Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885) w związku z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje : 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodniczący Rady Miasta ( - ) Jerzy Sobolewski

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , , , , ,11 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. 3 zdrowotnej przekształconego pkt 2 ustawy z dnia 27 na zasadach określonych w sierpnia 2009 r. o finansach przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, leczniczej, w wysokości w poz. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z sfinansowaniu dotacją z dnia 30 czerwca 2005 r. o budżetu państwa) finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,37 0,00 0,00 0, , , , ,35 Wykonanie , ,96 0,00 0,00 0, , , , ,49 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,30 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2

4 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,81 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,63 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,01 0,00 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1) ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 40,60% 40,60% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 49,20% 49,20% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 42,24% 42,24% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 42,57% 42,57% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 35,29% 35,29% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32,07% 32,07% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28,60% 28,60% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 24,97% 24,97% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,89% 21,89% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 18,41% 18,41% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,93% 14,93% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,46% 11,46% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,98% 7,98% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,91% 4,91% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,76% 2,76% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,23% 1,23% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4

6 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,74 7,49% 7,49% 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,00 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 0,00 8,72% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 0,00 9,80% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,16 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 0,00 12,88% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 0,00 23,64% 5,76% 5,21% NIE NIE , ,00 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 0,00 4,13% 6,65% 6,11% TAK TAK , ,00 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 0,00 4,93% 7,63% 7,08% TAK TAK , ,00 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 0,00 4,78% 7,49% 7,49% TAK TAK , ,00 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 7,44% 7,44% TAK TAK , ,00 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 0,00 4,55% 7,45% 7,45% TAK TAK , ,00 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 7,48% 7,48% TAK TAK , ,00 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 1,73% 1,73% 1,73% 1,73% 0,00 1,73% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 0,00 1,36% 7,52% 7,52% TAK TAK Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, , , ,89 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,18 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,93 Wykonanie , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

9 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 71,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71,79 71,79 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata Dochody W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku W latach założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego przyjmując wysokości wynikające ze wzrostów, bądź spadków prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów, na poziomie roku 2016, uznając, że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Mając na uwadze fakt, że poprawne zaplanowanie dochodów jest podstawą prawidłowej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być zaplanowane ani zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju, które oparto na założeniach makroekonomicznych, określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia czy demografii. Przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej posłużono się następującymi założeniami makroekonomicznymi dla lat : realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0% stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2% CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%), odpowiednio dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2% Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach przedstawiono procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2013 do 2012 r., 2014 r. do 2013 r., 2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach zaplanowano ze wzrostem na poziomie : 109,0%, 104,2%, 102,1%, 102,1% kolejno w latach. Dochody z gospodarowania majątkiem ustalono z uwzględnieniem wpływu koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe, a także na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

13 Założono spadek do roku poprzedniego kolejno w latach 2013, wzrost w roku 2014, spadek w roku 2015, wzrost w roku 2016, uzyskując następujące poziomy: 88,6%; 114,5%; 97,6%; 100,6%. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki zaplanowano uwzględniając: inflację, realny wzrost wynagrodzeń, utrzymanie zatrudnienia na poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także : inflację, tempo wzrostu PKB, w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach oraz przewidywanym wykonaniu w roku Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku ,3%, w latach ,0% kolejno w latach. Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku ,6%, w roku ,3%, w latach ,5% kolejno w latach ( prognozowana CPI). Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje) zaplanowano ze wzrostem w roku ,1%, zgodnie z wielkościami podanymi przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast w latach ujęto dotacje na poziomie roku Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: na rok ,3%, w latach kolejno w latach: 102,1%. Podstawa: wielkość subwencji ogólnej prognozowana dla kraju w latach w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. (wzrost o 2,1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012). Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na programy i projekty dofinansowane z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, w kwotach określonych we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych, zawartych umowach, kosztorysach, kalkulacjach kosztów itp. Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w roku ,2% (włączenie do budżetu miasta w roku 2013 dodatkowych środków placówek oświatowych, gromadzących do końca roku 2012 dodatkowo pozyskane dochody na rachunkach wyodrębnionych, poza budżetem miasta zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie) oraz wzrostem w latach ( prognozowana CPI tj. 102,3%; 102,5%; 102,5%). 2. Wydatki. Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach oraz przewidywane wykonanie w roku Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w latach dotyczą poręczenia kredytów zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

14 Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na r. wynosi zł z prognozowanym terminem spłaty do 2061 roku. W budżecie miasta planowane są wydatki tytułem w/w poręczeń, przypadające wg umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym. Ze względu na kapitalizację części odsetek w okresach miesięcznych przekraczających kwotę miesięcznych spłat odsetek w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego suma planowanych kwot w poszczególnych latach przekroczy łączną wartość nominalną niewymagalnych poręczeń. Miasto Gorzów Wlkp. odpowiada za zaciągnięte zobowiązania wyłącznie do kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na rok wynosi ,47 zł. W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach upoważnień organu stanowiącego. W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, a także inwestycje przewidziane do realizacji w poszczególnych latach jako jednoroczne. Wynik budżetu. Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Z prognozowanych wysokości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że w latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące minus wydatki bieżące), która będzie rosnąć (w stosunku do rozchodów). Pozwoli to na wygospodarowanie środków na inwestycje miasta. 3. Przychody budżetu. W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku w kwocie zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu. 4. Rozchody budżetu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w NFOŚiGW oraz harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 5. Dług publiczny. Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) została zawarta w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem uwzględnienia wielkości długu z poprzedniego roku, wielkości długu zaciągniętego w roku badanym oraz wielkości spłat długu przypadających w roku badanym. Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

15 spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: ( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) / D n-1 + ( Db n-2 + Sm n-2 - Wb n-2 ) / D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) / D n-3 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych tj. dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku miasta Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata objęte wieloletnią prognozę finansową mają zastosowanie zasady określone w art ustawy z 30 czerwca

16 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), które tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 roku tj. progi 15% i 60 %. Przedmiotowe wskaźniki wyliczone zostały w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej : Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013: - wynikających z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta, mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, - w proponowanych projektach uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 28 sierpnia 2013 r, - aktualizacji załącznika przedsięwzięć w zakresie: zmian nakładów ogółem oraz limitów na poszczególne lata w ramach wydatków bieżących. Ponadto proponuje się zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 1 do WPF) polegające na wprowadzeniu środków finansowych z Unii Europejskiej i budżetu państwa, - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. w następujących kwotach : rok zł, rok zł, rok zł (są to planowane do pozyskania środki z rezerwy celowej budżetu państwa), - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim Etap III w następujących kwotach: rok zł, rok zł (są to planowane do pozyskania środki w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ), - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w następujących kwotach: rok zł, rok zł ( są to planowane do pozyskania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W wyniku wprowadzenia w załączniku nr 1 powyższych środków zewnętrznych dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć (zał. nr 3) niezbędnych do pełnego zabezpieczenia finansowego powyższych zadań. Ponadto wprowadza się do załącznika przedsięwzięć zadanie "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego" i zabezpieczenia finansowania w 2014 roku w kwocie zł. Środki pozyskano w wyniku zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na realizację porzedsięwzięcia "Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ulicy Niemcewicza I etap".

17 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia Europejska różnorodność kulturowa - drogą do zdobycia wiedzy - poprawa jakości edukacji szkolnej Szkoła Podstawowa nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Implementacja kontaktów z praktyką w Zespół Szkół przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - Ogólnokształcących nr 3 poprawa jakości edukacji szkolnej , , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia Nauka otwiera drzwi do wiedzy - wzrost jakości procesu kształcenia Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowoczesna Edukacja Zawodowa (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Budowlanych , , ,00 0,00 0,00 0,00

18 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2018 Limit zobowiązań , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00

19 Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej Zespół Szkół Gastronomicznych , , ,00 0,00 0,00 0, Poznajmy się przez maskotki - poprawa jakości edukacji szkolnej Szkoła Podstawowa nr , , ,00 0,00 0,00 0, Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku - wzrost jakości procesu kształcenia Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa Przygoda w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół nr , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ,00 0, ,00 0,00 0, Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Usus Magister est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia Zespół Szkół Elektrycznych Zespół Szkół Odzieżowych Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia szkół zawodowych Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00

21 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - udostępnienie i dostarczenie Internetu (IN) oraz nauka-poprzez szkolenia- posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia Strona 5 Dokument podpisany elektronicznie Urząd Miasta ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Elektrycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta ,00 0, , ,00 0,00 0, Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , ,00 0, Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiazków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiązków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto Czyszczenie i przeglądy separatorów - zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta Urząd Miasta , , , , ,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00

22 Strona 6 Dokument podpisany elektronicznie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

23 Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia Wynagrodzenie frmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej Strona 7 Dokument podpisany elektronicznie Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap (dokumentacja) - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulic: Władysława IV,Saskiej i Batorego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Urząd Miasta , , , , ,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0, , ,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WOR.0006..2015.ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2020. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała Nr XXIX.204. Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU listopada 2016 roku UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU z dnia listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017-2028

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata Projekt z dnia 27 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2016-2033 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo