Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI. inwestycji. Tarasy Dionizosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI. inwestycji. Tarasy Dionizosa"

Transkrypt

1 Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI inwestycji DZIELNIC POWIATÓW Tarasy Dionizosa Barc S. A. Kuropatwy VI Mak Dom Sp. z o. o. Słodowiec City Turret DevelopmeNt S. A. Zen Garden Mokotów PRESTIGE SP. Z O. O. Wydawca

2 Reklama 2

3 Nieruchomości bez tajemnic Nieruchomości bez tajemnic Zakup nieruchomości możemy dokonać na: rynku pierwotnym zajmuje się obrotem nowymi nieruchomościami, które można nabywać bezpośrednio od deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego rynku wtórnym zajmuje się obrotem nieruchomościami używanymi, nabywanymi od osób trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem biur nieruchomości Kupując na rynku pierwotnym musisz wiedzieć o tym, że: Umowa przedwstępna: zawierana na rynku wtórnym lub pierwotnym pod warunkiem, że danego dewelopera nie obowiązuje ustawa deweloperska. kupujący i sprzedający zobowiązują się w niej do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. pełni funkcję ostrzegawczo-zabezpieczającą i określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. przy jej zawarciu kupujący najczęściej przekazuje sprzedającemu zadatek. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. zamiast zadatku jeśli strony tak postanowią kupujący może dać zaliczkę, czyli częściową zapłatę. Zaliczka różni się od zadatku tym, że z reguły podlega zwrotowi w każdym przypadku niedojścia do zawarcia umowy ostatecznej. nie wymaga dla swej ważności formy szczególnej, jed- nak dla zabezpieczenia swoich praw i posiadania gwarancji, że umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, warto zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska: umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, zawierana wyłącznie na rynku pierwotnym. zobowiązanie dewelopera i jego klienta do zawarcia w przyszłości umowy, na mocy której dojdzie do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na klienta (umowa przyrzeczona). Oprócz tego deweloper zobowiązuje się, że wybuduje budynek, w którym ten lokal ma się znajdować. kupujący wpłaca całą (lub prawie całą) cenę przed zawarciem umowy przyrzeczonej. umowa dotyczy lokalu, który w sensie prawnym nie istnieje (a najczęściej nie istnieje nawet budynek, w którym lokal ten ma być położony). okres między zawarciem umowy deweloperskiej a zawarciem umowy przyrzeczonej jest na ogół długi (może wynosić nawet kilka lat). 3

4 Nieruchomości bez tajemnic umowa przyrzeczona jest następstwem zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy rezerwacyjnej. Przenosi własność nieruchomości na kupującego. Wymaga formy aktu notarialnego. akt notarialny szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę). Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz. Kupując na rynku pierwotnym musisz wiedzieć o tym, że: ustawa deweloperska to powszechnie używana nazwa Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku i wzmocniła pozycję konsumenta w sytuacji zawierania umowy z deweloperem. Ustawa określa między innymi: obowiązki dewelopera w zakresie informowania kupującego o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy; konieczność prowadzenia przez dewelopera rachunku powierniczego oraz obowiązki dewelopera związane z odbiorem lokalu i zgłaszaniem przez nabywców jego wad. prospekt informacyjny prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa oraz informacje o budynku i o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny jest dokumentem jawnym i każdy ma prawo do jego wglądu. Ma za zadanie pomóc potencjalnemu klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. Pamiętaj: zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się dokładnie z prospektem informacyjnym. Informacje w nim zawarte staną się później podstawą umowy deweloperskiej. Przedstawiony Ci prospekt informacyjny i treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne, a jeżeli są jakieś rozbieżności powinny zostać w treści umowy wyraźnie podkreślone. Prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. rachunek powierniczy Deweloperzy, którzy ogłoszą publicznie sprzedaż budowanych mieszkań, od 29 kwietnia 2012 roku mogą przyjmować pieniądze od ich nabywców tylko za pośrednictwem rachunków powierniczych prowadzonych przez banki. Taki wymóg wprowadziła ustawa deweloperska. Deweloperzy mogą zaoferować klientom otwarty lub zamknięty rachunek powierniczy. Środki zdeponowane przez klienta na otwartym rachunku powierniczym są wypłacane deweloperowi w transzach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie deweloperskiej. Takich transz nie może być mniej niż cztery, a żadna z nich nie może być wyższa niż 25% i niższa niż 4

5 Nieruchomości bez tajemnic 10% całości kosztów. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty środków bank skontroluje zakończenie danego etapu budowy. Zamknięty rachunek powierniczy daje zdecydowanie większą ochronę interesów nabywcy niż rachunek otwarty, albowiem bank wypłaca deweloperowi środki zdeponowane przez nabywcę jednorazowo dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przyrzeczonej. W razie upadłości dewelopera przed przeniesieniem własności mieszkania jego klient odzyska całość wpłaconych pieniędzy. deweloper to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu na nabywcę. wykończenie pod klucz Stan wykończenia mieszkania wykonany przez dewelopera lub firmę podwykonawczą, pozwalający na wprowadzenie się do mieszkania od zaraz. Dodatkowo płatny za każdy mkw. powierzchni mieszkalnej. Najczęściej dostępny w kilku opcjach do wyboru od optymalnej do ekskluzywnej. Zaletą wykończenia pod klucz jest to, że nabywca zanim zdecyduje się na zakup konkretnej opcji, może liczyć na spotkanie z osobą odpowiedzialną za aranżację wnętrz. Pomoże ona nie tylko w wyborze materiałów, ale i w zaplanowaniu całości, tak żeby mieszkanie było możliwie najbardziej funkcjonalne i modnie urządzone. Zakup mieszkania pod klucz oszczędza nie tylko nasz czas, ale często również pieniądze. odbiór mieszkania Kupując mieszkanie, nabywca na rynku pierwotnym jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, na rynku generalny wykonawca firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą realizująca inwestycję na zlecenie inwestora; głównie podmiot prowadzący działalność budowlaną. standard deweloperski Podstawowe wykończenie mieszkania lub domu, które nie pozwala na natychmiastowe zamieszkanie, natomiast wymaga dodatkowych prac wykończeniowych, które przeprowadzone zostaną na koszt nabywcy. Zazwyczaj w standardzie deweloperskim mamy: betonowe wylewki na podłodze, otynkowane ściany, okna, parapety wewnętrzne, drzwi zewnętrzne oraz instalacje elektryczną i hydrauliczną. indywidualna aranżacja przestrzeni Rozplanowanie układu mieszkania i zaprojektowanie pomieszczeń zgodnie z zapotrzebowaniem jego przyszłych lokatorów. Możliwe do przeprowadzenia przede wszystkim przy zakupie nieruchomości na etapie planowania lub początku. Czasem możliwa po wybudowaniu budynku, pod warunkiem, że zmiany nie dotyczą ścian nośnych. wtórnym po jego podpisaniu powinien dokonać osobistego odbioru lokalu i sprawdzić, czy jego standard jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie z deweloperem. Najlepiej kiedy przy czynności tej jest obecny również fachowiec od odbiorów, który jest w stanie wykryć i wskazać wszelkie wady fizyczne nieruchomości. Co ważne deweloper nie ma prawa sprzeciwić się, aby podczas oględzin taka osoba była obecna. Zgodność standardu mieszkania z zapisami umowy stwierdza się w protokole odbioru. W przypadku wykrycia wad lub niezgodności z umową, należy odstąpić od podpisania protokołu odbioru i w jego miejsce przygotować listę rozbieżności oraz zwrócić się do dewelopera o doprowadzenie ich w oznaczonym terminie do stanu określonego w umowie deweloperskiej. 5

6 Nieruchomości bez tajemnic kredyt hipoteczny długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości, w walucie krajowej lub obcej. pożyczka hipoteczna udzielana jest w gotówce, pod zastaw nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. Biorąc pożyczkę hipoteczną otrzymujemy pieniądze na dowolny cel. Jest ona wyżej oprocentowana niż kredyt hipoteczny, jej koszt jest jednak niższy niż koszt kredytu na samochód lub pożyczki gotówkowej. Pożyczka hipoteczna udzielana jest zwykle na dość długi okres, jednak krótszy niż kredyt hipoteczny. Możemy ją zaciągać w walucie krajowej lub obcej. Jeśli pożyczkobiorca zaniedbuje spłaty rat, zastaw może być mu odebrany. Mieszkanie dla Młodych rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. zdolność kredytowa Zgodnie z artykułem 70.1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Innymi słowy zdolność kredytowa to nic innego, jak wskaźnik ryzyka jakie podejmuje instytucja finansowa, udzielając zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki. Wskaźnik zdolności, obliczany na podstawie przekazanych przez klienta informacji i danych, jest o tyle istotny, że jego zbyt niska wartość sprawi, że kredytodawca zrezygnuje z udzielenia obłożonego zbyt dużym ryzykiem zobowiązania. Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Część z nich jest precyzyjnie określona przez Komisję Nadzoru Finansowego w publikowanych przez nią rekomendacjach, a pozostałe są kwestią rozpatrywaną indywidualnie przez każdy bank. Największy wpływ na zdolność kredytową mają: osiągane dochody, liczba osób na utrzymaniu, aktualne zobowiązania finansowe, przyznane limity kredytowe i debetowe, status majątkowy, stan cywilny, wiek, wykonywany zawód, forma zatrudnienia i historia kredytowa. Pamiętaj, że: cena ofertowa: cena podawana w ogłoszeniach, zarówno w prasie, jak i w Internecie oraz w folderach i katalogach deweloperów. Według ekonomicznej definicji, cena ofertowa to ilość pieniędzy jaką życzyłby sobie otrzymać sprzedający. Oczywiście w większości przypadków takiej ilości nie otrzymuje, a ceny transakcyjne są zwykle o 7% niższe od ofertowych. cena transakcyjna: cena wynegocjowana ze sprzedającym nieruchomość, widniejąca na akcie notarialnym kupna-sprzedaży. 6

7 Nieruchomości bez tajemnic Formy władania nieruchomościami: nie mają określonych udziałów i nie mogą rozporządzać swoja częścią. Ten rodzaj współwłasności może powstać tylko z określonych stosunków prawnych (np. małżeństwo). Z chwilą ustania stosunku podstawowego, który łączy współwłaścicieli, współwłasność łączna zmienia się we współwłasność w częściach ułamkowych. współwłasność w częściach ułamkowych polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli ma we wspólnym prawie własności ułamkowo określony udział. Taka współwłasność może powstać przez zawarcie umowy mocą prawomocnego orzeczenia lub inny sposób. Współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych właścicieli. Udział współwłaściciela stanowi odrębny przedmiot praw. Współwłaściciel może korzystać z rzeczy w sposób nie wyłączający takiego samego korzystania przez pozostałych współwłaścicieli. W sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli. Dopuszczalne jest również żądanie współwłaściciela wydzielenia mu części nieruchomości do wyłącznego użytku, jeżeli pozostali współwłaściciele nie sprzeciwiają się temu. Własność to najpełniejsza władza użytkowania i dysponowania, jaką można mieć nad rzeczami, jak również sama rzecz, nad która ma się władzę. Własność jest prawem, którego przedmiotem są rzeczy jako przedmioty materialne. Treścią tego prawa jest moc używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu jej zmian a nawet zniszczeniu, pobieraniu pożytków i rozporządzaniu rzeczą (przenoszenie własności, zbycie, obciążenie, zniszczenie lub porzucenie). Prawo własności ma charakter bezwzględny, który objawia się współistnieniem stron uprawnionej (właściciel) i obowiązanej (osoby trzecie). Granice wykonywania prawa własności określają ustawy i zasady współżycia społecznego. Współwłasność to wykonywanie prawa własności przez kilka osób na tej samej rzeczy. Wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączna polega na tym, że właściciele Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Od użytkowania (zwykłego) użytkowanie wieczyste różni się tym, że użytkownik wieczysty może korzystać i rozporządzać swoim prawem jak właściciel. Przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być: grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone poza granicami administracyjnych miast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone poza granicami administracyjnych miast, ale włączone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki grunty będące własnością gmin i ich związków. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje jednocześnie z przeniesieniem na użytkownika wieczystego własności obiektów i budynków znajdujących się na tym gruncie. W związku z tym w umowie musi być wskazana cena ich nabycia. Użytkownikiem wieczystym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Użytkowanie wieczyste ustanawia Skarb Państwa na okres maksymalnie 99 lat, minimalnie 40 lat. W ciągu ostatnich 5 lat trwania użyt 7

8 Nieruchomości bez tajemnic kowania wieczystego użytkownik może wystąpić o przedłużenie praw na dalszy taki sam okres. Podstawowym sposobem nabycia prawa do użytkowania wieczystego jest umowa zawarta ze Skarbem Państwa lub gminą. Umowa ta wymaga formy aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Możliwe jest także nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze tzw. uwłaszczenia uregulowanego przepisami ustawy z dnia 29 września 1990r. Użytkownik wieczysty ma prawo do użytkowania gruntu w sposób określony umową, a także do dysponowania tym prawem (może zatem podzielić, obciążyć lub sprzedać nieruchomość). Użytkowanie wieczyste podlega dziedziczeniu. Użytkownik wieczysty obowiązany jest wnieść opłatę wstępną oraz wnosić opłaty roczne za prawo użytkowania gruntu. W przypadku gdy wieczysty użytkownik wbrew ustaleniom umowy nie wywiąże się z swoich obowiązków, w szczególności z zagospodarowania gruntu w terminie, właściciel może nałożyć dodatkowe opłaty albo wypowiedzieć umowę. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego następuje na skutek upływu czasu, rozwiązania umowy przez strony, zrzeczenia się prawa, konfuzji. Ograniczone prawa rzeczowe to uprawnienia osób trzecich do korzystania z cudzej rzeczy. Zaliczamy do nich: Użytkowanie jest uprawnieniem użytkownika do korzystania z rzeczy cudzej i pobierania z niej określonych pożytków. Jest niezbywalne. Osoba biorąca nieruchomość w użytkowanie może z niej korzystać jedynie zgodnie z przeznaczeniem, sama ponosi koszty utrzymania nieruchomości. Po wygaśnięciu użytkowania nieruchomość powinna być zwrócona właścicielowi w stanie, stosownym do przepisów o wykonywaniu użytkowania. Służebność obejmie nieruchomości pozwalające uprawnionej osobie korzystać z niej w określony sposób lub żądać, aby właściciel nieruchomości nie wykonywał określonych uprawnień wynikających z prawa własności. Wyróżniamy: służebność gruntową polega na obciążeniu jednej nieruchomości (nieruchomość obciążona) prawem na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (nieruchomość władnąca). Przykładem takiej służebności jest służebność drogi koniecznej, prawo przechodu, poboru wody ze studni, itp. Ten rodzaj służebności 8

9 Nieruchomości bez tajemnic należy do spółdzielni. Charakter prawa do działki zależy od sposobu jej nabycia przez spółdzielnie. Może to być własność hipoteczna lub użytkowanie wieczyste. można nabyć w drodze czynności prawnych (umowa), orzeczenia sądu lub przez zasiedzenie. Prawo to wygasa w skutek niewykonywania przez 10 lat lub za wynagrodzeniem na żądanie właściciela nieruchomości obciążonej, a także gdy nieruchomość straci swe znaczenie dla nieruchomości władnącej. służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz określonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jest to prawo niezbywalne, nie można go nabyć przez zasiedzenie. Z tego prawa po śmierci uprawnionego mogą jedynie korzystać dzieci i małżonek, ale tylko wtedy, gdy strony się tak wcześniej umówiły. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i podlega egzekucji. Może być przedmiotem hipoteki. Lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej oznacza tylko prawo do korzystania z lokalu, a nie prawo rozporządzania nim. Jest niezbywalne, nie podlega egzekucji i nie można go obciążyć hipoteką. Hipoteka jej przedmiotem może być nieruchomość, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką lub udział we współwłasności. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej na nieruchomości. Wierzyciel może dochodzić swoich praw z obciążonej nieruchomości niezależnie od tego czyją własnością się stała dlatego istnieje obowiązek ujawniania hipoteki w księgach wieczystych. Mamy różne rodzaje hipoteki: Zwykłą wierzytelność jest określona, co do rodzaju i wysokości pieniężnej Kaucyjną służy do zabezpieczenia wierzytelności o nieustalonej wysokości albo wierzytelności mogących powstać w przyszłości Przymusową służy do zabezpieczenia przymusowego należności zasądzonych wyrokiem. Łączną powstaje przy podziale nieruchomości i trwa do momentu, kiedy właściciel nie zdecyduje w jakich proporcjach obciąży powstałe w wyniku podziału nieruchomości hipotekami zwykłymi Ustawową hipoteka zabezpieczająca określone wierzytelności Skarbu Państwa, powstająca na podstawie szczególnego przepisu prawa. Podstawę prawną tego rodzaju hipoteki stanowi przede wszystkim Ustawa z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108, póz. 486). Powstaje ona ex lege, niezależnie od woli osób zainteresowanych i niezależnie od wpisu do księgi wieczystej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Hipoteka ustawowa jest skuteczna w stosunku do ewentualnego nabywcy nieruchomości obciążonej i ma pierwszeństwo przed hipotekami umownymi i przymusowymi bez względu na czas jej powstania. Na ogół obciąża ona określoną nieruchomość, ale na mocy przepisów szczególnych może być hipoteką generalną, tj. obciążającą wszystkie nieruchomości dłużnika. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przy budowie domów jednorodzinnych przez spółdzielnie uzyskanie terenu pod budowę 9

10 Nieruchomości bez tajemnic Podstawowy podział nieruchomości, wynikający z kodeksu cywilnego: nieruchomości gruntowe (grunty), nieruchomości budynkowe (budynki), nieruchomości lokalowe (lokale). Podział nieruchomości ze względu na uprawnienia właścicielskie: nieruchomości prywatne, nieruchomości publiczne. Nieruchomości publiczne to nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw oraz ich związków. Podział nieruchomości ze względu na przeznaczenie: nieruchomości mieszkaniowe (domy jedno i wielorodzinne, lokale, mieszkania), nieruchomości gospodarcze (budynki gospodarcze, garaże) nieruchomości rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady, gospodarstwa rolne), nieruchomości leśne (lasy), nieruchomości komercyjne/ przemysłowe/ handlowe (biurowce, magazyny, hale, lokale użytkowe/ handlowe, place), nieruchomości zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami (stojącymi lub płynącymi). Podział lokali mieszkalnych mieszkanie lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych; wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu; umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania: deweloperskie, spółdzielcze, komunalne, społeczno-czynszowe, indywidualne i zakładowe. apartament lokal mieszkalny o parametrach przekraczających ogólnie przyjęte normatywy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych użytkownika. Cechami charakterystycznymi apartamentów są elementy o wyższym niż w zwykłym mieszkaniu standardzie: prestiżowa lokalizacja; architektura (projekt znanego architekta); wysoki standard budynku i mieszkania; winda w budynku nawet, gdy nie wymaga tego prawo; powierzchnia przynajmniej 100 m kw.; kilka łazienek i garderoby w mieszkaniu; przestronny balkon, taras lub ogród zimowy; systemy indywidualnego ogrzewania, klimatyzacji, dostępu do sieci szerokopasmowych i telewizji kablowych; ochrona, monitoring, recepcja; dodatkowe usługi (basen, SPA, sala fitness); specjalne miejsca parkingowe dla gości oraz wydzielony podjazd dla taksówek. loft najczęściej duży lokal mieszkalny zlokalizowany w halach poprodukcyjnych, dawnych fabrykach, magazynach, hutach, browarach, itp. W loftach rozróżniane są wersje hard i soft. Hard lofty to kompleksy mieszkalne powstające w już istniejących poprzemysłowych budynkach. Charakteryzują się dużymi otwartymi przestrzeniami zazwyczaj pozbawione ścianek działowych, surowymi wnętrzami z przewagą cegły, szkła, stali i kamienia, wysokimi sufitami, wielkimi oknami czy fabrycznym oświetleniem. Natomiast w miejscach, gdzie takich budynków brak, deweloperzy stawiają tak zwane soft lofty, czyli kompleksy mieszkalne budowane od podstaw, które swoją formą nawiązują do stylu przemysłowego. penthouse luksusowy apartament, usytuowany na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego. Najczęściej największy ze wszystkich apartamentów w danym budynku, często dwupoziomowy, posiada duży taras widokowy. 10

11 Nieruchomości bez tajemnic Podział domów dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej jedna ze ścian zewnętrznych budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy elewacje usytuowane są swobodnie. Połowy budynku, niejako wbrew nazwie, niekoniecznie muszą być lustrzanym odbiciem. dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, na krańcach jedna, dwie stanowią przednią (wejściową) i tylną elewację, budynek dzieli działkę na dwie części; budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu obiektów. dom jednorodzinny wolnostojący można w nim wyodrębnić maksymalnie dwa mieszkania; jego bryła jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy; posiada od 1 do 3 kondygnacji (z podpiwniczeniem); może być otoczony ze wszystkich stron zielenią; jego usytuowanie na działce zależy od stron świata i czynników zewnętrznych takich jak: zabudowa sąsiedzka, warunki terenowe, warunki dojazdu, itp. Czy wiesz że? dom energooszczędny to obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło na poziomie od 30 do 60 kwh/m² na rok. Kluczowymi cechami domów energooszczędnych są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja. Czy wiesz że? dom inteligentny określenie wysokozaawansowanego technicznie budynku. Posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie wpływa na ludzi znajdujących się w jego środowisku. 11

12 BEMOWO APM DEVELOPMENT PROJEKT CZAKOWA ul. Czakowa/ Pełczyńskiego, 22/ ATAL NOWE BEMOWO ul. Narwik, 22/ BOUYGUES IMMOBILIER ACCENT VERT ul. Batalionów Chłopskich 77, BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI POD SŁOŃCEM II ul. Batalionów Chłopskich, 22/ CATALINA GROUP DYWIZJONU 303 ul. Dywizjonu 303, 22/ CITY HOMES PRZY PLACU KASZTELAŃSKIM ul. Powstańców Śląskich, CORPORES RADIOWA II ul. Apenińska, 22/ CORPORES RADIOWA I ul. Radiowa, 22/ DECOMA INVEST METRO CITY ul. Pełczyńskiego, DOM DEVELOPMENT WILLE LAZUROWA ul. Batalionów Chłopskich, 22/ DOR GROUP DOR BEMOWO ul. Lazurowa/Narwik, 22/ ED Invest OSIEDLE PRZY DYWIZJONU 303 ul. Dywizjonu , 22/ GRUPA INWEST KAMERALNY BUDYNEK WIELORODZINNY ul. Strąkowa, 22/ , KONSTANTY STRUS MORCINKA ul. Morcinka, 22/ KONSTANTY STRUS PIRENEJSKA ul. Pirenejska, 22/ LAZUROWA LAZUROWY ZAKĄTEK ul. Strernicza/ Rozłogi, 22/ LAZUROWA LAZUROWE OGRODY ul. Szeligowska, 22/ MAK DOM FORT CHRZANÓW II ul. Kopalniana/Moździeży, 22/ , mlocum TRZY KORONY ul. Zaborowska/Kluczborska/Grodkowska, 22/ PRESTIGE ZEN GARDEN BEMOWO ul. Szeligowska, 22/ PRK7 NIERUCHOMOŚCI OSIEDLE LAZUROWE ul. Pełczyńskiego, 22/ PROFBUD OSIEDLE DEKADA ul. Radiowa, PROFBUD ESKADRA ul. Dywizjonu 303, PROFBUD OSIEDLE AWANGARDA ul. Jerzego Waldorffa, PW DEVELOPMENT LIVING HOUSE ul. Powstańców Śl., , REKORD A.W. DĘBICKA ul. Dębicka, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA OS.KAMERALNE II ul. Połczyńska, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA YOUNG CITY ul. Batalionów Chłopskich, 22/ SAWA APARTAMENTS BEMOWO APARTMENTS ul. Korfantego, 22/ , SPIRIT POLSKA VILLA JULIETTE ul. Drogomilska 12, 22/ TYNKBUD-1 PEŁCZYŃSKIEGO 17A ul. Pełczyńskiego 17a, Brakuje Twojej Inwestycji? Zgłoś ją: 12

13 Reklama 13

14 Białołęka AMA BUD PARK SWIATOWIDA ul. Światowida/Mehoffera, 22/ , 02, 03 ASBUD GŁĘBOCKA 96 ul. Głębocka 94, 22/ , ATAL ATAL MARINA ul. Krzyżówki 28, 22/ BARC WARSZAWA TARASY DIONIZOSA ul. Modlińska, 22/ , BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT INWESTYCJA PRZY Ul. PORTOWEJ ul. Portowa/Familijna, 22/ , BMI SREBRNA GÓRA ul. Sąsiedzka, 22/ , BREEVAST DEVELOPMENT, OSIEDLE TULIPANY ul. Strumykowa, 22/ BUDMEN OSADA SĄSIEDZKA II, ul. Chudoby 77, 22/ , BUDMEN CHOSZCZÓWKA ul. Brzezińska, 22/ , DOLCAN KAMYK ZIELONY ul. Kamykowa, DOLCAN KONIK POLNY ul. Lewandów 56, DOM DEVELOPMENT PALLADIUM ul. Barszczewskiej, 22/ DOM DEVELOPMENT KLASYKÓW ul. Klasyków, 22/ DOM DEVELOPMENT OSIEDLA DERBY ul. Skarbka z Gór, 22/ DZ-77 INWESTYCJA PRZY Ul. OSTRÓDZKIEJ ul. Ostródzka, 22/ , DZ-77 OSIEDLE PRZY Ul. TWÓRCZEJ ul. Twórcza, 22/ , ELMIS DEWELOPMENT ALUZYJNA 15 ul. Aluzyjna 15, ELMIS DEWELOPMENT KĘPA TARCHOMIŃSKA ul. Kępa Tarchomińska, ELMIS DEWELOPMENT OSTOJA BRZEZINY ul. Ostródzka, ESPIRO PROPERTY INWESTYCJA PRZY Ul. MAŃKOWSKIEJ ul. Mańkowska, GREEN HOUSE DEVELOPMENT PREMIUM POINT ul. Ordonówny/Topolowa, 22/ , 22/ GRUPO LAR BLISKI TARCHOMIN ul. Kowalczyka 1, 22/ , INSPIRO SŁONECZNA BIAŁOŁĘKA ul. Kąty Grodziskie 111, J.W.CONSTRUCTION HOLDING ZIELONA DOLINA ul. Zdziarska, 22/ JEZIERSKI BUSINESS PARK, PARK ŚWIATOWIDA ul. Światowida/Książkowa, 22/ , JSR INVESTMENTS OSIEDLE MARGERYTKA ul. Płochocińska, KONSTANS OSIEDLE SPRAWNA ul. Sprawna, KONSTANTY STRUS MYŚLIBORSKA ul. Myśliborska 1, 22/ MILL-YON AURA GARDEN ul. Ostródzka, 22/ MURAPOL CZTERY PORY ROKU ul. Berensona, NOVUM OSIEDLE BIOGRAFICZNA ul. Ceramiczna 20, 22/ NOVUM OSIEDLE CERAMICZNA ul. Ceramiczna, 22/ OSIEDLE SZCZUPACZA OSIEDLE SZCZUPACZA ul. Szczupacza, PRAGA KAMIŃSKIEGO ul. Myśliborska /Kamińskiego, 22/ REMATEC OSIEDLE RAJGRAS II ul. Rajgrasowa, SŁAWBUD IDEAL RESIDENCE ul. Szałasa, 22/ SODACITY MAŁEJ ŁĄKI II ul. Szamocin, STRUMYKOWA OSIEDLE STRUMYKOWA ul. Strumykowa 35, 35a, , TARGFORD OSIEDLE PORTOWA ul. Myśliborska 42, 22/ TARGFORD OSIEDLE ŚWIDRY II ul. Modlińska 71, 22/ TRITON DEVELOPMENT TRITON WINNICA ul. Modlińska, 22/ UNIDEVELOPMENT LYKKE-BIAŁOŁĘKA ul. Berensona, VICTORIA DOM OSIEDLE OLESIN ul. Zdziarska 81/83, 22/ VICTORIA DOM OSIEDLE CLASSIC ul. Przaśna 16, 22/ VICTORIA DOM PARK DWORSKI II ul. Zyndrama z Maszkowic, VICTORIA DOM VIVA GARDEN ul. Białołęcka 269, WARDOM INWESTYCJA PRZY Ul. GŁĘBOCKIEJ ul. Głębocka, 22/ YUNIVERSAL PODLASKI OSIEDLE ALUZYJNA ul. Aluzyjna/Modlińska, 22/

15 reklama 15

16 Reklama 16

17 Reklama 17

18 BIELANY ANEO DEVELOPMENT BIELANY ul. Bielany, BOUYGUES IMMOBILIER LA PROXIMITE ul. Nocznickiego, DOM DEVELOPMENT WILLA LINDEGO ul. Lindego/Wrzeciono, 22/ DOMUS DEVELOPMENT PLUS REZYDENCJA ARKUSZOWA ul. Arkuszowa/Jowisza, DREAM HOUSE KOMA OSIEDLE BIELANY ul. Loteryjki 65/67, , ECHO INVESTMENT REZYDENCJE LEŚNE ul. Wóycickiego/Dankowicka, 22/ ERGA DEVELOPMENT OSIEDLE ARKUSZOWA ul. Arkuszowa 169, GRUPO LAR NOWE BIELANY II ul. Duracza/Magiera, 22/ , HOME INVEST NA SOKRATESA ul. Sokratesa 11 b, 22/ KASKADA WILLA OTTO ul. Chlewińska 8a, KONSTANTY STRUS PRZY AGORZE 22 ul. Przy Agorze 22, 22/ MARVIPOL DEVELOPMENT BIELANY RESIDENCE ul. Sokratesa, 22/ MARVIPOL DEVELOPMENT HILL PARK APARTMENTS ul. Królowej Jadwigi/Pasymska, 22/ MASZEWSKA INVESTMENTS MASZEWSKA 20 ul. Maszewska 20, MATEXI POLSKA APARTAMENTY MARYMONT ul. Lektykarska/Smoleńskiego, MATEXI POLSKA KSIĘŻYCOWA 60 ul. Maszewska/Księżycowa, MATEXI POLSKA STAFFA 9 SŁODOWIEC PARK ul. Staffa 9, MATEXI POLSKA SŁODOWIEC PARK ul. Duracza 6, mlocum APARTAMENTY KOCHANOWSKIEGO ul. Kochanowskiego 8 a-d, 22/ MM BUDOWNICTWO OGRÓD BIELANY ul. Wólczyńska, 22/ MODERNBAU RIVIERA MARYMONT ul. Zabłocińska 17, 22/ NEOCITY POLSKA NEOSKY ul. Maszewska/Rodziny Polaniewskich, 22/ (98) PARK KASKADA APARTAMENTY KASKADA ul. Chlewińska 18, 22/ PROFBUD OSIEDLE KWADRY KSIĘŻYCOWEJ ul. Księżycowa 54, REZYDENCJA BIELANY MARIE MONT ul. Chlewińska 17, SHIRAZ III SHIRAZ TRIO ul. Conrada 3, 22/ SKANSKA RESIDENTAL DEVELOPMENT POLAND INWESTYCJA PRZY Ul. MICKIEWICZA/RUDZKA ul. Mickiewicza /Rudzka, 22/ SOKRATESA DEVELOPMENT SOKRATESA PARK & ART. ul. Sokratesa 13, 22/ STRUCTUR CONCEPT BAJANA15 ul. Bajana 15, 22/ , TELKA ŻÓŁWIA 20 ul. Żółwia 20, TK DEVELOPMENT METROBIELANY ul. Nocznickiego 23, 22/ , TURRET DEVELOPMENT SŁODOWIEC CITY ul. Żeromskiego/Słowackiego, VOLUMETRIC CONRADA 5 ul. Conrada 5, , WAN APARTAMENTY MARYMONCKA ul. Marymoncka, 22/ WSM NIEDZIELSKIEGO II ul. Niedzielskiego 2, 22/ Miejsce na Twoją reklamę Info: 18

19 Reklama 19

20 mokotów U PROJEKT POLSKA ul. Polska 9a, ANEO DEVELOPMENT VILLA NOVA ul. Bluszczańska, APM DEVELOPMENT BARTYCKA RESIDENCE ul. Bartycka, 22/ APM DEVELOPMENT OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA ul. Bluszczańska, 22/ APM DEVELOPMENT RUBIKON RESIDENCE ul. Bluszczańska/Siekierkowska, 22/ APM DEVELOPMENT OSIEDLE LUDWINÓW ul. Gawota, 22/ APM DEVELOPMENT WILLA MIEJSKA ul. Pory, 22/ ARCHE POSTĘPU 10 ul. Postępu 10, 22/ ASCOMP INTERNATIONAL APARTAMENTY PRZY Ul. ŻARYNA ul. Żaryna 7, ATLAS ESTATES DEVELOPMENT CONCEPT HOUSE ul. Cybernetyki, 22/ BESTA BLUSZCZAŃSKA OGRODY ul. Bluszczańska 73, , BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI WIŚLANY MOKOTÓW ul. Bluszczańska, 22/ DB INVESTMENTS VILLA BUKIETOWA ul. Bukietowa 9a, 22/ DOM DEVELOPMENT REZYDENCJA MOKOTÓW ul. Naruszewicza/Wejnerta/Al. Niepodległości, 22/ DOM DEVELOPMENT DOM POD ZEGAREM ul. Bukowińska 2, 22/ ECC REAL ESTATE PUŁAWSKA 111 ul. Puławska 111, 22/ ECHO INVESTMENT KLIMT HOUSE ul. Kazimierzowska, / ECHO INVESTMENT NOWY MOKOTÓW ul. Konstruktorska 10, 22/ EKO-PARK KAMERALNE REZYDENCJE PARKOWE ul. Św A.Boboli/Rostafińskich/Biały Kamień/Żaryna/Chodkiewicza, 22/ ESPAIS POLSKA CITY ZEN ul. Pory/Buraczana, 22/ , FENICJA KSAWERÓW 20 ul. Ksawerów 20, GALERIA PARK GALERIA PARK ul. Obrzeżna, 22/ GALERIA PARK GALERIA POINT ul. Cybernetyki 3, 22/ GHELAMCO RESIDENTIAL WORONICZA QBIK ul. Racjonalizacji/Woronicza, 22/ , 22/ GRUPA ECO HUBERTUS ul. Obrzeżna 11, 22/ , 12 GRUPO LAR PRZY WORONICZA ul. Woronicza, 22/ , IPECO PUŁAWSKA 108/112 ul. Puławska, 22/ JJ INVESTMENT SOBIESKIEGO ul. Sobieskiego, 22/ LAYETANA DEVELOPMENTS POLSKA MOZAIKA MOKOTÓW ul. Cybernetyki, 22/ LONG BRIDGE LUXOR RESIDENCES ul. Wynalazek 2, 22/ /70 MARVIPOL DEVELOPMENT APARTAMENTY MOKOTÓW PARK ul. Bernardyńska, 22/ MYONI GROUP REZYDENCJA SŁONECZNA II ul. Chocimska/Słoneczna, 22/ MYONI GROUP MORSKIE OKO ul. Morskie oko 5, 22/ NASZE MIASTECZKO DEVELOPMENT POTOKI RESIDENCE ul. Potoki, 22/ OKAM KONSTRUKTORSKA 7 ul. Konstruktorska 7, 22/ /88 PLATINIUM PROPERTIES GROUP REZYDENCJA NARUSZEWICZA ul. Naruszewicza, 22/ PRESTIGE ZEN GARDEN MOKOTÓW ul. Santocka, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA GREEN MOKOTÓW ul. Sikorskiego, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT APARTAMENTY WILANOWSKA II Al. Wilanowska, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT OGRODY POTOKI ul. Potoki/Al. Wilanowska, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT PRZY WYŚCIGACH ul. Granitowa, 22/ RONSON DEVELOPMENT GROUP SAKURA ul. Kłobucka, 22/ RONSON DEVELOPMENT GROUP MOKO ul. Magazynowa 1, 22/ ROSENDHAL DEVELOPMENT LA PLATA ul. Wielicka 45, SAWA PARK INVEST VILLA SPORTOWA ul. Sportowa 5, SGI TARASY BARTYCKA ul. Bartycka, , SKANSKA RESIDENTAL DEVELOPMENT POLAND JAŚMINOWY MOKOTÓW ul. Jaśminowa, 22/ SŁUŻEW NAD DOLINKĄ MOZARTA DOM NAD DOLINKĄ ul. Mozarta/Wróbla, 22/ , TYNKBUD-1 WYŚCIGOWA 8 ul. Al. Wyścigowa 8, 22/ VILLA PALLADIO VILLA ALMERICO ul. Woronicza 34a, 22/ WAWEL SERVICE WIZJA MOKOTÓW ul. Garażowa, 22/ YAREAL POLSKA REZYDENCJA KONSTANCIŃSKA ul. Konstancińska 11a, 22/ YUNIVERSAL PODLASKI APARTAMENTY PRZY ŁAZIENKACH ul. Gagarina, 22/

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania 19 lipca 2013 Etapy procedury Etap I przygotowanie inwestycji Etap II realizacja inwestycji Etap III rozliczenie inwestycji Etap IV po rozliczeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIOWYM W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

MIESZKANIOWYM W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU MIESZKANIOWYM W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ II KWARTAŁ 2015 rednet Property Group Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 129B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00 faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Nieruchomość wspólna Odrębna własność lokali - wprowadzenie

Prawo cywilne. Nieruchomość wspólna Odrębna własność lokali - wprowadzenie Prawo cywilne Odrębna własność lokali Użytkowanie wieczyste Prawo zabudowy - projekt Odrębna własność lokali - wprowadzenie Nieruchomością może być część budynku W naszym prawie - tylko lokal Nie są odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 19 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy konieczne jest dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych umów zawartych

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Umowa deweloperska Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Ustawa z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz.U. Nr 232, poz. 1377 Ustawa weszła

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku do 2018 roku Listopad 2012 opublikowanie wytycznych dla budynków Grudzień 2012 nabór banków I kwartał 2013 kredyt z dotacją w ofercie banków Ile?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r.

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r. Deweloperzy na rynku publicznym II kwartał 212 r. Struktura pasywów emitentów Struktura kapitałów spółek publicznych z branży deweloperskiej w Polsce 1% 8% 675 582 496 1 672 35 4 95 425 112 367 6 42 47

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczeń z

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych W tej publikacji m.in.: Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY W S.M. MAKOSZOWIANKA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 2006 Wycena Lokali Mieszkalnych dla Potrzeb Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; Umowa deweloperska 671 671 Art. 22 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; 2. cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1; 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo