RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Opracował: mgr Dariusz Kwieciński Sieciechów 2012

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cele ewaluacji Narzędzia i metody badawcze Ocena stanu obecnego Ankieta skierowana do uczniów Ankieta skierowana do rodziców Ankieta skierowana do nauczycieli Wyniki ankiet Opis wyników ewaluacji

3 1. Wstęp Cele ewaluacji. Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie w kwietniu 2012r na podstawie Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawnie nadzoru pedagogicznego. Celem analizy było sprawdzenie czy oferta edukacyjna szkoły jest dla uczniów atrakcyjna, czy jest wzbogacana i modyfikowana, czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe i czy oferta wynika z podstawy programowej i umożliwia jej realizację Narzędzia i metody badawcze. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankiety zostały przeprowadzone wśród uczniów gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli uczących w gimnazjum. Wzięło w nich udział 115 uczniów gimnazjum, 41 rodziców i 14 nauczycieli. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: a) kwestionariusz ankiety dla uczniów, b) kwestionariusz ankiety dla rodziców, c) kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, 2. Ocena stanu obecnego. Chcąc dokonać analizy stanu realizacji zadania, jakim jest oferta edukacyjna szkoły musieliśmy zapoznać się za zdaniem wszystkich stron zainteresowanych tym problemem: rodziców, nauczycieli i dzieci. Poniżej przedstawiamy ankiety jak i ich wyniki Ankieta skierowana do ucznia. Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest atrakcyjna, czy ulega zmianom i czy jest wzbogacana. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Na pytania typu a, b, c można zakreślić kilka odpowiedzi. Uczeń: Czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest dla uczniów atrakcyjna 1. Czy nauczyciele zdobywają informacje na temat twoich zainteresowań? Tak nie 3

4 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Rozmowy na lekcjach wychowawczych b. Rozmowy na lekcji ze swojego przedmiotu c. Poprzez ankiety d. Rozmowy z rodzicami e. Obserwacje uczniów f. Rozmowy indywidualne z uczniem g. Inne 3. Czy masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole? Tak nie 4. Jeśli NIE, to dlaczego? a. Dowożenie uczniów b. Niewystarczająca oferta szkoły c. Brak fachowców wśród nauczycieli d. Brak zaplecza e. Brak odpowiednich środków finansowych f. Brak zainteresowania ze strony uczniów g. Inne.. 5. W jaki sp nauczyciele rozwijają twoje zainteresowania? a. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych b. Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych c. Organizowanie konkursów d. Przygotowywanie uczniów do konkursów e. Organizowanie turniejów, zawodów f. Zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań g. Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych h. Zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej i. Zlecanie wykonywania gazetek ściennych j. Projekty edukacyjne k. Projekty profilaktyczne l. Zadania dodatkowe na ocenę 6 m. Organizowanie i opieka na wycieczkach n. Inne 6. Czy masz wiedzę na temat istniejących w szkole kół zainteresowań? Tak nie 7. Na zainteresowanie przez ciebie przedmiotem największy wpływ mają: a) Metody i formy pracy b) Stosowane środki dydaktyczne c) Wycieczki przedmiotowe d) Osobowość nauczyciela e) Pomoce audiowizualne f) Inne 8. Czy oferta edukacyjna jest dla ciebie atrakcyjna? Tak raczej tak raczej nie nie zdecydowanie nie 9. Proszę określić, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla ciebie atrakcyjna?

5 Uczeń: Czy oferta edukacyjna jest wzbogacana i modyfikowana 1. Czy nauczyciele modyfikują ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Dostosowywanie programów nauczania b. Zmiana podręczników c. Dostosowywanie programów zajęć wyrównawczych d. Dostosowanie programów kół zainteresowań do zainteresowań i możliwości uczniów e. Poprawianie we własnym zakresie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne f. Wprowadzanie zmian w swojej pracy zgodnie z rozporządzeniami g. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje h. Wprowadzanie programów autorskich i. Dostosowywanie pso j. Inne 3. Czy nauczyciele wzbogacą ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 4. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Realizacja projektów edukacyjnych b. Realizacja programów profilaktycznych c. Tworzenie i realizacja programów autorskich d. Wprowadzanie metod pracy aktywizujących uczniów e. Prowadzenie społecznych zajęć. f. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych g. Wyjazdy na basen h. Praca z uczniem zdolnym i. Przygotowywanie do konkursów i olimpiad j. Prowadzenie zajęć w czasie ferii k. Angażowanie uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym l. Organizacja i opieka na wycieczkach m. Przygotowywanie przedstawień n. Angażowanie uczniów do akcji charytatywnych o. Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej p. Współpracując z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury q. Inne 5. Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby w naszej szkole twoim zdaniem przeprowadzić? a. Polepszyć wyposażenie świetlicy szkolnej, zakup czego?.. b. Lepiej zagospodarować uczniom czas oczekiwania na autobus c. Lepiej zagospodarować uczniom czas przed lekcjami d. Odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizyko-chemiczną (możliwość przeprowadzania doświadczeń) e. Promować sukcesy w środowisku lokalnym i szkolnym f. Zdobywać dodatkowe fundusze (spoza organu prowadzącego) g. Brać udział w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej h. Doposażyć pracownię komputerową 5

6 i. Stworzyć uczniom możliwość korzystania z komputerów w bibliotece lub świetlicy szkolnej j. Inne Uczeń: Czy szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe 1. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 2. Czy rozumiesz pojecie nowatorskich rozwiązań programowych? Tak nie 3. Czy chciałbyś żeby szkoła realizowała nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie 4. Czy byłbyś zainteresowany dodatkowymi zajęciami? Tak nie 5. Czy gdyby dodatkowe zajęcia były realizowane w soboty to czy byłbyś nimi zainteresowany? Tak nie 6. Czy w naszej szkole są potrzebne nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 7. Co wg ciebie stoi na przeszkodzie w realizacji nowatorskich rozwiązań programowych: a) Brak funduszy b) Zbyt duży nakład pracy c) Zaangażowania nauczycieli d) Brak czasu ze względu na dowóz e) Inne Dziękuję 1.1. Ankieta skierowana do rodzica. Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest atrakcyjna, czy ulega zmianom i czy jest wzbogacana. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Na pytania typu a, b, c można zakreślić kilka odpowiedzi. Rodzic: Czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest dla uczniów atrakcyjna 1. Czy nauczyciele zdobywają pana/pani zdaniem informacje na temat zainteresowań uczniów? Tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Rozmowy na lekcjach wychowawczych b. Rozmowy na lekcji ze swojego przedmiotu c. Poprzez ankiety d. Rozmowy z rodzicami e. Obserwacje uczniów f. Rozmowy indywidualne z uczniem g. Inne 3. Czy pani/pana dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole? Tak nie 6

7 4. Jeśli NIE, to dlaczego? a. Dowożenie uczniów b. Niewystarczająca oferta szkoły c. Brak fachowców wśród nauczycieli d. Brak zaplecza e. Brak odpowiednich środków finansowych f. Brak zainteresowania ze strony uczniów g. Inne.. 5. W jaki sp nauczyciele rozwijają zainteresowania pani/pana dziecka? a. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych b. Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych c. Organizowanie konkursów d. Przygotowywanie uczniów do konkursów e. Organizowanie turniejów, zawodów f. Zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań g. Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych h. Zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej i. Zlecanie wykonywania gazetek ściennych j. Projekty edukacyjne k. Projekty profilaktyczne l. Zadania dodatkowe na ocenę 6 m. Organizowanie i opieka na wycieczkach n. Inne 6. Czy ma pan/pani wiedzę na temat istniejących w szkole kół zainteresowań? Tak nie 7. Na zainteresowanie przez pani/pana dziecko przedmiotem największy wpływ mają: g) Metody i formy pracy h) Stosowane środki dydaktyczne i) Wycieczki przedmiotowe j) Osobowość nauczyciela k) Pomoce audiowizualne l) Inne 8. Proszę określić, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla pani/pana dziecka atrakcyjna? Rodzic: Czy oferta edukacyjna jest wzbogacana i modyfikowana 1. Czy nauczyciele modyfikują ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Dostosowywanie programów nauczania b. Zmiana podręczników c. Dostosowywanie programów zajęć wyrównawczych d. Dostosowanie programów kół zainteresowań do zainteresowań i możliwości uczniów e. Poprawianie we własnym zakresie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne f. Wprowadzanie zmian w swojej pracy zgodnie z rozporządzeniami 7

8 g. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje h. Wprowadzanie programów autorskich i. Dostosowywanie pso j. Inne 3. Czy nauczyciele wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 4. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Realizacja projektów edukacyjnych b. Realizacja programów profilaktycznych c. Tworzenie i realizacja programów autorskich d. Wprowadzanie metod pracy aktywizujących uczniów e. Prowadzenie społecznych zajęć. f. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych g. Wyjazdy na basen h. Praca z uczniem zdolnym i. Przygotowywanie do konkursów i olimpiad j. Prowadzenie zajęć w czasie ferii k. Angażowanie uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym l. Organizacja i opieka na wycieczkach m. Przygotowywanie przedstawień n. Angażowanie uczniów do akcji charytatywnych o. Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej p. Współpracują z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury q. Inne. 5. Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby w naszej szkole pani/pana zdaniem przeprowadzić? a. Polepszyć wyposażenie świetlicy szkolnej, zakup czego?.. b. Lepiej zagospodarować uczniom czas oczekiwania na autobus c. Lepiej zagospodarować uczniom czas przed lekcjami d. Odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizyko-chemiczną (możliwość przeprowadzania doświadczeń) e. Promować sukcesy w środowisku lokalnym i szkolnym f. Zdobywać dodatkowe fundusze (spoza organu prowadzącego) g. Brać udział w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej h. Doposażyć pracownię komputerową i. Stworzyć uczniom możliwość korzystania z komputerów w bibliotece lub świetlicy szkolnej j. Inne 6. Czy odwiedza pan/pani stronę internetowa szkoły? Systematycznie sporadycznie nie 7. Skąd czerpie pan/pani informacje o szkole? a. Od dziecka b. Od znajomych ze środowiska c. Z wizyt w szkole d. Ze strony internetowej 8

9 Rodzic: Czy szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe 1. Czy szkoła wg pani/pana realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 2. Czy rozumie pan/pani pojecie nowatorskich rozwiązań programowych? Tak nie 3. Czy chciałaby pani/pan żeby szkoła realizowała nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie 4. Czy pani/pana dziecko zainteresowane by było dodatkowymi zajęciami? Tak nie 5. Czy gdyby dodatkowe zajęcia były realizowane w soboty to czy pani/pan byłaby/byłby nimi zainteresowany i zapewnił dziecku dowóz i odbiór ze szkoły? Tak nie 6. Czy w naszej szkole są potrzebne nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 7. Co wg pana/pani stoi na przeszkodzie w realizacji nowatorskich rozwiązań programowych: f) Brak funduszy g) Zbyt duży nakład pracy h) Brak zaangażowania nauczycieli i) Brak czasu ze względu na dowóz j) Inne Dziękuję 1.2. Ankieta skierowana do nauczyciela. Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest atrakcyjna, czy ulega zmianom i czy jest wzbogacana. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Na pytania typu a, b, c można zakreślić kilka odpowiedzi. Nauczyciel: Czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest dla uczniów atrakcyjna 1. Czy zdobywa Pan(i) informacje na temat zainteresowań uczniów? Tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Rozmowy na lekcjach wychowawczych b. Rozmowy na lekcji ze swojego przedmiotu c. Poprzez ankiety d. Rozmowy z rodzicami e. Obserwacje uczniów f. Rozmowy indywidualne z uczniem g. Inne 3. Czy wszyscy uczniowie Pani / Pana zdaniem mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole? Tak nie 4. Jeśli NIE, to dlaczego? a. Dowożenie uczniów 9

10 b. Niewystarczająca oferta szkoły c. Brak fachowców wśród nauczycieli d. Brak zaplecza e. Brak odpowiednich środków finansowych f. Brak zainteresowania ze strony uczniów g. Inne.. 5. W jaki sp rozwija Pan(i) zainteresowania uczniów? a. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych b. Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych c. Organizowanie konkursów d. Przygotowywanie uczniów do konkursów e. Organizowanie turniejów, zawodów f. Zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań g. Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych h. zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej i. Zlecanie wykonywania gazetek ściennych j. Projekty edukacyjne k. Projekty profilaktyczne l. Zadania dodatkowe na ocenę 6 m. Organizowanie i opieka na wycieczkach n. Inne 6. Czy uczniowie mają wiedzę na temat istniejących w szkole kół zainteresowań? Tak nie 7. Na zainteresowanie przez uczniów przedmiotem największy wpływ mają: m) Metody i formy pracy n) Stosowane środki dydaktyczne o) Wycieczki przedmiotowe p) Osobowość nauczyciela q) Pomoce audiowizualne r) Inne 8. Proszę określić, w jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna? Nauczyciel: Czy oferta edukacyjna jest wzbogacana i modyfikowana 1. Czy modyfikuje Pan(i) ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Dostosowywanie programów nauczania b. Zmiana podręczników c. Dostosowywanie programów zajęć wyrównawczych d. Dostosowanie programów kół zainteresowań do zainteresowań i możliwości uczniów e. Poprawianie we własnym zakresie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne f. Wprowadzanie zmian w swojej pracy zgodnie z rozporządzeniami g. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje h. Wprowadzanie programów autorskich i. Dostosowywanie pso 10

11 j. Inne 3. Czy wzbogaca Pan(i) ofertę edukacyjną szkoły? Tak nie 4. Jeśli TAK, to w jaki sp? a. Realizacja projektów edukacyjnych b. Realizacja programów profilaktycznych c. Tworzenie i realizacja programów autorskich d. Wprowadzanie metod pracy aktywizujących uczniów e. Prowadzenie społecznych zajęć. Typ zajęć. f. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych g. Wyjazdy na basen h. Praca z uczniem zdolnym i. Przygotowywanie do konkursów i olimpiad j. Prowadzenie zajęć w czasie ferii k. Angażowanie uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym l. Organizacja i opieka na wycieczkach m. Przygotowywanie przedstawień n. Angażowanie uczniów do akcji charytatywnych o. Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej p. Współpracując z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury q. Inne. 5. Czy podejmując działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną natrafia Pan(i) na ograniczenia lub przeszkody? Tak nie 6. Jeśli tak, to proszę je wymienić? a. Brak wyposażenia pracowni w nowoczesne środki audiowizualne b. Brak środków dydaktycznych i zaplecza, jakich c. Brak zainteresowania ze strony uczniów d. Brak czasu własnego e. Dowóz dzieci i brak możliwości pracy z uczniem f. Brak programów realizowanych w szkole pod patronatem Unii Europejskiej g. Brak środków finansowych h. Brak dobrej współpracy organu prowadzącego ze szkołą, np. dostęp do autobusu szkolnego i. Inne.. 7. Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby w naszej szkole Pani/Pana zdaniem przeprowadzić? a. Polepszyć wyposażenie świetlicy szkolnej, zakup czego?.. b. Lepiej zagospodarować uczniom czas oczekiwania na autobus c. Lepiej zagospodarować uczniom czas przed lekcjami d. Odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizyko-chemiczną (możliwość przeprowadzania doświadczeń) e. Promować sukcesy w środowisku lokalnym i szkolnym f. Zdobywać dodatkowe fundusze (spoza organu prowadzącego) g. Brać udział w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej h. Doposażyć pracownię komputerową 11

12 i. Stworzyć uczniom możliwość korzystania z komputerów w bibliotece lub świetlicy szkolnej j. Inne Nauczyciel: Czy szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe 1. Czy realizuje Pani/Pan nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 2, Jeśli tak to jakie:.. 3. Czy rozumie pan/pani pojecie nowatorskich rozwiązań programowych? Tak nie 4. Czy chciałaby (chciałby) Pani (Pan) realizować nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie 5. Czy nowatorskie rozwiązania Pani/Pana zdaniem podnoszą efektywność nauczania? tak raczej tak nie trudno powiedzieć 6. Jeśli TAK. to proszę określić w jakim stopniu? Czy w naszej szkole są potrzebne nowatorskie rozwiązania programowe? Tak nie nie wiem 8. Jeśli TAK, to w rozwiązaniu których problemów naszej szkoły mogłyby być pomocne? 9. Co wg pana/pani stoi na przeszkodzie w realizacji nowatorskich rozwiązań programowych: a. Brak funduszy b. Zbyt duży nakład pracy c. Brak zaangażowania d. Brak przychylności organu prowadzącego e. Brak czasu ze względu na dowóz f. Inne W jakim stopniu zna pan/pani obowiązującą podstawę programową? a) bardzo dobrze b) dobrze c) nie znam 11. Proszę podać źródło podstawy programowej: a) lektura rozporządzenia, b) z publikacji MEN, c) udział w zewnętrznych formach doskonalenia, d) lektura czasopism oświatowych, e) inne 12. Czy wybrane przez pana/panią podręczniki są zgodne z podstawa programową? a) tak, b) raczej tak, c) nie wiem 13. Czy oferta edukacyjna wynika z obowiązującej podstawy programowej? a) tak, b) raczej tak, c) nie d) trudno powiedzieć 14. Czy dobiera pan/pani metody pracy odpowiadające wymogom podstawy programowej a) tak, b) raczej tak, c) nie 15. Czy szkoła zapewnia bazę niezbędną do realizacji podstawy programowej? a) tak, b) raczej tak, c) raczej nie d) nie 16. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? a) tak, b) raczej tak, c) raczej nie d) nie Dziękuję 12

13 1.3. Wyniki ankiet. I. Czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest dla uczniów atrakcyjna? 1. Czy nauczyciele zdobywają informacje na temat zainteresowań uczniów? Wszyscy nauczyciele deklarowali, że zdobywają informacje na temat zainteresowań uczniów. 68,29 rodziców, uważa że nauczyciele zdobywają informacje o zainteresowaniach ich dzieci, natomiast tylko 28,70 uczniów twierdzi, że nauczyciele zdobywają informacje na temat ich zainteresowań ,29 71,30 nauczyciele rodzice 4 28,70 31,71 uczniowie 2 tak nie 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? Odpowiedzi: a. Rozmowy na lekcjach wychowawczych 6 42, , ,96 b. Rozmowy na lekcji ze swojego przedmiotu ,15 8 6,96 c. Poprzez ankiety 3 21,43 3 7,32 8 6,96 d. Rozmowy z rodzicami 5 35,71 4 9,76 2 1,74 e. Obserwacje uczniów 11 78, ,15 6 5,22 f. Rozmowy indywidualne z uczniem 9 64,29 2 4,88 3 2,61 13

14 f. Rozmowy indywidualne z uczniem e. Obserwacje uczniów d. Rozmowy z rodzicami c. Poprzez ankiety b. Rozmowy na lekcji ze swojego przedmiotu a. Rozmowy na lekcjach wychowawczych 2,61 4,88 5,22 1,74 9,76 64,29 34,15 78,57 35,71 6,96 7,32 21,43 6,96 34,15 26,96 48,78 42,86 uczniowie rodzice nauczyciele ,83 badanych rodziców i 63,48 uczniów nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 3. Czy wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole? 7 63, , ,30 42,86 48, ,59 nauczyciele 3 rodzice uczniowie 2 1 tak nie 14

15 4. Jeśli nie to dlaczego? Odpowiedzi: a. Dowożenie uczniów ,76 9 7,83 b. Niewystarczająca oferta szkoły c. Brak fachowców wśród nauczycieli 1 7,14 4 9, ,13 1 7,14 3 7, ,39 d. Brak zaplecza 2 14,29 2 4,88 8 6,96 e. Brak odpowiednich środków finansowych f. Brak zainteresowania ze strony uczniów 2 14, , , , , ,52 brak odpowiedzi 6 42, , ,

16 5. W jaki sp rozwijane są zainteresowania uczniów. Odpowiedzi: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych 8 57, , , , , ,78 Organizowanie konkursów 10 71, , ,87 Przygotowywanie uczniów do konkursów Organizowanie turniejów, zawodów Zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań 9 64, , , , , , ,32 9 7,83 Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych 8 57,14 1 2, ,43 Zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej Zlecanie wykonywania gazetek ściennych 0 2 4,88 3 2, , , ,74 Projekty edukacyjne 8 57, , ,26 Projekty profilaktyczne 1 7, ,35 Zadania dodatkowe na ocenę , ,57 Organizowanie i opieka na wycieczkach 5 35, , ,26 16

17 uczniowie rodzice nauczyciele Organizowanie i opieka na wycieczkach Zadania dodatkowe na ocenę 6 18,26 24,39 35,71 29,57 19,51 5 Projekty profilaktyczne 4,35 7,14 Projekty edukacyjne 18,26 21,95 57,14 Zlecanie wykonywania gazetek ściennych 21,74 29,27 42,86 Zajęcia biblioteczne w zakresie edukacji czytelniczej Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych Zlecanie uczniom dodatkowych prac wg ich zdolności i zainteresowań Organizowanie turniejów, zawodów Przygotowywanie uczniów do konkursów 2,61 4,88 10,43 2,44 7,83 7,32 26,83 21,43 13,04 17,07 57, ,61 64,29 Organizowanie konkursów 26,83 40,87 71,43 Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych 14,29 34,78 41,46 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych 28,70 58,54 57, ,20 badanych rodziców i 19,13 uczniów nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 17

18 6. Czy uczniowie mają wiedzę na temat istniejących w szkole kół zainteresowań? ,05 75,65 6 nauczyciele rodzice ,95 22,61 uczniowie tak nie 7. Na zainteresowanie przez uczniów przedmiotem największy wpływ mają: Odpowiedzi: Metody i formy pracy 10 71, , ,74 Stosowane środki dydaktyczne 10 71, , ,65 Wycieczki przedmiotowe 2 14,29 4 9, ,96 Osobowość nauczyciela , ,87 Pomoce audiowizualne 8 57,14 3 7,32 9 7,83 Inne 1 7, ,87 Wśród innych odpowiedzi nauczyciele wskazali, że na zainteresowanie wpływają oceny niedostateczne lub podwyższanie oceny na celującą. Jeden uczeń wskazał odpowiedz f, czyli inne, ale nie podał jakie. 18

19 Metody i formy pracy Stosowane środki dydaktyczne Wycieczki przedmiotowe Osobowość nauczyciela Pomoce audiowizualne Inne 14,63 badanych rodziców i 13,91 uczniów nie udzieliło odpowiedzi. 8. Czy oferta edukacyjna szkoły jest dla uczniów atrakcyjna? uczniowie Odpowiedzi: tak 10 8,70 raczej tak 31 26,96 raczej nie 33 28,70 nie 16 13,91 zdecydowanie nie 11 9,57 uczniowie 35, , ,00 1 5,00 8,70 26,96 28,70 13,91 9,57 tak raczej tak raczej nie nie zdecydowanie nie Dla 35,65 uczniów naszej szkoły oferta edukacyjna jest raczej atrakcyjna. Dla 28,70 uczniów raczej nie, a dla 23,48 nie lub zdecydowanie nie. 19

20 9. W jakim stopniu oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla uczniów atrakcyjna (wg skali ocen w szkole)? Odpowiedzi: , , , , , , , , , , , ,20 7 6, , ,61 brak odpowiedzi 2 14, , , brak odpowiedzi II. Czy oferta edukacyjna jest wzbogacana i modyfikowana? 1. Czy oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana? Odpowiedzi: tak 12 85, , ,43 nie 2 14, , ,52 nie wiem 8 6,96 brak odpowiedzi 7 6,09 20

21 ,71 65,85 56,52 34,15 30,43 14,29 tak nie 6,96 uczniów nie wie czy oferta edukacyjna jest modyfikowana, a 6,09 nie udzieliła odpowiedzi. 2. Jeśli TAK, to w jaki sp? Odpowiedzi: Dostosowywanie programów nauczania 6 42, ,71 9 7,83 Zmiana podręczników 5 35, , ,04 Dostosowywanie programów zajęć wyrównawczych Dostosowanie programów kół zainteresowań do zainteresowań i możliwości uczniów Poprawianie we własnym zakresie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne Wprowadzanie zmian w swojej pracy zgodnie z rozporządzeniami Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje 3 21, , , , , , ,57 2 4,88 2 1, , ,07 3 2, ,86 2 4,88 4 3,48 21

22 Wprowadzanie programów autorskich ,61 Dostosowywanie pso 8 57,14 3 7,32 4 3,48 brak odpowiedzi 1 7, , ,96 uczniowie rodzice nauczyciele brak odpowiedzi 7,14 34,15 66,96 Dostosowywanie pso 3,48 7,32 57,14 Wprowadzanie programów autorskich 2,61 Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje 3,48 4,88 42,86 Wprowadzanie zmian w swojej pracy zgodnie z rozporządzeniami 2,61 17,07 35,71 Poprawianie we własnym zakresie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne 1,74 4,88 28,57 Dostosowanie programów kół zainteresowań do zainteresowań i możliwości uczniów Dostosowywanie programów zajęć wyrównawczych 15,65 12,20 21,43 10,43 26,83 21,43 Zmiana podręczników Dostosowywanie programów nauczania 13,04 7,83 34,15 35,71 31,71 42,

23 3. Czy oferta edukacyjna szkoły jest wzbogacana? Odpowiedzi: tak , ,74 nie , ,70 nie wiem 6 5,22 brak odpowiedzi 5 4, , ,74 31,71 48,70 2 tak nie 4. Jeśli TAK, to w jaki sp? Realizacja projektów edukacyjnych , ,74 Realizacja programów profilaktycznych Tworzenie i realizacja programów autorskich Wprowadzanie metod pracy aktywizujących uczniów 2 14,29 3 7,32 3 2,61 1 7,14 1 2,44 3 2, ,14 4 9,76 5 4,35 Prowadzenie społecznych zajęć. 6 42,86 2 4,88 3 2,61 Organizacja dodatkowych zajęć sportowych 1 7, , ,04 23

24 Wyjazdy na basen , ,43 Praca z uczniem zdolnym 4 28,57 2 4,88 8 6,96 Przygotowywanie do konkursów i olimpiad , ,39 Prowadzenie zajęć w czasie ferii 4 28, , ,91 Angażowanie uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym Organizacja i opieka na wycieczkach 5 35, ,51 8 6, , , ,39 Przygotowywanie przedstawień 4 28, , ,52 Angażowanie uczniów do akcji charytatywnych Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej Współpracując z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury 4 28, , , , ,20 4 3, ,43 2 4,88 3 2,61 24

25 uczniowie rodzice nauczyciele Współpracując z instytucjami, jednostkami samorządowymi, ośrodkami kultury Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej 2,61 4,88 21,43 3,48 12,20 28,57 Angażowanie uczniów do akcji charytatywnych Przygotowywanie przedstawień 9,57 17,07 16,52 28,57 31,71 28,57 Organizacja i opieka na wycieczkach Angażowanie uczniów do udziału w gminnych imprezach kulturalnych oraz w środowisku lokalnym Prowadzenie zajęć w czasie ferii Przygotowywanie do konkursów i olimpiad 17,39 24,39 6,96 19,51 35,71 13,91 14,63 28,57 17,39 21, ,14 Praca z uczniem zdolnym 6,96 4,88 28,57 Wyjazdy na basen 10,43 31,71 Organizacja dodatkowych zajęć sportowych Prowadzenie społecznych zajęć. 13,04 7,14 2,61 4,88 34,15 42,86 Wprowadzanie metod pracy aktywizujących uczniów Tworzenie i realizacja programów autorskich Realizacja programów profilaktycznych Realizacja projektów edukacyjnych 4,35 9,76 2,61 2,44 7,14 2,61 7,32 14,29 21,74 21, , ,27 badanych rodziców i 55,65 uczniów nie udzieliło odpowiedzi. 25

26 5. Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby w naszej szkole przeprowadzić? Odpowiedzi: Polepszyć wyposażenie świetlicy szkolnej, zakup czego?... Lepiej zagospodarować uczniom czas oczekiwania na autobus Lepiej zagospodarować uczniom czas przed lekcjami Odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizykochemiczną (możliwość przeprowadzania doświadczeń) Promować sukcesy w środowisku lokalnym i szkolnym Zdobywać dodatkowe fundusze (spoza organu prowadzącego) Brać udział w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej Doposażyć pracownię komputerową Stworzyć uczniom możliwość korzystania z komputerów w bibliotece lub świetlicy szkolnej 2 14,29 4 9, , , , , , , , , ,26 1 7,14 2 4, , , , , , , ,43 4 9, , , , ,91 Inne 2 14, ,09 brak odpowiedzi 1 7, ,65 26

27 uczniowie rodzice nauczyciele brak odpowiedzi 15,65 7,14 Inne Stworzyć uczniom możliwość korzystania z komputerów w bibliotece lub świetlicy szkolnej 6,09 14,29 33,91 19,51 28,57 Doposażyć pracownię komputerową 9,76 21,43 31,30 Brać udział w programach edukacyjnych pod patronatem Unii Europejskiej 14,78 26,83 35,71 Zdobywać dodatkowe fundusze (spoza organu prowadzącego) 25,22 21,95 5 Promować sukcesy w środowisku lokalnym i szkolnym 4,88 7,14 17,39 Odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizyko-chemiczną (możliwość przeprowadzania doświadczeń) 28,57 38,26 48,78 Lepiej zagospodarować uczniom czas przed lekcjami 14,63 14,29 25,22 Lepiej zagospodarować uczniom czas oczekiwania na autobus 14, ,34 Polepszyć wyposażenie świetlicy szkolnej, zakup czego?... 16,52 9,76 14, Jeden nauczyciel wskazał, że na świetlicy należy szanować to co już jest zakupione, jeden rodzic, że należy zakupić więcej materiałów papierniczych i biurowych dla dzieci. Uczniowie 27

28 wskazywali, że na świetlicę należy zakupić: sprzęt sportowy (piłki, rakiety do tenisa ziemnego i stołowego) pojedynczy uczniowie wskazywali również na brak: instrumentów muzycznych, telewizora, komputerów, tablicy interaktywnej). Wśród innych odpowiedzi ze strony nauczycieli padły stwierdzenia: zakupu literatury i wyposażenia sal lekcyjnych w laptopy i rzutniki. Uczniowie wskazali na potrzebę większej ilości sprzętu w siłowni, powstanie sekcji sportowych, więcej wyjazdów na zawody, możliwość nauki gry na instrumentach muzycznych, 6. Czy podejmując działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną natrafia Pan(i) na ograniczenia lub przeszkody? ,86 tak 7,14 nie nauczyciele Ze wszystkich badanych nauczycieli tylko jeden stwierdził, że podejmując działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę szkoły nie napotyka na ograniczenia czy przeszkody. 7. Jeżeli tak to jakie? Odpowiedzi: Brak wyposażenia pracowni w nowoczesne środki audiowizualne Brak środków dydaktycznych i zaplecza, jakich Brak zainteresowania ze strony uczniów nauczyciele 8 57, , ,86 Brak czasu własnego 2 14,29 28

29 Dowóz dzieci i brak możliwości pracy z uczniem Brak programów realizowanych w szkole pod patronatem Unii Europejskiej ,14 Brak środków finansowych 5 35,71 Brak dobrej współpracy organu prowadzącego ze szkołą, np. dostęp do autobusu szkolnego 8 57,14 brak odpowiedzi 2 14,29 nauczyciele Brak odpowiedzi 14,29 Brak dobrej współpracy organu prowadzącego ze szkołą, np. dostęp do autobusu szkolnego 57,14 Brak środków finansowych 35,71 Brak programów realizowanych w szkole pod patronatem Unii Europejskiej 7,14 Dowóz dzieci i brak możliwości pracy z uczniem 5 Brak czasu własnego 14,29 Brak zainteresowania ze strony uczniów 42,86 Brak środków dydaktycznych i zaplecza, jakich 14,29 Brak wyposażenia pracowni w nowoczesne środki audiowizualne 57, Wśród środków dydaktycznych i zaplecza nauczyciele wskazywali na brak magnetofonów i lektur dla młodzieży w bibliotece. 29

30 8. Czy odwiedza pan/pani stronę internetowa szkoły? , ,71 systematycznie sporadycznie nie rodzice 9. Skąd czerpie pan/pani informacje o szkole? rodzice ,24 87, ,07 14,63 7,32 Od dziecka Od znajomych ze środowiska Z wizyt w szkole Ze strony internetowej brak odpowiedzi III. Czy szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? 1. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Odpowiedzi: tak 4 28,57 4 9, ,57 nie , ,87 nie wiem 3 21, , ,09 brak odpowiedzi 4 28,57 4 9, ,57 30

31 7 66, , ,57 20,87 9,76 9,57 9,76 21,43 28,57 9,76 9,57 tak nie nie wiem brak odpowiedzi 2. Jeśli tak, to jakie nowatorskie rozwiązania programowe stosują nauczyciele? Badani nauczyciele wymieniali: przekazywanie dodatkowych informacji, korzystanie z pomocy metodycznych i dodatkowych podręczników przedmiotowych, zadawanie do czytania fragmentów lektur nadobowiązkowych, wprowadzanie dodatkowych lektur. 85,71 (12) nauczycieli nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 3. Czy nauczyciele, rodzice i uczniowie rozumieją pojęcie nowatorskich rozwiązań programowych? Odpowiedzi: tak 11 78, , ,78 nie 2 14, , ,74 brak odpowiedzi 1 7, ,95 4 3, ,57 60,98 61,74 34,78 21,95 14,29 17,07 7,14 3,48 tak nie brak odpowiedzi 31

32 4. Czy nauczyciele, rodzice i uczniowie chcieliby żeby szkoła realizowała nowatorskie rozwiązania programowe? Odpowiedzi: tak 11 78, , ,35 nie 3 21,43 2 4, ,57 brak odpowiedzi ,15 7 6, ,57 64,35 60,98 29,57 34,15 21,43 4,88 6,09 tak nie brak odpowiedzi 5. Czy nowatorskie rozwiązania podnoszą efektywność nauczania? nauczyciele Odpowiedzi: tak 4 28,57 raczej tak 3 21,43 nie 0 trudno powiedzieć

33 ,57 21,43 5 tak raczej tak nie trudno powiedzieć nauczyciele 6. Jeśli TAK, to proszę określić w jakim stopniu? nauczyciele Odpowiedzi: , , , ,14 brak odpowiedzi 4 28, , ,00 nauczyciele 28,57 28,57 28,57 1 7,14 7,14 5, brak odpowiedzi 33

34 7. Czy w naszej szkole są potrzebne nowatorskie rozwiązania programowe? Odpowiedzi: tak , ,61 nie 1 7, ,04 nie wiem 6 42, , ,87 brak odpowiedzi ,07 4 3, ,87 53, ,86 29,27 22,61 17,07 13,04 7,14 3,48 tak nie nie wiem brak odpowiedzi 8. W rozwiązaniu, których problemów rozwiązania nowatorskie mogłyby być pomocne w naszej szkole? Nauczyciele wskazywali na: większe zaangażowanie uczniów na lekcji, rozwiązywanie problemów wychowawczych, efektywność nauczania, lekcje byłyby ciekawsze, lepsze nastawienie uczniów do nauki. 57,14 (8) badanych nauczycieli nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 9. Co stoi na przeszkodzie w realizacji nowatorskich rozwiązań programowych: Odpowiedzi: Brak funduszy 12 85, , ,43 Zbyt duży nakład pracy 3 21,43 4 9, ,26 Brak zaangażowania 1 7,14 4 9, ,52 Brak przychylności organu prowadzącego 4 28, ,

35 Brak czasu ze względu na dowóz , ,96 Brak odpowiedzi ,74 uczniowie rodzice nauczyciele Brak odpowiedzi 21,74 Brak czasu ze względu na dowóz 9,76 26,96 5 Brak przychylności organu prowadzącego Brak zaangażowania Zbyt duży nakład pracy 0 31,71 28,57 16,52 9,76 7,14 18,26 9,76 21,43 Brak funduszy 50,43 48,78 85, Jeden nauczyciel wskazał na brak możliwości organizacji grupy realizującej program nowatorski. 10. Czy uczniowie zainteresowani są dodatkowymi zajęciami? rodzice uczniowie Odpowiedzi: tak 27 65, ,09 nie 3 7, ,43 brak odpowiedzi 11 26,83 4 3,48 35

36 rodzice uczniowie 65,85 46,09 50,43 26,83 7,32 3,48 tak nie brak odpowiedzi 11. Czy gdyby dodatkowe zajęcia były realizowane w soboty to czy uczniowie i ich rodzice zainteresowani by byli dodatkowymi zajęciami i czy zapewnili by dziecku dowóz i odbiór ze szkoły? rodzice uczniowie Odpowiedzi: tak 21 51, ,96 nie 13 31, ,70 brak odpowiedzi 7 17,07 5 4,35 rodzice uczniowie ,70 51,22 26,96 31,71 17,07 4,35 tak nie brak odpowiedzi 36

37 12. Pytanie nr 10 z ankiety dla nauczycieli. W jakim stopniu zna pan/pani obowiązującą podstawę programową? 100 badanych nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że w bardzo dobrym stopniu znają podstawę programowa przedmiotu który nauczają. 13. Pytanie nr 11 z ankiety dla nauczycieli. Proszę podać źródło podstawy programowej: , ,86 35,71 2 lektura rozporządzenia z publikacji MEN udział w zewnętrznych formach doskonalenia lektura czasopism oświatowych 14. Pytanie nr 12 z ankiety dla nauczycieli. Czy wybrane przez pana/panią podręczniki są zgodne z podstawa programową? Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że wybrane przez nich podręczniki są zgodne z podstawą programowa i pozwalają na realizację jej treści. 15. Pytanie nr 13 z ankiety dla nauczycieli. Czy oferta edukacyjna wynika z obowiązującej podstawy programowej? Wszyscy nauczyciele stwierdzili, oferta edukacyjna ich jak również szkoły wynika z obowiązującej podstawy programowej 16. Pytanie nr 14 z ankiety dla nauczycieli. Czy dobiera pan/pani metody pracy odpowiadające wymogom podstawy programowej? Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że dobierają metody pracy odpowiadające wymogom podstawy programowej 17. Pytanie nr 15 z ankiety dla nauczycieli. Czy szkoła zapewnia bazę niezbędną do realizacji podstawy programowej? 37

38 8 7 71, , tak raczej tak raczej nie nie 18. Pytanie nr 16 z ankiety dla nauczycieli. 19. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że realizacja podstawy programowej jest monitorowana. 3. Opis wyników ewaluacji. Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że: a) rodzice niechętnie wypełniają ankiety, zostawiają wiele pytań bez odpowiedzi, b) część uczniów sadząc po różnych wpisach dodatkowych na kwestionariuszach ankiet prawdopodobnie złośliwie oceniała wszystko negatywnie, c) w wielu przypadkach ankiety uczniów i rodziców były wypełniane niedbale, bez większego zastanowienia o czym świadczą odpowiedzi wzajemnie wykluczające się, d) pytania otwarte sprawiają wszystkim ankietowanym duży kłopot. 3.1 Czy oferta edukacyjna naszej szkoły jest dla uczniów atrakcyjna? Analizując wyniki ankiet można stwierdzić, że zarówno większość nauczycieli, rodziców jak i uczniów stwierdziła, że w naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań. Według nauczycieli głównym powodem braku rozwijania uczniowskich zainteresowań jest dowożenie dzieci i brak zainteresowania uczniów zajęciami dodatkowymi, na brak zainteresowania ze strony uczniów wskazują również rodzice oraz na brak środków finansowych. Dla uczniów i rodziców dowożenie dzieci nie stanowi przeszkody w rozwijaniu zainteresowań. Niewiele ponad 7 rodziców i nauczycieli wskazuje na brak fachowości grona pedagogicznego, natomiast 38

39 niekompetentność zarzuca nauczycielom ponad 17 uczniów. Nauczyciele i większość rodziców uważa, że nauczyciele zdobywają informacje o zainteresowaniach dzieci. Uważa tak też prawie 29 uczniów. Wszyscy w większości zgadzają się, że uczniowie mają wiedzę o odbywających się w szkole zajęciach dodatkowych. Na zainteresowanie przedmiotem wg nauczycieli najmniejszy wpływ mają wycieczki przedmiotowe, dla rodziców i uczniów największy wpływ ma osobowość nauczyciela i stosowane przez niego metody pracy. Najmniejsze znaczenie mają dla nich środki audiowizualne. Dla 35,65 uczniów naszej szkoły oferta edukacyjna jest raczej atrakcyjna, 28,70 uczniów uważa że raczej nie, a dla 23,48 nie lub zdecydowanie nie. Nauczyciele atrakcyjność oferty szkolnej oceniają na dobrą, rodzice na dobrą z minusem, a uczniowie na dostateczną z plusem. Wnioski; 1) Oferta edukacyjna zaproponowana uczniom naszej szkoły jest na dobrym poziomie. 2) Podjąć działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych. 3.2 Czy oferta edukacyjna jest wzbogacana i modyfikowana? Zdecydowana większość nauczycieli oraz większość rodziców, a także 1/3 uczniów uważa, że oferta edukacyjna jest modyfikowana. Nauczyciele wskazują, że jest ona modyfikowana poprzez dostosowywanie PSO, programów nauczania, podręczników i podnoszenie kwalifikacji, rodzice wskazują na dostosowywanie podręczników, programów nauczania i programów zajęć wyrównawczych, zaś uczniowie na dostosowywanie programów kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i podręczników. Jednak ponad 70 uczniów i ponad 1/3 rodziców nie udzieliła na to pytanie odpowiedzi, Wszyscy nauczyciele, większość rodziców i ponad 40 uczniów uważa, że nauczyciele wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły, należy zwrócić jednak uwagę na współpracę z ośrodkami kultury, instytucjami, pracę z uczniem zdolnym, prowadzenie społecznych zajęć, realizację programów autorskich i profilaktycznych, bo działań tych zarówno uczniowie jak i rodzice nie dostrzegają. Wśród działań modyfikujących i wzbogacających ofertę szkoły najczęściej wymieniane były: przez nauczycieli pozyskiwanie dodatkowych funduszy, przez rodziców odpowiednio wyposażyć pracownię językową i fizyczno-chemiczną (wskazali na to również uczniowie) oraz 39

40 lepiej zorganizować dzieciom oczekiwanie na autobus szkolny, przez uczniów możliwość korzystania z komputerów na świetlicy bądź w bibliotece. Nauczyciele uważają, że podejmując działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną natrafiają na przeszkody najczęściej w postaci: braku wyposażenia pracowni w nowoczesne środki audiowizualne i technologiczne oraz brak zrozumienia i dobrej współpracy ze strony organu prowadzącego. Problem stanowi również dowożenie dzieci. Powinniśmy lepiej pobudzać aktywność uczniów, gdyż nauczyciele i rodzice, a także sami uczniowie wskazują na brak zainteresowania ze strony uczniów podejmowaniem jakichkolwiek działań. Rodzice głównie czerpią informacje na temat naszej szkoły od dzieci i z wizyt w szkole, stronę internetowa szkoły odwiedzają sporadycznie. Wnioski: 1) Monitorować zainteresowania uczniów i wzbogacać ofertę edukacyjną, aby jak najbardziej odpowiadała bieżącym potrzebom uczniów. 2) W miarę posiadanych środków doposażyć pracownie w nowoczesny sprzęt. 3) W miarę możliwości umożliwić uczniom swobodny dostęp do komputerów na świetlicy lub w bibliotece szkolnej. 4) Zwiększyć świadomość wśród uczniów i rodziców dotyczącą realizowanej w szkole oferty edukacyjnej poprzez popularyzacje tych zadań. 3.3 Czy szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Zdecydowana większość nauczycieli i większość rodziców wiedzą, na czym polegają nowatorskie rozwiązania programowe, uczniowie w większości nie bardzo wiedzą, o co chodzi. W szkole nie realizujemy raczej nowatorskich rozwiązań programowych poza pojedynczymi przypadkami, ale większość wszystkich badanych chciałaby, żeby takie rozwiązania były realizowane, połowa nauczycieli uważa, że nowatorskie rozwiązania podnoszą efektywność nauczania. Jako przeszkodę w realizacji nowatorskich rozwiązań programowych wymieniane są: brak funduszy, brak czasu ze względu na dowóz dzieci, brak przychylności organu prowadzącego. 40

41 Ponad połowa rodziców uważa, że uczniowie zainteresowani są dodatkowymi zajęciami i 51,22 deklaruje przywóz i odbiór dziecka, gdyby takie zajęcia odbywały się w soboty. Jednocześnie ponad połowa uczniów nie jest zainteresowana dodatkowymi zajęciami, a gdyby odbywały się one w soboty chęć uczestnictwa w nich deklaruje tylko uczniów. Wnioski: 1) Zachęcić nauczycieli i stworzyć im warunki do realizacji nowatorskich rozwiązań programowych. 2) Część zajęć dodatkowych realizować w soboty, aby zwiększyć do nich dostępność. 3.4 Czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że bardzo dobrze znają podstawę programową przedmiotów których nauczają. Nauczyciele znają podstawę programową z rozporządzenia (100), ale również z publikacji MEN (71,43), udziału w formach doskonalenia zewnętrznego (42,86) i z lektury czasopism oświatowych (35,71). Podręczniki obowiązujące w naszej szkole są zgodne z podstawą programową. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że oferta edukacyjna ich, jak również szkoły wynika z obowiązującej podstawy programowej. Nauczyciele dobierają metody pracy odpowiadające wymogom podstawy programowej. 71,43 nauczycieli uważa, że szkoła zapewnia bazę niezbędną do realizacji podstawy programowej, a 28,57 badanych nauczycieli stwierdza, że raczej zapewnia. Nauczyciele stwierdzili również, że realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, analizy dokumentów (wpisów w dzienniku, wniosków o dopuszczenie programów nauczania, obowiązujących w szkole programów nauczania, opinii o nich, planów wynikowych, pso, programów kółek i zajęć dodatkowych w tym wspierających, sprawozdań nauczycieli z realizacji liczby godzin dydaktycznych, z art. 42, analizy egzaminów) można stwierdzić, że oferta edukacyjna szkoły wynika i jest spójna z podstawą programową. W szkole prowadzony jest udokumentowany systematyczny monitoring realizacji podstawy programowej, diagnozuje się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów. Analizuje się wyniki egzaminów próbnych i końcowych, po których nauczyciele mogą wpływać na przygotowanie uczniów do egzaminu końcowego. Systematycznie kontroluje się dokumentację oraz bada się osiągnięcia uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego hospituje i obserwuje lekcje, prowadzi kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej (semestralne raporty nauczycieli, zapisy w dziennikach lekcyjnych). Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 41

RAPORT Z EWALUCJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUCJI WEWNĘTRZNEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocz RAPORT Z EWALUCJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Badane obszary: Wymaga 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Wymaga 3: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 1 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: III Funkcjonowa szkoły w środowisku lokalnym 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Opracowali: mgr Beata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Cele: integracja treści w nauczaniu przedmiotowym; samokształcenie i doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie Rok szkolny 2017/2018 Cele: integracja treści w nauczaniu przedmiotowym; samokształcenie i doskonalenie warsztatu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Jaworzno sierpień 2015 Spis treści I. Wstęp II. Cele ewaluacji III. Problematyka ewaluacji IV.

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 opracowała: mgr Dorota Krawiec (lider przedmiotowego zespołu humanistycznego)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Metody i materiały:

1. Wstęp. 2. Metody i materiały: Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Procesy zachodzące w szkole, z uwzględnieniem oferty edukacyjnej umożliwiającej realizację podstawy programowej. Cel ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Wymaganie: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Opracowały: mgr Beata Kołdej mgr Karolina Wiśniewska mgr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH EWALUACJA MAJ 2014

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH EWALUACJA MAJ 2014 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH EWALUACJA MAJ 2014 WIZJA SZKOŁY Dążymy aby: SZKOŁA Była bezpieczna dla uczniów, Panowała w niej życzliwa atmosfera, sprzyjająca pracy nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej w roku szkolnym 2003/ analiza dokumentacji

SZKOLNY SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej w roku szkolnym 2003/ analiza dokumentacji SZKOLNY SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej w roku szkolnym 2003/ 04 Obszar pracy szkoły Standard szkolny Szkolne wskaźniki jakości pracy Metody badań Narzędzia badań Gdzie są dowody

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Czerwiec 2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania. Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w marcu 2014 W badaniu ankietowym wzięło udział 251 z 367 rodziców,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.31.05.2012

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24 A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I. DEFINICJA Uczeń zdolny to uczeń wykazujący indywidualne, ponadprzeciętne możliwości skutecznego działania w różnych dziedzinach, osiągający lepsze wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar XII ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 3. im. A. Mickiewicza w Szamotułach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 3. im. A. Mickiewicza w Szamotułach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza w Szamotułach Cele: wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, kształtowanie osobowości, rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się Raport: 1 WYMAGANIE: Uczniowie respektują normy społeczne Charakterystyka działania Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół ewaluacyjny w skład którego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo