Efektywność inwestycji a postępowanie przetargowe. Książka obiektu Budowlanego. Kotły węglowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność inwestycji a postępowanie przetargowe. Książka obiektu Budowlanego. Kotły węglowe"

Transkrypt

1 NR 9 (65) WRZESIEŃ PL ISSN MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Efektywność inwestycji a postępowanie przetargowe Książka obiektu Budowlanego Kotły węglowe

2

3

4 spis treści TEMAT MIESIĄCA 22 EFEKTYWNOść Efektywność INWESTYCJI inwestycji RÓWNIE równie WAżNA ważna JAK jak TRYB tryb POSTęPOWANIA postępowania Nikt nie interesuje się, czy w wyniku postępowania przetargowego dokonano najkorzystniejszego zakupu bądź najkorzystniejszego zlecenia robót stwierdza Krzysztof Woźnicki EUR ING, prezes SIDIR. Krajowa Rada przegłosowała tzw. ograniczone uprawnienia budowlane 9 dla techników Barbara Mikulicz-Traczyk Udało się, ale nie wszystko Andrzej Dobrucki O świadectwach charakterystyki energetycznej raz jeszcze 16 Joanna Smarż, Kazimierz Szulborski, Bronisław Wosiek Rażące błędy we wzorach umów o prace projektowe, cz. II 18 Kazimierz Staśkiewicz Efektywność inwestycji równie ważna jak tryb postępowania 22 Krzysztof Woźnicki Listy do redakcji Odpowiadają: Anna Macińska, 26 Monika Majewska, Edward Musiał, Rafał Golat, Aneta Malan-Wijata Książka obiektu budowlanego Waldemar Mazan 34 Struktura ceny za roboty budowlane Renata Niemczyk Kalendarium Aneta Malan-Wijata Normalizacja i normy 44 Janusz Opiłka Norma obciążenia śniegiem i zmiana do niej 45 Witold Ciołek Na czasie 48 Magdalena Bednarczyk Kontrola żywiołu 50 Bolesław Orłowski Kotły węglowe dla domów jednorodzinnych 53 Jacek Zawistowski Stopień wodny Włocławek, 58 mity i fakty o zagrożeniu Wiesław Depczyński Most przez Wartę w Koninie 62 Stefan Filipiuk, Adam Nadolny Ocena izolacyjności cieplnej okien dachowych 66 Zbigniew Owczarek Ograniczanie mostków cieplnych 72 Robert Geryło Wspólny mianownik pilnie wskazany 75 Jerzy Gajdek OD REDAKCJI Jakość Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych w znaczącym stopniu decyduje o jakości pracy inżyniera. Niestety, jak wynika z rozważań w poprzednim i bieżącym numerze IB, przepisy prawa zamówień publicznych sobie, a życie i postępowanie zamawiających sobie. Projektanci stoją pod ścianą, bo albo przyjmą niekorzystne dla siebie umowy, albo nie ma zlecenia. Okazuje się, że problem jest ogólnopolski i dotyczy wielu ważnych inwestycji. Drugi temat to kwestia rozliczania postępowania przetargowego w szerszej niż tylko nansowa finansowa skali, a mianowicie jej efektywności. Wydaje się, że czas już najwyższy zainteresować się, czy w wyniku określonego postępowania dokonano najkorzystniejszego zakupu bądź najkorzystniejszego zlecenia robót. Tylko pytanie kto ma to zrobić? Instytucje kontrolujące skupiają się przede wszystkim na procedurach, a władzę pełni Jej Wysokość Najniższa Cena. Barbara Mikulicz-Traczyk redaktor naczelna 4 INŻYNIER BUDOWNICTWA

5 34 Książka obiektu budowlanego Książka obiektu budowlanego jest zbiorem podstawowych procedur zarządczych, których wykonanie jest gwarancją dobrego gospodarowania obiektem budowlanym. Po zapoznaniu się z treścią książki obiektu można powiedzieć z dużą dokładnością czy obiekt jest dobrze czy źle zarządzany oraz dobrze czy źle eksploatowany. Waldemar Mazan 66 Ocena izolacyjności cieplnej okien dachowych Współczynnik przenikania ciepła okien dachowych zależy w dużym stopniu od współczynnika przenikania ciepła U g określonego dla oszklenia pionowo usytuowanego, oraz od stopnia nachylenia tego oszklenia do płaszczyzny poziomej. Dokładne wartości współczynnika należy określać badaniami wg PN-EN 674 lub badaniami i obliczeniami wg PN-EN 673. Zbigniew Owczarek 72 Ograniczanie mostków cieplnych Rosnące wymagania w zakresie obniżenia strat ciepła w budynkach wymuszają stosowanie przegród o wysokiej izolacyjności cieplnej jak i energooszczędnych rozwiązań technicznych węzłów, połączeń konstrukcyjnych oraz mocowań. Oprócz izolacji cieplnych stosuje się specjalne termoizolacyjne wyroby konstrukcyjne zdolne do przenoszenia obciążeń węzłowych. Robert Geryło Z głębokim żalem informujemy, że 5 sierpnia 2009 r. zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław Król, doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Brześciu, profesor Politechniki Lubelskiej, zasłużony działacz PZITB i PIIB, członek Rady Programowej naszego miesięcznika.

6 ZAREZERWUJ TERMIN XXXVI Targi Budownictwa JESIEŃ 2009 Termin: Miejsce: Bielsko-Biała Kontakt: tel , TARGOWA JESIEŃ 2009 Gliwice, Dom i otoczenie Katowice, Dom i otoczenie Zawiercie, Dom z pomysłem Kontakt: ENERGETAB Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Termin: Miejsce: Bielsko-Biała Kontakt: tel LUBDOM JESIEŃ 2009 XVII Lubelskie Targi Budowlane Termin: Miejsce: Lublin Kontakt: tel XX Jubileuszowa Konferencja Spalska Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych Termin: Miejsce: Spała Kontakt: tel Wycena i Kontrola Kosztów w Procesie Inwestycyjnym XV Konferencja Naukowo-Techniczna Termin: Miejsce: Ciechocinek Kontakt: tel Wydawca Wydawca wrzesień 09 [65] Na okładkce: Prace przy budowie wylotów sopockich potoków w głąb Zatoki Gdańskiej (czerwiec 2009), prowadzone w ramach programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Główni wykonawcy: Hydrobudowa SA i PRCiP, inwestor: miasto. Fot. Stanisław Bednarz/KFP Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o Wydawnictwo Warszawa, Polskiej ul. Kopernika Izby Inżynierów 36/40, Budownictwa lok. 110 sp. z o.o. tel.: Warszawa, , ul. faks: Kopernika /40, lok tel.: , faks: Prezes zarządu: Jaromir Kuśmider Prezes zarządu: Jaromir Kuśmider Redakcja Redakcja Redaktor naczelna: Barbara Mikulicz-Traczyk Redaktor naczelna: Barbara Mikulicz-Traczyk Redaktor prowadząca: Krystyna Wiśniewska Redaktor prowadząca: Krystyna Wiśniewska Redaktor: Magdalena Bednarczyk Redaktor: Magdalena Bednarczyk Opracowanie graficzne: Formacja, Skład Opracowanie i łamanie: gra czne: Paweł Pawiński, Formacja, Jolanta Bigus-Kończak Skład i łamanie: Paweł Pawiński, Jolanta Bigus-Kończak Biuro reklamy Biuro reklamy Łukasz Berko-Haas tel Łukasz Berko-Haas tel Renata Brudek tel Renata Brudek tel Tomasz Mróz tel Tomasz Mróz tel Anna Niemiec tel Anna Niemiec tel Mariusz Pełszyński tel Mariusz Pełszyński tel Małgorzata Roszczyk-Hałuszczak tel Małgorzata Roszczyk-Hałuszczak tel Druk Druk Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk, ul. Mazowiecka 2 tel.: Elanders 0 23 Polska Sp. 16, z o.o., Płońsk, ul. Mazowiecka 2 tel.: , Rada Programowa Rada Programowa Przewodniczący: Zbysław Kałkowski Zastępca Przewodniczący: przewodniczącego: Zbysław Kałkowski Andrzej Orczykowski Członkowie: Zastępca przewodniczącego: Andrzej Orczykowski Mieczysław Członkowie: Król Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Tadeusz Mieczysław Malinowski Król Polski Stowarzyszenie Związek Inżynierów Elektryków i Techników PolskichBudownictwa Bogdan Tadeusz Mizieliński Malinowski Polskie Stowarzyszenie Zrzeszenie Elektryków Inżynierów Polskich i Techników Sanitarnych Ksawery Bogdan Mizieliński Krassowski Polskie Stowarzyszenie Zrzeszenie Inżynierów i i Techników Komunikacji SanitarnychRP Jacek Ksawery Skarżewski Krassowski Związek Stowarzyszenie Mostowców Inżynierów RP i Techników Komunikacji RP Tadeusz Jacek Skarżewski Sieradz Stowarzyszenie Związek Mostowców Inżynierów RP i Tadeusz Techników Sieradz Wodnych Stowarzyszenie i Melioracyjnych Inżynierów Włodzimierz i Techników Wodnych Cichy Polski i Melioracyjnych Komitet Geotechniki Stanisław Włodzimierz Szafran Cichy Stowarzyszenie Polski Komitet Geotechniki Naukowo-Techniczne Inżynierów i Stanisław Techników Szafran Przemysłu Stowarzyszenie Naftowego i Naukowo-Techniczne Gazowniczego Inżynierów Jerzy i Techników Gumiński Przemysłu Stowarzyszenie Naftowego Inżynierów i Gazowniczego i Techników Przemysłu Materiałów Jerzy Gumiński Budowlanych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nakład: egz. Następny numer ukaże się: r. P Oo Ll Ss Kk Aa I Zz Bb Aa INŻYNIERÓW Inżynierów BUDOWNICTWA Budownictwa Publikowane w IB artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów. Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów może odbywać się za zgodą redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

7

8 We wrześniu w Polsce obchodzimy tradycyjnie Dzień Budowlanych. W roku bieżącym centralne uroczystości z tej okazji, organizowane przez Związek Zawodowy Budowlani przy udziale m.in. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, będą miały miejsce w początkach października. Natomiast regionalne uroczystości, w tym również organizowane przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, odbędą się głównie we wrześniu. Święto budowlańców obejmuje wszystkich naszych członków wykonujących samodzielne funkcje techniczne. Z tej okazji składam uczestnikom procesu budowlanego podziękowania za ich trud i wkład w realizację poszczególnych zadań. Kryzys ekonomiczny jest dotkliwie odczuwalny w naszej branży w wielu państwach Unii Europejskiej. Według oświadczeń przedstawicieli rządu, potwierdzanych przez poszczególne związki pracodawców, w Polsce skutki kryzysu ekonomicznego nie są zbyt poważne. Jednak wypowiedzi naszych członków wskazują na to, że sytuacja, szczególnie w małych firmach, nie jest tak dobra, jakby to wynikało z powyższych opinii. Szczególnie męczące stają się znów zatory płatnicze oraz niewielkie możliwości podwyżek płac dla pracowników. Życzę więc nam wszystkim, aby skutki kryzysu dotykały nas w jak najmniejszym stopniu i aby szybko nastąpił wzrost robót budowlanych. Koleżankom i Kolegom, biorącym udział w poszczególnych uroczystościach z okazji Dnia Budowlanych, życzę pogodnego nastroju i zadowolenia z dobrze wykonywanych obowiązków zawodowych. prof. Zbigniew Grabowski prezes Krajowej Rady PIIB 8 INŻYNIER BUDOWNICTWA

9 KOMUNIKAT IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- -Wyborczy- Izby odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2010 r. Polska Izba In ynierów Budownictwa - Centralne uroczysto ci Dnia B... CENTRALNE CENTRALNE UROCZYSTO CI UROCZYSTO CI DNIA BUDOWLANYCH DNIA BUDOWLANYCH samorząd zawodowy Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o terminachi i trybie przeprowadzenia wyborów do okręgowych i krajowych organówna na III kadencję w latach Członkowie Izby (wg stanu na 30 września 2009 r.) zostaną imiennie zaproszeni do wzięcia udziału w obwodowych zebraniach. Zawiadomienia będą dołączonedo 10 numeru miesięcznika Inżynier budownictwa". budownictwa. Obwodowe zebrania wyborcze będą organizowane w IV kwartale 2009 r. i styczniu 2010 r. Na obwodowych zebraniach zostaną wybrani delegaci na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Izby. Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Izby, które zostaną zorganizowane do 15 kwietnia 2010 r., wybiorą przewodniczących i członków: okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na IX Krajowy Zjazd Izby. Polska Izba Polska In ynierów Izba In ynierów Budownictwa Budownictwa - Centralne - Centralne uroczysto ci uroczysto ci Dnia B... Dnia B CENTRALNE UROCZYSTO CI DNIA BUDOWLANYCH CENTRALNE Centralne UROCZYSTOŚCI uroczystości DNIA Dnia BUDOWLANYCH Budowlanych 2009 pod patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka 9 października 2009 r. godz. 13:00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury 9/13 Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie ZZ "Budowlani", ul. Mokotowska 4/6, Warszawa tel: 0-22/ do 62; fax: 0-22/ ; P Oo Ll Ss Kk Aa I Zz Bb Aa INŻYNIERÓW Inżynierów BUDOWNICTWA Budownictwa Współorganizatorzy wrzesień 09 [65] 9

10 samorząd zawodowy Krajowa Rada przegłosowała tzw. ograniczone uprawnienia budowlane dla techników Mimo że letnie, to wcale nie wypoczynkowe było posiedzenie Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 29 lipca br. w Warszawie. Bez dłuższych dyskusji przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz przegłosowano informację o realizacji budżetu, którą złożył skarbnik Andrzej Jaworski. Dyskusją natomiast zakończyła się informacja, którą podał Stefan Czarniecki, dotycząca uzgodnień treści postulowanych zmian w art. 14 ust. 3 Prawa budowlanego (uprawnienia budowlane dla techników) oraz kwestii związanych z przygotowaniem kadr technicznych dla budownictwa. Temat jest kontrowersyjny, wzbudza wiele emocji i prawdopodobnie trudno będzie wypracować jednolite stanowisko w tej sprawie. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego przyjęty został projekt zmian w ustawie Prawo budowlane, który przewiduje przywrócenie przewiduje się udziału techników w samorządach inżynierów budownictwa, podobnie zresztą jak i osób z licencjatem), podkreślali ponadto fakt, że nie ma przeszkód dla tych osób, które studiując chcą podwyższyć swoje zawodowe kwalifikacje. kwali kacje. Sprawa oczywiście pozostaje otwarta, do propozycji odnieść się musi resort infrastruktury, a potem Sejm. Na temat zmian w Łódzkiej OIIB, nadzwyczajnego Zjazdu, który odbył się w Łodzi, oraz o programie naprawczym, podjętym dla uporządkowania sytuacji w tej izbie, mówił Grzegorz Cieśliński, jej nowy przewodniczący. technikom możliwości starania się o ogra- Jerzy Putkiewicz przedstawił projekt niczone uprawnienia w zakresie wykonawstwa. Ubiegać się o nie będą mogły osoby ze średnim wykształceniem zawodowym, odpowiadającym danej specjalności budowlanej oraz maturą, posiadające dyplom mistrza w jednym z zawodów budowlanych oraz 5-letnią praktykę na budowie. Argumentujący za takim rozwiązaniem podkreślali wagę tzw. średniego nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji, konieczności utrzymania otwartości samorządu zawodowego oraz stworzenia kadr dla kierowania budową mało skomplikowanych obiektów o kubaturze do 1000 m³, a także znakomitych tradycji związanych z wykonywaniem zawodu mistrza na budowie. Przeciwnicy uchwały w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, obejmujących upoważnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Monika Majewska (Ministerstwo Infrastruktury) stwierdziła, że, ponieważ przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to bardzo prawdopodobne, że tę kwestię uda się załatwić w ramach opracowywanej właśnie zmiany. Bezpośrednio po zakończeniu uzgodnień wewnątrzresortowych PIIB powinna otrzymać projekt rozporządzenia do zaopiniowania. W tej sytuacji nie podjęto uchwały. przywoływali regulacje unijne (w Unii nie Dla zapewnienia optymalnego wyboru ubezpieczyciela członków naszego samorządu Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB na lata W skład zespołu weszli: Stefan Wójcik przewodniczący, Joanna Gieroba, Andrzej Jaworski. Podobny zespół powołany został ds. opracowania informacji o warunkach nabycia prawa własności do nieruchomości przeznaczonej na siedzibę PIIB. W jego skład weszli: Renata Staszak przewodnicząca, Leszek Ganowicz, Piotr Korczak. W dalszej części posiedzenia omówiono stan zaawansowania rozmów z Izbą Architektów RP w kwestii dotyczącej podziału kompetencji pomiędzy samorządami architektów i inżynierów budownictwa. W głosowaniu odrzucono propozycję legislacyjną izby architektów, zmieniającą zasady przynależności do obu samorządów. W końcowej części posiedzenia podjęto uchwały w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełna lista wyróżnionych odznakami złotą i srebrną znajduje się na Nie ma izby problem pozostał 26 sierpnia 2009 r. obradowało Prezydium W czerwcu 2005 r. Krajowy Zjazd ostatecznie zdecydował byłych działaczy o powołaniu z Zielonej na Góry. tere- 26 Krajowej sierpnia Rady 2009 PIIB, r. obradowało na które zostali Prezydium zaproszeni przedstawiciele Rady PIIB, na Lubuskiej które zostali Okręgowej zapro- W nie czerwcu województwa 2005 lubuskiego r. Krajowy jednej Zjazd izby. osta- roszczeń Krajowej szeni Rady. Bezpośrednią przedstawiciele przyczyną Lubuskiej uczestnictwa Okręgowej tecznie 26 lutego zdecydował 2006 r. po o likwidacji powołaniu dotychczas na terenie działających województwa dwóch lubuskiego okręgów jednej i przepro- izby. Rady. przedstawicieli Bezpośrednią była przyczyną konieczność uczestnictwa omówienia aktualnej sytuacji była konieczność Lubuskiej Izby omówie- wobec 26 wadzeniu lutego 2006 pełnej r. procedury po likwidacji wyborczej dotychczas po- przedstawicieli nia roszczeń aktualnej byłych sytuacji działaczy Lubuskiej z Zielonej Izby Góry. wobec działających wstała Lubuska dwóch Okręgowa okręgów Izba i przepro- Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie wadzeniu Wielkopolskim. pełnej procedury wyborczej powstała Były przewodniczący Lubuska Okręgowa i niektórzy Izba działacze Inżynierów z Zielonej Budownictwa Góry podjęli z siedzibą starania w prowadzące Gorzowie Wielkopolskim. do unieważnienia tych decyzji. W sprawę tę Były zaangażowali przewodniczący wszystkie i niektórzy możliwe działacze instancje z sądownicze. Zielonej Góry Ostatecznie podjęli starania Sąd prowadzące Najwyższy 10 INŻYNIER BUDOWNICTWA

11 samorząd zawodowy w do 2009 unieważnienia r. stwierdził tych prawidłowość decyzji. W sprawę działania tę zaangażowali i ważność uchwał wszystkie krajowych możliwe władz instancje Polskiej sądownicze. Izby Inżynierów Ostatecznie Budownictwa. Sąd Najwyższy w Kiedy 2009 Sąd r. stwierdził Najwyższy prawidłowość potwierdził kompetencje ważność Krajowych uchwał Organów krajowych Izby do władz przeprowa- Polskiej działania i Izby dzenia Inżynierów zmian organizacyjnych Budownictwa. i stwierdził, Kiedy że następcą Sąd Najwyższy prawnym potwierdził Izby w Zielonej kompetencje Górze przekierowali Krajowych je Organów na następcę Izby prawnego. do przeprowa- dzenia A chodzi zmian o niemałe organizacyjnych pieniądze: i stwierdził, że były następcą przewodniczący prawnym Izby wraz w Zielonej z synem, Górze który jest powstała pełnił funkcje w lutym dyrektora 2006 r. biura Lubuska domaga się Izba niemal z siedzibą ćwierć w mln Gorzowie zł, Wiel- Okręgowa kopolskim, sekretarz były byłej przewodniczący rady ok. 150 okręgowej tys. zł, rady nieformalny w Zielonej Górze następca i kilku przewodniczące- byłych działaczy przedstawiło Członkowie nie Prezydium ujawnione dotychczas i uczestniczący roszczenia w posiedzeniu (uprzednio zaproszeni skierowane goście do Izby nie swoje w kryli Zielonej oburzenia Górze, i którą potępienia zarządzali) w stosunku i szybko przekierowali do osób kierujących je na następcę byłą okręgową prawnego. radą A w chodzi Zielonej o niemałe Górze, pieniądze: które w kontekście omawianych były przewodniczący faktów i tak wraz wydają z się synem, zbyt łagodne. który pełnił funkcje dyrektora biura do- jest powstała w lutym 2006 r. Lubuska go ok. 150 tys. zł. Prezydium postanowiło wspomagać Ludzenia Nadzwyczajny Okręgowa Izba z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Zjazd Nie można wykluczyć, nadzwyczajna że z roszczeniami buską Okręgową sytuacja Izbę w dochodzeniu były przewodniczący okręgowej zgłoszą się następni byli działacze. prawnym, prowadzącym do wyegzekwo- 24 rady lipca w Zielonej br. odbył Górze się i Nadzwyczajny kilku byłych działaczy Zjazd Łódzkiej przedstawiło Okręgowej nie ujawnione Izby dotychczas Inżynierów swoje roszczenia (uprzednio Tematyka skierowane Zjazdu dotyczyła Izby Budownictwa. podjęcia w Zielonej działań Górze, i którą środków zarządzali) zmierzających i szybko powołał Referujący na sprawę tę funkcję przedstawiciele mgr. inż. Grzegorza Lubuskiej Izby stwierdzili, że te działania byłych Cieślińskiego. Wielogodzinne, działaczy, etycznie burzliwe naganne, obrady są realizowane się profesjonalnie. przyjęciem szeregu uchwał, m.in.: zakończyłwania dotyczącej nienależnych liczby członków korzyści Okręgowej od byłych działaczy Rady i Izby liczby w Okręgowych Zielonej Górze. Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, uchwały nr 13, w której zawarto szczegółowe zalecenia Zjazdu, dotyczące realizacji do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Izby oraz uporządkowania jej w sprawie przyjęcia rezygnacji Gerarda Nadzwyczajny Zjazd Korbela z pełnionej nadzwyczajna funkcji Okręgowego sposobu obiegu sytuacja dokumentów finansowych, finansowej gospodarki. 24 Przyjęto lipca br. rezygnację odbył się i Nadzwyczajny odwołano dotychczasowego Okręgowej Przewodniczącego Izby Inżynierów Rady ŁOIIB Bu- Zjazd Łódzkiej downictwa. dr. Andrzeja Tematyka B. Nowakowskiego. Zjazdu dotyczyła Zjazd Rzecznika Odpowiedzialności Za- powołał wodowej na tę ŁOIIB, funkcję mgr. inż. Grzegorza Cieślińskiego. w sprawie zmiany uchwały V Zjazdu Wielogodzinne, Łódzkiej OIIB burzliwe z dnia 8 obrady kwietnia zakończyły 2006 r., wyjaśnienia niektórych operacji finan- sowych, dotyczącej organizacji liczby członków biura Łódzkiej Okręgowej OIIB. Rady i liczby Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, podjęcia działań i środków zmierzających się przyjęciem szeregu uchwał, m.in.: uchwały nr 13, w której zawarto szczegó- do W dniu przywrócenia 29 lipca prawidłowego br. Krajowa funkcjonowania Rada w PIIB sprawie przyjęła przyjęcia w rezygnacji formie Gerarda uchwały: łowe Zasady zalecenia organizacji Zjazdu, dotyczące zebrań realizacji wyborczych Izby oraz uporządkowania w obwodach jej oraz Korbela ramowy z pełnionej regulamin funkcji Okręgowe- obwodowych sposobu zebrań obiegu wyborczych. dokumentów nanso- nansowej gospodarki. go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowegach wych, wyjaśnienia niektórych operacji nansowych, Przyjęto Załącznik rezygnację do uchwały i odwołano nr 5/P/09 dotychczasowego Przewodniczącego Rady ŁOIIB o dużej ŁOIIB, liczbie członków (śląska w i sprawie mazowiecka). zmiany uchwały V Zjazdu Zebrania organizacji jest wybór biura Łódzkiej delegatów OIIB. na Celem Okręgowe Zjazdy w kadencji dr. Andrzeja 9. Liczbę obwodów, liczbę delegatów do 3 Zasady B. Nowakowskiego. organizacji Zjazd Łódzkiej OIIB z dnia 8 kwietnia 2006 r., wybrania w obwodzie oraz miejsce 1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu zebrań wyborczych w obwodach zebrań ustalą okręgowe rady. jest członek Okręgowej Izby Inżynierów 1. W Zebrania DNIU 29 w obwodach LIPCA BR. wyborczych KRAJOWA należy przeprowadzić RADA 10. PIIB Okręgowe PRZYJęłA rady zwołają W FORMIE okręgowe UCHWAłY: Budownictwa ZASADY ORGANIZACJI zaproszony na Zebranie. ZEBRAŃ WYBORCZYCH w IV W kwartale OBWODACH 2009 r. ORAZ zjazdy RAMOWY sprawozdawczo-wyborcze REGULAMIN OBWODOWYCH 2. Listę ZEBRAŃ uprawnionych WYBORCZYCH. do udziału w Zebraniu sporządza Biuro Okręgowej Izby i w styczniu 2010 r. w terminie do 15 kwietnia 2010 r. 2. Na Załącznik zebrania do wyborcze uchwały zostaną nr 5/P/09 zaproszeni wszyscy członkowie samorządu izby trwa 4 lata. 7. Kadencja delegatów na okręgowy zjazd Inżynierów Budownictwa. 1 wg stanu na r. Załącznik do uchwały nr 6/P/09 3. Podstawę Uczestnik prawną Zebrania zwołania ma czynne Obwodowego i bierne 8. Zalecana liczba delegatów na okręgowe Zebrania prawo Wyborczego, wyborcze. zwanego dalej 3. Liczba zaproszonych Zasady organizacji członków na zjazdy izb nie powinna być: 4. Zebraniem, Każdy członek stanowią: danej Okręgowej Izby Inżynierów obwodowe zebrań wyborczych zebranie wyborcze w obwodach jest mniejsza Regulamin niż obwodowych 80 delegatów zebrań w Zebrania ustawa Budownictwa, z dnia 15 grudnia nie zawieszony 2000 r. o samorządach do określana w przez obwodach okręgowe wyborczych rady. należy okręgach wyborczych o małej liczbie ramowy członków dnia Zebrania, zawodowych ma bierne architektów, prawo wyborcze. inżynierów budownictwa 4. Obwodowe przeprowadzić zebrania w IV wyborcze kwartale są 2009 r. (lubuska i opolska), 1 i oraz 4 urbanistów (Dz.U. prawomocne w styczniu 2010 niezależnie r. od liczby osób Podstawę większa prawną niż 220 zwołania delegatów Obwodowego w okręgach Wyborczego, o dużej liczbie zwanego członków dalej (śląska Na 1. Nr Zebranie 5, poz. otwiera 42 z 2001 upoważniony r. z późn. zm.), uczestniczących. zebrania wyborcze zostaną zaproszeni Zebrania przedstawiciel Statut Polskiej Izby Okręgowej Inżynierów Rady Izby 5. Zawiadomienia wszyscy członkowie o zebraniu samorządu obwodowym Zebraniem, i mazowiecka). stanowią: wg Inżynierów Budownictwa, Budownictwa, ogłasza liczbę będą stanu dołączone na do 10 numeru r ustawa Liczbę z obwodów, dnia 15 grudnia liczbę 2000 delegatów r. o samorządach wybrania zawodowych w obwodzie architektów, oraz miejsce inżynie- do Liczba delegatów uchwała Okręgowej wybieranych Rady na Izby Zebraniu, Inżynierów Inżyniera zaproszonych Budownictwa. członków na a następnie Budownictwa przeprowadza w sprawie wybór podziału przewodniczącego 6. Uczestnicy obwodowe wyborczych zebranie zebrań wyborcze obwodowych jest rów zebrań budownictwa ustalą okręgowe oraz urbanistów rady. (Dz.U. okręgu na obwody Zebrania. wyborcze, liczby wybierają określana delegatów przez okręgowe na okręgowy rady. zjazd izb. 10. Nr Okręgowe 5, poz. 42 rady z 2001 zwołają r. z późn. okręgowe zm.), Wybór delegatów przewodniczącego w obwodach oraz Zebrania terminu odbywa 7. Obwodowe Kadencja delegatów zebrania na wyborcze okręgowy są zjazd 2. Statut zjazdy Polskiej sprawozdawczo-wyborcze Izby Inżynierów prawomocne zwołania się w Zebrań. głosowaniu jawnym, zwykłą izby trwa 4 lata. niezależnie od liczby osób Budownictwa, w terminie do 15 kwietnia 2010 r. większością głosów uczestniczących. Zalecana liczba delegatów na okręgowe 3. uchwała Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie podziału Celem Zebrania jest 5. Zawiadomienia wybór 5 delegatów na zjazdy izb nie powinna o zebraniu być: obwodowym będą 1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie mniejsza dołączone niż 80 do delegatów 10 numeru Załącznik do uchwały nr 6/P/09 Okręgowe Zjazdy w kadencji w okręgu na obwody wyborcze, liczby Inżyniera od liczby uczestników 3 Zebrania. okręgach Budownictwa. o małej liczbie członków delegatów w obwodach oraz terminu 6. Uczestnicy Zebranie Uprawnionym uchwala do udziału porządek w obrad. Zebraniu (lubuska wyborczych i opolska), zebrań obwodowych zwołania Regulamin Zebrań. obwodowych zebrań wybierają Ramowy jest członek porządek Okręgowej obrad Izby zawiera Inżynierów większa delegatów niż 220 delegatów na okręgowy w zjazd okrę- izb. wyborczych 2 ramowy wrzesień 09 [64] [65] 11

12 samorząd zawodowy załącznik Budownictwa nr 1. zaproszony na Zebranie. 2. Listę uprawnionych 6do udziału w Zebraniu sporządza Zebrania Biuro Okręgowej przeprowadza Izby 1. Przewodniczący wybory Inżynierów zastępcy Budownictwa. przewodniczącego 3. i Uczestnik sekretarza Zebrania ma według czynne zasad i bierne określonych prawo wyborcze. w 4 ust Każdy Przewodniczący członek danej Zebrania, Okręgowej jego Izby zastępca Inżynierów i sekretarz Budownictwa, tworzą prezydium nie zawieszony Zebrania. do 3. dnia Przewodniczący Zebrania, ma Zebrania bierne prawo wraz wyborcze. z zastępcą: 4 1. a. Zebranie ogłasza otwiera prawomocność upoważniony Zebrania, b. przedstawiciel ogłasza liczbę Okręgowej uczestników Rady Zebrania, Izby c. Inżynierów kieruje przebiegiem Budownictwa, Zebrania, ogłasza liczbę d. delegatów przeprowadza wybieranych wybory na delegatów Zebraniu, ` a następnie Okręgowe przeprowadza Zjazdy, wybór przewodniczącego zarządza głosowania, Zebrania. e. 2. f. Wybór ogłasza przewodniczącego wynik wyborów, Zebrania odbywa czuwa się w nad głosowaniu sprawnym jawnym, przebiegiem zwykłą g. większością Zebrania. głosów Przewodniczący Zebranie jest prawomocne, Zebrania przeprowadza niezależnie wybory od liczby Komisji uczestników Skrutacyjnej Zebrania. i Komisji 2. Wyborczej, Zebranie uchwala według porządek zasad określonych obrad. w Ramowy 4 ust. porządek 2. obrad zawiera 2. Komisja załącznik Skrutacyjna nr 1. liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza 6od 3 do 5 osób Osoba Przewodniczący kandydująca Zebrania na delegata przeprowadza nie może wybory być zastępcy członkiem przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. i sekretarza Zebrania 8 według zasad 1. Komisja określonych Skrutacyjna: w 4 ust a. Przewodniczący informuje o zasadach Zebrania, głosowania, jego zastępca b. i sekretarz odnotowuje tworzą oddanie prezydium głosu Zebrania. na liście 3. uprawnionych Przewodniczący do Zebrania udziału wraz w Zebraniu, z zastępcą: liczy głosy w głosowaniach, c. d. a. ogłasza podaje wynik prawomocność głosowań w Zebrania, protokole, b. ogłasza w którym liczbę określa: uczestników Zebrania, c. kieruje liczbę przebiegiem osób uprawnionych Zebrania, do d. przeprowadza głosowania, wybory delegatów ` na liczbę Okręgowe osób, Zjazdy, które wzięły udział e. zarządza w głosowaniu, głosowania, f. ogłasza liczbę wynik głosów wyborów, ważnych, nieważnych g. czuwa oraz wstrzymujących nad sprawnym się, przebiegiem Zebrania. liczbę głosów oddanych na każdego kandydata Przewodniczący Komisja Wyborcza: Zebrania przeprowadza wybory a. przyjmuje Komisji zgłoszenia Skrutacyjnej kandydatów i Komisji na Wyborczej, delegatów według na Okręgowe zasad określonych Zjazdy, w b. przygotowuje 4 ust. 2. listę wyborczą, 2. Komisja c. przygotowuje Skrutacyjna i rozdaje liczy od karty 3 do wyborcze, 10 osób, a d. Komisja zbiera Wyborcza karty wyborcze od 3 do do 5 zabezpieczonych kandydująca urn. na delegata nie osób. 3. Osoba może być członkiem 9Komisji Skrutacyjnej. 1. Komisje, o których mowa 8 w 7 i 8, 1. wybierają Komisja Skrutacyjna: ze swego składu przewodniczącego a. informuje i sekretarza. o zasadach głosowania, 2. Przewodniczący b. odnotowuje oddanie kieruje pracami głosu na Komisji. liście 3. Sekretarz uprawnionych Komisji do sporządza udziału protokół, w Zebraniu, który c. liczy po głosy podpisaniu w głosowaniach, przez wszystkich jej członków, d. podaje przekazuje wynik głosowań przewodniczącemu w protokole, Zebrania. w którym określa: liczbę osób uprawnionych 10 do 1. Kandydat głosowania, na delegata powinien być zgłoszony liczbę przez osób, uczestnika które wzięły Zebrania, udział na w karcie głosowaniu, zgłoszenia (według załącznika nr 2). liczbę głosów ważnych, nieważnych 2. Kandydat oraz wstrzymujących na delegata wyraża się, pisemną zgodę liczbę na głosów kandydowanie oddanych na (według każdego załącznika kandydata. nr 2) Liczba Komisja kandydatów Wyborcza: na delegatów nie jest a. przyjmuje ograniczona. zgłoszenia kandydatów na 4. Uczestnik delegatów Zebrania na Okręgowe ma prawo Zjazdy, zadawać pytania b. przygotowuje kandydatom listę na wyborczą, delegatów. W c. przygotowuje wypadku nieobecności i rozdaje karty kandydata wyborcze, na d. zbiera Zebraniu, karty odpowiedzi wyborcze do na zabezpieczonych udziela urn. osoba zgłaszająca zadane pytanie kandydata Kandydaci Komisje, o na których delegatów mowa są w umieszczani wybierają na liście ze swego wyborczej składu w przewodni- porządku 7 i 8, alfabetycznym. czącego i sekretarza Wyboru Przewodniczący delegatów kieruje dokonuje pracami się Komisji. w głosowaniu Komisji tajnym. sporządza protokół, 3. Sekretarz 7. który Głosować po podpisaniu wolno tylko przez osobiście. wszystkich jej 8. członków, Do głosowania przekazuje służy przewodniczącemu karta wyborcza Zebrania. (według załącznika nr 3). 9. Głosowanie odbywa 10się poprzez skreślenie 1. z Kandydat karty wyborczej na delegata nazwiska powinien tych kandydatów, zgłoszony na których przez wyborca uczestnika nie głosuje. Zebrania, być 10. na Głos karcie jest zgłoszenia ważny, jeżeli (według na karcie załącznika wyborczej 2). pozostawiono liczbę nazwisk nr 2. Kandydat kandydatów na delegata równą lub wyraża mniejszą pisem- od Załącznik nr 2 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Załącznik nr 3 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Karta zgłoszenia kandydata na delegata na Okręgowe Zjazdy PIIB w kadencji Zgłaszający (imię i nazwisko)... (numer ewidencyjny)... Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana... (imię i nazwisko) (numer ewidencyjny)... na delegata na Okręgowe Zjazdy PIIB w kadencji (podpis zgłaszającego) Wyrażam zgodę na kandydowanie... (podpis kandydata)..., dnia... (miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) Karta wyborcza Obwodowego Zebrania Wyborczego..., dnia... (miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) INŻYNIER BUDOWNICTWA

13 samorząd zawodowy ną liczby zgodę wybieranych na kandydowanie delegatów. (według 11. załącznika Głos jest nr nieważny, 2). jeżeli na karcie 3. Liczba pozostawiono kandydatów liczbę na nazwisk delegatów kandydatów ograniczona. większą od liczby wybieranych nie jest 4. Uczestnik delegatów. Zebrania ma prawo zadawać 12. pytania Skreślenie kandydatom wszystkich na kandydatów delegatów. na W karcie wypadku oznacza nieobecności wstrzymanie kandydata się od głosu. 13. na Wybrane Zebraniu, na odpowiedzi delegatów są na osoby, zadane które pytanie w głosowaniu udziela osoba tajnym zgłaszająca uzyskały największą 12. Skreślenie ponownego wszystkich przeliczenia kandydatów głosów. na 3. Wnioski karcie oznacza o charakterze wstrzymanie formalnym się od głosu. 13. Wybrane należy poddać na delegatów pod głosowanie są osoby, które w jawne głosowaniu w pierwszej tajnym kolejności; uzyskały największą o ich liczbę przyjęciu głosów. decyduje W wypadku, zwykła gdy większość kandydaci głosów. uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór 4. Przewodniczący ich powoduje przekroczenie Zebrania może liczby odebrać wybieranych uczestnikowi delegatów, wybory Zebrania, są powtarzane jeżeli treść głos lub dla tych sposób kandydatów. jego wystąpienia zakłóca 2. Protokół Zebrania Wyborczych powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać: Porządek listę obecności obrad Obwodowego uczestników Zebrania, Wyborczego protokoły Komisji, 1. Otwarcie listę wybranych Zebrania delegatów. przez osobę upoważnioną podpisuje przez Okręgową przewodniczący Radę Izby oraz 3. Protokół sekretarz Inżynierów Zebrania. Budownictwa 2. Wybór przewodniczącego Zebrania 3. Wybór zastępcy Załącznik przewodniczącego nr 1 kandydata. liczbę głosów. W wypadku, gdy kandyda- Zebranie. 11 do i sekretarza Regulaminu Zebrania Obwodowych Zebrań 5. Kandydaci uzyskali na tę samą delegatów liczbę są głosów, umieszczani a wybór 1. Przewodniczący Zebrania 12 udziela głosu Wyborczych 4. Wybór Komisji Wyborczej ich powoduje na liście wyborczej przekroczenie w porządku liczby wybie- alfabetycznym. ranych delegatów, wybory są powtarzane 6. Wyboru dla tych delegatów kandydatów. dokonuje się w głosowaniu tajnym Głosować Przewodniczący wolno Zebrania tylko osobiście. udziela głosu 8. Do uczestnikom głosowania Zebrania służy w karta kolejności wyborcza zgłoszeń. 2. (według Poza kolejnością załącznika zgłoszeń nr 3). można wystąpić z wnioskiem odbywa formalnym, się poprzez który skreślenie może 9. Głosowanie z dotyczyć karty wyborczej w szczególności: nazwiska tych kandydatów, zakończenia na których wyborca dyskusji, nie głosuje. 10. Głos ograniczenia jest ważny, czasu jeżeli wystąpień, na karcie wyborczej 1. uczestnikom Protokół Zebrania sporządza w kolejności sekretarz. zgłoszeń Poza Protokół kolejnością Zebrania zgłoszeń powinien można odzwierciedlać wystąpić jego z wnioskiem przebieg, a w formalnym, szczególności który zawierać: może dotyczyć listę obecności w szczególności: uczestników Zebrania, zakończenia protokoły Komisji, dyskusji, ograniczenia listę wybranych czasu delegatów. wystąpień, 3. Protokół ponownego podpisuje przeliczenia przewodniczący głosów. oraz 3. Wnioski sekretarz o Zebrania. charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej Załącznik kolejności; nr 1 o ich do przyjęciu Regulaminu decyduje Obwodowych zwykła większość Zebrań 5. Przyjęcie porządku obrad Porządek 6. Wybór obrad Komisji Obwodowego Skrutacyjnej Zebrania Wyborczego 7. Wybór delegatów Otwarcie Sprawy wniesione Zebrania przez osobę upoważnioną Zamknięcie przez Zebrania Okręgową Radę Izby 9. Inżynierów Budownictwa 2. Wybór przewodniczącego Zebrania 3. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania 4. Wybór Komisji Wyborczej 5. Przyjęcie porządku obrad pozostawiono liczbę nazwisk głosów. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej kandydatów równą lub mniejszą od 4. Przewodniczący Zebrania może odebrać 7. Wybór delegatów Udało liczby wybieranych delegatów. się głos uczestnikowi dużo, Zebrania, jeżeli treść 8. Sprawy wniesione 11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie lub sposób jego wystąpienia zakłóca 9. Zamknięcie Zebrania pozostawiono liczbę nazwisk kandydatów Zebranie. większą od liczby wybieranych 12 ale nie wszystko delegatów. 1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz. Udało się dużo, W dniu 31 lipca br. Senat RP przyjął poprawki do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 16 lipca nowelizacji ale ustawy Prawo budowlane. nie Nie zostały wszystko zakwestionowane nowe zapisy dotyczące osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych. Ich przyjęcie, czyli realizacja jednego z ważniejszych postulatów zgłaszanych przez środowisko budowlanych, jest wynikiem wielomiesięcznych konsultacji przedstawicieli Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, prowadzonych zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jak i komisjach sejmowych. W dniu 31 lipca br. Senat RP przyjął poprawki do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 16 lipca nowelizacji ustawy Działania Prawo podejmowane budowlane. w celu Nie uporządkowania zostały zakwestionowane Niezadowolenie z takiego nowe stanu zapisy wyrazi- dotyczące struktury. osób Opracowane uprawnionych w formie do tabelarycz- przepisów świadectw prawnych energetycznych. z szeroko li delegaci Ich przyjęcie, na przeprowadzonych czyli realizacja w jednego 2008 nej z ważniejszych szczegółowe uwagi, postulatów zarówno do projek- sporządzania zgłaszanych pojętego obszaru przez budownictwa środowisko przedstawia budowlanych, i 2009 jest r. Zjazdach wynikiem Okręgowych, wielomiesięcznych a także na tu konsultacji ustawy (z 17 przedstawicieli czerwca 2008 r.) Komisji o zmianie poniżej Andrzej Dobrucki PIIB, prowadzonych prze- Krajowym zarówno Zjeździe w PIIB Ministerstwie w 2008 r. oraz Infrastruktury, VIII ustawy Prawo jak i budowlane komisjach i ustawy sejmowych. o plano- Prawno-Regulaminowej wodniczący wspomnianej komisji, a równocześnie podejmowane wiceprezes PIIB w celu uporząd- i niestety Działania kowania rozpoczyna przepisów stwierdzeniem: prawnych najważniejsze dla obszaru naszego budownictwa środowiska przedsta- zawo- z szeroko pojętego wia dowego poniżej ustawy: ANDRZEJ Prawo DOBRUCKI budowlane, przewodniczący o planowaniu wspomnianej i zagospodarowaniu komisji, a równocześnie przestrzennym, wiceprezes o samorządach PIIB i niestety zawodowych stwierdzeniem: architektów, najważniej- inżynierów rozpoczyna sze budownictwa dla naszego oraz środowiska urbanistów, zawodowego również ustawy: inne ustawy Prawo związane budowlane, z pro- jak o cesem planowaniu inwestycyjno-budowlanym, i zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełniają naszych o samorządach oczekiwań. zawodowych który odbył się architektów, w dniach inżynierów czerwca br. Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, budownictwa Zgłoszono szereg oraz uwag urbanistów, i wniosków do jak istniejących inne zapisów ustawy ustaw. związane Te uwagi znalazły z pro- również cesem również wcześniejsze inwestycyjno-budowlanym, potwierdzenie w wynikach spełniają przeprowadzonych naszych oczekiwań. w naszym środo- nie Niezadowolenie wisku zawodowym z takiego przez ministra stanu Olgierda wyrazili Dziekońskiego delegaci na przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacjach w 2008 i rządowego 2009 r. Zjazdach projektu Okręgowych, ustawy (z ). a także na Krajowym Pełne wyniki Zjeździe tych PIIB konsultacji w 2008 wraz r. oraz z uzasadnieniem Zjeździe zostały Sprawozdawczym przekazane do ministra PIIB, VIII Krajowym który infrastruktury odbył się oraz w dniach Sejmowej Komisji czerwca Infra- br. waniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zgłoszono oraz niektórych szereg innych uwag i ustaw wniosków (99 do uwag), istniejących jak również zapisów uwagi ustaw. do Te zapisów uwagi aktualnej znalazły również ustawy wcześniejsze Prawo budowlane, potwierdzenie do których w wynikach zapisów przeprowadzonych nie wprowadzono w naszym zmian, a środo- które to wisku zdaniem zawodowym członków przez PIIB powinny ministra być Olgierda wprowadzone (43 ogólnopolskich uwagi), 14 sierpnia konsultacjach 2008 r. Dziekońskiego rządowego przekazano projektu do Ministerstwa ustawy (z ). Infrastruktury. Pełne Wcześniej, wyniki dnia tych 12 konsultacji sierpnia 2008 wraz r., z w uzasadnienieśmie skierowanym zostały przekazane do ministra do Dziekońskie- ministra pi- infrastruktury go PIIB przedstawiła oraz Sejmowej propozycje Komisji koniecznych Infrastruktury. zmian w Opracowane Prawie budowlanym. w formie Jak tabelarycz- wynika wrzesień 09 [65] 13

14 samorząd zawodowy z nej zestawień szczegółowe Ministerstwa uwagi, zarówno Infrastruktury, ustawy w ramach (z 17 czerwca konsultacji 2008 społecznych r.) o zmianie do projektu ustawy zgłoszono Prawo 363 budowlane uwagi szczegółowe i ustawy o planowaniu ustawy i zagospodarowaniu Prawo budowlane przestrzennym i 546 uwag do do oraz ustawy niektórych o planowaniu innych ustaw i zagospodarowaniu jak również przestrzennym. uwagi do zapisów Na tę ilość aktualnej (99 uwag), uwag i ustawy wniosków Prawo składały budowlane, się również do uzasadnione zapisów propozycje nie wprowadzono zmian w przytoczonych zmian, a wyżej które których to ustawach, zdaniem członków zgłaszane PIIB przez powinny Izbę być Architektówwadzone Izbę (43 Urbanistów, uwagi), 14 Izbę sierpnia Projektowania 2008 r. wpro- Budowlanego, przekazano Polski Ministerstwa Związek Infrastruktury. Inżynierów i Wcześniej, Techników dnia Budownictwa 12 sierpnia oraz 2008 Stowarzysze- r., w pi- nie śmie Architektów skierowanym Polskich, do ministra Izbę Gospodarczą Dziekońskiego Projektowania PIIB przedstawiła Architektonicznego, propozycje koniecznych Stowarzyszenie w Prawie Geodetów budowlanym. Polskich, Jak Geodezyjną wynika zmian z Izbę zestawień Gospodarczą, Ministerstwa Towarzystwo Infrastruktury, Polskich. w ramach Bardzo istotne konsultacji propozycje społecznych dotyczą- Urbanistów zgłoszono ce pożądanych 363 zmian uwagi systemowych, szczegółowe zwią- do ustawy zanych z Prawo danymi budowlane ustawami, były i 546 również uwag do przedkładane ustawy o przez planowaniu Główną Komisję i zagospodarowanistyczno-architektoniczną. przestrzennym. Na tę ilość uwag Urbani- i Z wniosków zaskoczeniem składały i niepokojem się również odebraliśmy uzasadnione fakt propozycje pojawienia zmian się, równolegle w przytoczonych z opiniowanym w całym zgłaszane kraju projektem przez Izbę opracowanym wyżej ustawach, Architektów, przez Izbę Ministerstwo Urbanistów, Infrastruktury, Izbę Projektowania sejmowe- Budowlanego, komisyjnego Polski projektu Związek ustawy Inżynierów o zmianie i ustawy Techników Prawo Budownictwa budowlane oraz oraz Stowarzyszenie innych Architektów ustaw. W Polskich, pewnym Izbę momencie Gospodarczą pro- niektórych Projektowania rządowy zniknął Architektonicznego, ze stron Ministerstwa Stowarzyszenie Infrastruktury. Geodetów Dyskusja Polskich, toczyła się Geodezyjną na łamach Izbę prasy Gospodarczą, wokół zmian Towarzystwo zaproponowanych Urbanistów przez Komisję Polskich. Nadzwyczajną Bardzo istotne Przyjazne propozycje Państwo dotyczące pożądanych RP. Tak się zmian bowiem systemowych, złożyło, że zwią- pro- Sejmu jekt zanych rządowy z danymi z dnia ustawami, 30 grudnia były również 2008 roku przedkładane o zmianie przez ustawy Główną Prawo Komisję budowlanestyczno-architektoniczną. ustawy o planowaniu i Urbani- zagospodarowaniu Z zaskoczeniem przestrzennym, i niepokojem odebraliśmy następnie uzupełniony fakt pojawienia i się, poprawiony równolegle w z opiniowanym nie w całym wpłynął kraju projektem do Sejmu opracowanym RP do dnia kwietniu br., dzisiejszego. przez Ministerstwo Infrastruktury, sejmowego komisyjnego kwietnia br., projektu po wcześniejszym ustawy o zmianie roz- 23 patrzeniu ustawy Prawo poprawek budowlane Senatu, oraz niektórych przyjęty i innych uchwalony ustaw. został W pewnym przez momencie Sejm zupełnie projekt rządowy dokument, zniknął a mianowicie ze stron projekt Ministerstwa usta- inny wy Infrastruktury. o zmianie Dyskusja ustawy toczyła Prawo się budowlane, na łamach zgłoszony prasy wokół z zmian inicjatywy zaproponowanych poselskiej Komisji przez Przyjazne Komisję Nadzwyczajną Państwo Przyjazne tzw. projekt Państwo Palikota. Sejmu Ta RP. przyjęta Tak się bowiem regulacja złożyło, ustawowa że pro- nie jekt uwzględnia rządowy z dnia żadnego 30 grudnia z wniosków 2008 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, następnie uzupełniony i poprawiony w kwietniu br., nie wpłynął do Sejmu RP do dnia dzisiejszego. 23 kwietnia br., po wcześniejszym rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjęty i uchwalony został przez Sejm zupełnie inny dokument, a mianowicie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, zgłoszony z inicjatywy poselskiej Komisji Przyjazne Państwo tzw. projekt Palikota. Ta przyjęta regulacja ustawowa nie uwzględnia żadnego z wniosków zgłoszonych przez nasze środowisko Andrzej Donrucki zawodowe. Zrozumiałe są więc kry- zgłoszonych tyczne opinie przez formułowane nasze środowisko powszech- zawodowe. nie przez członków Zrozumiałe naszych są Izb. więc krytyczne Mimo tego, opinie że formułowane projekt ustawy powszech- Komisji nie Przyjazne przez członków Państwo nie naszych był przedłożony Izb. do Mimo konsultacji tego, społecznej, że projekt porozumienie ustawy Komisji Urba- Przyjazne nistów, Architektów Państwo nie i Inżynierów był przedłożony Budow- konsultacji nictwa, które społecznej, skupia dziewięć porozumienie najważniej- Urbanistów, szych organizacji Architektów zawodowych, i Inżynierów wystąpiło Budownictwa, do Marszałka które skupia Sejmu dziewięć RP (16 marca najważniej szych r.) z apelem organizacji o spowodowanie zawodowych, odrzucenia wystąpiło do poprawek Marszałka do ustawy, Sejmu zawartych RP (16 marca w uchwa r.) le Senatu z apelem z 5 o marca spowodowanie tego roku. odrzucenia W doku- poprawek mencie tym do między ustawy, innymi zawartych stwierdziliśmy: w uchwale Wbrew Senatu z argumentom 5 marca tego wnioskodawców roku. W dokumencie proponowane tym między zmiany innymi prawa stwierdziliśmy: nie tylko po- Wbrew gorszą stan argumentom naszych miast, wnioskodawców lecz również proponowane utrudnią inwestowanie. zmiany prawa Jedynym nie tylko bene - pogorszą cjentem stan zmian naszych prawa, miast, które lecz rzekomo również utrudnią miały uprościć inwestowanie. proces Jedynym inwestycyjny, beneficjentem będzie szara zmian strefa prawa, inwestycji które i rzekomo budow- miały nictwa uprościć i dalej: Likwidacja proces inwestycyjny, pozwoleń na będzie budowę szara i rezygnacja strefa inwestycji z kontroli i procesów budownictwa urbanizacyjnych i dalej: i Likwidacja budowlanych pozwoleń to pomysły na budowę wręcz kuriozalne. i rezygnacja Również z kontroli ustawowe procesów tzw. urbanizacyjnych odrolnienie gruntów i budowlanych rolnych w to miastach pomysły wręcz było błędem, kuriozalne. bowiem Również spotęguje ustawowe rozprasza- tzw. odrolnienie zabudowy gruntów i wchodzenie rolnych z inwestycjami w miastach było na obszary, błędem, które bowiem nigdy spotęguje nie będą rozprasza- uzbrojone nie i wyposażone zabudowy w i wchodzenie usługi. Rozmiary z inwestycjami terenów na objętych obszary, odrolnieniem które nigdy wielokrotnie będą uzbrojone prze- i kraczają wyposażone perspektywiczne w usługi. Rozmiary potrzeby terenów inwe- objętych stycyjne miast, odrolnieniem a, zgodnie wielokrotnie z prawami rynku, prze- Andrzej Dobrucki kraczają deweloperzy perspektywiczne będą inwestować potrzeby poszukując inwestycyjne najtańszych miast, terenów a, zgodnie peryferyjnych, z prawami rynku, nieuzbrojonych i będą bez usług. inwestować Dla mieszkańców poszukując deweloperzy najtańszych i dla miasta to terenów katastrofa, peryferyjnych, bowiem efektem nieuzbrojonych tych działań będą i bez obszary usług. Dla substandardowej mieszkańców i zabudowy. dla miasta Troska to katastrofa, o ład przestrzenny bowiem efektem w krajach działań rozwiniętych będą obszary gospodarczo, substandardowej zwłaszcza tych zabudowy. w krajach Unii Troska Europejskiej, o ład przestrzenny należy do w krajacważniejszych rozwiniętych zadań gospodarczo, i obowiązków zwłaszcza władzy naj- w publicznej. krajach Unii Apel Europejskiej, ten pozostał należy bez do echa. najważniejszych Ustawa ta jednak zadań nie i obowiązków weszła jeszcze władzy w życie, została skierowana Apel ten pozostał przez Prezydenta bez echa. RP publicznej. Ustawa do Trybunału ta jednak Konstytucyjnego. nie weszła jeszcze w życie, Następną została bardzo skierowana ważną przez kwestią Prezydenta jest sprawa do Trybunału osób uprawnionych Konstytucyjnego. do RP sporządzania Następną świadectw bardzo energetycznych. ważną kwestią jest W sprawa osób uprawnionych skierowanym do do sporządza- Ministra wystąpieniu Infrastruktury nia świadectw PIIB energetycznych. odniosła się do W tego wystąpieniu skierowanym Nasza Izba stwierdziła, do Ministra że problemu. obowiązujące Infrastruktury w PIIB tej odniosła sprawie się przepisy do tego są nieodpowiedzialne problemu. Nasza Izba i sprzeczne stwierdziła, z art. 10 że unijnej obowiązujące dyrektywy. w tej Państwo sprawie Polskie przepisy jest są zobowiązane nieodpowiedzialne do przyjęcia i sprzeczne takiej z formuły unijnej prawnej, dyrektywy. aby świadectwo Państwo Polskie było wy- jest art. 10 konywane zobowiązane przez do przyjęcia wykwali kowanych takiej formu- ekspertów. ły prawnej, Podstawą aby świadectwo są tu studia było zawodowkonywane na kierunku przez architektura, wykwalifikowanych budownic- wytwo, ekspertów. inżynieria Podstawą środowiska, są tu elektrotechnika studia zawodowe kierunkach na kierunku pokrewnych. architektura, PIIB wniosła budownic- ministra two, inżynieria infrastruktury środowiska, oraz Sejmowej elektrotechnika lub Komisji lub Infrastruktury kierunkach pokrewnych. własne propozycje PIIB wniosła zapisów, do dotyczące ministra infrastruktury wprowadzenia oraz do Sejmowej ustawy Pb Komi- ko- Fot. Fot. Paweł Paweł Baldwin INŻYNIER BUDOWNICTWA 14

15 Z ta ostatniej Budownictwa chwili: nr 8/ Sejm zaakceptował większość poprawek Senatu, teraz ustawa Z ostatniej tra chwili: do podpisu Prezydenta. Sejm zaakcepsamorząd zawodowy niecznych sji Infrastruktury i oczekiwanych własne propozycje przez nasze zapisów, środowisko dotyczące zawodowe wprowadzenia zmian. do ustawy Najważniejsze Pb koniecznych i dotyczyły oczekiwanych art. 5 przez ust. 8 nasze pkt. 2 śro- i 4, propozycje aby dowisko wprowadzić zawodowe zapis: zmian. w pkt. Najważniejsze 2: ukończyła co propozycje najmniej dotyczyły studia wyższe art. 5 zawodowe ust. 8 pkt. w 2 i rozumieniu aby wprowadzić przepisów zapis: o szkolnictwie w pkt. 2: ukończyła 4, wyższym na co najmniej kierunku studia architektura, wyższe zawodowe budownictwo, w rozumieniu przepisów środowiska, o szkolnictwie elektrotechnika wyższym lub inżynieria pokrewne, na kierunku a w architektura, pkt. 4 wprowadzić budownictwo, zapis: posiada inżynieria uprawnienia środowiska, budowlane elektrotechnika bez ograniczeń pokrewne, do projektowania a w pkt. 4 wprowadzić albo kierowania zapis: lub robotami posiada uprawnienia budowlanymi budowlane w specjalności bez ogra- architektonicznej, niczeń do projektowania konstrukcyjno-budowlanej albo kierowania lub robotami instalacyjnej budowlanymi i jest członkiem w specjalności samorządu architektonicznej, albo konstrukcyjno-budowlanej odbyła szkolenie i złożyła zawodowego z lub wynikiem instalacyjnej pozytywnym i jest członkiem egzamin samorządu przed ministrem zawodowego właściwym albo odbyła do spraw szkolenie budownictwa, i złożyła gospodarki z wynikiem pozytywnym przestrzennej egzamin i mieszkaniowej. przed mi- Ponadto nistrem właściwym Izba wniosła, do spraw aby w budownictwa, art. 52 procedowanego gospodarki w przestrzennej Sejmowej Komisji i mieszkaniowej. Infrastruktury Ponadto projektu Izba ustawy wniosła, o zmianie aby w ustawy art. 52 Pb procedowanego o w gospodarce Sejmowej Komisji nieruchomościami Infrastruktu- oraz ustawy skreślić ry projektu cały ustawy ustęp 3, o zmianie bowiem ustawy niezrozumiałe Pb oraz było ustawy dla naszej o gospodarce Izby, dlaczego nieruchomościami zdaniem projektodawców skreślić cały ustęp osoba 3, sporządzająca bowiem niezrozumiałe świadectwo było charakterystyki dla naszej Izby, energetycznej dlaczego zdaniem budynku, projektodawców mieszkalnego osoba sporządzająca lub części budynku, świadec- lokalu stanowiącego two charakterystyki samodzielną energetycznej całość budynku, techniczno-użytkową, lokalu mieszkalnego nie może: lub być części uczestnikiem budynku, procesu stanowiącego budowlanego, samodzielną w wyniku całość technicz- którego wybudowano no-użytkową, nie ten może: budynek, być uczestnikiem być wykonawcą procesu budowlanego, robót budowlanych w wyniku wykonanych którego w wybudowano tym budynku, ten budynek, być właścicielem być wykonawcą robót mieć budowlanych powiązań kapitałowych wykonanych lub zarządcą, itd. w tym Przecież budynku, sporządzanie być świadectwa właścicielem energetycznego, zarządcą, mieć zwłaszcza powiązań dla nowych kapitałowych lub budynków, itd. Przecież które zostały sporządzanie zaprojektowane świadectwa i wykonangetycznego, przez osoby zwłaszcza sprawujące dla nowych samodzielne budyn- ener- funkcje ków, które techniczne zostały w zaprojektowane budownictwie, i wykonane przez zawód osoby zaufania sprawujące publicznego, samodzielne po- reprezentującwinno funkcje być techniczne nierozerwalnie w budownictwie, związane z procesezentujące budowlanym. zawód zaufania publicznego, repre- po- Z winno pewną być nierozerwalnie satysfakcją należy związane stwierdzić, z procesem w budowlanym. uchwalonej przez Sejm RP w dniu że 16 Z pewną lipca br. satysfakcją ustawie o zmianie należy ustawy stwierdzić, Prawo że w budowlane uchwalonej oraz przez ustawy Sejm o gospodarce RP w dniu nieruchomościami, 16 lipca br. ustawie której o zmianie projekt ustawy dotyczył Prawo budowlane obowiązku oraz ustawy sporządzania o gospodarce złagodzenia świadectw nieruchomościami, charakterystyki której energetycznej projekt dotyczył lokalu mieszkalnego, złagodzenia obowiązku rozszerzenia sporządzania katalogu świa- osób dectw charakterystyki uprawnionych energetycznej z mocy prawa lokalu do mieszkalnego, sporządzania rozszerzenia tych świadectw katalogu oraz wprowadzenia osób uprawnionych reguł z postępowania, mocy prawa zasad do sporządzania niezależności tych świadectw oraz odpowie- oraz dzialności wprowadzenia zawodowej reguł postępowania, dla tych osób i zasad uściślenia niezależności zasad ich rejestru, oraz odpowie- w art. 5 ust. dzialności 8 pkt. 2 zawodowej uwzględniona dla została tych osób propozycja i uściślenia PIIB. zasad Pkt 2 ich ma rejestru, brzmienie: w art. 2) 5 ukończyła, ust. 8 pkt. 2 uwzględniona w rozumieniu została przepisów pro- o pozycja szkolnictwie PIIB. Pkt wyższym, 2 ma brzmienie: co najmniej: 2) a) ukończyła, studia magisterskie w rozumieniu albo przepisów b) studia inżynierskie o szkolnictwie na wyższym, kierunkach: co najmniej: architektura, a) studia budownictwo, magisterskie inżynieria albo b) środo- studia wiska, inżynierskie energetyka na kierunkach: lub pokrewnych. architek- Uwzględniony tura, budownictwo, został inżynieria też wniosek, środo- aby w wiska, art. 52 energetyka projektu został lub pokrewnych. skreślony ust. 3. Uwzględniony Sejm przyjął został zapis też w dodanym wniosek, ust. aby 4a w art. w art. 52 projektu 5 o treści: został w skreślony przypadkach, ust. o 3. których Sejm przyjął mowa zapis w ust. w dodanym 4 świadectwo ust. charakterystyki 4a w art. 5 o treści: energetycznej w przypadkach, budynku o których lub lokalu mowa nie może w ust. być 4 świadectwo sporządzone charakterystyki przez osobę energetycznej będącą właścicielem budyn- tego ku lub budynku lokalu nie lub może lokalu. być sporządzo- Prowadzona ne przez osobę od lat będącą działalność właścicielem legislacyjna kolejnych tego budynku rządów lub posługuje lokalu. się uniwersalnym Prowadzona hasłem od lat ułatwić działalność inwestowanie. legislacyjna Ostatnie kolejnych działania rządów posługuje legislacyjne się polskie- uniwer- go salnym parlamentu hasłem w ułatwić coraz szerszym inwestowanie. jednak zakresie Ostatnie promują działania samowole legislacyjne budowlane polskie- i go eliminują parlamentu planowanie w coraz przestrzenne szerszym jednak oraz troskę zakresie o ład promują przestrzenny. samowole Takie budowlane działania, jak i eliminują sądzę, nie planowanie ułatwiają przestrzenne inwestowania. oraz Nadużyciem troskę o ład przestrzenny. jest więc stosowanie Takie działania, sformułowania, jak sądzę, że nie usuwamy ułatwiają inwestycyjne inwestowania. bariery, Nadużyciem kiedy praktycznie jest więc stosowanie likwidujemy sformu- zasady prawidłowego łowania, że usuwamy planowania inwestycyjne przestrzennego barie- i ry, pozwolenia kiedy praktycznie na budowy, likwidujemy ułatwiając zasady w ten sposób prawidłowego samowole planowania urbanistyczne przestrzennego i budowlane. i pozwolenia Ponadto na podzielam budowy, pogląd ułatwiając wyrażany w ten przez sposób wielu samowole członków urbanistyczne z naszego i budow- środowiska lane. Ponadto zawodowego, podzielam że w pogląd dalszym wyrażany ciągu, o przez czym wielu mówimy członków od kilku z lat, naszego tworzony środo- lub nowelizowany wiska zawodowego, system że prawny w dalszym jest niespój- ciągu, ny, o czym występują mówimy w nim od kilku wewnętrzne lat, tworzony sprzecz- lub ności nowelizowany i nie jest kompletny. system prawny Potwierdzeniem jest niespój- tego ny, występują są jego ciągłe w nim nowelizacje. wewnętrzne Na sprzecz- proces legislacyjny ności i nie jest ma kompletny. również zbyt Potwierdzeniem duży wpływ osiąganie tego są jego celów ciągłe doraźnych. nowelizacje. Na proces Jestem legislacyjny zdania, ma również że mandat zbyt duży społeczny, wpływ jaki osiąganie posiada celów środowisko doraźnych. techniczne budownictwa, Jestem zdania, że obliguje mandat nas społeczny, do podejmowania jaki posiada środowisko dalszych dostępnych techniczne działań budownictwa, i wykorzystania obliguje nas wszelkich do po- możliwych dejmowania środków, dalszych aby dostępnych przerwać obecny działań ciąg i wykorzystania stanowienia szkodliwego możliwych prawa, mając środków, nadzieję, aby że przerwać władze wszelkich naszego obecny ciąg kraju stanowienia podejmą trud szkodliwe- kompleksowego prawa, mając uporządkowania nadzieję, że władze sfery gospodarki naszego kraju przestrzennej, podejmą trud budownictwpleksowego i architektury. uporządkowania sfery kom- Domagać gospodarki się też przestrzennej, powinniśmy zapewnieninictwa skutecznej i architektury. ochrony ładu przestrzen- budownego Domagać i budowlanego się też powinniśmy przez racjonalizację zapewnie- przepisów nia skutecznej oraz ochrony procesów ładu planowania przestrzennego gospodarki i budowlanego przestrzennej przez przez racjonalizację zgodną i kody kację przepisów prawa oraz procesów budowlanego, planowania zamiast ich i gospodarki dalszej dewastacji przestrzennej nieustannymi przez zgodną zmianami kodyfikację cząstkowymi. prawa budowlanego, zamiast Cieszy ich dalszej zatem dewastacji fakt potwierdzenia nieustannymi w czasie zmianami cząstkowymi. VIII Krajowego Zjazdu PIIB przez obrad podsekretarza Cieszy zatem fakt stanu potwierdzenia w Ministerstwie w czasie Infrastruktury obrad VIII Krajowego Olgierda Dziekońskiego Zjazdu PIIB przez konieczności podsekretarza dalszej stanu dyskusji w Ministerstwie nad przyszłym In- kształtem frastruktury ustawy Olgierda Prawo Dziekońskiego budowlane, konieczności o planowaniu dalszej dyskusji i zagospodarowa- nad przyszłym ustawy niu kształtem przestrzennym ustawy Prawo oraz rozporządzeń budowlane, z ustawy nimi o związanych. planowaniu i Zadeklarował zagospodarowaniu przestrzennym (trzymamy za oraz słowo), rozporządzeń że on również przy Ministerstwie z nimi związanych. Infrastruktury Zadeklarował utworzony on zostanie również zespół (trzymamy roboczy, za słowo), w którego że skład przy wchodziliby Ministerstwie przedstawiciele Infrastruktury naszych utworzony środowisk zostanie zawodowych. zespół roboczy, W w trakcie którego regularnych wchodziliby spotkań przedstawiciele zespół mógłby naszych zde niować skład śro- podstawowe dowisk zawodowych. problemy W wynikające trakcie regularnych zawodowej spotkań zespół i z funkcjonowania mógłby zdefiniować ustaw z praktyki związanych podstawowe z problemy procesami wynikające inwestycyjnymi. z praktyki zawodowej i z funkcjonowania ustaw związanych z procesami inwestycyjnymi. Na podstawie artykułu Środowisko techniczne budownictwa a zmiany w regulacjach podstawie prawnych, artykułu Wiadomości Środowisko Projektan- tech- Na niczne ta Budownictwa budownictwa nr 8/2009. a zmiany w regulacjach prawnych, Wiadomości Projektan- wrzesień 09 [65] 15

16 samorząd zawodowy O świadectwach charakterystyki energetycznej raz jeszcze Wyjaśnienia odnośnie możliwości sporządzania świadectw energetycznych przez osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej. Fot. Archiwum firmy Rockwool Opublikowany w numerach 4 i 5,,IB artykuł na temat świadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz uprawnień odpowiednich do ich sporządzania wywołał duży rezonans w środowisku inżynierów. Wiele wątpliwości wzbudziło pominięcie uprawnień telekomunikacyjnych, które zostały wydane jako uprawnienia instalacyjne na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Łączności z 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 120, poz. 581 z późn. zm.). Należy jednak wyjaśnić, że stanowisko przedstawione w miesięczniku w sprawie uprawnień odpowiednich do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa powyżej, jest prawidłowe i aktualne. Ustawodawca określając bowiem w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, Osoby z wyższym wykształceniem, mające uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, nie są uprawnione do sporządzania świadectw energetycznych bez złożenia odpowiedniego egzaminu. poz z późn. zm.) katalog uprawnień upoważniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wziął pod uwagę obecnie istniejące specjalności instalacyjne, do których należy zaliczyć specjalność: 1. instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2. instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zgodnie z powyższym, w świetle art. 5 ust. 8 pkt 4 Prawa budowlanego, za uprawnienia budowlane odpowiednie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków należy uznać wyłącznie uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w przywołanych specjalnościach instalacyjnych lub merytorycznie im odpowiadające, uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących. Niestety, obecna specjalność telekomunikacyjna oraz odpowiadająca jej specjalność instalacyjna w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej czy radiowej nie spełniają wskazanego warunku, ponieważ nie odpowiadają merytorycznie specjalnościom instalacyjnym wskazanym w art. 5 ust. 8 pkt 4 Prawa budowlanego. Jednak osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, posiadające wykształcenie wyższe, mają możliwość uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku przechodząc kurs i podchodząc do egzaminu organizowanego przez właściwego ministra. Joanna Smarż Kazimierz Szulborski Bronisław Wosiek Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 16 INŻYNIER BUDOWNICTWA

17 samorząd zawodowy ZARZ D G ÓWNY POLSKIEGO ZWI ZKU IN YNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Komitet Ekonomiki Budownictwa IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIE PUBLICZNYCH WACETOB Sp.z o.o. zapraszaj do udzia u w XIV Konferencji Cz stochowskiej KOSZTORYSY W WIETLE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ORZECZE KRAJOWEJ IZBY ODWO AWCZEJ CZ STOCHOWA 5 6 listopada 2009 r. TEMATYKA KONFERENCJI: Opis sposobu obliczania ceny robót budowlanych (oferty) w zamówieniach publicznych dr in. Olgierd Sielewicz B dy w kosztorysach ofertowych wed ug orzecznictwa Krajowej Izby Odwo awczej mgr Ma gorzata Str ciwilk Standardy i metody kosztorysowania w procesie inwestycyjnym mgr in. Balbina Kacprzyk Koszty kwalifikowane i kosztorysy w uj ciu projektów unijnych mgr S awomir Gadomski Skutki prawne kosztorysów dla zawarcia i zmiany umowy o roboty budowlane na podstawie art. 144 Prawa zamówie publicznych mgr ucja Lapierre Cena ofertowa a wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych w procedurach zamówie publicznych dr in. Janusz Dolecki Niezb dne rozwi zania systemowe dotycz ce uporz dkowania procesu inwestycyjnego w budownictwie dr in. Janusz Kulejewski Wp yw projektanta na kosztorysy robót budowlanych dr in. Aleksander Krupa Okre lenie a opis przedmiotu zamówienia publicznego mgr in. Ewa Wiktorowska XIV Konferencja po wi cona b dzie roli i zasadom opracowania kosztorysów w poszczególnych fazach przedsi wzi cia budowlanego. Tematyka referatów to nie tylko standardy kosztorysowania i przygotowanie SIWZ, ale rozwi zania systemowe dotycz ce uporz dkowania procesu inwestycyjnego, przyk ady kosztów kwalifikowanych w projektach unijnych, czy przyk ady najcz ciej wyst puj cych b dów w kosztorysach ofertowych. Konferencja jest skierowana do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, indywidualnych i instytucjonalnych: inwestorów, biur projektowania i realizacji inwestycji, wykonawców, kosztorysantów, kadry zarz dzaj cej przedsi wzi ciami inwestycyjno budowlanymi, mened erów ds. finansów, strategii i rozwoju, marketingu, sprzeda y i inwestycji, cz onków nadzoru inwestorskiego, rozlicze i odbiorów, mened erów projektów i cz onków zespo ów projektowych. Konferencja odb dzie si w dniach 5 6 listopada 2009 r. w Cz stochowie w Hotelu Mercure Hotel Patria, ul. Ks. Jerzego Popie uszki nr 2. Koszt udzia u w Konferencji: 890 z. Szczegó owe informacje oraz karta zg oszenia s dost pne na naszej stronie internetowej: Zg oszenia prosimy kierowa na adres: WACETOB Sp.z o.o. Komitet Organizacyjny Konferencji CZ STOCHOWA 2008, 02 wrzesień 09 [65] 548 Warszawa, ul. Olesi ska 21 tel./fax (22) , (22) , 17 e mail:

18 moim zdaniem Rażące błędy we wzorach umów o prace projektowe narzucanych przez zamawiających w zamówieniach publicznych, cz. II Naruszanie ustawy o prawie autorskim Pewna część wzorów umów o prace projektowe narusza postanowienia ustawy z 4 lutego 1994 r. (z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez zawarte w nich następujące zapisy: Dokumentacja staje się własnością Zamawiającego, a Wykonawca zrzeka się w stosunku do niej wszelkich praw z nią związanych. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z autorstwa dokumentacji. Wykonawca, w ramach ustalonego w tej umowie wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekazuje w załączeniu do protokołu zdawczo-odbiorczego pełną wersję dokumentacji kosztorysowej w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia niniejszego opracowania z dysku swojego komputera i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych w przedmiotową wyceną, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Zamawiającemu Autorzy wzorów umów o prace projektowe nie rozróżniają autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. do pełnego zakresu opracowania (podkreślenie autora). Autorzy wzorów umów o prace projektowe nie rozróżniają autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych: autorskie prawa osobiste są chronione w nieograniczonym czasie i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu, autorskie prawa majątkowe, które nabywa jednostka projektowa, w której projektanci wykonali dokumentację projektową o cechach twórczych, mogą być przekazane zamawiającemu. Umowa o korzystaniu z utworu obejmuje określone pola eksploatacji wyraźnie w niej określone. Nieprecyzyjne określenie rękojmi i gwarancji za wykonane prace projektowe W kodeksie cywilnym ani w innych przepisach pokrewnych nie występuje pojęcie rękojmia za prace projektowe. Zaliczając jednak dokumentację projektową jako dzieło, należy uznać, że jest ona objęta rękojmią. Dokumentacja projektowa w momencie jej tworzenia, w ramach umowy, jest dziełem, a ustawowy termin rękojmi określa art. 646 k.c.: Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Tak więc dokumentacja projektowa jako dzieło ma ustawowy termin rękojmi dwa lata od dnia wydania. Strony mogą jednak odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. W analizowanych wzorach umów o prace projektowe spotkano następujące ustalenia dotyczące rękojmi: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Natomiast w większości wzorów umów o prace projektowe nie sprecyzowano zapisów dotyczących rękojmi oraz gwarancji. W jednym przypadku podano żądanie udzielenia gwarancji na rok, ale dotyczyło to umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Na tego rodzaju opracowania nie powinno się żądać gwarancji. Ustalenie uprawnień z tytułu rękojmi za prace projektowe jest problemem złożonym. Powszechnie jest przyjmowany okres dwóch lat od odbioru dokumentacji projektowej. Przy łączeniu ustalenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej z rękojmią za wady wykonanych robót budowlanych mogą powstać zasadnicze wątpliwości wynikające z braku możliwości decyzyjnych projektanta do wyboru wyposażenie technologicznego i technicznego w realizowanym obiekcie. Z reguły 18 INŻYNIER BUDOWNICTWA

19 moim zdaniem zamawiający wybiera w postępowaniu przetargowym ofertę z najniższą ceną, a nie według parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej. Projektant na dokonany wybór wyposażenia nie ma żadnego wpływu, ale może odpowiadać za ich wadliwe działanie przy przedłużonym uprawnieniu z tytułu rękojmi. Można postawić wniosek, że uprawnienia z tytułu rękojmi za dokumentację projektową powinny być zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów obiektów. Wadliwe zapisy dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający w sposób bardzo zróżnicowany precyzują ustalenia dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego. W większości umów nadzór autorski jest nieprawidłowo ujmowany w jednej wspólnej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej. W wielu wzorach umów, nawet dla obiektów skomplikowanych (np. oczyszczalnie ścieków), nie przewidziano nadzoru autorskiego. W analizowanych wzorach umów podano następujące ustalenia dotyczące nadzoru autorskiego: Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego. Zapis podano w dalszym paragrafie. Natomiast w paragrafie określającym zakres umowy nie wymieniono nadzoru autorskiego, co pozwala przypuszczać, że zamawiający nie przewiduje zapłaty za nadzór. Nie podano także zapisu, że przewiduje się zawarcie odrębnej umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego. Projektant zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, określonego w 3 umowy, do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej. W 3 umowy jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym zamówienia według 1, w którym określono przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne po 5 egzemplarzy. Taki zapis pozwala domniemywać, że zamawiający nie zamierza pokryć kosztu sprawowania nadzoru. Jednostka projektowania zobowiązana jest do bezpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, tj. w trakcie wykonywania prac remontowych (podkreślenie autora). Czynności nadzoru budowlanego, w tym nadzoru autorskiego, są czynnościami procesu inwestycyjnego i wymagają dowodowego (pisemnego) postępowania począwszy od solidnie sformułowanej W większości wzorów umów nie sprecyzowano zapisów dotyczących rękojmi i gwarancji. umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, uzupełniające szkice aż do podpisu pod oświadczeniem kończącym budowę. Podane wyżej przykłady, a także brak zobowiązania przez zamawiających do sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta przy złożonych technologicznie i technicznie inwestycjach świadczą o braku zrozumienia roli i znaczenia nadzoru autorskiego w procesie realizacji inwestycji. Na nadzór autorski powinna być zawarta oddzielna umowa niezależna od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa o nadzór autorski jest umową zlecenia. Odnoszą się do niej wszystkie przepisy kodeksu cywilnego, art Suprijono Suharjoto Fotolia.com 19

20 moim zdaniem Nadzoru autorskiego nie można włączać do umowy o prace projektowe, która jest umową o dzieło (art k.c.). Błąd taki jest popełniany w wielu umowach o prace projektowe. Również autorzy wielu publikacji książkowych mają na ten temat zróżnicowany pogląd. Zdaniem autora obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego, a także inwestorskiego powinien być ustalony dla wszystkich inwestycji budowlanych realizowanych w trybie zamówień publicznych. Podsumowanie Analizując problemy dotyczące ustaleń we wzorach umów na prace projektowe, trzeba na wstępie porównać tak formułowane umowy z zapisami w kodeksie cywilnym. Ogólny zakres oceny podaje art. 385²: Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem umowy. Nie ulega wątpliwości, że w omawianych przypadkach mamy do czynienia z jednostronnym narzuceniem ustaleń przez zamawiającego. Wykonawca został pozbawiony z mocy możliwości ustawiy Prawo zamówień publicznych do wniesienia uzasadnionych uwag lub propozycji zmian do projektu przedmiotowej umowy, mimo że wiele omówionych wyżej ustaleń zawiera błędy prawne i rzeczowe. W wielu rozstrzyg-niętych postępowaniach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej jednostki projektowe lub projektanci zostali postawieni praktycznie w sytuacji bez wyjścia. Jeżeli nie zawrą umowy, to będą zmuszeni do ograniczenia swej działalności, zwolnienia części pracowników lub postawienia swej Na nadzór autorski powinna być zawarta oddzielna umowa, niezależna od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. jednostki w stan likwidacji. Zawierając zaś niekorzystną dla siebie umowę, liczą, że zamawiający, zadowolony z wykonanej dokumentacji projektowej oraz ze zrealizowanej na jej podstawie inwestycji, nie będzie egzekwował wszystkich ustaleń umowy. Istniejąca sytuacja w zakresie stosowanych wzorów umów o prace projektowe wymaga zasadniczych zmian. Dotychczas praktykowane jednostronne narzucanie treści umów przez zamawiających w przetargach publicznych na prace projektowe powinno być zastąpione przez zawieranie umów zgodnych z ustaleniami kodeksu cywilnego. Jednym z proponowanych działań jest opublikowanie prawidłowych wzorów umów o prace projektowe, podobnie jak to wykonano dla umów o roboty budowlane. Na pytanie kto powinien zająć się opracowaniem i opublikowaniem wzorów umów o prace projektowe, można znaleźć odpowiedź w ustawie z 29 stycznia 2004 r. (z poźn. zm.) Prawo zamówień publicznych, dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (art. 154 pkt 10): Prezes Urzędu upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień (podkreślenie autora). Od wejścia w życie tego zapisu minęło ponad pięć lat, a przykładowych wzorów umów jak nie było, tak nie ma. Autor kieruje prośbę do prezesa UZP o możliwe szybkie podjęcie decyzji o opracowanie wzorów umów o prace projektowe. Środowisko projektowe, biorąc pod uwagę różnorodność obiektów, dla których wykonywane są prace projektowe, oczekuje, że wzory umów na prace projektowe będą dostosowane do występujących potrzeb i obejmą m.in. następujące umowy: o wykonanie usług i prac przedprojektowych, o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dużych inwestycji liniowych, o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o wykonanie nieskomplikowanych (dodatkowych) prac projektowych, o sprawowanie nadzoru autorskiego. Izba Projektowania Budowlanego zgłasza gotowość współpracy przy opiniowaniu projektów wzorów umów o prace projektowe oraz zorganizowaniu szerokiej konsultacji społecznej na ten temat. Literatura dr inż. Kazimierz Staśkiewicz Izba Projektowania Budowlanego 1. A. Dzięgielewski, M. Szymański, Uwarunkowania realizacji procesów inwestycyjnych na etapie projektowania, Wiadomości Projektanta Budownictwa nr 6/ R. Golat, Umowa o prace projektowe a prawa autorskie do projektu, Inżynier Budownictwa nr 9/ W.W. Goliński, Charakterystyczne błędy, Budownictwo i Prawo nr 3/ W.W. Goliński, A. Krupa, B. Kuliński, K. Staśkiewicz, Umowy o prace projektowe, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa W.W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz, Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa W. Jasiewicz, A... symetria umowy, wydawnictwo Oria Media, Białystok W. Korzeniewski, Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa, wydawnictwo Polcen, Warszawa T. Suwara, Ochrona środowiska a przygotowania inwestycji liniowych, XIX Forum Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa INŻYNIER BUDOWNICTWA

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY Uchwała nr 5 z dnia 15 listopada 2014 r. o przyjęciu regulaminu Członkowie założyciele obecni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY przyjmują regulamin w brzmieniu, który stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE. z dnia 16 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE. z dnia 16 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/R/2005 z dnia 28.01.2005 r.

Uchwała Nr 01/R/2005 z dnia 28.01.2005 r. Uchwała Nr 01/R/2005 z dnia 28.01.2005 r. 1 Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie 15 Regulaminu okręgowych rad PIIB wyraża zgodę na przystąpienie do przetargu i nabycie w razie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I 1 ORDYNACJA WYBORCZA Związku Zawodowego Górników w Polsce I. Zasady ogólne Rozdział I 1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW)

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW) PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW) Wzór 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 3 WZC SAW IIA Polska z dnia 22 stycznia 2005 roku IIA Polska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ ZWIĄZKU 2008 r. ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 1 2 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 15 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 15 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 4/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zgłoszenia Nadzwyczajnemu XIII Krajowemu Zjazdowi Lekarzy projektu uchwały w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W DOBRYM MIEŚCIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W DOBRYM MIEŚCIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W DOBRYM MIEŚCIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej NR 1 w Dobrym Mieście, zwana dalej Radą, działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku I Przepisy ogólne. 1 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI"

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI" 1 Zebranie Mieszkańców Budynku jest organem Spółdzielni. Zebranie działa na podstawie 38-44 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

========================================================================

======================================================================== REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC ŁODZI ======================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Załącznik do uchwały RKE nr 1 z dnia 28 luty 2013 r. Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r.

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. projekt 1. 1. W Nadzwyczajnym Kongresie Polskiego Związku Judo (dalej również jako Kongres ) z głosem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w Warszawie, w siedzibie Fundacji. 1 Do kompetencji Rady Fundacji należą sprawy wynikające z postanowieo Statutu Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna : ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Rada Rodziców działa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Załącznik nr do uchwały nr Rady Pedagogicznej z dnia Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Katowice 2010 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2007/2008 Rady Rodziców z dnia 8.11.2007r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków o terminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodniczący Okręgowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNA 1 Regulamin Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pobiedziskach został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Załącznik nr 1 do uchwały nr I/01/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, z dnia 7 marca 2011 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r.

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków obraduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków oraz wyboru organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków oraz wyboru organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 18 WZC IIA Polska z dnia 9 czerwca 2014 roku Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków oraz wyboru organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr VI/46 /2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 kwietnia 2015 roku Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Nekla

Załącznik do Uchwały Nr VI/46 /2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 kwietnia 2015 roku Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Nekla Załącznik do Uchwały Nr VI/46 /2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 kwietnia 2015 roku Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Nekla Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO REGIONALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (DELEGATÓW) STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO REGIONALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (DELEGATÓW) STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OBRAD WALNEGO REGIONALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (DELEGATÓW) STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regionalne walne zebranie członków albo walne zebranie delegatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 XXIX Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kr akowie z dnia 28 lutego 2012 r. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ Cele i zadania Rady Rodziców: 1 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Gimnazjum oraz podejmowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 1523 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3062 UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMI RADY RODZICÓW

REGULAMI RADY RODZICÓW REGULAMI RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej r 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia 27 marca 2012 r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo