Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie"

Transkrypt

1 ul. Ratuszowa Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie Opracował Zaakceptował Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik ds. SZJ Imię i Nazwisko: Przemysław Ulewicz Stanowisko: Sekretarz Miasta Imię i Nazwisko: Ewa Pełechata Stanowisko: Prezydent Miasta Imię i Nazwisko: Janusz Gromek... Data podpis... Data podpis... Data podpis Uwaga: Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta Kołobrzeg Udostępnienie oraz kopiowanie bez zgody Prezydenta Miasta Kołobrzeg lub Pełnomocnika ds. SZJ jest ZABRONIONE.

2 Strona 1/49 SPIS TREŚCI 0. DEKLARACJA KIEROWNICTWA 1. PREZENTACJA MIASTA KOŁOBRZEG I URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG 1.1. Prezentacja Miasta Kołobrzeg 1.2. Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta 1.3. Prezentacja Urzędu Miasta Kołobrzeg 1.4. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2.1. Postanowienia ogólne 2.2. Zarządzanie Księgą Jakości 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. ZaangaŜowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na Klienta 5.3. Polityka i cele jakości 5.4. Planowanie jakości 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. REALIZACJA WYROBU/USŁUGI 7.1. Planowanie realizacji wyrobu/usługi 7.2. Procesy związane z Klientem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Produkcja i dostarczanie usługi 7.6. Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów

3 Strona 2/49 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 8.1. Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie 9. DEFINICJE I OKREŚLENIA 9.1. Podstawowe definicje i określenia 9.2. Dodatkowe definicje i określenia 10. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG 11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW W KSIĘDZE JAKOŚCI 12. WYKAZ RYSUNKÓW W KSIĘDZE JAKOŚCI 13. TABELA ZMIAN

4 Strona 3/49 1. PREZENTACJA MIASTA KOŁOBRZEG I URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG 1.1. Prezentacja Miasta Kołobrzeg W VIII w. powstała słowiańska osada Kołobrzeg, która od IX w. stała się ośrodkiem wczesnomiejskim, integrującym gospodarczo cały teren dolnej Parsęty. W roku 1000 Bolesław Chrobry, w porozumieniu z papieŝem Sylwestrem II i cesarzem niemieckim Ottonem III, wyniósł Kołobrzeg do godności biskupstwa, co oznaczało, Ŝe zajął on wówczas wybitną pozycję ośrodka władzy piastowskiej na Pomorzu. W XII w. Kołobrzeg pełnił juŝ funkcję grodu kasztelańskiego w księstwie zachodniopomorskim. XIII stulecie przyniosło radykalną zmianę. 23 maja 1255 r. dwaj właściciele ziemi kołobrzeskiej ksiąŝę Dymiński Warcisław III i biskup kamieński Hermann von Gleichen, wydali dokument lokacyjny, na mocy którego powstało nowe miasto Kołobrzeg. Tym samym była to pierwsza na Pomorzu Zachodnim lokacja na prawie lubeckim na wschód od Odry. Gdy Kołobrzeg przystąpił do Hanzy nastąpił największy rozwój miasta. Morze, handel i sól, to były filary zamoŝności kołobrzeŝan. Na tych filarach rosła warstwa mieszczan, bogacili się ksiąŝęta i biskupi. Dalsze dzieje nie były juŝ takie wspaniałe. Hanza osłabła, słychać było natomiast szczęk oręŝa. Wojny i poŝary nigdy nie są miastotwórcze. Nadeszła wojna 30-letnia, która dotknęła miasto w 1627 roku, potem okupacja szwedzka ( ). Gdy po pokoju westfalskim Kołobrzeg znalazł się w granicach państwa brandenbursko-pruskiego, załoŝono na miasto gorset z murów obronnych, fosy, fortyfikacji, bastionów, szańców i redut. Mieszkańcy wielokrotnie byli oblegani (w latach 1758, 1760, 1761 i 1807). Nie był to dobry czas na rozwój, co najwyŝej na zyskanie chwały niepokonanej twierdzy. O wiele bardziej twórczy okazał się wiek XIX, choć oznaczał zmianę strategii miasta. W 1860 roku zlikwidowano tęŝnie solankowe. W roku 1872 rozpoczęto likwidację umocnień wojskowych. Kołobrzeg przestał być twierdzą. Na odzyskanych od wojska terenach powstały parki i inne tereny zielone. Mieszkańcy znaleźli dla siebie nowe wyzwanie. Po odkryciu właściwości leczniczych klimatu i kąpieli morskich, nastąpił początek tego, co dziś nazywamy uzdrowiskiem.

5 Strona 4/49 Podczas działań wojennych w 1945 Kołobrzeg został doszczętnie zniszczony, 90% zabudowy obrócono w ruinę. Zniszczeń dopełniły działania Armii Czerwonej. Po 14 dniowych walkach, 18 marca 1945 Kołobrzeg został zdobyty przez I Armię Wojska Polskiego oraz wojska radzieckie. W marcu 1945 roku po raz ostatni uŝyty został relikt nowoŝytnej Twierdzy Kołobrzeg - galeria strzelecka (Batardeau), potęŝna tama, która zamykając bieg rzeki Parsęty spowodowała zalanie okolicznych terenów półmetrową warstwą wody, co znacznie utrudniło podejście wojsk pod miasto. Jeszcze w tym samym miesiącu odbyły się tu drugie w historii miasta zaślubiny Polski z morzem. Dziś Kołobrzeg (niem. Kolberg) to prawie 50 tysięczne miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim połoŝone na Równinie Białogardzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku, przy drodze krajowej nr 11. Znajduje się tu port handlowy, pasaŝerski i rybacki, kąpielisko morskie oraz uzdrowisko liczne sanatoria i domy wypoczynkowe. Głównym walorem miasta są wody i plaŝe Bałtyku, źródła solankowe, borowiny, infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa miasta. Walory lecznicze wiąŝą się z uwarunkowaniami naturalnymi miasta. Walorami tymi są korzystne właściwości uzdrowiska nadmorskiego, o czystym powietrzu, silnym nasłonecznieniu oraz z licznymi źródłami solankowymi, bogatymi złoŝami borowinowymi, czystym powietrzu i leczniczym klimacie. Klimat jest jednym z najistotniejszych czynników klimatoterapeutycznych Kołobrzegu. Jego wartość wynika z tzw. bodźcowego działania, które przyśpiesza proces regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka. Borowina znajduje się na obszarze dwóch pól (obszar Mirocic, obecnie eksploatowany - 1,5 mln m3 (zasoby określane na 150 lat) i obszar Kołobrzegu). Dla powyŝszego złoŝa ustanowiony jest obszar górniczy. Borowina kołobrzeska pochodzi z torfu niskiego, charakteryzującym się bogatym składem chemicznym. W północnej części Kołobrzegu ciągnącej się wzdłuŝ wybrzeŝa, zlokalizowana jest dzielnica uzdrowiskowa, w której znajdują się: pensjonaty, domy wczasowe oraz zakłady uzdrowiskowe funkcjonujące w Kołobrzegu w tzw. 1. ośrodkach sanatoryjnych, 2. ośrodkach sanatoryjno-wypoczynkowych, 3. ośrodkach wypoczynkowych z bazą zabiegową, Łącznie w tych obiektach znajduje się około 8 tys. miejsc noclegowych.

6 Strona 5/49 Kołobrzeg jest takŝe pręŝnym ośrodkiem kulturalnym. Od 1968 roku odbywał się tu Festiwal Piosenki śołnierskiej, który przeszedł juŝ do historii. Obecnie w Kołobrzegu odbywa się szereg prestiŝowych wydarzeń kulturalnych: Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze, koncert na powitanie lata, Festiwal Piosenki Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego Nadzieja, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta Herbertiada oraz Obchody Centralnych Dni Morza. Wiele imprez kulturalnych oferują: Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Amfiteatr, Port Jachtowy. Kołobrzeg oferuje kuracjuszom i turystom równieŝ wiele atrakcji związanych z turystyką morską m.in. wyprawy na połowy wędkarskie, przybrzeŝne rejsy wycieczkowe, połączenia promowe pomiędzy Polską a Skandynawią na liniach do Ystad, Kopenhaga, Świnoujście, Gdańsk. W centrum miasta znajduje się hala widowiskowo-sportowa "Milenium" wraz z hotelem, lodowiskiem i krytą pływalnią (jedną z najnowocześniejszych w Polsce). Kołobrzeg oferuje największą bazę hotelową, nowoczesny sprzęt leczniczy, wysoki poziom usług hotelowych i gastronomicznych, wysoki standard i szeroki zakres usług uzdrowiskowych co zawdzięczamy specjalistycznej kadrze medycznej i względnie niskie ceny, które są i będą obiektem zainteresowań gości krajowych i zagranicznych. Kołobrzeg to renomowane i największe uzdrowisko w Polsce z dobrze rozwiniętą siecią bazy zabiegowej. To atrakcyjne miejsce wypoczynkowe, cieszące się mianem Perły Bałtyku. Kołobrzeg to miasto otwarte i przyjazne dla inwestorów.

7 Strona 6/ Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta Pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg są współautorami wielu programów, które wyznaczają kierunki działania miasta. Są to m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu Uchwała Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu oraz Uchwała Nr XXVI/343/04 Rady Miejskiej w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg oraz przystąpienia do sporządzania nowego studium. Strategia rozwoju Kołobrzegu do roku Uchwała Nr XXIII/313/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia,,strategii rozwoju Kołobrzegu do roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko-Wschód. Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko Wschód. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XXXII/415/05Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kołobrzeg na lata , Program Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata Uchwała Nr XXXII/416/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata , Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata Uchwała Nr XXXII/417/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata , Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XLIV/562/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata ,

8 Strona 7/49 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XXIV/335/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata Prezentacja Urzędu Miasta Kołobrzeg Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent Miasta realizuje swoje zadania. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych, a takŝe przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej zapewniając ekonomiczną, profesjonalną i skuteczną realizację zadań. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach moŝe realizować swoje zadania oraz zaspokajać lokalne potrzeby dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. Urząd funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), Ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg, Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Kołobrzeg, przepisach prawa materialnego stanowionych przez centralne i wojewódzkie organa władzy ustawodawczej i wykonawczej, uchwałach RM, Statucie Miasta Kołobrzeg, zarządzeniach Prezydenta Miasta, dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, porozumieniach zawartych ze starostami powiatów, wójtami gmin, innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią.

9 Strona 8/49 Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (DZ.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm.). Urząd mieści się w budynkach zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej 13 i 12, Kniewskiego 11, Armii Krajowej 12 Ratusz oraz przy ul. śurawia 12 B. W budynku głównym Urzędu Miasta Kołobrzeg zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 13 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji (OR) Biuro Informatyki (INF) Biuro Kadr i Płac (BK) Biuro Zamówień Publicznych (BZ) Wydział Spraw Obywatelskich (SO) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Nadzoru właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW) Prezydent Miasta Kołobrzeg (P) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych (ZS) Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych (ZG) Sekretarz Miasta (S) Rzecznik Prasowy Prezydenta (R) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (WKS) Wydział Rozwoju Miasta (WRM) Biuro Prawne (BP) Skarbnik Miasta (SK) Wydział Finansowy (FN) Wydział Dochodów (D) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli ( KT) Audytor Wewnętrzny (AW) Wydział Działalności Gospodarczej (DG) Wydział Urbanistyki i Architektury (UA) Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN) W budynku zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 12 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Inwestycji (I) Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych (PLB) Wydział Komunalny (K) - Referat InŜynierii i Ochrony Środowiska - Referat Lokalowy (L) - Referat Drogowy (DR) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ) StraŜ Miejska (SM)

10 Strona 9/49 W Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej 12 funkcjonuje następujące komórki organizacyjne: Biuro Rady Miasta (BRM) Urząd Stanu Cywilnego (USC) W budynku zlokalizowanym przy ul. Kniewskiego 11 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Spraw Społecznych (WS) Pełnomocnik ds. UzaleŜnień (PU) W budynku zlokalizowanym przy ul. śurawia 12 B funkcjonuje następująca komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) / Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PN) 1.4. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 25/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lutego 2008r. ze zmianami. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych, Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg i upowaŝnieniach Prezydenta. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik tworzą kierownictwo Urzędu, które jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw wewnętrznych Urzędu. Pracownicy Urzędu nie mają samoistnych kompetencji, lecz wykonują kompetencje w imieniu i z upowaŝnienia Prezydenta Miasta. W wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie prawa i w granicach prawa, i są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania.

11 Strona 10/49 Struktura organizacyjna Urzędu dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Strukturę organizacyjną Urzędu, powiązania funkcjonalne i zaleŝności słuŝbowe przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg przedstawiony jest w załączniku nr 1/ do Księgi Jakości. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg. Regulamin Organizacyjny dostępny jest dla Klientów zewnętrznych na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2.1. Postanowienia ogólne Księga Jakości Systemu Zarządzania Jakością jest podstawowym dokumentem Urzędu Miasta Kołobrzeg opisującym System Zarządzania Jakością, odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN ISO 9001:2001. Księga Jakości stanowi kompendium wiedzy na temat wdroŝonego Systemu Zarządzania Jakością oraz zasad jego doskonalenia. Adresowana jest do wszystkich pracowników urzędu, auditorów, klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Dla pracowników jest szczególnym drogowskazem wskazującym rolę i miejsce w ogólnej strukturze procesów realizowanych w Urzędzie Zarządzanie Księgą Jakości Księga Jakości i procedury SZJ zostały wydane, zatwierdzone i udostępnione pracownikom Urzędu Miasta w programie NND Integrum. Księga Jakości jest równieŝ udostępniana na stronach Księgę jakości opracowuje, oznacza, udostępnia, ewidencjonuje, aktualizuje oraz archiwizuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością. Księgę Jakości oraz zmiany w niej zatwierdza Prezydent Miasta.

12 Strona 11/49 Egzemplarze informacyjne Księgi Jakości są oznaczane napisem KOPIA NIENADZOROWANA i są aktualne w momencie ich wydruku. Przegląd i ewentualną aktualizację Księgi Jakości przeprowadza się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŝ raz w roku. Zmiany wprowadzone do podlegających aktualizacji egzemplarzy Księgi Jakości są rejestrowane. KaŜda zmiana powoduje nowe wydanie Księgi Jakości. Zasady oznaczania i aktualizacji Księgi Jakości są uregulowane procedurą P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji. Pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg są zobowiązani do zapoznania się z treścią/ zmianami Księgi Jakości i jej stosowania. 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE System Zarządzania Jakością opisany w niniejszej Księdze Jakości Urzędu Miasta Kołobrzeg jest oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 Systemy Zarządzania Jakością Wymagania. Podstawę Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowią równieŝ normy: PN-EN ISO 9000:2001 Systemy Zarządzania Jakością Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9004:2001 Systemy Zarządzania Jakością Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PN-EN ISO Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.

13 Strona 12/49 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zakres Systemu Zarządzania Jakością: Wykonywanie usług publicznych w zakresie administracji samorządowej Wymagania ogólne W Urzędzie Miasta Kołobrzeg udokumentowano, wdroŝono oraz utrzymuje się System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Zakłada się równieŝ ciągłe doskonalenie skuteczności systemu. SZJ obejmuje wszystkie wymagania normy oraz wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg i całą jego działalność. System Zarządzania Jakością jest integralną częścią systemu zarządzania Urzędem. Prezydent Miasta Kołobrzeg usankcjonował wdroŝenie i utrzymuje oraz doskonali System Zarządzania Jakością formułując nw. zarządzenia: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 66/06 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wdroŝenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 35/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2007r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 126/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2007r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie nowej Polityki Jakości Urzędu Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 140/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2008r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustanowienia Celów Jakości dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.

14 Strona 13/49 Po przeprowadzeniu analizy specyfiki pracy Urzędu, dostarczanych przez niego wyrobów oraz zasad funkcjonowania, Prezydent Miasta zdecydował wyłączyć realizację wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie punktu : pkt 7.3 projektowanie i rozwój wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa materialnego i procesowego. Nie ma prawnej moŝliwości, aby Urząd mógł w bezpośredni sposób zaprojektować zmiany, dokonać ich weryfikacji lub wprowadzić, pkt walidacja procesów produkcji i dostarczania usług w UMK nie ma zastosowania wymaganie określone w niniejszym punkcie normy PN-EN ISO 9001:2001. Procesy nie maja charakteru procesów specjalnych w kaŝdym momencie ich realizacji moŝliwe jest zweryfikowanie poprawności ich przebiegu i osiąganych wyników. Przebieg poszczególnych procesów regulowany jest przepisami prawa/zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Przebieg pracy, rodzaje zapisów itp. są monitorowane poprzez audity wewnętrzne SZJ, a ich wyniki analizowane przez Kierowników komórek organizacyjnych jak równieŝ przez Sekretarza Miasta i Prezydenta Miasta Kołobrzeg. W związku z tym nie ma potrzeby prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności. W/w wyłączone wymagania nie wpływają na zdolność Urzędu do dostarczania wyrobu spełniającego wymagania Klienta UMK W działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg wyróŝniono 6 grup procesów, którymi Urząd zarządza zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Procesy główne: P- III OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA P- V REALIZACJA PROCESÓW / USŁUG P- VI POMIARY I MONITOROWANIE Procesy pomocnicze: P- II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI P- IV ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Utrzymanie systemu: P- I NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

15 Strona 14/49 Procesy zostały opisane w procedurach procesowych oraz systemowych, których wykaz podano w Rozdziale 10 Księgi Jakości. W celu zaprezentowania procesów oraz ich wzajemnych korelacji została opracowana Mapa procesów stanowiąca załącznik nr 2/ do Księgi Jakości Powiązania wymagań normy z poszczególnymi procesami i dokumentacją zostały przedstawione w załączniku nr 3/ do Księgi Jakości Powiązania procesów SZJ w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Przyjęty SZJ zapewnia odpowiednie środki i daje pracownikom niezbędne kompetencje do: nadzorowania świadczonych usług, inicjowania działań zapobiegających i korygujących niezgodności, identyfikowania i rejestrowania problemów jakościowych, weryfikowania wprowadzonych rozwiązań, nadzorowania usług niezgodnych z wymogami, rozpatrywania skarg, wniosków Klientów, spełnienia wymagań Klientów Wszyscy pracownicy Urzędu zostali zaznajomieni z Systemem Zarządzania Jakością System podlegać będzie przeglądom dokonywanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg i auditom wewnętrznym. BieŜąca analiza wyników tych przeglądów oraz podejmowanie działań korygujących lub zapobiegawczych, pozwoli na stałe doskonalenie w zakresie usług świadczonych przez Urząd Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w zarządzaniu, kierowaniu, wykonywaniu lub kontroli prac mających wpływ na jakość wykonywanych usług są odpowiedzialni za wdroŝenie i utrzymanie systemu jakości. Aktualne dokumenty stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są we wszystkich komórkach organizacyjnych.

16 Strona 15/ sprawuje nadzór nad ustaleniem warunków realizacji, realizacją, weryfikacją wykonania i odbiorami prac związanych z ustawowymi obowiązkami procesów zlecanych na zewnątrz. Zlecanie zakupu powyŝej EURO odbywa się zgodnie z procedurą P-IV-01 Uruchamianie zamówień publicznych - powyŝej EURO. Zlecanie, realizacja i nadzór nad realizowanymi zakupami i usługami poniŝej EURO przebiega zgodnie z ustanowioną procedurą P-IV-02 Uruchamianie zamówień publicznych - poniŝej EURO oraz nadzór nad realizacją umów i ocena dostawców Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja SZJ Urzędu obejmuje: Politykę jakości, Cele jakości, Księgę Jakości, Procedury systemowe wynikające z wymagań normy ISO 9001:2000, Procedury procesowe zawierające opisy procesów głównych, Karty usług zawierające opisy załatwiania spraw, Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne ( m.in. akty prawne) będące podstawą działania Urzędu, Zapisy oraz dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów. Dokumentacja poddawana jest nadzorowi i systematycznej kontroli. Dokumentacja SZJ w połączeniu z aktami normatywnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi opisuje procesy i czynności administracyjne w Urzędzie. Urząd realizując swoje zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne. W związku z tym, istotną sprawą jest zapewnienie merytorycznym pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów. Urząd objął nadzorem:

17 Strona 16/49 akty normatywne zewnętrzne: 1. Ustawy, 2. Rozporządzenia, 3. pozostałe akty prawne, 4. normy. akty normatywne wewnętrzne: 1. Uchwały Rady Miasta, 2. Zarządzenia Prezydenta, 3. Zarządzenia Wewnętrzne Prezydenta, 4. Polecenia Prezydenta i Sekretarza Miasta. dokumenty wewnętrzne: 1. Księgę Jakości, Polityka Jakości, Cele Jakości, 2. Procedury (systemowe i procesowe), 3. Karty usług, 4. Instrukcje. Dokumenty takie jak instrukcje, regulaminy stanowiące wewnętrzne akty prawne Urzędu, omawiające w sposób szczegółowy organizację pracy Urzędu są w zaleŝności od potrzeb i ich stosowania przywoływane w obowiązujących procedurach lub w poszczególnych rozdziałach Księgi Jakości. Polityka Jakości Cele Jakości Akty normatywne wewnętrzne Księga Jakości Akty normatywne zewnętrzne Procedury ( systemowe, procesowe) instrukcje, formularze, zapisy, karty usług Rys. 1. Struktura dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

18 Strona 17/ Księga Jakości Księga Jakości jest opisem opracowanego, wdroŝonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, zgodnie z obowiązującymi wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Nadzór nad Księgą Jakości pełni Pełnomocnik ds. SZJ. Odpowiada on za zgodność zapisów w Księdze Jakości z wymaganiami normy, wdroŝenie przyjętych postanowień, monitorowanie i doskonalenie. Potrzebę zmiany istniejącego dokumentu Księgi Jakości procedury lub powstanie nowego dokumentu zgłaszają kierownicy/pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych do Pełnomocnika ds. SZJ zgodnie z procedurą P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji Nadzór nad dokumentami W Urzędzie Miasta Kołobrzeg dokumenty wymagane w Systemie Zarządzania Jakością są nadzorowane. Została opracowana, wdroŝona i jest utrzymywana procedura P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji. Celem procedury P-I-01 jest : określenie zasad i sposobu opracowania, zmian, wydawania, określania dostępności, tj. rozpowszechniania, przechowywania, wycofywania z uŝytkowania dokumentów systemowych ich archiwizacji, nadzoru nad dokumentacją Sytemu Zarządzania Jakością oraz jednolitości i aktualności tej dokumentacji, a takŝe zakresu odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych osób za czynności procedury; zapewnienie nadzoru nad dokumentami pochodzącymi z zewnątrz, zapewnienie nadzoru nad dokumentacją prawną i normalizacyjną. określenie sposobu nadzorowania aktualności przepisów prawa na kaŝdym stanowisku pracy.

19 Strona 18/49 Dokumentacja Systemu Jakości słuŝy umacnianiu działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. Dokument Zasady opracowywania, akceptowania i zatwierdzania dokumentów SZJ Opracowuje (autor dokumentu) Akceptuje Zatwierdza Księga Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Polityka Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Cele Jakości Naczelnik Wydziału Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Procedury systemowe Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Procedury procesowe Pracownik merytoryczny Pełnomocnik ds. SZJ Pełnomocnik ds. SZJ* Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Akty prawa wewnętrznego Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Radca Prawny Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Radca Prawny Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Projekt uchwały Rady Miasta Grupa radnych Radca Prawny Prezydent Miasta wyraŝa stanowisko do przedłoŝonego projektu uchwały Projekt zawiera podpisy radnych opracowujących projekt uchwały Karta usługi Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Pełnomocnik ds., SZJ Sekretarz Miasta Umowy / aneksy Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Radca Prawny Naczelnik Wydziału Skarbnik Miasta Sekretarz Miasta Prezydent Miasta * w przypadku, gdy opracowującym procedurę procesową jest Pełnomocnik ds. SZJ akceptującym jest tylko Sekretarz Miasta. Autorami dokumentów, redagowanych w Urzędzie, są pracownicy tych komórek/wydziałów, które mają dominujący udział w realizacji procesu, którego dany dokument dotyczy. Autorów poszczególnych dokumentów wyznacza NWM.

20 Strona 19/49 Bezpośredni nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. KaŜdy uŝytkownik (pracownik UMK) programu NND Integrum ma moŝliwość zgłoszenia propozycji powstania nowego dokumentu lub zmiany w dokumentacji juŝ istniejącej. Zgłoszenia te trafiają bezpośrednio do Pełnomocnika ds. SZJ. Opracowany projekt procedury jest zawsze opiniowany i przeglądany przez Pełnomocnika ds. SZJ na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 i spójności z pozostałymi dokumentami systemu jakości Dokumentacja w formie elektronicznej nadzorowana jest zgodnie z procedurą P-II-09 Zarządzanie systemem informatycznym Awaryjne kopie baz danych są tworzone w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed niezamierzoną ich utratą oraz moŝliwością ich odtworzenia. Przechowywane awaryjne kopie baz danych są ewidencjonowane i aktualizowane przez uŝytkowników. Sposób tworzenia kopii baz danych jest zróŝnicowany w zaleŝności od rodzaju aplikacji uŝytkowej. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach archiwizowane są przez administratorów sieci codziennie. Poza tym co miesiąc dane z serwerów archiwizowane są na nośniki zewnętrzne (DAT) oraz umieszczane w szafie pancernej w Starostwie Powiatowym. Za dane przechowywane na dyskach lokalnych odpowiada uŝytkownik komputera, a w szczególnych przypadkach moŝe on zwrócić się do administratora sieci o dokonanie niezbędnych archiwizacji danych z dysków lokalnych Nadzór nad zapisami W Urzędzie ustanowiono i utrzymuje się zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymogami normy i dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością. Nadzorowanie zapisów Systemu Zarządzania Jakością przedstawia procedura systemowa P-I-02 Nadzorowanie zapisów Systemu Zarządzania Jakością.

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY

2.0. ZAKRES PROCEDURY P R O C E D U R A Nr procedury Urząd Miasta SZCZECIN Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ P I-01 Wydanie 4 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-02 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie aktualności

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa P-II-11 P R O C E D U R A Nr procedury Urząd Miasta SZCZECIN Aplikacja samorządowa P-II-11 Wydanie 4 3.-2. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizowania i odbywania aplikacji samorządowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Przyjmowanie, rejestrowanie, koordynowanie, załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin PN EN ISO 900:2009 Nr procedury P III-02 Wydanie 7.0.

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo