Rynek nieruchomości w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek nieruchomości w Polsce"

Transkrypt

1 Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1

2 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w głównych miastach w Polsce: Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Nieruchomości komercyjne Nieruchomości biurowe Nieruchomości handlowe Nieruchomości magazynowe Prognozy

3 O nas O nas BRE Bank Hipoteczny S.A. już od ponad dziesięciu lat prowadzi badania i analizy zjawisk zachodzących na polskim rynku nieruchomości. Okres ten zaowocował własną bazą danych o transakcjach na rynku nieruchomości (w szczególności komercyjnych), sprzedażą know how systemu bazodanowego do ZBP i zaadaptowaniem go pod nazwą AMRON, budową systemu indeksów cen na rynku nieruchomości, wypracowaniem metod analitycznych dla potrzeb analizy portfelowej, jak i szeregiem różnorodnych badań rynku nieruchomości. W ciągu swojego rozwoju Bank przeprowadził szczegółowe analizy i oceny dla kilku tysięcy nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich. Poza standardową działalnością Bank w ramach Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości prowadzi doradztwo związane z rynkiem nieruchomości ze specjalistycznymi kompetencjami od strony rynkowej, technicznej oraz prawnej. W zespole udało się zgromadzić praktyków z powyższych dziedzin, w tym 6 rzeczoznawców majątkowych, 4 inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadczeniem, absolwentów studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa na rynku nieruchomości, zarządzania nieruchomościami. Pracownicy posiadają międzynarodowe tytuły i certyfikaty z zakresu wycen i doradztwa na rynku nieruchomości, m.in. REV (Recognised European Valuer), CCIM (Certified Commercial Investment Member) W ramach działalności bankowej oraz usług doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych zespół dokonał ponad 8000 wycen, ocen i analiz projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, monitorował około 250 realizacji projek tów mieszkaniowych i komercyjnych, co przełożyło się na około 6000 raportów z monitoringu. Oprócz standardowej oferty bankowej, bank oferuje również doradztwo na rynku nieruchomości w poszczególnych kompetencjach (rynkowe, techniczne, prawne). W ramach działalności prowadzonej dotychczas, bank oferuje szereg usług. Część z nich przedstawiono poniżej: Badania rynkowe (analizy lokalizacji, popytu i podaży, preferencji, konkurencji) Wycena nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich Wycena spółek celowych (SPV) z branży nieruchomości Analizy wrażliwości wartości pojedynczych nieruchomości, jak i całych portfeli Weryfikacje formalne i merytoryczne studiów wykonalności projektów inwestycyjnych Weryfikacje kosztów budowy Weryfikacja umów towarzyszących projektom inwestycyjnym pod kątem zabezpieczenia ryzyk projektów i interesów inwestora Analizy opłacalności inwestycji Wyróżniają Wyróżniają nas ludzie. nas ludzie. Monitorowanie procesu budowlanego (techniczny due diligence) Modelowanie cen transakcyjnych, czynszów, stóp kapitalizacji Analizy uwarunkowań inwestycji w nieruchomości w aspektach prawnych 2

4 O nas To tylko niektóre z proponowanych przez Bank usług z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i oczekiwania produktowe stawiane nam przez naszych klientów. Działalność doradcza Banku skierowana jest zarówno do podmiotów w ramach grupy kapitałowej BRE Banku, jak i podmiotów zewnętrznych (sektora bankowego, funduszy inwestycyjnych, deweloperów oraz inwestorów rynku nieruchomości) zarówno krajowych i zagranicznych. 3

5 Wstęp Wstęp Szanowni Państwo! Niepewność na rynkach krajów strefy euro, ograniczanie dostępności do kredytów hipotecznych, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zamykanie programu Rodzina na swoim to tylko nieliczne sygnały wpływające w ostatnim okresie na rynek nieruchomości, w tym w szczególności nieruchomości mieszkaniowych. Część reperkusji z tzw ustawy deweloperskiej będzie widocznych dopiero za pewien czas. Z pewnością już teraz banki wczytują się w jej zapisy i szukają optymalnej formuły finansowania dewelopera, próbując odpowiedzieć na pytania: zamknięty rachunek powierniczy czy otwarty? Z gwarancją, z ubezpieczeniem, a może bez? Czy banki finansujące nabywców, zechcą finansować zakup mieszkania w inwestycji realizowanej w formule otwartego rachunku powierniczego? Czy wymóg przedsprzedaży ma dalszy sens? Co z masą upadłościową? Itd. Pojawia się szereg pytań i wątpliwości, a vacatio legis ustawy to tylko 6 miesięcy. Oprócz pytań pojawiają się również dodatkowe wymogi formalne obowiązkowy monitoring inwestycji, przed wypłatą transzy, realizowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, konieczność tworzenia subkont dla każdego z nabywców itd. BRE Bank Hipoteczny również musi zmierzyć się z tymi problemami, jednak z racji na swoje wieloletnie doświadczenie i istotne zaangażowanie w finansowanie rynku nieruchomości posiada już wypracowane rozwiązania w tym zakresie, które wykorzystuje na potrzeby własnej działalności i prowadzonej działalności doradczej na rynku nieruchomości. Dysponujemy już od wielu lat zespołem fachowców, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie monitorowania inwestycji (ponad 250 monitorowanych inwestycji deweloperskich). Ponadto rozszerzony obowiązek informacyjny po stronie dewelopera (prospekt informacyjny) wymusza na bankach szerszą analizę projektu inwestycyjnego, w tym również oceny ryzyk związanych z nieruchomością. Wyróżniają Wyróżniają nas ludzie. nas ludzie. Przedstawiamy Państwu po raz kolejny ANALIZĘ STANU RYNKU, tym razem za I półrocze 2011 mając nadzieję, że posłuży ona Państwu, jako źródło informacji o rynku, jak również pomoże przy prognozowaniu kierunku dalszych zmian i jednocześnie zapraszamy do szerszej współpracy. 4

6 Rynek Powierzchni Mieszkaniowej w Polsce Pierwsza połowa 2011 r. na rynku mieszkaniowym w Polsce zgodnie z prognozami była kontynuacją procesów rozpoczętych w 2010 r. Rynek mieszkaniowy, po załamaniu spowodowanym boomem kredytowym, a następnie kryzysem finansowym, rozpoczął proces restrukturyzacji w nowych warunkach, jakimi były min. niższe ceny mieszkań oraz mniejsze koszty produkcji, rosnąca inflacja, a co za tym idzie podwyżki stóp procentowych, spadek ogólnej dostępności kredytu. Miało to swoje przełożenie na popyt na kredyty, a w konsekwencji również na popyt mieszkaniowy. W pierwszej połowie br. w polskim budownictwie mieszkaniowym można było zaobserwować ożywienie w zakresie wydanych pozwoleń na budowę (7,3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w 2010r.). Wysoki udział zysku w cenie mieszkania, wysoka szacowana przeciętna, roczna stopa zwrotu z inwestycji deweloperskiej, a także utrzymujące się wysokie ceny mieszkań w największych miastach Polski, skutkowały rozpoczynaniem nowych inwestycji mieszkaniowych, mimo znacznej liczby mieszkań gotowych oczekujących na sprzedaż. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 r. deweloperzy uzyskali aż o 23,6% więcej pozwoleń na budowę mieszkań niż w analogicznym okresie w 2010r. Tendencja spadkowa utrzymała się w zakresie ilości mieszkań oddanych do użytkowania. Wstępne dane GUS wykazały, iż w pierwszej połowie 2011 r. oddano do użytkowania 55,4 tys. mieszkań, tj. o 13,1% mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sytuacja ta jest konsekwencją spadku ilości rozpoczynanych inwestycji w 2009r., kiedy inwestorzy wstrzymywali rozpoczęte budy w obliczu niepewnej sytuacji na rynku oraz trudności z pozyskaniem finansowania. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce ilość mieszkań Wyróżniają nas ludzie I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II kwartał mieszkania* oddane do użytkowania mieszkania*, dla których wydano pozwolenie na budowę mieszkania*, których budowę rozpoczęto Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny 5

7 Po słabych wynikach związanych z trudnymi warunkami pogodowymi w I kwartale br, liczba rozpoczynanych budów w II kwartale znacznie wzrosła (ponad 50% kw/kw) i ostatecznie w skali półrocza, według wstępnych danych GUS wynosiła ponad 80,01 tys., co oznaczało 1,3% spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Od stycznia do czerwca 2011 r. na rynkach mieszkaniowych w Polsce, zarysowała się wyraźna tendencja stabilizacji popytu przy jednoczesnym wzroście podaży. Wysoka cena mieszkania w połączeniu z niskimi kosztami budowy oraz dostępnością terenów budowlanych wciąż stymulowała większość deweloperów do wzrostu produkcji mieszkań, co następnie wpływało na wzrost podaży. Niepokojące sygnały płynące z rynków giełdowych i walutowych, sprzyjały zarówno deweloperom, jak i całej branży budowlanej, ponieważ taka sytuacja może skłonić inwestorów do lokowania kapitału w nieruchomości, jako bezpiecznej inwestycji. W obliczu ewentualnie pogłębiającego się kryzysu ceny nieruchomości, również mogą spaść, jednak będą to raczej mniejsze spadki niż w przypadku papierów wartościowych. Poziom oferowanych w pierwszym półroczu br. lokali, pomimo regularnej i dość dobrej sprzedaży, był najwyższy w historii polskiego rynku deweloperskiego. Oferta liczona łącznie dla sześciu aglomeracji, na koniec II kwartału 2011 r. przekroczyła poziom 46 tys. lokali, z czego około 9,7 tys. stanowiły mieszkania gotowe. W samej Warszawie, na koniec czerwca br., w ofercie znajdowało się około 4,6 tys. takich lokali. Wszyscy uczestnicy rynku zdają sobie sprawę, że oferta mieszkań nie może rosnąć w nieskończoność bez konsekwencji dla płynności finansowej firm. Dla większości deweloperów nadal przedpłaty dokonywane przez klientów są podstawowym źródłem finansowania budowy. Dodatkowo zahamowanie wzrostu wynagrodzeń realnych, spowodowane inflacją może poważnie zachwiać kondycją finansową części firm deweloperskich. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, można się zatem spodziewać nie tylko rywalizacji w zakresie poziomu oferowanych cen oraz rabatów, ale także większej elastyczności w zakresie warunków płatności dla potencjalnych klientów. Firmy deweloperskie będą zmuszone w większym stopniu niż dotychczas korzystać z kredytów lub angażować środki własne. Rentowność działalności deweloperskiej może zacząć się obniżać, a inicjowanie nowych przedsięwzięć może ulec spadkowi. Do tych obaw dochodzi jeszcze niepokój związany z przygotowywaną w sejmie ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z pewnością wdrożenie ustawy bardzo wzmocniłoby firmy silne kapitałowo i już mocno uplasowane na rynku, jednocześnie stawiając wysoko poprzeczkę dla nowych podmiotów, które chciałyby na ten rynek wejść lub działających na rynku krótko (bez doświadczenia). Ostatecznie może to jednak oznaczać, że konsekwencje obostrzeń zawartych w ustawie najbardziej odczują nabywcy mieszkań, płacąc za nie wyższą cenę. Kolejne kwartały pokażą, na ile obecna stabilizacja poziomu sprzedaży ma charakter przejściowy, a na ile jest sygnałem, że przy obecnym poziomie cen, oprocentowania kredytów i charakterystyce oferty, dalsze zwiększenie skali sprzedaży nie jest już możliwe. W perspektywie kilkunastu miesięcy nowa podaż powinna zacząć się zmniejszać, ale czy będzie się to wiązało ze zmniejszeniem wielkość oferty zależy przede wszystkim od wskaźników makroekonomicznych. 6

8 Czynnikiem hamującym przywracanie równowagi i restrukturyzację sektora deweloperskiego w analizowanym okresie były wysokie progi programu Rodzina na swoim, w głównych miastach Polski, a zwłaszcza w Warszawie. Zaburzona została pierwotna funkcja programu pomocowego, w którym przyjmowane progi miały być możliwie neutralne dla rynku, zwłaszcza wobec znacznej i narastającej skali koncentracji produkcji w dużych firmach deweloperskich. Wprowadzenie planowanych zmian przełoży się na spadek dostępności mieszkań w programie, zmniejszenie roli Rodziny na Swoim lub nawet jego całkowite zamrożenie w wielu miastach, a dzięki temu być może urealnienie cen mieszkań. Warto również zauważyć, że od nowego roku wejdą w życie wszystkie zapisy Rekomendacji S, przez co trudniej będzie uzyskać kredyt walutowy. Zmiany w sposobie szacowania zdolności kredytowej spowodują, że osoby lepiej zarabiające będą mogły pożyczyć nawet o połowę mniej niż obecnie. Nie jest także wykluczone, że poprzez ograniczenie popularności zadłużania się w zagranicznych walutach, efekt rekomendacji spotęguje obecnie obserwowana aprecjacja franka szwajcarskiego wobec złotówki. Analiza cen ofertowych w sześciu aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź) wykazała kilkuprocentowe fluktuacje średnich cen mieszkań na rynku pierwotnym. W największych polskich miastach oferta sprzedaży na rynku wtórnym jest bardzo szeroka, a wciąż przybywające nowe lokale na rynku pierwotnym, powodują podtrzymanie tendencji spadkowych cen. Analiza sytuacji na rynku mieszkań po dwóch kwartałach 2011 r. skłania do stwierdzenia, iż rynek staje się rynkiem kupującego. 7

9 Obniżkę średnich cen w części miast można wyjaśnić nadal postępującym tam procesem wchodzenia na rynek mieszkań z segmentu popularnego, położonych w gorszych lokalizacjach. Na większe obniżki cen w I pierwszej połowie 2011 r. decydowali się głównie deweloperzy sprzedający mieszkania już ukończone, bądź ci, który chcieli znaleźć nabywców na ostatnie lokale w swoich inwestycjach, przed rozpoczęciem kolejnych etapów. Warto zaznaczyć, że w minionym kwartale pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o powolnym wyhamowaniu trendu spadkowego, obserwowanego w ciągu ubiegłego roku. Co więcej, deweloperzy działający na stołecznym rynku wprowadzając na rynek nowe mieszkania pod koniec II kwartału, zdecydowali się na podniesienie cen. Zaobserwowany wzrost był konsekwencją faktu, iż po okresie wyczekiwania inwestorzy postanowili wreszcie rozpocząć sprzedaż większej liczby projektów położonych w dobrych lokalizacjach, o podwyższonym standardzie. Nastąpiła zmiana w stosunku do noworozpoczętych tańszych inwestycji, wprowadzanych na rynek w pierwszym okresie po kryzysie. Jednakże wobec obserwowanej nadwyżki podaży nad popytem, logika funkcjonowania rynku wskazywałaby, że w kolejnych kwartałach powinna nastąpić zmiana w zakresie równowagi ceny ze względu na zmianę podaży w omawianym zakresie rynku. Analiza struktury cenowej mieszkań na głównych rynkach mieszkaniowych wykazała, iż w ofercie najwięcej jest lokali o stawkach pomiędzy 5 a 7 tys. PLN/m 2. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie blisko połowa nowych mieszkań zawiera się w przedziale cenowym od 7 do 9 tys. PLN/m 2. Największy odsetek mieszkań tanich (poniżej 5tys. PLN/m 2 ) występuje w Gdańsku. Dywersyfikacja stawek za m 2 wynika przede wszystkim z poziomu zarobków w danym mieście oraz faktu, iż cena lokali mieszkalnych odzwierciedla również koszty ich budowy, ceny działek, koszty robocizny, a niekiedy też i materiałów budowlanych, które w poszczególnych miastach Polski kształtują się na różnym poziomie. Najbardziej jednorodna oferta pod względem cenowym znajduje się na terenie Poznania, gdzie za ponad połowę mieszkań deweloperskich trzeba zapłacić od 5 do 7 tys. PLN/m 2. Obecnie deweloperzy starając się przystosować ofertę do pogarszających się warunków kredytowych klientów, koncentrują się na budowie mieszkań małych 2- oraz 3 pokojowych. Taka strategia firm deweloperskich, w której oferowane są lokale o mniejszej powierzchni i niższej cenie całkowitej, nie oznacza jednak znacznych obniżek stawek za jednostkę powierzchni. Dopóki znajdują się chętni na nowe lokale można spodziewać się kontynuowania bieżącej polityki cenowej przez deweloperów. Zdają sobie oni bowiem sprawę, że inwestycja składająca się z mieszkań, których cena będzie przewyższać najpopularniejszy w danym mieście przedział cenowy, może mieć problem ze znalezieniem nowych mieszkańców. Z drugiej strony nie należy jednak spodziewać się znacznych redukcji cen. Wynika to z rachunku ekonomicznego firm deweloperskich, które pragnąc maksymalizować finansowe efekty swojej działalności starają się nie oferować lokali po dużo niższych od średniej cenach. Jeżeli chodzi o wielkość oferty na pierwotnych rynkach, to nadal prym wiedzie Warszawa, gdzie, choć w I kwartale bieżącego roku podaż uległa obniżce, to w II kwartale nastąpił jej wzrost o 11,8 % kw/kw i tak łącznie na koniec czerwca br., na terenie stolicy było dostępnych blisko 17,9 tys. mieszkań. Na drugim miejscu uplasował się Kraków, gdzie w ciągu ostatnich miesięcy odnotowano największy przyrost podaży (o 18%), z liczbą mieszkań w ofercie na poziomie 8,1 tys. Następny był Wrocław 6,8 tys. oraz Gdańsk 5 tys. (tutaj nastąpił około 2% spadek oferty kw/kw). Spadek ilości lokali w ofercie nastąpił również w Łodzi o około 4%. W Poznaniu na koniec czerwca oferta uległa zwiększeniu i zatrzymała się na poziomie 4,6 tys. lokali. 8

10 Jak wynika z powyższych danych na pierwotnym rynku mieszkaniowym zauważalny jest wzmożony ruch. Deweloperzy przystępują do realizacji wcześniej zaplanowanych projektów oraz poszukują gruntów pod nowe inwestycje. Liczniejsza oferta na większości rynków regionalnych oraz prognozy liderów branży zakładające wzrost sprzedaży w 2011 r. świadczą o tym, że odnoszą się oni optymistycznie do przyszłego rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. Analiza cen transakcyjnych zawartych na rynkach mieszkaniowych w pierwszym półroczu 2011 r. w sześciu największych polskich miastach wykazała, iż ceny mieszkań po raz kolejny przeszły niewielkie fluktuacje. W II kwartale 2011 r. nieznaczny (średnio ok. 2%) spadek cen w stosunku do poprzedniego kwartału, nastąpił na rynkach o największej liczbie transakcji, w tym głównie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. W Poznaniu, Gdańsku oraz Łodzi natomiast mieliśmy do czynienia z minimalnymi wzrostami. Z podsumowania średnich cen transakcyjnych m 2 wynika, iż najwyższą cenę średnią odnotowano w Warszawie ponad 8 tys. PLN/m 2, zaś najniższą w Łodzi około 4,1 PLN/m 2. Nadal najchętniej kupowanymi były lokale o metrażu z przedziału m 2. Nabywcy najczęściej wybierali mieszkania charakteryzujące się niewielką powierzchnią w relacji do wydzielonej w nich liczby pomieszczeń. Średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym w głównych miastach Polski PLN/m² I-IV 2008 I-IV 2009 I-IV 2010 I-II 2011 Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Źródło: BRE Bank Hipoteczny 9

11 Konkurencja między deweloperami wymusza atrakcyjność cenową mieszkań, przez co możliwości negocjacyjne w nowych projektach są coraz bardziej ograniczane. Odchodzi się od promocji i prezentów, na rzecz oferowania mieszkań w atrakcyjnej cenie, od której rabaty są udzielane z dużą niechęcią. Deweloperzy chcąc wejść na rynek, gdzie istnieją tak duża konkurencja, muszą się czymś wyróżnić. Często przenoszą punkt ciężkości z ceny m 2 na cenę całego lokalu, gdzie kluczową rolę odgrywa metraż mieszkania. Sytuacja ta jednak nie oznacza, że rabaty i promocje zniknęły z ofert deweloperów. Na rynku wciąż można jednak znaleźć rabaty na nieruchomości, w postaci darmowych pomieszczeń przynależnych, pomocy w przeprowadzce, bonów na wykończenie, konsultacje z doradcą kredytowym i architektem, a nawet spotkania z pracownikami firmy w miejscu i czasie wskazanym przez nabywcę. Należy jednak zauważyć, że obniżki przekraczające 20% są na rynku rzadkością. Częściej znaleźć można te w okolicach 10% i to często jedynie na wybrane nieruchomości. W większości przypadków obniżka nie przekracza jednak 5%. Na rynku działają też firmy, u których osiągnięcie jakiegokolwiek rabatu będzie bardzo trudne. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy cena ofertowa jest już atrakcyjna. Niestabilna sytuacja na europejskich i światowych rynkach finansowych oraz umacniający się kurs franka szwajcarskiego powodują utrudnienia w dostępie do kredytów oraz potęgują obawy potencjalnych kupców przed ich zaciągnięciem. Brak popytu z kolei może zwiastować długotrwałą stagnację oraz problemy finansowe wielu firm deweloperskich. 10

12 Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w głównych miastach w Polsce Warszawa Na warszawskim rynku budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem z 2010 r., zaobserwowano 45% wzrost ilości mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę. 46% spadek ilości mieszkań oddanych do użytkowania oraz 27% spadek ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto. Powyższe wskaźniki podkreślają fakt, iż deweloperzy w wyniku zaostrzonej polityki kredytowej banków oraz spadku tempa sprzedaży mieszkań wstrzymywali rozpoczynanie nowych inwestycji mieszkaniowych. Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie ilość mieszkań I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II kwartał mieszkania* oddane do użytkowania mieszkania*, dla których wydano pozwolenie na budowę mieszkania*, których budowę rozpoczęto Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny 11

13 Monitoring sytuacji na rynku pierwotnym w pierwszej połowie 2011r. wykazał, że aktualnie w ofercie na rynku warszawskim znajduje się około 300 projektów deweloperskich, które w sumie dostarczają na rynek ponad 17,9 tys. mieszkań. Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek mieszkań to lokale realizowane w standardzie popularnym, nowych apartamentów przybyło jedynie kilkanaście. Analizując aktywność deweloperów w poszczególnych dzielnicach zaznacza się wyraźna dominacja czterech obszarów: Białołęki (14% aktualnej oferty), Woli i Mokotowa (po 13,7%), Wilanowa (9,7%). Łącznie dzielnice te odpowiadają za niemal 50% aktualnej oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym Warszawy. Najwięcej inwestycji br. pojawiło się na Białołęce, dzięki czemu dzielnica ta została nowym liderem pod względem podaży rynkowej w stolicy. Przyczyniła się do tego głównie stopniowa poprawa infrastruktury drogowej, w szczególności trwająca realizacja Mostu Północnego oraz fakt, iż w dzielnicy tej można znaleźć tańsze mieszkania kwalifikujące się do programu Rodzina na Swoim. Bardzo silną pozycję na rynku utrzymuje zlokalizowana blisko centrum dzielnica Wola. Z uwagi na fakt możliwości zabudowy ogromnych terenów poprzemysłowych jest to obszar bardzo perspektywiczny dla deweloperów. II kwartał 2011 r. to okres, w którym spadła liczba mieszkań gotowych do odbioru, wybudowanych w ramach zakończonych inwestycji (bądź etapów inwestycji). Oferta obejmuje w większości mieszkania o większych powierzchniach i gorszych rozkładach, na które w obecnych warunkach rynkowych popyt jest bardzo słaby. Na koniec czerwca liczba takich lokali wyniosła 4,6 tys. i stanowiła ok. 26% aktualnej oferty. Średnia cena oferowanych na stołecznym rynku mieszkań na koniec czerwca, osiągnęła poziom ok. 8,6 tys. PLN/m 2 ( i odnotowała spadek w wysokości ok. 3,3%). Niższe ceny w skali całego rynku są z jednej strony efektem niższych cen w nowo wprowadzanych inwestycjach, a z drugiej polityki obniżek cen stosowanych przez deweloperów, którzy sprzedają mieszkania już od dłuższego czasu. Powyższy poziom z m 2 lokali mieszkalnych w stolicy jest nadal zdecydowanie najwyższy w gronie analizowanych miast, choć dystans pomiędzy Warszawą a drugim pod tym względem Krakowem wyraźnie się zmniejszył. Warto także podkreślić fakt, że czołowe spółki deweloperskie ciągle przygotowują nowe projekty. Analiza dostępnej podaży rynkowej w porównaniu z poziomem sprzedaży mieszkań, przy uwzględnieniu planów i zapowiedzi inwestycyjnych wskazuje, że sytuacja szybko się nie zmieni i w kolejnych kwartałach nadal będziemy mieć do czynienia z typowym rynkiem kupującego. Wysoki poziom cen mieszkań w Warszawie powoduje, że większość osób poszukuje najtańszych inwestycji. Mieszkania o poziomie cen niższym niż przeciętna dla miasta, można znaleźć w najnowszych, dopiero rozpoczynanych inwestycjach lub wręcz przeciwnie, w zakończonych i oddanych już do użytku. To właśnie w tych dwóch rodzajach projektów można liczyć na najbardziej atrakcyjne ceny. Znaczne upusty na ostatnie lokale w inwestycjach wynikają z chęci zamknięcia przedsięwzięć przez inwestorów. W rozpoczynających się budowach deweloperzy z kolei kuszą klientów niskimi stawkami ofertowymi, co spowodowane jest etapem zaawansowania inwestycji. 12

14 W efekcie podwyższenia progu cenowego programu Rodzina na swoim, w II kwartale br., do poziomu 9,8 tys. PLN/m 2, aż w co drugiej inwestycji będącej w sprzedaży można było kupić mieszkanie kwalifikujące się do uczestnictwa w tym programie. Tego rodzaju mieszkania stanowiły ok. 32% aktualnej w analizowanym okresie oferty na warszawskim rynku pierwotnym. Warszawa jest nie tylko największym, ale i najdroższym rynkiem w kraju. Średnia cena transakcyjna dla stolicy na koniec czerwca br., po blisko 2% spadku (r/r) wynosiła około 8 tys. PLN/m 2. Najwyższe średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkań zaobserwowano w dzielnicy Śródmieście około 10 tys. PLN/m 2, Mokotów około 8,8 tys. PLN/m 2. Mieszkania o najniższych średnich cenach nabywano na Białołęce 6,5 tys. PLN/m 2 i Targówku 6,7 tys. PLN/m 2, w Wesołej 6,8 tys. PLN/ m 2, czyli w dzielnicach z trudnym połączeniem z centrum miasta. Średnie ceny transakcyjne w Warszawie PLN/m² Białołęka Ursus Wawer Praga Północ Praga Południe Bemowo Rembertów Targówek Bielany Wesoła Wilanów Ochota Włochy Wola Ursynów Żoliborz Mokotów Śródmieście Źródło: BRE Bank Hipoteczny Stolica nadal pozostaje najbardziej zróżnicowanym rynkiem pod względem cen mieszkań. Ekskluzywny charakter poszczególnych dzielnic, rodzaj i standard dostępnych mieszkań, relacja cen pomiędzy mieszkaniami wybudowanymi w ostatnim okresie, a lokalami w starej substancji mieszkaniowej, głównie z wielkiej płyty oraz lokalizacja, przekładają się na owo rozwarstwienie. Najwięcej transakcji w pierwszych miesiącach 2011r. zawarto na terenie dzielnicy Mokotów (ponad 14%), Wola (13%) oraz Praga Południe (ok. 10%), najmniej zaś w Rembertowie (0,3%), Wesołej (0,7%). Największy udział w dokonywanych transakcjach na stołecznym rynku miały mieszkania, gdzie ceny kształtowały się na poziomie 7 9 tys. PLN/m 2 (około 48% transakcji), najmniejszy udział stanowiły mieszkania najtańsze, poniżej 6 tys. PLN/m 2 (5%) oraz najdroższe powyżej 11 tys. PLN/m 2 (10%). 13

15 Analiza powierzchniowa lokali wykazała, iż nadal najchętniej nabywane są mieszkania 2 i 3 pokojowe o powierzchni od 40 do 60 m 2 (36% transakcji) oraz mieszkania małe do 40 m 2 (27% transakcji). Wciąż najmniej transakcji dotyczyło mieszkań dużych o metraż powyżej 100 m 2 (9%). Inwestorzy działający w Warszawie nie mogą narzekać na zbyt stołecznych mieszkań. Sprzedaż od kilku kwartałów zachowuje się na w miarę stabilnym poziomie. Z analiz wynika, że w od stycznia do czerwca br. deweloperzy sprzedali w Warszawie około 6 tys. mieszkań. Rezultat jest tym bardziej imponujący, jeśli zestawimy go z wynikiem sprzedażowym w sześciu największych aglomeracjach (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi). W drugim kwartale tego roku łączna sprzedaż nowych mieszkań w tych miastach spadła bowiem o 5% kw/kw. Dla sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym w najbliższych latach kluczowe będą zjawiska zachodzące w polskiej gospodarce i działania deweloperów w zakresie podaży. Obecna sprzedaż zbliżona jest do długoterminowych średnich wyników sprzedaży, z drugiej strony mamy jednak do czynienia z podażą na rekordowym poziomie, przy dość stabilnych cenach. W tej sytuacji, jeśli nie nastąpią dalsze obniżki cen, należy raczej spodziewać się stabilizacji, a nie wzrostu popytu. 14

16 Kraków Dane GUS dotyczące krakowskiego budownictwa mieszkaniowego, za okres od stycznia do czerwca br., wykazały spadek ilości mieszkań oddanych do użytkowania o blisko 4% (r/r). Równocześnie liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę wyniosła 3,5 tys. i była o 21% niższa (r/r). Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była równa 4,8 tys. co stanowiło 26% wzrostu do okresu analogicznego w roku Budownictwo mieszkaniowe w Krakowie ilość mieszkań I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II kwartał mieszkania* oddane do użytkowania mieszkania*, dla których wydano pozwolenie na budowę mieszkania*, których budowę rozpoczęto Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny Analiza transakcji zawartych na krakowskim rynku mieszkaniowych, w I połowie br. wykazała, iż średnia cena transakcyjna dla całego miasta wyniosła 6,6 tys. PLN/m 2. Najwięcej transakcji zawarto na terenie dzielnicy Podgórze (około 43%). Jest to największa dzielnica Krakowa, gdzie od lat koncentruje się blisko połowa inwestycji deweloperskich. Drugą dzielnicą pod względem ilości zawartych transakcji był obszar Śródmieścia oraz Krowodrzy, zawarto tam podobną liczbę transakcji około 24%. Transakcje kupna sprzedaży dokonywane w I połowie 2011 r. w większości obejmowały ceny na poziomie od 5 do 7 tys. PLN/m 2 (ponad 55%) i dotyczyły mieszkań popularnych. Najmniej transakcji (około 8%) odnotowywano mieszkaniami najdroższymi, o średniej cenie transakcyjnej powyżej 9 tys. PLN/m 2 oraz najtańszymi (ok. 10%), które sprzedawano poniżej 5 tys. PLN/m 2. Jeśli chodzi o strukturę powierzchniową to najczęściej nabywanymi lokalami na rynku były te o metrażu z przedziału m 2, po średniej cenie transakcyjnej na poziomie około 6,6 tys. PLN/m 2 (48% transakcji) oraz mieszkania o powierzchni poniżej 40 m 2, które były lokalami o najdroższej cenie średniej metra kwadratowego około 7,1 PLN/m 2 (23% transakcji). Najmniejszy udział w rynku miały mieszkania duże o powierzchni powyżej niżej 80 m 2 (8%) i było one jednocześnie lokalami najtańszymi. Cena średnia tego typu mieszkań oscylowała wokół 5,9 tys. PLN/m 2. Średnia powierzchnia sprzedanego mieszkania w analizowanej próbce, wynosiła około 53 m 2, największy lokal miał powierzchnię około 164,74 m 2, a najmniejszy 19 m 2. 15

17 Analiza sytuacji na pierwotnym rynku mieszkaniowym wykazała, iż działający w Krakowie deweloperzy, w II kw r. kontynuowali swoją ekspansję. Podaż rosła nieprzerwanie już kolejny kwartał z rzędu, a w okresie od kwietnia do czerwca 2011r. na rynek weszło nawet więcej projektów niż w pierwszych trzech miesiącach br. Oferta nowych mieszkań uległa spektakularnemu zwiększeniu, przełamując barierę najpierw 7 tys., a potem 8 tys. mieszkań. W rezultacie, na koniec czerwca br. na analizowanym rynku znajdowało się już około 8,1 tys. mieszkań. Wśród nich znaczący udział stanowiły lokale gotowe do odbioru, których liczba również wzrosła w ujęciu kwartalnym o blisko 8% i osiągnęła poziom 1,8 tys. jednostek. Średnie ceny transakcyjne w Krakowie PLN/m² Krowodrza Podgórze Nowa Huta Śródmieście Źródło: BRE Bank Hipoteczny Z drugiej strony, sprzedaż mieszkań już w poprzednich kwartałach nie nadążała za skokowo rosnącą podażą. Okres wakacyjny również nie sprzyja zakupom, co może doprowadzić do sytuacji, w której walka o potencjalnego klienta stanie się koniecznością. Średnia cena ofertowa w Krakowie pozostaje w trendzie spadkowym i obecna sytuacja na rynku wskazuje, raczej na kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. Spadek stawki w II kwartale 2011 r. wyniósł ok. 1,3% kw/kw, co oznacza, że jego dynamika bardzo powoli aczkolwiek systematycznie się zmniejsza z kwartału na kwartał. Deweloperzy, którzy decydują się na rozpoczęcie nowych inwestycji, w celu zrealizowania zakładanej przedsprzedaży zmuszeni są zaoferować klientom, atrakcyjne na tle dużej konkurencji ceny, w zamian za dłuższy czas oczekiwania i większe ryzyko inwestycji. Dlatego też lokale wprowadzane na krakowski rynek są w dalszym ciągu tańsze od dotychczasowej oferty. Nowe, tańsze mieszkania wprowadzane na rynek to jeden z kilku czynników, które w chwili obecnej mogą wpłynąć na kontynuację systematycznego spadku średniej ceny w Krakowie. 16

18 Wrocław W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na terenie miasta Wrocław, według danych GUS, rozpoczęto budowę 2,9 tys. mieszkań, tj. blisko 30% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost o 25% (r/r) nastąpił również w przypadku ilość mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę. Zmalała natomiast liczba mieszkań, które oddano do użytkowania o 32% (r/r). Budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu ilość mieszkań I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II kwartał mieszkania* oddane do użytkowania mieszkania*, dla których wydano pozwolenie na budowę mieszkania*, których budowę rozpoczęto Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny Całkowita podaż oferowanych na koniec czerwca br. mieszkań, w stolicy Dolnego Śląska, dostarczana była przez ponad 150 inwestycji deweloperskich. Przez cały ten okres inwestorzy wierzyli w mocne fundamenty wrocławskiego rynku i stymulowani ożywieniem sprzedaży w poprzednim roku rozpoczynali kolejne budowy. Pomiędzy kwietniem a czerwcem br. rozpoczęto budowę aż 18 nowych projektów. Podczas gdy zaledwie cztery zostały całkowicie wyprzedane z rynku. Wzrostowi całkowitej oferty towarzyszył wzrost podaży mieszkań gotowych do odbioru. Potencjalni klienci mieli do dyspozycji prawie 6,8 tys. lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta. Tempo wzrostu oferty narzucone przez deweloperów w analizowanym okresie, było zdecydowanie za wysokie, w stosunku do odnotowanego popytu. Wydaje się, że niemal jedynym czynnikiem, który może stymulować w przyszłości popyt będzie widmo ograniczenia dostępności programu Rodzina na swoim. W krótkim okresie może przyspieszać decyzje inwestycyjne klientów, ale gdy zapowiadane zmiany w programie wejdą w życie czynnik ten przestanie działać prosprzedażowo. 17

19 Pozytywnym prognostykiem dla stabilności wrocławskiego rynku może okazać się postępujący z kwartału na kwartał delikatny spadek średniej ceny mieszkań. Nie jest on jednak generowany przez faktyczne obniżki cen, lecz przez fakt, że na rynek wprowadzane są kolejne strumienie tańszych mieszkań z segmentu popularnego, obniżające całkowitą średnią cenę m 2. W skali całego wrocławskiego rynku jest to wyraźny sygnał, że w mieście można mieszkania budować i sprzedawać taniej niż przed dwoma czy trzema latami. Średnie ceny transakcyjne we Wrocławiu PLN/m² Krzyki Psie Pole Fabryczna Śródmieście Stare Miasto Źródło: BRE Bank Hipoteczny Analiza cen transakcyjnych mieszkań z I i II kwartału 2011 r., wykazała ok. 2% spadek cen w stosunku kw/kw i ostatecznie, na koniec czerwca br., ukształtowała się na poziomie ok. 6,2 tys. PLN/m 2. Najwięcej transakcji,w ciągu półrocza odnotowano w dzielnicy Krzyki około 46%, po średniej cenie zakupu ok. 6,5 tys. PLN/m 2. Najmniejszy obrót lokalami mieszkalnymi, około 9% odnotował rejon Fabryczna, ze średnią ceną na poziomie 5,9 tys. PLN/m 2. Analiza struktury cenowej zawartych transakcji wykazuje, że najwięcej mieszkań kupowanych było w przedziale cenowym od 5 do 7 tys. PLN/m 2 (ok. 60% transakcji), a najmniej powyżej 9 tys. PLN/m 2 (6,5%) oraz poniżej 5 tys. PLN/m 2 ( ok. 15%). Przeciętna powierzchnia lokali mieszkalnych zakupionych na wrocławskim rynku w analizowanym okresie w 2011 r. kształtowała sie na poziomie około 54 m 2, co oznacza lekki wzrost w stosunku do poprzednich lat. Trudno jednak przesądzać, czy przy obecnej sytuacji rynkowej nabywców stać będzie na coraz większe mieszkania. Największy udział (46%) w dokonywanych transakcjach miały mieszkania o powierzchni z przedziału m 2, o średniej cenie około 6,1 tys. PLN/m 2. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również mieszkania najmniejsze do 40 m 2 oraz te o powierzchni m 2. Średnia cena zakupu metra kwadratowego takiego mieszkania wynosiła odpowiednio 6,7 tys. PLN oraz 5,8 tys. PLN. Najmniejszą absorpcję odnotowano wśród największych mieszkań, powyżej 80 m 2 (około 8%). 18

20 Gdańsk Analiza sytuacji na gdańskim rynku budownictwa mieszkaniowego pomiędzy I, a II kwartałem br. wskazywała na ożywienie. Znaczny wzrost ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto (blisko 400% kw/kw), 30% wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę oraz wzrost o ponad 150% kw/kw ilości mieszkań oddanych do użytkowania. Odnosząc powyższe dane do pierwszej połowy 2010 r. rynek budownictwa wykazał jednak spadki, zarówno pod względem ilości mieszkań oddanych do użytkowania, jak i ilości rozpoczętych budów. Tendencję wzrostową na poziomie 1,1% odnotowano jedynie w przypadku wydanych pozwoleń na budowę. Budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku ilość mieszkań I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II kwartał mieszkania* oddane do użytkowania mieszkania*, dla których wydano pozwolenie na budowę mieszkania*, których budowę rozpoczęto Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny Analiza próbki cen transakcyjnych z gdańskiego rynku mieszkaniowego wykazała dużą rozpiętość. Ceny zawierały się w przedziale od 3,3 do ponad 12 tys. PLN/m 2, co związane było w głównej mierze z lokalizacją oraz standardem nabywanych lokali. Średni koszt zakupu mieszkania na gdańskim rynku wtórnymi i pierwotnym w I połowie br. wynosił ok. 5,7 PLN/m 2 i był on wyższy o około 4% r/r. 19

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

raport raport raport raport

raport raport raport raport Rynek mieszkaniowy raport w Polsce - wybrane miasta raport raport raport raport III kwartał r. raport raport raport raport raport raport raport raport 1 Spis treści Rynek mieszkaniowy w Polsce - wybrane

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Luty 2011r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

Luty 2011r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Luty 2011r. rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 6A, Budynek C 02-134 w Warszawie NIP 632-17-99-435,

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 0 Smart Investments RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 Listopad 2009 SPIS TREŚCI: -''./ '( )* +,-''./ $%!"##!"&& CEE Property Group Sp. z o.o. 0 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport wiosna 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Otoczenie makroekonomiczne Produkt Krajowy Brutto Rynek pracy Inflacja i stopy procentowe Podaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Poznań

Rynek mieszkaniowy - Poznań Rynek mieszkaniowy - Poznań W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 10 tys. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z Poznania, które pochodziły głównie z rynku wtórnego

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: stabilizację cen w długim okresie dalszy spadek dynamiki podaży utrzymanie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza cen i podaży

Bardziej szczegółowo

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Marek Suchodół Kraków, czerwiec 29 ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Październik Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

Październik Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Październik 2011 rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 6A, Budynek C 02-134 w Warszawie NIP 632-17-99-435,

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Na koniec grudnia 2011 r. w serwisie Domiporta.pl znajdowało się ponad 144 000 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań z Warszawy, w tym 76% z rynku wtórnego i

Bardziej szczegółowo

styczeń 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

styczeń 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Prognoza na 2010.

Podsumowanie roku Prognoza na 2010. 0 Smart Investments Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 CEE Property Group Sp. z o.o.! "# # $%! " && '( ) * +,-''./ -''./ 0 Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 1 Chociaż

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Charakterystyka, wielkość oraz struktura podaży. Szansa na zyski Morze, góry, Warmia i Mazury Zima 2009 W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 2012 r. Mieszkań III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: spadek podaży ofert utrzymanie się popytu ustabilizowanie się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 10 marca 2011 DOM DEVELOPMENT W : NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO WZROST ROCZNEGO WOLUMENU SPRZEDAŻY O 75%, NAJWIĘCEJ NOWYCH INWESTYCJI WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 21 Marta Górska Warszawa, wrzesień 21 Od końca 28 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki Koniec spadków cen? Podsumowanie zmian na rynku mieszkaniowym w 2008 r. Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki rednet Consulting Sp. z o.o. Siedziba Spółki Ul. Sądowa 5 43-600 Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - SMART INVESTMENTS - Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - wrzesień 2007 - Plac Defilad 1 00-901 Warszawa POLSKA Tel. +48 22 656 63 00 Fax. +48 22 656 63 20 E-mail: biuro@ceeproperty.pl

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ WRZESIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: wyhamowanie dalszych spadków cen utrzymanie popytu na stabilnym

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? Pod takim tytułem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zorganizował trzecią już konferencję analityków i doradców w środę, 28 maja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 Spis treści Spis treści Liczby I kwartału 2010 r. J.W. Construction vs. WIG - Deweloperzy Sprzedaż mieszkań w sztukach Polityka sprzedażowa Spółki Wyniki - I kwartał 2010 r. Realizacja zysku brutto ze

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W II KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W II KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: RYNEK NIERUCHOMOŚCI W II KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo