Dotrzymujemy naszych obietnic!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotrzymujemy naszych obietnic!"

Transkrypt

1 OFERTA BUDOWY I WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2000 Dotrzymujemy naszych obietnic!

2 BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest generowanie jak największej ilości kapitału w jak najkrótszym czasie przy jak najmniejszym nakładzie pracy. Marzenia? Nie koniecznie. Co w takim razie decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa? Odpowiednie metody zarządzania? Dostępność kapitałów? Może odpowiednie kompetencje kadry? Na każe z tych pytań można odpowiedzieć: tak! Lecz mimo posiadania tych i innych, niewymienionych tutaj zasobów przedsiębiorstwo może zbankrutować, nie odnieść sukcesu! Co, a może, kto zatem decyduje o Naszym sukcesie? Jest to najczęściej jedna (o zgrozo!) osoba, Nasz klient! Skoro Klient jest czynnikiem decydującym, to w takim razie, w jaki sposób spowodować, aby do Nas przyszedł, aby chciał z Nami współpracować? Można odpowiedzieć krótko i prosto: ceną i jakością! Manipulowanie ceną jest niebezpieczne, można przeliczyć się z kosztami, poza tym niska cena wymaga dużych nakładów pracy, a my chcemy zarabiać dużo i w krótkim czasie. Co nam, więc pozostaje? Jakość?! Jakość można postrzegać jako: Jakość wyrobu (produktu lub usługi, którą ofertujemy). Jakość obsługi klienta w trakcie sprzedaży i po jej zakończeniu. Prawdą jest, iż Klient będzie do Nas powracał i zostawiał u Nas swoje pieniądze tylko wtedy, gdy dostanie wyrób, który jest mu potrzebny! Nie mniej, ni więcej dokładnie to chce! Prawdą drugą jest iż Klient wróci do Nas wtedy gdy będzie zadowolony z obsługi w trakcie realizacji zakupu, jaki w trakcie obsługi posprzedażnej! Chcę być mile obsłużony, w sposób uczciwy, abym mógł zaufać swojemu Dostawcy! Prawda trzecia: Nawet, jeżeli mam zapłacić trochę więcej pójdę do Nich, bo mogę Im zaufać! Jeżeli jesteśmy w stanie dostrzec, że możemy przyciągnąć do siebie Klienta zapewniając mu odpowiedni poziom jakości Naszych wyrobów, powinniśmy poszukać narzędzia, które pozwala nam to zapewnić, aby znaleźć te narzędzia należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie czynniki wpływają na jakość oferowanych przez nas usług, wytwarzanych produktów?? Zgodność wyrobu z oczekiwaniami Klienta Terminowość realizacji zamówionego wyrobu Przewidywalność ceny, jaką musi ponieść w związku z zakupem wyrobu. Czynnikiem decydującym o spełnieniu powyższych twierdzeń jest komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa. Aby zapewnić zgodność wyrobu z oczekiwaniami, jakie przedłożył Nam Klient musimy zapewnić, iż Handlowiec prawidłowo oceni możliwości realizacji zapytania Klienta i dokona prawidłowej wyceny, następnie rzetelnie przekaże ją do osób w firmie, które zaprojektują produkt lub usługę, które przekażą ją do osób odpowiedzialnych za realizację usługi czy też wytworzenie produktu i wreszcie, iż osoby

3 te na czas i zgodnie z oczekiwaniami klienta ją zrealizuje, aby klient mógł otrzymać wyrób w terminie i cenie. Narzędziem gwarantującym, iż w Naszej firmie zostaną spełnione powyższe warunki jest System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2000. Wdrożenie systemu w firmie pozwala nam na: Jasne i przejrzyste określenie zadań i uprawnień personelu Ustalenie jednolitych kanałów komunikacyjnych w Naszym przedsiębiorstwie Utrzymanie stałego poziomu jakości Naszych produktów i usług Jednoznaczną identyfikacje potrzeb Klienta, zarówno jawnych jak i ukrytych Podniesienie poziomu jakości obsługi klienta Skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników do powierzonych im zadań Racjonalizacje ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonej działalności Dodatkowym atutem jest fakt, iż firma dzięki certyfikatowi ISO 9001 podnosi swoją wiarygodność wśród potencjalnych klientów. Firmy z certyfikatem jakości są postrzegane jako przedsiębiorstwa o najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów (pogląd ten jest mylny, gdyż firma gwarantuje utrzymane określonego poziomu jakości żądanego przez klienta). Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy ISO 9001, co ważne dostosowanego do przedsiębiorstwa, buduje fundament, na którym można bezpiecznie rozwijać firmę. Założenia przy projekcie Podejmując decyzje o budowie systemu zarządzania w swojej organizacji stawiacie Państwo na rozwój i nowoczesność dzięki zastosowaniu innowacyjnych, lecz sprawdzonych w praktyce rozwiązań, jakie Państwu oferujemy. Dzięki umiejętnemu połączeniu naszej wiedzy oraz praktyki i pragmatycznemu podejściu do Klienta gwarantujemy Państwu sukces w podejmowanym przedsięwzięciu, który gwarantuje przedstawiona poniżej metodyka. W celu budowy i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości przyjął następujące założenia: Dla maksymalizacji efektywności pracy organizacji klienta w trakcie wdrażania systemu przyjmuje się za priorytet: 1. Ograniczenie ilości generowanych u klienta dokumentów do niezbędnego minimum pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie organizacji Przeprowadzania szkoleń kadry kierowniczej oraz załogi, poparte demonstracją praktycznych rozwiązań mających na celu podniesienie kompetencji personelu oraz eliminację strachu przed nowym podejściem do zarządzania Traktowania wdrożenie systemu zarządzania w danej organizacji Klienta jako inwestycji Klienta z określoną stopą zwrotu poniesionych nakładów, nie jako koszt.

4 Dostosowujemy wymagania normy ISO 9001 do Klienta!!! Nie klienta do wymagania normy ISO 9001!!! Efektem wdrożenia systemu jest: Zwiększenie wartości marki organizacji klienta poprzez uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 Zwiększenie efektywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez wyznaczenie mierzalnych i realnych celów ich funkcjonowania. Zwiększenie zadowolenia klienta organizacji ze świadczonych usług, a co za tym idzie zwiększenie ilości powtórnie składanych zamówień Zwiększenie skuteczności ofertowania wobec klienta organizacji Zmniejszenie czasu reakcji organizacji klienta na zapytanie handlowe klienta docelowego organizacji Racjonalizacja ponoszonych wydatków Skrócenie czasu adaptacji nowych uczestników organizacji lub podwykonawców do metodyki pracy organizacji. W celu realizacji przedstawionych powyżej celów Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości przyjął następującą metodykę działania: Krok 1 Badanie Organizacji Klienta: W celu zaprojektowanie prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania badamy organizację pod kątem: Struktury organizacyjnej, posiadanych zadań, uprawnień i odpowiedzialności przez poszczególne komórki organizacyjne Zachodzących w organizacji procesów i ich powiązań Wymagań Klienta, co do ostatecznego kształtu oraz sposobu funkcjonowania Organizacji W wyniku powyższych działań tworzony jest schemat organizacyjny oraz mapa procesów Organizacji Klienta. Krok 2 Mapowanie Organizacji pod kątem zachodzących procesów: W celu budowy diagramów przebiegu procesów wyszczególnionych w Kroku 1 dokonujemy szczegółowego wywiadu wśród realizatorów poszczególnych procesów, co do sposobu ich funkcjonowania. Czynność ta pozwala Nam na zebranie informacji, na podstawie, których tworzymy diagramy przebiegu procesów. Następnie w celu dostosowania procesów do kształtu ostatecznego, sugerowanego przez Klienta porównujemy obecny sposób ich funkcjonowania z oczekiwanym. Wynikiem prac są szkice diagramów przebiegu procesów.

5 Krok 3 Dostosowanie procesów do wymagań Klienta oraz normy ISO 9001:2000: Posiadając na wejściu informacje na temat: Oczekiwanego przez Klienta kształtu procesów Wymagania normy ISO 9001, Modelujemy zachodzące procesy w celu spełnienia założonych wymagań. Realizowane jest to w pełnym porozumieniu z Klientem w celu uniknięcia sytuacji narzucenia Klientowi rozwiązań: Niechcianych, Nieracjonalnych Nieekonomicznych. To Klient zatwierdza ostateczną wersję przebiegu procesów. Wynikiem tych prac jest przygotowana do wdrożenia, zaakceptowana przez klienta dokumentacja systemu zarządzania jakością. Krok 4 Wdrożenie dokumentacji SZJ do stosowania w Organizacji Klienta: Wdrożenie dokumentacji do stosowania w Organizacji Klienta jest zadaniem tyleż trudnym, co niebezpiecznym. Czynnikiem utrudniającym realizację tego zadania jest: Niechęć pracowników do wprowadzania zmian w organizacji, gdyż postrzegają je jako zagrożenie, które może doprowadzić do zwiększenie zakresu realizowanych przez nich obowiązków lub w sytuacji skrajnej do likwidacji stanowiska nic bardziej mylnego. Niebezpieczeństwo natomiast, jest spowodowane możliwością dezorganizacji pracy przez wprowadzenie zasad, ujętych w diagramach procesów, które mają pracę uporządkować. W celu eliminacji tego czynnika wdrożenie jest realizowane pod pełnym nadzorem Konsultanta. Procesy wdrażane są pojedynczo zmniejsza to prawdopodobieństwo zakłóceń w funkcjonowaniu Organizacji, a jakiekolwiek sygnały dotyczące nieprawidłowości w realizacji powierzonych zadań są każdorazowo badane. Jeżeli zachodzi taka konieczność, na ich podstawie dokonywane są zmiany w funkcjonowaniu procesów. Wynikiem tych prac jest wdrożony System Zarządzania Jakością w Organizacji Klienta Krok 5 Audyty systemu: Przeprowadzane są w trzech etapach. 1. Audytor IKMJ szkoli z zagadnień praktycznych Audytorów Wewnętrznych Organizacji Klienta podczas audytów wewnętrznych przeprowadzanych w Organizacji. 2. W celu wyeliminowania wszystkich możliwych niezgodności, jakie występują w systemie, specjalnie przeszkolony do tego celu audytor IKMJ przeprowadza kompleksowy audyt systemu zarządzania jakością Wykonywany jest on dwukrotnie w

6 celu uzyskania obiektywnych dowodów funkcjonowania systemu i wykrycia wszystkich niezgodności, (co ciekawe audyt ten, postrzegany jest przez Klientów jako trudniejszy od audytu certyfikującego). Każdy z audytów jest zakończony raportem na temat stanu systemów zarządzania jakością w Organizacji Klienta. 3. Drugi audyt, przeprowadzany na zasadach pkt. 1, jest jednocześnie podstawą do udzielenia klientowi gwarancji ze strony IKMJ na certyfikację systemu. Wynikiem tych prac jest wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością w Organizacji Klienta Krok 6 Gwarancja: W celu wyeliminowania możliwości popełnienia błędu ze strony personelu IKMJ, Instytut jako jedyny na rynku, wprowadził gwarancję na certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 przez dowolną jednostkę certyfikującą. Gwarancja udzielana jest każdemu klientowi. Warunki gwarancji poniżej. Wynikiem tych prac jest certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 Powyższe zasady wdrażania i budowy systemu zarządzania jakością pozwalają na uzyskanie pełnego zadowolenia ze strony Klienta oraz zwiększenie efektywności pracy Organizacji Klienta. Uzyskanie certyfikatu SZJ przez klienta jest formalnością. Warunki gwarancji: IKMJ udziela Klientowi Gwarancji na System, która obejmuje pozytywne przejście procesu certyfikacji Systemu, we wskazanej przez Klienta jednostce certyfikacyjnej. Warunkiem udzielenia gwarancji przez IKMJ jest: 1. Określenia zakresu certyfikacji Systemu najpóźniej na dwa miesiące przez zakończeniem prac. 2. Wskazanie jednostki certyfikującej najpóźniej na miesiąc przez zakończeniem prac. 3. Zastosowanie się przez Klienta do pisemnych zaleceń zawartych w raporcie z audytu przedcertyfikującego (Zgłoszenie gotowości certyfikacyjnej organizacji) W przypadku, gdy Klient, mimo zastosowania się do pisemnych zaleceń zawartych w raporcie z auditu przedcertyfikującego, nie przejdzie pomyślnie procesu certyfikacji we wskazanej zgodnie pkt. 1 i 2 jednostce certyfikującej IKMJ zobowiązuje się do pokrycia kosztów powtórnego procesu certyfikacji w tej samej, co wcześniej jednostce certyfikującej w zakresie Systemu. Harmonogram prac Poniżej prezentujemy zakres prac, jakie zostaną wykonane w Państwa Organizacji podczas tworzenia systemu. Zakres prac związanych z wdrożeniem systemu w Państwa organizacji obejmuje:

7 Etap Działanie Opis działania Zakres prac 1 1 Diagnoza obecnego systemu zarządzania w organizacji Klienta 2 1 Szkolenie Opracowanie mapy procesów oraz podstawa systemu zarządzania Budowa dokumentacji systemowej 3 Wdrożenie dokumentacji 1 Budowa i wdrożenie Księgi Systemu Audity cząstkowe i działania korygujące 2 Audit przedcertyfikujący Wizyta Projektanta Procesów u Klienta mająca na celu ocenę istniejącego systemu zarządzania pod kątem wymagań normy ISO 9001 Szkolenie w terminie i miejscu uzgodnionym z klientem obejmujące: Szkolenie wstępne dla Kierownictwa organizacji Szkolenie zespołu wdrażającego Szkolenie Pełnomocnika ds. SZJ Szkolenie auditorów wewnętrznych Szkolenie personelu Analiza stanu istniejącego, przygotowanie mapy procesów oraz powiązania pomiędzy procesami Opracowanie mapy poszczególnych procesów, opracowanie procedur procesów jak również pozostałej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizacji oraz spełnienia wymagań norm ISO 9001 Wdrożenie opracowanej dokumentacji systemu zarządzania jakością, szkolenia dla pracowników Opracowanie i wdrożenie: Polityki, Celów, Strategii i Księgi Jakości Przeprowadzenie auditów cząstkowych, wdrożonych elementów systemu, wdrożenie działań korygujących wynikających z auditów Przeprowadzenie przez niezależny zespół auditujący IKMJ auditu całości wdrożonego systemu zarządzania jakością. Wdrożenie działań korygujących wynikających z auditu 6 1 Zgłoszenie gotowości Zgłoszenie klientowi gotowości do auditu certyfikującego 2 Asysta przy audicie certyfikującym Asysta podczas auditu certyfikującego oraz konsultacje przy realizacji ewentualnych działań poauditowych Harmonogram prac związanych z wdrożeniem systemu w Państwa organizacji Miesiąc Etap Działanie

8 2 Czas wdrożenia systemu zarządzania jakością standardowo wynosi 6 miesięcy, lecz każdorazowo jest ustalany podczas wizyty przedstawiciela IKMJ, ponieważ jest zależny od: Rozmiaru organizacji (Ilość procesów głównych oraz wielkość zatrudnienia) Ilości lokacji organizacji objętych systemem Czas wdrażania można skrócić na życzenie klienta. Nakłady finansowe niezbędne do wdrożenia systemu zarządzania są ustalane indywidualnie. Jest on zależny od: Rozmiaru organizacji (Ilość procesów głównych oraz wielkość zatrudnienia) Ilości lokacji organizacji objętych systemem Cena wdrożenia jest rozbijana na 6 rat, pierwsza faktura jest wystawiana w 30 dniu od dnia rozpoczęcia projektu, każda kolejna na koniec następnego miesiąca, termin płatności wynosi 7 dni. Warunki szczególne Oferta obejmuje: Budowę i wdrożenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001:2000 w firmie Klienta oraz przeprowadzenie klienta przez proces certyfikacji. Za cel nadrzędny stawia się przygotowanie kadry klienta do samodzielnego funkcjonowania w ramach wdrażanego systemu. Instytut zapewnia w ramach umowy: 1. Budowę dokumentacji systemu dopasowaną do wymagań klienta i spełniająca wymagania normy ISO Dokumentacja zostanie opracowana w języku polskim. Opracowanie dokumentacji w języku innym niż polski jest dodatkowo płatne. 2. Wdrożenie dokumentacji systemu w firmie Klienta. 3. Szkolenia: 3.1. Pełnomocnika ds. SZJ, audytorów wewnętrznych oraz kadry kierowniczej 2 dniowe szkolenie jest zakończone dobrowolnym egzaminem, zdanie, którego warunkuje uzyskanie dyplomu: Pełnomocnika ds. SZJ lub Audytora Wewnętrznego 3.2. Personelu podstawowego 4 godzinna pogadanka mająca na celu przedstawienie słuchaczom zasad funkcjonowania w ramach systemu. 4. System niezależnych audytów zapewniających zgodność systemu z wymaganiami normy i klienta 5. Pełną opiekę ze strony Projektanta Procesów od momentu podpisania umowy do momentu uzyskania certyfikatu przez Klienta 6. Asystę podczas audytu certyfikującego. Dodatkowe wyposażenie systemu W ramach usługi system zarządzania jakością jest dodatkowo wyposażany: 1. Elementy systemu Zarządzania przez Cele (MBO) 2. System zarządzania kadrami z 1 stopniową oceną pracowniczą 3. Narzędzie do badania satysfakcji klienta ankieta podstawowa 4. Elementy systemu zarządzania budżetowego

9 Do realizacji projektu ze strony Instytutu dedykowany jest zespół w składzie: Projektant Procesów/Konsultant jego zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu Inżynier Procesów jego zadaniem jest opracowanie dokumentacji na podstawie informacji dostarczonych przez Projektanta Audytor IKMJ jego zadaniem jest sprawdzenie przed dopuszczeniem do certyfikacji, zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ustaleniami wewnętrznymi pomiędzy IKMJ, a Klientem Trener przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu. W przypadku konieczności zawieszenia projektu na życzenie klienta jest to realizowane stosownym aneksem do umowy. Na zakończenie projektu na podstawie przeprowadzonego przez IKMJ audytu przedcertyfikującego, Instytut udziela Klientowi Gwarancji na certyfikację systemu. W przypadku nie uzyskania certyfikatu przez klienta z przyczyn leżących po stronie Instytutu, pokrywa on koszty ponownej certyfikacji lub zwraca poniesione już na certyfikację nakłady. Poniżej przedstawiamy szacunkowy nakład pracy ze strony klienta niezbędny do prawidłowej realizacji projektu: Pełnomocnik ds. SZJ: o 8 godzin tygodniowo przez pierwsze 3 miesiące o 4 godziny tygodniowo przez kolejne 3 miesiące Audytorzy wewnętrzni: 2 do 3 godzin tygodniowo. W wyniku Naszych prac firma zyskuje: Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 Zaufanie klienta Zapewnienie stałej jakości świadczonych usług Wzmocnienie pozycji na rynku Lepszą organizację pracy Dostęp do obiektywnych danych Racjonalizację poniesionych kosztów bieżącej działalności Racjonalizację przychodów Podniesienie kwalifikacji personelu Dostosowanie do prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej Zwiększenie dostępności środków pomocowych z UE (dotacje, kredyty) Usługi, jakie państwu proponujemy przynoszą wymierne korzyści dla kadry kierowniczej poprzez podwyższenie standardu świadczonych usług. Jest to ważny argument na dynamicznie rozwijającym się rynku, który stawia coraz to wyższe wymagania wynikające z potrzeb klientów oraz prawodawstwa Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością, przyczynia się do podwyższenia konkurencyjności na rynku polskim oraz międzynarodowym. Proponujemy nasze usługi z głębokim przekonaniem, że warunkiem skutecznego świadczenia usług w zakresie systemów zarządzania jest głęboka znajomość specyfiki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw i organizacji oraz zasad normalizacji jak i wzajemne zaufanie oraz współpraca pomiędzy Klientem, a naszym Instytutem.

10

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ dr inż. Elżbieta Krodkiewska Skoczylas mgr inż. Grażyna Żarlicka Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 Sekretariat Klubu: ul. Kłobucka 23 A, 02-699

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo