ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE LABORATORIUM ul. Bartycka 110 a Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: B/9 Badania biologiczne i biochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek: wody, wody podziemnej, wody powierzchniowej, ścieków, gleby, osadów ściekowych, gazów odlotowych, pyłów, odpadów G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne, gazy odlotowe K/9 Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek: wody, ścieków, osadów ściekowych N/9/P Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek: wody, wody podziemnej, wody powierzchniowej, ścieków, odpadów, gleby, osadów, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 322 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 1/24

2 Pracownia w Warszawie Grupa Analityczna ul. Bartycka 110 A, Warszawa Indeks nadmanganianowy (0,5 50) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 O2 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (0,5 6,00) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (3 6000) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie siarczanów (10,0 1000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,078 35) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie azotu amonowego (1 100) mg/dm 3 Stężenie azotu azotynowego (0,010 10) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,1 50) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0,1 500) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Zawiesina ogólna (2 2000) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0,04 56,0) mg/dm 3 Stężenie chromu ogólnego (0,002 1,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-EN ISO 8467:2001 PN-ISO 6060:2006 PN-ISO 15705:2005 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-EN 25663:2001 PB-049/WA wydanie 2 z dnia r. PN-EN 15216:2010 PN-EN 872:2007+Ap.1:2007 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN 1233:2000 PN-EN ISO :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 2/24

3 Stężenie kadmu (0,0002 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie ołowiu (0,0015 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie manganu (0,002 10,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie miedzi (0,005 1,00) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie niklu (0,005 1,0) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie żelaza ogólnego (0,003 0,1) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie rtęci (0, ,00) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (0,5 2000) mg/dm 3 Stężenie ogólnego węgla organicznego (2 1000) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w podczerwieni Barwa (5 70) mg Pt/dm 3 Metoda wizualna Indeks oleju mineralnego/substancje ropopochodne (0,1 2000) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie kationów Wapń (1,0 150) mg/dm 3 Magnez (1,0 50,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN ISO 5961:2001 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO :2005 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. PB-056/WA wydanie 1 z dnia r. PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 7887:2002 rozdział 4 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 14911:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 3/24

4 Stężenie metali Chrom (0,001 1,0) mg/dm 3 Ołów (0,001 1,0) mg/dm 3 Miedź (0,001 1,0) mg/dm 3 Kadm (0,0001 1,0) mg/dm 3 Nikiel (0,001 1,0) mg/dm 3 Bor (0,011 10,0) mg/dm 3 Bar (0,003 1,0) mg/dm 3 Selen (0,001 10,0) mg/dm 3 Molibden (0,001 1,0) mg/dm 3 Wapń (0,1 100,0) mg/dm 3 Cynk (0,002 10,0) mg/dm 3 Mangan (0,003 1,0) mg/dm 3 Arsen (0,001 10,0) mg/dm 3 Żelazo (0,020 10,0) mg/dm 3 Glin (0,005-1,0) mg/dm 3 Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie anionów Fluorki (0,1 14,0) mg/dm 3 Chlorki (0,5 400,0) mg/dm 3 Azotyny (0,5 12,0) mg/dm 3 Azotany (0,5 200,0) mg/dm 3 Siarczany (0,5 400,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Twardość ogólna Stężenie detergentów niejonowych (0,2 12,0) mg/dm 3 Stężenie lotnych związków organicznych dichlorometan (0,50 100) μg/dm 3 trichlorometan (0,50 100) μg/dm 3 tetrachlorometan (0,50 100) μg/dm 3 1,2-dichloroetan (0,50 100) μg/dm 3 trichloroetylen (0,50 100) μg/dm 3 tetrachloroetylen (0,50 100) μg/dm 3 heksachlorobutadien (0, ) μg/dm 3 benzen (0,50 100) μg/dm 3 toluen (0,50 100) μg/dm 3 etylobenzen (0,50 100) μg/dm 3 ksylen (suma izomerów) (1,0 100) μg/dm 3 1,2,3-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0, ) μg/dm 3 naftalen (0,10 100) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO :2009 PB-060/WA wydanie 1 z dnia r. PB-058/WA wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO 15680:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 4/24

5 Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) PCB 28 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 52 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 101 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 118 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 138 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 153 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 180 (0,010 0,050) μg/dm 3 PCB 194 (0,010 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorobenzenów 1,2,3-trichlorobenzen (0,002 0,100) μg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0,002 0,100) μg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0,002 0,100 μg/dm 3 pentachlorobenzen (0,002 0,050) μg/dm 3 heksachlorobenzen (0,002 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie pestycydów heksachlorocykloheksan (suma izomerów α,β,γ,δ) (0,002 0,050) μg/dm 3 aldryna (0,002 0,050) μg/dm 3 dieldryna (0,002 0,050) μg/dm 3 endryna (0,002 0,050) μg/dm 3 izodryna (0,002 0,050) μg/dm 3 α-endosulfan (0,002 0,050) μg/dm 3 β-endosulfan (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-dde (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-ddd (0,002 0,050) μg/dm 3 p,p-ddt (0,002 0,050) μg/dm 3 o,p-ddt (0,002 0,050) μg/dm 3 alachlor (0,005 0,050) μg/dm 3 trifluralina (0,002 0,050) μg/dm 3 chlorfenwinfos (0,005 0,050) μg/dm 3 chlorpiryfos etylowy (0,002 0,050) μg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorków ( ) mg/dm 3 PN-EN ISO 6468:2002 PN-EN ISO 6468:2002 PN-EN ISO 6468:2002 PN-ISO 9297:1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 5/24

6 Woda Osady ściekowe Odpady Liczba bakterii grupy coli od<1npl/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Liczba Escherichia coli od<1npl/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Stężenie rtęci (15 500) ng/dm 3 Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (ASF) Stężenie chromu Cr+6 (0,005 1,0) mg/dm 3 Metoda spektroskopii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie fosforanów (0,06 14,0) mg/dm 3 Stężenie ortofosforanów (0,1 14,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp., od 10 szt./kg s.m. Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp. w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Zawartość metali Kadm (1,0 2,0) mg/kg s.m. Nikiel (10 12) mg/kg s.m. Chrom (10 12) mg/kg s.m. Ołów (10 15) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Zawartość rtęci (0,001 6,00) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji PB-011/WA wydanie 4 z dnia r. PN-EN ISO 17852:2009 PB-062/WA Wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006+Ap.1:2010+Ap.2:2010 PN-EN ISO :2009 PB-044/WA wydanie 2 z dnia r. PN-Z-15009:1997 PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 10390:1997 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 6/24

7 Gleby Osady Gleby Osady Pyły (gazy odlotowe) ph 3,0 11,00 Metoda potencjometryczna Zawartość metali Arsen (2 4000) mg/kg s.m. Bar (0,4 400) mg/kg s.m. Chrom (0,1 400) mg/kg s.m. Cynk (0,4 4000) mg/kg s.m. Kadm (0,02 400) mg/kg s.m. Miedź (0,3 400) mg/kg s.m. Molibden (0,1 400) mg/kg s.m. Ołów (0,1 400) mg/kg s.m. Nikiel (0,1 400) mg/kg s.m. Kobalt (0,2 500 ) mg/kg s.m. Cyna (1,5 500 ) mg/kg s.m. Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Sucha masa i zawartość wody (0,1 99,9%) Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % Zawartość metali Kadm (1,0 2,0) mg/kg s.m. Nikiel (10 12) mg/kg s.m. Chrom (10 12) mg/kg s.m. Ołów (10 15) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zawartość rtęci (0,001 6,00) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji Zawartość metali Arsen (0,03 140) ug/próbkę Kadm (0,02 130) ug/próbkę Chrom (0,6 250) ug/próbkę Kobalt (0,2 25) ug/próbkę Miedź (4,0 500) ug/próbkę Mangan (0,7 300) ug/próbkę Nikiel (1,2 70) ug/próbkę Ołów (0, ) ug/próbkę Tal (0,01 14) ug/próbkę Wanad (0,04 25) ug/próbkę Żelazo ( ) ug/próbkę Cynk ( ) ug/próbkę Metoda spektroskopii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) PN-ISO 10390:1997 PB-059/WA wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 11465:1999 PN-EN 12880:2004 PN-ISO 11466:2002 PN-ISO 11047:2001 PB-026/WA wydanie 4 z dnia r. PN-EN 14385:2005 z wyłączeniem pobierania próbek Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 7/24

8 Środowisko ogólne pola elektromagnetyczne Ścieki Woda Gleby Woda Ścieki Pracownia w Warszawie Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek ul. Bartycka 110 A, Warszawa Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: - 50 Hz 1 V/m 20 kv/m 3 MHz 40 GHz (0,2 300) V/m Metoda pomiaru bezpośredniego Indukcja magnetyczna w paśmie częstotliwości: - 50 Hz 1µT 10 mt Metoda pomiaru bezpośredniego Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: - 3 MHz 3 GHz (0,2 300) V/m Metoda pomiaru bezpośredniego chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0 50) ºC Pomiar bezpośredni chemicznych, mikrobiologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0 50) ºC Pomiar bezpośredni Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,5 15) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Przewodność elektryczna właściwa 20 µs/cm 2 S/cm Metoda konduktometryczna Pobieranie próbek gleby do badań chemicznych i fizycznych ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. nr 192 poz. 1883), z wyłączeniem pkt Załącznika nr 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. nr 221 poz.1645) z wyłączeniem Załącznika nr 3 PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-77/C PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN 27888:1999 PN-ISO :2007 PN-EN ISO 10523:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 8/24

9 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od lotnisk Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Ekspozycyjny poziom dźwięku A Równoważny poziom dźwięku A (24 130) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. z 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz.824) (Dz.U nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140, poz.824) z wyłączeniem punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 9/24

10 Pracownia w Ciechanowie Grupa Analityczna ul. Strażacka 6, Ciechanów Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn (0,3 200,0) mg/dm 3 O2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (10,0 5000) mg/dm 3 O2 Stężenie chlorków (5 2000) mg/dm 3 Stężenie siarczanów (10,0 5000) mg/dm 3 Stężenie azotu amonowego (0,05 100) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,04 100) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0,07 300) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Substancje rozpuszczone ( ) mg/dm 3 Twardość ogólna Stężenie metali Sód (0,100 1,25) mg/dm 3 Potas (0,020 1,000) mg/dm 3 Wapń (0,100 8,00) mg/dm 3 Magnez (0,025 0,800) mg/dm 3 Cynk (0,010 1,000) mg/dm 3 Miedź (0,030 1,000) mg/dm 3 Kadm (0,020 1,000) mg/dm 3 Ołów (0,200 2,00) mg/dm 3 Nikiel (0,030 2,00) mg/dm 3 Mangan (0,020 2,00) mg/dm 3 Żelazo (0,050 4,00) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB-010/CI wydanie 5 z dnia r. PB-009/CI wydanie 4 z dnia r. PB-012/CI wydanie 4 z dnia r. PN-ISO 9280:2002 PN-C :1994 PN-ISO :2002 PN-82/C-04576/08 PB-019/CI wydanie 6 z dnia r. PB-052/CI wydanie 5 z dnia r. PB-007/CI wydanie 4 z dnia r. PB-037/CI wydanie 4 z dnia r. PB-001/CI wydanie 4 z dnia r. PB-002/CI wydanie 6 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 10/24

11 Stężenie pestycydów Aldryna Dieldryna Endryna Izodryna p,p -DDE p,p -DDD p,p -DDT o,p -DDT DDT - całkowity 1,2,3-trichlorobenzen (0,004 0,04) µg/dm 3 1,2,4-trichlorobenzen (0,004 0,04) µg/dm 3 1,3,5-trichlorobenzen (0,004-0,04) µg/dm 3 TCB - suma (0,004 0,04) µg/dm 3 Pentachlorobenzen (0,0021 0,02) µg/dm 3 Heksachlorobenzen (0,002 0,02) µg/dm 3 α-hch β-hch γ-hch δ-hch HCH - suma α endosulfan (0,0015 0,015) µg/dm 3 β endosulfan (0,0015 0,015) µg/dm 3 endosulfan suma (0,0015-0,015) µg/dm 3 Pestycydy - ogółem (DDT całkowity i γ-hch) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-EN ISO 6468:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 11/24

12 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5, BZT7 (3 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5, BZT7 (0,8 6,0) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Zawiesiny ogólne (5,0 5000) mg/dm 3 Stężenie azotu azotynowego (0, ) mg/dm 3 Stężenie ortofosforanów (0,05 100) mg/dm 3 P Stężenie fosforu ogólnego (0,05 100) mg/dm 3 Stężenie ogólnego węgla organicznego (1 1000) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w IR Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,03 20) mmol/dm 3 Stężenie metali Cr (0,002 0,030) mg/dm 3 Cr +6 (0,002 0,030) mg/dm 3 Cu (0,002 0,030) mg/dm 3 Ni (0,004 0,050) mg/dm 3 Cd (0,0003 0,003) mg/dm 3 Pb (0,002 0,050) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową (GFAAS) Stężenie anionów: chlorki (0,1 200,0) mg/dm 3 azotyny (0,05 16,0) mg/dm 3 azotany (0,1 86,0) mg/dm 3 ortofosforany (0,1 5,0) mg/dm 3 siarczany (0,1 200,0) mg/dm 3 fluorki (0,01 0,5) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie kationów: Azot amonowy (0,078 3,0) mg/dm 3 Wapń (0,5 80) mg/dm 3 Magnez (0,5 40,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr ( ) mg/dm 3 O2 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap:2010 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap:2010 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PB-063/CI wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 15705:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 12/24

13 Woda Osady ściekowe Odpady Gleba Osady Gleba Indeks oleju mineralnego / substancje ropopochodne (0,06 600) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba bakterii grupy coli od <1NPL/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Liczba Escherichia coli od <1NPL/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL, Colilert Stężenie chlorofilu a (<1 300) mg/m 3 Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt - wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp.,trichuris sp. od 10 szt./kg s.m. Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp.w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % Olej mineralny ( C10-C40) ( ) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość metali Sód (2,50 31,0) mg/kg s.m. Potas (0,500 25,0) mg/kg s.m. Wapń (2,50 200,0) mg/kg s.m. Magnez (0,625 20,0) mg/kg s.m. Cynk (0,250 25,0) mg/kg s.m. Miedź (0,750 25,0) mg/kg s.m. Kadm (0,500 25,0) mg/kg s.m. Ołów (5,00 50,0) mg/kg s.m. Nikiel (0,750 50,0) mg/kg s.m. Mangan (0,500 50,0) mg/kg s.m. Żelazo (1,25 100,0) mg/kg s.m. Chrom (0, ,0) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Olej mineralny (węglowodory C12-C35) ( ) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-EN ISO :2003 PB-070/CI wydanie 2 z dnia r. PB-030/CI wydanie 4 z dnia r. PB-068/CI wydanie 3 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 14039:2008 PB-051/CI wydanie 6 z dnia r. PN-EN ISO 16703:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 13/24

14 Gleba Sucha masa i zawartość wody ( 0,1 99,9)% Stężenie pestycydów Aldryna (0,2 120) µg/kg s.m. Dieldryna (0,2 400) µg/kg s.m. Endryna (0,2 400) µg/kg s.m. p,p -DDE (0,2 120) µg/kg s.m. p,p -DDD (0,2 120) µg/kg s.m. p,p -DDT (0,2 250) µg/kg s.m. o,p -DDT (0,2 250) µg/kg s.m. DDT-całkowity (0,2 250) µg/kg s.m. Heksachlorobenzen (0,1 400) µg/kg s.m. α-hch (0,2 400) µg/kg s.m. β-hch (0,2 300) µg/kg s.m. γ-hch (0,2 300) µg/kg s.m. α- endosulfan (0,1 250) µg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 10382:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 14/24

15 Pracownia w Ciechanowie Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek ul. Strażacka 6, Ciechanów Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Gleba Osady ściekowe ph 2,0 13,0 Metoda potencjometryczna Przewodność elektrolityczna właściwa ( ) μs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (0 20) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna chemicznych, biologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych, fizycznych i parazytologicznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (2 50) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych ph 2,0 14,0 Metoda potencjometryczna chemicznych, biologicznych i fizycznych ph 2,0 14,0 Metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 PB-005/CI wydanie 4 z dnia r. PB-008/CI wydanie 6 z dnia r. PB-042/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PB-043/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PB-044/CI wydanie 5 z dnia r. PB-028/CI wydanie 5 z dnia r. PN-ISO :2007 PN-ISO :2007 PN-ISO 10390:1997 PN-EN ISO :2004 PN-EN 12176:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 15/24

16 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Gazy odlotowe E) Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzaenia Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenu CO2 (0,4 15) % SO2 (15 900) mg/m 3 CO (5 3000) mg/m 3 NO (4 600) mg/m 3 NO w przeliczeniu na NO2 (7 700) mg/m 3 Metoda NDIR O2 (0,4 21) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, CO, NO, NO w przeliczeniu na NO2 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. z 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz.824) (Dz.U nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H PN-Z :1994 PB-039/CI wydanie 6 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 16/24

17 Pracownia w Radomiu Grupa Analityczna ul. Pułaskiego 9, Radom Stężenie azotu amonowego i amoniaku (0,08 500) mg/dm 3 NNH4 (0,10 625) mg/dm 3 NH4 Stężenie azotu azotanowego i azotanów (0, ) mg/dm 3 NNO3 (0, ) mg/dm 3 NO3 Stężenie azotu azotynowego i azotynów (0, ) mg/dm 3 NNO2 (0, ) mg/dm 3 NO2 Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (0, ) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie chlorków (5,0 2000) mg/dm 3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (30, ) mg/dm 3 O2 Indeks nadmanganianowy (0,85 200) mg/dm 3 O2 Stężenie fosforanów rozpuszczonych (0, ) mg/dm 3 PO4 Stężenie fosforu ogólnego ( 0,010 80) mg/dm 3 Substancje rozpuszczone (5, ) mg/dm 3 Zawiesiny ogólne (5,0 1000) mg/dm 3 Stężenie żelaza (0, ) mg/dm 3 Stężenie siarczanów (5,0 2000) mg/dm 3 Zasadowość ogólna (6,5 1000) mg/dm 3 CaCO3 PB-009/RA wydanie 4 z dnia r. PB-010/RA wydanie 4 z dnia r. PN-EN 26777:1999 PB-027/RA wydanie 2 z dnia r. PB-028/RA wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 p.4 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+ Ap2:2010 p.4 p.7, p.8 PN-EN 15216:2010 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 17/24

18 Stężenie chromu ogólnego (0, ) mg/dm 3 Stężenie chromu ogólnego (0, ) mg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie chromu Cr +6 (0, ) mg/dm 3 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (1,0 6,0) mg/dm 3 O2 (3,0 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie substancji powierzchniowo czynnych anionowych (0,10 50) mg/dm 3 Stężenie anionów: Chlorki (0,50 70,0) mg/dm 3 Azotyny (0,50 50,0) mg/dm 3 Azotany (0,50 70,0) mg/dm 3 Ortofosforany (0,50 70,0) mg/dm 3 Siarczany (0,50 70,0) mg/dm 3 Fluorki (0,10 14) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie azotu amonowego (0,080 4,0) mg/dm 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (10,0 1000) mg/dm 3 O2 Stężenie metali Ołów (0, ) mg/dm 3 Miedź (0, ) mg/dm 3 Cynk (0, ) mg/dm 3 Kadm (0, ) mg/dm 3 Nikiel (0, ) mg/dm 3 Mangan (0, ) mg/dm 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Cu (3,00 200) μg/dm 3 Cd (0,15 10) ) μg/dm 3 Pb (3,00 200) μg/dm 3 Ni (4,00 200) ) μg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-77/C PN-EN ISO 15586:2005 PN-77/C PN-EN :2002 p PN-EN :2002 p PN-EN 903:2002 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 15705:2005 PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-011/RA wydanie 3 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 18/24

19 Woda Gleba Woda, gleba Gazy odlotowe Próbki pyłu Twardość ogólna (5,0 1000) mg/dm 3 CaCO3 Ogólny węgiel organiczny (0, ) mg/dm 3 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR) Zawartość metali Ołów ( ) mg/kg s.m. Miedź (2,4 1000) mg/kg s.m. Cynk (4,0 4000) mg/kg s.m. Kadm (1,6 400) mg/kg s.m. Nikiel ( ) mg/kg s.m. Mangan (3,6 4000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Ca - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (28, ) mg/kg s.m. (0,003 20) % s.m. Mg - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (4, ) mg/kg s.m. (0, ) % s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (20,0 1000) mg/kg s.m. Stężenie potasu - woda (0, ) mg/dm 3 - gleba (8,0 400) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie węglowodorów aromatycznych BTEX Benzen (0,003 0,350) mg/m 3 Toluen (0,0084 0,150) mg/m 3 Etylobenzen (0,0084 0,150) mg/m 3 Ksylen (0,007 0,150) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość benzo(a)pirenu (1, ) ng Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) PN-ISO 6059:1999 PN-EN 1484:1999 PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-021/RA wydanie 5 z dnia r. PB-020/RA wydanie 4 z dnia r. PB-022/RA wydanie 3 z dnia r. PN-EN 15549:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 19/24

20 , gleba Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Naftalen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Fenantren gleba (0, ) mg/kg s.m. Antracen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(a)antracen gleba (0, ) mg/kg s.m. Chryzen gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(a)fluoranten gleba (0, ) mg/kg s.m. Benzo(b)fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(k)fluoranten woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(a)piren woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Dibenzo(ah)antracen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Benzo(ghi)perylen woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 gleba (0, ) mg/kg s.m. Indeno(1,2,3-cd)piren woda/ścieki (0, ) ug/dm 3 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD) Stężenie węglowodorów aromatycznych: BTEX Benzen (3, ) ug/dm 3 Toluen (3, ) ug/dm 3 Etylobenzen (3, ) ug/dm 3 Ksylen (3, ) ug/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Indeks oleju mineralnego / substancje ropopochodne (0, ) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB-015/RA Wydanie 2 z dnia r. PB-022/RA wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 20/24

21 Osady Osady, ścieki Osady Gleby Stężenie metali Ni ( ) mg/kg s.m. Zn (4, ) mg/kg s.m. Cu (2, ) mg/kg s.m. Cd (1,6 1000) mg/kg s.m. Pb ( ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie wapnia ( ) mg/kg s.m. (0,003 20) % s.m. Stężenie magnezu (4, ) mg/kg s.m. (0, ) % s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali Cd (0,05 15) mg/kg s.m. Pb (1,0 200) mg/kg s.m. Ni (0,80 200) mg/kg s.m. Cr (0, ) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Liczba bakterii grupy coli od<1npl/100ml Obecność bakterii grupy coli w badanej objętości próbki Metoda NPL - Colilert Liczba Escherichia coli od<1npl/100ml Obecność Escherichia coli w badanej objętości próbki Metoda NPL - Colilert Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt - wskaźnik ATT: Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp. od 10szt./kg s.m. 1 szt./dm 3 Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.,toxocara sp.,trichuris sp. w badanej próbce Metoda flotacji, mikroskopowa Sucha pozostałość i zawartość wody (0,1 99,9) % ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna Sucha masa i zawartość wody (0,1 99,9) % ph 3,0 11,0 Metoda potencjometryczna PB-019/RA wydanie 5 z dnia r. PB-021/RA wydanie 5 z dnia r. PN-EN ISO 15586:2005 PB-026/RA wydanie 2 z dnia r. PB-004/RA wydanie 2 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12176: 2004 PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 10390:1997 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 21/24

22 Pracownia w Radomiu Grupa Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek w Radomiu ul. Pułaskiego 9, Radom Wody podziemne Woda Wody powierzchniowe Ścieki Osady ściekowe Gazy odlotowe E) chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni bakteriologicznych chemicznych, biologicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (1,0 50,0) C Pomiar bezpośredni chemicznych, biologicznych i fizycznych Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa Metoda spiętrzania Pobieranie próbek pyłu do badań Stężenie pyłu Zakres (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek pyłu do oznaczania metali ciężkich w pyle Emisja metali ciężkich w pyle Stężenie SO2 (9 1000) mg/m 3 Stężenie NOx (3 1000) mg/m 3 Stężenie CO (5 3000) mg/m 3 Stężenie CO2 (1 20) % Metoda absorpcji w podczerwieni NDIR Emisja: SO2, CO, NOx Stężenie O2 (1 21) % Metoda elektrochemiczna PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-77/C PN ISO :1997 PN-77/C PN-EN ISO :2011 PN-Z :1994 PB-025/RA wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 16 stycznia 2015 r. str. 22/24

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo