Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw Niezależne badanie 2000 spółek w 10 państwach europejskich 30 listopada 2006,Warszawa

2 Wprowadzenie W pierwszym półroczu 2006 roku Euler Hermes zlecił Centrum Badawczemu Zarządzania Kredytem (Credit Management Research Centre, CMRC) przy Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii przeprowadzenie badania praktyk zarządzania kredytem kupieckim w dziesięciu gospodarkach europejskich. Cele Celem badania jest analiza znaczenia kredytu handlowego, różnic w polityce kredytowej, praktyk zarządzania kredytem oraz wpływu ubezpieczenia kredytu na wyniki firm. Badanie koncentruje się na kluczowych różnicach pomiędzy firmami ubezpieczającymi swoje należności oraz przedsiębiorstwami nie korzystającymi z ubezpieczenia. Ponadto porównywane są sposoby zarządzania kredytem kupieckim przez firmy działające na różnych rynkach. Metodologia Badaniu poddano 2000 spółek w następujących 10 państwach: Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech i we Włoszech. Metodologia badania obejmowała szereg technik terenowych, w tym ankietę pocztową połączoną z uzupełniającymi wywiadami przeprowadzanymi drogą telefoniczną. Charakterystyka próby Badaną grupę zanalizowano według następujących kryteriów: wielkość (firmy) według zatrudnienia, wielkość (firmy) według obrotów, podział badanej grupy według branży oraz podział grupy według przedmiotu działalności. Podział badanej grupy wg branży Wielkość wg zatrudnienia Rolnictwo, łowiectwo poniżej 10 (mikro) (małe) Liczba pracowników (średnie) 250+ (duże) Usługi biznesowe/finansowe Budownictwo Woda i elektryczność Hotele/rekreacja Produkcja Naprawy (pojazdy/sprzęt AGD) Sektor detaliczny Transport/komunikacja Sektor hurtowy Podział badanej grupy wg przedmiotu działalności Art. spożywcze, alkoholowe i tytoniowe Wielkość wg obrotów Tekstylia, produkty tekstylne i odzieżowe Papier i wyroby papiernicze 50 Produkty chemiczne 40 Niemetale 30 Metale, produkty z metali 20 Maszyny i urządzenia 10 Sprzęt elektryczny i optyczny < >50 Poziom obrotów miliony EUR Sprzęt transportowy

3 Ubezpieczenie należności z korzyścią dla całościowej polityki zarządzania kredytem i wartości korporacyjnej firm Ponad 80% codziennych transakcji typu B2B dokonywanych jest na warunkach kredytowych. Jest to najważniejsza z form finansowania krótkoterminowego w sektorze korporacyjnym. Należności handlowe stanowią podstawowy składnik aktywów w bilansach przedsiębiorstw, reprezentując do 35% ogólnej liczby aktywów. Dlatego też zarządzanie kredytem może być dla firmy istotnym narzędziem strategicznym i konkurencyjnym w zdobywaniu nowych klientów. Lepsze warunki kredytowania poprawiają relacje pomiędzy dostawcą a odbiorcą i są oznaką dobrej kondycji finansowej oraz reputacji przedsiębiorstwa. Oferowanie klientowi odroczonego terminu płatności może jednak dla wielu firm oznaczać problemy z przepływem środków pieniężnych lub finansowaniem, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorców. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego podnosi rentowność przedsiębiorstw, a tym samym pomaga im w zyskownym rozwoju i unikaniu ryzyka niewypłacalności. W ramach projektu przeprowadzonego we współpracy z prof. Nickiem Wilsonem, dyrektorem Centrum Badawczego Zarządzania Kredytem na Uniwersytecie w Leeds dokonaliśmy analizy praktyk zarządzania kredytem w dziesięciu najważniejszych gospodarkach europejskich. Wyniki badania potwierdzają opinie specjalistów, że opóźnienia płatnicze klientów mają faktyczny wpływ na przepływy środków pieniężnych w przedsiębiorstwach. Badanie pokazuje, do jakiego stopnia firmy są świadome tego problemu i w jaki sposób zwykle sobie z nim radzą. Zgodnie z naszymi wynikami, wśród różnych metod zarządzania kredytem ubezpieczenie należności pozwala poprawić relacje z bankami i ułatwić dostęp do źródeł finansowania. Dzięki ubezpieczeniu kredytu firmy ochraniają zarówno obecną, jak i przyszłą płynność finansową i zyski netto. Kierownictwo spółek ubezpieczonych może więc skoncentrować się na podstawowej działalności firm, np. na rozwoju produkcji, operacjach handlowych, nowych rynkach, itp. Mamy przyjemność przedstawić Państwu szczegółowe wyniki pierwszego w Europie badania praktyk zarządzania kredytem. Wierzymy, że poniższa analiza dostarczy Państwu cennych i pożytecznych informacji. Clemens von Weichs, Prezes Zarządu Euler Hermes Kluczowe wnioski: wpływ ubezpieczenia kredytu Stabilność operacyjna dzięki relacjom z dostawcami Poprawa relacji z bankami i łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania Zwiększony dynamizm handlowy dzięki ulepszonym relacjom z klientami Doskonała informacja o ryzyku firm dzięki dostarczanym informacjom kredytowym Kompleksowa ochrona przed ryzykiem niewypłacalności Ubezpieczenie ryzyka poprawia jakość wyników firmy 3

4 1 Zwłoka i opóźnienie płatnicze: prawdziwe wyzwanie dla zarządów spółek Ogromna większość transakcji typu B2B w Europie przeprowadzana jest na podstawie kredytu kupieckiego (rachunek otwarty). W konsekwencji firmy muszą przeznaczać część środków na zarządzanie relacjami kredytowymi oraz związanego z nimi ryzyka kredytowego. Analiza danych obejmuje typowe okresy kredytowe i przyznawane warunki kredytowania; politykę kredytową; cykl windykacji i ściągania należności; ocenę i zarządzanie ryzykiem; korzystanie z usług osób trzecich, usługi kredytowe i outsourcing. Rozpoczniemy od zanalizowania wymiaru i skutków opóźnień płatniczych.? Jaki Powszechne zagrożenie wśród firm Dla wszystkich spółek należności handlowe w bilansach stanowią średnio do 30-35% aktywów ogółem. Wśród zbadanych firm, 83% we wszystkich krajach dokonuje sprzedaży % swoich towarów i usług na warunkach kredytowych. Najwyższy wynik w przedziale % na tle wszystkich krajów osiągnęły Niemcy (94%), Polska (92%) i Francja (86%). Holandia posiada najwyższy odsetek firm (27%), u których sprzedaż na kredyt stanowi 0-20% sprzedaży ogółem; za nią plasuje się Portugalia z wynikiem 24%. procent całkowitej sprzedaży w Państwa firmie dokonywany jest na warunkach kredytowych? (Procent odpowiedzi) 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Wszystkie kraje Belgia (BE) Francja (FR) Niemcy (GE) Holandia (NL) Węgry (HU) Włochy (IT) Hiszpania (SP) Polska (PL) Portugalia (PT) Wielka Brytania (UK)

5 Opóźnienia płatnicze klientów miały wpływ na przepływ środków pieniężnych 76% wszystkich firm. 98% wszystkich firm doświadcza opóźnień płatniczych ze strony klientów. Jedna trzecia z nich uważa to zjawisko za stały problem. Czy opóźnienia płatnicze klientów miały wpływ na przepływ środków pieniężnych w Państwa firmie? (Procent odpowiedzi)?w Niemczech i Holandii prawie 80% ankietowanych firm twierdzi, że nierzetelni płatnicy rzadko mają wpływ ich płynność finansową, podczas gdy jedynie 20% deklaruje, iż przepływy środków pieniężnych czasami ulegają tego typu oddziaływaniom. Opóźnienia w płatnościach mają zawsze wpływ na działalność spółek włoskich (12%). Kwestia ta wydaje się nie być zbyt rozpowszechniona w Belgii, Niemczech, Polsce i na Węgrzech. nigdy zawsze Wszystkie kraje Belgia (BE) Francja (FR) Niemcy (GE) Holandia (NL) Węgry (HU) Włochy (IT) Hiszpania (SP) Polska (PL) Portugalia (PT) Wielka Brytania (UK) Jakie są przyczyny opóźnień płatniczych klientów? Jako główne przyczyny opóźnień płatniczych ze strony klientów firmy wymieniają małą skuteczność działów windykacji (najwięcej firm podało ten powód we Włoszech 22%); niewłaściwą ocenę ryzyka/wiarygodności kredytowej (Polska 36% vs. Belgia 9%); oraz niedokładne fakturowanie klientów (Holandia uzyskała tu najwyższy procent 30%, a Portugalia najniższy 2%). Za najmniej prawdopodobny powód opóźnień płatniczych uznano złą obsługę po wykonaniu usługi problem ten wymieniło jedynie 7% ankietowanych firm. 5

6 1 Zwłoka i opóźnienie płatnicze: prawdziwe wyzwanie dla zarządów spółek Ryzyko związane z należnościami handlowymi Średni wskaźnik DSO* wynosi 45 dni. Pod względem płatności po dacie wymagalności, średni wynik to 15 dni. Większość z państw ankietowanych nie wykazało okresu zwłoki powyżej 20 dni, z wyjątkiem Hiszpanii (23), Niemiec (21) i Portugalii (21). Ile wynosi średni wskaźnik DSO i opóźnienie w płatnościach, w dniach? Liczba dni All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK DSO Opóźnienia w płatnościach Jak podawały ankietowane firmy, pozycje, które zwykle są regulowane w terminie, to konta sprzedaży** (71%) i konta klientów*** (67%). Oznacza to jednak, że 29% kont sprzedaży i 33% kont klientów jest regulowanych po terminie płatności. *DSO: ang. days sales outstanding, wskaźnik ściągalności należności w dniach ** Konta sprzedaży: całkowita kwota dodana *** Konta klientów: liczba klientów Płatność przy doręczeniu jako gwarancja płynności Spośród wszystkich metod stosowanych w celu ochrony przepływów pieniężnych i zapewnienia płynności wystarczającej dla prowadzenia działalności, większość firm opóźnia własne płatności (42%) i oferuje dostawcom rabaty za szybkie uregulowanie należności (32%). Metoda ta jest szczególnie popularna w Polsce, gdzie korzysta z niej 65. Najrzadziej przedsiębiorstwa poprawiają własną płynność, używając należności handlowych jako zabezpieczenia pożyczek (14%) oraz factoringu (12%). Jakich metod używają Państwo, aby poprawić przepływ środków pieniężnych? (procent odpowiedzi) Oferowanie rabatów za szybkie regulowanie należności Odroczenie własnych płatności wobec dostawców All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK Tak Nie All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK Tak Nie

7 2 Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z należnościami 60% wszystkich ankietowanych firm twierdzi, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na ich politykę kredytową są relacje handlowe. Dotyczą one różnych aspektów, takich jak baza klientów, częstotliwość zamówień, struktura geograficzna, ponowne zlecenia, itp. Ponadto na politykę kredytową większości firm wpływa ich pozycja względem konkurencji oraz dostęp do źródeł finansowania. Najmniejszy wpływ na procedury udzielania kredytów kupieckich ma polityka spółki-matki. Spisana strategia: komunikacja podnosi skuteczność Istnienie dobrze udokumentowanej, spisanej strategii kredytowej pomaga firmom umieścić zarządzenie kredytem w kontekście ogólnej misji i celu. 75 dokonuje pisemnego ustalenia warunków sprzedaży przed dokonaniem transakcji. 42 posiada dokument strategii kredytowej?jakich metod używają Państwo, aby poprawić przepływ środków pieniężnych? (procent odpowiedzi) Największe prawdopodobieństwo posiadania takiego dokumentu 80 wykazują firmy w Holandii (70%), Belgii (63%) i w Niemczech (60%). 60 Z kolei przedsiębiorstwa w takich państwach jak Węgry (12%), Polska 40 (28%) czy Portugalia (27%) nie wykazują znacznej tendencji do sporządzania 20 pisemnej strategii kredyto- All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK wej, co wskazuje na mniej formalne podejście do kwestii zarządzania kredytem w tych gospodarkach. Tak Nie 75% wszystkich badanych firm ustala na piśmie warunki sprzedaży przed dokonaniem transakcji Firmy, które preferują ustalanie warunków płatności przed dokonaniem transakcji znajdują się głównie w Niemczech (86%), Belgii (81%), Wielkiej Brytanii (80%) i na Węgrzech (73%). Ankietowani z Hiszpanii (50%), Portugalii (34%) i Wielkiej Brytanii (30%) przyznawali się do dokonywania ustnych ustaleń przed transakcją. Spory odsetek firm francuskich (39%), hiszpańskich (33%) i węgierskich (27%) uzgadnia warunki płatności po dokonaniu transakcji (na fakturze). Większość przedsiębiorców na wszystkich rynkach wskazuje warunki kredytu na fakturach. Co ważne, mniejsza liczba umieszcza te warunki w raportach. 7

8 ? W 2Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z należnościami Zarządzanie wskaźnikiem DSO - najwyraźniejszą oznaką skuteczności zarządzania. Państwa firmie kontrola kredytowania oraz skuteczność windykacyjna jest mierzona głównie za pomocą... (procent wskazujący na odpowiedź twierdzącą) Zarządzanie wskaźnikiem DSO Osiąganie celów windykacyjnych Utrzymywanie wskaźników należności nieściągalnych/sprzedaży Zmniejszone odpisy na należności nieściągalne Wszystkie kraje Belgia (BE) Francja (FR) Niemcy (GE) Holandia (NL) Węgry (HU) Włochy (IT) Hiszpania (SP) Polska (PL) Portugalia (PT) Wielka Brytania (UK) Za najpopularniejszą miarę kontroli firmy nad udzielanymi kredytami oraz jej skuteczności windykacyjnej 69% ankietowanych firm uznało zarządzanie wskaźnikiem DSO, w szczególności we Francji i Portugalii (81%). Najmniej popularnym miernikiem we wszystkich badanych państwach (20%) są zmniejszone odpisy na należności nieściągalne: tylko 9% badanych firm w Holandii i 8% w Hiszpanii postrzega ten czynnik jako bardzo istotną miarę wyników działalności działów.? Czy Outsourcing zarządzania kredytem Korzystanie z usług zewnętrznych w zarządzaniu kredytem jest kwestią natury strategicznej, mającą wpływ na ogólne wyniki firmy. Zarządzanie ryzykiem to działalność, którą firmy najczęściej zlecają na zewnątrz w tym zakresie, usługi zleca niemal dwie trzecie (64%) badanych firm. w Państwa firmie zarządzanie kredytem kupieckim odbywa się wewnętrznie i jakie są stosowane ewentualnie środki zewnętrzne? (procent wskazujący na odpowiedź twierdzącą) % Wewnętrzne zarządzanie kredytem % Outsourcing oceny ryzyka % Outsourcing windykacji % Outsourcing usług prawniczych % Outsourcing ściągania należności Wszystkie kraje Belgia (BE) Francja (FR) Niemcy (GE) Holandia (NL) Węgry (HU) Włochy (IT) Hiszpania (SP) Polska (PL) Portugalia (PT) Wielka Brytania (UK)

9 90 we wszystkich krajach zarządza swoją działalnością kredytową wewnętrznie. Najwyższy odsetek odpowiedzi pozytywnych w tej kwestii uzyskały Wielka Brytania (98%), Portugalia i Holandia (obydwa państwa 97%). W Niemczech znalazło się najwięcej firm z osobnym działem kredytowym. Outsourcingu oceny ryzyka dokonują najczęściej przedsiębiorcy z Włoch, Węgier, Portugalii i Polski. Przedsiębiorstwa włoskie, portugalskie i niemieckie najczęściej zlecają na zewnątrz usługi prawnicze i ściąganie należności. Ponad 80 korzysta z zewnętrznych usług windykacyjnych Kiedy wewnętrzne działania windykacyjne nie przynoszą efektów, 83 zwraca się do zewnętrznych przedsiębiorstw. 57 korzysta z usług podmiotów trzecich zarówno w odniesieniu do należności krajowych, jak i zagranicznych. Jedynie 6% ankietowanych korzysta z zewnętrznych usług windykacyjnych wyłącznie przy windykacji zagranicznej, przy czym większość z nich to przedsiębiorstwa włoskie (15%) i portugalskie (14%). Spółki z Hiszpanii? (57%) i Węgier (58%) najczęściej korzystają z usług zewnętrznych wyłącznie przy ściąganiu należności krajowych. Czy firma korzysta z zewnętrznych usług windykacyjnych? All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK Krajowe Eksportowe Krajowe i eksportowe Dla 55 najpowszechniejszą formą windykacji jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Jaki procent firm korzystał z usług firm windykacyjnych w roku ubiegłym? (procent odpowiedzi) % korzystający z agencji w roku ubiegłym Średnia liczba agencji % zadowolony z usług agencji Wszystkie kraje Belgia (BE) Francja (FR) Niemcy (GE) Holandia (NL) Węgry (HU) Włochy (IT) Hiszpania (SP) Polska (PL) Portugalia (PT) Wielka Brytania (UK) W ubiegłym roku z usług firm windykacyjnych korzystało 80, przy czym przyznała się do tego zaledwie jedna trzecia przedsiębiorstw hiszpańskich. Jedynie 25% spółek w Hiszpanii było zadowolonych z wyników zewnętrznych windykatorów, w porównaniu z ogólnym średnim wynikiem 66% dla wszystkich państw. Niemcy wykazały najwyższy poziom zadowolenia z zatrudnianych firm windykacyjnych (88%), za nimi uplasowały się Włochy (75%). 9

10 2Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z należnościami Dlaczego firmy decydują się nie korzystać z usług agencji windykacyjnych? Jako jeden z powodów, dla których firmy decydują się nie korzystać z usług firm windykacyjnych, 89% ankietowanych wymienia pierwszeństwo środków wewnętrznych. Belgia (96%), Portugalia (96%) i Włochy (91%) uzyskały tu najwyższy procent odpowiedzi. Wszystkie kraje wydają się także obawiać możliwego negatywnego wpływu zewnętrznej windykacji na relacje firm z klientami (75%), przy czym szczególnie ostrożnie do tej kwestii podchodzą przedsiębiorstwa polskie (97%) i niemieckie (93%). Najmniejszy wpływ na decyzje firm zdają się wywierać kwestie jakości (48%) i kosztów (47%) usług takich firm. 69 zdecydowałoby się wstrzymać dostawy dla nierzetelnych płatników. Czy Państwa firma wstrzymuje dostawy dla nierzetelnych płatników? All BE FR GE NL HU IT SP PL PT UK Tak Nie W odpowiedzi na zwłokę w płatnościach znaczna część firm zdecydowałaby się wstrzymać dostawy dla klientów zalegających z należnościami, szczególnie w Wielkiej Brytanii (najwyższy wynik 81%). Najniższy odsetek odpowiedzi twierdzących odnotowano w Hiszpanii (56%) i Portugalii (57%). Stosunek firm do ubezpieczenia kredytu kupieckiego Dlaczego firmy korzystają z ubezpieczenia kredytu? 1. Spokój 77% 2. Ochrona przepływów finansowych 71% 3. Potrzeba lepszego poznania bazy klientów 64% Dlaczego firmy nie korzystają z ubezpieczenia kredytu? 1. Koszty 74% 2. Niewystarczająca ochrona 59% 3. Skomplikowane 54%

11 3 Korzystny wpływ ubezpieczenia kredytu kupieckiego Dzięki minimalizacji opóźnień płatniczych ze strony klientów, skuteczne zarządzanie kredytem może w widoczny sposób zmienić krótkoterminowy stan finansów i długoterminowe szanse powodzenia każdej firmy. Zarządzanie kredytem może jednak oznaczać o wiele więcej, niż po prostu windykacja pieniędzy. Nasze badanie wykazało, iż obecnie wiele osób zajmujących się zarządzaniem kredytami w firmach (mających największą styczność z klientami) odkrywa, że ich praca jest równie mocno związana z marketingiem, jak z finansami. Wyniki badania pokazują, że zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu może być korzystne dla wielu aspektów działalności firmy, w tym dla zarządzania relacjami z klientem, relacji z dostawcami i bankami, oraz dla relacji finansowych. Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu otrzymują bardziej atrakcyjne warunki od swoich dostawców. Z perspektywy obecnych i przyszłych dostawców, firma ubezpieczająca swoje należności stanowi mniejsze ryzyko, jako że jest chroniona przed efektem lawinowym nieściągalnych długów. Firmy ubezpieczone mają więc stabilniejsze relacje z dostawcami niż firmy nieubezpieczone. Mają także mniej dostawców, co przyczynia się do większej skuteczności działu kredytowego. W rezultacie ma to wpływ na ogólną wydajność przedsiębiorstwa, jako że zredukowane zostają koszty finansowania dostaw. Firmy ubezpieczone są w sposób oczywisty w stanie wynegocjować elastyczniejsze warunki płatności ze swoimi dostawcami: 90% przedsiębiorstw korzystających z ubezpieczenia należności deklaruje, iż dostawcy godzą się na oferowanie im kredytu kupieckiego, przy czym podobne stwierdzenie potwierdza 73 nieubezpieczonych. Przedsiębiorstwa ubezpieczone szybciej ściągają swoje należności (50 dni wobec 41 dni) i uzyskują obniżki za przedterminowe regulowanie płatności w wysokości prawie 1% (3,4% vs. 2,5%). Średni okres kredytowania (tzn. czas, jaki zajmuje ankietowanym zapłacenie należności dostawcom) jest przeciętnie o 7 dni dłuższy w przypadku firm ubezpieczonych (54 dni wobec 47 dni). Z kolei dodatkowy okres przyznany na płatność po dacie wymagalności jest zwykle dłuższy u firm nieubezpieczonych (16 dni vs. 13 dni). Oznacza to, że firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu mają dostęp do dłuższych terminów płatności, co ma korzystny wpływ na ich płynność finansową. 11

12 3Korzystny wpływ ubezpieczenia kredytu kupieckiego Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu mają lepszy dostęp do finansowania przez banki. Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu utrzymują zwykle dłuższe i lepsze relacje ze swoimi bankami (średnio 21 lat) w porównaniu do firm nieubezpieczonych (16 lat). Spośród przedsiębiorstw ubezpieczonych, 49% udało się w ubiegłym roku otrzymać kredyt bankowy, w porównaniu z 34% przedsiębiorstw nieubezpieczonych. Średnie oprocentowanie, jakie uzyskała pierwsza grupa firm (3,51%) jest niższe niż u grupy drugiej (3,95%). Firmy ubezpieczające swoje należności częściej korzystają z debetów bankowych (62% wobec 55%), zabezpieczonych kredytów długoterminowych (49% wobec 34%), factoringu (24% wobec 5%) oraz przedłużonego kredytu kupieckiego (41% wobec 16%). Które z poniższych metod stosuje Państwa firma w razie konieczności pozyskania finansowania? (Procent wskazujący odpowiedź twierdzącą) Ubezpieczenie kredytu Brak ubezpieczenia kredytu Debety bankowe Zabezpieczone kredyty bankowe (krótkoterminowe) Zabezpieczone kredyty bankowe (długoterminowe) Zakupy na raty/finansowane leasingiem Hipoteki komercyjne Bony komercyjne (weksle) Factoring Dyskontowanie faktur Przedłużony kredyt kupiecki Kapitał spekulacyjny Fundusze grupowe Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu deklarują wyższą liczbę stałych klientów niż firmy nieubezpieczone (73% wobec 67%). Ich silna pozycja umożliwia im większą elastyczność, a 54% przedsiębiorstw ubezpieczonych postrzega udzielanie kredytu jako decyzję marketingową w ramach zarządzania relacjami z klientem. Takiego zdania jest tylko 26 nieubezpieczonych. Ubezpieczenie kredytu poprawia zarządzanie relacjami z klientem. Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu deklarują wyższą liczbę stałych klientów niż firmy nieubezpieczone (73% wobec 67%). Ich silna pozycja umożliwia im większą elastyczność, a 54% przedsiębiorstw ubezpieczonych postrzega udzielanie kredytu jako decyzję marketingową w ramach zarządzania relacjami z klientem. Takiego zdania jest tylko 26 nieubezpieczonych. Firmy ubezpieczające swoje należności są bardziej skoncentrowane na kliencie. W przypadku firm korzystających z ubezpieczenia kredytu, zwiększona lojalność klientów (tzn. liczba odbiorców, którzy podtrzymują długoterminową współpracę z ankietowanymi) to wynik szczególnej wagi, jaką firmy te przykładają do poprawy swoich relacji z klientami: 84 ubezpieczonych uważa to za działalność istotną, w porównaniu z 79 nieubezpieczonych.

13 ?W jaki sposób Państwa firma zarządza relacjami z klientami? Wynik firm nieubezpieczonych Wynik firm ubezpieczonych Potencjalny wpływ % bazy klientów z rachunkiem kredytowym % więcej klientów z rachunkiem kredytowym % bazy klientów z limitem kredytowym % więcej klientów z limitem kredytowym Ilość otrzymywanych wniosków kredytowych Więcej otrzymywanych wniosków kredytowych rocznie % przyjętych wniosków kredytowych % więcej przyjętych wniosków kredytowych wskaźnik DSO dni elastyczności kredytowej % sprzedaży eksportowej % więcej sprzedaży kierowanej na eksport średnia liczba krajów będących odbiorcami eksportu 3 6 Większa penetracja rynków w skali międzynarodowej mogących wprowadzić nowe produkty/usługi większe prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych prod./usług Firmy ubezpieczające swoje należności są gotowe dostosowywać warunki kredytowe, aby pozyskać klientów. Firmy ubezpieczone wykazują wyraźną aktywność pod względem elastyczności przy ogólnych próbach zdobywania klientów (30% vs. 19%), walce z konkurencją (32% vs. 27%), próbach przyciągnięcia dużych klientów (56% vs. 50%) oraz reagowaniu na zmiany ryzyka związanego z klientami (45% vs. 34%). Przedsiębiorstwa korzystające z ubezpieczenia kredytu wydają się także lepiej reagować na czynniki zewnętrzne wpływające na ich środowisko biznesowe 30% (vs. 18%) firm ubezpieczonych deklaruje, że zmieniłoby swoje warunki kredytowe w bezpośredniej reakcji na zmiany warunków gospodarczych.? Firmy ubezpieczone Jeżeli państwa firma zmienia swoje warunki kredytowe, jak często czyni to z następujących powodów? (procent odpowiedzi) Próby przyciągnięcia dużych klientów Ogólne próby zdobywania klientów nigdy bardzo często nigdy bardzo często Firmy nieubezpieczone Próby przyciągnięcia dużych klientów Ogólne próby zdobywania klientów Walka z konkurencją Walka z konkurencją Promocja nowego produktu/ usługi Promocja nowego produktu/ usługi Zdobywanie zamówień eksportowych Zdobywanie zamówień eksportowych W odpowiedzi na warunki gospodarcze W odpowiedzi na warunki gospodarcze W odpowiedzi na zmiany w oprocentowaniu W odpowiedzi na zmiany w oprocentowaniu W odpowiedzi na zmiany ryzyka związanego z klientem W odpowiedzi na zmiany ryzyka związanego z klientem Pomoc klientowi w problemach z płynnością Pomoc klientowi w problemach z płynnością Pokonywanie własnych problemów z płynnością Pokonywanie własnych problemów z płynnością

14 3Korzystny wpływ ubezpieczenia kredytu kupieckiego Wpływ finansowy ubezpieczenia kredytu Wpływ finansowy ubezpieczenia kredytu wynika z wyższej liczby stałych klientów, niższego poziomu reklamacji i sporów z klientami, rentowniejszej sprzedaży, lepszego wskaźnika DSO oraz terminowych płatności, niższego poziomu należności nieściągalnych i przypadków nadużyć finansowych oraz niższego poziomu ogólnych kosztów zarządzania kredytem. Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu mają ponadto dostęp do informacji kredytowych i raportów wywiadowni handlowych o niższych kosztach i wyższej jakości. Kluczowe różnice w wynikach firm ubezpieczonych i nieubezpieczonych można także wyrazić w oszczędnościach w euro według procentu sprzedaży. Wynik firm nieubezpieczonych Wynik firm ubezpieczonych Potencjalny wpływ Należności nieściągalne jako % sprzedaży ,36% sprzedaży oszczędzone Koszty obsługi kredytu jako % sprzedaży ,36% sprzedaży oszczędzone Średnie wynagrodzenie kredytowe jako % sprzedaży ,16% sprzedaży oszczędzone średnie wydatki na informacje kredytowe ,24% sprzedaży oszczędzone kwota nadużyć finansowych jako % sprzedaży ,02% sprzedaży oszczędzone % oprocentowanie kredytów bankowych ,5% kosztu kapitału oszczędzone Bezpośredni wpływ finansowy obliczono w oparciu o procentowe oszczędności wyliczone dla różnych mierników badania. Pod względem kosztów obsługi kredytu jako procentu sprzedaży, dzięki ubezpieczeniu kredytu firmy mogły ocalić średnio 1,38% rocznych obrotów. Dla firmy o obrocie rzędu 10 milionów euro oznacza to oszczędność bilansową w wysokości 138 tysięcy EUR. U firm ubezpieczonych, podobne wnioski można wyciągnąć także dla odpisów na należności nieściągalne jako procentu sprzedaży (0,36% sprzedaży), średniego wynagrodzenia kredytowego (0,16%), średnich wydatków na informacje kredytowe (0,24%) i poziomu nadużyć finansowych (0,02%). Ponadto, zredukowane zostają koszty pozyskiwania środków poprzez pożyczki średnie oprocentowanie dla firm ubezpieczonych wynosi 3,5%, w porównaniu z 3,95% dla firm nieubezpieczonych. Wniosek: Ubezpieczenie ryzyka zmniejsza ryzyko niewypłacalności Przyczyną upadłości większości firm są niedociągnięcia w zarządzaniu (zgodnie z badaniem przeprowadzonym na spółkach niemieckich dla Euler Hermes Krediversicherungs-AG przez Uniwersytet w Mannheim, opublikowanym 27 września 2006 roku). Badanie przeprowadzone przez Centrum Badawcze Zarządzania Kredytem pokazuje, że firmy analizują elementy procesu zarządzania kredytem na szereg sposobów, co ułatwia zapobieganie nieprzewidzianym problemom operacyjnym. To z kolei pozwala zagwarantować stały przepływ środków pieniężnych i zmniejszyć trudności finansowe firm ubezpieczających swoje należności. U przedsiębiorstw ubezpieczonych, dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kapitałem obrotowym, mniejsza część gotówki jest zamrożona w zapasach i długach klientów. Oznacza to nie tylko oszczędność finansową, ale także fakt, że dana firma jest mniej podatna na ryzyko niewypłacalności spowodowanej transakcjami bez pokrycia i niewłaściwym zarządzaniem środkami pieniężnymi.

15 Euler Hermes pomaga chronić Twoją działalność na całym świecie Anglia Australia Austria Belgia Brazylia Chiny Czeska Republika Dania Estonia Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Indie Indonezja Irlandia Japonia Kanada Korea Południowa Litwa Luksemburg Malezja Meksyk Maroko Niemcy Nowa Zelandia Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia Singapur Słowacja Stany Zjednoczone Szwecja Szwajcaria Tajwan Tajlandia Tunezja Turcja Węgry Wietnam Włochy Euler Hermes chroni małe i duże przedsiębiorstwa działające we wszystkich branżach przed ryzykiem opóźnień płatniczych ich klientów. Euler Hermes to wiodąca grupa zajmująca się ubezpieczeniami kredytu, o całkowitym udziale w rynku w wysokości 34,4% i działająca w ponad 46 państwach świata. Oferuje szereg zintegrowanych usług zarządzania kredytem, obejmujących każdy etap transakcji pomiędzy ubezpieczającym a jego klientem: ochronę przed brakiem płatności ze strony klienta, windykację i likwidację szkody. Jako spółka zależna AGF i członek grupy Allianz, Euler Hermes posiada odpowiednie zaplecze finansowe, aby zapewnić swoim klientom długoterminowe wsparcie. Standard & Poor s przyznał Euler Hermes rating AA-. 15

16 Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. Centrala i Oddział w Warszawie ul. Domaniewska 50 B Warszawa tel. (22) fax (22) Oddział w Poznaniu ul. Janickiego 20 B Poznań tel. (61) fax (61) Oddział w Katowicach ul. Porcelanowa Katowice tel. (32) fax (32) Oddział w Gdyni ul. Łużycka Gdynia tel. (58) fax (58)

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo naleŝności od poszczególnych kredytobiorców SGH S.A. Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA LEASING MOBILNOŚĆ UBEZPIECZENIA BANK Volkswagen Financial Services dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. Bank. Leasing. Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku

Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku dr Henryk Czubek październik/listopad 2007 r. Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku Kredyt

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.com 28.01.2015 document id: 3639416-4-P02-1.11.9-15346 FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Poprawa dla cierpliwych

Poprawa dla cierpliwych Poprawa dla cierpliwych Zielone światło dla co czwartej branży na świecie Global Sector Outlook uzupełnienie 1 Globalne ożywienie nie jest jeszcze na tyle wystarczające, aby w pełni skorzystała z niego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów Przepisy dotyczące cen transferowych funkcjonują w Polsce od 1997 r. Od tej daty poza drobnymi zmianami ich brzmienie nie uległo zmianie. Ponadto, corocznie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.com 14.04.2015 document id: 723312-4-P02-1.12.7-16666 FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Narodowy Bank Polski prezentuje dane pochodzące od funduszy inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Produkcja, Sprzedaż i Budownictwo z najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej Marketing/ Grzegorz Zemła / Warszawa / 21 września 2015 Agenda 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo