Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji"

Transkrypt

1 Projektowanie i prototypowanie systemów sterowania z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, jego darmowych odpowiedników oraz zbliżonych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wady, zalety, funkcjonalność, ograniczenia Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

2 Definicje CAD - Computer-Aided Design Projektowanie wspomagane komputerowo CAE - Computer-Aided Engineering Inżynieria wspomagana komputerowo CAM - Computer-Aided Manufacturing Wytwarzanie wspomagane komputerowo

3 Cykl powstawania produktu CAD i CAE powstały w celu skrócenia procesu produkcyjnego. Zastosowanie komputerów i specjalizowanego oprogramowania uczyniło ten etap bardziej elastycznym etapy biznesowe np. badania rynku Rozwój koncepcji CAD Projekt Kalkulacja CAD Prototyp CAE Testowanie CAE Produkcja CAM Wyrób

4 Prototyp Prototyp - pierwowzór; pierwszy, próbny, doświadczalny egzemplarz maszyny nowego typu; wzorzec. Zatem prototypowanie to ogół czynności zmierzających do opracowania próbnego, doświadczalnego egzemplarza maszyny, obiektu, regulatora itd.

5 Szybkie prototypowanie (ang. Rapid prototyping) Pojęcie znane w różnych dziedzinach inżynierii Mechanice i architekturze- CAD/CAM/CNC/Drukarki3D Informatyce - środowiska RAD (ang. Rapid Application Development) zawierające wizualne komponenty wspomagające programowanie (np. środowiska Visual C++ czy C++ Builder CodeGear dawniej Borland) Elektronice zintegrowane środowiska do projektowania układów elektronicznych np. OrCAD, Protel zintegrowane z systemami trawienia płytek drukowanych i lutowaniem elementów Typowe programy CAD/CAE: SolidWorks, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor

6 Szybkie prototypowanie w automatyce W automatyce szybkie prototypowanie oznacza ogół czynności zmierzających do zbudowania prototypu układu sterowania umożliwiającego wszechstronne przetestowanie badanego aspektu najczęściej jakości działania regulatora, ale także urządzenia pomiarowego, wykonawczego, optymalizatora, estymatora, filtru, systemu wspomagania decyzji itd.

7 Szybkie prototypowanie w automatyce Zmierza do stworzenia takich warunków w jakich przyjdzie pracować badanemu urządzeniu Nie chodzi tu już o czystą: symulację komputerową, tylko działanie in situ w miejscu, w warunkach jakich będzie pracowało dane urządzenie. Urządzenie implementujące badany element przeważnie posiada większe możliwości niż docelowe

8 Dlaczego warto się zajmować RAD/SCRz w Matlab/Simulink? Jest to obecnie najpopularniejsze środowisko symulacyjne zarówno w przemyśle jak i środowisku naukowym. Oferuje szerokie możliwości symulacji programowej i bogatą bibliotekę funkcji, procedur, przyborników Wykorzystanie możliwości środowiska Matlab/Simulink nie musi ograniczać się do symulacji programowej

9 Dlaczego warto się zajmować RAD/SCRz w Matlab/Simulink? Wykorzystanie narzędzi Real-Time Workshop umożliwia implementację systemów wbudowanych na wielu różnych platformach (mikrokontrolery, PCty, DSP, RTOSy) Wykorzystanie przyborników Real-Time Windows Target oraz xpc wraz z kartami akwizycji danych pomiarowych umożliwia uzyskanie symulacji HIL

10 Dlaczego warto się zajmować SCRz w Matlab/Simulink? Otrzymujemy zatem niezwykle elastyczne środowisko symulacyjne i zarazem środowisko szybkiego prototypowania i weryfikacji systemów wbudowanych. Jest to nowoczesny, funkcjonalny i elastyczny sposób pracy inżyniera automatyka

11 Szybkie prototypowanie w automatyce Systemy przeznaczone do szybkiego prototypowania cechują się dużą elastycznością tj. możliwościami realizacji różnych zadań i włączania w różne miejsca pętli sterowania, możliwościami analizy i oceny jakości pracy prototypu. Przeważnie nie są przeznaczone jako docelowe, przemysłowe urządzenia.

12 Współczesne projektowanie Projektowanie i wytwarzanie w ogólnie pojętej inżynierii zmieniło się istotnie w ciągu ostatnich lat. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na te zmiany są (zintegrowane) środowiska do projektowania, symulacji, optymalizacji, wspomagania wytwarzania i zarządzania. Klasyczne podejście z posiadaniem fizycznego prototypu i testowaniu jego podsystemów zastąpiono narzędziami symulacyjnymi. Pozwala to w ogólności na: Skrócenie czasu realizacji projektu Zmniejszenie kosztów Testowanie całego systemu wraz z otoczeniem Szybsze zauważenie problemów integracji poszczególnych podsystemów Przewidywanie różnych, rozbudowanych scenariuszy Zrównoleglenie pracy i testowanie oprogramowania przed posiadaniem fizycznej części Podniesienie jakości produktu

13 Zastosowanie narzędzi symulacyjnych podczas fazy projektowej pozwala na testowanie podsystemów zarówno w zakresie ich działania szczegółowego, konkretnego dla danego podsystemu jak również ich współpracy i interakcji. Możliwe jest sprawdzenie poprawności działania systemu, jego niezawodności i ewentualnej potrzeby uwzględnienia redundancji. W symulacji mogą być uwzględnione zagadnienia starzenia się sprzętu i analizy jego pracy podczas użytkowania. Biorąc pod uwagę powyższe kolejne zalety tego typu projektowania to: minimalizowanie ryzyka, podniesienie efektywności procesu wytwarzania produktu, osiągnięcie wyższej jakości w krótszych okresach.

14 Główne elementy środowiska Projektowanie z wykorzystaniem modelowania Środowisko symulacyjno/weryfikacyjne

15 Wybrane gałezie przemysłu korzystające z CAD/CAE/CAM Lotniczy Kosmiczny Motoryzacja Chemia Energetyka Transport/logistyka

16 Współczesny proces projektowania [1]

17 Symulacja jest podejściem do analizy systemu dynamicznego w celu możliwości zapoznania się niejako od wewnątrz z zachowaniem tego systemu. Symulacja prowadzi do wykonywania eksperymentów na modelu systemu przy czym symulowany system odnosi się do rzeczywistego obiektu natomiast symulowany model jest jego abstrakcją.

18 Przykładowy proces powstawania satelity [1] Phases and milestones in space projects PSP - Product Structure Plan

19

20 System za wyjątkiem elementów pasywnych może być zazwyczaj przedstawiony za pomocą abstrakcji składającej się z sterowań (oddziaływań) oraz fizyki (modelu) obiektu, na który oddziałujemy Projektowanie i weryfikacja takich systemów obecnie oparte są na drodze symulacyjnej. Modelowane są zjawiska fizyczne zachodzące w obiekcie sterowania (elektryczne, mechaniczne, termodynamiczne, dynamika płynów itd.) oraz oddziałujący na model system sterowania. Realizacja poszczególnych zjawisk może być prowadzona z różnym poziomem odwzorowania detali. Kryteria techniczne prowadzenia symulacji tak pojętego systemu dotyczą analizy, współpracy i interakcji wszystkich elementów systemu otrzymywania rezultatów symulacji jako systemu rozumianego jako całość Otrzymanego za pomocą modelowania: składowych systemu i ich funkcjonalności, interfejsów, metod współpracy i interakcji podczas połączeń i działania, zjawisk zewnętrznych, które mogą zaistnieć w trakcie pracy systemu.

21 Szczegółowość oraz złożoność modelowania systemu wynika z zapotrzebowania procesu inżynierskiego. Modele symulacyjne zawierają funkcjonalność docelowych urządzeń uwzględniając np. protokoły komunikacyjne, tryby pracy, zużycie energii itd. Jednak w modelu nie jest najważniejsze dokładne odwzorowanie samego sposobu działania danego komponenetu, a raczej jego znaczenie w systemie i uwzględnienie sposobu działania z innymi elementami. W związku z tym mogą być zastosowane uproszczenia modeli jednak oczywiście do granicy określonej przez założoną dokładność i funkcjonalność modelu.

22 Zasadniczo odchodzi się od analizowania oddzielnie różnych aspektów modelowanego systemu np. oddzielnego modelu mechanicznego i elektrycznego czy termodynamicznego. Podejście nazwane "model-based development and verification zostało zastosowane do satelity CryoSat 1 przez Europejską Agencję kosmiczną gdzie model prototypowy został całkowicie zastąpiony przez symulacje.

23 Ograniczenie ryzyka takiego podejścia uzyskuje się przez: Projektowaniu w miarę możliwości z wykorzystaniem standardowych komponentów przesymulowanie rozpatrywanych konfiguracji przez ich realizacją sprzętową oraz szerokie wykorzystanie technik symulacyjnych, aby wspierać wszystkie ważne etapy weryfikacji projektu systemu, Jest to podejście nazwane "Assembly, Integration and Testing", (AIT).

24 Weryfikacja oznacza sprawdzenie, czy wszystkie zdefiniowane wymagania systemowe, które są określone w dokumencie wymagań formalnych, są spełnione. Dowód może być osiągnięty przez analizę obliczeń, symulacji, testów i kontroli - metody dobrane są w zależności od rodzaju wymagań. Walidacja jest, po to aby sprawdzić, że system, wykonuje, jak pierwotnie zakładano np. o ładowności, że zapewnia obrazy o określonej rozdzielczości itd.

25 Współczesne złożone systemy takie jak samoloty, samochody, statki kosmiczne lub inne złożone maszyny współcześnie budowane są jako zestaw wyposażenie sprzętowe i oprogramowanie sterujące OBC On-board computer OBSW On-board software

26 Rysunek przedstawia proces rozwoju jako klasyczny model V, składający się z gałęzi: projektowania i weryfikacji. Ten model jednak dla całego systemu, składa się z zestawu połączonych V-etapów. Można go odczytać w następujący sposób - od prawej do lewej: Aby móc sprawdzić szczegółowe wymagania na system (w tym przypadku statek kosmiczny) przez testowanie systemu, oprogramowanie dla docelowego komputera musi być dostępne Oznacza to, integracja sprzętu (HW) / oprogramowania (SW) musi być zakończona w tym etapie. W celu sprawdzenia prawidłowej integracji HW / SW, już wstępnie zweryfikowane oprogramowanie sterujące musi być dostępne. I wreszcie, aby móc wcześniej sprawdzić oprogramowanie dla zintegrowanych algorytmów sterowania - na przykład do kontroli położenia - dane referencyjne muszą być dostępne. Te ostatnie pochodzą z kampanii weryfikacji algorytmu, który też musi być już zakończone w tym punkcie.

27 Rysunek V ponadto wskazuje na ważny fakt dotyczący modelowania i weryfikacji systemu i koniecznej infrastruktury. Do weryfikacji wszystkich testów funkcjonalności, infrastruktura sprzętowoprogramowa jest potrzebna, niezależnie od szczebla - najprostszej weryfikacji algorytmu, aż do bardzo złożonych testów systemowych najwyższego poziomu. Więc w rozwoju systemu do projektowania i badania należy przewidzieć środowisko: dla algorytmów sterowania, do transformacji algorytmów do kodu oprogramowania na docelowym sprzęcie (przed zintegrowaniem ze sprzętem docelowym), do integracji sprzętu / oprogramowania i wreszcie, dla całego systemu - tu statków kosmicznych - w tym zintegrowanego komputera pokładowego.

28 W początkowym etapie, fizyka systemu jest modelowana - w oprogramowaniu lub w stanowisku badawczym i opracowane algorytmy sterowania są włączone do sterowania systemem. Algorytmy w większości nie zostały jeszcze wdrożone w języku programowania docelowego, ani dla docelowego sprzętu. Ten rodzaj testu jest nazywany "Algorytm w pętli". "Algorithm in the Loop Po drugie, algorytmy są zakodowane w języku docelowym. Oprogramowanie sterujące jest wykorzystane do sterowania systemem. Ten rodzaj badań jest nazywany "Oprogramowanie w pętli". "Software in the Loop Trzecim krokiem jest załadowanie oprogramowania sterującego do komputera docelowego. Zasada ta nazywa się "Sterownik w pętli". Pierwszy etap badań to integracja oprogramowania na komputerze docelowym. "Controller in the Loop Czwarty i ostatni etap testowania systemu to oprogramowania sterującego w sprzęcie docelowym teraz kontrolować modelowany system. Ta faza nazywana jest "Komputery w pętli". "Hardwarein the Loop

29

30

31

32

33

34

35

36 Oprogramowanie wspomagające projektowanie/symulację/testowanie Matlab LabView SciLab Modelica https://www.openmodelica.org/ GnuOctave https://www.gnu.org/software/octave/ i wiele innych mniej znanych

37 Matlab wybrane toolboxy na potrzeby budowania prototypów i wdrażania MATLAB Coder Generate C and C++ code from MATLAB code MATLAB Compiler Build standalone applications and software components from MATLAB programs Simulink Coder Generate C and C++ code from Simulink and Stateflow models Simulink PLC Coder Generate IEC Structured Text for PLCs and PACs Simulink Real-Time Build, run, and test real-time applications Real-Time Windows Target Run Simulink models in real time on Microsoft Windows PCs 164 third party solutions Real-Time simulation Programming Raspberry Pi with Simulink Arduino Support from MATLAB

38 Matlab Coder MATLAB Coder generates standalone C and C++ code from MATLAB code. The generated source code is portable and readable. MATLAB Coder supports a subset of core MATLAB language features, including program control constructs, functions, and matrix operations. It can generate MEX functions that let you accelerate computationally intensive portions of MATLAB code and verify the behavior of the generated code.

39 Matlab Coder C or C++ source code enables you to: Prototype on PCs Create a library Implement as embedded code The MEX function can be called in place of the original MATLAB code to: Verify the compiled code back in MATLAB Accelerate the execution

40 Matlab Coder ANSI/ISO compliant C and C++ code generation MEX function generation for fixed-point and floating-point math Project management tool for specifying entry points, input data properties, and other code-generation configuration options Static or dynamic memory allocation for variable-size data Code generation support for many functions and System objects in Communications System Toolbox, Computer Vision System Toolbox, DSP System Toolbox, and Phased Array System Toolbox Support for common language matlab features, including matrix operations, subscripting, program control statements (if, switch, for, while), and structures MATLAB Coder works with Simulink Coder and Embedded Coder to generate C code from Simulink models that contain MATLAB code. The generated C code can be used for: Standalone execution Integration with other software Accelerating MATLAB algorithms Embedded implementation

41 MATLAB Compiler MATLAB Compiler lets you share MATLAB programs as standalone applications or shared libraries for integration with common programming languages. Applications and libraries created with MATLAB Compiler use the MATLAB Compiler Runtime, which enables royalty-free deployment to users who do not have MATLAB. You can package the MATLAB Compiler Runtime with the application or have your users download it during installation.

42 Matlab Compiler Packaging of your MATLAB programs as standalone applications or shared libraries Royalty-free distribution of applications to users who do not have MATLAB Integration of MATLAB programs into Java, Microsoft.NET, and Excel applications using MATLAB builder products Large-scale deployment of MATLAB programs using MATLAB Production Server Encryption of MATLAB code to protect your intellectual property

43 Matlab Compiler

44 Matlab Compiler

45

46

47 Simulink Coder Simulink Coder (formerly Real-Time Workshop ) generates and executes C and C++ code from Simulink diagrams, Stateflow charts, and MATLAB functions. The generated source code can be used for real-time and nonreal-time applications, including simulation acceleration, rapid prototyping, and hardware-in-the-loop testing. You can tune and monitor the generated code using Simulink or run and interact with the code outside MATLAB and Simulink.

48 Simulink Coder ANSI/ISO C and C++ code and executables for discrete, continuous, or hybrid Simulink and Stateflow models Incremental code generation for large models Integer, floating-point, and fixed-point data type support Code generation for single-rate, multirate, and asynchronous models Single-task, multitask, and multicore code execution with or without an RTOS External mode simulation for parameter tuning and signal monitoring

49 Simulink Coder Compiling and Executing Generated Code Simulink Coder offers built-in support for compilation and execution of generated code with popular desktop environments, including: Eclipse IDE Microsoft Visual C++ IDE Linux operating system Windows operating system

50 PLC Coder Simulink PLC Coder generates hardware-independent IEC Structured Text from Simulink models, Stateflow charts, and Embedded MATLAB functions. The Structured Text is generated in PLCopen XML and other file formats supported by widely used integrated development environments (IDEs). As a result, you can compile and deploy your application to numerous programmable logic controller (PLC) and programmable automation controller (PAC) devices. Simulink PLC Coder generates test benches that help you verify the Structured Text using PLC and PAC IDEs and simulation tools. Support for industry standards is available through IEC Certification Kit (for IEC and IEC 61511).

51 PLC Coder Automatic generation of IEC Structured Text Simulink support, including reusable subsystems, PID controller blocks, and lookup tables Stateflow support, including graphical functions, truth tables, and state machines Embedded MATLAB support, including if-else statements, loop constructs, and math operations Support for multiple data types, including Boolean, integer, enumerated, and floating-point, as well as vectors, matrices, buses, and tunable parameters IDE support, including 3S-Smart Software Solutions CoDeSys, Rockwell Automation RSlogix 5000, Siemens SIMATIC STEP 7, Omron Sysmac Studio, and PLCopen XML Test-bench creation Simulink PLC Coder generates test benches that help you verify the Structured Text using PLC and PAC IDEs and simulation tools.

52 PLC Coder Simulink PLC Coder can output Structured Text in a variety of file formats used by third-party IDEs. File formats supported by Simulink PLC Coder include: 3S-Smart Software Solutions CoDeSys B&R Automation Studio Beckhoff TwinCAT Omron Sysmac Studio KW-Software MULTIPROG Phoenix Contact PC WORX Rockwell Automation RSLogix 5000 Siemens SIMATIC STEP 7 IDE IDEs that use generic ASCII files PLCopen XML

53

54 Simulink Real-Time Simulink Real-Time lets you create real-time applications from Simulink models and run them on dedicated target computer hardware connected to your physical system. It supports real-time simulation and testing, including rapid control prototyping, DSP and vision system prototyping, and hardware-in-the-loop (HIL) simulation. With Simulink Real-Time you can extend your Simulink models with driver blocks, automatically generate real-time applications, define instrumentation, and perform interactive or automated runs on a dedicated target computer equipped with a real-time kernel, multicore CPU, I/O and protocol interfaces, and FPGAs. Simulink Real-Time and Speedgoat target computer hardware are expressly designed to work together to create real-time systems for desktop, lab, and field environments. Simulink Real-Time can also be used with custom target computer and I/O hardware

55 Simulink Real-Time Automatic generation of real-time applications from Simulink models targeting dedicated CPUs, I/O and protocol hardware, and FPGAs (with HDL Coder ) Multitasking and multicore real-time kernel with microsecond granularity and concurrent execution support Speedgoat target computer hardware integration for turnkey desktop, lab, and field use Driver blocks for I/O, including analog, digital, pulse train, encoders, transformers, passive components, serial, audio, shared memory, and reconfigurable FPGA Driver blocks for protocols and data buses, including Raw Ethernet, real-time UDP, CAN, EtherCAT, EtherNet/IP, Lin, SAE J1939, FlexRay, Camera Link, USB video, ARINC 429, and MIL-STD-1553 Simulink Real-Time Explorer with gigabit Ethernet connection to multiple target computers for management, execution, and instrumentation of real-time applications Standalone operation of real-time applications with high-resolution signal display MATLAB functions for test scripting, and APIs for developing standalone client applications and user interfaces (Visual Basic, C/C++, Java, and.net)

56 dspace Jest to sprzętowo-programowy system czasu rzeczywistego oparty o środowisko Matlab/Simulink Modelowanie (host computer) realizowane jest klasycznie w Matlabie/Simulinku natomiast wykonywanie modelu (target computer) wykonywane jest na platformie sprzętowej z procesorem/procesorami sygnałowymi DSP. Dzięki temu uzyskuje się dużą rozdzielczość czasową. Rozwija firma dspace GMBH. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i lotniczym

57 dspace

58 Real-Time Workshop RTW jest rozszerzeniem możliwości Matlaba i Simulinka umożliwiającym automatyczne generowanie, porządkowanie i kompilację kodu źródłowego z modeli w postaci Simulinka w celu wykorzystania w aplikacjach czasu rzeczywistego różnego typu.

59 Cechy RTW RTW stanowi narzędzie generowania kodu źródłowego dedykowanego dla danego środowiska uruchomieniowego umożliwiając tzw. szybkie prototypowanie i wdrażanie.

60 RTW Wraz z innymi narzędziami i komponentami Matlaba i Simulinka RTW cechuje: Automatyczne generowanie kodu dostosowane do różnych platform docelowych Szybka i prosta ścieżka od projektu systemu do jego implementacji Integracja z Matlabem i Simulinkiem Prosty, graficzny interfejs użytkownika Otwarta architektura i rozszerzalny proces budowy aplikacji

61 RTW Poniższy diagram prezentuje proces generowania kodu źródłowego z Simulinka za pomocą RTW

62 Główne składniki RTW Generator kodu Simulinka (ang. Simulink Code Generator) Automatycznie generuje kod w języku C z modelu Simulinka Proces tworzenia aplikacji (ang. Make Process) Proces tworzenia aplikacji w RTW rozszerzalny przez użytkownika umożliwia skonfigurowanie procesów kompilacji i linkowania kodu generowanego dla potrzeb użytkownika lub dla celów szybkiego prototypowania Tryb zewnętrzny Simulinka (ang. Simulink External Mode) Tryb zewnętrzny umożliwia komunikację pomiędzy Simulinkiem i modelem wykonywanym w środowisku czasu rzeczywistego lub w innym procesie na tym samym komputerze. Tryb zewnętrzny umożliwia strojenie parametrów, zapisywanie danych oraz wizualizację stanu procesu w trakcie wykonywania modelu.

63 Główne składniki RTW Wsparcie docelowości (ang. Targetting support) Wykorzystując docelowości załączone w RTW można budować systemy czasu rzeczywistego i środowiska prototypowania. Zarówno podstawowe jak i dodatkowe docelowości czasu rzeczywistego dostarczają struktury dla budowy konfigurowalnego szybkiego prototypowania lub budowy środowisk docelowych. Dodatkowo opcjonalne środowiska Real-Time Windows Target oraz xpc Target umożliwiają wykorzystanie niemal dowolnego PCta w system docelowy lub system szybkiego prototypowania. W celu uwzględnienia możliwości poszczególnych mikroprocesorów opcjonalny toolbox Real-Time Embbeded Coder umożliwia uruchamiania kodu RTW w różnych środowiskach mikroprocesorowych. odwzorowane w RTW i umożliwia generowanie kodu w sposób przyrostowy dla hierarchii niezależnych składników modeli

64 Główne składniki RTW Szybkie symulowanie (ang. Rapid Simulations) Wykorzystując tryb szybkiego symulowania, w S-funkcji lub szybkim symulowaniu można przyspieszyć wykonywanie symulacji średnio od 5 do 20 razy. Pliki wykonywalne w tych systemach omijają normalny tryb interpretatora Simulinka. Kod generowany przez Szybkie symulowanie, docelową S-funkcję i docelowe szybkie symulowanie jest wysoko optymalizowany do wykonywania wyłącznie algorytmów zawartych w modelu użytkownika. Dodatkowo generator kodu stosuje wiele technik optymalizujących takich jak likwidowanie zer i jedynek w obliczeniach dla bloków filtrów Modelowanie wielkiej skali (ang. Large-scale modeling) Wsparcie dla modelowania wielopoziomowego z Simulinka jest

65 Budowa aplikacji z RTW Określenie wymogów aplikacji Konfiguracja ustawień generowania kodu Uruchomienie narzędzia wspomagającego (ang. Model Advisor Tool) Ewentualna korekta ustawień konfiguracyjnych z wykorzystaniem raportu z narzędzia wspomagającego Generowanie kodu z modelu Simulinka Ewentualne powtórzenie operacji 2-5 Zbudowanie obrazu programu wykonywalnego Weryfikacja wyników generowanych przez program wykonywalny w porównaniu do wyników oryginalnego modelu Simulinka Zachowanie konfiguracji dla której dokonano generowania kodu Wykorzystanie narzędzia generowania raportu (ang. Report Generator) do automatycznego udokumentowania projektu

66 Budowa aplikacji z RTW

67 Przykład RTW Model układu sterowania

68 Parametry symulacji Przykład RTW

69 Przykład RTW System docelowy (ang. Target system)

70 Przykład RTW Obsługiwane systemy docelowe przez RTW

71 Po skompilowaniu otrzymujemy i możemy uruchomić skompilowany plik

72 W celu uruchomienia modelu w tzw. trybie zewnętrznym Simulinka ustawiamy w opcji Interface tryb External mode

73 Z menu Tools wybieramy opcję External Mode Control Panel i wybieramy opcję Signal&Triggering

74 Następnie wydajemy polecenie!pid tf inf w & w oknie External Mode Control Panel wybieramy komendę Connect, a później Start Real-Time Code. Otwierając okna oscyloskopów można obserwować przebiegi zmiennych. Ewnentualne zmiany parametrów w trakcie symulacji muszą być przesłane do modelu za pomocą opcji z menu Edit/Update Diagram. Aby zakończyć symulację wybierz opcję Stop Real-Time Code z External Mode Control Panel.

75 xpc oraz Raspberry PI zostaną przedstawione w osobnej prezentacji

76 Komunikat od dra MG Zajęcia laboratoryjne zaczynają się 4 listopada! Materiały dydaktyczne do laboratoruim będą dostępne tydzień wcześniej.

77 Bibliografia J. Eickhoff, Simulating Spacecraft Systems, Springer Aerospace Technology Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2009 Materiały informacyjne/dokumentacja firmy Mathworks Simulink Coder PLC Coder Matlab Compiler

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Idea szybkiego prototypowania układu sterowania RPC oraz symulacja w pętli sprzętowej HIL aspekty wybrane realizacji z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wybrane środowiska szybkiego prototypowania

Wybrane środowiska szybkiego prototypowania Wybrane środowiska szybkiego prototypowania SIMULINK REAL-TIME (DAWNIEJ XPC TARGET) SIMULINK SUPPORT PACKAGE FOR RASPBERRY PI HARDWARE PRZYGOTOWAŁ TOMASZ KARLA MATLAB/Simulink Real-Time (dawniej xpc Target)

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Logika rozmyta typu 2

Logika rozmyta typu 2 Logika rozmyta typu 2 Zbiory rozmyte Funkcja przynależności Interwałowe zbiory rozmyte Funkcje przynależności przedziałów Zastosowanie.9.5 Francuz Polak Niemiec Arytmetyka przedziałów Operacje zbiorowe

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Mgr inż. Szymon BORYS Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.213 ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość

Bardziej szczegółowo

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Embedded Solutions Automaticon 2012 Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Grzegorz Skiba info@embedded-solutions.pl 1 Plan seminarium Budowa systemu MicroDAQ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I TESTOWANIA UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH

WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I TESTOWANIA UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna Mgr inż. Grzegorz MUCHA MUCHTECH WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego

Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego 1 Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego 2 Proponowana metodologia oraz stanowisko umożliwi przeprowadzenie badań związanych z infrastrukturą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS IMS jest systemem, w którym w znacznym stopniu ergotransformacyjność zostaje zastąpiona maszynowym przetwarzaniem danych, wykorzystującym informatyczne technologie sztucznej inteligencji Zawadzka, Współczesne

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 2 Czym jest In-Circuit Debugger? 2 O poradniku 3 Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 1 ICD 25.08.2009 Czym jest In-Circuit Debugger? Większość procesorów dostarcza systemów debugowania (ang.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1 , SAS Institute Polska styczeń 2013 Wstęp Dokument opisuje instalację i konfigurację produktu SAS Forecast Studio for Desktop. Jest to desktopowa wersja produktu SAS Forecast Server, z identycznym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Projektowanie układów VLSI-ASIC za pomocą techniki komórek standardowych przy użyciu pakietu Cadence Programowanie,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE CANStudio

OPROGRAMOWANIE CANStudio Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (32) nr 1, 2013 Jacek BARCIK OPROGRAMOWANIE CANStudio Streszczenie. Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Projektowanie mechatroniczne. Technika Hardware-in-the-loop a założenia Industry 4.0

Projektowanie mechatroniczne. Technika Hardware-in-the-loop a założenia Industry 4.0 Projektowanie mechatroniczne. Technika Hardware-in-the-loop a założenia Industry 4.0 Krzysztof Pietrusewicz BEZPIECZEŃSTWO 1. Wprowadzenie W artykule niniejszym przedstawiono technikę symulacji, w ramach

Bardziej szczegółowo

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8 Programowanie Urządzeń Mobilnych Laboratorium nr 7, 8 Android Temat 1 tworzenie i uruchamianie aplikacji z użyciem Android SDK Krzysztof Bruniecki 1 Wstęp Platforma Android jest opartym na Linuxie systemem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe. Technologia SafetyLon w systemach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym Narzędzia SafetyLon Moduł 4.5.

Warsztaty szkoleniowe. Technologia SafetyLon w systemach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym Narzędzia SafetyLon Moduł 4.5. Warsztaty szkoleniowe Technologia SafetyLon w systemach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym Narzędzia SafetyLon Moduł 4.5 Plan prezentacji 1. 2. 3. Przegląd narzędzi programistycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje ogólne

Rozdział 1. Informacje ogólne Rozdział 1. Informacje ogólne 1.1. Wprowadzenie Dokument ten opisuje jak zainstalować OMNeT++ na platformie Windows. Poszczególne rozdziały i podrozdziały poświęcone są instalacji, konfiguracji, kompilacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu inż. Daniel Solarz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 1. Cel projektu. Celem projektu było napisanie wtyczki

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

AUL41 - Narzędzia ułatwiające projektowanie systemów i dobór produktów

AUL41 - Narzędzia ułatwiające projektowanie systemów i dobór produktów AUL41 - Narzędzia ułatwiające projektowanie systemów i dobór produktów Copyright 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. 1 Agenda Wprowadzenie Ogólne cechy polecanych narzędzi Integrated Architecture

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 2 Proces produkcji oprogramowania Proces produkcji oprogramowania (Software Process) Podstawowe założenia: Dobre procesy prowadzą do dobrego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control TwinCAT System - kompletny system automatyki dla komputerów PC bazujący na systemie ADS, zmieniający komputer PC w kontroler czasu rzeczywistego, mogący uruchomić wiele systemów PLC, kontrolować osie NC.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK Strona 1 z 26 Szybki Start dla IGSS FREE50 - przewodnik Wprowadzenie Przewodnik ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo