COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos"

Transkrypt

1 COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji

2 COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu Od zintegrowanego projektowania, do zintegrowanej eksploatacji... do zintegrowanej eksploatacji Spójność dzięki dzieleniu się danymi przez projektantów i odpowiedzialnych za eksploatację. 2 Etap obsługi i konserwacji zakładu przemysłowego trwa dużo dłużej, niż poprzedzający go etap projektowania, i wymaga o wiele więcej zasobów. W serwis i konserwację są zaangażowane różne branże i działy, które często pracują z różnymi, izolowanymi aplikacjami. Takie izolowane rozwiązania prowadzą do narastających problemów komunikacyjnych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, jak również do czasochłonnej i skomplikowanej integracji aspektów konserwacji i bezpieczeństwa. Takie podejście pociąga za sobą dużo pracy administracyjnej i wymaga wielu specjalistów. Aktualizacja danych jest bardzo czasochłonna i wymaga dużo pracy, ze względu na redundancję informacji oraz ze względu na brak przejrzystości i wspólnej płaszczyzny porozumienia. System COMOS Operations stanowi idealne rozwiązanie. Obsługa i konserwacja mogą być realizowane w jednym systemie, bez nieciągłości, dzięki standaryzowanej bazie danych platformy COMOS. Wyjątkową zaletą koncepcji innowacyjnego rozwiązania programowego COMOS jest również płynne przejście i spójny przepływ danych pomiędzy systemami projektowania COMOS oraz obsługą zakładu, opartą na oprogramowaniu COMOS Operations. Dzięki temu projektowanie i obsługa pozostają połączone, a wszyscy pracownicy związani z zakładem pracują ze spójnymi danymi.

3 Arkusze danych/listy Inżynieria rurociągów Elektrotechnika Model 3D Automatyka Inżynieria procesowa Elektrotechnika i automatyka Utrzymanie ruchu Optymalne sieciowanie aplikacji, w oparciu o zorientowanie obiektowe Przejrzystość, aż do ostatniego szczegółu Zintegrowana koncepcja oprogramowania COMOS jest oparta na zorientowaniu obiektowym. Komponenty są opisywane holistycznie i przedstawiane graficznie, w swojej rzeczywistej postaci. Opis graficzny i opis związany z danymi, który zawiera wszelkie dane powiązane z elementem, tworzą pojedynczą jednostkę w bazie danych obiekt. W centralnej bazie danych przechowywane są kompletne informacje o zakładzie. W rezultacie, wszystkie branże i działy, zaangażowane w etapy projektowania i eksploatacji, mają zawsze dostęp do tych samych danych, opisujących dany obiekt. Zmiany wprowadzane w obiektach lub dokumentach są więc dostępne bezpośrednio dla każdego użytkownika, w odpowiednich dokumentach projektowych. Odpowiednie arkusze danych, listy oraz inne dokumenty są powiązane z odpowiednimi obiektami. Zapewniono możliwość prostego poruszania się pomiędzy różnymi typami dokumentów i poszczególnymi obiektami. Wszystkie komponenty zakładu są idealnie dopasowane, co ułatwia pracę nad projektem i czyni ją szybszą. Platforma COMOS zapewnia możliwość optymalnego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi etapami projektowania i eksploatacji, a dane te pozostają przez cały czas spójne i transparentne. Cały zakład, aż do pojedynczych elementów, może zostać poddany analizie i być dalej rozwijany, z perspektywy funkcjonalnej lub interdyscyplinarnej. Pozwala to na przyspieszenie pracy i obniżenie kosztów. Podejście zorientowane obiektowo oraz koncepcja centralnej bazy danych, wykorzystane w platformie COMOS, gwarantują optymalne powiązanie wielu niezależnych informacji. Czego wynikiem jest optymalne działanie całego systemu. Otwarta architektura oprogramowanie dostosowywane do potrzeb Otwarta architektura platformy COMOS umożliwia optymalną integrację systemów innych dostawców. System COMOS może zostać dostosowany tak, aby dokładnie spełniał właściwe dla danej firmy wymagania. Może też zostać bez problemów zintegrowany z istniejącymi systemami elektronicznego przetwarzania danych (EDP). W rezultacie, platforma COMOS wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie liczby aplikacji, które musi posiadać dana firma. Prawidłowe informacje są dostępne dla osób odpowiedzialnych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Spójne i transparentne dane, przez cały czas cyklu istnienia zakładu przemysłowego. 3

4 Dane wzorcowe Zarządzanie zakładem Sprawozdania z analiz Zarządzanie zamówieniami Zarządzanie materiałami Funkcje projektowania Kompletne zarządzanie, projektowanie i organizacja eksploatacji i konserwacji COMOS MRO obsługa zorientowana na cel i zarządzanie konserwacją Znaczące skrócenie czasu poświęcanego na drugorzędne zadania, korzystając z systemu COMOS MRO, dzięki inteligentnemu zarządzaniu i integracji wszystkich danych dotyczących zakładu, w jednym systemie. W trakcie pracy systemu, wszystkie urządzenia i maszyny muszą pracować bezawaryjnie, w celu uniknięcia kosztownych przestojów produkcyjnych lub nawet wypadków z udziałem personelu. System COMOS MRO (Maintenance, Repair & Overhaul - Konserwacja, Naprawa i Remont) obejmuje pełne zarządzanie, projektowanie oraz organizację eksploatacji i konserwacji, wraz z dokumentacją zakładu, wszystko w jednym systemie. W systemie COMOS zapewniony jest zawsze dostęp do ostatnich aktualnych danych. Oznacza to, że wszelkie zmiany dotyczące zakładu, wynikające z procesów serwisu i konserwacji, są natychmiast dostępne. Intuicyjne korzystanie z systemu COMOS MRO zapewnia wszechstronne, przejrzyste i pozbawione redundancji przetwarzanie. Czas spędzony na drugorzędnych zadaniach, które zajmują ponad połowę całego czasu pracy, zostaje znacząco skrócony, pozwalając skoncentrować się w większym stopniu na ważniejszych, głównych zadaniach. System COMOS MRO wydłuża czas eksploatacji zakładu, równocześnie obniżając koszty. 4

5 Planowanie i implementacja zadań administracyjnych Jako system CMMS (Skomputeryzowany System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu), program COMOS MRO wspiera strukturyzowane wypełnianie i zarządzanie wszystkimi danymi zawiązanymi z konserwacją. Dzięki temu dane zakładu, struktura zakładu i historia zakładu, jak również informacje o personelu zakładu i partnerach biznesowych mogą być łatwo odwzorowywane i zarządzane. Wykorzystując intuicyjne okno graficzne można łatwo przypisywać kwalifikacje i role osobom personelu, gwarantując niezawodne przydzielanie zadań. Współpraca poszczególnych branż i działów, połączona z przejrzystym zarządzaniem różnymi ob.- szarami odpowiedzialności, pomagają optymalizować sekwencje zadań i obniżyć koszty. Stosując system COMOS MRO, wszystkie procesy i sekwencje zadań mogą być analizowane i ujmowane w sprawozdaniach. Wyniki analiz można wykorzystywać do aktualizacji procesów pracy oraz do dalszego udoskonalania sekwencji zadań. Sprawozdania umożliwiają analizę słabych punktów i dostarczają cennych informacji na potrzeby planowania i strategii, na poziomie kierownictwa. Integracja aplikacji ERP (Planowania Zasobów Firmy) wykorzystuje funkcje systemu COMOS MRO do optymalnego monitorowania i kontroli zasobów, takich jak wskaźniki zapotrzebowania, kontrole dostępności, zarządzanie zapasami i wiele, wiele innych. Elastyczna wykorzystanie zasobów utrzymania ruch W celu zapewnienia optymalnej konserwacji, poszczególne elementy mogą zostać poddane analizie ryzyka w systemie COMOS i zostać ocenione w oparciu o różne kryteria. Wyniki takich analiz mogą zostać następnie wykorzystane do wyciągnięcia konkretnych wniosków, dotyczących tego, jaka metodologia utzymania ruchu powinna zostać zastosowana. W wyniku czego możemy otrzymać określoną strategię co do stosowania technik predykcyjnych lub zależnych od bierzącego stanu danego urządzenia albo całej instalacji. Konserwacja oparta na analizie zagrożeń zostanie przeprowadzona w oparciu o regularne audyty aspektów bezpieczeństwa, wytycznych prawnych, itd... Przejrzysta strukturyzacja i systematyzacja różnych środków konserwacji, wraz z konserwacją opartą na analizie zagrożeń (RBM). 5

6 Korzyści zapewniane przez system COMOS MRO DCS/PLC ERP Baza danych MS Office - Kompletna integracja systemu, w celu zapewnienia większej dokładności planowania - Ograniczenie do minimum okresów bezproduktywnych - Wysoki stopień automatyzacji zmniejsza nakłady administracyjne - Zoptymalizowane planowanie zmniejsza zapotrzebowanie na zapasy materiałowe - Lepsza identyfikacja słabych punktów zmniejsza awaryjność - Indywidualna modyfikacja stosowanych środków obniża koszty konserwacji Połączenie w jedną całość, w systemie COMOS, wszystkich informacji niezbędnych dla serwisu i konserwacji. Pakiety konserwacji, dopasowane indywidualnie do potrzeb firmy, poprawiają efektywność i rentowność. Przestoje zakładu i produkcji zostają ograniczone do minimum. Konserwacja zależna od stanu, pozwala podjąć działania w odpowiednim czasie, przy zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji zadania. Pozwala reagować na błędy lub też określone zdarzenia. Występujący problem jest najpierw analizowany, a następnie rozwiązywany, jeśli jest to możliwe. Wykorzystując system COMOS można lokalizować usterkę i w łatwy sposób śledzić łańcuchów zależności prowadzący do jej zaistnienia, a następnie pozwolić specjalistom usunąć przyczynę jej zaistnienia. Daje to możliwość ekonomicznego zarządzania i wykorzystywania zasobów, ponieważ pakiet utrzymania ruchu jest optymalnie dopasowany do danego zakładu. 6

7 Przetwarzanie końcowe Zamknięcie Przetwarzanie końcowe Przetwarzanie w jednym systemie wszystkich zadań zakładu COMOS Shutdown efektywne projektowanie i bezpieczne realizacja planowanego przestoju W przypadku niektórych gałęzi przemysłu, dużej skali konserwacja zakładu lub też wielu jego elementów jest niezbędna w bardzo krótkim lub też ograniczonym okresie czasu. Zakład zostaje zazwyczaj całkowicie zamknięty na krótki okres czasu tak, aby można było skontrolować i przeprowadzić czynności serwisowe poszczególnych elementów zakładu. Taki proces wymaga szczegółowego i kompletnego planowania. Należy uwzględnić wszystkie ewentualności, ponieważ każdy dzień bez produkcji jest bardzo kosztowny; odstępstwa od planu są praktycznie niemożliwe, a cały proces musi być realizowany bardzo płynnie. Wymaga to rozbudowanej koordynacji pomiędzy branżami i działami zaangażowanymi w ten proces. Jeśli eksploatacja i konserwacja zakładu są realizowane w różnych systemach, komunikacja jest niezwykle trudna i czasochłonna. Dzięki systemowi COMOS Shutdown wszystkie funkcje eksploatacji i konserwacji zakładu są zawarte w jednym systemie. Oznacza to, że wszystkie etapy zamknięcia zakładu są przetwarzane w jednym systemie. Gwarantuje to, że wszystkie osoby zaangażowane w te działania będą miały dostęp do najświeższych danych. Planowanie, realizacja i analiza planowanego przestoju, wszystko w jednym systemie. 7

8 Korzyści zapewniane przez system COMOS Shutdown - Kompletny cykl przestoju w jednym systemie - Jednorodna baza danych, umożliwiająca lepszą komunikację - Optymalizowane planowanie, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów - Integracja z innymi rozwiązaniami COMOS pozwala zwiększyć efektywność - Szczegółowa ocena wcześniejszych zdarzeń pomaga w optymalizacji przyszłych przestojów Dzięki jednorodnej platformie danych planowanie i realizacja przestoju jest bezpieczniejsza, precyzyjniej zdefiniowana i dokładniej zaplanowana. W oparciu o system COMOS MRO, program COMOS Shutdown wspiera krytyczną fazę planowania przestoju remontowego, za pomocą wielu funkcji. Możliwości systemu COMOS Shutdown obejmują szacowanie, planowanie w czasie, koordynację, ocenę postępów i raportowanie, wszystko w jednym systemie. Takie podejście umożliwia optymalną komunikację i pozwala na precyzyjne i bezpieczne planowanie przestoju zakładu. Dzięki systemowi COMOS Shutdown analiza i przetwarzanie końcowe stają się bardzo proste. Wartości empiryczne, takie jak czas trwania, problemy w czasie realizacji, itd... mogą zostać zintegrowane w procesie planowania następnego przestoju zakładu tak, aby uczynić go bezpieczniejszym i efektywniejszym. Szczegółowa ocena wcześniejszych przestojów może zostać wykorzystana do optymalizacji procedury bierzących zatrzymań produkcji. 8

9 Korzyści zapewniane przez system COMOS Portable & Direct - Zwiększona efektywność w trakcie konserwacji, dzięki optymalnemu zarządzaniu informacjami - Bezpośrednie wprowadzanie danych pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo błędów - Przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza pracę COMOS Portable & Direct informacje zwrotne bezpośrednio na miejscu, w zakładzie Planowy przestój zakładu oraz wszystkie związane z tym prace konserwacyjne są wspierane przez system COMOS Portable & Direct. Ta zoptymalizowana aplikacja, przeznaczona do zwrotnego przekazywania danych utrzymania ruchu i, służy do natychmiastowego przekazywania osobom planującym wiadomości dotyczących statusu zadań konserwacji. Oznacza to, że osoby planujące będą miały zawsze odpowiedni wgląd w całą sytuację i będą mogły szybko i w odpowiedni sposób zareagować na wszelkie problemy. System COMOS Portable umożliwia łatwe wprowadzanie danych za pomocą urządzeń mobilnych. System COMOS Direct jest dostępny na terminalu, w zakładzie. Informacje zwrotne są wprowadzane bezpośrednio do systemu. Takie podejście pozwala drastycznie zredukować ryzyko błędów, jak również nakłady czasu i pracy, w porównaniu z metodami wykorzystującymi nośniki papierowe. COMOS Portable mobilne informacje zwrotne System COMOS Portable jest idealnym rozwiązaniem dla prac konserwacyjnych na terenie zakładu. Zlecenia konserwacji mogą być w wygodny sposób pobierane do urządzenia mobilnego takiego, jak palmtop lub też smartphone, i są dostępne dla odpowiednich pracowników, w dowolnym miejscu i dowolnej chwili. Dzięki temu użytkownicy nie muszą już kopiować informacji o zadaniach.. Wykorzystując układy identyfikacji RFID, wyposażenie jest skanowane i identyfikowane na miejscu, za pomocą urządzeń przenośnych. Po zakończeniu konserwacji, zrealizowane etapy prac są wprowadzane do urządzenia przenośnego. Nie ma żadnych dodatkowych kroków, co czyni prostszym i bezpieczniejszym przesyłanie informacji zwrotnych z terenu. System COMOS Direct centralny system informacji zwrotnych na ekranie dotykowym System COMOS Direct jest przeznaczony do centralnego przesyłania informacji zwrotnych, w warsztatach lub też w terenie. Każdy technik jest wyposażony w czytnik kart oraz czytnik kodów kreskowych, które umożliwiają mu nieskomplikowane logowanie i identyfikację. W związku z dokładnym przypisaniem obiektu konserwacji do konkretnego technika, interfejs terminalu wyświetla wyłącznie aktualne zadanie do przetworzenia. Wpisy dotyczące czasu, materiałów i konserwacji mogą być wprowadzane bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego. 9

10 Korzyści zapewniane przez system COMOS Inspection - Kompletna integracja w systemie COMOS - Większa efektywność, dzięki współdziałaniu z innymi aplikacjami - Dane zebrane w terenie mogą być integrowane w systemie COMOS - Automatyczne obliczanie statusu elementów pozwala zmniejszyć obciążenie pracą Przetwarzanie w jednym systemie wszystkich zadań zakładu COMOS Portable & Direct informacje zwrotne bezpośrednio na miejscu, w zakładzie Regularne kontrole urządzeń i maszyn w zakładzie stanowią niezbędny warunek wstępny wydajnej produkcji oraz standardów wysokiego bezpieczeństwa i jakości. System COMOS Inspection umożliwia proste, bezinwazyjne testy, przy pełnej współpracy z innymi aplikacjami COMOS. System COMOS Inspection może być wykorzystywany do precyzyjnego określenia i specyfikacji punktów kontroli, na potrzeby harmonogramów planowanych pomiarów, realizowanych z pomocą systemu COMOS Isometrics. Powyższe punkty kontroli mogą być planowane do kontroli w harmonogramie, wykorzystując takie same odstępy czasu, jak w systemie COMOS MRO. Pozwala to na optymalizację procesu kontroli oraz na uniknięcie niepotrzebnego pokonywania odległości i oznacza, że pomiary zostaną wykonane na czas. Pomiary mogą być realizowane na miejscu, za pomocą przenośnych urządzeń do pomiarów ultradźwiękowych lub rentgenowskich. W trakcie pomiarów elementy są 10 kontrolowane we wskazanych punktach, pod kątem erozji, korozji oraz stanu spawów. Zmierzone wartości są wprowadzane bezpośrednio do systemu COMOS, wykorzystując przenośne urządzenia pomiarowe. Kompletne dane są automatycznie analizowane w systemie COMOS, a wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów pomiarowych mogą być również łączone i porównywane. W oparciu o analizy przeprowadzone dla wcześniejszych kontroli, system COMOS przewiduje stan elementów. Pozwala to uzyskać szczegółowy przegląd czasu eksploatacji poszczególnych elementów i pozwala oszacować, kiedy dany element będzie musiał zostać wymieniony. Powyższe dane mogą zostać zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami i mogą zostać przedstawione w różnych typach dokumentów systemu COMOS.

11 Strukturyzowane zarządzanie dokumentami COMOS PQM strukturyzowana dokumentacja projektu i zakładu Eksploatacja zakładu wymaga wielu dokumentów, które są bardzo ważne dla celów rozpowszechniania informacji, śledzenia informacji i kontroli jakości. Oprócz dokumentów tworzonych przez system COMOS, potrzebne mogą być również pewne dokumenty zewnętrzne, takie jak specyfikacje urządzeń od producenta, komunikacja z klientami, stare dokumenty od innych dostawców oprogramowania, itd... Nie ma potrzeby, jednakże, pełnej integracji tych dokumentów, ponieważ nie muszą być edytowane w aplikacjach platformy COMOS. Niezależnie od tego, niezbędne jest strukturyzowane i proste zarządzanie dokumentami tak, aby możliwe było szybkie uzyskanie dostęp do wyżej wymienionych, zewnętrznych dokumentów. System COMOS PQM (Project Quality Management - Zarządzanie Jakością Projektu) umożliwia kompletne, techniczne mapowanie zakładu, w pojedynczej bazie danych. Zewnętrzne dokumenty, w tym metadane, są załączane do obiektów, w oparciu o zorientowanie obiektowe. System COMOS PQM umożliwia kompletne mapowanie technicznej dokumentacji zakładu, dzięki prostemu zarządzaniu dokumentami zewnętrznymi. 11

12 Przeglądarka AutoVue oraz inne przeglądarki mogą wyświetlać ponad 450 formatów plików CAD i Office. Technologia esign i estamp umożliwia bezpieczne i proste znakowanie i zatwierdzanie aktualizacji dokumentów. Dzięki indywidualnym opcjom archiwizacji, nie dojdzie do utraty danych w wyniku wprowadzenia nowych wersji dokumentów. Integracja i przeglądanie zewnętrznych dokumentów System COMOS może zostać powiązany ze wszystkimi popularnymi programami Office. W trakcie tego procesu, w interfejsach programów Office integrowane są dodatki, które mogą być wykorzystywane do rejestrowania dokumentów w systemie COMOS. System COMOS automatycznie zapisuje informacje dotyczące tego, kto wprowadził dokument i, kiedy to zrobił. Można również importować grupowo dokumenty Microsoft Excel lub Microsoft Access. Odpowiednie metadane są wprowadzane w trakcie importowania, za pomocą formularza. W tym miejscu można indywidualnie definiować obowiązkowe i opcjonalne informacje. System COMOS oferuje interfejs do przeglądarki Oracle AutoVue, umożliwiając przeglądanie zewnętrznych dokumentów; przeglądarka może wyświetlać pliki w 450 różnych formatach CAD lub Office. Wykorzystując odpowiednią konfigurację, w systemie COMOS można również korzystać z dowolnej, zewnętrznej przeglądarki. Weryfikacja, tworzenie wersji i archiwizacja Wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty mogą być łatwo weryfikowane. Różni użytkownicy mogą weryfikować dokument, który zostaje następnie zatwierdzony w ostatnim kroku. Zatwierdzony dokument jest udostępniany w formacie Adobe PDF i nie może być już edytowany. Informacje takie, jak autor, etapy weryfikacji, osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie, itp... są załączane do odpowiedniego obiektu, w postaci metadanych. Dokumenty mogą być zatwierdzane z cyfrowym podpisem, wykorzystując innowacyjną technologię esign. Zmiany w dokumentach PDF z cyfrowym podpisem są zapisywane i zapamiętywane w historii. Dzięki temu można łatwo i jednoznacznie przypisać i udokumentować odpowiedzialności, uzyskując zgodny z prawem proces zatwierdzania i archiwizacji. Znakowanie dokumentów może być integrowane w plikach PDF, dzięki wykorzystaniu technologii estamp. Umożliwia to sygnalizację ważności lub też nieważności zawartości dokumentów. Wszystkie dokumenty są automatycznie archiwizowane w systemie COMOS. Archiwizacja jest realizowana wraz z tworzeniem wersji. Jeśli dokument jest edytowany, tworzona jest całkowicie nowa wersja dokumentu. Wszystkie wcześniejsze wersje dokumentu zostają zachowane i możliwy jest w dowolnej chwili dostęp do nich. Żadne dane nie zostają utracone i istnieje zawsze możliwość prześledzenia, kto wprowadził zmiany do dokumentu, w konkretnym czasie. W razie konieczności, można również przywołać starsze wersje dokumentu i zadeklarować je ponownie jako aktualną wersję. Można indywidualnie ustawić liczbę wersji dokumentu, które są przechowywane w systemie. 12

13 Korzyści zapewniane przez system COMOS PQM - Wyższa jakość danych i dokumentów - Technika warstw roboczych zapewnia bezpieczny rozwój projektu - Archiwizacja poprzednich stanów projektu upraszcza rozwiązywanie problemów - Wymiana informacji z zewnętrznymi aplikacjami, w oparciu o modyfikowane interfejsy - Obszerna dokumentacja zakładu pozwala skrócić czas realizacji projektów Importowanie dokumentów zewnętrznych Sprawdzone i udostępnione Dokumentacja projektu Dokumentacja zakładu Rozdzielenie dokumentacji projektu i dokumentacji zakładu System COMOS PQM rozróżnia dokumentację projektu od dokumentacji zakładu. Dokumentacja zakładu obejmuje ostatnie wersje dokumentów i opisuje status wykonawczy zakładu. Właściwe dla projektu zmiany można wprowadzić bez modyfikowania dokumentacji zakładu. Jest to realizowane poprzez wykorzystanie warstw roboczych, z różnymi widokami dokumentacji zakładu. W ten sposób można testować i optymalizować projekt, w bezpiecznym środowisku. Kiedy proces projektowania zostaje zakończony, a wszystkie zmiany zaakceptowane, zmiany właściwe dla projektu mogą zostać zintegrowane w dokumentacji zakładu. Ten proces gwarantuje, że ostatnia dokumentacja wykonawcza zakładu pozostanie nienaruszona, umożliwiając równocześnie realizację projektów w elastyczny sposób. Elastyczna strukturyzacja, na potrzeby indywidualnych widoków System COMOS dostarcza narzędzia, które umożliwiają tworzenie elastycznie strukturyzowanego wyświetlania dokumentów, na przykład wyświetlanie specyficzne względem funkcji, lokalizacji lub dokumentacji. Przykładowo, dokumenty są organizowane i wyświetlane w strukturze, opartej na kodach DCC (Document Classification Code - Kody Klasyfikacji Dokumentów). Jest to najlepsze rozwiązanie dla archiwizacji, ponieważ można wyszukiwać określone typy dokumentów. Można pracować z szeregiem różnych struktur dokumentów równocześnie. Rozbudowane funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego System COMOS udostępnia najnowsze funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego, umożliwiając optymalne wyszukiwanie dokumentów. Standardowe wyszukiwanie dokumentów jest wspierane przez wyszukiwanie oparte na atrybutach. Oznacza to, że pełne wyszukiwanie tekstowe w systemie COMOS może zostać użyte do wyszukiwania wewnątrz treści dokumentów lub też można wyszukiwać w oparciu o właściwości plików. W celu uzyskania najlepszych wyników, można łączyć możliwości pełnego wyszukiwania tekstowego z wyszukiwaniem opartym o atrybuty. Szybkość funkcji wyszukiwania umożliwia bezpośredni dostęp do żądanych wyników. Projekty mogą być edytowane, wykorzystując technikę warstw roboczych, bez wprowadzania zmian w dokumentacji zakładu. Zewnętrzne dokumenty mogą być znajdowane łatwo i szybko, wykorzystując funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego i/lub wyszukiwania opartego o atrybuty. 13

14 Glosariusz Komputerowy system zarządzania konserwacją (CMMS) Skrót CMMS oznacza Computerized Maintenance Management System (Komputerowy system zarządzania konserwacją). Procesy konserwacji są wspierane lub też kontrolowane przez oprogramowanie CMMS. Nieciągłości Dane są wprowadzane tylko raz i są następnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Mechanizmy ścisłego dziedziczenia oraz powiązań zapewniają wszystkim zainteresowanym, zaangażowanym w projekt, dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili czasu. Kod klasyfikacji rodzaju dokumentu (DCC) Dokumenty mogą być klasyfikowane i sortowane w funkcji ich właściwości, wykorzystując kody DCC (Document Kind Classification Code). W ten sposób są nie tylko dostępne dla powiązanych z nimi komponentów, ale mogą być również przywoływane w funkcji ich właściwości na przykład wszystkie dokumenty TÜV (niemieckie stowarzyszenie techniczne), dotyczące zakładu. ERP Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning (Planowanie zasobów firmy). System ERP jest programem odpowiedzialnym za planowanie zasobów firmy. Nieciągłości W odniesieniu do rozwiązań programowych, nieciągłość jest to zmiana aplikacji, wykorzystywanej do przetwarzania informacji. W przypadku nieciągłości, dane muszą zostać przekazane z jednej aplikacji, do drugiej i nie istnieją w jednej tylko postaci. Możliwymi konsekwencjami takiego stanu jest więcej pracy, stracony czas i obniżona jakość. Zorientowanie obiektowe w platformie COMOS Zorientowanie obiektowe jest holistycznym opisem istniejącego komponentu oraz jego graficznego przedstawienia w rzeczywistej postaci. Graficzna i alfanumeryczna reprezentacja wewnątrz bazy danych stanowi pojedynczą całość obiekt. RBM (Risk Based Maintenance - Konserwacja oparta na analizie zagrożeń) Konserwacja oparta na analizie zagrożeń jest metodą konserwacji zakładów i urządzeń technicznych, która szacuje zagrożenia oraz konsekwencje w przypadku awarii. Szacunki pomagają w optymalnym określeniu środków konserwacji lub też cykli konserwacji i pozwalają w znaczący sposób ograniczyć potencjalne zagrożenia. Warstwy robocze Warstwy robocze są nakładającymi się na siebie widokami projektu inżynierskiego, w których prace mogą być realizowane w sposób równoległy, bez manipulowania wspólną bazą danych. Warstwy robocze mogą być wykorzystywane do kontrolowania wersji projektów (nieograniczona liczba wersji) i umożliwiać dostęp do leżących głębiej warstw roboczych, jak również umożliwiać tworzenie obiektów we własnej warstwie roboczej użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość przetestowania najpierw zmian, a następnie, w razie konieczności, ich odrzucenia lub usunięcia. 14

15 Pomówmy o nowych możliwościach i nowych celach Szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach internetowych: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 15

16 , Siemens AG Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawierają jedynie ogólne opisy lub charakterystyki możliwości, które nie zawsze muszą mieć zastosowanie zgodnie z opisem lub też, które mogły zmienić się w wyniku dalszego rozwoju produktów. Jakiekolwiek zobowiązania do podania odpowiednich charakterystyk powstaną tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zostaną wyraźnie uzgodnione w ramach umowy. Przytoczone w dokumencie znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie oznaczenia produktów mogą być znakami towarowymi lub nazwami produktów firmy Siemens AG lub też firm dostawców. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie do własnych celów może stanowić naruszenie praw ich właścicieli. 15

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos COMOS Process Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych www.siemens.com/comos COMOS Efektywne projektowanie podstawowe i szczegółowe, dzięki spójności danych Inteligentna inżynieria procesowa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę

COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę www.siemens.com/comos COMOS Zintegrowane projektowanie systemów elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu użyj Safety Evaluation Tool Safety Integrated www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Safety Evaluation Tool jest częścią programu Safety Integrated opracowanego

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl GanttProject /Microsoft Project Danuta Golec dgolec@takdg.pl Organizacja ceremonii ślubnej Remont Prezes, zarząd Informatyka Usługi i wsparcie Marketing i sprzedaż Badania i rozwój Korporacyjny Tworzenie

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej Portal internetowy DB Schenker Rail Witamy w Waszym indywidualnym obszarze roboczym Portal internetowy RailServiceOnline (RSO) umożliwia wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro?

Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro? Cyfrowe biuro 7 Do kogo skierowane jest Cyfrowe Biuro? Cyfrowe Biuro to oferta kompleksowych rozwiązań dedykowanych produkcji (drukowaniu), powielaniu, dystrybucji (skanowanie i faksowanie), archiwizacji

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja systemu CRANE

Specyfikacja systemu CRANE Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka bezpieczeństwa Zbigniew Suski 1 Polityka Bezpieczeństwa Jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego GALILEO Zarządzaj wagami w nowoczesny sposób GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego OPROGRAMOWANIE GALILEO Zarzadzaj wagami w nowoczesny sposób Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo