ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. WYDZIAŁ LABORATORIUM ul. Wałowa Gdańsk AB 216 Kod Identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/9 C/9, C/22 K/9, K/22 N/9, N/22 P/9, P/22 Q/9, Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne osadów ściekowych Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Badania mikrobiologiczne wody, w tym wody do spożycia Badania właściwości fizycznych wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Pobieranie próbek wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Badania sensoryczne wody, w tym wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 216 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 1/15

2 Woda, woda do spożycia Ścieki Osady ściekowe Wydział Laboratorium Zespół Próbobiorców ul. Wałowa 46, Gdańsk Pobieranie próbek wód podziemnych do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wód z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania oraz bezpośrednio u odbiorców wody do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wody z basenów kąpielowych do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek wód z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania oraz bezpośrednio u odbiorców wody do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek wód z rzek i strumieni do badań fizycznych i chemicznych Pomiar temperatury w terenie (0-100) C Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych Pomiar temperatury w terenie (0-50) C Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych PN-ISO :2004 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2004 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 SNG/PL/PB-12 wyd.02 z dnia PN-ISO :1997 SNG/PL/PB-12 wyd.02 z dnia PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 2/15

3 Woda, woda do spożycia Woda, woda do spożycia, ścieki Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie amoniaku (0,05-2,58) mg/dm 3 (NH4) Barwa (2-70) mg/dm 3 (Pt) Metoda wizualna Stężenie boru (0,1-5) mg/dm 3 Indeks nadmanganianowy (utlenialność) (0,5-20) mg/dm 3 Stężenie magnezu (1,2-100) mg/dm 3 (z obliczeń) Mętność (0,02-40) NTU Metoda nefelometryczna Smak i zapach Metoda organoleptyczna Liczba progowa zapachu (TON) 1-20 Metoda organoleptyczna Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu i straty przy prażeniu (1-2500) mg/dm 3 Twardość ogólna (5-800) mg/dm 3 (CaCO3) Stężenie wapnia (2-320) mg/dm 3 Stężenie żelaza ogólnego i rozpuszczonego (0,01-50) mg/dm 3 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (0,6-6,0) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (3,0-6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna PN-C :1994 PN-EN ISO 7887 :2012 p.7 Metoda D SNG/PL/PB-56 wyd. 02 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PN-C :1999 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 SNG/PL/PB-44 wyd. 03 z dnia PN-78/C PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-EN :2002 PN-EN :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 3/15

4 Woda, woda do spożycia, ścieki Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT) ( ) mg/dm 3 Stężenie chlorków (5-5000) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,01-50) mg/dm 3 ph 2-12 Metoda potencjometryczna Stężenie o-fosforanów (0,04-40) mg/dm 3 (PO4) Przewodność elektryczna właściwa 1 S/cm 199,9 ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym (0,8-500) mg/dm 3 Stężenie surfaktantów (detergentów) anionowych (0,1-100) mg/dm 3 Stężenie substancji rozpuszczonych ogólnych, mineralnych i organicznych (lotnych) (1-2500) mg/dm 3 Zasadowość ogólna i mineralna woda (0,4-20) mmol/dm 3 ścieki (0,4-100) mmol/dm 3 Stężenie zawiesiny ogólnej (2-3000) mg/dm 3 Indeks fenolowy (0,002 0,500) mg/dm 3, Stężenie siarczanów ( ) mg/dm 3 Stężenie siarkowodoru i siarczków (0,10 20) mg/dm 3 PN-ISO 15705:2005 PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 pkt 7 i 8 + Ap2:2010 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 pkt 4+ Ap2:2010 PN-EN 27888:1999 PN-86/C PN-EN 903:2002 PN-78/C PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 6439:1994 PN-ISO 9280:2002 PN-82/C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 4/15

5 Ścieki Osady ściekowe Badane cechy i metody badawcze/ Stężenie azotu amonowego (0,5-250) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,7-500) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,7-500) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego z obliczeń Zawartość azotu amonowego ( ) mg/kg os. uwod. (0,1-3,0) % N w s. m. osadu Zawartość azotu ogólnego Kjeldahla ( ) mg/kg os. uwod. (0,5-10,0) % N w s. m. osadu Zawartość fosforu ogólnego (0,01-10,0) % P w os. suchym ph 3-10 Metoda potencjometryczna PN-ISO 5664:2002 SNG/PL/PB-22 wyd. 09 z dnia PN-EN 25663:2001 PN-73/C SNG/PL/PB-36 wyd. 05 z dnia SNG/PL/PB-35 wyd. 04 z dnia PN-EN 12176:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 5/15

6 Woda, woda do spożycia Woda, woda do spożycia, ścieki Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Metali ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie rtęci (0,0003-0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci(cvaas) Stężenie selenu (0,001 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie antymonu (0,001 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie ogólnego (OWO) i rozpuszczonego (RWO) węgla organicznego (0,5 20) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR) Stężenie sodu (0, ) mg/dm 3 Stężenie potasu (0, ) mg/dm 3 Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS) Stężenie metali cynk (0,01-100) mg/dm 3 kadm (0,1-100) mg/dm 3 ołów (0,3-100) mg/dm 3 chrom (0,2-100) mg/dm 3 nikiel (0,1-100) mg/dm 3 miedź (0,2-100) mg/dm 3 żelazo (0,2-100) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali miedź (0,004-0,5) mg/dm 3 kadm (0,0003-0,5) mg/dm 3 ołów (0,002-0,5) mg/dm 3 chrom (0,0004-0,5) mg/dm 3 nikiel (0,003-0,5) mg/dm 3 srebro (0,003-0,5) mg/dm 3 arsen (0,003-0,5) mg/dm 3 mangan (0,005-2,0) mg/dm 3 wanad (0,004-0,5) mg/dm 3 glin (0,02-2,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-EN 1483:2007 PN-ISO 9965:2001 SNG/PL/PB-17 wyd.01 z dnia PN-EN 1484:1999 PN-ISO :1994 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 15586:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 6/15

7 Woda, woda do spożycia, ścieki Ścieki Osady ściekowe Stężenie metali antymon (0,03-100) mg/dm 3 arsen (0,01-100) mg/dm 3 bar (0, ) mg/dm 3 beryl (0, ) mg/dm 3 bor (0,05-100) mg/dm 3 chrom (0, ) mg/dm 3 cyna (0,03-100) mg/dm 3 cynk (0, ) mg/dm 3 glin (0,01-100) mg/dm 3 kadm (0, ) mg/dm 3 kobalt (0, ) mg/dm 3 mangan (0, ) mg/dm 3 miedź (0, ) mg/dm 3 molibden (0,05-100) mg/dm 3 nikiel (0,01-100) mg/dm 3 ołów (0,05-100) mg/dm 3 selen (0,03-100) mg/dm 3 srebro (0, ) mg/dm 3 tal (0,05-100) mg/dm 3 tytan (0, ) mg/dm 3 wanad (0, ) mg/dm 3 żelazo (0,01-100) mg/dm 3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (0,001-0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) Stężenie ogólnego (OWO) i rozpuszczonego (RWO) węgla organicznego (3-1000) mg/dm 3 Zawartość metali miedź ( ) mg/kg s.m cynk ( ) mg/kg s.m kadm ( ) mg/kg s.m ołów ( ) mg/kg s.m chrom ( ) mg/kg s.m nikiel ( ) mg/kg s.m wapń ( ) mg/kg s.m magnez ( ) mg/kg s.m Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość metali miedź (0,4-50) mg/kg s.m kadm (0,03-50) mg/kg s.m ołów (0,2-50) mg/kg s.m chrom (0,04-50) mg/kg s.m nikiel (0,3-50) mg/kg s.m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,1 50) mg/kg s.m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci(cvaas) PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 PN-EN 1484:1999 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 13346:2002 PN-EN 1483:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 7/15

8 Woda, woda do spożycia Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Chromatograficznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych fluoranten 2 ng/dm 3-1μg/dm 3 benzo(b)fluoranten 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(k)fluoranten 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(a)piren 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(ghi)perylen 2 ng/dm 3-1 μg/dm 3 indeno(1,2,3-c,d)piren 2 ng/dm 3-1 μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC - FLD) Suma WWA (z obliczeń) Stężenie pestycydów triazynowych atrazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 deetyloatrazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 symazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 cyjanazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 sebutylazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 terbutyloazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 SNG/PL/PB-18 wyd.07 z dnia SNG/PL/PB-55 wyd. 03 z dnia Stężenie pestycydów mocznikowych: metoksuron (0,025 0,2) μg/dm 3 heksazynon (0,025 0,2) μg/dm 3 metabenztiazuron (0,025 0,2) μg/dm 3 chlortoluron (0,025 0,2) μg/dm 3 monolinuron (0,025 0,2) μg/dm 3 diuron (0,025 0,2) μg/dm 3 isoproturon (0,025 0,2) μg/dm 3 metobromuron (0,025 0,2) μg/dm 3 metazachlor (0,025 0,2) μg/dm 3 linuron (0,025 0,2) μg/dm 3 metolachlor (0,025 0,2) μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją z matrycą diodową (HPLC - DAD) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 8/15

9 Woda, woda do spożycia Ścieki Stężenie anionów bromiany (0,003-0,25) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Stężenie anionów chloryny (0,01-6) mg/dm 3 chlorany (0,01-6) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie anionów bromki (0,01-40) mg/dm 3 chlorki (1-7500) mg/dm 3 fluorki (0,02-40) mg/dm 3 azotany (0,2-250) mg/dm 3 azotyny (0,003-6) mg/dm 3 o-fosforany (0,02-250) mg/dm 3 siarczany (1-3500) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Stężenie anionów chlorki (1-7500) mg/dm 3 fluorki (0,02-400) mg/dm 3 azotany (0,2-2500) mg/dm 3 azotyny (0,003-60) mg/dm 3 o-fosforany (0,02-500) mg/dm 3 siarczany (1-7500) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO :2009+ AC 2012 PN-EN ISO : AC 2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 9/15

10 Woda, woda do spożycia, ścieki Indeks węglowodorowy (suma C10- C40)/ węglowodory ropopochodne (0,1-1000) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo - jonizacyjną (GC - FID) Woda, woda do spożycia, ścieki Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: 1.Benzo(b)fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 2. Benzo(k)fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 3. Benzo(a)piren 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 4. dibenzo(a,h)antracen 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 5. Benzo(g,h,i)perylen 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 6. Indeno(1,2,3-c,d)piren 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 7. Fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 8. Chryzen 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC FLD) Suma WWA (z obliczeń) PN-EN ISO :2003 SNG/PL/PB-15 wyd. 02 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 10/15

11 Woda, woda do spożycia 1) Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Chromatograficznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Zakres elastyczny Stężenie chlorowanych związków organicznych: 1) - pestycydy chloroorganiczne - polichlorowane bifenyle - trichlorobenzeny SNG/PL/PB-19 1) Woda, woda do spożycia, ścieki 2) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC -ECD) Stężenie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz niektórych lotnych związków chloroorganicznych: 2) Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (GC-MS) PN-ISO ) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanej j oraz zmianę zakresu go metody badań, dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów. 2) Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanej metody znormalizowanej oraz zmianę zakresu go metody badań, dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 11/15

12 Woda, woda do spożycia Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Biologicznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Obecność mikroorganizmów w 22 ºC w 1 ml Metoda płytkowa Liczba mikroorganizmów w 22 ºC Zakres od 1jtk/1ml Metoda płytkowa Obecność mikroorganizmów w 36 ºC w 1 ml Metoda płytkowa Liczba mikroorganizmów w 36 ºC Zakres od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa Obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli w 100 lub w 250 ml test standardowy Liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli test standardowy Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność Enterokoków kałowych w 100 lub 250 ml Liczba Enterokoków kałowych Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) w 50 lub 100 ml Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Zakres od 1 jtk/50 ml lub 100 ml NPL bakterii grupy coli typ fekalny Zakres od 3 jtk/100 ml Metoda fermentacyjna probówkowa Obecność bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub 1L Metoda posiewu powierzchniowego Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub 1L Zakres od 100 jtk/1ml Metoda posiewu powierzchniowego Obecność bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub w 1L Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres od 1 jtk/100 ml lub w 1jtk/L PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 pkt 8.3 +Ap1:2005+AC:2009 PN-EN ISO :2004 PN-EN : 2001 PN-75/C PN-77/C PN-ISO 11731:2002 PN-EN ISO :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 12/15

13 Badane obiekty / Grupa obiektów Woda, woda do spożycia Obecność Pseudomonas aeruginosa w 100 ml lub 250 ml Liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność Clostridium perfringens w 100 lub 250 ml na podłożu m-cp Liczba Clostridium perfringens Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml na podłożu m-cp Obecność Escherichia coli i bakterii z grupy coli w 100 ml Metoda testu Colilert-18 NPL Escherichia coli i bakterii z grupy coli Zakres od 1 jtk/100 ml Metoda testu Colilert-18 Obecność gronkowców koagulazododatnich w 100 ml lub 250 ml Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Liczba Enterokoków kałowych Zakres od 15 jtk/100 ml Metoda zminiaturyzowana Liczba Escherichia coli Zakres od 15 jtk/100 ml Metoda zminiaturyzowana PN-EN ISO 16266: 2009 SNG/PL/PB-47 wyd. 04 z dnia ISO :2012 PN-Z :2000 Załącznik A PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 13/15

14 Wydział Laboratorium Pracownia Badań Technologicznych Wschód ul. Benzynowa 26, Gdańsk Ścieki Osady ściekowe Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (0,6-6,0) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (3,0-6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT) ( ) mg/dm 3 ph 3-10 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa od 1µS/cm do 199,9 ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie zawiesiny ogólnej (2 3000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,5 250) mg/dm 3 ph 3 10 Metoda potencjometryczna Sucha masa (sucha pozostałość) (0,1-99,9) % Sucha masa - części organiczne (straty przy prażeniu suchej masy) (0,1-99,9) % Sucha masa - części mineralne (pozostałość po prażeniu) z obliczeń Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ATT (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) Metoda mikroskopowa PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15705:2005 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 SNG/PL/PB-42 wyd. 05 z dnia w oparciu o PN-Z :2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 września 2013 r. str. 14/15

15 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 216 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 15/15

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 listopada 2017 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 322 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW. L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł Badania mikrobiologiczne 1. Liczba bakterii grupy coli A woda

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych metod badawczych

Wykaz stosowanych metod badawczych Wykaz stosowanych metod badawczych Badany obiekt/ grupa obiektów woda Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne StęŜenie azotu amonowego StęŜenie chloru wolnego i chloru ogólnego StęŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM MPWIK SP. Z O.O. W LUBLINIE Aktualizacja: r.

WYKAZ METOD BADAWCZYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM MPWIK SP. Z O.O. W LUBLINIE Aktualizacja: r. WYKAZ METOD BADAWCZYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM MPWIK SP. Z O.O. W LUBLINIE Aktualizacja: 10.04.2017 r. Lp. 1 2 Stężenie azotu amonowego Stężenie azotu amonowego PN-ISO 5664:2002 PN-ISO 7150-1:2002 3-40

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo