Akademia Liderów Rynku Kapitałowego VI EDYCJA KAPITAŁ DLA BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Liderów Rynku Kapitałowego VI EDYCJA KAPITAŁ DLA BIZNESU"

Transkrypt

1 Akademia Liderów Rynku Kapitałowego VI EDYCJA KAPITAŁ DLA BIZNESU

2 2

3 Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to program zainicjowany w 2006 r. przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata finansów w Polsce. Uczestnicy Akademii to prawdziwi pasjonaci rynku kapitałowego, wybitnie utalentowani studenci i absolwenci, charyzmatyczni liderzy, którzy potrafią sprawnie współpracować z grupą i aktywnie działają na rzecz innych. Dotychczas udział w Akademii wzięło 140 uczestników. Akademia oferuje młodym ludziom: unikatową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego; spotkanie z wybitnymi ekspertami i praktykami świata finansów; zdobycie waŝnych umiejętności menedŝerskich na najwyŝszym poziomie; moŝliwość osobistego poznania liderów i legend polskiej gospodarki; wyjątkowy staŝ w wybranej firmie partnerskiej; kontakt z rówieśnikami o podobnych pasjach i zainteresowaniach. 3

4 Akademia oferuje młodym ludziom: unikatową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego; spotkanie z wybitnymi ekspertami i praktykami świata finansów; zdobycie waŝnych umiejętności menedŝerskich na najwyŝszym poziomie; moŝliwość osobistego poznania liderów i legend polskiej gospodarki; wyjątkowy staŝ w wybranej firmie partnerskiej; kontakt z rówieśnikami o podobnych pasjach i zainteresowaniach. 4

5 Akademia składa się z dwóch części: dwutygodniowej Szkoły Letniej dwumiesięcznego staŝu Szkoła Letnia Pierwszy tydzień szkoły letniej to trening umiejętności miękkich technik zarządzania, przywództwa, negocjacji i prezentacji, niezbędnych w pracy kaŝdego menedŝera. Szkolenia przeprowadza firma DOOR. Drugi tydzień szkoły letniej to wykłady i case y zaproszonych ekspertów i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Wykładowcami Akademii są zawsze najwybitniejsi specjaliści w danej dziedzinie, osoby bezpośrednio zarządzające wybranym obszarem, znani i cenieni praktycy. StaŜ Dwumiesięczne staŝe odbywają się w firmach partnerskich po zakończeniu Szkoły Letniej do końca roku. Termin ustalany jest przez Stypendystów i Partnerów. Wszystkie staŝe są płatne minimum 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. 5

6 Dotychczasowe tematy ALRK: I edycja 2006 IPO II edycja 2007 Fuzje i przejęcia III edycja 2008 Fundusze inwestycyjne IV edycja 2009 Zarządzanie inwestycjami i ryzykiem V edycja 2010 Pięć umiejętności lidera VI edycja 2011 Kapitał dla biznesu V edycja IV edycja III edycja II edycja 2007 I edycja Wzrost liczby zgłoszeń do Akademii w poszczególnych edycjach (I-V) 6

7 StaŜe VI edycja ALRK CAG Sp. z o.o. 2 CMS 2 Copernicus Securities SA 2 Enterprise Investors 1 Ernst&Young 2 Grupa ITI 2 ICENTIS Sp. z o.o. 1 Komisja Nadzoru Finansowego 1 McKinsey & Company 1 PKO Bank Polski SA 3 PKO BP Dom Maklerski 2 PKO TFI SA 2 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 2 UniCredit CAIB Poland SA 2 WOOD&Co 2 zeb/rolfes.schierenbeck.associates 2 7

8 Stypendyści V edycji ALRK o Akademii Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to znakomita okazja do poznania elitarnej grupy stypendystów dzielących wspólną pasję. To nie tylko atrakcyjna pozycja w Curriculum Vitae, ale przede wszystkim szansa na rozwijanie własnych pasji i uczenie się od najlepszych. Akademia jest niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu rynku kapitałowego oraz zdobycia cennych doświadczeń, które niewątpliwie zaprocentują przy ubieganiu się o pracę w instytucjach finansowych. Uczestnictwo w ALRK dało mi przede wszystkim duŝą motywację do dalszego działania i podąŝania w obranym kierunku! Edyta Kasprzak staŝ w UniCredit CAIB HHL Leipzig Graduate School of Management Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ALRK wyposaŝa młodych ludzi w odwagę do marzeń i siłę do wali. Dzięki Akademii zyskaliśmy jaśniejszą wizję przyszłości i narzędzia do wprowadzenia jej w Ŝycie. Poprzez Akademię otrzymaliśmy niebywałą szansę i inspirację. Teraz nie działamy juŝ tylko dla siebie i własnych korzyści, ale takŝe ku chwale Fundacji, której czujemy się ambasadorami w świecie biznesu. Kinga Ogonowska staŝ w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA National-Louis University, Chicago, Illinois, USA V edycja Akademii w skrócie: poznałem wspaniałych ludzi, uściskałem ręce wielu liderów rynku w Polsce i po doświadczeniach tych 2 tygodni odwaŝyłem się zaplanować karierę swoich marzeń. Krzysztof Zeniuk staŝ w KBL European Private Bankers Politechnika Warszawska Szkoła Główna Handlowa 8

9 Stypendyści V edycji ALRK o Akademii Uczestnictwo w ALRK jest oczywiście sporym atutem w CV, który jest mile widziany przez wielu pracodawców, ale dla mnie osobiście najwaŝniejsze jest, Ŝe ALRK dała mi szansę bezpośredniego kontaktu z wybitnymi postaciami polskiego rynku kapitałowego, na których mogę się wzorować, a takŝe z ludźmi o zbliŝonych pasjach i na podobnym etapie rozwoju, dzięki czemu moŝemy wspólnie dąŝyć do ambitnych celów, wspierając się nawzajem. ALRK moŝe być i dla wielu jest punktem zwrotnym na ich drodze Ŝyciowej i zawodowej. Mariusz Zabrocki staŝ w Ipopema TFI Szkoła Główna Handlowa Akademia to doskonała szansa na pracę w środowisku ludzi wysoce ambitnych. Współpraca w grupie 30 indywidualistów to duŝe wyzwanie, ale takŝe świetna zabawa. Ponadto, poprzez wykłady, case studies i spotkania z doświadczonymi specjalistami i liderami w swoich dziedzinach, akademia zapewnia dobry start na rynkach kapitałowych. Piotr Krupa staŝ w PKO TFI Rotterdam School of Management WSB-NLU w Nowym Sączu ALRK to chyba najlepszy moŝliwy start w karierę na rynku kapitałowym. Dwutygodniowe szkolenie w Serocku niesie nie tylko wysoką wartość merytoryczną, ale równieŝ umoŝliwia poznanie innych pasjonatów świata finansów. Pozwala równieŝ poznać spojrzeć na rynek z perspektywy praktyków, którzy odnieśli juŝ na nim sukces. Paweł Szreder staŝ w PKO TFI Szkoła Główna Handlowa 9

10 Stypendyści V edycji ALRK o Akademii Jeśli miałbym w jednym słowie opisać czym jest dla mnie Akademia, powiedział bym, Ŝe jest to szansa. MoŜe i wydaje się to banalne, ale właśnie tak jest. Akademia jest szansą na odbycie bardzo ciekawych szkoleń, rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych. Szansą na zdobycie unikalnej wiedzy dzięki serii szkoleń i wykładów z praktykami rynku finansowego. Akademia daje moŝliwość spotkania i dyskusji z osobowościami polskiego rynku kapitałowego oraz odbycia staŝu w duŝych i prestiŝowych instytucjach. I co chyba najwaŝniejsze, szkoła letnia jest świetną okazją do poznania grupy 29 osób, z której kaŝda z nich ma swoją własną ciekawą historię, przemyślenia i poglądy, które warto poznać, podyskutować, a moŝe nawet popolemizować. Z własnego doświadczenia mogę tylko jeszcze dodać, Ŝe grzechem byłoby z tej szansy nie skorzystać! Piotr Grzeliński staŝ w Amplico PTE Uniwersytet Łódzki Uniwersytet w Tampere KaŜda z osób, które dostały się na ALRK posiada, wg własnej oceny, osobowość lidera. Wg mnie Akademia to czas, który słuŝy więc nie tyle wyprodukowaniu nowej grupy liderów, ile zwróceniu uwagi poprzez spotkania z bardzo interesującymi ludźmi, warsztaty oraz szkolenia umiejętności miękkich na szereg cech, którymi przyszły lider powinien się charakteryzować. W tym sensie, Akademia nie tworzy a formuje osobowość lidera u kaŝdego z jej uczestników, zwracając uwagę na nowe obszary do samodoskonalenia się. Dzięki temu, a takŝe dzięki idei networkingu, którą propaguje, ALRK stanowi wspaniałą platformę do rozpoczęcia własnej kariery. Michał Zasadzki staŝ w PKO Banku Polskim SA Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Radboud Universiteit, Holandia 10

11 Stypendyści V edycji ALRK o Akademii Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to przedsięwzięcie bez precedensu. Niepowtarzalna okazja do wszechstronnego poznania realiów róŝnych obszarów biznesu, czerpania inspiracji od wielkich tego świata oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Zdobyte kontakty zaowocują na przyszłość, wiedza i umiejętności miękkie przydadzą się na co dzień, a wspomnienia pozostaną na zawsze. Akademia daje potęŝnego kopa do realizacji swoich marzeń naprawdę warto! Maciej Bocheński staŝ w CMS Cameron McKenna Uniwersytet Warszawski: Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa i Administracji Fundament Akademii Liderów Rynku Kapitałowego stanowią ludzie. Stypendyści to osoby z ciekawym bagaŝem doświadczeń, otwarci, inteligentni, zawsze gotowi do dyskusji, to ludzie, z którymi chce się utrzymać znajomość na długo po Akademii. Druga grupa to goście i trenerzy, osoby z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą o rynkach kapitałowych, gotowi dzielić się tą wiedzą i odpowiadać na wszystkie pytania. Największą trudnością stypendystów jest chyba znaleźć i zadać te najwłaściwsze pytania nadające prawdziwą wartość spotkaniom i szkoleniom. Podstawa Akademii to oczywiście szkolenia i staŝe, w których bez wątpienia warto wziąć udział. Najlepszą stroną całego wydarzenia jest jednak szansa spędzenia 2 tygodni w niesamowicie stymulującym środowisku i perspektywa pielęgnowania zapoczątkowanych przyjaźni podczas Akademii. Michał Wiśniewski staŝ w Amplico PTE University of Amsterdam Katholike Universiteit Leuven 11

12 Kontakt Jan Jujeczka Koordynator ds. Komunikacji i Rozwoju Koordynator VI edycji ALRK ul. KsiąŜęca Warszawa pok Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi ul. KsiąŜęca Warszawa pok Wszystkie prawa zastrzeŝone All rights reserved 2011 Zdjęcia: Paweł Stradowski Redakcja: Jan Jujeczka 12

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Potencjał. Idea. Inicjatywa Uwolnij swoją karierę Polska na celowniku Jakie szanse daje sektor BPO/SSC Nowoczesny kandydat Tradycyjne CV już nie wystarczy O krok

Bardziej szczegółowo

BRIDGE TO CAPITAL MARKET

BRIDGE TO CAPITAL MARKET BRIDGE TO CAPITAL MARKET LONDON STUDY EXCURSION TO Unikalny, międzynarodowy program, obejmujący serię spotkań z przedstawicielami najbardziej szanowanych instytucji świata finansów, od 2013 roku wzbogacony

Bardziej szczegółowo

LEADING TO impact 2010-2013

LEADING TO impact 2010-2013 LEADING TO impact 2010-2013 Spis treści 5 Leading to Impact 8 Jak działamy 10 Vital Voices Global Partnership 12 Fundacja Głosy Kobiet/ Vital Voices Poland 14 Program Mentoringowy Polska 2010 i 2012 15

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU COPERNIC

BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU COPERNIC BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU COPERNIC PARTNER WYDANIE SPECJALNE Warszawa, styczeń 2002 Program Copernic ma już 11 lat! 440 absolwentów w całej Europie! 79 Polaków! Sieć, która może pracować

Bardziej szczegółowo

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE Edukacja PR w Polsce Kilka lat temu spędziłem dzień z nieżyjącym już Edwardem Bernaysem, wybitnym pionierem public relations. Zapytałem go: «Gdybyśmy mieli założyć Akademię Bernaysa, to czego powinniśmy

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniŝej 25 roku Ŝycia

Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniŝej 25 roku Ŝycia Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Anna Balawejder Nr albumu: 258489 Przedsiębiorczość młodych - materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby

Bardziej szczegółowo