skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki."

Transkrypt

1 SŁOWEM WSTĘPU... Parafrazując klasyka Shakespeare a, można by rzec, że kiedy jedni wypoczywali, inni pracowali. Efekty niektórych zadań realizowanych również w okresie letnim przedstawia i przybliża nam Marek. Za nami okres urlopów, wypoczynku, wzmożonych wyjazdów i powrotów. Do tych chwil, do ciekawych miejsc, będziemy wracać w naszych wspomnieniach długo jeszcze. W taką właśnie podróż, zabiera nas Monika. W tym numerze znajdą też Państwo rozmowę z naszym wieloletnim pracownikiem, Józefem Mosakowskim, a także stałe kolumny, Nowe twarze Energa OPEC i Subiektywnym okiem. Jestem przekonana, że z przyjemnością czytali Państwo o prezentowanych dotąd pasjach i zainteresowaniach. Żywię również nadzieję, że w następnych numerach będziemy poznawać hobby, pasje i zainteresowania kolejnych z Państwa. A może czyjegoś, młodego potomka Jestem przekonana, że jest wiele tematów, którymi chcieliby Państwo się podzielić. Zachęcam do współpracy. SUBIEKTYWNYM OKIEM skupienia, niezbędnego do szybkiej nauki. W ENERGA OPEC pracuję od lutego 2013r. na stanowisku specjalisty ds. ciepłownictwa. Podjęcie tej pracy wiązało się dla mnie z dużymi zmianami, jednakże, z perspektywy czasu, podjętą decyzję uważam za jak najbardziej słuszną. Od samego początku praca w ENERGA OPEC wymagała ode mnie dużego Szkoła dała mi dobre podstawy teoretyczne, jednak prawdziwa nauka zaczęła się właśnie w lutym tego roku. Do tej pory zajmowałam się dokumentacją dotyczącą eksploatacji i pracy systemu ciepłowniczego, a także procedurami związanymi z przyłączeniem nowych odbiorców. Obecnie mam swój udział we wdrażaniu zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2, mającego na celu ograniczenia strat przesyłu. Po zapoznaniu się ze strukturą systemu ciepłowniczego miasta Ostrołęki, mam możliwość pracy z wykorzystaniem programów służących do monitorowania i sterowania systemem ciepłowniczym. Zdobywane doświadczenie pozwala mi się rozwijać i poszerzać kompetencje. Dzięki wsparciu ze strony doświadczonych współpracowników, mierzenie się z coraz to nowymi wyzwaniami jest o wiele łatwiejsze. Wierzę, że dalsza współpraca będzie układać się równie owocnie, jak dotychczas. Z e s p ó ł r e d a k c y j n y T E R M O S ELŻBIETA JĘDRAK koordynator wydania Marek Backiel, Hanna Bieńkowska, Dorota Budna, Monika Kraska, Józef Mosakowski, Piotr Nadolny, Piotr Owczarski, Paweł Prusiński, Monika Zabielska Wszystkie uwagi i pytania prosimy kierować do koordynatora wydania ELŻBIETA JĘDRAK tel:

2 INTELIGENTNE SIECI ENERGA OPEC W czerwcu minęło 10 lat od kiedy Polacy, w dwudniowym referendum, opowiedzieli się za wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Nie brakowało wówczas malkontentów, którzy ostrzegali przed integracją europejską. Ich obawy na szczęście nie potwierdziły się. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że Polska na akcesji do Unii Europejskiej skorzystała, chociażby poprzez programy współfinansowane przez UE. Jednym z beneficjentów unijnego wsparcia jest Energa OPEC. Dofinansowanie Unii Europejskiej umożliwiło realizację rekordowych w historii spółki inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury. Wśród jedenastu realizowanych zadań znalazły się trzy, których celem jest unowocześnienie sterowania siecią. Ich realizacja znajduje się na finiszu. Przy tej okazji pozwolę sobie krótko opisać i przedstawić ideę działania każdego z tych systemów. W ramach pierwszego projektu dostarczono specjalistyczne oprogramowanie, w którym przygotowany został model matematyczny sieci ciepłowniczej w Ostrołęce, uwzględniający m. in. opory hydrauliczne, straty ciepła w układzie oraz zapotrzebowanie na moc przez odbiorców. System ten umożliwia symulację dowolnych scenariuszy pracy sieci, przydatnych np. przy pracach remontowych, czy usuwaniu awarii. Pozwala on także na symulowanie możliwych technicznie zmian, które ułatwiają planowanie przyłączania nowych odbiorców. Dodatkowo do programu dostarczane są dane z fizycznych pomiarów w wybranych punktach sieci, które pozwalają na dokładną kalibrację modelu. Oprogramowanie wyposażono też w tzw. moduł optymalizatora, który w oparciu o prognozę pogody, pozwala z wyprzedzeniem przewidywać zapotrzebowanie na moc w źródle ciepła. Optymalizator określa możliwie minimalną temperaturę źródła, która zapewni dostarczenie wymaganej mocy odbiorcom. Dzięki temu źródło nie jest przegrzewane, a straty ciepła w sieci są mniejsze. W efekcie, do atmosfery trafia mniej dwutlenku węgla. Kolejny projekt, to system odczytu wodomierzy i ciepłomierzy oraz monitoring węzłów cieplnych. W ramach tego zadania u wszystkich odbiorców zainstalowano urządzenia telemetryczne. Odczytują one stan urządzeń rozliczeniowych i przesyłają dane do bazy w siedzibie naszej firmy. W węzłach, których właścicielem jest Energa OPEC, urządzenia te pozwalają także monitorować stan pracy węzła, oraz zmieniać zdalnie wybrane parametry regulatora. Możliwości tego systemu są ogromne. Podstawowym celem jest zautomatyzowanie procesu rozliczeń z odbiorcami. Już w maju zostały wystawione pierwsze faktury na podstawie danych przesłanych przez system. Chrzest bojowy przeszło także sterowanie pracą węzłów. Na początku obecnego sezonu grzewczego zdalnie zmieniliśmy krzywą grzewczą w około dwustu regulatorach pogodowych jednocześnie. Gromadzone dane można analizować na wiele sposobów. Możemy na ich podstawie wykrywać anomalie w pracy sieci, nieprawidłową pracę i uszkodzenia urządzeń, próby nielegalnego poboru ciepła itp. Dane przechowywane są bardzo długo, więc nawet po kilku latach będzie można sprawdzić jak pracował interesujący nas węzeł. Ostatni wdrażany obecnie system, to telemechanika i telemetria sieci ciepłowniczej. W kluczowych punktach sieci zamontowane zostały urządzenia pomiarowe, monitorujące wiele parametrów takich jak: temperatura, ciśnienie i przepływ medium, stężenie szkodliwych gazów mogących pojawić się w komorach, czy stan izolacji rur preizolowanych. Zamontowano też trzydzieści dwie przepustnice z napędami elektrycznymi, które umożliwią zdalne, szybkie i wygodnie sterowanie siecią. Otwarcia lub zamknięcia magistralnej sieci będzie można dokonać za pomocą kilku kliknięć w komputerze. Każdy z powyższych systemów został zaprojektowany do innych zadań, ale w mniejszym lub większym stopniu współpracują one ze sobą i wymieniają danymi. Na przykład system modelowania sieci korzysta z pomiarów dostarczonych przez system telemetryczny, a z kolei wyniki obliczeń tego modelu będą miały odzwierciedlenie w pracy przepustnic. Wiele czynności, które do niedawna wymagały przemieszczania się i wysiłku fizycznego, będzie można wykonać nie wychodząc zza biurka. I to biurko wcale nie musi znajdować się w pracy. Dostęp do systemów teoretycznie możliwy jest z każdego miejsca na świecie. Teoretycznie, bo w praktyce, ze względów bezpieczeństwa, jest on ograniczony do niezbędnego minimum. Energa OPEC znalazła się w gronie liderów wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania. Symulacja i analiza pracy, przewidywanie awarii, wspomaganie projektowania, automatyczny billing, sterowanie pracą sieci i węzłów, informowanie o alarmach za pomocą lub SMS itp. W dużej mierze od naszej inwencji będzie zależało, jak wykorzystamy te nowoczesne narzędzia. A wachlarz możliwości jest bardzo szeroki

3 ROZMOWA Z JÓZEFEM MOSAKOWSKIM, GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. CIEPŁOWNICTWA EJ: Panie Józefie, nieuchronnie zbliża się data, z którą zdecydował się Pan opuścić szeregi ENERGA OPEC. Znamy Pana od lat, ale na pewno dużo jeszcze o Panu nie wiemy. Czy zechciałby Pan dopowiedzieć kilka słów o sobie? JM: Urodziłem się w miejscowości Płoniawy, w powiecie makowskim i tam skończyłem szkołę podstawową. Szkoła średnia, to Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Studia ukończyłem na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jestem żonaty, mam jednego syna i jednego wnuka. Praca w ENERGA OPEC jest moją drugą pracą. Decyzję o skorzystaniu z programu dobrowolnych odejść podjąłem ze względu na sytuację rodzinną. Potrzebuję zaopiekować się chorą żoną. EJ: W jaki sposób trafił Pan do (wtedy jeszcze) WPEC? Był to Pana świadomy wybór, czy może przypadek? JM: Do pracy w WPEC trafiłem częściowo przez przypadek. Po skończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, specjalność ciepłownictwo, podjąłem pracę w przedsiębiorstwie budowlanym i pracowałem na budowie Cementowni Ożarów. Po 1,5 roku pracy w tym przedsiębiorstwie zamierzałem znaleźć pracę bliżej miejsca zamieszkania rodziców. Wracając z Wojskowej Komisji Uzupełnień do dworca autobusowego w Ostrołęce, na budynku przy ulicy Sienkiewicza zauważyłem tablicę: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Zaszedłem więc zapytać, czy mógłbym podjąć tu pracę? EJ: Kto Pana przyjmował do pracy? JM: Rozmowę kwalifikacyjną odbyłem z ówczesnym dyrektorem, Bohdanem Sobczykiem i kierownikiem Działu Eksploatacji, Jerzym Skuratowiczem. Ponadto, do pracy przyjmowały mnie, kierownik Działu Kadr, Maria Dreszel i pracownik Działu Kadr, Barbara Dumała. EJ: Można powiedzieć, że Pan, Panie Józefie, to OPEC. Ile lat przepracował Pan w naszej firmie? JM: Pracę w WPEC zacząłem w 1978r. Tak więc w sierpniu tego roku minęło 35 lat mojej pracy w naszym przedsiębiorstwie. EJ: Na czym polegała Pana praca, czym zajmował się Pan na przestrzeni tych wszystkich lat? JM: W ciągu tych 35 lat pracy zajmowałem się zagadnieniami dotyczącymi inwestycji oraz eksploatacji. Na początku pracowałem jako Inspektor ds. Technicznych, a następnie jako Specjalista ds. Odbiorów Urządzeń Cieplnych w Dziale Programowania i Rozwoju Ciepłownictwa. Kierownikiem Działu była Alicja Czarnecka. W 1983r. powierzono mi stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji i zagadnieniami związanymi z eksploatacją sieci i węzłów cieplnych zajmuję się do chwili obecnej, pracując kolejno jako Z-ca Kierownika ZEC-Ostrołęka, Kierownik Wydziału Eksploatacji OPEC, Kierownik Działu Obsługi Klienta, a obecnie, jako Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa. EJ: Z pewnością zauważył Pan, jak zmieniała się firma. Jak postrzegał Pan te zmiany? JM: W 1978r. WPEC, jako nowo utworzone przedsiębiorstwo, dysponowało bardzo skromnymi warunkami lokalowymi i socjalnymi. Biuro przedsiębiorstwa mieściło się w baraku przy ulicy Sienkiewicza, a Zakład Energetyki Cieplnej-Ostrołęka, w budynku po starej łaźni, przy ulicy Mazowieckiej. Nie lepiej wyglądała sytuacja w Obwodach Energetyki Cieplnej w Przasnyszu i w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie siedziby obwodów stanowiły pomieszczenia socjalne, przynależne do kotłowni lokalnych. Tylko Zakład Energetyki Cieplnej w Wyszkowie dysponował zapleczem biurowym i socjalnym w budynku nowo wybudowanej Ciepłowni. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych (do 1986r) nastąpiła poprawa warunków lokalowych i socjalnych. W tym okresie wybudowano większość obiektów przy ulicy Celnej, jak również budynki obecnych obwodów, przy ulicy Reymonta i w Wojciechowicach. Wtedy też nastąpił największy rozwój infrastruktury ciepłowniczej wybudowano większość magistralnych sieci cieplnych, przesyłających ciepło z Elektrociepłowni do miasta. Również w tym okresie przejęto ciepłownie od Spółdzielni Mieszkaniowych w Przasnyszu i w Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast od połowy lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej prowadzona jest wymiana i modernizacja istniejącej infrastruktury ciepłowniczej sieci cieplne i węzły. EJ: Jak wspomina Pan swoich przełożonych, z którymi zetknął się Pan w czasie swojej pracy: kierowników, dyrektorów, prezesów? JM: Wszystkich moich przełożonych, z którymi współpracowałem od 1978r. do chwili obecnej, wspominam dobrze. Nigdy nie miałem konfliktów z przełożonymi, chociaż zawsze występowały różnice zdań i drobne nieporozumienia. W okresie kiedy dyrektorem WPEC był Jerzy Skuratowicz nastąpił największy rozwój przedsiębiorstwa. Dyrektor Skuratowicz miał bardzo dużo dobrych pomysłów i nie bał się podejmować ryzykownych decyzji. Dyrektorzy i prezesi, którzy kierowali naszym przedsiębiorstwem po odejściu Jerzego Skuratowicza, podejmowali decyzje mniej ryzykowne, a bardziej zachowawcze. EJ: Piastował Pan różne stanowiska w czasie swojej kariery. Na którym stanowisku pracowało się Panu najlepiej? JM: Najlepiej pracowało mi się na stanowisku Specjalisty ds. Odbiorów Urządzeń Cieplnych w dziale kierowanym przez Alicję Czarnecką. Praca ta umożliwiała kontakty

4 ROZMOWA Z JÓZEFEM MOSAKOWSKIM, GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. CIEPŁOWNICTWA c.d. z pracownikami różnych przedsiębiorstw wykonawczych w Ostrołęce, Przasnyszu, Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie oraz z pracownikami inwestorów: Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Był to jednocześnie czas, w którym każde z tych miast przeżywało dynamiczny, najszybszy, jak oceniam, rozwój infrastruktury ciepłowniczej. EJ: Przez dosyć długi okres zajmował Pan stanowisko kierownika. Jak postrzega Pan ten okres z perspektywy czasu? JM: W okresie od 1983r. do 2009r. pracowałem na stanowiskach kierowniczych, jako Kierownik Działu Eksploatacji WPEC, następnie jako Z-ca Kierownika ZEC-Ostrołęka, jako Kierownik Wydziału Eksploatacji OPEC oraz jako Kierownik Działu Obsługi Klienta. W czasie, gdy pracowałem na stanowisku Kierownika Wydziału Eksploatacji OPEC, nastąpiła istotna poprawa warunków eksploatacji systemu ciepłowniczego miasta Ostrołęki. Przepływy wody w sieci cieplnej wodnej zmniejszyły się z poziomu około 2000 m3/h do około 1300 m3/h, uzupełnienie wody zmniejszyło się z poziomu około 40 m3/h do około 8 m3/h, a straty ciepła w sieciach parowych z poziomu około 40% do około 15%. Na poprawę wskaźników eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpłynęła rozpoczęta w 1993r. modernizacja systemu ciepłowniczego, ale też dobra praca moich zastępców, początkowo Stanisława Dobkowskiego, a następnie Stanisława Nerka oraz wielu innych pracowników Wydziału Eksploatacji. EJ: Na pewno ma Pan wiele wspomnień związanych z pracą. Czy jakieś wydarzenie zapamiętał Pan w sposób szczególny? JM: Najtrudniejszym okresem podczas mojej pracy w WPEC był rok Po odejściu dyrektora Bohdana Sobczyka został ogłoszony konkurs na dyrektora WPEC. Jako sekretarz Rady Pracowniczej byłem członkiem komisji konkursowej. Mimo, że konkurs wygrał Jerzy Skuratowicz, to jednak ówczesne władze partyjne nie chciały uznać tego wyboru. Cała ta procedura konkursowa trwała około dziewięć miesięcy, a w WPEC odbyło się w tym czasie kilkanaście zewnętrznych kontroli. EJ: Co wspomina Pan najmilej? JM: Najmilej wspominam coroczne imprezy z okazji Dnia Komunalnika, kiedy to organizowane były rozgrywki piłki nożnej pomiędzy poszczególnymi Zakładami Energetyki Cieplnej (ZEC-ami), a następnie pomiędzy Wydziałami OPEC. EJ: A co najgorzej? JM: Najgorzej wspominam sytuację, kiedy po upadłości Zakładów Mięsnych i związanym z tym zmniejszeniem sprzedaży ciepła, Zarząd OPEC zdecydował o zwolnieniu z pracy około dwudziestu pracowników, w tym siedmiu pracowników z Wydziału Eksploatacji, którego wówczas byłem kierownikiem. EJ: Czego najbardziej będzie Panu brakowało po rozstaniu z ENERGA OPEC? JM: Po odejściu z OPEC będzie mi brakować kontaktu z obecnymi pracownikami, ale ponieważ zamierzam zająć się doradztwem energetycznym w ramach współpracy z pracownią projektową, więc myślę, że kontakty te, co prawda w mniejszym zakresie, będą nadal utrzymywane. EJ: Czego chciałby Pan życzyć firmie i jej pracownikom na dalsze lata? JM: Wszystkim pracownikom ENERGA OPEC życzę dużo zdrowia, stabilnych warunków pracy i dobrych warunków płacowych, natomiast firmie życzę uzyskania dobrej pozycji w grupie ENERGA oraz osiągnięcia zakładanych efektów związanych z prowadzoną modernizacją systemu ciepłowniczego. Z pewnością każdy z pracowników zechce osobiście wymienić z Panem uścisk dłoni i własnymi słowami podziękować za współpracę. Zaś ja, Panie Józefie, już teraz, w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników ENERGA OPEC, którzy doceniają Pana wkład i zaangażowanie w rozwój firmy, oraz ogromną wiedzę, którą chętnie dzielił się Pan z koleżankami i kolegami, dziękuję Panu za wieloletnią pracę i miłą współpracę. Będzie Pan dla nas wzorem do naśladowania. Życzymy Panu satysfakcjonującej współpracy z pracownią projektową, samorealizacji, oraz, dużo zdrowia, Panu i Pana żonie. Rozmawiała Elżbieta Jędrak NOWE TWARZE EOPEC. Witamy, przedstawiamy Piotr Owczarski o sobie 25-letni, świeżo upieczony inżynier mechaniki i budowy maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od lipca b.r. Inspektor ds. ciepłownictwa w Wydziale Eksploatacji ENERGA OPEC. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy umożliwia mi kontynuowanie nauki i jednoczesne zdobywanie doświadczenia zawodowego.

5 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA Znowu jedziecie do Włoch? Ile można jeździć w to samo miejsce? słyszę od rodziny i znajomych ilekroć udzielam odpowiedzi na pytanie gdzie spędzicie wakacje. Właściwie nie dziwi mnie to, bo pewnie byli oni we Włoszech, na wycieczkach zorganizowanych, nastawionych na szybkie zaliczanie zabytków i miast i zapewne ja, z takiej wycieczki, nie wyniosłabym swojego zachwytu tym krajem. Włochy to jeden z najbardziej urozmaiconych krajów świata, a każdy z jego dwudziestu regionów jest właściwie osobną krainą. Wynika to zarówno z geografii jak i historii. Północ to przepiękne wysokie góry, turkusowe jeziora, środek kraju, to romantyczne miasta i miasteczka, bajkowe wzgórza i zamki, a południe wulkany, cudowne plaże i piękne wyspy. Riomaggiore miasteczko pełne kolorów Jestem wielką zwolenniczką wyjazdów organizowanych na własną rękę. Najfajniejsze jest planowanie wyjazdu, wyszukiwanie miejsc, które chcę zobaczyć, poznać, posmakować. Wymaga co prawda więcej pracy i trzeba jej poświęcić sporo czasu ale wysiłek włożony w organizację, rekompensuje nam swoboda jaką zyskujemy. Nie jesteśmy ograniczeni miejscem, godzinami posiłków, programem wycieczek. Ile można jeździć do Włoch? Dla mnie jest tylko jedna odpowiedź bez końca. Pokochałam Włochy kilka lat temu, kiedy pierwszy raz odwiedziłam ten kraj. Było to tylko 10 dni, ale te 10 dni wystarczyło, aby Italia zdominowała moje podróżnicze wybory. Piaszczyste plaże, urwiska i domy jak z bajki: czyli Cinque Terre, pięć małych wiosek, które przylegają do klifu Liguria. Są położone na tyle blisko siebie, że można je obejść w ciągu kilku godzin, spacerując wzdłuż klifu od wioski do wioski. Kolejne miasteczko z Chinque Terre -Vernazza Spróbuję choć trochę wytłumaczyć się ze swojej fascynacji. We Włoszech są miejsca, których absolutnie nie można ominąć, to oczywiste. Chociażby, patrząc geograficznie od północy, Wenecja, Piza czy Rzym. Ale jest też wiele małych miejscowości, które są istnymi brylantami. Uważam za takie m.in. San Gimignano w Toskanii, gdzie można skosztować lodów od samego mistrza świata w tej dziedzinie, czy też zjawiskowe Riomaggiore w rejonie Chinque Terre, które jest jednym z cudów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

6 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Toskania wspaniała włoska prowincja, łącząca w sobie czar niezliczonych zabytków, zapierających dech w piersiach widoków, cudownej przyrody i jednej, nieco krzywej, wieży. Każdy turysta, bez względu na preferencje, znajdzie tu coś dla siebie góry, morze, zabytkowe miasta, unikalne rezerwaty, wspaniałą włoską kuchnię, ciepły klimat i to unikalne coś, co sprawia, że urlop zapada w pamięć na wiele, wiele lat. San Gimignano włoski Manhattan Lodziarnia Mistrza Świata, naprawdę zasłużył na ten tytuł Piza, to nie tylko krzywa wieża Rzym, najpiękniejsze (moim zdaniem) miasto we Włoszech, po prostu oczarowuje potem już żadne inne nie robi aż takiego wrażenia. Nie zmienił tego nawet fakt, że poznawałam to miasto w strugach deszczu, choć był to maj, niestety pogoda nie dopisała. Dla mnie Rzym, to nie tylko Watykan, to miejsce, gdzie przyjemnie jest zgubić się wzdłuż zaułków, w których zatrzymał się czas, by za chwilę odnaleźć się niespodziewanie na barwnych i tętniących życiem placach. Rzymscy kierowcy parkowanie doprowadzili do perfekcji, włosi to mistrzowie kierownicy. Dla kogoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, poruszanie się po włoskich ulicach jest jak walka o przetrwanie. Spacerowanie po uliczkach, obserwowanie przechodniów, podziwianie pięknych Rzymian, którzy często wyglądają jakby byli wycięci z żurnala, a to wszystko nad filiżanką wybornego cappuccino. Nie dziwi mnie, że słowo Roma czytane od tyłu znaczy miłość. Watykan Przy Koloseum można cofnąć się w czasie

7 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Widok na miasto z ulicy Mickiewicza POETA E PATRIOTA POLACCO Wenecja, cóż można o niej napisać, po prostu trzeba ją zobaczyć, bo żadne słowa nie oddadz ą wrażenia, jakie to miasto wywiera. Wszystko podporządkowane jest wodzie nawet służba zdrowia Typowe miejsce do zaparkowania przed weneckim domem

8 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Kolejnym wspaniałym miejscem jest Liguria tzw. Riwiera włoska, żwirowo-skaliste zatoki i malownicze wioski górskie w głębi wybrzeża. W Ligurii urzekła mnie niesamowita roślinność, zapach lawendy i śródziemnomorskiej odmiany jaśminu, który jest wręcz oszałamiający! Jednak miejscem, do którego wracam zawsze, jest jezioro Garda. Położone w północnej części Italii, jest największym i najczystszym jeziorem tego kraju. Odkąd zawitałam tam po raz pierwszy, staram się aby zawsze, kiedy jestem we Włoszech, choć na kilka dni zatrzymać się w miejscowości Riva del Garda. Połączenie wysokich gór i krystalicznie czystej wody jest dla mnie "zjawiskiem magicznym". Zatrzymujemy się zawsze w tym samym miejscu, w pensjonacie prowadzonym przez włoską rodzinę. Nadia właścicielka, zajmuje się nadzorem i organizacją, jej tata- ogrodem i basenem, mama- nadzoruje sprzątanie a mąż opiekuje się ich czterema córeczkami. Atmosfera, jaka tam panuje sprawia, że nie tylko my wracamy co roku. Nadia wita każdego stałego klienta, jak dawno niewidzianego członka rodziny a obserwowanie ich życia, rodzinnych posiłków, które są celebrowane z właściwą Włochom atencją, czy też podglądanie, jak tata zajmuje się gromadką dzieci, aby żona mogła zająć się pracą - to jest prawdziwa uczta dla oczu i uszu. jezioro Riva del Garda i góry Oprócz wszystkich magicznych wręcz miejsc, oszałamiające wrażenie robi również kuchnia. Nie mogę pominąć tego tematu, ponieważ włoska kuchnia jest, zaraz po cudownych krajobrazach, najważniejszym powodem dla którego chcę tam wracać. Pomimo faktu, że kuchnię włoską kojarzy się głównie z pizzą i spaghetti, nie jest ona jednolita. Każdy z regionów szczyci się własnymi, charakterystycznymi receptami kulinarnymi. Od północy do południa Włoch, rozprzestrzeniają się zapachy wybornych potraw z kuchni włoskiej, począwszy od tortellini poprzez lasagne, ravioli aż do rozmaitych makaronów i serów. Oczywiście nie można tu pominąć wyśmienitych win czy oliwy z oliwek, która jest chlubą południa Włoch. Potrawy te są proste, smaczne i piękne. Włoska pizza bardzo różni się od tej, jaką możemy znaleźć w Polsce. Przeważnie jest to cienkie, chrupiące ciasto, które nie straszy ogromną ilością dodatków, jest to zwykle jeden, góra trzy składniki ale za to doskonałej jakości. Jedzenie we Włoszech wcale nie musi być drogie, ale pod warunkiem, że zboczymy z głównych szlaków turystycznych (należy unikać jak ognia tzw. menu turistico ) i podążymy za miejscowymi mieszkańcami. Można wtedy trafić na fantastyczne miejsca, gdzie ceny nie powodują palpitacji serca, a porcje są duże i pyszne. Ale uwaga, jeśli ktoś lubi eleganckie wnętrza to raczej, w typowej włoskiej trattorii ich nie znajdzie. Proste stoły, często bez obrusów albo przykrywane przez kelnera papierowymi serwetkami oraz minimalistyczny wystrój, na pewno zrekompensuje uczta dla podniebienia, która czeka na nas w takich właśnie miejscach.

9 ITALIA KRAJ DO KTÓREGO SIĘ WRACA c.d. Lasagne Risotto Pizza, pizza, pizza Fettuccine alla boscaiola Uśmiechnięte grande cappuccino Profiterolki - kulki z ciasta ptysiowego wypełnione kremem, obficie polane czekoladą. Nazwa skomplikowana, ale smak wspaniały Na koniec, bajeczne, kremowe gelato Oprócz kuchni i krajobrazów są jeszcze ludzie. Włosi to jeden z najbardziej lubianych narodów na świecie. Niemal cały świat czuje do nich sympatię, kocha ich poczucie humoru, optymizm i wrażliwość na piękno. Cechuje ich zdecydowanie luźniejsze, niż moje własne podejście do życia. Włosi lubią się bawić, być razem, są impulsywni, głośni, wybuchowi. Rodzina jest dla nich świętością a dzieci - najważniejszymi osobami na świecie, co widzieliśmy na każdym kroku. Lubię obserwować ich codzienne życie, słuchać melodyjnego języka, patrzeć, jak rozmawiają gestykulując przy tym zawzięcie. W Gardzie mieliśmy sąsiada, którego zwyczajem były poranne spacery do pobliskiego ogródka. Spacer urozmaicał sobie głośnym śpiewem. Słuchanie go, było ogromną przyjemnością. Doszło do tego, że każdego ranka czekaliśmy na te koncerty, często urozmaicone pięknie wygwizdywanymi ariami operowymi. No cóż, zostałam poproszona o napisanie kilku zdań a wyszło - opowiadanie, ale musicie mi to wybaczyć, gdyż na temat Włoch nie potrafię mówić krótko.

10 Przepisy domowe sezonowe specjały Sezon jesienny już w pełni. Korzystając z obfitych w tym okresie dobrodziejstw natury, warto zadbać o pokrzepienie organizmu i wzmocnienie go przed atakiem jesiennych infekcji. Pod tym względem nic nie zastąpi naturalnych witamin i minerałów, których bogactwo znajdujemy w przydomowych ogródkach, na straganach, czy w lesie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Z jesiennych, zdrowotnych obfitości można wyczarować niezliczoną ilość smakowitych potraw, które nie tylko wzmocnią, ale także dopieszczą podniebienia. Oto kilka sprawdzonych pomysłów na (nie zawsze) proste dania, jakże warte niewielkiego zachodu. CIASTO ZE ŚLIWKAMI HANNY BIEŃKOWSKIEJ Źródło: uwielbiam.pl Składniki: 1 masło roślinne (250 g) 1,5 szklanki cukru 4 jaja 2,5 szklanki mąki szymanowskiej aromat waniliowy ¾ kg śliwek Wykonanie: Śliwki umyć, podzielić na połówki, usunąć pestki. Jajka rozbić, oddzielić żółtka od białek. Masło utrzeć z cukrem pudrem. Dodać żółtka i dalej ucierać na gładką, puszystą masę. Następnie dodać aromat i przesianą przez sitko mąkę. Na koniec dodać ubitą z białek pianę i delikatnie wmieszać. Przygotowaną masę przełożyć do wysmarowanego tłuszczem i wysypanego tartą bułką prodiża. Na wierzch wyłożyć przygotowane wcześniej połówki śliwek. Piec około 1 godziny. PAPRYKA FASZEROWANA DOROTY BUDNEJ Źródło: pl.wikipedia.pl Składniki: 4-5 dużych symetrycznych papryk 1 torebka ryżu 300g mięsa mielonego wieprzowo wołowego 1 mała cukinia cebula czerwona 1 puszka kukurydzy bulion warzywny lub drobiowy ser żółty Wykonanie: Odkroić od papryki wieczko (około 2-3 cm pod zielonym ogonkiem), oczyścić w środku. Farsz: Mięso mielone doprawić do smaku i usmażyć. Do mięsa dodać pokrojoną cebulę, następnie cukinię, a na sam koniec dorzucić kukurydzę. Ugotowany ryż wymieszać z farszem mięsnym i nadziewać nim paprykę. Farsz w papryce można przekładać startym żółtym serem. Tak przygotowaną paprykę umieścić w naczyniu żaroodpornym lub na blasze w piekarniku. Piec w temperaturze 180 stopni. Podczas pieczenia paprykę należy podlewać (do środka) przygotowanym bulionem. GRZYBY DUSZONE HANNY BIEŃKOWSKIEJ Wykonanie: Źródło: pl.wikipedia.pl Dowolną ilość grzybów ( mogą być różne: prawdziwki, podgrzybki, koźlaki, maślaczki, inne jadalne) dokładnie umyć, przez kilka minut odgotować i odcedzić. Na patelni rozgrzać tłuszcz i na nim zeszklić cebulę. Odcedzone grzyby przełożyć na patelnię z cebulą i dusić pod przykryciem około pół godziny. Zwolennicy aromatycznych potraw mogą dodać liść laurowy i ziele angielskie, w ilości - zależnie od upodobań. W trakcie duszenia ewentualnie uzupełnić odparowaną wodę. Na koniec doprawić grzyby śmietaną, dodać sól, pieprz i. grzyby lubią koper! Można podawać z pieczywem, lub jako dodatek do mięs. Smacznego!

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU Sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY W SEKTORZE IT

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 2 MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 3 SŁOWO WSTĘPNE Lato jak w piosence odeszło z ptakami, ale nadszedł równie piękny czas na korzystanie z uroków złotej polskiej jesieni.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6 0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli

Bardziej szczegółowo

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE Kwartalnik nr 6 wrzesień 2012 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA ALTIX TO ZROBI W POLSCE I U NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych Poradnik dla osób cieszących się życiem NR 7(10)2012 Fundusz Hipoteczny DOM S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych Nie daj się oszukać Materiał ekspercki Zimowy felieton Wiki Szmyt Dodatek specjalny!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014)

SPRAWOZDANIE. z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014) SPRAWOZDANIE z miesięcznej praktyki w Granadzie Hiszpania (11.05.2014 07.06.2014) DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY POPRZEZ STAŻ ZAGRANICZNY BEZCENNE Projekt został zrealizowany przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE :

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE : Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 ZDROWY STYL ŻYCIA W TYM NUMERZE : Szkolny konkurs kulinarny Sałatki z warzyw i owoców str. 2 Przepis na

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy.

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy. 19/2013 PIAST Początek to tylko ciąg dalszy, czyli o jubileuszu SKOK PIAST W tym numerze polecamy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ 1 WRZEŚNIA Głośno na 2014 Cichej Krytyka ozorkowskiej policji LEKCEWAŻĄ PODOPIECZNYCH? 1 str. 11 str. 10 str. 10 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 PONIEDZIAŁEK, 1 WRZEŚNIA numer 102/14 W Łęczycy interesy

Bardziej szczegółowo

str. 5 str. 7 O krok od tragedii Została dotkliwie poparzona na placu Kościuszki

str. 5 str. 7 O krok od tragedii Została dotkliwie poparzona na placu Kościuszki Krytyka MOPS 5 SIERPNIA 2013 Nasze drogie morze Afera na Waliszewie 1 Razem z Reporterem Program TV str. 3 str. 5 str. 7 str. 11 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 Poniedziałek, 5 SIERPNIA 2013 numer 48/2013

Bardziej szczegółowo

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd.

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd. AkAdemickie B+R KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 N o 3(8)/2012 Energia z natury Słońce, woda i wiatr Zwolnij tempo Zalety slow life 100 km za 6 zł Tanie podróże na

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 3 (38) 2014

URZĄD PRACY 3 (38) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 3 (38) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Maj Czerwiec 2014 Profilowanie pomocy dla bezrobotnych Rozmowa z Krzysztofem Korbeckim pełnomocnikiem

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Sieci ciepłownicze są systematycznie modernizowane i monitorowane

Sieci ciepłownicze są systematycznie modernizowane i monitorowane MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 2 ( 1 5 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K TEMAT NUMERU KOMENTARZ Potrzeba nowych rozwiązań prawnych Wywiad z posłanką Mirosławą

Bardziej szczegółowo

Po klimatycznym szczycie w Brukseli

Po klimatycznym szczycie w Brukseli MAGAZYN N U M E R 4 (2 5 ) / 2 0 1 4 CIEPŁA SYSTEMOWEGO P R O D U K T I TEMAT NUMERU Po klimatycznym szczycie w Brukseli Fot. PAP, Radek Pietruszka Zdaniem premier Kopacz, przyjęty pakt klimatyczny nie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

DZWOŃ TANIO. Darmowe minuty do Polski! 500 min. 500 min po norwegii 500 SmS - 500 mms w tym za granicę. 500 mb. za granicę i po Norwegii!

DZWOŃ TANIO. Darmowe minuty do Polski! 500 min. 500 min po norwegii 500 SmS - 500 mms w tym za granicę. 500 mb. za granicę i po Norwegii! Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE: POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W NORWEGII ABC firm w Norwegii- podstawowe informacje cz. 3... 4 POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII Emerytura w Norwegii? (część 4)... 6 Permittering, czyli

Bardziej szczegółowo