skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki."

Transkrypt

1 SŁOWEM WSTĘPU... Parafrazując klasyka Shakespeare a, można by rzec, że kiedy jedni wypoczywali, inni pracowali. Efekty niektórych zadań realizowanych również w okresie letnim przedstawia i przybliża nam Marek. Za nami okres urlopów, wypoczynku, wzmożonych wyjazdów i powrotów. Do tych chwil, do ciekawych miejsc, będziemy wracać w naszych wspomnieniach długo jeszcze. W taką właśnie podróż, zabiera nas Monika. W tym numerze znajdą też Państwo rozmowę z naszym wieloletnim pracownikiem, Józefem Mosakowskim, a także stałe kolumny, Nowe twarze Energa OPEC i Subiektywnym okiem. Jestem przekonana, że z przyjemnością czytali Państwo o prezentowanych dotąd pasjach i zainteresowaniach. Żywię również nadzieję, że w następnych numerach będziemy poznawać hobby, pasje i zainteresowania kolejnych z Państwa. A może czyjegoś, młodego potomka Jestem przekonana, że jest wiele tematów, którymi chcieliby Państwo się podzielić. Zachęcam do współpracy. SUBIEKTYWNYM OKIEM skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki. W ENERGA OPEC pracuję od lutego 2013r. na stanowisku specjalisty ds. ciepłownictwa. Podjęcie tej pracy wiązało się dla mnie z dużymi zmianami, jednakże, z perspektywy czasu, podjętą decyzję uważam za jak najbardziej słuszną. Od samego początku praca w ENERGA OPEC wymagała ode mnie dużego Szkoła dała mi dobre podstawy teoretyczne, jednak prawdziwa nauka zaczęła się właśnie w lutym tego roku. Do tej pory zajmowałam się dokumentacją dotyczącą eksploatacji i pracy systemu ciepłowniczego, a także procedurami związanymi z przyłączeniem nowych odbiorców. Obecnie mam swój udział we wdrażaniu zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2, mającego na celu ograniczenia strat przesyłu. Po zapoznaniu się ze strukturą systemu ciepłowniczego miasta Ostrołęki, mam możliwość pracy z wykorzystaniem programów służących do monitorowania i sterowania systemem ciepłowniczym. Zdobywane doświadczenie pozwala mi się rozwijać i poszerzać kompetencje. Dzięki wsparciu ze strony doświadczonych współpracowników, mierzenie się z coraz to nowymi wyzwaniami jest o wiele łatwiejsze. Wierzę, że dalsza współpraca będzie układać się równie owocnie, jak dotychczas. Z e s p ó ł r e d a k c y j n y T E R M O S ELŻBIETA JĘDRAK koordynator wydania Marek Backiel, Hanna Bieńkowska, Dorota Budna, Monika Kraska, Józef Mosakowski, Piotr Nadolny, Piotr Owczarski, Paweł Prusiński, Monika Zabielska Wszystkie uwagi i pytania prosimy kierować do koordynatora wydania ELŻBIETA JĘDRAK tel:

2 INTELIGENTNE SIECI ENERGA OPEC W czerwcu minęło 10 lat od kiedy Polacy, w dwudniowym referendum, opowiedzieli się za wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Nie brakowało wówczas malkontentów, którzy ostrzegali przed integracją europejską. Ich obawy na szczęście nie potwierdziły się. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że Polska na akcesji do Unii Europejskiej skorzystała, chociażby poprzez programy współfinansowane przez UE. Jednym z beneficjentów unijnego wsparcia jest Energa OPEC. Dofinansowanie Unii Europejskiej umożliwiło realizację rekordowych w historii spółki inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury. Wśród jedenastu realizowanych zadań znalazły się trzy, których celem jest unowocześnienie sterowania siecią. Ich realizacja znajduje się na finiszu. Przy tej okazji pozwolę sobie krótko opisać i przedstawić ideę działania każdego z tych systemów. W ramach pierwszego projektu dostarczono specjalistyczne oprogramowanie, w którym przygotowany został model matematyczny sieci ciepłowniczej w Ostrołęce, uwzględniający m. in. opory hydrauliczne, straty ciepła w układzie oraz zapotrzebowanie na moc przez odbiorców. System ten umożliwia symulację dowolnych scenariuszy pracy sieci, przydatnych np. przy pracach remontowych, czy usuwaniu awarii. Pozwala on także na symulowanie możliwych technicznie zmian, które ułatwiają planowanie przyłączania nowych odbiorców. Dodatkowo do programu dostarczane są dane z fizycznych pomiarów w wybranych punktach sieci, które pozwalają na dokładną kalibrację modelu. Oprogramowanie wyposażono też w tzw. moduł optymalizatora, który w oparciu o prognozę pogody, pozwala z wyprzedzeniem przewidywać zapotrzebowanie na moc w źródle ciepła. Optymalizator określa możliwie minimalną temperaturę źródła, która zapewni dostarczenie wymaganej mocy odbiorcom. Dzięki temu źródło nie jest przegrzewane, a straty ciepła w sieci są mniejsze. W efekcie, do atmosfery trafia mniej dwutlenku węgla. Kolejny projekt, to system odczytu wodomierzy i ciepłomierzy oraz monitoring węzłów cieplnych. W ramach tego zadania u wszystkich odbiorców zainstalowano urządzenia telemetryczne. Odczytują one stan urządzeń rozliczeniowych i przesyłają dane do bazy w siedzibie naszej firmy. W węzłach, których właścicielem jest Energa OPEC, urządzenia te pozwalają także monitorować stan pracy węzła, oraz zmieniać zdalnie wybrane parametry regulatora. Możliwości tego systemu są ogromne. Podstawowym celem jest zautomatyzowanie procesu rozliczeń z odbiorcami. Już w maju zostały wystawione pierwsze faktury na podstawie danych przesłanych przez system. Chrzest bojowy przeszło także sterowanie pracą węzłów. Na początku obecnego sezonu grzewczego zdalnie zmieniliśmy krzywą grzewczą w około dwustu regulatorach pogodowych jednocześnie. Gromadzone dane można analizować na wiele sposobów. Możemy na ich podstawie wykrywać anomalie w pracy sieci, nieprawidłową pracę i uszkodzenia urządzeń, próby nielegalnego poboru ciepła itp. Dane przechowywane są bardzo długo, więc nawet po kilku latach będzie można sprawdzić jak pracował interesujący nas węzeł. Ostatni wdrażany obecnie system, to telemechanika i telemetria sieci ciepłowniczej. W kluczowych punktach sieci zamontowane zostały urządzenia pomiarowe, monitorujące wiele parametrów takich jak: temperatura, ciśnienie i przepływ medium, stężenie szkodliwych gazów mogących pojawić się w komorach, czy stan izolacji rur preizolowanych. Zamontowano też trzydzieści dwie przepustnice z napędami elektrycznymi, które umożliwią zdalne, szybkie i wygodnie sterowanie siecią. Otwarcia lub zamknięcia magistralnej sieci będzie można dokonać za pomocą kilku kliknięć w komputerze. Każdy z powyższych systemów został zaprojektowany do innych zadań, ale w mniejszym lub większym stopniu współpracują one ze sobą i wymieniają danymi. Na przykład system modelowania sieci korzysta z pomiarów dostarczonych przez system telemetryczny, a z kolei wyniki obliczeń tego modelu będą miały odzwierciedlenie w pracy przepustnic. Wiele czynności, które do niedawna wymagały przemieszczania się i wysiłku fizycznego, będzie można wykonać nie wychodząc zza biurka. I to biurko wcale nie musi znajdować się w pracy. Dostęp do systemów teoretycznie możliwy jest z każdego miejsca na świecie. Teoretycznie, bo w praktyce, ze względów bezpieczeństwa, jest on ograniczony do niezbędnego minimum. Energa OPEC znalazła się w gronie liderów wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania. Symulacja i analiza pracy, przewidywanie awarii, wspomaganie projektowania, automatyczny billing, sterowanie pracą sieci i węzłów, informowanie o alarmach za pomocą lub SMS itp. W dużej mierze od naszej inwencji będzie zależało, jak wykorzystamy te nowoczesne narzędzia. A wachlarz możliwości jest bardzo szeroki

3 ROZMOWA Z JÓZEFEM MOSAKOWSKIM, GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. CIEPŁOWNICTWA EJ: Panie Józefie, nieuchronnie zbliża się data, z którą zdecydował się Pan opuścić szeregi ENERGA OPEC. Znamy Pana od lat, ale na pewno dużo jeszcze o Panu nie wiemy. Czy zechciałby Pan dopowiedzieć kilka słów o sobie? JM: Urodziłem się w miejscowości Płoniawy, w powiecie makowskim i tam skończyłem szkołę podstawową. Szkoła średnia, to Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Studia ukończyłem na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jestem żonaty, mam jednego syna i jednego wnuka. Praca w ENERGA OPEC jest moją drugą pracą. Decyzję o skorzystaniu z programu dobrowolnych odejść podjąłem ze względu na sytuację rodzinną. Potrzebuję zaopiekować się chorą żoną. EJ: W jaki sposób trafił Pan do (wtedy jeszcze) WPEC? Był to Pana świadomy wybór, czy może przypadek? JM: Do pracy w WPEC trafiłem częściowo przez przypadek. Po skończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, specjalność ciepłownictwo, podjąłem pracę w przedsiębiorstwie budowlanym i pracowałem na budowie Cementowni Ożarów. Po 1,5 roku pracy w tym przedsiębiorstwie zamierzałem znaleźć pracę bliżej miejsca zamieszkania rodziców. Wracając z Wojskowej Komisji Uzupełnień do dworca autobusowego w Ostrołęce, na budynku przy ulicy Sienkiewicza zauważyłem tablicę: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Zaszedłem więc zapytać, czy mógłbym podjąć tu pracę? EJ: Kto Pana przyjmował do pracy? JM: Rozmowę kwalifikacyjną odbyłem z ówczesnym dyrektorem, Bohdanem Sobczykiem i kierownikiem Działu Eksploatacji, Jerzym Skuratowiczem. Ponadto, do pracy przyjmowały mnie, kierownik Działu Kadr, Maria Dreszel i pracownik Działu Kadr, Barbara Dumała. EJ: Można powiedzieć, że Pan, Panie Józefie, to OPEC. Ile lat przepracował Pan w naszej firmie? JM: Pracę w WPEC zacząłem w 1978r. Tak więc w sierpniu tego roku minęło 35 lat mojej pracy w naszym przedsiębiorstwie. EJ: Na czym polegała Pana praca, czym zajmował się Pan na przestrzeni tych wszystkich lat? JM: W ciągu tych 35 lat pracy zajmowałem się zagadnieniami dotyczącymi inwestycji oraz eksploatacji. Na początku pracowałem jako Inspektor ds. Technicznych, a następnie jako Specjalista ds. Odbiorów Urządzeń Cieplnych w Dziale Programowania i Rozwoju Ciepłownictwa. Kierownikiem Działu była Alicja Czarnecka. W 1983r. powierzono mi stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji i zagadnieniami związanymi z eksploatacją sieci i węzłów cieplnych zajmuję się do chwili obecnej, pracując kolejno jako Z-ca Kierownika ZEC-Ostrołęka, Kierownik Wydziału Eksploatacji OPEC, Kierownik Działu Obsługi Klienta, a obecnie, jako Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa. EJ: Z pewnością zauważył Pan, jak zmieniała się firma. Jak postrzegał Pan te zmiany? JM: W 1978r. WPEC, jako nowo utworzone przedsiębiorstwo, dysponowało bardzo skromnymi warunkami lokalowymi i socjalnymi. Biuro przedsiębiorstwa mieściło się w baraku przy ulicy Sienkiewicza, a Zakład Energetyki Cieplnej-Ostrołęka, w budynku po starej łaźni, przy ulicy Mazowieckiej. Nie lepiej wyglądała sytuacja w Obwodach Energetyki Cieplnej w Przasnyszu i w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie siedziby obwodów stanowiły pomieszczenia socjalne, przynależne do kotłowni lokalnych. Tylko Zakład Energetyki Cieplnej w Wyszkowie dysponował zapleczem biurowym i socjalnym w budynku nowo wybudowanej Ciepłowni. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych (do 1986r) nastąpiła poprawa warunków lokalowych i socjalnych. W tym okresie wybudowano większość obiektów przy ulicy Celnej, jak również budynki obecnych obwodów, przy ulicy Reymonta i w Wojciechowicach. Wtedy też nastąpił największy rozwój infrastruktury ciepłowniczej wybudowano większość magistralnych sieci cieplnych, przesyłających ciepło z Elektrociepłowni do miasta. Również w tym okresie przejęto ciepłownie od Spółdzielni Mieszkaniowych w Przasnyszu i w Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast od połowy lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej prowadzona jest wymiana i modernizacja istniejącej infrastruktury ciepłowniczej sieci cieplne i węzły. EJ: Jak wspomina Pan swoich przełożonych, z którymi zetknął się Pan w czasie swojej pracy: kierowników, dyrektorów, prezesów? JM: Wszystkich moich przełożonych, z którymi współpracowałem od 1978r. do chwili obecnej, wspominam dobrze. Nigdy nie miałem konfliktów z przełożonymi, chociaż zawsze występowały różnice zdań i drobne nieporozumienia. W okresie kiedy dyrektorem WPEC był Jerzy Skuratowicz nastąpił największy rozwój przedsiębiorstwa. Dyrektor Skuratowicz miał bardzo dużo dobrych pomysłów i nie bał się podejmować ryzykownych decyzji. Dyrektorzy i prezesi, którzy kierowali naszym przedsiębiorstwem po odejściu Jerzego Skuratowicza, podejmowali decyzje mniej ryzykowne, a bardziej zachowawcze. EJ: Piastował Pan różne stanowiska w czasie swojej kariery. Na którym stanowisku pracowało się Panu najlepiej? JM: Najlepiej pracowało mi się na stanowisku Specjalisty ds. Odbiorów Urządzeń Cieplnych w dziale kierowanym przez Alicję Czarnecką. Praca ta umożliwiała kontakty

4 ROZMOWA Z JÓZEFEM MOSAKOWSKIM, GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. CIEPŁOWNICTWA c.d. z pracownikami różnych przedsiębiorstw wykonawczych w Ostrołęce, Przasnyszu, Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie oraz z pracownikami inwestorów: Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Był to jednocześnie czas, w którym każde z tych miast przeżywało dynamiczny, najszybszy, jak oceniam, rozwój infrastruktury ciepłowniczej. EJ: Przez dosyć długi okres zajmował Pan stanowisko kierownika. Jak postrzega Pan ten okres z perspektywy czasu? JM: W okresie od 1983r. do 2009r. pracowałem na stanowiskach kierowniczych, jako Kierownik Działu Eksploatacji WPEC, następnie jako Z-ca Kierownika ZEC-Ostrołęka, jako Kierownik Wydziału Eksploatacji OPEC oraz jako Kierownik Działu Obsługi Klienta. W czasie, gdy pracowałem na stanowisku Kierownika Wydziału Eksploatacji OPEC, nastąpiła istotna poprawa warunków eksploatacji systemu ciepłowniczego miasta Ostrołęki. Przepływy wody w sieci cieplnej wodnej zmniejszyły się z poziomu około 2000 m3/h do około 1300 m3/h, uzupełnienie wody zmniejszyło się z poziomu około 40 m3/h do około 8 m3/h, a straty ciepła w sieciach parowych z poziomu około 40% do około 15%. Na poprawę wskaźników eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpłynęła rozpoczęta w 1993r. modernizacja systemu ciepłowniczego, ale też dobra praca moich zastępców, początkowo Stanisława Dobkowskiego, a następnie Stanisława Nerka oraz wielu innych pracowników Wydziału Eksploatacji. EJ: Na pewno ma Pan wiele wspomnień związanych z pracą. Czy jakieś wydarzenie zapamiętał Pan w sposób szczególny? JM: Najtrudniejszym okresem podczas mojej pracy w WPEC był rok Po odejściu dyrektora Bohdana Sobczyka został ogłoszony konkurs na dyrektora WPEC. Jako sekretarz Rady Pracowniczej byłem członkiem komisji konkursowej. Mimo, że konkurs wygrał Jerzy Skuratowicz, to jednak ówczesne władze partyjne nie chciały uznać tego wyboru. Cała ta procedura konkursowa trwała około dziewięć miesięcy, a w WPEC odbyło się w tym czasie kilkanaście zewnętrznych kontroli. EJ: Co wspomina Pan najmilej? JM: Najmilej wspominam coroczne imprezy z okazji Dnia Komunalnika, kiedy to organizowane były rozgrywki piłki nożnej pomiędzy poszczególnymi Zakładami Energetyki Cieplnej (ZEC-ami), a następnie pomiędzy Wydziałami OPEC. EJ: A co najgorzej? JM: Najgorzej wspominam sytuację, kiedy po upadłości Zakładów Mięsnych i związanym z tym zmniejszeniem sprzedaży ciepła, Zarząd OPEC zdecydował o zwolnieniu z pracy około dwudziestu pracowników, w tym siedmiu pracowników z Wydziału Eksploatacji, którego wówczas byłem kierownikiem. EJ: Czego najbardziej będzie Panu brakowało po rozstaniu z ENERGA OPEC? JM: Po odejściu z OPEC będzie mi brakować kontaktu z obecnymi pracownikami, ale ponieważ zamierzam zająć się doradztwem energetycznym w ramach współpracy z pracownią projektową, więc myślę, że kontakty te, co prawda w mniejszym zakresie, będą nadal utrzymywane. EJ: Czego chciałby Pan życzyć firmie i jej pracownikom na dalsze lata? JM: Wszystkim pracownikom ENERGA OPEC życzę dużo zdrowia, stabilnych warunków pracy i dobrych warunków płacowych, natomiast firmie życzę uzyskania dobrej pozycji w grupie ENERGA oraz osiągnięcia zakładanych efektów związanych z prowadzoną modernizacją systemu ciepłowniczego. Z pewnością każdy z pracowników zechce osobiście wymienić z Panem uścisk dłoni i własnymi słowami podziękować za współpracę. Zaś ja, Panie Józefie, już teraz, w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników ENERGA OPEC, którzy doceniają Pana wkład i zaangażowanie w rozwój firmy, oraz ogromną wiedzę, którą chętnie dzielił się Pan z koleżankami i kolegami, dziękuję Panu za wieloletnią pracę i miłą współpracę. Będzie Pan dla nas wzorem do naśladowania. Życzymy Panu satysfakcjonującej współpracy z pracownią projektową, samorealizacji, oraz, dużo zdrowia, Panu i Pana żonie. Rozmawiała Elżbieta Jędrak NOWE TWARZE EOPEC. Witamy, przedstawiamy Piotr Owczarski o sobie 25-letni, świeżo upieczony inżynier mechaniki i budowy maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od lipca b.r. Inspektor ds. ciepłownictwa w Wydziale Eksploatacji ENERGA OPEC. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy umożliwia mi kontynuowanie nauki i jednoczesne zdobywanie doświadczenia zawodowego.

5 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA Znowu jedziecie do Włoch? Ile można jeździć w to samo miejsce? słyszę od rodziny i znajomych ilekroć udzielam odpowiedzi na pytanie gdzie spędzicie wakacje. Właściwie nie dziwi mnie to, bo pewnie byli oni we Włoszech, na wycieczkach zorganizowanych, nastawionych na szybkie zaliczanie zabytków i miast i zapewne ja, z takiej wycieczki, nie wyniosłabym swojego zachwytu tym krajem. Włochy to jeden z najbardziej urozmaiconych krajów świata, a każdy z jego dwudziestu regionów jest właściwie osobną krainą. Wynika to zarówno z geografii jak i historii. Północ to przepiękne wysokie góry, turkusowe jeziora, środek kraju, to romantyczne miasta i miasteczka, bajkowe wzgórza i zamki, a południe wulkany, cudowne plaże i piękne wyspy. Riomaggiore miasteczko pełne kolorów Jestem wielką zwolenniczką wyjazdów organizowanych na własną rękę. Najfajniejsze jest planowanie wyjazdu, wyszukiwanie miejsc, które chcę zobaczyć, poznać, posmakować. Wymaga co prawda więcej pracy i trzeba jej poświęcić sporo czasu ale wysiłek włożony w organizację, rekompensuje nam swoboda jaką zyskujemy. Nie jesteśmy ograniczeni miejscem, godzinami posiłków, programem wycieczek. Ile można jeździć do Włoch? Dla mnie jest tylko jedna odpowiedź bez końca. Pokochałam Włochy kilka lat temu, kiedy pierwszy raz odwiedziłam ten kraj. Było to tylko 10 dni, ale te 10 dni wystarczyło, aby Italia zdominowała moje podróżnicze wybory. Piaszczyste plaże, urwiska i domy jak z bajki: czyli Cinque Terre, pięć małych wiosek, które przylegają do klifu Liguria. Są położone na tyle blisko siebie, że można je obejść w ciągu kilku godzin, spacerując wzdłuż klifu od wioski do wioski. Kolejne miasteczko z Chinque Terre -Vernazza Spróbuję choć trochę wytłumaczyć się ze swojej fascynacji. We Włoszech są miejsca, których absolutnie nie można ominąć, to oczywiste. Chociażby, patrząc geograficznie od północy, Wenecja, Piza czy Rzym. Ale jest też wiele małych miejscowości, które są istnymi brylantami. Uważam za takie m.in. San Gimignano w Toskanii, gdzie można skosztować lodów od samego mistrza świata w tej dziedzinie, czy też zjawiskowe Riomaggiore w rejonie Chinque Terre, które jest jednym z cudów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

6 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Toskania wspaniała włoska prowincja, łącząca w sobie czar niezliczonych zabytków, zapierających dech w piersiach widoków, cudownej przyrody i jednej, nieco krzywej, wieży. Każdy turysta, bez względu na preferencje, znajdzie tu coś dla siebie góry, morze, zabytkowe miasta, unikalne rezerwaty, wspaniałą włoską kuchnię, ciepły klimat i to unikalne coś, co sprawia, że urlop zapada w pamięć na wiele, wiele lat. San Gimignano włoski Manhattan Lodziarnia Mistrza Świata, naprawdę zasłużył na ten tytuł Piza, to nie tylko krzywa wieża Rzym, najpiękniejsze (moim zdaniem) miasto we Włoszech, po prostu oczarowuje potem już żadne inne nie robi aż takiego wrażenia. Nie zmienił tego nawet fakt, że poznawałam to miasto w strugach deszczu, choć był to maj, niestety pogoda nie dopisała. Dla mnie Rzym, to nie tylko Watykan, to miejsce, gdzie przyjemnie jest zgubić się wzdłuż zaułków, w których zatrzymał się czas, by za chwilę odnaleźć się niespodziewanie na barwnych i tętniących życiem placach. Rzymscy kierowcy parkowanie doprowadzili do perfekcji, włosi to mistrzowie kierownicy. Dla kogoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, poruszanie się po włoskich ulicach jest jak walka o przetrwanie. Spacerowanie po uliczkach, obserwowanie przechodniów, podziwianie pięknych Rzymian, którzy często wyglądają jakby byli wycięci z żurnala, a to wszystko nad filiżanką wybornego cappuccino. Nie dziwi mnie, że słowo Roma czytane od tyłu znaczy miłość. Watykan Przy Koloseum można cofnąć się w czasie

7 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Widok na miasto z ulicy Mickiewicza POETA E PATRIOTA POLACCO Wenecja, cóż można o niej napisać, po prostu trzeba ją zobaczyć, bo żadne słowa nie oddadz ą wrażenia, jakie to miasto wywiera. Wszystko podporządkowane jest wodzie nawet służba zdrowia Typowe miejsce do zaparkowania przed weneckim domem

8 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Kolejnym wspaniałym miejscem jest Liguria tzw. Riwiera włoska, żwirowo-skaliste zatoki i malownicze wioski górskie w głębi wybrzeża. W Ligurii urzekła mnie niesamowita roślinność, zapach lawendy i śródziemnomorskiej odmiany jaśminu, który jest wręcz oszałamiający! Jednak miejscem, do którego wracam zawsze, jest jezioro Garda. Położone w północnej części Italii, jest największym i najczystszym jeziorem tego kraju. Odkąd zawitałam tam po raz pierwszy, staram się aby zawsze, kiedy jestem we Włoszech, choć na kilka dni zatrzymać się w miejscowości Riva del Garda. Połączenie wysokich gór i krystalicznie czystej wody jest dla mnie "zjawiskiem magicznym". Zatrzymujemy się zawsze w tym samym miejscu, w pensjonacie prowadzonym przez włoską rodzinę. Nadia właścicielka, zajmuje się nadzorem i organizacją, jej tata- ogrodem i basenem, mama- nadzoruje sprzątanie a mąż opiekuje się ich czterema córeczkami. Atmosfera, jaka tam panuje sprawia, że nie tylko my wracamy co roku. Nadia wita każdego stałego klienta, jak dawno niewidzianego członka rodziny a obserwowanie ich życia, rodzinnych posiłków, które są celebrowane z właściwą Włochom atencją, czy też podglądanie, jak tata zajmuje się gromadką dzieci, aby żona mogła zająć się pracą - to jest prawdziwa uczta dla oczu i uszu. jezioro Riva del Garda i góry Oprócz wszystkich magicznych wręcz miejsc, oszałamiające wrażenie robi również kuchnia. Nie mogę pominąć tego tematu, ponieważ włoska kuchnia jest, zaraz po cudownych krajobrazach, najważniejszym powodem dla którego chcę tam wracać. Pomimo faktu, że kuchnię włoską kojarzy się głównie z pizzą i spaghetti, nie jest ona jednolita. Każdy z regionów szczyci się własnymi, charakterystycznymi receptami kulinarnymi. Od północy do południa Włoch, rozprzestrzeniają się zapachy wybornych potraw z kuchni włoskiej, począwszy od tortellini poprzez lasagne, ravioli aż do rozmaitych makaronów i serów. Oczywiście nie można tu pominąć wyśmienitych win czy oliwy z oliwek, która jest chlubą południa Włoch. Potrawy te są proste, smaczne i piękne. Włoska pizza bardzo różni się od tej, jaką możemy znaleźć w Polsce. Przeważnie jest to cienkie, chrupiące ciasto, które nie straszy ogromną ilością dodatków, jest to zwykle jeden, góra trzy składniki ale za to doskonałej jakości. Jedzenie we Włoszech wcale nie musi być drogie, ale pod warunkiem, że zboczymy z głównych szlaków turystycznych (należy unikać jak ognia tzw. menu turistico ) i podążymy za miejscowymi mieszkańcami. Można wtedy trafić na fantastyczne miejsca, gdzie ceny nie powodują palpitacji serca, a porcje są duże i pyszne. Ale uwaga, jeśli ktoś lubi eleganckie wnętrza to raczej, w typowej włoskiej trattorii ich nie znajdzie. Proste stoły, często bez obrusów albo przykrywane przez kelnera papierowymi serwetkami oraz minimalistyczny wystrój, na pewno zrekompensuje uczta dla podniebienia, która czeka na nas w takich właśnie miejscach.

9 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Lasagne Risotto Pizza, pizza, pizza Fettuccine alla boscaiola Uśmiechnięte grande cappuccino Profiterolki - kulki z ciasta ptysiowego wypełnione kremem, obficie polane czekoladą. Nazwa skomplikowana, ale smak wspaniały Na koniec, bajeczne, kremowe gelato Oprócz kuchni i krajobrazów są jeszcze ludzie. Włosi to jeden z najbardziej lubianych narodów na świecie. Niemal cały świat czuje do nich sympatię, kocha ich poczucie humoru, optymizm i wrażliwość na piękno. Cechuje ich zdecydowanie luźniejsze, niż moje własne podejście do życia. Włosi lubią się bawić, być razem, są impulsywni, głośni, wybuchowi. Rodzina jest dla nich świętością a dzieci - najważniejszymi osobami na świecie, co widzieliśmy na każdym kroku. Lubię obserwować ich codzienne życie, słuchać melodyjnego języka, patrzeć, jak rozmawiają gestykulując przy tym zawzięcie. W Gardzie mieliśmy sąsiada, którego zwyczajem były poranne spacery do pobliskiego ogródka. Spacer urozmaicał sobie głośnym śpiewem. Słuchanie go, było ogromną przyjemnością. Doszło do tego, że każdego ranka czekaliśmy na te koncerty, często urozmaicone pięknie wygwizdywanymi ariami operowymi. No cóż, zostałam poproszona o napisanie kilku zdań a wyszło - opowiadanie, ale musicie mi to wybaczyć, gdyż na temat Włoch nie potrafię mówić krótko.

10 Przepisy domowe sezonowe specjały Sezon jesienny już w pełni. Korzystając z obfitych w tym okresie dobrodziejstw natury, warto zadbać o pokrzepienie organizmu i wzmocnienie go przed atakiem jesiennych infekcji. Pod tym względem nic nie zastąpi naturalnych witamin i minerałów, których bogactwo znajdujemy w przydomowych ogródkach, na straganach, czy w lesie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Z jesiennych, zdrowotnych obfitości można wyczarować niezliczoną ilość smakowitych potraw, które nie tylko wzmocnią, ale także dopieszczą podniebienia. Oto kilka sprawdzonych pomysłów na (nie zawsze) proste dania, jakże warte niewielkiego zachodu. CIASTO ZE ŚLIWKAMI HANNY BIEŃKOWSKIEJ Źródło: uwielbiam.pl Składniki: 1 masło roślinne (250 g) 1,5 szklanki cukru 4 jaja 2,5 szklanki mąki szymanowskiej aromat waniliowy ¾ kg śliwek Wykonanie: Śliwki umyć, podzielić na połówki, usunąć pestki. Jajka rozbić, oddzielić żółtka od białek. Masło utrzeć z cukrem pudrem. Dodać żółtka i dalej ucierać na gładką, puszystą masę. Następnie dodać aromat i przesianą przez sitko mąkę. Na koniec dodać ubitą z białek pianę i delikatnie wmieszać. Przygotowaną masę przełożyć do wysmarowanego tłuszczem i wysypanego tartą bułką prodiża. Na wierzch wyłożyć przygotowane wcześniej połówki śliwek. Piec około 1 godziny. PAPRYKA FASZEROWANA DOROTY BUDNEJ Źródło: pl.wikipedia.pl Składniki: 4-5 dużych symetrycznych papryk 1 torebka ryżu 300g mięsa mielonego wieprzowo wołowego 1 mała cukinia cebula czerwona 1 puszka kukurydzy bulion warzywny lub drobiowy ser żółty Wykonanie: Odkroić od papryki wieczko (około 2-3 cm pod zielonym ogonkiem), oczyścić w środku. Farsz: Mięso mielone doprawić do smaku i usmażyć. Do mięsa dodać pokrojoną cebulę, następnie cukinię, a na sam koniec dorzucić kukurydzę. Ugotowany ryż wymieszać z farszem mięsnym i nadziewać nim paprykę. Farsz w papryce można przekładać startym żółtym serem. Tak przygotowaną paprykę umieścić w naczyniu żaroodpornym lub na blasze w piekarniku. Piec w temperaturze 180 stopni. Podczas pieczenia paprykę należy podlewać (do środka) przygotowanym bulionem. GRZYBY DUSZONE HANNY BIEŃKOWSKIEJ Wykonanie: Źródło: pl.wikipedia.pl Dowolną ilość grzybów ( mogą być różne: prawdziwki, podgrzybki, koźlaki, maślaczki, inne jadalne) dokładnie umyć, przez kilka minut odgotować i odcedzić. Na patelni rozgrzać tłuszcz i na nim zeszklić cebulę. Odcedzone grzyby przełożyć na patelnię z cebulą i dusić pod przykryciem około pół godziny. Zwolennicy aromatycznych potraw mogą dodać liść laurowy i ziele angielskie, w ilości - zależnie od upodobań. W trakcie duszenia ewentualnie uzupełnić odparowaną wodę. Na koniec doprawić grzyby śmietaną, dodać sól, pieprz i. grzyby lubią koper! Można podawać z pieczywem, lub jako dodatek do mięs. Smacznego!

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński:

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński: Dzisiaj zapraszam na lazanię z sosem bolońskim, beszamelem i parmezanem. Zapiekanka jest przepyszna i myślę, że posmakuje każdemu miłośnikowi kuchni włoskiej. Do przygotowania lazanii użyłam gotowych płatów

Bardziej szczegółowo

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz:

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz: Naleśniki nadziewane piersią z kurczaka, czerwoną fasolą, papryką i kukurydzą zapiekane pod warstwą sosu pomidorowego i sera cheddar. W takiej odsłonie na pewno zachwycą niejedno podniebienie Polecam Składniki

Bardziej szczegółowo

DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM SKŁADNIKI:

DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM SKŁADNIKI: przepisy kucharskie, kulinarne, dania z mięs DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM 0,5 kg.filetów drobiowych 2 jajka 20 dag.żółtego sera 20 dag. pieczarek 1 cebula sól pieprz tłuszcz bułka

Bardziej szczegółowo

Składniki: Przygotowanie:

Składniki: Przygotowanie: Bardzo popularna, lubiana i wyjątkowo prosta surówka z kapusty, marchewki i cebulki z dodatkiem majonezu i jogurtu naturalnego. Idealna jako dodatek do obiadu, niezależnie od pory roku 1/2 główki małej

Bardziej szczegółowo

Składniki: Pulpeciki: 200 g białej kaszy gryczanej 2 małe jajka 2 łyżki mąki 2 łyżki bułki tartej 130 g sera koziego sól pieprz. Sos grzybowo-dyniowy:

Składniki: Pulpeciki: 200 g białej kaszy gryczanej 2 małe jajka 2 łyżki mąki 2 łyżki bułki tartej 130 g sera koziego sól pieprz. Sos grzybowo-dyniowy: Pulpeciki z białej kaszy gryczanej nadziewane kozim serem z sosem dyniowym z podgrzybkami to alternatywa dla tradycyjnych mięsnych pulpecików. Są delikatne i bardzo smaczne szczególnie w towarzystwie grzybowo-dyniowego

Bardziej szczegółowo

Składniki: Brownie: Krem dyniowy:

Składniki: Brownie: Krem dyniowy: Któż z nas nie lubi czekolady? Poprawia humor, odpręża i uzależnia. Dlatego przygotowałam dzisiaj ciasto dla czekoladoholików Pyszne i aromatyczne dzięki skórce pomarańczowej brownie z kremem z pieczonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Magdalena Proc Wydział Inżynierii Środowiska 09-12.2010 HELSINKI Praktykę studencką z programu

Bardziej szczegółowo

Składniki: Placuszki:

Składniki: Placuszki: Aromatyczne placuszki z pieczonej papryki z ciecierzycą i pokruszonym serem feta podane z jogurtem naturalnym z dodatkiem świeżej kolendry i limonki. Ciecierzycę dodałam w całości, ale jeśli chcecie to

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z programu dożywiania za miesiąc sierpień 2013r. ul. Strzałowska 7

Sprawozdanie z programu dożywiania za miesiąc sierpień 2013r. ul. Strzałowska 7 Sprawozdanie z programu dożywiania za miesiąc sierpień 2013r. ul. Strzałowska 7 W miesiącu sierpniu wiele potraw powtórzyło się, były ulubione frytki, spaghetti, makarony, rybki, tortilla, naleśniki z

Bardziej szczegółowo

Zupa jarzynowa z pęczakiem

Zupa jarzynowa z pęczakiem 55 0 Zupa jarzynowa z pęczakiem 00 g pęczaku 3 duże pomidory 2 marchewki 2 łodygi selera naciowego 2 ząbki czosnku kalarepka 2 łyżki oleju rzepakowego łyżeczka sosu sojowego jasnego,2 l gorącego bulionu

Bardziej szczegółowo

Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień

Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień To już drugi wpis w kategorii szybkich i smacznych pomysłów na lunchboxy. Tym razem przygotowałam dla Was kilka pomysłów na zdrowe i pożywne drugie śniadanie.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia.

Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia. Zupa z białą kapustą Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia. pół główki białej kapusty (średniej wielkości)

Bardziej szczegółowo

64 Surówki i sałatki

64 Surówki i sałatki 64 Surówki i sałatki 65 Surówka z pomidorów, ogórków i sałaty Surówki i sałatki SKŁANIKI W Sos: 1 łyżka śmietany ½ pęczka świeżego koperku 1 łyżka oliwy 1 ząbek czosnku, 1 garstka świeżego oregano sól

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA AUSTRIA - WŁOCHY. Wpisany przez Administrator czwartek, 23 czerwca :32

WYCIECZKA SZKOLNA AUSTRIA - WŁOCHY. Wpisany przez Administrator czwartek, 23 czerwca :32 Jeżeli chcielibyśmy przedostać się z Polski do kraju, który z lotu ptaka przypomina dość ładny, damski but, będziemy zmuszeni wybrać się w długą podróż autokarem, poprzez inne europejskie państwa. Jednym

Bardziej szczegółowo

Osada Leśna Trzy Dęby. Wigilia firmowa. Oferta * * *

Osada Leśna Trzy Dęby. Wigilia firmowa. Oferta * * * Osada Leśna Trzy Dęby Wigilia firmowa Oferta 2016 * * * W Osadzie Trzy Dęby mogą Państwo spędzić piękny wieczór w gronie współpracowników w malowniczych, przytulnych wnętrzach ze stuletniej cegły. Wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Z MIŁOŚCI DO JEDZENIA, Z SZACUNKU DLA TRADYCJI!

Z MIŁOŚCI DO JEDZENIA, Z SZACUNKU DLA TRADYCJI! Z MIŁOŚCI DO JEDZENIA, Z SZACUNKU DLA TRADYCJI! Szukają Państwo pomysłu na wyjątkowe spotkanie? Zaskoczymy Państwa gości niepowtarzalną atmosferą Krakowa, urzekającym wnętrzem starej kamienicy i wyszukaną

Bardziej szczegółowo

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać.

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać. Kolejna świąteczna propozycja. Tym razem są to babeczki piernikowe z orzechami włoskimi i nadziewane marcepanem. Udekorowałam je czapeczkami Mikołaja z bitej śmietany zmieszanej z serkiem mascarpone i

Bardziej szczegółowo

DEBATY Lądeckie - pewne informacje nr 4 [147/2012] str. 12... Rubryka kulinarna Łukasza Walusia HOROSKOP z przymrużeniem oka Chili con carne czyli fasolka po meksykańsku Składniki: 500g mielonego mięsa

Bardziej szczegółowo

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 Koktajl bananowy z miętą i Milupa lp-drinkiem Składniki: banan 70 g Milupa lp-drink 3 miarki (15 g) woda 200 ml miód 5 g cynamon (szczypta) Przepis na 1 porję PHE: 47,5

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Kotlety z ziemniaków. Składniki :

Kotlety z ziemniaków. Składniki : O Autorce: Martyna Tomecka to energiczna 22 latka. W kuchni prezentuje inwencję twórczą, o jakiej moŝna zamarzyć! Choć jest wytrawną kucharką, trzyma przysłowiową linię, a Jej ulubioną potrawą są niezbyt

Bardziej szczegółowo

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie -6- Ciasto zwykłe -2 jajka -20dkg mąki -1/4 l wody -1/4 l mleka - szczypta soli -2 łyżki oliwy - Do miski wybić jajka, wlać wodę i mleko, sól, zmiksować. - Dodawać porcjami mąkę cały czas miksować - Dodać

Bardziej szczegółowo

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz:

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz: Naleśniki nadziewane piersią z kurczaka, czerwoną fasolą, papryką i kukurydzą zapiekane pod warstwą sosu pomidorowego i sera cheddar. W takiej odsłonie na pewno zachwycą niejedno podniebienie Polecam Składniki

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych Rozpoczęcie: 2012-05-17 Zakończenie: 2012-05-18 Miejsce spotkania: Leonów k. Płocka Leonów 7A Wymagania prawne, rekomendowane techniki

Bardziej szczegółowo

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Składniki (na około 37 ciasteczek): 1 i 1/2 szklanki mąki 1 szklanka cukru

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Urodzinowy tort z kajmakiem i rafaello

Urodzinowy tort z kajmakiem i rafaello Urodzinowy tort z kajmakiem i rafaello Tort, na który przepis chciałabym Wam przedstawić absolutnie nie jest fit. Uważam jednak, że czas urodzin, rządzi się swoimi prawami. Uwielbiam wtedy zaszaleć, nie

Bardziej szczegółowo

Chrupiące owsiane ciasteczka

Chrupiące owsiane ciasteczka Chrupiące owsiane ciasteczka Najlepsze, najpyszniejsze i najbardziej chrupiące ciasteczka owsiane, jakie można zrobić w warunkach domowych. Tak właśnie sądzę i będę się tego trzymać ;) A poważnie: naprawdę

Bardziej szczegółowo

Krem ogórkowy z lubczykiem i estragonem na zacierce Przepis jest mojego autorstwa, a jego inspiracją był mój wujek, który kilka lat temu, próbując

Krem ogórkowy z lubczykiem i estragonem na zacierce Przepis jest mojego autorstwa, a jego inspiracją był mój wujek, który kilka lat temu, próbując Krem ogórkowy z lubczykiem i estragonem na zacierce Przepis jest mojego autorstwa, a jego inspiracją był mój wujek, który kilka lat temu, próbując wytłumaczyć mi jak powinna smakować najlepsza na świecie

Bardziej szczegółowo

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki Karkówka w cebuli Karkówka w cebuli jest prostym i szybkim daniem nawet na gościnny obiad. Podana z surówką z białej kapusty na sposób orientalny stanowi świetną kompozycję. Przepis na surówkę znajdziecie

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Ciasta domowe

smaczne i zdrowe Ciasta domowe smaczne i zdrowe Ciasta domowe SPIS TREŚCI WSTĘP 4 O cieście kruchym 4 O cieście biszkoptowym 4 O cieście piaskowym nazywanym również ucieranym 6 O cieście drożdżowym 6 Kilka uwag natury ogólnej 7 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zupa z czosnku niedźwiedziego Danuty Zygarlickiej

Zupa z czosnku niedźwiedziego Danuty Zygarlickiej Zupa z czosnku niedźwiedziego Danuty Zygarlickiej Witajcie Dzisiaj naszą Kuchnię Gości odwiedziła Danusia. Niesie gar aromatycznej zupy z czosnku niedźwiedziego. Zapraszamy serdecznie i już wyciągamy talerze

Bardziej szczegółowo

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy.

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy. Potrawka z kurczaka Lekkostrawna i pyszna zarówno z ziemniakami, jak i makaronem i ryżem. Przy tym prosta w przygotowaniu, nie wymaga długich godzin w kuchni, ani szczególnych umiejętności. A co najważniejsze:

Bardziej szczegółowo

Składniki: Sos: Przygotowanie:

Składniki: Sos: Przygotowanie: Sałatkę Cezara chyba każdy zna. Jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych sałatek. Głównymi jej składnikami są grzanki, sałata rzymska i parmezan. W wersji z kurczakiem może stanowić smaczne i sycące

Bardziej szczegółowo

Benoit oliwa z oliwek extra vergine 500 ml, 750 ml, 5 l

Benoit oliwa z oliwek extra vergine 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Benoit oliwa z oliwek extra vergine 500 ml, 750 ml, 5 l Benoit - oliwa z oliwek extra vergine o lekko owocowym smaku z delikatną kwiatową nutą jest tłoczona na zimno tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Klopsiki w sosie śmietanowym

Klopsiki w sosie śmietanowym Klopsiki w sosie śmietanowym Inter IKEA Systems B.V. 2010 Klopsiki w sosie śmietanowym Składniki: (porcja dla 4 osób) klopsiki szwedzkie KÖTTBULLAR sos śmietanowy GRÄDDSÅS borówka szwedzka LINGONSYLT Sposób

Bardziej szczegółowo

- Dorota Szylak, II DST

- Dorota Szylak, II DST Jestem studentką Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy i razem z moimi przyjaciółkami miałyśmy możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus do najstarszego miasta w Hiszpanii - Kadyksu. Wybór okazał się niezwykle

Bardziej szczegółowo

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA -200g mąki -1 całe jajo i 1 żółtko -ok. pół szklanki letniej wody -1 świeży brokuł -1 pierś z kurczaka -1 łyżeczka przyprawy gyros -1-2 łyżki oliwy z oliwek

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT SARAH (UK) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Sprawiamy radość innym. Scenariusz nr 6

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Sprawiamy radość innym. Scenariusz nr 6 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Sprawiamy radość innym Scenariusz nr 6 I. Tytuł scenariusza zajęć : Wolontariat. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Składniki (na około 37 ciasteczek): 1 i 1/2 szklanki mąki 1 szklanka cukru

Bardziej szczegółowo

Składniki na 2 porcje:

Składniki na 2 porcje: Kolejny przepis z udziałem szparagów. Tym razem przygotowałam je z białą kaszą gryczaną, piersią z kurczaka, fetą, pomidorkami koktajlowymi i uprażonymi ziarnami słonecznika. Danie jest smaczne zarówno

Bardziej szczegółowo

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA ...... PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA 2 www.electrolux.com PROGRAMY AUTOMATYCZNE Numer programu Nazwa programu 1 PIECZEŃ WOŁOWA 2 PIECZEŃ WIEPRZOWA 3 KURCZAK CAŁY 4 PIZZA 5 BABECZKI 6 QUICHE LORRAINE 7

Bardziej szczegółowo

5 zdrowych zup w 15 minut

5 zdrowych zup w 15 minut 5 zdrowych zup w 15 minut Zupy - polskie dziedzictwo W polskiej kuchni zupy odgrywają bardzo ważna rolę. W większości domów sprawdzone przepisy na niedzielny rosołek czy pomidorową, przekazywane są z pokolenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Osica

Autor: Małgorzata Osica projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

Nasze wrażenia z Finlandii

Nasze wrażenia z Finlandii Karolina Grabowska Magdalena Gral Biotechnologia, rok II II Nasze wrażenia z Finlandii Dlaczego mniej więcej rok temu podjęłyśmy decyzję o wyjeździe na studia w ramach programu Erasmus? Częściowo pod wpływem

Bardziej szczegółowo

BABKA NA 9 SPOSOBÓW. przepisy.pl

BABKA NA 9 SPOSOBÓW. przepisy.pl BABKA NA 9 SPOSOBÓW Babka cytrynowo-pomarańczowa 30 minut Łatwe 50 minut 170 C Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów cukier puder - 250 gramów cytryna - 1 sztuka pomarańcza - 1 sztuka jajko - 6 sztuk

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Pleśniak. Składniki: Wykonanie:

Pleśniak. Składniki: Wykonanie: Pleśniak Jeden z najstarszych przepisów, jaki mam spisany w swoim przepastnym zeszycie w niebieskich okładkach. Niestety nie kojarzę, skąd pochodzi, bo jest w naszej rodzinie od lat. Dzisiaj, zamiast tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Mój mąż kocha czeskie knedliki miłością absolutną. Bywało, że planowaliśmy trasę podróży przez Czechy w ten sposób, żeby zatrzymać się w konkretnej knajpie serwującej

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Małgorzata Hornicka Bad Freienwalde Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Uczestnicząc w programie Erasmus + odbyłam

Bardziej szczegółowo

DESERY DOMOWE SPIS TREŚCI WSTĘP 4 CIASTA 6 CIASTECZKA 24 DESERY OWOCOWE 34 KOKTAJLE, KREMY, LODY 44 SŁODKIE PRZEKĄSKI 58

DESERY DOMOWE SPIS TREŚCI WSTĘP 4 CIASTA 6 CIASTECZKA 24 DESERY OWOCOWE 34 KOKTAJLE, KREMY, LODY 44 SŁODKIE PRZEKĄSKI 58 Desery domowe SPIS TREŚCI WSTĘP 4 CIASTA 6 CIASTECZKA 24 DESERY OWOCOWE 34 KOKTAJLE, KREMY, LODY 44 SŁODKIE PRZEKĄSKI 58 3 WSTĘP Podstawą udanego deseru są perfekcyjne przygotowanie, cierpliwość, fantazja

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE CELE: 1. Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. 2. Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Przepyszne grillowane młode ziemniaczki owinięte boczkiem. Prosta potrawa, która smakuje wyśmienicie. Polecam

Przepyszne grillowane młode ziemniaczki owinięte boczkiem. Prosta potrawa, która smakuje wyśmienicie. Polecam Przepyszne grillowane młode ziemniaczki owinięte boczkiem. Prosta potrawa, która smakuje wyśmienicie. Polecam 15 młodych ziemniaczków (małych) 15 cienkich plasterków wędzonego boczku oliwa z oliwek Dodatkowo:

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie i sterowanie pracą systemu ciepłowniczego w Tarnowie z wykorzystaniem systemu monitoringu

Programowanie i sterowanie pracą systemu ciepłowniczego w Tarnowie z wykorzystaniem systemu monitoringu Programowanie i sterowanie pracą systemu ciepłowniczego w Tarnowie z wykorzystaniem systemu monitoringu Tadeusz Sieńczak V-ce Prezes Zarządu MPEC S.A. w Tarnowie MPEC Tarnów podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Ewa Wachowicz opowiada o ziemniakach i potrawach z ziemniaków

Ewa Wachowicz opowiada o ziemniakach i potrawach z ziemniaków Ewa Wachowicz opowiada o ziemniakach i potrawach z ziemniaków Autor: Ewa Ploplis Data: 13 listopada 2016 Absolutnie nie wyobrażam sobie kuchni polskiej bez ziemniaka! Jak to drugie danie bez naszego poczciwego

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

ks. Stanisław Groń SJ Andrzej Sochacki

ks. Stanisław Groń SJ Andrzej Sochacki Wydawnictwo WAM, 2003 Wstępem opatrzył i wyboru tekstów literackich dokonał ks. Stanisław Groń SJ Projekt okładki, opracowanie graficzne zdjęcia i skład: Andrzej Sochacki ISBN 978-83-7318-248-6 Wznowienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK NR 1/2015-2016

KWARTALNIK NR 1/2015-2016 KWARTALNIK NR 1/2015-2016 SPIS TREŚCI 1. Słowo od redakcji. 2. Warto przeczytać. 3. Nasze grupy. 4. Mamo, tato pobaw się ze mną. 5. Małe co nieco dla łasuchów. Drodzy Rodzice No i cóż?!... skończyły się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Pijana śliwka (przepis od Pani Sąsiadki)

Pijana śliwka (przepis od Pani Sąsiadki) Pijana śliwka (przepis od Pani Sąsiadki) Składniki biszkopt: 1 szklanka cukru 0,5 szklanki mąki pszennej 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej 4 jajka 2 łyżki kakao 1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT PETYA (BG) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków Bułki 220 g wody 50 g otrębów pszennych 3 Ł oliwy 1 białko mak, sezam pestki słonecznika, dyni Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże, cukier, mąkę, otręby, sól, oliwę. Ciasto wyłożyć do miseczki

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Pod hiszpańskim niebem

Pod hiszpańskim niebem Pod hiszpańskim niebem 7 dni z Erasmusem ciężko jest z całego pobytu na stypendium opisać tylko siedem dni moja erasmusowa przygoda trwała ich dokładnie sto dziewięćdziesiąt sześć i każdy z tych dni był

Bardziej szczegółowo

Potrawy świata - Hiszpania obywatel świata

Potrawy świata - Hiszpania obywatel świata obywatel świata Witaj! Mam na imię Fernando i mam 9 lat. Mieszkam w Hiszpanii w Valencii. To miasto nad Morzem Śródziemnym. Jest tu trochę cieplej niż u Ciebie w Polsce, a dookoła rosną palmy. Tak jak

Bardziej szczegółowo

Ryż zapiekany z kurczakiem

Ryż zapiekany z kurczakiem Ryż zapiekany z kurczakiem Coś dla smakoszy chińskiego ryżu na słodko. Mimo, że z mięsem, ma łagodny posmak słodyczy dzięki dodatkowi miodu. Stosunkowo niewielka ilość tłuszczu sprawia, że potrawa jest

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI:

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: Książka kucharska SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: 2 duże ziemniaki 4 duże marchewki 2 duże pietruszki 1 średni seler 1 puszka groszku 1 puszka kukurydzy 2 średnie cebule 4 ogórki kiszone majonez sól i pieprz

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo