INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R."

Transkrypt

1 INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R.

2 Informacje zawarte w broszurze W czwartek, 18 września 2014 r. odbędzie się referendum w sprawie niezależności Szkocji. Niniejsza broszura wyjaśnia, jak wziąć udział w głosowaniu. Część 1: Jak wziąć udział w głosowaniu Strona 3 Kto może wziąć udział w głosowaniu? Strona 3 Konieczność rejestracji Strona 4 Jak wziąć udział w referendum? Strona 5 Sposoby głosowania Część 2: Informacje wiodących działaczy oraz obu rządów Strony 8 9 Oświadczenia wiodących działaczy referendum wyjaśniające, dlaczego ich zdaniem należy zagłosować tak lub nie. Strony Wspólne oświadczenie szkockiego i brytyjskiego rządu wyjaśniające, co stanie się po referendum. Niniejsza broszura została wydana przez Komisję Wyborczą (ang. The Electoral Commission), Lothian Chambers, George IV Bridge, Edinburgh EH1 1RN. Komisja Wyborcza (ang. Electoral Commission) jest niezależnym organem działającym na terenie Wielkiej Brytanii. Parlament Szkocji zobowiązał nas do przekazania informacji dotyczących udziału w referendum. The Electoral Commission 2014 (z wyjątkiem stron 8-11 oraz pola na stronie 7) Broszura jest również dostępna w innych językach i formatach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem lub na stronie internetowej Wydrukowano na papierze pochodzącym w 75% z recyklingu. 2

3 Kto może wziąć udział w głosowaniu? W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły lub ukończą 16 rok życia w czwartek, 18 września 2014 r., są zarejestrowane na liście wyborców w Szkocji oraz: są obywatelami Wielkiej Brytanii lub Irlandii mieszkającymi na terenie Szkocji, lub są obywatelami Unii Europejskiej mieszkającymi na terenie Szkocji, lub są uprawnionymi * obywatelami Brytyjskiej Wspólnoty Narodów mieszkającymi na terenie Szkocji. Aby wziąć udział w referendum, należy zarejestrować się przed wtorkiem, 2 września 2014 r. Istnieją specjalne przepisy dotyczące rejestracji członków sił zbrojnych, urzędników państwowych (np. w służbie dyplomatycznej lub służbie cywilnej za granicą) oraz pracowników Instytutu Brytyjskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Część 1: Jak wziąć udział w głosowaniu Konieczność rejestracji Osoby niezarejestrowane nie będą mogły przystąpić do głosowania. Większość osób rejestruje się za pomocą formularzy przesyłanych co roku pocztą przez lokalny urząd rejestracji wyborców. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony, wyborca może nie zostać umieszczony na liście wyborców. W takim przypadku należy wypełnić formularz wniosku o rejestrację i przesłać do lokalnego urzędu rejestracji wyborców, do którego powinien wpłynąć przed północą we wtorek, 2 września. Formularz oraz informacje dotyczące lokalnego urzędu rejestracji wyborców można znaleźć na stronie internetowej * Upoważnieni do głosowania obywatele Brytyjskiej Wspólnoty Narodów są osobami posiadającymi pozwolenie na wjazd lub wizę stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii bądź nie podlegającymi wymogowi posiadania ich. 3

4 Część 1: Jak wziąć udział w głosowaniu Formularz wniosku można również pobrać pod adresem Należy go następnie wydrukować, podpisać i przesłać do lokalnego urzędu rejestracji wyborców. W urzędzie można również uzyskać informacje o tym, czy wyborca jest na liście wyborców. Dane adresowe biura można znaleźć na stronie internetowej Jak wziąć udział w referendum? Każdy głosujący otrzyma kartę do głosowania, której wzór został przedstawiony poniżej: KARTA DO GŁOSOWANIA Głosując, należy postawić (X) W JEDNYM POLU Czy Szkocja powinna być niezależnym państwem? TAK NIE Wyboru należy dokonać, stawiając krzyżyk (X) w polu Tak lub Nie. Głos będzie nieważny, jeżeli zostanie zaznaczone więcej niż jedno pole. 4

5 Sposoby głosowania Istnieją trzy sposoby głosowania: osobiście w czwartek 18 września: Większość osób oddaje głos osobiście w lokalu wyborczym. Głosowanie jest proste, a w razie konieczności członkowie komisji wyborczej służą pomocą. Przesłana pocztą karta do głosowania zawiera informacje dotyczące lokali wyborczych, które znajdują się najczęściej w pobliskich szkołach lub domach kultury. W razie nieotrzymania karty do głosowania, informacje o miejscu lokalu wyborczego można uzyskać w samorządzie lokalnym. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7:00 do godz. 22:00. Należy przybyć z właściwym wyprzedzeniem. pocztą: Można wystąpić o możliwość oddania głosu pocztą. W takim przypadku należy wypełnić wniosek i przesłać do lokalnego urzędu rejestracji wyborców, do którego powinien wpłynąć przed godz. 17:00 w środę, 3 września. Wnioski można uzyskać z urzędów, których dane adresowe znajdują się na stronie internetowej Część 1: Jak wziąć udział w głosowaniu Karta do głosowania może zostać przesłana pod adres domowy wyborcy lub inny wskazany adres, w tym również za granicę, należy jednak wystąpić o nią z właściwym wyprzedzeniem, ponieważ musi zostać odesłana przed godz. 22:00 w czwartek, 18 września. Należy skontaktować się z samorządem lokalnym, jeżeli karta do głosowania nie zostanie otrzymana do piątku, 12 września. Kartę zastępczą można otrzymać przed godz. 17:00 w dniu głosowania. 5

6 Część 1: Jak wziąć udział w głosowaniu przez pełnomocnika: W razie niemożności przybycia do lokalu wyborczego oraz odrzucenia możliwości głosowania pocztą, można oddać głos przez pełnomocnika, co oznacza upoważnienie osoby, którą wyborca darzy zaufaniem, do oddania głosu w jego imieniu. W takim przypadku należy wypełnić wniosek i przesłać do lokalnego urzędu rejestracji wyborców, do którego powinien wpłynąć przed godz. 17:00 w środę, 3 września. Formularz wniosku można uzyskać na stronie internetowej Występując o umożliwienie głosowania przez pełnomocnika, wyborca powinien wyjaśnić, dlaczego nie może głosować osobiście. Pełnomocnikiem może być każda osoba, która ukończyła lub ukończy 16 rok życia w czwartek, 18 września 2014 r. i jest obywatelem Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Unii Europejskiej bądź uprawnionym obywatelem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Powinna również wyrazić zgodę na głosowanie w imieniu wybierającej ją osoby. Należy jej podać decyzję dotycząca oddania głosu. W nagłych przypadkach zdrowotnych lub nieoczekiwanego i niemożliwego do odwołania wezwania ze względu na zawód, zatrudnienie lub pełnioną służbę istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika w nagłych wypadkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie rejestracji wyborców. Dane adresowe urzędu można znaleźć na stronie internetowej Zgodę na głosowanie pocztą lub za pomocą pełnomocnika mogą uzyskać wyłącznie osoby zarejestrowane do głosowania. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy zarejestrować się przed wtorkiem, 2 września 2014 r. Dodatkowe informacje Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać na stronie internetowej lub dzwoniąc pod numer infolinii Dodatkowe kopie niniejszej broszury można pobrać ze strony internetowej 6

7 Informacje wiodących działaczy oraz obu rządów Rządy Wielkiej Brytanii oraz Szkocji uzgodniły konieczność przeprowadzenia referendum, które umożliwi obywatelom wypowiedzenie się, czy Szkocja powinna stać się niezależnym państwem. Obydwa rządy pragną, aby referendum było zgodne z prawem i uczciwe, i aby przyniosło decydujący wynik. Obydwa rządy zobowiązały się uszanować wynik niezależnie od rezultatu. Co stanie się po zakończeniu referendum? Szkocja stanie się niezależnym państwem, jeżeli większość głosujących wypowie się na Tak. Jeżeli większość głosujących wybierze odpowiedź Nie, Szkocja pozostanie częścią Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Argumentacja Wiodący działacze w sprawie referendum wyjaśniają, dlaczego ich zdaniem należy zagłosować tak lub nie. Każda z wiodących organizacji referendalnych uzyskała jedną stronę na przedstawienie swojej argumentacji. Część 2: Informacje wiodących działaczy oraz obu rządów Strony zostały załączone bez jakichkolwiek zmian i znajdują się na odwrocie. 7

8 Przyszłość Szkocji leży w rękach mieszkańców Szkocji. Obserwuj YesScotland Yes Scotland insert Promocja: Yes Scotland, 136 Hope Street, Glasgow G TG. Referendum 18 września stanie się szansą dokonania wyboru pomiędzy dwiema wizjami przyszłości Szkocji. Głosowanie na Tak pozwoli nam podejmować własne decyzje w przyszłości i zbudować zamożniejszą Szkocję, w której wszyscy mogą rozwijać swój potencjał. Będąc jednym z najbogatszych narodów na świecie, Szkocję stać na to, aby być niezależnym państwem. Możemy sprawić, że to ogromne bogactwo zostanie lepiej wykorzystane dla dobra mieszkańców Szkocji, od opieki nad starszymi obywatelami do łatwiejszego życia dla młodych rodzin. Głosowanie na Nie będzie oznaczać przyszłość dławioną przez pomyłki rządu w Westminster, rządu, na który nawet nie głosujemy. 18 września stanie się dla nas jedyną okazją stworzenia doskonale prosperującego nowego państwa. Nie zmarnujmy jej. YesScotland.net

9 To co najlepsze w obu państwach dla Szkocji. Wierzymy, że pozostając częścią Wielkiej Brytanii, Szkocja może uzyskać to, co najlepsze w obu państwach. Możemy mieć silny szkocki parlament, z gwarancją większej władzy; możemy również posiadać siłę, bezpieczeństwo i stabilizację jako część Wielkiej Brytanii. Nie musimy z niczego rezygnować. Głosowanie za oddzieleniem się będzie ryzykownym krokiem w nieznane. Po odłączeniu się, utracimy siłę brytyjskiego funta, co oznacza, że zapłacimy więcej za kredyty hipoteczne, karty kredytowe i pożyczki. Odłączenie się narazi na ryzyko nasze emerytury. Odłączając się ryzykujemy, że duże firmy zostaną zmuszone do przeniesienia się na południe, likwidując miejsca pracy dla mieszkańców Szkocji. Po odłączeniu się od Wielkiej Brytanii, nie będzie do niej powrotu. We wrześniu będziemy mogli podjąć decyzję dotyczącą naszej przyszłości. Nie podejmujmy ryzyka i nie narażajmy się na niepewność związaną z niezależnością. Powiedzmy głośno i wyraźnie, że chcemy dla Szkocji tego, co najlepsze w obu państwach. Lisa Gardiner, pracująca zawodowo matka z Cambuslang, powiedziała: We wrześniu będę głosować na NIE, ponieważ wierzę, że możemy uzyskać dla Szkocji to, co jest najlepsze w obu państwach. Możemy podejmować więcej decyzji tutaj, na miejscu, zachowując siłę i bezpieczeństwo wynikające z bycia częścią Wielkiej Brytanii. Podjęcie samotnej drogi byłoby ogromnym krokiem w nieznane. Czy byłabym gotowa narazić na ryzyko przyszłość mojej rodziny dla satysfakcji nacjonalistów? Nie. Dziękuję. Publikacja i promocja: Blair McDougall w imieniu Better Together przy 5 Blythswood Square, Glasgow, G2 4AD. Better Together 2012, spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty gwarancyjnej, zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC

10 Część 2: Informacje wiodących działaczy oraz obu rządów Wspólne oświadczenie rządów Szkocji i Wielkiej Brytanii. Szkocja stanie się niezależnym państwem, jeżeli większość głosujących wypowie się na Tak. Nie stanie się to jednak natychmiast. Konieczne będą negocjacje pomiędzy reprezentantami Szkocji oraz przedstawicielami pozostałej części Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Podczas negocjacji Szkocja będzie w dalszym ciągu częścią Wielkiej Brytanii, a usługi publiczne będą świadczone bez zmian. Rząd Szkocji będzie dalej odpowiadał za ochronę zdrowia, edukację, wymiar sprawiedliwości, rolnictwo, gospodarkę mieszkaniową oraz transport na terenie Szkocji. Rząd Wielkiej Brytanii będzie odpowiedzialny za obronę narodową, bezpieczeństwo, sprawy zagraniczne i konstytucję, większość świadczeń emerytalnych, zasiłki oraz większość podatków do dnia, w którym Szkocja stanie się niezależnym państwem. Obowiązujący obecnie w Szkocji system prawny nie zmieni się podczas negocjacji. Podczas negocjacji obydwa rządy będą omawiać programy każdego z nich mogące wpływać na obowiązki drugiego rządu. Obecny rząd Szkocji będzie pracować do kolejnych wyborów powszechnych do szkockiego parlamentu, które odbędą się w maju 2016 r. Negocjacje obejmą rozmowy dotyczące alokacji aktywów oraz zobowiązań. Od dnia uzyskania niezależności, rząd Szkocji przejmie wszystkie aspekty zarządzania państwem. Od dnia uzyskania niezależności, parlament szkocki będzie mógł nowelizować lub utrzymać obowiązujące obecnie ustawy, odzwierciedlając nową sytuację niezależnego państwa. 10

11 Jeżeli większość głosujących wybierze odpowiedź Nie, Szkocja pozostanie częścią Wielkiej Brytanii. Rząd i parlament Wielkiej Brytanii będą w dalszym ciągu odpowiedzialne za obronę narodową, bezpieczeństwo, sprawy zagraniczne, świadczenia emerytalne, zasiłki oraz większość podatków. Rząd i parlament Szkocji będą tak jak dotychczas odpowiadać za ochronę zdrowia, edukację, wymiar sprawiedliwości, rolnictwo, gospodarkę mieszkaniową oraz transport na terenie Szkocji. Obecny rząd Szkocji nie ulegnie zmianie do kolejnych wyborów powszechnych do szkockiego parlamentu, które odbędą się w maju 2016 r. Obydwa rządy będą współpracować nad wprowadzeniem zmian dotyczących władzy posiadanej przez rząd i parlament szkocki uzgodnionej w Ustawie o Szkocji z 2012 r. Główną zmianą będzie uzyskanie przez szkocki parlament i rząd nowych zdolności kredytowych oraz ustalenie oddzielnej stawki podatku dochodowego dla Szkocji od kwietnia 2016 r. Wszelkie dalsze zmiany zakresu odpowiedzialności szkockiego parlamentu i rządu zostaną wprowadzone przez parlament Wielkiej Brytanii po uzyskaniu zgody parlamentu szkockiego. Część 2: Informacje wiodących działaczy oraz obu rządów 11

12 INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R Druk: The Electoral Commission, Lothian Chambers, George IV Bridge, Edinburgh EH1 1RN.

Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji.

Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Niniejsza broszura dostępna jest dużym drukiem, alfabetem Braille'a oraz w

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 1.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 142/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo