URZ3192. ED272 Czujnik ruchu z reflektorem 500W WSTĘP WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA. WYBÓR MIEJSCA MONTAśU. Rysunek 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZ3192. ED272 Czujnik ruchu z reflektorem 500W WSTĘP WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA. WYBÓR MIEJSCA MONTAśU. Rysunek 1"

Transkrypt

1 URZ3192 ED272 Czujnik ruchu z reflektorem 500W 30cm min. 30cm min Rysunek 1 4 Urządzenie moŝe być instalowane wyłącznie poziomo (Rysunek 2 a ), a nie poziomo (Rysunek 2b) 3 1. Reflektor 2. Obudowa czołowa 3. Sensor ruchu (PIR) 4. Skrzynka przewodowa 5. Obejma montaŝowa 6. Śruby mocujące oraz kołki plastykowe WSTĘP Sensor ruchu 150/500W z reflektorem jest w pełni zautomatyzowanym systemem oświetlenia umoŝliwiającym wykrywanie ruchu w obszarze do 110º. W nocy, dzięki wbudowanemu sensorowi ruchu PIR (passive infrared) sensor włącza reflektor kiedy zostaje wykryty ruch w jego zasięgu działania. Podczas dnia dzięki wbudowanej fotokomórce sensor oszczędza prąd dzięki wyłączeniu reflektora. Istnieje moŝliwość ustawienia czasu podczas którego reflektor pozostaje włączony. Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy zapoznać się z instrukcją Poziomo Pionowo Rysunek 2a & 1b WAśNE Niektóre przepisy lokalne wymagają aby urządzenie było montowane przez wykwalifikowanego elektryka Sprawdź czy powyŝsze przepisy nie stosują się to twojej sytuacji. JeŜeli przewody instalacji elektrycznej są aluminiowe skontaktuj się z elektrykiem w celu właściwej metody podłączenia Przed rozpoczęciem montaŝu ODŁĄCZ ZASILANIE ABY ZAPOBIEC SPIĘCIU ELEKTRYCZNEMU WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Nie naleŝy montować urządzenia podczas deszczu Upewnij się czy urządzenie zostało odłączone od zasilania Upewnij się, czy zewnętrzny obwód zasilający jest zabezpieczony bezpiecznikiem nie większym niŝ 16A. Zachowaj odległość od oświetlanych obiektów minimum 0,8 m dla reflektora 150W oraz 1m dla reflektora 500W Zachowaj odległość minimum 30 cm od sufitu i ściany (Rysunek 1) WYBÓR MIEJSCA MONTAśU Reflektor naleŝy umocować na solidnej powierzchni 1,8 2,0m od podłoŝa Podczas montaŝu na zewnątrz zaleca się umiejscowić reflektor pod okapem Unikaj kierowania sensora na baseny, otwory wentylacyjne, klimatyzacje oraz obiekty, które mogą zmienić gwałtownie temperaturę. Zabezpiecz urządzenie przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych Unikaj kierowania sensora na drzewa i krzaki oraz miejsca gdzie ruch zwierząt moŝe być wykryty Pamiętaj, Ŝe sensor jest bardziej czuły na ruch poprzeczny niŝ w kierunku urządzenia.(rysunek 3)

2 Rysunek 3 WYMIANA śarówki OstroŜnie: Zawsze trzymaj Ŝarówkę halogenową poprzez szmatką. Nie dotykaj jej gołymi rękoma, poniewaŝ skróci to jej Ŝywotność. (1) Nie dotykaj reflektora kiedy jest uŝywany lub gorący. Pozwól mu ostygnąć w przeciągu 5 minut. (2) Nie uŝywaj Ŝarówek halogenowych o mocy powyŝej 150W dla EH271 i 500W dla EH272. (3) Odłącz zasilanie. Odkręć śrubę w obudowie lampy (Rysunek 4) INSTALACJA Rysunek 7 W celu ułatwienia montaŝu przygotuj wiertarkę oraz śrubokręt. Wybierz miejsce do zamontowania w oparciu o kąty pokrycia przedstawione na rysunku 8 Rysunek 4 (4) Odchyl pokrywę czołową (Rysunek 5) Rysunek 8 Zainstaluj wyłącznik ścienny odpowiedni do źródła zasilania (Rysunek 9). Ułatwi to uŝytkowanie urządzenia. Patrz UśYTKOWANIE Rysunek 5 (5) Odkręć Ŝarówkę, zwracając uwagę aby nie dotykać szkła palcami. Naciśnij jednym końcem spręŝynę w gniazdku, a następnie wyjmij Ŝarówkę. (Rysunek 6) Rysunek 9 INSTRUKCJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (1) Odłącz źródło zasilania (2) Przykręć obejmę montaŝową do ściany Rysunek 6 (6) OstroŜnie załóŝ pokrywę czołową i skręć śrubą (Rysunek 7) Uwaga: Na tym etapie nie mocuj reflektora do obejmy (3) Odchyl pokrywę skrzynki przewodowej (rysunek 10a &10b).

3 (9) Umocuj reflektor do obejmy. Upewnij się czy kabel nie dotyka obudowy reflektora oraz jest wystarczająco luźny aby moŝna było ustawić reflektor w Ŝądanym połoŝeniu. (Rysunek13) Rysunek 10a Rysunek 13 USTAWIENIE SYSTEMU OSWIETLENIA (1) TRYB TESTOWANIA Rysunek 10b (4) Poluzuj śruby na bloku napięciowym oraz odkręć uszczelnienie kabla (5) Przeciągnij kabel zasilający przez uszczelnienie i blok napięciowy Uwaga: Przewód zasilający musi spełniać wymagania H05RN-F, 3G, 1.0mm (6) Usuń z kabla około 6-8mm izolacji. Przed podłączeniem upewnij się, Ŝe uszczelnienie w skrzynce przewodowej jest mocno i prawidłowo osadzone. (7) Podłącz Ŝółto /zielony przewód (uziemienie) do przyłącza (jeŝeli występuje) (Rysunek 11) Podłącz niebieski przewód (neutralny) do przyłącza N Podłącz brązowy przewód (prądowy) do przyłącza L. Przekręć pokrętła ustawienia oświetlenia (LITE) oraz czasu (TIME) do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 1) Rysunek 14 Wyłącz wyłącznik ścienny. Reflektor zapali się na około 1 min, następnie zgaśnie. Przejdź przez pomieszczenie. Reflektor się włączy, gdy się będziesz poruszał, natomiast wyłączy gdy się zatrzymasz. Odczekaj aŝ reflektor się wyłączy zanim ponownie się poruszysz w celu testowania sensora. Ustaw sensor ruchu w połoŝeniu gwarantującym objęcie zadanego obszaru. Mniejszy obszar skieruj sensor do dołu, większy obszar do góry. (2) USTAWIENIE CZASU Ustawienie czasu pozwala na określenie jak długo reflektor pozostaje włączony po wykryciu ruchu. Przekręć pokrętło TIME w prawo aby zwiększyć czas podczas którego reflektor pozostaje włączony (max do 12 minut), w lewo aby zmniejszyć ten czas (min do 8 sek.) Rysunek 15 Rysunek 11 (8) UŜyj blok napięciowy do umocowania przewodu zasilającego za pomocą dwóch śrubek. Zaciśnij uszczelnienie kabla oraz zamknij pokrywę skrzyni przewodowej Około 8 sek. Rysunek 15 Około 12 minut Rysunek 12 (3) USTAWIENIE OŚWIETLENIA Pozwala na określenie przy jakim oświetleniu (widoczności) system zaczyna pracować, gdy sensor zostanie ustawiony na automatyczny tryb pracy.

4 Wstępnie przekręć pokrętło LITE do końca w prawo (księŝyc) W tym połoŝeniu sensor ruchu pozostaje nieaktywny podczas dnia. Wieczorem kiedy będziesz uwaŝał, Ŝe widoczność wymaga włączenia reflektora przekręć pokrętłem w prawo w połoŝenie, które zapewni włączenie reflektora przy zadanej przez ciebie widoczności. (Rysunek 16) Czas nagrzewania Klasa ochronna Stopień ochronny Bezpieczeństwo Około 1 min. Klasa I IP44 CE, GS UśYTKOWANIE Rysunek 16 Zamontowanie wyłącznika ściennego znacznie ułatwi uŝytkowanie urządzenia (1) TRYB AUTOMATYCZNY Włącz wyłącznik ścienny. Reflektor pozostanie włączony gdy sensor wykryje ruch. Wbudowana fotokomórka włącza lub wyłącza reflektor w zaleŝności od wybranego przez nas (pokrętło LITE) poziomu oświetlenia (widoczności). MOZLIWE PROBLEMY I ICH USUWANIE Światło się nie włącza Sprawdź czy dobrze podłączono urządzenie Sprawdź czy nie została przepalona Ŝarówka Sprawdź czy nie przepalił się bezpiecznik Światło pozostaje włączone Upewnij się czy podłączenie jest prawidłowe Sprawdź czy ustawienie czasu jest prawidłowe Inne naleŝy skontaktować się z serwisem. SPECYFIKACJA Zasilanie Wymagania w stosunku do przewodu Oświetlenie AC 220 ~ 240V / 50Hz H05RN-F,3G,1 mm² Max. 150W Ŝarówka halogenowa (EH271) Max. 500W Ŝarówka halogenowa(eh272) Do 110 przy 20 C Do 12m przy 20 C Kąt wykrywania ruchu Odległość wykrywania Kat ustawienia reflektor: Pionowo 90 Sensor: poziomo 35ºC Wysokość montaŝu Zalecana m na ścianie Wyłącznik ścienny On /Off Ustawienie czasu 8sec min. Ustawienie oświetlenia lux

5 EH271/EH272 EH271 MOTION SENSOR 150W FLOODLIGHT EH272 MOTION SENSOR 500W FLOODLIGHT 30cm min. 30cm min FIGURE 1 The unit can be installed only horizontally (see the FIGURE 2a), not vertically (see the FIGURE 2b) as shown in the below drawing. 3 1 Floodlight 2 Front Surround 3 PIR (Motion Sensor) 4 Wiring Box 5 Mounting Bracket 6 Fixing Screw & Plastic Wall Plug (not supplied) INTRODUCTION Your EVERSPRING MOTION SENSOR 150W/500W FLOODLIGHT is fully automatic security light system capable of detecting up to 110 degree coverage area. At night, the built-in passive infrared (PIR) motion sensor turns on the floodlight when it detects motion in its coverage area. During the day, the built-in photocell saves electricity by deactivating the floodlight. An adjustable timer lets you select how long the floodlight stays on. Note : Read this entire manual before you start to install the system. SAFETY PRECAUTIONS Do not install when it is raining. Be sure to switch off power source before installing. Make sure that the power wiring comes from circuit with a suitable fuse or circuit breaker. Keep minimum 0.8m away from the lighted objects for 150W floodlight. Keep minimum 1m away from the lighted objects for 500W floodlight. Keep minimum 30cm away from the ceiling and wall. (FIGURE 1) HORIZONTAL VERTICAL FIGURE 2a & 2b IMPORTANT Some local building codes may require installation of this product by a qualified electrician. Check your local codes as they apply to your situation. If the house wiring is of aluminum, consult with an electrician about proper wiring methods. Before proceeding with the installation, TURN OFF THE POWER TO THE LIGHTING CIRCUIT AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX TO AVOID ELECTRICAL SHOCK. CHOOSING A MOUNTING LOCATION For the best results, fix your sensors on a solid surface, 1.8~2M above the ground. For outdoor installation, a location under eaves is preferable. Avoid aiming the motion sensor at pools, heating vents, air conditioners or objects which may change temperature rapidly. Do not allow sunlight to fall directly on the front of unit. Try to avoid pointing the unit at trees or shrubs or where the motion of pets may be detected. Prior to mounting, keep in mind that the motion sensor is most sensitive to the motion, which is across the detection field and less sensitive to the motion, which moves directly towards the detector. (FIGURE 3)

6 (6) Carefully replace front surround making sure that the seal is correctly positioned. Screw up tightly. (FIGURE 7) BULB INSTALLATION FIGURE 3 CAUTION : Always handle quartz halogen bulbs with a soft cloth. Do not touch the bulb with your bare hand as it will shorten the life of the bulb. INSTALLATION FIGURE 7 To facilitate installation, it is essential to get a drill and a screwdriver ready. Select a location for the unit based on the coverage angles shown in FIGURE 8. (1) Do not touch the floodlight while it is in use or still hot. Allow it to cool off (about 5 minutes) before touching it. (2) Do not use halogen bulb rated higher than 150 watts for EH271 and 500 watts for EH272. (3) Disconnect the power cord or wall switch. Unscrew retaining screw at the base of lamp. This will release front surround.(figure 4) FIGURE 4 (4) Raise front surround. Lift off retaining lugs. (FIGURE 5) UNIT(M) COVERAGE ANGLES FIGURE 8 Install a wall switch adjacent to the power source. (FIGURE 9) This helps you operate with ease. See Operation for further information. FIGURE 5 (5) Unwrap the halogen bulb, taking care that the fingers do not touch the glass. Push one end into either of the spring loaded sockets. Locate other end on other socket and release.(figure 6) FIGURE 6 FIGURE 9 WIRING INSTRUCTION (1) Switch off the power source. (2) Remove the mounting bracket from the floodlight. Drill the wall and screw the bracket onto the wall using suitable plastic wall plugs and screws. Check that the bracket is securely fitted on the wall. Note: Do not at this stage re-attach the

7 floodlight to the bracket. (3) Use a flat blade screwdriver to hinge the wiring box cover from one of the grooves beneath the wiring box and apply the same step to hinge the other groove. Keep the wiring box cover open for further wiring operations. (FIGURE 10a & 10b) FIGURE 11 FIGURE 10a (8) Use the pressure block to fix the power cord by fastening its two screws. Tighten the cable gland and close the wiring box cover. (FIGURE 12) FIGURE 10b (4) Loosen two screws on the pressure block and unscrew the waterproof cable gland. (5) Route the power cord through the cable gland and pressure block. Note: The power cord must meet H05RN-F, 3G, 1.0mm² requirement. (6) Strip approximately 6-8mm insulating part of the wires from the power cord. Before connection, ensure that the wiring box gasket is firmly seated in its original place. (7) Connect the YELLOW/GREEN(Ground wire) to the terminal block mark. (If used, when the power cord has it) (FIGURE 11) FIGURE 12 (9) Re-attach the floodlight to the bracket and secure the cable to the wall using suitable clips. Ensure that the cable is not touching the body of the floodlight, and that there is sufficient slack in the cable to allow the floodlight to be tilted and adjusted as required, which should be done by grasping the metal body of the floodlight, not its rear wiring box. (FIGURE 13) Connect the BLUE wire (Neutral wire) to the terminal block N mark. Connect the BROWN wire (Live wire) to the terminal block L mark. FIGURE 13 SETTING THE LIGHTING SYSTEM (1) TEST MODE Turn the Lite control and the Time control anticlockwise to the edge the TEST position. (FIGURE 14).

8 FIGURE 16 OPERATION By using the wall switch connected to your motion sensor floodlight, you can easily operate the unit. AUTOMATIC OPERATION FIGURE 14 Turn on the wall switch. The floodlight will turn on for about 1 minute to warm up. Then it turns off. Walk through the detection area. The floodlight turns on when you move and turns off when you stop. Wait for the floodlight to turn off before moving again to test the sensor. Adjust the motion sensor to cover the desired detection area. For a smaller coverage area, point the sensor down; for a larger coverage area, point the sensor up. (2) TIME ADJUSTMENT The TIME adjustment controls how long the floodlight will stay on after the motion has been detected. Turn the TIME control knob clockwise to increase (up to about 12 minutes) how long the floodlights stay on or anti-clockwise to decrease (down to about 8 seconds) the time delay (FIGURE 15). Turn on the wall switch. When the motion sensor detects motion, the light automatically turns on. The built-in photocell sensor turns the motion sensor off and on according to the light level set by the Lite Adjustment. TROUBLESHOOTING Light does not turn on Confirm that you have made a correct wiring connection. Make sure that the bulbs have not burned out. Check if the fuse has not burned out. Light remains on Make sure the wiring connection is correct. Check if the TIME setting is correct. Others The specification of protective shield shall consult to local service agent. (3) LITE ADJUSTMENT FIGURE 15 The LITE adjustment determines at what light level the lighting system will start operating when you set the sensor to Automatic Operation. Provisionally turn the LITE control knob to the edge clockwise at the moon (dusk) position (FIGURE 16). In this provisional setting mode, the motion sensor remains inactive during daylight. At dusk when you find it is the LUX level desired for operation, simply set the LITE control knob to the position that the lighting system will become active as daylight declines. SPECIFICATIONS Power Requirement AC 220 ~ 240V / 50Hz Power Cord Requirement H05RN-F, 3G, 1.0mm² Max. 150W Halogen Bulb Lighting Load for EH271. Max. 500W Halogen Bulb for EH272 Detection Angle Up to 110 at 20 C Detection Distance Up to 12M at 20 C Lamp Part: Vertical 90 Swiveling Angle Sensor Part: Horizontal 190, Vertical 35 Mounting Height Recommended 1.8 ~ 2M (5.9 ~ 6.5 Ft) Wall Mount Wall Switch Control On / Off Time Adjustment 8 sec ~ 12 min Lux Adjustment Approx. 5 ~ 1000 lux Warm Up Time About 1 min Protection Class Class I Protection Degree IP44 Safety CE, GS INEH271EVSPOE1B

9 EH271/EH272 EH271 SENZOR DE MISCARE 150W REFLECTOR EH272 SENZOR DE MISCARE 500W REFLECTOR Manual de utilizare EH271/EH272 inainte de instalare. Verificati cablurile de alimentare, care trebuie sa provina de la circuit cu o siguranta corespunzatoare (sau disjunctor). Pastrati cel putin 0.8m departare de obiectele illuminate in cazul reflectorului de 150W. Pastrati cel putin 1m departare fata de obiectele iluminate in cazul reflectorului de 500W. Pastrati cel putin 30cm distanta fata de plafon si perete. (FIGURA 1) cm min. 30cm min Reflector 2 Reflector frontal 3 PIR (senzor de miscare infrarosu) 4 Cutie conexiuni 5 Suport fixare 6 Surub de fixare + dibluri (nu sunt furnizate cu senzorul) FIGURA 1 Dispozitivul poate fi instalat doar orizontal (vezi FIGURA 2a), nu si vertical (vezi FIGURA 2b) asa cum obsevati in imaginea de mai jos. INTRODUCERE SENZORUL DE MISCARE EVERSPRING 150W/500W CU REFLECTOR este un sistem de siguranta pentru iluminare, complet automat, capabil sa detecteze miscare de pana la 110º (aria de acoperire). Pe timp de noapte, senzorul de miscare cu infrarosu incorporat (PIR) porneste reflectorul cand detecteaza miscare in aria sa de acoperire. Pe timpul zilei, fotocelulele incorporate economisesc energie dezactivand reflectorul. Un cronometru reglabil va permite sa selectati durata in care reflectorul va ramane pornit. Nota : Cititi intregul manual inainte de a incepe sa instalati sistemul. REGULI PRIVIND SIGURANTA Nu instalati dispozitivul pe timp de ploaie. Asigurati-va ca ati oprit sursa de alimentare ORIZONTAL VERTICAL FIGURA 2a & 2b IMPORTANT Unele reglementari locale necesita ca instalarea acestui produs sa fie facuta de catre un electrician calificat. Verificati reglementarile locale care s-ar putea potrivi situatiei dumneavoastra. Daca racordarea casei la retea este cu aluminiu, consultati un electrician in legatura cu metodele potrivite de montare. Inainte de a merge mai departe cu instalarea, OPRITI CIRCUITUL LUMINII LA DISJUNCTORUL CIRCUITULUI SAU CUTIA CU SIGURANTE PENTRU A EVITA APARITIA UNUI SOC ELECTRIC. pag. 1

10 Manual de utilizare EH271/EH272 ALEGEREA UNUI LOC DE MONTARE Pentru cele mai bune rezultate, fixati senzorul pe o suprafata solida, la 1.8~2m deasupra solului. Pentru instalare in exterior, aparatul trebuie amplasat de preferinta sub stresini. Evitati indreptarea senzorului spre piscine, radiatoare, aparate de aer conditionat sau obiecte care pot sa-si schimbe repede temperatura. Nu permiteti ca razele de soare sa cada direct pe partea din fata a dispozitivului. Incercati sa evitati indreptarea dispozitivului spre copaci sau arbusti sau spre locurile unde miscarea animalelor de casa poate fi detectata. Inainte de montare, amintiti-va ca senzorul de miscare este mai putin sensibil la miscarea pe directia razei si mai sensibil la o miscare directa spre detector. (FIGURA 3) FIGURA 4 (4) Ridicati partea din fata. Ridicati manerele de fixare.(figura 5) FIGURA 5 (5) Desfaceti becul cu halogen, avand grija ca degetele sa nu atinga sticla. Impingeti un capat in oricare dintre arcurile mufelor incarcate. Asezati celalalt capat pe alta mufa si eliberati.(figura 6) FIGURA 3 INSTALARE BEC ATENTIE : Manevrati intotdeauna becurile cu halogen si cuart cu ajutorul unui material moale. Nu atingeti becul cu mana intrucat acest lucru va scurta durata de functionare a becului. (1) Nu atingeti reflectorul atata timp cat este in stare de functionare sau cat e inca cald. Lasati-l sa se raceasca (aprox. 5 minute) inainte de a-l atinge. (2) Nu folositi becuri cu halogen cu o capacitate mai mare de 150 W pentru EH271 si 500 W pentru EH272. (3) Deconectati cablul de alimentare sau comutatorul de perete. Desurubati suruburile de fixare de la baza. Acest lucru va permite desfacerea partii din fata.(figura 4) FIGURA 6 (6) Inlocuiti cu grija cadrul din fata asigurandu-va ca dispozitivul de inchidere este corect pozitionat. Insurubati strans. (FIGURA 7) FIGURA 7 INSTALARE Pentru a usura instalarea, este esential sa pregatiti un burghiu si o surubelnita. Selectati o locatie pentru dispozitiv in functie de unghiurile de acoperire ce apar in FIGURA 8. pag. 2

11 Manual de utilizare EH271/EH272 FIGURA 10a UNIT(M) UNGHIURI DE ACOPERIRE FIGURA 8 Instalati un comutator de perete aproape de sursa de alimentare (FIGURA 9) Acest lucru va ajuta sa actionati lumina cu usurinta. Vezi capitolul FUNCTIONARE pentru informatii suplimentare. FIGURA 9 INSTRUCTIUNI DE CONECTARE (1) Opriti sursa de alimentare. (2) Indepartati placa de fixare de la reflector. Gauriti peretele si rasuciti placa in perete utilizand dibluri de plastic si suruburi corespunzatoare. Verificati ca placa sa fie fixata sigur pe perete. Nota: In stadiul acesta, nu fixati inca reflectorul pe placa. FIGURA 10b (4) Slabiti cele doua suruburi de pe blocul de presiune si desurubati presetupa cablului rezistent la apa. (5) Dirijati cablul de alimentare prin presetupa si blocul de presiune. Nota: Cablul de alimentare trebuie sa fie de 3* 1.0mm² ( H05RN-F, 3G). (6) Indepartati aproximativ 6-8mm din izolatia cablurilor de alimentare. Inainte de conectare, asigurati-va ca garnitura de etansare a cutiei cu cabluri este pozitionata cu fermitate la locul ei. (7) Conectati cablul GALBEN/VERDE (Cablul de pamantare) la cutia de conexiune marcata cu. Conectati cablul ALBASTRU (nul) la cutia de conexiune marcata cu N. Conectati cablul MARO (faza) la cutia de conexiune marcata cu L. (3) Utilizati o surubelnita dreapta pentru a fixa in balamale capacul cutiei de conexiuni. Pastrati capacul cutiei de conexiuni deschis pentru operatiuni suplimentare. (FIGURA 10a & 10b) pag. 3

12 Manual de utilizare EH271/EH272 Rotiti butonul Lite si cel pentru controlul Orei in partea stanga spre margine in pozitia de TESTARE. (FIGURA 14). FIGURA 11 (8) Utilizati blocul de fixare a cablului pentru a fixa conectorul de cablu. Strangeti garnitura cablului si inchideti capacul cutiei cu cabluri. (FIGURA 12) FIGURA 14 Porniti intrerupatorul. Reflectorul va porni pentru aprox. 1 minut pentru incalzire. Apoi se opreste. Treceti prin zona de detectare. Reflectorul porneste cand va miscati si se opreste cand va opriti. Asteptati ca reflectorul sa se stinga inainte de a va misca iar pentru a testa senzorul. Reglati senzorul de miscare pentru a acoperi aria de detectare dorita. Pentru o suprafata de acoperire mai mica, indreptati senzorul in jos; pentru o suprafata de acoperire mai mare, indreptati senzorul in sus. (2) REGLARE TIMP Prin reglarea TIMPULUI se controleaza cat timp va sta reflectorul aprins dupa ce a fost detectata miscarea. FIGURA 12 (9) Atasati din nou reflectorul pe placa si fixati cablul pe perete folosind cleme corespunzatoare. Asigurati-va ca, cablul nu atinge suportul reflectorului, si ca exista o rezerva suficienta de cablu pentru a permite reflectorului sa se incline si sa fie reglat asa cum trebuie, acest lucru trebuie facut prin strangerea corpului metalic al reflectorului, si nu al cutiei din spate cu cabluri. (FIGURA 13) Rotiti butonul de control al TIMPULUI in sensul acelor de ceasornic pentru a mari (pana la 12 minute) timpul in care reflectorul ramane pornit sau in partea stanga pentru micsorarea timpului (pana la 8 secunde). (FIGURA 15). FIGURA 15 (3) REGLARE LITE FIGURA 13 SETAREA SISTEMULUI DE ILUMINARE (1) MODUL TESTARII Reglarea Lite determina la ce nivel de lumina (intuneric) va incepe sa functioneze lumina cand senzorul este setat pe modul AUTO. In mod provizoriu rotiti butonul pentru control LUX inspre margine in sensul acelor de ceasornic in pozitia lunii (crespucul). (FIGURA 9) Pe acest mod provizoriu de setare, Senzorul de Miscare ramane inactiv in timpul zilei. La inserare, cand descoperiti ca acesta pag. 4

13 este nivelul dorit de functionare, setati doar butonul LITE in pozitia in care sistemul de iluminare va deveni activ pe masura ce lumina zilei incepe sa scada. Manual de utilizare EH271/EH272 Controlul comutatorului Reglare timp Reglare sensibilitate lumina Durata incalzire Clasa de protectie Gradul de protectie Siguranta Pornit / Oprit 8 sec ~ 12 min Aprox. 5 ~ 1000 lux Aprox. 1 min Clasa I IP44 CE, GS INEH271EVSPOE1B FIGURA 16 FUNCTIONARE Utilizand comutatorul de perete conectat la reflectorul senzorului de miscare, puteti actiona cu usurinta dispozitivul. FUNCTIONARE AUTOMATA Porniti comutatorul de perete. Cand senzorul detecteaza miscare, lumina se aprinde automat. Senzorul cu fotocelule incorporate opreste senzorul de miscare in functie de nivelul luminii setate de Reglarea Lite. DEPANARE Lumina nu se aprinde Verificati conexiunile cablurilor de alimentare. Asigurati-va ca becurile nu s-au ars. Verificati daca siguranta nu e arsa. Lumina ramane pornita Verificati conexiunile cablurilor de alimentare. Verificati daca setarea TIMPULUI este corecta Altele Specificatiile privind gradul de protectie trebuie sa respecte reglementarile locale. SPECIFICATII Alimentare AC 220 ~ 240V / 50Hz Cablul de alimentare H05RN-F, 3G, 1.0mm² Bec halogen 150W Sarcina iluminare max.pentru EH271. Bec halogen 500W max.pentru EH272 Unghiul de detectare Pana la 110 la 20 C Distanta de detectare Pana la 12M la 20 C Reflector: Vertical 90 Unghi reglare Senzor: Orizontal 190, Vertical 35 Inaltimea de montare Recomandat 1.8 ~ 2M (5.9 ~ 6.5 Ft) montare pe perete pag. 5

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa WAŻNE Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165 LF 01z dzwonkiem TF 01 I. Budowa 1. Otwory do zamocowania

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne Zwora Yale US06 Yale seria US06 270 kg Zastosowanie Zwory serii US06 przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających podstawowej ochrony np. drzwi wewnętrzne. Właściwości

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460 FOREST DIAMOND Pilot radiowy - 520109X460 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 3V bateria typu: CR2450 zasięg nadajnika maks. 30 m żywotność baterii do 3 lat zakres temp. pracy:-10 C - +50 C częstotliwość 433.92MHz

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA Céliane TM instrukcja Remotelycontrollable ściemniacza dimmer 067087 switch for all incandescent loads 670 87 ( *) 100240 Vac 5060Hz 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2 240 Vac Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA Min.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F7100311 LED PAR 56 7x10W 4in1 RGBW F7100311 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Reflektor ekonomiczny instrukcja obsługi

Reflektor ekonomiczny instrukcja obsługi Reflektor ekonomiczny instrukcja obsługi Reflektor ekonomiczny EBS1000/x, EBS500/x, EBS300/x, EBS150/x 1 1. Reflektor 2. Pokrywa szklana 3. Podczerwony czujnik ruchu (tylko niektóre modele) 4. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F71000269 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast II ver. F71000269 Table of Contents 1 Introduction... 2

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu

Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu 000575587 Strona 1 z 5 Lampa sufitowa z detektorem ruchu wersja 11/09 Numer produktu 57 55 87 Przeznaczenie do użycia Lampa sufitowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wskazówki dot. bezpieczeństwa

1. Podstawowe wskazówki dot. bezpieczeństwa 309565 PL Reflektor LED z czujnikiem ruchu LUXA 2-1 LED 8W WH 20971 LUXA 2-1 LED 8W BK 20972 LUXA 2-1 LED 16W WH 20973 LUXA 2-1 LED 16W BK 20974 1. Podstawowe wskazówki dot. bezpieczeństwa 2. Opis UWAGA

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna *Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: - ES-052 B z obudową w kolorze czarnym - ES-052

Bardziej szczegółowo

Wentylator Stojący. Instrukcja obsługi i konserwacji WL60 1/8

Wentylator Stojący. Instrukcja obsługi i konserwacji WL60 1/8 Wentylator Stojący WL60 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Szczególny nacisk

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR ścienny wewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag User s Manual Page 1 A. Package Content Brick EB208S HDD Enclosure USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag B.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Samurai SHARK SH903 RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Instrukcja obsługi Instalacja baterii SH903-Samurai Uwaga! Bezprzewodowa myszka optyczna używa baterii typu AAA. Żeby osiągnąć najlepszą wydajność

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Reflektor instrukcja obsługi

Reflektor instrukcja obsługi Reflektor instrukcja obsługi Reflektor EDS500/BM/GR, EDS300/BM/GR, EDS150/BM/GR EDS500/GR, EDS300/GR, EDS150/GR 1 1. Reflektor 2. Pokrywa szklana 3. Obudowa 4. Pokrywa obudowy 5. Podczerwony czujnik ruchu

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Lampa z kloszem kulistym instrukcja obsługi

Lampa z kloszem kulistym instrukcja obsługi Lampa z kloszem kulistym instrukcja obsługi Lampa z kloszem kulistym EDG60/BM/GR EDG60/GR 1 1. Klosz szklany kulisty - marmurkowy 2. Płyta bazowa z odprowadzeniem wody 3. Obudowa 4. Pokrywa obudowy 5.

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-22B2 sufitowy wewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

LED WASHER RGB IP34 F

LED WASHER RGB IP34 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER RGB IP34 F7200182 LED WASHER RGB IP34 F7200182 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual Soundbar MM291 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi MM291 SCHEMAT...3 BLUETOOTH...5 OPTICAL IN...6 AUX1...7 AUX2...8 TRYB NAUKI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA...9 MONTAŻ... User s Manual CHEMAT...11

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B Table of Contents 1 Introduction... 2 2

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR C IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR INSTALACJA INSTALLATION 1. INTRODUCTION IF16Tis a curtain pir sensor, can create a barrier of protection useful for doors and windows. And it

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3

1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3 307144 02 PL Instrukcja obsługi thepiccola S360-100 DE WH 1060200 1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3 Utylizacja 3 3. Opis urządzenia 4 4. Instalacja i podłączenie

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Dimmable Electronic Transformer for LED 0W-40W Best compatibility with intelligent dimmers. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64.

Dimmable Electronic Transformer for LED 0W-40W Best compatibility with intelligent dimmers. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64. ED 0-40 Best compatibility with intelligent s Model: TE40-DIMM-ED-IP64 Application: The Transformer is exclusively designed to supply 12 VDC ED strips and ED s. In the case of use this product there is

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Podręcznik użytkownika... 23

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Podręcznik użytkownika... 23 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Podręcznik użytkownika... 23 Podręcznik użytkownika Mocowanie oświetlaczy LED wysokiej sprawności L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (Włącznie z detektorem ruchu) Przed zainstalowaniem

Bardziej szczegółowo

www.elektra.eu electronic temperature controller UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

www.elektra.eu electronic temperature controller UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó www.elektra.eu electronic temperature controller Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó UK PL RU Congratulations on purchasing the ELEKTRA ELR-10 electronic temperature controller.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-20B2 sufitowy wewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F

LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F7300215 LED Spyder 8x10 CREE 4in1 F7300215 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F

LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR Set 4x PAR 36 12x3W F7100306 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation... 3 5 Connections... 3 5.1 Connecting

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

LS-085. System bistro. Bistrò hardware System LS LS-085/01

LS-085. System bistro. Bistrò hardware System LS LS-085/01 LS-85 Bistrò hardware System LS-85 System bistro 6.214 1.217 LS-85/1 Przykład montażu Composition and installation examples 33 1 8.5 3 18 Ø1 R5 LS-85/3 35 Wspornik główny Neutral upright profile L=5mm

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

Detektor ruchu 180st. Nr produktu

Detektor ruchu 180st. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor ruchu 180st. Nr produktu 000612852 Strona 1 z 6 Detektor ruchu 180 wersja 11/10 Nr produktu 61 28 51 (kolor: czarny) Nr produktu 61 28 52 (kolor: biały) Przeznaczenie do użycia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Stand Fan MF40. Instrukcja obsługi u User s Manual

Stand Fan MF40. Instrukcja obsługi u User s Manual Stand Fan MF40 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully and

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

* Długość z adaptacjami Ø < 119mm - ** Długość z adaptacjami Ø > 119mm

* Długość z adaptacjami Ø < 119mm - ** Długość z adaptacjami Ø > 119mm PL NAPĘD T8 S - T8 SDMI 5559A Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z napędem, należy uważnie przeczytać instrukcję. S.A.S. au capital de 5 000 000! - Z.I. Les Giranaux - BP7-700 Arc-Les-Gray CEDEX -

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu 7756 38 Parametry Lampa żarowa Lampa halogenowa Lampa halogenowa na bardzo niskie napięcie z transformatorem ferromagnetycznym 110 VA 230 VA

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu instrukcja obsługi

Czujnik ruchu instrukcja obsługi Czujnik ruchu 18-240 instrukcja obsługi Czujnik ruchu 18 240 EBM240/W 1. Czujnik ruchu 2. Płyta do montażu 3. Płyta do montażu narożnego 4. Pierścień dopasowujący 5. Obiektyw 1 2 Opis Czujnik ruchu EBM240/W

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel.

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel. η 86-95% Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i. Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa

Bardziej szczegółowo

Class B Radio Frequency. Statement Warning:

Class B Radio Frequency. Statement Warning: Class B Radio Frequency Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning: Note: This equipment has been found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

Bardziej szczegółowo