Programowanie Komputerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Komputerów"

Transkrypt

1 Programowanie Komputerów Łukasz Kuszner pokój 209, WETI kuszner/ Wykład 30 godzin, Laboratoria 30 godzin 2012/ Strona 1 z 26

2 1. Zasady Wykład i laboratorium są oceniane osobno. Zaliczenie laboratorium jest na podstawie pracy na zajęciach. Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczenia pisemnego na koniec semestru. Strona 2 z 26

3 2. Pomoc pakietu Visual Studio Dokumentacja dostępna on-line na stronach MSDN Andrew Troelsen, Pro C# 2010 and the.net 4 Platform (cz. 1 i 2, fragmenty cz. 3). Wydanie polskie: 2010 i platforma.net 4.0, Wydawnictwo Naukowe PWN, Standard ECMA-334 C# Language Specification (obejmuje tylko wersję 1.0, 1.2 i 2.0) Strona 3 z 26

4 Wprowadzenie do programowania na platformie.net.net Framework jest częścią systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft. Na platformę.net składają się dwie części: The common language runtime (CLR) oraz.net Framework class library. CLR jest środowiskiem uruchomieniowym implementującym standard CLI (Common Language Infrastructure, ISO/IEC 23271, ECMA-335). Class Library jest rozbudowaną, zorientowaną obiektowo biblioteką klas, które mogą być użyte do tworzenia różnego rodzaju aplikacji: od tekstowych poprzez graficzne do sieciowych aplikacji opartych na ASP.NET. Strona 4 z 26

5 Języki na platformie.net C# Visual C++ Visual Basic Visual J# inne Strona 5 z 26

6 Programy narzędziowe csc.exe - kompilator C# ildasm.exe - deasembler AL.exe - assembly linker vbc.exe - visual basic compiler cl.exe - C, C++ compiler Strona 6 z 26

7 3. jest językiem stworzonym na potrzeby platformy.net przez firmę Microsoft. Pierwsza szeroko rozpowszechniona implementacja z roku 2000 była częścią tej właśnie platformy. Za twórców języka uważani są Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth i Peter Golde. Istnieje ogólnie dostępny standard C# oznczony ECMA-334, opracowany na podstawie zgłoszenia trzech firm: Microsoft, Intel i Hewlett-Packard. Strona 7 z 26

8 Implementacje Open Source Obecnie istnieje kilka projektów implementujących ten standard, również z jawnym kodem źródłowym. Przykłady: Mono - projekt open source na licencjach MIT, LGPLv2 i GPLv2 pierwotnie prowadzony przez firmę Novell (obecnie przez Xamarin), (http://www.mono-project.com/). DotGNU Portable.NET - PNET (http://www.dotgnu.org/) inne... Strona 8 z 26

9 Kolejne wersje języka C# C# 1.0,.NET Framework 1.0, Visual Studio.NET 2002 C# 1.2,.NET Framework 1.1, Visual Studio.NET 2003 C# 2.0,.NET Framework 2.0, Visual Studio 2005 C# 3.0,.NET Framework 3.5, Visual Studio 2008 C# 4.0,.NET Framework 4.0, Visual Studio 2010 C# 5.0,.NET Framework 4.5, Visual Studio spodziewana w 2012 Strona 9 z 26

10 Motywacja twórców Cele, które przyświecały twórcom języka można zawrzeć w kilku punktach: C# ma być nowoczesnym, łatwym do opanowania językiem obiektowym ogólnego przeznaczenia. Język i jego implementcja powinny zapewniać takie udogodnienia jak: silna kontrola typów, sprawdzanie zakresów tablic, wykrywanie prób użycia niezainicjalizowanych zmiennych i autmatyczne zwalnianie pamięci (ang. garbage collection). Język ma umożliwiać tworzenie alpikacji działających w środowisku rozproszonym. Język ma zapewnić przenośność kodu jak i łatwość jego przyswojenia przez programistów znających C i C++. Strona 10 z 26

11 Motywacja twórców (2) Język ma wspierać tworzenie aplikacji wielojęzykowych (ang. internationalization). Mimo że projektanci dołożyli starań aby aplikacje tworzone w C# działały szybko i nie używały zbyt wielu zasobów pamięciowych, to należy pamiętać, że język nie został wymyślony po to, by konkurować pod tym względem z C czy asemblerami. Strona 11 z 26

12 4. Pierwszy program Przykład 1. using System ; public class Test { public static void Main ( ) { Console. WriteLine ( Witaj p r z y j a c i e l u ) ; } } Mówiąc w dużym skrócie powyższy program musi zostać przetłumaczony z kodu źródłowego na kod pośredni lub kod wykonywalny. Program, który do tego służy nazywamy kompilatorem, a sam proces tłumaczenia kompilacją. Strona 12 z 26

13 Elementy kodu programu Program w języku C# musi zawierać definicję klasy, w której znajduje się się metoda Main oznaczona słowem static. Nasz pierwszy program zawiera tylko i wyłącznie tę metodę, która składa się z jednej instrukcji: Console.WriteLine("Witaj przyjacielu);, ta wypisuje tekst zawarty w cudzysłowie. Strona 13 z 26

14 Struktura programu Kod programu może zostać umieszczony w jednym bądź wielu plikach. Program składa się głównie z definicji typów (klas). Klasy składają się głównie z metod (funkcji), które z kolei zbudowane są z instrukcji. Każda instrukcja zakończona jest średnikiem. Instrukcje składają się ze słów kluczowych, operatorów, nazw zmiennych, wywołań funkcji, oraz znaków grupujących i separujących (nawiasy, przecinki, średniki). Strona 14 z 26

15 Uruchomienie programu Program zaczyna działanie od wykonania funkcji Main w głównej klasie programu. Wykonywane są instrukcja po instrukcji w kolejności zgodnej z umieszczeniem w kodzie źródłowym. Pozostałe klasy mogą być napisane przez programistę lub pochodzić z bibliotek. Przed uruchomieniem program należy skompilować i scalić (linkowanie, konsolidacja) z funkcjami bibliotecznymi. Strona 15 z 26

16 5. Edycja kodu źródłowego Pożądane cechy edytora kodu programu: Podświetlanie składni Wielokrotne cofnij/powtórz Zaznaczanie blokowe Parowanie nawiasów Autowcięcia Autouzupełnianie Ukrywanie części kodu Ukrywanie części tekstu Integracja z kompilatorem Możliwość sprawdzania pisowni (np. w komentarzach) Łatwość obsługi Niska cena Zasady Strona 16 z 26

17 6. to proces automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku programowania na inny (kod maszynowy lub kod pośredni). Dane wejściowe najczęściej nazywa się kodem źródłowym. Program wykonujący tłumaczenie to kompilator. Przeważnie kompilacja jest częścią większego procesu tłumaczenia, a tworzony w jej trakcie kod wynikowy jest przekazywany do linkera (konsolidatora). Strona 17 z 26

18 Proces przetwarzania kodu źródłowego preprocessing - przetworzenie wstępne, na przykład włączenie plików nagłówkowych kompilacja konsolidacja - łączenie skompilowanych modułów i utworzeniu pliku wykonywalnego. Strona 18 z 26

19 Etapy kompilacji Faza wstępna - odczyt i analiza kodu na podstawie reguł języka, tworzenie reprezentacji pośredniej kodu źródłowego w postać grafu lub drzewa zależności. Analiza leksykalna - rozdzielenie kodu na elementarne jednostki języka programowania zwane tokenami. Analiza składniowa - dopasowanie tokenów do gramatyki języka (sprawdzenie, czy kod źródłowy był poprawny składniowo) Analiza semantyczna - określenie znaczenia poszczególnych tokenów. Przykładem może być sprawdzanie, czy nie występuje niezgodność typów. Optymalizacja - reprezentacja pośrednia jest upraszczana tak, aby program otrzymany na jej podstawie charakteryzował się pewnymi cechami (np. większą wydajnością lub mniejszą objętością). Generacja kodu na podstawie reprezentacji pośredniej generowany jest kod wynikowy. Zasady Strona 19 z 26

20 Błędy kompilacji Bezproblemowy przebieg kompilacji programu jest rzadkim zjawiskiem nawet u doświadczonych programistów. Przykład 2. using System ; public class Test { public static void Main ( ) { Console. WriteLine ( Witaj p r z y j a c i e l u ) } } Powyższy przykład jest błędny. Próba kompilacji takiego programu zakończy się niepowodzeniem. Strona 20 z 26

21 Przykładowe komunikaty wyświetlone przez kompilator mogą mieć następującą postać: Zasady Przykład 3. prog.cs(7,3): error CS1525: Unexpected symbol }, expecting ; prog.cs(8,1): error CS8025: Parsing error Compilation failed: 2 error(s), 0 warnings Kompilator uznał, że błąd znajduje się w linii 7 przed symbolem {, mimo że średnik zwyczajowo piszemy bezpośrednio po instrukcji. Mimo to sytuacja jest wielce komfortowa; otrzymaliśmy precyzyjny komunikat o błędzie, który łatwo poprawić. Strona 21 z 26

22 7. (ang. debugging = odpluskwianie) - to proces śledzenia działania systemu mikroprocesorowego lub programu komputerowego za pomocą specjalnego programu - debugera w celu wychwycenia i naprawy błędów w działaniu uruchamianego urządzenia lub oprogramowania. Istotą uruchamiania przy pomocy debugera jest możliwość wykonywania programu w trybie pracy krokowej lub z zastawianiem tzw. pułapek (ang. breakpoints), czyli miejsc w programie, po osiągnięciu których dalsze wykonywanie programu jest zatrzymywane, a także podglądania i ew. zmiany zawartości rejestrów, pamięci itd. Strona 22 z 26

23 8. Kod programu możemy podzielić na tak zwane Tokeny (lub leksemy), czyli ciągi znaków rozumiane jako abstrakcyjne jednostki danego języka programowania. W C# tokenami są: Identyfikatory (Nazwy stałych, zmiennych, funckji, klas), np: Test, Main, Słowa kluczowe, np: public, static Literały, np: 42 Operatory i separatory, np:!=, {, } (, ). Strona 23 z 26

24 Identyfikatory Identyfikatory stosują zalecenia: załącznika 15 do standardu Unicode (ang. Unicode Standard Annex 15). Dodatkowo można stosować znak podkreślenia ( ) również na początku nazwy (jest traktowany jak litera), kody escape, dopuszczalny jest również jako prefiks dla słów kluczowych. Strona 24 z 26

25 Literały Literały reprezentują wartość (liczbową, tekstową, itp.) wpisaną bezpośrednio w kod programu. Strona 25 z 26

26 Operatory arytmretyczne: + - * / % logiczne: &&,,! porównania: <, <=, >, >=, ==,!= przypisania: = bitowe: & ^ ~ << >> Strona 26 z 26

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. Projektowanie i implementacja systemu. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Bartłomiej Bodziechowski kierunek studiów: fizyka techniczna specjalność: fizyka komputerowa Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo