mocujący Easy Glass Slim Side Mount Rys. 3. Kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Top Mount Rys. 4. Kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Side Mount Rys. 5. Poręcze Rys. 6. Kątownik do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących Rys. 7. Klin do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących Rys. 8. Uszczelki z EPDM do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących Rys. 9. Uszczelki z EPDM do osadzania poręczy Rys. 10. Nakładki kształtowników mocujących ze stali odpornej na korozję lub stopu aluminium z uszczelką z EPDM Rys. 11. Balustrada systemu Easy Glass Slim mocowana do powierzchni poziomej Rys. 12. Balustrada systemu Easy Glass 3kN mocowana do powierzchni poziomej Rys. 13. Balustrada systemu Easy Glass Slim mocowana do powierzchni pionowej Rys. 14. Balustrada systemu Easy Glass 3kN mocowana do powierzchni pionowej Rys. 15. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne schematy obciążeń Str.

19 RT ITB-1269/2014 str. 17/27 Rys. 1. Kształtownik mocujący Easy Glass Slim Top Mount Rys. 2. Kształtownik mocujący Easy Glass Slim Side Mount

20 RT ITB-1269/2014 str. 18/27 Rys. 3. Kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Top Mount Rys. 4. Kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Side Mount

21 RT ITB-1269/2014 str. 19/27 a) poręcze z drewna Ø, mm H, mm H1, mm U, mm 42, ,3 42, , b) poręcze ze stali odpornej na korozję lub stopu aluminium Rys. 5. Poręcze

22 RT ITB-1269/2014 str. 20/27 Rys. 6. Kątownik do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących Rys. 7. Klin do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących

23 RT ITB-1269/2014 str. 21/27 Rys. 8. Uszczelki z EPDM do osadzania wypełnienia w kształtownikach mocujących Lp. T, mm U, mm ,0 17,5 lub ,0 20, Rys. 9. Uszczelki z EPDM do osadzania poręczy

24 RT ITB-1269/2014 str. 22/27 a) nakładki kształtowników mocujących ze stali odpornej na korozję b) nakładki kształtowników mocujących ze stopu aluminium Rys. 10. Nakładki kształtowników mocujących ze stali odpornej na korozję lub stopu aluminium z uszczelką z EPDM

25 RT ITB-1269/2014 str. 23/27 1 kształtownik mocujący Easy Glass Slim Top Mount 2 szyba VSG ESG kątownik z ABS 4 klin z ABS 5 uszczelki osadcze z EPDM 6 łącznik kotwiący 7 poręcz Rys. 11. Balustrada systemu Easy Glass Slim mocowana do powierzchni poziomej

26 RT ITB-1269/2014 str. 24/27 1 kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Top Mount 2 szyba VSG ESG uszczelki osadcze z EPDM 4 klin z ABS 5 kątownik z ABS 6 i 7 łącznik kotwiący Rys. 12. Balustrada systemu Easy Glass 3kN mocowana do powierzchni poziomej

27 RT ITB-1269/2014 str. 25/27 1 kształtownik mocujący Easy Glass Slim Side Mount 2 szyba VSG ESG kątownik z ABS 4 klin z ABS 5 uszczelki osadcze z EPDM 6 łącznik kotwiący 7 nakładka kształtownika mocującego 8 poręcz Rys. 13. Balustrada systemu Easy Glass Slim mocowana do powierzchni pionowej

28 RT ITB-1269/2014 str. 26/27 1 kształtownik mocujący Easy Glass 3kN Side Mount 2 szyba VSG ESG uszczelki osadcze z EPDM 4 klin z ABS 5 kątownik z ABS 6 nakładka kształtownika mocującego 7 i 8 łącznik kotwiący Rys. 14. Balustrada systemu Easy Glass 3kN mocowana do powierzchni pionowej

29 RT ITB-1269/2014 str. 27/27 Rys. 15 a Rys. 15 b Rys. 15 c Rys. 15. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne schematy obciążeń

30 ISBN

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NR LOW /12/R46OWN

RAPORT Z BADAŃ NR LOW /12/R46OWN Z3A PZ ZLB nr 19 Wyd. VI/1 15 maja 2012 Strona 1 z 10 ZAKŁAD OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ RAPORT Z BADAŃ NR LOW01-0616/12/R46OWN Klient: Yawal S. A. Adres klienta:

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8541/2011 Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8584/2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8584/2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8584/2011 Zestaw elementów do wykonywania bezramowej, szklanej obudowy balkonów, loggii, tarasów i przegród balkonowych, systemu PERFECT VIEW WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9017/2012 Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011 Filtry skośne siatkowe Valvex WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5901/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8605/2013 Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2010 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4099/2011 Pianki poliuretanowe CERESIT PU FOAM UNIVERSAL TS 61 / CERESIT PU GUNFOAM UNIVERSAL TS 62 / CERESIT PU GUNFOAM LOW EXPANSION FOAM TS 63 / MAKROFLEX / BOSMAN / FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6372/2010 + ANEKSY NR 1 3 Siatka z włókna szklanego EUROWEK STANDARD / EUROWEK PREMIUM / EUROWEK PROFESIONAL / EUROWEK PROFESIONAL SYSTEM WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo