ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. WYDZIAŁ LABORATORIUM ul. Wałowa Gdańsk AB 216 Kod Identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/9 C/9, C/22 K/9, K/22 N/9, N/22 P/9, P/22 Q/9, Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne osadów ściekowych Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Badania mikrobiologiczne wody, w tym wody do spożycia Badania właściwości fizycznych wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Pobieranie próbek wody, w tym wody do spożycia; ścieków, osadów ściekowych Badania sensoryczne wody, w tym wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 216 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 1/15

2 Woda, woda do spożycia Ścieki Osady ściekowe Wydział Laboratorium Zespół Próbobiorców ul. Wałowa 46, Gdańsk Pobieranie próbek wód podziemnych do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wód z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania oraz bezpośrednio u odbiorców wody do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wody z basenów kąpielowych do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek wód z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania oraz bezpośrednio u odbiorców wody do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek wód z rzek i strumieni do badań fizycznych i chemicznych Pomiar temperatury w terenie (0-100) C Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych Pomiar temperatury w terenie (0-50) C Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych PN-ISO :2004 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2004 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 SNG/PL/PB-12 wyd.02 z dnia PN-ISO :1997 SNG/PL/PB-12 wyd.02 z dnia PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 2/15

3 Woda, woda do spożycia Woda, woda do spożycia, ścieki Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie amoniaku (0,05-2,58) mg/dm 3 (NH4) Barwa (2-70) mg/dm 3 (Pt) Metoda wizualna Stężenie boru (0,1-5) mg/dm 3 Indeks nadmanganianowy (utlenialność) (0,5-20) mg/dm 3 Stężenie magnezu (1,2-100) mg/dm 3 (z obliczeń) Mętność (0,02-40) NTU Metoda nefelometryczna Smak i zapach Metoda organoleptyczna Liczba progowa zapachu (TON) 1-20 Metoda organoleptyczna Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu i straty przy prażeniu (1-2500) mg/dm 3 Twardość ogólna (5-800) mg/dm 3 (CaCO3) Stężenie wapnia (2-320) mg/dm 3 Stężenie żelaza ogólnego i rozpuszczonego (0,01-50) mg/dm 3 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (0,6-6,0) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (3,0-6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna PN-C :1994 PN-EN ISO 7887 :2012 p.7 Metoda D SNG/PL/PB-56 wyd. 02 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PN-C :1999 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 SNG/PL/PB-44 wyd. 03 z dnia PN-78/C PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-EN :2002 PN-EN :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 3/15

4 Woda, woda do spożycia, ścieki Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT) ( ) mg/dm 3 Stężenie chlorków (5-5000) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,01-50) mg/dm 3 ph 2-12 Metoda potencjometryczna Stężenie o-fosforanów (0,04-40) mg/dm 3 (PO4) Przewodność elektryczna właściwa 1 S/cm 199,9 ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym (0,8-500) mg/dm 3 Stężenie surfaktantów (detergentów) anionowych (0,1-100) mg/dm 3 Stężenie substancji rozpuszczonych ogólnych, mineralnych i organicznych (lotnych) (1-2500) mg/dm 3 Zasadowość ogólna i mineralna woda (0,4-20) mmol/dm 3 ścieki (0,4-100) mmol/dm 3 Stężenie zawiesiny ogólnej (2-3000) mg/dm 3 Indeks fenolowy (0,002 0,500) mg/dm 3, Stężenie siarczanów ( ) mg/dm 3 Stężenie siarkowodoru i siarczków (0,10 20) mg/dm 3 PN-ISO 15705:2005 PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 pkt 7 i 8 + Ap2:2010 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 pkt 4+ Ap2:2010 PN-EN 27888:1999 PN-86/C PN-EN 903:2002 PN-78/C PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 6439:1994 PN-ISO 9280:2002 PN-82/C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 4/15

5 Ścieki Osady ściekowe Badane cechy i metody badawcze/ Stężenie azotu amonowego (0,5-250) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,7-500) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,7-500) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego z obliczeń Zawartość azotu amonowego ( ) mg/kg os. uwod. (0,1-3,0) % N w s. m. osadu Zawartość azotu ogólnego Kjeldahla ( ) mg/kg os. uwod. (0,5-10,0) % N w s. m. osadu Zawartość fosforu ogólnego (0,01-10,0) % P w os. suchym ph 3-10 Metoda potencjometryczna PN-ISO 5664:2002 SNG/PL/PB-22 wyd. 09 z dnia PN-EN 25663:2001 PN-73/C SNG/PL/PB-36 wyd. 05 z dnia SNG/PL/PB-35 wyd. 04 z dnia PN-EN 12176:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 5/15

6 Woda, woda do spożycia Woda, woda do spożycia, ścieki Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Metali ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie rtęci (0,0003-0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci(cvaas) Stężenie selenu (0,001 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie antymonu (0,001 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie ogólnego (OWO) i rozpuszczonego (RWO) węgla organicznego (0,5 20) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR) Stężenie sodu (0, ) mg/dm 3 Stężenie potasu (0, ) mg/dm 3 Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS) Stężenie metali cynk (0,01-100) mg/dm 3 kadm (0,1-100) mg/dm 3 ołów (0,3-100) mg/dm 3 chrom (0,2-100) mg/dm 3 nikiel (0,1-100) mg/dm 3 miedź (0,2-100) mg/dm 3 żelazo (0,2-100) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali miedź (0,004-0,5) mg/dm 3 kadm (0,0003-0,5) mg/dm 3 ołów (0,002-0,5) mg/dm 3 chrom (0,0004-0,5) mg/dm 3 nikiel (0,003-0,5) mg/dm 3 srebro (0,003-0,5) mg/dm 3 arsen (0,003-0,5) mg/dm 3 mangan (0,005-2,0) mg/dm 3 wanad (0,004-0,5) mg/dm 3 glin (0,02-2,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-EN 1483:2007 PN-ISO 9965:2001 SNG/PL/PB-17 wyd.01 z dnia PN-EN 1484:1999 PN-ISO :1994 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 15586:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 6/15

7 Woda, woda do spożycia, ścieki Ścieki Osady ściekowe Stężenie metali antymon (0,03-100) mg/dm 3 arsen (0,01-100) mg/dm 3 bar (0, ) mg/dm 3 beryl (0, ) mg/dm 3 bor (0,05-100) mg/dm 3 chrom (0, ) mg/dm 3 cyna (0,03-100) mg/dm 3 cynk (0, ) mg/dm 3 glin (0,01-100) mg/dm 3 kadm (0, ) mg/dm 3 kobalt (0, ) mg/dm 3 mangan (0, ) mg/dm 3 miedź (0, ) mg/dm 3 molibden (0,05-100) mg/dm 3 nikiel (0,01-100) mg/dm 3 ołów (0,05-100) mg/dm 3 selen (0,03-100) mg/dm 3 srebro (0, ) mg/dm 3 tal (0,05-100) mg/dm 3 tytan (0, ) mg/dm 3 wanad (0, ) mg/dm 3 żelazo (0,01-100) mg/dm 3 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (0,001-0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) Stężenie ogólnego (OWO) i rozpuszczonego (RWO) węgla organicznego (3-1000) mg/dm 3 Zawartość metali miedź ( ) mg/kg s.m cynk ( ) mg/kg s.m kadm ( ) mg/kg s.m ołów ( ) mg/kg s.m chrom ( ) mg/kg s.m nikiel ( ) mg/kg s.m wapń ( ) mg/kg s.m magnez ( ) mg/kg s.m Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość metali miedź (0,4-50) mg/kg s.m kadm (0,03-50) mg/kg s.m ołów (0,2-50) mg/kg s.m chrom (0,04-50) mg/kg s.m nikiel (0,3-50) mg/kg s.m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,1 50) mg/kg s.m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci(cvaas) PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 PN-EN 1484:1999 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 13346:2002 PN-EN 1483:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 7/15

8 Woda, woda do spożycia Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Chromatograficznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych fluoranten 2 ng/dm 3-1μg/dm 3 benzo(b)fluoranten 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(k)fluoranten 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(a)piren 1 ng/dm 3-1 μg/dm 3 benzo(ghi)perylen 2 ng/dm 3-1 μg/dm 3 indeno(1,2,3-c,d)piren 2 ng/dm 3-1 μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC - FLD) Suma WWA (z obliczeń) Stężenie pestycydów triazynowych atrazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 deetyloatrazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 symazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 cyjanazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 sebutylazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 terbutyloazyna (0,025 0,2) μg/dm 3 SNG/PL/PB-18 wyd.07 z dnia SNG/PL/PB-55 wyd. 03 z dnia Stężenie pestycydów mocznikowych: metoksuron (0,025 0,2) μg/dm 3 heksazynon (0,025 0,2) μg/dm 3 metabenztiazuron (0,025 0,2) μg/dm 3 chlortoluron (0,025 0,2) μg/dm 3 monolinuron (0,025 0,2) μg/dm 3 diuron (0,025 0,2) μg/dm 3 isoproturon (0,025 0,2) μg/dm 3 metobromuron (0,025 0,2) μg/dm 3 metazachlor (0,025 0,2) μg/dm 3 linuron (0,025 0,2) μg/dm 3 metolachlor (0,025 0,2) μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją z matrycą diodową (HPLC - DAD) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 8/15

9 Woda, woda do spożycia Ścieki Stężenie anionów bromiany (0,003-0,25) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Stężenie anionów chloryny (0,01-6) mg/dm 3 chlorany (0,01-6) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie anionów bromki (0,01-40) mg/dm 3 chlorki (1-7500) mg/dm 3 fluorki (0,02-40) mg/dm 3 azotany (0,2-250) mg/dm 3 azotyny (0,003-6) mg/dm 3 o-fosforany (0,02-250) mg/dm 3 siarczany (1-3500) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) Stężenie anionów chlorki (1-7500) mg/dm 3 fluorki (0,02-400) mg/dm 3 azotany (0,2-2500) mg/dm 3 azotyny (0,003-60) mg/dm 3 o-fosforany (0,02-500) mg/dm 3 siarczany (1-7500) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC CD) PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO :2009+ AC 2012 PN-EN ISO : AC 2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 9/15

10 Woda, woda do spożycia, ścieki Indeks węglowodorowy (suma C10- C40)/ węglowodory ropopochodne (0,1-1000) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo - jonizacyjną (GC - FID) Woda, woda do spożycia, ścieki Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: 1.Benzo(b)fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 2. Benzo(k)fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 3. Benzo(a)piren 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 4. dibenzo(a,h)antracen 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 5. Benzo(g,h,i)perylen 10 ng/dm 3-10 μg/dm 3 6. Indeno(1,2,3-c,d)piren 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 7. Fluoranten 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 8. Chryzen 10 ng/dm 3 10 μg/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC FLD) Suma WWA (z obliczeń) PN-EN ISO :2003 SNG/PL/PB-15 wyd. 02 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 10/15

11 Woda, woda do spożycia 1) Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Chromatograficznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Zakres elastyczny Stężenie chlorowanych związków organicznych: 1) - pestycydy chloroorganiczne - polichlorowane bifenyle - trichlorobenzeny SNG/PL/PB-19 1) Woda, woda do spożycia, ścieki 2) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC -ECD) Stężenie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz niektórych lotnych związków chloroorganicznych: 2) Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (GC-MS) PN-ISO ) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanej j oraz zmianę zakresu go metody badań, dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów. 2) Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanej metody znormalizowanej oraz zmianę zakresu go metody badań, dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 11/15

12 Woda, woda do spożycia Wydział Laboratorium Pracownia Analiz Biologicznych ul. Wałowa 46, Gdańsk Obecność mikroorganizmów w 22 ºC w 1 ml Metoda płytkowa Liczba mikroorganizmów w 22 ºC Zakres od 1jtk/1ml Metoda płytkowa Obecność mikroorganizmów w 36 ºC w 1 ml Metoda płytkowa Liczba mikroorganizmów w 36 ºC Zakres od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa Obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli w 100 lub w 250 ml test standardowy Liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli test standardowy Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność Enterokoków kałowych w 100 lub 250 ml Liczba Enterokoków kałowych Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) w 50 lub 100 ml Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Zakres od 1 jtk/50 ml lub 100 ml NPL bakterii grupy coli typ fekalny Zakres od 3 jtk/100 ml Metoda fermentacyjna probówkowa Obecność bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub 1L Metoda posiewu powierzchniowego Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub 1L Zakres od 100 jtk/1ml Metoda posiewu powierzchniowego Obecność bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml lub w 1L Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres od 1 jtk/100 ml lub w 1jtk/L PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 pkt 8.3 +Ap1:2005+AC:2009 PN-EN ISO :2004 PN-EN : 2001 PN-75/C PN-77/C PN-ISO 11731:2002 PN-EN ISO :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 12/15

13 Badane obiekty / Grupa obiektów Woda, woda do spożycia Obecność Pseudomonas aeruginosa w 100 ml lub 250 ml Liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Obecność Clostridium perfringens w 100 lub 250 ml na podłożu m-cp Liczba Clostridium perfringens Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml na podłożu m-cp Obecność Escherichia coli i bakterii z grupy coli w 100 ml Metoda testu Colilert-18 NPL Escherichia coli i bakterii z grupy coli Zakres od 1 jtk/100 ml Metoda testu Colilert-18 Obecność gronkowców koagulazododatnich w 100 ml lub 250 ml Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres od 1 jtk/100 ml lub 250 ml Liczba Enterokoków kałowych Zakres od 15 jtk/100 ml Metoda zminiaturyzowana Liczba Escherichia coli Zakres od 15 jtk/100 ml Metoda zminiaturyzowana PN-EN ISO 16266: 2009 SNG/PL/PB-47 wyd. 04 z dnia ISO :2012 PN-Z :2000 Załącznik A PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 13/15

14 Wydział Laboratorium Pracownia Badań Technologicznych Wschód ul. Benzynowa 26, Gdańsk Ścieki Osady ściekowe Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (0,6-6,0) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (3,0-6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT) ( ) mg/dm 3 ph 3-10 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa od 1µS/cm do 199,9 ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie zawiesiny ogólnej (2 3000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,5 250) mg/dm 3 ph 3 10 Metoda potencjometryczna Sucha masa (sucha pozostałość) (0,1-99,9) % Sucha masa - części organiczne (straty przy prażeniu suchej masy) (0,1-99,9) % Sucha masa - części mineralne (pozostałość po prażeniu) z obliczeń Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ATT (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) Metoda mikroskopowa PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15705:2005 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 SNG/PL/PB-42 wyd. 05 z dnia w oparciu o PN-Z :2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 września 2013 r. str. 14/15

15 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 216 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 30 lipca 2014 r. str. 15/15

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo