Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu"

Transkrypt

1 Inżynieria środowiska W2 Grafika Power Point Edytor tekstu 1

2 Grafika komputerowa Wprowadzenie zastosowania - rysunki - schematy - interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D, 3D - kartografia (mapy) - kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo CAD/CAM - symulacja i animacja (przetwarzanie) - rozpoznawanie obrazów technika - wektorowa - rastrowa pixel (picture element) cechy: - rozdzielczość (liczba pikseli/cal) - wyrazistość (rozmiar plamki) 2

3 Obraz - grafika bmp Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy brak kompresji! duże pliki! Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp DUŻE PLIKI!!! wiele bajtów! 3

4 problem rasteryzacji 4

5 Kompresja danych Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych, wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie informacji bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum. Ważne z powodów: składowanie (magazynowanie) przesył 5

6 Kompresja: z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna) bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) np. w programach archiwizujących. 6

7 Standard RGB Dominującym standardem zapisu barw jest RGB. R red (czerwony) G green (zielony) B blue (niebieski). W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy osiem bitów). Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, srgb. 7

8 Zapis bitmapowy vs wektorowy bitmapowy wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary) wektorowy tworzą go obiekty opisane matematycznie, np. równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe rozmiary) 8

9 STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH PDF jest używany przez program Adobe Acrobat, PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków zawierających duże obszary jednolitego koloru. Obrazki w skali szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel. 9

10 GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji od GIF'a. 10

11 TIFF (Tagged Image File Format) -jest używany do wymieniania plików między aplikacjami i platformami komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW - algorytm kompresji bezstratnej, nie powodującej utraty szczegółów obrazka. TIFF 5.0 definiuje 45 tagów TIFF jest standardem szeroko używanym jednak zawiera wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem. PHOTOCD -format zdefiniowany przez Kodaka dla cyfrowego przechowywania obrazów o wysokiej jakości. JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci. 11

12 Metody kompresji DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze względu na zmianę kolorów. Jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to można go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa zmienia się tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu opisania tego bloku itd. Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana. 12

13 Kompresja HUFFMANA obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania. 13

14 FRAKTALNA Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek śniegu. Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej. W tym celu niezbędna jest gruntowna analiza obrazu Proces kompresji jest wolniejszy niż kodowanie inną metodą, jednak obrazy kodowane metodą fraktalną. Ze względu na jakość obrazu metoda ta znacznie przewyższa technologię JPEG. Kompresja fraktalna nadaje się zarówno dla obrazów nieruchomych jak i obrazów ruchomych. 14

15 Standardy grafiki skompresowanej.jpg Dobry do publikacji zdjęć WWW Głębia barw do 24 bitów Małe rozmiary plików.gif Bardzo małe rozmiary plików Obsługują wszystkie przeglądarki Przezroczystość, animacje Głębia barw tylko 8 bitów 15

16 Edytory graficzne specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel PhotoPaint Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in: CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio. 16

17 Inne programy do obróbki grafiki IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć) RawShooter Essentials 2006 GIMP Photo Pos Pro Picasa 2.7 darmowy ThumbsPlus 7 komercyjny Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe) 17

18 Zamiana na format PDF Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter. PDFCreator wydruk z aplikacji do formatu PDF konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować, kompresować i podpisywać. OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do formatu PDF Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod Windows 18

19 DTP(ang. Desktop Publishing) zajmuje się profesjonalnym, kompletnym przygotowaniem materiałów do druku ( składem ). Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu formatów dokumentów najstarszy Ventura Publisher, Corel Ventura, Adobe PageMaker QuarkXpress Scribus (open source) 19

20 Kompresja innych mediów mp3 kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b. niskich częstotliwości, cichych dźwięków) 20

21 Inne formaty stratnej kompresji dźwięków WMA Windows Media Audio. Utwór przy kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 bitów/s. Porównywalna jakość AAC, MPC, OCG 21

22 Analiza i synteza dźwięków Zastosowanie w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice Response) i ASR (Automatic Speech Recognition - rozpoznawanie mowy). automat rozumie mowę i odpowiada Systemy Call Center stosują technologię TTS (Text-To- Speech - zamiana tekstu na mowę (dla niewidomych) Także synteza dźwięków w tworzeniu muzyki. 22

23 Podstawowe formaty video AVI Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 przestarzały 352x288 MPEG-2 zmienny strumień MPEG-4 do kodowania AVI DivX komercyjna pochodna MPEG-4 inne SVCD, VCD oparty na MPEG-1 23

24 Video - kodeki DivX XviD i inne 24

25 Komputer w identyfikacji obrazów (DNA obrazu) stylów pisarskich 25

26 Grafika Główny podział: - bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop - wektorowa np.corel, narzędzia Office 26

27 Grafika bitmapowa (np. Paint) raster (siatka) element podstawowy to pixel- punkt ekranowy! typowa aplikacja: - nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako *.bmp, *.jpg, *.gif. *.png - ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk - schowek dostępne: - przybornik narzędzi (rysowanie, edycja) - opcje narzędzi - paleta kolorów (główny i tła) makro-obiekty: - typ, rozmiar w trakcie tworzenia - potem jako piksele 27

28 Figury + tekst kolory - główny i tła: - lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety - weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe) szczególne figury - dodany Shift: - linia pozioma, pionowa lub pod kątem prostokąt kwadrat - elipsa okrąg udogodnienia: - rezygnacja - Esc - wycofanie Edycja Cofnij, Ctrl+Z - powtórzenie Edycja Powtórz, F4 tekst: - przeźroczysty lub z kolorem tła - czcionka, rozmiar + styl - prosta edycja - w trakcie pisania 28

29 Edycja wycinek grupa pixeli: - prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A) - przeźroczysty lub z kolorem tła - zmiana rozmiaru (tylko natychmiast po utworzeniu!) - usuwanie (Del) - operacje przez schowek (także do innych aplikacji) - dodatkowo Kopiuj do... Wklej z... (pliku) gumka: - rozmiar - zwykła - lewy przycisk - kolorowa - prawy przycisk - rysowanie w kolorze tła powiększenia (bez tekstu): - 1, 2, 6, 8 - krotne - siatka (Ctrl+G grid) - możliwa miniaturka 29

30 Efekty specjalne 30

31 Grafika wektorowa (dostępna: np. aplikacje Office Wstaw/Kształty osobna aplikacja Microsoft Visio) - rysunek-schemat składa się z kształtów (bloczków, obiektów - ang. shape) bloczki (figury, symbole) połączenia - technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop) - dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.: ogólne organizacyjne kartograficzne informatyczne elektroniczne budowlane - okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie - bloczki i połączenia mogą być sklejane (znaczniki + kolor zielony czerwony) Dostęp do kształtu w dowolnym momencie! Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool) i modyfikować 31

32 własności kształtu: - położenie przeciąganie - linia/kontur styl, grubość, kolor - tło dla figur zamkniętych kolor, deseń - rozmiar - przeciągnięcie za uchwyty - linie krzywe modyfikacja przez dodawanie punktów - większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe połączenia (łączniki kształtów np. schematy blokowe): - można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń - można modyfikować jak bloczki operacje przez schowek grupy kształtek: - zaznaczanie - Shift+kliknięcie - otaczanie grupy - usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu) - ułożenie na stercie (wierzch- spód) 32

33 33

34 Nazwisko i imię WYDZIAŁ Początek kadra studenci Operacje początkowe wszystko? tak nie przetwarzanie Koniec 34

35 Format kształtek linie (także kontur kształtów powierzchniowych) : - wzór - grubość - kolor - zaokrąglenie (w figurach) - początek, koniec, rozmiar (w połączeniach) wypełnienie (fill): - wzór brak (przeźroczysta) - kolor główny - kolor tła - cień (shadow) - wzór + 2 kolory ułożenia kształtek: - wierzch spód - wyrównanie grupy (pionowo poziomo - lewe, prawe, środkowe) - odbicia i obroty 35

36 Superaplikacja biurowa MS- OFFICE Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) wersje: starsze, XP, 2003, 2007,

37 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: Microsoft Word (edytor tekstu) Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazow, prosta edycja zdjęć) Ponadto: Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) Microsoft Visio (edytor schematów) Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy) 37

38 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: -tekst - grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) - dźwięk Możliwości: - sterowanie tempem - efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów) 38

39 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie Podział edytorów tekstu ASCII NC-edit Notatnik vi - unix dokumentu redagowanego MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect inne Write WordStar ChiWriter TAG Tech Works AmiPro Open Office 39

40 Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) masz to co widzisz 40

41 Struktura dokumentu podział fizyczny: plik główny mogą być pliki składowe (wstawiane) 41

42 podział logiczny: sekcje - wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki operacje: Wstaw Znak podziału Sekcji sekcja 1 Wstaw Obiekt Rysunek Pole tekstowe sekcja 2 Enter - koniec akapitu sekcja 3 Z n a k i 42

43 podział redakcyjny: strony wiersze Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny! 43

44 Układ strony Najważniejsze opcje: - Rozmiar - Orientacja - Marginesy proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu 44

45 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu. ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE!!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu odstęp przed i po) 45

46 Położenie akapitów wcięcie 1-go wiersza marginesy strony wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po sumuje odstęp przed się Tylko tak robimy przez parametry akapitu Format Akapit 46

47 Odstępy wewnątrz akapitu - spacja - NORMALNA - NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) - tabulatory (większe odstępy) - kolumny - tabela ENTER koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER wymuszone złamanie akapitu 47

48 Formatowanie czcionki łatwe ale... x 2 - indeksy górne i dolne Λ ω α - Wstaw symbol italic 48

49 Nawigacja w dokumencie typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec Klawisze Skok kursora o znak o wiersz CTRL+ CTRL+ o słowo w prawo, lewo Home/End na początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUp o ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5 49

50 Ważniejsze operacje Zaznaczanie i operacje edycyjne typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace) 50

51 Widoki dokumentu widok normalny wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp. 51

52 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki na bieżąco: Narzędzia Opcje Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia Język Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów 52

53 Szukanie i zastępowanie operacje: Edycja Znajdź lub Edycja Zamień lub Narzędzia główne Ctrl-F (ang. Find) Ctrl-H (ang. change) Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania Style (okienko stylów) modyfikacja (akapit, czcionka, obramowania, język itp.) stosowanie z narzędzia listy ułatwia jednolite formatowanie 53

54 Równania matematyczne Wstaw Obiekt Microsoft Equation 3.0, Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska x 1 = x o xdx 54

55 Obramowania i cieniowania Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona 55

56 Tabele Sposoby wstawiania tabeli: Narzędzie Wstaw tabelę lub Menu Tabela Wstaw tabelę Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) komórki scalone Poruszanie się po tabeli klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką 56

57 Inne możliwości Tabulatory standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Typy tabulatorów: Wyrównanie do lewej Wyrównanie do prawej Wyrównanie do środka Dziesiętny (dla liczb) wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego Nazwisko Data Cecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski 1456,50 Malinowski średni 50,90 Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu 57

58 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia: Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90 o ) Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: 1 sposób wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony znaki podziału) 2 sposób zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn podział automatyczny Znak podziału kolumny Układ strony/kolumny 58

59 Listy menu Format wyliczanie numerowanie wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane - wielopoziomowe) Nagłówki i stopki menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) zróżnicowane dla sekcji Numery stron menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści konieczny styl nagłówkowy (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy 59

60 Inne możliwości: Tezaurus synonimy, Tłumaczenie Przypisy Recenzja (śledź zmiany) poprawki widoczne lub nie 60

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map)

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map) Piksel - punkt, którego parametrami są współrzędne ekranu, kolor i jaskrawość. Jest najmniejszym elementem obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowa użytkowe Oprogramowa użytkowe (aplikacyjne, aplikacja) określa sposoby, w jaki zostają użyte zasoby systemowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika Oprogramowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne 2 3 6 7 8 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Photoshop CS6 ver.13 EN Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Acrobat Prof.

Bardziej szczegółowo

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Lucjan Dobrowolski 2014 PRz, WCh, ZICh Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Edycja treści tekstowych zawierających złożone formatowanie. Metody umieszczania równań matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo