PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012

2 Z recenzji Przedmowa Rozdział I. Aspekty prawne świadczenia pracy przez cudzoziemców (Beata Pawłowska, Tomasz Major) 1. Formy zatrudnienia Umowa o pracę Ograniczenie wyboru prawa pracy Właściwe prawo pracy w przypadku niewskazania przez strony Przepisy bezwzględnie obowiązujące Normy bezwzględnie obowiązujące w Polsce Umowa zlecenia Kontrakt menedżerski Powołanie do pełnienia funkcji w zarządzie Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę Uzyskiwanie poszczególnych typów zezwoleń na pracę Zezwolenia typu A Zezwolenia typu B Zezwolenia typu C Zezwolenia typu D Zezwolenia typu E Wysokość opłat Analiza rynku pracy Odmowa wydania zezwolenia i cofnięcie wydanego zezwolenia Praca bez zezwolenia i szczególne zasady zatrudniania cudzoziemców z krajów ościennych Załącznik 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę Załącznik 2 Wniosek o przedłużenie zezwolenia Załącznik 3 Informacja o zmianach Załącznik 4 Informacja starosty Załącznik 5 Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Rozdział II. Rezydencja podatkowa Rezydencja na gruncie przepisów wewnętrznych Nieograniczony versus ograniczony obowiązek podatkowy Ośrodek interesów życiowych Przebywanie przez okres dłuższy niż 183 dni Dochody osiągane na terytorium Polski Rezydencja na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Istota i wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Definicja miejsca zamieszkania Podwójna rezydencja

3 2.4. Zmiana rezydencji Certyfikat rezydencji Rozdział III. Opodatkowanie na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Uwagi wstępne Dochody z pracy najemnej Pojęcie pracy najemnej Pojęcie wynagrodzenia z pracy najemnej Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej Opodatkowanie w państwie źródła Opodatkowanie w państwie rezydencji Międzynarodowy wynajem siły roboczej Opodatkowanie osób pracujących na statkach Opodatkowanie pracowników przygranicznych Zarządzanie oddelegowaniami pracowniczymi Dochody z tytułu członkostwa w organach spółki Dochody sportowców i artystów Metody unikania podwójnego opodatkowania Rozdział IV. Swoboda przepływu osób w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Uwagi wstępne Orzeczenie w sprawie Biehl (175/88) Orzeczenie w sprawie Bachmann (C-204/90) Orzeczenie w sprawie Werner (C-112/91) Orzeczenie w sprawie Schumacker (C-279/93) Orzeczenie w sprawie Wielockx (C-80/94) Orzeczenie w sprawie Asscher (C-107/94) Orzeczenie w sprawie Gilly (C-336/96) Orzeczenie w sprawie Gschwind (C-391/97) Orzeczenie w sprawie Gerritse (C-234/01) Orzeczenie w sprawie Wallentin (C-169/03) Orzeczenie w sprawie Komisja/Dania (C-150/04) Orzeczenie w sprawie Renneberg (C-527/06) Orzeczenie w sprawie Rüffler (C-544/07) Uwagi końcowe Rozdział V. Opodatkowanie na gruncie prawa wewnętrznego (Monika Spotowska) 1. Dochody ze stosunku pracy Przychody Zasady ogólne Przychód ze stosunku pracy Koszty uzyskania przychodów Pobór zaliczek (podatku) przez płatnika Obowiązek samodzielnego obliczenia i zapłaty zaliczki

4 2. Dochody z tytułu pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej, z kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia i umowy o dzieło Przychody Koszty uzyskania przychodów Pobór zaliczek (podatku) przez płatnika Obowiązek samodzielnego obliczenia i zapłaty zaliczki (podatku) Odliczenia od dochodu i podatku Odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne Odliczenia od podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone za granicą w latach Rozliczenia z polskim urzędem skarbowym Właściwość urzędów skarbowych Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przeliczanie kwot w walutach obcych na złote Zapłata podatku Odpowiedzialność płatnika i podatnika za pobór zaliczek na podatek Zeznania roczne Obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej Dochody ze stosunku pracy Dochody uzyskiwane z umów cywilnoprawnych, kontraktu menedżerskiego, powołania na członka organu osoby prawnej Dochody opodatkowane za granicą metody unikania podwójnego opodatkowania Preferencyjne rozliczanie dochodów Wspólne rozliczanie dochodów z małżonkiem Preferencje dla osób samotnie wychowujących dziecko Ulga z tytułu wychowywania dzieci Termin złożenia zeznania rocznego i zapłata podatku Właściwość urzędu skarbowego Sposób składania zeznania rocznego Obowiązek sporządzania informacji ORD-W Rozdział VI. Aspekty ubezpieczeniowe w zatrudnieniu cudzoziemców (Beata Pawłowska, Tomasz Major) Część 1. Ustalanie właściwego ustawodawstwa Zastosowanie właściwego ustawodawstwa na podstawie prawa wspólnotowego Zasada terytorialności prawo miejsca pracy Wykonywanie pracy najemnej w kilku państwach jednocześnie Pracownicy oddelegowani Wykonywanie pracy najemnej w więcej niż jednym kraju członkowskim Prowadzenie działalności na własny rachunek Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Prowadzenie działalności na własny rachunek oraz wykonywanie pracy najemnej jednocześnie w kilku państwach członkowskich Wyjątki od postanowień art Rozporządzenia nr 883/ Rozszerzenie przepisów Rozporządzenia nr 883/2004 i Rozporządzenia nr 987/2009 na obywateli państw trzecich Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie ustalania właściwego ustawodawstwa Umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczenia społecznego Australia Kanada

5 Była Jugosławia Korea Południowa Libia Macedonia Stany Zjednoczone Cudzoziemcy pochodzący z krajów trzecich Część 2. Rozliczanie i opłacanie składek ubezpieczeniowych za cudzoziemców Cudzoziemiec zatrudniony przez polską firmę za granicą Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców pracujących w Polsce Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Zasady oraz tryb opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za cudzoziemców Podstawa wymiaru składek Rodzaje składek Finansowanie składek Rozliczanie składek Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Cudzoziemiec na kontrakcie menedżerskim Zatrudnienie u pracodawców z UE/EOG, niemających w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Obowiązki pracownika, który przejął obowiązki płatnika Wykaz literatury Wykaz aktów prawnych i pozostałych źródeł Wykaz orzecznictwa

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r.

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Delegowanie pracowników za granicę Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Definicja delegowania i dlaczego delegowanie sprawia tyle problemów? 2.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo