PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj godzina 12:00 str. 1 BR

2 CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA SPÓŁKA MATKA DEWELOPER: MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. ADRES: Warszawa ul. Prosta 32 NIP: REGON: TELEFON: FAX: ADRES WWW: II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Marvipol S.A. (dalej: Spółka) powstała w 1996 roku. Na początku działalność Spółki koncentrowała się na usługach związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od 2000 roku Spółka realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego - począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom, a także zarządzania tymi obiektami. Spółka posiada Certyfikat Dewelopera i należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marvipol S.A. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień nadanych przez różnorodne renomowane instytucje. Marvipol S.A. konsoliduje Grupę Kapitałową. Od 2008 roku akcje Marvipol S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystkie publiczne komunikaty i raporty są dostępne na stronie w sekcji Dla Inwestorów. UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE inwestycja adres dzielnica rok lokale mieszkalne lokale usługowe Stawki Residence Warszawa ul. Stawki 3a Śródmieście Dom pod Klonem Warszawa ul. Wrzeciono 5 Bielany Międzynarodowa Residence Warszawa ul. Międzynarodowa 50A Saska Kępa Bielański Dom Warszawa ul. Wrzeciono 33 Bielany Kazimierzowska Residence Warszawa ul. Kazimierzowska 43 Mokotów Dom Przy Agorze Warszawa ul. Przy Agorze 28 Bielany Villa Marina Warszawa al.wilanowska 208 Mokotów 2006/ Villa Cameratta Warszawa ul. Drogomilska 20 Bemowo Mokotów Residence Warszawa ul. Pory 61 Mokotów Osiedle Platany Warszawa ul. Ursus str. 2 BR

3 Wiatraczna Residence Melody Park Villa Avanti Villa Cavaletti Apartamenty Mokotów Park etap I Ryżowa 42/ Warszawa ul. Wiatraczna 15 Praga Południe Warszawa ul. Puławska 257 Mokotów Warszawa ul. Grenadierów 25 Praga Południe Warszawa ul. Wyścigowa 39 Mokotów Warszawa ul. Bernardyńska 53 Mokotów W okresie realizacji inwestycji ukończonych oraz aktualnie przeciwko Deweloperowi nie było i nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej nr 244/2, 245/2, 249, 250, 329/2, 333 z obrębu ul. Sokratesa 9 Warszawa Nr księgi wieczystej WA1M/ /8 Istniejące obciążenia hipoteczne Hipoteka umowna zwykła zł na rzecz Banku nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale Millennium czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek: Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach: Budowa: drogi gminnej kategorii D: ulicy Rokokowej na odcinku 100mb na zachód od ulicy Sokratesa oraz ulicy Projektowanej 6 na odcinku ok. 100mb na północ od projektowanej ulicy Rokokowej wraz z budową infrastruktury technicznej, Pozwolenie na budowę: 138/A/2011 z dnia 23 wrz 2011 Brak innych informacji dostępnych w ramach dostępu do informacji publicznej o inwestycjach w promieniu 1 kilometra w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK NIE Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne: TAK NIE str. 3 BR

4 Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone: TAK NIE Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja nr 254/BIE/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Rozpoczęcie budowy nastąpiło: 9 grudnia 2011 Planowane zakończenie: 31 grudnia czerwiec 2014 Liczba budynków 1 Rozmieszczenie ich na nieruchomości (odległość) PN-70/B Środki własne w szczególności w I etapie realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem sprzedaży), Kredyt bankowy uruchamiany w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a także wpłaty od nabywców kierowane na wyodrębniony przez bank rachunek zgodnie z zawartą z bankiem zawierającą wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego umową kredytową Brak stosowania środków ochrony o których mowa w art. 4 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w związku z art. 38. Spółka publiczna notowana na GPW opis poniżej Współfinansowanie inwestycji przez bank w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Monitorowanie przez Bank stopnia realizacji inwestycji przed każdą wypłatą środków, w tym poprzez dokonywanie inspekcji na terenie budowy z prawem wglądu do pełnej dokumentacji, sporządzanie przez bank okresowych raportów ze stanu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem których uruchamiane są poszczególne transze kredytowe, Bank Millennium S.A. - Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Zakup i przygotowanie gruntu 25% Wykonanie stanu 0 25% Wykonanie Stanu surowego otwartego 25% Pozostałe Prace 25% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Waloryzacja ceny nie występuje ZALETY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ str. 4 BR

5 Na każdą spółkę, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. spółkę publiczną, nałożony jest mocą prawa szereg obowiązków informacyjnych, które realizowane są w postaci komunikatów zamieszczanych w serwisach internetowych zarówno spółki, jak i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podlegających bieżącej kontroli sprawowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu każdy potencjalny klient spółki publicznej dysponuje dostępem do rzetelnej informacji na temat dotychczasowych dokonań takiej spółki, ale przede wszystkim otrzymuje narzędzie dające mu możliwość pozyskania wiedzy w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółka publiczna, w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, obowiązana jest do publikowania, co kwartał, sprawozdań finansowych obrazujących aktualną sytuację finansową zarówno własną, jak też aktualną sytuację finansową spółek powiązanych kapitałowo, przy czym, co ważne, sprawozdania półroczne i roczne audytowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej spółka publiczna obowiązana jest do przekazywania, w formie raportów bieżących, do publicznej wiadomości, informacji o istotnych, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej zdarzeniach, w tym w szczególności podejmowanych przez zarząd czy walne zgromadzenie spółki uchwałach, a także umowach zawieranych zarówno na własną rzecz, jak też umowach zawieranych przez spółki powiązane kapitałowo. Z punktu widzenia klienta, ale co bardzo istotne również z punktu widzenia banku kredytującego zakup lokalu, analiza i w rezultacie dokonanie oceny wiarygodności i rzetelności dewelopera będącego, jak Marvipol S.A., spółką publiczną, jest w porównaniu do każdego prywatnego podmiotu gospodarczego relatywnie proste i możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie. Z opisanych powyżej przyczyn spółki giełdowe cieszą się lepszą niż inne podmioty gospodarcze reputacją, a zatem i zaufaniem kontrahentów. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ : Na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie z art. 29 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. INNE INFORMACJE Oświadczenie Banku kredytującego inwestycję: w dniu 3 listopada 2011 roku Bank Millennium S.A. zobowiązał się do zwolnienia spod obciążeń hipotecznych lokali znajdujących się w budynkach w ramach inwestycji Bielany Residence w Warszawie, wraz z proporcjonalnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Kopia Oświadczenia Banku stanowi załącznik do niniejszego prospektu. Spółka Marvipol S. informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie spółki tj. w Warszawie przy ul. Prosta 32 przez każdą osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej, z następującymi dokumentami: 1) aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2) kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sadowego 3) kopia pozwolenia na budowę 4) sprawozdaniami finansowymi spółki za ostatnie dwa lata umieszczony na stronie w sekcji Dla Inwestorów 5) projektem budowlanym CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto liczba kondygnacji 10 kondygnacji technologia wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 Standard prac wykończeniowych w Załącznik umowy deweloperskiej str. 5 BR

6 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych do których zobowiązuje się deweloper części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiąca część wspólną nieruchomości Liczba lokali w budynku Liczba miejsc garażowych i postojowych Dostępne media w budynku Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z załącznikiem nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 informujący o standardach w budynku 378 lokali mieszkalnych 18 lokali usługowych (1295 m2) 504 w garażu podziemnym 3 miejsca naziemne Prąd, woda, CO, telefon, Internet, telewizja kablowa tak Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Standard lokalu 3. Wzór umowy deweloperskiej 4. Oświadczenie Banku Millennium Otrzymałem dnia Data Podpis str. 6 BR

7 Załącznik nr 1 Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego str. 7 BR

8 str. 8 BR

9 Standard wykonania mieszkań w projekcie Bielany Residence przy ul. Sokratesa 9 Załącznik nr 2 Inwestycja Bielany Residence przy ul. Sokratesa 9 to budynek o podwyższonym standardzie. Bryła budynku oparta jest siedmiu - ośmiu kondygnacjach z dziesięcio kondygnacyjną dominantą w części narożnej. Mieszkania rozmieszczone zostały na dziesięciu kondygnacjach, w jedenastu klatkach. Na piętrach, w poszczególnych klatkach znajdują się od dwóch do siedmiu lokali. Kondygnacja podziemna zarezerwowana została na dwupoziomowy garaż oferujący 504 miejsca parkingowe. W parterach od ulicy Sokratesa oraz planowanej Rokokowej zaplanowano lokale usługowe o zróżnicowanej powierzchni. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni całkowitej m2. Komfort inwestycji podkreślony zostanie przez zagospodarowany dziedziniec wewnętrzny z kompozycją zieleni nawiązującą do 4 pór roku, małą architekturą i placem zabaw. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie system kamer obejmujący swoim zasięgiem cały teren inwestycji. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie strefy i urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o tych osobach i w sposób ułatwiający korzystanie z budynku. OTOCZENIE TEREN ogrodzony, o ogrodzenie stalowe, przezierne, teren zagospodarowany: o zieleń wysoka i niska, chodniki, dojazdy, plac zabaw,. o teren zagospodarowany małymi formami architektury dostępny z budynku wjazdy z ulicy do podziemnej hali garażowej OCHRONA teren dozorowany i monitorowany systemem kamer obejmujący wewnętrzny dziedziniec oraz wejścia do klatek schodowych oraz wjazd do podziemnej hali garażowej pomieszczenie ochrony zlokalizowane w budynku video domofon zlokalizowany przy furtce, wejściach do klatek schodowych (zawierający funkcję monitorowania otoczenia) łączność z ochroną przez video domofon (foniczna) DROGI, CHODNIKI kostka betonowa MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW wbudowane w budynku, z osobnym wejściem INSTALACJE W OTOCZENIU BUDYNKU kanalizacja deszczowa wodociągowa miejska odgromowa elektryczna - złącze kablowe, stacja trafo wewnątrz budynku, oświetlenie terenu przeciwpożarowa wodociągowa utrzymanie wspólnych terenów zielonych dziedzińca sieć cieplna SPEC KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU FUNDAMENTY płyta żelbetowa, monolityczne str. 9 BR

10 KONSTRUKCJA BUDYNKU żelbetowa, szkieletowa ŚCIANY ZEWNĘTRZNE murowane z cegły silikatowej oraz miejscowo z gazobetonu wg projektu, żelbetowe w miejscach przewidzianych w projekcie materiały elewacyjne to:, tynk mineralny, balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo częściowo z wypełnieniem szklanym i w układzie mieszanym pełne i ażurowe, obróbki blacharskie balkonów, parapetów zewnętrznych tarasów STROPY żelbetowe monolityczne DACH płaski pokrycie izolacja przeciwwodna zabezpieczona żwirem odwodnienie system grawitacyjny obróbki blacharskie GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, KONSTRUKCYJNE, SŁUPY ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i słupy żelbetowe ściany wewnętrzne murowane cegła silikatowa ściany żelbetowe wg projektu SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKI betonowe z wyznaczeniem i oznakowaniem miejsc parkingowych o wymiarach nie mniejszych niż 2.3m x 5m DRZWI stalowe według wymagań p.poż WROTA GARAŻOWE otwieranie automatyczne - sterowanie pilotem INSTALACJE wentylacja mechaniczna, elektryczna oświetleniowa z oprawami sterowana czujkami ruchu kanalizacja z odwodnieniem liniowym i z separatorami związków ropopochodnych instalacja p.poż instalacja detekcji tlenku węgla węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej SPEC instalacja oddymiająca SCHOWKI LOKATORSKIE ŚCIANY z bloczków, murowane SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKA betonowa DRZWI pełne, systemowe WENTYLACJA wentylacja - mechaniczna INSTALACJA ELEKTRYCZNA oprawy oświetleniowe KLATKI SCHODOWE WEJŚCIE DO KLATEK SCHODOWYCH dostępne od strony wewnętrznego dziedzińca str. 10 BR

11 dostępne dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe przeszklone ŚCIANY I SUFITY tynkowane tynk gipsowy, malowane, elementy dekoracyjne z płyt SUFITY sufity podwieszane G.K., malowane POSADZKI w strefach ogólnodostępnych okładzina gresowa,, korytarze piętrowe - wykładzina dywanowa BIEGI SCHODOWE schody - rodzaj (konstrukcja) żelbetowe, monolityczne, stopnie,spoczniki okładzina gresowa BALUSTRADY WEWNĘTRZNE stalowe malowane proszkowo INSTALACJE ELEKTRYCZNE oprawy oświetleniowe tablice piętrowe WINDY bezreduktorowe WYPOSAŻENIE skrzynki na listy, wycieraczka i inne elementy wg. projektu wnętrz MIESZKANIA DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe klasy C o podwyższonej wysokości, płytowe / portal drewniany wg projektu wnętrz ŚCIANY WEWNĘTRZNE międzylokalowe bloczki silikatowe, konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne wg projektu działowe murowane z bloczków silikatowych tynk gipsowy, malowanie jednokrotne SUFITY tynk gipsowy, kategoria 3, mechanicznie nakładany jednokrotnie malowane na biało wysokość piętra 2,69m z obniżeniami w miejscach wskazanych na kartach lokalu POSADZKI wylewki cementowe zacierane mechanicznie OKNA I DRZWI BALKONOWE drewniane, rozwieralne, kwatery stałe wg projektu, malowane transparentnie, nawietrzaki okienne zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu jedno skrzydło z dodatkową funkcją uchylania parapety kamień / konglomerat * DRZWI WEWNĘTRZNE otwory przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych KUCHNIE instalacja kanalizacji podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń( zlewozmywak, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja wodna - podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń (zlewozmywak, kuchnia elektryczna, lodówka, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie zmywarki, obwód siłowy 400V dla kuchni elektrycznej, wypust okapu kuchennego ŁAZIENKI instalacja kanalizacji piony kanalizacyjne* instalacja wodna - podejścia do odbiorników w miejscach przewidzianych w projekcie (np.: pralka, umywalka, miska ustępowa, wanna / natrysk) instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie pralki str. 11 BR

12 INSTALACJA C.O. grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi w łazienkach grzejniki drabinkowe, w miejscach przewidzianych w projekcie dodatkowo grzejnik płytowy instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne liczniki ciepła umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA WODY instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA KANALIZACYJNA z tworzywa sztucznego INSTALACJA WENTYLACYJNA wentylacja wyciągowa mechaniczna w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego INSTALACJA ELEKTRYCZNA kable miedziane z osprzętem, tj. z gniazdami, kostkami tablice elektryczne z ochronnikami przepięciowymi instalacja trójfazowa dla kuchni elektrycznych INNE INSTALACJE TV - okablowanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznej sieci TV kablowej kable rozprowadzony po mieszkaniu i wprowadzony do szachtu telefoniczna kabel rozprowadzony po mieszkaniu do jednego punktu i doprowadzony do szachtu internetowa - orurowanie umożliwiające podłączenie do internetu video domofonowa wraz z urządzeniem videodomofonu dzwonkowa jako funkcja videodomofonu BALKONY / TARASY / LOGIE płytki gresowe, greting deski kompozytowe balustrady zewnętrzne o konstrukcji stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo, wypełnienie szklane lub ażurowe, ścianki oddzielające na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnienie nieprzezierne* *rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem wykonawczym str. 12 BR

13 Repertorium A Nr /2012 Załącznik nr 3 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. dwa tysiące. roku (..) przed notariuszem.. w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy, stawili się: Pan., syn, PESEL:.., według jego oświadczenia zamieszkały w.., legitymujący się dowodem osobistym serii.. numer., oświadczając, że działa w imieniu MARVIPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obecnie pod adresem: Warszawa, ulica Prosta 32, o kapitale zakładowym siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt ( ) złotych wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem: , zwanej w dalszej części tejże umowy również: "Deweloperem, jako jej pełnomocnik upoważniony do samodzielnego działania w jej imieniu Fakt zarejestrowania MARVIPOL S.A. oraz umocowanie oświadczającego wynika z: Odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS wydanego w dniu. dwa tysiące. roku (..); Pełnomocnictwa sporządzonego przed Janem Jodłowskim, notariuszem w Warszawie, w dniu dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwunastego roku (22.V.2012), Repertorium A Nr /2012; a Pan. oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, jak również wskazał NIP Spółki: i jej REGON: Pan.. w dalszej części tej umowy zwany jest również: Pełnomocnikiem Dewelopera Pani, córka..., PESEL:..., wg jej oświadczenia: zamieszkała w Warszawie..., legitymująca się dowodem osobistym serii.. numer., jej mąż, Pan, syn..., PESEL:..., wg jego oświadczenia: zamieszkały w Warszawie..., legitymujący się dowodem osobistym serii... numer..., zwani w dalszej części tej umowy również: nabywcami Stawający pod poz. 1 wskazuje adres dla korespondencji dla reprezentowanego przez siebie Dewelopera: Warszawa, ul. Prosta Stawający pod poz. 2 i 3 wskazują adres dla korespondencji: Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych U M O W A D E W E L O P E R S K A 1.1. Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że: ). reprezentowany przez niego Deweloper jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie, obecnie Dzielnica Bielany (dawniej: Gmina Bielany), przy ulicy Sokratesa 9, w obrębie , stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: dwieście czterdzieści dziewięć (249), dwieście pięćdziesiąt (250), trzysta trzydzieści trzy (333), dwieście czterdzieści cztery łamane przez dwa (244/2), dwieście czterdzieści pięć łamane przez dwa (245/2) i trzysta dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa (329/2) o łącznej powierzchni jedenaście tysięcy sto dwadzieścia (11.120) metrów kwadratowych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/ /8; na potwierdzenie czego okazał Odpis zwykły tejże księgi wieczystej wydany w dniu., z którego wynika, że: ). w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Deweloper na opisanym w pkt. 1 gruncie wznosi budynek mieszkalny wielorodzinny, z usługami i z podziemnym garażem, zgodnie z uzyskaną ostateczną Decyzją nr 254/BIE/2011 wydaną przez Prezydenta M.St. Warszawy w dniu drugiego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (02.VIII.2011), znak: AM-WAAB-SOS , zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na działkach gruntu nr 247, 244, 245, 249, 250, 329 i 333; przy czym część wymienionych w tejże Decyzji gruntów oznaczonych na skutek podziału jako działki numer 247, 244/1, 245/1 i 329/1 w związku z prowadzoną przez m.st. Warszawa inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej - stała się własnością m.st. Warszawy (na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 września 2011 r., znak: UD-III-WAB- MPO ), a tym samym przedmiotowa inwestycja prowadzona jest obecnie przez Spółkę na działkach wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu; ). właścicielowi lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej, tj. we własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie będą służyły do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności opisanego w pkt 1 gruntu, przy czym udział ten zostanie wyliczony w sposób określony w art. 3.3 Ustawy o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, z 1994 roku, ze zmianami); ). Deweloper ma prawo obciążyć nieruchomość wspólną, z której zostanie wydzielony przedmiotowy lokal, nieodpłatnymi prawami (służebnościami bądź prawami korzystania - wg wyboru Dewelopera) na rzecz dostawców mediów, zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie tejże nieruchomości w zakresie dostawy wszelkich mediów (w tym również telewizji kablowej, str. 13 BR

14 telefonu, internetu), a o ile prawa te nie zostaną ustanowione wcześniej - w umowie ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu i przeniesienia jego własności na nabywców - nabywcy udzielą Deweloperowi nieodwołalnych pełnomocnictw do dokonania tegoż i w ich imieniu; ). Deweloper w zakresie działalności upoważniony jest do prowadzenia działalności deweloperskiej; ). na zbycie nieruchomości przez Dewelopera nie jest wymagana zgoda żadnego jej organu; ). grunt opisany w pkt. 1 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej Pełnomocnik Dewelopera zapewnił, że opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani też prawami na rzecz osób trzecich, poza wykazanymi niniejszym aktem i poza prawami przyszłych nabywców lokali we wznoszonym budynku wynikających z zawartych umów (przy czym żadna z nich nie dotyczy przedmiotu niniejszej umowy), stan prawny i faktyczny nieruchomości zgodny jest z treścią księgi wieczystej, poza zmianami wykazanymi niniejszym aktem jak też okolicznością, że do Działu III wpływają wnioski o wpisanie praw i roszczeń przyszłych nabywców lokali, wynikające z zawartych przez Dewelopera umów, a nadto, że nie zachodzą żadne faktyczne i prawne przeszkody w zawarciu niniejszej umowy Pełnomocnik Dewelopera w imieniu Dewelopera oświadczył, że:---- 1). we wznoszonym od dnia dziewiątego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (9.XII.2011) na gruncie opisanym w 1.1 pkt. 1 tego aktu budynku wybudowany zostanie w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.XII.2013), na kondygnacji nadziemnej [ piętro] samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem. o planowanej powierzchni użytkowej metra kwadratowego, zawierający pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, hall i przylegający do tegoż lokalu balkon; ). na gruncie urządzone zostaną miejsca parkingowe i tzw przedogródki; ). w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży zawrą (między innymi) postanowienie określające zasady, w oparciu o które nabywcy będą korzystać na zasadach wyłączności z przylegającego do przedmiotowego lokalu balkonu/ loggii, oraz ze znajdujących się w hali garażowej budynku: stanowiska parkingowego oznaczonego numerem.. i schowka lokatorskiego numer [przy czym zasady te określi Deweloper przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności pierwszego z lokali w budynku], a nabywcy udzielą Deweloperowi nieodwołalnego (do czasu ustanowienia odrębnej własności ostatniego lokalu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej) pełnomocnictwa do zawierania w ich imieniu z nabywcami innych lokali umów określających sposób korzystania z nieruchomości wspólnej bez naruszenia praw nabytych przez nabywców w tym zakresie; ). nabywcy wyrażają niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na wydzieleniu nabywcom lokali niemieszkalnych (użytkowych) do wyłącznego korzystania powierzchni elewacji zewnętrznej budynku z przeznaczeniem na umieszczenie w miejscu przewidzianym przez projektanta budynku szyldu reklamowego oraz tablic informacyjnych; koszty związane z umieszczeniem, zmianą oraz ich utrzymaniem ponosił będzie uprawniony; ). do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży Deweloper przedłoży Oświadczenie Banku zezwalające na wydzielenie z opisanej księgi wieczystej przedmiotowego lokalu bez obciążeń wpisanych tamże na jego rzecz; ) lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego Stawający złożyli do tego aktu: plan lokalu mieszkalnego numer.., - szkic hali garażowej z uwidocznionym stanowiskiem parkingowym numer. i schowka lokatorskiego numer.. oraz prospekt informacyjny wraz z załącznikami, który stanowi integralną część niniejszej umowy Nabywcy oświadczyli, że: odebrali od Dewelopera prospekt informacyjny dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego lokal będący przedmiotem niniejszej umowy, wraz z załącznikami, z treścią którego się zapoznali; zostali poinformowani przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z : aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym przedsięwzięcia deweloperskiego; zostały im przedstawione przez Dewelopera szczegółowe informacje dotyczące: sytuacji prawno-finansowej Dewelopera, przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że w czasie pomiędzy doręczeniem nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej * nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, a nabywcy oświadczyli, iż wyrażają zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy * nie nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego Stawający oświadczyli, że strony zawierają umowę w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 z 2011 roku, poz. 1377), zwanej w dalszej części: str. 14 BR

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 5 hektarów.

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 5 hektarów. Standard wykonania mieszkań w projekcie Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Inwestycja Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej to sześciokondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska).

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska). Standard wykonania mieszkań w projekcie Osiedle Zielona Italia przy ul. Obywatelskiej i ul. Świerszcza - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Osiedle Zielona Italia, w kwadracie ulic Chrościckiego, Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR xx/xx/2016 lokalu mieszkalnego nr xx położonego we Wrocławiu przy ul. Cynamonowej, Osiedle Mieszkaniowe Widawskie Zacisze dz. nr 12/2, 12/4 zawarta we Wrocławiu w dniu xx.xx.2016r.

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Teren Ochrona Drogi i chodniki Zieleń i DFA Rekreacja Miejsce gromadzenia odpadów Instalacje związane z otoczeniem budynku Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną Ciechanów 27.03.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną, 220/5 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 16 stycznia 2014r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Zakład Usługowo-Handlowy

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo