ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE LABORATORIUM ul. Bartycka 110 a Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: B/9 Badania biologiczne i biochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek: wody, wody podziemnej, wody powierzchniowej, ścieków, gleby, osadów ściekowych, gazów odlotowych, pyłów, odpadów G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne, gazy odlotowe K/9 Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek: wody, ścieków, osadów ściekowych N/9/P Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek: wody, wody podziemnej, wody powierzchniowej, ścieków, odpadów, gleby, osadów, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 322 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 1/24

2 Pracownia w Warszawie Grupa Analityczna ul. Bartycka 110 A, Warszawa Indeks nadmanganianowy (0,5 50) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 O2 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (0,5 6,00) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (3 6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie siarczanów (10,0 1000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,078 35) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie azotu amonowego (1 100) mg/dm 3 Stężenie azotu azotynowego (0,010 10) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,1 50) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0,1 500) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Zawiesina ogólna (2 2000) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,04 56,0) mg/dm 3 Stężenie chromu ogólnego (0,002 1,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-EN ISO 8467:2001 PN-ISO 6060:2006 PN-ISO 15705:2005 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-EN 25663:2001 PB-049/WA wydanie 2 z dnia r. PN-EN 15216:2010 PN-EN 872:2007+Ap.1:2007 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN 1233:2000 PN-EN ISO :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 2/24

3 Stężenie kadmu (0,0002 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie ołowiu (0,0015 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie manganu (0,002 10,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie miedzi (0,005 1,00) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie niklu (0,005 1,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie żelaza ogólnego (0,003 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie rtęci (0, ,00) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (0,5 2000) mg/dm 3 Stężenie ogólnego węgla organicznego (2 1000) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w podczerwieni Barwa (5 70) mg Pt/dm 3 Metoda wizualna Indeks oleju mineralnego/substancje ropopochodne (0,1 2000) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie kationów Wapń (1,0 150) mg/dm 3 Magnez (1,0 50,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN ISO 5961:2001 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO :2005 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. PB-056/WA wydanie 1 z dnia r. PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 7887:2002 rozdział 4 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 14911:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 3/24

4 Stężenie metali Chrom (0,001 1,0) mg/dm 3 Ołów (0,001 1,0) mg/dm 3 Miedź (0,001 1,0) mg/dm 3 Kadm (0,0001 1,0) mg/dm 3 Nikiel (0,001 1,0) mg/dm 3 Bor (0,011 10,0) mg/dm 3 Bar (0,003 1,0) mg/dm 3 Selen (0,001 10,0) mg/dm 3 Molibden (0,001 1,0) mg/dm 3 Wapń (0,1 100,0) mg/dm 3 Cynk (0,002 10,0) mg/dm 3 Mangan (0,003 1,0) mg/dm 3 Arsen (0,001 10,0) mg/dm 3 Żelazo (0,020 10,0) mg/dm 3 Glin (0,005-1,0) mg/dm 3 Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie anionów Fluorki (0,1 14,0) mg/dm 3 Chlorki (0,5 400,0) mg/dm 3 Azotyny (0,5 12,0) mg/dm 3 Azotany (0,5 200,0) mg/dm 3 Siarczany (0,5 400,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Twardość ogólna Stężenie detergentów niejonowych (0,2 12,0) mg/dm 3 Stężenie lotnych związków organicznych dichlorometan (0,50 100) μg/dm 3 trichlorometan (0,50 100) μg/dm 3 tetrachlorometan (0,50 100) μg/dm 3 1,2-dichloroetan (0,50 100) μg/dm 3 trichloroetylen (0,50 100) μg/dm 3 tetrachloroetylen (0,50 100) μg/dm 3 heksachlorobutadien (0, ) μg/dm 3 benzen (0,50 100) μg/dm 3 toluen (0,50 100) μg/dm 3 etylobenzen (0,50 100) μg/dm 3 ksylen (suma izomerów) (1,0 100) μg/dm 3 1,2,3-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 naftalen (0,10 100) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO :2009 PB-060/WA wydanie 1 z dnia r. PB-058/WA wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO 15680:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 4/24

5 Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) PCB 28 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 52 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 101 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 118 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 138 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 153 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 180 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 194 (0,010 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorobenzenów 1,2,3-trichlorobenzen (0,002 0,100) μg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0,002 0,100) μg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0,002 0,100 μg/dm 3 pentachlorobenzen (0,002 0,050) μg/dm 3 heksachlorobenzen (0,002 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie pestycydów heksachlorocykloheksan (suma izomerów α,β,γ,δ) (0,002 0,050) μg/dm 3 aldryna (0,002 0,050) μg/dm 3 dieldryna (0,002 0,050) μg/dm 3 endryna (0,002 0,050) μg/dm 3 izodryna (0,002 0,050) μg/dm 3 α-endosulfan (0,002 0,050) μg/dm 3 β-endosulfan (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-dde (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-ddd (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-ddt (0,002 0,050) μg/dm 3 o,p-ddt (0,002 0,050) μg/dm 3 alachlor (0,005 0,050) μg/dm 3 trifluralina (0,002 0,050) μg/dm 3 chlorfenwinfos (0,005 0,050) μg/dm 3 chlorpiryfos etylowy (0,002 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorków ( ) mg/dm 3 PN-EN ISO 6468:2002 PN-EN ISO 6468:2002 PN-EN ISO 6468:2002 PN-ISO 9297:1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 5/24

6 Woda Osady ściekowe Odpady Liczba bakterii grupy coli od<1npl/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Liczba Escherichia coli od<1npl/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Stężenie rtęci (15 500) ng/dm 3 Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (ASF) Stężenie chromu Cr+6 (0,005 1,0) mg/dm 3 Metoda spektroskopii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie fosforanów (0,06 14,0) mg/dm 3 Stężenie ortofosforanów (0,1 14,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp., od 10 szt./kg s.m. Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp. w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Zawartość metali Kadm (1,0 2,0) mg/kg s.m. Nikiel (10 12) mg/kg s.m. Chrom (10 12) mg/kg s.m. Ołów (10 15) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Zawartość rtęci (0,001 6,00) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji PB-011/WA wydanie 4 z dnia r. PN-EN ISO 17852:2009 PB-062/WA Wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006+Ap.1:2010+Ap.2:2010 PN-EN ISO :2009 PB-044/WA wydanie 2 z dnia r. PN-Z-15009:1997 PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 10390:1997 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 6/24

7 Gleby Osady Gleby Osady Pyły (gazy odlotowe) ph 3,0 11,00 Metoda potencjometryczna Zawartość metali Arsen (2 4000) mg/kg s.m. Bar (0,4 400) mg/kg s.m. Chrom (0,1 400) mg/kg s.m. Cynk (0,4 4000) mg/kg s.m. Kadm (0,02 400) mg/kg s.m. Miedź (0,3 400) mg/kg s.m. Molibden (0,1 400) mg/kg s.m. Ołów (0,1 400) mg/kg s.m. Nikiel (0,1 400) mg/kg s.m. Kobalt (0,2 500 ) mg/kg s.m. Cyna (1,5 500 ) mg/kg s.m. Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Sucha masa i zawartość wody (0,1 99,9%) Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % Zawartość metali Kadm (1,0 2,0) mg/kg s.m. Nikiel (10 12) mg/kg s.m. Chrom (10 12) mg/kg s.m. Ołów (10 15) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,001 6,00) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji Zawartość metali Arsen (0,03 140) ug/próbkę Kadm (0,02 130) ug/próbkę Chrom (0,6 250) ug/próbkę Kobalt (0,2 25) ug/próbkę Miedź (4,0 500) ug/próbkę Mangan (0,7 300) ug/próbkę Nikiel (1,2 70) ug/próbkę Ołów (0, ) ug/próbkę Tal (0,01 14) ug/próbkę Wanad (0,04 25) ug/próbkę Żelazo ( ) ug/próbkę Cynk ( ) ug/próbkę Metoda spektroskopii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) PN-ISO 10390:1997 PB-059/WA wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 11465:1999 PN-EN 12880:2004 PN-ISO 11466:2002 PN-ISO 11047:2001 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. PN-EN 14385:2005 z wyłączeniem pobierania próbek Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 7/24

8 Środowisko ogólne pola elektromagnetyczne Ścieki Woda Gleby Woda Ścieki Pracownia w Warszawie Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek ul. Bartycka 110 A, Warszawa Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: - 50 Hz 1 V/m 20 kv/m 3 MHz 40 GHz (0,2 300) V/m Metoda pomiaru bezpośredniego Indukcja magnetyczna w paśmie częstotliwości: - 50 Hz 1µT 10 mt Metoda pomiaru bezpośredniego Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: - 3 MHz 3 GHz (0,2 300) V/m Metoda pomiaru bezpośredniego chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0 50) ºC Pomiar bezpośredni chemicznych, mikrobiologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0 50) ºC Pomiar bezpośredni Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,5 15) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Przewodność elektryczna właściwa 20 µs/cm 2 S/cm Metoda konduktometryczna Pobieranie próbek gleby do badań chemicznych i fizycznych ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. nr 192 poz. 1883), z wyłączeniem pkt Załącznika nr 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. nr 221 poz.1645) z wyłączeniem Załącznika nr 3 PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-77/C PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN 27888:1999 PN-ISO :2007 PN-EN ISO 10523:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 8/24

9 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od lotnisk Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Ekspozycyjny poziom dźwięku A Równoważny poziom dźwięku A (24 130) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. z 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz.824) (Dz.U nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140, poz.824) z wyłączeniem punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 9/24

10 Pracownia w Ciechanowie Grupa Analityczna ul. Strażacka 6, Ciechanów Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn (0,3 200,0) mg/dm 3 O2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (10,0 5000) mg/dm 3 O2 Stężenie chlorków (5 2000) mg/dm 3 Stężenie siarczanów (10,0 5000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,05 100) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,04 100) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0,07 300) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Substancje rozpuszczone ( ) mg/dm 3 Twardość ogólna Stężenie metali Sód (0,100 1,25) mg/dm 3 Potas (0,020 1,000) mg/dm 3 Wapń (0,100 8,00) mg/dm 3 Magnez (0,025 0,800) mg/dm 3 Cynk (0,010 1,000) mg/dm 3 Miedź (0,030 1,000) mg/dm 3 Kadm (0,020 1,000) mg/dm 3 Ołów (0,200 2,00) mg/dm 3 Nikiel (0,030 2,00) mg/dm 3 Mangan (0,020 2,00) mg/dm 3 Żelazo (0,050 4,00) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB-010/CI wydanie 5 z dnia r. PB-009/CI wydanie 4 z dnia r. PB-012/CI wydanie 4 z dnia r. PN-ISO 9280:2002 PN-C :1994 PN-ISO :2002 PN-82/C-04576/08 PB-019/CI wydanie 6 z dnia r. PB-052/CI wydanie 5 z dnia r. PB-007/CI wydanie 4 z dnia r. PB-037/CI wydanie 4 z dnia r. PB-001/CI wydanie 4 z dnia r. PB-002/CI wydanie 6 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 10/24

11 Stężenie pestycydów Aldryna Dieldryna Endryna Izodryna p,p -DDE p,p -DDD p,p -DDT o,p -DDT DDT - całkowity 1,2,3-trichlorobenzen (0,004 0,04) µg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0,004 0,04) µg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0,004-0,04) µg/dm 3 TCB - suma (0,004 0,04) µg/dm 3 Pentachlorobenzen (0,0021 0,02) µg/dm 3 Heksachlorobenzen (0,002 0,02) µg/dm 3 α-hch β-hch γ-hch δ-hch HCH - suma α endosulfan (0,0015 0,015) µg/dm 3 β endosulfan (0,0015 0,015) µg/dm 3 endosulfan suma (0,0015-0,015) µg/dm 3 Pestycydy - ogółem (DDT całkowity i γ-hch) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-EN ISO 6468:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 11/24

12 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5, BZT7 (3 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5, BZT7 (0,8 6,0) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Zawiesiny ogólne (5,0 5000) mg/dm 3 Stężenie azotu azotynowego (0, ) mg/dm 3 Stężenie ortofosforanów (0,05 100) mg/dm 3 P Stężenie fosforu ogólnego (0,05 100) mg/dm 3 Stężenie ogólnego węgla organicznego (1 1000) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w IR Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,03 20) mmol/dm 3 Stężenie metali Cr (0,002 0,030) mg/dm 3 Cr +6 (0,002 0,030) mg/dm 3 Cu (0,002 0,030) mg/dm 3 Ni (0,004 0,050) mg/dm 3 Cd (0,0003 0,003) mg/dm 3 Pb (0,002 0,050) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową (GFAAS) Stężenie anionów: chlorki (0,1 200,0) mg/dm 3 azotyny (0,05 16,0) mg/dm 3 azotany (0,1 86,0) mg/dm 3 ortofosforany (0,1 5,0) mg/dm 3 siarczany (0,1 200,0) mg/dm 3 fluorki (0,01 0,5) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie kationów: Azot amonowy (0,078 3,0) mg/dm 3 Wapń (0,5 80) mg/dm 3 Magnez (0,5 40,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 O2 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap:2010 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap:2010 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PB-063/CI wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 15705:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 12/24

13 Woda Osady ściekowe Odpady Gleba Osady Gleba Indeks oleju mineralnego / substancje ropopochodne (0,06 600) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba bakterii grupy coli od <1NPL/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Liczba Escherichia coli od <1NPL/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Stężenie chlorofilu a (<1 300) mg/m 3 Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt - wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp.,trichuris sp. od 10 szt./kg s.m. Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp.w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % Olej mineralny ( C10-C40) ( ) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość metali Sód (2,50 31,0) mg/kg s.m. Potas (0,500 25,0) mg/kg s.m. Wapń (2,50 200,0) mg/kg s.m. Magnez (0,625 20,0) mg/kg s.m. Cynk (0,250 25,0) mg/kg s.m. Miedź (0,750 25,0) mg/kg s.m. Kadm (0,500 25,0) mg/kg s.m. Ołów (5,00 50,0) mg/kg s.m. Nikiel (0,750 50,0) mg/kg s.m. Mangan (0,500 50,0) mg/kg s.m. Żelazo (1,25 100,0) mg/kg s.m. Chrom (0, ,0) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Olej mineralny (węglowodory C12-C35) ( ) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-EN ISO :2003 PB-070/CI wydanie 2 z dnia r. PB-030/CI wydanie 4 z dnia r. PB-068/CI wydanie 3 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 14039:2008 PB-051/CI wydanie 6 z dnia r. PN-EN ISO 16703:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 13/24

14 Gleba Sucha masa i zawartość wody ( 0,1 99,9)% Stężenie pestycydów Aldryna (0,2 120) µg/kg s.m. Dieldryna (0,2 400) µg/kg s.m. Endryna (0,2 400) µg/kg s.m. p,p -DDE (0,2 120) µg/kg s.m. p,p -DDD (0,2 120) µg/kg s.m. p,p -DDT (0,2 250) µg/kg s.m. o,p -DDT (0,2 250) µg/kg s.m. DDT-całkowity (0,2 250) µg/kg s.m. Heksachlorobenzen (0,1 400) µg/kg s.m. α-hch (0,2 400) µg/kg s.m. β-hch (0,2 300) µg/kg s.m. γ-hch (0,2 300) µg/kg s.m. α- endosulfan (0,1 250) µg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 10382:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 14/24

15 Pracownia w Ciechanowie Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek ul. Strażacka 6, Ciechanów Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Gleba Osady ściekowe ph 2,0 13,0 Metoda potencjometryczna Przewodność elektrolityczna właściwa ( ) μs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (0 20) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna chemicznych, biologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych, fizycznych i parazytologicznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych ph 2,0 14,0 Metoda potencjometryczna chemicznych, biologicznych i fizycznych ph 2,0 14,0 Metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 PB-005/CI wydanie 4 z dnia r. PB-008/CI wydanie 6 z dnia r. PB-042/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PB-043/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PB-044/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PN-ISO :2007 PN-ISO :2007 PN-ISO 10390:1997 PN-EN ISO :2004 PN-EN 12176:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 15/24

16 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Gazy odlotowe E) Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzaenia Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenu CO2 (0,4 15) % SO2 (15 900) mg/m 3 CO (5 3000) mg/m 3 NO (4 600) mg/m 3 NO w przeliczeniu na NO2 (7 700) mg/m 3 Metoda NDIR O2 (0,4 21) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, CO, NO, NO w przeliczeniu na NO2 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. z 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz.824) (Dz.U nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H PN-Z :1994 PB-039/CI wydanie 6 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 16/24

17 Pracownia w Radomiu Grupa Analityczna ul. Pułaskiego 9, Radom Stężenie azotu amonowego i amoniaku (0,08 500) mg/dm 3 NNH4 (0,10 625) mg/dm 3 NH4 Stężenie azotu azotanowego i azotanów (0, ) mg/dm 3 NNO3 (0, ) mg/dm 3 NO3 Stężenie azotu azotynowego i azotynów (0, ) mg/dm 3 NNO2 (0, ) mg/dm 3 NO2 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0, ) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie chlorków (5,0 2000) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (30, ) mg/dm 3 O2 Indeks nadmanganianowy (0,85 200) mg/dm 3 O2 Stężenie fosforanów rozpuszczonych (0, ) mg/dm 3 PO4 Stężenie fosforu ogólnego ( 0,010 80) mg/dm 3 Substancje rozpuszczone (5, ) mg/dm 3 Zawiesiny ogólne (5,0 1000) mg/dm 3 Stężenie żelaza (0, ) mg/dm 3 Stężenie siarczanów (5,0 2000) mg/dm 3 Zasadowość ogólna (6,5 1000) mg/dm 3 CaCO3 PB-009/RA wydanie 4 z dnia r. PB-010/RA wydanie 4 z dnia r. PN-EN 26777:1999 PB-027/RA wydanie 2 z dnia r. PB-028/RA wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 p.4 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 p.4 p.7, p.8 PN-EN 15216:2010 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 17/24

18 Stężenie chromu ogólnego (0, ) mg/dm 3 Stężenie chromu ogólnego (0, ) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie chromu Cr +6 (0, ) mg/dm 3 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (1,0 6,0) mg/dm 3 O2 (3,0 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie substancji powierzchniowo czynnych anionowych (0,10 50) mg/dm 3 Stężenie anionów: Chlorki (0,50 70,0) mg/dm 3 Azotyny (0,50 50,0) mg/dm 3 Azotany (0,50 70,0) mg/dm 3 Ortofosforany (0,50 70,0) mg/dm 3 Siarczany (0,50 70,0) mg/dm 3 Fluorki (0,10 14) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie azotu amonowego (0,080 4,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (10,0 1000) mg/dm 3 O2 Stężenie metali Ołów (0, ) mg/dm 3 Miedź (0, ) mg/dm 3 Cynk (0, ) mg/dm 3 Kadm (0, ) mg/dm 3 Nikiel (0, ) mg/dm 3 Mangan (0, ) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Cu (3,00 200) μg/dm 3 Cd (0,15 10) ) μg/dm 3 Pb (3,00 200) μg/dm 3 Ni (4,00 200) ) μg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-77/C PN-EN ISO 15586:2005 PN-77/C PN-EN :2002 p PN-EN :2002 p PN-EN 903:2002 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 15705:2005 PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-011/RA wydanie 3 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 18/24

19 Woda Gleba Woda, gleba Gazy odlotowe Próbki pyłu Twardość ogólna (5,0 1000) mg/dm 3 CaCO3 Ogólny węgiel organiczny (0, ) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR) Zawartość metali Ołów ( ) mg/kg s.m. Miedź (2,4 1000) mg/kg s.m. Cynk (4,0 4000) mg/kg s.m. Kadm (1,6 400) mg/kg s.m. Nikiel ( ) mg/kg s.m. Mangan (3,6 4000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Ca - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (28, ) mg/kg s.m. (0,003 20) % s.m. Mg - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (4, ) mg/kg s.m. (0, ) % s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (20,0 1000) mg/kg s.m. Stężenie potasu - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (8,0 400) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie węglowodorów aromatycznych BTEX Benzen (0,003 0,350) mg/m 3 Toluen (0,0084 0,150) mg/m 3 Etylobenzen (0,0084 0,150) mg/m 3 Ksylen (0,007 0,150) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość benzo(a)pirenu (1, ) ng Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) PN-ISO 6059:1999 PN-EN 1484:1999 PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-021/RA wydanie 5 z dnia r. PB-020/RA wydanie 4 z dnia r. PB-022/RA wydanie 3 z dnia r. PN-EN 15549:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 19/24

20 , gleba Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Naftalen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Fenantren gleba (0, ) mg/kg s.m. Antracen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(a)antracen gleba (0, ) mg/kg s.m. Chryzen gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(a)fluoranten gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(b)fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(k)fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(a)piren woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Dibenzo(ah)antracen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(ghi)perylen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Indeno(1,2,3-cd)piren woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) Stężenie węglowodorów aromatycznych: BTEX Benzen (3, ) ug/dm 3 Toluen (3, ) ug/dm 3 Etylobenzen (3, ) ug/dm 3 Ksylen (3, ) ug/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Indeks oleju mineralnego / substancje ropopochodne (0, ) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB-015/RA Wydanie 2 z dnia r. PB-022/RA wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 20/24

21 Osady Osady, ścieki Osady Gleby Stężenie metali Ni ( ) mg/kg s.m. Zn (4, ) mg/kg s.m. Cu (2, ) mg/kg s.m. Cd (1,6 1000) mg/kg s.m. Pb ( ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie wapnia ( ) mg/kg s.m. (0,003 20) % s.m. Stężenie magnezu (4, ) mg/kg s.m. (0, ) % s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Cd (0,05 15) mg/kg s.m. Pb (1,0 200) mg/kg s.m. Ni (0,80 200) mg/kg s.m. Cr (0, ) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Liczba bakterii grupy coli od<1npl/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL - Colilert Liczba Escherichia coli od<1npl/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL - Colilert Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt - wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp. od 10szt./kg s.m. 1 szt./dm 3 Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp. w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Sucha masa i zawartość wody (0,1 99,9) % ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-021/RA wydanie 5 z dnia r. PN-EN ISO 15586:2005 PB-026/RA wydanie 2 z dnia r. PB-004/RA wydanie 2 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12176: 2004 PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 10390:1997 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 21/24

22 Pracownia w Radomiu Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek w Radomiu ul. Pułaskiego 9, Radom Wody podziemne Woda Wody powierzchniowe Ścieki Osady ściekowe Gazy odlotowe E) chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni bakteriologicznych chemicznych, biologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni chemicznych, biologicznych i fizycznych Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa Metoda spiętrzania Pobieranie próbek pyłu do badań Stężenie pyłu Zakres (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek pyłu do oznaczania metali ciężkich w pyle Emisja metali ciężkich w pyle Stężenie SO2 (9 1000) mg/m 3 Stężenie NOx (3 1000) mg/m 3 Stężenie CO (5 3000) mg/m 3 Stężenie CO2 (1 20) % Metoda absorpcji w podczerwieni NDIR Emisja: SO2, CO, NOx Stężenie O2 (1 21) % Metoda elektrochemiczna PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-77/C PN ISO :1997 PN-77/C PN-EN ISO :2011 PN-Z :1994 PB-025/RA wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 22/24

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 322 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 sierpnia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 176 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 176 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 23 września 2015 r. Nazwa i adres AB 199 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 03 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: AB 921 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo