PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ Z ODWODNIENIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ Z ODWODNIENIEM"

Transkrypt

1 3353KI Andrzej Nagórski Rotanka ul. Piłsudskiego 1A kl.ix PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ Z ODWODNIENIEM Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO I DROGI SERWISOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWEJ NA DZ. NR 297/1 OD WEJŚCIA NA TEREN PKP DO UL. PO- WSTAŃSCÓW WARSZAWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM WRAZ Z OŚWIET- LENIEM I ODWODNIENIEM - ZADANIE 2 ADRES INWESTYCJI : Pruszcz Gdański dz. nr 297/1, 297/2, 10/148 Obręb 16 INWESTOR : Gina Miejska Pruszcz Gdański ADRES INWESTORA : Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 BRANŻA : ROBOTY DROGOWE Z ODWODNIENIEM SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Kazanowski DATA OPRACOWANIA : Pozio cen : IV kw r. Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 3353KI 1 PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1 KNR z.sz D Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny. Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów elioracyjnych k 0.25 RAZEM Czynnosci w zakresie wykonania robót rozbiórkowych 2 KNR Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 c 10*2.0*2.5* KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W D KNR D KNR KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową k RAZEM RAZEM Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 c na podsypce ceentowo-piaskowej * * * * RAZEM Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łaanego o grubości 15 c RAZEM Rozebranie obrzeży 8x30 c na podsypce piaskowej *2+4.63* RAZEM Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 c na podsypce ceentowo-piaskowej * * * RAZEM Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0.065* RAZEM Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych Yob o grubości 12,5 c z wypełnienie spoin zaprawą ceentową * * RAZEM Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaiennego o grubości 15 c RAZEM Ziana lokalizacji istniejącego kiosku nietrwale związanego z grunte za poocą dźwigu z przeieszczenie na odległość 15 na gotowy fundaent 3.2* RAZEM 8.32 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer. dna do 1,5 i głębok. do 1,5 ze złożenie urobku na odkład (kat. gruntu III) ( )*2*0.4* RAZEM 1.39 Fundaenty betonowe prostokątne szerokości do 0,6. - ręczne układanie betonu ( )*2*0.4* RAZEM 3.71 Rozbiórka konstrukcji schodów betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 c - zaplecze pawilonów i przejścia do hali targowej 1.6*1.09*0.45*8+2.6*1.95* *2.35* Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9548 dla UM Pruszcz Gdański

3 RAZEM KNR Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zianę roboczą przez 4 saochody saowyładowcze 22.5 {poz.2} *0.08 {poz.3} *0.07 {poz.4} * *0.15 {poz.5} *0.08*0.3 {poz.6} *0.15*0.3 {poz.7} {poz.8} *0.125 {poz.9} {poz.10} KNR D Kalkulacja KNR KNR D KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu saochode saowyładowczy na odległość do 10 k RAZEM RAZEM Koszty utylizacji. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i reontów, t bez doieszek - cennik wysypiska *2.0 t RAZEM Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych wys. 1, RAZEM Transport złou saochode skrzyniowy z załadunkie echaniczny i t wyładunkie ręczny na odległość 10 k 23.88*0.05 t 1.19 RAZEM 1.19 Rozebranie konstrukcji tablic i rekla oraz słupów inforacyjnych z eleentów stalowych z odwoze wg wskazań Inwestora 3.0*2.0*7 {przyjęto średnio} RAZEM Czynności w zakresie wykonania robót zienych 21 3 KNR z.sz D KNR D a 23 KNR D a 24 KNR D a Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi 0,25 3 na odkład w gruncie kat. III. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu *4.5* *5.0* *3.8*0.35 {główny ciąg pieszo-rowerowy i chodniki} ( )*4.5* *2* *0.58 {droga serwisowa, chodnik, zejście do tunelu PKP} *0.35 {parking rowerowy i plac rekreacyjny} ( )*0.35 {chodniki iędzy pawilonai} RAZEM Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych dla zasuw wodociągowych. szt. 4 szt RAZEM 4.00 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej szt. 4 szt RAZEM 4.00 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji deszczowej szt. 5 szt RAZEM Czynności w zakresie wykonania podbudowy 25 KNR D Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III * * *3.8 {główny ciąg pieszo-rowerowy i chodniki} {parking rowerowy i plac rekreacyjny} {chodniki iędzy pawilonai} Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9548 dla UM Pruszcz Gdański

4 RAZEM KNR Wykonanie i zagęszczenie echaniczne warstwy podsypkowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 c (118.88*4.35) {główny ciąg pieszo-rowerowy i chodniki} KNR KNR KNR D KNR D KNR D KNR D Wykonanie i zagęszczenie echaniczne warstwy podsypkowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 c RAZEM ( )*4.3 {droga serwisowa} Wykonanie i zagęszczenie echaniczne warstwy podsypkowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 c 97.05*2.0 {chodniki} *1.1*1.5 {schody betonowe zaplecza} Podbudowa z gruntu stabilizowanego ceente wykonana sprzęte rolniczy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 c - R=2,5 MPa. RAZEM {główny ciąg pieszo-rowerowy i chodniki} {droga serwisowa} * *0.1 {nawierzchnia z kostki granitowej} RAZEM Podbudowa z gruntu stabilizowanego ceente wykonana sprzęte rolniczy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 c - R=1,5 MPa {chodniki przy pawilonach} {parking rowerowy} *4 {plac rekreacyjny} Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 c {chodniki z kostki betonowej} {chodniki przy pawilonach} {nawierzchnia z kostki granitowej} {nawierzchnia parkingu rowerowego} Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 c RAZEM RAZEM {główny ciąg pieszo-rowerowy i chodnik} RAZEM Czynności w zakresie wykonania nawierzchni 33 KNR D a Nawierzchnia z płyt granitowych 35x70 c o grubości 8 c z wypełnienie spoin piaskie KNR D KNR D KNR D a 37 KNR D Nawierzchnia z kostki betonowej 13,3x15,4x12 c płukanej /posypka kaienna/ na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową RAZEM RAZEM Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 12,5x13,6x12 c trapezowej na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową - parking rowerowy RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 c grub. 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej - chodnik RAZEM Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 9/11 c na podsypce ceentowo-piaskowej Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9548 dla UM Pruszcz Gdański

5 RAZEM KNR D a 39 KNR AT D KNR AT D KNR D Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 c Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych - warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 o grub. 5 c Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 o grub. 4 c Skropienie nawierzchni drogowej eulsją asfaltową * RAZEM Czynnosci w zakresie wykonania eleentów ulic 42 KNR Ława betonowa zwykła pod krawężniki granitowe *0.3* KNR KNR KNR KNR Krawężniki granitowe wystające o wyiarach 15x30 c na podsypce ceentowo-piaskowej RAZEM * RAZEM Ława betonowa zwykła pod oporniki granitowe 41.17*0.31* RAZEM 3.19 Oporniki granitowe o wyiarach 12x25 c na podsypce ceentowo-piaskowej RAZEM Obrzeża granitowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową RAZEM Czynnosci w zakresie wykonania odwodnienia 47 KNR b 7 Odwodnienie liniowe szczelinowe śr ,2x31,5 c na podsypce z suchego betonu C20/25 grub. 5 c * KNR Fundaenty betonowe prostokątne szerokości do 0,6. - ręczne układanie betonu C20/25 RAZEM *0.5* RAZEM Czynności w zakresie wykonania robót wykończeniowych 49 KNR D Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ceentowej KNR z.sz D a Uzupełnienie (regulacja) istniejących stopni schodów do pawilonów handlowych z betonu onolitycznego C20/25 - objętość eleentu w jedny iejscu do RAZEM *0.25* RAZEM Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9548 dla UM Pruszcz Gdański

6 51 KNR Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża KNR KNR KNR KNR KNR KNR Okładziny schodów z płytek 30x30 c układanych na klej etodą kobinowaną RAZEM RAZEM Schody betonowe - stopnie zewnętrzne na gotowy podłożu - ręczne układanie betonu C20/ RAZEM 1.50 Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowy. 1.66*0.25* RAZEM 3.74 Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie ręczny - 5 c grubość warstwy po zagęszczeniu 1.66* RAZEM Podkłady z ubitych ateriałów sypkich grub. 25 c na podłożu gruntowy - grunt niewysadzinowy RAZEM 3.74 Wykonanie dodatkowych dwóch stopni zewnętrznych na gotowy podłożu - ręczne układanie betonu C20/25 ( )*1.0* RAZEM Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9548 dla UM Pruszcz Gdański