RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. ult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie CZŁONKOWIE / MEMBERS: prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie prof. Francesco AYMERICH University of Cagliari Italy prof. Jérôe ANTONI University of Technology of Copiegne France prof. dr. Ioannis ANTONIADIS National Technical University Of Athens Greece dr inż. Roan BARCZEWSKI Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof. dr hab. inż. Ada CHARCHALIS Akadeia Morska w Gdyni prof. Li CHENG The Hong Kong Polytechnic University China prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA Politechnika Śląska prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI Politechnika Warszawska Prof. Charles FARRAR Los Alaos National Laboratory USA prof. Wiktor FRID Royal Institute of Technology in Stockhol Sweden dr inż. Toasz GAŁKA Instytut Energetyki w Warszawie prof. Len GELMAN Cranfield University England prof. Mohaed HADDAR National School of Engineers of Sfax Tunisia prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI IMP w Gdańsku prof. dr hab. inż. Daniel KUJAWSKI Western Michigan University USA prof. Graee MANSON University of Sheffield UK prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI Politechnika Śląska prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI Politechnika Warszawska prof. Bob RANDALL University of South Wales Australia prof. dr Raj B. K. N. RAO President COMADEM International England prof. Massio RUZZENE Georgia Institute of Technology USA prof. Vasily S. SHEVCHENKO BSSR Acadey of Sciences Mińsk Belarus prof. Menad SIDAHMED University of Technology Copiegne France Prof. Tadeusz STEPINSKI Uppsala University - Sweden prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL AGH w Krakowie prof. Vitalijus VOLKOVAS Kaunas University of Technology Lithuania prof. Keith WORDEN University of Sheffield UK prof. dr hab. inż. Andrzej WILK Politechnika Śląska dr Gajraj Singh YADAVA Indian Institute of Technology India prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI UTP w Bydgoszczy WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ul. Narbutta Warszawa REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI SEKRETARZ REDAKCJI: dr inż. Sławoir WIERZBICKI CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO: dr inż. Krzysztof LIGIER dr inż. Paweł MIKOŁAJCZAK ADRES REDAKCJI: Redakcja Diagnostyki Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego, -736 Olsztyn, Poland tel.: , fax: e-ail: KONTO PTDT: Bank PEKAO SA O/Warszawa nr konta: NAKŁAD: 5 egzeplarzy

3 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ Spis treści / Contents Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL AGH University of Science and Technology in Kraków...3 Prototype of the vision syste for deflection easureents Prototyp systeu wizyjnego do poiarów ugięć Paweł MIKOŁAJCZAK UWM Olsztyn...3 Prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis Predykcja paraetrów diagnostycznych z wykorzystanie analizy dyskryinacyjnej Mateusz MARZEC, Tadeusz UHL, Toasz BARSZCZ AGH University of Science and Technology in Kraków... Application of UML odelling for analysis of safety integrity level in railway traffic control systes Zastosowanie języka UML do badania poziou nienaruszalności bezpieczeństwa systeów sterowania ruche kolejowy Czesław CEMPEL Poznan University of Technology...7 Singular values of sypto observation atrix of a syste in operation as indicators of syste daage Wartości szczególne syptoowej acierzy obserwacji eksploatowanego systeu echanicznego jako wskaźniki zużycia Dariusz BRODA, Toasz BARSZCZ AGH University of Science and Technology in Kraków...39 Description of varying operational conditions in wind turbines Opis zienności warunków operacyjnych turbin wiatrowych Jędrzej MĄCZAK Warsaw University of Technology...47 Application of the local eshing plane in detecting assebly and anufacturing errors of gears Wykorzystanie lokalnej płaszczyzny przyporu w wykrywaniu błędów wykonania i ontażu przekładni zębatych Ada CHARCHALIS, Mirosław DERESZEWSKI Gdynia Maritie University...53 Monitoring of instantaneous angular speed of the crankshaft for control of the ship engine perforance changes Monitorowanie chwilowej prędkości kątowej wału korbowego w celu kontroli zian jakości pracy silnika okrętowego Maciej KLEMM, Maciej TABASZEWSKI Poznan University of Technology...59 Agent approach in achine diagnosis Podejście agentowe w diagnostyce aszyn Bogdan POJAWA Polish Naval Acadey...65 Tests of LM5 naval gas turbine with the objective of deterining its operating characteristics Badania okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM5 w aspekcie wyznaczenia charakterystyk obrotowych Stanisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI Warsaw University of Technology...7 Use of Hough s transfor for designing the decision-aking odule of a proactive operations syste Wykorzystanie transforacji Hough a w projektowaniu odułu decyzyjnego systeu proaktywnej eksploatacji Warto przeczytać / Worth to read...77 Lista recenzentów artykułów opublikowanych w czasopiśie Diagnostyka w roku...78

4

5 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents 3 PROTOTYPE OF THE VISION SYSTEM FOR DEFLECTION MEASUREMENTS Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL AGH University of Science and Technology, Departent of Robotics and Mechatronics Al. A. Mickiewicza 3, 3-59 Krakow, tel Suary The vision-based ethod of civil engineering construction s in-plane deflection easureents was developed. Displaceent field of the analyzed structure resulting fro load was coputed by eans of digital iage correlation coefficient. The application of hoography apping enabled the deflection curve to be coputed fro two iages of the construction acquired fro two distinct points in space. The shape filter and rectangular arker detector were ipleented to provide higher level of autoation of the ethod. There are discussed developed ethodology, created architecture of software tool as well as experiental results obtained fro tests ade on lab set-ups. Keywords: digital iage correlation, iage registration, vision systes, deflection easureent. PROTOTYP SYSTEMU WIZYJNEGO DO POMIARÓW UGIĘĆ Streszczenie W pracy przedstawiono opracowany prototyp systeu wizyjnego do poiarów dwuwyiarowych deforacji konstrukcji. Pole przeieszczeń analizowanego obiektu, powstałe pod wpływe działających obciążeń, wyznaczono przy poocy znoralizowanego współczynnika korelacji. Zastosowanie przekształcenia hoograficznego uożliwiło wykonanie poiarów ugięcia konstrukcji na podstawie jej dwóch obrazów zarejestrowanych z dwóch różnych punktów przestrzeni. Zaipleentowany filtr kształtów oraz detektor znaczników referencyjnych uożliwił zwiększenie autoatyzacji procesu poiarowego. W artykule przedstawiono opracowaną etodykę, architekturę stworzonego oprograowania oraz wyniki testów eksperyentalnych systeu na stanowisku laboratoryjny. Słowa kluczowe: korelacja obrazów, nakładanie obrazów, systey wizyjne, poiary ugięcia.. INTRODUCTION Structural Health Monitoring ethods can be divided into two ain categories: local ethods and global ethods. The latter are applied if a global change in the geoetry or otion of a structure under the loads can be observed. On the other hand, local ethods ake use of the physical phenoena acting locally within a sall area of the construction. Vision-based techniques belong to the group of contactless global SHM ethods which enable global easureents of static deforations as well as dynaic processes to be carried out. They allow daage detection to be perfored by eans of a change in the geoetry of a structure analysis, such as deflection curve or ode shapes of vibrations. In diagnostics of civil engineering structures, displaceents easureents are the ajor aspect of constructions static states and dynaic characteristics evaluation. In this area, the analysis of deflection shapes of structures has becoe ore significant and accurate than other ethods of the analysis [-6]. Nowadays, the increase of availability of vision systes for the easureent of otion and threediensional geoetry of objects is noticed on the world arkets. However their nuber is still sall in the field of easureent of deforations and low-frequency vibration of structures. In this paper, the developed prototype of vision based syste, for in-plane easureent of civil engineering structures displaceent fields is presented. The syste provides onitoring of static states of civil engineering constructions such as displaceents, deflections and deforations. The syste consists of one or ore high resolution digital caeras ounted on a head or on portable tripods, the software ebedded in MS-Windows operating syste, lighting syste and the set of special arkers placed on the construction. Calibration patterns which enable coputation of the scale coefficient and lens distortions are also parts of the syste. Deflection curve is obtained fro two iages of the construction: reference one and the one acquired after application of a load. The principle of the

6 4 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents ethod is calculation of object s points displaceent by eans of noralized cross correlation coefficient. Iage registration techniques were introduced in order to increase flexibility and accuracy of the ethod. Perspective distortions of the construction s iage are reoved by eans of hoography apping, which allows two photographs of the object to be taken fro two distinct points in space. In order to calculate correspondences between atching features on both iages, new technique of arkers detection and shape filtering, as well as sub-pixel corner detection are introduced.. VISION MEASUREMENT SYSTEMS CURRENTLY AVAILABLE ON THE MARKET Nowadays, there are a lot of optical systes for three-diensional structure and otion easureents. These systes allow for considerable shortening of a tie needed for carrying out phenoena analysis, as well as getting threediensional structures of inspected objects. In this paper, optical easuring systes available on the arket were listed, their ost iportant features were described and they were divided into groups on account of the principle based on which they operate. The ost iportant copanies offering vision easureent systes existing at present on the arket are: Correlated Solution, GOM, LIMESS Messtechnik & Software, Dantec Dynaics, Metris (Krypton 9) [7-4]. There are following systes for the easureent of three diensional otion available: PONTOS/TRITOP (GOM), Vic D/Vic 3D (Correlated Solution/LIMESS). Accuracies of these systes vary in the range fro /5 to / pixels, whereas sizes of easured object depend on the configuration of the syste: fro a few up to. Available frequencies of iages acquisition are in the range fro a few to a few hundred thousand fraes per second, depending on the used resolution and the field of view. For exaple in the PONTOS syste, carrying out easureents requires placing special arkers on exained structures. An acquisition of vibration of the structures with the help of the pair of high-frequency caeras is the next step of the easureent. A course of the displaceent of particular points of the object is the analysis result. The systes PONTOS ARAMIS/ (GOM), Vic D/Vic 3 D (Correlated Solution/LIMESS) or Q- 4 - II (Dantec Dynaics) can be applied to easureents of displaceents, deforations and stresses of the structure. ARAMIS (GOM) is an exaple of systes of this type, which enable analysis of the deforation and stresses of objects with coplicated geoetry, defored under the load. The syste uses the ethod of threediensional correlation and high resolution digital caeras. A stochastic or regular pattern is placed on the inspected structure. The object under the load is observed by one or ore digital caeras. The visualization of three-diensional deforations of the structure is obtained as a result of the analysis. Systes ATOS, TRITOP (GOM), and 3 D-Ca (Correlated Solution/LIMESS) are used in the reverse engineering for the easureent of the three-diensional shape of objects. ATOS is the active vision syste, which eans that a shape of the light pattern projected onto the exained surface is analyzed. The scanner works on the principle of a triangulation, two caeras are observing courses of stripes on the easured detail which enables three-diensional coordinates of all points of interest to be deterined. Measureents requires placing round arkers with a known diaeter on the analyzed structure. In the next step, the prepared object is registered by a photograetric caera fro a few different points of view. The software allows for finding coordinates of all arkers. Three-diensional easureents of geoetry using three caeras are carried out by the following devices: Krypton of K series (Metris) and OPTIGO (Cognitens). Krypton syste uses 3 linear caeras, additionally it has a possibility of tracking the arkers put on the structure, whereas OPTIGO uses 3 atrix caeras for the easureent of a geoetry. Active interferential techniques are offered by systes: ESPI SD-3 / SD-S systes (GOM); Shearwin NT (Correlated Solution /LIMESS), or Q-8 (Dantec Dynaics) can be applied for the easureent of the deforation. Measureent ethods are based on phenoena of interference and they concern little objects [7-4]. 3. MEASUREMENT METHOD The ethod of non-contact easureent of civil engineering constructions in-plane deflection consists of three ajor steps [-4]. In the first step, a rectification [5],[6] of iages acquired fro distinct points of view, not coincident with the reference one which can be chosen by an user, is perfored by eans of hoography atrix H. In the following step, the deflection of a construction is calculated using the noralized cross correlation coefficient (NCC). Sub-pixel feature detection techniques were introduced in order to increase the accuracy of the easureent. In the final step, the scale coefficient is coputed with the help of a circular intensity pattern with a known diaeter. The developed algorith is presented on figure. Iage registration [3] is a ethod of stitching two or ore iages taken at different ties, fro distinct points of view or by using different iaging devices. In this work, hoography apping was introduced to align two iages acquired fro distinct points of view. Iage rectification [-4],[5],[6] is a process of projective distortions reduction by eans of hoography transforation. Four pairs of coplanar corresponding points are sufficient for the

7 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents 5 coputation of atrix H if none three of the are collinear. Fig.. Developed algorith of the in-plane deflection easureent The set of corresponding points used for the hoography coputation consist of vertices of rectangular arkers, which are placed on the structure. Markers ust be coplanar with the plane of the construction and can t change their position as it defors [-4]. Coordinates of the corresponding points on both iages are calculated by autoatic corner detector. In the first step, rectangles are detected on iages by eans of contour processing and shape filtering ethods. Exact positions of each of arkers vertices are deterined by the sub-pixel iproveent of the detector. Vertices positions are expressed in polar coordinates in the coordinate frae with the origin at the center of ass of arkers set. Markers are sorted by coparison of their corners polar angles and distances fro the origin. As the alternative for the aforeentioned ethod of feature atching, iage patch correspondence atching based on binary codes recognition has been developed. When the hoography apping between two iages of a construction is calculated, projective distortions of the particular plane of the object are reoved fro the iage. The noralized cross correlation coefficient [5,6] (NCC) is applied for the coputation of the in-plane displaceent field. In the developed ethod, the reference iage of unloaded construction is divided into intensity patterns whose position are coputed by eans of the NCC coefficient. The displaceent vector for each of the easureent points is coputed as a difference between positions of the pattern on two iages of the construction: taken before and after application of a load. [-4]. In order to express a deflection curve in etric units, calibration of the syste is necessary. It is perfored by a circular intensity pattern with a known diaeter. Optionally, full caera calibration is perfored in order to obtain intrinsic paraeters, which are necessary for reduction of radial and tangential lens distortions [-4]. 4. FEATURE POINT DETECTION AND MATCHING The higher level of autoation was provided by developent of novel arkers detection and atching algorith. Two sets of rectangles are detected on two iages by eans of binary iage processing, contour detection and shape filtering. The set of corresponding points positions necessary for hoography coputation, consisting of vertices of rectangles, are calculated by Harris corner detector with a sub-pixel iproveent of the accuracy. Markers are expressed in polar coordinates and sorted with respect to arker set s center of the ass. The binary iage I of resolution M by N is the iage which consist of two kind of pixel areas: A the foreground and B the background where A and B are two sets of pixels defined as [7-9]: A = {( x, y) : x M, y N and I( x, y) = } () B = {( x, y) : x M, y N and I( x, y) = } Let D 8 be the 8-neighbourhood [7-9] of a pixel p i = (x,y). A closed contour (or a boundary) of a foreground region A on a binary iage is a set of pixels defined as follows: cc p A : ( p p ( B D ( p )) and p = p = { i=,..., n i g i i N )}() The first step of the algorith is binarization of a grayscale iage. The threshold value is obtained by analysis of an intensity histogra of an iage. In the next step, contours enclosing all foreground object are detected [7-9] on both of iages. Contours are transfored to the chain polygon representation in which only endpoints of the line eleents approxiating the contour are stored. In the case of the ipleentation of the ethod in described software, the set of points consist of vertices of rectangular arkers. Contours are filtered by the shape filter whose response is the strongest for convex, rectangular contours with user defined ranges of: area enclosed by the boundary, width to height ratio and angle between sides of the quadrilateral. Obtained vertices positions are refined by Harris corner detection algorith with the subpixel accuracy iproveent. The exaple of application of the ethod is illustrated on figure. It is assued that there is no rotation about the optical axis of the caera coordinate frae fro which the reference iage was obtained. In the first step, the center of ass of set of arkers vertices is coputed. The calculated point becoes the origin of the new coordinate frae. All of the points have to be expressed in this new coordinate frae in the polar representation. Next, the sorting of points is perfored. Points polar angles and radial distances fro the origin are input to the coparison function passed to the sorting algorith. The sorting is

8 6 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents carried out on sets of arkers on both iages of the construction. Fig.. Exaple of the application of rectangle detection algorith In the second ethod, the position and orientation of the caera is not constrained by the requireent of no rotation described above. The iage patches which are atched on two iages are coded arkers. The arker consists of N rows and N coluns of sall squares arranged in chessboardlike pattern. Each of the squares can be black which represents logic or white which represent logic. The innerost x pattern of the arker is the sae for all arkers and reseble letter L (see figure 3). The outer part of the chessboard pattern is different for each arker and encodes the nuber. The position of each square arker on the iage is detected by eans of algorith described previously. Next, the hoography apping is applied to reove the perspective distortions fro the iage of the arker. Iage patch is rectified using data fro arker odel which is specified by the user. The arker orientation is decoded fro the innerost L shaped pattern of the arker. In the last step, the iage patch is encoded as N x N array of logical values. In the pattern atching step, actual iages of arkers are not copared with each other, but instead their code representations are. The process is uch faster than iage pattern atching ethods. Fig. 3. Exaple of arker used for pattern atching and set of arkers on real photograph The atching of arkers by eans of their code representations coparison can be applied in probles like iage rectification, iage registration ethod (iage stitching, osaicing) as well as in 3D structure and otion reconstruction techniques based on epipolar geoetry [5,6] and fundaental atrix (corresponding set of points needed for F atrix coputation can be encoded as the chessboard pattern arkers). 5. DEVELOPED SOFTWARE The ain purpose of the software is construction s continuous onitoring and diagnostics. As a standalone syste (operating in on-line ode) can iediately evaluate changes of static states of structure and send the to a diagnostic center. Application provides advanced operations on caera devices like live preview ode or reote odification of caera paraeters. Syste's IO Handler odule allows ultiple picture acquisition devices to operate in the real-tie. Application supports popular SLR caeras with available driver libraries used for device anageent fro syste. Calibration odule (figure 4) allows calculating calibration data based on iages of a planar chessboard pattern with a known geoetry (odd row and even colun count). Calibration process results contains intrinsic and extrinsic caera paraeters. Calibration data is necessary for identification of caera's position and orientation with respect to the exained object. The intrinsic caera paraeters can be used for reduction of radial and tangential distortions fro acquired iages. Fig. 4. Software odules: ain window, live preview, caera paraeter setting odule and caera calibration odule Caera configuration is accessed and odified fro configuration window. Coon odifiable caera paraeters consists of shutter speed, aperture value and ISO speed. Configuration window provides also specific caera paraeters: live view zoo and inforation about battery level. Enabling live view ode allows quick check on how odified paraeters affect caera s work. It s possible to store caera configuration. Such stored configuration can be loaded into caera anually or autoatically after connection (depending on settings). The developed software tool provides a high level of easureent process autoation, accoplished by autoated operations like iage acquisition, iage preprocessing and algorith calculation (Figures 4,5). Although the syste is suitable for online work using data acquisition

9 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents 7 devices, it s also possible to perfor offline easureents using existing iages. Correlation algorith provided with software tool is fully custoizable: user can odify start/end point for easured line on calculated iages, search window size and window count. During configuration it s possible to test algorith on easureent iages in order to fine-tune algorith paraeters. User can ake algorith work autoatically whenever new iage has been added to easureent. This feature cobined with possibility of creating scheduled sequences of picture taking akes it possible for software to autoatically execute data acquisition and calculation. Rectification algorith provides functionality on generating perspective transforation for iages based on iage arkers location on iage. In rectification window user can odify rectification paraeters and see preview iages: original iage, original iage with drawn iage arkers locations, transfored iage and reference iage. Rectification paraeters are stored in the easureent configuration. Scale algorith is used for converting pixel values into real length unit. In order to calculate scale coefficient user has to load iage containing circular arker and provide inforation about its size. After scale coefficient has been calculated, analyzed iages results will be shown in illietres instead of pixels. The syste warns the user when a critical level of easureent estiates has been exceeded. A essage is sent by e-ail or text essage. It's possible to send data to external onitoring and diagnostics systes using TCP/IP. Data generated by the application can be exported to external data sheets in popular forats e.g. Excel spreadsheet, PDF and HTML The software architecture is shown in figure 6. The drivers (DRV) are the odules that provide data acquisition fro caeras: configuration, reote picture taking and downloading. Drivers are coordinated by an IO Handler (IO HDLR) responsible for device data transfer synchronization to ensure no conflicts in the driver's work. The data processor (DATA PROC) perfors all iage calculations such as vision algoriths and preprocessing ethods. The database server (DBS) is used for storing various project data downloaded iages, algorith results and configuration. The liit checked odule (ALM) checks if easureent estiates are within allowed liits. The essenger (MSGR) is responsible for sending essages when the estiate crosses liit values. The configuration server (CFGS) is a separate storage odule used for storing syste configuration. The watchdog (WDG) controls a syste's perforance. Fig. 5. Software odules: Measureent odule, rectification odule, iage correlation odule and result browsing odule Fig.6. Software Tool Architecture 6. LAB TESTS OF THE DEVELOPED SOFTWARE In the first exaination, the syste perforance was tested on the lab-setup consisting of steel frae fixed at one end, loaded by the single weight (Figure 7,8). The point of application of the force could be oved along the length of the vertical part of the frae which provided variable loading conditions. Two digital SLR caeras Canon EOS 5D Mark II with a lens with Canon 4-7 f/,8l zoo lens with 5 focal length adjustent were placed in two points on the scene. The first one was positioned in such a way that its optical axis was perpendicular to the construction s plane. The second one was placed at the sae distance fro the construction as the first one, but its orientation was changed the angle between its optical axis and the direction perpendicular to the frae s plane was 5 degrees. During the investigation, the load was oved along the length of the vertical part of the frae. The set of its positions (d []) has been presented in table. For each of the load positions, 3 iages were captured by both caeras. The ean value of the easured axiu deflection (in free endpoint of the bea) and its standard deviation were coputed for deflection curves obtained by both caeras, for each of the positions of the load. The difference between the corresponding values of statistical paraeters (ean value of axiu deflection) calculated fro the data captured by the first caera and the second one was a easure of the error

10 8 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents introduced to the syste by the rectification algorith. Additionally, the noise of the ethod resulting fro the lighting conditions as well as inaccuracy of correlation algorith were investigated. The scale coefficient value in the exaination was.74 /pixel. The position of the caera with respect to the construction as well as its orientation were changed during the investigation. The easureent of the noise of the ethod was carried out to exaine the influence of the lighting conditions on the ethod. The digital SLR caera Canon EOS 5D Mark II with Canon 4-7 f/,8l zoo lens with 45 focal length adjustent was used. There were no artificial lights present on the scene. The easureent points fro which iages were acquired are shown on figure. Fig. 7. The lab set-up d d P P P Fig.. The points of space fro which iages were acquired Fig. 8. The photograph of the first lab set-up In next experient, the developed software was tested by perforing the continuous vision onitoring of the structure under the load. The wooden bea of the length of 8 c supported at two ends was inspected construction (figure 9). The bea was loaded by a point force acting in the iddle of its length. There was no artificial speckle pattern on the plane of the structure, natural texture of the aterial was used as an intensity pattern in correlation ethod. The easureent was verified with the help of the laser distance sensor Disto D5. The conducted experient was divided into continuous easureent sessions of 3 photographs, separated by inutes breaks. The continuous change of the deflection in the point of axiu deflection during investigation was observed (figure 3). It was confired on the basis of the easureent with the laser distance sensor. Fig. 9. The photograph of the second lab set-up 7. RESULTS OF THE EXAMINATION In the first exaination, the ean value of the noise of the ethod for the natural lighting conditions was. (.5%). For the iages captured fro one point in space, the standard deviation of calculated displaceent value in the point of axiu deflection (repeatability of the ethod) was not affected by the change of position of the load and had value about.4. Introduction of the rectification algorith increased the error of the ethod. The axiu value of the difference between displaceent calculated fro the reference point and fro the second position was about.5. The relative error induced by the rectification calculated as the ratio between difference Δx (table ) and the displaceent coputed fro the reference iage was in a range between.% to.%. The results of the exaination are shown in the table. The exaples of curves of deflection for different positions of load are presented on figure. In the second experient, when there was no artificial speckle pattern on the object because of that value of the easureent noise (its standard deviation obtained fro a series of 3 iages) of the ethod induced by variable illuination condition turned out to be.4 (Fig. ). The standard deviation of the easured value of the deflection in the point of axiu deflection was.3 for the case of the iages acquired fro the sae point in space, however the standard deviation of the easureent after application of rectification reached value of.9.

11 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents 9 Table. The results of exaination. The first colun position of a load with respect to the fixed end of the frae (Figure ). The coluns - 5 results (ean value fro 3 iages and standard deviation) of deflection coputation in point of axiu deflection for caera and. The colun 6 difference between results obtained fro two caeras, in, colun 7 the relative difference with respect to the first caera, in percents. Caera Caera d[] ean std ean std Δx Δx% Results of easureent are shown on figure. In figure 3, an increase of the average value of bea s displaceent in the axiu point of deflection resulting fro the increasing deforation can be noticed. In figure 4, the change of the standard deviation resulting fro application of the rectification algorith was shown. Fig.. Deflection curve faily (fro 3 iages) calculated fro iages acquired fro the Point P Fig. 3. Increase of the ean value of the displaceent in the point of axiu deflection. Tie interval between each point is inutes. Fig.. Deflection courses for different cases of the loading (table ). Results obtained fro the reference caera Fig. 4. Increase of the standard deviation of the displaceent values calculated fro the series of 3 iages after application of rectification. Tie interval between each point is inutes 8. CONCLUSIONS Fig..The noise of the ethod in the case of object without artificial speckle intensity pattern SHM vision-based easureent syste enables structure static and quasi-static states assessents during inspections and on-line continuous state onitoring to be perfored by eans of analysis of changes in the geoetric properties of the structure, such as a shape of the deflection curve. The introduction of iage registration techniques has iproved the flexibility, universality and accuracy of this ethod. The technique of in-plane deflection easureent, with application of iage registration ethods, presented in this article enables iages of the construction to be taken fro different points of view during exaination. The lab tests revealed that the influence of the lighting on the perforance of

12 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents the ethod was negligible (easureent noise value.3%). The standard deviation of the deflection coputation, in the case of iages obtained fro the sae point in space aounted to.4. When the rectification algorith was applied, the standard deviation of axiu deflection was located in the range between.3 to.5 for speciens with artificial speckle pattern and up to. for the objects without special texture. The developed techniques of arker detection and atching ake it possible to create an application with fully autoatic vision structure's on-line onitoring systes in which the construction can be exained during its everyday use. On the other hand, the developed ethods can be applied in an user-friendly software which can help one to quickly assess the state of the construction during inspection. The syste has eployed easily available digital SLR caera as the easuring sensor for the easureent of static or quasi-static states of structures. It can be applied to the structures with an artificial texture in the for of the optical noise, natural texture of aterials and when special geoetric arkers are available. The syste has provided high easureent density without use of active optical ethods. It can be eployed to various civil engineering structures like bridges, footbridges, chineys, viaducts, girders, ceilings, halls, asts, wind turbines, buildings, achines and devices. ACKNOWLEDGEMENTS Reported research realized within confines of OPIE project No:..--3/8 co-financing by ERDF within a frae of Operational Progra Innovative Econoy. BIBLIOGRAPHY [] Kohut P., Holak K., Uhl T.: Application of iage correlation for SHM of steel structures, Structural Health Monitoring 8: proceedings of the fourth European workshop, Cracow, Poland,, July -4 8, pp [] Uhl T.: SHM of civil structures ethods, tools and applications, Proceedings of the international conference on Experiental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures EVACES 9, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 9 [3] Uhl T., Kohut P., Holak K.: Construction deflection exaination by eans of correlation coefficient, Proceedings of the 3th School of Modal Analysis,Cracow, Poland 9, [4] Uhl T., Kohut.P, Szwedo M., Holak K.: Static and dynaic optical easureent in SHM of civil structures, Proceeding of the 7th international workshop on Structural Health Monitoring, DESTech publications, Lancaster 9 [5] Kohut P., Kurowski P.: The integration of vision based easureent syste and odal analysis for detection and localization of daage, Engineering achieveents across the global village, The International Journal of INGENIUM, Cracow, 5, pp [6] Kohut P., Kurowski P.: The integration of vision syste and odal analysis for SHM applications, Proc. Of the IMAC-XXIV a conference and exposition on structural dynaics, January 3-February St. Louis, 6, pp. -8 [7] Lee, M., Precht, M., Tyson, J., Schidt, T.: Application of 3D Measureent Syste with CCD Caera in Microelectronics, Advanced Packaging, Noveber 3. [8] Schidt, T., Tyson, J., Galanulis, K.: Full- Field Dynaic Displaceent and Strain Measureent Using Advanced 3D Iage Correlation Photograetry, Experiental Techniques, Vol.7, No.3, pp.4-44, May/June 3. [9] Johnson, E., Woodard, N.: Low-Cost Electrical Resistance Spot Welding Technique for Micro- Optical Coponent Mounting with Sub-Micron Tolerance, Proceedings of Photonics Packaging Syposiu, San Francisco, CA, Aug. 3. [] Schidt, T., Tyson, J., Galanulis, K.: Dynaic Strain Measureent Using Advanced 3D Photograetry, Proceedings of IMAC XXI, Orlando, FL, Feb. 3 [] Tyson, J., Schidt, T., Shahinpoor, M., Galanulis, K.: Bioechanics Deforation and Strain Measureents with 3D Iage Correlation, Experiental Techniques, Vol.6, No.5, pp.39-4, Sept./Oct. [] Tyson, J., Schidt, T., Galanulis, K.: Advanced Photograetry for Robust Deforation and Strain Measureent, Proceedings of SEM. Annual Conference, Milwaukee, WI, June [3] Hotz, W., Hänggi, P., Deterination of Foring Liit Curves,. Bergann, D., Ritter, R., 3D Deforation Measureent in sall Areas based on Grating Method and Photograetry, 998 [4] Alpers, B., Bergann, D., Galanulis, K., Winter, D.: Advanced Deforation Measureent in Sheet Metal Foring, 999 [5] Steinchen, W. & Yang, L.: Digital Shearography, Theory and Application of Digital Speckle Pattern Shearing Interferoetry, SPIE Press, 3 [6] Schidt, T., Tyson, J.: Pulsed Laser Systes for Wide Field Vibration Analysis, ASNT Fall Conference, Oct. [7] Tyson, J.: Non-Contact Full-field Strain Measureent with 3D ESPI, Sensors, Vol. 7 No. 5, pp. 6-7, May

13 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ KOHUT, HOLAK, UHL, Prototype of the vision syste for deflection easureents [8] Tyson, J.: Dynaic Deforation Analysis with Pulsed ESPI, Society of Experiental Mechanics Conference, June 999 [9] Tyson, J.: Full-field Vibration and Strain Measureent with 3D ESPI, Sensors, Vol 6 No. 6, pp. 6 -, June 999 [] Tyson, J.: Advanced Brake Squeal Analysis and Vibration Measureent, 4th International Brake Colloquiu, Graado, Brazil, April 5, 999 []Tyson, John: Portable Interferoetry Systes for Rapid NDI, USAF Aircraft Structural Integrity Conference, Dec. 998 [] Tyson, John: Practical Coposite Repair Evaluation, Proceedings of 4st Int l SAMPE Syposiu, Vol. 4, Book, pp , March 996. [3] Tyson, John: Shearography NDE of Rocket Motor Coponents, Joint Ary-Navy-NASA- Air Force Nondestructive Evaluation Subcoittee Meeting, July 4-6, 99 [4] Chu T. C., Ranson W. F., Sutton M. A., Peters W. H.: Application of digital-iage correlation techniques to experiental echanics. Exp Mech. 5, Septeber 985, pp.3 4 [5] Hartley R., Zisseran A.: Multiple View Geoetry in Coputer Vision, Cabridge University Press, 4 [6] Ma Y., Soatto S., Kosetska J., Sastry S.: An Invitation to 3D Coputer Vision, Springer- Verlag, New York 4 [7] Gonzales R., Woods R.: Digital Iage Processing, Prentice Hall [8] Russ J.: Iage Processing Handbook, CRC Press 998 [9] Shapiro L., Coputer Vision, Prentice Hall, [3] Zitova B., Flusser J.: Iage registration ethods: A survey, Iage and Vision Coputing, Elsevier, 3 [3] Holak K, Kohut P., Cieślik J.: Application of three-diensional vision techniques in echanical vibrations easureent (in polish), Proceedings of the 8th Workshop of Mechatronics Design, 8, pp [3] Uhl T., Kohut P., Holak K.: Iage correlation techniques in structures deflection easureent, Proceedings of the international conference on Experiental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures EVACES 9, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 9 [33] Bradsky G., Kaebler A.: Learning OpenCV, O Reilly 8 Tadeusz UHL, Prof. is the head of the Departent of Robotics and Mechatronics of AGH University of Science and Technology in Cracow. His scientific interests are diagnostics and Structural Health Monitoring of constructions, dynaics of constructions, odal analysis, control systes and echatronics. He is the author of 6 onographs and over 5 scientific papers. Piotr KOHUT, Ph.D. is an adjunct professor at the Departent of Robotics and Mechatronics of AGH University of Science and Technology in Cracow. His scientific interests focus on echatronics, vision systes, ethods of iage processing and analysis and 3D easureent techniques. Krzysztof HOLAK, M.Sc. is Ph.D. student at the Departent of Robotics and Mechatronics of AGH University of Science and Technology in Cracow. His works are connected with iage processing and analysis and vision

14

15 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis 3 PREDICTION OF CHANGES IN THE TECHNICAL CONDITION USING DISCRIMINANT ANALYSIS Paweł MIKOŁAJCZAK Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Wydział Nauk Technicznych. UWM w Olsztynie Suary Discriinant analysis can be used for identification of variables which identify (discriinate) two or ore naturally eerging groups of f.ex. diagnostic syptos or factors influencing developent of particular type of achine part use. The goal in this case is searching for rules for assignent of ultidiensional objects to one of any populations of known paraeters, at the lowest classification istake level possible. The idea of discriinant analysis is definition if the groups differ on account of a ean of a variable, and using this variable for appurtenance to a group predicting (f.ex. new cases of diagnostic syptos, factors influencing the use level). In the following paper, an exaple of discriinant analysis application to diagnostic paraeters choosing and identification of external factors influencing intensity of rolling bearings use in rotary achines is introduced. Keywords: utual easures, syptos, sensitivity analysis, discriinant analysis, technical diagnostics. PREDYKCJA ZMIAN STANU TECHNICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ Streszczenie Analizę dyskryinacyjną stosuje się do rozstrzygania, które zienne wyróżniają (dyskryinują) dwie lub więcej naturalnie wyłaniających się grup np. syptoów diagnostycznych lub czynników wpływających na rozwój danego rodzaju zużycia części aszyn. Stawiany cele w ty przypadku jest poszukiwanie reguł postępowania ającego na celu przyporządkowanie wielowyiarowych obiektów do jednej z wielu populacji o znanych paraetrach przy ożliwie inialnych błędach klasyfikacji. Główna idea leżąca u podstaw analizy dyskryinacyjnej to rozstrzyganie, czy grupy różnią się ze względu na średnią pewnej ziennej, a następnie wykorzystanie tej ziennej do przewidywania przynależności do grupy (np. nowych przypadków syptoów diagnostycznych, czynników wpływających na wartość zużycia). W pracy przedstawiono przykład zastosowania analizy dyskryinacyjnej do wyboru paraetrów diagnostycznych i predykcji stanu łożysk tocznych wentylatorów w zależności od czynników wyuszających zianę tego stanu. Słowa kluczowe: iary wzajene, ocena wrażliwości syptoów, analiza dyskryinacyjna, diagnostyka techniczna.. MUTUAL MEASURES Technical diagnostics of objects is, aong others, coparing two states current and standard. Hence, in quality or quantity assessent it is necessary to identify how uch the signal analyzed is siilar to standard signal. The proble is then creating signals estiators and checking for their utual siilarity. The proble can be solved by creating separate easures for the signal analyzed and the signal standard, and coparing the easures values in diagnostic process [9]. Another solution is creating shared easures, definition of technical condition with shared easure is assessent of siilarity of standard signal to the signal analyzed or coparing separate easures of both signals. Shared easure describing relation between signal value x(t)in the oent t and the value of the second signal y(t) in the oent t+τ is the function of utual correlation (intercorrelation): T R = li x( t) y( t + τ ) dt Rˆ ( τ ) = xy xy T T () T x( t) y( t + τ ) dt = x( t) y( t + τ ) T where: Rˆ xy ( τ ) - estiator of utual correlation function Noralized utual correlation function is described with the forula: Rxy ( τ ) x( t) y( t + τ ) ρ xy ( τ ) = = () R () R () x ( t) y ( t) x y

16 4 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis Value of the function is in the range described with the forula ρ xy ( τ ) and it is equal to -/ when the signals are identical. Noralized correlation function can be used for localization of vibro-acoustic signal sources and for definition of signal track. Noralized utual correlation function is a local easure of siilarity of signal in lag tie, which eans it shows siilarity level between signals separately for each τ. Disadvantage noralized utual correlation function is that it needs to be identified for signals generated concurrently, i.e. for the sae value of object exploitation tie Θ. Because of its local character diagnostic state assessent requires not a nuber but function or a set of nubers defining utual correlation function [7]. Hence, there is also necessity to identify easures of signals siilarity for the signals generated in various tie of objects exploitation and given with a one nuber. The easure discussed is a noralized utual correlation function described with the forula []: R( τ ) R ( τ + β ) dτ K ( β ) = R( τ ) dτ R ( τ ) dτ (3) Square of the forula presented above, for (β=), gives the following result: K R ( τ ) R ( τ ) dτ = R( τ ) dτ R( τ ) dτ (4) where: R (τ), R (τ) functions of vibro-acoustic signals correlation in the tie Θ and Θ of technical object exploitation. The last forula presents global easure of signals siilarity for various tie of exploitation, thus it is a global easure of object exploitation state siilarity. Using plexus characteristics and Wiener- Chinczyn relation and applying a local kind of noralization in frequency range, noralized utual correlation function can be described with the following forula []: Value of coherence function ay vary in the range given with the forula γ xy ( f ). For linear configurations with constant paraeters γ xy ( f ) =, which eans signals x(t) and y(t) are copletely coherent. In the case when for a given frequency γ xy ( f ) =, signal x(t) and y(t) are incoherent. If signals x(t) and y(t) are stochastically independent, γ xy ( f ) = for all frequencies. When coherence function value is in the range given γ xy ( f ) easures results include disturbances, which eans that the output signal is influenced not only by the input signal, but also other signals or a configuration cobining signals x(t) and y(t) is not linear. Daage in kineatic couple of technical object set causes changes in vibro-acoustic signal and consequently in coherence function. Thus coherence function easured for various tie of object s life detects daage, changes in transittance and relative changes of signal caused by daage. coherence function, like utual correlation function, is a local easure of siilarity of signals of vibration sources separately for each frequency. It identifies relative quantity of inforation concerning input (priary) signal in output signal. Global easure of vibro-acoustic signals generated in the sae oent of object lifetie, in all frequency ranges siilarity is so called sources siilarity level S, because at any transittance of a configuration S xy = []: (3) Rxy ( τ ) dτ Gxy ( f ) df (6) S xy = = R ( τ ) R ( τ ) dτ G ( f ) G ( f ) df G ( ) xy f γ ( f ) = (5) (4) xy Gxx( f ) Gyy ( f ) Gxy ( f ) cosϑdf + Gxy ( f ) sinϑdf where: (7) ρ xy = G xx (f), G yy (f) functions of density of signals Gxx f df Gyy f df x(t) and y(t) power; ( ) ( ) G xy (f) function of utual density of signals The forula presented above is a su of x(t) and y(t) power; square utual power, active and passive, γ xy ( f ) - squared coherence function. noralized to a product of x(t) and y(t) signals power. xy yy Whereas when there are no input or output disturbances S xy <, these characteristics can be used in diagnostics for identification of vibration and noise sources. Using the utual correlation function defined as opposite Fourier s transforation of utual spectra power of signals density and the definition of correlation function shifted by 9 for one of the signals, the following result can be obtained: xy xx yy

17 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis 5 ρ Analysis of the characteristics of xy needs to the conclusion that this is the global easure of signals siilarity and it can be used in diagnostics for easuring siilarity of processes perfored in identical configuration. Taking noralized function of utual correlation into consideration, the global easure of siilarity of vibro-acoustic signals in given frequency generated in various tie of object exploitation K can be defined as []: K = G ( f ) G G ( f ) df G ( f ) df ( f ) df (8) where: G (f), G (f) spectral density of power of vibro-acoustic signals defining technical states of an object in exploitation tie Θ and Θ. The easure enables assessent of changes in condition of the object in its exploitation tie. Mutual easures enable coparing two states or syptos, analyzed and standard, however they do not facilitate choosing one of the diagnostic syptos fro a large group of syptos. One can also apply the physical probabilistic odels in task of decresing of uncertainty of reise and evolution of failure [] or ethods of autoatic data classification [],[6].. METHODS OF DIAGNOSTIC SYMPTOMS SENSITIVITY TO CHANGES OF TECHNICAL STATE ASSESSMENT There are the following ethods of diagnostics paraeters choice presented in the literature [], [9]: - Maxiu relative changes in diagnostic paraeters ethod, - Maxiu variation of diagnostic paraeter ethod, - Maxiu sensitivity of diagnostic paraeter to changes in technical state ethod, - Maxiu inforation capacity of diagnostic paraeter ethod. Maxiu relative changes in diagnostic paraeters ethod in this ethod, a diagnostic paraeter which has the greatest value of k j indicator is chosen. It takes average speed of paraeters changes in tie. It is calculated with the following forula: bj k j = b j j = b j = K K ( v y ( v j i+ ) y ( v ) v ) y ( v ) y i= i+ i i i j* g i i (9) where: K the nuber of eleents of tie series in (v, v b ) interval. Diagnostic paraeter y * is chosen with the following forula: y * * = y *, j,..., Λk * = ax( k j ), j =,..., j j () Maxiu variation of diagnostic paraeter ethod diagnostic paraeters analyzed should presented a sufficient level of variability in achine exploitation tie. The paraeters with the greatest value of variability indicator g j are chosen fro the set of final results: S j g j = () S S j = K K j y ( v j = i= i+ j i+ ) y j ( vi ) v v i () Where: K the nuber of eleents of tie series in (v, v b ) interval. The paraeter y * is chosen with the following forula: y * * = y *, j,..., Λg * = ax( g j ), j =,..., j j (3) Maxiu sensitivity of diagnostic paraeter to changes in technical state ethod the idea of the ethod is to choose, fro the set of output paraeters of a configuration or an object set, a paraeter that has the greatest value of a j indicator, which includes paraeters dependence on achine state: k a = M ( i, j); i =,,,k; j =,, j i= (4) where: M(i, j) [M(i, j)] kx an eleent of binary diagnostic atrix of a technical object. The paraeter y * then is chosen for the set of diagnostic paraeters by choosing y j with axiu value of a j indicator: * * y = y *, j,..., Λa * = ax( a j ), j =,..., j j (5) Maxiu inforation capacity of diagnostic paraeter ethod based on the choice of the paraeter that provides the ost inforation on achine s technical state. The

18 6 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis diagnostic paraeter is the ore iportant for definition of object s technical state, the ore it is connected to the object and the less it is connected to the other diagnostics paraeters. The relation discussed above is represented by the indicator of integral capacity of diagnostics paraeter h j introduced with the forula: h j j = + r i, j= r i, j (6) where: r j = r(w,y j ); j =,, linear correlation between variables coefficient, W state of an object set, r i,j - linear correlation between y i and y j variables coefficient. The paraeter y * is chosen to the set of diagnostics paraeters by axiization of h j indication with the following forula: y * * = y *, j,..., Λh * = ax( h j ), j =,..., j j (7) Each of the ethods diagnostic paraeters choice presented above considers changes in paraeters values in technical state of an object analyzed function on a different level, however, they do not enable siultaneous assessent of nuerous diagnostic syptos and exploitation conditions influence on track of technical object use value. In the next chapter the exaple of discriinant analysis use for forecasting changes in rolling bearings state with respect to the set of diagnostic syptos and external enforceents given is presented. 3. DISCRIMINANT ANALYSIS Discriinant analysis is a statistical analysis which allows to identify differences between two or ore groups, analyzing several variables at the sae tie. Variables used for groups distinguishing are called discriinant variables. Practically, discriinant analysis is a general ter referring to several related statistical procedures. Siplifying, the procedures can be distinguished into [5], [7], []: - Descriptive procedures and inter-group differences identifying procedures. The procedures explain: if it is possible, with a set of several variables, distinguish one group fro another? How well discriinant variables distinguish groups given? Which of the variables are the best in discriinating? - Procedures of cases classification, which is definition of characteristics values, based on observation or experience, that enable decision to which of the groups a new case should be included. It is connected with definition of one or ore functions classifying the cases analyzed to the right groups. The exaple of discriinant analysis to be presented is based on exploitation data concerning the group of fans introduced in the table. The purpose of the analysis is showing, how the use progress of rolling bearings can be predicted with the diagnostics paraeters analyzed. Table.. Coparison of diagnostics and exploiation paraeters for the analyzed group of fans Fan v(fo) v(fo) T [ Choking C] nuber [/s] [/s] [%] State of the rolling bearings w 3,6 5, 65 5 inadissible w 7,5 3 7 inadissible w inadissible w4 8,5,6 6 inadissible w5 4, 3, 84 3 inadissible w6 3,5 4, 65 4 sufficient w7 5,, 63 sufficient w8 3,9 3,5 6 3 sufficient w9 5,5, sufficient w 4 3,7 7 3 sufficient w 4,3, 6 3 good w,5,9 74 good w3,8, good w4,5,6 6 good w5, good Sybols used in the table: v(fo) the first haronica of vibrations, v(fo) the second haronica of vibrations, T teperature of rolling bearing cover, Choking percentage of flow choking.

19 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis 7 Analysis starts with definition of canonical discriinant function distinguishing the groups analyzed. Any function can be used for the definition, however, the ost coonly used are linear functions. The functions to be used are described with the following forula [5], [7], []: D kj = β + β x β x kj p pkj (8) where: p nuber of dicriinant variables (in the following exaple p = 4), n size of the saple (in the following exaple n = 5), g nuber of groups (in the following exaple g = 3), D kj - canonical discriinant function for k-th case in j-th group value, k=l,...,n and j=l,...,g, x ikj value of i-th discriinant variable for k-th case in j-th group, i=,...,p, β i coefficients of canonical discriinant functions defined with characteristics of the function. The proble of β i coefficients definition is definition is solving atrix equation given with the forula [3], []: (M-λW)β= (9) where: W intragroup atrix of squares and ixed products, M- intergroup atrix of squares and ixed products, β - vector of canonical discriinant functions coefficients, λ - so called atrix value. In the table there are calculated, raw and standardized values of discriinant functions coefficients. The calculations were perfored with STATISTICA PL software, version 9.. Function (raw coefficients) Table. Coefficients of discriinant functions Function Function Function (raw (standardized (standardized coefficients) coefficients) coefficients) v(fo) [/s] -, ,76 -,373 -,74 v(fo) [/s] -,39 -,3739 -,5 -,39777 T [ C] -,955,583 -,7398, Choking [%],588 -,934,57 -, constant, ,974 8,373,6546 value 8,373,6546,936, cuulated ratio of cleared variation,936, -,373 -,74 Canonical discriinant functions are described with the following forulas: D =, ,84973v(fo) -,39v(fo) -,955T +,588Choking D = - 5,974 -,76(fo) -,3739V(fo) +,583 -,93Choking The first function is responsible for 93% of cleared variance (while the second for 7% only), which eans the first function is the ost iportant. Raw coefficients of discriinant function can be used with the data fro observation ainly for calculating function value, but they cannot be used for interpretation. One of the reasons is the fact that coordinates beginning is not equal to the central point represented by average values of discriinant variables for all the points. To eliinate this proble standardization of coefficients is used [3], [4], [5]: where: β = β n g i β = β x () i i p i= xi - average value of i discriinant variable, β i - standardized coefficients of canonical discriinant function, the rest as described above. To identify how each discriinant function distinguishes the groups, the diagra presented in the figure can be used. i i

20 8 DIAGNOSTYKA - DIAGNOSTICS AND STRUCTURAL HEALTH MONITORING 4(6)/ MIKOŁAJCZAK, prediction of changes in the technical condition using discriinant analysis 5 Pierw wz. pierw 4 3 W Pierw Pierw Fig.. The diagra of canonical values dispersion inadissible sufficient good Fig. verifies the results of variation cleared. In the diagra, the fans with bearings in good, sufficient and inadissible are distinguished with the first discriinant function (the vertical lines can be drawn to identify these groups 93% of cleared variation). The one exception is the point identified for the fan nuber. The reason for that is the fact that despite good dynaic condition (low vales of the first and the second haronica) there is a great interaction and a loadof the fan. Thus, there is a risk of changing the condition, fro the good level to the sufficient level (which eans increasing the distance fro good group centroid, arked with the black point). Another easure in ultidiensional variables space can be used Mahalanobis distance [4], [7], []. It is a distance between each case and a group centroid. It is worth entioning, that the saller Mahalanobis distance, the ore certain appurtenance to the group. In the figure, square Mahalanobis distance for the case analyzed is presented. Square of Mahalanobis distance inadissible sufficient good Fun nuber Fig.. Mahalanobis distance colun graph Analysis of the figure leads to the conclusion, that predefined functions discriinate three groups of rolling bearings states analyzed very well. In the first five fans, condition of rolling bearings was inappropriate, and in these cases coluns labeled with inadissible are the sallest. The group of five fans with rolling bearings of sufficient condition is the one in the iddle, in this group the sallest values are represented by the coluns labeled sufficient. The last group is also easy to be distinguished, coluns labeled as good are the sallest.

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ tomasz.szymanski@oa.uj.edu.pl Tomasz Szymański Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-04-2012 Plan 1 Schemat modelu 2 Sprzęt 3 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LVIII Olgierd MAŁYSZKO, Michał ZEŃCZAK Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

Appra. Valuation raport of technical means (abridged version) rzeczoznawstwo i doradztwo technologiczne

Appra. Valuation raport of technical means (abridged version) rzeczoznawstwo i doradztwo technologiczne Appra Warsaw, th September 2015 Valuation raport of technical means (abridged version) Valuation No.: 81/RL/Primeralabel.FX400e/09/2015 Subject: Valued object: Valuation of the equipment for laminating

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task

Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task SAFETY SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE 2 (162) 2010 HENRYK TOMASZEK *, SŁAWOMIR STĘPIEŃ **, MARIUSZ WAŻNY ** Aircraft flight safety with the risk of failure during performance

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications Zastosowanie obiektywnej analizy statystycznej w celu prezentacji danych w publikacjach naukowych Fedortsiv

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY ŁOPATKOWEJ Z REGULATOREM FLC

SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY ŁOPATKOWEJ Z REGULATOREM FLC TECHNICAL TRANSACTIONS MECHANICS CZASOPISMO TECHNICZNE MECHANIKA 1-M/2013 WOJCIECH CZYŻYCKI* SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

EaglePCB_2_FreeCAD (beta)

EaglePCB_2_FreeCAD (beta) EaglePCB_2_FreeCAD (beta) Import your boards to FreeCAD marmni (marmni@onet.eu) Copyright 2013, 2014 http://sourceforge.net/projects/eaglepcb2freecad/ [ENG] Mod EaglePCB_2_FreeCAD allow you to import PCB

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)

Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) KATALOG ONLINE www.mysick.com Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) IVC-2DM1121 Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo